Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О формах государственных актов на право собственности на землю и право постоянного пользования землей

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 13.03.1992 № 2201-XII
Утратил силу

ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України

Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею

Постанова втратила чинність 
(згідно із Законом України
 від 11 грудня 2003 року N 1377-IV)

Відповідно до статті 23 Земельного кодексу України Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити форми державних актів:

на право колективної власності на землю;

на право приватної власності на землю;

на право постійного користування землею.

2. Кабінету Міністрів України організувати виготовлення в необхідній кількості бланків зазначених державних актів та забезпечення ними місцевих Рад народних депутатів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради Української РСР від 27 березня 1991 року "Про форми державних актів на право володіння або користування землею і Положення про порядок надання і вилучення земельних ділянок" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 17, ст. 204).

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
І. ПЛЮЩ 

м. Київ
 13 березня 1992 року
N 2201-XII

 
 

Герб

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
 НА ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
 НА ЗЕМЛЮ

              N 00000001
 
   Державний акт на право колективної власності на землю видано
 
 ________________________________________________________________
   (назва колективного сільськогосподарського підприємства,
 
 ________________________________________________________________
  сільськогосподарського кооперативу або товариства та його
 
 ________________________________________________________________
            місцезнаходження)
 
 ________________________________________________________________
 
 __________________________ Радою народних депутатів ____________
 
 ____________________ району ____________________________ області
 
 у тому, що вказаному власнику землі передається у колективну
власність _____________ гектарів землі в межах згідно з планом.
 
   Землю передано у колективну власність для __________________
 
 ________________________________________________________________
            (мета, призначення)
 
 відповідно  до  рішення _________________________________ Ради
 
 народних депутатів від ____ _________________199___року N _____
 
   Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано колективному власнику землі, другий зберігається у ________
 ____________________________ Раді народних депутатів.
 
   Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
колективної власності на землю за N _______________________
 
 
                   Додаток 1. Список громадян -
                         членів колектив-
                         ного сільськогос-
                         подарського під-
                         приємства, сіль-
   М. П.                    ськогосподарсько-
                         го кооперативу
                         або товариства
 
 
                    Голова ________________
                    Ради народних депутатів
 
                    ____________ ____________
                     (підпис)   (прізвище)
 
   "_____" ______________ 199 ___ року

ПЛАН
ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЕЛЬ, ПЕРЕДАНИХ У КОЛЕКТИВНУ ВЛАСНІСТЬ

      Масштаб 1 : _____________
 
 
    ОПИС МЕЖ
 
   Від А до Б _______________
 
   " Б до В  _______________
 
   " В до Г  _______________
 
   " Г до Д  _______________
 
   " Д до Е  _______________
 
   " Е до А  _______________
 
 
 
 
                      Інженер-замлевпорядник
                     ____________ ____________
                      (підпис)  (прізвище)

Зміни в межах земельних ділянок

 _________________________________________________________________
 Номер на * Дата, номер і зміст документа, на* Площа, га
 плані  * підставі якого внесено зміну   *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
 
 М. П.                 Інженер-землевпорядник
 
                    __________ ____________
                    (підпис)  (прізвище)
 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Державного акта N

 

 

СПИСОК
 громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства 

 _________________________________________________________________
   N   *    Прізвище, ім'я,      *  Місце
  п/п  *     по батькові       * проживання
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
 
 
   М. П.           Голова ________________________
                    Ради народних депутатів
 
                    __________ ____________
                    (підпис)  (прізвище)
 
 
   М. П.           Голова ________________________
                   (колективного сільськогосподарського
                    підприємства, сільськогосподарського
                    кооперативу або товариства)
 
 
                    __________ ____________
                    (підпис)  (прізвище)
 

Герб

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
 НА ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
 НА ЗЕМЛЮ

              N 00000001
   Державний акт на право приватної власності на землю видано
громадянину України ______________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
 ________________________________________________________________
 
 який мешкає ____________________________________________________
              (місце проживання)
 у тому, що на підставі рішення _________________________________
 
 _______________________________ Ради народних депутатів
 ________________________________________________________________
 (дата, номер або договір купівлі-продажу, дата, реєстраційний номер)
 
 ________________________________________________________________
 
 йому (їй) передається у приватну власність земельна ділянка пло-
 щею __________________ гектарів в межах згідно з планом.
 
   Земельна ділянка розташована на території __________________
 
 ________________________________________________________________
 (населений пункт, сільська, селищна, міська Рада)
 
   Землю передано для _________________________________________
                 (мета, призначення)
 ________________________________________________________________
 
   Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано громадянину _______________________, другий зберігається у
            (прізвище)
 _______________________________ Раді народних депутатів.
 
   Акт зареєстровано в Книзі реєстрації державних актів на право
приватної власності на землю за N ______
 
   М. П.
 
   Голова _________________________ Ради народних депутатів
 
                    ____________ ____________
                     (підпис)   (прізвище)
 
   "_____" ______________ 199 ___ року

ПЛАН
зовнішніх меж земельної ділянки

 
              Масштаб 1: _________
 
 
 
 ОПИС МЕЖ                         
 
 Від А до Б ____________________
 
 " Б до В  ____________________
 
 " В до Г  ____________________
 
 " Г до А  ____________________
 
 
                  Інженер-землевпорядник
 
                  ____________ _______________
                   (підпис)   (прізвище)
 
 
 
         Кількісна характеристика земель,
         переданих у приватну власність
 
                            (гектарів)
 ________________________________________________________________
 Всього * в тому числі *     З них        *Під будів-*
 земель * сільськогос- *_____________________________*лями, лі- *
    * подарських  * ріллі * багаторіч-* кормових*сами та  *
    *  угідь   *    * них насад-* угідь *іншими  *
    *        *    *  жень  *     *угіддями *
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 
 
      Зміни у межах і розмірах земельної ділянки
 
 _________________________________________________________________
 Номер на   * Дата, номер і зміст документа,  * Площа, га  *
   плані   * на підставі якого внесено зміну *       *
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 
 
                     Інженер-землевпорядник
 
                  _____________  _____________
                   (підпис)    (прізвище)
 

Герб

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
 НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

              N 00000001
 Державний акт на право постійного користування землею видано
громадянину України _____________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
 ________________________________________________________________
 
 який мешкає ____________________________________________________
           (місце проживання)
 у тому, що на підставі рішення _________________________________
 
 _____________________________________ Ради народних депутатів
 
 _____________________ району ________________________ області
 
 від "____" _________________199_____ року N ________ йому (їй)
 
 надається у постійне користування земельна ділянка площею
 _____________________ гектарів в межах згідно з планом.
 
   Земельна ділянка розташована на території __________________
 
 ________________________________________________________________
   (населений пункт, сільська, селищна, міська Рада)
 
   Землю надано для __________________________________________
 
 ________________________________________________________________
          (мета, призначення)
 
   Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано землекористувачеві _______________________________________
                  (прізвище)
другий зберігається у  _______________________________  Раді
народних депутатів.
 
   Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за N _____________
 
 М. П.
 
                   Голова __________________________ 
                   Ради народних депутатів
 
                    ___________ _____________
                    (підпис)   (прізвище)
 
   "_____" _________________199______року
 

ПЛАН
зовнішніх меж землекористування

 
 
            Масштаб 1: ________________
 
   Опис меж
 
   Від А до Б ________________
 
   " Б до В  ________________
 
   " В до Г  ________________
 
   " Г до А  ________________
 
                    Інженер-землевпорядник
 
                   ____________  _____________
                   (підпис)    (прізвище)
 
 
         Кількісна характеристика земель,
         наданих у постійне користування
 
                            (гектарів)
 
 ________________________________________________________________
 Всього * В тому числі *     З них        *Під будів-*
 земель * сільськогос- *_____________________________*лями, лі- *
    * подарських  * ріллі * багаторіч-* кормових*сами та  *
    *  угідь   *    * них насад-* угідь *іншими  *
    *        *    *  жень  *     *угіддями *
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 _______*_______________*_______*___________*_________*__________*
 
          Зміни в землекористуванні
 
 _________________________________________________________________
 Номер на   * Дата, номер і зміст документа,  * Площа, га  *
   плані   * на підставі якого внесено зміну *       *
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 ______________*__________________________________*______________*
 
 
                   Інженер-землевпорядник
 
                _____________ _______________
                 (підпис)    (прізвище)
 

Герб

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
 НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

N 00000001

 Державний акт на право постійного користування землею видано
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
   (назва землекористувача та його місцезнаходження)
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________ Радою народних депутатів
 
 _____________________ району ___________________ області України
 
 у тому, що зазначеному землекористувачу надається у постійне ко-
 ристування __________ гектарів землі в межах згідно з планом зем-
 лекористування.
 
   Землю надано у постійне користування для ___________________
 
 ________________________________________________________________
          (мета, призначення)
 
 відповідно до рішення _______________________ Ради народних
 
 депутатів від "____" _________________199_____ року N ________
 
   Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано землекористувачу, другий зберігається у __________________
 
 ________________________ Раді народних депутатів.
 
   Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за N _____________________________
 
 
 М. П.
 
                   Голова __________________________ 
                Ради народних депутатів
 
                    ___________ _____________
                    (підпис)   (прізвище)
 
   "_____" _________________199______року
 

ПЛАН
 зовнішніх меж землекористування

 
          Масштаб 1: ______________
 
 
 
 
     ОПИС МЕЖ
 
   Від А до Б ___________________
 
   " Б до В  ___________________
 
   " В до Г  ___________________
 
   " Г до А  ___________________
 
 
 
                     Інженер-землевпорядник
 
                    ____________ ______________
                     (підпис)   (прізвище)
 
 
    ЗМІНИ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ
 
 
 _________________________________________________________________
 Номер на * Дата, номер і зміст документа, на* Площа, га
 плані  * підставі якого внесено змісту  *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
      *                 *
 __________*__________________________________*___________________
 
                     Інженер-землевпорядник
 
                    __________ ____________
                    (підпис)  (прізвище)

____________ 

Опрос