Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год"

ВР Украины
Закон от 29.04.2021 № 1434-IX
действует с 27.05.2021

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., N 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року N 1158-IX та від 15 квітня 2021 року N 1393-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "1.084.034.307,3" та "959.854.312,4" замінити відповідно цифрами "1.097.546.646" та "973.366.651,1";

в абзаці третьому цифри "1.320.152.623,2", "1.183.857.335,7" та "136.295.287,5" замінити відповідно цифрами "1.335.162.571,9", "1.197.349.674,4" та "137.812.897,5";

в абзаці п'ятому цифри "19.102.293", "4.904.312,3" та "14.197.980,7" замінити відповідно цифрами "17.604.683", "4.924.312,3" та "12.680.370,7".

2. У статті 5 цифри "2.544.899.928,5" замінити цифрами "2.564.899.928,5".

3. Пункт 16 статті 14 викласти в такій редакції:

"16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень та, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону)".

4. Статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

5. Доповнити статтями 36 і 37 такого змісту:

"Стаття 36. Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України:

розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380) здійснюється на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про розподіл бюджетних призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;

Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування на бюджетну програму "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380).

Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агентством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабінету Міністрів України можуть бути повністю або частково спрямовані відповідно на здійснення заходів та виконання завдань і функцій зазначених державних органів;

невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загального фонду державного бюджету".

6. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. У зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Державній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов'язань та результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розформованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджетних установ і зареєстрованих бюджетних зобов'язань розпорядників коштів таких бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки районних бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних громад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовується виключно до місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень".

7. Внести зміни до додатків NN 1 - 4, N 6 та N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків NN 1 - 6 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16. Під час здійснення приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" положення частин другої і третьої статті 104 цього Кодексу не застосовуються";

2) розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13. Установити, що, як виняток з частин другої і третьої статті 104 Цивільного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" здійснюється на суму чистих активів Державної іпотечної установи, у разі якщо сума чистих активів Державної іпотечної установи буде більшою за її статутний капітал. У разі якщо за результатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи буде меншою за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" не здійснюється.

Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиняється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання.

У зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" зазначене акціонерне товариство є правонаступником прав та обов'язків Державної іпотечної установи.

14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству "Українська фінансова житлова компанія" здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
N 1434-IX

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2021 рік"

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1097546646,0

973366651,1

124179994,9

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1087160415,7

962980420,8

124179994,9

10000000

Податкові надходження

949456608,2

881617696,1

67838912,1

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

249416075,8

249416075,8

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

111836000,0

111836000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

41584757,7

41145257,7

439500,0

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

35204928,4

35204928,4

 

13031600

Рентна плата за користування надрами для видобування залізних руд

3425700,0

3425700,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

620824391,7

562884338,7

57940053,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

81789877,0

71865000,0

9924877,0

14020200

Лікеро-горілчана продукція

5729000,0

5729000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1498000,0

1498000,0

 

14020400

Пиво

4598000,0

4598000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

140200000,0

140200000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

343078338,7

343078338,7

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

33934000,0

25439000,0

8495000,0

15010000

Ввізне мито

33485000,0

24990000,0

8495000,0

15020000

Вивізне мито

449000,0

449000,0

 

20000000

Неподаткові надходження

134613487,9

79977707,0

54635780,9

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

61647157,5

58493380,1

3153777,4

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

24434000,0

24434000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

17470820,5

16325439,4

1145381,1

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

11169178,5

11169178,5

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

5517165,4

5517165,4

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

3578567,4

3578567,4

 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік"

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

400000

Фінансування за борговими операціями

253391582,1

228861389,9

24530192,2

401000

Запозичення

721767505,6

697237313,4

24530192,2

401100

Внутрішні запозичення

517268363,4

517268363,4

 

600000

Фінансування за активними операціями

-18756082,1

-20000000,0

1243917,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-18792145,1

-20000000,0

1207854,9

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-20792145,1

-20000000,0

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-20792145,1

-20000000,0

-792145,1

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

1197349674,4

1086372218,2

205565908,4

8356258,5

106477456,2

137812897,5

61025489,0

7635242,6

2568515,5

76787408,5

1335162571,9

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

2814442,7

2313748,2

1370534,1

40480,7

500694,5

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

2820392,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

2814442,7

2313748,2

1370534,1

40480,7

500694,5

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

2820392,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1560418,5

1101368,0

537221,7

 

459050,5

 

 

 

 

 

1560418,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

1169259,8

1127615,8

833312,4

40480,7

41644,0

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

1175209,8

0300000

 

Державне управління справами

2965309,9

2276567,5

1179892,6

104416,2

688742,4

264633,5

206057,9

46683,9

35134,2

58575,6

3229943,4

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2928083,9

2239847,5

1153061,3

103453,5

688236,4

264633,5

206057,9

46683,9

35134,2

58575,6

3192717,4

0301360

0829

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

212565,7

62565,7

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

212565,7

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

35780523,5

32539584,1

1330544,2

53839,9

3240939,4

14867679,5

13145346,3

113981,1

9488,6

1722333,2

50648203,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

35602497,7

32365475,1

1209058,2

51861,4

3237022,6

14861479,5

13139346,3

109731,1

9223,6

1722133,2

50463977,2

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

365000,0

 

 

 

365000,0

365000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

154865128,5

149011131,3

4274669,6

401870,1

5853997,2

10495574,5

8500656,8

415037,3

103632,7

1994917,7

165360703,0

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

27666765,0

21990322,6

4030073,5

394434,1

5676442,4

10495565,5

8500647,8

415037,3

103632,7

1994917,7

38162330,5

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1616851,7

1455562,2

814214,4

124415,0

161289,5

9572,2

9103,8

4433,4

1259,5

468,4

1626423,9

2301220

0763

Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

2893131,7

 

 

 

2893131,7

 

 

 

 

 

2893131,7

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

9645130,6

9645130,6

 

 

 

830192,2

830192,2

 

 

 

10475322,8

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

2450211,5

1845601,5

 

 

604610,0

2450211,5

2308000

 

Національна служба здоров'я України

127082160,4

126904605,6

157111,2

3779,1

177554,8

9,0

9,0

 

 

 

127082169,4

2308060

0763

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

126744210,1

126693910,1

 

 

50300,0

 

 

 

 

 

126744210,1

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

310687491,5

310636545,8

375270,6

44049,3

50945,7

614538,3

261514,5

72629,0

9179,0

353023,8

311302029,8

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

113282987,4

113262041,7

232650,7

41655,9

20945,7

408453,5

90165,7

1038,7

1154,8

318287,8

113691440,9

2501030

1070

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

67358361,6

67358361,6

 

 

 

 

 

 

 

 

67358361,6

2501290

0133

Забезпечення виконання рішень суду

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

2700000

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

6755074,4

4152213,7

2931593,1

383099,3

2602860,7

4305199,4

2582973,7

361504,7

1657227,3

1722225,7

11060273,8

2708000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2077217,8

65258,0

48947,0

1930,4

2011959,8

964359,1

 

 

 

964359,1

3041576,9

2708110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

533051,1

33816,2

26717,3

698,8

499234,9

 

 

 

 

 

533051,1

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

863833,0

408556,1

264877,6

10396,7

455276,9

316207,4

86697,0

179,7

15,0

229510,4

1180040,4

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

655337,2

207190,3

111209,1

5396,7

448146,9

316207,4

86697,0

179,7

15,0

229510,4

971544,6

2751350

0455

Програма розвитку метрополітену у місті Києві

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

2267046,8

308007,1

216061,6

13188,9

1959039,7

5361043,7

325270,0

184791,4

4807,1

5035773,7

7628090,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

660848,7

116809,0

69997,6

7374,6

544039,7

5029203,7

 

 

 

5029203,7

5690052,4

3101170

0456

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

415011,4

161932,8

65877,4

1747,3

253078,6

45968738,4

14942299,6

16616,5

283,4

31026438,8

46383749,8

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

415011,4

161932,8

65877,4

1747,3

253078,6

45968738,4

14942299,6

16616,5

283,4

31026438,8

46383749,8

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

167032,8

161932,8

65877,4

1747,3

5100,0

 

 

 

 

 

167032,8

3500000

 

Міністерство фінансів України

21741177,2

20323195,5

14230604,3

508740,1

1417981,7

2722701,3

643809,7

12064,9

5601,1

2078891,6

24463878,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

989406,7

818364,0

372020,8

12221,5

171042,7

2107716,5

101273,3

9847,0

3291,3

2006443,2

3097123,2

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

640383,1

573374,9

360741,6

11930,6

67008,2

10458,4

5115,6

 

 

5342,8

650841,5

3507000

 

Державна податкова служба України

10549555,7

10023363,9

6754032,0

283444,9

526191,8

520189,1

517282,0

 

187,2

2907,1

11069744,8

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері податкової політики

10230927,1

9704735,3

6754032,0

283444,9

526191,8

520189,1

517282,0

 

187,2

2907,1

10751116,2

3507090

0133

Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб

318628,6

318628,6

 

 

 

 

 

 

 

 

318628,6

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

195035764,1

183519326,0

923655,4

 

7016438,1

4548420,0

 

 

 

4548420,0

199584184,1

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

195035764,1

183519326,0

923655,4

 

7016438,1

4548420,0

 

 

 

4548420,0

199584184,1

3511100

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

4100000,0

 

 

 

4100000,0

 

 

 

 

 

4100000,0

3511380

0133

Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

3000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000000,0

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

210000,0

 

 

 

210000,0

210000,0

3800000

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

10850264,0

9339787,3

1508594,1

78108,6

1510476,7

2533987,1

411327,2

78026,6

11251,6

2122659,9

13384251,1

3801000

 

Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

8036207,4

6589282,8

1374556,8

73697,2

1446924,6

2110200,1

390570,2

77654,3

11156,3

1719629,9

10146407,5

3801170

0829

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

242388,8

242388,8

 

 

 

 

 

 

 

 

242388,8

3801280

0829

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

600000,0

 

 

 

600000,0

 

 

 

 

 

600000,0

3801340

0829

Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення

600000,0

 

 

 

600000,0

1700000,0

 

 

 

1700000,0

2300000,0

3900000

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

1017450,0

736139,0

46411,5

814,8

281311,0

20000,0

6000,0

 

 

14000,0

1037450,0

3901000

 

Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

1017450,0

736139,0

46411,5

814,8

281311,0

20000,0

6000,0

 

 

14000,0

1037450,0

3901640

0490

Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області

 

 

 

 

 

20000,0

6000,0

 

 

14000,0

20000,0

6540000

 

Національна академія наук України

5250496,3

278993,4

164852,6

10310,6

4971502,9

984669,5

4683,5

260,8

1431,2

979986,0

6235165,8

6541000

 

Національна академія наук України

5250496,3

278993,4

164852,6

10310,6

4971502,9

984669,5

4683,5

260,8

1431,2

979986,0

6235165,8

6541030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

4384334,6

 

 

 

4384334,6

979223,8

 

 

 

979223,8

5363558,4

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2021 році"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з
відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

4924312,3

12680370,7

17604683,0

-8045945,7

-539163,2

-8585108,9

-3121633,4

12141207,5

9019574,1

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

22200,0

1550,0

23750,0

 

-1550,0

-1550,0

22200,0

 

22200,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

22200,0

1550,0

23750,0

 

-1550,0

-1550,0

22200,0

 

22200,0

2201210

0990

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти

22200,0

 

22200,0

 

 

 

22200,0

 

22200,0

2400000

 

Міністерство енергетики України

 

400000,0

400000,0

 

-228158,1

-228158,1

 

171841,9

171841,9

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики України

 

400000,0

400000,0

 

-228158,1

-228158,1

 

171841,9

171841,9

2401610

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго"

 

400000,0

400000,0

 

 

 

 

400000,0

400000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

987390,0

987390,0

 

 

 

 

987390,0

987390,0

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

987390,0

987390,0

 

 

 

 

987390,0

987390,0

3101620

0490

Модернізація української залізниці

 

187390,0

187390,0

 

 

 

 

187390,0

187390,0

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

 

4404730,2

4404730,2

 

 

 

 

4404730,2

4404730,2

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

 

4404730,2

4404730,2

 

 

 

 

4404730,2

4404730,2

3111600

0456

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 

4404730,2

4404730,2

 

 

 

 

4404730,2

4404730,2

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

4902112,3

1667888,5

6570000,8

-7847643,0

 

-7847643,0

-2945530,7

1667888,5

-1277642,2

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

4902112,3

1667888,5

6570000,8

-7847643,0

 

-7847643,0

-2945530,7

1667888,5

-1277642,2

3511610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

210000,0

210000,0

 

 

 

 

210000,0

210000,0

3511620

0490

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

1457888,5

1457888,5

 

 

 

 

1457888,5

1457888,5

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік"

(тис. грн)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

20554000000

Бюджет Харківської міської територіальної громади

 

210000,0

 

ВСЬОГО

4100000,0

210000,0

 

Зміни до додатка N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів"

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. один.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) у 2021 році (тис. грн)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

 

Проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"

дол. США

90000

2301610

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

60000,0

Проект "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)"

дол. США

100000

3901640

Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області

20000,0

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

45000,0

Кредитор - Європейський інвестиційний банк:

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

євро

160000

2401610

Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго"

400000,0

Проект "Вища освіта України"

євро

120000

2201610

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

110000,0

Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

євро

400000

2751640

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

500000,0

2751610

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України

9334,4

2301610

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

1657610,0

"Проект модернізації української залізниці"

євро

150000

3101620

Модернізація української залізниці

187390,0

Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

євро

400000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

86798,5

Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

євро

160000

3511610

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30000,0

3511640

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30000,0

Кредитор - Кредитна установа для відбудови:

Проект "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор"

євро

7000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

1090,0

____________

Опрос