Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии

ВР Украины
Закон от 17.06.2020 № 719-IX
действует с 16.07.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади, пов'язані з погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Метою цього Закону є повне погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, що встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), відповідно до цього Закону;

2) додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, відкриті в уповноваженому банку і призначені для забезпечення проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 4 частини першої статті 3 цього Закону;

3) заборгованість - сума коштів, що виникла до 1 липня 2019 року, підтверджена учасниками та підлягає сплаті відповідно до укладених договорів і судових рішень;

4) оптовий постачальник електричної енергії - державне підприємство "Енергоринок", утворене для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії України;

5) підтвердження заборгованості - процес встановлення та уточнення сум заборгованості учасниками, за результатами якого складається акт про наявність та розмір заборгованості;

6) поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, відкриті в уповноваженому банку операторами системи розподілу, які є правонаступниками енергопостачальників і здійснювали господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, у частині прав та обов'язків, що виникають із договорів з оптовим постачальником електричної енергії, судових рішень та Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року, електропостачальниками, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії", і призначені виключно для накопичення коштів та розрахунків за електричну енергію, продану споживачам до 1 липня 2019 року. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання затверджується та оприлюднюється Регулятором;

7) поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового постачальника - рахунки оптового постачальника електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені для розрахунків за електричну енергію з учасниками (членами) оптового ринку електричної енергії України, операції на яких не можуть бути призупинені та на які не може бути звернено стягнення відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

8) процедура погашення заборгованості - комплекс необхідних заходів, спрямований на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, а також припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії;

9) уповноважений банк - банк, визначений Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України, у статутному капіталі якого не менше 75 відсотків акцій (часток) належать державі та який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання і додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників процедури погашення відповідно до цього Закону;

10) учасники процедури погашення заборгованості (далі - учасники) - учасники (члени) оптового ринку електричної енергії України, їх кредитори та дебітори та інші суб'єкти господарювання, визначені цим Законом;

11) учасники (члени) оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти господарювання, які до дати початку дії ринку електричної енергії були стороною Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року та здійснювали (здійснюють) господарську діяльність, пов'язану з диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України, виробництвом електричної енергії, передачею, постачанням, розподілом, оптовим постачанням електричної енергії тощо.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законах України "Про ринок електричної енергії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини, пов'язані з виробництвом, постачанням та передачею електричної енергії.

Стаття 2. Заходи щодо погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії України

1. Учасники здійснюють погашення заборгованості шляхом:

1) застосування процедури взаєморозрахунків з використанням механізмів, передбачених статтею 3 цього Закону;

2) погашення (списання) заборгованості відповідно до статті 4 цього Закону.

2. Оператори системи розподілу, електропостачальники, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії", здійснюють погашення заборгованості за електроенергію, у тому числі з поточних рахунків із спеціальним режимом використання на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, згідно з алгоритмом розподілу коштів, що затверджується Регулятором.

Алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання операторів системи розподілу, електропостачальників, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії", передбачає:

1) у разі відсутності заборгованості за електричну енергію перед оптовим постачальником електричної енергії - перерахування всіх коштів на поточний рахунок операторів системи розподілу, електропостачальників, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії";

2) у разі наявності заборгованості за електричну енергію перед оптовим постачальником електричної енергії - перерахування всіх коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії до повного погашення такої заборгованості.

Алгоритм перерахування отриманих оптовим постачальником електричної енергії коштів встановлюється Регулятором і передбачає розподіл цих коштів у повному обсязі між виробниками електричної енергії та ПрАТ "НЕК "Укренерго" пропорційно до обсягів заборгованості, крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яким погашення заборгованості здійснюється першочергово.

3. Оператори системи розподілу, електропостачальники, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії", виробники електричної енергії та ПрАТ "НЕК "Укренерго" протягом місяця з дати набрання чинності статтею 5 цього Закону здійснюють підтвердження залишку заборгованості за електричну енергію перед оптовим постачальником електричної енергії та протягом двох місяців обов'язково проводять процедуру заміни сторони у зобов'язанні відповідно до статті 5 цього Закону.

4. Протягом одного місяця після здійснення процедури заміни сторони у зобов'язанні в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, державне підприємство "Енергоринок" здійснює підтвердження залишку кредиторської або дебіторської заборгованості та протягом двох місяців здійснює списання зазначеної заборгованості.

Рішення щодо припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії приймається Кабінетом Міністрів України.

5. Погашення заборгованості за договорами, укладеними відповідно до статті 5 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів операторів систем розподілу з джерел, не заборонених законом.

6. На період дії цього Закону на учасників розрахунків не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство щодо сум заборгованості, які підлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.

7. До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом у справах про банкрутство учасників розрахунків не розглядаються клопотання про визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

8. Господарський суд приймає рішення про закриття провадження у справі про банкрутство, в якій боржником є оптовий постачальник електричної енергії. До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядаються заяви про порушення справи про банкрутство оптового постачальника електричної енергії.

9. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання оптового постачальника, не може бути звернено стягнення. Не підлягають зупиненню операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання.

10. На період дії цього Закону підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо оптового постачальника електричної енергії.

Стаття 3. Механізми проведення взаєморозрахунків

1. Погашення заборгованості за куповану/продану на оптовому ринку електричну енергію здійснюється з використанням механізмів взаєморозрахунків, переведення боргу та відступлення права вимоги у такому порядку:

1) погашення підтвердженої заборгованості за електричну енергію державних підприємств вугільної промисловості здійснюється за рахунок видатків за бюджетною програмою "Державна підтримка підприємств вугільної промисловості на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію", яка передбачається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, за рахунок надходжень до державного бюджету акцизного податку з виробленої в Україні електричної енергії та від погашення податкового боргу, боргу від сплати дивідендів, у тому числі розстроченого (відстроченого), сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток, податку на додану вартість та із сплати дивідендів, частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, та рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу;

2) погашення підтвердженої заборгованості за електричну енергію підприємствами водопостачання, що знаходяться або постачають послуги на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за рахунок видатків за бюджетною програмою, яка передбачається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, за рахунок надходжень до державного бюджету акцизного податку з виробленої в Україні електричної енергії та від погашення податкового боргу, боргу від сплати дивідендів, у тому числі розстроченого (відстроченого), сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток, податку на додану вартість та із сплати дивідендів, частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей.

Розмір суми заборгованості, що підлягає погашенню відповідно до цієї статті, визначається на підставі актів звірки взаєморозрахунків, складених станом на день прийняття цього Закону між підприємствами водопостачання, що здійснюють водопостачання та/або водовідведення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, та відповідними суб'єктами господарювання, які здійснювали та/або здійснюють постачання електричної енергії таким водопостачальним підприємствам на підставі укладеного договору або закону;

3) погашення підтвердженої заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України у зв'язку з постачанням до 30 квітня 2015 року включно електричної енергії споживачам на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за рахунок видатків за бюджетною програмою, яка передбачається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, за рахунок надходжень до державного бюджету акцизного податку з виробленої в Україні електричної енергії та від погашення податкового боргу, боргу від сплати дивідендів, у тому числі розстроченого (відстроченого), сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток, податку на додану вартість та із сплати дивідендів, частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей.

Розмір суми заборгованості, що підлягає погашенню відповідно до цієї статті, визначається як різниця між сумою заборгованості операторів системи розподілу, які здійснювали постачання електричної енергії до 30 квітня 2015 року включно споживачам на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, перед оптовим постачальником електричної енергії станом на перше число календарного місяця, в якому цей Закон набрав чинності, і підтвердженою сумою заборгованості споживачів електричної енергії станом на перше число календарного місяця, в якому цей Закон набрав чинності, що перебувають на території населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, які знаходяться під контролем органів державної влади України та яким здійснювалося постачання електричної енергії за регульованим тарифом такими операторами системи розподілу.

Порядок підтвердження заборгованості, передбаченої до погашення відповідно до цього пункту, затверджується Кабінетом Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом;

4) проведення взаєморозрахунків учасниками з використанням власних та/або залучених ними коштів:

у межах рівних сум підтвердженої заборгованості шляхом послідовного грошового виконання зобов'язань учасниками на підставі укладених договорів про проведення взаєморозрахунків;

через додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання;

згідно з алгоритмом перерахування коштів, встановленим Регулятором.

2. Учасники можуть здійснювати переведення боргу та відступлення права вимоги за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію між електропостачальниками, операторами системи розподілу, оптовим постачальником електричної енергії, виробниками електричної енергії та ПрАТ "НЕК "Укренерго" на підставі укладених договорів про переведення боргу та/або договорів про відступлення права вимоги.

3. Проведення взаєморозрахунків здійснюється учасниками відповідно до окремих порядків, що затверджуються Кабінетом Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Погашення (списання) заборгованості

1. На умовах, визначених цим Законом, підлягає погашенню (списанню):

1) заборгованість підприємств вугільної галузі за електроенергію перед державним підприємством "Регіональні електричні мережі" та державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго";

2) заборгованість державного підприємства "Регіональні електричні мережі" та державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" перед оптовим постачальником електроенергії в обсязі, що не перевищує обсяг списаної заборгованості відповідно до пункту 1 цієї частини;

3) заборгованість державного підприємства "Енергоринок" перед виробниками електричної енергії державної форми власності та акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, яке здійснює функції оператора системи передачі, в обсязі заборгованості до погашення (списання) відповідно до пункту 2 цієї частини.

2. З метою забезпечення механізму погашення (списання) заборгованості, передбаченого частиною першою цієї статті:

1) Кабінет Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом приймає рішення про збільшення статутного фонду та/або капіталу виробників електричної енергії державної форми власності та акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, яке здійснює функції оператора системи передачі, за рахунок емісії та внесення до статутного фонду та/або капіталу облігацій внутрішньої державної позики на суму заборгованості, передбаченої до погашення (списання) частиною першою цієї статті. Умови емісії та цільове призначення облігацій внутрішньої державної позики затверджуються Кабінетом Міністрів України;

2) виробники електричної енергії державної форми власності та акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, яке здійснює функції оператора системи передачі, подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, підтверджений листом державного підприємства "Енергоринок" розрахунок суми дебіторської заборгованості, що підлягає погашенню (списанню) в обсязі, передбаченому частиною першою цієї статті, для емісії такого самого обсягу облігацій внутрішньої державної позики.

3. На умовах, визначених цим Законом, підлягає погашенню (списанню):

1) заборгованість за електроенергію відповідно до договорів купівлі-продажу різниці перетоків операторів системи розподілу, які є правонаступниками електропостачальних компаній, перед оптовим постачальником електроенергії;

2) заборгованість державного підприємства "Енергоринок" перед оператором системи передачі за послуги з диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами.

4. Державне підприємство "Енергоринок" проводить списання заборгованості перед енергопостачальниками та виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на тимчасово окупованій території України (сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя), та заборгованості ВАТ "Луганськобленерго".

5. Погашення (списання) заборгованості здійснюється учасниками на підставі примірних договорів відповідно до окремих порядків, що затверджуються Кабінетом Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом.

Стаття 5. Заміна сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги)

1. Після підтвердження заборгованості за електричну енергію, що залишилася непогашеною, державне підприємство "Енергоринок":

1) визначає обсяг боргу кожного дебітора оптового постачальника електричної енергії, що має бути сплачений кожному кредитору оптового постачальника електричної енергії, який розраховується у відсотковому значенні виходячи з співвідношення суми боргу оптового постачальника електричної енергії перед конкретним кредитором у співвідношенні до загальної суми боргу перед всіма кредиторами;

2) здійснює заміну сторони у зобов'язанні на залишок дебіторської або кредиторської заборгованості, яка виникла на дату запровадження нового ринку електричної енергії.

2. Проведення заміни сторони у зобов'язанні (обов'язкове відступлення права вимоги) здійснюється учасниками на підставі примірного договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом.

Стаття 6. Особливості проведення списання заборгованості державного підприємства "Енергоринок"

1. Кредиторська або дебіторська заборгованість державного підприємства "Енергоринок", що залишилася після проведення процедури погашення заборгованості, списується учасниками, після чого Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо припинення державного підприємства "Енергоринок".

2. Особливості нарахувань податкових зобов'язань учасниками процедури списання заборгованості - платниками податку визначаються відповідно до Податкового кодексу України шляхом внесення відповідних змін у частині невключення списаних сум до доходів та витрат учасниками процедури списання і незмінення складу податкових зобов'язань і податкового кредиту звітного податкового періоду платників податку.

3. Списання заборгованості оптового постачальника електричної енергії здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 5 і 6, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) абзац третій частини другої статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2011 р., N 29, ст. 272; 2013 р., N 32, ст. 413) викласти в такій редакції:

"Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії", "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії";

2) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542):

пункт 7 частини першої статті 34 викласти в такій редакції:

"7) якщо вони вчиняються до оптового постачальника електричної енергії відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії";

частину другу статті 35 викласти в такій редакції:

"2. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення процедури погашення заборгованості, визначеної Законом України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії";

3) у статті 6 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 27 - 28, ст. 312; із змінами, внесеними Законом України від 19 грудня 2019 року N 394-IX):

частину третю доповнити пунктом 191 такого змісту:

"191) здійснення аналізу діяльності оптового постачальника електричної енергії в частині погашення його кредиторської та дебіторської заборгованостей за електричну енергію";

частину четверту доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) отримувати інформацію, необхідну для належного виконання повноважень, передбачених законом, від оптового постачальника електричної енергії".

3. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звітів про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 та 2021 роки.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 червня 2020 року

N 719-IX

 

Опрос