Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции

ВР Украины
Закон от 30.04.2020 № 582-IX
действует с 02.06.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію

Верховна Рада України постановляє:

Договір між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію, вчинений 29 жовтня 2018 року в м. Астана, який набирає чинності через тридцять (30) днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 квітня 2020 року
N 582-IX

 

 

ДОГОВІР
між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію

Україна та Республіка Казахстан, що надалі іменуються "Сторони",

бажаючи сприяти ефективному правовому співробітництву між двома державами з метою протидії злочинності, на основі взаємної поваги суверенітету та рівності,

беручи до уваги, що ця мета може бути досягнута шляхом укладення двостороннього договору, яким встановлюються спільні дії з питань видачі осіб,

домовилися про таке:

Стаття 1
Обов'язок видачі

Кожна Сторона зобов'язується відповідно до умов цього Договору видавати іншій Стороні осіб, що знаходяться на її території, які розшукуються Запитуючою Стороною з метою здійснення кримінального переслідування або приведення до виконання вироку, який набрав законної сили, за злочини, що тягнуть видачу.

Стаття 2
Злочини, що тягнуть видачу

1. Для цілей цього Договору злочинами, що тягнуть видачу, визнаються такі діяння, які відповідно до національного законодавства обох Сторін є кримінально караними та за вчинення яких передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк не менше одного (1) року або більш суворе покарання.

2. У випадку, якщо запит про видачу стосується особи, яка розшукується для приведення вироку суду до виконання за злочин, що тягне видачу, видача можлива у разі, якщо особу засуджено до позбавлення волі, і невідбутий строк покарання становить не менше шести (6) місяців.

3. При визначенні злочину відповідно до пункту 1 цієї статті не має значення, чи віднесено за законодавством Сторін діяння, що складає даний злочин, до аналогічної категорії злочинів або чи визначено даний злочин такою самою чи різною термінологією.

4. Стосовно злочинів, пов'язаних з порушенням митного, податкового законодавства чи законодавства у сфері валютного регулювання, у видачі не може бути відмовлено на підставі того, що національне законодавство Запитуваної Сторони не передбачає податкових та митних правил або норм у сфері валютного регулювання, аналогічних національному законодавству Запитуючої Сторони.

5. Якщо злочин було вчинено поза межами території Запитуючої Сторони, видача здійснюється, якщо національне законодавство Запитуваної Сторони передбачає покарання за злочини, вчинені поза межами її території за таких самих обставин.

6. Якщо запит про видачу особи стосується двох і більше злочинів, кожне з яких є караним згідно із національним законодавством обох Сторін, але деякі з них не містять ознак, передбачених у пунктах 1 і 2 цієї статті, то Запитувана Сторона має право дозволити видачу особи щодо всіх злочинів.

Стаття 3
Обов'язкові підстави для відмови

1. У видачі має бути відмовлено, якщо:

a) Запитувана Сторона вважає, що злочин, вказаний у запиті, є політичним. У видачі також відмовляється, якщо Запитувана Сторона має вагомі підстави вважати, що запит про видачу за загальнокримінальний злочин пов'язаний з метою обвинувачення або покарання особи, яку розшукують, за ознакою раси, віросповідання, національності, громадянства, статі, соціального статусу, етнічної приналежності, політичних переконань;

b) за національним законодавством Запитуючої Сторони за злочин, у зв'язку з яким направлено запит про видачу, передбачено покарання у виді смертної кари, якщо тільки Запитуюча Сторона не надасть Запитуваній Стороні достатніх гарантій того, що смертна кара не буде призначена особі, що розшукується, а у разі призначення не буде приведена до виконання;

c) Запитувана Сторона має підстави вважати, що в Запитуючій Стороні особа, яку розшукують за злочин, підлягала або буде підлягати покаранню чи іншій дії або бездіяльності, які не забезпечують дотримання основних прав людини, у тому числі права на захист від жорстокого, нелюдського, такого, що принижує гідність, поводження;

d) на момент отримання запиту про видачу кримінальне переслідування не може бути розпочато або вирок не може бути приведено до виконання внаслідок закінчення строку давності або з іншої підстави згідно із національним законодавством Запитуваної Сторони;

e) щодо особи, видача якої запитується, на території Запитуваної Сторони за те саме діяння винесено вирок суду, що набрав законної сили, або постанову про припинення переслідування, або особу звільнено від кримінальної відповідальності з будь-якої законної підстави;

f) Запитувана Сторона вважає, що видача особи може завдати шкоди суверенітету, національній безпеці, громадському порядку чи іншим її інтересам або суперечить її національному законодавству;

g) видача запитується за військовий злочин, який не має аналогії в загальному кримінальному праві Запитуваної Сторони.

2. Для цілей цього Договору такі злочини не будуть вважатися політичними:

a) вбивство, викрадення чи інша загроза життю або здоров'ю людини або її свободі;

b) погроза, спроба чи співучасть у вбивстві, викраденні чи іншій серйозній загрозі життю, здоров'ю чи свободі главі держави чи уряду, або членам їх сімей;

c) геноцид, воєнні злочини, злочини проти миру і безпеки людства;

d) будь-яке інше діяння, стосовно якого Сторони взяли зобов'язання вважати його злочином, що тягне видачу, на підставі міжнародного договору.

3. У разі, якщо Запитувана Сторона має намір відмовити у видачі особи на підставі підпункту "d" пункту 1 цієї статті, вона повинна проконсультуватися із Запитуючою Стороною.

4. У видачі відмовляється, якщо вирок винесено заочно і Запитуюча Сторона не надала гарантій його оскарження.

Стаття 4
Факультативні підстави для відмови

У видачі особи може бути відмовлено, якщо:

a) злочин, у зв'язку з яким надходить запит про видачу особи, підпадає під юрисдикцію Запитуваної Сторони відповідно до її національного законодавства, і щодо розшукуваної особи здійснюється досудове розслідування або судове провадження за той самий злочин;

b) Запитувана Сторона, беручи до уваги ступінь тяжкості злочину та інтереси Запитуючої Сторони, вважатиме, що видача особи буде несумісною з міркуваннями гуманності з огляду на вік, стан здоров'я чи інші особисті обставини розшукуваної особи. У таких випадках замість відмови у видачі особи Запитувана Сторона має право відстрочити видачу до усунення підстав вважати, що видача матиме тяжкі наслідки для розшукуваної особи;

c) особі, щодо якої надійшов запит про видачу, Запитуваною Стороною надано притулок.

Стаття 5
Видача власних громадян

1. Кожна Сторона має право відмовити у видачі власних громадян на підставі свого національного законодавства.

2. У разі відмови у видачі свого громадянина Запитувана Сторона на запит Запитуючої Сторони повинна здійснити кримінальне переслідування цієї особи або привести до виконання вирок суду Запитуючої Сторони, що вступив у законну силу, згідно зі своїм національним законодавством. З цією метою Запитуюча Сторона через центральні органи, зазначені у статті 6 цього Договору, надає матеріали кримінальної справи, а також наявні судові акти, що набрали законної сили, докази та будь-які інші документи та інформацію, які у неї є.

3. Запитувана Сторона своєчасно повідомляє Запитуючій Стороні про дії, вжиті щодо такого запиту, та про результати розгляду справи.

Стаття 6
Центральні органи Сторін

1. Для цілей цього Договору центральні органи, визначені Сторонами, взаємодіють між собою безпосередньо.

2. Центральними органами є:

для України - Генеральна прокуратура України (на стадії досудового розслідування) або Міністерство юстиції України (на стадії судового розгляду та виконання вироків);

для Республіки Казахстан - Генеральна прокуратура Республіки Казахстан.

3. У разі зміни назв своїх центральних органів чи передачі їхніх функцій іншим державним органам Сторони повідомляють про це одна одній дипломатичними каналами.

Стаття 7
Запит про видачу особи та необхідні документи

1. Запит про видачу складається у письмовій формі, підписується уповноваженою особою та повинен містити:

a) ім'я, по батькові, прізвище, дату та місце народження, стать, громадянство, дані документа, що посвідчує особу, будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти ідентифікації розшукуваної особи та її місцезнаходження, а також за наявності особливі прикмети, фотографії та відбитки пальців;

b) інформацію про обставини злочину, у зв'язку з яким направлено запит про видачу особи, із зазначенням дати та місця його вчинення;

c) текст відповідного закону, що описує злочин, у зв'язку з яким направлено запит про видачу, і встановлює за нього покарання;

d) текст відповідного закону, що регулює строки давності кримінального переслідування чи виконання покарання за злочин, та інформацію про його застосування щодо злочину, вказаного у запиті;

e) коли злочин, щодо якого надходить запит про видачу, було вчинено поза межами території Запитуючої Сторони, - текст відповідного закону, що передбачає юрисдикцію Запитуючої Сторони щодо таких злочинів.

2. На додаток до вимог пункту 1 цієї статті запит про видачу має супроводжуватись:

a) завіреними копіями рішення суду про тримання під вартою, а також документа щодо кваліфікації злочинного діяння, якщо запит пов'язаний з кримінальним переслідуванням;

b) завіреною копією вироку суду, який набрав законної сили, довідкою про відбуту та невідбуту частини покарання, якщо запит пов'язаний з приведенням вироку до виконання.

3. Запит про видачу і необхідні документи повинні бути складені мовою Запитуючої Сторони і супроводжуватись завіреним перекладом на мову Запитуваної Сторони або на російську мову.

4. Запит про видачу і необхідні документи засвідчуються печаткою органу, від якого вони виходять.

Стаття 8
Додаткова інформація

1. Якщо інформації, що супроводжує запит про видачу, недостатньо для того, щоб Запитувана Сторона прийняла рішення відповідно до цього Договору, вона має право запитати надання додаткової інформації, яка повинна бути надана протягом тридцяти (30) днів з моменту отримання такого запиту. Цей строк може бути продовжено за домовленістю між центральними органами.

2. Якщо розшукувана особа перебуває під арештом і додаткову інформацію не отримано протягом строку, визначеного у пункті 1 цієї статті, особу може бути звільнено з-під варти. Однак таке звільнення не повинно перешкоджати повторному арешту і видачі розшукуваної особи у разі надходження додаткової інформації у подальшому.

Стаття 9
Допустимість документів

Документи, надані згідно з цим Договором, не вимагають будь-якої легалізації, завірення чи засвідчення справжності в Запитуваній Стороні.

Стаття 10
Рішення

1. Рішення за запитом про видачу приймається згідно з цим Договором і національним законодавством Запитуваної Сторони. Про прийняте рішення Запитуюча Сторона повідомляється невідкладно.

2. Якщо Запитувана Сторона відмовляє у видачі особи, відмова має бути мотивованою.

Стаття 11
Спрощена видача

У разі, якщо розшукувана особа дає згоду на видачу, Запитувана Сторона застосовує спрощену процедуру видачі, якщо це передбачено її національним законодавством.

Стаття 12
Спеціальне правило

1. Особа, видана згідно з цим Договором, не може бути затримана, або підлягати кримінальному переслідуванню, покаранню чи засуджена Запитуючою Стороною, за винятком:

a) будь-якого злочину, за який видано особу, або злочину з іншою назвою, але який ґрунтується на тих самих діях чи бездіяльності, як і злочин, за який було задоволено видачу, якщо такий злочин тягне за собою видачу;

b) будь-якого злочину, вчиненого після видачі; або

c) будь-якого злочину, щодо якого отримано згоду центрального органу Запитуваної Сторони. З цією метою Запитувана Сторона може вимагати надання документів, зазначених у статті 7 цього Договору.

2. Без згоди Запитуваної Сторони особу, видану відповідно до цього Договору, не може бути видано Запитуючою Стороною третій державі за будь-який злочин, вчинений до її видачі.

3. Пункти 1 і 2 цієї статті не повинні перешкоджати затриманню, кримінальному переслідуванню, засудженню чи покаранню виданої особи або її видачі третій державі, якщо:

a) після видачі особа залишила територію Запитуючої Сторони і згодом добровільно повернулася назад; або

b) вказана особа не залишила територію Запитуючої Сторони протягом тридцяти (30) днів з моменту, коли мала можливість вільно це зробити.

Стаття 13
Тимчасовий арешт

1. На запит Запитуючої Сторони розшукувану особу може бути заарештовано до отримання запиту про її видачу.

2. Запит про тимчасовий арешт повинен містити:

a) відомості, передбачені підпунктом "а" пункту 1 статті 7 цього Договору;

b) якщо відомо, місцезнаходження розшукуваної особи;

c) короткий опис злочину, час і місце його вчинення;

d) положення кримінального закону, що застосовуються;

e) посилання на рішення суду про тримання під вартою чи на вирок суду; і

f) гарантії того, що запит про видачу розшукуваної особи буде надано у строки, встановлені цим Договором.

Запит про тимчасовий арешт може бути переданий центральними органами Сторін напряму з використанням технічних засобів комунікації або через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол). Оригінал запиту повинен бути направлений одночасно поштою.

3. Запитувана Сторона зобов'язана негайно поінформувати Запитуючу Сторону про результати розгляду запиту про тимчасовий арешт.

4. Якщо після закінчення сорока (40) діб з дати арешту особи центральний орган Запитуваної Сторони не отримав запит про видачу, заарештована особа звільняється. Звільнення особи не повинно перешкоджати повторному арешту з метою екстрадиції, якщо запит про видачу надійде пізніше.

Стаття 14
Конкуруючі запити

1. Якщо Запитувана Сторона отримує запит про видачу щодо однієї і тієї ж особи від двох або більше держав, у тому числі і від Запитуючої Сторони, за один і той самий злочин або за різні злочини, Запитувана Сторона на свій розсуд визначає, якій державі видати дану особу.

2. При прийнятті рішення згідно з пунктом 1 цієї статті Запитувана Сторона враховує таке:

a) чи були запити надіслані на підставі міжнародних договорів;

b) інтереси запитуючих держав;

c) тяжкість злочинів;

d) можливість подальшої видачі між запитуючими державами; і

e) хронологічний порядок отримання запитів від запитуючих держав.

Стаття 15
Передача виданої особи

1. Запитувана Сторона повідомляє Запитуючій Стороні про час і місце передачі особи, яка видається. Якщо Запитуюча Сторона не прийме особу протягом п'ятнадцяти (15) діб після узгодженої дати передачі, ця особа повинна бути звільнена з-під варти. Запитувана Сторона має право відхилити повторний запит про видачу щодо цієї особи за той самий злочин, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 цієї статті.

2. За незалежних від Сторін обставин, що перешкоджають передачі особи, центральні органи Сторін повинні узгодити нову дату та інші необхідні умови передачі.

3. Час тримання особи під вартою з метою видачі зараховується до загального строку при виконанні вироку суду в Запитуючій Стороні.

4. Якщо після передачі видана особа переховується від кримінального переслідування або ухилилась від виконання вироку суду і повернулась на територію Запитуваної Сторони, Запитувана Сторона має право повторно видати цю особу на підставі нового запиту про видачу.

Стаття 16
Відстрочка видачі або тимчасова видача

1. Якщо в Запитуваній Стороні щодо розшукуваної особи проводиться кримінальне переслідування або особа відбуває покарання за вчинення іншого злочину, ніж той, за який запитується видача, Запитувана Сторона має право після прийняття рішення про видачу особи відстрочити її передачу до завершення судового розгляду чи до виконання вироку суду. У разі такої відстрочки Запитувана Сторона невідкладно повідомляє про це Запитуючу Сторону.

2. Однак на запит Запитуючої Сторони Запитувана Сторона має право тимчасово видати розшукувану особу на взаємно погоджених між центральними органами умовах. Тимчасово видана особа тримається під вартою протягом періоду перебування на території Запитуючої Сторони і знову передається Запитуваній Стороні в обумовлений строк. Час тримання під вартою у Запитуючій Стороні зараховується до загального строку при виконанні вироку суду, винесеного в Запитуваній Стороні.

3. Передачу виданої особи також може бути відстрочено у разі, коли через стан здоров'я особи вона може поставити під загрозу її життя чи погіршити стан її здоров'я. У цьому випадку необхідно, щоб Запитувана Сторона надала Запитуючій Стороні розгорнутий медичний звіт, виданий її компетентною установою.

Стаття 17
Вилучення і передача предметів і документів

1. На запит Запитуючої Сторони Запитувана Сторона згідно зі своїм національним законодавством повинна вилучити та передати предмети і документи, виявлені у розшукуваної особи, які було отримано в результаті злочину або можуть бути доказом. У цьому випадку предмети і документи передаються за можливості під час передачі виданої особи.

2. За згодою Запитуваної Сторони предмети і документи, зазначені в пункті 1 цієї статті, можуть бути передані навіть у разі неможливості видачі особи.

3. Запитувана Сторона має право тимчасово залишити у себе предмети і документи з метою проведення іншого кримінального провадження або передати їх за умови повернення.

4. Передача Запитуючій Стороні вилучених предметів і документів здійснюється без порушення прав Запитуваної Сторони чи третіх осіб.

Стаття 18
Транзит

1. Кожна Сторона згідно зі своїм національним законодавством і без шкоди своїм інтересам дозволяє транзит через свою територію особи, виданої іншій Стороні третьою державою.

2. З цією метою Запитуюча Сторона направляє Запитуваній Стороні через центральні органи або в особливо термінових випадках через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) запит про транзит, що містить дані про особу, що перевозиться, дані про її громадянство і короткий виклад обставин справи. Запит про транзит супроводжується копією документа, що підтверджує видачу особи.

3. Запитувана Сторона повинна тримати під вартою особу, яка перевозиться її територією.

4. Дозвіл на транзит не вимагається, якщо він здійснюється повітряним транспортом і на території держави транзиту посадка не запланована. У разі незапланованої посадки держава, яка здійснює транзит, невідкладно повідомляє про це державі транзиту, яка повинна тримати під вартою особу, яка перевозиться, строком до п'ятнадцяти (15) діб, очікуючи запит про транзит.

Стаття 19
Витрати

1. Витрати, пов'язані з реалізацією цього Договору, Сторони здійснюють згідно зі своїм національним законодавством.

2. Запитувана Сторона на своїй території несе витрати, пов'язані з арештом особи з метою екстрадиції, витрати, пов'язані з вилученням і зберіганням предметів і документів, передбачених статтею 17 цього Договору, а також витрати, які можуть виникнути у процесі видачі.

3. Запитуюча Сторона несе витрати, пов'язані з транспортуванням виданої особи і будь-яких предметів і документів, переданих Запитуваною Стороною.

Стаття 20
Інформування про результати

Запитуюча Сторона надає інформацію про кримінальне переслідування, судовий розгляд або про приведення до виконання вироку суду, винесеного щодо виданої особи. На запит Запитуваної Сторони центральний орган Запитуючої Сторони надає копії відповідних рішень.

Стаття 21
Співвідношення з іншими міжнародними договорами

Цей Договір не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

Стаття 22
Консультації

Будь-який спір, що виникає у ході тлумачення чи застосування цього Договору, вирішується шляхом проведення консультацій і переговорів між центральними органами Сторін.

Стаття 23
Заключні положення

1. Цей Договір укладається на невизначений строк і набирає чинності через тридцять (30) днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. У цей Договір за взаємною згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, які є його невід'ємною частиною і оформлюються окремими протоколами, що набирають чинності відповідно до положень, вказаних у пункті 1 цієї статті.

3. Цей Договір припиняє свою дію після закінчення ста вісімдесяти (180) днів з дати отримання однією зі Сторін дипломатичними каналами письмового повідомлення від іншої Сторони про її намір припинити дію цього Договору.

4. У разі припинення дії цього Договору заходи щодо видачі осіб, розпочаті в період його дії, залишаються в силі до повного їх виконання.

5. Дія цього Договору також поширюється на злочини, вчинені до набрання ним чинності.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, ті, що нижче підписалися, належним чином на це уповноважені, підписали цей Договір.

Вчинено в м. Астана "29" жовтня 2018 року у двох примірниках, кожен українською, казахською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення будь-яких розбіжностей у тлумаченні цього Договору Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.

 

За Україну

За Республіку Казахстан

Опрос