Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам

ВР Украины
Закон от 30.04.2020 № 579-IX
действует с 02.06.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

Верховна Рада України постановляє:

Договір між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, укладений 6 серпня 2018 року в м. Буенос-Айрес, який набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 квітня 2020 року
N 579-IX

 

 

ДОГОВІР
між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

Україна та Аргентинська Республіка (далі - Сторони),

бажаючи надавати одна одній найширше співробітництво у боротьбі зі злочинністю,

погодилися про таке:

Стаття 1
Обов'язок надавати взаємну правову допомогу

Сторони відповідно до цього Договору надаватимуть одна одній найширшу взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Взаємна правова допомога для цілей статті 1 означає будь-яку допомогу, яка надається запитуваною Стороною у зв'язку з кримінальним розслідуванням, притягненням до відповідальності або судовим розглядом, що здійснюються компетентним органом запитуючої Сторони.

Цей Договір призначається лише для надання взаємної правової допомоги між Сторонами і не може використовуватися будь-якою приватною особою.

2. Компетентний орган запитуючої Сторони означає орган, відповідальний за кримінальне розслідування чи судовий розгляд.

3. Кримінальні справи також включають розслідування, притягнення до відповідальності або судовий розгляд у зв'язку зі злочинами, що стосуються податкових, митних, валютних або будь-яких інших фінансових питань.

4. Допомога може надаватися навіть у випадках, коли поведінка, яка є предметом розслідування, притягнення до відповідальності або судового розгляду в запитуючій Стороні не є злочином за законодавством запитуваної Сторони.

5. Допомога включає в себе:

a) визначення місцезнаходження та ідентифікацію осіб;

b) надсилання повідомлень та вручення документів;

c) надання документів та будь-яких інших записів або інформації;

d) надання речових доказів;

e) отримання показань та заяв від осіб у запитуваній Стороні;

f) забезпечення присутності осіб, які знаходяться під вартою, або будь-яких інших осіб для давання показань у запитуючій Стороні;

g) здійснення обшуку, арешту, вилучення і конфіскації предметів;

h) вжиття будь-яких заходів щодо доходів від злочинної діяльності і знарядь злочину;

i) будь-яка інша форма допомоги згідно з цим Договором за умови, що вона не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

6. Цей Договір не застосовується до:

a) арешту або затримання будь-якої особи з метою видачі цієї особи;

b) виконання у запитуваній Стороні вироків, винесених у запитуючій Стороні;

c) передачі засуджених для відбування покарань; та

d) передачі проваджень у кримінальних справах.

Стаття 3
Центральні органи

1. Для цілей цього Договору центральні органи направляють та отримують запити і відповіді. Центральним органом України є Міністерство юстиції України (у випадках запитів судів) і Генеральна прокуратура України (у випадках запитів органів досудового розслідування). Центральним органом Аргентинської Республіки є Міністерство закордонних справ і віросповідання Аргентинської Республіки.

2. Для цілей цього Договору центральні органи зносяться один з одним безпосередньо або дипломатичними каналами.

Стаття 4
Виконання запитів

1. Запити про допомогу виконуються невідкладно відповідно до законодавства запитуваної Сторони.

2. Якщо запитуюча Сторона просить запитувану Сторону дотримуватися певного правила або принципу при виконанні запиту, то це має чітко зазначатися в запиті, і запитувана Сторона виконує запит у визначений запитуючою Стороною спосіб у такому обсязі, який є сумісним з її законодавством та практикою.

3. Запитувана Сторона на запит запитуючої Сторони повідомляє запитуючій Стороні про дату і місце виконання запиту про допомогу.

Стаття 5
Відмова у допомозі або її відкладення

1. У допомозі може бути відмовлено у разі, якщо на думку запитуваної Сторони:

a) запит стосується політичного злочину або злочину, передбаченого військовим правом, який не є злочином за загальним кримінальним правом. Посилання на політичний злочин не включає таке:

i) вбивство або замах на вбивство або напад на Главу Держави або Главу Уряду, або члена його сім'ї;

ii) терористичний акт;

iii) вчинення злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства, які передбачені міжнародними договорами, чинними між Сторонами;

b) виконання запиту може завдати шкоди її суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим державним інтересам;

c) є вагомі підстави вважати, що запит про допомогу зроблено з метою переслідування або покарання особи за ознакою раси, статі, релігії, національності, етнічного походження або політичних переконань такої особи або, що становище такої особи може бути погіршено з будь-якої з цих причин;

d) запит стосується притягнення особи до відповідальності за злочин, за який особу звільнено у зв'язку з відсутністю достатніх доказів, остаточно виправдано або помилувано або ця особа відбула покарання, призначене в запитуваній Стороні.

2. Надання допомоги може бути відстрочено запитуваною Стороною, якщо виконання запиту перешкоджатиме розслідуванню або судовому розгляду, що триває в запитуваній Стороні.

3. Якщо у наданні допомоги відмовлено запитуваною Стороною або її надання відстрочено нею повністю або частково, то вона повідомляє запитуючій Стороні про причини відмови або відкладення.

4. Перед тим як відмовити у виконанні запиту або відкласти його виконання, запитувана Сторона проводить консультації із запитуючою Стороною щодо того, чи може допомога бути надана на умовах, які запитувана Сторона вважає необхідними. Якщо запитуюча Сторона приймає допомогу на цих умовах, вона зобов'язана їх дотримуватися.

Стаття 6
Зміст запитів

1. Запит складається у письмовій формі і належним чином підписується та скріплюється печаткою.

2. У термінових випадках запитуюча Сторона може зробити запит в інших формах, з яких можна зробити запис, і невідкладно письмово підтверджує запит.

3. У всіх випадках запити про допомогу містять:

a) назву компетентного органу, який здійснює розслідування, притягнення до кримінальної відповідальності чи судовий розгляд, якого стосується запит;

b) мету запиту та характер запитуваної допомоги;

c) опис будь-якої конкретної процедури, про дотримання якої просить запитуюча Сторона;

d) стислий виклад справи і текст відповідних положень кримінального законодавства;

e) відомості про необхідність, у разі доцільності, дотримання конфіденційності та про причини цього; та

f) зазначення про будь-який період часу, протягом якого запит повинен бути виконаний.

4. Запити про допомогу, наскільки це необхідно та можливо, можуть також містити таку інформацію:

a) ідентифікаційні дані, дату народження та місцезнаходження особи або осіб, щодо яких здійснюється розслідування, притягнення до кримінальної відповідальності або судовий розгляд;

b) детальний опис будь-якої конкретної процедури або вимоги (у разі можливості), яких просить дотримуватися запитуюча Сторона, та причини;

c) у випадку запитів про отримання доказів або проведення обшуків і вилучень, заява про підстави вважати, що такі докази можуть бути знайдені у межах юрисдикції запитуваної Сторони;

d) опис методу отримання доказів та запису свідчень або заяв, а також опис технічних засобів, які мають бути використані для здійснення таких записів. Якщо це можливо, передається список питань, які мають бути поставлені.

5. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації не достатньо для виконання запиту, вона може попросити надати додаткову інформацію.

Стаття 7
Допит в режимі відеоконференції

1. Якщо особа перебуває на території запитуваної Сторони і має дати показання компетентним органам запитуючої Сторони, остання може зробити запит про допит в режимі відеоконференції.

2. Запит про допит у режимі відеоконференції повинен містити на додаток до інформації, зазначеної у статті 6 цього Договору, всю необхідну для його проведення інформацію.

3. Судовий протокол і відеозапис, якщо такі є, передаються компетентному органу запитуючої Сторони.

Стаття 8
Передача документів і предметів

1. Коли запит про допомогу стосується передачі записів або документів, запитувана Сторона може надати завірені копії, якщо запитуюча Сторона прямо не просить надати оригінали.

2. Оригінали документів, записи або предмети, надані запитуючій Стороні, повертаються запитуваній Стороні якомога швидше.

3. Настільки наскільки це не заборонено законодавством запитуваної Сторони записи, документи або предмети супроводжуються таким засвідченням, яке може бути визначено запитуючою Стороною, для їх допустимості за законодавством запитуючої Сторони.

Стаття 9
Обмеження використання

Без попередньої згоди запитуваної Сторони запитуюча Сторона не розголошує або не використовує надані відомості або докази для інших цілей ніж ті, що зазначені у запиті.

Стаття 10
Конфіденційність

1. Запитувана Сторона може вимагати, щоб відомості або докази, надані згідно з цим Договором, залишалися конфіденційними. З цією метою запитувана Сторона може визначити строки та умови дотримання конфіденційності. У такому випадку запитуюча Сторона намагається дотримуватися встановлених умов.

2. На прохання запитувана Сторона розглядає запит, його зміст, супровідні документи та будь-які заходи, вжиті згідно з таким запитом, конфіденційно. Якщо запит не може бути виконаний без порушення вимоги про дотримання конфіденційності, запитувана Сторона повідомляє про це запитуючій Стороні, яка тоді вирішує, чи, незважаючи на це, запит слід виконати.

Стаття 11
Вручення документів та викликів особам

1. Запитувана Сторона намагається прискорити вручення будь-якого документа, переданого їй з цією метою.

2. Запитуюча Сторона передає будь-який запит про вручення документа про виклик у запитуючу Сторону у розумний строк до дати, зазначеної у такому виклику. У запиті зазначаються будь-які витрати і виплати, які підлягають сплаті викликаній особі за законодавством запитуючої Сторони.

3. Запитувана Сторона направляє підтвердження про вручення у спосіб, який вимагається запитуючою Стороною.

4. На прохання запитуючої Сторони запитувана Сторона невідкладно інформує про відповідь особи.

Стаття 12
Отримання доказів

1. Запитувана Сторона відповідно до свого законодавства і за запитом отримує свідчення або іншим чином одержує заяви осіб або вимагає від них підготувати та/або надати предмети, які є доказами, для передачі запитуючій Стороні.

2. На запит запитуючої Сторони учасники відповідного провадження в запитуючій Стороні, їхні законні представники та представники запитуючої Сторони можуть бути присутні при виконанні процесуальних дій за умови дотримання законів та процедур запитуваної Сторони.

3. Запитувана Сторона дозволяє присутність таких осіб, які зазначені у запиті, при виконанні запиту та в межах, встановлених її законодавством, може дозволити таким особам допитувати особу, яка надає свідчення або докази. У випадку, якщо такий безпосередній допит не допускається, таким особам дозволяється подавати запитання, які необхідно поставити особі, яка надає свідчення або докази.

4. Особа, яка повинна давати показання у запитуваній Стороні на запит, зроблений згідно з цією статтею, може відмовитися давати показання, якщо законодавством запитуваної Сторони передбачається, що така особа може не давати показання за подібних обставин у провадженні, розпочатому у запитуваній Стороні.

5. Якщо особа, від якої вимагається надання показань у запитуваній Стороні згідно з цією статтею, заявляє про право відмовитися давати показання за законодавством запитуючої Сторони, запитувана Сторона:

a) просить запитуючу Сторону надати підтвердження існування такого права; або

b) незважаючи на це, вимагає від особи давати показання і передає їх запитуючій Стороні для з'ясування наявності права, про яке заявляє особа.

Стаття 13
Забезпечення присутності осіб, які знаходяться під вартою, для надання показань або допомоги в розслідуванні чи судовому розгляді

1. Особу, яка знаходиться під вартою в запитуваній Стороні, за запитом запитуючої Сторони тимчасово передають запитуючій Стороні для надання показань або допомоги у розслідуванні чи судовому розгляді за умови, що особа і запитувана Сторона надали згоду на таку передачу.

2. Якщо передана особа має перебувати під вартою відповідно до законодавства запитуваної Сторони, запитуюча Сторона тримає таку особу під вартою і повертає таку особу під вартою після завершення виконання запиту.

3. Якщо запитувана Сторона інформує запитуючу Сторону, що передану особу більше не вимагається тримати під вартою, така особа звільняється і вважається особою, зазначеною у статті 14 цього Договору.

4. Час, який особа, передана відповідно до цієї статті, перебувала під вартою у запитуючій Стороні, зараховується до строку відбування покарання, призначеного у запитуваній Стороні.

Стаття 14
Спеціальне правило

1. За винятком пункту 2 цієї статті, особа, яка присутня в запитуючій Стороні на підставі запиту, зробленого відповідно до статті 11 або статті 13, не може бути затримана, притягуватися до кримінальної відповідальності, підлягати покаранню або будь-якому іншому обмеженню особистої свободи на території цієї Сторони стосовно будь-яких дій чи бездіяльності або вироків, які передували від'їзду цієї особи з території запитуваної Сторони, а також ця особа не може бути зобов'язана давати показання в будь-якому провадженні або допомагати в будь-якому іншому розслідуванні, ніж провадження або розслідування, якого стосується запит.

2. Пункт 1 цієї статті не застосовується, якщо така особа, маючи можливість виїхати, не залишила територію запитуючої Сторони протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після офіційного повідомлення цієї особи, що її присутність більше не потрібна, за винятком випадків, коли особа залишається на території запитуючої Сторони з незалежних від неї обставин, або, виїхавши, добровільно повернулася.

3. До особи, яка не дає згоди у зв'язку із запитом відповідно до статті 11 або статті 13, не може бути застосовано з цієї причини будь-яке покарання або будь-який примусовий захід.

Стаття 15
Розшук, арешт, вилучення та конфіскація предметів

1. Запитувана Сторона, якщо це допускається її законодавством, виконує запит про розшук, арешт, вилучення та конфіскацію будь-якого предмету, виявленого на її території, за умови, що запит містить необхідну інформацію, щоб обґрунтувати такі дії відповідно до законодавства запитуваної Сторони.

2. Запитувана Сторона у межах, встановлених її законодавством, надає інформацію, запитану запитуючою Стороною, стосовно результатів виконання запиту, зазначеного в пункті 1 цієї статті, та забезпечує подальше зберігання вилучених предметів.

3. Запитуюча Сторона дотримується будь-якої умови, визначеної запитуваною Стороною, відносно вилучених або конфіскованих предметів, переданих до запитуючої Сторони для цілей забезпечення прав запитуваної Сторони або добросовісних третіх осіб, які були набуті відповідно до законодавства запитуваної Сторони.

Стаття 16
Доходи від злочину та знаряддя вчинення злочину

1. Відповідно до свого законодавства запитувана Сторона за запитом запитуючої Сторони вживає заходів, щоб встановити, чи знаходяться будь-які доходи від злочину або знаряддя, що використовувалися для його вчинення, в межах її юрисдикції і повідомляє запитуючу Сторону про результати розшуку. У запиті запитуюча Сторона інформує запитувану Сторону про підстави вважати, що такі доходи від злочину або знаряддя вчинення злочину можуть бути виявлені під юрисдикцією запитуваної Сторони.

2. Якщо відповідно до пункту 1 цієї статті виявлено ймовірні доходи від злочину, запитувана Сторона вживає таких заходів, які передбачені її законодавством, для арешту, знищення або конфіскації таких доходів.

3. При застосуванні цієї статті дотримуються права добросовісної третьої сторони відповідно до законодавства запитуваної Сторони.

4. Обидві Сторони можуть домовитися про передачу запитуваною Стороною запитуючій Стороні повністю або частково доходів від злочину або знарядь злочину чи доходів від їхнього продажу відповідно до законодавства запитуваної Сторони та із забезпеченням прав добросовісних третіх сторін щодо цих доходів або знарядь.

Стаття 17
Засвідчення

Запит, докази або документи, передані згідно з цим Договором, не потребують будь-якої форми засвідчення, легалізації або будь-якої іншої формальності, за винятком випадків, зазначених у статті 8.

Стаття 18
Витрати

1. Запитувана Сторона покриває витрати, пов'язані з виконанням запиту про допомогу, крім нижчезазначених витрат, які покриваються запитуючою Стороною:

a) витрати, пов'язані з передачею або проїздом будь-якої особи для надання показань відповідно до статей 11 і 13, та будь-які компенсації або витрати, що підлягають сплаті цій особі у зв'язку з такою передачею. Зазначену особу інформують, що їй будуть сплачені відповідні витрати і компенсації;

b) винагороди експертам та витрати на переклад, розшифрування і записування як в запитуваній Стороні, так і в запитуючій Стороні;

c) транспортні витрати поліцейського конвою чи супроводжуючих осіб.

2. Якщо виконання запиту потребує надзвичайних витрат, Сторони консультуються одна з одною для визначення строків та умов, за яких надається запитувана допомога.

Стаття 19
Мова

Запити та документи, які направляються запитуючою Стороною відповідно до положень цього Договору, складаються мовою запитуючої Сторони і супроводжуються перекладом на мову запитуваної Сторони.

Стаття 20
Консультації

Центральні органи на запит одного з них проводять консультації щодо тлумачення та застосування цього Договору.

Стаття 21
Врегулювання спорів

Будь-які спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні цього Договору, вирішуються шляхом консультацій дипломатичними каналами.

Стаття 22
Інші домовленості

Положення цього Договору не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

Стаття 23
Набрання чинності та припинення дії

1. Цей Договір підлягає ратифікації і набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

2. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення через дипломатичні канали в будь-який час. Припинення набирає чинності через 6 (шість) місяців від дати направлення такого повідомлення. Однак процесуальні дії, які вже розпочалися, продовжують регулюватися цим Договором до їх завершення.

3. Цей Договір застосовується до будь-якого запиту, який було зроблено після набрання ним чинності, навіть якщо злочин було вчинено до цієї дати.

Укладено у двох примірниках у м. _______ _______________ року українською, іспанською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Україну

За Аргентинську Республіку

Опрос