Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей

ВР Украины
Закон от 30.04.2020 № 577-IX
действует с 02.06.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників

Верховна Рада України постановляє:

Договір між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників, укладений 6 серпня 2018 року в м. Буенос-Айрес, який набирає чинності на тридцятий день з дати здійснення обміну ратифікаційними грамотами, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 квітня 2020 року
N 577-IX

 

 

ДОГОВІР
між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників

Україна та Аргентинська Республіка (далі - Сторони),

бажаючи зробити співробітництво у боротьбі зі злочинністю між обома країнами більш ефективним шляхом укладення договору про видачу правопорушників,

домовилися про таке:

Стаття 1
Зобов'язання щодо видачі

Сторони погоджуються видавати одна одній за запитом та за умови дотримання положень цього Договору будь-яку особу, яка розшукується в запитуючій Стороні для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, що тягне видачу, або для винесення чи виконання вироку у виді позбавлення волі у зв'язку з таким злочином.

Стаття 2
Злочини, що тягнуть видачу

1. Видача здійснюється за діяння, що становить злочин за законами запитуючої Сторони і запитуваної Сторони, який карається за законодавством обох Сторін покаранням у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше двох років, незважаючи на його назву чи юридичну кваліфікацію.

2. Видача для виконання вироку, винесеного судами запитуючої Сторони, здійснюється у зв'язку зі злочинами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, за умови, що тривалість покарання, що залишається відбути, становить не менше одного року.

3. Якщо видача особи запитується за вчинення злочину, пов'язаного з порушенням правил щодо ставок або тарифів, податків, митних зборів, валютного регулювання або будь-яких інших податкових положень, у видачі не може бути відмовлено на підставі того, що законодавство запитуваної Сторони не встановлює такий самий вид податку або мита чи не передбачає такого самого виду податку, мита чи валютного регулювання, як законодавство запитуючої Сторони.

4. Якщо запит про видачу стосується кількох окремих злочинів, кожен з яких карається за законодавством обох Сторін покаранням у виді позбавлення волі, але деякі з них не відповідають умові щодо тривалості покарання, що може бути призначене, запитувана Сторона також має право здійснити видачу за такі злочини.

Стаття 3
Обов'язкові підстави для відмови

Видача не здійснюється:

a) якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, розглядається запитуваною Стороною за її законодавством як злочин політичного характеру. Для цілей цього Договору політичний злочин не включає:

i) злочин, що підпадає під дію будь-якого багатостороннього міжнародного договору, підписаного обома Сторонами, і який покладає на них зобов'язання видати або притягнути до відповідальності розшукувану особу;

ii) вбивство або замах на вбивство або напад на Главу Держави або Главу Уряду або члена його сім'ї;

iii) терористичні акти, геноцид, воєнні злочини або злочини проти людяності;

b) якщо запитувана Сторона має вагомі підстави вважати, що запит зроблено з метою переслідування або покарання особи у зв'язку з расою, статтю, релігією, національністю, етнічним походженням, політичними переконаннями або, що у зв'язку з будь-якою з цих причин становище такої особи у суді може бути погіршене;

c) якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, є злочином, передбаченим військовим законом, та не є злочином за загальним кримінальним законом;

d) якщо в запитуваній Стороні щодо особи винесено остаточний вирок у зв'язку зі злочином, за який запитується видача особи;

e) якщо розшукувана особа звільняється від притягнення до кримінальної відповідальності або покарання у зв'язку із закінченням строку давності за законодавством запитуючої Сторони.

Стаття 4
Видача громадян

1. Кожна Сторона має право відмовити у видачі своїх громадян.

2. Якщо видача не здійснюється, запитувана Сторона, якщо це вимагається запитуючою Стороною, передає справу своїм компетентним органам з метою вжиття заходів відносно особи відповідно до свого національного законодавства. З цією метою запитуюча Сторона надає запитуваній Стороні документи та докази, що стосуються справи.

Стаття 5
Факультативні підстави для відмови

У видачі може бути відмовлено:

a) якщо розшукувана особа притягається до відповідальності у запитуваній Стороні у зв'язку зі злочином або злочинами, за які запитується видача;

b) якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, було вчинено за межами території будь-якої зі Сторін, і законодавство запитуваної Сторони не встановлює юрисдикції щодо такого злочину, вчиненого за межами її території, за подібних обставин;

c) якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, розглядається за законодавством запитуваної Сторони як такий, що було вчинено повністю або частково в межах цієї Сторони або її юрисдикції;

d) якщо розшукувана особа постала перед судом та була виправдана або засуджена у третій державі за злочин або злочини, за які запитується видача;

e) якщо вирок у запитуючій Стороні, який є підставою для запиту про видачу, винесений заочно, і така Сторона не надає гарантій того, що справу буде відкрито для отримання свідчень засудженої особи, надання можливості такій особі захищатися та винесення нового вироку.

Стаття 6
Запит та супровідні документи

1. Запит про видачу складається у письмовій формі, належним чином підписується та скріплюється печаткою і передається дипломатичними каналами.

2 До запиту про видачу додаються:

a) оригінал або завірена копія ордера на арешт, виданого компетентним органом запитуючої Сторони, і, якщо запит стосується засудженої особи, оригінал або завірена копія вироку;

b) довідка з викладенням обставин злочину, в тому числі часу, місця, діяння, що становить злочин, та його наслідків;

c) текст відповідних положень законодавства, що регулює кримінальну юрисдикцію щодо злочинів і призначення покарання за злочин, та законодавства, яким встановлюється строк давності притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку;

d) якомога більш точний опис розшукуваної особи разом з будь-якою іншою інформацією, яка може допомогти встановити її особу, місцезнаходження та громадянство;

e) відомості щодо невідбутої частини покарання, що підлягає виконанню, якщо особа розшукується для відбування покарання у виді позбавлення волі.

3. Супровідні документи до запиту засвідчуються компетентним органом запитуючої Сторони та скріплюються його печаткою.

4. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації, наданої для цілей цього Договору, недостатньо для прийняття рішення за запитом, вона може запросити надання додаткової інформації у визначений нею строк.

Стаття 7
Тимчасовий арешт

1. У термінових випадках компетентні органи запитуючої Сторони можуть звернутися із запитом про тимчасовий арешт розшукуваної особи. Компетентні органи запитуваної Сторони вирішують це питання відповідно до законодавства запитуваної Сторони.

2. У запиті про тимчасовий арешт зазначається про наявність одного з документів, наведених у підпункті "a" пункту 2 статті 6, і про намір надіслати запит про видачу. В ньому також зазначається, за який злочин буде запитуватися видача, де і коли такий злочин було вчинено, а також надається опис розшукуваної особи.

3. Запит про тимчасовий арешт надсилається компетентним органам запитуваної Сторони через дипломатичні канали поштою або будь-якими іншими способами, які дозволяють отримати письмове підтвердження, або через Міжнародну організацію кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ). Запитуючу Сторону невідкладно інформують про результати розгляду її запиту.

4. Особу, заарештовану відповідно до вищевказаного запиту про тимчасовий арешт, звільняють, якщо після спливу 45 (сорока п'яти) днів з дня арешту запитуюча Сторона не передала органам запитуваної Сторони запит про видачу. Незважаючи на зазначене, запитуюча Сторона може з належно обґрунтованих підстав та до спливу строку, визначеного у цій статті, попросити про його продовження на 15 (п'ятнадцять) днів.

5. Звільнення не перешкоджає повторному арешту та видачі, якщо запит про видачу отримано згодом.

Стаття 8
Спеціальне правило

1. Особу, видану згідно з цим Договором, не може бути заарештовано, притягнуто до відповідальності або засуджено на території запитуючої Сторони за інші злочини, вчинені до дати фактичної передачі, і у зв'язку з якими не надавалася згода на видачу, крім таких випадків:

a) коли видана особа, маючи можливість залишити територію Сторони, якій таку особу було передано, добровільно залишилася на такій території більш ніж на 45 (сорок п'ять) днів після остаточного звільнення такої особи або, залишивши її, повернулася на таку територію;

b) коли компетентні органи запитуваної Сторони погоджуються на це. З цією метою запитуюча Сторона повинна направити запитуваній Стороні запит про надання останньою згоди разом із документами, переліченими у статті 6.

2. Якщо в ході провадження юридична кваліфікація злочину, за який розшукувану особу було видано, змінюється, така особа притягається до відповідальності та засуджується, якщо нова кваліфікація злочину стосується таких самих фактів, які описані у запиті про видачу та у супровідних документах.

Стаття 9
Перевидача третій державі

Перевидача третій державі особи, яку передали згідно з цим Договором, може бути здійснена лише за згодою Сторони, яка здійснила видачу, крім випадку, коли злочини були вчинені після передачі. З цією метою запитуюча Сторона повинна направити запитуваній Стороні запит для надання нею своєї згоди разом із документами, переліченими у статті 6.

Стаття 10
Одночасні запити

Якщо видача запитується одночасно більш ніж однією державою за той самий злочин або за різні злочини, запитувана Сторона приймає рішення на свій розсуд, ураховуючи всі обставини, особливо громадянство розшукуваної особи, можливість наступної видачі, дати отримання запитів, тяжкість злочинів та місце вчинення.

Стаття 11
Рішення за запитом про видачу

1. Запитувана Сторона дипломатичними каналами інформує запитуючу Сторону про своє рішення стосовно видачі.

2. У рішенні про відмову у видачі повністю або частково повинні зазначатися причини такої відмови.

3. За винятком випадків, коли цим Договором передбачено інше, процедура видачі регулюється виключно законодавством запитуваної Сторони.

Стаття 12
Передача розшукуваної особи

1. Передача розшукуваної особи здійснюється протягом 30 днів з дня повідомлення запитуючої Сторони про рішення передати особу.

2. У разі якщо запитуюча Сторона не може забрати розшукувану особу у зазначений термін, запитувана Сторона може один раз дозволити продовжити його на 10 днів.

3. З метою здійснення видачі, компетентні органи Сторін узгоджують найбільш прийнятний спосіб, місце і дату передачі.

4. Якщо розшукувану особу не було передано до закінчення строків, встановлених у пунктах 1 і 2 цієї статті, така особа звільняється з-під варти і запитуюча Сторона не може повторно вимагати її видачу за той самий злочин.

5. У разі наявності належним чином підтверджених обставин непереборної сили або серйозного медичного стану, що перешкоджають Сторонам передати або прийняти розшукувану особу, такі обставини повідомляються іншій Стороні до закінчення строку, зазначеного в пунктах 1 і 2, і у такому разі може бути призначена нова дата передачі або прийняття такої особи.

Стаття 13
Спрощений порядок передачі

Запитувана Сторона, якщо це передбачено її законодавством, невідкладно приймає рішення за умови, що розшукувана особа висловила згоду на видачу. У цьому разі запитуюча Сторона звільняється від формальностей, передбачених у статті 6 цього Договору.

Стаття 14
Відстрочка передачі

Запитувана Сторона може, задовольнивши запит про видачу, відстрочити передачу розшукуваної особи у разі наявності незакінчених проваджень проти неї або, якщо така особа відбуває покарання на території запитуваної Сторони за інший злочин ніж той, у зв'язку з яким надано згоду на видачу, до завершення провадження або до повного відбуття призначеного покарання.

Стаття 15
Тимчасова видача

1. Після прийняття рішення про видачу особи і у разі, якщо розшукувана особа відбуває покарання або притягається до кримінальної відповідальності у запитуваній Стороні, запитуюча Сторона може зробити запит про тимчасову видачу. Розшукувану особу може бути, таким чином, тимчасово видано з метою притягнення до кримінальної відповідальності за умови, що таку особу буде повернуто в строк, узгоджений Сторонами.

2. Тимчасово видана особа тримається під вартою протягом перебування такої особи на території запитуючої Сторони та повертається запитуваній Стороні у строк, узгоджений обома Сторонами.

Стаття 16
Вилучення і передача власності

1. Запитувана Сторона в тій мірі, в якій це допускається її законодавством, без шкоди для прав третіх осіб і за запитом запитуючої Сторони, вилучає та передає власність:

a) яка може бути необхідна як доказ, що має відношення до злочину, у зв'язку з яким запитується видача;

b) яка одержана в результаті вчинення злочину, у зв'язку з яким запитується видача, і яка на момент арешту знаходиться у володінні розшукуваної особи або виявлена згодом;

c) яка отримана в обмін на доходи від злочину.

2. Власність, зазначену у пункті 1 цієї статті, може бути передано іншій Стороні, якщо запитуюча Сторона просить про це, навіть у разі неможливості здійснення узгодженої видачі.

3. Якщо згадана власність підлягає вилученню або конфіскації на території запитуваної Сторони, така Сторона може у зв'язку із триваючим кримінальним провадженням тимчасово утримувати її або передати її за умови, що вона буде повернута.

4. Будь-які права на зазначену власність, які могли бути набуті запитуваною Стороною або третіми сторонами, зберігаються. Якщо такі права існують, власність безкоштовно повертається запитуваній Стороні якомога швидше після завершення провадження.

Стаття 17
Транзитне перевезення

1. У разі видачі третьою державою, дозвіл на транзитне перевезення територією Сторін вважається наданим, якщо протягом семи днів з дня отримання відповідного запиту, запитувана Сторона не повідомить про свою відмову.

2. Запит про транзитне перевезення не вимагається у разі транзитного перевезення особи з використанням повітряного транспорту без запланованої посадки на території транзитної Сторони.

Стаття 18
Центральні органи

Для цілей цього Договору Центральним органом України є Міністерство юстиції України (у справах на стадії судового розгляду або на стадії виконання вироку) і Генеральна прокуратура України (у справах на стадії досудового розслідування). Центральним органом Аргентинської Республіки є Міністерство закордонних справ і віросповідання Аргентинської Республіки.

Стаття 19
Витрати

Усі витрати, пов'язані з міжнародним перевезенням розшукуваної особи та будь-яких вилучених документів чи предметів, покриває запитуюча Сторона. Всі інші витрати несе запитувана Сторона.

Стаття 20
Мова

Будь-який запит, зроблений згідно з цим Договором, та супровідні документи до нього супроводжуються перекладом на мову запитуваної Сторони.

Стаття 21
Консультації

Центральні органи за запитом одного з них проводять консультації щодо тлумачення та застосування цього Договору.

Стаття 22
Врегулювання спорів

Будь-які спори, що виникають щодо тлумачення та застосування цього Договору, вирішуються шляхом консультацій дипломатичними каналами.

Стаття 23
Прикінцеві положення

1. Цей Договір підлягає ратифікації і набирає чинності на тридцятий день з дати здійснення обміну ратифікаційними грамотами.

2. Будь-яка зі Сторін може денонсувати цей Договір шляхом письмового повідомлення іншій Стороні. Така денонсація набирає чинності через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

3. Цей Договір застосовується до запитів, надісланих після набрання ним чинності, навіть якщо відповідні дії або бездіяльність мали місце до цієї дати.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали цей Договір.

УКЛАДЕНО в м. _______________ "___" ____________ року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі будь-яких розбіжностей щодо тлумачення текст, викладений англійською мовою, має переважну силу.

 

За Україну

За Аргентинську Республіку

Опрос