Идет загрузка документа (718 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"

ВР Украины
Закон от 13.04.2020 № 553-IX
редакция действует с 06.03.2021

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 13 травня 2020 року N 591-IX
,
від 17 вересня 2020 року N 909-IX
,
від 3 листопада 2020 року N 941-IX
,
від 15 грудня 2020 року N 1081-IX
,
від 16 грудня 2020 року N 1086-IX
,
від 23 лютого 2021 року N 1285-IX

Положення абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II цього Закону
 визнано такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними)
 (згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 28 серпня 2020 року N 10-р/2020)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 p., N 5, ст. 31; із змінами, внесеними Законами України від 14 січня 2020 року N 436-IX, від 16 січня 2020 року N 468-IX, від 17 березня 2020 року N 530-IX та від 30 березня 2020 року N 548-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

1) в абзаці другому цифри "1.095.580.446,2", "975.170.869" та "120.409.577,2" замінити відповідно цифрами "975.833.650,3", "855.407.786,1" та "120.425.864,2";

2) в абзаці третьому цифри "1.184.010.356,6", "1.052.678.829,4" та "131.331.527,2" замінити відповідно цифрами "1.266.423.698,6", "1.135.078.984,4" та "131.344.714,2";

3) в абзаці четвертому цифри "7.375.047,4" та "531.566,7" замінити відповідно цифрами "7.386.547,4" та "543.066,7";

4) в абзаці п'ятому цифри "15.220.857", "1.701.031" та "13.519.826" замінити відповідно цифрами "15.200.807", "1.666.381" та "13.534.426";

5) в абзаці шостому цифри "96.275.720" та "72.365.510,7" замінити відповідно цифрами "298.404.307,9" та "274.494.098,6".

2. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.386.791.808,3 тис. гривень".

3. У статті 6:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Установити, що у 2020 році державні гарантії можуть надаватися, зокрема";

2) у пункті 1:

абзац перший доповнити словами і цифрами "та як виняток з положень частини першої статті 17 Бюджетного кодексу України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

у підпункті "а" слова і цифри "часткового виконання (не більше 80 відсотків)" замінити словом "виконання".

4. В абзаці другому статті 10 слова "які використовують кошти державного бюджету" замінити словами і цифрами "які використовують кошти державного бюджету; надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

5. У статті 11:

1) пункт 2 доповнити словами і цифрами "та надходжень, отриманих у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками";

2) пункт 6 виключити;

3) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків".

6. Статтю 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла".

7. У статті 14:

1) пункти 15 і 16 виключити;

2) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27) реалізацію Міністерством оборони України заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою";

3) доповнити пунктом 30 такого змісту:

"30) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 та пунктом 7 статті 13 цього Закону)".

8. У частині першій статті 15 цифри "40.709.000" замінити цифрами "42.722.482,9".

9. Статтю 26 виключити.

10. Доповнити статтями 28 - 32 такого змісту:

"Стаття 28. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на:

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв'язку із негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов'язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

надання трансферту Пенсійному фонду України;

надання фінансової допомоги на поворотній або безповоротній основі Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

поповнення резервного фонду державного бюджету;

відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв'язку із створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування до фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Стаття 29. Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об'єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої цієї статті).

Стаття 30. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій може використовуватися на заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Стаття 31. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що з 1 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року, як виняток з положень пункту 161 частини другої статті 29 та пункту 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:

до загального фонду державного бюджету - 20 відсотків;

до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей - 80 відсотків, у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків".

11. У розділі "Прикінцеві положення":

1) пункти 8, 9 і 11 виключити;

2) доповнити пунктами 13 - 16 такого змісту:

"13. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень статті 103 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року N 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" не надається.

14. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству інфраструктури України видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (код 3107030) і "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" (код 3121110).

15. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо можливості списання Міністерством фінансів України частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, в обсязі проведених у 2020 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві та каналізаційних колекторів.

16. Установити, що у 2020 році не застосовуються положення Закону України "Про публічні закупівлі" при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги (товариство з обмеженою відповідальністю "Телевізійна компанія "Атлант-СВ")".

12. Внести зміни до додатків NN 1 - 4, NN 6 - 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків NN 1 - 7 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2021 року, не застосовуються такі норми Бюджетного кодексу України:

абзаци другий і третій частини першої статті 14;

частина десята статті 16;

абзац перший частини першої статті 17 щодо визначення граничного обсягу надання державних гарантій;

абзац перший частини першої статті 18 щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій;

абзац другий частини першої та частина друга статті 18;

абзац сьомий пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно із Законом України
 від 17.09.2020 р. N 909-IX)

частина третя статті 24;

частина перша статті 25;

стаття 33;

пункт 2 частини першої статті 40 щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій;

частина перша статті 52;

частина друга статті 54;

частина перша статті 55;

частина перша статті 75 щодо прогнозів місцевих бюджетів;

стаття 751.

3. Установити, що тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2021 року, не застосовується абзац другий пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 14 листопада 2019 року N 293-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

4. Установити, що на виконання цього Закону Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України на 2020 рік з одночасним відображенням внесених змін до бюджетних призначень згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до частин шостої, восьмої статті 23 та частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України до набрання чинності цим Законом, за головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) - центральними органами виконавчої влади, які за рішенням Кабінету Міністрів України змінюють своє найменування, утворюються, реорганізуються чи ліквідуються.

5. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1) у випадку пропуску строку повторного огляду особою з інвалідністю, що отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначеного карантину.

2) підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ виключено

(підпункт 2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.11.2020 р. N 941-IX
,
виключено згідно із Законом
 України від 15.12.2020 р. N 1081-IX)

6. Установити, що як виняток з положень Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину у разі неможливості проведення засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету протягом двох днів з дня отримання звернення про погодження рішення Кабінету Міністрів України, повноваження на погодження якого визначено Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та/або Бюджетним кодексом України, таке погодження здійснюється Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України на її засіданні.

7. Тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом по 31 грудня 2020 року, зупинити дію частини четвертої статті 13 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 p., N 1, ст. 2, N 11, ст. 129).

8. Пункт 8 розділу ІІ виключено

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.05.2020 р. N 591-IX
,
виключено згідно із Законом
 України від 23.02.2021 р. N 1285-IX)

9. Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 17 березня 2020 року N 530 IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" виключити.

10. Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об'єктами державної власності (включаючи Закон України "Про банки і банківську діяльність"), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо виконання цього пункту.

11. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 із наступними змінами):

1) у статті 173:

друге речення частини третьої після слів "про відмову" доповнити словами "або часткову відмову";

після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Політична партія може відмовитися від державного фінансування її статутної діяльності на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік). Строк, на який політична партія відмовляється від державного фінансування її статутної діяльності, має бути зазначений у заяві, яку політична партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції. Зупинення державного фінансування статутної діяльності такої політичної партії починається з кварталу (року), наступного за кварталом (роком), в якому подано відповідну заяву. Кошти, отримані політичною партією у кварталі (році), в якому подано відповідну заяву, поверненню не підлягають.

Заява про відмову політичною партією від державного фінансування її статутної діяльності подається до Національного агентства з питань запобігання корупції у п'ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Заява про відмову політичною партією від державного фінансування її статутної діяльності на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік) подається до Національного агентства з питань запобігання корупції у будь-який час. Бюджетні кошти, не отримані політичною партією внаслідок відмови від державного фінансування її статутної діяльності, не підлягають розподілу між іншими політичними партіями".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами восьмою та дев'ятою;

2) статтю 177 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне фінансування статутної діяльності політичної партії зупиняється також у разі подання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про часткову відмову (на строк: один, два, три квартали або на бюджетний період (рік) відповідно до положень статті 173 цього Закону".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

3) пункт 5 розділу VI "Заключні положення" викласти в такій редакції:

"5. Установити, що звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, передбачений статтею 17 цього Закону, подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України".

12. Пункт 14 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"14. Встановити, що на час дії відповідних обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), обставинами, за які наймач (орендар) не відповідає відповідно до частини другої статті 286 Господарського кодексу України, частин четвертої та шостої статті 762 Цивільного кодексу України, також є заходи, запроваджені суб'єктами владних повноважень, якими забороняються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна, або заходи, якими забороняється доступ до такого майна третіх осіб".

13 У статті 471 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; із змінами, внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX):

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 471. Допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";

2) у частині першій:

абзац перший після слова "безробіттю" доповнити словами і цифрами "на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - допомога по частковому безробіттю на період карантину)";

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям із числа суб'єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається у разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності";

3) у частині другій:

в абзаці першому слова "роботодавець має право звернутися" замінити словами "роботодавець звертається";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності";

4) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину";

5) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Розмір, порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, визначаються Кабінетом Міністрів України";

6) у тексті статті слова "допомога по частковому безробіттю" в усіх відмінках замінити словами "допомога по частковому безробіттю на період карантину" у відповідному відмінку.

14. У пункті 32 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; із змінами, внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX):

абзац перший викласти в такій редакції:

"32. Установити, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - в період карантину)";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 частини п'ятої статті 31 цього Закону, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів".

15 Тимчасово, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), звільнити від нарахування постачальниками електричної енергії та природного газу пені та штрафних санкцій підприємства централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, а також виробників теплової енергії незалежно від форми власності.

16 Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

17. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання - резидентів України.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 квітня 2020 року
N 553-IX

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2020 рік"

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

975833650,3

855407786,1

120425864,2

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

967070201,4

846644337,2

120425864,2

10000000

Податкові надходження

781131277,2

710784954,7

70346322,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

209041197,8

209041197,8

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

110841197,8

110841197,8

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

98200000,0

98200000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

32534637,0

32103637,0

431000,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

27052237,0

27052237,0

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3769200,0

3769200,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

3757921,6

3757921,6

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

17631877,5

17631877,5

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1361137,9

1361137,9

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2375500,0

2375500,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1518600,0

1518600,0

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

274008,0

274008,0

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1244592,0

1244592,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

507713000,0

446456000,0

61257000,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

75173000,0

63538000,0

11635000,0

14020600

Тютюн та тютюнові вироби

47088000,0

47088000,0

 

14021300

Електрична енергія

4000000,0

4000000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

53340000,0

3718000,0

49622000,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

267000,0

267000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених є Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

75400000,0

75400000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

303800000,0

303800000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

28621000,0

20951000,0

7670000,0

15010000

Ввізне мито

28261000,0

20591000,0

7670000,0

15020000

Вивізне мито

360000,0

360000,0

 

19000000

Інші податки та збори

3221442,4

2233119,9

988322,5

19010000

Екологічний податок

3221148,4

2232825,9

988322,5

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

294,0

294,0

 

20000000

Неподаткові надходження

183332486,2

134789338,2

48543148,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

113932564,8

113422925,8

509639,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

68011200,0

68011200,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

42722482,9

42722482,9

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

213415,0

213415,0

 

21080000

Інші надходження

2985466,9

2475827,9

509639,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

17682395,5

8178317,5

9504078,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

7677691,8

2467911,9

5209779,9

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22240,0

22240,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземним суб'єктів господарської діяльності

5296,0

5296,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 

916653,0

916653,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

196207,5

196207,5

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

638680,3

542878,3

95802,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

4987,8

4987,8

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

250000,0

250000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

191466,6

191466,6

 

24000000

Інші неподаткові надходження

14345009,1

13188094,9

1156914,2

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

38313,0

38313,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

26923,0

26923,0

 

24060000

Інші надходження

2914619,8

1767155,6

1147464,2

24060300

Інші надходження

1590680,0

1590680,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

845,0

845,0

 

24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження

65212,0

65212,0

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам

7163,0

7163,0

 

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

402,6

402,6

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1890407,8

1887307,8

3100,0

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

674074,3

674074,3

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1212448,5

1212448,5

 

24111100

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків

3100,0

 

3100,0

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

9011606,5

9011606,5

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

324173,8

324173,8

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3341458,7

3341458,7

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

 2151751,0

2151751,0 

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

3194223,0

3194223,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

37372516,8

 

37372516,8

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1194934,1

 

1194934,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

660823,3

52970,3

607853,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

49198,0

49198,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

40698,0

40698,0

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

3772,3

3772,3

 

33010000

Кошти від продажу землі

3772,3

3772,3

 

40000000

Офіційні трансферти

1756136,5

1017074,0

739062,5

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1756136,5

1017074,0

739062,5

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

 

 

 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2020 рік"

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

298404307,9

274494098,6

23910209,3

400000

Фінансування за борговими операціями

296656098,6

273994098,6

22662000,0

401000

Запозичення

642664063,6

620002063,6

22662000,0

401100

Внутрішні запозичення

377600813,6

377600813,6

 

401200

Зовнішні запозичення

265063250,0

242401250,0

22662000,0

402000

Погашення

-346007965,0

-346007965,0

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-216288855,3

-216288855,3

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-129719109,7

-129719109,7

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

500000,0

500000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

500000,0

500000,0

 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

 

 

Всього:

1135078984,4

987550879,8

187421172,7

8787081,2

78358566,9

131344714,2

48090732,4

6929976,7

2462526,6

83253981,8

1266423698,6

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1982700,8

1967200,8

1144225,5

40480,7

15500,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

1989050,8

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1982700,8

1967200,8

1144225,5

40480,7

15500,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

1989050,8

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1038039,7

1028067,7

526268,9

 

9972,0

 

 

 

 

 

1038039,7

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

868209,7

862681,7

617956,6

40480,7

5528,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

874559,7

0300000

 

Державне управління справами

2057037,0

1931727,7

1008129,5

110709,1

125309,3

340393,6

295241,0

103812,7

55393,9

45152,6

2397430,6

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2024139,7

1898830,4

983529,2

109746,4

125309,3

340393,6

295241,0

103812,7

55393,9

45152,6

2364533,3

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

909058,7

907258,7

349914,3

49929,2

1800,0

3300,0

3300,0

1250,0

65,0

 

912358,7

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

57281,6

57281,6

37280,2

6516,2

 

37950,5

36546,4

6360,8

2672,7

1404,1

95232,1

0301480

0734

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

32897,3

32897,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32897,3

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

32897,3

32897,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32897,3

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

2230684,3

2170189,2

1484187,3

65136,1

60495,1

41228,6

39750,8

11846,2

9640,1

1477,8

2271912,9

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

958723,0

906355,4

502307,9

27090,5

52367,6

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

979066,4

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

776882,4

757714,8

423443,0

25228,6

19167,6

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

797225,8

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

113471,2

113471,2

64423,2

1348,8

 

 

 

 

 

 

113471,2

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

33000,0

 

 

 

33000,0

 

 

 

 

 

33000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0414000

 

Державна служба статистики України

1271961,3

1263833,8

981879,4

38045,6

8127,5

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

1292846,5

0414010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1162060,6

1162060,6

906473,4

38045,6

 

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

1182945,8

0414020

0132

Статистичні спостереження

101068,5

101068,5

75406,0

 

 

 

 

 

 

 

101068,5

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0500000

 

Державна судова адміністрація України

12699795,1

12463595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15699795,1

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

12699795,1

12463595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15699795,1

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

12696795,1

12460595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15696795,1

0550000

 

Верховний Суд

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0800000

 

Конституційний Суд України

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0801000

 

Конституційний Суд України

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

291413,5

290913,5

224438,1

4556,0

500,0

 

 

 

 

 

291413,5

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

291413,5

290913,5

224438,1

4556,0

500,0

 

 

 

 

 

291413,5

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

202888,9

202388,9

155550,0

4083,5

500,0

 

 

 

 

 

202888,9

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

88524,6

88524,6

68888,1

472,5

 

 

 

 

 

 

88524,6

0900000

 

Офіс Генерального прокурора

7554821,9

7538923,9

5548051,3

177098,3

15898,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7565712,2

0901000

 

Офіс Генерального прокурора

7554821,9

7538923,9

5548051,3

177098,3

15898,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7565712,2

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7408586,9

7393528,9

5440415,2

175548,5

15058,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7419477,2

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

7870,7

7870,7

4025,2

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

10870,7

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

7870,7

7870,7

4025,2

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

10870,7

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

5008,7

5008,7

2596,4

 

 

2100,0

2100,0

2100,0

 

 

7108,7

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

2862,0

2862,0

1428,8

 

 

900,0

900,0

900,0

 

 

3762,0

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

81805880,6

74831976,7

54442451,3

1676847,6

6973903,9

11355773,6

6446084,6

2091908,4

132644,0

4909689,0

93161654,2

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

7304573,7

6264813,0

4160247,2

296179,6

1039760,7

6622495,4

2032143,9

417245,7

45229,6

4590351,5

13927069,1

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

19918,1

13918,1

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

19918,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

12929008,8

10760926,0

7700689,4

269075,0

2168082,8

39317,9

32389,5

9709,8

2481,2

6928,4

12968326,7

1002030

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України

10525308,8

9650908,0

6867828,9

248023,9

874400,8

25977,5

24454,1

4682,1

1723,0

1523,4

10551286,3

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

14127532,6

13288391,3

10689041,4

188686,5

839141,3

1246840,7

1190607,2

773363,6

68706,9

56233,5

15374373,3

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

605463,2

595399,7

469091,0

10166,8

10063,5

45110,8

39596,0

12827,6

4225,6

5514,8

650574,0

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

14576262,6

7543356,6

4619019,8

85729,6

7032906,0

2490651,4

1648295,8

754271,7

98091,7

842355,6

17066914,0

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

8311242,6

1466761,6

507787,7

13097,7

6844481,0

228183,7

136804,3

11604,6

2398,5

91379,4

8539426,3

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

627784,3

620756,1

426578,3

10910,6

7028,2

400,0

400,0

 

 

 

628184,3

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

246363,1

86263,1

 

 

160100,0

 

 

 

 

 

246363,1

1201060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

12022,1

12022,1

8903,3

813,4

 

11621,2

11131,8

5604,6

1710,0

489,4

23643,3

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201080

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

10235,6

4635,6

 

 

5600,0

 

 

 

 

 

10235,6

1201220

0490

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

26949,9

 

 

 

26949,9

 

 

 

 

 

26949,9

1201270

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

91766,5

91766,5

72306,1

1373,7

 

55000,0

36172,5

6000,0

688,5

18827,5

146766,5

1201300

0421

Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201370

0490

Створення та функціонування Фонду національного багатства (у тому числі поповнення статутного капіталу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

1202000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1699316,9

1520170,1

1091650,6

18462,1

179146,8

103,2

103,2

 

 

 

1699420,1

1202010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1378908,9

1378908,9

1091650,6

18462,1

 

103,2

103,2

 

 

 

1379012,1

1202020

0421

Проведення земельної реформи

50988,0

 

 

 

50988,0

 

 

 

 

 

50988,0

1202620

0421

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

237842,7

138693,8

 

 

99148,9

 

 

 

 

 

237842,7

1203000

 

Державне агентство резерву України

139427,2

139427,2

94689,1

10637,0

 

719675,3

162996,1

28991,4

13323,8

556679,2

859102,5

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

30589,9

30589,9

20428,2

941,0

 

 

 

 

 

 

30589,9

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

20574,8

20574,8

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20574,8

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

20574,8

20574,8

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20574,8

1209000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3824747,8

3821747,8

2446644,7

40890,3

3000,0

1537789,2

1348392,2

713675,7

82369,4

189397,0

5362537,0

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1681679,1

1681679,1

1299294,5

19160,1

 

203169,4

136667,5

53998,2

13129,4

66501,9

1884848,5

1209610

0421

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

59778,8

59778,8

36493,4

4733,8

 

 

 

 

 

 

59778,8

1211000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

59778,8

59778,8

36493,4

4733,8

 

 

 

 

 

 

59778,8

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

59778,8

59778,8

36493,4

4733,8

 

 

 

 

 

 

59778,8

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4541928,4

4525278,0

461238,1

103181,0

16650,4

 

 

 

 

 

4541928,4

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4541928,4

4525278,0

461238,1

103181,0

16650,4

 

 

 

 

 

4541928,4

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

296776,3

296776,3

207629,0

8842,1

 

 

 

 

 

 

296776,3

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3463064,2

3451009,8

225288,3

92143,6

12054,4

 

 

 

 

 

3463064,2

1401100

0950

Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин

16112,3

16112,3

11163,5

796,6

 

 

 

 

 

 

16112,3

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

53499,3

53499,3

17157,3

1398,7

 

 

 

 

 

 

53499,3

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів України

376639,9

359117,9

78983,2

1975,6

17522,0

 

 

 

 

 

376639,9

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів України

376639,9

359117,9

78983,2

1975,6

17522,0

 

 

 

 

 

376639,9

1501010

1010

Керівництво та управління у справах ветеранів

121679,7

121679,7

78983,2

1975,6

 

 

 

 

 

 

121679,7

1501030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

8560,2

8560,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8560,2

1501050

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501060

0380

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501070

1090

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

611216,7

 

 

 

611216,7

 

 

 

 

 

611216,7

1511000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

611216,7

 

 

 

611216,7

 

 

 

 

 

611216,7

1511020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511060

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1511600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

28791270,7

26918098,8

1051219,2

57692,1

1873171,9

13969101,6

12494488,4

55175,3

8259,8

1474613,2

42760372,3

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

28620884,7

26747912,3

935256,3

56581,0

1872972,4

13969101,6

12494488,4

55175,3

8259,8

1474613,2

42589986,3

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

134628,0

132028,0

92973,1

4720,4

2600,0

250,0

250,0

 

 

 

134878,0

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти

77508,3

77362,0

60332,7

2151,1

146,3

19500,0

17852,0

13134,0

305,7

1648,0

97008,3

2201040

0980

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

822332,0

20855,9

8429,4

899,9

801476,1

328296,3

8185,6

104,0

264,9

320110,7

1150628,3

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201100

0922

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

187800,0

187100,0

105582,9

24930,0

700,0

5615,0

5407,6

375,2

1906,4

207,4

193415,0

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

196387,0

184587,0

96706,1

4920,8

11800,0

6233,7

5683,7

1885,2

942,1

550,0

202620,7

2201130

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

218400,0

218400,0

174919,2

4241,2

 

5088,2

4792,0

2367,2

401,8

296,2

223488,2

2201140

0942

Фонд розвитку закладів вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201160

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

16201404,3

16201404,3

 

 

 

11633310,1

10829212,9

 

 

804097,2

27834714,4

2201170

0990

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

95067,4

95067,4

73785,9

4024,0

 

5383,5

5163,5

1411,1

277,0

220,0

100450,9

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

4099,2

4099,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4099,2

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

3512151,0

3512151,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3512151,0

2201220

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201240

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

32589,7

32589,7

20201,3

1010,9

 

18724,2

17754,2

9465,0

2556,6

970,0

51313,9

2201260

0970

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

724434,2

122341,6

4262,7

 

602092,6

 

 

 

 

 

724434,2

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

1092140,1

1092140,1

 

 

 

595000,0

582560,0

 

 

12440,0

1687140,1

2201300

0150

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

299994,6

23994,6

17850,5

454,0

276000,0

 

 

 

 

 

299994,6

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

136505,9

131505,9

77944,0

6507,3

5000,0

5584,7

5039,4

140,0

1287,4

545,3

142090,6

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

67000,0

50850,8

 

350,0

16149,2

 

 

 

 

 

67000,0

2201390

0980

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201420

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

3823128,8

3823128,8

 

 

 

1023172,0

973630,0

 

 

49542,0

4846300,8

2201840

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201850

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2203000

 

Державна служба якості освіти

136786,0

136586,5

108907,3

761,1

199,5

 

 

 

 

 

136786,0

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

136786,0

136586,5

108907,3

761,1

199,5

 

 

 

 

 

136786,0

2203020

0990

Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

81897779,1

80067967,6

 

 

1829811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

83897779,1

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

81897779,1

80067967,6

 

 

1829811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

83897779,1

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1060000,0

 

 

 

1060000,0

 

 

 

 

 

1060000,0

2211260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

500000,0

 

 

 

500000,0

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2500000,0

2211270

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

2200000,0

2200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

107894230,5

105970215,0

3189685,4

394515,1

1924015,5

6655977,2

4946354,2

283281,4

119227,9

1709623,0

114550207,7

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

19773978,9

17859195,9

2950059,2

389224,6

1914783,0

6655976,8

4946353,8

283281,4

119227,9

1709623,0

26429955,7

2301080

0950

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

229723,6

229723,6

172110,0

4178,3

 

180030,8

175052,8

107405,4

28281,1

4978,0

409754,4

2301090

0990

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

101717,4

101717,4

2186,8

 

 

 

 

 

 

 

101717,4

2301220

0763

Розвиток системи екстреної медичної допомоги

922568,9

 

 

 

922568,9

 

 

 

 

 

922568,9

2308000

 

Національна служба здоров'я України

88015668,8

88006436,3

157111,2

3779,1

9232,5

0,4

0,4

 

 

 

88015669,2

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

219928,0

210695,5

157111,2

3779,1

9232,5

0,4

0,4

 

 

 

219928,4

2308060

0763

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

87795740,8

87795740,8

 

 

 

 

 

 

 

 

87795740,8

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

16124977,5

16033385,5

 

 

91592,0

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

16784077,8

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

16124977,5

16033385,5

 

 

91592,0

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

16784077,8

2311470

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

10912704,4

4711634,1

2943655,1

415044,6

6201070,3

5255616,1

2692275,7

279099,8

1594461,0

2563340,4

16168320,5

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України

5284868,4

975390,6

470831,9

11712,9

4309477,8

1156796,5

374402,7

15602,2

4456,9

782393,8

6441664,9

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля

230888,7

230888,7

181297,7

4545,0

 

39288,7

32563,8

5400,2

3728,3

6724,9

270177,4

2401070

0431

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

659705,1

 

 

 

659705,1

 

 

 

 

 

659705,1

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

415026,2

415007,2

267376,7

4871,6

19,0

19163,9

16737,7

5478,8

608,3

2426,2

434190,1

2401210

0434

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

 

 

 

 

 

16464,2

 

 

 

16464,2

16464,2

2401420

0441

Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

3562746,1

 

 

 

3562746,1

 

 

 

 

 

3562746,1

2402000

 

Державне агентство рибного господарства України

409836,5

409836,5

279052,6

16215,4

 

70,0

70,0

 

 

 

409906,5

2402010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

321395,0

321395,0

234294,0

3711,4

 

50,0

50,0

 

 

 

321445,0

2402020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

84041,5

84041,5

44758,6

12504,0

 

20,0

20,0

 

 

 

84061,5

2402070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2403000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

202204,0

202204,0

146020,2

3374,3

 

 

 

 

 

 

202204,0

2403010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

202204,0

202204,0

146020,2

3374,3

 

 

 

 

 

 

202204,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

75493,5

35309,5

28848,3

54,5

40184,0

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

103813,5

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

35493,5

35309,5

28848,3

54,5

184,0

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

63813,5

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

383647,6

383647,6

298857,3

7936,0

 

 

 

 

 

 

383647,6

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

383647,6

383647,6

298857,3

7936,0

 

 

 

 

 

 

383647,6

2406000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

462025,5

271945,5

48550,1

884,8

190080,0

 

 

 

 

 

462025,5

2406010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

62025,5

62025,5

48550,1

884,8

 

 

 

 

 

 

62025,5

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

2111891,5

2090082,4

1397882,0

369102,9

21809,1

2785892,5

2261343,4

258144,0

1588746,3

524549,1

4897784,0

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

40109,9

39793,0

30830,2

834,5

316,9

 

 

 

 

 

40109,9

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2050389,4

2050289,4

1367051,8

368268,4

100,0

2509092,5

2261343,4

258144,0

1588746,3

247749,1

4559481,9

2407160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

5131,9

 

 

 

5131,9

 

 

 

 

 

5131,9

2407170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

3851,5

 

 

 

3851,5

 

 

 

 

 

3851,5

2407800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

2308,8

 

 

 

2308,8

 

 

 

 

 

2308,8

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1691846,4

53357,0

41237,0

1930,4

1638489,4

988322,5

 

 

 

988322,5

2680168,9

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

445881,1

26646,2

21246,0

698,8

419234,9

 

 

 

 

 

445881,1

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

1214876,2

 

 

 

1214876,2

 

 

 

 

 

1214876,2

2408140

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

290891,0

289861,0

232375,7

3833,4

1030,0

296214,6

31639,6

5353,6

657,4

264575,0

587105,6

2409010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

134099,6

134099,6

106660,5

2914,6

 

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

142130,5

2409060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

156791,4

155761,4

125715,2

918,8

1030,0

288183,7

30558,7

5353,6

647,5

257625,0

444975,1

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

311554821,2

311534411,6

319232,7

49729,0

20409,6

1352958,6

325641,5

65910,0

12996,5

1027317,1

312907779,8

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

107995172,1

107974762,5

257409,2

47722,0

20409,6

1157621,2

168277,5

1145,6

1250,6

989343,7

109152793,3

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

164753,5

164753,5

124568,4

5445,8

 

400,5

400,5

 

393,5

 

165154,0

2501030

1070

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

61265500,1

61265500,1

 

 

 

 

 

 

 

 

61265500,1

2501060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

54088,7

54088,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54088,7

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

84809,6

82837,3

22539,2

469,0

1972,3

 

 

 

 

 

84809,6

2501230

1060

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

39329479,0

39329479,0

 

 

 

 

 

 

 

 

39329479,0

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

221291,2

221291,2

 

 

 

 

 

 

 

 

221291,2

2501490

1090

Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

2501510

1090

Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

202280399,5

202280399,5

 

 

 

 

 

 

 

 

202280399,5

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

202280399,5

202280399,5

 

 

 

 

 

 

 

 

202280399,5

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1279249,6

1279249,6

61823,5

2007,0

 

195337,4

157364,0

64764,4

11745,9

37973,4

1474587,0

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю

66426,0

66426,0

 

 

 

 

 

 

 

 

66426,0

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

1000399,6

1000399,6

 

 

 

195249,2

157275,8

64764,4

11744,7

37973,4

1195648,8

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

436297,8

419203,6

262997,7

10396,7

17094,2

185425,4

96964,6

248,4

10,0

88460,8

621723,2

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

234932,0

217837,8

109329,2

5396,7

17094,2

185425,4

96964,6

248,4

10,0

88460,8

420357,4

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій

135989,6

135589,6

102728,5

4362,8

400,0

 

 

 

 

 

135989,6

2751180

0610

Надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

201365,8

201365,8

153668,5

5000,0

 

 

 

 

 

 

201365,8

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

201365,8

201365,8

153668,5

5000,0

 

 

 

 

 

 

201365,8

2760000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

6775000,0

 

 

 

6775000,0

1100000,0

 

 

 

1100000,0

7875000,0

2761000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

6775000,0

 

 

 

6775000,0

1100000,0

 

 

 

1100000,0

7875000,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

4900000,0

 

 

 

4900000,0

 

 

 

 

 

4900000,0

2761090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1700000,0

 

 

 

1700000,0

 

 

 

 

 

1700000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900000

 

Міністерство цифрової трансформації України

147655,5

113465,1

88106,5

367,6

34190,4

 

 

 

 

 

147655,5

2901000

 

Апарат Міністерства цифрової трансформації України

147655,5

113465,1

88106,5

367,6

34190,4

 

 

 

 

 

147655,5

2901010

0470

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

116852,5

111465,1

88106,5

367,6

5387,4

 

 

 

 

 

116852,5

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

456125,8

308007,1

216061,6

13188,9

148118,7

3527466,7

430540,1

184791,4

4618,0

3096926,6

3983592,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

155848,7

116809,0

69997,6

7374,6

39039,7

14300,0

 

 

 

14300,0

170148,7

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

116809,0

116809,0

69997,6

7374,6

 

 

 

 

 

 

116809,0

3101210

0452

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3103000

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

51865,7

51865,7

39973,4

1084,0

 

 

 

 

 

 

51865,7

3103010

0452

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

51865,7

51865,7

39973,4

1084,0

 

 

 

 

 

 

51865,7

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

110779,8

10779,8

8655,2

145,4

100000,0

3167566,7

91015,1

 

 

3076551,6

3278346,5

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

10779,8

10779,8

8655,2

145,4

 

 

 

 

 

 

10779,8

3107030

0454

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

137631,6

128552,6

97435,4

4584,9

9079,0

 

 

 

 

 

137631,6

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

137631,6

128552,6

97435,4

4584,9

9079,0

 

 

 

 

 

137631,6

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

864140,1

69140,1

47889,1

1747,3

795000,0

44348434,1

5687917,9

 

 

38660516,2

45212574,2

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

864140,1

69140,1

47889,1

1747,3

795000,0

44348434,1

5687917,9

 

 

38660516,2

45212574,2

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

69140,1

69140,1

47889,1

1747,3

 

 

 

 

 

 

69140,1

3111800

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

205000,0

 

 

 

205000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

305000,0

3120000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3121000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3121110

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

95000,0

 

 

 

95000,0

22172967,2

3990860,6

 

 

18182106,6

22267967,2

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

95000,0

 

 

 

95000,0

22172967,2

3990860,6

 

 

18182106,6

22267967,2

3131240

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 336 + 873 - км 340 + 961 по вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе в межах м. Полтава (окремими ділянками)

95000,0

 

 

 

95000,0

 

 

 

 

 

95000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1839018,1

1688798,3

591194,9

6227,6

150219,8

411806,9

 

 

 

411806,9

2250825,0

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1839018,1

1688798,3

591194,9

6227,6

150219,8

411806,9

 

 

 

411806,9

2250825,0

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

59946,3

59446,3

41198,9

1381,6

500,0

 

 

 

 

 

59946,3

3401040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

9984,7

 

 

 

9984,7

500,0

 

 

 

500,0

10484,7

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

1744,6

1698,6

1254,1

49,0

46,0

 

 

 

 

 

1744,6

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

43752,1

42252,1

3131,1

1080,6

1500,0

 

 

 

 

 

43752,1

3401110

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

412157,1

391457,1

132782,0

173,0

20700,0

 

 

 

 

 

412157,1

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

50788,9

50788,9

 

 

 

 

 

 

 

 

50788,9

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1136555,6

1032066,5

412828,8

3543,4

104489,1

411306,9

 

 

 

411306,9

1547862,5

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

54378,0

54378,0

 

 

 

 

 

 

 

 

54378,0

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

69710,8

56710,8

 

 

13000,0

 

 

 

 

 

69710,8

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

70000,0

 

 

 

70000,0

350000,0

 

 

 

350000,0

420000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

70000,0

 

 

 

70000,0

350000,0

 

 

 

350000,0

420000,0

3411180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

 

 

 

 

 

150000,0

 

 

 

150000,0

150000,0

3411190

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

3411210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

 

 

 

 

 

200000,0

 

 

 

200000,0

200000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

17131815,3

16787862,2

11493441,0

525538,1

343953,1

2747376,3

626158,8

9203,0

4042,7

2121217,5

19879191,6

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

770075,2

668387,7

318875,6

13296,5

101687,5

2087260,7

86304,6

6863,3

1587,6

2000956,1

2857335,9

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

530097,7

463089,5

310056,8

13005,6

67008,2

7186,6

7186,6

 

 

 

537284,3

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

14905,2

 

 

 

14905,2

 

 

 

 

 

14905,2

3501500

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502000

 

Бюро фінансових розслідувань

649348,1

649348,1

429290,8

4500,0

 

 

 

 

 

 

649348,1

3502010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань

649348,1

649348,1

429290,8

4500,0

 

 

 

 

 

 

649348,1

3503000

 

Державна фіскальна служба України

927751,9

927751,9

734506,2

7231,5

 

 

 

 

 

 

927751,9

3503010

0112

Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби

927751,9

927751,9

734506,2

7231,5

 

 

 

 

 

 

927751,9

3504000

 

Державна казначейська служба України

2855168,7

2828154,5

1663098,9

91461,2

27014,2

6928,1

6607,5

 

2099,6

320,6

2862096,8

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

2205168,7

2178154,5

1663098,9

91461,2

27014,2

6928,1

6607,5

 

2099,6

320,6

2212096,8

3505000

 

Офіс фінансового контролю

562141,8

562141,8

427815,6

13392,0

 

431,3

255,0

 

 

176,3

562573,1

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового контролю

562141,8

562141,8

427815,6

13392,0

 

431,3

255,0

 

 

176,3

562573,1

3506000

 

Державна митна служба України

3546871,0

3406609,7

2622668,2

109860,9

140261,3

132150,8

15647,8

 

 

116503,0

3679021,8

3506010

0112

Керівництво та управління у сфері митної політики

3546871,0

3406609,7

2622668,2

109860,9

140261,3

10210,9

8664,1

 

 

1546,8

3557081,9

3507000

 

Державна податкова служба України

7703349,7

7628359,6

5209873,2

283444,9

74990,1

516988,0

513726,5

 

183,9

3261,5

8220337,7

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері податкової політики

7703349,7

7628359,6

5209873,2

283444,9

74990,1

516988,0

513726,5

 

183,9

3261,5

8220337,7

3508000

 

Агентство з управління державним боргом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3508010

0112

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

117108,9

117108,9

87312,5

2351,1

 

3617,4

3617,4

2339,7

171,6

 

120726,3

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

114361,9

114361,9

85318,1

2177,3

 

 

 

 

 

 

114361,9

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

2747,0

2747,0

1994,4

173,8

 

3617,4

3617,4

2339,7

171,6

 

6364,4

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

235854702,4

166432450,1

 

 

252714,6

1516300,0

550000,0

 

 

966300,0

237371002,4

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

235854702,4

166432450,1

 

 

252714,6

1516300,0

550000,0

 

 

966300,0

237371002,4

3511030

0133

Резервний фонд

4500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500000,0

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3511130

0113

Внески до міжнародних організацій

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

144798141,0

144798141,0

 

 

 

 

 

 

 

 

144798141,0

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод

6336,6

5622,0

 

 

714,6

 

 

 

 

 

6336,6

3511380

0133

Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

64669537,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64669537,7

3600000

 

Міністерство юстиції України

12548217,9

12339924,3

7999567,9

701600,1

208293,6

1334914,3

1246677,3

476017,2

109847,7

88237,0

13883132,2

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

11514939,7

11316970,0

7539965,9

677930,1

197969,7

1312497,6

1225135,8

463700,6

108730,0

87361,8

12827437,3

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

3451392,6

3451364,6

2487878,4

75833,0

28,0

913244,6

841593,0

288838,2

72696,0

71651,6

4364637,2

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

6525443,3

6344971,9

4284404,1

583749,5

180471,4

276870,3

274543,7

108915,0

27635,6

2326,6

6802313,6

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

682117,6

682117,6

546655,1

14540,7

 

 

 

 

 

 

682117,6

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

42377,4

42377,4

 

 

 

 

 

 

 

 

42377,4

3601250

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (N 11)", у Запорізькій області"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

820753,7

820663,7

307987,8

16656,6

90,0

 

 

 

 

 

820753,7

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

435569,7

435479,7

307987,8

16656,6

90,0

 

 

 

 

 

435569,7

3609000

 

Державна архівна служба України

212524,5

202290,6

151614,2

7013,4

10233,9

22416,7

21541,5

12316,6

1117,7

875,2

234941,2

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

26755,7

26755,7

20988,2

333,8

 

 

 

 

 

 

26755,7

3800000

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

7788428,3

7341257,8

1219297,5

78233,6

447170,5

374222,7

351004,8

84461,7

13765,1

23217,9

8162651,0

3801000

 

Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

5649292,2

5399292,2

1135246,3

75063,2

250000,0

366642,7

345974,8

84114,7

13684,7

20667,9

6015934,9

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики

136684,9

136684,9

100324,9

2859,7

 

 

 

 

 

 

136684,9

3801050

0921

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

188074,2

188074,2

134340,6

12049,5

 

1849,9

1849,9

808,9

119,4

 

189924,1

3801060

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

1265225,9

1265225,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1265225,9

3801140

0829

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

400861,6

400861,6

45981,9

609,8

 

 

 

 

 

 

400861,6

3801160

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти

792831,0

792831,0

 

 

 

183763,6

174650,9

 

 

9112,7

976594,6

3801170

0829

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

135232,9

35232,9

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

135232,9

3801200

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801210

1040

Здійснення заходів державної політики з питань залучення молоді до суспільного життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801220

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801230

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801240

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801250

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801260

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801280

0829

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3801290

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801300

0990

Зшивання країни - проєкт мобільності молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801310

0829

Розкриття туристичного потенціалу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках

405954,2

405954,2

286975,9

21648,8

 

63055,3

58089,7

22560,8

6029,2

4965,6

469009,5

3801560

0829

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі

100165,7

50165,7

11385,9

112,5

50000,0

 

 

 

 

 

100165,7

3801880

0821

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3802000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1594313,9

1397544,4

26549,1

1954,9

196769,5

2580,0

830,0

347,0

80,4

1750,0

1596893,9

3802010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

30258,9

30258,9

21196,5

1831,5

 

150,0

150,0

 

 

 

30408,9

3802040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

6743,2

6743,2

5352,6

123,4

 

710,0

680,0

347,0

80,4

30,0

7453,2

3802080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1533205,3

1354894,6

 

 

178310,7

 

 

 

 

 

1533205,3

3802390

0850

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3803000

 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

16273,1

16273,1

12690,9

186,2

 

 

 

 

 

 

16273,1

3803010

0829

Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті

16273,1

16273,1

12690,9

186,2

 

 

 

 

 

 

16273,1

3806000

 

Державне агентство України з питань кіно

463443,0

463443,0

10638,0

193,6

 

5000,0

4200,0

 

 

800,0

468443,0

3806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

13243,0

13243,0

10638,0

193,6

 

 

 

 

 

 

13243,0

3806030

0823

Державна підтримка кінематографії

450000,0

450000,0

 

 

 

5000,0

4200,0

 

 

800,0

455000,0

3806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

3809000

 

Український інститут національної пам'яті

65106,1

64705,1

34173,2

835,7

401,0

 

 

 

 

 

65106,1

3809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

29927,1

29927,1

19662,4

228,5

 

 

 

 

 

 

29927,1

3809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

35179,0

34778,0

14510,8

607,2

401,0

 

 

 

 

 

35179,0

3810000

 

Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3811000

 

Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3811020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3811030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3811040

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3900000

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

121158,5

101158,5

20276,0

726,2

20000,0

7457,0

4853,7

 

 

2603,3

128615,5

3901000

 

Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

121158,5

101158,5

20276,0

726,2

20000,0

7457,0

4853,7

 

 

2603,3

128615,5

3901010

1010

Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

29644,1

29644,1

20276,0

726,2

 

 

 

 

 

 

29644,1

3901050

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

66514,4

66514,4

 

 

 

 

 

 

 

 

66514,4

3901060

0380

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

3901070

1090

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

3901600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

7457,0

4853,7

 

 

2603,3

7457,0

3910000

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

485000,0

 

 

 

485000,0

505000,0

3911000

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

485000,0

 

 

 

485000,0

505000,0

3911020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

3911600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб"

 

 

 

 

 

485000,0

 

 

 

485000,0

485000,0

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

80658,6

80658,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80658,6

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

80658,6

80658,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80658,6

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

80658,6

80658,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80658,6

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

90726,5

90726,5

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

90726,5

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

90726,5

90726,5

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

90726,5

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

90726,5

90726,5

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

90726,5

5970000

 

Уповноважений із захисту державної мови

15886,2

15886,2

12210,0

330,0

 

 

 

 

 

 

15886,2

5971000

 

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

15886,2

15886,2

12210,0

330,0

 

 

 

 

 

 

15886,2

5971010

0111

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

15886,2

15886,2

12210,0

330,0

 

 

 

 

 

 

15886,2

5980000

 

Вища рада правосуддя

233746,6

232746,6

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

233746,6

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

233746,6

232746,6

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

233746,6

5981010

0330

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

233746,6

232746,6

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

233746,6

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

124671,4

124671,4

91098,0

1611,6

 

 

 

 

 

 

124671,4

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

124671,4

124671,4

91098,0

1611,6

 

 

 

 

 

 

124671,4

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

123104,4

123104,4

91098,0

1611,6

 

 

 

 

 

 

123104,4

5991020

0111

Заходи з реалізації національного превентивного механізму

1567,0

1567,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1567,0

6010000

 

Антимонопольний комітет України

213329,8

211888,6

145475,1

6254,4

1441,2

8578,0

8568,0

 

 

10,0

221907,8

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

213329,8

211888,6

145475,1

6254,4

1441,2

8578,0

8568,0

 

 

10,0

221907,8

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

211888,6

211888,6

145475,1

6254,4

 

8568,0

8568,0

 

 

 

220456,6

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

186954,7

186895,9

89714,1

8559,5

58,8

12938,6

11638,6

5361,8

1061,9

1300,0

199893,3

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

186954,7

186895,9

89714,1

8559,5

58,8

12938,6

11638,6

5361,8

1061,9

1300,0

199893,3

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

81573,1

81573,1

52099,0

3500,3

 

386,8

386,8

 

311,9

 

81959,9

6121060

0133

Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС

14450,6

14391,8

10027,5

401,9

58,8

 

 

 

 

 

14450,6

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

149035,9

129135,9

92534,8

3949,9

19900,0

 

 

 

 

 

149035,9

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

149035,9

129135,9

92534,8

3949,9

19900,0

 

 

 

 

 

149035,9

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

129135,9

129135,9

92534,8

3949,9

 

 

 

 

 

 

129135,9

6151050

0490

Функціонування центру збору фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі

19900,0

 

 

 

19900,0

 

 

 

 

 

19900,0

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

924100,9

888252,6

653333,7

7996,9

35848,3

37,2

37,2

 

 

 

924138,1

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

924100,9

888252,6

653333,7

7996,9

35848,3

37,2

37,2

 

 

 

924138,1

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

924100,9

888252,6

653333,7

7996,9

35848,3

37,2

37,2

 

 

 

924138,1

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

685315,4

580686,4

216176,0

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

685315,4

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

685315,4

580686,4

216176,0

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

685315,4

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

401784,5

297155,5

216176,0

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

401784,5

6380000

 

Державне космічне агентство України

524232,5

333124,1

213064,4

17265,8

191108,4

7524,8

7404,9

3584,6

889,5

119,9

531757,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

524232,5

333124,1

213064,4

17265,8

191108,4

7524,8

7404,9

3584,6

889,5

119,9

531757,3

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

34424,1

34424,1

26163,4

1618,8

 

50,0

50,0

 

 

 

34474,1

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

9000,1

9000,1

6215,0

1348,1

 

338,2

338,2

21,0

50,8

 

9338,3

6381100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6420000

 

Державне бюро розслідувань

1416535,9

1378409,5

1056136,3

14022,7

38126,4

 

 

 

 

 

1416535,9

6421000

 

Державне бюро розслідувань

1416535,9

1378409,5

1056136,3

14022,7

38126,4

 

 

 

 

 

1416535,9

6421010

0350

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

1416535,9

1378409,5

1056136,3

14022,7

38126,4

 

 

 

 

 

1416535,9

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

190450,0

190422,2

115165,8

3105,8

27,8

 

 

 

 

 

190450,0

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

190450,0

190422,2

115165,8

3105,8

27,8

 

 

 

 

 

190450,0

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

190450,0

190422,2

115165,8

3105,8

27,8

 

 

 

 

 

190450,0

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

85121,5

83471,5

64946,7

1320,0

1650,0

23,0

23,0

 

 

 

85144,5

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

85121,5

83471,5

64946,7

1320,0

1650,0

23,0

23,0

 

 

 

85144,5

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

85121,5

83471,5

64946,7

1320,0

1650,0

23,0

23,0

 

 

 

85144,5

6510000

 

Рахункова палата

475531,8

419849,7

279633,4

9421,7

55682,1

548,0

548,0

 

 

 

476079,8

6511000

 

Апарат Рахункової палати

475531,8

419849,7

279633,4

9421,7

55682,1

548,0

548,0

 

 

 

476079,8

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

475531,8

419849,7

279633,4

9421,7

55682,1

548,0

548,0

 

 

 

476079,8

6540000

 

Національна академія наук України

3960284,6

224338,9

127280,5

12723,5

3735945,7

1062281,5

3489,8

143,2

1422,1

1058791,7

5022566,1

6541000

 

Національна академія наук України

3960284,6

224338,9

127280,5

12723,5

3735945,7

1062281,5

3489,8

143,2

1422,1

1058791,7

5022566,1

6541030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

3337933,5

 

 

 

3337933,5

1052413,5

 

 

 

1052413,5

4390347,0

6560000

 

Національна академія медичних наук України

3140170,9

2383777,9

797377,2

119797,7

756393,0

179165,8

91797,1

12369,0

16578,2

87368,7

3319336,7

6561000

 

Національна академія медичних наук України

3140170,9

2383777,9

797377,2

119797,7

756393,0

179165,8

91797,1

12369,0

16578,2

87368,7

3319336,7

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1768646,4

1693580,6

785296,2

119358,0

75065,8

66177,3

63478,5

12369,0

16578,2

2698,8

1834823,7

6561160

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

756400,0

669400,0

 

 

87000,0

28838,6

28288,6

 

 

550,0

785238,6

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

508926,6

61745,2

38320,5

2865,7

447181,4

996052,3

6016,5

1000,0

634,0

990035,8

1504978,9

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

508926,6

61745,2

38320,5

2865,7

447181,4

996052,3

6016,5

1000,0

634,0

990035,8

1504978,9

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6610000

 

Фонд державного майна України

475716,4

472216,4

315380,0

15616,4

3500,0

981,0

928,7

 

 

52,3

476697,4

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

475716,4

472216,4

315380,0

15616,4

3500,0

981,0

928,7

 

 

52,3

476697,4

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

460398,1

456898,1

315380,0

15616,4

3500,0

981,0

928,7

 

 

52,3

461379,1

6611020

0411

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

15318,3

15318,3

 

 

 

 

 

 

 

 

15318,3

6730000

 

Центральна виборча комісія

759979,5

759979,5

191422,5

3618,5

 

 

 

 

 

 

759979,5

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

759979,5

759979,5

191422,5

3618,5

 

 

 

 

 

 

759979,5

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

261168,7

261168,7

191422,5

3618,5

 

 

 

 

 

 

261168,7

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

10641,2

10641,2

 

 

 

 

 

 

 

 

10641,2

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

1000000,0

1000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

1000000,0

1000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1000000,0

1000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000,0

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

402050,5

402050,5

309947,3

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

404203,7

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

402050,5

402050,5

309947,3

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

404203,7

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

402050,5

402050,5

309947,3

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

404203,7

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

258240,5

258240,5

198916,1

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

271300,2

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

258240,5

258240,5

198916,1

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

271300,2

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

258240,5

258240,5

198916,1

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

271300,2

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

397035,5

397035,5

303190,5

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

427643,0

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

397035,5

397035,5

303190,5

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

427643,0

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

397035,5

397035,5

303190,5

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

427643,0

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

356066,2

356066,2

280135,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

373909,6

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

356066,2

356066,2

280135,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

373909,6

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

356066,2

356066,2

280135,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

373909,6

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

338676,1

338676,1

257503,3

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

345988,7

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

338676,1

338676,1

257503,3

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

345988,7

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

338676,1

338676,1

257503,3

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

345988,7

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

249665,3

249665,3

190968,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

251688,9

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

249665,3

249665,3

190968,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

251688,9

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

249665,3

249665,3

190968,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

251688,9

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

288520,9

288520,9

217351,0

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

302025,2

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

288520,9

288520,9

217351,0

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

302025,2

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

288520,9

288520,9

217351,0

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

302025,2

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

292882,6

292882,6

227026,2

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

299799,4

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

292882,6

292882,6

227026,2

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

299799,4

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

292882,6

292882,6

227026,2

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

299799,4

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

396655,1

396655,1

294302,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

414805,5

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

396655,1

396655,1

294302,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

414805,5

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

396655,1

396655,1

294302,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

414805,5

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

290205,8

290205,8

222781,6

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

297555,2

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

290205,8

290205,8

222781,6

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

297555,2

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

290205,8

290205,8

222781,6

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

297555,2

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

278251,6

278251,6

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278839,4

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

278251,6

278251,6

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278839,4

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

278251,6

278251,6

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278839,4

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

366255,2

366255,2

284035,5

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

381607,9

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

366255,2

366255,2

284035,5

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

381607,9

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

366255,2

366255,2

284035,5

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

381607,9

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

268836,9

268836,9

206107,6

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

277178,2

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

268836,9

268836,9

206107,6

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

277178,2

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

268836,9

268836,9

206107,6

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

277178,2

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

371213,1

371213,1

285893,6

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

374412,3

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

371213,1

371213,1

285893,6

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

374412,3

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

371213,1

371213,1

285893,6

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

374412,3

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

334980,0

334980,0

256922,2

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

352751,7

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

334980,0

334980,0

256922,2

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

352751,7

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

334980,0

334980,0

256922,2

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

352751,7

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

269661,4

269661,4

207224,0

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

281665,6

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

269661,4

269661,4

207224,0

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

281665,6

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

269661,4

269661,4

207224,0

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

281665,6

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

276370,6

276370,6

214741,0

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

280465,8

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

276370,6

276370,6

214741,0

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

280465,8

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

276370,6

276370,6

214741,0

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

280465,8

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

277227,0

277227,0

213806,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

288436,1

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

277227,0

277227,0

213806,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

288436,1

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

277227,0

277227,0

213806,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

288436,1

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

445857,4

445857,4

343192,1

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

458712,9

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

445857,4

445857,4

343192,1

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

458712,9

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

445857,4

445857,4

343192,1

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

458712,9

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

262599,1

262599,1

201572,8

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

263212,9

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

262599,1

262599,1

201572,8

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

263212,9

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

262599,1

262599,1

201572,8

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

263212,9

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

279561,7

279561,7

213554,6

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

280668,2

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

279561,7

279561,7

213554,6

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

280668,2

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

279561,7

279561,7

213554,6

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

280668,2

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

295839,3

295839,3

223099,6

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

298461,9

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

295839,3

295839,3

223099,6

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

298461,9

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

295839,3

295839,3

223099,6

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

298461,9

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

203013,4

203013,4

156316,9

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

211886,7

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

203013,4

203013,4

156316,9

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

211886,7

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

203013,4

203013,4

156316,9

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

211886,7

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

301295,6

301295,6

227393,8

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

332876,6

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

301295,6

301295,6

227393,8

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

332876,6

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

301295,6

301295,6

227393,8

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

332876,6

8680000

 

Державна регуляторна служба України

61408,2

61131,0

40339,2

962,5

277,2

1150,0

1150,0

 

827,5

 

62558,2

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

61408,2

61131,0

40339,2

962,5

277,2

1150,0

1150,0

 

827,5

 

62558,2

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

61408,2

61131,0

40339,2

962,5

277,2

1150,0

1150,0

 

827,5

 

62558,2
2

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2020 році"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

1666381,0

13534426,0

15200807,0

-6843480,7

-543066,7

-7386547,4

-5177099,7

12991359,3

7814259,6

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501610

1060

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501620

1060

Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501630

0620

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

2200,0

2000,0

4200,0

 

-2000,0

-2000,0

2200,0

 

2200,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

2200,0

2000,0

4200,0

 

-2000,0

-2000,0

2200,0

 

2200,0

2201210

0990

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

2200,0

 

2200,0

 

 

 

2200,0

 

2200,0

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

 

2074101,2

2074101,2

-1157,0

-78600,0

-79757,0

-1157,0

1995501,2

1994344,2

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

 

2074101,2

2074101,2

-1157,0

-78600,0

-79757,0

-1157,0

1995501,2

1994344,2

2751480

1060

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

 

 

 

 

-11500,0

-11500,0

 

-11500,0

-11500,0

2751490

1060

Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

 

14600,0

14600,0

 

 

 

 

14600,0

14600,0

3900000

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

 

658966,7

658966,7

 

-100,0

-100,0

 

658866,7

658866,7

3901000

 

Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

 

658966,7

658966,7

 

-100,0

-100,0

 

658866,7

658866,7

3901610

1060

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

 

485100,0

485100,0

 

 

 

 

485100,0

485100,0

3901620

1060

Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

 

 

 

 

-100,0

-100,0

 

-100,0

-100,0

3901630

0620

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

 

173866,7

173866,7

 

 

 

 

173866,7

173866,7

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2020 рік"

(тис. грн)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Стабілізаційна дотація

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

04204100000

Бюджет міста Жовтих Вод

 

 

 

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

 

 

 

 

 

09205100000

Бюджет міста Яремче
(для Поляницької сільської ради)

 

 

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

 

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

50000,0

100000,0

1060000,0

500000,0

2200000,0

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

 

 

розвиток системи екстреної медичної допомоги

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад

проведення реконструкції та будівництва
будівель і споруд комунального
підприємства "Аеропорт Ізмаїл"

будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 336 + 873 - км 340 + 961 по вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе в межах м. Полтава (окремими ділянками)

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод

04204100000

Бюджет міста Жовтих Вод

 

 

 

 

 

 

6336,6

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

 

 

 

 

 

 

09205100000

Бюджет міста Яремче
(для Поляницької сільської ради)

 

 

 

 

70000,0

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

 

 

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

 

 

 

 

95000,0

 

 

ВСЬОГО

 

1700000,0

 

 

70000,0

95000,0

6336,6

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

 

 

Субвенція спеціального фонду на:

будівництво сучасного біатлонного комплексу

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

04204100000

Бюджет міста Жовтих Вод

 

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

 

 

 

09205100000

Бюджет міста Яремче
(для Поляницької сільської ради)

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

1000000,0

200000,0

 

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування установ та напрямків видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

0501020

 

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

12696795,1

12460595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15696795,1

 

0330

Виплата вихідних допомог, різниці в оплаті праці суддів після проходження кваліфікаційного оцінювання, видатки на збільшення чисельності суддів та працівників апарату судів

3563917,3

3563917,3

3011779,3

 

 

 

 

 

 

 

3563917,3

 

Зміни до додатка N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік "Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів"

Назва кредитора та інвестиційного проекту,
що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. одиниць)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією
видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) у 2020 році
(тис. грн.)

Кредитор - Уряд Французької Республіки:

Проект з постачання питної води у м. Маріуполі

євро

64000

3901630

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

173866,7

 

РАЗОМ

22662000,0

____________

Опрос