Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в г. Мариуполе

ВР Украины
Закон от 25.04.2019 № 2710-VIII
действует с 29.05.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

Верховна Рада України постановляє:

Рамковий договір між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі, вчинений 29 січня 2019 року в м. Києві, який набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Рамковим договором, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
N 2710-VIII

 

 

РАМКОВИЙ ДОГОВІР
між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

ряд Французької Республіки і Уряд України (далі - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"),

бажаючи зміцнити зв'язки дружби і співробітництва, що їх об'єднують, та сприяти економічному розвитку України,

підтверджуючи свою відданість боротьбі з корупцією в міжнародних комерційних операціях та сприянню соціальній і екологічній відповідальності,

домовились про наступне:

СТАТТЯ 1 - ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Рамковому договорі, мають такі значення:

Проект - інвестиційний проект з постачання питної води у м. Маріуполі;

Позичальник - Україна в особі Міністра фінансів України, що діє за дорученням Кабінету Міністрів України;

Кредитор - Уряд Французької Республіки в особі компанії Natixis (Департамент інституційної діяльності), що діє від імені та в інтересах Французької Сторони;

Кредит - офіційна підтримка для Уряду України у формі пільгового кредиту Казначейства Франції в розмірі, що не перевищує шістдесяти чотирьох мільйонів євро (64000000 євро), для фінансування Проекту;

Суб'єкт з реалізації Проекту - комунальне підприємство, уповноважене належним чином Маріупольською міською радою за погодженням з МТОТ;

МТОТ - Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, що здійснює загальний нагляд та координацію Проекту;

Субкредитний договір (субкредитні договори) - договір (договори) між Позичальником, МТОТ, Маріупольською міською радою та Суб'єктом з реалізації Проекту про надання субкредиту (субкредитів) Суб'єкту з реалізації Проекту.

Контракт - контракт для реалізації Проекту між Французьким Постачальником і Суб'єктом з реалізації Проекту;

Французькі Постачальники - французькі компанії STEREAU, BETEN INGENIERIE та французька компанія, яку буде обрано для забезпечення ДУП;

ДУП - допомога з управління Проектом;

Угода про застосування - кредитний договір, яким визначаються умови використання і погашення Кредиту.

СТАТТЯ 2 - СУМА ТА МЕТА КРЕДИТУ

Французька Сторона надає Українській Стороні офіційну підтримку у формі Кредиту, спрямованого для фінансування Проекту. Проект входить до пріоритетів Уряду України та дозволить місту Маріуполю поліпшити якість послуг, що мають життєво важливе значення для населення, шляхом підвищення якості питної води та зменшення її втрат. Проект також передбачає розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року.

Кредит надається в розмірі, що не перевищує шістдесяти чотирьох мільйонів євро (64000000 євро). Він призначається для фінансування 100 % реалізації Проекту і використовується для фінансування Контрактів для:

- придбання у Франції французьких товарів, робіт та послуг на суму не менше 70 % (сімдесят відсотків) від загальної суми Кредиту; і

- придбання українських або іноземних товарів, робіт та послуг (крім французьких товарів, робіт та послуг) в межах 30 % (тридцять відсотків) від загальної суми Кредиту, при чому за виконання контрактів з відповідними субпідрядниками несуть відповідальність Французькі Постачальники.

Для реалізації Проекту Позичальником надається субкредит Суб'єкту з реалізації Проекту. Для цього укладається Субкредитний договір. Положення та умови Субкредитного договору є не менш сприятливі, ніж умови Кредиту. Маріупольська міська рада виступає гарантом виконання зобов'язань за Субкредитним договором.

Кредит включає фінансування ДУП на максимальну суму в один мільйон двісті тисяч євро (1200000 євро). Маріупольська міська рада та Суб'єкт з реалізації Проекту зобов'язуються використовувати ДУП для оцінки ризиків Проекту і нагляду за виконанням Контракту. ДУП використовується для надання допомоги у технічному та фінансовому управлінні Проектом. Компанія для забезпечення ДУП обирається Маріупольською міською радою у координації з МТОТ із встановленого Казначейством Франції переліку французьких компаній. Зазначена компанія регулярно інформує Казначейство Франції про хід реалізації Проекту. Умови Контракту з цією компанією визначаються Казначейством Франції в координації з Маріупольською міською радою.

Для реалізації Проекту, закупівлі товарів, робіт та послуг в рамках контрактів здійснюються шляхом переговорної процедури, передбаченої українським законодавством про публічні закупівлі, між Суб'єктом з реалізації Проекту та Французьким Постачальником, за результатами якої укладаються Контракти.

СТАТТЯ 3 - ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ

Перша виплата по кожному Контракту, пов'язаному з Проектом (за винятком суми, пов'язаної із фрахтом та страхуванням), фінансується за рахунок Кредиту та становить від 10 до 20 % від загальної суми Контракту.

Вибірка коштів за Кредитом здійснюється на користь відповідного Французького Постачальника на підставі документів, наданих таким Французьким Постачальником, як визначено в Угоді про застосування, яка підписується між Кредитором і Позичальником.

СТАТТЯ 4 - УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

Кредит надається на строк 30 років, включаючи пільговий період 10 років. Процентна ставка за Кредитом становить 0,08 % річних. Основна сума повинна бути погашена 40 рівними і послідовними шестимісячними платежами, перший платіж підлягає сплаті через 126 місяців після закінчення календарного кварталу, в якому було здійснено вибірку. Відсотки нараховуються на непогашену основну суму Кредиту з дати кожної вибірки Кредиту і виплачуються із шестимісячним інтервалом.

Якщо дата платежу припадає на неробочий день у Франції, термін платежу основної суми боргу або відсотків переноситься на наступний за ним робочий день. Будь-яка несплата основної суми або відсотків у встановлений термін тягне за собою нарахування відсотків за прострочені платежі з дня, коли такий платіж мав бути здійснений, до дати здійснення платежу. Відсотки за простроченими платежами розраховуються за середньою процентною ставкою для кредитів овернайт в євро (EONIA), що розраховується Європейським центральним банком, збільшеною на 4 % річних. Ця ставка не може бути нижче 5 % річних. На відсотки за прострочені платежі нараховуються відсотки за зазначеною вище ставкою у випадку їх несплати протягом повного року.

СТАТТЯ 5 - ВАЛЮТА РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

Валютою розрахунків та платежів відповідно до умов цього Рамкового договору є євро.

СТАТТЯ 6 - ПРИЙНЯТТЯ КОНТРАКТІВ ДО ВИКОНАННЯ

Прийняття до виконання кожного Контракту, що фінансується за рахунок Кредиту (окремо - "Контракт", а разом - "Контракти"), передбачає дотримання наступних умов:

(i) перевірка Французькою Стороною відповідності Контракту рекомендаціям, сформульованим згідно з попередньою оцінкою Проекту до зазначеного Контракту, та затвердження Урядом Французької Республіки його змісту, представлених в ньому послуг та пов'язаних з ними цін;

(ii) перевірка Французькою Стороною відповідності Проекту положенням, передбаченим Угодою ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів;

(iii) підтвердження Французькою Стороною відсутності у Позичальника непогашеної у встановлений термін заборгованості за угодами про консолідацію боргу, досягнутими в Паризькому клубі, державними позиками Франції та позиками, наданими Французьким агентством розвитку;

(iv) аналіз Французькою Стороною стану заборгованості за банківськими кредитами, гарантованими французькою державою та наданими Позичальнику, або під державні гарантії Позичальника;

(v) виконання зобов'язань, зазначених нижче у статтях 6 і 7.

Після перевірки Французькою Стороною виконання вищезазначених умов кожен Контракт приймається до виконання відповідно до цього Рамкового договору шляхом обміну листами між Сторонами.

СТАТТЯ 7 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

В преамбулі Сторони підтвердили свою відданість боротьбі з корупцією в міжнародних комерційних операціях.

Сторони Контрактів, прийнятих до виконання відповідно до цього Рамкового договору, не можуть пропонувати або надавати третій стороні, просити, приймати або обіцяти, прямо чи опосередковано, для себе чи для іншої сторони, будь-яких неналежних грошових чи інших переваг, які становлять або можуть становити незаконну і корупційну практику.

Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів з метою недопущення корупційних дій під час реалізації Проекту. Вони зобов'язуються інформувати одна одну, як тільки їм стане відома інформація, що викликає підозру, та вжити необхідних заходів для її усунення у встановлені строки та у спосіб, що задовольняє обидві Сторони.

У разі недотримання зазначених у цій статті зобов'язань Французька Сторона залишає за собою право (залежно від того, що вона вважатиме найбільш доцільним) відмовити в прийнятті Контракту до виконання та/або призупинити виплати Кредиту, наданого Позичальнику, та/або вимагати дострокового погашення всього або частини непогашеного Кредиту, наданого Позичальнику, не пізніше, ніж за 2 місяці до дати, на яку вимагається здійснити дострокове погашення.

СТАТТЯ 8 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В ОБЛАСТІ СОЦІАЛЬНОЇ І ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

З метою сприяння сталому розвитку Сторони погоджуються з необхідністю підтримувати відповідність соціальним та екологічним стандартам, визнаним міжнародною спільнотою, у числі яких міжнародні конвенції Міжнародної організації праці (МОП) та конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, біорізноманіття та навколишнє середовище.

СТАТТЯ 9 - КІНЦЕВІ СТРОКИ КРЕДИТУ

Для отримання Кредиту Контракти мають бути прийняті до виконання не пізніше 31 грудня 2021 року.

Жодної вибірки за Кредитом, наданим відповідно до цього Рамкового договору, не повинно бути здійснено після 31 липня 2025 року.

Цей строк може бути продовжений лише за виняткових обставин за взаємною згодою Сторін шляхом обміну листами між ними.

СТАТТЯ 10 - ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

Наданий у межах Рамкового договору Кредит не може бути використаний для оплати будь-яких податків і зборів в Україні, а товари, роботи і послуги, придбані у Французьких Постачальників в рамках Контрактів, звільняються від будь-яких податків, митних зборів та будь-яких інших обов'язкових платежів, що стягуються на території України відповідно до національного законодавства України.

З метою спрямування коштів Кредиту на розвиток України Сторони погоджуються, що якщо для Контрактів, прийнятих до виконання в рамках цього Рамкового договору, поставка товарів, робіт та послуг, так само як і ввезення, вивезення, придбання, використання або отримання у розпорядження товарів і послуг, що сприяють виробництву таких товарів, оподатковуються податками, зборами, митними зборами або іншими обов'язковими в Україні платежами, такі збори, незалежно від їх мети або характеру, сплачуються Суб'єктом з реалізації Проекту.

Крім того, погашення основної суми та сплата відсотків, комісійних, видатків та супутніх платежів, пов'язаних із виконанням цього Рамкового договору, здійснюється без нарахування будь-яких податків та зборів.

Цей Рамковий договір не впливає на положення Конвенції між Урядом Французької Республіки і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, вчиненої в Парижі 30 січня 1997 р., та положення, які можуть виникнути в результаті будь-яких можливих майбутніх змін цієї Конвенції.

СТАТТЯ 11 - РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

Французька Сторона може за власний рахунок доручити визначеним нею особам проведення економічної, фінансової та бухгалтерської оцінки Проекту, що реалізується на підставі цього Рамкового договору, з тим щоб, зокрема, оцінити його вплив на економічний розвиток України відповідно до законодавства Французької Республіки. Уряд України може брати участь в цій оцінці, щоб безпосередньо скористатися результатами дослідження. Уряд України зобов'язується прийняти делегацію з оцінки, направлену Урядом Французької Республіки, і сприяти її доступу до інформації, що стосується Проекту.

СТАТТЯ 12 - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Цей Рамковий договір набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Рамковим договором.

СТАТТЯ 13 - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РАМКОВОГО ДОГОВОРУ

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Рамкового договору можуть бути внесені поправки та зміни у формі протоколів, що становлять його невід'ємну частину та набиратимуть чинності згідно з передбаченими в них умовами.

СТАТТЯ 14 - ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, пов'язані з тлумаченням або виконанням цього Рамкового договору, вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

На підтвердження цього представники обох Урядів, маючи на те належні повноваження від своїх Урядів, підписали цей Рамковий договір.

Учинено в м. Києві "___" ____________ 2019 року у двох оригінальних примірниках, французькою та українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

Від імені Уряду
України

Від імені Уряду
Французької Республіки

Опрос