Идет загрузка документа (3828 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2020 год

ВР Украины
Закон от 14.11.2019 № 294-IX
редакция действует с 10.12.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2020 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 14 січня 2020 року N 436-IX
,
від 16 січня 2020 року N 468-IX
,
від 17 березня 2020 року N 530-IX
(зміни, внесені пунктом 10 розділу І Закону України
 від 17 березня 2020 року N 530-IX, діють до
17 червня 2020 року),
від 30 березня 2020 року N 548-IX
,
від 13 квітня 2020 року N 553-IX
,
від 18 червня 2020 року N 726-IX
,
від 3 липня 2020 року N 746-IX
,
від 3 липня 2020 року N 751-IX
,
від 13 липня 2020 року N 757-IX
,
від 14 липня 2020 року N 769-IX
,
від 25 серпня 2020 року N 822-IX
,
від 1 вересня 2020 року N 829-IX
,
від 3 вересня 2020 року N 873-IX
,
від 17 вересня 2020 року N 909-IX
,
від 3 листопада 2020 року N 946-IX
,
від 17 листопада 2020 року N 1006-IX
,
від 4 грудня 2020 року N 1073-IX

Положення частин першої, третьої статті 29 цього Закону
 визнано такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними)
 (згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 28 серпня 2020 року N 10-р/2020)

Стаття 1. Визначити на 2020 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.022.051.935 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 858746187,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 163.305.747,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX,
від 03.07.2020 р. N 746-IX
,
від 14.07.2020 р. N 769-IX
,
від 25.08.2020 р. N 822-IX
,
від 01.09.2020 р. N 829-IX
,
від 17.09.2020 р. N 909-IX
,
від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

видатки Державного бюджету України у сумі 1.312.641.983,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1138417386,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.224.597,2 тис. гривень;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 14.01.2020 р. N 436-IX,
від 13.04.2020 р. N 553-IX
,
від 03.07.2020 р. N 746-IX
,
від 14.07.2020 р. N 769-IX
,
від 25.08.2020 р. N 822-IX
,
від 01.09.2020 р. N 829-IX
,
від 17.09.2020 р. N 909-IX
,
від 03.11.2020 р. N 946-IX
,
від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.386.547,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.843.480,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 543.066,7 тис. гривень;

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.660.807 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.666.381 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.994.426 тис. гривень;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX,
від 03.11.2020 р. N 946-IX)

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 298.404.307,9 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 274.494.098,6 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 23.910.209,3 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 14.01.2020 р. N 436-IX,
від 13.04.2020 р. N 553-IX)

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4 і N 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 5 і N 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2020 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2020 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку N 8 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.386.791.808,3 тис. гривень.

(стаття 5 у редакції Закону
 України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 6. Установити, що у 2020 році державні гарантії можуть надаватися, зокрема:

(абзац перший статті 6 у редакції
 Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

1) за рішенням Кабінету Міністрів України та як виняток з положень частини першої статті 17 Бюджетного кодексу України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету:

(абзац перший пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

а) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

(підпункт "а" пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 10.000.000 тис. гривень).

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються з метою фінансування статутної діяльності, та за зовнішніми кредитами (позиками) з метою фінансування інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу";

г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;

(пункт 1 статті 6 доповнено підпунктом "г"
 згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 468-IX)

ґ) для забезпечення виконання боргових зобов'язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належать державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні;

(пункт 1 статті 6 доповнено підпунктом "ґ"
 згідно із Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 61. Установити, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 5.000.000 тис. гривень, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України, можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб'єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов'язань за портфелем кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом (далі - державні гарантії на портфельній основі).

Порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб'єктами господарювання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладення договору між Міністерством фінансів України та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов'язань та порядок їх виконання; права, обов'язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

Прострочена заборгованість суб'єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб'єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.

(Закон доповнено статтею 61 згідно із
 Законом України від 03.09.2020 р. N 873-IX)

Стаття 7. Установити у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Стаття 8. Установити у 2020 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні, з 1 вересня - 5000 гривень;

(абзац другий статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.08.2020 р. N 822-IX)

у погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні, з 1 вересня - 29,2 гривні.

(абзац третій статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.08.2020 р. N 822-IX)

Стаття 9. Установити, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року - 85 відсотків, з 1 липня - 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2020 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток підприємств, який сплачують суб'єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

(абзац другий статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 і 432 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, та надходжень, отриманих у рамках програм допомоги і грантів для створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

(пункт 2 статті 11 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) пункт 6 статті 11 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

7) плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор у межах обсягів, визначених додатком N 1 до цього Закону;

8) 70 відсотків надходжень від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення), понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

9) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

10) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків;

(статтю 11 доповнено пунктом 10 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

(статтю 11 доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

(статтю 11 доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

(статтю 11 доповнено пунктом 13 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

14) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами проведення операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

(статтю 11 доповнено пунктом 14 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

15) надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

(статтю 11 доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

16) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках.

(статтю 11 доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

Стаття 111. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 2, 51 і 6 частини другої статті 29, пунктів 41, 42 і 17 частини першої статті 64, пунктів 11 і 41 частини першої статті 66 та пункту 31 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

(Закон доповнено статтею 111 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

5) залишок коштів, джерелом формування яких у 2019 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення;

6) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

(статтю 12 доповнено пунктом 6 згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла;

7) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла.

(статтю 13 доповнено пунктом 7 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 14. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

(пункт 4 статті 14 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 03.07.2020 р. N 751-IX)

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 3 і 5 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

14) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);

15) пункт 15 статті 14 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

16) пункт 16 статті 14 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

18) модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

19) першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

20) реалізацію державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

21) реалізацію державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

22) розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

23) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

(пункт 23 статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

25) здійснення заходів для виконання завдань і функцій Національної поліції України в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

26) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

27) реалізацію Міністерством оборони України заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новими бюджетними програмами, відкритими під час внесення змін до розпису Державного бюджету України;

(пункт 27 статті 14 у редакції
 Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

28) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новими бюджетними програмами, відкритими під час внесення змін до розпису Державного бюджету України;

(пункт 28 статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

29) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 29 згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 30 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов'язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 31 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 32 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).

(статтю 14 доповнено пунктом 33 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

Стаття 141. Установити, що:

надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31 - 33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом.

(Закон доповнено статтею 141 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

Стаття 15. Установити, що у 2020 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 42.722.482,9 тис. гривень.

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Кошти, передбачені в частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 161. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів України та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

(Закон доповнено статтею 161 згідно із
 Законом України від 03.09.2020 р. N 873-IX)

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції та перерозподіл такої субвенції між місцевими бюджетами.

При розподілі резерву освітньої субвенції для бюджету Балтської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області враховуються особливості утворення такої громади як об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення і застосовується формульний розрахунок освітньої субвенції як для бюджетів об'єднаних територіальних громад із зазначенням відповідного рівня бюджету.

Стаття 19. Установити, що залишки коштів за медичною субвенцією на 1 квітня 2020 року зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази, комп'ютеризацію та інформатизацію комунальних закладів охорони здоров'я, які є надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій.

Стаття 20. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Установити, що у 2020 році розподіл бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України", здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Установити, що у 2020 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Установити, що до 1 квітня 2020 року, як виняток з положень пункту 3 частини першої статті 89, пункту 3 частини першої статті 90 та частини першої статті 1034 Бюджетного кодексу України, через Національну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, продовжується реалізація пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 24. Установити, що у 2020 році надходження плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, лікування громадян України за кордоном.

Розподіл таких коштів за напрямами (заходами) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 25. Установити, що у 2020 році акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році перераховує до загального та спеціального фондів державного бюджету частину чистого прибутку (доходу) або дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що вилучаються до державного бюджету.

Надходження до спеціального фонду державного бюджету, визначені частиною першою цієї статті, спрямовуються у порядку та обсягах, що визначені рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" для придбання у акціонерного товариства "Укртрансгаз" частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу після визначення у встановленому порядку вартості 100 відсотків частки товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" та виконання умов договору купівлі-продажу (щодо умов передачі) такої частки.

Стаття 26. Виключена

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 27. Дозволити Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.

(Закон доповнено статтею 27 згідно із
 Законом України від 30.03.2020 р. N 548-IX)

Стаття 28. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Обмеження, встановлені частинами десятою та одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.

(статтю 28 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX,
у зв'язку з цим частини третю і четверту
 вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою)

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на:

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що входять до багатопрофільних лікарень, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення;

(абзац другий частини четвертої статті 28 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.06.2020 р. N 726-IX)

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв'язку із негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов'язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

надання трансферту Пенсійному фонду України;

надання фінансової допомоги на поворотній або безповоротній основі Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

поповнення резервного фонду державного бюджету;

відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв'язку із створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;

(частину четверту статті 28 доповнено абзацом десятим
 згідно із Законом України від 04.12.2020 р. N 1073-IX)

надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;

(частину четверту статті 28 доповнено абзацом
 одинадцятим згідно із Законом України від 04.12.2020 р. N 1073-IX)

одноразову компенсацію суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

(частину четверту статті 28 доповнено абзацом
дванадцятим згідно із Законом України від 04.12.2020 р. N 1073-IX)

Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування до фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

(Закон доповнено статтею 28 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 29. Виключена

(Закон доповнено статтею 29 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX
,
стаття 29 з роз'ясненнями Рішення Конституційного
 Суду України від 28.08.2020 р. N 10-р/2020,
виключена згідно із Законом
 України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

Стаття 30. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій може використовуватися на заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

(Закон доповнено статтею 30 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 31. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 32. Установити, що з 1 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року, як виняток з положень пункту 161 частини другої статті 29 та пункту 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:

до загального фонду державного бюджету - 20 відсотків;

до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей - 80 відсотків, у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків.

(Закон доповнено статтею 32 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

Стаття 33. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктом 135 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються Національній поліції України на здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

(Закон доповнено статтею 33 згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

Стаття 34. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" (код 2501450), таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 34 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Додатки NN 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Зупинити на 2020 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712);

абзацу першого частини п'ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31).

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини п'ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31) застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

6. Установити, що у 2020 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров'я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров'я.

7. Кабінету Міністрів України:

запровадити механізм індикативної собівартості як фактичні витрати, що прямо пов'язані з наданням освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення;

вжити заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти;

забезпечити створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

8. Пункт 8 розділу виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

9. Пункт 9 розділу виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

10. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2020 року опрацювати питання щодо збільшення освітньої субвенції, здійснивши її розподіл між місцевими бюджетами з урахуванням уточненого параметра кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2019 року та забезпечивши внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

11. Пункт 11 розділу виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. N 553-IX)

12. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

(розділ доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 17.03.2020 р. N 530-IX,
 зміни, внесені пунктом 10 розділу І Закону України
 від 17.03.2020 р. N 530-IX, діють до
17.06.2020 р.)

13. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень статті 103 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року N 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" не надається.

(розділ доповнено пунктом 13 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

14. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству інфраструктури України видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (код 3107030) і "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" (код 3121110).

(розділ доповнено пунктом 14 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

15. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо можливості списання Міністерством фінансів України частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, в обсязі проведених у 2020 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві та каналізаційних колекторів.

(розділ доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

16. Установити, що у 2020 році не застосовуються положення Закону України "Про публічні закупівлі" при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги (товариство з обмеженою відповідальністю "Телевізійна компанія "Атлант-СВ").

(розділ доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX)

17. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України, гранична величина місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, не застосовується за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати в наступних бюджетних періодах 30 відсотків обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого цим Законом для відповідного місцевого бюджету.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

(розділ доповнено пунктом 17 згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

18. Дозволити, як виняток з положень частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України, використовувати у 2020 році залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 році), на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

(розділ доповнено пунктом 18 згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

19. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на будівництво центру перинатології, акушерства та гінекології в місті Ужгороді зберігаються на рахунку загального фонду обласного бюджету Закарпатської області для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.

(розділ доповнено пунктом 19 згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 909-IX)

20. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.

(розділ доповнено пунктом 20 згідно із
 Законом України від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 листопада 2019 року
N 294-IX

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1022051935,0

858746187,8

163305747,2

40000000

Офіційні трансферти

8763448,9

8763448,9

 

41010100

Реверсна дотація

8763448,9

8763448,9

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1013288486,1

849982738,9

163305747,2

10000000

Податкові надходження

826263914,2

713412708,7

112851205,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

221763534,8

209508951,8

12254583,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

111302535,6

111302535,6

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

110460999,2

98206416,2

12254583,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

54244837,0

32103637,0

22141200,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

615900,0

361700,0

254200,0

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

972400,0

795600,0

176800,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

48762437,0

27052237,0

21710200,0

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3769200,0

3769200,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

3757921,6

3757921,6

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

17631877,5

17631877,5

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1361137,9

1361137,9

 

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

532100,0

532100,0

 

13031100

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

14198400,0

 

14198400,0

13031200

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

7040500,0

 

7040500,0

13031300

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

471300,0

 

471300,0

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2375500,0

2375500,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1518600,0

1518600,0

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

274008,0

274008,0

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1244592,0

1244592,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

518413100,0

448616000,0

69797100,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

75173000,0

63538000,0

11635000,0

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

86100100,0

77560000,0

8540100,0

14020100

Спирт

136000,0

136000,0

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

5881000,0

5881000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1511000,0

1511000,0

 

14020400

Пиво

4748000,0

4748000,0

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби

47088000,0

47088000,0

 

14020800

Транспортні засоби

89000,0

 

89000,0

14021300

Електрична енергія

4000000,0

4000000,0

 

14021900

Пальне

11546000,0

 

11546000,0

14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий

174000,0

174000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

53340000,0

3718000,0

49622000,0

14030200

Лікеро-горілчана продукція

1374000,0

1374000,0

 

14030300

Виноробна продукція

486000,0

486000,0

 

14030400

Пиво

128000,0

128000,0

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби

1456000,0

1456000,0

 

14030800

Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")

3984000,0

 

3984000,0

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

7000,0

7000,0

 

14031900

Пальне

45638000,0

 

45638000,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

267000,0

267000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених є Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

75400000,0

75400000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

303800000,0

303800000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

28621000,0

20951000,0

7670000,0

15010000

Ввізне мито

28261000,0

20591000,0

7670000,0

15020000

Вивізне мито

360000,0

360000,0

 

19000000

Інші податки та збори

3221442,4

2233119,9

988322,5

19010000

Екологічний податок

3221148,4

2232825,9

988322,5

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

294,0

294,0

 

20000000

Неподаткові надходження

184418133,9

135499985,9

48918148,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

115018212,5

114133573,5

884639,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

68346847,7

68346847,7

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

42722482,9

42722482,9

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

213415,0

213415,0

 

21080000

Інші надходження

3735466,9

2850827,9

884639,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

17682395,5

8178317,5

9504078,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

7677691,8

2467911,9

5209779,9

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22240,0

22240,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземним суб'єктів господарської діяльності

5296,0

5296,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

20000,0

20000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 

916653,0

916653,0

 

22011500

Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

504,5

504,5

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

 

 

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

2000,0

2000,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

6500,0

6500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

750000,0

750000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

300,0

300,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

182,8

182,8

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

162,0

162,0

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

702671,0

 

702671,0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

196207,5

196207,5

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

638680,3

542878,3

95802,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

4987,8

4987,8

 

22013000

Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор

4411306,9

 

4411306,9

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3946371,0

 

3946371,0

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

772979,9

772979,9

 

22070000

Виконавчий збір

655918,2

327959,1

327959,1

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

4100000,0

4100000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

250000,0

250000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

191466,6

191466,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

19968,0

 

19968,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

19968,0

 

19968,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

68000,0

68000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

14345009,1

13188094,9

1156914,2

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

38313,0

38313,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

26923,0

26923,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

12700,0

6350,0

6350,0

24060000

Інші надходження

2914619,8

1767155,6

1147464,2

24060300

Інші надходження

1590680,0

1590680,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

845,0

845,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

432000,0

86400,0

345600,0

24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження

65212,0

65212,0

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам

7163,0

7163,0

 

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

402,6

402,6

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

16464,2

 

16464,2

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

16453,0

16453,0

 

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1890407,8

1887307,8

3100,0

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

674074,3

674074,3

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1212448,5

1212448,5

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

385,0

385,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

400,0

400,0

 

24111100

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків

3100,0

 

3100,0

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

441410,0

441410,0

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

9011606,5

9011606,5

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

324173,8

324173,8

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3341458,7

3341458,7

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

 2151751,0

2151751,0 

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

3194223,0

3194223,0

 

24160000

Концесійні платежі

9029,0

9029,0

 

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

9029,0

9029,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

37372516,8

 

37372516,8

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

36177582,7

 

36177582,7

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1194934,1

 

1194934,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

660823,3

52970,3

607853,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

49198,0

49198,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

40698,0

40698,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

8500,0

8500,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

607853,0

 

607853,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

597853,0

 

597853,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

3772,3

3772,3

 

33010000

Кошти від продажу землі

3772,3

3772,3

 

40000000

Офіційні трансферти

1756136,5

1017074,0

739062,5

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1756136,5

1017074,0

739062,5

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

535824,0

535824,0

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

 

 

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1220312,5

481250,0

739062,5

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

739062,5

 

739062,5

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

481250,0

481250,0

 

50000000

Цільові фонди

189478,2

 

189478,2

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

189478,2

 

189478,2

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX,
від 03.07.2020 р. N 746-IX
,
від 14.07.2020 р. N 769-IX
,
від 25.08.2020 р. N 822-IX
,
від 01.09.2020 р. N 829-IX
,
від 17.09.2020 р. N 909-IX
,
від 17.11.2020 р. N 1006-IX)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

298404307,9

274494098,6

23910209,3

400000

Фінансування за борговими операціями

296656098,6

273994098,6

22662000,0

401000

Запозичення

642664063,6

620002063,6

22662000,0

401100

Внутрішні запозичення

377600813,6

377600813,6

 

401200

Зовнішні запозичення

265063250,0

242401250,0

22662000,0

402000

Погашення

-346007965,0

-346007965,0

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-216288855,3

-216288855,3

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-129719109,7

-129719109,7

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

500000,0

500000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

500000,0

500000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

1248209,3

 

1248209,3

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

1207854,9

 

1207854,9

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

2000000,0

 

2000000,0

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

40354,4

 

40354,4

602100

На початок періоду

40354,4

 

40354,4

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 14.01.2020 р. N 436-IX,
від 13.04.2020 р. N 553-IX)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

1138417386,1

986841502,0

190026644,2

8839929,5

82357846,7

174224597,2

48464528,4

6929976,7

2462526,6

116860068,8

1312641983,3

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

2038424,8

2022924,8

1189525,5

40480,7

15500,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

2044774,8

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

2038424,8

2022924,8

1189525,5

40480,7

15500,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

2044774,8

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1038039,7

1028067,7

526268,9

 

9972,0

 

 

 

 

 

1038039,7

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

923475,7

917947,7

663256,6

40480,7

5528,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

929825,7

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

76909,4

76909,4

 

 

 

 

 

 

 

 

76909,4

0300000

 

Державне управління справами

2075923,70

1948754,50

1021360,90

110709,10

127169,20

340393,60

295241,00

103812,70

55393,90

45152,60

2416317,30

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2043026,40

1915857,20

996760,60

109746,40

127169,20

340393,60

295241,00

103812,70

55393,90

45152,60

2383420,00

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

909058,7

907258,7

349914,3

49929,2

1800,0

3300,0

3300,0

1250,0

65,0

 

912358,7

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

10381,5

10381,5

 

 

 

 

 

 

 

 

10381,5

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

17790,7

7990,7

1192,1

3095,2

9800,0

68425,8

67325,8

22386,6

26195,1

1100,0

86216,5

0301080

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

92496,8

 

 

 

92496,8

1384,5

 

 

 

1384,5

93881,3

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

187357,7

187357,7

122232,1

5957,6

 

115232,8

113548,8

68006,9

20342,1

1684,0

302590,5

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

58170,5

58170,5

38008,8

6516,2

 

37950,5

36546,4

6360,8

2672,7

1404,1

96121,0

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

691524,7

691524,7

485413,3

44248,2

 

114100,0

74520,0

5808,4

6119,0

39580,0

805624,7

0301360

0829

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

50973,40

50973,40

 

 

 

 

 

 

 

 

50973,40

0301460

0829

Виплата Державних премій України

2200,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,0

0301480

0734

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301850

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"

23072,4

 

 

 

23072,4

 

 

 

 

 

23072,4

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

32897,3

32897,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32897,3

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

32897,3

32897,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32897,3

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

2236920,10

2174925,00

1487815,60

65286,10

61995,10

41228,60

39750,80

11846,20

9640,10

1477,80

2278148,70

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

959075,0

906707,4

502596,4

27090,5

52367,6

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

979418,4

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

776882,4

757714,8

423443,0

25228,6

19167,6

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

797225,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

12115,1

12115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

12115,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

113471,2

113471,2

64423,2

1348,8

 

 

 

 

 

 

113471,2

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

22256,3

22056,3

14730,2

476,7

200,0

 

 

 

 

 

22256,3

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

33000,0

 

 

 

33000,0

 

 

 

 

 

33000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

1350,0

1350,0

 

36,4

 

 

 

 

 

 

1350,0

0414000

 

Державна служба статистики України

1271970,5

1263843,0

981879,4

38045,6

8127,5

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

1292855,7

0414010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1162060,6

1162060,6

906473,4

38045,6

 

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

1182945,8

0414020

0132

Статистичні спостереження

101068,5

101068,5

75406,0

 

 

 

 

 

 

 

101068,5

0414030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

7313,4

 

 

 

7313,4

 

 

 

 

 

7313,4

0414040

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики

814,1

 

 

 

814,1

 

 

 

 

 

814,1

0414090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики

713,9

713,9

 

 

 

 

 

 

 

 

713,9

0418000

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

5874,60

4374,60

3339,80

150,00

1500,00

 

 

 

 

 

5874,60

0418010

0111

Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей

5874,60

4374,60

3339,80

150,00

1500,00

 

 

 

 

 

5874,60

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

459161,2

459161,2

376361,4

 

 

 

 

 

 

 

459161,2

0500000

 

Державна судова адміністрація України

12699795,1

12463595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15699795,1

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

12699795,1

12463595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15699795,1

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

12696795,1

12460595,1

11443293,7

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

15696795,1

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

0550000

 

Верховний Суд

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1329692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

40000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2273063,4

0800000

 

Конституційний Суд України

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0801000

 

Конституційний Суд України

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

314445,5

313463,1

248313,9

5068,0

982,4

 

 

 

 

 

314445,5

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

291413,5

290913,5

224438,1

4556,0

500,0

 

 

 

 

 

291413,5

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

291413,5

290913,5

224438,1

4556,0

500,0

 

 

 

 

 

291413,5

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

202888,9

202388,9

155550,0

4083,5

500,0

 

 

 

 

 

202888,9

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

88524,6

88524,6

68888,1

472,5

 

 

 

 

 

 

88524,6

0900000

 

Офіс Генерального прокурора

7856155,90

7840257,90

5820046,40

177098,30

15898,00

10890,30

9890,30

4300,00

1945,00

1000,00

7867046,20

0901000

 

Офіс Генерального прокурора

7856155,90

7840257,90

5820046,40

177098,30

15898,00

10890,30

9890,30

4300,00

1945,00

1000,00

7867046,20

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7709920,90

7694862,90

5712410,30

175548,50

15058,00

10890,30

9890,30

4300,00

1945,00

1000,00

7720811,20

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

146235,0

145395,0

107636,1

1549,8

840,0

 

 

 

 

 

146235,0

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

7870,7

7870,7

4025,2

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

10870,7

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

7870,7

7870,7

4025,2

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

10870,7

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

5008,7

5008,7

2596,4

 

 

2100,0

2100,0

2100,0

 

 

7108,7

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

2862,0

2862,0

1428,8

 

 

900,0

900,0

900,0

 

 

3762,0

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

83093961,3

76071147,3

55525215,0

1655477,2

7022814,0

11730773,6

6819880,6

2091908,4

132644,0

4910893,0

94824734,9

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

7373048,8

6335788,1

4220275,9

296179,6

1037260,7

6622495,4

2032143,9

417245,7

45229,6

4590351,5

13995544,2

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

585946,4

585946,4

479151,0

 

 

 

 

 

 

 

585946,4

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

4584784,1

4132962,0

2680251,5

189730,0

451822,1

1701254,2

1686259,2

188868,3

28849,1

14995,0

6286038,3

1001080

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання

1842014,2

1594815,0

1055948,2

106350,9

247199,2

367222,5

345884,7

228377,4

16380,5

21337,8

2209236,7

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

6106,6

6106,6

4925,2

98,7

 

 

 

 

 

 

6106,6

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

20158,1

14158,1

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

20158,1

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

334039,4

1800,0

 

 

332239,4

4554018,7

 

 

 

4554018,7

4888058,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

13982377,8

11764295,0

8614760,8

246742,0

2218082,8

39317,9

32389,5

9709,8

2481,2

6928,4

14021695,7

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

360741,8

360741,8

305593,5

 

 

 

 

 

 

 

360741,8

1002030

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України

11535280,6

10660879,8

7779046,2

228390,9

874400,8

25977,5

24454,1

4682,1

1723,0

1523,4

11561258,1

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

571299,8

556904,7

390489,8

18351,1

14395,1

7935,4

7935,4

5027,7

758,2

 

579235,2

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

250000,00

 

 

 

250000,00

 

 

 

 

 

250000,00

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

205055,6

183668,7

139631,3

 

21386,9

 

 

 

 

 

205055,6

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

2100,0

 

 

397900,0

 

 

 

 

 

400000,0

1002150

0310

Створення системи охорони морських кордонів

660000,0

 

 

 

660000,0

 

 

 

 

 

660000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

5405,0

 

 

 

5405,0

5405,0

1003000

 

Національна гвардія України

12427725,1

11088349,2

7478050,2

235548,9

1339375,9

881862,4

711507,9

461355,7

5058,7

170354,5

13309587,5

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

359569,1

359569,1

303961,9

 

 

 

 

 

 

 

359569,1

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

11146738,6

10027862,7

6675263,1

217548,9

1118875,9

851654,6

704642,2

456514,0

4774,3

147012,4

11998393,2

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти

721417,4

700917,4

498825,2

18000,0

20500,0

6965,7

6865,7

4841,7

284,4

100,0

728383,1

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

23242,1

 

 

 

23242,1

223242,1

1004000

 

Державна міграційна служба України

1520792,4

1450292,4

935284,6

60511,6

70500,0

2469695,3

2386042,4

411295,3

 

83652,9

3990487,7

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

164405,1

98905,1

70000,0

4089,7

65500,0

26621,1

26621,1

21771,4

 

 

191026,2

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1355465,1

1350465,1

865284,6

56421,9

5000,0

2443074,2

2359421,3

389523,9

 

83652,9

3798539,3

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

922,2

922,2

 

 

 

 

 

 

 

 

922,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

14204137,3

13363585,9

10753135,3

188686,5

840551,4

1246840,7

1190607,2

773363,6

68706,9

56233,5

15450978,0

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

231625,0

229601,4

180766,6

4290,0

2023,6

1,0

 

 

 

1,0

231626,0

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

616648,2

606584,7

478259,0

10166,8

10063,5

45110,8

39596,0

12827,6

4225,6

5514,8

661759,0

1006070

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології

39357,2

 

 

 

39357,2

1873,3

 

 

 

1873,3

41230,5

1006080

0370

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки

57883,3

 

 

 

57883,3

3980,0

 

 

 

3980,0

61863,3

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

12397415,3

11761191,5

9519721,4

157963,6

636223,8

1138181,6

1099299,4

731792,4

55479,1

38882,2

13535596,9

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

771208,3

766208,3

574388,3

16266,1

5000,0

57694,0

51711,8

28743,6

9002,2

5982,2

828902,3

1007000

 

Національна поліція України

33585879,9

32068836,7

23523708,2

627808,6

1517043,2

470561,9

467189,7

18938,3

11167,6

3372,2

34056441,8

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

949897,7

949897,7

792720,2

 

 

 

 

 

 

 

949897,7

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

32635982,2

31118939,0

22730988,0

627808,6

1517043,2

470561,9

467189,7

18938,3

11167,6

3372,2

33106544,1

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

14583983,30

7549454,30

4644513,40

83129,60

7034529,00

2490651,40

1648295,80

754271,70

98091,70

842355,60

17074634,70

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

8289665,10

1443698,70

509375,30

10497,70

6845966,40

228183,70

136804,30

11604,60

2398,50

91379,40

8517848,80

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

622584,30

615556,10

426578,30

8310,60

7028,20

400,00

400,00

 

 

 

622984,30

1201020

0411

Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

25175,8

25175,8

 

 

 

 

 

 

 

 

25175,8

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

226563,10

66463,10

 

 

160100,00

 

 

 

 

 

226563,10

1201050

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

71290,3

 

 

 

71290,3

65448,0

 

 

 

65448,0

136738,3

1201060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

12235,4

12235,4

9077,9

813,4

 

11621,2

11131,8

5604,6

1710,0

489,4

23856,6

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201080

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

10235,6

4635,6

 

 

5600,0

 

 

 

 

 

10235,6

1201090

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1201110

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

89100,0

89100,0

 

 

 

89100,0

1201150

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

4000000,0

 

 

 

4000000,0

 

 

 

 

 

4000000,0

1201220

0490

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

26949,9

 

 

 

26949,9

 

 

 

 

 

26949,9

1201270

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

93490,3

93490,3

73719,1

1373,7

 

55000,0

36172,5

6000,0

688,5

18827,5

148490,3

1201280

1070

Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

623545,4

623545,4

 

 

 

 

 

 

 

 

623545,4

1201290

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

1201300

0421

Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201320

0133

Виконання судових рішень, що набрали законної сили

1797,0

1797,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1797,0

1201370

0490

Створення та функціонування Фонду національного багатства (у тому числі поповнення статутного капіталу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

 

 

 

 

 

1614,5

 

 

 

1614,5

1614,5

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2530000,0

 

 

 

2530000,0

 

 

 

 

 

2530000,0

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

1201580

0490

Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

6148,0

 

 

 

6148,0

 

 

 

 

 

6148,0

1202000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1699316,9

1520170,1

1091650,6

18462,1

179146,8

103,2

103,2

 

 

 

1699420,1

1202010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1378908,9

1378908,9

1091650,6

18462,1

 

103,2

103,2

 

 

 

1379012,1

1202020

0421

Проведення земельної реформи

50988,0

 

 

 

50988,0

 

 

 

 

 

50988,0

1202030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

31577,3

2567,4

 

 

29009,9

 

 

 

 

 

31577,3

1202620

0421

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

237842,7

138693,8

 

 

99148,9

 

 

 

 

 

237842,7

1203000

 

Державне агентство резерву України

141233,9

141233,9

96173,9

10637,0

 

719675,3

162996,1

28991,4

13323,8

556679,2

860909,2

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

30589,9

30589,9

20428,2

941,0

 

 

 

 

 

 

30589,9

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

110644,0

110644,0

75745,7

9696,0

 

181607,3

161525,7

28991,4

13323,8

20081,6

292251,3

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

538068,0

1470,4

 

 

536597,6

538068,0

1206000

 

Державна служба з питань праці

581090,9

574675,1

461682,0

2586,4

6415,8

4900,0

 

 

 

4900,0

585990,9

1206010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

574675,1

574675,1

461682,0

2586,4

 

 

 

 

 

 

574675,1

1206020

0481

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці

6415,8

 

 

 

6415,8

4900,0

 

 

 

4900,0

11315,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

20574,8

20574,8

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20574,8

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

20574,8

20574,8

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20574,8

1209000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3852101,7

3849101,7

2469065,9

40890,3

3000,0

1537789,2

1348392,2

713675,7

82369,4

189397,0

5389890,9

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1681679,1

1681679,1

1299294,5

19160,1

 

203169,4

136667,5

53998,2

13129,4

66501,9

1884848,5

1209020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

578639,8

575639,8

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

578639,8

1209030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1508085,0

1508085,0

1169771,4

21730,2

 

1334619,8

1211724,7

659677,5

69240,0

122895,1

2842704,8

1209040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

83697,8

83697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

83697,8

1209610

0421

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

60736,1

60736,1

37223,9

4733,8

 

 

 

 

 

 

60736,1

1211000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

60736,1

60736,1

37223,9

4733,8

 

 

 

 

 

 

60736,1

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

60736,1

60736,1

37223,9

4733,8

 

 

 

 

 

 

60736,1

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4542607,7

4525957,3

461794,6

103181,0

16650,4

 

 

 

 

 

4542607,7

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4542607,7

4525957,3

461794,6

103181,0

16650,4

 

 

 

 

 

4542607,7

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

296776,3

296776,3

207629,0

8842,1

 

 

 

 

 

 

296776,3

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

640206,3

640206,3

 

 

 

 

 

 

 

 

640206,3

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3463064,2

3451009,8

225288,3

92143,6

12054,4

 

 

 

 

 

3463064,2

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

195,0

195,0

 

 

 

 

 

 

 

 

195,0

1401100

0950

Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин

16379,8

16379,8

11382,5

796,6

 

 

 

 

 

 

16379,8

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

53911,1

53911,1

17494,8

1398,7

 

 

 

 

 

 

53911,1

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

42075,0

37479,0

 

 

4596,0

 

 

 

 

 

42075,0

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів України

376944,9

359117,9

78983,2

1975,6

17827,0

 

 

 

 

 

376944,9

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів України

376944,9

359117,9

78983,2

1975,6

17827,0

 

 

 

 

 

376944,9

1501010

1010

Керівництво та управління у справах ветеранів

121679,7

121679,7

78983,2

1975,6

 

 

 

 

 

 

121679,7

1501030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

8560,2

8560,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8560,2

1501040

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя

246705,0

228878,0

 

 

17827,0

 

 

 

 

 

246705,0

1501050

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501060

0380

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501070

1090

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1501600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

611216,7

 

 

 

611216,7

 

 

 

 

 

611216,7

1511000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

611216,7

 

 

 

611216,7

 

 

 

 

 

611216,7

1511020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

305145,3

 

 

 

305145,3

 

 

 

 

 

305145,3

1511050

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

248445,0

 

 

 

248445,0

 

 

 

 

 

248445,0

1511060

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1511070

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7626,4

 

 

 

7626,4

 

 

 

 

 

7626,4

1511600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100000

 

Міністерство оборони України

116598265,90

84681499,60

51148987,10

2834864,20

31916766,30

1414732,20

1168321,60

199602,10

201359,60

246410,60

118012998,10

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

115323272,30

83657634,40

50475576,00

2801764,20

31665637,90

1325639,80

1087149,80

199552,10

198818,70

238490,00

116648912,10

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

715298,3

709505,9

580308,7

5583,2

5792,4

4800,0

1200,0

 

 

3600,0

720098,3

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни

88195228,50

82896799,70

49895267,30

2796181,00

5298428,80

1258308,30

1085367,80

199552,10

198818,70

172940,50

89453536,80

2101150

0210

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

22703508,9

19763,8

 

 

22683745,1

31812,1

 

 

 

31812,1

22735321,0

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

1194000,0

 

 

 

1194000,0

6000,0

 

 

 

6000,0

1200000,0

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

2515236,6

31565,0

 

 

2483671,6

24719,4

582,0

 

 

24137,4

2539956,0

2105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

1274993,6

1023865,2

673411,1

33100,0

251128,4

89092,4

81171,8

50,0

2540,9

7920,6

1364086,0

2105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1274993,6

1023865,2

673411,1

33100,0

251128,4

89092,4

81171,8

50,0

2540,9

7920,6

1364086,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

29386488,50

27303395,90

1068883,80

57692,10

2083092,60

13969101,60

12494488,40

55175,30

8259,80

1474613,20

43355590,10

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

29216102,50

27133209,40

952920,90

56581,00

2082893,10

13969101,60

12494488,40

55175,30

8259,80

1474613,20

43185204,10

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

134628,0

132028,0

92973,1

4720,4

2600,0

250,0

250,0

 

 

 

134878,0

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти

78947,7

78801,4

61516,0

2151,1

146,3

19500,0

17852,0

13134,0

305,7

1648,0

98447,7

2201030

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

2201040

0980

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

832040,8

21234,8

8614,1

899,9

810806,0

328296,3

8185,6

104,0

264,9

320110,7

1160337,1

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

62937,9

62937,9

205,8

 

 

 

 

 

 

 

62937,9

2201100

0922

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

190329,0

189629,0

107653,7

24930,0

700,0

5615,0

5407,6

375,2

1906,4

207,4

195944,0

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

198706,0

186906,0

98602,8

4920,8

11800,0

6233,7

5683,7

1885,2

942,1

550,0

204939,7

2201130

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

222573,4

222573,4

178340,1

4241,2

 

5088,2

4792,0

2367,2

401,8

296,2

227661,6

2201140

0942

Фонд розвитку закладів вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201160

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

16651143,90

16481143,90

 

 

170000,00

11633310,10

10829212,90

 

 

804097,20

28284454,00

2201170

0990

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

96820,5

96820,5

75224,6

4024,0

 

5383,5

5163,5

1411,1

277,0

220,0

102204,0

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

4099,2

4099,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4099,2

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

3512151,0

3512151,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3512151,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201220

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201240

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

33073,6

33073,6

20597,5

1010,9

 

18724,2

17754,2

9465,0

2556,6

970,0

51797,8

2201260

0970

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

724536,3

122443,7

4346,3

 

602092,6

 

 

 

 

 

724536,3

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

1112153,9

1112153,9

 

 

 

595000,0

582560,0

 

 

12440,0

1707153,9

2201300

0150

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

300471,9

24471,9

18241,7

454,0

276000,0

 

 

 

 

 

300471,9

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

139715,6

134715,6

80574,9

6507,3

5000,0

5584,7

5039,4

140,0

1287,4

545,3

145300,3

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

67000,0

50850,8

 

350,0

16149,2

 

 

 

 

 

67000,0

2201390

0980

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201410

0470

Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"

143999,0

 

 

 

143999,0

75,0

 

 

 

75,0

144074,0

2201420

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

3916962,20

3886962,20

 

 

30000,00

1023172,00

973630,00

 

 

49542,00

4940134,20

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

318631,6

308031,6

206030,3

2371,4

10600,0

40120,6

38957,5

26293,6

317,9

1163,1

358752,2

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

257181,0

254181,0

 

 

3000,0

129248,3

 

 

 

129248,3

386429,3

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

153500,0

 

 

 

153500,0

153500,0

2201840

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201850

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2203000

 

Державна служба якості освіти

136786,0

136586,5

108907,3

761,1

199,5

 

 

 

 

 

136786,0

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

136786,0

136586,5

108907,3

761,1

199,5

 

 

 

 

 

136786,0

2203020

0990

Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2207000

 

Національна комісія зі стандартів державної мови

33600,0

33600,0

7055,6

350,0

 

 

 

 

 

 

33600,0

2207010

0990

Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови

33600,0

33600,0

7055,6

350,0

 

 

 

 

 

 

33600,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

83463353,6

81633542,1

 

 

1829811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

85463353,6

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

83463353,6

81633542,1

 

 

1829811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

85463353,6

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

79098895,3

79098895,3

 

 

 

 

 

 

 

 

79098895,3

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

504458,3

334646,8

 

 

169811,5

 

 

 

 

 

504458,3

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1060000,0

 

 

 

1060000,0

 

 

 

 

 

1060000,0

2211260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

500000,0

 

 

 

500000,0

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2500000,0

2211270

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

2200000,0

2200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

109167128,5

107151784,5

3250854,5

394515,1

2015344,0

7203560,3

5315893,2

283281,4

119227,9

1887667,1

116370688,8

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

19960925,0

17954813,5

3011228,3

389224,6

2006111,5

7203559,9

5315892,8

283281,4

119227,9

1887667,1

27164484,9

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

91982,7

91982,7

69466,0

4739,9

 

1378,5

1378,5

 

678,5

 

93361,2

2301020

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я

75256,3

 

 

 

75256,3

87805,8

 

 

 

87805,8

163062,1

2301040

0740

Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

3290749,0

3290587,0

1047466,4

57018,2

162,0

457375,5

416608,6

140725,5

80325,3

40766,9

3748124,5

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти

1371373,1

1371373,1

 

 

 

4737841,1

4180256,5

 

 

557584,6

6109214,2

2301080

0950

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

233846,4

233846,4

175485,6

4178,3

 

180030,8

175052,8

107405,4

28281,1

4978,0

413877,2

2301090

0990

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

101769,8

101769,8

2229,7

 

 

 

 

 

 

 

101769,8

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1098179,2

1098179,2

604198,5

126784,1

 

11228,9

10667,1

4129,0

1559,9

561,8

1109408,1

2301130

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

106152,0

 

 

 

106152,0

 

 

 

 

 

106152,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1781184,10

1379211,80

651242,30

119229,50

401972,30

37681,20

34796,80

13378,70

4271,00

2884,40

1818865,30

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

487218,6

487218,6

275746,2

66580,3

 

22286,4

19580,9

3026,5

2651,6

2705,5

509505,0

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

157333,4

157333,4

117107,6

7675,9

 

22871,5

21410,5

13129,9

1014,0

1461,0

180204,9

2301210

0763

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

2301220

0763

Розвиток системи екстреної медичної допомоги

922568,9

 

 

 

922568,9

 

 

 

 

 

922568,9

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

319770,8

319770,8

 

 

 

 

 

 

 

 

319770,8

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

106631,9

106631,9

34511,3

1297,2

 

1270,5

1270,5

815,4

32,3

 

107902,4

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

1089948,9

1089948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1089948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

8071917,5

8071917,5

 

 

 

 

 

 

 

 

8071917,5

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

43027,1

43027,1

33774,7

1721,2

 

3280,0

2690,0

671,0

414,2

590,0

46307,1

2301550

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

112015,3

112015,3

 

 

 

 

 

 

 

 

112015,3

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

640509,7

452180,6

 

 

188329,1

640509,7

2301810

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

104582,8

104582,8

82515,0

1511,4

 

 

 

 

 

 

104582,8

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

104582,8

104582,8

82515,0

1511,4

 

 

 

 

 

 

104582,8

2308000

 

Національна служба здоров'я України

89101620,7

89092388,2

157111,2

3779,1

9232,5

0,4

0,4

 

 

 

89101621,1

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

219928,0

210695,5

157111,2

3779,1

9232,5

0,4

0,4

 

 

 

219928,4

2308060

0763

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

88881692,7

88881692,7

 

 

 

 

 

 

 

 

88881692,7

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

16197794,1

16106202,1

 

 

91592,0

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

16856894,4

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

16197794,1

16106202,1

 

 

91592,0

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

16856894,4

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14582774,0

14582774,0

 

 

 

 

 

 

 

 

14582774,0

2311450

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

80769,5

 

 

 

80769,5

 

 

 

 

 

80769,5

2311470

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311500

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

1523428,1

1523428,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1523428,1

2311510

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

10822,5

 

 

 

10822,5

 

 

 

 

 

10822,5

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

659100,3

2400000

 

Міністерство енергетики України

5416409,7

959328,4

339242,8

8293,5

4457081,3

34668163,8

320833,2

 

 

34347330,6

40084573,5

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики України

4752180,2

485178,9

144672,5

4034,4

4267001,3

34668163,8

320833,2

 

 

34347330,6

39420344,0

2401010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики

185317,80

185317,80

144672,50

4034,40

 

8748,70

5363,60

 

 

3385,10

194066,50

2401040

0483

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері енергетики

8396,10

 

 

 

8396,10

 

 

 

 

 

8396,10

2401070

0431

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

608705,10

 

 

 

608705,10

 

 

 

 

 

608705,10

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

2401140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

36154,00

 

 

 

36154,00

 

 

 

 

 

36154,00

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401210

0434

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401380

0490

Компенсація акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов'язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку

 

 

 

 

 

32204883,0

 

 

 

32204883,0

32204883,0

2401420

0441

Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401430

0431

Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ПрАТ "Шахта "Надія"

51000,00

 

 

 

51000,00

 

 

 

 

 

51000,00

2401440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

6661,1

6661,1

 

 

 

 

 

 

 

 

6661,1

2401470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

289748,6

289748,6

 

 

 

289748,6

2401490

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

739062,5

 

 

 

739062,5

739062,5

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401560

0540

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

3562746,1

 

 

 

3562746,1

1400000,0

 

 

 

1400000,0

4962746,1

2401630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

3200,0

3200,0

 

 

 

25721,0

25721,0

 

 

 

28921,0

 

 

у тому числі фінансування звіту Ініціативи прозорості у видобувних галузях

3200,0

3200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3200,0

2402000

 

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2402010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2402020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2402070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2402090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2403000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

202204,0

202204,0

146020,2

3374,3

 

 

 

 

 

 

202204,0

2403010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

202204,0

202204,0

146020,2

3374,3

 

 

 

 

 

 

202204,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2406000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

462025,5

271945,5

48550,1

884,8

190080,0

 

 

 

 

 

462025,5

2406010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

62025,5

62025,5

48550,1

884,8

 

 

 

 

 

 

62025,5

2406060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

400000,0

209920,0

 

 

190080,0

 

 

 

 

 

400000,0

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408140

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2409060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410000

 

Міністерство енергетики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411000

 

Міністерство енергетики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

309480401,7

309459902,7

323349,1

49729,0

20499,0

1345375,5

318058,4

65910,0

12996,5

1027317,1

310825777,2

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

105919282,1

105898783,1

260320,3

47722,0

20499,0

1150038,1

160694,4

1145,6

1250,6

989343,7

107069320,2

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

164753,5

164753,5

124568,4

5445,8

 

400,5

400,5

 

393,5

 

165154,0

2501030

1070

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

61265500,1

61265500,1

 

 

 

 

 

 

 

 

61265500,1

2501040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики

18542,0

15,3

 

 

18526,7

1435,0

5,0

 

 

1430,0

19977,0

2501060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

29265,1

29265,1

16830,9

4995,5

 

250,0

226,7

 

17,7

23,3

29515,1

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

54088,7

54088,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54088,7

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

85764,7

83792,4

23299,9

469,0

1972,3

 

 

 

 

 

85764,7

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1382540,6

1382540,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1382540,6

2501160

1030

Довічні державні стипендії

4856,5

4856,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4856,5

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

721347,2

721347,2

 

 

 

 

 

 

 

 

721347,2

2501190

1070

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

9610,0

9610,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9610,0

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1357307,0

1357307,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1357307,0

2501230

1060

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

37169921,00

37169921,00

 

 

 

 

 

 

 

 

37169921,00

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

221291,2

221291,2

 

 

 

 

 

 

 

 

221291,2

2501460

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів

80000,0

80000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

80000,0

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю

209612,4

209612,4

95621,1

36811,7

 

5535,7

5356,6

1145,6

839,4

179,1

215148,1

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3042568,6

3042568,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3042568,6

2501490

1090

Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

2501510

1090

Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

82313,5

82313,5

 

 

 

 

 

 

 

 

82313,5

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

1142416,9

154705,6

 

 

987711,3

1142416,9

2506000

 

Пенсійний фонд України

202280399,5

202280399,5

 

 

 

 

 

 

 

 

202280399,5

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

202280399,5

202280399,5

 

 

 

 

 

 

 

 

202280399,5

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1280720,1

1280720,1

63028,8

2007,0

 

195337,4

157364,0

64764,4

11745,9

37973,4

1476057,5

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю

66426,0

66426,0

 

 

 

 

 

 

 

 

66426,0

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

1000399,6

1000399,6

 

 

 

195249,2

157275,8

64764,4

11744,7

37973,4

1195648,8

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

83871,9

83871,9

63028,8

2007,0

 

88,2

88,2

 

1,2

 

83960,1

2507100

1010

Реабілітація дітей з інвалідністю

130022,6

130022,6

 

 

 

 

 

 

 

 

130022,6

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2600000

 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

25000,00

18305,00

10530,00

802,00

6695,00

 

 

 

 

 

25000,00

2601000

 

Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

25000,00

18305,00

10530,00

802,00

6695,00

 

 

 

 

 

25000,00

2601010

0442

Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості

25000,00

18305,00

10530,00

802,00

6695,00

 

 

 

 

 

25000,00

2700000

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

5648925,00

3889170,90

2654899,40

486751,10

1759754,10

4192335,30

2371442,50

279099,80

1594461,00

1820892,80

9841260,30

2701000

 

Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

545999,10

494137,00

331802,70

7678,50

51862,10

93515,70

53569,50

15602,20

4456,90

39946,20

639514,80

2701010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

45570,90

45570,90

36625,20

510,60

 

30540,00

27200,20

5400,20

3728,30

3339,80

76110,90

2701040

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

41743,1

 

 

 

41743,1

14400,0

 

 

 

14400,0

56143,1

2701090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

36263,1

26163,1

19458,2

2190,8

10100,0

11447,6

8631,6

4723,2

120,3

2816,0

47710,7

2701160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

418441,50

418422,50

272602,40

4871,60

19,00

19163,90

16737,70

5478,80

608,30

2426,20

437605,40

2701270

0540

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

 

 

 

 

 

16464,2

 

 

 

16464,2

16464,2

2701500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

2701520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2861,5

2861,5

2257,2

74,3

 

 

 

 

 

 

2861,5

2701530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

 

 

 

1000,0

2701560

0540

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

1119,0

1119,0

859,7

31,2

 

 

 

 

 

 

1119,0

2702000

 

Державне агентство рибного господарства України

410903,6

410903,6

279927,3

16215,4

 

70,0

70,0

 

 

 

410973,6

2702010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

321395,0

321395,0

234294,0

3711,4

 

50,0

50,0

 

 

 

321445,0

2702020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

85108,6

85108,6

45633,3

12504,0

 

20,0

20,0

 

 

 

85128,6

2702070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2702090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4400,0

4400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4400,0

2704000

 

Державна служба геології та надр України

75493,5

35309,5

28848,3

54,5

40184,0

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

103813,5

2704010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

35493,5

35309,5

28848,3

54,5

184,0

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

63813,5

2704020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

2705000

 

Державна екологічна інспекція України

386607,60

385022,60

298857,30

7936,00

1585,00

 

 

 

 

 

386607,60

2705010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

386607,60

385022,60

298857,30

7936,00

1585,00

 

 

 

 

 

386607,60

2707000

 

Державне агентство водних ресурсів України

2243487,60

2216951,00

1438872,60

449102,90

26536,60

2785892,50

2261343,40

258144,00

1588746,30

524549,10

5029380,10

2707010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

40109,9

39793,0

30830,2

834,5

316,9

 

 

 

 

 

40109,9

2707050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2181985,50

2177158,00

1408042,40

448268,40

4827,50

2509092,50

2261343,40

258144,00

1588746,30

247749,10

4691078,00

2707070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

10100,0

 

 

 

10100,0

71800,0

 

 

 

71800,0

81900,0

2707090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

 

 

 

 

 

205000,0

 

 

 

205000,0

205000,0

2707160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

5131,9

 

 

 

5131,9

 

 

 

 

 

5131,9

2707170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

3851,5

 

 

 

3851,5

 

 

 

 

 

3851,5

2707800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

2308,8

 

 

 

2308,8

 

 

 

 

 

2308,8

2708000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1692545,4

53989,0

41758,8

1930,4

1638556,4

988322,5

 

 

 

988322,5

2680867,9

2708010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

19464,0

19464,0

15156,1

509,3

 

 

 

 

 

 

19464,0

2708070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

3901,9

 

 

 

3901,9

 

 

 

 

 

3901,9

2708080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

7908,2

7364,8

4931,9

722,3

543,4