Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год"

ВР Украины
Закон от 31.10.2019 № 265-IX
действует с 09.11.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 50, ст. 400; 2019 р., N 14, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2019 року N 149-IX) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1007303177,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 908391357,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 98911820,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1093021713,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 983773258,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 109248455 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9728634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 8322346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1406288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15144419,6 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2557646,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12586773,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 91134320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69617200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 21517120 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. В абзацах першому і другому статті 4 слово "банків" замінити словами "іноземних фінансових установ".

3. Підпункт "г" пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції:

"г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються з метою фінансування статутної діяльності, та за зовнішніми кредитами (позиками) з метою фінансування інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу".

4. У статті 11:

пункт 8 виключити;

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями)".

5. У пункті 2 статті 13 слова "Міністерству аграрної політики та продовольства України" виключити.

6. У статті 14:

пункт 17 виключити;

доповнити пунктами 19 - 21 такого змісту:

"19) облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

21) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)".

7. У статті 22 цифри "2801540" замінити цифрами "1201140".

8. У статті 24:

в абзаці третьому цифри "523491,7" замінити цифрами "451194,4";

в абзаці шостому цифри "1000000" замінити цифрами "878645,5".

9. У статті 30 слова і цифри "капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700000 тис. гривень), об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2500000 тис. гривень)" виключити.

10. У статті 34 слова "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

11. Статті 27 і 35 виключити.

12. Доповнити статтею 36 такого змісту:

"Стаття 36. Кабінету Міністрів України, керуючись положеннями частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України, врегулювати питання про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету за бюджетними програмами, закріпленими за відповідальними виконавцями бюджетних програм (головними розпорядниками коштів державного бюджету), щодо яких за рішеннями Кабінету Міністрів України внесені зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України".

13. У розділі "Прикінцеві положення":

в абзаці другому пункту 3 слова "Бюджетного кодексу України" замінити словами і цифрами "та пункту 42 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України";

пункти 18 і 19 виключити;

доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Установити, що на кінець 2019 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення".

14. Внести зміни до додатків NN 1 - 4, N 7 та N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" відповідно до додатків NN 1 - 6 до цього Закону, виклавши додаток N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у новій редакції.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що на виконання цього Закону Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України на 2019 рік з одночасним відображенням внесених змін до бюджетних призначень згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", частин шостої, восьмої та п'ятнадцятої статті 23 та частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України до набрання чинності цим Законом, за головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) - центральними органами виконавчої влади, які за рішенням Кабінету Міністрів України змінюють своє найменування, утворюються та/або реорганізовуються чи ліквідовуються.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
31 жовтня 2019 року
N 265-IX

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2019 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1007303177,9

908391357,7

98911820,2

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

1000484054,2

901572234,0

98911820,2

10000000

Податкові надходження

840597280,7

787710899,4

52886381,3

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

546077466,0

500789966,0

45287500,0

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

321244000,0

320714000,0

530000,0

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

30482000,0

24357500,0

6124500,0

15010000

Ввізне мито

29745000,0

23620500,0

6124500,0

15020000

Вивізне мито

737000,0

737000,0

 

20000000

Неподаткові надходження

155382046,5

112484240,7

42897805,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

95384551,7

94926440,1

458111,6

21080000

Інші надходження

2912358,7

2454247,1

458111,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

9540208,2

4719633,5

4820574,7

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

1122000,0

1122000,0

 

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

101000,0

101000,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

33691158,7

 

33691158,7

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

279135,6

 

279135,6

40000000

Офіційні трансферти

1541911,8

1338161,8

203750,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1541911,8

1338161,8

203750,0

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

918750,0

735000,0

183750,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

183750,0

 

183750,0

50000000

Цільові фонди

1727489,1

 

1727489,1

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

1560105,5

 

1560105,5

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

1560105,5

 

1560105,5

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

91134320,00

69617200,00

21517120,00

400000

Фінансування за борговими операціями

74823465,10

52517200,00

22306265,10

401000

Запозичення

347070613,80

324764348,70

22306265,10

401200

Зовнішні запозичення

145051265,10

122745000,00

22306265,10

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України в 2019 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

983773258,2

894914318,5

170246725,1

8004134,3

86858939,7

109248455,0

53162475,1

5295850,3

2064039,3

56085979,9

1093021713,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1849741,7

1091367,4

36159,6

114301,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1849741,7

1091367,4

36159,6

114301,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1089897,5

997881,5

496372,5

 

92016,0

 

 

 

 

 

1089897,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

829374,3

807088,9

594994,9

36159,6

22285,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

835677,9

0300000

 

Державне управління справами

2166360,6

1921574,0

942939,9

110631,5

244786,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2475197,9

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2135181,9

1890395,3

919737,1

109746,4

244786,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2444019,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

942473,3

940245,6

339488,7

49929,2

2227,7

2700,0

2700,0

840,0

50,0

 

945173,3

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

46881,2

43631,2

29316,7

6516,2

3250,0

37463,0

35936,1

5990,3

2671,4

1526,9

84344,2

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1963947,2

1633735,8

854209,0

44600,1

330211,4

20342,9

20038,8

8492,0

3191,4

304,1

1984290,1

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1299004,6

988423,1

386980,3

26836,0

310581,5

20038,7

19823,6

8492,0

3191,4

215,1

1319043,3

0411220

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

200000,0

100000,0

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

200000,0

416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0416030

0470

Електронне урядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1230698,4

1000698,4

820244,6

 

230000,0

 

 

 

 

 

1230698,4

0426000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0426030

0470

Національна програма інформатизації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800000

 

Конституційний Суд України

267769,3

244374,7

194640,8

4225,8

23394,6

 

 

 

 

 

267769,3

0801000

 

Конституційний Суд України

267769,3

244374,7

194640,8

4225,8

23394,6

 

 

 

 

 

267769,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

267769,3

244374,7

194640,8

4225,8

23394,6

 

 

 

 

 

267769,3

0900000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7185195,0

5373328,5

162244,9

76552,3

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7185195,0

5373328,5

162244,9

76552,3

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7152948,3

7077475,9

5289409,7

160903,1

75472,4

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7160985,4

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

99542,5

98537,3

75821,3

1328,0

1005,2

 

 

 

 

 

99542,5

0901040

0360

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

9256,5

9181,8

8097,5

13,8

74,7

 

 

 

 

 

9256,5

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

73196964,8

67247169,1

49050705,1

1618999,9

5949795,7

12953432,8

6021237,2

1598741,6

127286,0

6932195,6

86150397,6

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

6501392,4

5507569,9

3615535,3

284788,4

993822,5

7882035,8

1475964,1

283796,4

32628,6

6406071,7

14383428,2

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

339500,0

 

 

 

339500,0

6297412,8

 

 

 

6297412,8

6636912,8

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

11450731,2

10054223,7

7201436,7

249083,5

1396507,5

32078,2

30316,7

9133,0

2234,0

1761,5

11482809,4

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

294101,0

294101,0

248701,9

 

 

 

 

 

 

 

294101,0

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

9918250,7

9163731,5

6531732,8

229764,3

754519,2

24330,5

22687,0

4344,7

1547,7

1643,5

9942581,2

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

159348,9

135111,4

102731,3

 

24237,5

 

 

 

 

 

159348,9

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

118,0

 

 

 

118,0

118,0

1003000

 

Національна гвардія України

11708832,7

10221470,5

6899129,7

214248,9

1487362,2

835096,9

531350,0

314177,5

2729,2

303746,9

12543929,6

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

10453728,5

9199754,5

6134370,2

195734,9

1253974,0

727101,8

514764,9

308895,9

979,2

212336,9

11180830,3

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101070

0431

Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101210

0434

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101540

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101550

0490

Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1103000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1103010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

15908167,3

8316122,5

5094430,1

139415,3

7592044,8

5541922,3

1425962,4

595954,3

95935,5

4115959,9

21450089,6

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

8773197,9

1525755,3

518551,4

14534,4

7247442,6

3001762,0

91279,4

11352,2

1594,4

2910482,6

11774959,9

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

689281,9

642622,8

423818,7

10065,2

46659,1

457,4

457,4

 

 

 

689739,3

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, до Єдиного бюджету органів СНД, виконання зобов'язань України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

42847,4

42847,4

 

 

 

 

 

 

 

 

42847,4

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

156642,0

156642,0

 

 

 

 

 

 

 

 

156642,0

1201040

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

451760,0

 

 

 

451760,0

 

 

 

 

 

451760,0

1201050

0481

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

77561,0

 

 

 

77561,0

65448,0

 

 

 

65448,0

143009,0

1201060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

13162,0

13162,0

9315,5

750,4

 

10856,6

10493,0

5352,2

1594,4

363,6

24018,6

1201080

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

6797,3

6797,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6797,3

1201090

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1201100

0990

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

465000,0

465000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

465000,0

1201110

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

53000,0

53000,0

 

 

 

53000,0

1201130

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1201140

0421

Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

2930000,0

 

 

 

2930000,0

 

 

 

 

 

2930000,0

1201150

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

681790,0

 

 

 

681790,0

 

 

 

 

 

681790,0

1201270

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

94746,8

94746,8

74702,9

1267,3

 

47000,0

27329,0

6000,0

 

19671,0

141746,8

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

29350,0

 

 

 

29350,0

 

 

 

 

 

29350,0

1201570

0490

Заходи із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

73790,9

52950,0

6931,8

420,0

20840,9

 

 

 

 

 

73790,9

1202000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1705246,7

1473482,4

1091650,6

41830,6

231764,3

103,2

103,2

 

75,5

 

1705349,9

1202010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1456882,4

1446882,4

1091650,6

41830,6

10000,0

103,2

103,2

 

75,5

 

1456985,6

1202020

0421

Проведення земельної реформи

243330,0

26600,0

 

 

216730,0

 

 

 

 

 

243330,0

1202030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

1209000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3638564,5

3634564,5

2209430,2

37722,3

4000,0

1221461,5

1106022,6

563217,5

73770,0

115438,9

4860026,0

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1499858,6

1499858,6

1147062,0

17675,4

 

112848,6

91281,1

41693,2

9739,9

21567,5

1612707,2

1209020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

678639,8

675639,8

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

678639,8

1209030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1376368,3

1375368,3

1062368,2

20046,9

1000,0

1108612,9

1014741,5

521524,3

64030,1

93871,4

2484981,2

1209040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

83697,8

83697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

83697,8

1210000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57770,1

55868,2

33788,9

4366,9

1901,9

 

 

 

 

 

57770,1

1211000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57770,1

55868,2

33788,9

4366,9

1901,9

 

 

 

 

 

57770,1

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4499019,9

4397692,2

396341,3

93918,9

101327,7

 

 

 

 

 

4499019,9

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4499019,9

4397692,2

396341,3

93918,9

101327,7

 

 

 

 

 

4499019,9

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

664307,2

664307,2

 

 

 

 

 

 

 

 

664307,2

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3315002,3

3255260,6

179086,1

85003,3

59741,7

 

 

 

 

 

3315002,3

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

122761,5

119531,5

11086,0

70,3

3230,0

 

 

 

 

 

122761,5

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

164960,9

154055,1

33489,8

609,4

10905,8

 

 

 

 

 

164960,9

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

164960,9

154055,1

33489,8

609,4

10905,8

 

 

 

 

 

164960,9

1501010

1010

Керівництво та управління у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

43280,3

43280,3

33489,8

609,4

 

 

 

 

 

 

43280,3

1501030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

9001,0

9001,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9001,0

1501040

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

112679,6

101773,8

 

 

10905,8

 

 

 

 

 

112679,6

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

168812,0

138672,1

25792,5

856,7

30139,9

59782,7

26088,3

 

 

33694,4

228594,7

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

168812,0

138672,1

25792,5

856,7

30139,9

59782,7

26088,3

 

 

33694,4

228594,7

1601010

0133

Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

37097,6

36957,7

25792,5

856,7

139,9

 

 

 

 

 

37097,6

1601600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

59782,7

26088,3

 

 

33694,4

59782,7

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1117636,2

1076593,1

32901,7

1803,4

41043,1

2793,5

1013,5

326,3

166,4

1780,0

1120429,7

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1117636,2

1076593,1

32901,7

1803,4

41043,1

2793,5

1013,5

326,3

166,4

1780,0

1120429,7

1701080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1027560,1

1005000,1

 

 

22560,0

 

 

 

 

 

1027560,1

1800000

 

Міністерство культури України

6675187,6

5728506,3

1018314,8

66761,1

946681,3

337992,6

318171,5

64673,7

12781,3

19821,1

7013180,2

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

6029678,8

5140897,5

979525,1

65830,8

888781,3

334992,6

315471,5

64673,7

12781,3

19521,1

6364671,4

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

110745,6

110745,6

77392,1

2400,7

 

 

 

 

 

 

110745,6

2100000

 

Міністерство оборони України

101142260,5

76675473,2

47396128,1

2409570,5

24466787,3

1870986,0

1095464,9

190305,0

192448,5

775521,1

103013246,5

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

100364300,9

75982655,6

46934113,8

2381082,9

24381645,3

1847647,2

1075576,1

190205,0

189348,5

772071,1

102211948,1

2101510

0210

Облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення

 

 

 

 

 

524000,0

 

 

 

524000,0

524000,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

27809640,7

24952729,0

817398,5

50552,8

2856911,7

13266241,2

11960927,1

38071,0

8703,8

1305314,1

41075881,9

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

27777874,4

24920962,7

796574,9

49850,7

2856911,7

13266241,2

11960927,1

38071,0

8703,8

1305314,1

41044115,6

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій та освітнього омбудсмена

20968,4

18953,4

12596,2

1089,2

2015,0

100,0

100,0

82,0

 

 

21068,4

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

19084597,0

18603597,0

 

 

481000,0

12187248,0

11333355,0

 

 

853893,0

31271845,0

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій

953598,7

190709,4

80859,0

4020,6

762889,3

6630,6

6194,6

1732,7

282,0

436,0

960229,3

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

241934,1

239934,1

163824,7

2030,3

2000,0

33300,6

32214,1

20234,5

284,8

1086,5

275234,7

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

14480,0

 

 

 

14480,0

14480,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

34513230,5

33242894,1

3202792,0

379725,2

1270336,4

4791845,1

4115663,3

248776,4

99484,8

676181,8

39305075,6

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

15144384,0

13954047,6

2963165,8

369718,8

1190336,4

4791845,1

4115663,3

248776,4

99484,8

676181,8

19936229,1

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

105000,0

104492,4

 

 

507,6

105000,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57185035,1

56099966,2

 

 

1085068,9

1048160,0

144931,1

 

 

903228,9

58233195,1

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57185035,1

56099966,2

 

 

1085068,9

1048160,0

144931,1

 

 

903228,9

58233195,1

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

1048160,0

144931,1

 

 

903228,9

1048160,0

2400000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

10056544,3

4050096,1

2594156,6

379055,2

6006448,2

4114944,5

2218401,5

185368,0

1231460,6

1896543,0

14171488,8

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України

4718737,5

954088,7

432895,4

10520,0

3764648,8

608919,4

385725,2

12321,4

4415,9

223194,2

5327656,9

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля України

233220,2

233220,2

181772,5

4192,8

 

26309,6

22929,6

3800,0

3767,7

3380,0

259529,8

2401030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

2401070

0431

Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств

659705,1

 

 

 

659705,1

 

 

 

 

 

659705,1

2401100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

2401140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

27263,5

 

 

 

27263,5

 

 

 

 

 

27263,5

2401210

0434

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

14914,6

 

 

 

14914,6

 

 

 

 

 

14914,6

2401440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

6661,1

6661,1

 

 

 

 

 

 

 

 

6661,1

2401470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

328470,0

328470,0

 

 

 

328470,0

2401480

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

2401490

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

183750,0

 

 

 

183750,0

183750,0

2401560

0540

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

1038,9

1038,9

796,0

28,8

 

 

 

 

 

 

1038,9

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

2630000,0

 

 

 

2630000,0

 

 

 

 

 

2630000,0

2401630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

11205,0

11205,0

 

 

 

11205,0

2402000

 

Державне агентство рибного господарства України

419174,1

411043,4

278312,4

14958,9

8130,7

70,0

70,0

 

 

 

419244,1

2402010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

327053,7

327053,7

236869,0

3423,8

 

50,0

50,0

 

 

 

327103,7

2402020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

79189,7

79189,7

41443,4

11535,1

 

20,0

20,0

 

 

 

79209,7

2402030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

2100,0

 

 

 

2100,0

 

 

 

 

 

2100,0

2402070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

6030,7

 

 

 

6030,7

 

 

 

 

 

6030,7

2402090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4800,0

4800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4800,0

2403000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

37313,4

37313,4

29926,2

284,4

 

 

 

 

 

 

37313,4

2403010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

37313,4

37313,4

29926,2

284,4

 

 

 

 

 

 

37313,4

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1970073,7

47832,7

36729,7

1780,8

1922241,0

1000581,3

 

 

 

1000581,3

2970655,0

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

16434,1

16434,1

12580,8

469,8

 

 

 

 

 

 

16434,1

2409000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

286981,6

271050,0

217005,0

3535,5

15931,6

327699,2

27068,7

4642,2

487,4

300630,5

614680,8

2409010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

126648,7

126648,7

100601,3

2688,7

 

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

134679,6

2409020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

14851,6

 

 

 

14851,6

3115,0

 

 

 

3115,0

17966,6

2409060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

145481,3

144401,3

116403,7

846,8

1080,0

316553,3

25987,8

4642,2

477,5

290565,5

462034,6

2410000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (загальнодержавні видатки та кредитування)

579718,9

 

 

 

579718,9

 

 

 

 

 

579718,9

2411000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (загальнодержавні видатки та кредитування)

579718,9

 

 

 

579718,9

 

 

 

 

 

579718,9

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

197865192,1

197733999,6

772016,3

55130,1

131192,5

1749334,9

1294530,7

53164,3

11339,9

454804,2

199614527,0

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

28314590,9

28219676,6

246084,9

44724,3

94914,3

569432,0

166485,5

2320,4

1442,1

402946,5

28884022,9

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2335422,0

2335422,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2335422,0

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2505030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2505150

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

2427604,5

2397604,5

64249,4

1847,6

30000,0

175202,9

128045,2

50843,9

9897,8

47157,7

2602807,4

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

2122541,5

2092541,5

 

 

30000,0

175094,5

127936,8

50843,9

9890,2

47157,7

2297636,0

2507100

1010

Реабілітація дітей з інвалідністю

130022,6

130022,6

 

 

 

 

 

 

 

 

130022,6

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

2902326,0

693558,6

299060,9

11556,2

2208767,4

176928,0

92696,0

619,0

10,0

84232,0

3079254,0

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

2249521,2

230833,8

107543,1

5248,4

2018687,4

176928,0

92696,0

619,0

10,0

84232,0

2426449,2

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій

138434,7

136174,7

101439,0

4297,8

2260,0

 

 

 

 

 

138434,7

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

11733,2

 

 

 

11733,2

52800,0

 

 

 

52800,0

64533,2

2760000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

9927499,5

13750,0

 

 

9913749,5

2050000,0

 

 

 

2050000,0

11977499,5

2761000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

9927499,5

13750,0

 

 

9913749,5

2050000,0

 

 

 

2050000,0

11977499,5

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

6170000,0

 

 

 

6170000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

7170000,0

2761110

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Бучі Київської області на будівництво дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в м. Бучі Київської області

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801230

0421

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801540

0421

Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2803000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2803020

0421

Проведення земельної реформи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2803030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2809000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2809010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2809020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2809030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2809040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900000

 

Міністерство цифрової трансформації України

48421,5

25521,5

16179,4

339,1

22900,0

 

 

 

 

 

48421,5

2901000

 

Апарат Міністерства цифрової трансформації України

48421,5

25521,5

16179,4

339,1

22900,0

 

 

 

 

 

48421,5

2901010

0470

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

24521,5

22521,5

16179,4

339,1

2000,0

 

 

 

 

 

24521,5

2901030

0470

Електронне урядування

23900,0

3000,0

 

 

20900,0

 

 

 

 

 

23900,0

2910000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

2911000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

2911040

0470

Національна програма інформатизації

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

658319,0

294979,3

203787,6

12166,8

363339,7

2392467,5

387319,5

184791,4

2800,1

2005148,0

3050786,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

276742,0

113402,3

66021,2

6803,1

163339,7

500,0

 

 

 

500,0

277242,0

3101210

0452

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях")

163339,7

 

 

 

163339,7

 

 

 

 

 

163339,7

3101250

0454

Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

210177,5

10177,5

8163,5

134,1

200000,0

2096607,5

99447,5

 

 

1997160,0

2306785,0

3107020

0456

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

 

 

 

 

 

2096607,5

99447,5

 

 

1997160,0

2096607,5

3107030

0454

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

556289,8

55689,8

36288,0

1578,7

500600,0

34220845,2

8550551,4

 

 

25670293,8

34777135,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

556289,8

55689,8

36288,0

1578,7

500600,0

34220845,2

8550551,4

 

 

25670293,8

34777135,0

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

 

 

 

 

 

15104935,7

39202,3

 

 

15065733,4

15104935,7

3111170

0456

Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені

 

 

 

 

 

451194,4

 

 

 

451194,4

451194,4

3111200

0456

Покращення стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв за маршрутом Кропивницький - Миколаїв

 

 

 

 

 

878645,5

 

 

 

878645,5

878645,5

 

 

у тому числі в межах Миколаївської області

 

 

 

 

 

378645,5

 

 

 

378645,5

378645,5

3111230

0456

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)")

 

 

 

 

 

750620,5

 

 

 

750620,5

750620,5

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

513600,0

 

 

 

513600,0

513600,0

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

14676252,8

9843437,8

 

 

4832815,0

14696252,8

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

14676252,8

9843437,8

 

 

4832815,0

14696252,8

3131090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

14676252,8

9843437,8

 

 

4832815,0

14676252,8

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

3036902,2

2754197,4

553334,8

5569,7

282704,8

500,0

 

 

 

500,0

3037402,2

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

3036902,2

2754197,4

553334,8

5569,7

282704,8

500,0

 

 

 

500,0

3037402,2

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

81517,3

80317,3

58728,2

1074,5

1200,0

 

 

 

 

 

81517,3

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1784235,3

1662346,2

370677,1

3307,4

121889,1

 

 

 

 

 

1784235,3

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

115217,6

95217,6

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

115217,6

3500000

 

Міністерство фінансів України

14405940,0

13380090,3

8742892,3

462299,9

1025849,7

700771,5

693848,2

10339,6

4124,6

6923,3

15106711,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

711478,5

439300,4

289156,3

12371,4

272178,1

34897,0

34771,6

6507,9

1216,1

125,4

746375,5

3501510

0490

Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

3507000

 

Державна фіскальна служба України

10779233,7

10105811,3

6880338,5

364052,8

673422,4

653244,4

647020,4

 

181,0

6224,0

11432478,1

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

10580718,0

9925567,7

6880338,5

364052,8

655150,3

594380,4

588816,4

 

181,0

5564,0

11175098,4

3507610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

1120,0

556,0

 

 

564,0

1120,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

221258939,4

214267463,2

 

 

4991476,2

965612,0

2500,0

 

 

963112,0

222224551,4

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

221258939,4

214267463,2

 

 

4991476,2

965612,0

2500,0

 

 

963112,0

222224551,4

3511030

0133

Резервний фонд

2000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

61862966,2

61862966,2

 

 

 

 

 

 

 

 

61862966,2

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

123577642,4

123577642,4

 

 

 

 

 

 

 

 

123577642,4

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

4112,0

 

 

 

4112,0

4112,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

232000,0

 

 

 

232000,0

956500,0

 

 

 

956500,0

1188500,0

3800000

 

Міністерство культури, молоді та спорту України

488841,3

475341,3

20073,2

215,2

13500,0

 

 

 

 

 

488841,3

3801000

 

Апарат Міністерства культури, молоді та спорту України

488841,3

475341,3

20073,2

215,2

13500,0

 

 

 

 

 

488841,3

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері культури, молоді та спорту

39150,5

25650,5

20073,2

215,2

13500,0

 

 

 

 

 

39150,5

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України

349690,8

349690,8

 

 

 

 

 

 

 

 

349690,8

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2892574,1

2005055,6

1349600,5

40264,3

887518,5

7476,3

7129,3

914,0

5447,4

347,0

2900050,4

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2892574,1

2005055,6

1349600,5

40264,3

887518,5

7476,3

7129,3

914,0

5447,4

347,0

2900050,4

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

2782574,1

2005055,6

1349600,5

40264,3

777518,5

7131,3

7129,3

914,0

5447,4

2,0

2789705,4

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

748373,2

712314,2

109185,8

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

748373,2

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

748373,2

712314,2

109185,8

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

748373,2

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

198414,3

162355,3

109185,8

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

198414,3

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

549958,9

549958,9

 

 

 

 

 

 

 

 

549958,9

6380000

 

Державне космічне агентство України

652102,4

314511,4

197733,7

15927,8

337591,0

7496,9

7354,0

3579,3

885,5

142,9

659599,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

652102,4

314511,4

197733,7

15927,8

337591,0

7496,9

7354,0

3579,3

885,5

142,9

659599,3

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

3030,6

 

 

 

3030,6

 

 

 

 

 

3030,6

6520000

 

Служба безпеки України

9914031,2

9368419,0

7215356,6

248355,7

545612,2

205047,0

193430,0

51700,0

44435,0

11617,0

10119078,2

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

9899713,6

9363832,8

7215356,6

248355,7

535880,8

205047,0

193430,0

51700,0

44435,0

11617,0

10104760,6

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

9584466,5

9213410,1

7215356,6

208671,9

371056,4

64832,0

63004,3

8258,2

24557,9

1827,7

9649298,5

6560000

 

Національна академія медичних наук України

3293221,2

2340326,2

728566,8

110105,3

952895,0

144698,3

67650,9

11325,0

13130,1

77047,4

3437919,5

6561000

 

Національна академія медичних наук України

3293221,2

2340326,2

728566,8

110105,3

952895,0

144698,3

67650,9

11325,0

13130,1

77047,4

3437919,5

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1771436,0

1691236,0

717821,0

109723,6

80200,0

59490,2

57131,3

11325,0

13130,1

2358,9

1830926,2

6561850

0732

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук України

2215,4

 

 

 

2215,4

 

 

 

 

 

2215,4

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

335123,8

55188,0

33888,2

2631,3

279935,8

996052,3

5916,5

1000,0

614,0

990135,8

1331176,1

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

335123,8

55188,0

33888,2

2631,3

279935,8

996052,3

5916,5

1000,0

614,0

990135,8

1331176,1

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

278408,3

 

 

 

278408,3

989892,3

 

 

 

989892,3

1268300,6

6600000

 

Управління державної охорони України

1372287,6

1229026,6

921085,3

7678,4

143261,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1373135,8

6601000

 

Управління державної охорони України

1372287,6

1229026,6

921085,3

7678,4

143261,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1373135,8

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

1332287,6

1229026,6

921085,3

7678,4

103261,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1333135,8

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2025409,4

1445226,7

1044882,3

24270,9

580182,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2025449,4

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2025409,4

1445226,7

1044882,3

24270,9

580182,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2025449,4

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

1925409,4

1445226,7

1044882,3

24270,9

480182,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1925449,4

6730000

 

Центральна виборча комісія

4823337,1

4589006,7

195182,9

3338,1

234330,4

 

 

 

 

 

4823337,1

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

4823337,1

4589006,7

195182,9

3338,1

234330,4

 

 

 

 

 

4823337,1

6731040

0160

Проведення виборів Президента України

2303605,4

2303605,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2303605,4

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2019 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

2557646,3

12586773,3

15144419,6

-8322346,8

-1406288,1

-9728634,9

-5764700,5

11180485,2

5415784,7

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101600

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101650

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101680

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101690

0433

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

200000,0

940973,0

1140973,0

-196770,6

-1005718,1

-1202488,7

3229,4

-64745,1

-61515,7

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

200000,0

940973,0

1140973,0

-196770,6

-1005718,1

-1202488,7

3229,4

-64745,1

-61515,7

1201160

0421

Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

-944700,0

-944700,0

 

-944700,0

-944700,0

1201170

0421

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років

 

 

 

 

-5000,0

-5000,0

 

-5000,0

-5000,0

1201180

0421

Повернення коштів, наданих для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

-4773,0

-4773,0

 

-4773,0

-4773,0

1201190

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам

 

 

 

 

-44500,0

-44500,0

 

-44500,0

-44500,0

1201200

0421

Надання кредитів фермерським господарствам

200000,0

44500,0

244500,0

 

 

 

200000,0

44500,0

244500,0

1201210

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

 

4773,0

4773,0

 

 

 

 

4773,0

4773,0

1201260

0421

Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

891700,0

891700,0

 

 

 

 

891700,0

891700,0

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

44444,0

44444,0

 

 

 

 

44444,0

44444,0

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

44444,0

44444,0

 

 

 

 

44444,0

44444,0

1501630

0620

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

 

44444,0

44444,0

 

 

 

 

44444,0

44444,0

2400000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

921755,0

921755,0

 

-328470,0

-328470,0

 

593285,0

593285,0

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України

 

921755,0

921755,0

 

-328470,0

-328470,0

 

593285,0

593285,0

2401460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

-328470,0

-328470,0

 

-328470,0

-328470,0

2401610

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

871787,0

871787,0

 

 

 

 

871787,0

871787,0

2401620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

 

49968,0

49968,0

 

 

 

 

49968,0

49968,0

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

200000,0

2025879,0

2225879,0

-1176,0

-70000,0

-71176,0

198824,0

1955879,0

2154703,0

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

200000,0

2025879,0

2225879,0

-1176,0

-70000,0

-71176,0

198824,0

1955879,0

2154703,0

2751390

1060

Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

200000,0

 

200000,0

 

 

 

200000,0

 

200000,0

2751600

0620

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

 

1894879,0

1894879,0

 

 

 

 

1894879,0

1894879,0

2751640

0620

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

 

90000,0

90000,0

 

 

 

 

90000,0

90000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801120

0421

Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801380

0421

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801390

0421

Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801400

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801460

0421

Надання кредитів фермерським господарствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801490

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801560

0421

Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

255213,0

255213,0

 

 

 

 

255213,0

255213,0

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

255213,0

255213,0

 

 

 

 

255213,0

255213,0

3101620

0490

Модернізація української залізниці

 

462,0

462,0

 

 

 

 

462,0

462,0

3101630

0490

Безпека руху в містах України

 

200,0

200,0

 

 

 

 

200,0

200,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

 

2810817,0

2810817,0

 

 

 

 

2810817,0

2810817,0

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

 

2810817,0

2810817,0

 

 

 

 

2810817,0

2810817,0

3501620

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 

46480,0

46480,0

 

 

 

 

46480,0

46480,0

3501630

0433

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

 

813847,6

813847,6

 

 

 

 

813847,6

813847,6

3501640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

1036879,4

1036879,4

 

 

 

 

1036879,4

1036879,4

3501670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

540610,0

540610,0

 

 

 

 

540610,0

540610,0

3501690

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

373000,0

373000,0

 

 

 

 

373000,0

373000,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2120796,3

1111948,0

3232744,3

-8124400,2

 

-8124400,2

-6003603,9

1111948,0

-4891655,9

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2120796,3

1111948,0

3232744,3

-8124400,2

 

-8124400,2

-6003603,9

1111948,0

-4891655,9

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

2120796,3

 

2120796,3

 

 

 

2120796,3

 

2120796,3

3511610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

56112,0

56112,0

 

 

 

 

56112,0

56112,0

3511620

0490

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

992760,0

992760,0

 

 

 

 

992760,0

992760,0

3511690

0640

Відновлення Сходу України

 

63076,0

63076,0

 

 

 

 

63076,0

63076,0

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2019 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

будівництво дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в м. Бучі Київської області

реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

2551136,1

 

16782,8

840021,0

 

 

02201100000

Бюджет міста Вінниці

 

 

49971,0

 

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

2404454,8

 

178817,6

491476,6

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

4117235,8

 

339628,3

690520,3

 

 

04201100000

Бюджет міста Дніпра

 

 

 

 

 

956500,0

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

2867171,4

 

 

693737,5

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

2247468,6

 

 

775430,6

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

2838649,4

 

1,0

270861,7

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

2495080,8

 

1,0

598516,4

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

3123028,0

 

 

348253,9

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

2318739,3

 

 

712203,1

 

 

10211100000

Бюджет міста Бучі

 

10000,0

 

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

1765385,6

 

 

476172,4

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

1074795,7

 

 

439956,2

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

4243977,6

 

1,0

729026,6

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

2162524,9

 

 

370249,5

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

3835538,2

 

 

617317,2

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

2067451,3

 

341374,0

802966,9

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

2652270,5

 

121583,3

351024,3

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

1640735,7

 

 

573370,7

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

1890082,2

 

 

393149,9

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

3363149,1

 

 

818706,8

 

 

20201100000

Бюджет міста Харкова

 

 

 

 

4112,0

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

1835001,6

 

 

398981,1

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

2236330,5

 

 

568355,0

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

1947169,6

 

 

488404,5

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

1943769,8

 

 

228166,4

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

1467645,4

 

 

531758,9

 

 

26000000000

Бюджет міста Києва

2774174,3

 

 

1467625,3

 

 

 

ВСЬОГО

61862966,2

10000,0

1048160,0

14676252,8

4112,0

956500,0

 

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. один.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) у 2019 році (тис. грн.)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

Другий проект з передачі електроенергії

дол. США

378425

3501640

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

1036879,4

2401630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

10900,0

Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

дол. США

214729,837

2301610

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

105000,0

2311600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1048160,0

Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"

дол. США

300000

2501630

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

559984,0

Проект розвитку міської інфраструктури - 2

дол. США

342107

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

925686,0

2751610

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

55968,0

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

дол. США

230000

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

824520,0

2751610

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

11510,0

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху

дол. США

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1163852,3

Проект розвитку дорожньої галузі

дол. США

337800

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1000000,0

Проект "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"

дол. США

200000

3511650

Прискорення інвестицій у сільське господарство України

5000,0

Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:

Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

євро

150000

2401620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

48000,0

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

євро

175000

3501670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

257967,0

Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)"

євро

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1132000,0

Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

євро

152000

3511670

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

580000,0

Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

євро

160000

3511610

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

54000,0

3511640

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

2000,0

Кредитор - Європейський інвестиційний банк:

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

євро

200000

2401610

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

871787,0

Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

євро

150000

2401620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

1968,0

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

євро

150000

3501690

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

373000,0

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська"

євро

175000

3501670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

282643,0

Проект "Вища освіта України"

євро

120000

2201610

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

11312,0

Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

євро

15540

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

144672,0

Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України"

євро

200000

2751630

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

52800,0

2761600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1050000,0

Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

євро

400000

2751640

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

90000,0

2751610

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

26400,0

Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України"

євро

200000

3101610

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

254551,0

"Проект модернізації української залізниці"

євро

150000

3101620

Модернізація української залізниці

462,0

Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)

євро

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1167792,0

Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації"

євро

400000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

776802,0

Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

євро

400000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

133858,0

Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

євро

152000

3511670

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

376500,0

Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

євро

160000

3511610

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

2112,0

3511640

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

2112,0

Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"

євро

75000

3101630

Безпека руху в містах України

200,0

Кредитор - Кредитна установа для відбудови:

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"

євро

40500

3501620

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

46480,0

Незв'язаний фінансовий кредит - Проект "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"

євро

150000

3501630

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

813847,6

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І

євро

17000

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

1,0

Незв'язаний фінансовий кредит

євро

90000

3511690

Відновлення Сходу України

63076,0

Проект "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор"

євро

7000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

19920,0

Кредитор - Північна екологічна фінансова корпорація:

Проект "Вища освіта України"

євро

30000

2201610

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

3168,0

Кредитор - Уряд Республіки Польща:

Проект з розбудови підрозділів охорони кордону

євро

100000

1002600

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

118,0

Проект з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща

3111610

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

513600,0

Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону

3507610

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

1120,0

Кредитор - Японське агентство міжнародного співробітництва:

Проект "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

японська єна

108193000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

62180,0

Кредитор - Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини):

Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

євро

50000

3111620

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

500,0

Кредитор - Уряд Французької Республіки:

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

євро

475000

1001220

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

6297412,8

Проект з постачання питної води у м. Маріуполі

євро

64000

1501630

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

44444,0

 

РАЗОМ

22306265,1

".

____________

Опрос