Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящимися на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений

ВР Украины
Закон от 06.09.2018 № 2537-VIII
действует с 06.10.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Україною та Португальською Республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, учинену 10 липня 2017 року в м. Києві, яка набирає чинності через тридцять (30) днів з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2537-VIII

 

 

УГОДА
між Україною та Португальською Республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ

Україна та Португальська Республіка (далі - Сторони),

Із наміром покращити можливості здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні співробітників дипломатичних представництв та консульських установ,

Домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Ця Угода має на меті дозволити здійснювати оплачувані види діяльності, на основі взаємності, членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних і консульських представництв Держави, що направляє, які не є ані громадянами Держави, що приймає, ані її постійними резидентами, після отримання дозволу Держави, що приймає, згідно з умовами діючого законодавства та виходячи з принципів міжнародних конвенцій.

Стаття 2
Визначення термінів

Тлумачення термінів:

a) член дипломатичного представництва або консульської установи - працівник акредитованої Держави, який не є ані громадянином Держави, що приймає, ані її постійним резидентом, та який виконує функції співробітника дипломатичного представництва або консульської установи у Державі, що приймає;

b) член сім'ї, який перебуває на утриманні, - особа, яка сприймається Державою, що приймає, як член сім'ї співробітника дипломатичного представництва або консульської установи. До членів сім'ї, які перебувають на утриманні, належать:

с) "Віденські Конвенції" - Віденська Конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року та Віденська Конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.

Стаття 3
Виключення щодо застосування зазначеної Угоди

Положення Угоди щодо працевлаштування не можуть бути застосовані, якщо це суперечить національній безпеці, або у випадках, коли певний вид діяльності може виконуватися виключно громадянами Держави, що приймає.

Стаття 4
Кваліфікації

1. У професіях або трудовій діяльності, які вимагають специфічних кваліфікацій або спеціальних умов, член сім'ї, який перебуває на утриманні, має дотримуватися вимог щодо виконання вказаних професій чи трудової діяльності у Державі, що приймає.

2. Зазначена Угода не передбачає визнання звань, вчених ступенів чи наукових робіт між Сторонами.

Стаття 5
Процедури

1. Офіційний запит на отримання дозволу на здійснення оплачуваної діяльності має подаватися від імені члена сім'ї, що знаходиться на утриманні, дипломатичним представництвом Держави, що направляє, до Міністерства закордонних справ Держави, що приймає. У запиті має бути вказаний зв'язок члена сім'ї, що знаходиться на утриманні, з дипломатичним представництвом або консульською установою, від якого він/вона залежить, а також інформація про оплачувану діяльність, якою він/вона має намір займатися.

2. Подальші процедури застосовуватимуться таким чином, щоб член сім'ї, що знаходиться на утриманні, якомога швидше міг здійснювати трудову діяльність.

3. Міністерство закордонних справ Держави, що приймає, інформуватиме офіційним чином в оперативному порядку Посольство, що особа має дозвіл на здійснення оплачуваної діяльності. Позитивна відповідь Міністерства закордонних справ дозволяє члену сім'ї здійснювати оплачувану діяльність на території приймаючої сторони відповідно до її законів та правил.

4, Якщо член сім'ї, що знаходиться на утриманні, хоче знайти іншу роботу після того, як він/вона отримав-ла дозвіл здійснювати будь-яку оплачувану діяльність відповідно до цієї Угоди, він/вона має знову подати заяву на отримання дозволу за допомогою дипломатичного представництва.

Стаття 6
Імунітет від цивільної та адміністративної юрисдикції

Член сім'ї, який перебуває на утриманні і який здійснює оплачуваний вид діяльності відповідно до цієї Угоди, не матиме імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції у зв'язку з провадженнями, порушеними проти нього, щодо дій прямо пов'язаних із виконанням цієї трудової діяльності.

Стаття 7
Імунітет від кримінальної юрисдикції

1. У разі, якщо член сім'ї, який перебуває на утриманні, та здійснює оплачуваний вид діяльності відповідно до цієї Угоди, буде звинувачений у скоєнні кримінальних порушень під час здійснення ним вказаного виду діяльності, на нього поширюватиметься дія імунітету від кримінальної юрисдикції згідно з Віденськими Конвенціями або будь-якими іншими відповідними міжнародними договорами.

2. Однак Держава, що направляє, зобов'язана ґрунтовно розглянути можливість відмови від вказаного імунітету.

Стаття 8
Режим оподаткування та соціального страхування

1. Член сім'ї, який перебуває на утриманні та який здійснює оплачувану діяльність, отримує статус платника податків та зобов'язаний дотримуватися законодавства щодо соціального страхування Держави, що приймає.

2. Держава, що приймає, може у будь-який момент відкликати дозвіл на здійснення оплачуваної діяльності у разі порушення членом сім'ї, який перебуває на утриманні, діючого законодавства цієї Держави щодо оподаткування та соціального страхування.

Стаття 9
Припинення здійснення оплачуваної діяльності

1. Посольство Держави, що направляє, поінформує Дипломатичний протокол Міністерства закордонних справ України або Дипломатичний протокол Міністерства закордонних справ Португальської Республіки про всі зміни, пов'язані зі статусом члена сім'ї, якому було надано дозвіл на здійснення оплачуваної діяльності.

2. Член сім'ї має право здійснювати оплачувану діяльність в державі перебування до часу:

a) втрати ним/нею статусу особи, яка проживає спільно і перебуває на утриманні співробітника дипломатичного представництва або консульської установи, відповідно до цієї Угоди, або;

b) припинення трудової угоди або іншої угоди, яка передбачає здійснення оплачуваної діяльності за цією Угодою або;

c) закінчення строку займання посади в Державі перебування особою, з якою спільно проживає і на утриманні якої перебуває член сім'ї.

3. Член сім'ї може бути позбавлений права здійснення оплачуваної Діяльності в Державі перебування, якщо буде встановлено, що член сім'ї порушує законодавство у сфері імміграції Держави перебування.

4. Член сім'ї, який здійснює будь-яку професійну оплачувану діяльність відповідно до цієї Угоди, не має права зберігати проживання у Державі, що приймає, відповідно до умов, визначених пунктом 2 цієї статті.

Стаття 10
Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності через тридцять (30) днів з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур.

Стаття 12
Внесення змін та доповнень

1. Положення цієї Угоди можуть бути змінені за відповідним клопотанням однієї зі Сторін, направленим у письмовій формі дипломатичними каналами.

2. Внесені зміни, погоджені за взаємною згодою Сторін цієї Угоди, набирають чинності відповідно до процедури, передбаченої Статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 12
Строк та припинення дії

1. Ця Угода залишатиметься чинною на невизначений строк.

2. Будь-яка зі Сторін може у будь-який момент припинити дію цієї Угоди шляхом інформування іншої Сторони у письмовій формі дипломатичними каналами.

3. Дія цієї Угоди припиняється через три (3) місяці з дати отримання вказаного повідомлення.

Стаття 13
Реєстрація

Сторона, на території якої була укладена зазначена Угода, одразу після набрання нею чинності подає її для подальшої реєстрації до Секретаріату Об'єднаних Націй, відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також інформує відповідним чином іншу Сторону про завершення зазначеної процедури та присвоєння відповідного реєстраційного номера.

Учинено у м. Київ, "10" липня 2017 року, в двох примірниках, кожний українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Україну

За Португальську Республіку

Опрос