Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, сопровождающими сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации

ВР Украины
Закон от 06.09.2018 № 2536-VIII
действует с 15.10.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації, вчинену 25 січня 2018 року в м. Давосі, яка набирає чинності на тридцятий день з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2536-VIII

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації

Кабінет Міністрів України,

та

Федеральна рада Швейцарії

далі - Договірні Сторони,

з метою покращення умов проживання співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації, надаючи право на доступ до ринку праці для супроводжуючих осіб,

домовились про наступне:

Стаття 1. Дозвіл на здійснення оплачуваної діяльності

Супроводжуючим особам співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації, які офіційно акредитовані при державі іншої Договірної Сторони або при міжнародній організації, яка розташована на території держави іншої Договірної Сторони, дозволяється на принципах взаємності та у відповідності до цієї Угоди здійснювати оплачувану діяльність в державі акредитації у відповідності до цієї Угоди, за умови, що вони проживають у державі акредитації та ведуть спільне домогосподарство разом з особою, яку вони супроводжують. Національне законодавство держави акредитації застосовується відносно умов, які визначають здійснення деяких видів оплачуваної діяльності.

Стаття 2. Визначення

У цілях цієї Угоди:

a) терміни "співробітник дипломатичного представництва", "співробітник консульської установи" та "співробітник постійного представництва при міжнародній організації" вживаються у розумінні Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року або будь-якого іншого міжнародного договору, учасниками якого є Україна і Швейцарська Конфедерація;

b) під терміном "супроводжуючі особи" розуміється:

c) під терміном "оплачувана діяльність" розуміється будь-яка діяльність, за яку отримується заробітна плата, або ж незалежна діяльність, яка передбачає отримання доходів, та яка здійснюється на умовах повної або часткової зайнятості;

d) під терміном "держава акредитації" мається на увазі держава Договірної Сторони, у якій співробітник дипломатичного представництва або консульської установи офіційно акредитований, або в якій знаходиться міжнародна організація, при якій офіційно акредитований співробітник постійного представництва.

Стаття 3. Процедури

В Україні - письмовий запит на отримання дозволу на здійснення оплачуваної діяльності надсилається Посольством Швейцарії до Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ письмово інформує Посольство, що супроводжуюча особа має право на здійснення оплачуваної діяльності.

У Швейцарії - на прохання супроводжуючої особи Федеральний департамент закордонних справ видає документ, який підтверджує те, що зацікавлена особа не підпадає під квоту на право роботи іноземців. На підставі контракту на роботу, пропозиції про надання робочого місця або декларації про намір здійснювати незалежну професійну діяльність з уточненням виду цієї діяльності, супроводжуюча особа отримує від компетентних кантональних органів дозвіл "Сі", який дозволяє розпочати оплачувану діяльність. Дозвіл "Сі" видається на максимальний термін - 2 роки та може бути подовжений, якщо умови отримання будуть відповідати вимогам на момент поновлення.

Стаття 4. Закінчення дозволу

Дозвіл на здійснення оплачуваної діяльності закінчується, якщо:

a) його власник втрачає статус супроводжуючої особи у сенсі цієї Угоди;

b) завершується оплачувана діяльність та відсутнє право на отримання допомоги по безробіттю;

c) завершився термін перебування на посаді особи, яку супроводжує отримувач дозволу;

d) отримувач дозволу завершує проживання в державі акредитації у якості супроводжуючої особи.

Стаття 5. Цивільна та адміністративна відповідальність

Якщо супроводжуюча особа, яка має право на здійснення оплачуваної діяльності, має імунітет від адміністративної та цивільної юрисдикції держави акредитації відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, або в силу будь-якого іншого відповідного міжнародного договору, цей імунітет не застосовується до дій, які прямо пов'язані із виконанням оплачуваної діяльності.

Стаття 6. Кримінальна відповідальність

Якщо супроводжуюча особа, яка має право на здійснення оплачуваної діяльності, має імунітет по відношенню до юрисдикції держави акредитації відповідно до ст. ст. 31 і 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, або в силу будь-якого іншого відповідного міжнародного договору, акредитуюча держава вивчає будь-яке прохання держави акредитації про зняття імунітету від кримінальної юрисдикції супроводжуючої особи, яка звинувачується у здійсненні кримінального злочину під час здійснення своєї оплачуваної діяльності. Якщо імунітет від юрисдикції не скасовується і якщо держава акредитації вважає справу серйозною, держава акредитації може просити про від'їзд відповідної супроводжуючої особи.

Зняття імунітету від кримінальної відповідальності не розповсюджується на виконання покарань, для яких потрібна особлива відмова. У разі такого клопотання, акредитуюча держава вивчає прохання держави акредитації.

Стаття 7. Податкова система та система соціального захисту

У рамках міжнародних договорів, зокрема відповідно до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протокол до неї від 30 жовтня 2000 року, супроводжуючі особи, які здійснюють оплачувану діяльність, підпадають в державі акредитації під оподаткування доходу, який вони отримують під час здійснення своєї діяльності, відповідно до податкового законодавства держави акредитації.

Супроводжуючі особи, які здійснюють оплачувану діяльність відповідно до цієї Угоди, підпадають під дію законодавства про соціальний захист держави акредитації.

Стаття 8. Врегулювання спорів

Спори між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 9. Строк та припинення дії Угоди

Ця Угода набирає чинності на тридцятий день з дати отримання сторонами останнього письмового повідомлення про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Ця Угода залишається чинною на невизначений строк.

Кожна із Договірних Сторін може в будь-який час припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. У такому разі, дана Угода припиняє дію через 90 днів з дати отримання відповідного повідомлення.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на чинність дозволів на здійснення оплачуваної діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди, які залишатимуться чинними протягом періоду, на який ці дозволи були видані.

Вчинено в м. Давос "25" січня 2018 р. у двох примірниках, кожний - українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Федеральну раду
Швейцарії

Опрос