Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений

ВР Украины
Закон от 06.09.2018 № 2535-VIII
действует с 06.10.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, вчинену 3 січня 2018 року в м. Києві, яка набирає чинності в день, коли Кабінет Міністрів України повідомить Уряду Федеративної Республіки Німеччина дипломатичними каналами про виконання внутрішньодержавних процедур для набрання зазначеною Угодою чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2535-VIII

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ

Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина (далі - Договірні Сторони),

керуючись бажанням створити за принципом взаємності кращі умови для трудової діяльності членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, офіційно акредитованих на територіях Договірних Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Членам сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, офіційно акредитованих на територіях Договірних Сторін, на основі взаємності дозволяється здійснювати трудову діяльність у державі перебування. Особи, яких це стосується, у разі початку трудової діяльності також звільняються від необхідності отримання дозволу на проживання.

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни:

1. "співробітник дипломатичного представництва або консульської установи" - відряджений до дипломатичного представництва або консульської установи або представництва міжнародної організації у державі перебування працівник акредитуючої держави;

2. "члени сім'ї" - наступні особи, які у державі перебування постійно проживають разом із співробітником дипломатичного представництва або консульської установи:

a) чоловік/дружина,

b) неодружені, економічно залежні діти, включаючи неодружених, економічно залежних дітей чоловіка/дружини, яким виповнилося 16 років і до досягнення ними двадцятип'ятирічного віку,

c) інші особи, які нотифіковані акредитуючою державою як члени сім'ї і визнані такими державою перебування;

3. "трудова діяльність" - будь-яка самостійна або за наймом оплачувана професійна діяльність.

Стаття 3

(1) Дипломатичне представництво акредитуючої держави звертається до Міністерства закордонних справ держави перебування з офіційним запитом, у якому повідомляється про майбутню трудову діяльність члена сім'ї та зазначається назва і адреса роботодавця. Міністерство закордонних справ держави перебування якомога швидше інформує дипломатичне представництво про результат розгляду.

(2) Дозвіл на трудову діяльність члена сім'ї припиняється із завершенням співробітником дипломатичного представництва або консульської установи службової діяльності в державі перебування.

Стаття 4

Не зважаючи на наявність дозволу на трудову діяльність відповідно до цієї Угоди для виконання окремих видів зайнятості, які відповідно до законодавства держави перебування передбачають наявність спеціальної професійної кваліфікації, необхідне її підтвердження.

Стаття 5

Якщо члени сім'ї користуються імунітетом від цивільної та адміністративної юрисдикції держави перебування згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року або іншими застосовуваними міжнародно-правовими інструментами, такий імунітет не поширюється на дії чи невиконання своїх обов'язків, пов'язаних зі здійсненням трудової діяльності, дозволеної за цією Угодою.

Стаття 6

(1) У тих випадках, коли згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року або іншими застосовуваними міжнародно-правовими інструментами члени сім'ї користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції держави перебування, положення про імунітет від кримінальної юрисдикції держави перебування поширюються також на дії, пов'язані зі здійсненням трудової діяльності, дозволеної за цією Угодою. Однак, при наявності ознак кримінального злочину, акредитуюча держава ретельно розгляне питання можливості відмови від застосування щодо відповідного члена сім'ї імунітету від кримінальної юрисдикції держави перебування.

(2) Якщо акредитуюча держава не відмовляється від застосування імунітету від кримінальної юрисдикції держави перебування щодо відповідного члена сім'ї, вона передає власним правоохоронним органам справу стосовно скоєння ним кримінального злочину на території держави перебування. Держава перебування, у такому випадку, інформується про результати кримінального провадження.

(3) Член сім'ї може бути допитаний як свідок у зв'язку із здійсненням трудової діяльності, дозволеної за цією Угодою, за винятком випадків, коли акредитуюча держава вважає, що це суперечить її інтересам.

Стаття 7

Трудова діяльність членів сім'ї у державі перебування підпадає під систему оподаткування та соціального страхування цієї держави, якщо інше не встановлене міжнародними договорами між Договірними Сторонами.

Стаття 8

Спори щодо розбіжностей у тлумаченні або застосуванні положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів або консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності в день, коли Кабінет Міністрів України повідомить Уряд Федеративної Республіки Німеччина дипломатичними каналами, що внутрішньодержавні процедури для набрання нею чинності виконані. Дата надходження такого повідомлення є визначальною. Уряд Федеративної Республіки Німеччина дипломатичними каналами підтвердить Кабінету Міністрів України дату надходження повідомлення Української Договірної Сторони.

Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна із Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши про це дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону. Угода припиняє дію через шість місяців після надходження такого повідомлення іншій Договірній Стороні.

Учинено в м. Київ 3 січня 2018 року в двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Федеративної
Республіки Німеччина

Опрос