Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой об экономическом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 06.09.2018 № 2529-VIII
действует с 06.10.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво, вчинену 18 грудня 2017 року в м. Лісабон, яка набирає чинності через тридцять днів після дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення обома Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2529-VIII

 

 

УГОДА
між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво

Україна та Португальська Республіка, надалі - "Сторони",

прагнучи сприяти зміцненню економічного та технічного співробітництво на принципах рівності та взаємної вигоди;

бажаючи створити більш сприятливі умови для розвитку та поглиблення відносин між двома державами;

беручи до уваги Угоду про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою, підписану в Лісабоні 25 жовтня 2000 року;

враховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинену в Брюсселі 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року;

домовились про таке:

Стаття 1
Предмет

Сторони прикладатимуть зусилля для розвитку та зміцнення економічного співробітництва на взаємовигідній основі, маючи на меті поглиблення та розширення двосторонніх економічних відносин.

Стаття 2
Сфери співробітництва

Співробітництво між Сторонами включатиме, хоча не обмежуватиметься, наступними сферами, що стосуються існування сприятливих можливостей для довгострокового співробітництва:

a) хімічна промисловість;

b) інфраструктура;

c) транспорт;.

d) навколишнє природне середовище;

e) туризм;

f) енергоефективність та відновлювана енергетика;

g) машинобудування;

h) стандартизація та метрологія;

i) оцінка відповідності.

Стаття 3
Механізми співробітництва

Без шкоди по відношенню до інших заходів стосовно здійснення двостороннього співробітництва, а також з метою зміцнення двосторонніх економічних відносин Сторони:

a) заохочують та розвивають співробітництво між двома державами, а головним чином між їх суб'єктами господарювання та відповідними компетентними органами згідно із законодавством кожної Сторони;

b) надають інформацію суб'єктам господарювання про економічну ситуацію в обох державах, правила та економічні програми, конкретні можливості для співпраці та розвитку двосторонніх економічних відносин, а також іншу економічну інформацію, що становить взаємний інтерес;

c) заохочують відповідні компетентні органи згідно із законодавством кожної Сторони та приватний сектор для вивчення можливості реалізації проектів у різноманітних сферах економічного співробітництва.

Стаття 4
Інтелектуальна власність

Обидві Сторони забезпечують та зміцнюють захист прав промислової та інтелектуальної власності, в рамках їх національного законодавства та міжнародних зобов'язань.

Стаття 5
Спільна комісія з економічного співробітництва

Спільна комісія з економічного співробітництва, створена у відповідності до статті 8 Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою, підписаною у Лісабоні 25 жовтня 2000 року, здійснюватиме контроль за виконанням цієї Угоди і відповідальна за координацію економічного співробітництва та визначення галузей співробітництва, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 6
Взаємозв'язок з іншими міжнародними договорами

Положення цієї Угоди не стосуються прав і зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

Стаття 7
Вирішення спорів

Будь-який спір, що стосується тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуватиметься шляхом переговорів дипломатичними каналами.

Стаття 8
Внесення змін

1. Ця Угода може бути змінена за взаємною згодою на прохання однієї із Сторін.

2. Зміни до цієї Угоди оформлюються окремими протоколами та набирають чинності відповідно до статті 9 цієї Угоди.

Стаття 9
Термін дії та припинення

1. Ця Угода діятиме протягом п'яти років та набирає чинності через тридцять днів після дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення обома Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода буде автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до закінчення п'ятирічного періоду.

Стаття 10
Реєстрація

Після набрання цією Угодою чинності, Сторона, на території якої її підписано, направить її до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і повідомить іншу Сторону про завершення цієї процедури, а також її реєстраційний номер.

Учинено в м. Лісабон 18 грудня 2017 року, у двох примірниках, українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Україну

За Португальську Республіку

Опрос