Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины

ВР Украины
Закон от 07.12.2017 № 2244-VIII
действует с 11.02.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155; 2010 р., N 38, ст. 503; 2012 р., N 39, ст. 461):

1) пункт 7 частини третьої статті 16, пункт 4 статті 24 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення";

2) частину шосту статті 41 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення";

3) у статті 42:

перше речення частини четвертої доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";

пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами "(або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";

4) частину третю статті 50 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".

2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2012 р., N 39, ст. 461; 2015 р., N 23, ст. 159, N 45, ст. 409):

1) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання дозволів на тимчасове мовлення".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

2) абзац п'ятий частини першої статті 25 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".

3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2011 р., N 48 - 49, ст. 536; 2013 р., N 2, ст. 4; 2017 р., N 27 - 28, ст. 312) доповнити словами "у сфері телебачення і радіомовлення".

4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2008 р., N 18, ст. 197; 2011 р., N 31, ст. 297; 2014 р., N 20 - 21, ст. 715; 2015 р., N 45, ст. 409; 2016 р., N 31, ст. 547, N 47, ст. 797; 2017 р., N 26, ст. 298):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"дозвіл на тимчасове мовлення - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року";

"території з особливим режимом мовлення - райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей";

"тимчасове мовлення - мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення";

"умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу";

2) у статті 22:

частину сьому доповнити словами "крім територій з особливим режимом мовлення";

частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення";

3) частину дев'яту статті 23 викласти в такій редакції:

"9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.

Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.

При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
N 2244-VIII

 

Опрос