Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год"

ВР Украины
Закон от 09.11.2017 № 2191-VIII
действует с 02.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 3, ст. 31, N 13, ст. 146, N 19, ст. 239, N 30, ст. 325, N 36, ст. 377) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "770.966.617,6" і "701.724.121,8" замінити відповідно цифрами "771.266.617,6" і "702.024.121,8";

в абзаці третьому цифри "841.102.834,3" і "767.683.571,4" замінити відповідно цифрами "841.402.834,3" і "767.983.571,4";

2) у пункті 13 статті 11 слова та цифри "що склався станом на 1 січня 2017 року" виключити;

3) статтю 14 доповнити пунктом 27 такого змісту:

"27) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 цього Закону)";

4) доповнити статтею 36 такого змісту:

"Стаття 36. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання здійснюється за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, та спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової та вугільної галузей, за механізмом та у порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України";

5) розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Установити, що на кінець 2017 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення";

6) внести зміни до додатків N 1, N 3, N 6 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 листопада 2017 року
N 2191-VIII

 

 

ЗМІНИ
до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2017 рік"

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

771266617,6

702024121,8

69242495,8

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

767343735,1

698101239,3

69242495,8

20000000

Неподаткові надходження

112398012,8

86268743,7

26129269,1

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

7345759,5

4738209,7

2607549,8

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1660509,4

1394787,7

265721,7

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

560000,0

560000,0

 

 

ЗМІНИ
до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

767983571,4

720828446,5

110484254,9

6240010,4

45655124,9

73419262,9

33245226,9

2699350,9

1311679,3

40174036,0

841402834,3

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

48201604,8

44087254,8

32072906,0

1293692,8

4114350,0

6633700,0

3737746,9

770404,5

93368,8

2895953,1

54835304,8

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

7446224,6

6666991,8

5244841,7

134769,0

779232,8

802100,0

670497,6

333793,7

44832,0

131602,4

8248324,6

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

5993640,4

5874962,4

4664711,6

108314,7

118678,0

617040,8

599436,1

306663,1

33634,9

17604,7

6610681,2

1007000

 

Національна поліція України

19684852,5

19584852,5

15077399,9

492325,9

100000,0

1050600,0

871969,3

9692,9

15296,5

178630,7

20735452,5

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

19104036,2

19004036,2

14592399,9

492325,9

100000,0

70600,0

69969,3

9692,9

15296,5

630,7

19174636,2

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2986815,1

379403,0

64062,4

2957,9

2607412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3320923,5

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2986815,1

379403,0

64062,4

2957,9

2607412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3320923,5

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

84789,2

84078,7

64062,4

2957,9

710,5

493,9

493,9

 

 

 

85283,1

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

1729000,0

 

 

 

1729000,0

 

 

 

 

 

1729000,0

1101550

0490

Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

13003017,9

12209634,9

2452256,0

294395,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16446488,2

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

12924478,7

12131095,7

2395033,4

291482,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16367949,0

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

628341,0

628341,0

 

 

 

 

 

 

 

 

628341,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

57227073,3

57077073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58727073,3

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

57227073,3

57077073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58727073,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

56220108,4

56220108,4

 

 

 

 

 

 

 

 

56220108,4

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

143733956,9

143571336,2

531238,8

45704,9

162620,7

634868,2

293677,5

32640,0

14641,4

341190,7

144368825,1

2506000

 

Пенсійний фонд України

133695115,0

133695115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

133695115,0

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

133695115,0

133695115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

133695115,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761140

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

400000,0

400000,0

 

 

 

1400000,0

1400000,0

 

 

 

1800000,0

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1100000,0

1100000,0

 

 

 

2100000,0

2100000,0

 

 

 

3200000,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

263195053,2

257880107,1

 

 

3814946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

267143413,2

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

263195053,2

257880107,1

 

 

3814946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

267143413,2

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

900000,0

900000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

900000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

68793990,1

68793990,1

 

 

 

 

 

 

 

 

68793990,1

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3649000,0

 

 

 

3649000,0

2500000,0

 

 

 

2500000,0

6149000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

110795360,3

110795360,3

 

 

 

 

 

 

 

 

110795360,3

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1302075,7

983845,0

748157,4

20614,7

318230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1302115,7

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1302075,7

983845,0

748157,4

20614,7

318230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1302115,7

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

1292075,7

983845,0

748157,4

20614,7

308230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1292115,7

 

ЗМІНИ
до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня, медична субвенції та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік"

тис. грн

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Медична субвенція

 

ВСЬОГО

56220108,4

 

ЗМІНИ
до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2017 рік"

тис. грн

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Стабілізаційна дотація

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

3395504,0

 

 

 

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

1963016,1

 

 

 

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

 

5350514,9

 

 

 

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

3525939,1

 

 

400000,0

 

1400000,0

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

2640554,9

 

 

 

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

1292614,5

 

 

 

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

2581598,6

 

 

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

2883062,0

 

 

 

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

2883800,2

 

 

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

1731637,7

 

 

 

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

1567855,9

 

 

 

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

4954801,4

 

 

 

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

1323610,9

 

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

1289212,3

 

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

3182913,5

 

 

 

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

2152041,7

 

 

 

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

2906648,7

 

 

 

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

2670910,0

 

 

 

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

4846009,4

 

 

 

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

1040425,3

 

 

 

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

3056413,0

 

 

 

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

3010201,5

 

 

 

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

1527269,4

 

 

 

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

2523634,7

 

 

 

 

 

26000000000

Бюджет міста Києва

 

4493800,4

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

900000,0

68793990,1

3649000,0

1100000,0

400000,0

2100000,0

1400000,0

____________

Опрос