Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках

ВР Украины
Соглашение, Закон от 04.10.2017 № 2153-VIII
действует с 11.11.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення, вчинену 4 листопада 2016 року у м. Стамбулі, яка набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 жовтня 2017 року
N 2153-VIII

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (надалі - "Договірні Сторони"),

визнаючи необхідність розвитку міжнародних інтермодальних/комбінованих вантажних перевезень,

беручи до уваги важливість збільшення обсягу вантажних перевезень між Україною та Турецькою Республікою,

з метою інтеграції транспортних систем Європи, Азії, Близького Сходу та Кавказу,

усвідомлюючи необхідність створення сучасної системи міжнародних перевезень з використанням всіх видів транспорту, в тому числі залізничного та водного,

будучи переконаними, що система комбінованих перевезень має високий потенціал та їх ефективність сприятиме вирішенню проблем, що виникають при здійсненні міжнародних перевезень вантажів,

домовились про наступне:

Стаття 1
Сфера застосування

1. Ця Угода поширюється на міжнародні комбіновані перевезення вантажів, що здійснюються залізничним, водним та/або автомобільним транспортом, що зареєстрований на території держави однієї з Договірних Сторін, між територіями держав Договірних Сторін або транзитом через територію держав однієї або обох Договірних Сторін.

2. Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони.

Стаття 2
Визначення

Для цілей даної Угоди терміни означають:

a) Інтермодальне перевезення - послідовне перевезення вантажів двома або декількома видами транспорту в одній і тій самій інтермодальній/комбінованій транспортній одиниці без перевантаження самого вантажу при зміні виду транспорту.

b) Комбіноване перевезення - інтермодальне перевезення вантажів, визначена частина якого виконується залізничним чи морським транспортом, а початкова чи завершальна стадії перевезення здійснюється автомобільним транспортом, при цьому відстань, на якій використовується автомобільний транспорт, є максимально короткою.

c) Автомобільний вантажний транспортний засіб - автомобільний транспорт, призначений для перевезення вантажів.

d) Інтермодальна/комбінована транспортна одиниця - контейнер, транспорт зі з'ємним кузовом, напівпричіп/причіп або автомобільний вантажний транспортний засіб.

e) Термінал для комбінованих перевезень - місце, обладнане для перевантаження та зберігання інтермодальних/комбінованих транспортних вантажних одиниць, у межах якого здійснюється зміна виду транспорту.

f) Перевезення до/з терміналу для комбінованих перевезень - перевезення інтермодальної/ комбінованої транспортної одиниці від пункту пропуску через державний кордон або початкового пункту завантаження на території держави кожної з Договірних Сторін до найближчого терміналу для комбінованих перевезень або порту; а також перевезення з терміналу для комбінованих перевезень або порту до найближчого за напрямком руху пункту пропуску через державний кордон або до кінцевого пункту розвантаження.

g) Комбіноване перевезення з супроводом - перевезення вантажного автомобільного транспортного засобу в супроводі екіпажу цього транспортного засобу, на іншому виді транспорту (наприклад, спеціальний залізничний вагон або судно).

h) Комбіноване перевезення без супроводу - перевезення інтермодальної/комбінованої транспортної одиниці товарного дорожнього транспорту без супроводу екіпажу цієї транспортної одиниці, на іншому виді транспорту (наприклад, спеціальний залізничний вагон або судно).

i) Дозвіл - документ, виданий для вантажного автомобільного транспортного засобу, що зареєстрований в державі однієї з Договірних Сторін, відповідним компетентним органом іншої Договірної Сторони, та який дозволяє зазначеному автомобільному транспортному засобу в'їжджати та виїжджати з території останньої чи рухатися по ній.

j) Преміальний Дозвіл - документ, виданий компетентними органами Договірної Сторони перевізнику, чий автомобільний транспортний засіб використовує поїзд Ро-Ла, що надає право перевізнику виконувати автомобільне перевезення, не сплачуючи плату за користування дорогами. Документ надає право виконувати безподаткове перевезення автошляхами держав Договірних Сторін при здійсненні комбінованого перевезення вантажу.

k) Перевізник - будь-яка фізична або юридична особа, яка має повноваження на перевезення інтермодальної/комбінованої транспортної одиниці відповідно до законодавства та договорів держав Договірних Сторін.

l) Максимальна вага транспортних засобів - відповідно до чинного законодавства допустима вага завантаженого чи не завантаженого транспортного засобу.

Стаття 3
Компетентні Органи

Для цілей цієї Угоди Компетентними органами Договірних Сторін є:

- від Кабінету Міністрів України - "Міністерство інфраструктури України";

- від Уряду Турецької Республіки - "Міністерство транспорту, морських справ та комунікацій Турецької Республіки".

Стаття 4
Комбіновані перевезення з супроводом

1. Вантажні транспортні операції, що здійснюються з використанням зареєстрованих автомобільних транспортних засобів та які починаються від перетину державного кордону або з будь-якої точки завантаження, що розташована на території держави однієї з Договірних Сторін, і закінчуються в терміналі для комбінованих перевезень, розташованих на території держави іншої Договірної Сторони, перевозяться вільно, без будь-яких дозволів на певну відстань. Автомобільні транспортні засоби держав Договірних Сторін повинні бути звільнені від будь-яких дорожніх податків/чи плати, на визначену відстань. Відстань узгоджується Компетентними органами Договірних Сторін.

2. Визначена відстань, зазначена у пункті 1 цієї Статті, визначається Договірними Сторонами на засіданнях Спільного Комітету на взаємній основі. У випадку перевищення межі відстані подальше транспортування здійснюється на основі положень Угоди про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Республіки Туреччина від 30.05.94.

3. Договірні Сторони, згідно зі своїм національним законодавством та враховуючи норми міжнародного права, докладатимуть зусиль для скорочення часу проходження митного та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон на території держави кожної з Договірних Сторін під час здійснення комбінованих перевезень з супроводом.

Стаття 5
Комбіновані перевезення без супроводу

1. На підставі цієї Угоди перевезення інтермодальної/комбінованої транспортної одиниці між двома терміналами для комбінованих перевезень, розташованими на території держави однієї з Договірних Сторін та визначеними Компетентними органами Договірних Сторін відповідно до Статті 10 цієї Угоди, здійснюється тільки транспортними засобами, зареєстрованими на території цієї держави Договірної Сторони.

2. Перевезення інтермодальної/комбінованої транспортної одиниці між двома терміналами для комбінованих перевезень, розташованими на території держави однієї з Договірних Сторін (каботаж), можуть бути виконані за допомогою транспортних засобів, що зареєстровані в державі іншої Договірної Сторони, тільки на підставі дозволу, виданого Компетентним органом Договірної Сторони, де здійснюватиметься перевезення.

3. Договірні Сторони підтримуватимуть застосування положень міжнародних договорів, спрямованих на розвиток комбінованих перевезень, та докладатимуть необхідних зусиль для зміцнення регіональних ініціатив та міжнародних проектів, спрямованих на розвиток перевезень контейнерними поїздами, з метою збільшення обсягів торгівлі між країнами Східної Європи, Балтії, Чорного моря та Близького Сходу.

Стаття 6
Преміальні дозволи

1. У разі виконання комбінованого перевезення вантажу з/до або через території держав Договірних Сторін, Договірні Сторони домовляються про взаємне надання Преміальних дозволів.

2. Кількість, умови та термін дії Преміальних дозволів визначає Спільний Комітет, до компетенції якого належать ці питання.

Стаття 7
Перетин кордону

1. Дозвіл на виконання перевезення інтермодальних/комбінованих транспортних одиниць, що завантажуються на вагон або на судно, повинен зберігатися на борту разом з іншими документами, згідно з чинними міжнародними угодами.

Документи, які відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін необхідні для виконання комбінованих перевезень вантажів, повинні зберігатися в транспортному засобі під час всього перевезення і повинні бути надані на запит відповідних компетентних органів Договірних Сторін. У разі відсутності зазначеного дозволу вважається, що транспортний засіб є несанкціонованим, і перетин кордону не допускається.

Будь-які незаконні правки або зміни, внесені в документ, призведуть до скасування цього дозволу. Відповідно такі дозволи мають бути скасовані.

2. У випадку виконання умов пункту 1 Статті 4 цієї Угоди, Компетентні органи повинні видавати транспортний документ, що дозволяє виконувати комбіновані вантажні перевезення перевізнику або постачальнику послуг, за тієї умови, що вантажі, які перевозяться, придатні для комбінованих перевезень. Обов'язковим є наявність на борту транспортного засобу всіх відповідних документів, що дозволяють здійснювати операції з комбінованих перевезень (накладні ЦІМ СМГС, книжки МДП і будь-які інші документи) при виїзді з території будь-якої країни Договірних Сторін.

3. При в'їзді або виїзді на територію держави Договірної Сторони інтермодальні/комбіновані транспортні одиниці, автомобільні транспортні засоби, фізичні та юридичні особи, що задіяні у виконанні комбінованих перевезень вантажів, а також вантажі, що перевозяться, підлягають перевіркам відповідно до положень національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 8
Сприяння розвитку комбінованих вантажних перевезень

1. Договірні Сторони, їх залізничні перевізники, портові адміністрації, транспортні компанії та постачальники комбінованих транспортних послуг сприятимуть розвитку комбінованих вантажних перевезень. Заходи щодо збільшення обсягів комбінованих перевезень обговорюються на засіданнях Спільного комітету.

2. Договірні Сторони, з метою розвитку інфраструктури для комбінованих перевезень, в межах національного законодавства надаватимуть сприяння залізничним перевізникам і портовим адміністраціям.

3. Договірні Сторони в межах національного законодавства намагатимуться зменшити у святкові та вихідні дні обмеження перевезень, що здійснюється до/з терміналів для комбінованих перевезень,

4. Договірні Сторони намагатимуться встановити, наскільки це можливо, сприятливі умови для руху автотранспортних засобів з максимально допустимою вагою відповідно до законодавства держав Договірних Сторін автошляхами держав Договірних Сторін на початкових і кінцевих пунктах комбінованих перевезень.

5. Договірні Сторони, відповідно до чинного законодавства вживатимуть заходів для прискорення документообігу, що стосується комбінованих вантажних перевезень.

6. Договірні Сторони будуть взаємно співпрацювати і надавати одна одній допомогу з метою створення сприятливих умов для розвитку комбінованих перевезень, а також співпрацюватимуть для подальшого розвитку транспортних коридорів, що використовуються обома сторонами перевізників.

Стаття 9
Сприяння Ro - Ro та залізнично-паромного транспортного сполучення

1. Договірні Сторони прагнутимуть виконувати регулярні Ro - Ro перевезення та надавати послуги залізнично-паромного сполучення в Чорному морі для забезпечення перевезень вантажів у міжнародному прямому залізнично-поромному й Ro - Ro зв'язку через порти.

2. У разі необхідності Договірні Сторони надають одна одній допомогу, щоб переконатися, що комбіновані перевезення в цей час здійснюються ефективно і належним чином, щоб забезпечити безперервний транспортний ланцюжок на маршруті.

Стаття 10
Спільний комітет

1. З метою реалізації положень цієї Угоди Договірні Сторони забезпечують взаємний обмін інформацією між Компетентними органами та створюють Спільний комітет з питань комбінованих перевезень.

2. Спільний комітет, до складу якого входять представники обох Договірних Сторін, утворюється для врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди. Комітет включає в себе представників урядових органів обох Договірних Сторін, а також інших представників транспортної галузі, що беруть участь у здійсненні комбінованих перевезень вантажів.

3. Точна дата і місце проведення першого засідання Спільного комітету визначатиметься дипломатичними каналами після набрання чинності цією Угодою. Спільний комітет засідає почергово на територіях держав Договірних Сторін. Пропозиції до порядку денного формують обидві Договірні Сторони. Інформацію щодо питань, які заплановані до обговорення на засіданнях Спільного комітету, Договірні Сторони узгоджують за 2 (два) тижні до зустрічі.

4. Спільний комітет може готувати пропозиції щодо змін та доповнень до цієї Угоди.

Стаття 11
Порушення

1. У разі порушення положень цієї Угоди перевізниками держав Договірних Сторін, Компетентні органи Договірної Сторони в державі, на території якої скоєно порушення, інформують Компетентний орган іншої Договірної Сторони. Такі порушення розглядаються відповідними Компетентними органами держави Договірної Сторони, де скоєно порушення.

2. Компетентні органи Договірних Сторін будуть інформувати один одного про заходи, вжиті щодо порушника.

3.

Стаття 12
Захист даних

1. Договірні Сторони погодилися, що будь-які дані та інформація, що стосуються цієї Угоди, за винятком офіційних статистичних даних та звітів, не будуть надаватися третій стороні без згоди іншої Договірної Сторони.

2. Дані та інформація, відповідно до пункту 1 цієї Статті, можуть надаватися на вимогу суду та органів прокуратури держави іншої Договірної Сторони відповідно до положень національного законодавства держави Договірної Сторони, що надає цю інформацію.

Стаття 13
Форс-мажор

Договірні Сторони погоджуються в межах свого національного законодавства вживати спільних надзвичайних заходів під час надзвичайних обставин або у випадку, якщо комбіновані вантажні перевезення перериваються більше, ніж на дванадцять (12) годин, з метою врегулювання ситуації що склалося.

Стаття 14
Дотримання національного законодавства

1. Перевізник або супроводжуючий його персонал зобов'язаний дотримуватися національного законодавства держави, територією якої він здійснює перевезення.

Компетентні органи Договірних Сторін у межах національного законодавства здійснюють контроль за дотриманням положень цієї Угоди перевізниками Договірних Сторін.

2. Положення цієї Угоди не перешкоджають заходам держав Договірних Сторін стосовно обмежень транзитних перевезень, у разі наявності шкоди національній безпеці держави цієї Договірної Сторони.

У разі прийняття цих заходів, відповідна Договірна Сторона інформує іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами про зміст, дату реалізації та термін цих заходів.

Стаття 15
Врегулювання спорів

Будь-які спори, що можуть виникнути між Договірними Сторонами під час застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів на дружній основі.

Стаття 16
Внесення поправок до Угоди

Ця Угода може бути змінена на основі взаємної згоди Договірних Сторін. Такі поправки оформлюються у вигляді окремих протоколів, які вважаються невід'ємною частиною цієї Угоди і набирають чинності відповідно до положень статті 17 цієї Угоди.

Стаття 17
Набуття чинності, термін дії та припинення дії

Ця Угода укладається на невизначений термін.

Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення.

Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. Ця Угода припиняє дію через шість (6) місяців з дати отримання повідомлення про припинення.

Вчинено у м. Стамбулі 04 листопада 2016 року у двох примірниках українською, турецькою та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Турецької Республіки

Володимир ОМЕЛЯН

Ахмет АРСЛАН

Міністр інфраструктури

Міністр транспорту, морських справ та
комунікацій

Опрос