Идет загрузка документа (326 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год"

ВР Украины
Закон от 13.07.2017 № 2137-VIII
действует с 03.08.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 3, ст. 31, N 13, ст. 146, N 19, ст. 239; із змінами, внесеними Законом України від 6 червня 2017 року N 2079-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "731.303.472,6", "674.010.208,6" та "57.293.264" замінити відповідно цифрами "770.966.617,6", "701.724.121,8" та "69.242.495,8";

в абзаці третьому цифри "800.398.576,7", "739.979.658,2" та "60.418.918,5" замінити відповідно цифрами "841.102.834,3", "767.683.571,4" та "73.419.262,9";

в абзаці п'ятому цифри "14.758.758,5" та "13.440.980,5" замінити відповідно цифрами "13.717.645,9" та "12.399.867,9";

в абзаці шостому цифри "62.338.145,1" та "15.308.854,9" замінити відповідно цифрами "62.328.145,1" та "15.318.854,9";

2) у статті 5 цифри "1.716.730.217,1" замінити цифрами "1.823.730.215,1";

3) пункт 13 статті 11 викласти в такій редакції:

"13) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, грошових зобов'язань з податку на прибуток, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення";

4) у статті 14:

пункти 12 і 22 викласти в такій редакції:

"12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7, 8 та 10 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону)";

"22) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону)";

доповнити пунктами 25 і 26 такого змісту:

"25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

26) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)";

5) частину другу статті 28 доповнити реченням такого змісту: "Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

6) у статті 30 цифри "0411140" замінити цифрами "0421060";

7) доповнити статтями 34 і 35 такого змісту:

"Стаття 34. Списати у 2017 році непогашені суми субкредитів, наданих Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" за рахунок коштів позики, залученої державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру", та за рахунок бюджетних коштів на умовах співфінансування зазначеного проекту, в тому числі прострочену заборгованість за такими субкредитами, а також заборгованість із сплати відсотків, плати за надання гарантій з обслуговування і пені, нарахованої за невиконання зобов'язань в рамках зазначеного проекту, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 35. Установити, що видатки, передбачені Державній фіскальній службі України в обсязі 700.000 тис. гривень на оплату праці за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фіскальної політики" (код 3507010), спрямовуються для забезпечення досягнення показників реформи Державної фіскальної служби України, визначених Міністерством фінансів України";

8) розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктами 21 - 23 такого змісту:

"21. Міністерству охорони здоров'я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю.

22. Міністерству охорони здоров'я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (м. Сміла Черкаської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю на основі Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 14" Міністерства охорони здоров'я України.

23. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2017 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно змін до цього Закону щодо збільшення видатків загального фонду державного бюджету на охорону здоров'я та освіту";

9) внести зміни до додатків NN 1 - 7 та N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" відповідно до додатків NN 1 - 8 до цього Закону, виклавши додатки N 5 та N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2017 року
N 2137-VIII

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2017 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

770966617,6

701724121,8

69242495,8

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

767043735,1

697801239,3

69242495,8

10000000

Податкові надходження

630095747,1

610864961,6

19230785,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

144297357,7

140947357,7

3350000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

77177782,4

77177782,4

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

67119575,3

63769575,3

3350000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

49591292,4

49591292,4

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

44072311,1

44072311,1

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

4521165,9

4521165,9

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2647960,3

2647960,3

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1368177,3

1368177,3

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

239747,2

239747,2

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

416202238,8

403233176,3

12969062,5

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

81606238,8

81606238,8

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

221260000,0

221260000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

23521000,0

22129732,0

1391268,0

15010000

Ввізне мито

23062000,0

21670732,0

1391268,0

15020000

Вивізне мито

459000,0

459000,0

 

19000000

Інші податки та збори

-4238441,8

-5036596,8

798155,0

19010000

Екологічний податок

1680268,5

1680268,5

 

19020000

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

-5918879,3

-5918879,3

 

19020100

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету

-5918879,3

-5918879,3

 

19030000

Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 22 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

 

-798155,0

798155,0

20000000

Неподаткові надходження

112098012,8

85968743,7

26129269,1

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

71543326,2

71389317,1

154009,1

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

25188000,0

25038000,0

150000,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

7045759,5

4438209,7

2607549,8

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

396000,0

396000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11145840,8

10141216,9

1004623,9

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1884200,0

1884200,0

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

941154,0

941154,0

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

941971,0

941971,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

22363086,3

 

22363086,3

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

21499706,0

 

21499706,0

50000000

Цільові фонди

22703071,2

 

22703071,2

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

22559000,0

 

22559000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

22559000,0

 

22559000,0

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2017 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

77647000,0

62328145,1

15318854,9

400000

Фінансування за борговими операціями

61338145,1

45228145,1

16110000,0

401000

Запозичення

190897155,4

174787155,4

16110000,0

401200

Зовнішні запозичення

86990000,0

70880000,0

16110000,0

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього

767683571,4

722122446,5

109014840,5

6240010,4

44061124,9

73419262,9

33245226,9

2699350,9

1311679,3

40174036,0

841102834,3

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1217028,9

1183028,9

688274,3

39300,0

34000,0

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

1221190,9

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1217028,9

1183028,9

688274,3

39300,0

34000,0

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

1221190,9

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

532300,7

532300,7

374000,4

39300,0

 

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

536462,7

0300000

 

Державне управління справами

2143053,9

1498240,8

701975,8

82447,1

644813,1

226540,6

210012,5

68522,8

50368,9

16528,1

2369594,5

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2121126,1

1476399,8

685885,1

81676,7

644726,3

226540,6

210012,5

68522,8

50368,9

16528,1

2347666,7

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

816579,0

712773,1

224162,8

32863,4

103805,9

3288,5

3288,5

1415,0

50,0

 

819867,5

0301830

0829

Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1162615,3

806212,0

543232,4

37422,7

356403,3

13593,5

12852,3

3966,8

3022,6

741,2

1176208,8

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

499253,9

379253,9

220511,6

22251,5

120000,0

13280,6

12784,2

3966,8

3022,6

496,4

512534,5

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

450837,2

330837,2

194533,8

20855,1

120000,0

13280,6

12784,2

3966,8

3022,6

496,4

464117,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

8361,1

8361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

30645,2

30645,2

20847,9

1031,9

 

 

 

 

 

 

30645,2

0411140

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0900000

 

Генеральна прокуратура України

5822853,3

5712803,3

4166869,2

141498,8

110050,0

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5825858,3

0901000

 

Генеральна прокуратура України

5822853,3

5712803,3

4166869,2

141498,8

110050,0

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5825858,3

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

5703426,6

5603248,2

4085638,3

140533,8

100178,4

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5706431,6

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

46515982,6

42401632,6

30649619,1

1293692,8

4114350,0

6633700,0

3737746,9

770404,5

93368,8

2895953,1

53149682,6

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

7195304,7

6282907,0

4498137,6

193738,3

912397,7

727900,0

21768,4

3152,1

1617,9

706131,6

7923204,7

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

6322196,8

5814836,6

4135512,4

182687,5

507360,2

18250,8

17247,4

1094,0

980,1

1003,4

6340447,6

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

83713,0

79675,5

63626,9

 

4037,5

 

 

 

 

 

83713,0

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200000,0

 

 

 

200000,0

300000,0

 

 

 

300000,0

500000,0

1002130

0210

Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

1003000

 

Національна гвардія України

8860200,0

7045464,3

4438732,4

179976,0

1814735,7

1553800,0

389192,4

239296,8

1287,8

1164607,6

10414000,0

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8089510,1

6487834,4

4027596,5

168781,1

1601675,7

640216,7

377266,2

234549,6

372,3

262950,5

8729726,8

1003100

0210

Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

900000,0

 

 

 

900000,0

900000,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

982925,0

931394,8

559281,1

50207,1

51530,2

1023300,0

825588,3

 

 

197711,7

2006225,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

65885,8

45885,8

32921,3

2192,1

20000,0

 

 

 

 

 

65885,8

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

915489,8

883959,6

526359,8

48015,0

31530,2

1023300,0

825588,3

 

 

197711,7

1938789,8

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

7355402,4

6576169,6

5165743,4

134769,0

779232,8

802100,0

670497,6

333793,7

44832,0

131602,4

8157502,4

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

28847,8

 

 

 

28847,8

3980,0

 

 

 

3980,0

32827,8

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

5902818,2

5784140,2

4585613,3

108314,7

118678,0

617040,8

599436,1

306663,1

33634,9

17604,7

6519859,0

1007000

 

Національна поліція України

18090052,5

17990052,5

13733211,3

492325,9

100000,0

1050600,0

871969,3

9692,9

15296,5

178630,7

19140652,5

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

17509236,2

17409236,2

13248211,3

492325,9

100000,0

70600,0

69969,3

9692,9

15296,5

630,7

17579836,2

1007040

0210

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

980000,0

802000,0

 

 

178000,0

980000,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2686815,1

374403,0

59964,0

2957,9

2312412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3020923,5

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2686815,1

374403,0

59964,0

2957,9

2312412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3020923,5

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

79789,2

79078,7

59964,0

2957,9

710,5

493,9

493,9

 

 

 

80283,1

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

567300,0

 

 

 

567300,0

801,6

 

 

 

801,6

568101,6

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

1429000,0

 

 

 

1429000,0

 

 

 

 

 

1429000,0

1101160

0431

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

5324,3

5324,3

 

 

 

 

 

 

 

 

5324,3

1101480

0434

Приведення в безпечний стан уранових об'єктів

11992,0

 

 

 

11992,0

 

 

 

 

 

11992,0

1101550

0490

Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1954075,7

1495644,2

1018664,0

47122,5

458431,5

694613,4

98081,5

13174,8

23436,2

596531,9

2648689,1

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

882997,7

432446,1

201993,2

9040,1

450551,6

401454,0

70,0

 

 

401384,0

1284451,7

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

271054,6

270254,6

201366,6

7382,0

800,0

70,0

70,0

 

 

 

271124,6

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

72606,2

72606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

72606,2

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

4101,0

3986,6

2863,3

154,4

114,4

 

 

 

 

 

4101,0

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

4101,0

3986,6

2863,3

154,4

114,4

 

 

 

 

 

4101,0

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

15546,4

14750,1

11763,8

107,8

796,3

 

 

 

 

 

15546,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

15546,4

14750,1

11763,8

107,8

796,3

 

 

 

 

 

15546,4

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4041229,2

3776893,5

251297,7

110150,8

264335,7

2590,9

2590,9

1920,7

315,3

 

4043820,1

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4041229,2

3776893,5

251297,7

110150,8

264335,7

2590,9

2590,9

1920,7

315,3

 

4043820,1

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

238776,6

183176,6

127345,9

6757,7

55600,0

 

 

 

 

 

238776,6

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3009907,2

2821907,2

114501,6

102448,8

188000,0

2062,3

2062,3

1536,7

265,3

 

3011969,5

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

28000,0

28000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

28000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

8217,5

8217,5

 

 

 

 

 

 

 

 

8217,5

1401100

0950

Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин

14930,2

14930,2

8317,9

422,4

 

528,6

528,6

384,0

50,0

 

15458,8

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

76000,0

75205,6

1132,3

521,9

794,4

 

 

 

 

 

76000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

53759,9

33818,6

 

 

19941,3

 

 

 

 

 

53759,9

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1601010

0133

Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1610000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати)

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1611000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати)

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1611020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1470980,3

1297430,9

23612,9

677,8

173549,4

2538,0

938,0

246,3

201,3

1600,0

1473518,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1470980,3

1297430,9

23612,9

677,8

173549,4

2538,0

938,0

246,3

201,3

1600,0

1473518,3

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

24728,5

24668,5

19380,2

585,5

60,0

150,0

150,0

 

 

 

24878,5

1701050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1290,3

1290,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1290,3

1800000

 

Міністерство культури України

4022974,3

3851756,6

769994,0

49963,6

171217,7

259776,9

243372,5

40958,7

9888,4

16404,4

4282751,2

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

3481781,7

3315564,0

748895,3

49194,2

166217,7

258276,9

241922,5

40958,7

9888,4

16354,4

3740058,6

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

53262,5

50891,5

37968,0

1696,5

2371,0

 

 

 

 

 

53262,5

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

138130,7

125828,8

89711,4

9021,8

12301,9

1366,4

1366,4

573,8

74,9

 

139497,1

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

704629,9

704629,9

 

 

 

151324,3

143622,2

 

 

7702,1

855954,2

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

907047,0

902047,0

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

907047,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

92348,1

37350,0

 

 

54998,1

 

 

 

 

 

92348,1

1801210

0829

Організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

1801230

0829

Здійснення проектних робіт та будівництво Меморіалу українських героїв для увічнення пам'яті загиблих воїнів під час антитерористичної операції

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

1801280

0829

Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

2100000

 

Міністерство оборони України

62492227,0

50625166,6

29653312,9

1936414,6

11867060,4

6327400,0

761869,6

134177,0

93893,0

5565530,4

68819627,0

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

62492227,0

50625166,6

29653312,9

1936414,6

11867060,4

6327400,0

761869,6

134177,0

93893,0

5565530,4

68819627,0

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

51832297,9

46550427,9

26679745,2

1921028,0

5281870,0

633190,2

514601,3

52297,1

87700,0

118588,9

52465488,1

2101450

0210

Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

4527900,0

 

 

 

4527900,0

4527900,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

23211919,4

21755102,1

589200,1

39128,7

1456817,3

9365309,2

8359841,4

21962,1

6691,7

1005467,8

32577228,6

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

23204065,9

21747248,6

583013,6

38954,9

1456817,3

9365309,2

8359841,4

21962,1

6691,7

1005467,8

32569375,1

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3772184,6

3772184,6

 

 

 

995000,0

942900,0

 

 

52100,0

4767184,6

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

12211589,5

11925489,5

 

 

286100,0

7487130,0

6988772,0

 

 

498358,0

19698719,5

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

774433,7

774433,7

 

 

 

381331,9

364504,0

 

 

16827,9

1155765,6

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

80000,0

 

 

 

80000,0

80000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

12764625,8

11971242,8

2452256,0

294395,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16208096,1

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

12686086,6

11892703,6

2395033,4

291482,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16129556,9

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

892275,0

852775,0

450719,4

80320,7

39500,0

3853,5

3760,2

659,6

814,4

93,3

896128,5

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1216780,4

1116780,4

475710,0

91753,1

100000,0

17185,6

14348,6

3879,9

2131,4

2837,0

1233966,0

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

115712,0

115712,0

46020,6

3248,2

 

3047,4

3047,4

598,1

1151,2

 

118759,4

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

389948,9

389948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

389948,9

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

31917,3

31917,3

24295,6

1340,2

 

1840,0

1320,0

265,5

207,0

520,0

33757,3

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

16154,0

16154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16154,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

56927073,3

56777073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58427073,3

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

56927073,3

56777073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58427073,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

55920108,4

55920108,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55920108,4

2311460

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

700000,0

700000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

700000,0

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

1500000,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

4808569,5

3038770,8

1470413,8

235529,7

1769798,7

1010048,0

895070,1

93912,6

526873,5

114977,9

5818617,5

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2205614,6

955949,1

9480,5

484,2

1249665,5

 

 

 

 

 

2205614,6

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

886989,6

886989,6

 

 

 

 

 

 

 

 

886989,6

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

151354247,0

151191626,3

531238,8

45704,9

162620,7

634868,2

293677,5

32640,0

14641,4

341190,7

151989115,2

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8288981,1

8143767,0

162893,5

36176,6

145214,1

478802,0

182011,6

1424,6

3006,9

296790,4

8767783,1

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

154531,6

134731,6

100123,6

3183,5

19800,0

2436,2

2436,2

 

2069,5

 

156967,8

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

101134,1

101134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

101134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

63341,5

63341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

63341,5

2501640

1090

Соціальна підтримка громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501650

1090

Інвестиції на підтримку соціального розвитку територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501800

0960

Будівництво та реконструкція об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

50600,0

 

 

 

50600,0

 

 

 

 

 

50600,0

2502000

 

Державна служба з питань праці

421640,1

411857,5

320167,8

7187,8

9782,6

4002,5

2,5

 

 

4000,0

425642,6

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

416857,5

411857,5

320167,8

7187,8

5000,0

2,5

2,5

 

 

 

416860,0

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1494297,5

773195,9

 

 

721101,6

 

 

 

 

 

1494297,5

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1494297,5

773195,9

 

 

721101,6

 

 

 

 

 

1494297,5

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

773195,9

773195,9

 

 

 

 

 

 

 

 

773195,9

2511170

0180

Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам'янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"

113562,1

 

 

 

113562,1

 

 

 

 

 

113562,1

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

277726,7

 

 

 

277726,7

 

 

 

 

 

277726,7

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1618166,7

875742,5

199489,5

9658,0

742424,2

117980,0

66466,5

1343,6

1,0

51513,5

1736146,7

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

944167,9

213593,7

66841,1

4395,2

730574,2

117980,0

66466,5

1343,6

1,0

51513,5

1062147,9

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

87891,0

87011,0

61990,2

3600,8

880,0

 

 

 

 

 

87891,0

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

2751320

0810

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України

270000,0

 

 

 

270000,0

 

 

 

 

 

270000,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

46406,4

46406,4

 

 

 

 

 

 

 

 

46406,4

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

64602,5

64602,5

 

 

 

 

 

 

 

 

64602,5

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

540286,7

528436,7

32136,0

690,9

11850,0

 

 

 

 

 

540286,7

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

40286,7

40286,7

32136,0

690,9

 

 

 

 

 

 

40286,7

2754060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

500000,0

488150,0

 

 

11850,0

 

 

 

 

 

500000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості

 

 

 

 

 

4000000,0

 

 

 

4000000,0

4000000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

693333,8

639269,1

428000,4

22502,2

54064,7

223540,0

209424,6

109922,8

7419,8

14115,4

916873,8

3105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

465541,3

450516,3

293833,0

12280,0

15025,0

32500,0

24650,0

100,0

5100,0

7850,0

498041,3

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

465541,3

450516,3

293833,0

12280,0

15025,0

32500,0

24650,0

100,0

5100,0

7850,0

498041,3

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

1895872,1

43372,1

25920,8

1309,0

1852500,0

15511961,2

7367658,6

 

 

8144302,6

17407833,3

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

1895872,1

43372,1

25920,8

1309,0

1852500,0

15511961,2

7367658,6

 

 

8144302,6

17407833,3

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

7786019,8

38800,4

 

 

7747219,4

7786019,8

3111100

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв

800000,0

 

 

 

800000,0

 

 

 

 

 

800000,0

3111120

0456

Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Чугуїв - Ізюм - Слов'янськ

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3111130

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Харків - Куп'янськ - Сватове - Станиця Луганська

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

2120953,6

1890260,8

393939,5

3983,8

230692,8

250,0

 

 

 

250,0

2121203,6

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

2120953,6

1890260,8

393939,5

3983,8

230692,8

250,0

 

 

 

250,0

2121203,6

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1203876,6

1015876,6

282518,8

2769,9

188000,0

 

 

 

 

 

1203876,6

3500000

 

Міністерство фінансів України

10043641,5

9480590,5

5521863,4

346600,2

563051,0

1462104,7

910360,7

208770,1

6693,6

551744,0

11505746,2

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

1098573,3

949668,1

171213,4

7607,2

148905,2

10306,1

10234,1

4648,5

1442,6

72,0

1108879,4

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

416755,6

287755,6

164410,0

7380,4

129000,0

 

 

 

 

 

416755,6

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

8912,5

8912,5

6803,4

226,8

 

4200,0

4185,2

1700,0

266,1

14,8

13112,5

3504000

 

Державна казначейська служба України

2134176,1

2077351,6

1134468,3

55728,0

56824,5

5850,3

5376,9

 

2314,3

473,4

2140026,4

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

1606481,4

1549656,9

1134468,3

55728,0

56824,5

5850,3

5376,9

 

2314,3

473,4

1612331,7

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

27694,7

27694,7

 

 

 

 

 

 

 

 

27694,7

3507000

 

Державна фіскальна служба України

6670502,4

6357814,3

4172021,0

281744,1

312688,1

1442810,2

891611,6

202238,5

2650,2

551198,6

8113312,6

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

6506713,1

6206713,1

4172021,0

281744,1

300000,0

1390433,6

857745,0

202238,5

2650,2

532688,6

7897146,7

3507030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

140389,7

95756,5

44160,7

1520,9

44633,2

3138,1

3138,1

1883,1

286,5

 

143527,8

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

140389,7

95756,5

44160,7

1520,9

44633,2

 

 

 

 

 

140389,7

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

257998777,4

253832831,3

 

 

2665946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

261947137,4

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

257998777,4

253832831,3

 

 

2665946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

261947137,4

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

61173700,0

61173700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

61173700,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2500000,0

 

 

 

2500000,0

2500000,0

 

 

 

2500000,0

5000000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

113268374,6

113268374,6

 

 

 

 

 

 

 

 

113268374,6

3600000

 

Міністерство юстиції України

8299034,7

8210134,0

4649350,1

557697,8

88900,7

795475,6

749619,3

238589,6

102673,2

45856,3

9094510,3

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

7738703,1

7658093,9

4362235,9

529429,7

80609,2

779444,3

733816,2

230669,4

101921,9

45628,1

8518147,4

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

2456833,2

2454333,2

1726647,2

66231,5

2500,0

525917,1

483271,4

128686,2

63460,6

42645,7

2982750,3

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

3798144,6

3797144,6

2316525,2

443699,3

1000,0

186309,7

184235,6

63534,4

32278,9

2074,1

3984454,3

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

325187,7

325187,7

250000,0

16545,0

 

 

 

 

 

 

325187,7

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

124337,4

84257,4

69063,5

 

40080,0

56136,4

55297,2

33204,4

4071,9

839,2

180473,8

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

244553,0

244553,0

 

 

 

 

 

 

 

 

244553,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

748824,8

748824,8

 

 

 

 

 

 

 

 

748824,8

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

408744,9

408744,9

177561,8

24102,3

 

 

 

 

 

 

408744,9

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

280973,7

280973,7

177561,8

24102,3

 

 

 

 

 

 

280973,7

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

127771,2

127771,2

 

 

 

 

 

 

 

 

127771,2

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

261342,2

261342,2

23276,8

1635,3

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

261841,7

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

261342,2

261342,2

23276,8

1635,3

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

261841,7

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

10432,9

10432,9

7588,9

228,3

 

 

 

 

 

 

10432,9

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансування системи державного іномовлення України

217309,3

217309,3

15687,9

1407,0

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

217808,8

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1447993,8

1257867,8

839831,6

35126,8

190126,0

4960,5

4765,5

919,4

3429,6

195,0

1452954,3

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1447993,8

1257867,8

839831,6

35126,8

190126,0

4960,5

4765,5

919,4

3429,6

195,0

1452954,3

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

1427493,8

1257867,8

839831,6

35126,8

169626,0

4765,5

4765,5

919,4

3429,6

 

1432259,3

5980000

 

Вища рада правосуддя

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

6010000

 

Антимонопольний комітет України

132536,0

131354,1

99977,3

4798,7

1181,9

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

143443,7

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

132536,0

131354,1

99977,3

4798,7

1181,9

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

143443,7

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

131354,1

131354,1

99977,3

4798,7

 

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

142261,8

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

119052,4

118972,4

50328,8

5316,3

80,0

389,8

389,8

 

310,4

 

119442,2

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

119052,4

118972,4

50328,8

5316,3

80,0

389,8

389,8

 

310,4

 

119442,2

6121020

0950

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС

75745,4

75665,4

21036,4

2608,8

80,0

 

 

 

 

 

75745,4

6380000

 

Державне космічне агентство України

2485390,9

174897,9

126871,2

12132,6

2310493,0

475345,0

3129,6

913,6

450,4

472215,4

2960735,9

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2485390,9

174897,9

126871,2

12132,6

2310493,0

475345,0

3129,6

913,6

450,4

472215,4

2960735,9

6381220

0470

Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості із заробітної плати

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6520000

 

Служба безпеки України

6510100,0

6136674,7

4625148,4

231314,3

373425,3

237700,0

131181,3

32401,0

25602,7

106518,7

6747800,0

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

6498639,8

6133963,0

4625148,4

231314,3

364676,8

237700,0

131181,3

32401,0

25602,7

106518,7

6736339,8

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

6217936,7

6014369,2

4625148,4

196863,3

203567,5

47435,3

45183,1

6721,8

14231,5

2252,2

6265372,0

6540000

 

Національна академія наук України

2718807,5

150650,8

86298,8

9212,2

2568156,7

673939,0

4638,5

534,4

2212,2

669300,5

3392746,5

6541000

 

Національна академія наук України

2718807,5

150650,8

86298,8

9212,2

2568156,7

673939,0

4638,5

534,4

2212,2

669300,5

3392746,5

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2526816,0

 

 

 

2526816,0

664074,7

 

 

 

664074,7

3190890,7

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1967766,0

1635115,2

596452,2

105468,4

332650,8

119641,1

53940,8

7070,5

13204,2

65700,3

2087407,1

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1967766,0

1635115,2

596452,2

105468,4

332650,8

119641,1

53940,8

7070,5

13204,2

65700,3

2087407,1

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

177855,7

 

 

 

177855,7

64714,1

 

 

 

64714,1

242569,8

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1419586,8

1419586,8

587917,0

105145,7

 

54902,0

53915,8

7070,5

13204,2

986,2

1474488,8

6570000

 

Національна академія мистецтв України

28998,5

13068,3

6224,0

412,7

15930,2

 

 

 

 

 

28998,5

6571000

 

Національна академія мистецтв України

28998,5

13068,3

6224,0

412,7

15930,2

 

 

 

 

 

28998,5

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

13971,3

13068,3

6224,0

412,7

903,0

 

 

 

 

 

13971,3

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

15027,2

 

 

 

15027,2

 

 

 

 

 

15027,2

6600000

 

Управління державної охорони України

851118,0

768045,5

579716,4

7000,0

83072,5

60800,0

500,0

100,0

 

60300,0

911918,0

6601000

 

Управління державної охорони України

851118,0

768045,5

579716,4

7000,0

83072,5

60800,0

500,0

100,0

 

60300,0

911918,0

6601050

0210

Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

60000,0

 

 

 

60000,0

60000,0

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1102075,7

933845,0

706128,3

20614,7

168230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1102115,7

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1102075,7

933845,0

706128,3

20614,7

168230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1102115,7

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

1092075,7

933845,0

706128,3

20614,7

158230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1092115,7

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1744353,5

1217190,4

820149,4

43703,8

527163,1

283500,0

78416,3

561,1

881,2

205083,7

2027853,5

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1633890,2

1106727,1

731667,2

41348,7

527163,1

252003,5

50876,3

561,1

881,2

201127,2

1885893,7

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

1031045,9

1010104,3

691917,1

37845,2

20941,6

11583,5

10558,5

561,1

881,2

1025,0

1042629,4

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

535221,5

30000,0

 

 

505221,5

 

 

 

 

 

535221,5

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

66622,8

66622,8

39750,1

3503,5

 

420,0

317,8

 

 

102,2

67042,8

6641140

0210

Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

240000,0

40000,0

 

 

200000,0

240000,0

6642000

 

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

110463,3

110463,3

88482,2

2355,1

 

31496,5

27540,0

 

 

3956,5

141959,8

6642020

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

107853,4

107853,4

88482,2

2355,1

 

31496,5

27540,0

 

 

3956,5

139349,9

8680000

 

Державна регуляторна служба України

52108,3

44267,1

26385,3

1350,5

7841,2

683,8

683,8

 

561,7

 

52792,1

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

52108,3

44267,1

26385,3

1350,5

7841,2

683,8

683,8

 

561,7

 

52792,1

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

52108,3

44267,1

26385,3

1350,5

7841,2

683,8

683,8

 

561,7

 

52792,1

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2017 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього:

1317778,0

12399867,9

13717645,9

-4949082,5

-1257780,1

-6206862,6

-3631304,5

11142087,8

7510783,3

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

5216400,0

5216400,0

 

-307015,0

-307015,0

 

4909385,0

4909385,0

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

5216400,0

5216400,0

 

-307015,0

-307015,0

 

4909385,0

4909385,0

1101600

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

950000,0

950000,0

 

 

 

 

950000,0

950000,0

1101610

0433

Будівництво Канівської ГАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

1641800,0

1641800,0

-1419,0

-68000,0

-69419,0

-1419,0

1573800,0

1572381,0

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

1641800,0

1641800,0

-1419,0

-68000,0

-69419,0

-1419,0

1573800,0

1572381,0

2751650

0640

Відновлення Сходу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

367005,0

367005,0

 

 

 

 

367005,0

367005,0

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

367005,0

367005,0

 

 

 

 

367005,0

367005,0

3101610

0490

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

 

117005,0

117005,0

 

 

 

 

117005,0

117005,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1255928,0

638444,5

1894372,5

-4300892,9

-801,6

-4301694,5

-3044964,9

637642,9

-2407322,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1255928,0

638444,5

1894372,5

-4300892,9

-801,6

-4301694,5

-3044964,9

637642,9

-2407322,0

3511690

0640

Відновлення сходу України

 

152684,5

152684,5

 

 

 

 

152684,5

152684,5

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

тис. грн.

N з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2301400

Код бюджетної програми 2201170

з них:

з них:

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

1

Вінницька область

221077,9

14447,4

2

Волинська область

124061,5

10352,3

3

Дніпропетровська область

514119,4

31242,0

4

Донецька область

308520,9

21124,3

5

Житомирська область

148168,9

11965,0

6

Закарпатська область

139234,6

16188,5

7

Запорізька область

225704,2

19861,9

8

Івано-Франківська область

197156,1

12840,8

9

Київська область

280561,9

15371,5

10

Кіровоградська область

150984,9

8682,6

11

Луганська область

116808,4

6343,5

12

Львівська область

339684,9

21993,6

13

Миколаївська область

211899,8

10846,5

14

Одеська область

398882,4

27441,7

15

Полтавська область

195638,3

11767,3

16

Рівненська область

170128,9

12375,0

17

Сумська область

148742,5

8604,8

18

Тернопільська область

115532,3

8802,4

19

Харківська область

321636,2

27219,3

20

Херсонська область

151811,5

10473,3

21

Хмельницька область

174049,0

11174,1

22

Черкаська область

223443,6

9990,6

23

Чернівецька область

96752,3

10111,5

24

Чернігівська область

152963,0

7942,8

25

м. Київ

525108,3

45807,2

 

Всього:

5652671,7

392969,9

"

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня, медична субвенції та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Медична субвенція

 

ВСЬОГО

55920108,4

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2017 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

35766,3

7904,9

3033301,8

28774,8

 

 

 

69125,1

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

17104,6

3337,6

1741559,8

18726,3

 

 

 

75490,2

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

101189,4

34254,7

4719910,5

58457,4

 

 

 

272585,9

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

32566,1

22485,2

3123203,9

35453,9

 

 

 

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

31966,3

12604,0

2357431,7

22405,9

 

 

 

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

23754,0

13394,5

1292614,5

22614,3

 

 

 

176599,6

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

36050,8

18664,4

2243934,1

31495,2

 

 

 

95715,1

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

11928,7

4918,6

2578410,4

24826,9

 

 

 

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

39017,1

10539,9

2441229,3

31110,8

 

 

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

40971,9

6236,1

1541058,6

17477,7

 

 

 

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

14021,9

7246,2

1391287,9

12781,0

 

 

 

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

22262,3

7290,1

4398247,4

45513,6

 

 

 

185411,0

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

32078,0

19542,8

1157371,2

20801,3

 

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

39938,2

36318,8

1116023,4

42929,3

 

 

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

30206,6

9837,3

2738537,3

25843,4

 

 

 

362688,3

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

18367,1

5665,2

1906382,2

20866,0

 

 

 

253408,8

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

24668,5

6104,4

2603822,0

19994,0

 

 

 

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

14695,9

3864,6

2469659,1

19140,1

 

 

 

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

66712,5

11154,7

4284527,1

48826,1

 

 

 

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

39435,0

9266,3

882617,8

19079,8

 

 

 

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

20612,7

5884,8

2735629,4

23247,6

 

 

 

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

28390,9

3952,5

2694455,9

22323,6

 

 

 

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

12509,8

3645,1

1376263,8

16341,6

 

 

 

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

27636,7

5709,1

2254136,9

18767,7

 

 

 

 

 

26000000000

Бюджет міста Києва

11344,6

7904,9

4092084,0

52201,7

18562,1

 

 

 

 

02201100000

м. Вінниця

 

 

 

 

 

 

 

8976,0

 

04201100000

м. Дніпро

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

06201100000

м. Житомир

 

 

 

 

8000,0

 

 

 

 

04203100000

м. Кам'янське

 

 

 

 

8000,0

 

 

 

 

11201100000

м. Кропивницький

 

 

 

 

8000,0

 

 

 

 

13201100000

м. Львів

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

06204100000

м. Новоград-Волинський

 

 

 

 

8000,0

 

 

 

 

15201100000

м. Одеса

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

20201100000

м. Харків

 

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

23201100000

м. Черкаси

 

 

 

 

8000,0

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

773195,9

277726,7

61173700,0

700000,0

113562,1

2500000,0

17000,0

1500000,0

4000000,0

 

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. одиниць)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) у 2017 році
(тис. грн.)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

 

Другий проект з передачі електроенергії

дол. США

378425

1101640

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

571500,00

1101630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

19357,90

Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

дол. США

214729,837

2301610

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

150000,00

2311600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1500000,00

Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"

дол. США

300000

2501630

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

471112,60

Проект розвитку міської інфраструктури - 2

дол. США

350000

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

501600,00

2751610

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

10200,00

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

дол. США

315500

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

600000,00

2751610

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

13600,00

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху

дол. США

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1017400,00

Проект розвитку дорожньої галузі

дол. США

560000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

500000,00

Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:

 

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

євро

200000

1101600

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

310000,00

Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

євро

150000

1101620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

320730,50

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

євро

150000

1101650

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

118000,00

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

євро

175000

1101670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

222000,00

Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)"

євро

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1100000,00

Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

євро

152000

3511670

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

140440,00

Кредитор - Європейський інвестиційний банк:

 

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

євро

200000

1101600

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

640000,00

Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

євро

150000

1101620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

279269,50

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

євро

150000

1101650

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

946900,00

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

євро

175000

1101670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

1358000,00

Проект "Вища освіта України"

євро

108000

2201610

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

80000,00

Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

євро

15540

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

130200,00

Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України"

євро

200000

2751630

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

50000,00

2761600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1550000,00

Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

євро

400000

2751640

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

200000,00

2751610

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

15000,00

Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України"

євро

200000

3101610

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

117005,00

Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)

євро

450000

3111600

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

1100000,00

Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації"

євро

400000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

300000,00

Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

євро

400000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

60000,00

Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

євро

152000

3511670

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

400000,00

Кредитор - Кредитна установа для відбудови:

 

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"

євро

65500

1101680

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

250000,00

Незв'язаний фінансовий кредит - Проект "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"

євро

150000

1101690

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

200000,00

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія I

євро

17000

2751600

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

170000,00

Незв'язаний фінансовий кредит

євро

90000

3511690

Відновлення Сходу України

152684,50

Незв'язаний фінансовий кредит - Проект "Реалізація інфраструктурних проектів для східної частини України"

євро

60000

3101600

Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України

250000,00

Проект "Підтримка малих і середніх підприємств"

євро

10000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

70000,00

Кредитор - Уряд Республіки Польща:

 

Проект модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю

євро

100000

1002600

Реалізація проекту з модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю

4846,80

Проект з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща

3111610

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

47083,20

Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону

3507610

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

17310,00

Кредитор - Японське агентство міжнародного співробітництва:

 

Проект "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

японська єна

108193000

3511620

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

55760,00

Кредитор - Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини)

 

Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

євро

50000

3111620

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

100000,0

 

 

 

 

РАЗОМ

16110000,00

"

____________

Опрос