Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Чешской Республики о научно-технологическом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 17.05.2017 № 2036-VIII
действует с 19.06.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво, вчинену 19 грудня 2011 року у м. Празі, яка набирає чинності з дати отримання останньої дипломатичної ноти про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2017 року
N 2036-VIII

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво

Кабінет Міністрів України та Уряд Чеської Республіки (далі - "Сторони"), прагнучи розвивати співробітництво в галузі науки та технологій, зміцнювати дружні зв'язки та взаєморозуміння між своїми народами, а також сприяти науково-технічному прогресу на благо обох держав,

усвідомлюючи, що науково-технологічне співробітництво є важливою складовою частиною двосторонніх відносин та їхнім стабілізуючим елементом,

домовилися про таке:

СТАТТЯ I

Відповідно до цієї Угоди та в межах чинного законодавства держав Сторін, Сторони сприятимуть співробітництву у сфері науки і технологій на основі рівноправності та взаємної вигоди.

СТАТТЯ II

Сторони сприятимуть встановленню контактів між установами обох держав у сфері науки і технологій. Сторони сприятимуть створенню та реалізації програм, проектів та інших форм науково-технологічного співробітництва між державними органами, науково-дослідними інститутами, університетами, державними та приватними підприємствами й іншими юридичними особами обох держав, які стануть предметом окремих угод, що будуть укладатися між Сторонами.

СТАТТЯ III

1. Співробітництво здійснюватиметься у таких формах:

а) розвиток науково-технологічних досліджень з можливістю обміну науковим обладнанням та матеріалами;

б) обмін науковцями, дослідниками, експертами та інженерно-технічними працівниками з метою розвитку програм і проектів науково-технічного співробітництва;

в) організація та проведення спільних семінарів і конференцій;

г) обмін науковою і технологічною інформацією;

д) будь-які інші форми науково-технологічного співробітництва, узгоджені між Сторонами.

2. Фінансові умови співробітництва та здійснення спільних проектів розглядатимуться Сторонами у кожному випадку окремо відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

СТАТТЯ IV

1. Охорона прав інтелектуальної власності здійснюватиметься відповідно до національного законодавства держав Сторін та міжнародних угод, сторонами яких вони є.

2. Науково-технологічна інформація, не захищена патентами та отримана в результаті співробітництва в рамках цієї Угоди, що є власністю Сторін та організацій, що співпрацюють, не може стати власністю третьої сторони без попереднього письмового узгодження обох сторін чи організацій, що співпрацюють, якщо інше не буде обумовлено Сторонами та організаціями, що співпрацюють, відповідно до законодавства держав Сторін.

СТАТТЯ V

1. Для сприяння досягненню цілей, зазначених у цій Угоді, Сторонами створюється Спільний комітет з науково-технологічного співробітництва з метою:

а) обговорення та ухвалення рекомендацій щодо створення сприятливих умов для науково-технологічного співробітництва;

б) оцінки та визначення пріоритетних сфер науково-технологічного співробітництва;

в) проведення аналізу загального стану двостороннього науково-технологічного співробітництва та вироблення рекомендацій для підвищення його ефективності.

2. Спільний комітет збиратиметься почергово в кожній з обох держав у строки, узгоджені по дипломатичних каналах, коли це вважатимуть за доцільне органи, що відповідають за виконання положень цієї Угоди.

3. Спільний комітет за необхідності може створювати робочі групи співробітництва з визначених сфер та запрошувати експертів для вивчення й обговорення конкретних питань і вироблення відповідних рекомендацій.

СТАТТЯ VI

За письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ VII

Відповідальними компетентними органами за виконання положень цієї Угоди є Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.

СТАТТЯ VIII

Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ IX

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньої дипломатичної ноти про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

2. Угода укладається строком на п'ять років та автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить по дипломатичних каналах іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення терміну її дії.

3. У випадку припинення дії Угоди програми та проекти, які виконуватимуться в рамках Угоди, залишатимуться дійсними, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Вчинено у м. Прага 19 грудня 2011 року в двох примірниках українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при застосуванні та тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту, викладеному англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Чеської Республіки

Опрос