Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Хорватия об экономическом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 17.05.2017 № 2035-VIII
действует с 19.06.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво, вчинену 27 березня 2013 року в м. Києві, яка набирає чинності на тридцятий день з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами, у якому Договірні Сторони інформують одна одну про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2017 року
N 2035-VIII

 

 

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво

Уряд України та Уряд Республіки Хорватія (далі - "Договірні Сторони"),

бажаючи посилити довготривалі відносини та продовжуючи зміцнювати існуючу дружню та традиційну співпрацю між двома державами;

з метою розвитку і посилення економічного та промислового співробітництва на взаємовигідній основі;

маючи впевненість, що поглиблення договірної бази створить сприятливі умови та спільну основу для подальшої співпраці;

у рамках національного законодавства двох держав та у повній відповідності із принципами міжнародного права

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

Договірні Сторони в межах свого національного законодавства сприятимуть розширенню та диверсифікації взаємовигідного економічного співробітництва в усіх сферах, пов'язаних з економічним і соціальним розвитком.

СТАТТЯ 2

У межах своєї компетенції кожна Договірна Сторона інформуватиме іншу Договірну Сторону про можливість співробітництва щодо розвитку промисловості та взаємних економічних відносин, особливо в таких галузях:

a) суднобудування;

b) машинобудування;

c) енергетика та електротехнічна промисловість;

d) інфраструктура;

e) сільське господарство та харчова промисловість;

f) інші галузі економічного та промислового співробітництва, щодо яких можливі спільні домовленості.

СТАТТЯ 3

Договірні Сторони прагнутимуть розвивати та посилювати співробітництво шляхом:

a) сприяння встановленню зв'язків та зміцненню співробітництва в економічній сфері між посадовими особами, органами влади, професійними об'єднаннями, бізнесовими асоціаціями, комерційними структурами, регіональними та місцевими організаціями, включаючи обмін економічною інформацією, що становить взаємний інтерес, а також взаємні візити їх представників та інших економічних делегацій;

b) обміну інформацією щодо пріоритетів та сприяння участі представників бізнесу у проектах економічного розвитку;

c) стимулювання створення нових та розширення існуючих контактів між діловими колами двох держав, сприяння проведенню візитів, зустрічей та інших зв'язків фізичних осіб та підприємців;

d) обміну діловою інформацією, сприяння участі у виставках та ярмарках, організації ділових заходів, семінарів, симпозіумів та конференцій;

e) сприяння міжрегіональному співробітництву та співробітництву на міжнародному рівні з питань, що становлять взаємний інтерес;

f) співробітництво на ринках третіх країн.

СТАТТЯ 4

Договірні Сторони утворять Спільну комісію з питань економічного співробітництва між Договірними Сторонами (далі - "Спільна комісія").

Повноваженнями Спільної комісії, зокрема, будуть наступними:

a) обговорення питань щодо розвитку двосторонніх економічних відносин;

b) визначення нових можливостей для подальшого розвитку майбутнього економічного співробітництва;

c) розроблення пропозицій щодо поліпшення умов для економічного співробітництва між підприємствами обох держав;

d) внесення пропозицій щодо виконання цієї Угоди;

e) контроль за виконанням цієї Угоди.

Спільна комісія погодить порядок своєї роботи.

СТАТТЯ 5

Усі розбіжності між Договірними Сторонами щодо застосування або тлумачення цієї Угоди вирішуватимуться шляхом проведення переговорів дипломатичними каналами.

У разі необхідності за взаємною згодою Договірних Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни. Такі зміни набирають чинності відповідно до статті 7 цієї Угоди.

СТАТТЯ 6

З дати вступу Республіки Хорватія до Європейського Союзу ця Угода буде застосовуватися без шкоди зобов'язанням, що виникають з такого членства. Таким чином, положення цієї Угоди не можуть бути підставою або тлумачитися таким чином, щоб анулювати чи в інший спосіб впливати на зобов'язання, передбачені Договорами, відповідно до яких заснований Європейський Союз.

СТАТТЯ 7

Ця Угода набирає чинності з дати вступу Республіки Хорватія до Європейського Союзу за умови, що до настання цієї дати було отримано останнє письмове повідомлення, у якому Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

У разі коли Договірні Сторони не повідомили одна одну про завершення внутрішньодержавних процедур до настання дати вступу Республіки Хорватія до Європейського Союзу, ця Угода набирає чинності на тридцятий день з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами, у якому Договірні Сторони інформують одна одну про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

СТАТТЯ 8

З дати набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про торгівлю та економічне співробітництво, підписана в Києві 2 червня 1994 року та Протокол між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про утворення Міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, підписаний у Загребі 5 червня 1997 року.

СТАТТЯ 9

Ця Угода є чинною протягом п'яти років з дати набрання нею чинності та може бути продовжена на наступні п'ятирічні періоди до того часу, поки одна з Договірних Сторін письмово не повідомить іншу дипломатичними каналами про намір розірвати Угоду за три (3) місяці до закінчення строку чинності Угоди.

Вчинено в м. Київ 27 березня 2013 у двох примірниках, кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди текст, викладений англійською мовою, матиме переважну силу.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ
ХОРВАТІЯ

Опрос