Идет загрузка документа (2645 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2017 год

ВР Украины
Закон от 21.12.2016 № 1801-VIII
редакция действует с 02.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2017 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 21 лютого 2017 року N 1860-VIII
,
від 23 березня 2017 року N 1979-VIII
,
 від 6 червня 2017 року N 2079-VIII
,
від 13 липня 2017 року N 2137-VIII
,
від 9 листопада 2017 року N 2191-VIII

Стаття 1. Визначити на 2017 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 771.266.617,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 702.024.121,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.242.495,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно
 із
Законами України від 06.06.2017 р. N 2079-VIII,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII
,
від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

видатки Державного бюджету України у сумі 841.402.834,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 767.983.571,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 73.419.262,9 тис. гривень;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 23.03.2017 р. N 1979-VIII,
від 06.06.2017 р. N 2079-VIII
,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII
,
від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 6.206.862,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.949.082,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.257.780,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.717.645,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.317.778 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.399.867,9 тис. гривень;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77.647.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.328.145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 15.318.854,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно
 із
Законами України від 23.03.2017 р. N 1979-VIII,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6 і N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2017 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.823.730.215,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579.368.700,4 тис. гривень.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 23.03.2017 р. N 1979-VIII,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

Стаття 6. Установити, що у 2017 році державні гарантії можуть надаватися:

1) в обсязі до 31.678.620 тис. гривень:

а) за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов'язань:

суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі у вугільній галузі з метою модернізації та технічного переоснащення шахт;

суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 7.000.000 тис. гривень);

Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки.

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

б) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств;

2) в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на підставі міжнародних договорів для забезпечення:

а) виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за кредитами, залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу;

б) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за такими кредитами та/або акредитивами;

в) виконання зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу.

Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2017 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171 та 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 23,06 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 26,75 відсотка акцизного податку з вироблених в Україні транспортних засобів;

6) 23,06 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального та 26,75 відсотка акцизного податку з ввезених на митну територію України транспортних засобів;

7) 26,75 відсотка ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

8) 26,75 відсотка плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

9) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України;

11) до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, за рішенням Кабінету Міністрів України;

12) 14 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (як виняток із положень статей 64 і 69 Бюджетного кодексу України);

13) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), грошових зобов'язань з податку на прибуток, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення;

(пункт 13 статті 11 у редакції Закону
 України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

14) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

4) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

5) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

6) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2017 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7, 8 та 10 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону);

(пункт 12 статті 14 у редакції Закону
 України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

13) виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

14) будівництво мостового переходу у м. Запоріжжі (за рахунок джерел, визначених пунктами 5, 6, 7 та 8 статті 11 цього Закону);

15) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

16) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

17) реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

18) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

21) фінансову підтримку сільгосптоваровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктами 10 та 12 статті 11 цього Закону);

22) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

(пункт 22 статті 14 у редакції Закону
 України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

23) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 13 та 14 статті 11 цього Закону);

24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 25 згідно із
 Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

26) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 26 згідно із
 Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

27) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 цього Закону).

(статтю 14 доповнено пунктом 27 згідно із
 Законом України від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

Стаття 15. Установити, що в 2017 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 45.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2017 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2017 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2016 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2017 року, за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2017 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік, - 96.107,5 тис. гривень.

При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

Стаття 22. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" (код 1003090), "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" (код 2101150), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" (код 2101190), "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270), "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" (код 2401500), "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" (код 2801350), "Державна підтримка галузі тваринництва" (код 2801540), "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (код 2801580), "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" (код 2804070), "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" (код 3111020) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 24. Установити, що у 2017 році залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 25. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити списання простроченої заборгованості перед державою за кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі відповідно до рішень Уряду протягом 1994-1999 років, а також нарахованих на них пені та штрафів станом на 1 січня 2017 року, яка обліковується у Державній казначейській службі України за Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та по судових рішеннях, які набрали законної сили щодо стягнення такої заборгованості з Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України забезпечити передачу в установленому порядку закладів охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, плануються на 2017 рік у відповідних місцевих бюджетах.

Кабінету Міністрів України забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних закладів охорони здоров'я.

Стаття 27. Установити, що виплата соціальних стипендій студентам, курсантам вищих навчальних закладів (крім закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту) з 1 січня 2017 року здійснюється через Міністерство соціальної політики України.

Стаття 28. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу такої субвенції (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

(статтю 28 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1979-VIII
,
частина друга статті 28 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

Стаття 29. Установити, що у 2017 році встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2016 році, згідно з додатком N 11 до цього Закону.

Стаття 30. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України відповідно до визначених ним порядку та умов.

(стаття 30 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

Стаття 31. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду державного бюджету в обсязі, що відповідає обсягу надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), та спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 13 і 14 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на суму заборгованості, що не була відшкодована станом на 1 січня 2016 року, з урахуванням проведених у минулих роках розрахунків.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 32. Установити, що у 2017 році додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я перераховується обласним бюджетам, районним бюджетам і бюджетам об'єднаних територіальних громад в обсягах, визначених у додатку N 6 до цього Закону, щомісячно рівними частинами та спрямовується у першу чергу на видатки навчальних закладів (визначених у частині першій статті 1032 Бюджетного кодексу України) з оплати праці з нарахуваннями (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників) та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв, видатки закладів охорони здоров'я (зазначених у частині першій статті 1034 Бюджетного кодексу України) з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

Стаття 33. Установити, що у разі здійснення у 2017 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків (але не більше 1.135.790 тис. гривень) частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Списати у 2017 році непогашені суми субкредитів, наданих Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" за рахунок коштів позики, залученої державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру", та за рахунок бюджетних коштів на умовах співфінансування зазначеного проекту, в тому числі прострочену заборгованість за такими субкредитами, а також заборгованість із сплати відсотків, плати за надання гарантій з обслуговування і пені, нарахованої за невиконання зобов'язань в рамках зазначеного проекту, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

(Закон доповнено статтею 34 згідно із
 Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

Стаття 35. Установити, що видатки, передбачені Державній фіскальній службі України в обсязі 700.000 тис. гривень на оплату праці за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фіскальної політики" (код 3507010), спрямовуються для забезпечення досягнення показників реформи Державної фіскальної служби України, визначених Міністерством фінансів України.

(Закон доповнено статтею 35 згідно із
 Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

Стаття 36. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання здійснюється за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, та спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової та вугільної галузей, за механізмом та у порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 36 згідно із
 Законом України від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2017 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2017 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2017 рік дію таких положень Бюджетного кодексу України:

абзацу другого частини першої статті 241;

пункту 7 частини першої статті 90 в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

6. Установити, що норми і положення абзацу другого частини першої статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статті 10 Закону України "Про систему іномовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 37); Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25); частини шостої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324); статей 11, 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст. 458); статей 95, 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40-41, ст. 379); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); частини другої пункту чотирнадцять розділу XI Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

8. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава.

9. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

10. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом 2017 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

11. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

12. Зупинити на 2017 рік дію статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198).

13. Зупинити дію статті 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

14. Кабінету Міністрів України у разі прийняття рішення щодо запровадження у 2017 році нової моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я на рівні первинної медичної допомоги подати Верховній Раді України проект закону щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

15. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2017 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

16. Кабінету Міністрів України після набуття повноважень місцевими радами об'єднаних територіальних громад за результатами проведених у 2017 році перших місцевих виборів внести пропозиції щодо надання таким об'єднаним територіальним громадам з державного бюджету у 2017 році фінансової підтримки з метою стимулювання їх соціально-економічного розвитку.

17. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня здійснення правочину, визначеного пунктом 10 Прикінцевих положень цього Закону, подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік у частині зменшення видатків на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхідності обслуговування збільшення державного боргу для націоналізації системоутворюючого банку) та збільшення видатків на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

18. Кабінету Міністрів України розглянути можливість збільшення видатків за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (код 2805060) у межах загального обсягу бюджетних призначень, визначених Міністерству аграрної політики та продовольства України на 2017 рік.

19. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству охорони здоров'я України бюджетної програми "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (код 2301490) з обсягом видатків у сумі 61.343,9 тис. гривень.

20. Установити, що у 2017 році розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, здійснюється з урахуванням такого критерію: пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції.

21. Міністерству охорони здоров'я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю.

(розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 21
 згідно із Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

22. Міністерству охорони здоров'я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (м. Сміла Черкаської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю на основі Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 14" Міністерства охорони здоров'я України.

(розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 22
 згідно із Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

23. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2017 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно змін до цього Закону щодо збільшення видатків загального фонду державного бюджету на охорону здоров'я та освіту.

(розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 23
 згідно із Законом України від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

24. Установити, що на кінець 2017 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

(розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 24
 згідно із Законом України від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2016 року
N 1801-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2017 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

771266617,6

702024121,8

69242495,8

40000000

Офіційні трансферти

3922882,5

3922882,5

 

41010100

Реверсна дотація

3922882,5

3922882,5

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

767343735,1

698101239,3

69242495,8

10000000

Податкові надходження

630095747,1

610864961,6

19230785,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

144297357,7

140947357,7

3350000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

77177782,4

77177782,4

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

67119575,3

63769575,3

3350000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

49591292,4

49591292,4

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

315000,0

315000,0

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

715900,0

715900,0

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

44072311,1

44072311,1

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3626560,2

3626560,2

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

4521165,9

4521165,9

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

33276624,7

33276624,7

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2647960,3

2647960,3

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

3119904,0

3119904,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1368177,3

1368177,3

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

239747,2

239747,2

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1128430,1

1128430,1

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

416202238,8

403233176,3

12969062,5

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

71585000,0

68773066,2

2811933,8

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

41751000,0

31593871,3

10157128,7

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

81606238,8

81606238,8

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

221260000,0

221260000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

23521000,0

22129732,0

1391268,0

15010000

Ввізне мито

23062000,0

21670732,0

1391268,0

15020000

Вивізне мито

459000,0

459000,0

 

18000000

Місцеві податки

722300,0

 

722300,0

18050000

Єдиний податок

722300,0

 

722300,0

19000000

Інші податки та збори

-4238441,8

-5036596,8

798155,0

19010000

Екологічний податок

1680268,5

1680268,5

 

19020000

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

-5918879,3

-5918879,3

 

19020100

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету

-5918879,3

-5918879,3

 

19030000

Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 22 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

 

-798155,0

798155,0

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

169,0

169,0

 

20000000

Неподаткові надходження

112398012,8

86268743,7

26129269,1

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

71543326,2

71389317,1

154009,1

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

25188000,0

25038000,0

150000,0

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

45000000,0

45000000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

27777,4

27777,4

 

21080000

Інші надходження

1327548,8

1323539,7

4009,1

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

7345759,5

4738209,7

2607549,8

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1660509,4

1394787,7

265721,7

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

47119,0

47119,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

4080,0

4080,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

17600,0

17600,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

142000,0

142000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

200,0

200,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

3000,0

3000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

710,0

710,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3350,0

3350,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами
та кошти від продажу таких дозволів

560000,0

560000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

375,0

375,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

67,3

67,3

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

190,4

190,4

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

197711,7

 

197711,7

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

230706,0

230706,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

453400,0

385390,0

68010,0

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

2137126,1

 

2137126,1

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

871753,6

871753,6

 

22070000

Виконавчий збір

400309,0

200154,5

200154,5

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1600000,0

1600000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

396000,0

396000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

192061,4

192061,4

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

17000,0

12452,5

4547,5

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

17000,0

12452,5

4547,5

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

71000,0

71000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

11145840,8

10141216,9

1004623,9

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

52156,0

52156,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

28761,0

28761,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

35390,0

17695,0

17695,0

24060000

Інші надходження

4016120,3

3029191,4

986928,9

24060300

Інші надходження

2980694,4

2980694,4

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

987,0

987,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

237550,0

47510,0

190040,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

11488,9

 

11488,9

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1884200,0

1884200,0

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

941154,0

941154,0

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

941971,0

941971,0

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

645,0

645,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

430,0

430,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

423075,5

423075,5

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

4706138,0

4706138,0

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

291442,4

291442,4

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

2041943,8

2041943,8

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

877634,1

877634,1

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1495117,7

1495117,7

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

22363086,3

 

22363086,3

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

21499706,0

 

21499706,0

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

863380,3

 

863380,3

30000000

Доходи від операцій з капіталом

369375,6

103925,6

265450,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

28058,0

28058,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

23358,0

23358,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4700,0

4700,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

205200,0

 

205200,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

203200,0

 

203200,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

2000,0

 

2000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

136117,6

75867,6

60250,0

33010000

Кошти від продажу землі

15617,6

15617,6

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

120500,0

60250,0

60250,0

40000000

Офіційні трансферти

1777528,4

863608,4

913920,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1777528,4

863608,4

913920,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

558968,4

558968,4

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1218560,0

304640,0

913920,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

913920,0

 

913920,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

304640,0

304640,0

 

50000000

Цільові фонди

22703071,2

 

22703071,2

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

144071,2

 

144071,2

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

22559000,0

 

22559000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

22559000,0

 

22559000,0

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 06.06.2017 р. N 2079-VIII,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII
,
від 09.11.2017 р. N 2191-VIII)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2017 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальне фінансування

77647000,0

62328145,1

15318854,9

400000

Фінансування за борговими операціями

61338145,1

45228145,1

16110000,0

401000

Запозичення

190897155,4

174787155,4

16110000,0

401100

Внутрішні запозичення

103907155,4

103907155,4

 

401200

Зовнішні запозичення

86990000,0

70880000,0

16110000,0

402000

Погашення

-129559010,3

-129559010,3

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-98620979,7

-98620979,7

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-30938030,6

-30938030,6

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17100000,0

17100000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17100000,0

17100000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-791145,1

 

-791145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-792145,1

 

-792145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

1000,0

 

1000,0

602100

На початок періоду

1000,0

 

1000,0

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 23.03.2017 р. N 1979-VIII,
від 13.07.2017 р. N 2137-VIII)

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

767983571,4

720828446,5

110484254,9

6240010,4

45655124,9

73419262,9

33245226,9

2699350,9

1311679,3

40174036,0

841402834,3

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1217028,9

1183028,9

688274,3

39300,0

34000,0

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

1221190,9

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1217028,9

1183028,9

688274,3

39300,0

34000,0

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

1221190,9

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

625216,3

611216,3

314273,9

 

14000,0

 

 

 

 

 

625216,3

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

532300,7

532300,7

374000,4

39300,0

 

4162,0

3961,6

1150,0

 

200,4

536462,7

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

59511,9

39511,9

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

59511,9

0300000

 

Державне управління справами

2143053,9

1498240,8

701975,8

82447,1

644813,1

226540,6

210012,5

68522,8

50368,9

16528,1

2369594,5

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2121126,1

1476399,8

685885,1

81676,7

644726,3

226540,6

210012,5

68522,8

50368,9

16528,1

2347666,7

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

816579,0

712773,1

224162,8

32863,4

103805,9

3288,5

3288,5

1415,0

50,0

 

819867,5

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

20450,9

20450,9

 

 

 

 

 

 

 

 

20450,9

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

24092,5

7142,5

780,6

2749,0

16950,0

59311,4

59011,4

16222,1

28796,7

300,0

83403,9

0301080

0150

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

49099,3

 

 

 

49099,3

901,2

 

 

 

901,2

50000,5

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

141313,2

141313,2

90094,3

4835,3

 

81966,3

81396,7

43988,6

15485,6

569,6

223279,5

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

34404,1

33057,0

23475,5

3720,7

1347,1

21155,9

19978,6

3616,2

1680,8

1177,3

55560,0

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

582797,3

510723,3

347371,9

37508,3

72074,0

59917,3

46337,3

3280,9

4355,8

13580,0

642714,6

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

51078,3

49628,3

 

 

1450,0

 

 

 

 

 

51078,3

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1311,5

1311,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1311,5

0301830

0829

Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

0301860

0829

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

21927,8

21841,0

16090,7

770,4

86,8

 

 

 

 

 

21927,8

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

21927,8

21841,0

16090,7

770,4

86,8

 

 

 

 

 

21927,8

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1162615,3

806212,0

543232,4

37422,7

356403,3

13593,5

12852,3

3966,8

3022,6

741,2

1176208,8

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

499253,9

379253,9

220511,6

22251,5

120000,0

13280,6

12784,2

3966,8

3022,6

496,4

512534,5

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

450837,2

330837,2

194533,8

20855,1

120000,0

13280,6

12784,2

3966,8

3022,6

496,4

464117,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

8361,1

8361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

30645,2

30645,2

20847,9

1031,9

 

 

 

 

 

 

30645,2

0411140

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

9410,4

9410,4

5129,9

364,5

 

 

 

 

 

 

9410,4

0416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

249002,6

14002,6

11220,1

236,0

235000,0

 

 

 

 

 

249002,6

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

14002,6

14002,6

11220,1

236,0

 

 

 

 

 

 

14002,6

0416030

0470

Електронне урядування та Національна програма інформатизації

235000,0

 

 

 

235000,0

 

 

 

 

 

235000,0

0417000

 

Державна аудиторська служба України

414358,8

412955,5

311500,7

14935,2

1403,3

312,9

68,1

 

 

244,8

414671,7

0417010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

414358,8

412955,5

311500,7

14935,2

1403,3

312,9

68,1

 

 

244,8

414671,7

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

300000,0

300000,0

245902,0

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

0500000

 

Державна судова адміністрація України

6632128,1

6504168,3

5171202,0

46193,0

127959,8

2000000,0

1314863,2

477031,6

208033,8

685136,8

8632128,1

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

6632128,1

6504168,3

5171202,0

46193,0

127959,8

2000000,0

1314863,2

477031,6

208033,8

685136,8

8632128,1

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами

6627128,1

6499168,3

5171202,0

46193,0

127959,8

2000000,0

1314863,2

477031,6

208033,8

685136,8

8627128,1

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

0600000

 

Верховний Суд України

986901,8

986901,8

785176,4

4033,0

 

26000,0

24478,9

 

1568,9

1521,1

1012901,8

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

986901,8

986901,8

785176,4

4033,0

 

26000,0

24478,9

 

1568,9

1521,1

1012901,8

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

986901,8

986901,8

785176,4

4033,0

 

26000,0

24478,9

 

1568,9

1521,1

1012901,8

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

95055,4

95055,4

76428,4

1582,8

 

42994,8

37826,9

9050,0

4594,5

5167,9

138050,2

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

95055,4

95055,4

76428,4

1582,8

 

42994,8

37826,9

9050,0

4594,5

5167,9

138050,2

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

95055,4

95055,4

76428,4

1582,8

 

42994,8

37826,9

9050,0

4594,5

5167,9

138050,2

0700000

 

Вищий господарський суд України

94102,3

94102,3

75383,6

2134,3

 

54841,9

46093,1

27845,5

1955,0

8748,8

148944,2

0701000

 

Вищий господарський суд України

94102,3

94102,3

75383,6

2134,3

 

54841,9

46093,1

27845,5

1955,0

8748,8

148944,2

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

94102,3

94102,3

75383,6

2134,3

 

54841,9

46093,1

27845,5

1955,0

8748,8

148944,2

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

82629,1

82629,1

65813,5

2328,5

 

13424,2

13424,2

8353,9

 

 

96053,3

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

82629,1

82629,1

65813,5

2328,5

 

13424,2

13424,2

8353,9

 

 

96053,3

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

82629,1

82629,1

65813,5

2328,5

 

13424,2

13424,2

8353,9

 

 

96053,3

0800000

 

Конституційний Суд України

173192,3

161728,3

129869,5

3841,0

11464,0

 

 

 

 

 

173192,3

0801000

 

Конституційний Суд України

173192,3

161728,3

129869,5

3841,0

11464,0

 

 

 

 

 

173192,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

173192,3

161728,3

129869,5

3841,0

11464,0

 

 

 

 

 

173192,3

0900000

 

Генеральна прокуратура України

5822853,3

5712803,3

4166869,2

141498,8

110050,0

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5825858,3

0901000

 

Генеральна прокуратура України

5822853,3

5712803,3

4166869,2

141498,8

110050,0

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5825858,3

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

5703426,6

5603248,2

4085638,3

140533,8

100178,4

3005,0

3005,0

 

671,0

 

5706431,6

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

119426,7

109555,1

81230,9

965,0

9871,6

 

 

 

 

 

119426,7

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

48201604,8

44087254,8

32072906,0

1293692,8

4114350,0

6633700,0

3737746,9

770404,5

93368,8

2895953,1

54835304,8

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

4032098,0

3575644,4

2254513,3

242676,5

456453,6

1476000,0

958730,9

184469,0

30334,6

517269,1

5508098,0

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

276355,3

276355,3

222533,2

 

 

1866,6

1866,6

 

 

 

278221,9

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

1813193,8

1501785,2

909494,2

82502,2

311408,6

619281,6

616799,8

5338,8

7047,5

2481,8

2432475,4

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

897349,3

857349,3

559419,6

72267,3

40000,0

239055,0

230815,7

146345,9

13698,5

8239,3

1136404,3

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України

1022155,0

927110,0

559747,2

87826,1

95045,0

115796,8

109248,8

32784,3

9588,6

6548,0

1137951,8

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4138,9

4138,9

3319,1

80,9

 

 

 

 

 

 

4138,9

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

18905,7

8905,7

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

18905,7

1001210

0310

Видатки для Міністерства внутрішніх справ України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

500000,0

 

 

 

500000,0

500000,0

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

7195304,7

6282907,0

4498137,6

193738,3

912397,7

727900,0

21768,4

3152,1

1617,9

706131,6

7923204,7

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

148548,1

148548,1

124640,5

 

 

 

 

 

 

 

148548,1

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

6322196,8

5814836,6

4135512,4

182687,5

507360,2

18250,8

17247,4

1094,0

980,1

1003,4

6340447,6

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

240846,8

239846,8

174357,8

11050,8

1000,0

4802,4

4521,0

2058,1

637,8

281,4

245649,2

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

83713,0

79675,5

63626,9

 

4037,5

 

 

 

 

 

83713,0

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200000,0

 

 

 

200000,0

300000,0

 

 

 

300000,0

500000,0

1002130

0210

Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю

 

 

 

 

 

4846,8

 

 

 

4846,8

4846,8

1003000

 

Національна гвардія України

8860200,0

7045464,3

4438732,4

179976,0

1814735,7

1553800,0

389192,4

239296,8

1287,8

1164607,6

10414000,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

182789,2

182789,2

152856,3

 

 

 

 

 

 

 

182789,2

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8089510,1

6487834,4

4027596,5

168781,1

1601675,7

640216,7

377266,2

234549,6

372,3

262950,5

8729726,8

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами

338796,9

332796,9

231370,8

9274,9

6000,0

6582,5

6226,5

3813,0

305,0

356,0

345379,4

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

49103,8

42043,8

26908,8

1920,0

7060,0

7000,8

5699,7

934,2

610,5

1301,1

56104,6

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1003100

0210

Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

900000,0

 

 

 

900000,0

900000,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

982925,0

931394,8

559281,1

50207,1

51530,2

1023300,0

825588,3

 

 

197711,7

2006225,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

65885,8

45885,8

32921,3

2192,1

20000,0

 

 

 

 

 

65885,8

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

915489,8

883959,6

526359,8

48015,0

31530,2

1023300,0

825588,3

 

 

197711,7

1938789,8

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1549,4

1549,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1549,4

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

7446224,6

6666991,8

5244841,7

134769,0

779232,8

802100,0

670497,6

333793,7

44832,0

131602,4

8248324,6

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

96515,1

96515,1

71828,2

4301,6

 

231,5

231,5

 

 

 

96746,6

1006050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

9823,0

9823,0

5810,3

109,4

 

 

 

 

 

 

9823,0

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

286945,2

276881,7

208776,3

8443,3

10063,5

34480,3

31452,4

8336,1

3836,1

3027,9

321425,5

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

20807,8

 

 

 

20807,8

1654,0

 

 

 

1654,0

22461,8

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

28847,8

 

 

 

28847,8

3980,0

 

 

 

3980,0

32827,8

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600835,7

 

 

 

600835,7

 

 

 

 

 

600835,7

1006100

0210

Видатки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

5993640,4

5874962,4

4664711,6

108314,7

118678,0

617040,8

599436,1

306663,1

33634,9

17604,7

6610681,2

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

408809,6

408809,6

293715,3

13600,0

 

44713,4

39377,6

18794,5

7361,0

5335,8

453523,0

1007000

 

Національна поліція України

19684852,5

19584852,5

15077399,9

492325,9

100000,0

1050600,0

871969,3

9692,9

15296,5

178630,7

20735452,5

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

580816,3

580816,3

485000,0

 

 

 

 

 

 

 

580816,3

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

19104036,2

19004036,2

14592399,9

492325,9

100000,0

70600,0

69969,3

9692,9

15296,5

630,7

19174636,2

1007040

0210

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

980000,0

802000,0

 

 

178000,0

980000,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2986815,1

379403,0

64062,4

2957,9

2607412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3320923,5

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2986815,1

379403,0

64062,4

2957,9

2607412,1

334108,4

332306,8

 

 

1801,6

3320923,5

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

84789,2

84078,7

64062,4

2957,9

710,5

493,9

493,9

 

 

 

85283,1

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

567300,0

 

 

 

567300,0

801,6

 

 

 

801,6

568101,6

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

1729000,0

 

 

 

1729000,0

 

 

 

 

 

1729000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25013,5

 

 

 

25013,5

 

 

 

 

 

25013,5

1101160

0431

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

5324,3

5324,3

 

 

 

 

 

 

 

 

5324,3

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

307015,0

307015,0

 

 

 

307015,0

1101480

0434

Приведення в безпечний стан уранових об'єктів

11992,0

 

 

 

11992,0

 

 

 

 

 

11992,0

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

1101540

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

1101550

0490

Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

24797,9

24797,9

 

 

 

24797,9

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1954075,7

1495644,2

1018664,0

47122,5

458431,5

694613,4

98081,5

13174,8

23436,2

596531,9

2648689,1

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

882997,7

432446,1

201993,2

9040,1

450551,6

401454,0

70,0

 

 

401384,0

1284451,7

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

271054,6

270254,6

201366,6

7382,0

800,0

70,0

70,0

 

 

 

271124,6

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД

33373,5

33373,5

 

 

 

 

 

 

 

 

33373,5

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

72606,2

72606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

72606,2

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань

748,4

748,4

 

 

 

 

 

 

 

 

748,4

1201220

0490

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

38121,6

 

 

 

38121,6

384,0

 

 

 

384,0

38505,6

1201230

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

30486,0

27886,0

 

 

2600,0

 

 

 

 

 

30486,0

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

27577,4

27577,4

626,6

1658,1

 

 

 

 

 

 

27577,4

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

385180,0

 

 

 

385180,0

400000,0

 

 

 

400000,0

785180,0

1203000

 

Державне агентство резерву України

108925,3

108925,3

70027,8

8374,7

 

270016,5

77694,5

11052,0

13901,3

192322,0

378941,8

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

24745,2

24745,2

14166,6

941,9

 

 

 

 

 

 

24745,2

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

84180,1

84180,1

55861,2

7432,8

 

87136,5

75031,4

11052,0

13901,3

12105,1

171316,6

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

182880,0

2663,1

 

 

180216,9

182880,0

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

4101,0

3986,6

2863,3

154,4

114,4

 

 

 

 

 

4101,0

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

4101,0

3986,6

2863,3

154,4

114,4

 

 

 

 

 

4101,0

1207000

 

Державна служба статистики України

942505,3

935536,1

732015,9

29445,5

6969,2

23142,9

20317,0

2122,8

9534,9

2825,9

965648,2

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

926853,0

926853,0

732015,9

29445,5

 

23142,9

20317,0

2122,8

9534,9

2825,9

949995,9

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

8683,1

8683,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8683,1

1207030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1470,9

 

 

 

1470,9

 

 

 

 

 

1470,9

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

15546,4

14750,1

11763,8

107,8

796,3

 

 

 

 

 

15546,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

15546,4

14750,1

11763,8

107,8

796,3

 

 

 

 

 

15546,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

37906,5

37906,5

22662,0

3721,8

 

 

 

 

 

 

37906,5

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

37906,5

37906,5

22662,0

3721,8

 

 

 

 

 

 

37906,5

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

37906,5

37906,5

22662,0

3721,8

 

 

 

 

 

 

37906,5

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4041229,2

3776893,5

251297,7

110150,8

264335,7

2590,9

2590,9

1920,7

315,3

 

4043820,1

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4041229,2

3776893,5

251297,7

110150,8

264335,7

2590,9

2590,9

1920,7

315,3

 

4043820,1

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

238776,6

183176,6

127345,9

6757,7

55600,0

 

 

 

 

 

238776,6

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

611637,8

611637,8

 

 

 

 

 

 

 

 

611637,8

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3009907,2

2821907,2

114501,6

102448,8

188000,0

2062,3

2062,3

1536,7

265,3

 

3011969,5

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

28000,0

28000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

28000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

8217,5

8217,5

 

 

 

 

 

 

 

 

8217,5

1401100

0950

Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин

14930,2

14930,2

8317,9

422,4

 

528,6

528,6

384,0

50,0

 

15458,8

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

76000,0

75205,6

1132,3

521,9

794,4

 

 

 

 

 

76000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

53759,9

33818,6

 

 

19941,3

 

 

 

 

 

53759,9

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1601010

0133

Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

28149,4

28149,4

19138,9

690,0

 

 

 

 

 

 

28149,4

1610000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати)

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1611000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати)

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1611020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

17000,0

 

 

 

17000,0

 

 

 

 

 

17000,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1470980,3

1297430,9

23612,9

677,8

173549,4

2538,0

938,0

246,3

201,3

1600,0

1473518,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1470980,3

1297430,9

23612,9

677,8

173549,4

2538,0

938,0

246,3

201,3

1600,0

1473518,3

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

24728,5

24668,5

19380,2

585,5

60,0

150,0

150,0

 

 

 

24878,5

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

10399,5

 

 

 

10399,5

1570,0

 

 

 

1570,0

11969,5

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

5277,4

5277,4

4232,7

92,3

 

818,0

788,0

246,3

201,3

30,0

6095,4

1701050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1290,3

1290,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1290,3

1701080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

970797,8

947707,9

 

 

23089,9

 

 

 

 

 

970797,8

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

2786,8

2786,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2786,8

1701370

0829

Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2017"

455700,0

315700,0

 

 

140000,0

 

 

 

 

 

455700,0

1800000

 

Міністерство культури України

4022974,3

3851756,6

769994,0

49963,6

171217,7

259776,9

243372,5

40958,7

9888,4

16404,4

4282751,2

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

3481781,7

3315564,0

748895,3

49194,2

166217,7

258276,9

241922,5

40958,7

9888,4

16354,4

3740058,6

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

53262,5

50891,5

37968,0

1696,5

2371,0

 

 

 

 

 

53262,5

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

138130,7

125828,8

89711,4

9021,8

12301,9

1366,4

1366,4

573,8

74,9

 

139497,1

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

22030,7

22030,7

 

 

 

4135,7

4032,7

 

 

103,0

26166,4

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

704629,9

704629,9

 

 

 

151324,3

143622,2

 

 

7702,1

855954,2

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

17049,8

17049,8

11909,2

87,0

 

36650,3

36138,9

22453,9

3980,6

511,4

53700,1

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

6185,3

6185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6185,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

907047,0

902047,0

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

907047,0

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

537387,9

537387,9

 

 

 

 

 

 

 

 

537387,9

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

16373,0

16373,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16373,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

92348,1

37350,0

 

 

54998,1

 

 

 

 

 

92348,1

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

508993,0

508993,0

383139,4

24997,4

 

27420,4

20977,1

3781,7

1456,3

6443,3

536413,4

1801210

0829

Організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

1801230

0829

Здійснення проектних робіт та будівництво Меморіалу українських героїв для увічнення пам'яті загиблих воїнів під час антитерористичної операції

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

1800,0

1800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1800,0

1801280

0829

Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"

23000,0

 

 

 

23000,0

 

 

 

 

 

23000,0

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

7431,4

7431,4

 

 

 

 

 

 

 

 

7431,4

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3843,4

3843,4

 

 

 

 

 

 

 

 

3843,4

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

301593,7

293722,3

217214,7

13330,0

7871,4

37379,8

35785,2

14149,3

4376,6

1594,6

338973,5

 

 

у тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

7871,4

 

 

 

7871,4

 

 

 

 

 

7871,4

1801560

0829

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

80000,0

80000,0

8952,6

61,5

 

 

 

 

 

 

80000,0

 

 

у тому числі створення цифрової бібліотеки

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

1801820

0827

Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1801830

0942

Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. N 5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

3675,3

 

 

 

3675,3

 

 

 

 

 

3675,3

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

514452,5

514452,5

6958,2

132,4

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

515952,5

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

8732,5

8732,5

6958,2

132,4

 

 

 

 

 

 

8732,5

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

500000,0

500000,0

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

501500,0

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

5300,0

5300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5300,0

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

 

 

420,0

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

26740,1

21740,1

14140,5

637,0

5000,0

 

 

 

 

 

26740,1

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

13171,1

13171,1

10448,4

175,0

 

 

 

 

 

 

13171,1

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

13569,0

8569,0

3692,1

462,0

5000,0

 

 

 

 

 

13569,0

2100000

 

Міністерство оборони України

62492227,0

50625166,6

29653312,9

1936414,6

11867060,4

6327400,0

761869,6

134177,0

93893,0

5565530,4

68819627,0

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

62492227,0

50625166,6

29653312,9

1936414,6

11867060,4

6327400,0

761869,6

134177,0

93893,0

5565530,4

68819627,0

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

383818,7

381818,7

304969,6

4937,8

2000,0

700,0

 

 

 

700,0

384518,7

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

51832297,9

46550427,9

26679745,2

1921028,0

5281870,0

633190,2

514601,3

52297,1

87700,0

118588,9

52465488,1

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1732075,2

1638775,2

1152761,6

10448,8

93300,0

191855,3

140485,5

25879,9

6193,0

51369,8

1923930,5

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді

2029744,8

2029744,8

1515836,5

 

 

125000,0

104403,9

56000,0

 

20596,1

2154744,8

2101150

0210

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

5805490,4

 

 

 

5805490,4

665704,8

 

 

 

665704,8

6471195,2

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

600000,0

 

 

 

600000,0

151022,3

 

 

 

151022,3

751022,3

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

108800,0

24400,0

 

 

84400,0

32027,4

2378,9

 

 

29648,5

140827,4

2101450

0210

Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

4527900,0

 

 

 

4527900,0

4527900,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

23211919,4

21755102,1

589200,1

39128,7

1456817,3

9365309,2

8359841,4

21962,1

6691,7

1005467,8

32577228,6

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

23204065,9

21747248,6

583013,6

38954,9

1456817,3

9365309,2

8359841,4

21962,1

6691,7

1005467,8

32569375,1

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

75179,6

75179,6

53596,8

3613,8

 

200,0

200,0

 

 

 

75379,6

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

12564,2

12564,2

9091,7

234,7

 

100,0

100,0

73,4

4,7

 

12664,2

2201030

0930

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення

119600,8

119600,8

 

 

 

 

 

 

 

 

119600,8

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

621476,6

16452,7

7063,4

325,8

605023,9

242566,6

4462,7

134,4

42,2

238103,9

864043,2

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

22939,4

22939,4

178,4

 

 

 

 

 

 

 

22939,4

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

137438,3

137438,3

76142,1

16688,4

 

3376,0

3163,3

221,6

475,0

212,7

140814,3

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

81936,5

58936,5

29860,2

2903,4

23000,0

7302,3

7062,3

1503,2

725,4

240,0

89238,8

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

187577,1

187577,1

149216,6

3760,2

 

4700,3

4473,0

1911,2

531,2

227,3

192277,4

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3772184,6

3772184,6

 

 

 

995000,0

942900,0

 

 

52100,0

4767184,6

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

12211589,5

11925489,5

 

 

286100,0

7487130,0

6988772,0

 

 

498358,0

19698719,5

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

487789,6

114410,8

55911,1

3690,3

373378,8

7881,9

7676,9

1105,4

995,0

205,0

495671,5

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

3985722,5

3985722,5

 

 

 

 

 

 

 

 

3985722,5

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201250

0950

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

21653,9

21653,9

15948,6

806,0

 

12033,8

11613,8

5094,6

2428,3

420,0

33687,7

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

774433,7

774433,7

 

 

 

381331,9

364504,0

 

 

16827,9

1155765,6

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

98571,5

81,2

 

 

98490,3

14902,3

 

 

 

14902,3

113473,8

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

78815,8

78815,8

59138,1

4953,8

 

3240,0

3087,0

255,0

1140,9

153,0

82055,8

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

39312,5

29422,2

 

199,0

9890,3

 

 

 

 

 

39312,5

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

58934,0

 

 

 

58934,0

75,0

 

 

 

75,0

59009,0

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

185536,2

185536,2

126866,6

1779,5

 

20864,3

20626,4

10837,1

251,8

237,9

206400,5

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

1200,0

1200,0

826,2

97,2

 

1200,0

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

208809,6

206809,6

 

 

2000,0

103404,8

 

 

 

103404,8

312214,4

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

80000,0

 

 

 

80000,0

80000,0

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

7853,5

7853,5

6186,5

173,8

 

 

 

 

 

 

7853,5

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

7853,5

7853,5

6186,5

173,8

 

 

 

 

 

 

7853,5

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

52852568,0

52802568,0

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

52852568,0

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

52852568,0

52802568,0

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

52852568,0

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

52593109,7

52593109,7

 

 

 

 

 

 

 

 

52593109,7

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

209458,3

209458,3

 

 

 

 

 

 

 

 

209458,3

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

13003017,9

12209634,9

2452256,0

294395,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16446488,2

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

12924478,7

12131095,7

2395033,4

291482,2

793383,0

3443470,3

2915082,0

154649,6

79289,0

528388,3

16367949,0

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

56032,0

56032,0

42492,0

1847,5

 

2143,1

2143,1

 

846,2

 

58175,1

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

60423,0

 

 

 

60423,0

57741,3

 

 

 

57741,3

118164,3

2301040

0740

Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

1147947,9

1147785,9

884623,6

49618,9

162,0

324281,4

294464,8

87377,4

54232,7

29816,6

1472229,3

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

1067808,5

1067808,5

 

 

 

2704829,5

2273434,6

 

 

431394,9

3772638,0

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги

254993,3

254993,3

178071,8

4700,8

 

98576,5

94826,5

53940,7

17326,5

3750,0

353569,8

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

2008,6

2008,6

1645,3

 

 

 

 

 

 

 

2008,6

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

892275,0

852775,0

450719,4

80320,7

39500,0

3853,5

3760,2

659,6

814,4

93,3

896128,5

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

5769,3

5769,3

 

 

 

60264,2

59074,4

 

 

1189,8

66033,5

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1216780,4

1116780,4

475710,0

91753,1

100000,0

17185,6

14348,6

3879,9

2131,4

2837,0

1233966,0

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

384594,3

384594,3

203546,9

52148,5

 

6615,6

5845,3

370,4

1824,6

770,3

391209,9

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

120602,7

120602,7

87908,2

6504,3

 

13092,2

12817,1

7558,0

755,0

275,1

133694,9

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

380802,4

380802,4

 

 

 

 

 

 

 

 

380802,4

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

115712,0

115712,0

46020,6

3248,2

 

3047,4

3047,4

598,1

1151,2

 

118759,4

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

628341,0

628341,0

 

 

 

 

 

 

 

 

628341,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

5949019,0

5949019,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5949019,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

31917,3

31917,3

24295,6

1340,2

 

1840,0

1320,0

265,5

207,0

520,0

33757,3

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

16154,0

16154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16154,0

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

150000,0

150000,0

 

 

 

150000,0

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

380000,0

 

 

 

380000,0

 

 

 

 

 

380000,0

2301820

0732

Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"

65432,0

 

 

 

65432,0

 

 

 

 

 

65432,0

2301830

0732

Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

3360,0

 

 

 

3360,0

 

 

 

 

 

3360,0

2301840

0732

Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

20295,0

 

 

 

20295,0

 

 

 

 

 

20295,0

2301850

0731

Реконструкція і розширення Національного інституту раку

124211,0

 

 

 

124211,0

 

 

 

 

 

124211,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

78539,2

78539,2

57222,6

2913,0

 

 

 

 

 

 

78539,2

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

78539,2

78539,2

57222,6

2913,0

 

 

 

 

 

 

78539,2

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

57227073,3

57077073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58727073,3

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

57227073,3

57077073,3

 

 

150000,0

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

58727073,3

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

56220108,4

56220108,4

 

 

 

 

 

 

 

 

56220108,4

2311450

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2311460

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

700000,0

700000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

700000,0

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

1500000,0

263903,8

 

 

1236096,2

1500000,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

4808569,5

3038770,8

1470413,8

235529,7

1769798,7

1010048,0

895070,1

93912,6

526873,5

114977,9

5818617,5

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

681312,9

334070,8

239144,7

5590,8

347242,1

60182,7

36885,3

10475,1

5594,3

23297,4

741495,6

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

48992,0

48992,0

39528,0

390,4

 

21088,4

20188,4

3719,6

4694,6

900,0

70080,4

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

19345,6

 

 

 

19345,6

6400,0

 

 

 

6400,0

25745,6

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

15365,6

15365,6

11301,0

1408,8

 

8287,5

6216,6

3146,0

495,6

2070,9

23653,1

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

246731,3

246711,5

186688,0

3734,3

19,8

10917,9

10480,3

3609,5

404,1

437,6

257649,2

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

348801,7

20925,0

 

 

327876,7

11488,9

 

 

 

11488,9

360290,6

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2076,7

2076,7

1627,7

57,3

 

 

 

 

 

 

2076,7

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

118964,0

18964,0

15510,0

41,8

100000,0

18306,0

16306,0

 

482,7

2000,0

137270,0

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

18964,0

18964,0

15510,0

41,8

 

18306,0

16306,0

 

482,7

2000,0

37270,0

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

242425,6

242425,6

184105,2

5655,0

 

 

 

 

 

 

242425,6

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

242425,6

242425,6

184105,2

5655,0

 

 

 

 

 

 

242425,6

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

815,0

815,0

632,8

24,0

 

 

 

 

 

 

815,0

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

815,0

815,0

632,8

24,0

 

 

 

 

 

 

815,0

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1559437,4

1486546,3

1021540,6

223733,9

72891,1

931559,3

841878,8

83437,5

520796,5

89680,5

2490996,7

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

18754,9

18754,9

14564,1

506,8

 

 

 

 

 

 

18754,9

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

196,1

 

 

 

196,1

 

 

 

 

 

196,1

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

3971,5

3971,5

3057,6

231,4

 

1701,9

1686,9

465,0

575,0

15,0

5673,4

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1468919,9

1463819,9

1003918,9

222995,7

5100,0

929857,4

840191,9

82972,5

520221,5

89665,5

2398777,3

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

200,0

2407120

0511

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

2407800

0511

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

37395,0

 

 

 

37395,0

 

 

 

 

 

37395,0

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2205614,6

955949,1

9480,5

484,2

1249665,5

 

 

 

 

 

2205614,6

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

8453,3

8453,3

6415,5

408,4

 

 

 

 

 

 

8453,3

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

886989,6

886989,6

 

 

 

 

 

 

 

 

886989,6

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2795,5

 

 

 

2795,5

 

 

 

 

 

2795,5

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

4616,1

4072,7

3065,0

75,8

543,4

 

 

 

 

 

4616,1

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

56433,5

56433,5

 

 

 

 

 

 

 

 

56433,5

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

348016,6

 

 

 

348016,6

 

 

 

 

 

348016,6

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

898310,0

 

 

 

898310,0

 

 

 

 

 

898310,0

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

143733956,9

143571336,2

531238,8

45704,9

162620,7

634868,2

293677,5

32640,0

14641,4

341190,7

144368825,1

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8288981,1

8143767,0

162893,5

36176,6

145214,1

478802,0

182011,6

1424,6

3006,9

296790,4

8767783,1

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

154531,6

134731,6

100123,6

3183,5

19800,0

2436,2

2436,2

 

2069,5

 

156967,8

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

13264,1

 

 

 

13264,1

350,0

 

 

 

350,0

13614,1

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту

 

 

 

 

 

1760,3

1760,3

971,9

411,9

 

1760,3

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

19700,8

19700,8

10811,2

3907,3

 

107,0

85,0

 

32,8

22,0

19807,8

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

37623,0

29073,0

 

 

8550,0

 

 

 

 

 

37623,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

35340,0

340,0

 

 

35000,0

 

 

 

 

 

35340,0

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

91682,7

91682,7

 

 

 

 

 

 

 

 

91682,7

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1029952,8

1029952,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1029952,8

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3805,5

3805,5

 

 

 

 

 

 

 

 

3805,5

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

992969,0

992969,0

 

 

 

 

 

 

 

 

992969,0

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1919662,5

1919662,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1919662,5

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

101134,1

101134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

101134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

63341,5

63341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

63341,5

2501350

0210

Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014-2015 роки

233100,0

233100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

233100,0

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

151885,9

151885,9

 

 

 

 

 

 

 

 

151885,9

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

127671,1

127671,1

51958,7

29085,8

 

3035,9

2931,8

452,7

492,7

104,1

130707,0

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3263665,0

3263665,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3263665,0

2501500

1090

Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту

20000,0

2000,0

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

20000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

40993,0

40993,0

 

 

 

 

 

 

 

 

40993,0

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1400,0

1400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1400,0

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

471112,6

174798,3

 

 

296314,3

471112,6

2501640

1090

Соціальна підтримка громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501650

1090

Інвестиції на підтримку соціального розвитку територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501800

0960

Будівництво та реконструкція об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

50600,0

 

 

 

50600,0

 

 

 

 

 

50600,0

2502000

 

Державна служба з питань праці

421640,1

411857,5

320167,8

7187,8

9782,6

4002,5

2,5

 

 

4000,0

425642,6

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

416857,5

411857,5

320167,8

7187,8

5000,0

2,5

2,5

 

 

 

416860,0

2502020

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

4782,6

 

 

 

4782,6

4000,0

 

 

 

4000,0

8782,6

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

127588,8

119964,8

14267,5

904,6

7624,0

 

 

 

 

 

127588,8

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

19965,0

19965,0

14267,5

904,6

 

 

 

 

 

 

19965,0

2505150

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

107623,8

99999,8

 

 

7624,0

 

 

 

 

 

107623,8

2506000

 

Пенсійний фонд України

133695115,0

133695115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

133695115,0

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

133695115,0

133695115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

133695115,0

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1200631,9

1200631,9

33910,0

1435,9

 

152063,7

111663,4

31215,4

11634,5

40400,3

1352695,6

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

1149944,1

1149944,1

 

 

 

151987,9

111587,6

31215,4

11623,8

40400,3

1301932,0

 

 

у тому числі на фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ

 

 

 

 

 

30000,0

 

 

 

30000,0

30000,0

 

 

у тому числі випуск спеціальної літератури з метою комплектування бібліотек Українського товариства сліпих

 

 

 

 

 

6000,0

6000,0

 

 

 

6000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

50012,8

50012,8

33910,0

1435,9

 

75,8

75,8

 

10,7

 

50088,6

2507100

1010

Реабілітація дітей-інвалідів

675,0

675,0

 

 

 

 

 

 

 

 

675,0

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1494297,5

773195,9

 

 

721101,6

 

 

 

 

 

1494297,5

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1494297,5

773195,9

 

 

721101,6

 

 

 

 

 

1494297,5

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

773195,9

773195,9

 

 

 

 

 

 

 

 

773195,9

2511120

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

329812,8

 

 

 

329812,8

 

 

 

 

 

329812,8

2511170

0180

Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам'янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"

113562,1

 

 

 

113562,1

 

 

 

 

 

113562,1

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

277726,7

 

 

 

277726,7

 

 

 

 

 

277726,7

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1618166,7

875742,5

199489,5

9658,0

742424,2

117980,0

66466,5

1343,6

1,0

51513,5

1736146,7

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

944167,9

213593,7

66841,1

4395,2

730574,2

117980,0

66466,5

1343,6

1,0

51513,5

1062147,9

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

87891,0

87011,0

61990,2

3600,8

880,0

 

 

 

 

 

87891,0

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

6118,8

1424,6

932,0

284,2

4694,2

80,0

80,0

40,0

1,0

 

6198,8

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

7299,2

7299,2

3918,9

510,2

 

100,0

90,0

61,8

 

10,0

7399,2

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

2751270

0490

Підтримка регіональної політики України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

2751320

0810

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України

270000,0

 

 

 

270000,0

 

 

 

 

 

270000,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

46406,4

46406,4

 

 

 

 

 

 

 

 

46406,4

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

28000,0

28000,0

 

 

 

28000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

64602,5

64602,5

 

 

 

 

 

 

 

 

64602,5

2751520

0513

Реалізація проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

2751610

0620

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

 

 

 

 

 

38800,0

38296,5

1241,8

 

503,5

38800,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5000,0

 

 

 

5000,0

50000,0

 

 

 

50000,0

55000,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

133712,1

133712,1

100512,4

4571,9

 

 

 

 

 

 

133712,1

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

133712,1

133712,1

100512,4

4571,9

 

 

 

 

 

 

133712,1

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

540286,7

528436,7

32136,0

690,9

11850,0

 

 

 

 

 

540286,7

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

40286,7

40286,7

32136,0

690,9

 

 

 

 

 

 

40286,7

2754060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

500000,0

488150,0

 

 

11850,0

 

 

 

 

 

500000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

3732499,5

1513750,0

 

 

2218749,5

12550000,0

3500000,0

 

 

9050000,0

16282499,5

2761040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості

 

 

 

 

 

4000000,0

 

 

 

4000000,0

4000000,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

1000000,0

 

 

 

1000000,0

2500000,0

 

 

 

2500000,0

3500000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

500000,0

 

 

 

500000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1500000,0

2761140

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

400000,0

400000,0

 

 

 

1400000,0

1400000,0

 

 

 

1800000,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1100000,0

1100000,0

 

 

 

2100000,0

2100000,0

 

 

 

3200000,0

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

595000,0

 

 

 

595000,0

1550000,0

 

 

 

1550000,0

2145000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

5565560,3

3193543,3

2131244,4

64022,8

2372017,0

3876702,8

465284,5

170915,6

19213,0

3411418,3

9442263,1

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

2359776,5

210260,0

124811,7

3608,7

2149516,5

3448207,3

87711,3

13856,0

1904,6

3360496,0

5807983,8

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

122250,9

122250,9

58092,0

1930,8

 

 

 

 

 

 

122250,9

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

71479,5

 

 

 

71479,5

48538,0

 

 

 

48538,0

120017,5

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

10517,4

10480,4

7673,2

593,3

37,0

8469,3

8311,3

3692,1

1104,6

158,0

18986,7

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

8024,0

3024,0

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

8024,0

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

55000,0

 

 

 

55000,0

5000,0

 

 

 

5000,0

60000,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

51400,0

51400,0

 

 

 

51400,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

74504,7

74504,7

59046,5

1084,6

 

33500,0

28000,0

10163,9

800,0

5500,0

108004,7

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

75000,0

 

 

 

75000,0

 

 

 

 

 

75000,0

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

170000,0

 

 

 

170000,0

 

 

 

 

 

170000,0

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

1473000,0

 

 

 

1473000,0

3301300,0

 

 

 

3301300,0

4774300,0

2803000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1108654,0

1002704,7

728861,7

31370,3

105949,3

103,2

103,2

 

75,5

 

1108757,2

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

998819,7

998819,7

728861,7

31370,3

 

103,2

103,2

 

75,5

 

998922,9

2803020

0421

Проведення земельної реформи

104800,0

3885,0

 

 

100915,0

 

 

 

 

 

104800,0

2803030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

378036,5

297166,4

196235,9

9251,6

80870,1

70,0

70,0

 

 

 

378106,5

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

277923,6

237923,6

164264,2

2871,6

40000,0

50,0

50,0

 

 

 

277973,6

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

52763,0

52763,0

31971,7

6380,0

 

20,0

20,0

 

 

 

52783,0

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

870,1

 

 

 

870,1

 

 

 

 

 

870,1

2804070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

6479,8

6479,8

 

 

 

 

 

 

 

 

6479,8

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

219643,6

186962,5

147208,0

2836,6

32681,1

28287,5

17184,1

3909,7

671,4

11103,4

247931,1

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

88551,4

88551,4

69765,1

2211,6

 

8020,1

1070,1

 

9,9

6950,0

96571,5

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

7142,6

 

 

 

7142,6

3260,8

 

 

 

3260,8

10403,4

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

123949,6

98411,1

77442,9

625,0

25538,5

17006,6

16114,0

3909,7

661,5

892,6

140956,2

2809000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1499449,7

1496449,7

934127,1

16955,6

3000,0

400034,8

360215,9

153149,9

16561,5

39818,9

1899484,5

2809010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1068384,5

1068384,5

795466,0

15148,4

 

105963,0

97217,9

24119,4

6739,0

8745,1

1174347,5

2809020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

113656,7

110656,7

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

113656,7

2809030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

192710,7

192710,7

138661,1

1807,2

 

294071,8

262998,0

129030,5

9822,5

31073,8

486782,5

2809040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

124697,8

124697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

124697,8

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

693333,8

639269,1

428000,4

22502,2

54064,7

223540,0

209424,6

109922,8

7419,8

14115,4

916873,8

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

103162,9

64123,2

42804,0

5194,2

39039,7

1000,0

 

 

 

1000,0

104162,9

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

64123,2

64123,2

42804,0

5194,2

 

 

 

 

 

 

64123,2

3101210

0452

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

465541,3

450516,3

293833,0

12280,0

15025,0

32500,0

24650,0

100,0

5100,0

7850,0

498041,3

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

465541,3

450516,3

293833,0

12280,0

15025,0

32500,0

24650,0

100,0

5100,0

7850,0

498041,3

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

2014,8

2014,8

1486,2

117,7

 

 

 

 

 

 

2014,8

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

2014,8

2014,8

1486,2

117,7

 

 

 

 

 

 

2014,8

3108000

 

Державна авіаційна служба України

 

 

 

 

 

190040,0

184774,6

109822,8

2319,8

5265,4

190040,0

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

190040,0

184774,6

109822,8

2319,8

5265,4

190040,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

122614,8

122614,8

89877,2

4910,3

 

 

 

 

 

 

122614,8

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

122614,8

122614,8

89877,2

4910,3

 

 

 

 

 

 

122614,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

1895872,1

43372,1

25920,8

1309,0

1852500,0

15511961,2

7367658,6

 

 

8144302,6

17407833,3

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

1895872,1

43372,1

25920,8

1309,0

1852500,0

15511961,2

7367658,6

 

 

8144302,6

17407833,3

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

45872,1

43372,1

25920,8

1309,0

2500,0

 

 

 

 

 

45872,1

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

7786019,8

38800,4

 

 

7747219,4

7786019,8

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

7328858,2

7328858,2

 

 

 

7328858,2

3111040

0456

Будівництво мостового переходу у м. Запоріжжя

 

 

 

 

 

250000,0

 

 

 

250000,0

250000,0

3111100

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв

800000,0

 

 

 

800000,0

 

 

 

 

 

800000,0

3111120

0456

Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Чугуїв - Ізюм - Слов'янськ

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3111130

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Харків - Куп'янськ - Сватове - Станиця Луганська

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

47083,2

 

 

 

47083,2

47083,2

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-
угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

3111800

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

3111820

0456

Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

350000,0

 

 

 

350000,0

 

 

 

 

 

350000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

2120953,6

1890260,8

393939,5

3983,8

230692,8

250,0

 

 

 

250,0

2121203,6

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

2120953,6

1890260,8

393939,5

3983,8

230692,8

250,0

 

 

 

250,0

2121203,6

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

42901,4

42133,4

31884,0

1056,7

768,0

 

 

 

 

 

42901,4

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

6160,9

 

 

 

6160,9

250,0

 

 

 

250,0

6410,9

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

1095,3

1095,3

831,0

36,5

 

 

 

 

 

 

1095,3

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

27500,0

27500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

27500,0

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

319556,1

300023,1

78705,7

120,7

19533,0

 

 

 

 

 

319556,1

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

329912,7

329912,7

 

 

 

 

 

 

 

 

329912,7

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1203876,6

1015876,6

282518,8

2769,9

188000,0

 

 

 

 

 

1203876,6

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

46548,0

46548,0

 

 

 

 

 

 

 

 

46548,0

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх

143402,6

127171,7

 

 

16230,9

 

 

 

 

 

143402,6

3500000

 

Міністерство фінансів України

10043641,5

9480590,5

5521863,4

346600,2

563051,0

1462104,7

910360,7

208770,1

6693,6

551744,0

11505746,2

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

1098573,3

949668,1

171213,4

7607,2

148905,2

10306,1

10234,1

4648,5

1442,6

72,0

1108879,4

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

416755,6

287755,6

164410,0

7380,4

129000,0

 

 

 

 

 

416755,6

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

8912,5

8912,5

6803,4

226,8

 

4200,0

4185,2

1700,0

266,1

14,8

13112,5

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

653000,0

653000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

653000,0

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

6106,1

6048,9

2948,5

1176,5

57,2

6106,1

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

19905,2

 

 

 

19905,2

 

 

 

 

 

19905,2

3504000

 

Державна казначейська служба України

2134176,1

2077351,6

1134468,3

55728,0

56824,5

5850,3

5376,9

 

2314,3

473,4

2140026,4

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

1606481,4

1549656,9

1134468,3

55728,0

56824,5

5850,3

5376,9

 

2314,3

473,4

1612331,7

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

27694,7

27694,7

 

 

 

 

 

 

 

 

27694,7

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

500000,0

500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,0

3507000

 

Державна фіскальна служба України

6670502,4

6357814,3

4172021,0

281744,1

312688,1

1442810,2

891611,6

202238,5

2650,2

551198,6

8113312,6

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

6506713,1

6206713,1

4172021,0

281744,1

300000,0

1390433,6

857745,0

202238,5

2650,2

532688,6

7897146,7

3507020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики

12688,1

 

 

 

12688,1

 

 

 

 

 

12688,1

3507030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3507050

0942

Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

151101,2

151101,2

 

 

 

34066,6

33866,6

 

 

200,0

185167,8

3507060

0112

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3507610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

17310,0

 

 

 

17310,0

17310,0

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

140389,7

95756,5

44160,7

1520,9

44633,2

3138,1

3138,1

1883,1

286,5

 

143527,8

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

140389,7

95756,5

44160,7

1520,9

44633,2

 

 

 

 

 

140389,7

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

 

 

 

 

 

3138,1

3138,1

1883,1

286,5

 

3138,1

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

263195053,2

257880107,1

 

 

3814946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

267143413,2

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

263195053,2

257880107,1

 

 

3814946,1

3948360,0

 

 

 

3948360,0

267143413,2

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

5911564,6

5911564,6

 

 

 

 

 

 

 

 

5911564,6

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

15045236,9

15045236,9

 

 

 

 

 

 

 

 

15045236,9

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

900000,0

900000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

900000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

68793990,1

68793990,1

 

 

 

 

 

 

 

 

68793990,1

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3649000,0

 

 

 

3649000,0

2500000,0

 

 

 

2500000,0

6149000,0

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

2482113,7

2482113,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2482113,7

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

53929901,3

53929901,3

 

 

 

 

 

 

 

 

53929901,3

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

110795360,3

110795360,3

 

 

 

 

 

 

 

 

110795360,3

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

16318,2

16318,2

 

 

 

 

 

 

 

 

16318,2

3511650

0111

Реалізація програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 

 

 

 

 

907920,0

 

 

 

907920,0

907920,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

108088,0

 

 

 

108088,0

540440,0

 

 

 

540440,0

648528,0

3511680

0490

Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів

55000,0

 

 

 

55000,0

 

 

 

 

 

55000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

8299034,7

8210134,0

4649350,1

557697,8

88900,7

795475,6

749619,3

238589,6

102673,2

45856,3

9094510,3

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

7738703,1

7658093,9

4362235,9

529429,7

80609,2

779444,3

733816,2

230669,4

101921,9

45628,1

8518147,4

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

2456833,2

2454333,2

1726647,2

66231,5

2500,0

525917,1

483271,4

128686,2

63460,6

42645,7

2982750,3

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

3798144,6

3797144,6

2316525,2

443699,3

1000,0

186309,7

184235,6

63534,4

32278,9

2074,1

3984454,3

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

325187,7

325187,7

250000,0

16545,0

 

 

 

 

 

 

325187,7

3601060

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

3793,2

3793,2

 

2953,9

 

 

 

 

 

 

3793,2

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

124337,4

84257,4

69063,5

 

40080,0

56136,4

55297,2

33204,4

4071,9

839,2

180473,8

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

11081,1

11012,0

5244,4

2110,5

69,1

11081,1

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

244553,0

244553,0

 

 

 

 

 

 

 

 

244553,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

748824,8

748824,8

 

 

 

 

 

 

 

 

748824,8

3601810

0340

Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань N 23

8157,8

 

 

 

8157,8

 

 

 

 

 

8157,8

3601820

0340

Створення слідчого ізолятора в Київській області

23605,8

 

 

 

23605,8

 

 

 

 

 

23605,8

3601830

0340

Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії N 7 у Херсонській області

5265,6

 

 

 

5265,6

 

 

 

 

 

5265,6

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

408744,9

408744,9

177561,8

24102,3

 

 

 

 

 

 

408744,9

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

280973,7

280973,7

177561,8

24102,3

 

 

 

 

 

 

280973,7

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

127771,2

127771,2

 

 

 

 

 

 

 

 

127771,2

3609000

 

Державна архівна служба України

151586,7

143295,2

109552,4

4165,8

8291,5

16031,3

15803,1

7920,2

751,3

228,2

167618,0

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

17237,4

17237,4

13728,1

255,9

 

0,1

0,1

 

 

 

17237,5

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

8291,5

 

 

 

8291,5

108,2

 

 

 

108,2

8399,7

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

126057,8

126057,8

95824,3

3909,9

 

15923,0

15803,0

7920,2

751,3

120,0

141980,8

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

261342,2

261342,2

23276,8

1635,3

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

261841,7

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

261342,2

261342,2

23276,8

1635,3

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

261841,7

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

10432,9

10432,9

7588,9

228,3

 

 

 

 

 

 

10432,9

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансування системи державного іномовлення України

217309,3

217309,3

15687,9

1407,0

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

217808,8

3801030

0850

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

33600,0

33600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

33600,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

50785,8

50372,0

39449,5

1183,3

413,8

 

 

 

 

 

50785,8

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

50785,8

50372,0

39449,5

1183,3

413,8

 

 

 

 

 

50785,8

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

50372,0

50372,0

39449,5

1183,3

 

 

 

 

 

 

50372,0

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

413,8

 

 

 

413,8

 

 

 

 

 

413,8

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

62034,7

58767,7

40000,2

1365,4

3267,0

 

 

 

 

 

62034,7

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

61563,1

60643,1

45139,0

2291,2

920,0

 

 

 

 

 

61563,1

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1447993,8

1257867,8

839831,6

35126,8

190126,0

4960,5

4765,5

919,4

3429,6

195,0

1452954,3

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1447993,8

1257867,8

839831,6

35126,8

190126,0

4960,5

4765,5

919,4

3429,6

195,0

1452954,3

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

1427493,8

1257867,8

839831,6

35126,8

169626,0

4765,5

4765,5

919,4

3429,6

 

1432259,3

5961040

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

20500,0

 

 

 

20500,0

195,0

 

 

 

195,0

20695,0

5980000

 

Вища рада правосуддя

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

283292,7

147037,4

114798,7

2294,8

136255,3

 

 

 

 

 

283292,7

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

51323,8

51323,8

39900,0

1564,6

 

 

 

 

 

 

51323,8

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

51323,8

51323,8

39900,0

1564,6

 

 

 

 

 

 

51323,8

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

51323,8

51323,8

39900,0

1564,6

 

 

 

 

 

 

51323,8

6010000

 

Антимонопольний комітет України

132536,0

131354,1

99977,3

4798,7

1181,9

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

143443,7

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

132536,0

131354,1

99977,3

4798,7

1181,9

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

143443,7

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

131354,1

131354,1

99977,3

4798,7

 

10907,7

9682,0

 

1553,8

1225,7

142261,8

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

1181,9

 

 

 

1181,9

 

 

 

 

 

1181,9

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

119052,4

118972,4

50328,8

5316,3

80,0

389,8

389,8

 

310,4

 

119442,2

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

119052,4

118972,4

50328,8

5316,3

80,0

389,8

389,8

 

310,4

 

119442,2

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

43307,0

43307,0

29292,4

2707,5

 

389,8

389,8

 

310,4

 

43696,8

6121020

0950

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС

75745,4

75665,4

21036,4

2608,8

80,0

 

 

 

 

 

75745,4

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

86977,4

86977,4

60525,7

2943,5

 

 

 

 

 

 

86977,4

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

86977,4

86977,4

60525,7

2943,5

 

 

 

 

 

 

86977,4

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

86977,4

86977,4

60525,7

2943,5

 

 

 

 

 

 

86977,4

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

773556,8

648939,8

411149,3

8756,7

124617,0

 

 

 

 

 

773556,8

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

773556,8

648939,8

411149,3

8756,7

124617,0

 

 

 

 

 

773556,8

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

773556,8

648939,8

411149,3

8756,7

124617,0

 

 

 

 

 

773556,8

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

605287,7

539087,7

63736,4

2112,6

66200,0

 

 

 

 

 

605287,7

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

605287,7

539087,7

63736,4

2112,6

66200,0

 

 

 

 

 

605287,7

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

162888,3

96688,3

63736,4

2112,6

66200,0

 

 

 

 

 

162888,3

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

442399,4

442399,4

 

 

 

 

 

 

 

 

442399,4

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

103900,8

103900,8

81593,1

2292,2

 

140,0

140,0

 

 

 

104040,8

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

103900,8

103900,8

81593,1

2292,2

 

140,0

140,0

 

 

 

104040,8

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

103900,8

103900,8

81593,1

2292,2

 

140,0

140,0

 

 

 

104040,8

6380000

 

Державне космічне агентство України

2485390,9

174897,9

126871,2

12132,6

2310493,0

475345,0

3129,6

913,6

450,4

472215,4

2960735,9

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2485390,9

174897,9

126871,2

12132,6

2310493,0

475345,0

3129,6

913,6

450,4

472215,4

2960735,9

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

22434,4

22434,4

17113,1

1239,6

 

50,0

50,0

 

 

 

22484,4

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

29000,0

 

 

 

29000,0

 

 

 

 

 

29000,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

6995,5

6995,5

4663,2

1009,3

 

235,0

215,0

13,0

53,0

20,0

7230,5

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

146198,0

145468,0

105094,9

9883,7

730,0

2960,0

2864,6

900,6

397,4

95,4

149158,0

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

264401,0

 

 

 

264401,0

 

 

 

 

 

264401,0

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

1497262,0

 

 

 

1497262,0

 

 

 

 

 

1497262,0

6381210

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення

469100,0

 

 

 

469100,0

472100,0

 

 

 

472100,0

941200,0

6381220

0470

Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" на погашення заборгованості із заробітної плати

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

6420000

 

Державне бюро розслідувань

640684,9

595084,9

456271,2

3840,0

45600,0

 

 

 

 

 

640684,9

6421000

 

Державне бюро розслідувань

640684,9

595084,9

456271,2

3840,0

45600,0

 

 

 

 

 

640684,9

6421010

0350

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

640684,9

595084,9

456271,2

3840,0

45600,0

 

 

 

 

 

640684,9

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

42333,7

41068,7

28412,6

548,3

1265,0

 

 

 

 

 

42333,7

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

47601,8

41695,4

32080,7

1011,1

5906,4

0,4

0,4

 

 

 

47602,2

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

47601,8

41695,4

32080,7

1011,1

5906,4

0,4

0,4

 

 

 

47602,2

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

47601,8

41695,4

32080,7

1011,1

5906,4

0,4

0,4

 

 

 

47602,2

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

128120,0

94705,0

60877,4

 

33415,0

 

 

 

 

 

128120,0

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

128120,0

94705,0

60877,4

 

33415,0

 

 

 

 

 

128120,0

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

128120,0

94705,0

60877,4

 

33415,0

 

 

 

 

 

128120,0

6510000

 

Рахункова палата

149165,9

141165,9

97600,0

4218,6

8000,0

 

 

 

 

 

149165,9