Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения доступа слепых, лиц с нарушениями зрения и лиц с дислексией к произведениям, изданным в специальном формате

ВР Украины
Закон от 25.12.2015 № 927-VIII
действует с 13.01.2016

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206; 2011 р., N 45, ст. 486):

1) частину третю статті 6 після слів "нечисленних національних меншин" доповнити словами "а також видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих";

2) частину п'яту статті 261 після слів "бібліотек України" доповнити словами "у тому числі видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих".

2. У пункті 6 частини першої статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 199) слова "примірник видань, аудіопродукції" замінити словами "примірник видань (у тому числі електронний варіант у відповідному форматі, що підлягає конвертуванню у спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією), аудіопродукції, аудіовізуального твору з аудіодискрипцією".

3. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2009 р., N 39, ст. 557; 2014 р., N 5, ст. 62):

1) частину другу статті 4 після абзацу п'ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"стимулює забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі українською мовою на різних носіях, у тому числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

забезпечує запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвиває вітчизняний напрям з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

2) частину другу статті 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сприяє створенню умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

4. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; 2003 р., N 35, ст. 271; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки із закадровим описом персонажа, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією";

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат для запису аудійованої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо)";

2) у частині першій статті 21:

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою";

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування)".

5. У Законі України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

1) статтю 2 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки із закадровим описом персонажа, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією";

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат для запису аудійованої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо)";

2) частину п'яту статті 8 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) примірники творів із звукозаписом, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, призначених для некомерційного використання спеціалізованими бібліотеками, бібліотеками навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадськими організаціями сліпих, підприємствами, установами, організаціями, де працюють інваліди по зору".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2015 року
N 927-VIII

 

Опрос