Идет загрузка документа (1726 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"

ВР Украины
Закон от 17.09.2015 № 704-VIII
действует с 03.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 5, ст. 37, N 15, ст. 99, N 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року N 639-VIII, від 17 липня 2015 року N 647-VIII і N 648-VIII та від 15 вересня 2015 року N 680-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "502.259.708", "474.945.676,6" та "27.314.031,4" замінити відповідно цифрами "516.980.130,3", "491.767.448,7" та "25.212.681,6";

в абзаці третьому цифри "567.008.382,9", "537.769.703" та "29.238.679,9" замінити відповідно цифрами "581.760.845,2", "554.591.475,1" та "27.169.370,1";

в абзаці четвертому цифри "4.796.231,8" та "2.010.366,6" замінити відповідно цифрами "4.828.271,8" та "2.042.406,6";

2) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 вересня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривні, з 1 вересня - 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 вересня - 1455 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 вересня - 1074 гривні.

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 вересня - 8,29 гривні";

3) доповнити статтями 32 - 34 такого змісту:

"Стаття 32. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду Державного бюджету України за рахунок надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток та податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нарахованих сум податку на прибуток та податку на додану вартість таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків за зазначеною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, та спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати як джерела перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" та проекту "Водопостачання та каналізація міста Львова".

Стаття 33. Дозволити органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Стаття 34. Установити, що переліки об'єктів і заходів, що забезпечуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, визначеної цим Законом, формують і затверджують відповідно місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування";

4) пункт 9 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Кошти, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади";

5) внести зміни до додатків N 1, NN 3 - 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків NN 1 - 8 до цього Закону, виклавши додаток N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 вересня 2015 року
N 704-VIII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

516980130,3

491767448,7

25212681,6

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

513335960,4

488123278,8

25212681,6

10000000

Податкові надходження

409970879,6

409170879,6

800000,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

79506331,9

79406331,9

100000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

42591331,9

42591331,9

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

36915000,0

36815000,0

100000,0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

240031724,7

239331724,7

700000,0

14010000

Податок на додану вартість

180006065,5

179306065,5

700000,0

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

106110000,0

105410000,0

700000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-65100000,0

-65100000,0

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

138996065,5

138996065,5

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

37667000,0

37667000,0

 

15010000

Ввізне мито

37422000,0

37422000,0

 

20000000

Неподаткові надходження

95976326,3

75527458,3

20448868,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

67106695,3

67103288,6

3406,7

21080000

Інші надходження

1983631,0

1980224,3

3406,7

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4379574,3

2752694,5

1626879,8

22030000

Судовий збір

970024,1

 

970024,1

24000000

Інші неподаткові надходження

6020800,1

5671475,2

349324,9

24060000

Інші надходження

1800976,9

1502672,0

298304,9

24060300

Інші надходження

1350137,0

1350137,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

18469256,6

 

18469256,6

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

18354056,2

 

18354056,2

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

554591475,1

515701206,1

58740069,0

4590244,9

37090269,0

27169370,1

19068477,7

1688571,3

896345,8

8100892,4

581760845,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

695331,5

621944,9

293280,4

19997,2

73386,6

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

700581,5

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

695331,5

621944,9

293280,4

19997,2

73386,6

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

700581,5

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

378302,3

304915,7

113123,9

 

73386,6

 

 

 

 

 

378302,3

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

290391,1

290391,1

180156,5

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

295641,1

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

26638,1

26638,1

 

 

 

 

 

 

 

 

26638,1

0300000

 

Державне управління справами

968909,2

905144,3

383464,3

57318,2

63764,9

177553,5

162234,9

64270,5

30333,1

15318,6

1146462,7

0301000

 

Апарат Державного управління справами

958559,7

894794,8

376761,7

56766,3

63764,9

177553,5

162234,9

64270,5

30333,1

15318,6

1136113,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

438065,0

413555,0

117196,5

19661,2

24510,0

5896,1

5896,1

2700,0

348,0

 

443961,1

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

3310,0

3310,0

648,3

1985,1

 

45310,2

45110,2

17521,3

16275,8

200,0

48620,2

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

32672,2

 

 

 

32672,2

1036,2

 

 

 

1036,2

33708,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

90222,0

90222,0

49102,6

3858,7

 

70790,7

69344,7

36475,2

9769,1

1446,0

161012,7

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

21728,8

21243,1

12775,9

3130,0

485,7

10070,3

9633,9

2583,8

835,1

436,4

31799,1

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

334567,5

333887,5

197038,4

28131,3

680,0

44450,0

32250,0

4990,2

3105,1

12200,0

379017,5

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

15254,7

15254,7

 

 

 

 

 

 

 

 

15254,7

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

10349,5

10349,5

6702,6

551,9

 

 

 

 

 

 

10349,5

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

10349,5

10349,5

6702,6

551,9

 

 

 

 

 

 

10349,5

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

261788,5

261788,5

145416,2

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

270288,3

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

258900,7

258900,7

143498,6

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

267400,5

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

225737,2

225737,2

126727,6

12292,3

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

234237,0

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

22173,0

22173,0

13476,3

825,9

 

 

 

 

 

 

22173,0

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

6629,4

6629,4

3294,7

193,3

 

 

 

 

 

 

6629,4

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2887,8

2887,8

1917,6

 

 

 

 

 

 

 

2887,8

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2887,8

2887,8

1917,6

 

 

 

 

 

 

 

2887,8

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

690226,6

689507,9

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

766273,6

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

690226,6

689507,9

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

766273,6

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

687722,3

687003,6

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

763769,3

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2856778,9

2826778,9

2093086,6

29786,6

30000,0

903194,6

843667,7

169117,6

116794,1

59526,9

3759973,5

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2856778,9

2826778,9

2093086,6

29786,6

30000,0

903194,6

843667,7

169117,6

116794,1

59526,9

3759973,5

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

54264,1

54264,1

35637,6

3413,5

 

35715,9

35715,9

 

 

 

89980,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

234839,3

229839,3

172415,6

1154,3

5000,0

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

304892,0

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

460465,6

460465,6

344989,8

2785,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

588481,9

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1602509,9

1597509,9

1193519,9

16398,6

5000,0

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2127960,0

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

90095,6

90095,6

67303,8

786,1

 

30956,3

28588,6

5556,5

5852,8

2367,7

121051,9

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

38353,1

38353,1

22554,9

1727,3

 

1194,6

 

 

 

1194,6

39547,7

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

25046,2

25046,2

14900,5

710,0

 

 

 

 

 

 

25046,2

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

133928,1

113928,1

85104,4

1091,6

20000,0

41509,6

33204,8

6541,1

4913,6

8304,8

175437,7

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

209554,2

209554,2

156660,1

1719,8

 

70299,1

61120,5

12587,4

9786,7

9178,6

279853,3

0600000

 

Верховний Суд України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0700000

 

Вищий господарський суд України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0701000

 

Вищий господарський суд України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0800000

 

Конституційний Суд України

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0801000

 

Конституційний Суд України

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0900000

 

Генеральна прокуратура України

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

0901000

 

Генеральна прокуратура України

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

31296428,7

27239156,4

17156705,6

929851,6

4057272,3

2474726,0

2299032,0

564513,3

79870,8

175694,0

33771154,7

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

15358376,1

14430419,1

9393479,8

542402,8

927957,0

1061995,9

1015502,9

227461,0

30787,6

46493,0

16420372,0

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

13991816,6

13067859,6

8514048,1

433210,1

923957,0

680190,5

649282,4

44561,3

11490,2

30908,1

14672007,1

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

10721,0

10721,0

8559,9

98,4

 

 

 

 

 

 

10721,0

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

466405,8

466405,8

270257,5

51513,6

 

90239,6

86686,1

22813,1

6844,9

3553,5

556645,4

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

57767,7

57767,7

27135,8

7750,3

 

19633,7

19220,9

5400,9

506,1

412,8

77401,4

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4188,8

4188,8

3262,9

74,9

 

 

 

 

 

 

4188,8

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

10606,1

6606,1

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

10606,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

4647676,2

3901529,5

2411153,7

118831,6

746146,7

93700,9

27788,5

5063,0

3630,1

65912,4

4741377,1

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

3885106,4

3609378,2

2210039,3

111067,0

275728,2

50737,3

21907,4

1588,2

3211,0

28829,9

3935843,7

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

149784,1

149445,1

93841,4

7764,6

339,0

6263,6

5881,1

3474,8

419,1

382,5

156047,7

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1003000

 

Національна гвардія України

6960508,5

4942086,8

2679012,4

126334,8

2018421,7

193725,1

163397,5

77689,9

3057,1

30327,6

7154233,6

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

6517004,9

4620383,2

2481049,5

113727,1

1896621,7

176490,1

149758,7

74081,8

1301,1

26731,4

6693495,0

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

30370,6

30370,6

13375,7

2842,4

 

10673,8

7417,6

980,1

1500,0

3256,2

41044,4

1004000

 

Державна міграційна служба України

502377,0

448254,1

271880,8

37274,7

54122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1041025,8

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

29078,4

29078,4

18479,9

644,5

 

 

 

 

 

 

29078,4

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

471962,4

417839,5

253400,9

36630,2

54122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1010611,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3827490,9

3516866,9

2401178,9

105007,7

310624,0

586655,3

553694,3

254299,4

42396,0

32961,0

4414146,2

1006050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

7675,2

7675,2

3664,4

100,9

 

 

 

 

 

 

7675,2

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

188650,9

188650,9

133920,1

5706,8

 

35367,3

30357,5

6836,1

4166,6

5009,8

224018,2

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

14538,0

 

 

 

14538,0

1812,2

 

 

 

1812,2

16350,2

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

3032268,1

2955182,1

2032221,7

84774,8

77086,0

496020,4

481130,2

229342,1

29661,7

14890,2

3528288,5

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

295210,3

295210,3

182613,4

12355,3

 

49480,4

42106,6

18121,2

8567,7

7373,8

344690,7

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2204092,1

279534,1

24875,2

1250,3

1924558,0

378924,8

371374,9

 

1204,0

7549,9

2583016,9

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2204092,1

279534,1

24875,2

1250,3

1924558,0

378924,8

371374,9

 

1204,0

7549,9

2583016,9

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

36894,6

36890,6

24875,2

1250,3

4,0

1880,0

1880,0

 

1204,0

 

38774,6

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

367843,1

367843,1

 

 

 

367843,1

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

819344,8

752749,7

487907,1

39990,9

66595,1

700561,8

134879,9

15879,9

19728,6

565681,9

1519906,6

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

229444,4

170571,6

96192,1

7524,3

58872,8

1629,3

144,4

80,8

 

1484,9

231073,7

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

144065,9

142539,5

95237,4

7515,9

1526,4

30,0

30,0

 

 

 

144095,9

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

5448,3

 

 

 

5448,3

1483,4

 

 

 

1483,4

6931,7

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

1595,2

1595,2

954,7

8,4

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

1711,1

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

28048,1

 

 

 

28048,1

 

 

 

 

 

28048,1

1203000

 

Державне агентство резерву України

66998,6

66998,6

44245,0

6431,3

 

674280,0

112874,8

13206,3

11706,7

561405,2

741278,6

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

8898,5

8898,5

5824,0

577,0

 

 

 

 

 

 

8898,5

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

58100,1

58100,1

38421,0

5854,3

 

113166,0

109874,8

13206,3

11706,7

3291,2

171266,1

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7693,2

6524,6

3618,1

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7693,2

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7693,2

6524,6

3618,1

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7693,2

1207000

 

Державна служба статистики України

488804,4

482250,7

326331,5

24429,7

6553,7

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

513456,9

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

473567,6

473567,6

326331,5

24429,7

 

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

498220,1

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1055,4

 

 

 

1055,4

 

 

 

 

 

1055,4

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

6866,4

6866,4

4855,0

92,3

 

 

 

 

 

 

6866,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

6866,4

6866,4

4855,0

92,3

 

 

 

 

 

 

6866,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

2687434,2

2682454,2

73459,5

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2690813,4

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

2687434,2

2682454,2

73459,5

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2690813,4

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

76237,6

71257,6

44013,3

5311,6

4980,0

 

 

 

 

 

76237,6

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1961349,9

1961349,9

24667,1

106800,7

 

1713,5

1713,5

968,4

63,0

 

1963063,4

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої-сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

10348,2

10348,2

4779,1

361,8

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

12013,9

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

853071,3

802077,5

326489,1

32372,3

50993,8

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

962129,8

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

853071,3

802077,5

326489,1

32372,3

50993,8

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

962129,8

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

16934,6

16934,6

11570,3

663,3

 

200,0

200,0

 

 

 

17134,6

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

6687,6

 

 

 

6687,6

1770,0

 

 

 

1770,0

8457,6

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3380,5

3380,5

2408,4

76,9

 

694,8

664,8

216,0

101,8

30,0

4075,3

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

781600,3

737294,1

312510,4

31632,1

44306,2

106393,7

100984,9

33453,1

5840,5

5408,8

887994,0

1800000

 

Міністерство культури України

2208903,7

2174785,8

384334,5

37442,5

34117,9

233542,8

215505,8

35446,7

5605,0

18037,0

2442446,5

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2025819,0

1991701,1

377571,8

37199,9

34117,9

232042,8

214055,8

35446,7

5605,0

17987,0

2257861,8

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

24123,6

24123,6

15357,3

1442,2

 

 

 

 

 

 

24123,6

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

4316,4

 

 

 

4316,4

5200,0

 

 

 

5200,0

9516,4

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами

79911,5

79911,5

48853,2

5957,7

 

1237,5

1206,5

436,9

68,6

31,0

81149,0

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

17141,4

17141,4

 

 

 

6904,0

6704,0

 

 

200,0

24045,4

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

480503,5

480503,5

619,6

 

 

133831,7

125807,2

 

 

8024,5

614335,2

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

10875,6

10875,6

6729,5

67,5

 

32250,7

32190,5

19951,4

2017,1

60,2

43126,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

541189,6

541189,6

 

 

 

 

 

 

 

 

541189,6

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

328016,4

328016,4

 

 

 

 

 

 

 

 

328016,4

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек

294207,1

294207,1

191822,2

19358,3

 

19261,4

15648,5

3060,2

606,5

3612,9

313468,5

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

177788,7

177788,7

114190,0

10374,2

 

33357,5

32499,1

11998,2

2912,8

858,4

211146,2

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

174361,6

174361,6

2853,2

97,2

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

175861,6

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4097,0

4097,0

2853,2

97,2

 

 

 

 

 

 

4097,0

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

166820,9

166820,9

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

168320,9

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

8723,1

8723,1

3909,5

145,4

 

 

 

 

 

 

8723,1

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

5723,1

5723,1

3909,5

145,4

 

 

 

 

 

 

5723,1

2100000

 

Міністерство оборони України

45007772,4

33935658,7

16867553,5

1471865,1

11072113,7

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45827325,3

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

45007772,4

33935658,7

16867553,5

1471865,1

11072113,7

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45827325,3

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

35986197,6

31313465,6

15217875,0

1456648,5

4672732,0

310990,6

264183,5

41335,8

47800,0

46807,1

36297188,2

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1076545,2

1068199,5

629702,8

10448,8

8345,7

187344,4

152685,9

39095,8

7327,9

34658,5

1263889,6

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

1364567,2

1264567,2

813634,4

 

100000,0

124839,2

113461,4

45289,9

 

11377,8

1489406,4

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16846734,7

16041580,7

309165,2

34847,4

805154,0

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

25470764,8

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16843027,4

16037873,4

306677,5

34658,4

805154,0

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

25467057,5

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

35362,6

35362,6

21708,0

3096,8

 

60,0

60,0

 

 

 

35422,6

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

358847,8

10674,8

3978,3

279,1

348173,0

206094,2

3361,3

135,0

7,0

202732,9

564942,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

16006,2

16006,2

125,3

 

 

 

 

 

 

 

16006,2

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

100299,8

100299,8

44032,4

14880,6

 

4456,9

3431,9

158,5

1356,0

1025,0

104756,7

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

31662,7

31662,7

16270,5

2358,1

 

3651,4

3321,4

775,0

756,6

330,0

35314,1

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення

130706,4

130706,4

91757,1

3976,8

 

5009,6

4654,9

1422,4

512,7

354,7

135716,0

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3803978,5

3803978,5

 

 

 

1040775,0

989138,3

 

 

51636,7

4844753,5

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

11047670,4

11047670,4

 

 

 

6965910,6

6370533,5

 

 

595377,1

18013581,0

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

406387,6

76479,1

28972,5

1519,8

329908,5

16127,8

15922,8

1431,3

730,0

205,0

422515,4

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

13394,6

13394,6

9289,3

637,4

 

12508,6

11188,6

4152,9

2021,1

1320,0

25903,2

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

580795,0

580795,0

 

 

 

326746,0

299181,7

 

 

27564,3

907541,0

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

68756,7

32,2

 

 

68724,5

18909,5

 

 

 

18909,5

87666,2

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

56693,5

56693,5

30784,5

6163,0

 

5988,0

4641,0

844,4

1565,2

1347,0

62681,5

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

18138,9

12315,7

81,3

178,2

5823,2

 

 

 

 

 

18138,9

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

42524,8

 

 

 

42524,8

15,0

 

 

 

15,0

42539,8

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

110001,9

100001,9

59278,3

1313,8

10000,0

13177,5

12950,7

5589,2

149,0

226,8

123179,4

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

3707,3

3707,3

2487,7

189,0

 

 

 

 

 

 

3707,3

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

3707,3

3707,3

2487,7

189,0

 

 

 

 

 

 

3707,3

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49451354,5

49451354,5

 

 

 

 

 

 

 

 

49451354,5

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49451354,5

49451354,5

 

 

 

 

 

 

 

 

49451354,5

2211180

0180

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

6008126,2

6008126,2

 

 

 

 

 

 

 

 

6008126,2

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43443228,3

43443228,3

 

 

 

 

 

 

 

 

43443228,3

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

9202919,6

8466193,0

1583771,2

242977,3

736726,6

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

11411030,3

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

8247516,7

7510972,7

936227,6

194262,5

736544,0

1872602,7

1655019,3

46854,0

16349,4

217583,4

10120119,4

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

25772,1

25772,1

16550,7

1543,7

 

1140,2

1140,2

 

640,2

 

26912,3

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

36544,0

 

 

 

36544,0

34522,6

 

 

 

34522,6

71066,6

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

744132,5

744132,5

 

 

 

1628511,5

1462684,6

 

 

165826,9

2372644,0

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

151267,2

151267,2

101321,6

3914,4

 

67286,7

64115,8

32596,5

8941,7

3170,9

218553,9

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1275,6

1275,6

936,2

 

 

 

 

 

 

 

1275,6

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

738562,6

738562,6

330014,7

70941,3

 

9878,2

9043,9

2281,2

1342,5

834,3

748440,8

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

4842,2

4842,2

 

 

 

50646,1

48559,1

 

 

2087,0

55488,3

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

767008,2

767008,2

270525,9

60502,4

 

18138,8

15599,7

3398,1

1325,0

2539,1

785147,0

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

300336,5

300336,5

123184,4

48407,7

 

11274,0

9776,7

601,7

2008,1

1497,3

311610,5

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

82967,7

82967,7

54421,0

5179,9

 

13905,2

13514,8

7153,9

949,5

390,4

96872,9

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

125861,9

125861,9

26242,4

2688,7

 

2961,0

2961,0

622,6

958,4

 

128822,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

4098857,7

3898857,7

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

4098857,7

 

 

в тому числі на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

18946,1

18946,1

13030,7

1084,4

 

1318,0

968,0

200,0

184,0

350,0

20264,1

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

938870,4

938687,8

639190,2

47990,6

182,6

328534,2

310145,1

89582,4

47878,2

18389,1

1267404,6

2304020

0740

Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій

865074,3

864891,7

586709,2

46218,5

182,6

328460,7

310071,6

89582,4

47867,9

18389,1

1193535,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46378988,5

46333988,5

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46508727,3

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46378988,5

46333988,5

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46508727,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

46177023,6

46177023,6

 

 

 

 

 

 

 

 

46177023,6

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3532549,0

2675692,5

783972,3

202575,4

856856,5

797732,8

636829,2

50474,3

315365,8

160903,6

4330281,8

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

558127,9

160924,3

106460,2

4116,8

397203,6

54825,6

26544,4

7198,1

3064,8

28281,2

612953,5

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

19811,3

19811,3

14014,7

331,7

 

13954,7

13294,7

1800,0

2254,9

660,0

33766,0

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

12732,1

 

 

 

12732,1

10460,0

 

 

 

10460,0

23192,1

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9408,7

9408,7

6430,1

516,9

 

7449,0

5568,7

2853,1

443,0

1880,3

16857,7

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

514672,4

130200,9

85128,5

3220,9

384471,5

17961,9

7681,0

2545,0

366,9

10280,9

532634,3

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1289,7

1289,7

886,9

47,3

 

 

 

 

 

 

1289,7

2404000

 

Державна служба геології та надр України

110343,8

10343,8

7563,7

34,4

100000,0

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

133443,8

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

10343,8

10343,8

7563,7

34,4

 

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

33443,8

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

126017,5

126017,5

85429,7

4599,6

 

 

 

 

 

 

126017,5

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

126017,5

126017,5

85429,7

4599,6

 

 

 

 

 

 

126017,5

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

652,8

652,8

450,5

19,7

 

 

 

 

 

 

652,8

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

652,8

652,8

450,5

19,7

 

 

 

 

 

 

652,8

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1143121,2

1071206,4

577340,0

193525,7

71914,8

584133,0

522178,2

43276,2

311901,0

61954,8

1727254,2

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

10049,3

10049,3

7009,0

237,0

 

 

 

 

 

 

10049,3

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2545,3

2545,3

1739,8

192,7

 

1299,6

1284,6

440,3

322,4

15,0

3844,9

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

975273,7

975203,7

568591,2

193096,0

70,0

582833,4

520893,6

42835,9

311578,6

61939,8

1558107,1

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1592679,9

1304941,8

5771,9

216,7

287738,1

135674,2

68406,6

 

 

67267,6

1728354,1

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5442,9

5442,9

3859,0

152,8

 

 

 

 

 

 

5442,9

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2014,1

 

 

 

2014,1

 

 

 

 

 

2014,1

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

3468,7

2925,3

1912,9

63,9

543,4

 

 

 

 

 

3468,7

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

90881550,8

90747225,8

239091,0

36192,9

134325,0

462828,1

166240,0

40655,3

12321,4

296588,1

91344378,9

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8572602,8

8508397,9

77117,4

28377,7

64204,9

289325,0

65873,8

645,0

2941,9

223451,2

8861927,8

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

57349,1

57349,1

38432,6

2534,1

 

2359,8

2359,8

 

1737,7

 

59708,9

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці

11787,3

2,6

 

 

11784,7

6849,0

 

 

 

6849,0

18636,3

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1671,6

1671,6

833,7

220,3

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1777,1

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

14282,1

12889,3

5743,6

3051,3

1392,8

75,0

55,0

 

14,0

20,0

14357,1

2501460

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60338,1

58150,7

 

 

2187,4

 

 

 

 

 

60338,1

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

89744,0

89744,0

32107,5

22572,0

 

5249,3

5140,4

600,8

1173,4

108,9

94993,3

2502000

 

Державна служба з питань праці

203393,6

203393,6

135063,1

5965,1

 

1,5

1,5

 

 

 

203395,1

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

203393,6

203393,6

135063,1

5965,1

 

1,5

1,5

 

 

 

203395,1

2503000

 

Державна інспекція України з питань праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2503010

0412

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

331217,0

261096,9

6459,1

834,4

70120,1

 

 

 

 

 

331217,0

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

11648,9

11096,9

6459,1

834,4

552,0

 

 

 

 

 

11648,9

2505080

1090

Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

5619,1

 

 

 

5619,1

 

 

 

 

 

5619,1

2506000

 

Пенсійний фонд України

80811551,5

80811551,5

 

 

 

 

 

 

 

 

80811551,5

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

63052284,5

63052284,5

 

 

 

 

 

 

 

 

63052284,5

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій

17759267,0

17759267,0

 

 

 

 

 

 

 

 

17759267,0

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

962785,9

962785,9

20451,4

1015,7

 

173501,6

100364,7

40010,3

9379,5

73136,9

1136287,5

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

30254,4

30254,4

20451,4

1015,7

 

38,7

38,7

 

2,1

 

30293,1

2508000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2508010

0412

Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

900118,3

600118,3

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

900118,3

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

900118,3

600118,3

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

900118,3

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

600118,3

600118,3

 

 

 

 

 

 

 

 

600118,3

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1337682,2

826900,3

401309,7

33884,5

510781,9

462077,0

60751,7

1081,0

81,1

401325,3

1799759,2

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

665716,3

202883,7

29845,0

3668,1

462832,6

461933,2

60643,9

1081,0

1,0

401289,3

1127649,5

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

47256,2

47256,2

27218,2

3017,7

 

 

 

 

 

 

47256,2

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

4503,5

963,9

512,4

235,5

3539,6

80,0

80,0

40,0

1,0

 

4583,5

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

5304,7

5304,7

2114,4

414,9

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

5428,9

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

69974,3

69974,3

44731,1

3800,8

 

 

 

 

 

 

69974,3

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

69974,3

69974,3

44731,1

3800,8

 

 

 

 

 

 

69974,3

2753000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

4842,3

2842,3

1883,7

196,7

2000,0

 

 

 

 

 

4842,3

2753010

0111

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

2842,3

2842,3

1883,7

196,7

 

 

 

 

 

 

2842,3

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

23959,6

23959,6

16890,7

571,6

 

 

 

 

 

 

23959,6

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

23959,6

23959,6

16890,7

571,6

 

 

 

 

 

 

23959,6

2755000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

573189,7

527240,4

307959,2

25647,3

45949,3

143,8

107,8

 

80,1

36,0

573333,5

2755010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

523355,4

523355,4

307959,2

25647,3

 

143,8

107,8

 

80,1

36,0

523499,2

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

5200309,0

4810870,9

 

 

389438,1

800000,0

800000,0

 

 

 

6000309,0

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

5200309,0

4810870,9

 

 

389438,1

800000,0

800000,0

 

 

 

6000309,0

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

4800000,0

4800000,0

 

 

 

800000,0

800000,0

 

 

 

5600000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1658474,4

716940,0

434695,3

19867,9

941534,4

530247,2

402995,8

125260,4

17704,2

127251,4

2188721,6

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

674602,7

78055,4

37556,0

2792,5

596547,3

200887,0

106467,0

2250,0

1000,0

94420,0

875489,7

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

45707,9

45707,9

23816,1

1622,6

 

 

 

 

 

 

45707,9

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

46547,3

 

 

 

46547,3

35320,0

 

 

 

35320,0

81867,3

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

8031,9

8031,9

2922,1

595,4

 

6567,0

6467,0

2250,0

1000,0

100,0

14598,9

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

15924,6

15924,6

10817,8

574,5

 

 

 

 

 

 

15924,6

2801500

0810

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

5691,0

5691,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5691,0

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

357323,4

354317,1

208035,5

4625,3

3006,3

311693,6

283697,4

119995,9

16312,5

27996,2

669017,0

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

69067,1

66067,1

7939,7

103,1

3000,0

 

 

 

 

 

69067,1

2802030

0421

Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби

222796,6

222796,6

157878,9

2727,2

 

286686,4

260298,4

109620,9

15503,1

26388,0

509483,0

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

124548,0

123892,0

79272,4

7357,0

656,0

70,0

70,0

 

 

 

124618,0

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

87331,1

87331,1

57690,8

2401,0

 

50,0

50,0

 

 

 

87381,1

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

35560,9

35560,9

21581,6

4956,0

 

20,0

20,0

 

 

 

35580,9

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

444587,8

103263,0

72788,3

2377,7

341324,8

17556,6

12721,4

3014,5

384,6

4835,2

462144,4

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

41770,2

41770,2

28401,0

1852,9

 

15,8

15,8

 

10,8

 

41786,0

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

4672,8

 

 

 

4672,8

2970,4

 

 

 

2970,4

7643,2

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

398144,8

61492,8

44387,3

524,8

336652,0

14570,4

12705,6

3014,5

373,8

1864,8

412715,2

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

4203090,8

4162897,7

444451,4

29998,3

40193,1

174768,4

138910,8

13142,4

30338,6

35857,6

4377859,2

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

3528179,4

3489139,7

17492,4

3861,0

39039,7

 

 

 

 

 

3528179,4

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

34748,1

34748,1

17492,4

3861,0

 

 

 

 

 

 

34748,1

3102000

 

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103000

 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103010

0452

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

281161,4

281161,4

197761,8

9729,6

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

397008,1

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

281161,4

281161,4

197761,8

9729,6

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

397008,1

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту України

266209,0

265055,6

155749,2

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

325130,7

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

266209,0

265055,6

155749,2

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

325130,7

3108000

 

Державна авіаційна служба України

59395,5

59395,5

32567,0

1980,2

 

 

 

 

 

 

59395,5

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

59395,5

59395,5

32567,0

1980,2

 

 

 

 

 

 

59395,5

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

67648,8

67648,8

40655,5

4215,4

 

 

 

 

 

 

67648,8

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

67648,8

67648,8

40655,5

4215,4

 

 

 

 

 

 

67648,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

23113192,0

19129286,7

6757,7

712,9

3983905,3

 

 

 

 

 

23113192,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

23113192,0

19129286,7

6757,7

712,9

3983905,3

 

 

 

 

 

23113192,0

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

10658,8

10658,8

6757,7

712,9

 

 

 

 

 

 

10658,8

3300000

 

Державна фіскальна служба України

4411785,3

4404171,3

2945692,2

236076,2

7614,0

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5333473,6

3301000

 

Апарат Державної фіскальної служби України

4411785,3

4404171,3

2945692,2

236076,2

7614,0

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5333473,6

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

4388942,1

4388942,1

2940908,3

235175,0

 

916519,3

912765,1

 

285,1

3754,2

5305461,4

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

7614,0

 

 

 

7614,0

169,0

 

 

 

169,0

7783,0

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

15229,2

15229,2

4783,9

901,2

 

5000,0

4950,0

1520,0

1047,1

50,0

20229,2

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1031853,5

994047,6

141328,3

2207,0

37805,9

250,0

 

 

 

250,0

1032103,5

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1031853,5

994047,6

141328,3

2207,0

37805,9

250,0

 

 

 

250,0

1032103,5

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

20329,1

20329,1

12875,6

611,8

 

 

 

 

 

 

20329,1

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

4014,7

 

 

 

4014,7

250,0

 

 

 

250,0

4264,7

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

658,3

658,3

470,9

13,5

 

 

 

 

 

 

658,3

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

191190,4

187200,7

24042,0

68,3

3989,7

 

 

 

 

 

191190,4

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

692943,4

663141,9

103939,8

1513,4

29801,5

 

 

 

 

 

692943,4

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

32067,8

32067,8

 

 

 

 

 

 

 

 

32067,8

3500000

 

Міністерство фінансів України

1755268,1

1736768,3

793070,3

67152,5

18499,8

26508,8

24838,9

9441,8

3726,8

1669,9

1781776,9

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

477332,0

458832,2

75536,6

6373,2

18499,8

19253,3

18059,0

9101,8

1200,0

1194,3

496585,3

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

131774,4

131774,4

71338,3

6183,6

 

 

 

 

 

 

131774,4

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

6179,3

6179,3

4198,3

189,6

 

10200,0

9615,0

5000,0

183,0

585,0

16379,3

3501120

0150

Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

18499,8

 

 

 

18499,8

314,4

 

 

 

314,4

18814,2

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

271058,5

271058,5

 

 

 

 

 

 

 

 

271058,5

3501410

0113

Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі

49820,0

49820,0

 

 

 

 

 

 

 

 

49820,0

3504000

 

Державна казначейська служба України

878593,4

878593,4

449092,8

45845,7

 

5953,9

5482,6

 

2389,2

471,3

884547,3

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

715741,2

715741,2

449092,8

45845,7

 

5953,9

5482,6

 

2389,2

471,3

721695,1

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

370642,7

370642,7

250251,8

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

370815,8

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

370642,7

370642,7

250251,8

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

370815,8

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

27516,9

27516,9

17428,3

1366,8

 

900,0

900,0

320,0

124,9

 

28416,9

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

25728,3

25728,3

16225,5

1301,1

 

 

 

 

 

 

25728,3

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

1788,6

1788,6

1202,8

65,7

 

900,0

900,0

320,0

124,9

 

2688,6

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

176171929,1

170183432,9

 

 

4188496,2

3795600,0

 

 

 

3795600,0

179967529,1

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

176171929,1

170183432,9

 

 

4188496,2

3795600,0

 

 

 

3795600,0

179967529,1

3511030

0133

Резервний фонд

1800000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800000,0

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

275000,0

 

 

 

275000,0

 

 

 

 

 

275000,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

42916440,7

42916440,7

 

 

 

 

 

 

 

 

42916440,7

3600000

 

Міністерство юстиції України

5101219,3

5009238,2

2370226,4

364039,6

91981,1

1147738,5

1086730,8

149960,1

86686,3

61007,7

6248957,8

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1922911,9

1894732,3

720422,9

56727,8

28179,6

880187,7

824876,4

81975,3

43469,8

55311,3

2803099,6

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1108632,5

1106747,5

718833,2

56441,7

1885,0

833531,2

823469,4

81375,3

43303,8

10061,8

1942163,7

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

26294,6

 

 

 

26294,6

45229,5

 

 

 

45229,5

71524,1

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

2607,0

2607,0

1589,7

286,1

 

1427,0

1407,0

600,0

166,0

20,0

4034,0

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

30068,2

30068,2

13815,3

393,5

 

55602,2

55602,2

 

 

 

85670,4

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

30068,2

30068,2

13815,3

393,5

 

55602,2

55602,2

 

 

 

85670,4

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

272885,4

215427,6

58557,7

4389,2

57457,8

 

 

 

 

 

272885,4

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

150495,4

93037,6

58557,7

4389,2

57457,8

 

 

 

 

 

150495,4

3604000

 

Державна виконавча служба України

10924,3

10924,3

6144,6

500,0

 

10150,0

10150,0

700,0

502,0

 

21074,3

3604010

0380

Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби

10924,3

10924,3

6144,6

500,0

 

10150,0

10150,0

700,0

502,0

 

21074,3

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2773861,0

2772861,0

1514788,9

298594,3

1000,0

188473,0

183057,9

61308,4

42032,9

5415,1

2962334,0

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

169910,1

169910,1

120049,3

8261,8

 

623,0

604,2

242,0

92,0

18,8

170533,1

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2600917,2

2599917,2

1394739,6

287916,3

1000,0

187850,0

182453,7

61066,4

41940,9

5396,3

2788767,2

3609000

 

Державна архівна служба України

89548,6

84204,9

56005,5

3391,8

5343,7

13325,6

13044,3

5976,4

681,6

281,3

102874,2

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

9450,8

9450,8

6632,1

215,7

 

0,1

0,1

 

 

 

9450,9

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

5343,7

 

 

 

5343,7

107,8

 

 

 

107,8

5451,5

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

74754,1

74754,1

49373,4

3176,1

 

13217,7

13044,2

5976,4

681,6

173,5

87971,8

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

6795,7

6514,0

1891,4

 

281,7

 

 

 

 

 

6795,7

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

6795,7

6514,0

1891,4

 

281,7

 

 

 

 

 

6795,7

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

3995,7

3714,0

1891,4

 

281,7

 

 

 

 

 

3995,7

3801030

0850

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

2800,0

2800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2800,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

23577,7

23250,3

16509,7

292,1

327,4

 

 

 

 

 

23577,7

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

23577,7

23250,3

16509,7

292,1

327,4

 

 

 

 

 

23577,7

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

23250,3

23250,3

16509,7

292,1

 

 

 

 

 

 

23250,3

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

25874,1

25874,1

16714,9

1141,9

 

 

 

 

 

 

25874,1

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

25874,1

25874,1

16714,9

1141,9

 

 

 

 

 

 

25874,1

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

25874,1

25874,1

16714,9

1141,9

 

 

 

 

 

 

25874,1

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

32059,4

30246,1

19429,8

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

32059,4

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

32059,4

30246,1

19429,8

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

32059,4

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

32059,4

30246,1

19429,8

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

32059,4

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

895493,1

700935,9

399204,8

13033,3

194557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

899027,7

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

895493,1

700935,9

399204,8

13033,3

194557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

899027,7

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

895493,1

700935,9

399204,8

13033,3

194557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

899027,7

5980000

 

Вища рада юстиції

21413,7

21413,7

13559,9

1305,9

 

 

 

 

 

 

21413,7

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

21413,7

21413,7

13559,9

1305,9

 

 

 

 

 

 

21413,7

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

21413,7

21413,7

13559,9

1305,9

 

 

 

 

 

 

21413,7

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

29040,2

29040,2

20327,3

454,9

 

 

 

 

 

 

29040,2

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

29040,2

29040,2

20327,3

454,9

 

 

 

 

 

 

29040,2

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

29040,2

29040,2

20327,3

454,9

 

 

 

 

 

 

29040,2

6010000

 

Антимонопольний комітет України

60211,1

59432,0

41146,5

1989,4

779,1

3981,8

3981,8

 

603,9

 

64192,9

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

60211,1

59432,0

41146,5

1989,4

779,1

3981,8

3981,8

 

603,9

 

64192,9

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

59432,0

59432,0

41146,5

1989,4

 

3981,8

3981,8

 

603,9

 

63413,8

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

779,1

 

 

 

779,1

 

 

 

 

 

779,1

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

48446,6

48446,6

14879,2

2551,4

 

289,0

289,0

 

161,0

 

48735,6

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

48446,6

48446,6

14879,2

2551,4

 

289,0

289,0

 

161,0

 

48735,6

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

23084,8

23084,8

11737,5

2310,7

 

289,0

289,0

 

161,0

 

23373,8

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

21723,5

21723,5

1089,7

109,3

 

 

 

 

 

 

21723,5

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

3638,3

3638,3

2052,0

131,4

 

 

 

 

 

 

3638,3

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

42605,0

42605,0

27824,9

1685,6

 

 

 

 

 

 

42605,0

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

42605,0

42605,0

27824,9

1685,6

 

 

 

 

 

 

42605,0

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

42605,0

42605,0

27824,9

1685,6

 

 

 

 

 

 

42605,0

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

247882,0

230932,0

160536,2

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

247882,0

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

247882,0

230932,0

160536,2

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

247882,0

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

247882,0

230932,0

160536,2

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

247882,0

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

50403,4

50403,4

34137,8

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

50463,4

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

50403,4

50403,4

34137,8

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

50463,4

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

50403,4

50403,4

34137,8

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

50463,4

6380000

 

Державне космічне агентство України

2798580,4

111873,9

70412,8

9018,6

2686706,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2801590,4

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2798580,4

111873,9

70412,8

9018,6

2686706,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2801590,4

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

11051,4

11051,4

7322,8

761,8

 

50,0

50,0

 

 

 

11101,4

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

103113,9

100822,5

63090,0

8256,8

2291,4

2960,0

2864,6

900,6

397,4

95,4

106073,9

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

20836,4

20780,5

14825,8

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

20839,8

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

20836,4

20780,5

14825,8

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

20839,8

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

20836,4

20780,5

14825,8

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

20839,8

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

60322,7

51022,7

24964,0

 

9300,0

 

 

 

 

 

60322,7

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

60322,7

51022,7

24964,0

 

9300,0

 

 

 

 

 

60322,7

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

60322,7

51022,7

24964,0

 

9300,0

 

 

 

 

 

60322,7

6510000

 

Рахункова палата

79743,6

79743,6

47208,1

3509,9

 

 

 

 

 

 

79743,6

6511000

 

Апарат Рахункової палати

79743,6

79743,6

47208,1

3509,9

 

 

 

 

 

 

79743,6

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

79743,6

79743,6

47208,1

3509,9

 

 

 

 

 

 

79743,6

6520000

 

Служба безпеки України

4436525,2

3986706,3

2803341,6

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4533083,1

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

4406328,4

3956509,5

2780229,4

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4502886,3

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

4091949,2

3875230,3

2780229,4

65597,3

216718,9

24521,6

22936,9

435,9

5608,9

1584,7

4116470,8

6540000

 

Національна академія наук України

2338991,7

103572,3

48711,5

4483,0

2235419,4

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2896462,7

6541000

 

Національна академія наук України

2338991,7

103572,3

48711,5

4483,0

2235419,4

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2896462,7

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

57394,8

57394,8

23135,0

869,6

 

5380,3

5058,5

 

1299,1

321,8

62775,1

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2202595,1

 

 

 

2202595,1

545925,5

 

 

 

545925,5

2748520,6

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

2697,8

2697,8

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

2782,9

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

37523,2

37523,2

21154,7

3585,2

 

1169,3

1169,3

648,5

85,5

 

38692,5

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

32824,3

 

 

 

32824,3

4700,0

 

 

 

4700,0

37524,3

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

5956,5

5956,5

4421,8

28,2

 

210,8

210,8

111,0

10,8

 

6167,3

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

114898,7

26052,1

13222,1

1402,2

88846,6

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

137225,9

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

114898,7

26052,1

13222,1

1402,2

88846,6

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

137225,9

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

12265,7

12265,7

4153,0

574,3

 

994,0

994,0

194,7

104,8

 

13259,7

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

88846,6

 

 

 

88846,6

4204,9

 

 

 

4204,9

93051,5

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

13786,4

13786,4

9069,1

827,9

 

17128,3

16888,3

9314,5

2110,0

240,0

30914,7

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1245622,7

1005880,5

435214,4

97015,7

239742,2

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1317487,9

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1245622,7

1005880,5

435214,4

97015,7

239742,2

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1317487,9

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

239742,2

 

 

 

239742,2

37455,3

 

 

 

37455,3

277197,5

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

994399,4

994399,4

430523,8

96786,0

 

34397,9

33330,1

4953,9

6418,9

1067,8

1028797,3

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

11481,1

11481,1

4690,6

229,7

 

12,0

12,0

 

 

 

11493,1

6570000

 

Національна академія мистецтв України

18070,4

10108,0

3991,9

300,8

7962,4

 

 

 

 

 

18070,4

6571000

 

Національна академія мистецтв України

18070,4

10108,0

3991,9

300,8

7962,4

 

 

 

 

 

18070,4

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

10108,0

10108,0

3991,9

300,8

 

 

 

 

 

 

10108,0

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

7962,4

 

 

 

7962,4

 

 

 

 

 

7962,4

6580000

 

Національна академія правових наук України

26393,9

8902,8

3057,6

370,1

17491,1

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

30242,2

6581000

 

Національна академія правових наук України

26393,9

8902,8

3057,6

370,1

17491,1

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

30242,2

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

8902,8

8902,8

3057,6

370,1

 

700,0

660,0

10,2

166,0

40,0

9602,8

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

17491,1

 

 

 

17491,1

3148,3

 

 

 

3148,3

20639,4

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

379059,2

29585,3

13642,0

1719,9

349473,9

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

596860,5

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

379059,2

29585,3

13642,0

1719,9

349473,9

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

596860,5

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

19291,2

19291,2

6765,8

757,4

 

69,8

64,2

 

9,1

5,6

19361,0

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

347254,2

 

 

 

347254,2

215031,5

 

 

 

215031,5

562285,7

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

10294,1

10294,1

6876,2

962,5

 

2700,0

2445,0

400,0

79,0

255,0

12994,1

6600000

 

Управління державної охорони України

457477,8

386622,5

248239,6

4795,9

70855,3

150,0

61,5

20,0

 

88,5

457627,8

6601000

 

Управління державної охорони України

457477,8

386622,5

248239,6

4795,9

70855,3

150,0

61,5

20,0

 

88,5

457627,8

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

431677,8

386622,5

248239,6

4795,9

45055,3

150,0

61,5

20,0

 

88,5

431827,8

6610000

 

Фонд державного майна України

146886,4

146886,4

96228,3

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

147258,1

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

146886,4

146886,4

96228,3

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

147258,1

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

146886,4

146886,4

96228,3

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

147258,1

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

637477,0

553027,6

378125,2

17209,5

84449,4

8856,0

7326,0

 

500,0

1530,0

646333,0

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

637477,0

553027,6

378125,2

17209,5

84449,4

8856,0

7326,0

 

500,0

1530,0

646333,0

6621010

0350

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном

606954,9

532505,5

362582,1

16689,6

74449,4

8856,0

7326,0

 

500,0

1530,0

615810,9

6621040

0942

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

20522,1

20522,1

15543,1

519,9

 

 

 

 

 

 

20522,1

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

661487,9

617960,8

353058,2

28283,8

43527,1

55837,4

53677,6

23833,1

2533,8

2159,8

717325,3

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

661487,9

617960,8

353058,2

28283,8

43527,1

55837,4

53677,6

23833,1

2533,8

2159,8

717325,3

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

564511,2

545874,9

309526,3

27841,0

18636,3

10666,5

8743,6

503,4

1576,7

1922,9

575177,7

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

16030,0

 

 

 

16030,0

 

 

 

 

 

16030,0

6641120

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

31086,8

31086,8

21597,2

442,8

 

44990,9

44815,0

23329,7

957,1

175,9

76077,7

6730000

 

Центральна виборча комісія

131435,1

117886,4

32097,9

1866,7

13548,7

 

 

 

 

 

131435,1

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

131435,1

117886,4

32097,9

1866,7

13548,7

 

 

 

 

 

131435,1

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

93739,1

81040,1

32097,9

1866,7

12699,0

 

 

 

 

 

93739,1

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

166586,4

165439,5

112883,8

8767,8

1146,9

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

171532,4

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

166586,4

165439,5

112883,8

8767,8

1146,9

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

171532,4

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

165439,5

165439,5

112883,8

8767,8

 

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

170385,5

7721800

0490

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури у Вінницькій області

1146,9

 

 

 

1146,9

 

 

 

 

 

1146,9

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

101472,1

101472,1

68101,0

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

104915,0

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

101472,1

101472,1

68101,0

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

104915,0

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

101472,1

101472,1

68101,0

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

104915,0

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

149097,7

149097,7

101963,3

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

156385,5

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

149097,7

149097,7

101963,3

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

156385,5

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

149097,7

149097,7

101963,3

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

156385,5

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

136633,6

136633,6

90894,3

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

141365,0

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

136633,6

136633,6

90894,3

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

141365,0

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

136633,6

136633,6

90894,3

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

141365,0

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

135553,5

135553,5

91832,7

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

136122,5

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

135553,5

135553,5

91832,7

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

136122,5

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

135553,5

135553,5

91832,7

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

136122,5

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

105135,7

105135,7

70032,4

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107011,1

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

105135,7

105135,7

70032,4

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107011,1

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

105135,7

105135,7

70032,4

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

107011,1

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

120356,0

120356,0

80047,5

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

123268,4

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

120356,0

120356,0

80047,5

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

123268,4

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

120356,0

120356,0

80047,5

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

123268,4

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

110205,1

110205,1

75326,3

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

114347,7

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

110205,1

110205,1

75326,3

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

114347,7

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

110205,1

110205,1

75326,3

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

114347,7

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

160870,2

160870,2

106183,7

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

164295,6

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

160870,2

160870,2

106183,7

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

164295,6

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

160870,2

160870,2

106183,7

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

164295,6

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

117466,9

117466,9

79418,0

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

120636,7

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

117466,9

117466,9

79418,0

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

120636,7

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

117466,9

117466,9

79418,0

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

120636,7

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

117545,5

117545,5

78857,7

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120477,9

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

117545,5

117545,5

78857,7

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120477,9

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

117545,5

117545,5

78857,7

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

120477,9

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

137334,9

137334,9

93648,6

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

141276,8

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

137334,9

137334,9

93648,6

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

141276,8

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

137334,9

137334,9

93648,6

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

141276,8

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

105977,4

105977,4

72205,7

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

109976,6

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

105977,4

105977,4

72205,7

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

109976,6

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

105977,4

105977,4

72205,7

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

109976,6

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

154360,0

154360,0

104726,9

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

161426,9

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

154360,0

154360,0

104726,9

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

161426,9

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

154360,0

154360,0

104726,9

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

161426,9

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

129634,9

129634,9

87874,0

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

132651,1

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

129634,9

129634,9

87874,0

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

132651,1

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

129634,9

129634,9

87874,0

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

132651,1

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

103305,1

103305,1

70300,6

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

107828,1

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

103305,1

103305,1

70300,6

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

107828,1

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

103305,1

103305,1

70300,6

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

107828,1

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

111248,8

111248,8

75971,4

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

112796,9

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

111248,8

111248,8

75971,4

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

112796,9

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

111248,8

111248,8

75971,4

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

112796,9

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

111634,7

111634,7

75687,4

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

114718,0

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

111634,7

111634,7

75687,4

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

114718,0

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

111634,7

111634,7

75687,4

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

114718,0

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

165862,6

165862,6

111753,6

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

170555,4

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

165862,6

165862,6

111753,6

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

170555,4

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

165862,6

165862,6

111753,6

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

170555,4

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

99207,7

99207,7

67206,6

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

99523,6

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

99207,7

99207,7

67206,6

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

99523,6

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

99207,7

99207,7

67206,6

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

99523,6

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

123307,9

123307,9

84809,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

123902,7

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

123307,9

123307,9

84809,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

123902,7

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

123307,9

123307,9

84809,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

123902,7

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

115227,3

115227,3

77920,4

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

118899,6

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

115227,3

115227,3

77920,4

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

118899,6

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

115227,3

115227,3

77920,4

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

118899,6

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

73761,3

73761,3

50097,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

76695,2

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

73761,3

73761,3

50097,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

76695,2

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

73761,3

73761,3

50097,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

76695,2

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

121061,8

121061,8

81834,8

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

124655,0

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

121061,8

121061,8

81834,8

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

124655,0

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

121061,8

121061,8

81834,8

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

124655,0

8680000

 

Державна регуляторна служба України

19145,4

19145,4

11215,9

1027,7

 

335,4

335,4

 

235,7

 

19480,8

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

19145,4

19145,4

11215,9

1027,7

 

335,4

335,4

 

235,7

 

19480,8

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

19145,4

19145,4

11215,9

1027,7

 

335,4

335,4

 

235,7

 

19480,8

 

Зміни до додатка N 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2015 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

1914849,3

14088387,9

16003237,2

-2785865,2

-2042406,6

-4828271,8

-871015,9

12045981,3

11174965,4

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

6321131,3

6321131,3

 

-367843,1

-367843,1

 

5953288,2

5953288,2

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

6321131,3

6321131,3

 

-367843,1

-367843,1

 

5953288,2

5953288,2

1101460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

-367843,1

-367843,1

 

-367843,1

-367843,1

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N
п/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2301400

з них:

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

1

Вінницька область

145441,8

2

Волинська область

88177,9

3

Дніпропетровська область

346193,9

4

Донецька область

379912,6

5

Житомирська область

94624,2

6

Закарпатська область

102965,6

7

Запорізька область

160498,3

8

Івано-Франківська область

122317,3

9

Київська область

147195,3

10

Кіровоградська область

120468,2

11

Луганська область

169542,9

12

Львівська область

199404,8

13

Миколаївська область

122847,3

14

Одеська область

254929,4

15

Полтавська область

107279,2

16

Рівненська область

117753,7

17

Сумська область

99360,9

18

Тернопільська область

88217,1

19

Харківська область

204158,6

20

Херсонська область

97391,1

21

Хмельницька область

112868,5

22

Черкаська область

117548,9

23

Чернівецька область

72976,6

24

Чернігівська область

118624,6

25

м. Київ

233734,2

Всього:

3824432,9

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Освітня субвенція

Медична субвенція

05202000000

м. Авдіївка

21928,7

24104,5

12202000000

м. Алчевськ

17156,1

36106,4

12203000000

м. Антрацит

12758,8

26280,6

05203000000

м. Артемівськ

70203,5

103717,5

10202000000

м. Біла Церква

146492,5

139654,6

06202000000

м. Бердичів

60126,0

53838,9

08202000000

м. Бердянськ

68995,5

82639,3

07202000000

м. Берегове

27505,8

 

10201000000

м. Березань

12820,1

12405,6

15202000000

м. Білгород-Дністровський

47369,7

38256,9

09202000000

м. Болехів

28858,3

16369,2

13202000000

м. Борислав

33452,9

25280,9

10203000000

м. Бориспіль

47366,8

 

10204000000

м. Бровари

79490,5

65388,6

12204000000

м. Брянка

6578,9

17724,5

09206000000

м. Бурштин

13076,2

10488,1

10211000000

м. Буча

28262,3

19835,4

10205000000

м. Васильків

35125,3

 

23202000000

м. Ватутіне

11621,1

12522,5

04202000000

м. Вільногірськ

15463,8

16289,0

02201000000

м. Вінниця

265835,0

246051,5

14202000000

м. Вознесенськ

33611,8

35740,0

03202000000

м. Володимир-Волинський

29244,6

41116,8

05204000000

м. Вугледар

12053,8

13713,1

18202000000

м. Глухів

18814,3

31932,2

21204000000

м. Гола Пристань

13726,0

 

05205000000

м. Горлівка

50642,0

46443,9

05206000000

м. Дебальцеве

29803,1

30152,1

05207000000

м. Дзержинськ

56077,5

59746,3

05208000000

м. Димитров

41595,9

43010,7

04203000000

м. Дніпродзержинськ

184513,0

171277,7

04201000000

м. Дніпропетровськ

643608,7

643957,6

05209000000

м. Добропілля

62784,9

48921,6

05210000000

м. Докучаєвськ

4438,4

4827,1

05201000000

м. Донецьк

168737,1

184337,6

13203000000

м. Дрогобич

74124,9

70349,8

05211000000

м. Дружківка

39487,1

53522,0

17202000000

м. Дубно

30772,4

25520,2

08203000000

м. Енергодар

46741,9

42676,1

05212000000

м. Єнакієве

19802,3

17086,5

05213000000

м. Жданівка

2319,3

2391,5

06201000000

м. Житомир

204528,9

179323,9

02202000000

м. Жмеринка

35173,9

 

04204000000

м. Жовті Води

30955,9

45450,0

08201000000

м. Запоріжжя

472565,3

523046,2

11202000000

м. Знам'янка

21065,3

 

23203000000

м. Золотоноша

19058,0

19821,8

09201000000

м. Івано-Франківськ

179595,7

160262,8

15203000000

м. Ізмаїл

61712,4

49290,1

20202000000

м. Ізюм

37977,9

46646,1

15204000000

м. Іллічівськ

59360,6

 

10206000000

м. Ірпінь

53001,5

52025,6

09203000000

м. Калуш

53648,3

45060,3

22202000000

м. Кам'янець-Подільський

69035,8

67064,2

23204000000

м. Канів

18040,2

 

21202000000

м. Каховка

27036,8

 

11201000000

м. Кіровоград

188405,8

167627,8

12205000000

м. Кіровськ

4780,8

10843,7

05214000000

м. Кіровське

4696,9

5128,7

03203000000

м. Ковель

62444,9

69555,4

02203000000

м. Козятин

21487,7

17040,0

09204000000

м. Коломия

49195,6

40521,9

16202000000

м. Комсомольськ

38731,8

36822,6

18203000000

м. Конотоп

50066,8

72691,9

06203000000

м. Коростень

51423,8

46200,4

05215000000

м. Костянтинівка

49628,4

75215,6

15205000000

м. Котовськ

31192,4

44313,4

05216000000

м. Краматорськ

126502,3

156345,0

05217000000

м. Красний Лиман

39463,9

42466,8

12206000000

м. Красний Луч

17007,6

43855,9

05218000000

м. Красноармійськ

55974,1

62191,9

12207000000

м. Краснодон

19735,9

34342,3

16203000000

м. Кременчук

156111,6

153214,7

04205000000

м. Кривий Ріг

489206,2

443783,0

17203000000

м. Кузнецовськ

39919,6

36952,1

20203000000

м. Куп'янськ

38950,6

55138,9

02204000000

м. Ладижин

16912,4

16270,6

18204000000

м. Лебедин

18402,5

 

12208000000

м. Лисичанськ

68623,4

85896,8

20204000000

м. Лозова

44104,4

38520,9

16204000000

м. Лубни

34559,6

39700,8

12201000000

м. Луганськ

67343,4

139100,0

03201000000

м. Луцьк

195354,7

141809,8

13201000000

м. Львів

537919,6

503134,7

20205000000

м. Люботин

19504,9

17069,6

06205000000

м. Малин

21960,9

30294,0

05219000000

м. Макіївка

60008,2

70724,9

04206000000

м. Марганець

32737,7

33772,7

05220000000

м. Маріуполь

296686,6

366031,4

08204000000

м. Мелітополь

98489,2

106294,3

14201000000

м. Миколаїв

303329,7

336120,4

16205000000

м. Миргород

27441,5

 

02205000000

м. Могилів-Подільський

26331,8

21248,4

13204000000

м. Моршин

4299,8

5361,5

07203000000

м. Мукачеве

75114,1

55892,3

04207000000

м. Нікополь

86863,4

81539,0

22203000000

м. Нетішин

28412,3

46148,4

25202000000

м. Ніжин

48635,6

48807,1

21203000000

м. Нова Каховка

49081,9

47007,0

25204000000

м. Новгород-Сіверський

8252,2

9458,6

13205000000

м. Новий Розділ

21813,9

20197,2

03204000000

м. Нововолинськ

39560,4

39028,4

06204000000

м. Новоград-Волинський

47158,4

37235,1

05221000000

м. Новогродівка

10064,7

15720,5

24202000000

м. Новодністровськ

7862,4

7004,7

04208000000

м. Новомосковськ

55020,3

48317,8

10212000000

м. Обухів

29689,1

 

15201000000

м. Одеса

731337,2

679969,5

11203000000

м. Олександрія

63730,6

63471,8

04209000000

м. Орджонікідзе

28243,5

29576,9

17204000000

м. Острог

9982,7

 

18205000000

м. Охтирка

35501,6

42135,2

14203000000

м. Очаків

10034,8

 

04210000000

м. Павлоград

81858,5

90578,8

12209000000

м. Первомайськ (Луганська обл.)

6032,9

10570,1

14204000000

м. Первомайськ (Миколаївська обл.)

49720,2

45386,8

20206000000

м. Первомайський

22839,8

31392,5

10207000000

м. Переяслав-Хмельницький

22411,4

 

04211000000

м. Першотравенськ

21425,7

19461,1

16201000000

м. Полтава

198788,0

198781,7

25203000000

м. Прилуки

40143,8

39469,4

17201000000

м. Рівне

180040,2

162999,2

10208000000

м. Ржищев

4796,7

5037,7

12210000000

м. Ровеньки

15953,1

28298,4

18206000000

м. Ромни

34400,5

29305,5

12211000000

м. Рубіжне

32472,3

41791,8

13206000000

м. Самбір

29504,9

 

12212000000

м. Свердловськ

21134,7

35400,4

11204000000

м. Світловодськ

30583,3

40333,8

05222000000

м. Селидове

32715,5

48968,8

12213000000

м. Сєверодонецьк

71838,1

96940,3

04212000000

м. Синельникове

24600,7

 

22204000000

м. Славута

29227,0

 

10209000000

м. Славутич

19078,2

42118,6

05223000000

м. Слов'янськ

99563,6

109100,3

23205000000

м. Сміла

48594,3

55101,0

05224000000

м. Сніжне

11148,2

12203,5

22205000000

м. Старокостянтинів

32449,0

 

12214000000

м. Стаханов

13562,3

31256,5

13207000000

м. Стрий

49537,9

43894,9

18201000000

м. Суми

183589,2

182271,3

15206000000

м. Теплодар

6876,6

6623,0

04213000000

м. Тернівка

22908,3

19530,5

19201000000

м. Тернопіль

194325,9

142152,9

08205000000

м. Токмак

21158,6

27049,2

05225000000

м. Торез

12274,7

14776,6

13208000000

м. Трускавець

15161,0

20149,4

07201000000

м. Ужгород

105370,8

84317,9

23206000000

м. Умань

59950,1

57832,2

10210000000

м. Фастів

41796,5

 

20201000000

м. Харків

835454,8

967375,9

05226000000

м. Харцизьк

18620,3

18757,3

21201000000

м. Херсон

244607,3

228131,0

22201000000

м. Хмельницький

210395,3

175014,7

02206000000

м. Хмільник

21386,9

 

07204000000

м. Хуст

46544,4

 

13209000000

м. Червоноград

62660,8

57606,9

23201000000

м. Черкаси

180427,5

192364,5

24201000000

м. Чернівці

186628,8

172073,8

25201000000

м. Чернігів

196288,4

198182,3

07205000000

м. Чоп

7799,9

 

19202000000

м. Чортків

26999,5

 

20207000000

м. Чугуїв

25504,4

 

05227000000

м. Шахтарськ

11042,0

9782,2

22206000000

м. Шепетівка

46839,7

 

18207000000

м. Шостка

47591,4

60500,4

15207000000

м. Южне

24205,2

20751,2

14205000000

м. Южноукраїнськ

27049,3

37093,3

09205000000

м. Яремче

28407,0

18072,9

05228000000

м. Ясинувата

7993,9

4589,0

05301000000

Амвросіївський р-н

11813,3

8962,7

15301000000

Ананьївський р-н

33313,1

16840,9

06301000000

Андрушівський р-н

43006,1

21383,6

12301000000

Антрацитівський р-н

7061,0

9573,3

04301000000

Апостолівський р-н

59519,4

36551,8

14301000000

Арбузинський р-н

26627,4

12584,5

05302000000

Артемівський р-н

52221,4

35910,1

15302000000

Арцизський р-н

50453,6

27776,1

20301000000

Балаклійський р-н

73919,6

51287,2

15303000000

Балтський р-н

46085,3

25926,6

06302000000

Баранівський р-н

47847,7

25272,9

20302000000

Барвінківський р-н

28228,1

14395,1

10301000000

Баришівський р-н

45770,4

21127,3

02301000000

Барський р-н

63192,4

33203,2

25301000000

Бахмацький р-н

46348,7

29378,9

14302000000

Баштанський р-н

45219,8

23002,8

06303000000

Бердичівський р-н

40171,2

17933,3

08301000000

Бердянський р-н

29695,6

16207,8

07301000000

Берегівський р-н

79847,4

47296,2

19301000000

Бережанський р-н

48923,9

25517,4

14303000000

Березанський р-н

31441,4

14318,6

15304000000

Березівський р-н

43685,3

20410,2

17301000000

Березнівський р-н

131301,2

37414,9

14304000000

Березнегуватський р-н

25209,7

12540,7

21301000000

Бериславський р-н

49455,5

29409,3

02302000000

Бершадський р-н

69086,6

38122,4

15305000000

Білгород-Дністровський р-н

84610,4

36397,9

12302000000

Біловодський р-н

25609,2

26650,5

22301000000

Білогірський р-н

38721,8

16905,5

21302000000

Білозерський р-н

71233,2

40305,8

12303000000

Білокуракинський р-н

28421,1

14801,9

18301000000

Білопільський р-н

46638,8

32697,1

10302000000

Білоцерківський р-н

57393,1

31308,9

15306000000

Біляївський р-н

126913,4

56100,9

20303000000

Близнюківський р-н

26821,0

12307,1

11301000000

Бобринецький р-н

31444,9

16151,6

25302000000

Бобровицький р-н

38851,7

21813,9

20304000000

Богодухівський р-н

36391,3

24522,5

09301000000

Богородчанський р-н

99535,3

44634,2

10303000000

Богуславський р-н

37014,2

22160,1

15307000000

Болградський р-н

67919,9

41922,3

25303000000

Борзнянський р-н

34876,3

21559,5

10304000000

Бориспільський р-н

58049,8

72480,5

20305000000

Борівський р-н

20389,1

10739,6

10305000000

Бородянський р-н

61336,0

34878,2

19302000000

Борщівський р-н

75946,9

42182,6

14305000000

Братський р-н

25332,8

11068,9

10306000000

Броварський р-н

83292,4

42083,3

13301000000

Бродівський р-н

71983,2

36232,0

06304000000

Брусилівський р-н

22828,4

9511,2

18302000000

Буринський р-н

30383,4

17001,1

13302000000

Буський р-н

58534,1

28084,3

19303000000

Бучацький р-н

88016,9

38434,5

20306000000

Валківський р-н

32723,6

19980,5

25304000000

Варвинський р-н

17782,0

10535,5

08302000000

Василівський р-н

60529,7

40352,6

04302000000

Васильківський р-н (Дніпропетровська обл.)

33803,5

21268,9

10307000000

Васильківський р-н (Київська обл.)

74695,3

60980,5

16301000000

Великобагачанський р-н

27674,6

16085,8

07302000000

Великоберезнянський р-н

34106,7

16787,0

08303000000

Великобілозерський р-н

12930,2

5054,6

20307000000

Великобурлуцький р-н

28526,1

14141,2

21303000000

Великолепетиський р-н

18045,2

10442,7

15308000000

Великомихайлівський р-н

38976,4

18603,1

05303000000

Великоновосілківський р-н

48702,4

33213,9

21304000000

Великоолександрівський р-н

35687,6

16009,4

18303000000

Великописарівський р-н

20992,4

12754,5

04303000000

Верхньодніпровський р-н

47146,7

34642,5

21305000000

Верхньорогачицький р-н

13054,6

7515,0

09302000000

Верховинський р-н

78740,5

21750,0

14306000000

Веселинівський р-н

32470,3

14265,0

08304000000

Веселівський р-н

26117,9

13443,3

24301000000

Вижницький р-н

78662,6

33754,3

07303000000

Виноградівський р-н

166580,2

70414,4

21306000000

Високопільський р-н

15480,0

9296,8

10308000000

Вишгородський р-н

72593,0

44370,5

08305000000

Вільнянський р-н

48430,0

29665,9

11302000000

Вільшанський р-н

15640,4

8126,2

02303000000

Вінницький р-н

77632,0

47950,0

22302000000

Віньковецький р-н

29320,6

15983,8

20308000000

Вовчанський р-н

44277,7

29752,0

14307000000

Вознесенський р-н

34392,2

7910,3

05304000000

Волноваський р-н

109771,9

72697,7

07304000000

Воловецький р-н

43772,6

17564,8

05305000000

Володарський р-н (Донецька обл.)

29347,7

20115,0

10309000000

Володарський р-н (Київська обл.)

20495,3

11398,2

06305000000

Володарсько-Волинський р-н

42764,0

21572,1

03301000000

Володимир-Волинський р-н

31624,3

 

17302000000

Володимирецький р-н

122767,7

37272,8

22303000000

Волочиський р-н

57557,9

32918,9

14308000000

Врадіївський р-н

24105,3

10887,8

16302000000

Гадяцький р-н

52528,7

34258,7

11303000000

Гайворонський р-н

35454,2

24224,4

02304000000

Гайсинський р-н

72288,4

36274,3

09303000000

Галицький р-н

51972,4

27802,2

21307000000

Генічеський р-н

59670,2

36823,5

24302000000

Герцаївський р-н

50218,4

19480,3

24303000000

Глибоцький р-н

104195,8

43735,6

16303000000

Глобинський р-н

54052,2

28756,1

18304000000

Глухівський р-н

25695,6

6426,7

11304000000

Голованівський р-н

33585,2

20126,1

21308000000

Голопристанський р-н

62742,2

38170,3

21309000000

Горностаївський р-н

26303,0

11992,0

09304000000

Городенківський р-н

64608,7

33850,1

23301000000

Городищенський р-н

37013,5

26197,5

25305000000

Городнянський р-н

30684,7

18456,5

13303000000

Городоцький р-н (Львівська обл.)

80636,2

41785,9

22304000000

Городоцький р-н (Хмельницька обл.)

55689,4

31129,5

03302000000

Горохівський р-н

77701,9

32206,4

17303000000

Гощанський р-н

56772,3

21987,5

16304000000

Гребінківський р-н

24724,2

14208,4

08306000000

Гуляйпільський р-н

29559,0

17239,0

19304000000

Гусятинський р-н

79802,3

37807,4

20309000000

Дворічанський р-н

21500,0

11332,1

17304000000

Демидівський р-н

21040,6

9016,0

22305000000

Деражнянський р-н

35767,5

20369,5

20310000000

Дергачівський р-н

70965,2

58591,2

16305000000

Диканський р-н

22070,9

11885,5

04304000000

Дніпропетровський р-н

72277,8

53754,5

05306000000

Добропільський р-н

15432,7

10883,0

11305000000

Добровеличківський р-н

40333,3

21639,4

09305000000

Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)

118846,7

51184,5

11306000000

Долинський р-н (Кіровоградська обл.)

36785,7

21523,5

14309000000

Доманівський р-н

28401,8

15647,6

23302000000

Драбівський р-н

40242,2

22752,8

13304000000

Дрогобицький р-н

79069,2

40786,1

17305000000

Дубенський р-н

66641,9

27957,4

17306000000

Дубровицький р-н

78803,1

28925,6

22306000000

Дунаєвецький р-н

77421,2

39874,1

14310000000

Єланецький р-н

18168,1

9519,2

06307000000

Ємільчинський р-н

53062,9

20974,2

23303000000

Жашківський р-н

53063,7

23896,1

13305000000

Жидачівський р-н

76260,3

42844,4

06308000000

Житомирський р-н

61111,4

42992,3

02305000000

Жмеринський р-н

43240,5

45611,6

13306000000

Жовківський р-н

147483,0

64478,6

14311000000

Жовтневий р-н

58650,7

30955,1

19305000000

Заліщицький р-н

58974,0

29640,4

08307000000

Запорізький р-н

53704,0

35858,1

17307000000

Зарічненський р-н

63362,6

20948,4

24304000000

Заставнівський р-н

64227,4

30971,2

20311000000

Зачепилівський р-н

19690,8

9618,0

19306000000

Збаразький р-н

73123,7

35752,2

19307000000

Зборівський р-н

57902,7

26285,2

23304000000

Звенигородський р-н

51348,2

28600,9

10310000000

Згурівський р-н

22115,7

10863,3

17308000000

Здолбунівський р-н

64942,8

34762,5

16306000000

Зінківський р-н

35713,9

22338,5

20312000000

Зміївський р-н

63824,9

45507,5

11307000000

Знам'янський р-н

30842,9

34633,1

23305000000

Золотоніський р-н

55066,5

26780,9

13307000000

Золочівський р-н (Львівська обл.)

86160,8

42020,9

20313000000

Золочівський р-н (Харківська обл.)

31892,7

16896,5

03303000000

Іваничівський р-н

48441,5

19730,1

15309000000

Іванівський р-н (Одеська обл.)

34898,6

16115,4

21310000000

Іванівський р-н (Херсонська обл.)

17963,1

8682,3

10311000000

Іванківський р-н

36621,5

25643,6

15310000000

Ізмаїльський р-н

64663,2

31030,4

20314000000

Ізюмський р-н

24276,5

 

22307000000

Ізяславський р-н

56987,4

28078,6

02306000000

Іллінецький р-н

50411,6

23594,3

07305000000

Іршавський р-н

141631,6

59288,7

25306000000

Ічнянський р-н

32725,1

20877,2

10312000000

Кагарлицький р-н

37257,6

21355,3

14312000000

Казанківський р-н

24589,1

12272,3

21311000000

Каланчацький р-н

28843,4

13324,2

02307000000

Калинівський р-н

69314,1

36399,8

09306000000

Калуський р-н

67182,6

36621,5

22308000000

Кам'янець-Подільський р-н

68808,6

42460,7

08308000000

Кам'янсько-Дніпровський р-н

42347,7

25469,0

03304000000

Камінь-Каширський р-н

107599,9

37339,6

13308000000

Кам'янка-Бузький р-н

70753,2

34493,9

23306000000

Кам'янський р-н

31727,0

18101,5

23307000000

Канівський р-н

24591,5

30070,1

16307000000

Карлівський р-н

39889,9

21526,3

23308000000

Катеринопільський р-н

26245,0

15269,2

21312000000

Каховський р-н

41749,1

47272,1

20315000000

Кегичівський р-н

24980,4

12899,6

24305000000

Кельменецький р-н

41641,0

26213,2

10313000000

Києво-Святошинський р-н

161684,2

97430,8

03305000000

Ківерцівський р-н

89405,2

38244,6

15311000000

Кілійський р-н

59090,3

31932,4

11308000000

Кіровоградський р-н

47259,9

23039,9

24306000000

Кіцманський р-н

79107,7

42353,2

16308000000

Кобеляцький р-н

43791,8

27191,0

03306000000

Ковельський р-н

66130,2

 

15312000000

Кодимський р-н

33195,2

18471,0

25307000000

Козелецький р-н

45951,0

30614,3

16309000000

Козельщинський р-н

20003,6

12632,1

19308000000

Козівський р-н

40968,5

23776,7

02308000000

Козятинський р-н

62008,9

25530,7

20316000000

Коломацький р-н

7205,2

4643,1

09307000000

Коломийський р-н

123991,7

61108,5

15313000000

Комінтернівський р-н

71150,1

42211,5

11309000000

Компаніївський р-н

22032,7

9487,9

18305000000

Конотопський р-н

27485,7

9582,7

17309000000

Корецький р-н

55201,3

20849,8

25308000000

Коропський р-н

24860,1

15733,7

06309000000

Коростенський р-н

43855,2

15723,8

06310000000

Коростишівський р-н

46184,3

24979,4

23309000000

Корсунь-Шевченківський р-н

39485,4

27814,4

25309000000

Корюківський р-н

30306,2

17196,1

09308000000

Косівський р-н

135747,7

61931,2

17310000000

Костопільський р-н

81009,6

39119,0

05307000000

Костянтинівський р-н

32787,8

12581,2

16326000000

Котелевський р-н

20449,4

12131,1

15314000000

Котовський р-н

34313,5

 

22309000000

Красилівський р-н

69174,7

33225,8

05308000000

Красноармійський р-н

24873,1

24828,1

20317000000

Красноградський р-н

45233,7

27855,1

12304000000

Краснодонський р-н

7749,1

8556,3

20318000000

Краснокутський р-н

31053,7

17907,9

15315000000

Красноокнянський р-н

32625,3

12013,8

18306000000

Краснопільський р-н

33943,0

18112,2

19309000000

Кременецький р-н

91811,0

41722,1

16310000000

Кременчуцький р-н

35231,4

25006,7

12305000000

Кремінський р-н

40065,2

30468,9

14313000000

Кривоозерський р-н

34128,5

15473,6

04305000000

Криворізький р-н

41459,1

28795,9

02309000000

Крижопільський р-н

41064,2

21409,7

04306000000

Криничанський р-н

42799,8

23146,9

18307000000

Кролевецький р-н

34712,9

24796,4

08309000000

Куйбишевський р-н

20555,2

14491,8

25310000000

Куликівський р-н

16677,8

11606,0

20319000000

Куп'янський р-н

27934,6

 

19310000000

Лановецький р-н

39109,8

18484,6

18308000000

Лебединський р-н

21528,8

31343,0

22310000000

Летичівський р-н

31611,6

18247,8

02310000000

Липовецький р-н

43795,7

24367,1

18309000000

Липоводолинський р-н

20497,8

12084,4

23310000000

Лисянський р-н

29791,2

15093,2

02311000000

Літинський р-н

52024,8

22967,3

20320000000

Лозівський р-н

31753,0

25429,7

03307000000

Локачинський р-н

36244,5

13720,2

16311000000

Лохвицький р-н

45344,9

27449,6

16312000000

Лубенський р-н

37966,3

13864,2

06311000000

Лугинський р-н

21595,2

10541,7

12306000000

Лутугинський р-н

17499,8

19683,3

03308000000

Луцький р-н

84119,7

36866,3

06312000000

Любарський р-н

42483,0

16915,1

15316000000

Любашівський р-н

38896,3

18926,9

03309000000

Любешівський р-н

65301,1

21352,0

03310000000

Любомльський р-н

66592,1

23853,7

05309000000

Мар'їнський р-н

75414,3

55920,5

04307000000

Магдалинівський р-н

47771,9

21930,6

10314000000

Макарівський р-н

53668,5

23564,7

06313000000

Малинський р-н

26318,2

 

11310000000

Маловисківський р-н

42805,6

33512,8

03311000000

Маневицький р-н

91300,2

32657,4

23311000000

Маньківський р-н

34013,6

17746,2

12307000000

Марківський р-н

18539,4

9778,8

16313000000

Машівський р-н

23554,1

12286,6

04308000000

Межівський р-н

26470,5

15861,5

08310000000

Мелітопольський р-н

60055,9

30454,8

25311000000

Менський р-н

39166,6

23889,6

13309000000

Миколаївський р-н (Львівська обл.)

76268,6

36865,0

14314000000

Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)

40590,3

18969,0

15317000000

Миколаївський р-н (Одеська обл.)

25791,6

9974,1

16314000000

Миргородський р-н

35226,6

48784,5

10315000000

Миронівський р-н

42945,3

21864,7

08311000000

Михайлівський р-н

25979,1

18270,3

07306000000

Міжгірський р-н

88012,1

34006,1

12308000000

Міловський р-н

14288,2

13236,8

17311000000

Млинівський р-н

64240,4

22926,4

02312000000

Могилів-Подільський р-н

33877,6

21449,6

23312000000

Монастирищенський р-н

44898,9

22812,6

19311000000

Монастириський р-н

35251,3

18331,6

13310000000

Мостиський р-н

74632,7

34237,5

07307000000

Мукачівський р-н

132920,3

60057,7

02313000000

Мурованокуриловецький р-н

29150,9

16854,4

04309000000

Нікопольський р-н

41391,4

26760,8

09309000000

Надвірнянський р-н

156807,2

79228,9

06314000000

Народицький р-н

14197,1

6008,8

18310000000

Недригайлівський р-н

21716,6

15950,6

02314000000

Немирівський р-н

54165,0

31754,9

21313000000

Нижньосірогозький р-н

18595,3

9961,9

25312000000

Ніжинський р-н

27869,5

18941,0

11311000000

Новгородківський р-н

19373,3

9798,5

25313000000

Новгород-Сіверський р-н

16970,9

9192,0

05310000000

Новоазовський р-н

9181,5

4930,3

12309000000

Новоайдарський р-н

31131,1

31937,4

11312000000

Новоархангельський р-н

32767,0

15761,1

14315000000

Новобузький р-н

35107,1

18947,3

20321000000

Нововодолазький р-н

37852,9

20968,4

21314000000

Нововоронцовський р-н

24393,8

13222,2

06315000000

Новоград-Волинський р-н

71915,9

28560,9

08312000000

Новомиколаївський р-н

15505,5

10177,4

11313000000

Новомиргородський р-н

30414,0

18131,8

04310000000

Новомосковський р-н

76685,4

46928,0

14316000000

Новоодеський р-н

40542,4

20824,8

12310000000

Новопсковський р-н

37889,1

23950,8

16315000000

Новосанжарський р-н

40915,0

22052,3

24307000000

Новоселицький р-н

92056,2

48162,4

21315000000

Новотроїцький р-н

42202,0

22252,1

11314000000

Новоукраїнський р-н

49637,6

26442,9

22311000000

Новоушицький р-н

32936,5

18993,4

25314000000

Носівський р-н

34511,4

19178,5

10316000000

Обухівський р-н

43848,1

44586,4

15318000000

Овідіопольський р-н

74673,6

45074,4

06316000000

Овруцький р-н

73449,8

36308,2

06317000000

Олевський р-н

59176,9

25017,1

05311000000

Олександрівський р-н (Донецька обл.)

22369,1

12863,9

11315000000

Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)

34156,6

17539,7

11316000000

Олександрійський р-н

44832,8

23302,9

11317000000

Онуфріївський р-н

19607,1

11598,0

02315000000

Оратівський р-н

30553,7

14019,7

16317000000

Оржицький р-н

31503,9

15406,6

08313000000

Оріхівський р-н

43179,6

29150,8

17312000000

Острозький р-н

51558,6

27884,1

18311000000

Охтирський р-н

30403,1

8205,3

14317000000

Очаківський р-н

21351,1

19614,4

04311000000

Павлоградський р-н

31261,3

18419,2

05312000000

Першотравневий р-н

23138,5

20914,8

14318000000

Первомайський р-н (Миколаївська обл.)

35692,4

19123,6

20322000000

Первомайський р-н (Харківська обл.)

16178,9

 

12311000000

Перевальський р-н

10163,0

19777,6

13311000000

Перемишлянський р-н

51862,4

24516,2

07308000000

Перечинський р-н

41699,6

18971,4

10317000000

Переяслав-Хмельницький р-н

37987,1

36828,1

04312000000

Петриківський р-н

22893,9

16763,9

11318000000

Петрівський р-н

27870,9

15220,3

04313000000

Петропавлівський р-н

31237,6

17978,0

20323000000

Печенізький р-н

8090,7

6564,0

16318000000

Пирятинський р-н

32444,0

20035,8

19312000000

Підволочиський р-н

52697,4

26541,7

19313000000

Підгаєцький р-н

25516,3

11916,2

02316000000

Піщанський р-н

24352,2

13267,9

02317000000

Погребищенський р-н

35170,3

19832,9

04314000000

Покровський р-н

35224,6

22984,4

10318000000

Поліський р-н

12817,6

3581,9

08314000000

Пологівський р-н

42751,8

25351,3

22312000000

Полонський р-н

53557,3

27977,5

16319000000

Полтавський р-н

56456,4

40986,1

12312000000

Попаснянський р-н

51390,3

49801,2

06318000000

Попільнянський р-н

47064,3

20413,5

08315000000

Приазовський р-н

36972,9

17517,6

25315000000

Прилуцький р-н

33830,3

23623,2

08316000000

Приморський р-н

34989,6

19137,8

13312000000

Пустомитівський р-н

121154,1

68722,5

18312000000

Путивльський р-н

20606,4

17679,8

24308000000

Путильський р-н

53913,7

17652,2

04315000000

П'ятихатський р-н

50100,5

29170,6

13313000000

Радехівський р-н

61421,0

28562,0

17313000000

Радивилівський р-н

49008,3

22812,3

06319000000

Радомишльський р-н

42698,5

23935,8

03312000000

Ратнівський р-н

83737,1

30844,1

07309000000

Рахівський р-н

146349,6

61670,0

15319000000

Ренійський р-н

39115,4

22753,8

16320000000

Решетилівський р-н

31694,5

16477,9

17314000000

Рівненський р-н

115089,5

53821,1

25316000000

Ріпкинський р-н

24848,4

18602,0

09310000000

Рогатинський р-н

50117,1

26620,6

03313000000

Рожищенський р-н

59541,2

23964,0

09311000000

Рожнятівський р-н

105175,9

50463,8

15320000000

Роздільнянський р-н

65997,6

34840,1

08317000000

Розівський р-н

9704,6

5797,5

17315000000

Рокитнівський р-н

108858,8

31901,1

10319000000

Рокитнянський р-н

34482,0

17765,9

06306000000

Романівський р-н

36785,7

17849,7

18313000000

Роменський р-н

43879,3

21744,3

06320000000

Ружинський р-н

37658,4

17723,8

15321000000

Савранський р-н

23935,3

11843,6

13314000000

Самбірський р-н

91693,3

64860,3

15322000000

Саратський р-н

67723,7

27370,5

17316000000

Сарненський р-н

170229,6

59438,9

20324000000

Сахновщинський р-н

27699,5

13465,1

07310000000

Свалявський р-н

64355,6

32500,1

12313000000

Сватівський р-н

35047,8

25205,0

11319000000

Світловодський р-н

17834,5

5458,0

16321000000

Семенівський р-н (Полтавська обл.)

29036,7

16415,2

25317000000

Семенівський р-н (Чернігівська обл.)

21138,6

11651,7

18314000000

Середино-Будський р-н

15821,6

10448,2

04316000000

Синельниківський р-н

49386,2

46107,6

21316000000

Скадовський р-н

47108,0

29390,0

10320000000

Сквирський р-н

44101,8

24000,8

13315000000

Сколівський р-н

78224,8

33431,2

22313000000

Славутський р-н

49835,4

42939,0

12314000000

Слов'яносербський р-н

9294,0

14168,9

05313000000

Слов'янський р-н

32371,2

22903,4

23313000000

Смілянський р-н

34265,0

20772,7

14319000000

Снігурівський р-н

53811,9

25071,6

09312000000

Снятинський р-н

92026,0

39833,0

13316000000

Сокальський р-н

99929,9

54305,5

24309000000

Сокирянський р-н

50550,0

27287,1

04317000000

Солонянський р-н

50143,1

25085,3

25318000000

Сосницький р-н

19009,5

12447,0

04318000000

Софіївський р-н

29514,6

14641,2

25319000000

Срібнянський р-н

12032,9

7336,5

05314000000

Старобешівський р-н

13119,6

9117,8

10321000000

Ставищенський р-н

34233,7

14514,3

12315000000

Станично-Луганський р-н

45060,7

31482,7

12316000000

Старобільський р-н

45757,1

35778,9

03314000000

Старовижівський р-н

51460,5

18456,7

22314000000

Старокостянтинівський р-н

47606,8

42325,5

13317000000

Старосамбірський р-н

123802,6

51738,6

22315000000

Старосинявський р-н

24316,8

13205,6

24310000000

Сторожинецький р-н

149923,6

58381,4

13318000000

Стрийський р-н

72147,2

31950,4

18315000000

Сумський р-н

56986,1

38595,2

25320000000

Талалаївський р-н

15927,5

8579,3

23314000000

Тальнівський р-н

39186,3

22021,8

10322000000

Таращанський р-н

37585,2

18392,4

15323000000

Тарутинський р-н

54582,0

24988,5

15324000000

Татарбунарський р-н

45809,3

23374,7

05315000000

Тельманівський р-н

5519,6

2746,0

22316000000

Теофіпольський р-н

41991,8

17038,2

02318000000

Теплицький р-н

35164,6

18433,6

19314000000

Теребовлянський р-н

75161,9

40847,9

19315000000

Тернопільський р-н

56260,1

40001,1

10323000000

Тетіївський р-н

45527,2

20000,8

02319000000

Тиврівський р-н

63848,7

26787,6

09313000000

Тисменицький р-н

88072,9

50001,0

09314000000

Тлумацький р-н

58341,7

29748,2

08318000000

Токмацький р-н

24449,5

10237,8

04319000000

Томаківський р-н

28356,3

16618,9

02320000000

Томашпільський р-н

40525,6

21320,2

12317000000

Троїцький р-н

26072,7

13988,6

02321000000

Тростянецький р-н (Вінницька обл.)

42922,9

22903,3

18316000000

Тростянецький р-н (Сумська обл.)

31731,2

22716,9

02322000000

Тульчинський р-н

56573,1

35551,2

03315000000

Турійський р-н

38912,1

16110,2

13319000000

Турківський р-н

88257,1

36640,3

07311000000

Тячівський р-н

256924,6

105655,6

07312000000

Ужгородський р-н

82757,7

39389,3

11320000000

Ульяновський р-н

31577,3

14542,7

23315000000

Уманський р-н

56218,6

27382,2

11321000000

Устинівський р-н

15477,1

8286,7

10324000000

Фастівський р-н

41375,0

52047,0

15325000000

Фрунзівський р-н

27750,8

11956,1

20325000000

Харківський р-н

128714,1

111683,8

22317000000

Хмельницький р-н

57255,0

33114,7

02323000000

Хмільницький р-н

53353,2

42913,8

16322000000

Хорольський р-н

37050,1

22248,5

24311000000

Хотинський р-н

75856,8

39175,9

23316000000

Христинівський р-н

40758,0

22077,0

07313000000

Хустський р-н

132564,4

78208,7

04320000000

Царичанський р-н

27938,7

17762,3

21317000000

Цюрупинський р-н

78306,6

43689,5

21318000000

Чаплинський р-н

44767,5

21442,9

22318000000

Чемеровецький р-н

46618,0

26765,8

06321000000

Червоноармійський р-н

33788,6

14098,3

23317000000

Черкаський р-н

74203,5

47515,3

02324000000

Чернівецький р-н

25070,7

14187,8

08319000000

Чернігівський р-н (Запорізька обл.)

23033,5

10882,3

25321000000

Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)

57061,8

33220,4

06322000000

Черняхівський р-н

40532,5

18116,3

02325000000

Чечельницький р-н

26122,8

13869,2

23318000000

Чигиринський р-н

30744,2

17818,3

23319000000

Чорнобаївський р-н

53631,6

26328,9

16323000000

Чорнухинський р-н

13093,1

7475,3

19316000000

Чортківський р-н

58987,1

47882,3

20326000000

Чугуївський р-н

43398,0

51435,3

06323000000

Чуднівський р-н

44752,5

22645,2

16324000000

Чутівський р-н

25773,5

14538,3

02326000000

Шаргородський р-н

80302,5

35516,3

05316000000

Шахтарський р-н

6101,6

2861,9

03316000000

Шацький р-н

23844,4

10207,2

20327000000

Шевченківський р-н

20230,4

12825,4

22319000000

Шепетівський р-н

52717,1

50023,4

04321000000

Широківський р-н

30596,7

17853,3

15326000000

Ширяївський р-н

41748,3

16344,3

16325000000

Шишацький р-н

24606,6

12851,0

18317000000

Шосткинський р-н

17084,5

6604,5

23320000000

Шполянський р-н

48690,6

28076,4

19317000000

Шумський р-н

52623,7

20719,5

25322000000

Щорський р-н

24569,4

15392,7

04322000000

Юр'ївський р-н

19560,4

8676,8

13320000000

Яворівський р-н

158820,8

73386,7

10325000000

Яготинський р-н

37064,8

21313,4

08320000000

Якимівський р-н

39785,1

20947,6

02327000000

Ямпільський р-н (Вінницька обл.)

42147,6

26092,2

18318000000

Ямпільський р-н (Сумська обл.)

20069,3

15355,1

22320000000

Ярмолинецький р-н

38966,4

19946,9

05317000000

Ясинуватський р-н

19577,7

17178,5

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

157412,8

730136,8

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

202249,2

456292,1

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

423548,7

1507670,1

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

576938,2

2054244,1

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

168514,1

569476,4

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

118721,8

543938,9

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

412317,4

820121,4

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

145872,5

612041,5

10100000000

Обласний бюджет Київської області

111453,8

778159,2

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

142788,8

455024,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

283677,1

1042083,4

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

283805,5

1134276,9

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

263311,6

529451,4

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

269758,0

1077138,3

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

201902,0

670371,8

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

166144,1

505964,1

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

128008,1

518841,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

109714,6

475712,3

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

320091,7

1256145,9

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

177510,6

486821,0

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

182544,4

595442,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

174849,4

582285,1

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

100822,2

405381,3

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

152604,0

492349,7

26000000000

Міський бюджет міста Києва

2079607,1

3014180,0

 

ВСЬОГО

43443228,3

46177023,6

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

підготовку робітничих кадрів

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

24608,6

1748275,3

64000,3

272543,9

 

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

14872,2

1643334,6

41913,1

157273,2

 

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

5000,0

72332,9

3183561,5

16398,8

453839,1

 

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

36745,8

1978522,0

49260,8

567569,8

 

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

24630,5

1573347,8

68246,6

172130,2

 

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

21077,2

1892489,4

22122,6

114575,2

 

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

23318,7

1697641,0

26473,5

262932,9

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

7710,9

2035236,3

15162,3

192834,3

20000,0

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

29245,9

1725361,1

14160,7

154731,4

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

28507,9

1161590,4

57422,2

141527,0

7400,0

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

25308,0

609597,6

35251,5

371257,3

 

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

18727,7

3182657,4

20022,0

497357,1

3000,0

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

24195,6

1379610,5

28384,6

208333,0

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

28630,3

2627279,3

48800,1

292739,0

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

22905,0

1426714,7

9145,0

200620,5

14000,0

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

14497,7

1849123,9

63338,9

192845,0

 

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

19187,3

1082896,9

31596,7

186131,1

 

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

14283,9

1283499,4

14048,4

191213,3

 

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

50409,9

2462662,4

18174,6

280679,2

 

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

23846,8

1324634,0

41668,9

161211,9

 

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

14321,9

1520525,6

26747,2

206739,8

 

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

22206,5

1290579,0

34769,9

160316,2

 

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

12680,0

1245976,8

20370,9

115845,8

 

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

18048,5

1018083,8

38792,5

116436,5

 

 

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

 

7818,6

1973240,0

105,2

292244,9

 

 

 

10202000000

м. Біла Церква

 

 

 

 

 

9200,0

 

 

04203000000

м. Дніпродзержинськ

 

 

 

 

 

2000,0

 

 

04201000000

м. Дніпропетровськ

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

06201000000

м. Житомир

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

08201000000

м. Запоріжжя

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

05218000000

м. Красноармійськ

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

13201000000

м. Львів

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

16205000000

м. Миргород

 

 

 

 

 

500,0

 

 

15201000000

м. Одеса

 

 

 

 

 

20000,0

 

 

16201000000

м. Полтава

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

23205000000

м. Сміла

 

 

 

 

 

10300,0

 

 

18201000000

м. Суми

 

 

 

 

 

10000,0

 

 

19201000000

м. Тернопіль

 

 

 

 

 

2500,0

 

 

20201000000

м. Харків

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

22201000000

м. Хмельницький

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

18207000000

м. Шостка

 

 

 

 

 

10000,0

 

 

25301000000

Бахмацький р-н (у тому числі для м. Бахмач - 3000 тис. грн.)

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

02302000000

Бершадський р-н

 

 

 

 

 

4000,0

 

 

21302000000

Білозерський р-н

 

 

 

 

 

12000,0

 

 

25303000000

Борзнянський р-н

 

 

 

 

 

2500,0

 

 

16301000000

Великобагачанський р-н

 

 

 

 

 

1500,0

 

 

10308000000

Вишгородський р-н

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

11303000000

Гайворонський р-н

 

 

 

 

 

7600,0

 

 

09304000000

Городенківський р-н

 

 

 

 

 

6000,0

 

 

13303000000

Городоцький р-н (Львівська обл.)

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

23306000000

Кам'янський р-н (для м. Кам'янка)

 

 

 

 

 

4700,0

 

 

21312000000

Каховський р-н

 

 

 

 

 

2000,0

 

 

25309000000

Корюківський р-н

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

16311000000

Лохвицький р-н

 

 

 

 

 

1500,0

 

 

11310000000

Маловисківський р-н

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

13310000000

Мостиський р-н

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

16317000000

Оржицький р-н

 

 

 

 

 

1500,0

 

 

19312000000

Підволочиський р-н

 

 

 

 

 

500,0

 

 

04312000000

Петриківський р-н

 

 

 

 

 

1800,0

 

 

25315000000

Прилуцький р-н

 

 

 

 

 

2500,0

 

 

13312000000

Пустомитівський р-н

 

 

 

 

 

25000,0

 

 

13314000000

Самбірський р-н

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

16321000000

Семенівський р-н (Полтавська обл.)

 

 

 

 

 

1500,0

 

 

25317000000

Семенівський р-н (Чернігівська обл.) (для м. Семенівка)

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

04316000000

Синельниківський р-н

 

 

 

 

 

2500,0

 

 

25318000000

Сосницький р-н

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

18317000000

Шосткинський р-н

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

25322000000

Щорський р-н

 

 

 

 

 

3000,0

 

 

 

ВСЬОГО

5000,0

600118,3

42916440,7

806377,3

6008126,2

275000,0

4800000,0

800000,0

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО

2731392,7

2701392,7

2019993,6

23935,8

30000,0

866284,1

807951,8

169117,6

116794,1

58332,3

3597676,8

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

234839,3

229839,3

172415,6

1154,3

5000,0

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

304892,0

 

0330

Господарський суд Вінницької області

11399,0

6399,0

4776,0

65,3

5000,0

2003,8

1872,8

390,7

426,9

131,0

13402,8

 

0330

Господарський суд Волинської області

6324,7

6324,7

4738,7

39,4

 

1409,1

1409,1

387,0

261,3

 

7733,8

 

0330

Господарський суд Дніпропетровської області

13687,7

13687,7

10214,8

140,8

 

5047,4

4940,3

836,2

932,3

107,1

18735,1

 

0330

Господарський суд Донецької області

14358,5

14358,5

10763,9

81,8

 

5592,9

3849,1

881,3

471,9

1743,8

19951,4

 

0330

Господарський суд Житомирської області

7348,7

7348,7

5515,9

32,5

 

1591,2

1591,2

450,6

169,9

 

8939,9

 

0330

Господарський суд Закарпатської області

6109,4

6109,4

4586,6

24,9

 

1388,8

1388,8

374,6

162,3

 

7498,2

 

0330

Господарський суд Запорізької області

11886,5

11886,5

8917,2

59,3

 

2843,7

2800,8

729,8

346,8

42,9

14730,2

 

0330

Господарський суд Івано-Франківської області

9068,3

9068,3

6806,1

40,8

 

1803,1

1803,1

556,0

213,3

 

10871,4

 

0330

Господарський суд Київської області

9632,3

9632,3

7237,5

32,5

 

2475,5

2475,5

592,7

170,2

 

12107,8

 

0330

Господарський суд Кіровоградської області

5019,5

5019,5

3766,7

23,6

 

1507,2

1464,3

308,2

123,7

42,9

6526,7

 

0330

Господарський суд Луганської області

10856,4

10856,4

8150,0

46,7

 

4484,3

2849,2

667,0

270,8

1635,1

15340,7

 

0330

Господарський суд Львівської області

12480,5

12480,5

9372,8

48,9

 

2786,0

2786,0

766,9

281,7

 

15266,5

 

0330

Господарський суд Миколаївської області

7076,2

7076,2

5315,9

25,4

 

1804,4

1740,1

434,1

133,0

64,3

8880,6

 

0330

Господарський суд Одеської області

11818,4

11818,4

8862,4

63,6

 

3542,9

3435,8

725,5

332,6

107,1

15361,3

 

0330

Господарський суд Полтавської області

7622,3

7622,3

5711,8

46,4

 

1954,9

1942,7

467,6

242,8

12,2

9577,2

 

0330

Господарський суд Рівненської області

5598,3

5598,3

4171,8

65,1

 

2007,8

2007,8

341,8

372,3

 

7606,1

 

0330

Господарський суд Сумської області

7502,9

7502,9

5614,8

55,5

 

2133,8

2057,0

458,8

290,5

76,8

9636,7

 

0330

Господарський суд Тернопільської області

6274,1

6274,1

4716,9

17,9

 

1264,4

1264,4

386,1

118,7

 

7538,5

 

0330

Господарський суд Харківської області

14310,7

14310,7

10789,3

0,0

 

8872,0

8872,0

883,3

0,0

 

23182,7

 

0330

Господарський суд Херсонської області

5038,3

5038,3

3786,7

15,7

 

1193,3

1193,3

309,8

82,2

 

6231,6

 

0330

Господарський суд Хмельницької області

7416,9

7416,9

5561,6

39,6

 

1739,6

1739,6

455,2

207,0

 

9156,5

 

0330

Господарський суд Черкаської області

6434,4

6434,4

4840,2

14,4

 

1398,8

1398,8

395,2

75,5

 

7833,2

 

0330

Господарський суд Чернівецької області

5465,7

5465,7

4101,4

25,7

 

1155,8

1155,8

335,7

134,5

 

6621,5

 

0330

Господарський суд Чернігівської області

8215,2

8215,2

6172,1

27,1

 

1868,5

1868,5

504,0

172,1

 

10083,7

 

0330

Господарський суд міста Києва

23894,4

23894,4

17924,5

121,4

 

8183,5

7435,4

1466,9

788,3

748,1

32077,9

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

460465,6

460465,6

344989,8

2785,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

588481,9

 

0330

Апеляційний суд Вінницької області

17387,1

17387,1

13074,6

42,3

 

2966,2

2920,5

1091,4

232,5

45,7

20353,3

 

0330

Апеляційний суд Волинської області

12092,2

12092,2

9068,9

64,6

 

2354,5

2354,5

757,1

344,2

 

14446,7

 

0330

Апеляційний суд Дніпропетровської області

30347,3

30347,3

22766,9

151,2

 

6683,0

6603,1

1900,6

908,2

79,9

37030,3

 

0330

Апеляційний суд Донецької області

39986,9

39986,9

30031,6

157,8

 

13096,7

9465,5

2507,1

1077,3

3631,2

53083,6

 

0330

Апеляційний суд Житомирської області

13437,5

13437,5

10058,1

99,3

 

3239,9

3239,9

839,6

660,9

 

16677,4

 

0330

Апеляційний суд Закарпатської області

10741,7

10741,7

8059,1

53,5

 

2588,4

2405,0

672,7

284,2

183,4

13330,1

 

0330

Апеляційний суд Запорізької області

19554,5

19554,5

14627,6

155,1

 

5089,7

5089,7

1221,1

879,2

 

24644,2

 

0330

Апеляційний суд Івано-Франківської області

12329,3

12329,3

9234,1

69,6

 

3004,8

2883,6

770,9

370,5

121,2

15334,1

 

0330

Апеляційний суд Київської області

20281,6

20281,6

15226,1

89,4

 

4606,7

4542,5

1271,1

595,4

64,2

24888,3

 

0330

Апеляційний суд Кіровоградської області

15070,5

15070,5

11312,6

66,9

 

3165,4

3165,4

944,4

445,3

 

18235,9

 

0330

Апеляційний суд Луганської області

23502,2

23502,2

17649,5

94,3

 

7553,9

4934,2

1473,4

581,2

2619,7

31056,1

 

0330

Апеляційний суд Львівської області

21014,9

21014,9

15762,2

75,5

 

4868,3

4538,3

1315,8

502,6

330,0

25883,2

 

0330

Апеляційний суд Миколаївської області

15230,8

15230,8

11400,1

77,2

 

3384,6

3161,6

951,7

416,7

223,0

18615,4

 

0330

Апеляційний суд Одеської області

25720,0

25720,0

19252,5

187,4

 

6537,8

6537,8

1607,2

1101,4

 

32257,8

 

0330

Апеляційний суд Полтавської області

17415,5

17415,5

13068,6

83,3

 

3681,1

3681,1

1091,0

453,4

 

21096,6

 

0330

Апеляційний суд Рівненської області

9658,1

9658,1

7210,7

91,8

 

2218,3

2218,3

601,9

611,3

 

11876,4

 

0330

Апеляційний суд Сумської області

11504,4

11504,4

8649,9

31,4

 

2677,5

2533,4

722,1

167,4

144,1

14181,9

 

0330

Апеляційний суд Тернопільської області

13112,6

13112,6

9819,4

89,7

 

2823,3

2823,3

819,7

477,8

 

15935,9

 

0330

Апеляційний суд Харківської області

28455,8

28455,8

21199,7

339,7

 

7607,3

7607,3

1769,8

1808,9

 

36063,1

 

0330

Апеляційний суд Херсонської області

16776,4

16776,4

12612,2

49,7

 

3145,1

3059,4

1052,9

296,8

85,7

19921,5

 

0330

Апеляційний суд Хмельницької області

13061,1

13061,1

9791,9

55,3

 

3457,3

2705,3

817,4

353,5

752,0

16518,4

 

0330

Апеляційний суд Черкаської області

14119,0

14119,0

10592,5

70,7

 

3553,4

3553,4

884,3

376,5

 

17672,4

 

0330

Апеляційний суд Чернівецької області

11910,3

11910,3

8936,1

58,9

 

2275,4

2234,5

746,0

313,4

40,9

14185,7

 

0330

Апеляційний суд Чернігівської області

15208,3

15208,3

11414,0

65,3

 

3309,6

3309,6

952,9

348,0

 

18517,9

 

0330

Апеляційний суд міста Києва

32547,6

32547,6

24170,9

465,5

 

24128,1

23688,0

2017,8

2632,0

440,1

56675,7

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1602509,9

1597509,9

1193519,9

16398,6

5000,0

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2127960,0

 

0330

Барський районний суд Вінницької області

1586,0

1586,0

1188,1

12,3

 

502,0

502,0

101,1

49,4

 

2088,0

 

0330

Бершадський районний суд Вінницької області

2160,1

2160,1

1616,4

19,2

 

633,4

633,4

137,5

77,4

 

2793,5

 

0330

Вінницький міський суд Вінницької області

14095,4

14095,4

10565,9

100,7

 

3547,0

3547,0

898,8

403,1

 

17642,4

 

0330

Вінницький районний суд Вінницької області

2638,3

2638,3

1965,7

34,9

 

854,1

846,9

167,3

139,7

7,2

3492,4

 

0330

Гайсинський районний суд Вінницької області

1941,0

1941,0

1452,9

16,6

 

617,7

617,7

123,7

66,5

 

2558,7

 

0330

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

2977,4

2977,4

2235,6

16,6

 

718,5

711,3

190,2

66,6

7,2

3695,9

 

0330

Іллінецький районний суд Вінницької області

1566,2

1566,2

1174,4

10,7

 

432,1

424,9

99,9

42,6

7,2

1998,3

 

0330

Калинівський районний суд Вінницької області

2411,9

2411,9

1810,8

13,7

 

617,8

610,6

154,0

54,7

7,2

3029,7

 

0330

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

3216,0

3216,0

2414,1

18,8

 

801,2

786,6

205,4

75,4

14,6

4017,2

 

0330

Крижопільський районний суд Вінницької області

1316,0

1316,0

986,7

9,1

 

406,7

399,5

83,9

36,3

7,2

1722,7

 

0330

Ладижинський міський суд Вінницької області

1148,2

1148,2

862,9

5,3

 

366,7

366,7

73,4

21,2

 

1514,9

 

0330

Липовецький районний суд Вінницької області

1359,5

1359,5

1012,1

19,2

 

434,4

434,4

86,1

76,7

 

1793,9

 

0330

Літинський районний суд Вінницької області

1372,3

1372,3

1022,1

18,6

 

473,4

466,2

86,9

74,5

7,2

1845,7

 

0330

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

3343,0

3343,0

2511,2

17,1

 

765,9

751,4

213,6

68,3

14,5

4108,9

 

0330

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

1171,4

1171,4

875,8

11,5

 

331,0

331,0

74,5

46,2

 

1502,4

 

0330

Немирівський районний суд Вінницької області

2200,9

2200,9

1650,2

15,5

 

572,9

565,7

140,4

61,9

7,2

2773,8

 

0330

Оратівський районний суд Вінницької області

845,5

845,5

633,1

7,1

 

276,6

276,6

53,9

28,3

 

1122,1

 

0330

Піщанський районний суд Вінницької області

1466,2

1466,2

1092,5

19,3

 

452,2

452,2

92,9

77,3

 

1918,4

 

0330

Погребищенський районний суд Вінницької області

1553,2

1553,2

1163,0

12,8

 

402,2

402,2

98,9

51,1

 

1955,4

 

0330

Теплицький районний суд Вінницької області

1473,9

1473,9

1104,7

10,9

 

372,9

372,9

94,0

43,5

 

1846,8

 

0330

Тиврівський районний суд Вінницької області

1245,2

1245,2

928,9

15,0

 

478,3

478,3

79,0

59,9

 

1723,5

 

0330

Томашпільський районний суд Вінницької області

1487,5

1487,5

1112,7

13,9

 

396,8

396,8

94,6

55,8

 

1884,3

 

0330

Тростянецький районний суд Вінницької області

1289,4

1289,4

964,0

12,7

 

385,6

385,6

82,0

50,8

 

1675,0

 

0330

Тульчинський районний суд Вінницької області

1615,4

1615,4

1210,4

12,4

 

644,6

644,6

103,0

49,6

 

2260,0

 

0330

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

2972,6

2972,6

2231,0

18,6

 

715,0

707,8

189,8

74,6

7,2

3687,6

 

0330

Чернівецький районний суд Вінницької області

1188,3

1188,3

891,2

8,0

 

394,3

394,3

75,8

32,0

 

1582,6

 

0330

Чечельницький районний суд Вінницької області

1304,5

1304,5

978,1

9,2

 

351,3

349,1

83,2

36,9

2,2

1655,8

 

0330

Шаргородський районний суд Вінницької області

1565,1

1565,1

1174,7

9,3

 

994,7

403,6

99,9

37,1

591,1

2559,8

 

0330

Ямпільський районний суд Вінницької області

1560,6

1560,6

1171,9

8,5

 

437,5

437,5

99,7

34,2

 

1998,1

 

0330

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

2506,2

2506,2

1868,8

31,2

 

783,9

783,9

159,0

128,5

 

3290,1

 

0330

Горохівський районний суд Волинської області

1431,3

1431,3

1067,9

17,0

 

444,4

444,4

90,9

69,9

 

1875,7

 

0330

Іваничівський районний суд Волинської області

1074,7

1074,7

800,9

13,9

 

338,3

338,3

68,2

57,1

 

1413,0

 

0330

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

1434,1

1434,1

1067,9

19,8

 

456,0

456,0

90,9

81,4

 

1890,1

 

0330

Ківерцівський районний суд Волинської області

1774,7

1774,7

1334,8

7,0

 

497,1

497,1

113,5

28,7

 

2271,8

 

0330

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

4627,1

4627,1

3470,7

30,6

 

1346,6

1342,9

295,2

125,6

3,7

5973,7

 

0330

Локачинський районний суд Волинської області

1072,2

1072,2

800,9

11,5

 

328,0

328,0

68,2

47,0

 

1400,2