Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Чешской Республики о воинских захоронениях

ВР Украины
Закон от 16.09.2015 № 694-VIII
действует с 19.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про військові поховання

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про військові поховання, вчинену 21 жовтня 2013 року в м. Києві, яка набирає чинності на тридцятий день після дати отримання останньої дипломатичної ноти, якою Сторони поінформували одна одну про завершення виконання вимог, встановлених їх національним законодавством для набрання чинності Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 вересня 2015 року
N 694-VIII

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про військові поховання

Кабінет Міністрів України та Уряд Чеської Республіки (далі - Сторони),

керуючись Договором про дружні відносини і співробітництво між Україною та Чеською Республікою, підписаним в м. Прага 26 квітня 1995 року;

прагнучи до запровадження принципів міжнародного гуманітарного права стосовно поводження з померлими, що містяться у Женевських конвенціях про захист жертв збройних конфліктів від 12 серпня 1949 року та у Додаткових протоколах до них від 8 червня 1977 року;

беручи до уваги існування на території України та Чеської Республіки військових поховань, у яких поховані громадяни обох держав, з метою гарантування збереження цих поховань і взаємного сприяння в догляді за ними, у тому числі визначення їхнього місцезнаходження та утримання у належному стані,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

Для цілей цієї Угоди терміни тлумачаться так:

1) "військові поховання" - місця, де поховані останки осіб, що загинули внаслідок участі у бойових діях або внаслідок військового полону чи інтернування;

2) "чеські військові поховання" - військові поховання на території України, де поховані громадяни Чеської Республіки (громадяни Чехословаччини або колишньої Австро-Угорської імперії, що мали постійне місце проживання на території сучасної Чеської Республіки);

3) "українські військові поховання" - військові поховання на території Чеської Республіки, де поховані громадяни України (громадяни Української РСР, що мали постійне місце проживання на території сучасної України);

4) "упорядкування військових поховань" - комплекс заходів, спрямованих на визначення меж військового поховання, ремонт та реставрацію меморіальних споруд в його межах, увічнення пам'яті похованих;

5) "утримання військових поховань" - діяльність, спрямована на забезпечення збереження військових поховань у впорядкованому та ідентифікаційному стані;

6) "ідентифікаційний стан поховання" - такий стан військового поховання, який чітко ідентифікує його як українське або чеське військове поховання.

Стаття 2
Обов'язок інформування

1. Сторони інформуватимуть одна одну про діюче національне законодавство про військові поховання та увічнення пам'яті загиблих внаслідок участі у бойових діях, а також про зареєстровані та щойно виявлені військові поховання іншої Сторони та їхній стан.

2. Сторони інформуватимуть одна одну про всі відомі випадки пошкоджень, завданих військовим похованням іншої Сторони, та про заходи, вжиті для їхнього усунення.

Стаття 3
Утримання військових поховань

1. Сторони виконують цю Угоду згідно з національним законодавством держави, де здійснюються пошук, упорядкування та утримання військових поховань з дотриманням шани національних, релігійних та інших звичаїв, традицій цієї держави.

2. Сторони забезпечують утримання військових поховань іншої Сторони на території своєї держави.

3. Сторони сприяють одна одній у пошуку, упорядкуванні та утриманні військових поховань.

4. У випадку пошкоджень згідно з пунктом 2 статті 2 цієї Угоди, Сторони вживають заходів для приведення пошкоджених військових поховань до їхнього первинного стану.

Стаття 4
Доступ до військових поховань

1. Кожна Сторона відповідно до національного законодавства своєї держави гарантує громадянам держави іншої Сторони доступ до військових поховань співвітчизників.

Стаття 5
Місцезнаходження військових поховань

1. Сторони за принципом взаємності забезпечують безоплатне й безстрокове використання земельної ділянки, на якій знаходяться військові поховання іншої Сторони. Це право припиняється, коли земельна ділянка більше не використовується для зазначеної мети. Майнові права на цю ділянку не регулюються цією Угодою.

2. Якщо Сторона відповідно до суспільних потреб потребуватиме земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цієї статті, для іншого цільового призначення, вона надає іншу придатну земельну ділянку та несе всі витрати, пов'язані з перепохованням останків загиблих, перенесенням меморіальних споруд та облаштуванням нового військового поховання.

3. Вибір нового місцезнаходження військового поховання здійснюється виключно за взаємною згодою Сторін. Ця згода має бути обумовлена представленням плану виконання заходів з перепоховання останків та проекту облаштування нового військового поховання.

Стаття 6
Ексгумація та перепоховання

1. Сторони сприяють одна одній у питаннях, пов'язаних з ексгумацією, переміщенням та перепохованням останків.

2. Ексгумація останків загиблих з метою їхнього перепоховання здійснюється виключно на запит зацікавленої Сторони й за згодою іншої Сторони.

3. Ексгумація та перепоховання останків загиблих здійснюються в порядку, встановленому національним законодавством держави, на території якої ці заходи проводяться, з урахуванням національних, релігійних та інших звичаїв і традицій своїх народів.

4. Представники Сторін можуть бути присутніми під час ексгумації та перепоховання останків загиблих.

5. Сторона, яка здійснює ексгумацію останків з військових поховань, у яких знаходяться також останки громадян третіх держав, повинна одержати згоду таких держав.

6. Про здійснення ексгумації та перепоховання відповідно до цієї Угоди складається протокол. Зазначений протокол включає дані про попереднє й нове місце військового поховання та особові дані про осіб, що поховані в ньому.

Стаття 7
Витрати

1. Кожна Сторона несе витрати на утримання військових поховань, що знаходяться на території її держави.

2. Якщо не зазначено інше, витрати на проведення заходів, передбачених цією Угодою, несе запитуюча Сторона.

Стаття 8
Виконавчі органи

1. Органами, уповноваженими на реалізацію цієї Угоди, від Уряду України - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та від Уряду Чеської Республіки є Міністерство оборони Чеської Республіки. Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про будь-які зміни уповноваженого органу

2. Органи, уповноважені на реалізацію цієї Угоди, можуть укладати протоколи щодо її технічної реалізації та відряджати своїх фахівців до держави іншої Сторони з метою виконання положень цієї Угоди, зокрема оцінки реального стану військових поховань.

3. Кожний уповноважений орган може уповноважувати третіх сторін на виконання окремих робіт, що випливають із цієї Угоди, за умови, що він вчасно інформує інший уповноважений орган.

Стаття 9
Вирішення спорів

1. Будь-який спір, що виникає під час тлумачення або виконання цієї Угоди, вирішується шляхом проведення двосторонніх переговорів між уповноваженими органами

2. У випадку, коли спір не вирішується відповідно до пункту 1, він вирішується Сторонами

Стаття 10
Прикінцеві положення

1. Ця Угода укладається на невизначений строк та набирає чинності на тридцятий (30) день після дати отримання останньої дипломатичної ноти, якою Сторони поінформували одна одну про завершення виконання вимог, встановлених їхнім національним законодавством для набрання чинності цією Угодою.

2. Кожна Сторона може зупинити дію цієї Угоди цілком або частково. Зупинення або відновлення дії цієї Угоди набирає чинності на тридцятий (30) день з дати отримання Стороною дипломатичного повідомлення іншої Сторони про такий захід.

3. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення. Зміни (доповнення) оформлюються протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди та набиратимуть чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

4. Кожна Сторона може повідомити іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди. Угода припиняє дію на дев'яностий (90) день після дати повідомлення про припинення її дії іншою Стороною.

Учинено в м. Київ "21" жовтня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага надається текстові англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Чеської Республіки

Опрос