Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Испания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящимися на иждивении дипломатического, консульского, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений

ВР Украины
Закон от 16.09.2015 № 693-VIII
действует с 19.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Україною та Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, учинену 30 жовтня 2013 року у м. Мадриді, яка набирає чинності через 30 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 вересня 2015 року
N 693-VIII

 

 

УГОДА
між Україною та Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ

Україна та Королівство Іспанія, далі - Сторони,

бажаючи дозволити на основі взаємності вільне здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульських установ, персоналу постійних представництв однієї зі Сторін при міжнародних організаціях на території іншої Сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1
Предмет Угоди

Члени сім'ї, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, персоналу постійних представництв при міжнародних організаціях однієї зі Сторін, мають право здійснювати оплачувану діяльність у іншої Сторони у порядку та на умовах, передбачених для громадян держави перебування після отримання відповідного дозволу згідно з цією Угодою.

Це право поширюється також на членів сім'ї, які перебувають на утриманні громадян однієї Сторони, акредитованих при міжнародних організаціях на території іншої Сторони.

У цій Угоді термін "оплачувана діяльність" означає як виконання будь-якої трудової функції за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами трудового договору (контракту), укладеного відповідно до законодавства держави перебування, так і будь-яку незалежну професійну діяльність.

Стаття 2
Члени сім'ї, які перебувають на утриманні

Згідно з цією Угодою членами сім'ї, які перебувають на утриманні, (далі - члени сім'ї) вважаються:

а) чоловік/дружина, за умови, коли немає угоди чи заяви про анулювання шлюбу, розлучення чи окреме проживання подружжя за рішенням суду, або особа, з якою підтримується союз, аналогічний до подружнього, зареєстрований у державному реєстрі і дійсний відповідно до норм однієї із Сторін;

б) неодружені діти віком до 21 року, які перебувають на утриманні своїх батьків, або діти віком до 23 років, що навчаються у вищих навчальних закладах;

в) неодружені діти, які перебувають на утриманні своїх батьків і мають будь-які фізичні або розумові вади.

Стаття 3
Кваліфікація та види оплачуваної діяльності

1. Не буде жодного обмеження щодо виду або характеру здійснюваної діяльності. Якщо професія або вид оплачуваної діяльності передбачають наявність певної професійної кваліфікації, кваліфікація члена сім'ї повинна відповідати нормам та вимогам до таких посад або виду діяльності у державі перебування.

2. У дозволі на здійснення оплачуваної діяльності може бути відмовлено у випадку, коли така оплачувана діяльність є пов'язаною з підтриманням безпеки, забезпеченням громадського порядку та інтересів держави або установ держави перебування і може здійснюватися за законодавством держави перебування лише громадянами цієї держави.

Стаття 4
Запит про отримання дозволу

Запит про отримання дозволу на здійснення оплачуваної діяльності має подаватися відповідним дипломатичним представництвом шляхом подання вербальної ноти до Міністерства закордонних справ держави перебування.

Ця нота має засвідчити:

- належність заінтересованої особи до членів сім'ї, зазначених у статті 2 цієї Угоди;

- вид оплачуваної діяльності, який заінтересована особа бажає здійснювати.

Після того, як буде підтверджено, що заінтересована особа дійсно належить до членів сім'ї, зазначених у статті 2 цієї Угоди, Міністерство закордонних справ держави перебування офіційно та оперативно повідомить Посольство акредитуючої держави про результати розгляду запиту.

Позитивна відповідь МЗС надає члену сім'ї право на здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування у порядку та на умовах, передбачених для громадян держави перебування.

Стаття 5
Імунітет від цивільної та адміністративної відповідальності

Член сім'ї, який має імунітет згідно зі статтею 31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, статтею 43 Віденської Конвенції про консульські зносини, Конвенцією про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй чи будь-якого іншого міжнародного договору і який буде працевлаштований відповідно до цієї Угоди, не матиме імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції при здійсненні діяльності, пов'язаної з цим працевлаштуванням, і на нього поширюється законодавство та судові рішення держави перебування.

Стаття 6
Імунітет від кримінальної відповідальності

У разі, якщо член сім'ї, який відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини чи будь-якого іншого відповідного міжнародного договору користується імунітетом від кримінальної юрисдикції в державі перебування:

a) акредитуюча держава відмовляється від імунітету вказаного члена сім'ї перед кримінальною юрисдикцією держави перебування у разі скоєння ним порушень, пов'язаних з або скоєних під час здійснення ним оплачуваної діяльності, за винятком особливих випадків, коли акредитуюча держава вважатиме, що така відмова суперечить її інтересам;

b) відмова від імунітету від кримінальної юрисдикції не поширюватиметься на виконання судового вироку, для чого буде необхідна окрема відмова.

У таких випадках акредитуюча держава ретельно розгляне відмову від цього імунітету.

Стаття 7
Відповідне законодавство

Член сім'ї, який здійснює оплачувану діяльність у державі перебування згідно з цією Угодою, отримує статус платника податку в державі перебування та зобов'язаний дотримуватися законодавства держави перебування щодо оподаткування, трудових відносин та соціального страхування.

Стаття 8
Визнання фахових дипломів

Ця Угода не передбачає визнання Сторонами фахових дипломів, кваліфікацій та вчених ступенів.

Стаття 9
Чинність дозволів

Дозвіл на здійснення в державі перебування оплачуваної діяльності, отриманий згідно з цією Угодою, втрачає чинність через два місяці після того, як припиняється акредитація члена дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, персоналу постійних представництв при міжнародних організаціях, на утриманні якого перебуває заінтересований член сім'ї.

Здійснення оплачуваної діяльності за цією Угодою не дає права членам сім'ї на продовження свого перебування в Україні чи в Іспанії, так само як і на подальше збереження посади чи отримання іншої роботи після закінчення дії наданого дозволу.

Стаття 10
Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись зміни і доповнення, які набирають чинності у порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті.

3. Кожна зі Сторін може денонсувати цю Угоду шляхом направлення дипломатичними каналами відповідного письмового повідомлення іншій Стороні. Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання дипломатичними каналами однією зі Сторін повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

4. Втрата чинності цією Угодою не впливатиме на чинність дозволів на здійснення оплачуваної діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди, які залишались чинними на дату втрати чинності цією Угодою протягом періоду, на який ці дозволи були видані.

Учинено в Мадриді, 30 жовтня 2013 року, в двох примірниках українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Україну

За Королівство Іспанія

Опрос