Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Украиной и Республикой Парагвай

ВР Украины
Закон от 16.09.2015 № 691-VIII
действует с 14.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Парагвай

Верховна Рада України постановляє:

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Парагвай, вчинений 26 квітня 2012 року в м. Асунсьйоні, який набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Договором чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 вересня 2015 року
N 691-VIII

 

 

ДОГОВІР
про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Парагвай

Україна та Республіка Парагвай, далі - "Сторони",

натхненні бажанням зміцнювати та поглиблювати існуючі відносини дружби і співробітництва між двома державами на основі поваги до принципів суверенітету, незалежності, юридичної рівності держав, невтручання у внутрішні справи, мирного розв'язання спорів, незастосування загрози силою або сили у міжнародних відносинах, територіальної цілісності, сумлінного виконання державами зобов'язань,

бажаючи зміцнити взаємну довіру та підняти двосторонні відносини до рівня, який би відповідав наявному потенціалу Сторін,

підтверджуючи свої зобов'язання згідно з принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй та нормами міжнародного права,

поділяючи переконання, що збереження миру та міжнародної безпеки і демократії, повага до прав людини та справедливого сталого розвитку є визначальними елементами для зміцнення міжнародного співробітництва і довіри,

прагнучи встановити міцні основи для розвитку взаємного співробітництва, а також визнаючи необхідність створення правової бази у своїх двосторонніх відносинах,

домовилися про таке:

СТАТТЯ I

Сторони розвиватимуть свої дружні відносини на основі суверенної рівності двох держав, взаємної поваги до територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи, незастосування загрози силою або сили у міжнародних відносинах, мирного розв'язання спорів та виконання міжнародних зобов'язань, правосуддя, поваги до прав і свобод людини, інших принципів та імперативних норм міжнародного права.

СТАТТЯ II

Сторони координуватимуть свої зусилля з метою підтримання та зміцнення миру та безпеки в усьому світі, нерозповсюдження зброї масового знищення, контролю над озброєннями відповідно до національних законодавств та міжнародних зобов'язань у цій сфері.

СТАТТЯ III

Сторони розширюватимуть та поглиблюватимуть відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй взаємне співробітництво для підвищення ефективності діяльності цієї Організації та її спеціалізованих установ з метою досягнення її адаптації до нових світових реалій, підвищення її головної ролі у створенні сприятливих умов для мирних та дружніх відносин між народами, зміцнення стабільності та безпеки у відносинах між державами, розширення міжнародного співробітництва у політичній, економічній, науково-технічній, культурній, гуманітарній та інших сферах тощо. Сторони також співробітничатимуть в рамках інших міжнародних організацій, включаючи міжрегіональні організації, в яких вони беруть участь.

СТАТТЯ IV

Сторони розвиватимуть взаємовигідне співробітництво у таких сферах, як забезпечення поваги до прав і свобод людини, політика, економіка, наука, технологія, культура, освіта, охорона здоров'я, охорона навколишнього природного середовища, засоби масової інформації, туризм, спорт, а також заохочуватимуть розвиток культурних та освітніх зв'язків між громадянами України, включаючи громадян парагвайського походження, та громадянами Республіки Парагвай, включаючи громадян українського походження.

СТАТТЯ V

1. Сторони сприятимуть створенню договірно-правової бази, що стимулюватиме розвиток торгівлі та інших видів економічного співробітництва між двома державами.

2. Сторони сприятимуть встановленню комерційних контактів та торговельно-економічних відносин між державними та приватними підприємствами, а також різних форм співробітництва між підприємствами, організаціями та торговельними фірмами двох держав, відповідно до чинного законодавства кожної із Сторін та норм міжнародного права.

СТАТТЯ VI

Сторони здійснюватимуть обмін візитами глав держав та урядів, представників міністерств та інших державних установ, представників виконавчої, законодавчої та судової влади двох держав, а також організовуватимуть політичні консультації між представниками своїх міністерств закордонних справ, сприятимуть контактам між неурядовими організаціями.

СТАТТЯ VII

Сторони сприятимуть розвиткові різних форм співробітництва, зокрема між структурними адміністративними та територіальними одиницями України та Республіки Парагвай.

СТАТТЯ VIII

1. Сторони співпрацюватимуть у сферах охорони навколишнього природного середовища, зменшення впливу та адаптації до кліматичних змін, екологічної безпеки і застосування екологічно чистих технологій з метою раціонального використання природних ресурсів в рамках міжнародних конвенцій, сторонами яких вони є, а також будуть дотримуватись свого чинного законодавства та норм міжнародного права.

2. Сторони співпрацюватимуть згідно зі своїми можливостями, з метою вирішення глобальних екологічних проблем.

СТАТТЯ IX

З метою забезпечення необхідних умов для зближення своїх народів та дружніх відносин між ними, Сторони сприятимуть встановленню контактів та обміну інформацією між навчальними і культурними закладами, науково-дослідними інститутами, засобами масової інформації, молодіжними і спортивними організаціями, а також реалізації різнопланових культурних заходів.

СТАТТЯ X

1. Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та інформацією і співпрацюватимуть у справі боротьби з: торгівлею людьми; організованою злочинністю; міжнародним тероризмом; незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин; незаконною діяльністю, що загрожує безпеці цивільної авіації, морського та іншого транспорту; незаконними операціями, які пов'язані зі зброєю, боєприпасами, вибуховими, токсичними та радіоактивними речовинами; будь-яким видом контрабанди, включаючи незаконне перевезення через кордони культурно-історичних цінностей та видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення; іншими формами організованої злочинності.

2. Сторони сприятимуть, по можливості, відповідно до чинного законодавства Сторін, укладенню необхідних угод щодо надання взаємної правової допомоги в цивільних і кримінальних справах у сферах, зазначених у частині першій цієї статті.

СТАТТЯ XI

Жодне з положень цього Договору не слід тлумачити як таке, що перешкоджає здійсненню прав та обов'язків, які виникають з інших міжнародних договорів, укладених раніше Сторонами, та не звільняє від виконання будь-якого іншого міжнародного зобов'язання, взятого ними на себе раніше.

СТАТТЯ XII

Сторони можуть у межах цього Договору укладати додаткові договори з метою здійснення програм, проектів чи іншої особливої діяльності у сферах, які становлять взаємний інтерес.

СТАТТЯ XIII

Спори, пов'язані з тлумаченням чи застосуванням цього Договору, які можуть виникнути між Сторонами, вирішуватимуться шляхом дипломатичних переговорів і консультацій.

СТАТТЯ XIV

1. Цей Договір набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, дипломатичними каналами, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Договором чинності.

2. Цей Договір укладається строком на десять (10) років. Його дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні (5) періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за шість (6) місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити його дію.

3. На звернення будь-якої із Сторін, за взаємною письмовою згодою Сторони можуть вносити зміни до цього Договору. Зазначені зміни набиратимуть чинності відповідно до викладеного у частині першій цієї статті.

4. Припинення дії цього Договору не впливатиме на реалізацію програм та проектів, які були розпочаті під час його дії, якщо Сторони не домовляться про інше.

Вчинено у м. Асунсьйон, 26 квітня 2012 року в двох примірниках, кожний українською та іспанською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

ЗА УКРАЇНУ

ЗА РЕСПУБЛІКУ ПАРАГВАЙ

Міністр закордонних справ

Міністр закордонних справ

Костянтин Грищенко

Хорхе Лара Кастро

Опрос