Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присоединении к Протоколу поправок к Конвенции о Международной гидрографический организации

ВР Украины
Закон от 02.09.2015 № 663-VIII
действует с 06.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію, прийнятого 14 квітня 2005 року в м. Монако, який набирає чинності для України через три місяці після одержання Депозитарієм від двох третин держав-членів повідомлень про згоду на його обов'язковість (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2015 року
N 663-VIII

 

 

ПРОТОКОЛ
поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію

Офіційний переклад.

Стаття 1

1. Заголовок Преамбули замінюється таким текстом:

"Держави - Сторони цієї Конвенції"

2. Викладений нижче текст додається як другий, третій та четвертий пункти Преамбули:

"беручи до уваги те, що Міжнародна гідрографічна організація є компетентною міжнародною організацією, яка згадується в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права і яка координує в усьому світі встановлення стандартів з виробництва гідрографічних даних і надання гідрографічних послуг, а також сприяє нарощуванню потенціалу національних гідрографічних служб;

беручи до уваги те, що бачення Міжнародної гідрографічної організації полягає у функціонуванні як визнаного в усьому світі гідрографічного органу, який активно залучає всі прибережні та заінтересовані держави до покращення морської безпеки й ефективності та який забезпечує захист і раціональне використання морського середовища;

беручи до уваги те, що місією Міжнародної гідрографічної організації є створення глобального середовища, в якому держави надають адекватні й своєчасні гідрографічні дані, продукцію та послуги й забезпечують їхнє якомога ширше застосування, а також"

Стаття 2

Стаття II Конвенції замінюється таким текстом:

"Організація за своїм характером є консультативною й технічною. До цілей Організації належать:

a) сприяння використанню гідрографії для безпеки мореплавства та для всіх інших морських цілей, а також підвищення загальної обізнаності щодо важливості гідрографії;

b) покращення глобального покриття, наявності і якості гідрографічних даних, інформації, продукції та послуг і полегшення доступу до таких даних, інформації, продукції та послуг;

c) покращення загальних гідрографічних можливостей, потенціалу, навчання, науки й технологій;

d) установлення та сприяння вдосконаленню міжнародних стандартів гідрографічних даних, інформації, продукції, послуг і технологій, а також досягнення якомога більшої уніфікації у використанні цих стандартів;

e) надання авторитетних і своєчасних консультацій з усіх гідрографічних питань державам і міжнародним організаціям;

f) сприяння координації гідрографічної діяльності серед держав-членів, а також

g) розширення співробітництва в галузі гідрографічної діяльності між державами на регіональній основі."

Стаття 3

Стаття III Конвенції замінюється таким текстом:

"Державами - членами Організації є Держави - Сторони цієї Конвенції."

Стаття 4

Стаття IV Конвенції замінюється таким текстом:

"Організація включає:

a) Асамблею;

b) Раду;

c) Фінансовий комітет;

d) Секретаріат;

e) будь-які допоміжні органи."

Стаття 5

Стаття V Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Асамблея є головним органом і має всі повноваження Організації, якщо Конвенцією не регламентовано інакше або якщо Асамблея не делегувала їх іншим органам.

b) Асамблея складається з усіх держав-членів.

c) Асамблея збирається на чергову сесію кожні три роки. Позачергові сесії Асамблеї можуть проводитися за запитом або держави-члена, або Ради, або Генерального секретаря за умови затвердження відповідного рішення більшістю держав-членів.

d) Більшість держав-членів становить кворум на сесіях Асамблеї.

e) Функціями Асамблеї є:

Стаття 6

Стаття VI Конвенції замінюється таким текстом:

"a) У Раді місця займає чверть, але не менше тридцяти, держав-членів, перші дві третини яких займають місця на регіональній основі, а третина, що залишилася, - на основі гідрографічних інтересів, які визначаються Основними правилами.

b) Принципи формування складу Ради викладено в Основних правилах.

c) Члени Ради займають посади до кінця наступної чергової сесії Асамблеї.

d) Дві третини членів Ради становлять кворум.

e) Рада засідає принаймні один раз на рік.

f) Держави-члени, які не є членами Ради, можуть брати участь у засіданнях Ради, але не мають права голосувати.

g) Функціями Ради є:

Стаття 7

Стаття VII Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Фінансовий комітет відкритий для всіх держав-членів. Кожна держава-член має один голос.

b) Фінансовий комітет зазвичай скликається одночасно з кожною черговою сесією Асамблеї та у відповідних випадках може скликатися на додаткові засідання.

c) До функцій Фінансового комітету належать перегляд фінансових звітів, бюджетних кошторисів та звітів з адміністративних питань, підготовлених Генеральним секретарем, та подання до Асамблеї своїх зауважень і рекомендацій стосовно них.

d) Фінансовий комітет обирає свого Голову й заступника Голови."

Стаття 8

Стаття VIII Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Секретаріат складається з Генерального секретаря, директорів і такого іншого персоналу, якого може потребувати Організація.

b) Генеральний секретар здійснює весь облік, необхідний для ефективного виконання роботи Організації, і готує, збирає та розповсюджує будь-яку документацію, яка може бути необхідною.

c) Генеральний секретар є головним адміністративним службовцем Організації.

d) Генеральний секретар:

e) Генеральний секретар виконує інші обов'язки, які йому можуть бути доручені Конвенцією, Асамблеєю або Радою.

f) Під час виконання своїх обов'язків Генеральний секретар, директори та персонал не намагаються отримати жодних інструкцій та не отримують їх від будь-яких держав-членів або органів, що не входять до структури Організації. Вони утримуються від будь-яких дій, що є несумісними з їхніми посадами як міжнародних посадових осіб. Кожна держава-член, у свою чергу, зобов'язується поважати виключно міжнародний характер обов'язків Генерального секретаря, директорів та персоналу і не намагатися впливати на них під час виконання ними своїх обов'язків."

Стаття 9

Стаття IX Конвенції замінюється таким текстом:

"У випадках, коли рішення не можуть бути прийняті шляхом досягнення консенсусу, застосовуються такі положення:

a) За винятком випадків, коли в цій Конвенції передбачено інакше, кожна держава-член має один голос.

b) Під час обрання Генерального секретаря й директорів кожна держава-член має таку кількість голосів, яку визначено за шкалою, складеною на основі тоннажу її флоту.

c) За винятком випадків, коли в цій Конвенції передбачено інакше, рішення приймаються простою більшістю держав-членів, які присутні й голосують, а якщо набрано однакову кількість голосів "за" й "проти", рішення приймає Голова.

d) Рішення з питань, які стосуються політики або фінансів Організації, у тому числі поправок до Основних та Фінансових правил, приймаються більшістю у дві третини держав-членів, які присутні й голосують.

e) Що стосується пунктів "c" й "d" цієї статті й пункту "b" викладеної нижче статті XXI, то фраза "держав-членів, які присутні й голосують" означає присутні держави-члени, які голосують "за" або "проти". Держави-члени, які утримуються від голосування, вважаються такими, що не голосують.

f) У разі подання державам-членам згідно з підпунктом "vii" пункту "g" статті VI рішення приймається більшістю держав-членів, які голосують, при цьому мінімальна кількість голосів "за" повинна складати принаймні одну третину всіх держав-членів."

Стаття 10

Стаття X Конвенції замінюється таким текстом:

"Що стосується питань, які належать до її компетенції, то Організація може співробітничати з міжнародними організаціями, інтереси та діяльність яких пов'язані із цілями Організації."

Стаття 11

Стаття XI Конвенції замінюється таким текстом:

"Функції Організації детально викладено в Основних і Фінансових правилах, які додаються до цієї Конвенції, але не є її складовою частиною. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між цією Конвенцією та Основними або Фінансовими правилами переважну силу матиме ця Конвенція."

Стаття 12

Стаття XIII Конвенції замінюється таким текстом:

"Організація наділена правосуб'єктністю. На території кожної зі своїх держав-членів вона користується, за умови погодження з відповідною державою-членом, такими привілеями та імунітетами, які можуть бути необхідні для виконання Організацією своїх функцій і досягнення нею своїх цілей."

Стаття 13

a) У пункті "a" статті XIV Конвенції фраза "урядів-членів" замінюється фразою "держав-членів".

b) У пункті "b" статті XIV Конвенції фраза "Фінансовим комітетом" замінюється словом "Асамблеєю".

Стаття 14

Стаття XV Конвенції замінюється таким текстом:

"Будь-яка держава-член, яка має дворічну заборгованість за членськими внесками, позбавляється права на участь у будь-яких голосуваннях та всіх пільг, які надаються державам-членам Конвенцією і Правилами, доти, доки не будуть сплачені прострочені внески."

Стаття 15

Стаття XVI Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Уряд Його Світлості Князя Монако виконує функції депозитарію.

b) Цей оригінал Конвенції зберігається депозитарієм, який надсилає засвідчені копії цієї Конвенції всім державам, які підписали її або приєдналися до неї.

c) Депозитарій:

Як тільки будь-яка поправка до цієї Конвенції набирає чинності, вона опубліковується депозитарієм і реєструється в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй."

Стаття 16

У статті XVII Конвенції фраза "Керівного комітету" замінюється фразою "Генерального секретаря Організації".

Стаття 17

Стаття XX Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якої держави, яка є членом Організації Об'єднаних Націй. Конвенція набирає чинності для такої держави з дати здачі на зберігання документа про приєднання депозитарію, який інформує про це Генерального секретаря й усі держави-члени.

b) Держава, яка не є членом Організації Об'єднаних Націй, може приєднатися до цієї Конвенції лише після подання заяви депозитарію й затвердження цієї заяви двома третинами держав-членів. Конвенція набирає чинності для такої держави з дати здачі на зберігання документа про приєднання депозитарію, який інформує про це Генерального секретаря й усі держави-члени."

Стаття 18

Стаття XXI Конвенції замінюється таким текстом:

"a) Будь-яка держава-член може пропонувати поправки до цієї Конвенції. Пропозиції про внесення поправок передаються Генеральному секретарю не пізніше, ніж за шість місяців до наступної сесії Асамблеї.

b) Пропозиції про внесення поправок розглядаються Асамблеєю, і рішення з таких пропозицій приймаються більшістю у дві третини держав-членів, які присутні й голосують. Після затвердження запропонованої поправки Асамблеєю Генеральний секретар Організації звертається до депозитарію з проханням подати її на розгляд усіх держав-членів.

c) Поправка набирає чинності для всіх держав-членів через три місяці після одержання депозитарієм від двох третин держав-членів повідомлень про згоду на її обов'язковість."

Стаття 19

Стаття XXII Конвенції замінюється таким текстом:

"Після закінчення п'ятирічного періоду після набрання чинності цією Конвенцією вона може бути денонсована будь-якою Договірною Стороною шляхом сповіщення про це принаймні за один рік у повідомленні, адресованому депозитарію. Денонсація набирає чинності з 1 січня року, що настає після закінчення строку дії сповіщення, і спричиняє позбавлення відповідної держави всіх прав і пільг, зумовлюваних членством в Організації."

Стаття 20

Поправки, прийняті під час XIII-ої й XV-ої Конференцій, які не набрали чинності згідно з пунктом 3 статті XXI Конвенції, не наберуть чинності і в подальшому.

Відповідно до пункту 3 статті XXI Конвенції МГО поправки, зазначені у викладених вище статтях 1 - 20, набирають чинності для всіх Договірних Сторін через три місяці після одержання депозитарієм повідомлення про їх затвердження двома третинами держав-членів.

____________

Опрос