Идет загрузка документа (1547 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"

ВР Украины
Закон от 17.07.2015 № 648-VIII
действует с 26.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 5, ст. 37, N 15, ст. 99, N 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року N 639-VIII та від 17 липня 2015 року N 647-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "474.745.676,6" та "27.514.031,4" замінити відповідно цифрами "474.945.676,6" та "27.314.031,4";

в абзаці третьому цифри "567.005.382,9", "537.566.703" та "29.438.679,9" замінити відповідно цифрами "567.008.382,9", "537.769.703" та "29.238.679,9";

в абзаці п'ятому цифри "16.006.237,2" та "1.917.849,3" замінити відповідно цифрами "16.003.237,2" та "1.914.849,3";

2) абзац другий статті 10 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

3) абзац перший статті 11 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

4) пункт 9 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"з 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік належать 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

5) внести зміни до додатків N 1, NN 3 - 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків NN 1 - 7 до цього Закону, виклавши додаток N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
N 648-VIII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

502259708,0

474945676,6

27314031,4

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

498615538,1

471301506,7

27314031,4

20000000

Неподаткові надходження

94431737,5

73981519,7

20450217,8

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4378379,7

2752694,5

1625685,2

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1666412,2

1133401,5

533010,7

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

857000,0

328550,0

528450,0

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

537769703,0

500355457,6

57713516,8

4588744,9

35914245,4

29238679,9

21138982,1

1689990,2

896345,8

8099697,8

567008382,9

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

594501,1

594501,1

285615,1

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

599751,1

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

594501,1

594501,1

285615,1

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

599751,1

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

288215,7

288215,7

113123,9

 

 

 

 

 

 

 

288215,7

0300000

 

Державне управління справами

944845,9

882494,2

367900,1

57318,2

62351,7

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1124943,8

0301000

 

Апарат Державного управління справами

934885,1

872533,4

361482,7

56766,3

62351,7

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1114983,0

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

431268,4

406758,4

112210,0

19661,2

24510,0

5896,1

5896,1

2700,0

348,0

 

437164,5

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

16011,0

16011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16011,0

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

3274,8

3274,8

622,5

1985,1

 

45310,2

45110,2

17521,3

16275,8

200,0

48585,0

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

31259,0

 

 

 

31259,0

1036,2

 

 

 

1036,2

32295,2

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

86660,9

86660,9

47073,1

3858,7

 

73335,1

71889,1

37894,1

9769,1

1446,0

159996,0

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

21100,9

20615,2

12315,2

3130,0

485,7

10070,3

9633,9

2583,8

835,1

436,4

31171,2

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

323969,5

323289,5

189261,9

28131,3

680,0

44450,0

32250,0

4990,2

3105,1

12200,0

368419,5

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

14612,1

14612,1

 

 

 

 

 

 

 

 

14612,1

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1311,5

1311,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1311,5

0301810

0133

Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання

5417,0

 

 

 

5417,0

 

 

 

 

 

5417,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

9960,8

9960,8

6417,4

551,9

 

 

 

 

 

 

9960,8

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

9960,8

9960,8

6417,4

551,9

 

 

 

 

 

 

9960,8

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

248393,4

248393,4

139256,9

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

256893,2

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

245616,8

245616,8

137420,9

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

254116,6

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4361,1

4361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,1

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

6437,0

6437,0

3153,5

193,3

 

 

 

 

 

 

6437,0

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2776,6

2776,6

1836,0

 

 

 

 

 

 

 

2776,6

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2776,6

2776,6

1836,0

 

 

 

 

 

 

 

2776,6

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

869004,3

868285,6

565441,4

29740,2

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

945387,8

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

869004,3

868285,6

565441,4

29740,2

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

945387,8

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

866500,0

865781,3

565441,4

29740,2

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

942883,5

0421020

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

2504,3

2504,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2504,3

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2706872,9

2706872,9

2005218,9

29786,6

 

902000,0

843667,7

169117,6

116794,1

58332,3

3608872,9

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2706872,9

2706872,9

2005218,9

29786,6

 

902000,0

843667,7

169117,6

116794,1

58332,3

3608872,9

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

52250,1

52250,1

34160,0

3413,5

 

35715,9

35715,9

 

 

 

87966,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

220217,2

220217,2

165356,1

1154,3

 

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

290269,9

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

436503,9

436503,9

327409,7

2785,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

564520,2

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1532835,5

1532835,5

1146069,8

16398,6

 

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2058285,6

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

86009,5

86009,5

64305,9

786,1

 

30956,3

28588,6

5556,5

5852,8

2367,7

116965,8

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

36720,7

36720,7

21357,2

1727,3

 

 

 

 

 

 

36720,7

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

24064,2

24064,2

14284,6

710,0

 

 

 

 

 

 

24064,2

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

7722,8

7722,8

 

 

 

 

 

 

 

 

7722,8

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

109236,7

109236,7

81662,4

1091,6

 

41509,6

33204,8

6541,1

4913,6

8304,8

150746,3

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

201312,3

201312,3

150613,2

1719,8

 

70299,1

61120,5

12587,4

9786,7

9178,6

271611,4

0600000

 

Верховний Суд України

87088,2

87088,2

44630,1

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

93373,2

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

87088,2

87088,2

44630,1

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

93373,2

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

87088,2

87088,2

44630,1

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

93373,2

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

85142,3

85142,3

61243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

103842,3

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

85142,3

85142,3

61243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

103842,3

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

85142,3

85142,3

61243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

103842,3

0700000

 

Вищий господарський суд України

84707,7

84707,7

61532,7

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

118552,2

0701000

 

Вищий господарський суд України

84707,7

84707,7

61532,7

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

118552,2

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

84707,7

84707,7

61532,7

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

118552,2

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

74643,7

74643,7

52620,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

82732,9

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

74643,7

74643,7

52620,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

82732,9

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

74643,7

74643,7

52620,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

82732,9

0800000

 

Конституційний Суд України

58142,3

58142,3

37573,4

2369,3

 

 

 

 

 

 

58142,3

0801000

 

Конституційний Суд України

58142,3

58142,3

37573,4

2369,3

 

 

 

 

 

 

58142,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

58142,3

58142,3

37573,4

2369,3

 

 

 

 

 

 

58142,3

0900000

 

Генеральна прокуратура України

2812370,7

2812370,7

1806694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2814495,7

0901000

 

Генеральна прокуратура України

2812370,7

2812370,7

1806694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2814495,7

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

2812370,7

2812370,7

1806694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2814495,7

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

30413096,2

26627960,7

17063116,3

929851,6

3785135,5

2474726,0

2299032,0

564513,3

79870,8

175694,0

32887822,2

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

4487898,4

3876251,7

2400470,9

118831,6

611646,7

93700,9

27788,5

5063,0

3630,1

65912,4

4581599,3

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

3827078,3

3585850,1

2199906,5

111067,0

241228,2

50737,3

21907,4

1588,2

3211,0

28829,9

3877815,6

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

148034,4

147695,4

93291,4

7764,6

339,0

6263,6

5881,1

3474,8

419,1

382,5

154298,0

1003000

 

Національна гвардія України

6949953,8

4931532,1

2673472,3

126334,8

2018421,7

193725,1

163397,5

77689,9

3057,1

30327,6

7143678,9

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

6506855,8

4610234,1

2475807,0

113727,1

1896621,7

176490,1

149758,7

74081,8

1301,1

26731,4

6683345,9

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3601712,0

3353724,8

2376947,7

105007,7

247987,2

586655,3

553694,3

254299,4

42396,0

32961,0

4188367,3

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

2819561,3

2804475,3

2017114,0

84774,8

15086,0

496020,4

481130,2

229342,1

29661,7

14890,2

3315581,7

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

289585,8

289585,8

178486,9

12355,3

 

49480,4

42106,6

18121,2

8567,7

7373,8

339066,2

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2202649,5

278091,5

23816,8

1250,3

1924558,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

2549534,3

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2202649,5

278091,5

23816,8

1250,3

1924558,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

2549534,3

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

5860,0

 

 

 

5860,0

 

 

 

 

 

5860,0

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1093580,5

 

 

 

1093580,5

300,0

 

 

 

300,0

1093880,5

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

791116,9

725429,1

467862,7

39990,9

65687,8

700561,8

134879,9

15879,9

19728,6

565681,9

1491678,7

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

223003,7

164994,6

92100,4

7524,3

58009,1

1629,3

144,4

80,8

 

1484,9

224633,0

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

18993,1

18993,1

 

 

 

 

 

 

 

 

18993,1

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

5220,2

 

 

 

5220,2

1483,4

 

 

 

1483,4

6703,6

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

1541,3

1541,3

915,2

8,4

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

1657,2

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

2837,6

2837,6

 

 

 

 

 

 

 

 

2837,6

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

27412,5

 

 

 

27412,5

 

 

 

 

 

27412,5

1201380

0470

Державний метрологічний нагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203000

 

Державне агентство резерву України

64671,4

64671,4

42537,6

6431,3

 

674280,0

112874,8

13206,3

11706,7

561405,2

738951,4

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

8560,7

8560,7

5576,2

577,0

 

 

 

 

 

 

8560,7

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

56110,7

56110,7

36961,4

5854,3

 

113166,0

109874,8

13206,3

11706,7

3291,2

169276,7

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7483,4

6314,8

3464,2

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7483,4

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7483,4

6314,8

3464,2

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7483,4

1207000

 

Державна служба статистики України

469835,8

463325,7

312446,7

24429,7

6510,1

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

494488,3

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

454642,6

454642,6

312446,7

24429,7

 

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

479295,1

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

6584,8

6584,8

4648,4

92,3

 

 

 

 

 

 

6584,8

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

6584,8

6584,8

4648,4

92,3

 

 

 

 

 

 

6584,8

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

26746,1

26155,1

12870,0

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

26746,1

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

26746,1

26155,1

12870,0

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

26746,1

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

26746,1

26155,1

12870,0

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

26746,1

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

2683114,8

2678134,8

70397,4

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2686494,0

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

2683114,8

2678134,8

70397,4

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2686494,0

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

73685,1

68705,1

42140,6

5311,6

4980,0

 

 

 

 

 

73685,1

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

602390,1

602390,1

 

 

 

 

 

 

 

 

602390,1

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1959997,9

1959997,9

23675,2

106800,7

 

1713,5

1713,5

968,4

63,0

 

1961711,4

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

741879,8

735501,7

313273,8

32372,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

850938,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

741879,8

735501,7

313273,8

32372,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

850938,3

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

671,2

671,2

 

 

 

 

 

 

 

 

671,2

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

671525,0

671525,0

299886,9

31632,1

 

106393,7

100984,9

33453,1

5840,5

5408,8

777918,7

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

41575,6

41575,6

 

 

 

 

 

 

 

 

41575,6

1800000

 

Міністерство культури України

2018385,1

1984463,3

365251,5

37442,5

33921,8

233542,8

215505,8

35446,7

5605,0

18037,0

2251927,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

1935692,6

1901770,8

358776,5

37199,9

33921,8

232042,8

214055,8

35446,7

5605,0

17987,0

2167735,4

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

23233,0

23233,0

14703,9

1442,2

 

 

 

 

 

 

23233,0

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

16583,3

16583,3

 

 

 

6904,0

6704,0

 

 

200,0

23487,3

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

461495,7

461495,7

594,0

 

 

133831,7

125807,2

 

 

8024,5

595327,4

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

513274,2

513274,2

 

 

 

 

 

 

 

 

513274,2

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

311310,0

311310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

311310,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

41651,5

11850,0

 

 

29801,5

 

 

 

 

 

41651,5

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

7431,4

7431,4

 

 

 

 

 

 

 

 

7431,4

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

8496,4

8496,4

3743,2

145,4

 

 

 

 

 

 

8496,4

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2100000

 

Міністерство оборони України

44857895,2

33785781,5

16787123,3

1471865,1

11072113,7

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45677448,1

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

44857895,2

33785781,5

16787123,3

1471865,1

11072113,7

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45677448,1

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

276417,8

276417,8

206341,3

4767,8

 

500,0

 

 

 

500,0

276917,8

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

35876396,2

31203664,2

15166847,5

1456648,5

4672732,0

310990,6

264183,5

41335,8

47800,0

46807,1

36187386,8

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1016357,0

1008011,3

583722,8

10448,8

8345,7

187344,4

152685,9

39095,8

7327,9

34658,5

1203701,4

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

1384679,6

1284679,6

830211,7

 

100000,0

124839,2

113461,4

45289,9

 

11377,8

1509518,8

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16224853,6

15446765,3

296048,6

33347,4

778088,3

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

24848883,7

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16221290,5

15443202,2

293666,7

33158,4

778088,3

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

24845320,6

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

34103,7

34103,7

20784,4

3096,8

 

60,0

60,0

 

 

 

34163,7

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3662222,7

3662222,7

 

 

 

1040775,0

989138,3

 

 

51636,7

4702997,7

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10634633,5

10634633,5

 

 

 

6965910,6

6370533,5

 

 

595377,1

17600544,1

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

4500,0

4353,0

2269,9

346,0

147,0

4500,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

47642237,6

47642237,6

 

 

 

 

 

 

 

 

47642237,6

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

47642237,6

47642237,6

 

 

 

 

 

 

 

 

47642237,6

2211180

0180

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

5802384,7

5802384,7

 

 

 

 

 

 

 

 

5802384,7

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41839852,9

41839852,9

 

 

 

 

 

 

 

 

41839852,9

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

8887574,1

8352560,9

1524270,3

242977,3

535013,2

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

11095684,8

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

7963058,8

7428228,2

899454,9

194262,5

534830,6

1872602,7

1655019,3

46854,0

16349,4

217583,4

9835661,5

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

3898857,7

3898857,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3898857,7

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

44971318,3

44926318,3

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

45101057,1

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

44971318,3

44926318,3

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

45101057,1

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44769353,4

44769353,4

 

 

 

 

 

 

 

 

44769353,4

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3494769,0

2638555,9

756727,8

202575,4

856213,1

797732,8

636829,2

50474,3

315365,8

160903,6

4292501,8

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

552153,6

155516,7

102496,6

4116,8

396636,9

54825,6

26544,4

7198,1

3064,8

28281,2

606979,2

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

510488,7

126017,2

82059,0

3220,9

384471,5

17961,9

7681,0

2545,0

366,9

10280,9

528450,6

2404000

 

Державна служба геології та надр України

109905,2

9905,2

7241,9

34,4

100000,0

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

133005,2

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1117121,9

1045207,1

558264,1

193525,7

71914,8

584133,0

522178,2

43276,2

311901,0

61954,8

1701254,9

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

71697,0

 

 

 

71697,0

 

 

 

 

 

71697,0

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

86859096,3

86725471,6

132119,9

31601,5

133624,7

462827,0

166238,9

40655,3

12321,4

296588,1

87321923,3

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8567826,9

8504123,5

73981,4

28377,7

63703,4

289325,0

65873,8

645,0

2941,9

223451,2

8857151,9

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

52633,0

3793,0

 

 

48840,0

 

 

 

 

 

52633,0

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

787732,5

787732,5

 

 

 

 

 

 

 

 

787732,5

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2109853,5

2109853,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2109853,5

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1314385,5

803603,6

384217,5

33884,5

510781,9

462077,0

60751,7

1081,0

81,1

401325,3

1776462,5

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

663962,0

201129,4

28557,9

3668,1

462832,6

461933,2

60643,9

1081,0

1,0

401289,3

1125895,2

2751240

0620

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію вироблену для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій, які не використовують альтернативні види палива, та атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів сировини, у тому числі відходів як вторинної сировини, палива та енергії, крім природного газу

459293,0

 

 

 

459293,0

 

 

 

 

 

459293,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

400309,0

10870,9

 

 

389438,1

2900000,0

2900000,0

 

 

 

3300309,0

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

400309,0

10870,9

 

 

389438,1

2900000,0

2900000,0

 

 

 

3300309,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

108709,0

10870,9

 

 

97838,1

 

 

 

 

 

108709,0

2761560

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

291600,0

 

 

 

291600,0

 

 

 

 

 

291600,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1641164,6

701855,3

423714,8

19867,9

939309,3

530247,2

402995,8

125260,4

17704,2

127251,4

2171411,8

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

352239,5

349233,2

204299,2

4625,3

3006,3

311693,6

283697,4

119995,9

16312,5

27996,2

663933,1

2802030

0421

Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби

218062,6

218062,6

154405,7

2727,2

 

286686,4

260298,4

109620,9

15503,1

26388,0

504749,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

4125158,8

4084965,7

402404,5

26836,7

40193,1

174768,4

138910,8

13142,4

30338,6

35857,6

4299927,2

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

269975,1

269975,1

189554,7

9729,6

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

385821,8

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

269975,1

269975,1

189554,7

9729,6

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

385821,8

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту України

253692,4

252539,0

154963,4

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

312614,1

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

253692,4

252539,0

154963,4

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

312614,1

3108000

 

Державна авіаційна служба України

57506,8

57506,8

31181,3

1980,2

 

 

 

 

 

 

57506,8

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

57506,8

57506,8

31181,3

1980,2

 

 

 

 

 

 

57506,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

23112800,1

19128894,8

6470,2

712,9

3983905,3

 

 

 

 

 

23112800,1

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

23112800,1

19128894,8

6470,2

712,9

3983905,3

 

 

 

 

 

23112800,1

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

3288289,5

4384,2

 

 

3283905,3

 

 

 

 

 

3288289,5

3300000

 

Державна фіскальна служба України

4240626,2

4233349,5

2820364,6

236076,2

7276,7

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5162314,5

3301000

 

Апарат Державної фіскальної служби України

4240626,2

4233349,5

2820364,6

236076,2

7276,7

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5162314,5

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

4218390,0

4218390,0

2815778,4

235175,0

 

916519,3

912765,1

 

285,1

3754,2

5134909,3

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

7276,7

 

 

 

7276,7

169,0

 

 

 

169,0

7445,7

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

14959,5

14959,5

4586,2

901,2

 

5000,0

4950,0

1520,0

1047,1

50,0

19959,5

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1019534,5

985892,5

135477,4

2207,0

33642,0

250,0

 

 

 

250,0

1019784,5

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1019534,5

985892,5

135477,4

2207,0

33642,0

250,0

 

 

 

250,0

1019784,5

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

12018,1

12018,1

 

 

 

 

 

 

 

 

12018,1

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

185893,4

185893,4

23049,0

68,3

 

 

 

 

 

 

185893,4

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

18299,3

18299,3

 

 

 

 

 

 

 

 

18299,3

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

687091,0

657289,5

99649,2

1513,4

29801,5

 

 

 

 

 

687091,0

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх

60332,4

60332,4

 

 

 

 

 

 

 

 

60332,4

3500000

 

Міністерство фінансів України

1708536,9

1690834,4

759369,7

67152,5

17702,5

26508,8

24838,9

9441,8

3726,8

1669,9

1735045,7

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

472166,6

454464,1

72331,8

6373,2

17702,5

19253,3

18059,0

9101,8

1200,0

1194,3

491419,9

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

127637,3

127637,3

68303,0

6183,6

 

 

 

 

 

 

127637,3

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

251902,0

251902,0

 

 

 

 

 

 

 

 

251902,0

3501410

0113

Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі

68976,5

68976,5

 

 

 

 

 

 

 

 

68976,5

3501660

0112

Модернізація державних фінансів

 

 

 

 

 

148,8

148,8

 

 

 

148,8

3504000

 

Державна казначейська служба України

852549,2

852549,2

429984,8

45845,7

 

5953,9

5482,6

 

2389,2

471,3

858503,1

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

18094,7

18094,7

 

 

 

 

 

 

 

 

18094,7

3504040

0133

Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою

144757,5

144757,5

 

 

 

 

 

 

 

 

144757,5

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

356129,9

356129,9

239604,1

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

356303,0

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

356129,9

356129,9

239604,1

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

356303,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

174993235,3

169579739,1

 

 

3913496,2

3795600,0

 

 

 

3795600,0

178788835,3

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

174993235,3

169579739,1

 

 

3913496,2

3795600,0

 

 

 

3795600,0

178788835,3

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

961838,1

 

 

 

961838,1

 

 

 

 

 

961838,1

3511450

0470

Державний фонд регіонального розвитку

2900800,0

 

 

 

2900800,0

 

 

 

 

 

2900800,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

5030566,5

4940067,0

2316615,1

364039,6

90499,5

1147738,5

1086730,8

149960,1

86686,3

61007,7

6178305,0

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1879892,1

1852955,3

689772,2

56727,8

26936,8

880187,7

824876,4

81975,3

43469,8

55311,3

2760079,8

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1066945,1

1065060,1

688248,2

56441,7

1885,0

833531,2

823469,4

81375,3

43303,8

10061,8

1900476,3

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2754816,5

2753816,5

1497954,4

298594,3

1000,0

188473,0

183057,9

61308,4

42032,9

5415,1

2943289,5

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2582912,7

2581912,7

1378705,1

287916,3

1000,0

187850,0

182453,7

61066,4

41940,9

5396,3

2770762,7

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

3886,0

3604,3

1810,9

 

281,7

 

 

 

 

 

3886,0

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

3886,0

3604,3

1810,9

 

281,7

 

 

 

 

 

3886,0

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

3886,0

3604,3

1810,9

 

281,7

 

 

 

 

 

3886,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

22620,2

22292,8

15807,2

292,1

327,4

 

 

 

 

 

22620,2

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

22620,2

22292,8

15807,2

292,1

327,4

 

 

 

 

 

22620,2

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

22292,8

22292,8

15807,2

292,1

 

 

 

 

 

 

22292,8

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання

327,4

 

 

 

327,4

 

 

 

 

 

327,4

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

24904,7

24904,7

16003,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

24904,7

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

24904,7

24904,7

16003,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

24904,7

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

24904,7

24904,7

16003,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

24904,7

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

30932,6

29119,3

18603,1

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

30932,6

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

30932,6

29119,3

18603,1

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

30932,6

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

30932,6

29119,3

18603,1

1527,4

1813,3

 

 

 

 

 

30932,6

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

785473,3

690916,1

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

789007,9

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

785473,3

690916,1

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

789007,9

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

785473,3

690916,1

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

789007,9

5980000

 

Вища рада юстиції

19472,3

19472,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

19472,3

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

19472,3

19472,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

19472,3

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

19472,3

19472,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

19472,3

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

27861,3

27861,3

19462,4

454,9

 

 

 

 

 

 

27861,3

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

27861,3

27861,3

19462,4

454,9

 

 

 

 

 

 

27861,3

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

27861,3

27861,3

19462,4

454,9

 

 

 

 

 

 

27861,3

6010000

 

Антимонопольний комітет України

57792,3

57045,8

39395,8

1989,4

746,5

3981,8

3981,8

 

603,9

 

61774,1

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

57792,3

57045,8

39395,8

1989,4

746,5

3981,8

3981,8

 

603,9

 

61774,1

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

57045,8

57045,8

39395,8

1989,4

 

3981,8

3981,8

 

603,9

 

61027,6

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

746,5

 

 

 

746,5

 

 

 

 

 

746,5

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

46863,3

46863,3

14237,8

2551,4

 

289,0

289,0

 

161,0

 

47152,3

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

46863,3

46863,3

14237,8

2551,4

 

289,0

289,0

 

161,0

 

47152,3

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

20953,1

20953,1

1044,7

109,3

 

 

 

 

 

 

20953,1

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

3506,1

3506,1

1955,0

131,4

 

 

 

 

 

 

3506,1

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

40991,3

40991,3

26641,0

1685,6

 

 

 

 

 

 

40991,3

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

40991,3

40991,3

26641,0

1685,6

 

 

 

 

 

 

40991,3

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

40991,3

40991,3

26641,0

1685,6

 

 

 

 

 

 

40991,3

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

241903,6

224953,6

156150,0

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

241903,6

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

241903,6

224953,6

156150,0

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

241903,6

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

241903,6

224953,6

156150,0

2332,8

16950,0

 

 

 

 

 

241903,6

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

109313,6

99501,5

60043,7

 

9812,1

 

 

 

 

 

109313,6

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

109313,6

99501,5

60043,7

 

9812,1

 

 

 

 

 

109313,6

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

109313,6

99501,5

60043,7

 

9812,1

 

 

 

 

 

109313,6

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

48423,6

48423,6

32685,3

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

48483,6

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

48423,6

48423,6

32685,3

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

48483,6

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

48423,6

48423,6

32685,3

1923,6

 

60,0

60,0

 

42,0

 

48483,6

6380000

 

Державне космічне агентство України

2794755,3

108048,8

67541,2

9018,6

2686706,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2797765,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2794755,3

108048,8

67541,2

9018,6

2686706,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2797765,3

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

277580,0

 

 

 

277580,0

 

 

 

 

 

277580,0

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

19976,6

19920,7

14195,0

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

19980,0

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

19976,6

19920,7

14195,0

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

19980,0

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

19976,6

19920,7

14195,0

375,3

55,9

3,4

3,4

 

3,0

 

19980,0

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

57235,4

48200,5

23248,9

 

9034,9

 

 

 

 

 

57235,4

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

57235,4

48200,5

23248,9

 

9034,9

 

 

 

 

 

57235,4

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

57235,4

48200,5

23248,9

 

9034,9

 

 

 

 

 

57235,4

6510000

 

Рахункова палата

77005,9

77005,9

45199,5

3509,9

 

 

 

 

 

 

77005,9

6511000

 

Апарат Рахункової палати

77005,9

77005,9

45199,5

3509,9

 

 

 

 

 

 

77005,9

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

77005,9

77005,9

45199,5

3509,9

 

 

 

 

 

 

77005,9

6520000

 

Служба безпеки України

4375365,9

3925547,0

2795608,2

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4471923,8

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

4345169,1

3895350,2

2772496,0

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4441727,0

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

4030789,9

3814071,0

2772496,0

65597,3

216718,9

24521,6

22936,9

435,9

5608,9

1584,7

4055311,5

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

20760,0

20760,0

 

8341,9

 

8730,1

8020,3

1750,1

700,0

709,8

29490,1

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

30196,8

30196,8

23112,2

 

 

 

 

 

 

 

30196,8

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

30196,8

30196,8

23112,2

 

 

 

 

 

 

 

30196,8

6540000

 

Національна академія наук України

2240451,0

100201,7

46592,7

4483,0

2140249,3

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2797922,0

6541000

 

Національна академія наук України

2240451,0

100201,7

46592,7

4483,0

2140249,3

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2797922,0

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

55526,9

55526,9

22041,6

869,6

 

5380,3

5058,5

 

1299,1

321,8

60907,2

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2108398,7

 

 

 

2108398,7

545925,5

 

 

 

545925,5

2654324,2

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

2588,7

2588,7

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

2673,8

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

36374,7

36374,7

20312,1

3585,2

 

1169,3

1169,3

648,5

85,5

 

37544,0

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

31850,6

 

 

 

31850,6

4700,0

 

 

 

4700,0

36550,6

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

5711,4

5711,4

4239,0

28,2

 

210,8

210,8

111,0

10,8

 

5922,2

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

110015,6

25261,7

12651,0

1402,2

84753,9

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

132342,8

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

110015,6

25261,7

12651,0

1402,2

84753,9

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

132342,8

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

84753,9

 

 

 

84753,9

4204,9

 

 

 

4204,9

88958,8

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

13263,6

13263,6

8694,3

827,9

 

17128,3

16888,3

9314,5

2110,0

240,0

30391,9

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1210892,8

982430,1

417845,1

97015,7

228462,7

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1282758,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1210892,8

982430,1

417845,1

97015,7

228462,7

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1282758,0

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

228462,7

 

 

 

228462,7

37455,3

 

 

 

37455,3

265918,0

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

971251,2

971251,2

413376,2

96786,0

 

34397,9

33330,1

4953,9

6418,9

1067,8

1005649,1

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

11178,9

11178,9

4468,9

229,7

 

12,0

12,0

 

 

 

11190,9

6570000

 

Національна академія мистецтв України

17455,6

9850,8

3803,2

300,8

7604,8

 

 

 

 

 

17455,6

6571000

 

Національна академія мистецтв України

17455,6

9850,8

3803,2

300,8

7604,8

 

 

 

 

 

17455,6

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

9850,8

9850,8

3803,2

300,8

 

 

 

 

 

 

9850,8

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

7604,8

 

 

 

7604,8

 

 

 

 

 

7604,8

6580000

 

Національна академія правових наук України

25372,6

8705,8

2913,1

370,1

16666,8

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

29220,9

6581000

 

Національна академія правових наук України

25372,6

8705,8

2913,1

370,1

16666,8

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

29220,9

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

8705,8

8705,8

2913,1

370,1

 

700,0

660,0

10,2

166,0

40,0

9405,8

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

16666,8

 

 

 

16666,8

3148,3

 

 

 

3148,3

19815,1

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

362615,7

28812,9

13075,3

1719,9

333802,8

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

580417,0

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

362615,7

28812,9

13075,3

1719,9

333802,8

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

580417,0

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

18855,3

18855,3

6446,0

757,4

 

69,8

64,2

 

9,1

5,6

18925,1

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

331583,1

 

 

 

331583,1

215031,5

 

 

 

215031,5

546614,6

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

2219,7

 

 

 

2219,7

 

 

 

 

 

2219,7

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

9957,6

9957,6

6629,3

962,5

 

2700,0

2445,0

400,0

79,0

255,0

12657,6

6610000

 

Фонд державного майна України

141305,9

141305,9

92134,0

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

141677,6

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

141305,9

141305,9

92134,0

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

141677,6

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

141305,9

141305,9

92134,0

6599,9

 

371,7

311,7

 

8,0

60,0

141677,6

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

646355,3

613228,2

349496,2

28283,8

33127,1

55837,4

53677,6

23833,1

2533,8

2159,8

702192,7

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

646355,3

613228,2

349496,2

28283,8

33127,1

55837,4

53677,6

23833,1

2533,8

2159,8

702192,7

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

38942,6

38942,6

21934,7

 

 

180,0

119,0

 

 

61,0

39122,6

6730000

 

Центральна виборча комісія

129573,7

116025,0

30732,2

1866,7

13548,7

 

 

 

 

 

129573,7

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

129573,7

116025,0

30732,2

1866,7

13548,7

 

 

 

 

 

129573,7

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

19667,6

19667,6

 

 

 

 

 

 

 

 

19667,6

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

156527,4

156527,4

106345,2

8767,8

 

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

161473,4

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

156527,4

156527,4

106345,2

8767,8

 

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

161473,4

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

156527,4

156527,4

106345,2

8767,8

 

4946,0

4195,4

2064,5

374,7

750,6

161473,4

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

96218,5

96218,5

64246,6

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

99661,4

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

96218,5

96218,5

64246,6

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

99661,4

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

96218,5

96218,5

64246,6

6691,7

 

3442,9

3397,9

1591,3

361,8

45,0

99661,4

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

138029,5

138029,5

93842,9

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

145317,3

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

138029,5

138029,5

93842,9

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

145317,3

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

138029,5

138029,5

93842,9

7049,2

 

7287,8

6368,5

2938,7

768,3

919,3

145317,3

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

124222,6

124222,6

81788,7

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

128954,0

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

124222,6

124222,6

81788,7

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

128954,0

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

124222,6

124222,6

81788,7

8747,0

 

4731,4

4631,4

2125,6

396,8

100,0

128954,0

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

128702,0

128702,0

86806,0

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

129271,0

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

128702,0

128702,0

86806,0

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

129271,0

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

128702,0

128702,0

86806,0

6759,0

 

569,0

569,0

37,0

83,5

 

129271,0

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

99669,5

99669,5

66022,0

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

101544,9

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

99669,5

99669,5

66022,0

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

101544,9

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

99669,5

99669,5

66022,0

7359,5

 

1875,4

1811,4

914,0

48,2

64,0

101544,9

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

112733,5

112733,5

74455,1

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

115645,9

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

112733,5

112733,5

74455,1

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

115645,9

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

112733,5

112733,5

74455,1

8610,2

 

2912,4

2912,4

1613,8

140,8

 

115645,9

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

104347,1

104347,1

71028,4

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

108489,7

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

104347,1

104347,1

71028,4

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

108489,7

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

104347,1

104347,1

71028,4

5114,5

 

4142,6

4073,6

2241,9

144,3

69,0

108489,7

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

152508,6

152508,6

100049,0

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

155934,0

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

152508,6

152508,6

100049,0

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

155934,0

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

152508,6

152508,6

100049,0

12146,8

 

3425,4

3339,0

1920,0

197,7

86,4

155934,0

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

111416,1

111416,1

74978,7

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

114585,9

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

111416,1

111416,1

74978,7

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

114585,9

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

111416,1

111416,1

74978,7

5709,7

 

3169,8

3154,2

1998,9

119,2

15,6

114585,9

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

109756,3

109756,3

73142,9

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

112688,7

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

109756,3

109756,3

73142,9

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

112688,7

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

109756,3

109756,3

73142,9

7087,8

 

2932,4

2774,6

1287,4

156,8

157,8

112688,7

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

130438,0

130438,0

88588,5

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

134379,9

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

130438,0

130438,0

88588,5

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

134379,9

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

130438,0

130438,0

88588,5

6656,2

 

3941,9

3941,9

2134,8

341,3

 

134379,9

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

100568,5

100568,5

68237,3

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

104567,7

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

100568,5

100568,5

68237,3

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

104567,7

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

100568,5

100568,5

68237,3

5088,9

 

3999,2

3899,2

2044,3

211,9

100,0

104567,7

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

146880,3

146880,3

99239,2

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

153947,2

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

146880,3

146880,3

99239,2

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

153947,2

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

146880,3

146880,3

99239,2

7313,4

 

7066,9

6111,9

3438,5

246,1

955,0

153947,2

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

123253,1

123253,1

83191,8

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

126269,3

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

123253,1

123253,1

83191,8

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

126269,3

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

123253,1

123253,1

83191,8

8009,2

 

3016,2

2883,2

1150,3

317,6

133,0

126269,3

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

98052,5

98052,5

66446,9

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

102575,5

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

98052,5

98052,5

66446,9

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

102575,5

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

98052,5

98052,5

66446,9

5542,7

 

4523,0

4498,5

2588,0

160,1

24,5

102575,5

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

105538,3

105538,3

71781,7

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

107086,4

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

105538,3

105538,3

71781,7

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

107086,4

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

105538,3

105538,3

71781,7

5724,7

 

1548,1

1425,1

666,9

130,3

123,0

107086,4

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

105712,0

105712,0

71342,1

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

108795,3

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

105712,0

105712,0

71342,1

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

108795,3

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

105712,0

105712,0

71342,1

5812,0

 

3083,3

2926,3

1489,9

122,3

157,0

108795,3

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

153945,1

153945,1

103009,9

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

158637,9

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

153945,1

153945,1

103009,9

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

158637,9

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

153945,1

153945,1

103009,9

7689,3

 

4692,8

4080,4

1784,5

115,8

612,4

158637,9

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

94599,2

94599,2

63825,5

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

94915,1

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

94599,2

94599,2

63825,5

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

94915,1

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

94599,2

94599,2

63825,5

5360,3

 

315,9

292,9

45,1

47,7

23,0

94915,1

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

116847,3

116847,3

80069,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

117442,1

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

116847,3

116847,3

80069,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

117442,1

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

116847,3

116847,3

80069,0

5623,9

 

594,8

594,8

 

276,7

 

117442,1

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

109481,4

109481,4

73704,8

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

113153,7

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

109481,4

109481,4

73704,8

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

113153,7

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

109481,4

109481,4

73704,8

6114,4

 

3672,3

3672,3

1879,4

183,1

 

113153,7

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

70261,1

70261,1

47529,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

73195,0

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

70261,1

70261,1

47529,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

73195,0

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

70261,1

70261,1

47529,8

3645,8

 

2933,9

2903,9

1727,4

133,2

30,0

73195,0

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

114991,2

114991,2

77380,9

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

118584,4

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

114991,2

114991,2

77380,9

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

118584,4

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

114991,2

114991,2

77380,9

6694,1

 

3593,2

3568,2

2214,0

205,8

25,0

118584,4

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2015 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

1914849,3

14088387,9

16003237,2

-2785865,2

-2010366,6

-4796231,8

-871015,9

12078021,3

11207005,4

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

 

2100,0

2100,0

 

-2100,0

-2100,0

 

 

 

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

 

2100,0

2100,0

 

-2100,0

-2100,0

 

 

 

2201210

0990

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N
п/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2301400

з них:

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

1

Вінницька область

136037,5

2

Волинська область

79633,6

3

Дніпропетровська область

336789,6

4

Донецька область

379912,6

5

Житомирська область

86079,9

6

Закарпатська область

93561,3

7

Запорізька область

151094,0

8

Івано-Франківська область

112913,0

9

Київська область

142070,3

10

Кіровоградська область

111923,9

11

Луганська область

169542,9

12

Львівська область

190000,5

13

Миколаївська область

114303,0

14

Одеська область

245525,1

15

Полтавська область

97874,9

16

Рівненська область

109209,4

17

Сумська область

90816,6

18

Тернопільська область

79672,8

19

Харківська область

194754,3

20

Херсонська область

88846,8

21

Хмельницька область

104324,2

22

Черкаська область

108144,7

23

Чернівецька область

64432,4

24

Чернігівська область

109220,4

25

м. Київ

227749,2

Всього:

3624432,9

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Освітня субвенція

Медична субвенція

05202000000

м. Авдіївка

21139,7

23372,0

12202000000

м. Алчевськ

17156,1

39983,2

12203000000

м. Антрацит

12758,8

28045,6

05203000000

м. Артемівськ

67677,6

101340,7

10202000000

м. Біла Церква

141221,8

135411,0

06202000000

м. Бердичів

57964,7

52210,6

08202000000

м. Бердянськ

66513,1

80128,1

07202000000

м. Берегове

26517,0

 

10201000000

м. Березань

12358,8

12028,7

15202000000

м. Білгород-Дністровський

45665,4

37094,3

09202000000

м. Болехів

27821,1

15931,7

13202000000

м. Борислав

32249,9

24523,0

10203000000

м. Бориспіль

45662,6

 

10204000000

м. Бровари

76632,8

63401,7

12204000000

м. Брянка

6578,9

19765,7

09206000000

м. Бурштин

12606,0

10169,3

10211000000

м. Буча

27245,4

19232,7

10205000000

м. Васильків

33861,5

 

23202000000

м. Ватутіне

11203,0

12142,0

04202000000

м. Вільногірськ

14907,4

15794,0

02201000000

м. Вінниця

256270,4

238574,8

14202000000

м. Вознесенськ

32402,5

34653,9

03202000000

м. Володимир-Волинський

28192,4

39867,2

05204000000

м. Вугледар

11620,1

13402,9

18202000000

м. Глухів

18137,4

30962,0

21204000000

м. Гола Пристань

13232,1

 

05205000000

м. Горлівка

50642,0

46443,9

05206000000

м. Дебальцеве

29803,1

30152,1

05207000000

м. Дзержинськ

54059,9

58197,7

05208000000

м. Димитров

40099,3

41963,2

04203000000

м. Дніпродзержинськ

177874,3

163686,0

04201000000

м. Дніпропетровськ

620454,8

623407,8

05209000000

м. Добропілля

60525,9

47610,8

05210000000

м. Докучаєвськ

4438,4

4827,1

05201000000

м. Донецьк

168737,1

184337,6

13203000000

м. Дрогобич

71457,9

68365,2

05211000000

м. Дружківка

38066,4

52080,3

17202000000

м. Дубно

29665,5

24744,8

08203000000

м. Енергодар

45060,1

34986,5

05212000000

м. Єнакієве

19802,3

17086,5

05213000000

м. Жданівка

2319,3

2391,5

06201000000

м. Житомир

197170,6

173874,8

02202000000

м. Жмеринка

33908,4

 

04204000000

м. Жовті Води

29844,1

32042,7

08201000000

м. Запоріжжя

455576,7

507152,5

11202000000

м. Знам'янка

20307,4

 

23203000000

м. Золотоноша

18372,3

19219,5

09201000000

м. Івано-Франківськ

173140,0

155393,0

15203000000

м. Ізмаїл

59492,0

47792,3

20202000000

м. Ізюм

36611,5

45228,6

15204000000

м. Іллічівськ

57225,1

 

10206000000

м. Ірпінь

51096,0

50444,7

09203000000

м. Калуш

51718,6

43691,0

22202000000

м. Кам'янець-Подільський

66551,9

65026,3

23204000000

м. Канів

17391,1

 

21202000000

м. Каховка

26064,0

 

11201000000

м. Кіровоград

181627,0

157694,0

12205000000

м. Кіровськ

4780,8

12550,2

05214000000

м. Кіровське

4696,9

5128,7

03203000000

м. Ковель

60198,2

67441,9

02203000000

м. Козятин

20714,6

16522,2

09204000000

м. Коломия

47428,1

39290,5

16202000000

м. Комсомольськ

37338,2

35703,7

18203000000

м. Конотоп

48265,4

70483,0

06203000000

м. Коростень

49573,6

44851,2

05215000000

м. Костянтинівка

47842,8

73597,2

15205000000

м. Котовськ

30070,1

42971,2

05216000000

м. Краматорськ

121950,8

152255,9

05217000000

м. Красний Лиман

38044,0

41513,6

12206000000

м. Красний Луч

17007,6

45595,9

05218000000

м. Красноармійськ

53960,2

60601,9

12207000000

м. Краснодон

19735,9

37943,9

16203000000

м. Кременчук

150496,2

148558,9

04205000000

м. Кривий Ріг

471604,8

430297,8

17203000000

м. Кузнецовськ

38483,3

25518,5

20203000000

м. Куп'янськ

37549,2

53463,3

02204000000

м. Ладижин

16304,2

15776,2

18204000000

м. Лебедин

17740,4

 

12208000000

м. Лисичанськ

66154,4

78808,2

20204000000

м. Лозова

42517,5

37137,5

16204000000

м. Лубни

33316,2

38494,3

12201000000

м. Луганськ

67343,4

163906,1

03201000000

м. Луцьк

188326,2

137500,6

13201000000

м. Львів

518573,5

487687,2

20205000000

м. Люботин

18803,1

16550,9

06205000000

м. Малин

21171,3

29373,3

05219000000

м. Макіївка

60008,2

70724,9

04206000000

м. Марганець

31559,8

32746,5

05220000000

м. Маріуполь

286012,8

355882,4

08204000000

м. Мелітополь

94950,5

103064,3

14201000000

м. Миколаїв

292416,6

325906,7

16205000000

м. Миргород

26454,2

 

02205000000

м. Могилів-Подільський

25384,4

20602,8

13204000000

м. Моршин

4145,1

5237,6

07203000000

м. Мукачеве

72411,5

54194,0

04207000000

м. Нікополь

83738,1

79061,2

22203000000

м. Нетішин

27390,0

22895,0

25202000000

м. Ніжин

46887,1

47324,0

21203000000

м. Нова Каховка

47316,0

45578,6

25204000000

м. Новгород-Сіверський

7955,9

9171,2

13205000000

м. Новий Розділ

21029,0

19619,5

03204000000

м. Нововолинськ

38137,0

37842,5

06204000000

м. Новоград-Волинський

45462,5

36103,6

05221000000

м. Новогродівка

9702,6

15401,7

24202000000

м. Новодністровськ

7579,8

6791,8

04208000000

м. Новомосковськ

53040,7

46849,5

10212000000

м. Обухів

28620,9

 

15201000000

м. Одеса

705025,4

659029,1

11203000000

м. Олександрія

61437,6

61543,1

04209000000

м. Орджонікідзе

27227,3

28678,2

17204000000

м. Острог

9623,5

 

18205000000

м. Охтирка

34224,3

40854,9

14203000000

м. Очаків

9673,8

 

04210000000

м. Павлоград

78913,6

71883,9

12209000000

м. Первомайськ (Луганська обл.)

6032,9

14085,7

14204000000

м. Первомайськ (Миколаївська обл.)

47931,3

44007,6

20206000000

м. Первомайський

22018,0

30438,6

10207000000

м. Переяслав-Хмельницький

21605,0

 

04211000000

м. Першотравенськ

20654,8

18869,8

16201000000

м. Полтава

191635,7

192741,4

25203000000

м. Прилуки

38702,3

38270,1

17201000000

м. Рівне

173562,4

158046,1

10208000000

м. Ржищев

4624,1

4884,6

12210000000

м. Ровеньки

15953,1

30339,6

18206000000

м. Ромни

33162,8

28415,1

12211000000

м. Рубіжне

31304,0

39686,6

13206000000

м. Самбір

28443,3

 

12212000000

м. Свердловськ

21134,7

40101,9

11204000000

м. Світловодськ

29482,9

39108,1

05222000000

м. Селидове

31538,4

47836,6

12213000000

м. Сєверодонецьк

69253,4

79704,8

04212000000

м. Синельникове

23715,6

 

22204000000

м. Славута

28175,4

 

10209000000

м. Славутич

18391,8

15528,4

05223000000

м. Слов'янськ

95981,3

106253,3

23205000000

м. Сміла

46849,3

44682,7

05224000000

м. Сніжне

11148,2

12203,5

22205000000

м. Старокостянтинів

31281,5

 

12214000000

м. Стаханов

13562,3

34015,9

13207000000

м. Стрий

47755,5

42690,3

18201000000

м. Суми

176983,7

176732,7

15206000000

м. Теплодар

6629,5

6421,7

04213000000

м. Тернівка

22084,4

18937,1

19201000000

м. Тернопіль

187334,1

137833,3

08205000000

м. Токмак

20398,2

22154,9

05225000000

м. Торез

12274,7

14776,6

13208000000

м. Трускавець

14615,5

19538,7

07201000000

м. Ужгород

101579,6

82004,9

23206000000

м. Умань

57793,7

56074,8

10210000000

м. Фастів

40292,7

 

20201000000

м. Харків

805395,5

936099,9

05226000000

м. Харцизьк

18620,3

18757,3

21201000000

м. Херсон

235806,4

221198,8

22201000000

м. Хмельницький

202825,4

169696,6

02206000000

м. Хмільник

20617,4

 

07204000000

м. Хуст

44869,8

 

13209000000

м. Червоноград

60406,3

55924,3

23201000000

м. Черкаси

173936,4

186519,2

24201000000

м. Чернівці

179914,0

166845,0

25201000000

м. Чернігів

189228,0

192160,2

07205000000

м. Чоп

7519,8

 

19202000000

м. Чортків

26028,1

 

20207000000

м. Чугуїв

24586,8

 

05227000000

м. Шахтарськ

11042,0

9782,2

22206000000

м. Шепетівка

45154,4

 

18207000000

м. Шостка

45879,1

58662,0

15207000000

м. Южне

23335,2

20120,7

14205000000

м. Южноукраїнськ

26076,1

25658,6

09205000000

м. Яремче

27385,5

17615,1

05228000000

м. Ясинувата

7993,9

4589,0

05301000000

Амвросіївський р-н

11813,3

8962,7

15301000000

Ананьївський р-н

32114,5

16329,3

06301000000

Андрушівський р-н

41461,1

20733,8

12301000000

Антрацитівський р-н

7061,0

10096,0

04301000000

Апостолівський р-н

57378,8

35441,1

14301000000

Арбузинський р-н

25669,4

12202,2

05302000000

Артемівський р-н

50342,5

34948,9

15302000000

Арцизський р-н

48638,3

26932,1

20301000000

Балаклійський р-н

71260,3

49728,8

15303000000

Балтський р-н

44432,1

25138,8

06302000000

Баранівський р-н

46126,2

24505,0

20302000000

Барвінківський р-н

27212,5

13957,7

10301000000

Баришівський р-н

44123,6

20485,2

02301000000

Барський р-н

60920,5

32194,3

25301000000

Бахмацький р-н

44681,4

28486,1

14302000000

Баштанський р-н

43592,8

22303,8

06303000000

Бердичівський р-н

38725,9

17380,7

08301000000

Бердянський р-н

28627,2

15715,3

07301000000

Берегівський р-н

76975,4

45858,9

19301000000

Бережанський р-н

47163,6

24742,1

14303000000

Березанський р-н

30310,2

13883,5

15304000000

Березівський р-н

42114,7

19790,0

17301000000

Березнівський р-н

126577,0

36278,0

14304000000

Березнегуватський р-н

24302,7

12159,7

21301000000

Бериславський р-н

47676,1

28515,6

02302000000

Бершадський р-н

66601,5

36964,0

15305000000

Білгород-Дністровський р-н

81566,2

35291,8

12302000000

Біловодський р-н

24687,8

14569,4

22301000000

Білогірський р-н

37328,6

16391,9

21302000000

Білозерський р-н

68670,3

39081,0

12303000000

Білокуракинський р-н

27398,5

11645,6

18301000000

Білопільський р-н

44960,8

31703,5

10302000000

Білоцерківський р-н

55332,7

30357,6

15306000000

Біляївський р-н

122351,7

54396,2

20303000000

Близнюківський р-н

25856,0

11933,2

11301000000

Бобринецький р-н

30313,5

15660,8

25302000000

Бобровицький р-н

37454,7

21151,0

20304000000

Богодухівський р-н

35082,0

23777,3

09301000000

Богородчанський р-н

95957,5

43361,5

10303000000

Богуславський р-н

35682,7

21486,7

15307000000

Болградський р-н

65477,0

40648,4

25303000000

Борзнянський р-н

33621,8

20904,4

10304000000

Бориспільський р-н

55961,2

70278,0

20305000000

Борівський р-н

19655,5

10413,3

10305000000

Бородянський р-н

59129,2

33818,4

19302000000

Борщівський р-н

73214,4

40900,8

14305000000

Братський р-н

24421,3

10732,6

10306000000

Броварський р-н

80295,9

40804,6

13301000000

Бродівський р-н

69393,3

35129,9

06304000000

Брусилівський р-н

22008,5

9222,1

18302000000

Буринський р-н

29290,2

16484,5

13302000000

Буський р-н

56428,1

27228,8

19303000000

Бучацький р-н

84850,1

37266,6

20306000000

Валківський р-н

31546,2

19373,4

25304000000

Варвинський р-н

17143,1

10215,3

08302000000

Василівський р-н

58351,9

39126,4

04302000000

Васильківський р-н (Дніпропетровська обл.)

32589,3

20622,6

10307000000

Васильківський р-н (Київська обл.)

72008,1

59127,4

16301000000

Великобагачанський р-н

26679,2

15597,0

07302000000

Великоберезнянський р-н

32879,6

16302,8

08303000000

Великобілозерський р-н

12465,0

4900,9

20307000000

Великобурлуцький р-н

27499,7

13711,5

21303000000

Великолепетиський р-н

17395,9

10125,4

15308000000

Великомихайлівський р-н

37574,6

18037,9

05303000000

Великоновосілківський р-н

46950,1

32437,2

21304000000

Великоолександрівський р-н

34403,6

15522,9

18303000000

Великописарівський р-н

20237,4

12367,0

04303000000

Верхньодніпровський р-н

45455,3

33589,8

21305000000

Верхньорогачицький р-н

12584,9

7286,6

09302000000

Верховинський р-н

75910,3

21203,4

14306000000

Веселинівський р-н

31302,0

13831,6

08304000000

Веселівський р-н

25178,2

13034,8

24301000000

Вижницький р-н

75836,7

32735,2

07303000000

Виноградівський р-н

160591,0

68274,7

21306000000

Високопільський р-н

14923,0

9014,3

10308000000

Вишгородський р-н

69981,1

43022,3

08305000000

Вільнянський р-н

46687,5

28764,4

11302000000

Вільшанський р-н

15077,7

7879,3

02303000000

Вінницький р-н

74840,3

46493,0

22302000000

Віньковецький р-н

28266,5

15498,0

20308000000

Вовчанський р-н

42684,6

28848,0

14307000000

Вознесенський р-н

33154,8

7669,9

05304000000

Волноваський р-н

105822,4

70715,9

07304000000

Воловецький р-н

42197,7

17117,1

05305000000

Володарський р-н (Донецька обл.)

28291,8

19564,4

10309000000

Володарський р-н (Київська обл.)

19758,5

11051,9

06305000000

Володарсько-Волинський р-н

41225,7

20916,6

03301000000

Володимир-Волинський р-н

30486,5

 

17302000000

Володимирецький р-н

118350,6

36140,1

22303000000

Волочиський р-н

55487,9

31918,6

14308000000

Врадіївський р-н

23238,0

10556,9

16302000000

Гадяцький р-н

50639,3

33217,7

11303000000

Гайворонський р-н

34178,6

23488,2

02304000000

Гайсинський р-н

69688,6

35172,1

09303000000

Галицький р-н

50104,2

26957,4

21307000000

Генічеський р-н

57523,3

35704,6

24302000000

Герцаївський р-н

48411,6

18888,3

24303000000

Глибоцький р-н

100447,7

42406,7

16303000000

Глобинський р-н

52107,4

27882,3

18304000000

Глухівський р-н

24771,1

6231,4

11304000000

Голованівський р-н

32376,8

19514,5

21308000000

Голопристанський р-н

60484,8

37010,4

21309000000

Горностаївський р-н

25356,6

11627,5

09304000000

Городенківський р-н

62285,8

32821,5

23301000000

Городищенський р-н

35682,9

25401,5

25305000000

Городнянський р-н

29582,1

17895,7

13303000000

Городоцький р-н (Львівська обл.)

77734,9

40513,6

22304000000

Городоцький р-н (Хмельницька обл.)

53685,7

30183,6

03302000000

Горохівський р-н

74906,2

31227,7

17303000000

Гощанський р-н

54729,7

21319,4

16304000000

Гребінківський р-н

23834,9

13776,6

08306000000

Гуляйпільський р-н

28496,6

16715,1

19304000000

Гусятинський р-н

76931,0

36658,6

20309000000

Дворічанський р-н

20726,4

10987,8

17304000000

Демидівський р-н

20283,6

8742,1

22305000000

Деражнянський р-н

34480,6

19750,6

20310000000

Дергачівський р-н

68411,9

56810,8

16305000000

Диканський р-н

21277,4

11524,3

04304000000

Дніпропетровський р-н

69677,3

52121,1

05306000000

Добропільський р-н

14877,4

10570,0

11305000000

Добровеличківський р-н

38882,1

20981,9

09305000000

Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)

114573,5

49898,0

11306000000

Долинський р-н (Кіровоградська обл.)

35462,2

20869,4

14309000000

Доманівський р-н

27381,1

15172,1

23302000000

Драбівський р-н

38794,3

22061,5

13304000000

Дрогобицький р-н

76227,5

39412,7

17305000000

Дубенський р-н

64244,2

27107,8

17306000000

Дубровицький р-н

75967,8

28046,7

22306000000

Дунаєвецький р-н

74635,6

38662,4

14310000000

Єланецький р-н

17514,4

9229,9

06307000000

Ємільчинський р-н

51153,7

20336,8

23303000000

Жашківський р-н

51154,5

23170,0

13305000000

Жидачівський р-н

73519,6

41531,2

06308000000

Житомирський р-н

58920,7

41685,8

02305000000

Жмеринський р-н

41684,7

44225,7

13306000000

Жовківський р-н

142176,9

62499,6

14311000000

Жовтневий р-н

56540,5

30014,5

19305000000

Заліщицький р-н

56852,1

28739,7

08307000000

Запорізький р-н

51771,8

34768,4

17307000000

Зарічненський р-н

61082,8

20311,9

24304000000

Заставнівський р-н

61918,0

30030,1

20311000000

Зачепилівський р-н

18982,3

9325,8

19306000000

Збаразький р-н

70492,7

34665,8

19307000000

Зборівський р-н

55819,4

25486,5

23304000000

Звенигородський р-н

49500,7

27731,8

10310000000

Згурівський р-н

21320,0

10533,2

17308000000

Здолбунівський р-н

62606,2

33706,2

16306000000

Зінківський р-н

34428,9

21659,8

20312000000

Зміївський р-н

61529,9

44124,7

11307000000

Знам'янський р-н

29733,2

33580,6

23305000000

Золотоніський р-н

53085,2

25967,2

13307000000

Золочівський р-н (Львівська обл.)

83061,6

40741,0

20313000000

Золочівський р-н (Харківська обл.)

30745,2

16383,0

03303000000

Іваничівський р-н

46698,6

19130,5

15309000000

Іванівський р-н (Одеська обл.)

33643,5

15625,7

21310000000

Іванівський р-н (Херсонська обл.)

17316,8

8418,5

10311000000

Іванківський р-н

35305,0

18314,8

15310000000

Ізмаїльський р-н

62336,6

30087,5

20314000000

Ізюмський р-н

23403,0

 

22307000000

Ізяславський р-н

54937,0

27225,4

02306000000

Іллінецький р-н

48597,8

22877,3

07305000000

Іршавський р-н

136535,8

57501,3

25306000000

Ічнянський р-н

31548,8

20242,8

10312000000

Кагарлицький р-н

35917,1

20706,4

14312000000

Казанківський р-н

23704,4

11899,3

21311000000

Каланчацький р-н

27805,6

12919,3

02307000000

Калинівський р-н

66820,2

35293,7

09306000000

Калуський р-н

64767,4

35508,8

22308000000

Кам'янець-Подільський р-н

66332,9

41170,4

08308000000

Кам'янсько-Дніпровський р-н

40824,0

24695,1

03304000000

Камінь-Каширський р-н

103728,5

36204,9

13308000000

Кам'янка-Бузький р-н

68211,0

33443,9

23306000000

Кам'янський р-н

30587,8

17551,4

23307000000

Канівський р-н

23707,0

29156,5

16307000000

Карлівський р-н

38457,0

20872,2

23308000000

Катеринопільський р-н

25300,7

14805,2

21312000000

Каховський р-н

40247,0

45835,6

20315000000

Кегичівський р-н

24081,6

12507,6

24305000000

Кельменецький р-н

40142,8

25416,7

10313000000

Києво-Святошинський р-н

155866,9

94470,3

03305000000

Ківерцівський р-н

86188,4

37082,5

15311000000

Кілійський р-н

56964,3

30962,0

11308000000

Кіровоградський р-н

45559,5

22339,7

24306000000

Кіцманський р-н

76263,4

41066,1

16308000000

Кобеляцький р-н

42216,2

26364,7

03306000000

Ковельський р-н

63750,9

 

15312000000

Кодимський р-н

32006,0

17909,8

25307000000

Козелецький р-н

44300,3

29684,0

16309000000

Козельщинський р-н

19283,9

12248,3

19308000000

Козівський р-н

39494,5

23054,2

02308000000

Козятинський р-н

59777,8

24754,9

20316000000

Коломацький р-н

6946,0

4502,0

09307000000

Коломийський р-н

119533,1

59276,2

15313000000

Комінтернівський р-н

68598,8

40928,9

11309000000

Компаніївський р-н

21240,0

9199,6

18305000000

Конотопський р-н

26496,8

9291,6

17309000000

Корецький р-н

53215,2

20216,3

25308000000

Коропський р-н

23966,2

15255,6

06309000000

Коростенський р-н

42277,6

15191,3

06310000000

Коростишівський р-н

44522,6

24220,3

23309000000

Корсунь-Шевченківський р-н

38065,6

26969,3

25309000000

Корюківський р-н

29215,8

16673,6

09308000000

Косівський р-н

130867,6

60310,6

17310000000

Костопільський р-н

78094,9

37930,3

05307000000

Костянтинівський р-н

31608,1

12223,8

16326000000

Котелевський р-н

19713,6

11762,4

15314000000

Котовський р-н

33079,8

 

22309000000

Красилівський р-н

66685,8

32216,1

05308000000

Красноармійський р-н

23978,2

24221,8

20317000000

Красноградський р-н

43606,2

27008,6

12304000000

Краснодонський р-н

7749,1

9856,0

20318000000

Краснокутський р-н

29936,4

17363,8

15315000000

Красноокнянський р-н

31452,3

11644,4

18306000000

Краснопільський р-н

32721,7

17561,9

19309000000

Кременецький р-н

88507,7

40454,3

16310000000

Кременчуцький р-н

33964,4

24246,8

12305000000

Кремінський р-н

38623,7

25111,8

14313000000

Кривоозерський р-н

32904,3

15003,3

04305000000

Криворізький р-н

39967,4

27920,9

02309000000

Крижопільський р-н

39586,7

20759,2

04306000000

Криничанський р-н

41259,9

22443,5

18307000000

Кролевецький р-н

33463,9

24042,9

08309000000

Куйбишевський р-н

19815,6

14051,4

25310000000

Куликівський р-н

16077,8

11253,3

20319000000

Куп'янський р-н

26929,5

 

19310000000

Лановецький р-н

37702,6

17922,8

18308000000

Лебединський р-н

20754,2

30390,5

22310000000

Летичівський р-н

30474,2

17693,3

02310000000

Липовецький р-н

42220,2

23626,7

18309000000

Липоводолинський р-н

19760,3

11717,1

23310000000

Лисянський р-н

28719,3

14634,5

02311000000

Літинський р-н

50153,0

22269,4

20320000000

Лозівський р-н

30610,5

24869,9

03307000000

Локачинський р-н

34940,4

13303,4

16311000000

Лохвицький р-н

43713,4

26615,5

16312000000

Лубенський р-н

36600,3

13442,9

06311000000

Лугинський р-н

20818,2

10221,5

12306000000

Лутугинський р-н

17499,8

22155,9

03308000000

Луцький р-н

81093,1

35746,0

06312000000

Любарський р-н

40954,8

16401,0

15316000000

Любашівський р-н

37496,8

18351,7

03309000000

Любешівський р-н

62951,6

20703,2

03310000000

Любомльський р-н

64196,4

23128,9

05309000000

Мар'їнський р-н

72700,9

54350,0

04307000000

Магдалинівський р-н

46053,1

21264,3

10314000000

Макарівський р-н

51737,5

22848,6

06313000000

Малинський р-н

25372,4

 

11310000000

Маловисківський р-н

41265,5

26625,4

03311000000

Маневицький р-н

88015,3

31665,1

23311000000

Маньківський р-н

32789,8

17206,8

12307000000

Марківський р-н

17872,4

9251,2

16313000000

Машівський р-н

22706,6

11913,2

04308000000

Межівський р-н

25518,1

15379,6

08310000000

Мелітопольський р-н

57895,1

29529,3

25311000000

Менський р-н

37759,7

23163,8

13309000000

Миколаївський р-н (Львівська обл.)

73525,6

35705,7

14314000000

Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)

39129,9

18392,7

15317000000

Миколаївський р-н (Одеська обл.)

24865,6

9671,1

16314000000

Миргородський р-н

33959,2

47302,1

10315000000

Миронівський р-н

41400,1

21200,4

08311000000

Михайлівський р-н

25051,0

17715,0

07306000000

Міжгірський р-н

84846,3

33135,3

12308000000

Міловський р-н

13774,1

9329,5

17311000000

Млинівський р-н

61929,1

22229,8

02312000000

Могилів-Подільський р-н

32658,7

20797,8

23312000000

Монастирищенський р-н

43283,5

22119,4

19311000000

Монастириський р-н

33983,0

17774,5

13310000000

Мостиський р-н

71947,7

33189,3

07307000000

Мукачівський р-н

128138,7

58236,2

02313000000

Мурованокуриловецький р-н

28102,1

16342,3

04309000000

Нікопольський р-н

39902,2

25947,6

09309000000

Надвірнянський р-н

151167,4

77145,1

06314000000

Народицький р-н

13686,3

5826,2

18310000000

Недригайлівський р-н

20935,2

15466,0

02314000000

Немирівський р-н

52216,2

30789,9

21313000000

Нижньосірогозький р-н

17926,2

9659,2

25312000000

Ніжинський р-н

26869,4

18365,4

11311000000

Новгородківський р-н

18676,3

9500,7

25313000000

Новгород-Сіверський р-н

16360,3

8912,6

05310000000

Новоазовський р-н

9181,5

4930,3

12309000000

Новоайдарський р-н

30011,0

26160,9

11312000000

Новоархангельський р-н

31588,1

15282,1

14315000000

Новобузький р-н

33844,0

18371,6

20321000000

Нововодолазький р-н

36491,0

20331,3

21314000000

Нововоронцовський р-н

23516,1

12820,4

06315000000

Новоград-Волинський р-н

69328,4

27693,0

08312000000

Новомиколаївський р-н

14950,2

9868,2

11313000000

Новомиргородський р-н

29319,7

17580,9

04310000000

Новомосковський р-н

73926,3

45501,9

14316000000

Новоодеський р-н

39084,9

20191,9

12310000000

Новопсковський р-н

36525,9

20877,2

16315000000

Новосанжарський р-н

39442,9

21382,2

24307000000

Новоселицький р-н

88744,9

46698,9

21315000000

Новотроїцький р-н

40683,6

21575,9

11314000000

Новоукраїнський р-н

47851,7

25639,3

22311000000

Новоушицький р-н

31751,5

18416,2

25314000000

Носівський р-н

33271,4

18595,7

10316000000

Обухівський р-н

42270,5

43231,6

15318000000

Овідіопольський р-н

71989,7

43704,7

06316000000

Овруцький р-н

70807,1

35204,9

06317000000

Олевський р-н

57048,9

24256,9

05311000000

Олександрівський р-н (Донецька обл.)

21564,3

12501,9

11315000000

Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)

32927,7

17006,7

11316000000

Олександрійський р-н

43219,7

22594,8

11317000000

Онуфріївський р-н

18901,6

11245,5

02315000000

Оратівський р-н

29455,8

13593,7

16317000000

Оржицький р-н

30370,4

14938,5

08313000000

Оріхівський р-н

41631,5

28265,0

17312000000

Острозький р-н

49703,5

27036,9

18311000000

Охтирський р-н

29309,2

7956,0

14317000000

Очаківський р-н

20584,0

19018,4

04311000000

Павлоградський р-н

30136,5

17859,5

05312000000

Першотравневий р-н

22306,0

20395,9

14318000000

Первомайський р-н (Миколаївська обл.)

34408,2

18542,5

20322000000

Первомайський р-н (Харківська обл.)

15596,8

 

12311000000

Перевальський р-н

10163,0

21819,8

13311000000

Перемишлянський р-н

49998,1

23769,3

07308000000

Перечинський р-н

40200,7

18398,6

10317000000

Переяслав-Хмельницький р-н

36620,3

35709,1

04312000000

Петриківський р-н

22070,2

16254,5

11318000000

Петрівський р-н

26868,1

14757,8

04313000000

Петропавлівський р-н

30113,7

17431,6

20323000000

Печенізький р-н

7799,6

6364,6

16318000000

Пирятинський р-н

31276,7

19427,0

19312000000

Підволочиський р-н

50801,4

25735,1

19313000000

Підгаєцький р-н

24598,2

11554,2

02316000000

Піщанський р-н

23476,0

12864,6

02317000000

Погребищенський р-н

33905,5

19230,2

04314000000

Покровський р-н

33957,2

22286,0

10318000000

Поліський р-н

12356,4

3473,0

08314000000

Пологівський р-н

41214,5

24580,9

22312000000

Полонський р-н

51630,3

27127,3

16319000000

Полтавський р-н

54425,4

39740,6

12312000000

Попаснянський р-н

49541,3

48287,8

06318000000

Попільнянський р-н

45370,9

19793,2

08315000000

Приазовський р-н

35643,2

16985,2

25315000000

Прилуцький р-н

32613,1

22905,4

08316000000

Приморський р-н

33730,7

18556,3

13312000000

Пустомитівський р-н

116795,0

66619,2

18312000000

Путивльський р-н

19865,0

17142,6

24308000000

Путильський р-н

51974,5

17183,4

04315000000

П'ятихатський р-н

48297,9

28284,2

13313000000

Радехівський р-н

59211,1

27670,6

17313000000

Радивилівський р-н

47245,0

22119,1

06319000000

Радомишльський р-н

41165,7

23208,4

03312000000

Ратнівський р-н

80724,3

29906,9

07309000000

Рахівський р-н

141084,0

60036,4

15319000000

Ренійський р-н

37709,2

22062,4

16320000000

Решетилівський р-н

30554,1

15977,2

17314000000

Рівненський р-н

110948,6

52185,7

25316000000

Ріпкинський р-н

23954,7

18036,8

09310000000

Рогатинський р-н

48314,5

25811,7

03313000000

Рожищенський р-н

57398,9

23235,9

09311000000

Рожнятівський р-н

101393,7

49112,5

15320000000

Роздільнянський р-н

63625,9

33781,3

08317000000

Розівський р-н

9355,4

5621,3

17315000000

Рокитнівський р-н

104942,1

30931,8

10319000000

Рокитнянський р-н

33241,4

17226,1

06306000000

Романівський р-н

35462,7

17307,3

18313000000

Роменський р-н

42300,5

21083,6

06320000000

Ружинський р-н

36303,8

17185,3

15321000000

Савранський р-н

23074,1

11483,7

13314000000

Самбірський р-н

88394,2

62895,8

15322000000

Саратський р-н

65293,3

26538,8

17316000000

Сарненський р-н

164105,7

57632,7

20324000000

Сахновщинський р-н

26702,9

13056,0

07310000000

Свалявський р-н

62040,1

31514,5

12313000000

Сватівський р-н

33786,8

22303,9

11319000000

Світловодський р-н

17192,8

5292,1

16321000000

Семенівський р-н (Полтавська обл.)

27992,0

15916,3

25317000000

Семенівський р-н (Чернігівська обл.)

20380,1

11297,7

18314000000

Середино-Будський р-н

15252,3

10130,7

04316000000

Синельниківський р-н

47609,3

44706,6

21316000000

Скадовський р-н

45413,1

28496,9

10320000000

Сквирський р-н

42515,0

23271,6

13315000000

Сколівський р-н

75415,2

32557,9

22313000000

Славутський р-н

48042,6

41634,3

12314000000

Слов'яносербський р-н

9294,0

16571,9

05313000000

Слов'янський р-н

31206,5

22264,1

23313000000

Смілянський р-н

33032,2

20141,4

14319000000

Снігурівський р-н

51875,8

24309,7

09312000000

Снятинський р-н

88716,7

38622,6

13316000000

Сокальський р-н

96334,5

52594,9

24309000000

Сокирянський р-н

48731,2

26458,0

04317000000

Солонянський р-н

48339,0

24323,1

25318000000

Сосницький р-н

18325,8

12068,9

04318000000

Софіївський р-н

28452,7

14196,2

25319000000

Срібнянський р-н

11600,0

7113,6

05314000000

Старобешівський р-н

13119,6

9117,8

10321000000

Ставищенський р-н

33002,0

14073,2

12315000000

Станично-Луганський р-н

43439,4

30471,3

12316000000

Старобільський р-н

44110,8

27491,3

03314000000

Старовижівський р-н

49609,0

17895,8

22314000000

Старокостянтинівський р-н

45895,4

41039,4

13317000000

Старосамбірський р-н

119348,2

50292,5

22315000000

Старосинявський р-н

23441,9

12804,4

24310000000

Сторожинецький р-н

144531,7

56615,5

13318000000

Стрийський р-н

69551,4

30803,6

18315000000

Сумський р-н

54935,8

37422,4

25320000000

Талалаївський р-н

15354,5

8318,6

23314000000

Тальнівський р-н

37776,4

21352,6

10322000000

Таращанський р-н

36234,6

17833,5

15323000000

Тарутинський р-н

52619,3

24229,2

15324000000

Татарбунарський р-н

44162,0

22664,4

05315000000

Тельманівський р-н

5519,6

2746,0

22316000000

Теофіпольський р-н

40481,0

16520,5

02318000000

Теплицький р-н

33899,4

17873,4

19314000000

Теребовлянський р-н

72457,6

39606,6

19315000000

Тернопільський р-н

54235,9

38785,7

10323000000

Тетіївський р-н

43889,4

19393,1

02319000000

Тиврівський р-н

61551,5

25973,6

09313000000

Тисменицький р-н

84907,2

48481,5

09314000000

Тлумацький р-н

56244,9

28844,3

08318000000

Токмацький р-н

23569,8

13999,0

04319000000

Томаківський р-н

27336,3

16113,9

02320000000

Томашпільський р-н

39068,4

20672,4

12317000000

Троїцький р-н

25134,6

12420,9

02321000000

Тростянецький р-н (Вінницька обл.)

41378,6

22207,3

18316000000

Тростянецький р-н (Сумська обл.)

30589,5

22026,6

02322000000

Тульчинський р-н

54537,9

34470,9

03315000000

Турійський р-н

37512,1

15620,7

13319000000

Турківський р-н

85083,4

35723,0

07311000000

Тячівський р-н

247682,0

102533,1

07312000000

Ужгородський р-н

79780,7

37943,1

11320000000

Ульяновський р-н

30441,2

14100,9

23315000000

Уманський р-н

54195,9

26550,2

11321000000

Устинівський р-н

14920,2

8034,9

10324000000

Фастівський р-н

39889,5

50465,3

15325000000

Фрунзівський р-н

26752,3

11592,9

20325000000

Харківський р-н

124083,0

108290,1

22317000000

Хмельницький р-н

55195,0

32108,4

02323000000

Хмільницький р-н

51433,6

41609,8

16322000000

Хорольський р-н

35717,1

21572,4

24311000000

Хотинський р-н

73128,1

37985,5

23316000000

Христинівський р-н

39291,8

21406,2

07313000000

Хустський р-н

127794,8

75846,7

04320000000

Царичанський р-н

26933,5

17222,6

21317000000

Цюрупинський р-н

75489,2

42361,8

21318000000

Чаплинський р-н

43156,8

20791,4

22318000000

Чемеровецький р-н

44941,0

25952,4

06321000000

Червоноармійський р-н

32574,3

13669,9

23317000000

Черкаський р-н

71534,3

46071,4

02324000000

Чернівецький р-н

24169,5

13756,8

08319000000

Чернігівський р-н (Запорізька обл.)

22204,8

10551,6

25321000000

Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)

55011,6

32211,0

06322000000

Черняхівський р-н

39078,2

17565,8

02325000000

Чечельницький р-н

25183,5

13447,8

23318000000

Чигиринський р-н

29639,2

17276,8

23319000000

Чорнобаївський р-н

51702,0

25528,9

16323000000

Чорнухинський р-н

12622,3

7248,1

19316000000

Чортківський р-н

56864,8

46427,4

20326000000

Чугуївський р-н

41836,6

49872,3

06323000000

Чуднівський р-н

43142,6

21957,2

16324000000

Чутівський р-н

24847,3

14096,5

02326000000

Шаргородський р-н

77413,3

34437,0

05316000000

Шахтарський р-н

6101,6

2861,9

03316000000

Шацький р-н

22986,5

9897,0

20327000000

Шевченківський р-н

19502,5

12435,7

22319000000

Шепетівський р-н

50820,4

48503,3

04321000000

Широківський р-н

29495,8

17310,9

15326000000

Ширяївський р-н

40246,2

15847,6

16325000000

Шишацький р-н

23721,3

12460,5

18317000000

Шосткинський р-н

16469,8

6403,8

23320000000

Шполянський р-н

46938,7

27223,3

19317000000

Шумський р-н

50730,3

20089,9

25322000000

Щорський р-н

23685,7

14924,9

04322000000

Юр'ївський р-н

18856,9

8413,2

13320000000

Яворівський р-н

153106,5

71145,8

10325000000

Яготинський р-н

35731,8

20665,7

08320000000

Якимівський р-н

38353,6

20311,1

02327000000

Ямпільський р-н (Вінницька обл.)

40631,4

25299,4

18318000000

Ямпільський р-н (Сумська обл.)

19348,1

14888,5

22320000000

Ярмолинецький р-н

37564,4

19340,8

05317000000

Ясинуватський р-н

18873,3

16656,5

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

151749,2

708986,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

194972,4

443048,8

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

408309,6

1464293,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

556180,2

1995146,6

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

162451,0

553010,9

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

114450,2

528257,2

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

397484,4

796445,0

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

140660,2

594413,5

10100000000

Обласний бюджет Київської області

107443,7

755699,0

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

137651,3

441982,2

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

273470,5

1011965,5

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

273601,5

1101489,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

253842,6

514099,3

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

260058,8

1046046,9

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

194637,7

651094,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

160166,3

491347,9

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

123402,4

503779,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

105768,0

461951,7

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

308586,4

1219928,2

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

171123,8

472856,2

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

175982,0

578321,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

168577,3

565614,1

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

97194,9

393811,2

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

147139,0

478124,3

26000000000

Міський бюджет міста Києва

2004792,9

2920169,2

 

ВСЬОГО

41839852,9

44769353,4

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
"Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

підготовку робітничих кадрів

відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

263278,2

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

151911,9

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

438497,8

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

558929,7

145800,0

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

166298,0

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

110675,8

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

254060,7

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

186283,8

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

149443,6

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

136731,7

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

367231,8

145800,0

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

480385,9

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

201278,8

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

282861,4

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

193802,0

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

186272,0

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

179849,5

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

184687,8

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

271162,7

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

155758,5

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

199706,3

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

154880,3

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

111899,1

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

112495,1

 

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

282307,0

 

 

 

ВСЬОГО

5802384,7

291600,0

108709,0

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО

2586115,1

2586115,1

1935417,1

23935,8

 

866284,1

807951,8

169117,6

116794,1

58332,3

3452399,2

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

220217,2

220217,2

165356,1

1154,3

 

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

290269,9

 

0330

Господарський суд Вінницької області

6133,2

6133,2

4580,5

65,3

 

2003,8

1872,8

390,7

426,9

131,0

8137,0

 

0330

Господарський суд Волинської області

6060,6

6060,6

4544,8

39,4

 

1409,1

1409,1

387,0

261,3

 

7469,7

 

0330

Господарський суд Дніпропетровської області

13119,1

13119,1

9796,6

140,8

 

5047,4

4940,3

836,2

932,3

107,1

18166,5

 

0330

Господарський суд Донецької області

13757,8

13757,8

10323,2

81,8

 

5592,9

3849,1

881,3

471,9

1743,8

19350,7

 

0330

Господарський суд Житомирської області

7040,7

7040,7

5290,1

32,5

 

1591,2

1591,2

450,6

169,9

 

8631,9

 

0330

Господарський суд Закарпатської області

5853,5

5853,5

4398,8

24,9

 

1388,8

1388,8

374,6

162,3

 

7242,3

 

0330

Господарський суд Запорізької області

11388,9

11388,9

8552,1

59,3

 

2843,7

2800,8

729,8

346,8

42,9

14232,6

 

0330

Господарський суд Івано-Франківської області

8688,2

8688,2

6527,4

40,8

 

1803,1

1803,1

556,0

213,3

 

10491,3

 

0330

Господарський суд Київської області

9228,1

9228,1

6941,2

32,5

 

2475,5

2475,5

592,7

170,2

 

11703,6

 

0330

Господарський суд Кіровоградської області

4809,2

4809,2

3612,5

23,6

 

1507,2

1464,3

308,2

123,7

42,9

6316,4

 

0330

Господарський суд Луганської області

10401,5

10401,5

7816,3

46,7

 

4484,3

2849,2

667,0

270,8

1635,1

14885,8

 

0330

Господарський суд Львівської області

11957,3

11957,3

8989,0

48,9

 

2786,0

2786,0

766,9

281,7

 

14743,3

 

0330

Господарський суд Миколаївської області

6779,3

6779,3

5098,2

25,4

 

1804,4

1740,1

434,1

133,0

64,3

8583,7

 

0330

Господарський суд Одеської області

11323,4

11323,4

8499,5

63,6

 

3542,9

3435,8

725,5

332,6

107,1

14866,3

 

0330

Господарський суд Полтавської області

7303,3

7303,3

5477,9

46,4

 

1954,9

1942,7

467,6

242,8

12,2

9258,2

 

0330

Господарський суд Рівненської області

5365,6

5365,6

4001,0

65,1

 

2007,8

2007,8

341,8

372,3

 

7373,4

 

0330

Господарський суд Сумської області

7189,3

7189,3

5384,9

55,5

 

2133,8

2057,0

458,8

290,5

76,8

9323,1

 

0330

Господарський суд Тернопільської області

6010,9

6010,9

4523,8

17,9

 

1264,4

1264,4

386,1

118,7

 

7275,3

 

0330

Господарський суд Харківської області

13708,1

13708,1

10347,5

 

 

8872,0

8872,0

883,3

 

 

22580,1

 

0330

Господарський суд Херсонської області

4826,9

4826,9

3631,7

15,7

 

1193,3

1193,3

309,8

82,2

 

6020,2

 

0330

Господарський суд Хмельницької області

7106,3

7106,3

5333,9

39,6

 

1739,6

1739,6

455,2

207,0

 

8845,9

 

0330

Господарський суд Черкаської області

6164,1

6164,1

4642,0

14,4

 

1398,8

1398,8

395,2

75,5

 

7562,9

 

0330

Господарський суд Чернівецької області

5236,7

5236,7

3933,5

25,7

 

1155,8

1155,8

335,7

134,5

 

6392,5

 

0330

Господарський суд Чернігівської області

7870,7

7870,7

5919,4

27,1

 

1868,5

1868,5

504,0

172,1

 

9739,2

 

0330

Господарський суд міста Києва

22894,5

22894,5

17190,3

121,4

 

8183,5

7435,4

1466,9

788,3

748,1

31078,0

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

436503,9

436503,9

327409,7

2785,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

564520,2

 

0330

Апеляційний суд Вінницької області

16478,4

16478,4

12408,3

42,3

 

2966,2

2920,5

1091,4

232,5

45,7

19444,6

 

0330

Апеляційний суд Волинської області

11462,1

11462,1

8606,8

64,6

 

2354,5

2354,5

757,1

344,2

 

13816,6

 

0330

Апеляційний суд Дніпропетровської області

28766,4

28766,4

21606,7

151,2

 

6683,0

6603,1

1900,6

908,2

79,9

35449,4

 

0330

Апеляційний суд Донецької області

37903,3

37903,3

28501,4

157,8

 

13096,7

9465,5

2507,1

1077,3

3631,2

51000,0

 

0330

Апеляційний суд Житомирської області

12740,2

12740,2

9545,6

99,3

 

3239,9

3239,9

839,6

660,9

 

15980,1

 

0330

Апеляційний суд Закарпатської області

10181,8

10181,8

7648,4

53,5

 

2588,4

2405,0

672,7

284,2

183,4

12770,2

 

0330

Апеляційний суд Запорізької області

18538,8

18538,8

13882,2

155,1

 

5089,7

5089,7

1221,1

879,2

 

23628,5

 

0330

Апеляційний суд Iвано-Франківської області

11687,0

11687,0

8763,5

69,6

 

3004,8

2883,6

770,9

370,5

121,2

14691,8

 

0330

Апеляційний суд Київської області

19225,1

19225,1

14450,2

89,4

 

4606,7

4542,5

1271,1

595,4

64,2

23831,8

 

0330

Апеляційний суд Кіровоградської області

14285,4

14285,4

10736,1

66,9

 

3165,4

3165,4

944,4

445,3

 

17450,8

 

0330

Апеляційний суд Луганської області

22276,8

22276,8

16750,1

94,3

 

7553,9

4934,2

1473,4

581,2

2619,7

29830,7

 

0330

Апеляційний суд Львівської області

19918,9

19918,9

14959,0

75,5

 

4868,3

4538,3

1315,8

502,6

330,0

24787,2

 

0330

Апеляційний суд Миколаївської області

14436,9

14436,9

10819,2

77,2

 

3384,6

3161,6

951,7

416,7

223,0

17821,5

 

0330

Апеляційний суд Одеської області

24383,5

24383,5

18271,4

187,4

 

6537,8

6537,8

1607,2

1101,4

 

30921,3

 

0330

Апеляційний суд Полтавської області

16507,6

16507,6

12402,6

83,3

 

3681,1

3681,1

1091,0

453,4

 

20188,7

 

0330

Апеляційний суд Рівненської області

9158,3

9158,3

6843,3

91,8

 

2218,3

2218,3

601,9

611,3

 

11376,6

 

0330

Апеляційний суд Сумської області

10903,4

10903,4

8209,1

31,4

 

2677,5

2533,4

722,1

167,4

144,1

13580,9

 

0330

Апеляційний суд Тернопільської області

12430,4

12430,4

9319,0

89,7

 

2823,3

2823,3

819,7

477,8

 

15253,7

 

0330

Апеляційний суд Харківської області

26982,9

26982,9

20119,4

339,7

 

7607,3

7607,3

1769,8

1808,9

 

34590,2

 

0330

Апеляційний суд Херсонської області

15900,5

15900,5

11969,5

49,7

 

3145,1

3059,4

1052,9

296,8

85,7

19045,6

 

0330

Апеляційний суд Хмельницької області

12380,3

12380,3

9292,9

55,3

 

3457,3

2705,3

817,4

353,5

752,0

15837,6

 

0330

Апеляційний суд Черкаської області

13383,0

13383,0

10052,7

70,7

 

3553,4

3553,4

884,3

376,5

 

16936,4

 

0330

Апеляційний суд Чернівецької області

11289,4

11289,4

8480,7

58,9

 

2275,4

2234,5

746,0

313,4

40,9

13564,8

 

0330

Апеляційний суд Чернігівської області

14415,0

14415,0

10832,4

65,3

 

3309,6

3309,6

952,9

348,0

 

17724,6

 

0330

Апеляційний суд міста Києва

30868,5

30868,5

22939,2

465,5

 

24128,1

23688,0

2017,8

2632,0

440,1

54996,6

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1532835,5

1532835,5

1146069,8

16398,6

 

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2058285,6

 

0330

Барський районний суд Вінницької області

1521,6

1521,6

1141,0

12,3

 

502,0

502,0

101,1

49,4

 

2023,6

 

0330

Бершадський районний суд Вінницької області

2072,4

2072,4

1552,2

19,2

 

633,4

633,4

137,5

77,4

 

2705,8

 

0330

Вінницький міський суд Вінницької області

13522,2

13522,2

10145,9

100,7

 

3547,0

3547,0

898,8

403,1

 

17069,2

 

0330

Вінницький районний суд Вінницької області

2531,7

2531,7

1887,6

34,9

 

854,1

846,9

167,3

139,7

7,2

3385,8

 

0330

Гайсинський районний суд Вінницької області

1862,2

1862,2

1395,2

16,6

 

617,7

617,7

123,7

66,5

 

2479,9

 

0330

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

2856,2

2856,2

2146,8

16,6

 

718,5

711,3

190,2

66,6

7,2

3574,7

 

0330

Іллінецький районний суд Вінницької області

1502,6

1502,6

1127,8

10,7

 

432,1

424,9

99,9

42,6

7,2

1934,7

 

0330

Калинівський районний суд Вінницької області

2313,8

2313,8

1738,9

13,7

 

617,8

610,6

154,0

54,7

7,2

2931,6

 

0330

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

3085,1

3085,1

2318,2

18,8

 

801,2

786,6

205,4

75,4

14,6

3886,3

 

0330

Крижопільський районний суд Вінницької області

1262,6

1262,6

947,6

9,1

 

406,7

399,5

83,9

36,3

7,2

1669,3

 

0330

Ладижинський міський суд Вінницької області

1101,4

1101,4

828,6

5,3

 

366,7

366,7

73,4

21,2

 

1468,1

 

0330

Липовецький районний суд Вінницької області

1304,6

1304,6

971,9

19,2

 

434,4

434,4

86,1

76,7

 

1739,0

 

0330

Літинський районний суд Вінницької області

1316,9

1316,9

981,5

18,6

 

473,4

466,2

86,9

74,5

7,2

1790,3

 

0330

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

3206,8

3206,8

2411,4

17,1

 

765,9

751,4

213,6

68,3

14,5

3972,7

 

0330

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

1123,9

1123,9

841,0

11,5

 

331,0

331,0

74,5

46,2

 

1454,9

 

0330

Немирівський районний суд Вінницької області

2111,4

2111,4

1584,6

15,5

 

572,9

565,7

140,4

61,9

7,2

2684,3

 

0330

Оратівський районний суд Вінницької області

811,1

811,1

607,9

7,1

 

276,6

276,6

53,9

28,3

 

1087,7

 

0330

Піщанський районний суд Вінницької області

1407,0

1407,0

1049,1

19,3

 

452,2

452,2

92,9

77,3

 

1859,2

 

0330

Погребищенський районний суд Вінницької області

1490,1

1490,1

1116,8

12,8

 

402,2

402,2

98,9

51,1

 

1892,3

 

0330

Теплицький районний суд Вінницької області

1414,0

1414,0

1060,8

10,9

 

372,9

372,9

94,0

43,5

 

1786,9

 

0330

Тиврівський районний суд Вінницької області

1194,8

1194,8

892,0

15,0

 

478,3

478,3

79,0

59,9

 

1673,1

 

0330

Томашпільський районний суд Вінницької області

1427,2

1427,2

1068,5

13,9

 

396,8

396,8

94,6

55,8

 

1824,0

 

0330

Тростянецький районний суд Вінницької області

1237,1

1237,1

925,7

12,7

 

385,6

385,6

82,0

50,8

 

1622,7

 

0330

Тульчинський районний суд Вінницької області

1549,8

1549,8

1162,3

12,4

 

644,6

644,6

103,0

49,6

 

2194,4

 

0330

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

2851,6

2851,6

2142,3

18,6

 

715,0

707,8

189,8

74,6

7,2

3566,6

 

0330

Чернівецький районний суд Вінницької області

1140,0

1140,0

855,8

8,0

 

394,3

394,3

75,8

32,0

 

1534,3

 

0330

Чечельницький районний суд Вінницької області

1251,4

1251,4

939,2

9,2

 

351,3

349,1

83,2

36,9

2,2

1602,7

 

0330

Шаргородський районний суд Вінницької області

1501,4

1501,4

1128,0

9,3

 

994,7

403,6

99,9

37,1

591,1

2496,1

 

0330

Ямпільський районний суд Вінницької області

1497,0

1497,0

1125,3

8,5

 

437,5

437,5

99,7

34,2

 

1934,5

 

0330

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

2404,9

2404,9

1794,5

31,2

 

783,9

783,9

159,0

128,5

 

3188,8

 

0330

Горохівський районний суд Волинської області

1373,4

1373,4

1025,4

17,0

 

444,4

444,4

90,9

69,9

 

1817,8

 

0330

Іваничівський районний суд Волинської області

1031,3

1031,3

769,1

13,9

 

338,3

338,3

68,2

57,1

 

1369,6

 

0330

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

1376,2

1376,2

1025,4

19,8

 

456,0

456,0

90,9

81,4

 

1832,2

 

0330

Ківерцівський районний суд Волинської області

1702,3

1702,3

1281,7

7,0

 

497,1

497,1

113,5

28,7

 

2199,4

 

0330

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

4438,9

4438,9

3332,7

30,6

 

1346,6

1342,9

295,2

125,6

3,7

5785,5

 

0330

Локачинський районний суд Волинської області

1028,8

1028,8

769,1

11,5

 

328,0

328,0

68,2

47,0

 

1356,8

 

0330

Луцький міськрайонний суд Волинської області

8196,9

8196,9

6152,6

58,7

 

2488,7

2488,7

545,0

241,4

 

10685,6

 

0330

Любешівський районний суд Волинської області

1364,7

1364,7

1025,4

8,4

 

487,3

409,0

90,8

34,6

78,3

1852,0

 

0330

Любомльський районний суд Волинської області

1708,1

1708,1

1281,7

12,8

 

521,1

521,1

113,5

52,9

 

2229,2

 

0330

Маневицький районний суд Волинської області

1025,0

1025,0

769,1

7,7

 

316,2

312,5

68,2

31,5

3,7

1341,2

 

0330

Нововолинський міський суд Волинської області

2065,8

2065,8

1538,2

31,0

 

689,9

689,9

136,3

127,8

 

2755,7

 

0330

Ратнівський районний суд Волинської області

1373,6

1373,6

1025,4

17,3

 

445,6

445,6

90,8

71,2

 

1819,2

 

0330

Рожищенський районний суд Волинської області

1372,4

1372,4

1025,4

16,1

 

440,6

440,6

90,8

66,2

 

1813,0

 

0330

Старовижівський районний суд Волинської області

1030,7

1030,7

769,1

13,4

 

336,3

336,3

68,1

55,4

 

1367,0

 

0330

Турійський районний суд Волинської області

1361,9

1361,9

1025,4

5,6

 

397,5

397,5

90,8

23,1

 

1759,4

 

0330

Шацький районний суд Волинської області

1022,8

1022,8

769,1

5,5

 

303,9

303,9

68,1

22,9

 

1326,7

 

0330

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

3457,2

3457,2

2573,9

52,6

 

1293,9

1191,0

228,0

229,1

102,9

4751,1

 

0330

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

1606,3

1606,3

1188,5

34,1

 

1673,1

1063,7

105,3

148,7

609,4

3279,4

 

0330

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4297,7

4297,7

3219,2

39,5

 

1581,3

1449,2

285,1

171,6

132,1

5879,0

 

0330

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

2632,5

2632,5

1961,4

38,1

 

959,7

871,7

173,7

165,9

88,0

3592,2

 

0330

Васильківський районний суд Дніпропетровської області

1209,6

1209,6

909,6

6,4

 

668,1

580,1

80,6

28,2

88,0

1877,7

 

0330

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

1638,7

1638,7

1225,0

18,3

 

587,9

499,9

108,4

79,8

88,0

2226,6

 

0330

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

1499,4

1499,4

1115,7

23,7

 

497,8

438,5

98,8

102,7

59,3

1997,2

 

0330

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

2675,4

2675,4

1988,8

44,7

 

1105,7

1017,7

176,2

194,6

88,0

3781,1

 

0330

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

2684,9

2684,9

1997,9

42,1

 

953,5

865,5

177,0

183,1

88,0

3638,4

 

0330

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

2597,8

2597,8

1934,1

39,6

 

906,8

818,8

171,3

172,2

88,0

3504,6

 

0330

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

2219,2

2219,2

1649,8

37,0

 

1243,8

1155,8

146,2

160,7

88,0

3463,0

 

0330

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

4680,1

4680,1

3516,2

29,0

 

1136,0

974,0

311,5

126,3

162,0

5816,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

3420,6

3420,6

2583,0

4,0

 

823,2

661,2

228,8

17,6

162,0

4243,8

 

0330

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

1741,6

1741,6

1279,7

48,8

 

947,1

859,1

113,4

212,4

88,0

2688,7

 

0330

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

3347,9

3347,9

2501,0

39,7

 

950,7

862,7

221,6

172,7

88,0

4298,6

 

0330

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

1778,3

1778,3

1334,4

13,2

 

1061,1

973,1

118,2

57,4

88,0

2839,4

 

0330

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

3308,5

3308,5

2442,5

77,8

 

1228,6

1111,1

216,4

338,2

117,5

4537,1

 

0330

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

3134,3

3134,3

2349,6

26,4

 

1181,8

1078,9

208,2

114,8

102,9

4316,1

 

0330

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

4126,8

4126,8

3086,0

44,9

 

1096,7

993,8

273,4

195,2

102,9

5223,5

 

0330

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

1333,3

1333,3

982,6

33,5

 

610,7

498,3

87,0

145,8

112,4

1944,0

 

0330

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

1161,4

1161,4

873,2

6,4

 

518,1

459,0

77,4

27,5

59,1

1679,5

 

0330

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

4823,0

4823,0

3598,3

63,3

 

1143,7

1055,7

318,8

275,5

88,0

5966,7

 

0330

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

1454,8

1454,8

1097,4

3,3

 

449,4

361,4

97,2

14,3

88,0

1904,2

 

0330

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

1851,0

1851,0

1376,3

30,4

 

838,8

750,8

121,9

132,0

88,0

2689,8

 

0330

Межівський районний суд Дніпропетровської області

936,7

936,7

685,5

30,0

 

997,0

923,3

60,7

130,3

73,7

1933,7

 

0330

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5142,2

5142,2

3849,9

49,7

 

1265,1

1103,8

341,0

216,4

161,3

6407,3

 

0330

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

4380,2

4380,2

3273,9

49,7

 

1330,4

1169,1

290,0

216,4

161,3

5710,6

 

0330

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області

1833,3

1833,3

1376,3

12,7

 

657,1

569,1

121,9

55,1

88,0

2490,4

 

0330

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області

1559,7

1559,7

1170,4

11,5

 

685,9

641,5

103,7

49,9

44,4

2245,6

 

0330

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

4952,6

4952,6

3689,6

72,3

 

1507,2

1344,3

326,8

314,6

162,9

6459,8

 

0330

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

1530,3

1530,3

1152,1

6,4

 

510,8

422,8

102,1

27,5

88,0

2041,1

 

0330

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

1544,0

1544,0

1152,4

19,7

 

535,5

447,5

102,1

85,5

88,0

2079,5

 

0330

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

1829,3

1829,3

1367,1

20,9

 

551,6

463,6

121,1

90,9

88,0

2380,9

 

0330

Покровський районний суд Дніпропетровської області

1167,8

1167,8

873,2

12,8

 

730,5

502,5

77,4

55,6

228,0

1898,3

 

0330

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

2809,3

2809,3

2079,9

58,1

 

1051,4

999,0

184,3

252,6

52,4

3860,7

 

0330

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

2789,4

2789,4

2089,0

26,2

 

882,0

794,0

185,1

114,2

88,0

3671,4

 

0330

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

3173,3

3173,3

2386,2

17,0

 

816,2

728,2

211,4

74,0

88,0

3989,5

 

0330

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

1558,6

1558,6

1170,4

10,4

 

772,8

623,7

103,7

45,3

149,1

2331,4

 

0330

Софіївський районний суд Дніпропетровської області

921,1

921,1

685,5

14,4

 

447,4

403,0

60,7

62,6

44,4

1368,5

 

0330

Тернівський міський суд Дніпропетровської області

1213,7

1213,7

909,6

10,4

 

517,4

443,7

80,6

45,3

73,7

1731,1

 

0330

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

2611,3

2611,3

1952,3

28,9

 

1030,0

942,0

173,0

125,7

88,0

3641,3

 

0330

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

1511,6

1511,6

1133,9

11,8

 

552,7

508,3

100,4

51,1

44,4

2064,3

 

0330

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

964,0

964,0

721,9

9,1

 

429,7

341,7

64,0

39,6

88,0

1393,7

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

3057,9

3057,9

2286,0

34,1

 

967,1

879,1

202,5

148,7

88,0

4025,0

 

0330

Широківський районний суд Дніпропетровської області

878,2

878,2

658,0

7,7

 

604,1

545,0

58,3

33,8

59,1

1482,3

 

0330

Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

1468,5

1468,5

1097,4

17,0

 

578,9

519,8

97,2

74,0

59,1

2047,4

 

0330

Авдіївський міський суд Донецької області

1479,6

1479,6

1118,2

0,4

 

380,9

377,5

99,1

2,0

3,4

1860,5

 

0330

Амвросіївський районний суд Донецької області

2498,6

2498,6

1863,8

33,0

 

697,5

690,7

165,1

163,2

6,8

3196,1

 

0330

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

5913,3

5913,3

4412,7

76,2

 

1744,1

1706,2

390,9

377,9

37,9

7657,4

 

0330

Будьоннівський районний суд м. Донецька

2394,7

2394,7

1791,3

25,1

 

968,8

958,6

158,7

124,6

10,2

3363,5

 

0330

Великоновосілківський районний суд Донецької області

1270,8

1270,8

950,8

13,0

 

661,6

654,8

84,2

64,6

6,8

1932,4

 

0330

Волноваський районний суд Донецької області

3019,4

3019,4

2269,7

17,1

 

872,1

868,7

201,1

84,7

3,4

3891,5

 

0330

Володарський районний суд Донецької області

1322,9

1322,9

993,8

8,3

 

373,9

367,1

88,0

41,0

6,8

1696,8

 

0330

Ворошиловський районний суд м. Донецька

4053,4

4053,4

3047,6

22,0

 

1403,1

1385,0

270,0

108,7

18,1

5456,5

 

0330

Вугледарський міський суд Донецької області

1111,2

1111,2

827,4

16,8

 

695,8

692,4

73,3

83,6

3,4

1807,0

 

0330

Гірницький районний суд м. Макіївки

3187,4

3187,4

2390,4

25,5

 

1689,2

1677,3

211,7

126,8

11,9

4876,6

 

0330

Дебальцевський міський суд Донецької області

1788,2

1788,2

1342,7

12,1

 

572,9

566,1

118,8

59,9

6,8

2361,1

 

0330

Дзержинський міський суд Донецької області

3198,1

3198,1

2397,4

26,7

 

942,8

939,4

212,3

132,0

3,4

4140,9

 

0330

Дмитровський міський суд Донецької області

1626,3

1626,3

1222,4

9,3

 

523,2

516,4

108,3

45,9

6,8

2149,5

 

0330

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

3668,5

3668,5

2759,0

18,8

 

956,7

949,9

244,4

93,1

6,8

4625,2

 

0330

Докучаєвський міський суд Донецької області

1464,8

1464,8

1093,5

18,4

 

463,1

459,7

96,9

91,2

3,4

1927,9

 

0330

Дружківський міський суд Донецької області

2421,3

2421,3

1810,4

26,4

 

2155,9

2123,1

160,4

131,0

32,8

4577,2

 

0330

Єнакіївський міський суд Донецької області

4646,7

4646,7

3487,8

33,1

 

1473,3

1469,9

309,0

164,0

3,4

6120,0

 

0330

Жданівський міський суд Донецької області

1633,9

1633,9

1224,9

13,7

 

1598,2

1591,4

108,5

67,9

6,8

3232,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4866,1

4866,1

3655,2

31,0

 

1422,4

1397,6

323,8

153,6

24,8

6288,5

 

0330

Іллічівський районний суд м. Маріуполя

3313,9

3313,9

2495,2

13,2

 

1301,1

1279,7

221,0

65,5

21,4

4615,0

 

0330

Калінінський районний суд м. Горлівки

3738,3

3738,3

2782,3

57,8

 

1433,6

1430,2

246,5

286,8

3,4

5171,9

 

0330

Калінінський районний суд м. Донецька

3032,2

3032,2

2275,5

22,1

 

1053,5

1038,2

201,6

109,4

15,3

4085,7

 

0330

Київський районний суд м. Донецька

4571,2

4571,2

3439,5

21,3

 

1420,0

1404,7

304,7

105,5

15,3

5991,2

 

0330

Кіровський міський суд Донецької області

1997,5

1997,5

1492,4

23,3

 

570,3

563,5

132,2

115,8

6,8

2567,8

 

0330

Кіровський районний суд м. Донецька

3701,4

3701,4

2778,7

25,6

 

1349,1

1340,6

246,2

127,0

8,5

5050,5

 

0330

Кіровський районний суд м. Макіївки

3009,4

3009,4

2253,9

27,9

 

2374,7

2362,8

199,7

138,5

11,9

5384,1

 

0330

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

3747,4

3747,4

2808,1

32,7

 

1221,4

1176,7

248,8

162,2

44,7

4968,8

 

0330

Краматорський міський суд Донецької області

4837,2

4837,2

3616,3

53,6

 

1694,4

1669,8

320,4

265,5

24,6

6531,6

 

0330

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

3227,6

3227,6

2418,1

28,9

 

1018,6

999,0

214,2

143,4

19,6

4246,2

 

0330

Краснолиманський міський суд Донецької області

2106,0

2106,0

1575,8

21,5

 

601,2

588,4

139,6

106,4

12,8

2707,2

 

0330

Куйбишевський районний суд м. Донецька

3741,7

3741,7

2806,7

29,0

 

1807,9

1799,5

248,6

143,8

8,4

5549,6

 

0330

Ленінський районний суд м. Донецька

3566,8

3566,8

2681,6

19,6

 

2820,7

2820,7

237,6

97,4

 

6387,5

 

0330

Мар'їнський районний суд Донецької області

2248,2

2248,2

1672,7

35,6

 

779,2

775,8

148,2

176,4

3,4

3027,4

 

0330

Микитівський районний суд м. Горлівки

3100,5

3100,5

2318,4

33,8

 

1071,0

1071,0

205,4

167,8

 

4171,5

 

0330

Новоазовський районний суд Донецької області

1675,4

1675,4

1254,3

16,2

 

507,6

500,8

111,1

80,2

6,8

2183,0

 

0330

Новогродівський міський суд Донецької області

1243,0

1243,0

918,3

28,4

 

868,1

861,3

81,3

141,0

6,8

2111,1

 

0330

Олександрівський районний суд Донецької області

1254,0

1254,0

936,9

14,6

 

379,6

376,2

83,0

72,3

3,4

1633,6

 

0330

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

3510,3

3510,3

2625,5

37,2

 

1244,4

1226,5

232,6

184,5

17,9

4754,7

 

0330

Першотравневий районний суд Донецької області

1703,2

1703,2

1274,3

17,4

 

827,9

821,1

112,9

86,4

6,8

2531,1

 

0330

Петровський районний суд м. Донецька

2809,4

2809,4

2100,7

30,6

 

970,5

962,1

186,1

151,5

8,4

3779,9

 

0330

Приморський районний суд м. Маріуполя

2915,2

2915,2

2172,2

41,8

 

923,4

907,1

192,4

207,4

16,3

3838,6

 

0330

Пролетарський районний суд м. Донецька

3327,2

3327,2

2500,6

19,4

 

1027,5

1019,1

221,5

96,0

8,4

4354,7

 

0330

Селидівський міський суд Донецької області

2363,5

2363,5

1775,0

15,6

 

1096,8

1093,4

157,2

77,4

3,4

3460,3

 

0330

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

5481,0

5481,0

4081,4

82,0

 

1886,8

1827,4

361,6

406,1

59,4

7367,8

 

0330

Сніжнянський міський суд Донецької області

2236,8

2236,8

1667,0

31,7

 

1257,3

1250,5

147,7

157,2

6,8

3494,1

 

0330

Совєтський районний суд м. Макіївки

2746,5

2746,5

2061,7

19,1

 

770,5

767,1

182,6

95,0

3,4

3517,0

 

0330

Старобешівський районний суд Донецької області

1523,3

1523,3

1140,3

14,9

 

824,7

821,3

101,0

73,5

3,4

2348,0

 

0330

Тельманівський районний суд Донецької області

1358,4

1358,4

1017,0

13,2

 

892,9

886,1

90,1

65,6

6,8

2251,3

 

0330

Торезький міський суд Донецької області

3125,9

3125,9

2339,7

30,9

 

1149,4

1146,0

207,3

153,4

3,4

4275,3

 

0330

Харцизький міський суд Донецької області

3900,3

3900,3

2927,2

28,2

 

1193,5

1190,1

259,3

139,5

3,4

5093,8

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

3870,6

3870,6

2872,7

70,4

 

1538,4

1530,0

254,5

349,1

8,4

5409,0

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

2862,9

2862,9

2130,8

44,3

 

1223,1

1211,3

188,8

219,5

11,8

4086,0

 

0330

Червоногвардійський районний суд м. Макіївки

2660,4

2660,4

1990,2

27,8

 

841,5

829,7

176,3

137,7

11,8

3501,9

 

0330

Шахтарський міськрайонний суд Донецької області

3581,0

3581,0

2682,7

32,3

 

1060,8

1054,0

237,7

160,2

6,8

4641,8

 

0330

Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області

2673,5

2673,5

2008,9

16,2

 

717,0

713,6

178,0

80,6

3,4

3390,5

 

0330

Андрушівський районний суд Житомирської області

1470,2

1470,2

1109,9

2,1

 

320,4

320,4

98,3

8,6

 

1790,6

 

0330

Баранівський районний суд Житомирської області

1474,1

1474,1

1109,9

6,0

 

611,9

611,9

98,3

24,0

 

2086,0

 

0330

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

4067,3

4067,3

3047,5

36,2

 

1021,3

1021,3

270,0

144,8

 

5088,6

 

0330

Богунський районний суд м. Житомира

5479,0

5479,0

4110,7

42,0

 

2226,7

2226,7

364,2

168,0

 

7705,7

 

0330

Брусилівський районний суд Житомирської області

1129,1

1129,1

846,7

9,3

 

1256,1

1256,1

75,0

37,3

 

2385,2

 

0330

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

1283,1

1283,1

959,0

14,5

 

481,1

481,1

84,9

57,9

 

1764,2

 

0330

Ємільчинський районний суд Житомирської області

1473,6

1473,6

1109,9

5,5

 

291,3

291,3

98,3

22,0

 

1764,9

 

0330

Житомирський районний суд Житомирської області

2016,3

2016,3

1504,3

26,4

 

591,8

591,8

133,3

105,7

 

2608,1

 

0330

Корольовський районний суд м. Житомира

5213,5

5213,5

3912,2

38,4

 

1176,4

1176,4

346,6

153,8

 

6389,9

 

0330

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

4108,1

4108,1

3046,4

78,5

 

1329,2

1329,2

269,9

314,1

 

5437,3

 

0330

Коростишівський районний суд Житомирської області

1829,6

1829,6

1373,2

13,3

 

407,5

407,5

121,6

53,2

 

2237,1

 

0330

Лугинський районний суд Житомирської області

1427,2

1427,2

1072,5

8,6

 

480,7

480,7

95,0

34,5

 

1907,9

 

0330

Любарський районний суд Житомирської області

841,5

841,5

633,2

3,8

 

355,8

355,8

56,1

15,1

 

1197,3

 

0330

Малинський районний суд Житомирської області

1582,8

1582,8

1184,8

15,5

 

481,9

481,9

105,0

62,1

 

2064,7

 

0330

Народицький районний суд Житомирської області

1182,8

1182,8

884,0

13,4

 

422,5

422,5

78,3

53,6

 

1605,3

 

0330

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області

3881,5

3881,5

2915,3

25,3

 

993,8

993,8

258,3

101,3

 

4875,3

 

0330

Овруцький районний суд Житомирської області

3073,3

3073,3

2313,8

12,7

 

745,7

745,7

205,0

50,8

 

3819,0

 

0330

Олевський районний суд Житомирської області

1721,0

1721,0

1260,1

54,3

 

731,1

731,1

111,6

217,6

 

2452,1

 

0330

Попільнянський районний суд Житомирської області

1703,6

1703,6

1279,5

11,1

 

475,1

475,1

113,3

44,5

 

2178,7

 

0330

Радомишльський районний суд Житомирської області

1263,9

1263,9

940,3

20,2

 

436,7

436,7

83,3

80,9

 

1700,6

 

0330

Романівський районний суд Житомирської області

1104,5

1104,5

827,8

9,5

 

280,4

280,4

73,3

37,9

 

1384,9

 

0330

Ружинський районний суд Житомирської області

1529,3

1529,3

1147,4

11,6

 

525,8

525,8

101,6

46,6

 

2055,1

 

0330

Червоноармійський районний суд Житомирської області

1201,1

1201,1

902,8

7,0

 

278,9

278,9

80,0

27,9

 

1480,0

 

0330

Черняхівський районний суд Житомирської області

1564,6

1564,6

1166,1

22,2

 

476,1

476,1

103,3

89,0

 

2040,7

 

0330

Чуднівський районний суд Житомирської області

965,1

965,1

714,4

20,2

 

316,0

316,0

63,3

81,0

 

1281,1

 

0330

Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

1167,7

1167,7

873,1

12,8

 

386,9

386,9

77,3

58,4

 

1554,6

 

0330

Берегівський районний суд Закарпатської області

2058,5

2058,5

1541,5

19,6

 

596,0

596,0

136,6

89,6

 

2654,5

 

0330

Виноградівський районний суд Закарпатської області

2556,5

2556,5

1916,4

21,5

 

751,4

751,4

169,7

98,7

 

3307,9

 

0330

Воловецький районний суд Закарпатської області

1344,4

1344,4

998,1

24,0

 

388,5

365,5

88,4

110,3

23,0

1732,9

 

0330

Іршавський районний суд Закарпатської області

2265,2

2265,2

1696,8

20,8

 

958,4

668,2

150,3

95,3

290,2

3223,6

 

0330

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

6719,8

6719,8

5050,4

39,4

 

1860,5

1860,5

447,4

180,4

 

8580,3

 

0330

Перечинський районний суд Закарпатської області

1547,8

1547,8

1156,9

17,5

 

497,2

497,2

102,5

80,2

 

2045,0

 

0330

Рахівський районний суд Закарпатської області

1768,1

1768,1

1324,0

16,8

 

512,2

512,2

117,3

76,9

 

2280,3

 

0330

Свалявський районний суд Закарпатської області

1900,6

1900,6

1422,5

19,1

 

582,4

582,4

126,0

87,6

 

2483,0

 

0330

Тячівський районний суд Закарпатської області

2769,2

2769,2

2065,8

36,7

 

1048,9

795,5

183,0

168,0

253,4

3818,1

 

0330

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

6935,6

6935,6

5214,7

37,8

 

1841,0

1815,2

462,0

173,3

25,8

8776,6

 

0330

Хустський районний суд Закарпатської області

2413,3

2413,3

1810,4

18,5

 

783,6

783,6

160,4

84,7

 

3196,9

 

0330

Міжгірський районний суд Закарпатської області

1399,5

1399,5

1044,8

17,5

 

431,1

431,1

92,6

80,1

 

1830,6

 

0330

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

5257,3

5257,3

3935,1

52,2

 

1687,8

1687,8

348,6

225,3

 

6945,1

 

0330

Василівський районний суд Запорізької області

2387,2

2387,2

1779,2

33,8

 

972,5

972,5

157,6

146,1

 

3359,7

 

0330

Великобілозерський районний суд Запорізької області

1021,0

1021,0

764,4

9,9

 

376,5

376,5

67,7

42,9

 

1397,5

 

0330

Веселівський районний суд Запорізької області

1464,0

1464,0

1088,5

24,1

 

551,0

551,0

96,4

104,2

 

2015,0

 

0330

Вільнянський районний суд Запорізької області

2034,3

2034,3

1521,2

22,1

 

841,7

841,7

134,8

95,1

 

2876,0

 

0330

Гуляйпільський районний суд Запорізької області

1313,1

1313,1

981,1

15,2

 

479,1

479,1

86,9

65,8