Идет загрузка документа (235 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Финансового соглашения (Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород (Проект "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 15.07.2015 № 603-VIII
действует с 17.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород (Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород (Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород") між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладену 1 грудня 2014 року в м. Києві, яка набирає чинності для України з дати набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
N 603-VIII

 

 

ФІНАНСОВА УГОДА
(Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород
(Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород")) 
між Україною та Європейським інвестиційним банком

Київ, 1 грудня 2014 року

FI N 81.420
Serapis N 2010-0598

УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ, представленою
Паном Арсенієм Яценюком,
Прем'єр Міністром України

("Позичальник")

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ,
який знаходиться за адресою: 98-100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg (Люксембург),
представлений
Др. Вернером Хойером,
Президентом

("Банк")

з іншого боку (разом "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу N L 135 від 8.5.2014, Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу ("Рішення"), та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, що виконує таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, по гарантії, покриває деякі платежі, не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені з, серед іншого, Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче). Позичальник є країною - учасницею Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, прийнятої в Нью-Йорку 10 червня 1958 року.

(2) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Парламентом України 7 лютого 2006 року згідно Закону України N 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", і яка регулює діяльність Банку в Україні (і може час від часу бути замінена або може бути переукладена, надалі "Рамкова угода"), що набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається діючою протягом строку дії Угоди. Підписанням цієї Угоди Позичальник підтверджує, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди.

(3) Позичальник пропонує взяти на себе зобов'язання щодо проекту стосовно термінових ремонтних робіт на українській частині газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород (проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород"), як більш детально описано в технічному описі ("Технічний опис"), викладеному в Додатку A1, і який повинен бути реалізований ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" ("Ініціатор"), акції якого на 100 % належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" ("НАК Нафтогаз"), акції якої на 100 % належать Позичальнику, представленому Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

(4) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, склала 355000000 євро (триста п'ятдесят п'ять мільйонів євро). Зовнішнє фінансування Проекту відбуватиметься з наступних джерел (при цьому Позичальник гарантує, що Ініціатор забезпечує наявність решти коштів для забезпечення впровадження Проекту в повному обсязі):

Джерело

Сума

Кредит Банку до

150 млн. євро

Позика від ЄБРР (як визначено нижче) до

150 млн. євро

(5) Для виконання плану фінансування, викладеного у пункті (4) Преамбули, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у сумі до 150000000 євро (сто п'ятдесят мільйонів євро) із власних ресурсів Банку та згідно з мандатом 2014 - 2020 для країн Східної Європи, Південного Кавказу та Росії відповідно до рішення N 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту ("Мандат").

(6) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів, робить кошти кредиту доступними для Ініціатора відповідно до субкредитної угоди ("Субкредитна угода"), укладеної між Міністерством фінансів, Міністерством енергетики і вугільної промисловості, Регулятором, та Ініціатором на прийнятних для Банку умовах, і до якої час від часу можуть вноситися зміни за попередньої згоди Банку.

(7) Європейський банк реконструкції та розвитку ("ЄБРР") підпише з Позичальником угоду про позику ("Угода про позику з ЄБРР"), згідно з якою ЄБРР надасть позику на загальну суму до 150000000 євро (сто п'ятдесят мільйонів євро) ("Позика ЄБРР") для цілей фінансування Проекту.

(8) Ініціатор буде здійснювати загальний нагляд та буде відповідальним за реалізацію Проекту, в тому числі, створення групи реалізації проекту ("ГРП"), та здійснюватиме і впроваджуватиме проект відповідно до умов проектної угоди між Банком та Ініціатором ("Проектна угода"), яка має бути укладена до першої вибірки коштів за Фінансовою угодою.

(9) Позичальник через Міністерство енергетики і вугільної промисловості забезпечить здійснення Ініціатором виконання Проектної угоди.

(10) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, прийняв рішення задовольнити прохання Позичальника, надавши Позичальнику кредит в сумі 150000000 євро (сто п'ятдесят мільйонів євро) відповідно до цієї Фінансової угоди ("Угода"); за умови, що сума позики Банку в будь-якому разі не перевищує 50 % (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної у пункті (4) Преамбули.

(11) Сторони визнали, що зобов'язання Позичальника згідно цієї Угоди, які мають бути виконані Ініціатором, можуть бути виконані правонаступником (як це передбачено у визначенні Ініціатора нижче), якщо (a) вказане необхідно, як частина проведення галузевої реформи, і (b) якщо кожна Сторона надала свою попередню письмову згоду на вказане правонаступнику (як це передбачено у визначенні Ініціатора нижче), який виконуватиме такі зобов'язання.

(12) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Європейського Союзу.

(13) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі, порушень прав людини, пов'язаних з проектами, які він фінансує. У зв'язку із цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи Банку перед її учасниками.

(14) Обробка персональних даних проводиться Банком згідно з діючим законодавством Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

(a) Тлумачення

У цій Угоді:

(b) Визначення

У цій Угоді:

"Кінцевий термін Акцепту" для повідомлення означає:

"Прийнятий Транш" означає Транш відповідно до Пропозиції вибірки коштів, який є належно прийнятим Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, згода, затвердження, постанова, ліцензія, звільнення, подача, нотаріальне завірення або реєстрація.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), у який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі

"Подія зміни в законодавстві" має значення, надане йому у Статті 4.03A(3).

"Угода" має значення, надане йому у пункті (10) Преамбули.

"Кредит" має значення, надане йому у Статті 1.01.

"Рішення" має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

"Компенсація за відстрочку" означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

- Процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки перевищує

- Відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від'ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

"Акцепт вибірки" означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

"Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає кінцеву дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначені в ній.

"Дата вибірки" означає дату проведення вибірки Траншу Банком.

"Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в Додатку C.1.

"Подія дестабілізації" означає одну з наступних обставин або обидві:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (a) або (b) вище) не є спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

"ЄБРР" має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

"Позика ЄБРР" має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

"Угода про позику з ЄБРР" має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

"Трастовий фонд ЄС-СБ" означає спільний фонд ЄС та СБ, призначений для надання допомоги Міністерству енергетики та вугільної промисловості та НАК "Нафтогаз України" у проведенні модернізації української газотранспортної системи.

"Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів" означає заяву, опубліковану на веб-сайті ЄІБ, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів і обов'язків різних сторін.

"Країна, яка задовольняє критеріям" означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до статті 4 (1) Рішення.

"Договір Енергетичного співтовариства" означає Договір про створення Енергетичного співтовариства, підписаний у жовтні 2005 року у місті Афіни (Греція) і який набув чинності в липні 2006 року.

"Середовище" означає настільки, наскільки це впливає на добробут людей, наступне:

(a) фауну та флору;

(b) ґрунти, воду, повітря, клімат і ландшафт;

(c) культурну спадщину, та

(d) антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

"Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу" означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінки потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних з компонентом Проекту, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації з прямими і непрямими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означає:

(a) Екологічні закони і соціальні закони, які застосовуються до Проекту або Позичальника;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів; та

(c) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

"Дозвіл природоохоронних органів" означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються згідно екологічного законодавства.

"Екологічна або соціальна заява" означає будь-яку заяву, процесуальні дії, формальне повідомлення чи пошук, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

"Екологічне законодавство" означає

(a) законодавство ЄС, в тій мірі, в якій воно імплементовано в законодавстві України або вказане Банком до дати укладання цієї Угоди;

(b) українські закони та інші нормативно-правові акти; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення навколишнього середовища.

"План управління навколишнім та соціальним середовищем" означає план, який є частиною екологічної та соціальної оцінки і в якому визначені заходи, необхідні для отримання максимальних вигод, запобігання, мінімізації, пом'якшення та компенсації або усунення негативних екологічних та соціальних наслідків, а також бюджет та оцінки витрат, джерела фінансування, і належні інституційні заходи, організація моніторингу, звітності та підзвітності, які можуть забезпечити належну реалізацію, і регулярний зворотний зв'язок щодо дотримання Плану управління навколишнім та соціальним середовищем / плану дій.

"Гарантія ЄС" має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

"EURIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Є" та "євро" означають законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які час від часу приймають її в якості своєї законної валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Подія невиконання зобов'язань" означає будь-яку обставину чи подію, зазначені у Статті 10.01.

"Інструмент зовнішнього боргу" має значення, надане йому у Статті 7.01.

"Остання дата надання кредиту" означає Робочий День через 48 (сорок вісім) місяців від дати підписання цієї Угоди або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується.

"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених в Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

"Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, що час від часу визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

"Транш із фіксованою ставкою" означає Транш, що надається на основі Фіксованої ставки.

"Плаваюча ставка" означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки, і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

"Базисний період плаваючої ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

"Транш з плаваючою ставкою" означає Транш, що надається на основі Плаваючої ставки.

"Рамкова угода" має значення, надане йому у пункті (2) Преамбули.

"Група" означає Ініціатора та його дочірні компанії.

"Посібник із закупівлі" означає посібник із закупівлі, опублікований на веб-сайті ЄІБ, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту.

"МСФЗ" означає міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які визначені в Регламенті МСБО 1606/2002, що застосовуються у встановлених випадках до відповідних фінансових звітів.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Подія дострокового погашення з компенсацією" означає подію дострокового погашення, іншу, ніж зазначена в пункті 4.03A(2) або 4.03A(4).

"Галузева реформа" означає будь-які реформи, які мають бути проведені в газотранспортній галузі в Україні відповідно до:

(a) постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 року (N 172) "Про невідкладні заходи щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України";

(b) Закону України від 14 серпня 2014 року (N 1645-VII) "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України"; та

(c) інших кроків щодо реформ, зроблених Позичальником стосовно вказаного вище.

"Спільна заява ЄС - Україна" означає Спільну заяву уряду України, Європейської комісії, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку і Світового банку (Спільна ЄС - Україна Міжнародна інвестиційна конференція щодо модернізації газотранспортної системи України), яка підписана в Брюсселі 23 березня 2009 року.

"LIBOR" має значення, надане йому у Додатку B.

"Позика" означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою.

"Мандат" має значення, надане йому в пункті (5) Преамбули.

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з наступних обставин:

(a) які, на обґрунтовану думку Банку, є подіями чи обставинами, що негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) які, на думку Банку, є коштами, що не доступні у його загальних джерелах фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або для відповідного терміну погашення та/або по графіку вибірки такого Траншу.

(c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:

"Істотна несприятлива зміна" означає, по відношенню до Позичальника або Ініціатора, в залежності від обставин, будь-яку подію чи зміну умов, яка має негативні наслідки для відповідно Позичальника або Ініціатора, і яка, на думку Банку, суттєво погіршує:

(a) спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи будь-які інші зобов'язання за цією Угодою або спроможність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Проектною угодою, або

(b) фінансовий стан або перспективи Позичальника або Ініціатора.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.01(b)(iv).

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості" означає Міністерство енергетики та вугільної промисловості України чи його законні правонаступники.

"Міністерство фінансів" означає Міністерство фінансів України чи його законні правонаступники.

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

"НАК Нафтогаз" має значення, надане йому в пункті (3) Преамбули, чи будь-якого його правонаступника, призначеного відповідно до Галузевої реформи і схваленого Сторонами.

"Дата платежу" означає: щорічні, піврічні або квартальні дати, зазначені у Пропозиції вибірки коштів до Дати погашення, але якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01, та

(b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01.

"ГРП" має значення, надане йому в пункті (8) Преамбули.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно зі Статтею 4.02A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Дострокове погашення" означає будь-яку подію, описану у Статті 4.03A.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.02C.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до Статті 4.02A.

"Заборонені дії" означають будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі, неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або

(e) Обструкційну практику, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов'язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення договірних прав аудиту або доступу до інформації.

"Проект" має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

"Проектна угода" має значення, надане йому у пункті (8) Преамбули.

"Ініціатор" має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули, або означає будь-якого його правонаступника згідно Реформи в галузі чи власника понад 50 % (п'ятдесяти відсотків) активів Ініціатора для виконання функцій Ініціатора і, в кожному випадку, схваленого Сторонами.

"Ставка перерозподілу" означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день обчислення компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У таких випадках, де період є коротшим за 48 місяців буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, яка становить Відповідну міжбанківську ставку мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів) на періоди до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни по курсу своп, опублікований Reuters для відповідної валюти та визначений Банком на момент розрахунку.

"Регулятор" означає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

"Відповідний робочий день" означає:

(a) для євро, день, коли Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, введена в дію 19 листопада 2007 року (TARGET2) є відкритою для врегулювання платежів в євро; та

(b) для долару США, день, коли відкриті банки для здійснення основних операцій в місті Нью-Йорку.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає:

(a) EURIBOR для Траншу, деномінованого у євро, та

(b) LIBOR для Траншу, деномінованого у доларах США.

"Звіт про огляд екологічних документів" означає D'Appolonia EIA Review Doc.N 12-1194-H1, Rev.0-February 2013.

"Суб'єкти санкцій" означають будь-яку особу чи підприємство, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

"Списки санкцій" означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН: http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились або на будь-якій наступній сторінці.

"Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно зі Статтею 1.02B.

"Забезпечення" означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якої особи, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект.

"Соціальне законодавство" означає наступне:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенцію або угоду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікований або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

"Соціальні питання" означає всі або будь-яке з наступних питань: (i) умови праці та зайнятості, (ii) техніка безпеки та гігієна праці, (iii) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп, (iv) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна), (v) громадське здоров'я, безпека та захист, (vi) вимушене фізичне переселення та / або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і (vii) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

"Спред" означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

"Дочірнє підприємство" означає стосовно будь-якої особи будь-яку іншу особу:

(a) понад 50 % капіталу якої прямо чи опосередковано перебуває у власності такої особи, або

(b) яка іншим чином знаходиться під фактичним контролем такої особи.

"Субкредитна угода" має значення, надане йому у пункті (6) Преамбули.

"Технічний опис" має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає такий Транш, який вказаний у Статті 1.02B.

"Долар США" означає законну валюту Сполучених штатів Америки.

СТАТТЯ 1
Кредит і вибірка

1.1 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі, що дорівнює еквіваленту 150000000 євро (сто п'ятдесят мільйонів євро) для фінансування Проекту ("Кредит").

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит до 20 (двадцяти) Траншів. Мінімальна сума (або її еквівалент) кожного Траншу, якщо він не є невикористаним залишком Кредиту, складає 5000000 євро (п'ять мільйонів євро). Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, і протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника, за умови, що ніякі обставини, згадані у Статті 1.06B, не виникли та не продовжуються, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) валюта, сума та еквівалент Траншу в євро;

(b) запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає в межах щонайменше 10 (десяти) днів після дати Пропозиції вибірки та що припадає на Останню дату використання Кредиту або до Останньої дати використання Кредиту;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(d) періодичність сплати відсотків стосовно Траншу відповідно до положень Статті 3.01;

(e) перша Дата платежу стосовно Траншу;

(f) умови погашення основної суми стосовно Траншу відповідно до положень Статті 4.01;

(g) першу та останню дату погашення основної суми стосовно Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку, та для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додається:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунку, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до Статті 1.02D, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) для підписання Акцепту вибірки і зразок підпису такої особи або таких осіб або декларація Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) для підписання Акцепту вибірки в рамках цієї Угоди.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка коштів має здійснюватися на рахунок Позичальника в євро або доларах США ("Рахунок для виплати коштів в доларах та євро"), відкритий в Публічному акціонерному банку "Державний ощадний банк України" (ПАТ "Ощадбанк"), Публічному акціонерному банку "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") або будь-якому іншому банку, про прийнятність якого Банк поінформував письмово і про якого Позичальник в письмовій формі повинен повідомити Банк щонайменше за 10 (десять) днів перед Запланованою Датою вибірки (із зазначенням коду IBAN або в іншому відповідному форматі, який використовується в місцевій банківській практиці).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки в будь-якій валюті (разом з "Рахунками для виплати коштів в доларах та євро", "Рахунок для виплати коштів") щодо яких Позичальник має повідомити Банк письмово. Такий рахунок має бути рахунком Позичальника, створений для цілей цього Проекту та відокремлений від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти доступні за Рахунком для виплати коштів в доларах та євро можуть бути перераховані на будь-який інший рахунок для виплати коштів.

Позичальник визнає, що платежі на такий Рахунок для виплати коштів в доларах США та євро є вибірками коштів за цією Угодою як ніби вони здійснювались на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.3 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро або доларах США.

Для розрахунку сум для вибірки в доларах США і визначення їх еквіваленту в євро, Банк застосовує ставку опубліковану Європейським центральним банком у Франкфурті на день подачі Пропозиції вибірки або незадовго до подачі Пропозиції вибірки, в залежності від рішення Банку.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.02 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, наступних документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також її чинності, можливості примусового виконання та обов'язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно з законодавством України (відповідальна особа - Міністерство юстиції);

(b) прийнятного для Банку юридичного висновку Ініціатора англійською мовою, в якому підтверджується, що Проектна угода була належним чином дозволена, підписана та вручена за дорученням та від імені Ініціатора і встановлює правомірні та обов'язкові для виконання зобов'язання Ініціатора, виконання яких може бути забезпечене у примусовому порядку відповідно до їх умов (відповідальна особа - Ініціатор);

(c) прийнятного для Банку підтвердження, що Проектна угода була належним чином дозволена, і що особа або особи, яка підписує або які підписують Проектну угоду від імені Ініціатора, має або мають для цього належні повноваження, разом із зразком підпису кожної такої особи чи осіб (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(d) підтвердження того, що не потрібно отримувати ніякі дозволи у сфері валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів (як зазначається у Статті 2.01), а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(e) Угода про позику ЄБРР була належним чином підписана та вручена (відповідальна особа - Міністерство юстиції);

(f) підтвердження того, що ГРП (в тому числі, міжнародні консультанти) була створена відповідно до Додатку A.1 і функціонує у прийнятний для Банку спосіб;

(g) підтвердження того, що Субкредитна угода, що є прийнятною для Банку за формою та змістом, була належним чином оформлена та вручена, і що всі попередні умови набуття нею чинності або набуття Ініціатором права здійснювати вибірки коштів за нею були виконані (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(h) підтвердження наявності та опис страхування відповідно до вимог Статті 6.05 (c);

(i) підтвердження того, що консультант в рамках Трастового фонду ЄС-СБ для підтримки реформ газового сектора призначений з визначеним обсягом і технічним завданням за погодженням з Європейською комісією, Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(j) відокремлену фінансову звітність Ініціатора (відповідно до вимог Директиви 2003/55/EC) і прогнози фінансових показників діяльності відповідно до МСФЗ. Прогнози фінансових показників діяльності повинні включати орієнтовний початковий баланс корпоратизованої структури і детальний прогноз балансу, звіт про доходи та звіт про рух грошових коштів корпоратизованої структури протягом не менше 5 (п'яти) років; і

(k) план роботи з підготовки та прийняття кодексу газової мережі (i) відповідно до Директиви 2003/55/EC та Регламенту (EC) N 1775/2005, і (ii), який має, зокрема, визначати принципи доступу до мережі, визначати структуру тарифів і принципи нарахування плати, встановлювати принципи розрахунку і публікації наявної потужності в мережі (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості).

1.04B Всі транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.02, включаючи перший, здійснюється за наступних умов:

(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, наступних документів або підтверджень:

(b) до дати, що припадає на дату Запланованої дати вибірки коштів, Банк повинен бути впевнений у тому, що:

(c) на Заплановану дату вибірки коштів для запропонованого Траншу жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою становити:

не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення, або не може виникнути в результаті запропонованого Траншу.

1.04C Остання вибірка

Зобов'язання Банку надати останній Транш згідно цієї Угоди є дійсним за умови отримання Банком підтвердження, за формою і змістом задовільного для нього, до дати кінцевого Акцепту вибірки коштів, якщо сукупна сума Позики не перевищує сумарну величину, виділену ЄБРР за Угодою про позику ЄБРР.

1.5 Відстрочення вибірки

1.05A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше, ніж у межах 6 (шести) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше, ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, вказаного в Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, визначену на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого траншу, будь-які з умов, зазначені у Статті 1.04, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно зі Статтею 1.06B). У такому випадку, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, визначену на суму відстроченої вибірки.

1.05B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику анулювати вибірку, яку відкладено згідно із Статтею 1.05A на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно із Статтею 1.02.

1.06 Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час шляхом надіслання Банкові письмового повідомлення анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинність. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Прийнятого траншу, який має Заплановану дату вибірки, що припадає в межах 5 (п'яти) Робочих днів з дати надіслання повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки з негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку;

(c) Будь-яке призупинення триває доти, доки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Прийнятий транш або після настання Події дострокового погашення з компенсацією або Події невиконання зобов'язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку компенсацію за відстрочення, визначену на суму призупиненої вибірки.

1.06C(2) АНУЛЮВАННЯ

Якщо згідно зі Статтею 1.06A Позичальник анулює:

(a) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем, він сплачує Банку компенсацію згідно зі Статтею 4.02B;

(b) Транш з плаваючою ставкою, який є Прийнятим Траншем чи будь-яку частину Кредиту, за винятком Прийнятого Траншу, жодна компенсація не сплачується.

Якщо Банк анулює:

(i) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем після настання Події дострокового погашення з компенсацією або згідно зі Статтею 1.05B, Позичальник сплачує Банкові компенсацію дострокового погашення; або

(ii) Прийнятий Транш після настання Події невиконання зобов'язань, Позичальник повинен сплатити Банкові компенсацію згідно зі Статтею 10.03.

За винятком цих випадків, після анулювання Траншу Банком не підлягає сплаті жодна компенсація.

Компенсація розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.7 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту

Наступного дня після Останньої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі Банком, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно зі Статтею 1.02C без надсилання повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони.

1.8 Комісія за проведення оцінки

Позичальник вповноважує Банк утримати з першого Траншу комісію за проведення оцінки, яка була виконана Банком стосовно Проекту. Сума комісії за проведення оцінки складає 50000 євро (п'ятдесят тисяч євро). Сума, утримана Банком з першого Траншу в рахунок оплати комісії за проведення оцінки, вважається наданою Банком.

1.09 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1.05 та Статтею 1.06, сплачуються у валюті відповідного Траншу. Вони сплачуються в межах 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або в межах будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

СТАТТЯ 2
Позика

2.1 Сума позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за Кредитом, що підтверджується Банком згідно зі Статтею 2.03.

2.2 Валюта погашень, відсотків та інших витрат

Відсотки, погашення та інші витрати, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у тій валюті, в якій надається Транш.

Будь-який інший платіж здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.3 Підтвердження Банком

У межах 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений у Статті 4.01, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно такого Траншу.

СТАТТЯ 3
Відсотки

3.01 Відсоткова ставка

Фіксовані ставки і Спреди діють протягом періодів не менше 4 (чотирьох) років або, якщо протягом відповідного періоду не здійснюється погашення основної суми, не менше 3 (трьох) років.

3.01A Транші з фіксованою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою один раз на півроку або один раз на рік станом на відповідні Дати платежу, які зазначені у Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Відсотки обчислюються на підставі Статті 5.01(a).

3.01B Транші з плаваючою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою станом на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати вибірки Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку в межах 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.

Якщо згідно зі Статтею 1.05 та Статтею 1.06 вибірка будь-якого Траншу з Плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, Відповідна міжбанківська ставка, що встановлюється до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається так, нібито вибірка відбулася станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі Статті 5.01(b). Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є нижчою нуля, вона встановлюється нульовою.

3.2 Відсотки на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток зі Статті 3.01, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, котра підлягає сплаті на відповідну дату в рамках цієї Угоди, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

(i) для прострочених сум у зв'язку з Траншем з плаваючою ставкою, Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(ii) для прострочених сум у зв'язку з Траншем з фіксованою ставкою, ставці, яка є більшою із наступних: (a) відповідної Фіксованої ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів) або (b) Відповідної міжбанківської ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(iii) для прострочених сум, інших, ніж зазначені у пунктах (i) або (ii), Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів),

та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення Відповідної міжбанківської ставки стосовно Статті 3.02 відповідні періоди в контексті Додатку B є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо прострочена сума є сумою у валюті, іншій, ніж валюта Позики, застосовується така річна ставка, тобто Відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для трансакцій у тій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо у будь-який час (i) між датою отримання Банком Акцепту вибірки коштів відносно такого Траншу та (ii) датою, яка припадає на дату за 30 (тридцять) календарних днів до Запланованої дати вибірки коштів, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про набуття чинності цим положенням. У цьому випадку процентна ставка, що встановлюється для цього Акцептованого траншу до Дати погашення, є ставкою (у формі річної процентної ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банка на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком. Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого строку, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник несе відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідний Кредит залишається доступним для вибірки згідно зі Статтею 1.02B. Якщо Позичальник не відмовляється від вибірки своєчасно, сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови є повністю обов'язковими для виконання обома сторонами.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції вибірки коштів, більше не застосовуються.

Стаття 4
Погашення

4.1 Звичайне погашення

4.01 Погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами станом на Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.03.

(b) Кожен графік схеми погашення кредиту складається на основі того, що:

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.02A Можливість дострокового погашення

Згідно зі Статтями 4.02B, 4.02C та Статтею 4.04 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом з нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надсилання Запиту про дострокове погашення разом з повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше, та в якому зазначаються:

(i) Сума дострокового погашення,

(ii) Дата дострокового погашення,

(iii) якщо необхідно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно зі Статтею 5.05C(i); та

(iv) номер Угоди ("FI nr") вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Згідно зі Статтею 4.02C Запит про дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.02B Компенсація за дострокове погашення

4.02B(1) ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.

4.02C Механізм дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту про дострокове погашення не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення, Банк надає Позичальнику повідомлення про дострокове погашення. У повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно з підпунктом 4.02B, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін Акцепту.

Якщо Позичальник приймає повідомлення про здійснення дострокового погашення не пізніше останньої дати прийняття, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті про дострокове погашення.

4.3 Обов'язкове дострокове погашення

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, наведеної у пункті (4) Преамбули до такого рівня, коли сума Кредиту перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) такої вартості, Банк може відразу, пропорційно зниженню, шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невиплачену частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Позики на суму, не меншу за суму, на яку Кредит перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту. Позичальник повинен оплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.03A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого іншого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк, і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

Для цілей цієї Статті "Фінансування, що надається не ЄІБ" охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), боргове зобов'язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років.

4.03A(3) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник повинен негайно проінформувати Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку, або, якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася, або повинна відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені в межах 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна уникнути у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики, а також нарахованих відсотків і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою. Позичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї статті термін "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, підписання або ратифікацію чи внесення будь-яких змін до будь-якого закону, правила або нормативного документа (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативного документа), що відбуваються після дати цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, можуть мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою.

4.03A(4) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо

(a) для Банку стає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Позики;

(b) Рамкова угода

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

Банк може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику.

4.03A(5) ПРОЕКТНА УГОДА

Якщо Ініціатор не в змозі виконати будь-яке зі своїх зобов'язань за Проектною угодою, чи будь-який факт, викладений у Декларативній частині, істотно змінюється і не відновлюється в усіх істотних аспектах, і якщо така зміна або завдає істотної шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або істотно несприятливо впливає на виконання чи експлуатацію Проекту, чи будь-яке таке зобов'язання не є або перестає бути юридично чинним та обов'язковим, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику, якщо це питання не вирішено в межах обґрунтованого періоду часу, може анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення наданих Траншів.

4.03B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.03A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.03C та 4.04, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.

4.03C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Події дострокового погашення з компенсацією компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до Статті 4.02B.

4.04 Загальні умови

Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється стосовно певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

(a) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу з фіксованою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, а місяць - з 30 (тридцяти) днів;

(b) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу із плаваючою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули;

(c) відносно комісії, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.02 Час та місце платежу

Якщо в цій Угоді або у вимозі Банку не зазначено іншого, усі суми, за виключенням сум відсотків, відшкодування та основної суми, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк зазначає рахунок не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником, і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) Банківських днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник вказує в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер угоди ("FI nr"), який вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли Банк отримує її.

Будь-які виплати для або від Банку в рамках цієї Угоди повинні здійснюватись з використанням рахунку(ів), що є прийнятними для Банку.

5.03 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Всі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.04 Порушення системи платежів

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:

(a) Банк може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись з Позичальником з метою погодження з Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування Угодою, наскільки Банк вважатиме необхідним за таких обставин.

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (a), якщо, на його думку, за даних умов такі дії є нераціональними, та, за будь-яких умов, Банк не зобов'язаний погоджувати такі зміни, і

(c) Банк не несе відповідальність за будь-які пошкодження, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події порушення системи платежів або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв'язку з цією Статтею 5.04.

5.05 Застосування отриманих сум

(a) Загальні

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, Банк застосовує такий платіж:

(c) Розподіл коштів, пов'язаних з Траншем

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання в цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди доти, доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. Зобов'язання за Проектом

6.1 Використання Позики та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним за Позикою кошти виключно для фінансування Проекту. Позичальник надає кошти вибраних Траншів Ініціатору відповідно до Субкредитної угоди та здійснює свої права за Субкредитною угодою таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не має права переуступати, змінювати, скасовувати або відмовлятися від будь-якого права за Субкредитною угодою або оголошувати недійсними її положення.

Позичальник забезпечує наявність у Ініціатора чи відповідно до Реформи в галузі будь-якого правонаступника Ініціатора, схваленого Сторонами в письмовому вигляді, коштів для завершення Проекту, а також витрачання цих коштів в необхідному обсязі для фінансування Проекту.

6.2 Виконання Проекту

Позичальник, діючи через Міністерство енергетики і вугільної промисловості, виконує і забезпечує виконання Проекту Ініціатором відповідно до Проектної угоди і Технічного опису, в які за згодою Банку можуть час від часу вноситися зміни, та завершує Проект до кінцевої дати, зазначеної в цих документах.

Цією Угодою Позичальник зобов'язується доти, доки будь-який Транш або будь-яка частина Траншу за цією Угодою залишаються непогашеними: (i) забезпечувати повний контроль Ініціатора над всіма активами, що складають частину Проекту, відповідно до консультацій і на вимогу Банку вживати всіх необхідних заходів для підтримання спроможності Ініціатора вести господарську діяльність в повному обсязі; (ii) забезпечити виконання Ініціатором його зобов'язань за Проектною Угодою до завершення Проекту; та (iii) не вчиняти і не дозволяти вчинення жодних дій, які могли б завадити такому здійсненню, виконанню або експлуатації Проекту.

6.3 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті (4) Преамбули, Позичальник через Ініціатора повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, для того, щоб забезпечити виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування такої надлишкової вартості повинні без затримки повідомлятися Банку.

6.04 Процедура закупівель

Позичальник повинен зобов'язати Ініціатора придбавати устаткування, послуги і замовляти роботи для Проекту згідно правил процедури державних закупівель, викладеної в Політиці і Правилах Закупівель ЄБРР, за умови, однак, що такий тендер чи закупівля в будь-який час є задовільною для Банку та відповідає правилам і принципам Банку, що зазначені в його Правилах закупівель.

Позичальник забезпечує, що Ініціатор проводить закупівлі товарів, робіт і послуг для компонентів Проекту, які Ініціатор фінансує самостійно, у такий спосіб, що не суперечить правилам і принципам Банку стосовно закупівель. Закупівлі повинні здійснюватись за відкритими, справедливими і конкурентними тендерними процедурами проведення тендерів в інтересах Проекту. Позичальник забезпечує, що у зв'язку з вищезазначеним Ініціатор буде надати всю інформацію та деталі через ГРП в Банк.

6.05 Продовження зобов'язань за Проектом

Позичальник повинен забезпечувати, щоб Ініціатор:

(a) Обслуговування: обслуговував, здійснював поточний та капітальний ремонт і оновлення усього майна, що є частиною Проекту, так, як це необхідно для його підтримання в належному робочому стані;

(b) Активи Проекту: якщо Банк не надав попередньої письмової згоди, набував і зберігав за собою право володіння (що для уникнення сумніву не означає права власності) всіма або значною мірою всіма активами в складі Проекту або, у відповідних випадках, заміняв і поновлював такі активи, а також підтримував Проект переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; при цьому Банк може не надавати свою згоду лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника, або унеможливила б фінансування Проекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(c) Страхування: застрахував всі роботи та майно, що входять до складу Проекту, згідно з відповідною практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства;

(d) Права та дозволи: підтримував чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Проекту;

(e) Екологічні і соціальні стандарти:

(f) Законодавство ЄС: виконував та експлуатував Проект згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС в тій мірі, в якій вони імплементовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді та Проектній угоді;

(g) ГРП:

(h) Компоненти Проекту:

(i) Контракти на виконання будівельних робіт:

(j) Спільна заява ЄС - Україна: продовжувати співпрацю і підтримку для реалізації Спільної заяви ЄС - Україна.

6.06 Тарифи на передачу газу

Позичальник, діючи через Ініціатора, забезпечує, що тарифи на передачу, які встановлюються Ініціатору, встановлюються на рівні, достатньому для того, щоб Ініціатор міг виконувати свої зобов'язання, що випливають з цієї Угоди та Угоди про позику ЄБРР.

B. Загальні зобов'язання

6.07 Відчуження активів

(a) Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор без попередньої письмової згоди Банку чи за умови, якщо цього не вимагатимуть Реформи в галузі, не відчужував, у рамках однієї операції або низки, пов'язаних чи непов'язаних між собою операцій, добровільно або недобровільно, всю або будь-яку частину своєї діяльності, підприємств або активів.

(b) Зазначений вище пункт (a) не застосовується до відчуження активів, що не входять до складу Проекту, а також усіх акцій дочірніх компаній, які володіють активами, що є частиною Проекту, за справедливою ринковою ціною та на звичайних комерційних умовах, але при цьому протягом строку дії Позики сукупна балансова вартість активів, відчужених кожним членом Групи не повинна перевищувати 5 % (п'яти відсотків) консолідованих основних фондів Групи згідно з останнім перевіреним аудитором консолідованим річним звітом Ініціатора до дати цієї Угоди.

Для цілей цієї Статті терміни "відчужувати" і "відчуження" включають у себе будь-яку дію, що становить продаж, передачу, надання в оренду або іншу форму відчуження.

6.08 Дотримання законодавства

Позичальник у всіх аспектах дотримується та забезпечує дотримання Ініціатором усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект, порушення яких призведе до суттєвих матеріальних збитків.

6.09 Зміни у господарській діяльності

Позичальник забезпечує, щоб у загальному характері господарської діяльності Ініціатора не відбувалося жодних суттєвих змін порівняно з діяльністю, що велася станом на дату цієї Угоди, якщо іншого не вимагатимуть Реформи в галузі та без попередньої письмової згоди Банку.

6.10 Злиття

Позичальник забезпечує, що Ініціатор не здійснюватиме жодного об'єднання, поділу, злиття або корпоративної реорганізації, якщо іншого не вимагатимуть Реформи в галузі та без попередньої письмової згоди Банку.

6.11 Чесність

(a) Заборонена поведінка:

(b) Санкції:

Позичальник зобов'язується (і гарантує, що Ініціатор зобов'язується):

(c) Керівництво:

Позичальник зобов'язується (і гарантує, що Ініціатор зобов'язується) приймати в розумні терміни відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів, представників Позичальника або Ініціатора (у відповідних випадках), які мають прямі повноваження щодо прийняття рішень і управління стосовно Позики і Проекту, які:

для того, щоб забезпечити, що участь такої особи призупиняється, її звільняють або в будь-якому випадку виключають з будь-якої діяльності Позичальника або Ініціатора (в залежності від обставин) стосовно Позики та Проекту.

6.12 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові, що:

(a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов'язання;

(b) зобов'язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що можуть бути примусово виконані;

(c) взяття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт, а також не буде суперечити або створювати конфлікт із:

(d) після 16 вересня 2014 року не відбулося жодних Істотних несприятливих змін;

(e) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення жодна подія чи обставина, яка становить Подію невиконання зобов'язань;

(f) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинно відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражу, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) він отримав всі необхідні Офіційні дозволи у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Проект і всі ці Офіційні дозволи є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(h) станом на дату цієї Угоди не існує жодного Права застави щодо його активів;

(i) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні не забезпечені та не субординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(j) він виконує вимоги Статті 6.05(e) та, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього Заяви щодо порушення екологічного законодавства;

(k) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Позики) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;

(l) Проект підпадає під дію Рамкової Угоди;

(m) він виконує усі зобов'язання, визначені у цьому розділі 6;

(n) наскільки йому відомо, ніякі кошти, вкладені у проект Позичальником або Ініціатором, не отримані незаконним шляхом, в тому числі, шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;

(o) ні Позичальник, ні будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить (i) будь-яку Незаконну поведінку у зв'язку з Проектом або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді або в Проектній Угоді; або (ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей; і

(p) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не призвів до будь-якої Забороненої поведінки.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (d), вважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, Дату вибірки та кожну Дату платежу.

6.13 Дотримання Проектної угоди

Позичальник, діючи через Міністерство енергетики і вугільної промисловості, забезпечує постійне дотримання положень Проектної угоди Ініціатором.

6.14 Зміна контролю

Позичальник, діючи через Міністерство енергетики і вугільної промисловості, зобов'язується здійснювати контроль за Ініціатором протягом терміну дії Угоди.

Для цілей цієї Статті "контроль" означає повноваження вести управління та політику організації шляхом володіння долею капіталу, яка дає право голосу, за контрактом або іншим чином.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

Зобов'язання в цій Статті 7 залишаються чинними з дати підписання цієї Угоди доти, доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

7.1 Принцип рівних умов

Позичальник забезпечує, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо Банк пред'являє вимогу згідно Статті 10.01, або якщо відбулася і триває або може відбутися подія невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв'язку з жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї цілі не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом.

У цій Угоді термін "Зовнішній борговий інструмент" означає: (a) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного надання кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія надана Позичальником стосовно зобов'язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, іншою, ніж система законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.2 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою, або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.3 Включення положень

Якщо Позичальник укладе з будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу та /або положення про фінансові зобов'язання, та /або перехресного дефолту, та /або положення стосовно рівного статусу, яке надає більші переваги відповідному фінансовому кредитору ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку підписує угоду про внесення змін в цю Угоду з метою забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та візити

8.1 Інформація стосовно Проекту

Позичальник вчиняє сам і забезпечує вчинення Ініціатором наступного:

(a) надавати Банку англійською мовою:

завжди за умови, що якщо таку інформацію або документ не надано Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, встановлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це є можливим, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони за рахунок Ініціатора, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;

(b) представляти Банку без затримки англійською мовою для затвердження всі істотні зміни у Проекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку програми витрат або плану фінансування Проекту.

(c) негайно інформувати Банк англійською мовою про:

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями.

(d) надавати Банку на його вимогу:

8.2 Інформація стосовно Позичальника та Ініціатора

Позичальник вчиняє сам або забезпечує вчинення Ініціатором наступного:

(a) надавати Банку:

(b) негайно інформувати Банк про:

8.03 Візити Банку, право доступу та розслідування

(a) Позичальник надає дозвіл призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники компетентних установ ЄС, таких як Рахункова палата Європейських Співтовариств, Європейська Комісія та Європейський офіс боротьби з шахрайством:

(b) Позичальник сприяє розслідуванню, яке Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки, та надає Банку, або забезпечує надання Банку всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.

(c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити таку інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Співтовариства згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Співтовариства.

СТАТТЯ 9
Платежі та витрати

9.01 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-які податки, мита, збори та інші нарахування подібного характеру (в тому числі будь-які проценти, що сплачуються в зв'язку з неможливістю внести платіж чи затримкою в оплаті), включаючи будь-які гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з підписанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного з нею документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Позики настільки, наскільки це є доречним.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.2 Інші платежі

Позичальник сплачує або забезпечує сплату Ініціатором усіх платежів і витрат, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення і реалізації будь-якого забезпечення для Позики й управління таким забезпеченням.

9.03 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку у зв'язку з виконанням або внаслідок внесення будь-яких змін (чи в тлумачення, чи застосування) до будь-якого закону, або норми, або дотримання будь-якого закону, або норми, що відбулися після Дати Набрання Чинності, згідно з якими:

Банк має надати документальне підтвердження для будь-якого такого підвищення, якщо він може здійснити вказане.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках закону, який застосовується, Позичальник відшкодовує збитки і звільняє Банк від відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.

(c) Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання, строк виконання якого настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать Банку на підставі вигодонабуття) в рахунок погашення будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має Банк до Позичальника незалежно від місця оплати, реєструючого відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у рамках своєї звичайної діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання.

Стаття 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Позику або її частину (як буде зазначено Банком) разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, висунутої відповідно до наступних положень.

10.01A Негайна вимога

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли (i) несплата такої суми Позичальником спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Збоєм та (ii) оплата здійснена протягом 3 (трьох) Робочих днів від належної дати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником чи від імені Позичальника або Ініціатором чи від імені Ініціатора, або будь-яка заява або підтвердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, або Ініціатором у Проектній угоді чи у зв'язку з обговоренням Проектної угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-якою позикою або будь-якого зобов'язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цієї Позики

(d) якщо Позичальник або Ініціатор не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами;

(e) якщо вчинені будь-які корпоративні дії, юридичні або інші процедури або прийняте та набуло чинності рішення щодо ліквідації Ініціатора, або якщо Ініціатор вживає заходів щодо значного зменшення свого капіталу, оголошений неплатоспроможним, припиняє або приймає рішення про припинення всієї або будь-якої значної частини своєї господарської або іншої діяльності;

(f) якщо заставодержатель отримує право власності на будь-яке майно, що є частиною Проекту, або якщо суд компетентної юрисдикції чи будь-який компетентний адміністративний орган або будь-яка особа призначає ліквідатора, адміністратора, отримувача-розпорядника або іншу подібну посадову особу для розпорядження будь-якою частиною майна, що формує частину Проекту;

(g) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання за будь-якою іншою позикою або фінансовим інструментом, за його наявності, наданою йому Банком;

(h) якщо:

(i) у випадку арешту, виконання, секвестру або іншого процесу стягується майно Позичальника чи будь-яке майно, що утворює частину Проекту, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(j) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(k) якщо для Позичальника є, або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов; або

(l) Якщо відбувається будь-яка подія, яка може поставити під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним.

10.01B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання за цією Угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у Статті 10.01A; або

(b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі та, якщо така зміна завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах обґрунтованого періоду часу, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.2 Інші права за законом

Стаття 10.01 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Позики.

10.3 Компенсація

10.03A Транші з фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.01 стосовно будь-якого Траншу із фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з Компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума Компенсації за дострокове погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку, і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.03B Транші з плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.01 стосовно будь-якого Траншу з плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості в розмірі 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якщо та сума залишилася б непогашеною відповідно до початкового графіка погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість обчислюється за відсотковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно зі Статтею 10.03, сплачуються станом на дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.4 Збереження права

Жодне невикористання, затримка у використанні, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачаться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством у зв'язку з цією Угодою.

10.5 Використання отриманих сум

Суми, отримані Банком після надіслання вимоги згідно зі Статтею 10.01, використовуються, по-перше, для покриття витрат, сплати відсотків і компенсації та, по-друге, для зменшення несплачених часткових платежів у зворотному порядку погашення. Банк може використовувати суми, отримані між Траншами, на свій розсуд.

Стаття 11
Законодавство та юрисдикція

11.1 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Законодавство Позичальника стосовно наявності чи тлумачення угод не стосуватиметься цієї Угоди.

11.2 Арбітраж

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Позичальником та Банком шляхом консультацій і переговорів Якщо Спір не може бути вирішено мирно Позичальником та Банком протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент уважається включеним у цей пункт через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу ("Арбітражний суд"). Арбітражний суд виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення Арбітражного суду буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітражний суд не приймає або надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення

Позичальник без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку, якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому пункті, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості настільки, наскільки, як це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.03 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.04 Цілісність договору

Ця Угода представляє повне розуміння та домовленість між Банком та Позичальником стосовно надання Кредиту у відповідності з цією Угодою та скасовує і заміняє будь-яке попереднє погодження, як в явній, так і в неявній формі, стосовно того самого питання.

11.05 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або незастосовним в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала недійсною в будь-якому відношенні, в рамках будь-якого закону будь-якої юрисдикції, та така незаконність, незастосовність або нечинність не будуть ніяким чином порушувати:

(a) законність, чинність чи застосовність в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні в цій юрисдикції, або

(b) законність, чинність чи застосовність в іншій юрисдикції цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди згідно з законами такої іншої юрисдикції.

11.06 Зміни

До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між сторонами. Такі зміни набирають чинності на умовах, викладених у відповідному документі про внесення змін, без необхідності для Позичальника виконувати внутрішні процедури (такі, як ратифікація та схвалення) у випадку наявності вказаних змін:

(a) не потрібно збільшувати фінансові зобов'язання Позичальника чи накладати додаткові зобов'язання на Позичальника згідно цієї Угоди;

(b) немає необхідності змінювати закони України, чи приймати нові закони України; і

(c) не потрібно приймати інші правила, крім тих, які вказані в декретах Президента чи Кабінету Міністрів Позичальника.

11.07 Примірники

Ця Угода може бути підписана в будь-якій кількості примірників, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент.

Стаття 12
Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення іншій стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:

Для Банку

До уваги:

Ops / Eastern Neighbours & Central Asia
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Люксембург)

 

Факс:

+352 43 79 67495

Для Позичальника

До уваги:

Міністерство фінансів України
Україна
Київ 01008
вул. Грушевського 12/2

 

Факс:

+380.44.277.54.87

 

Копія:

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Україна
Київ 01021
Кловський узвіз 9/1

 

Факс:

+380.44.461.20.95

12.2 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур'єром або рекомендованим листом, або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніж на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом з достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.

12.3 Чинність цієї Угоди

Ця Угода набирає чинності того дня, коли Закон України, який ратифікує цю Угоду, вступає в силу ("Дата набрання чинності").

12.4 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A

Технічний опис і вимоги до звітування

Додаток B

Визначення ставки EURIBOR та LIBOR

Додаток C

Форми для Позичальника

До цієї Угоди додаються наступні Доповнення:

Доповнення I

Свідоцтво про повноваження для підписання

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у п'яти оригінальних примірниках англійською мовою та відповідно забезпечили, щоб Ігор Діденко і Ліонель Рапаль, старший кредитний експерт, завізували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені.

В Києві, цього 1 грудня 2014 року

Підписано за та від імені

УКРАЇНА

Підписано за та від імені

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Підпис
Арсеній Яценюк
Прем'єр-міністр України

Підпис
Др. Вернер Хойер
Президент

 

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

I. Мета, місце

Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород (УПУ) використовується для транспортування природного газу з регіону Уренгой, Росія, в Європейський Союз на відстань близько 4500 км, з них - 1139 км по території України. В Україні трубопровід проходить від кордону з Росією (біля газовимірювальної станції Суджата та українського міста Суми) до Ужгороду (розташованого поруч з кордоном між Україною та Словаччиною). Він був введений в експлуатацію близько 30 років тому і в даний час може транспортувати близько 28 млрд. куб. м. газу на рік.

Проект передбачає термінову заміну чотирьох ділянок української частини газопроводу УПУ для того, щоб знизити ризик випадків розгерметизації обладнання та забезпечити відновлення первісного проектного рівня тиску в УПУ. Він також передбачає заміну двох компресорних установок в одній компресорної станції з метою зниження витрат палива і продовження терміну експлуатації.

II. Опис

Заміна ділянок газопроводу

За результатами аналізу звітів про інциденти, пов'язані з виходом газопроводів з ладу, за попередні періоди, та даних, отриманих за результатами внутрішньо трубних інспекцій, ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" виявила високий ризик корозійного розтріскування трубопроводів під напругою, що вимагає вжиття термінових заходів на ділянках трубопроводів, які входять до складу цього проекту. Цей ризик пов'язаний з існуванням двошовної труби низької якості, підвищеною температурою та тиском в певних місцях, і підвищеним рівнем руйнування покриття на виході з компресорних станцій: Ромни, Гребінки, Софіївка, Ставище, Іллінці, Бар і Гусятин. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вже проводить ремонт деяких ділянок трубопроводу і прийняв рішення в рамках цього проекту замінити наступні підземні ділянки трубопроводу, відповідно до належної галузевої практики та з метою використання високоякісних матеріалів і технологій нанесення покриття, таких як фабричні антикорозійні системи згідно з міжнародними стандартами.

Назва

Ділянка

Координати

Діаметр
мм

Проектний тиск бар

Довжина
км

Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород", ділянка 3364.5-3391.2

Ромни - Гребінки

3364.5-3391.2

1420

75

26.7

Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород", ділянка 3388.36-3519.87

Гребінки - Софіївка

3388.36-519.87

1420

75

31.51

Капітальний ремонт газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород", ділянка 3974.77-4008.45

Бар - Гусятин

3974.77-4008.45

1420

75

33.68

Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород", ділянка 4101.3-4128.4

Гусятин - Богородчани

4101.3-4128.4

1420

75

27.1

Роботи на трубопроводі включатимуть заміну вищевказаних ділянок трубопроводу, заміну 4 вузлів-клапанів у різних місцях і заміну установок катодного захисту.

Заміна турбокомпресорів на компресорній станції Ромни (Реконструкція компресорної станції Ромни магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"

Компресорна станція Ромни є першою станцією в системі, яка приймає імпортний газ і вважається стратегічним елементом для надійності системи. Станція складається з трьох компресорних установок по 26 МВт кожна. На кінець 2013 року різні компресорні установки продемонстрували показник годин напрацювання в діапазоні 120500 - 122800 годин на одну установку. Всі компресорні установки працюють в умовах продовженого терміну експлуатації (залишковий ресурс: 77200 - 79500 годин).

Заходи, заплановані в проекті, передбачають заміну двох установок на компресорній станції Ромни новими установками. Основною метою є підвищення ефективності таких двох турбокомпресорних установок з 27,5 % до 35,7 % (умови ISO). Результатом підвищення рівня енергоефективності стане значне зниження споживання палива з 9050 м3/год. до 7000 м3/год. за кожну установку за проектних умов, а також зниження викидів окисів азоту (NOx) і оксиду вуглецю (СО). Сумарна потужність двох нових компресорних установок складатиме 85 млн. м3/день (Pвх = 51,3 бар, Рвих = 75 бар).

Реконструкція буде включати модернізацію системи управління станції, заміну протипомпажних клапанів, модернізацію локального електрообладнання, а також обладнання для виявлення газу і пожежегасіння.

Для забезпечення дотримання екологічних стандартів ЄІБ стосовно обмеження викидів, зокрема, викидів NOx і CO, модифіковані компресорні установки повинні відповідати вимогам Європейської директиви 2010/75/EU від 24 листопада 2010 року щодо промислових викидів.

III. Орієнтовна вартість Проекту

  

  

  

IV. Закупівлі

Контракти на закупівлю труб для лінійних ділянок трубопроводу, відводів, клапанів та будівельних робіт для ділянок трубопроводу Ромни - Гребінки, Гребінки - Софіївка, Бар - Гусятин і Гусятин - Богородчани, а також контракт "під ключ" на придбання і впровадження нових турбокомпресорів на станції Ромни - були визначені для часткового фінансування з боку ЄІБ та ЄБРР. Планується, що ЄІБ та ЄБРР здійснюватимуть спів-фінансування в межах погоджених відповідних сум позики. ГРП здійснюватиме координацію закупівлі товарів і робіт для цих компонентів і проводитиме тендери, маючи на меті досягнення економії за рахунок масштабу в найкращих інтересах проекту. Відповідні правила державних закупівель вказані в Принципах і правилах закупівлі товарів та послуг за проектами, що фінансуються ЄБРР. ЄБРР керуватиме процесом закупівель відповідно до угоди про взаємну довіру з ЄІБ.

Основні елементи Проекту, визначені для спільного співфінансування:

• Будівництво чотирьох ділянок трубопроводу

• труби для лінійних ділянок (в тому числі, покриття)

• вузли кранових засувок

• постачання компресорних установок та відповідні будівельні роботи та робочі процеси

Закупівля компонентів, які фінансуватиме ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" або інші сторони, повинна здійснюватись відповідно з принципами справедливості, прозорості, конкуренції, і не ставити під загрозу економічні інтереси і фінансову життєздатність Проекту, та не суперечити Основним принципам закупівлі ЄІБ.

ЄІБ та ЄБРР рекомендують передбачити у Плані закупівель (ПЗ) обґрунтовано обмежену кількість тендерів на виконання робіт (будівництво трубопроводів) та обладнання (труби для лінійних ділянок, клапани), розділену на окремі лоти для різних ділянок для того, щоб мати можливість отримати всі вигоди від економії в масштабах, при цьому забезпечуючи максимальну конкуренцію. В цьому випадку учасники торгів будуть мати право подавати пропозиції на будь-яку кількість лотів. Будівництво компресорної станції Ромни може бути здійснено в межах одного контракту "під ключ".

V. Оцінка впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надав ЄІБ два звіти про Оцінку впливу на навколишнє середовище, складені українською мовою згідно з українським законодавством. Ці ОВНС стосуються наступних ділянок трубопроводу:

• KP 3974 до KP 4008 (33,68 км), між компресорними станціями Бар та Гусятин

• KP 4101 до KP 4128 (27,1 км), між компресорними станціями Гусятин та Богородчани

На прохання ЄІБ консультаційна фірма, яка спеціалізується на екологічних і соціальних питаннях і має працівників, які володіють мовою, розглянула ці документи ОВНС з точки зору відповідності основним принципам ЄІБ та українському законодавству. Результати викладені у Звіті Doc.No.12-1194-H1, лютий 2013 року, "Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород - Огляд екологічних документів". Звіт був наданий ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" і, як очікується, може бути орієнтиром для усунення виявлених прогалин у цих існуючих ОВНС, і, в принципі, також при підготовці ще невиконаних ОВНС по іншим компонентам в цьому Проекті. Оцінка також повинна бути надана Групі управління проектом для реалізації та моніторингу (див. VI. Реалізація).

Консультант дійшов висновку, що дослідження ОВНС можна вважати такими, що в цілому відповідають українському законодавству, проте з деякими винятками, що мають відношення до конкретних питань і прогалин, зазначених нижче:

• Обсяг ОВНС не завжди є достатнім, а іноді більш обмеженим, ніж той, який вимагається місцевими регуляторними нормами;

• Складається враження, що зустрічі з громадськістю не були проведені (ОВНС не містять жодних документів, таких як протоколи засідань, звіти учасників, порядок денний засідання або список питань, зауважень та/або питань, що викликають занепокоєння, висловлених учасниками);

• Дозвільна документація по проекту не була надана для ознайомлення.

З урахуванням вимог ЄС щодо ОВНС, за результатами огляду, в цілому, зроблено висновок про те, що відповідно до законодавства ЄС, для забезпечення дотримання потрібно буде провести ОВНС по всім компонентам. Основні розбіжності між ОВНС та стандартними ОВНС, що відповідають вимогам ЄС, зведені в наступних трьох основних темах:

• Фауна і флора, і біорозмаїття: у п'яти дослідженнях немає достатніх вихідних даних та інформації для фауни, флори та біорозмаїття, та відсутня адекватна оцінка впливу;

• Соціальний базовий рівень та вплив на соціальну сферу: в цілому, недостатня інформація про соціальний базовий рівень в межах Зон впливу і, отже, оцінка впливу є слабкою; крім того, немає інформації про вимоги компенсації для зацікавлених сторін, які зазнають впливу внаслідок реалізації Проекту через тимчасову або постійну втрату землі;

• Інші розбіжності з конкретними вимогами ЄС і ЄІБ: ОВНС не надають адекватної інформації про взаємодію із зацікавленими сторонами, відповідні консультації з громадськістю, альтернативні проекти, кумулятивний вплив, додаткові можливості і питання, пов'язані з виведенням з експлуатації старих трубопроводів.

Наведені вище висновки не обов'язково означають, що потрібно проводити нові дослідження ОВНС в повному обсязі і що вони повинні замінити існуючі ОВНС. Прогалини між існуючими українськими ОВНС та вимогами ЄС до змісту ОВНС можуть бути усунені шляхом проведення додаткових автономних досліджень, спрямованих на виконання різних вимог. Рекомендації, відповідно до яких повинні бути розроблені дослідження, наведені у звіті консультанта.

Такі рекомендації повинні також бути розглянуті і реалізовані в документах ОВНС, які будуть підготовлені ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" для всіх інших компонентів в цьому Проекті. ЄІБ може підтримувати тільки такий проект, в якому всі компоненти, навіть ті, які ЄІБ не фінансує, розроблені із дотриманням основних принципів ЄІБ в екологічній та соціальній сферах. Тому ці рекомендації також обов'язково застосовуються до тих компонентів цього Проекту, які фінансуються виключно ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", якщо такі є. Важливо також відзначити, що рекомендації повинні бути реалізовані у задовільний для ЄІБ спосіб до початку будівельних робіт.

VI. Реалізація

Реалізацією Проекту буде займатись спеціально призначена ГРП, до складу якої увійдуть досвідчені власні співробітники ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" і консультанти. Консультант надаватиме послуги на основі договору згідно Технічного завдання, яке було погоджене з ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", Світовим банком, ЄІБ, ЄБРР та Європейською Комісією. Завдання ГРП включає реалізацію цього пріоритетного проекту та підготовку більш масштабної програми реабілітації газотранспортної системи на основі планів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та огляду, який компанія Мотт МакДональд провела в 2011 році. Світовий банк, ЄБРР та ЄІБ висловили зацікавленість у подальшій підтримці реабілітації газотранспортної системи, якщо будуть виконані умови, погоджені в березні 2009 року у Спільній заяві уряду України, Європейської Комісії, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та Світового банку.

Консультант ГРП буде залучений на договірній основі, управління здійснюватиме Світовий банк. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" буде повністю підтримувати ГРП та забезпечить їй можливість виконувати свою роботу своєчасно та ефективно. У зв'язку з цим ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надасть ГРП необхідні повноваження, приміщення та необхідний доступ до інформації. Технічне завдання для ГРП планується наступним чином:

Технічне завдання
Консультаційні послуги з проведення закупівель та управління проектом

Проект "Реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород"

1. Загальна інформація

Газотранспортна система України (ГТС) потребує подальшого розвитку та комплексної модернізації для підвищення її надійності та здатності задовольнити зростаючий попит на природний газ у майбутньому, а також для забезпечення надійного постачання природного газу європейським споживачам через територію України.

23 березня 2009 року була підписана "Спільна заява про модернізацію газотранспортної системи України" (Спільна заява) між Європейською Комісією (ЄК), МФО, включно з ЄБРР, ЄІБ, Світовим банком (СБ), і Урядом України з метою поступової інтеграції України в єдиний енергетичний ринок Європейського Союзу (ЄС) шляхом членства в Енергетичному співтоваристві, яке вимагає здійснення відповідних реформ та реструктуризації газового сектора.

З урахуванням прогресу в реалізації узгоджених реформ у газовому секторі ЄС та міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ) повідомили про свої наміри надати технічну та фінансову підтримку Україні в реформуванні та реорганізації газового сектора та модернізації газової інфраструктури.

З метою ефективної підготовки Проекту модернізації та реконструкції газотранспортної системи України та консолідації кредитних ресурсів МФО, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК "Нафтогаз України") залучила консультаційний консорціум на чолі з Мотт МакДональд для проведення Підготовчого дослідження для модернізації української системи транзиту та зберігання природного газу. Таке дослідження є техніко-економічним обґрунтуванням для прийняття кредитних рішень МФО. Таке дослідження включає в себе технічну здійсненність Проекту. Його висновки та рекомендації будуть використані в якості однієї із складових оцінки Проекту, яку буде проводити кожна МФО при прийнятті рішення про надання кредитів. Звіт був підготовлений у 2011 році і буде наданий Консультанту (команда кваліфікованих міжнародних та місцевих експертів) для ознайомлення.

Дослідження включає стратегічне дослідження ролі України як транзитера газу (Завдання I), технічне, фінансове та економічне обґрунтування для Західного та Південного газотранспортного коридору (Завдання II), техніко-економічне обґрунтування для модернізації та реконструкції підземних сховищ природного газу (Завдання III), огляд національних та міжнародних стандартів екологічного та соціального аналізу (Завдання IV) та підготовку екологічного та соціального аналізу для одного компонента проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин (Завдання V). Крім того, консультант розробив опис так званого проекту реконструкції, що здійснюється за надзвичайних обставин, який МФО будуть фінансувати як пріоритетний.

На основі цього дослідження здійснення інвестицій в модернізацію української газотранспортної системи (ГТС) міжнародними фінансовими організаціями (МФО) планується в 2 етапи:

Перший етап -

терміновим проектом, "що здійснюється за надзвичайних обставин", є Проект "Реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород" (проект, що здійснюється за надзвичайних обставин), зазначений у Спільній заяві.

19 липня 2011 року ЄБРР і НАК "Нафтогаз України" підписали Меморандум та Лист про наміри щодо можливості реалізації проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин. 16 вересня 2011 року ЄІБ і НАК "Нафтогаз України" підписали лист щодо можливості реалізації проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин.

Згідно з наказом Міністерства економіки України N 241 від 18 березня 2010 року, зі змінами, внесеними Міністерством економіки України наказом від 14 серпня 2013 року, "Про можливість підготовки до спільного з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку Проекту "Реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород", державним органом, відповідальним за реалізацію проекту, є Міністерство енергетики та вугільної промисловості ("Замовник"), вигодонабувачем є ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", ініціатором є ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

Метою реалізації проекту є підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості існуючих транспортних маршрутів, зниження негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.

Другий етап -

ширший проект модернізації ГТС на основі Підготовчого дослідження з питань модернізації української системи транзиту і зберігання газу, який також розглянутий у звіті Мотт МакДональд. Цей проект включає реконструкцію/відновлення ГТС в цілому, включно з газопроводом УПУ та іншими газопроводами. Цей проект необхідно буде підготувати відповідно до екологічних і соціальних стандартів ЄБРР, ЄІБ і СБ.

Довідка:

Магістральний газопровід УПУ був побудований на початку 1980-х років, його експлуатація тривала протягом досить тривалого періоду - близько 25 років. По території України протяжність газопроводу УПУ складає 1138 км, діаметр труб - 1420 мм, робочий тиск - 75 бар. Він також включає в себе 9 компресорних станцій (КС), на яких встановлені газоперекачувальні агрегати типу ГТК-25 І - по три агрегати на кожній КС. Середня тривалість роботи газоперекачувальних агрегатів на 01.01.2010 складає більше 115 тисяч годин, що свідчить про високий рівень завантаженості цього трубопроводу і перевищення проектного терміну служби газоперекачувальних агрегатів. Середній коефіцієнт корисної дії існуючих газоперекачувальних агрегатів складає 26 - 27 %. Це приблизно на 10 % менше, ніж коефіцієнт корисної дії сучасних газоперекачувальних агрегатів, і це є основною причиною додаткових витрат на паливо та енергоносії. Підтримання газоперекачувального обладнання в надійному технічному стані можливо завдяки проведенню ретельної діагностики технологічного обладнання та подальшого ремонту. Траса газопроводу УПУ проходить через велику кількість ярів, геологічні та гідрологічні умови яких у поєднанні зі стрічковою ізоляцією і високим кільцевим напруженням сприяють виникненню і розвитку деформаційних процесів корозії і, як наслідок, тріщин в тілі труби. Протягом останніх років було проведено комплексну зовнішню і внутрішню діагностику та діагностику корозії, а також обстеження споруд газопроводу на далеко-магістральних ділянках. В ході зазначених обстежень газопроводу УПУ були виявлені дефекти ізоляційного покриття, які мають місце як локально, так і в цілому.

На підставі проведених досліджень, проект, що здійснюється за надзвичайних обставин, включатиме заміну трубопроводу на 4 ділянках газопроводу УПУ, загальною протяжністю близько 119 км трубопроводу, та заміну двох компресорів на компресорній станції Ромни.

Очікується, що реалізація проекту забезпечить наступні переваги:

- сприятиме забезпеченню безперебійного та надійного транспортування газу з перспективою до 2030 року (в тому числі, транзит газу в країни Європи через територію України);

- забезпечення проектної потужності газопроводу УПУ (до 27,9 млрд. кубометрів на рік);

- зменшення споживання палива та енергоносіїв;

- зниження негативного впливу на навколишнє середовище (зменшення споживання паливного газу та викидів СО2 і оксидів азоту).

2. Мета проекту

Загальною метою цієї роботи є надання технічної допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" для своєчасної та ефективної реалізації Проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин, через підтримку діяльності Групи реалізації проекту (ГРП) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" по підготовці та реалізації проекту, включаючи дизайн і всі питання, пов'язані з навколишнім середовищем, закупівлями, управлінням фінансами, управлінням системою обліку та виплатами відповідно до чинних правил ЄБРР і ЄІБ щодо реалізації проектів.

• Визначення пріоритетів для подальшої модернізації газотранспортної системи України за межами поточного проекту і розробка відповідних пропозицій та визначення їх економічної вигоди для потенційного наступного інвестиційного плану.

З цією метою консультант надаватиме допомогу ГРП у виконанні наступних завдань:

• Завершення технічних проектів та підтримка технічного проекту;

• Закупівля відповідно до чинної політики і правил ЄБРР щодо проведення закупівель, які застосовуються до операцій у державному секторі1;

____________
1 В тих випадках, коли ЄБРР та ЄІБ здійснюють співфінансування Проекту на спільній основі згідно з відповідними процедурами угоди про взаємну довіру, Політика і правила ЄБРР щодо проведення закупівель застосовуються до всього Проекту. В тих випадках, коли реалізація Проекту поділена між кількома організаціями, які надають фінансові кошти (тобто співфінансування на паралельній основі), Політика і правила ЄБРР щодо проведення закупівель застосовуються до тих компонентів, які фінансує ЄБРР, а Основні принципи закупівлі ЄІБ застосовуються до тих компонентів, які фінансує ЄІБ

• Управління і завершення процесу проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та соціальних наслідків Проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин;

• Налаштування системи управління фінансами проекту;

• Налаштування системи управління проектами та контролю якості;

• Управління контрактами та робота з рекламаціями, в тому числі остаточне приймання/тестування;

• Юридичні консультації та допомога у виконанні документальних вимог МФО;

• Навчання;

• Аналіз висновків і виконання рекомендацій, що містяться в дослідженні Мотт МакДональд (зокрема тих, які були розроблені в рамках Задачі II - дослідження) для того, щоб відповідним чином визначити інвестиції, їх реалізацію і можливі подальші дослідження, необхідні для цієї мети.

За підтримки команди кваліфікованих міжнародних та місцевих експертів ("Консультант") ГРП буде отримувати доступ до кращої практики управління проектами, закупівель та фінансового управління за договорами, а також професійні консультації з деяких технічних питань.

3. Обсяг робіт

Ця робота передбачає виконання наступних завдань:

Завдання 1: Завершення технічних проектів

• Аналіз та висновки по проектно-технічним документам Проекту (в тому числі дослідження Мотт МакДональд) та організаційним питанням стосовно Проекту;

• Провести аналіз і надати висновки стосовно взаємозв'язків між підрядниками;

• Сформулювати рекомендації і докласти зусиль для зниження негативного впливу потенційного непорозуміння між підрядниками;

• Провести аналіз і надати висновки стосовно ескізного проекту та робочого проекту, якщо такі є;

• Провести аналіз і надати висновки стосовно робочого проекту, креслень, специфікацій і функціональних гарантій, наданих кожним субпідрядником;

• Переглянути технічні вимоги для сумісності з міжнародними відкритими тендерами;

• Розробити детальний графік Проекту та дотримуватись його;

• Після завершення подачі тендерних пропозицій проводити аналіз і надавати висновки стосовно специфікацій, представлених підрядниками, для забезпечення якості;

• Розробити і впровадити Програму страхування якості Проекту на основі інформації підрядників і відповідно до національних вимог;

• Провести аналіз і надати висновки стосовно остаточних креслень і розрахунків, виконаних підрядниками, а також їх модифікації в ході реалізації Проекту;

• Провести аналіз і надати висновки стосовно відповідності робіт/обладнання вимогам і специфікаціям ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Консультуватися з МФО та отримувати згоду МФО стосовно технічних проектів.

Завдання 2: Закупівлі згідно з відповідними стандартами МФО

Консультант планує свою роботу таким чином, щоб мати можливість надавати підтримку ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" на всіх етапах процесу закупівель, починаючи з підготовки тендерної документації і до завершення контрактів і звітності. Це включає надання допомоги у здійсненні закупівельної діяльності в рамках проекту, що здійснюється за надзвичайних обставин, відповідно до чинної політики і правил закупівель ЄБРР (PP & R), які застосовуються до операцій державного сектора2:

____________
2 В тих випадках, коли ЄБРР та ЄІБ здійснюють співфінансування Проекту на спільній основі згідно з відповідними процедурами угоди про взаємну довіру, Політика і правила ЄБРР щодо проведення закупівель застосовуються до всього Проекту. В тих випадках, коли реалізація Проекту поділена між кількома організаціями, які надають фінансові кошти (тобто співфінансування на паралельній основі), Політика і правила ЄБРР щодо проведення закупівель застосовуються до тих компонентів, які фінансує ЄБРР, а Основні принципи закупівлі ЄІБ застосовуються до тих компонентів, які фінансує ЄІБ.

- Планування закупівель;

- Консультувати ГВП в процесі управління тендерним процесом, гарантувати, що відповідні записи ведуться, документація належним чином зберігається, обліковується та управляється, і зберігається конфіденційність;

- Підготовка документації етапу перед кваліфікаційного відбору;

- Підтримка на етапі перед кваліфікаційного відбору;

- Огляд кваліфікаційних вимог на етапі перед кваліфікаційного відбору. Підготовка тендерної документації. В цьому відношенні як шаблони повинні використовуватись стандартні тендерні документи ЄБРР;

- Надання допомоги при проведенні оцінки пропозицій;

- Надання допомоги при складанні контрактів;

- Навчання персоналу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" проведенню закупівель відповідно до стандартів МФО.

Зокрема, в процесі планування закупівель і тендерів, Консультант повинен:

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в процесі розробки/оптимізації стратегії закупівель, наприклад, планування тендерного процесу, поділ на лоти (пакети/ кількість лотів), розробка графіків інвестицій;

• Підготувати проект графіку реалізації проекту з описом основних завдань, розподілу обов'язків та загальних етапів закупівель, монтажу, підключення до існуючих енергомереж / мереж, тестування, навчання, технічного обслуговування та придбання запасних частин, які повинні бути узгоджені з ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Оновлювати план закупівель із зазначенням кількості та орієнтовної вартості закупівельних пакетів. Це має включати всі компоненти проекту, в тому числі, товари, послуги, технічної допомогу, які необхідні для визначення остаточного бюджету Проекту і мають бути схвалені ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Розробляти перед кваліфікаційну документацію та повний пакет тендерної документації для контрактів Проекту (в тому числі, Інструкції для учасників тендеру, проекту контракту та технічних специфікацій на основі стандартних тендерних документів ЄБРР і вихідних документів, що надаються ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", беручи до уваги чинне законодавство України, за умови, що вони не суперечать чинній політиці і правилам ЄБРР щодо проведення закупівель;

• Розробити детальний перелік критеріїв оцінки, беручи до уваги застосовні правила закупівель МФО та українського законодавства за умови, що вони не суперечать чинній політиці і правилам ЄБРР щодо проведення закупівель;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в процесі проведення оцінки, завершення тендерного процесу та проведення оцінки графіку реалізації, беручи до уваги застосовну політику і правила ЄБРР щодо проведення закупівель та українське законодавство, в тій мірі, в якій воно не суперечить політиці і правилам ЄБРР щодо проведення закупівель;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в процесі проведення оцінки перед кваліфікаційних пропозицій та видачі Конкурсної документації компаніям, які пройшли етап попереднього відбору;

• Допомагати ГВП при підготовці проектів відповідей на запити учасників торгів, вживати заходів щодо їх затвердження, надання та реєстрації;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в розробці детальних звітів про оцінку технічних та комерційних пропозицій для розгляду комітету, надавати допомогу у складанні звіту про оцінку в необхідному форматі, в тому числі, всіх технічних і фінансових аналізів, протоколи консультацій комітету із зовнішніми сторонами та роз'яснення, стосовно яких було зроблено запит і які були отримані;

• Забезпечувати своєчасне подання запитів на отримання всіх необхідних затверджень та висновків про відсутність заперечень протягом всього процесу закупівель;

• Надавати резюме свого висновку стосовно тендерного процесу та звітів про оцінку, підготовлених ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", та

• Допомагати ГРП для того, щоб забезпечувати належний та оперативний розгляд всіх запитів і скарг і своєчасно надавати копії таких запитів у Банки.

• Надавати допомогу в доопрацюванні контрактів з учасниками тендерів, беручи до уваги застосовну політику і правила ЄБРР щодо проведення закупівель та українське законодавство, в тій мірі, в якій воно не суперечить політиці і правилам ЄБРР щодо проведення закупівель.

Завдання 3: Управління та завершення процесу Оцінки впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу для проекту

• Завершення процесу ОВНССС для забезпечення дотримання відповідної політики та керівних принципів ЄБРР та ЄІБ на підставі документів ОВНССС, необхідних для операцій державного сектора згідно з законодавством України (два з п'яти, які вже існують) і на основі аналізу розривів, проведеного МФО.

• Розробити і здійснювати нагляд за реалізацією Програми з питань техніки безпеки і охорони праці відповідно до інформації Підрядника і відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій та національних вимог, в тому числі, нагляд за процедурами техніки безпеки і охорони праці, екологічними та соціальними процедурами на будівельному майданчику;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у здійсненні нагляду за виконанням Планів управління навколишнім та соціальним середовищем і Планів структурної перебудови відповідно до стандартів МФО.

Завдання 4: Налаштування системи обліку та управління фінансовими коштами проекту

• Провести оцінку обліку та управління фінансовими коштами відповідно до застосовних стандартів МФО;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в процесі відбору, розробки і впровадження системи обліку по проекту відповідно до застосовних стандартів МФО;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в процесі відбору, проектування і впровадження системи управління фінансовими коштами проекту відповідно до застосовних стандартів МФО;

• Навчання ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" використанню системи обліку та управління фінансовими коштами проекту;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" з питань бухгалтерського обліку за проектом, консолідації звітів по кредитах, використанню коштів, комісійних зборів, порівняння планових та поточних витрат/бюджету і т. п.

Завдання 5: Налаштування системи контролю та забезпечення якості за проектом

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" із запровадженням та застосуванням системи контролю та забезпечення якості за проектом відповідно до міжнародної практики управління проектами.

Завдання 6: Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" при здійсненні управління контрактами та роботі з рекламаціями, в тому числі, остаточне приймання / тестування

• Консультант надає допомогу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у забезпеченні постійного контролю виконання контрактів на місцях для того, щоб забезпечити дотримання остаточного дизайну проекту, проектної документації, специфікацій, міжнародних та національних стандартів, норм і правил МФО та України.

• Консультант забезпечує своєчасне подання запитів на отримання всіх необхідних дозволів та висновків про відсутність заперечень від ЄБРР протягом усього періоду реалізації контракту;

• Технічна та юридична підтримка під час виконання договорів до остаточного прийняття, в тому числі:

- Аналіз проектної документації та проектної організації, в тому числі, їх відповідності вимогам Природоохоронного і соціального плану дій;

- Контроль за виконанням роботи підрядниками;

- Допомога в період усунення недоліків.

• Забезпечити постійний моніторинг графіків підрядників та їх модифікацій, якості робіт, безпеки на будівельному майданчику, замовлення та доставки обладнання / товарів, дотримання екологічних вимог, тощо. При необхідності, Консультант рекомендує та представляє ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" на затвердження коригувальні заходи для внесення в чинні контракти;

• Контроль установки обладнання згідно з найкращою практикою разом з ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", повідомляти про будь розбіжності;

• Підготувати щоденник робіт для реєстрації кожної події, що відбувається на будівельному майданчику, і доручень, які даються підряднику, а також будь-якої іншої додаткової інформації, яка може бути корисною для вирішення деяких конфліктів або дискусій, які можуть виникнути в процесі будівництва. Нотатки про ефективність роботи підрядника, включаючи обладнання та роботи, повинні бути зроблені окремо. Метеорологічні дані, дефекти устаткування та інші фактори також повинні бути внесені;

• Бути присутнім при проведенні заводських приймальних випробувань для всіх видів основного обладнання, системи управління і моніторингу, і затверджувати постачання обладнання на майданчик відповідно до договорів, разом з ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Проводити аналіз і надавати висновок стосовно приймальних випробувань для будівельних і монтажних робіт. Роботи неналежної якості або такі, що не відповідають стандартам, не приймаються до внесення відповідних покращень;

• Організовувати, контролювати і робити нотатки стосовно випробувань після завершення будівельних робіт, попереднього прийняття, приймально-здавальних випробувань обладнання;

• Проводити аналіз та надавати висновки стосовно всіх програм випробувань по контрактам, в тому числі, приймально-здавальних випробувань і дослідної експлуатації;

• Проводити аналіз та надавати висновки стосовно результатів приймальних випробувань, і переконуватися, що звіти про випробування та будь-які інші документи для цілей приймання підготовлені вчасно;

• Проводити аналіз та надавати висновки стосовно звіту про проведення дослідної експлуатації відповідно до специфікацій ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Проводити аналіз виконаних робіт (письмовий звіт) та здійснювати нагляд за проведенням випробувань до остаточного приймання, звітувати про результати, та затверджувати завершений об'єкт будівництва;

• Допомагати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" готувати проект акта прийому та інші подібні документи;

• Проводити аналіз та надавати висновки стосовно експлуатаційної та іншої документації, яку Підрядники повинні надавати відповідно до умов Договору (наприклад, Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування).

В рамках цього завдання, Консультант надає допомогу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" шляхом:

• Видачі будь-якого розпорядження стосовно модифікації проекту, яка може вплинути на умови або вартість проекту;

• Схвалення додаткових позицій, сум або витрат;

• Затвердження субпідрядів на будь-яку частину робіт;

• Затвердження будь-якого продовження терміну виконання контракту;

• Проведення розгляду та надання коментарів стосовно проміжного і остаточного розрахунків з підрядниками та висновку про дотримання початкового графіку платежів;

• Проведення розгляду та надання коментарів стосовно заявок на платіжні вимоги відповідно до відповідних вимог ЄБРР і ЄІБ, та надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" з відкриття акредитивів, у разі необхідності;

• Проведення розгляду та надання коментарів стосовно рішення ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" про етапи видачі проміжних сертифікатів оплати;

• Проведення розгляду та надання коментарів стосовно проміжних сертифікатів оплати, платіжних доручень та остаточних сертифікатів оплати після їх затвердження ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" при складанні чергового звіту про хід реалізації проекту і підготовці бюджету на наступний період у кожному звіті;

• Проведення розгляду та затвердження змін до обсягу робіт і дати введення в експлуатацію після їх затвердження ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", якщо такі зміни вплинуть на ціну контракту та/або на дату введення в експлуатацію, та/або призведуть до значної зміни в обсязі або якості. В такому випадку, Консультант надає рекомендації/оцінку будь-якої зміни ціни Контракту;

• Проведення перевірки правильності та повноти щоденника робіт підрядників, правильності та повноти до здачі об'єкта в експлуатацію;

• Ведення та оновлення всього фінансового обліку по платежах і витратах;

• Негайного інформування ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у випадку відхилення від графіку платежів;

• Проведення розрахунку збитків, заподіяних простоєм, розрахунку пені і витрат, понесених внаслідок форс-мажорних обставин, якщо такі є;

• Проведення розгляду всіх запитів, що надходять від Підрядників або відповідно до договірних процедур. На підставі розгляду Консультант надає ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" чіткі рекомендації та вказує всі можливі сценарії. Висновки, надані Консультантами, будуть представлені у формі окремого звіту;

• Надання допомоги при прийнятті рішень у разі виникнення суперечок між Підрядником та ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" щодо прийняття зважених рішень, беручи до уваги, що роботи будуть завершені своєчасно;

• Організація і головування під час регулярних робочих зустрічей між Підрядником та ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (принаймні щотижня) для обговорення ходу, здійснення нагляду та вирішення проблем, контролю якості, безпеки на будівельному майданчику, поставок, екологічних / соціальних питань і т. п.;

• Проведення розгляду та надання коментарів стосовно звітів про хід виконання робіт, протоколів засідань, форм запитів щодо внесення змін і пояснювальних документів, оновлених графіків реалізації Проекту, підготовлених Підрядниками;

• Підготовки до регулярного (щоквартально) подання Звітів про хід реалізації Проекту і доповідних записок по Проекту на основі інформації, отриманої під час або від регулярних засідань та з вищезазначених джерел;

• Надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в отриманні свідоцтв, дозволів та інших необхідних документів на основі документів підрядників і відповідно до законодавства України, а також в ході їх підготовки, зокрема, при підготовці запитів до компетентних державних органів;

• Співпраця з ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" на етапі розміщення оголошень та підготовки інформації для засобів масової інформації;

• Надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у виконанні необхідних митних процедур;

• Надання рекомендацій ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" стосовно врегулювання скарг і претензій, після того як ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" спробує вирішити спір мирним шляхом. У разі виникнення спору Консультант бере участь у всіх необхідних зустрічах і переговорах;

• Надання допомоги ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у виконанні будь-яких інших завдань, які мають безпосереднє відношення до технічних питань, навколишнього середовища, техніки безпеки і охорони праці в рамках Проекту та управління контрактами, які могли б сприяти своєчасній реалізації та забезпечити фінансову ефективність.

Надання ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" технічної та договірної підтримки протягом періоду відповідальності за усунення недоробок. З цією метою Консультант буде робити наступне:

• Затверджувати випробування і корекційні заходи, які необхідні для усунення недоробок, якщо вони з'явилися протягом гарантійного періоду;

• Створювати список недоліків або пошкоджень або переглянути список недоробок або пошкоджень, підготовлений ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", і надати рекомендації щодо заходів, спрямованих на їх усунення;

• Переглядати список претензій, підготовлених Виконавцем та надавати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" рекомендації щодо можливого рішення;

• Оглядати всі будівлі, споруди, установки та обладнання для визначення пошкоджень або недоробок, які можуть потребувати корекційних заходів з боку Підрядника;

• Розглядати та затверджувати заходи щодо усунення недоробок, підготовлені Підрядником за погодженням з ВАТ "УКРТРАНСГАЗ";

• Порівнювати пропоновані експлуатаційні витрати та витрати на технічне обслуговування з відповідними витратами станом на кінець періоду усунення недоробок і надавати ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" рекомендації, якщо відремонтовані елементи не відповідають умовам договору;

• Проводити розгляд і надавати коментарі стосовно експлуатаційного сертифіката або будь-яких інших сертифікатів, свідоцтв (актів введення в експлуатацію) після прийняття рішення про те що всі роботи були виконані відповідно до договору;

• Надавати допомогу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" у виконанні Угоди про позику, зокрема, в питаннях виплат та обов'язкових умов протягом цього періоду.

Консультант організує щомісячні візити на будівництво протягом періоду усунення недоробок. Консультант розглядає всі відкладені або відстрочені роботи (відповідно до переліку в акті прийому) і надає необхідні розпорядження і повідомлення про недоробки. Консультант повинен упевнитися в тому, що підрядники усунули недоробки швидко і ефективно з мінімальним негативним ефектом для об'єкта.

Завдання 7: Юридичні консультації та допомога у виконанні вимог МФО стосовно документації

• Юридична підтримка в реалізації Проекту, зокрема:

- Розробка і вдосконалення Графіка реалізації проекту та інших проектних документів;

- Розробка та розгляд Звітів з моніторингу проекту відповідно до чинних стандартів МФО і відповідно до запитів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";

- Моніторинг та звітність стосовно умов, які передують виплаті коштів і набуттю чинності угодами.

• Надання допомоги у здійсненні моніторингу інших екологічних та соціальних проблем, як це передбачено в Угоді про позику;

4. Навчання

Консультант проводитиме навчання за місцем роботи для ГРП згідно з усіма вимогами, пов'язаними з вищенаведеними завданнями. Це включає в себе регулярне звітування про всі зміни в обов'язкових умовах, виконання всіх елементів, які тісно пов'язані з часом або реалізацією Проекту (наприклад, страхування), загальне звітування про хід реалізації Проекту (перелік заходів, досягнень, фінансові умови), застосування системи обліку та управління фінансовими коштами проекту, підготовка ОВНССС відповідно до стандартів МФО і т. п.

Консультант організовує навчання для ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в ході закупівель та управління проектом за темами, зазначеними в цьому Технічному завданні. Консультант повинен підготувати і представити план проведення навчання у складі своєї пропозиції. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" очікує, що навчання буде проведено за такими темами: закупівлі, управління проектами та звітності, укладання договорів, ведення обліку та вибірки коштів, техніка безпеки і охорона праці, охорона навколишнього середовища, соціальні консультації. Передбачається, що навчання буде складатися з планових навчальних семінарів і навчання з виїздом на об'єкти. Програма підготовки повинна бути розроблена таким чином, щоб на момент виконання цього завдання ГРП могла виконувати свої обов'язки без сторонньої допомоги.

Консультант організує принаймні 4 навчальні семінари в компанії з конкретних тем відповідно до детальних задач, викладених вище.

5. Організаційні заходи

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" планує залучити міжнародну консультаційну фірму або консорціум для виконання вищевказаних завдань. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" укладе договір на надання послуг консультантів з відібраним консультантом. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" призначить відповідних досвідчених працівників для співпраці з консультантом. Для ефективної передачі знань з питань, визначених у цьому ТЗ, ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" приділить достатньо часу і докладе зусиль для співпраці з Консультантом.

Після вступу в силу Угоди про захист конфіденційної інформації ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надасть доступ до всієї необхідної інформації в робочому режимі не пізніше, ніж протягом 8 днів після запиту на отримання інформації.

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надасть Консультанту необхідну допомогу в отриманні віз.

Консультант забезпечить виконання всього необхідного письмового та усного перекладу, в тому числі, документів, англійською / українською або російською мовами. Це включає в себе переклад всієї документації на етапі перед кваліфікаційного відбору, а також тендерної документації та звітів про оцінку.

З Консультантом буде укладено договір терміном на два роки, який, в разі задовільного виконання, буде поновлюватись. Очікується, що Консультант почне надавати послуги у 2014 році. Договір на надання консультаційних послуг може бути продовжений за умови задовільної роботи Консультанта. Обсяг послуг може бути розширений і включати другий етап Проекту. Тоді Консультанту буде запропоновано підписати новий контракт або продовжити попередній контракт.

6. Звіти та вимоги до звітності

Всі результати, отримані в ході виконання завдань в рамках Проекту, будуть представлені на розгляд Європейської Комісії та міжнародних фінансових організацій (Світового банку, ЄІБ та ЄБРР).

На додаток до зазначених вище офіційних звітів, Консультант повинен надати інформацію про хід реалізації проекту відповідно до вимог організації-замовника. Зустрічі між Консультантом та ЄС, міжнародними фінансовими організаціями та іншими відповідними службами ЄС будуть організовані згідно з вимогами.

Консультант повинен надати ЄС і МФО всі матеріали, які будуть опубліковані в рамках договору, в кількості відповідно до запиту. Крім того, до завершення дії договору, Консультант надасть ЄС і МФО компакт-диски, що містять всі документи / звіти / публікації, розроблені в ході реалізації проекту.

Консультант повинен приділяти особливу увагу конфіденційності даних. У звітах, а також заявах для преси, тощо, які робитиме Консультант, має бути чітко зазначено, що будь-яка висловлена в них точка зору є точкою зору Консультанта, і вони не представляють точку зору Європейської Комісії та / або МФО.

Авторське право на всі звіти та інші матеріали, підготовлені в рамках даного договору, належить організації-замовнику.

Всі матеріали повинні мати титульний лист, оформлений відповідно до правил, викладених у Посібнику з питань візуальної ідентичності (Visual Identity Manual (VIM)), розділ Адміністративні звіти. VIM розміщений на веб-сайті:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Організація-замовник вимагає подання наступних звітів:

Допомога у проведенні тендерів

• Короткий звіт про початок робіт - не пізніше, ніж через 1 місяць;

• Місячний Звіт про хід реалізації проекту - в кінці кожного місяця, з описом ходу реалізації, будь-які проблеми і пропозиції щодо вирішення питань планування на наступні періоди та список всіх учасників офіційних зустрічей; і

• Короткий фінальний звіт після підготовки тендерної документації - через 6 місяців.

Контроль та моніторинг виконання договорів

• Початковий звіт - протягом 1 місяця з дати підписання контракту з описом наступного:

- Інформація для інженерів МФО про стартові умови на місці виконання робіт (контракти "під ключ");

- Показник наявності персоналу у Підрядників;

- Рекомендовані заходи для забезпечення якості, екологічного та соціального контролю, і процедури моніторингу виконання контрактів; і

- Будь-які початкові проблеми, які консультант може виявити на основі договірних документів, і пропоновані рішення.

• Квартальні звіти - протягом 30 днів після закінчення кожного кварталу, які містять стислу інформацію про хід виконання робіт, вибірки, виконання бюджету, стандарти якості, екологічні та соціальні питання, а також будь-які інші договірні питання, в тому числі, стосовно деяких перешкод і рекомендації щодо вирішення проблем;

• Звіт про завершення проекту - протягом 30 днів після підписання акту про введення в експлуатацію. Цей звіт повинен містити наступне:

- Короткий опис заходів, що здійснюються протягом періоду усунення недоробок. Якщо станом на кінець періоду відповідальності за усунення недоробок залишаються незавершені роботи або недоробки, у звіті має бути наведено опис заходів, які вживаються для усунення таких недоробок, та штрафних санкцій, якщо вони мають місце.

- Детальний опис аналізу результатів після укладення договору і остаточних результатів переговорів, завершених протягом період відповідальності за усунення недоробок, або будь-яких переговорів про кінцеві платежі, які ще тривають; та

- Надати рекомендації щодо технічного обслуговування об'єкту після закінчення договору.

• Заключний звіт - після завершення всіх контрактів "під ключ". Цей звіт повинен містити загальну оцінку виконання договорів, загальні резюме і висновки, зроблені в ході реалізації проекту

7. Місцезнаходження

Проект працюватиме, в основному, в Києві, Україна. Засідання Координаційного комітету / наради з питань огляду проекту можуть проходити в приміщенні Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості / ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

8. Обладнання

Ніяке обладнання не буде придбаватися від імені організації-замовника/ країни - бенефіціара в рамках цього проекту або передаватись організації-замовнику/ країні - бенефіціару наприкінці цього контракту. Будь-яке обладнання, пов'язане з цим контрактом, яке повинно бути придбане країною - бенефіціаром, має бути придбане шляхом проведення тендерної процедури на окрему поставку.

9. Персонал

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" очікує, що Консультант має відповідний досвід у розробці тендерної документації для контрактів на будівництво / реабілітацію магістральних газопроводів і газотранспортного обладнання, виконаної на основі контрактів FIDIC / ВБ / АБР і стандартної тендерної документації ЄБРР, або іншими міжнародними фінансовими організаціями. Консультант надасть групу експертів, які мають необхідну кваліфікацію для забезпечення якісних послуг, своєчасно і в рамках бюджету. Наведені нижче ключові позиції, як очікується, будуть включені в команду Консультанта.

Кваліфікаційні вимоги до основних членів команди

Спеціаліст з питань транспортування вуглеводнів, конструкцій далеко магістральних трубопроводів і компресорних станцій магістральних трубопроводів / Керівник групи

Професійний досвід не менше 15 років роботи в галузі транспортування природного газу через магістральні трубопроводи та у проектах, фінансованих МФО, відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови.

Спеціаліст (спеціалісти) в сфері інформаційно-технічного обладнання та обладнання систем зв'язку магістральних трубопроводів

Професійний досвід не менше 10 років роботи в галузі встановлення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту інформаційно-технічного обладнання та обладнання систем зв'язку магістральних трубопроводів, відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови.

Спеціаліст (спеціалісти) в екологічній та соціальній сфері

Професійний досвід не менше 7 років роботи по проектам, пов'язаним з мережами транспортування енергоносіїв відповідно до Екологічної і соціальної політики ЄБРР, ЄІБ і СБ, відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови. Бажано знання екологічного та соціального законодавства України.

Спеціаліст з питань закупівель

Професійний досвід не менше 7 років роботи в сфері державних закупівель в енергетичних проектах, включаючи проекти будівництва / реабілітації, та досвід, пов'язаний з МФО (ЄБРР, ЄІБ і СБ), відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови.

Спеціаліст з питань управління фінансами

Професійний досвід не менше 7 років роботи в сфері управління фінансами та бухгалтерського обліку відповідно до стандартів МФО (ЄБРР, ЄІБ і СБ), відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови.

Юрист

Професійний досвід не менше 7 років роботи в сфері юридичного супроводу проектів будівництва/ реабілітації в енергетичному секторі та підготовки комерційних контрактів, відмінне знання англійської мови, бажано знання української чи російської мови.

Перекладач та асистент проекту

Буде включений у команду Консультанта.

- Кінець Технічного завдання для ГРП -

VII. Графік

Будівництво чотирьох ділянок трубопроводу розпочнеться в 2016 році і планується завершити в 2018 році. Впровадження нових турбокомпресорних агрегатів планується почати в 2016 році і завершити в кінці 2018 року. Всі компоненти проекту повинні бути здані в промислову експлуатацію до 1 січня 2019 року.

A.2. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА МЕТОД ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:

Компанія

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

Контактна особа

Олег МИХАЛЕВИЧ

Посада

Заступник головного інженера

Функція/Департамент

 

Адреса

Україна
Київ 01021
Кловський узвіз, 9/1

Телефон

+38 (044) 461-2308

Факс

+38 (044) 461-2295

E-mail

mykhalevych-ot@utg.ua

Контактна особа, яку зазначено вище, є відповідальною контактною особою станом на цей час. У разі будь-яких змін Ініціатор повинен негайно повідомити про них Банк.

2. Інформація щодо реалізації Проекту

Звітні дати та періоди подання звітів про хід реалізації Проекту та іншої звітності зазначені в Технічному завданні для ГРП. Банк розглядатиме ці звіти та здійснюватиме моніторинг проекту відповідним чином. Один раз на рік Банк буде розглядати внутрішній звіт про хід реалізації проекту. Для цього Банк до 15 січня 2015 року (і надалі так само за наступні роки до завершення виконання Проекту) повинен отримувати наступну інформацію:

a) Порівняння фактичного обсягу проекту та обсягу, як визначено в Додатку A.1. Повідомити і пояснити зміни, якщо такі є.

b) Порівняння основних функціональних і конструктивних параметрів окремих компонентів з Додатком A.1. Повідомити і пояснити зміни, якщо такі є.

c) Інформація щодо ходу реалізації кожного окремого компонента проекту. По основним видам діяльності в рамках компонентів слід надавати зведений план-графік.

d) Ситуація в сфері закупівель.

e) Ситуація в плані проведення Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

f) Пояснення будь-яких затримок в реалізації, які не дозволять ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" виконати встановлену дату завершення до кінця 2018 року.

g) Зміни вартості Проекту, наведеної в Додатку A.1; надати відповідні пояснення.

h) Суперечки стосовно екологічних, соціальних та правових питань, які пов'язані із здійсненням та функціонуванням Проекту та до яких долучена громадськість, підрядники та/або органи влади.

i) Серйозні аварії, пов'язані з будівництвом та експлуатацією, в результаті яких відповідні особи не працювали протягом більш ніж 14 днів.

j) Зміни та затримки в суміжних проектах третіх сторін, які можуть вплинути на своєчасне здійснення і функціонування різних компонентів Проекту.

k) Використання/ експлуатація завершених компонентів.

l) Будь-який предмет або область, що викликають занепокоєння.

m) Звіти про виконання Умов та Зобов'язань.

Якщо важливі питання та/або зміни в Проекті відбуваються між узгодженими річними звітними датами, ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" повинен інформувати про це Банк і консультуватися з банком належним чином, детально та своєчасно.

3. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування

Звіт про завершення буде наданий в Банк через 15 місяців після початку промислової експлуатації, але не пізніше, ніж 1 квітня 2020 року. Цей звіт буде містити наступну інформацію:

a. Опис технічних характеристик проекту станом на момент його завершення та порівняння з початковим Технічним описом; пояснення будь-яких суттєвих змін.

b. Використання Проекту та операційні показники з початку експлуатації на щомісячній основі; труднощі, які виникали.

c. Статистика аварій протягом періоду будівництва.

d. Дата завершення Проекту, причини затримок, якщо вони мали місце.

e. Вартість Проекту як фактично побудованого з поясненням причин всіх істотних збільшень вартості порівняно з кошторисною вартістю, як зазначено в Додатку A.1.

f. Оновлений прогноз довгострокового використання окремих компонентів (оновлена економічна модель).

g. Кількість нових робочих місць, створених Проектом: як тимчасові робочі місця, що з'явилися під час виконання будівельних робіт в рамках Проекту, так і нові постійні робочі місця, пов'язані є експлуатацією та технічним обслуговуванням Проекту;

h. Стислий опис заходів з моніторингу довкілля, проведених в ході реалізації проекту; підтвердження того, що всі положення Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу, проведеної в рамках Проекту, були повністю виконані, і що жодне питання не залишилось невиконаним або невирішеними.

i. Зміни в економічному середовищі, наприклад, в сфері регулювання ринку і сектора, якщо такі є.

j. Підтвердження наявності всіх операційних ліцензій, які необхідні для довгострокової промислової експлуатації.

k. Підтвердження успішно завершених випробувань надійності та експлуатаційних випробувань, в тому числі, описи результатів.

l. Опис основних положень договорів страхування, укладених для функціонування Проекту.

m. Інформація про будь-які значні проблемні питання, що виникли, а також будь-який значний ризик, який може негативно вплинути на експлуатацію проекту.

n. Будь-який судовий процес стосовно Проекту, що очікується або триває.

o. Звіт про детальну остаточну вартість придбання землі та Права проходу по чужій землі (відшкодування збитків, збитків від втрати сільськогосподарських культур, витрати на відновлення тощо).

4. Інформація, яка надається через три роки після початку експлуатації (Оцінка результатів)

Відповідно до зобов'язання про проведення Оцінки результатів, після 3 років експлуатації, тобто на 15 січня 2023 року, ЄІБ знову звернеться до ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" з проханням надати інформацію стосовно основних аспектів Проекту, таких як отриманий техніко-експлуатаційний досвід, використання компонентів проекту, комерційна життєздатність, потенційні додаткові інвестиції, необхідні для проекту після його завершення, витрати на технічне обслуговування, досягнуті показники енергоефективності, створені робочі місця та, можливо, інші аспекти, які Банк вважатиме за доцільне.

Мова звітів: англійська.

 

Визначення EURIBOR та LIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означає:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, ставка, отримана шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період").

В контексті вищевказаних пунктів (b) та (c), "доступна" означає ставки для наданих строків оплати, які розраховуються і публікуються компанією Global Set Systems Ltd (GRSS) або таким іншим провайдером послуг, вибраним Європейським Інститутом Грошових Ринків (EMMI), під егідою EMMI та EURIBOR ACI або будь-якого правонаступника, визначеного Банком як такий, що виконує функції EMMI та EURIBOR ACI.

"Екранна ставка" означає відсоткову ставку для депозитів в євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ("Дата зміни змінної відсоткової ставки"), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у євро зоні чотирьох найбільших банків у євро зоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в євро зоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в євро зоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.

B. LIBOR USD

"LIBOR" означає по відношенню до долара США:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, ставка, отримана шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період")

В контексті вищевказаних пунктів (b) та (c), "доступна" означає ставки, які розраховуються під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ICE Benchmark Administration Limited) для передбачених термінів платежу. "Екранна ставка" означає відсоткову ставку для депозитів в доларах США для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за лондонським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день (далі - Дата зміни змінної відсоткової ставки), який припадає за 2 (два) лондонські робочі дні до першого дня відповідного періоду.

Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано жодним інформаційним агентством, яке є прийнятним для Банку, Банк звертається до головних лондонських офісів 4 (чотирьох) найбільших банків на лондонському міжбанківському ринку, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у доларах США в порівняній сумі приблизно об 11:00 за лондонським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, Банк звертається до головних нью-йоркських офісів 4 (чотирьох) найбільших банків на нью-йоркському міжбанківському ринку, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у доларах США в порівняній сумі приблизно об 11:00 за нью-йоркським часом станом на день, який припадає через 2 (два) нью-йоркські робочі дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, провідним банкам на європейському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, LIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, LIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.

C. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для цілей викладених вище визначень:

(a) "Лондонський робочий день" означає день, в який банки відкриті для здійснення своєї звичної діяльності в Лондоні, а "Нью-йоркський робочий день" означає день, в який банки відкриті для здійснення своєї звичної діяльності в Нью-Йорку.

(b) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

(c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(d) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції EMMI та EURIBOR ACI), або під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ICE Benchmark Administration Limited) по відношенню до LIBOR, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.

 

Форми для Позичальників

C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (Статті 1.02B та 1.02C)

Кому:

[Позичальник]

Від:

Європейський інвестиційний банк

Дата:

 

Тема:

Пропозиція вибірки/Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та [Позичальник], яку датовано • ("Фінансова угода")

 

Номер FI 81.420                Номер Serapis 2010.0598

_______________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми пропонуємо цим надати вам такий Транш:

(a) Валюта і сума, що підлягає вибірці та її еквівалент в євро:

(b) Запланована дата вибірки:

(c) Базова відсоткова ставка:

(d) Періодичність сплати відсотків:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) Перша та остання дати погашення основної суми:

(i) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [____________] не пізніше, ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

(i) зазначення банківського рахунку (з кодом IBAN у разі здійснення вибірок у євро або у відповідному належному форматі для іншої валюти), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також

(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення Статті 1.04.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки:

_________________________________________

За та від імені [Позичальник]

Дата:

C.2 Форма довідки від Позичальника (Стаття 1.04B)

Кому:

Європейський інвестиційний банк

Від:

[Позичальник]

Date:

 

Тема:

Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та [Позичальник], яку датовано [#] ("Фінансова угода")

 

Номер FI 81420                Номер Serapis 2010.0598

______________________________________________________________________

Шановні панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим підтверджуємо вам таке:

(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу;

(b) не відбулася і не триває без виправлення жодна Подія дострокового погашення;

(c) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту чи стосовно якого ми зобов'язані звітувати згідно зі Статтею 8.01, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проекту згідно з Додатком A.1;

(e) не відбулася і не триває без виправлення чи без відмовлення жодна подія чи обставина, яка становить або яка із часом чи після надіслання повідомлення за Фінансовою угодою може становити Подію невиконання зобов'язань;

(f) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинно відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражних адміністративних процедур або розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно зі Статтею 6.12 є правильними в усіх аспектах, та

(h) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.

З повагою,

За та від імені [Позичальник]

Дата:

 

Повноваження підписанта

____________

Опрос