Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине

ВР Украины
Закон от 17.06.2015 № 526-VIII
действует с 20.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні

Верховна Рада України постановляє:

Імплементаційну угоду між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, підписану 8 лютого 2013 року в м. Капеллені та 18 вересня 2013 року в м. Брюсселі, яка набирає чинності з дати отримання Україною останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 червня 2015 року
N 526-VIII

 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні

ПРЕАМБУЛА

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з підтримки (ОНП) (далі - Сторони),

відповідно до параграфа 2.1 Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОНМТЗО), підписаного 6 грудня 2001 року (далі - Меморандум про взаєморозуміння),

з метою укладання Імплементаційної угоди в рамках діяльності Комісії Україна - НАТО щодо проекту Трастового фонду із захоронення радіоактивних джерел (ЗРД) з колишніх радянських військових об'єктів в Україні, що знаходяться у спеціалізованих сховищах на території України,

домовились про наступне:

Стаття 1

1.1 У рамках Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні (далі - Імплементаційна угода) Сторони представлено такими відомствами, що відповідатимуть за виконання її положень:

Державне агентство з управління зоною відчуження (Державне агентство) від України;

Агентство НАТО з підтримки (АНП) - від ОНП.

1.2 У контексті Імплементаційної угоди застосовуватимуться визначення:

персонал АНП - військовий, цивільний і найманий за контрактом персонал, призначений або прикомандирований чи працевлаштований АНП, за винятком персоналу, найнятого з числа місцевого населення;

персонал підрядника - технічні експерти чи функціональні фахівці, чиї послуги необхідні АНП і які перебувають на території України виключно з метою надання послуг АНП на дорадчій основі з технічних питань або для налагодження, експлуатації та матеріально-технічного забезпечення обладнання чи надання послуг, якщо ці особи не є місцевим персоналом;

місцевий персонал - персонал, найнятий АНП для роботи в Україні з числа осіб, які постійно проживають на території України або є громадянами України;

проект - проект Трастового фонду у рамках Комісії Україна - НАТО для захоронення радіоактивних джерел з колишніх радянських військових об'єктів в Україні, що знаходяться у специфічних військових сховищах на території України, де покинуті джерела іонізуючого випромінювання (радіоактивні відходи) на цей час упаковано та заховано у польових умовах у бетонних контейнерах; процес перезахоронення (реабілітація), передбачатиме: відбір проб ґрунту для вимірювання забруднення, ґрунту, частки бетонного циліндра; транспортування в ліцензоване сховище радіоактивних відходів на території України; відбір проб ґрунту після процесу реабілітації.

Стаття 2

Управління проектом буде здійснюватися згідно керівних принципів, які діють у Трастовому фонді НАТО/ПЗМ, відповідно до яких Сторони домовляються про наступне:

Федеративна Республіка Німеччина виступатиме як провідна держава цього проекту;

АНП виступатиме виконавчим агентом реалізації цієї Імплементаційної угоди, на якого покладено відповідальність за імплементацію та управління проектом від імені провідної держави;

Державне агентство нестиме відповідальність за імплементацію та управління проектом від імені України.

Стаття 3

3.1 Метою проекту є реабілітація територій, на яких розташовані сховища радіоактивних відходів у контексті контролю потенційного розповсюдження та негативного впливу цих радіоактивних відходів на навколишнє середовище. АНП, за погодженням з представником(ами) Державного агентства, укладатиме договір з підрядником, уповноваженим виконувати операції з радіоактивними відходами, відповідно до заявленого плану робіт АНП. Під час реалізації проекту АНП вимагатиме та здійснюватиме моніторинг дотримання відповідних державних та міжнародних нормативно-правових актів на всіх етапах проекту щодо вилучення, контейнеризації, транспортування, перезахоронення відходів та відновлення територій.

3.2 Проект застосовуватиметься для сховищ покинутих і відпрацьованих радіоактивних джерел, що тимчасово захороненні на цей час у бетонних блоках (циліндрах) на території спеціалізованих об'єктів зберігання.

3.3 Відповідно до принципів Трастового фонду Програми НАТО/ПЗМ Українська Сторона забезпечуватиме достатній рівень свого внеску та підтримку проекту. Внесок Української Сторони у натуральній формі включатиме:

дозвіл і безпеку перевезення радіоактивних відходів, що вилучатимуться з військового об'єкта, до спеціалізованих і ліцензованих сховищ ДК "УкрДО "Радон" (далі - Радон), а також будь-які інші заходи, необхідні підряднику для виконання перевезень;

безпеку, захист, моніторинг та інспектування Радону;

моніторинг та інспектування роботи, що виконуватиметься підрядником;

надання офісних приміщень персоналу АНП у разі необхідності.

3.4 Об'єкти для ліквідації в рамках цього проекту, на які поширюється дія цієї Імплементаційної угоди, визначаються за домовленістю Сторін шляхом офіційного обміну листами між Генеральним Менеджером АНП та Головою Державного агентства.

Стаття 4

4.1 Українська Сторона погоджується, що фінансові витрати включатимуть будь-які витрати, пов'язані з будь-якою юридичною відповідальністю, що можуть виникнути для АНП під час здійснення діяльності, і наданням послуг, які потребує Уряд України. Відповідно до пункту 1 статті 3 Меморандуму про взаєморозуміння Україна дає згоду нести фінансову відповідальність за такі витрати.

4.2 Така фінансова відповідальність включає відповідальність за будь-які витрати, що можуть виникнути, якщо відмова від претензій та (або) відшкодування збитків, про які зазначено в статті 4 Меморандуму про взаєморозуміння, не матиме застосування.

4.3 У випадку завдання шкоди, настання юридичної відповідальності чи втрат, спричинених третьою стороною, або в результаті зумисних дій чи грубої недбалості персоналу АНП, АНП забезпечить відшкодування будь-яких збитків відповідно до чинних законів і нормативних актів.

За жодних обставин це не повинно викликати будь-яку фінансову відповідальність для ОНП.

Стаття 5

5.1 Товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаються й використовуються в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо погоджено Сторонами, незалежно від того, чи вони імпортуються, експортуються, купуються чи іншим чином використовуються в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, оплат, зборів, ввізного чи вивізного мита й інших подібних податків в Україні.

5.2 Персонал АНП, який призначається згідно із Імплементаційною угодою, для виконання обов'язків, пов'язаних з виконанням проекту, отримуватиме статус і захист, у тому числі звільнення від оподаткування Україною їхньої заробітної плати та інших виплат, отриманих від АНП, а також інших доходів, отриманих за межами України, як це викладено в положеннях Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північно-Атлантичного Договору щодо призначення офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 року, та Додаткового Протоколу, підписаному 4 квітня 2008 року.

Стаття 6

6.1 Ця Імплементаційна угода набирає чинності з дати отримання Україною останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

6.2 Ця Імплементаційна угода укладається на чотири роки, термін її дії автоматично продовжуватиметься, доки не будуть виконано заходи, передбачені цією Імплементаційною угодою.

6.3 Якщо одна із Сторін побажає припинити дію Імплементаційної угоди то ця Сторона повинна письмово поінформувати іншу Сторону про свої наміри за шість місяців.

6.4 Якщо Сторони, за спільною згодою, спільно вирішують припинити дію Імплементаційної угоди, вони спільно покривають усі витрати, пов'язані з її припиненням.

6.5 Розбіжності в тлумаченні та застосуванні положень цієї Імплементаційної угоди вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів і не будуть направлені до сторонньої юрисдикції або третьої сторони.

6.6 Цю Імплементаційну угоду складено у двох примірниках, кожний англійською, французькою та українською мовами. У випадку виникнення спорів або будь-яких питань, пов'язаних або таких, що належать до тлумачення або застосування положень Імплементаційної угоди, Сторони будуть використовувати текст англійською мовою як аутентичну версію.

 

Від імені
Кабінету Міністрів України

Від імені
Організації НАТО з підтримки

Пан О. Проскуряков

Майкл Дж. Лайден

Міністр екології та
природних ресурсів України

Генеральний Директор Агенції
НАТО з підтримки

____________________________
Дата:

____________________________
Дата:

Опрос