Идет загрузка документа (752 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Плане законодательного обеспечения реформ в Украине

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 04.06.2015 № 509-VIII
действует с 04.06.2015

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити План законодавчого забезпечення реформ в Україні (додається).

2. Рекомендувати суб'єктам права законодавчої ініціативи здійснювати розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України визначених Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні законопроектів з урахуванням встановлених у ньому строків.

3. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання забезпечити своєчасність опрацювання і надання народним депутатам України передбачених пунктом 2 цієї Постанови законопроектів, супровідних документів, аналітичних і довідкових матеріалів до них, а також повноту та ґрунтовність висновків щодо цих законопроектів.

4. Контроль за виконанням Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні покласти на Голову Верховної Ради України.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

м. Київ
4 червня 2015 року
N 509-VIII

 

 

ПЛАН
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Шляхи всебічного оновлення усіх сфер суспільного життя відображені у низці стратегічних документів (Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Указ Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України" від 27 листопада 2014 року, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII, Угода про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання) та вимагають комплексного бачення перспектив законодавчої підтримки національних реформ.

Окреслення конкретних орієнтирів здійснення реформ і визначення засобів їх реалізації інституалізуються у Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні (далі - План).

Метою Плану є визначення пріоритетних напрямів удосконалення правового регулювання суспільних відносин на засадах системності та взаємоузгодженості, забезпечення ефективності реформування.

Досягненню цієї мети слугує вирішення таких основних завдань:

• на підставі програмних документів, міжнародних зобов'язань України, громадських та наукових ініціатив сформувати законодавчі орієнтири для здійснення реформ;

• диференціювати узагальнені законодавчі пропозиції відповідно до галузевих реформ;

• визначити часові межі (терміни) законодавчого забезпечення реформ.

План законодавчого забезпечення реформ в Україні покликаний стати базовою платформою реалізації Верховною Радою України політико-правових засад розвитку суспільства і держави, інструментом досягнення цілей стратегічних реформ в Україні.

N
з/п

Назва законопроекту
(суть законодавчої пропозиції)

Концептуальні засади законопроекту
(на основі інституційних джерел*)

Інституційні джерела*

Комітет Верховної Ради України, відповідальний за підготовку проекту до розгляду**

Строк підготовки / прийняття законопроекту

1

2

3

4

5

6

РОЗДІЛ I. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

1. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

1.1. Розвиток парламентаризму

1.

Про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів

"Обмеження недоторканності суддів - судді матимуть тільки функціональний імунітет"

"...нова система правосуддя:
- ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (... скасування суддівської недоторканності...)"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III - IV квартал 2015 року / 2016 рік

2.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України

"Ми будемо неухильно дотримуватися принципів відповідальності, відкритості до людей, неприпустимості корупції і протидії будь-яким її проявам"

Коаліційна угода

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України

II квартал 2015 року / 2016 рік

3.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавчої процедури

"Передумовою зростання суспільної довіри до Верховної Ради України є підвищення її ефективності як представницького органу Українського народу"

"Ми відновимо довіру до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів..."

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України

III квартал 2015 року / 2016 рік

1.2. Удосконалення виборчого законодавства

4.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства та підвищення ефективності притягнення до адміністративної відповідальності

"Забезпечення законодавчого закріплення відповідальності суб'єктів виборчого процесу за порушення вимог виборчого законодавства"

Коаліційна угода

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

5.

Про вибори народних депутатів України (нова редакція)

"Відмова від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорційної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів у багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками)"

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2017 року

6.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів (нова редакція)

"2. Удосконалення системи місцевих виборів
2.1. Проведення місцевих виборів згідно з вимогами Конституції України та з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядування.
2.2. Зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборців у місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях.
2.3. Запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували.
2.4. Зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад"

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2015 року / 2016 рік

7.

Про всеукраїнський референдум (нова редакція)

"...забезпечення... стабільності і дієвості демократичних інституцій, верховенство права..."
Оптимізація правових механізмів реалізації народного волевиявлення, приведення їх у відповідність із загальними принципами права та основними засадами функціонування демократичного суспільства

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

8.

Про політичні партії в Україні (нова редакція)

Закон потребує актуалізації у зв'язку з прийняттям Закону України "Про громадські організації", Кодексу адміністративного судочинства України та необхідністю внесення положень щодо фінансування політичних партій задля запровадження більшої прозорості отримання та витрачання ними коштів під час виборчих кампаній, повного розкриття джерел та сум витрат виборчої кампанії та запровадження відповідальності за порушення положень щодо фінансування

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2017 року

9.

Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" щодо уніфікації регулювання виборчих процедур

Реформа виборчого законодавства, зокрема, передбачає узгодження процедурних механізмів для всіх видів виборів з метою забезпечення стабільності виборчої системи

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2017 року

10.

Виборчий кодекс України

"Сторони співробітничають з метою забезпечення того, щоб внутрішня політика ґрунтувалася на спільних для Сторін принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій..."
Резолюцією Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 13 грудня 2012 року рекомендовано ухвалення єдиного виборчого кодексу, запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками відповідно до рекомендацій Венеціанської Комісії та ПАРЄ

Угода про асоціацію

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2017 року

1.3. Реформа Кабінету Міністрів України та системи центральних органів виконавчої влади

11.

Про внесення змін до Конституції України щодо реформування Кабінету Міністрів України та системи центральних органів виконавчої влади

Конституційне закріплення засад організації та функціонування системи центральних органів виконавчої влади з метою оптимізації та підвищення ефективності роботи, визначення моделі розподілу повноважень та відповідальності, зокрема в контексті децентралізації та реформи місцевого самоврядування

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

III квартал 2016 року

12.

Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та інших законодавчих актів України щодо:
- удосконалення порядку прийняття актів Кабінету Міністрів України, підвищення колегіальності та прозорості у його діяльності;
- посилення відповідальності міністрів за підготовку урядових рішень та реалізацію державної політики у відповідній сфері;
- запровадження посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та інституту державних секретарів міністерств;
- скорочення політичних посад заступників міністра;
- укрупнення департаментів міністерств із посиленням відповідальності та розширенням повноважень їхніх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання;
- порядку призначення на посади заступників керівників органів державної влади;
- мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади

"Метою політики... є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні..."

Реформа Кабінету Міністрів України та системи інших державних органів передбачає:
- внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та інших законодавчих актів України щодо: закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень Кабінетом Міністрів України; запровадження колегіальності та прозорості його діяльності, зокрема, шляхом завчасного оприлюднення проектів урядових рішень; оптимізації складу та кадрового забезпечення Кабінету Міністрів України; підвищення відповідальності посадових осіб;
- внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та інших законодавчих актів України щодо: запровадження інституту державних секретарів міністерств; скорочення політичних посад заступників міністра; реорганізації департаментів міністерств, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; оптимізації фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; надання міністру виключних повноважень на внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо призначення своїх заступників і керівників центральних органів виконавчої влади, що знаходяться в його координації, та посилення його відповідальності за реалізацію державної політики у відповідній сфері; надання керівнику центрального органу виконавчої влади повноважень на призначення своїх заступників

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2016 року

1.4. Реформа державного управління

1.4.1. Запровадження електронного урядування

13.

Про єдину систему електронної взаємодії

"a) сприяння широкосмуговому доступу, поліпшення безпеки мереж та широкому використанню ІКТ приватними особами, бізнесом та адміністративними органами шляхом розвитку локальних ресурсів Інтернет і впровадження он-лайн послуг, зокрема електронного бізнесу, електронного уряду, електронної охорони здоров'я і електронного навчання"
Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Програма електронного урядування"

"Ухвалення закону про єдину систему електронної взаємодії"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2015 року / 2016 рік

14.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо унормування порядку та послідовності створення системи електронного урядування на всіх рівнях органів державної влади

"Результатом впровадження реформи має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2015 року / 2016 рік

1.4.2. Державна служба

15.

Про державну службу (нова редакція)

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державного управління"

"Нова політика державного управління, зокрема, включає: розроблення у новій редакції Закону України "Про державну службу"

"Реформа публічної служби, зокрема, передбачає прийняття нової редакції Закону України "Про державну службу"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

16.

Про дипломатичну службу (нова редакція)

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа дипломатичної служби"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет у закордонних справах

IV квартал 2015 року / 2016 рік

1.4.3. Адміністративні послуги

17.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг

"Делегування органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноважень з надання базових адміністративних послуг (реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, об'єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія).
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг у районах та містах обласного значення, забезпечення надання через них базових адміністративних послуг"

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

18.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості адміністративних послуг та впорядкування їх оплати

"Скорочення кількості адміністративних послуг. Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг"

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

19.

Про адміністративну процедуру

"Законодавче врегулювання відповідно до стандартів Ради Європи відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання, підвищення ефективності процедури адміністративного (несудового) оскарження (закон про адміністративну процедуру)"

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

2. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

2.1. Забезпечення прав і свобод людини та розвиток громадянського суспільства

20.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації прав і законних інтересів кримськотатарського народу та громадян України інших національностей, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя

"...запобігання та боротьби з тероризмом відповідно до міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав людини, а також відповідно до гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців"

"Тимчасова окупація Росією частини території України, зокрема Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, підриває політичну, економічну і соціальну стабільність у країні; призводить до численних людських жертв, масштабних порушень прав і свобод людини; завдає величезних матеріальних збитків громадянам України, суб'єктам господарювання, суспільству в цілому. На території анексованого Криму значно поширилися факти порушення прав людини, зокрема права на вільне віросповідання, прав національних меншин (кримських татар, українців та ін.)"
"...забезпечення ефективного, безкомпромісного захисту прав і свобод громадян..., забезпечення юридичного захисту законних інтересів кримськотатарського народу та громадян України інших національностей, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

21.

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

"Удосконалення тимчасового правового режиму в АР Крим має бути спрямоване на створення таких норм законодавства, положення яких реально можуть бути реалізовані. Важливим напрямом є створення ефективного механізму захисту конституційних прав вимушених переселенців (внутрішньо переміщених осіб). Законодавчого врегулювання потребують особливості реалізації їхніх особистих, політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних прав і свобод.
... У середньостроковій перспективі мають вирішуватися проблеми переселенців, зокрема компенсації втраченого майна. Держава, безперечно, має взяти на себе певні обов'язки щодо компенсації втраченого майна, але ці обов'язки, з одного боку, мають відповідати принципам соціальної справедливості, а з другого - вони обмежуються економічними ресурсами. У цьому аспекті дуже важливим є юридичне визначення суспільних зобов'язань щодо компенсацій та юридичне визначення перспектив встановлення відповідальності конкретних винуватців"

"Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей, що передбачає: ... законодавче закріплення статусу вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово непідконтрольних органам влади України територій Луганської та Донецької областей, що гарантує переселенцям всю повноту громадянських прав у місцях тимчасового проживання та передбачає соціальні гарантії, що враховують особливості статусу цієї категорії громадян"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

22.

Про мирні зібрання

"...забезпечити використання та юридичні гарантії охорони і захисту права громадян на проведення мирних зборів, мітингів, походів та інших демонстрацій"

Рекомендації парламентських слухань (Постанова Верховної Ради України від
13 вересня
2001 року N 2692-III
)

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2016 року

23.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів

"Сторони співробітничають з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів... таке співробітництво, зокрема, включає:
сприяння обміну інформацією щодо систем захисту прав споживачів...
удосконалення інформації, що надається споживачам...
заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів"

Угода про асоціацію

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2016 року

2.2. Запобігання та боротьба з корупцією

24.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо забезпечення вільного доступу в мережі Інтернет до інформації про землю

"Забезпечення в мережі Інтернет вільного доступу до інформації про право власності на земельні ділянки, у тому числі про володільців прав на них"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

II квартал 2015 року / 2016 рік

25.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації

Здійснення заходів, необхідних для посилення прозорості в державному управлінні: створення умов для отримання громадянами інформації про організацію, функціонування та процеси прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування та, з належною увагою до захисту приватного життя і даних особистого характеру, про рішення та нормативно-правові акти, що стосуються вищих осіб держави, депутатів, суддів, прокурорів, державних службовців, працівників правоохоронних органів тощо

"Визначення уповноваженого органу з державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

III квартал 2015 року / 2016 рік

26.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями GRECO

"Боротьба з корупцією в державному і приватному секторі"

Звіт про виконання рекомендацій GRECO за результатами 3-го раунду оцінювання України. Рекомендація за результатами оцінки виконання Україною статей 8, 11, 12, 13b, 14 та 16 of Рекомендації (2003)4 щодо Спільних правил щодо протидії корупції у питаннях фінансування політичних партій та виборчих кампаній

"Посилення відповідальності політичних партій за невиконання ними вимог щодо відкритості та прозорості фінансування їхньої діяльності"

"Прийняття комплексних змін до законодавства щодо забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями GRECO"

Угода про асоціацію (ст. 22)

Зобов'язання перед Радою Європи

План дій з лібералізації ЄС візового режиму для України (п. 2.3.1 блоку 3)

Коаліційна угода

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

II квартал 2015 року / 2016 рік

27.

Про внесення змін до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансової підтримки політичних партій

Звіт про виконання рекомендацій GRECO за результатами 3-го раунду оцінювання України
Рекомендація за результатами оцінки виконання Україною статей 8, 11, 12, 13b, 14 та 16 of Рекомендації (2003)4 щодо Спільних правил щодо протидії корупції у питаннях фінансування політичних партій та виборчих кампаній

"Боротьба з корупцією в державному і приватному секторі"

Зобов'язання перед Радою Європи

План дій з лібералізації ЄС візового режиму для України (п. 2.3.1 блоку 3)

Угода про асоціацію (ст. 22)

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2015 року / 2016 рік

28.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення правових механізмів повернення незаконно набутого майна

"запровадження... заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів; майна, обладнання та інших засобів, які використовувалися або призначалися для використання під час вчинення злочинів"

Угода про асоціацію

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

I квартал 2016 року

29.

Про зовнішній антикорупційний аудит органів державної влади

"Врегулювання на законодавчому рівні процедури щорічного зовнішнього антикорупційного аудиту органів державної влади... незалежними експертно-аудиторськими структурами"

Коаліційна угода

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

II квартал 2016 року

30.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

"Впровадження процедури перевірки на доброчесність, моніторингу способу життя та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження мінімальної межі декларування видатків такими особами"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

II квартал 2016 року

2.3. Судова реформа

31.

Про внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення системи правосуддя

"Метою судової реформи є реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом. Реформа має забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини; першим етапом судової реформи є невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади в Україні"

"Судова реформа - ключовий елемент становлення правової держави. Основними завданнями реформування судоустрою є: посилення гарантій незалежності суддів, підвищення відповідальності суддів та прозорості їх діяльності"

"...ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи..."

"...судова реформа буде проведена через вдосконалення конституційних положень та невідкладні зміни до законодавства з метою зменшення політичного впливу, забезпечення незалежності суддів та належної якості їх професійної діяльності та, як наслідок, відновлення довіри до судової влади, подолання корупції, вдосконалення процесуального законодавства та практики, зокрема, шляхом підвищення доступності і прозорості правосуддя, забезпечення виконання судових рішень, підвищення загальної якості надання правової допомоги, забезпечення імплементації норм Закону України "Про прокуратуру" у практичну діяльність, а також через вдосконалення конституційних положень"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2016 року

32.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконавчого провадження

"Системні зміни в законодавстві... стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів"

"...забезпечення реального виконання судових рішень, зокрема шляхом ефективного судового контролю за виконанням судових рішень; встановлення принципу залежності розміру винагороди від фактичного виконання судових рішень та строків їх виконання; запровадження додаткових стимулів для добровільного виконання судових рішень; посилення відповідальності за невиконання судових рішень"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2015 року / 2016 рік

33.

Про виконавців

"Системні зміни в законодавстві... стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2015 року / 2016 рік

34.

Про внесення змін до процесуального законодавства України щодо уніфікації процесуальних норм, функціонування електронного правосуддя

"Забезпечення доступу до правосуддя - спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ; повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів)"

"...максимальна уніфікація процесуальних норм різних видів судочинства; запровадження сучасних інформаційних технологій у діяльності суду з метою запровадження електронного правосуддя та вдосконалення системи автоматизованого розподілу справ; забезпечення виконання положень закону щодо запровадження суду присяжних у кримінальних справах"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

35.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція)

"Адвокатам буде відведена важлива роль у функціонуванні системи правосуддя: адвокатура отримає якісне і незалежне від зовнішніх впливів професійне самоврядування, буде запроваджено ефективні механізми притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності; захист від обвинувачення у кримінальному провадженні буде здійснюватися виключно особами, які отримали право здійснення адвокатської діяльності, законні представники отримають відповідний процесуальний статус; вчинення корупційних правопорушень стане однією з підстав позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю; гарантії професійної діяльності адвокатів будуть посилені, будуть забезпечені рівні права прокурорів та адвокатів в судовому процесі; буде забезпечений інституційний розвиток системи надання правової допомоги у кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві, посилення правової обізнаності населення"

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

36.

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо порядку оплати здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки

"До кінця серпня 2015 року буде ухвалено закон, що посилюватиме положення Цивільного процесуального кодексу України щодо порядку оплати здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки (структурний маяк). Зокрема, до положень Порядку оплати буде внесено зміни для того, щоб суттєво розширити перелік претензій, яких це стосується, упорядкувати свідчення, що вимагаються, і забезпечити використання стандартизованих бланків..."

Меморандум про економічну та фінансову політику (МВФ)

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2016 року

2.4. Реформування правоохоронної системи

37.

Про внесення змін до Конституції України щодо реформи прокуратури

"Метою судової реформи є реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом"

"...забезпечення імплементації норм Закону України "Про прокуратуру" у практичну діяльність, а також через вдосконалення конституційних положень"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2016 року

38.

Про Національну поліцію

"Проведення функціональних та організаційних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ України; чітке розподілення функцій із формування політики, що має здійснюватися Міністерством, та реалізації політики, що має здійснюватися окремим центральним органом виконавчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ України - Національною поліцією"
"...розроблення та сприяння прийняттю закону про національну поліцію"

"утворення Національної поліції - центрального органу виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, з такою структурою: поліція громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба дільничних інспекторів), кримінальна поліція (оперативно-слідчі органи), підрозділи поліції спеціального призначення (уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік функцій яких встановлюється законом), судова поліція; удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

39.

Про Військову поліцію

"Створення на базі Військової служби правопорядку у Збройних Силах військової поліції, визначивши пріоритетними напрямами її діяльності запобігання і виявлення кримінальних правопорушень, надання їй права здійснювати досудове розслідування в умовах воєнного стану всіх кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

40.

Про Державне бюро розслідувань

"Створення Державного бюро розслідувань"

"...створення Державного бюро розслідувань (орган, що реалізує політику у сфері протидії корупції (окрім питань, що належать до відання Національного антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності та з правом ведення досудових розслідувань злочинів у зазначених сферах, а також з правом досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених співробітниками органів правопорядку). До ДБР переходять слідчі функції органів прокуратури і Служби безпеки України"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

41.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання

"...розмежування оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень (контррозвідка СБУ, розвідувальні органи, УДО, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС) та у рамках кримінальних проваджень - гласних і негласних слідчих (розшукових) дій"

Коаліційна угода

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

3. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

3.1. Адміністративно-територіальний устрій

42.

Про адміністративно-територіальний устрій України

"Врахування нової трирівневої структури адміністративно-територіального устрою України, визначення порядку утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, зміни їх меж, віднесення населених пунктів до тих чи інших категорій"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

III квартал 2015 року / 2016 рік

3.2. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування

43.

Про внесення змін до Конституції України щодо повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, територіальної організації влади, децентралізації

"...першочергові пріоритети реалізації Стратегії: ... децентралізація та реформа державного управління; реформа регіональної політики"

"...створення умов для формування дієздатних територіальних громад і забезпечення повсюдності місцевого самоврядування. Послаблення конфліктного потенціалу у відносинах між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади у спосіб розмежування їх компетенцій відповідно до принципу субсидіарності, відмови від делегування повноважень районних та обласних рад органам виконавчої влади..."

"...внесення змін до Конституції України, що забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II - III квартал 2015 року / 2016 рік

44.

Про внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України щодо закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб'єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів

"Забезпечити прийняття необхідних змін до Бюджетного, Податкового кодексів України, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування. Наділити органи місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Запровадити горизонтальну систему вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку..."

Коаліційна угода

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань податкової та митної політики

II - III квартал 2015 року / 2016 рік

45.

Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція)

"...запланована і підтримана децентралізація влади дасть можливості враховувати місцеву специфіку..."

"Забезпечити місцеве самоврядування базового рівня реальними повноваженнями на основі принципу субсидіарності, що забезпечить ефективне і максимально близьке до громадянина надання публічних послуг;
визначити перелік повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня за результатами публічного обговорення, наділення районних та обласних рад власними виконавчими органами;
встановити повноваження органів місцевого самоврядування повними і виключними. Запровадити прозорі механізми адміністративного нагляду органів державної влади по відношенню до органів місцевого самоврядування, які не суперечать принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питань. Забезпечити принцип, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад;
запроваджувати зміни територіальних меж громад виключно з врахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад..."
"...визначення переліку повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів за результатами публічного обговорення, створення районними та обласними радами власних виконавчих органів"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

IV квартал 2015 року / 2016 рік

46.

Про місцеві органи виконавчої влади

"...Децентралізація та запровадження повноцінного місцевого самоврядування на рівні районів та областей у спосіб створення виконавчих органів відповідних рад, які можуть перебрати на себе частину повноважень центральних органів виконавчої влади..."

"...територіальна організація влади на місцевому рівні: забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та посадових осіб цих органів..."

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

IV квартал 2015 року / 2016 рік

47.

Про місцеві референдуми

"Законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів - унормування визначення предмета референдуму, його різновидів, процедур ініціювання, проведення та встановлення результатів; закріплення можливості проведення голосування в масштабах районів та областей у межах компетенції їх органів місцевого самоврядування..."

"...законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів..."

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

IV квартал 2015 року / 2016 рік

48.

Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" щодо забезпечення європейських стандартів місцевого самоврядування столиці

"...внесення змін до законодавства про статус столиці - міста Києва з метою забезпечення європейських стандартів місцевого самоврядування в столиці"

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

49.

Про органи самоорганізації населення (нова редакція)

"...унезалежнення процесу утворення органів самоорганізації населення від волі органів місцевого самоврядування.
... органи місцевого самоврядування позбавляються повноважень з надання дозволу на утворення органів самоорганізації населення і прийматимуть рішення лише з делегування їм повноважень у межах компетенції власних виконавчих органів"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

50.

Про муніципальну варту

"...визначення правових передумов для удосконалення державного управління у сфері охорони правопорядку, забезпечення прав і свобод людини і громадянина на основі його децентралізації, а також формування організаційно-правових механізмів забезпечення реалізації рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина"

"Органам місцевого самоврядування буде надано право утворювати за кошти територіальних громад муніципальну поліцію для підтримання громадського порядку та для ведення адміністративних проваджень у сферах їх відповідальності"

"Прийняття закону про муніципальну варту надасть право органам місцевого самоврядування утворювати за кошти місцевих бюджетів власні підрозділи правопорядку. Передача відповідних повноважень та функцій поліції громадської безпеки органам муніципальної поліції з урахуванням принципу усунення дублювання повноважень"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода (п. 4.1 розділу V)

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

51.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо транскордонного та регіонального співробітництва місцевих та регіональних органів влади

"...запровадження єдиних нормативно-правових стандартів утворення та діяльності єврорегіонів, наближення їх до стандартів ЄС; створення ефективної моделі координації державної політики у галузі транскордонного співробітництва на національному рівні..."

Угода про асоціацію

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2016 року

3.3. Реформування служби в органах місцевого самоврядування

52.

Про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція)

"Реформа публічної служби передбачає прийняття нової редакції Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", побудованої на європейських принципах публічної служби"

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

РОЗДІЛ II. РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

53.

Про внесення змін до Конституції України щодо функцій Збройних Сил України

"...на Збройні Сили України мають бути покладені функції не лише із забезпечення оборони держави, а й їх участі у захисті конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України у мирний час і в особливий період.

... оскільки під час російської збройної агресії з'ясувалося, що жодна українська силова структура за чинним законодавством не відповідає за оборону державного кордону у мирний час і в особливий період, варто покласти таке завдання на Збройні Сили України"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

54.

Про національну безпеку України (конституціональний закон)

Національні та геополітичні інтереси України у сфері національної безпеки
Система національної безпеки України
Механізми реалізації державної політики у сфері національної безпеки України
Система управління забезпеченням національної безпеки України в умовах: мирний час, особливий період, воєнний стан, надзвичайний стан, стан гібридної агресії
Перелік індикативних показників та критеріїв оцінювання дій суб'єктів забезпечення національної безпеки України
Система забезпечення національної безпеки України
Нові загрози національній безпеці України
Нові суб'єкти забезпечення національної безпеки України
Повноваження та відповідальність суб'єктів національної безпеки України
Система кадрового забезпечення національної безпеки України
Повноваження військового кабінету
Об'єднаний комітет розвідки
Сили спеціальних операцій
Механізми розвитку системи національної безпеки України
Контроль за системою забезпечення національної безпеки України
Порядок інформування населення щодо забезпечення національної безпеки України

Стратегія національної безпеки України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

55.

Про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України" (нова редакція)

"...сформувалися нові тенденції, які є джерелами значних загроз національній безпеці в частині захисту державного суверенітету України, її територіальної цілісності, недоторканності державного кордону"

"...потребує осмислення та внесення відповідних змін до ключових документів у сфері національної безпеки і оборони, зокрема Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України"

"відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України"

"...скасування позаблокового статусу України, відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору... відновлення державного суверенітету України над територією Автономної Республіки Крим"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

56.

Про оборону та Сили оборони України

Визначення понять та принципів оборони України
Суб'єкти оборони України, їх повноваження, підпорядкованість, формування, управління
Організація оборони України в умовах: мирний час, особливий період, воєнний стан, надзвичайний стан, стан гібридної агресії
Резервна армія, організація, взаємодія, підготовка, матеріально-технічне забезпечення, альтернативна служба, соціальний захист, завдання та принципи застосування
Сили Національного ополчення
Недержавні військові формування, волонтерські об'єднання
Цивільна оборона, Товариство сприяння обороні України
Система військово-патріотичного виховання молоді

Стратегія національної безпеки України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

57.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави

"Удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Дієвий контроль у сфері національної безпеки із залученням інститутів громадянського суспільства, зокрема за використанням фінансових і матеріальних ресурсів"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

58.

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонних питань

"Забезпечення готовності сектору безпеки і оборони, економіки та суспільства до протидії будь-яким виявам агресії проти України, у тому числі до відбиття збройної агресії із застосуванням усіх необхідних форм і способів боротьби"

"Реформування системи забезпечення національної безпеки і оборони"

Позачергове послання Президента України

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

59.

Про територіальну оборону України

"Необхідно: чітко визначити роль і місце добровольчих підрозділів у структурі сектору безпеки і оборони держави (статус, форма служби в резерві, інтегральний елемент нової моделі); прийняти державні програми і плани щодо інтеграції у цивільне життя учасників воєнізованих формувань у разі їх (часткової) демобілізації після стабілізації ситуації, а також щодо вилучення незаконної зброї у населення"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

60.

Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування"

"Законодавчо врегулювати питання, пов'язані з діями силових структур під час боротьби проти латентної агресії, ведення гібридної війни, захисту конституційного ладу держави, у кризових ситуаціях, боротьби з незаконними збройними формуваннями, здійснення масштабної антитерористичної операції, проведення мобілізації, переведення економіки держави на функціонування в умовах воєнного часу тощо"

"Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та бойового досвіду, набутого у ході АТО"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Підготовка до другого читання

61.

Про внесення змін до Закону України "Про державний кордон України" щодо безпеки і захисту державного кордону України

"Чітке розмежування завдань щодо захисту національних інтересів на кордоні; створення дієвих міжвідомчих механізмів взаємодії, забезпечення співпраці та координування діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами як у відносинах з державами, що не мають спільного кордону з Україною, так і з державами, що з нею межують"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

IV квартал 2015 року / 2016 рік

62.

Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

"...сьогодні іншого вибору, крім того, щоб відмовитися від повного переходу армії на контрактну основу, немає"

Зареєстровані законопроекти про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" здебільшого стосуються звільнення певних категорій осіб від військової служби

Позачергове послання Президента України

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

63.

Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

"Реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації з урахуванням сучасних воєнних загроз"

"Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах (системи мобілізації Збройних Сил України та інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки). Внести необхідні зміни до законів України "Про оборону України" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", переглянути всі стратегічні мобілізаційні плани"

Позачергове послання Президента України

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

64.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підлягання призову на військову службу або збори народних депутатів України

Створення умов для проходження військової служби народними депутатами України за їхнім власним бажанням
"...забезпечимо рівність усіх посадових осіб держави перед законом, обмежимо всі види імунітетів... будемо відкритими та підзвітними перед суспільством і в своїй діяльності керуватимемось лише правом, тому ми скасуємо депутатську недоторканність..."

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

65.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства

Надання можливості отримання іноземцями та особами без громадянства легальної можливості служити в Збройних Силах України

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

66.

Про Товариство сприяння обороні України

Регулює відносини, пов'язані з діяльністю Товариства сприяння обороні України, визначає його правовий статус та правові засади діяльності
Державна підтримка Товариства
Права та господарська діяльність Товариства
Контроль за діяльністю Товариства

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

67.

Про Резервну армію

Визначає організаційно-правові умови формування Резервної армії як виду Збройних Сил України
Структура Резервної армії
Категорії резервістів та порядок призову до Резервної армії

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

68.

Про Українську військову організацію

"Створення військово-патріотичної організації - Української військової організації, яка стане базою для формування та підготовки сил територіальної оборони. Прийняття Закону України "Про Українську військову організацію"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

69.

Про правовий режим воєнного стану

"Створення системи військових комендатур, яка складатиметься зі спеціально сформованих військових комендатур районів, областей, районних військових комендатур обласних центрів, військових комендатур міст обласного підпорядкування та інших великих населених пунктів, на території яких оголошено воєнний стан"

"Визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до законів України військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил України у разі введення правового режиму воєнного стану"

Позачергове послання Президента України

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

70.

Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" щодо підстав введення

"Визначити правові підстави залучення до виконання заходів надзвичайного стану з'єднань і частин Збройних Сил. Складовою частиною військового командування, замість Служби правопорядку, доцільно визначити Генеральний штаб Збройних Сил України"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

71.

Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України"

Удосконалення організації та порядку діяльності Національної гвардії України.
Структура Національної гвардії України, штатна чисельність, призначення та звільнення з посад вищого командування

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

72.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та здійснення оперативно-розшукової діяльності

Підпорядкування, повноваження щодо виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями, виконання поліцейських та адміністративних функцій
Розшук та затримання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань
Запобігання диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

73.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо військових злочинів

Здійснення кримінального провадження щодо військових злочинів в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду
Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про військові злочини, пов'язані з ухиленням від військової служби, вчинені в умовах особливого періоду

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

74.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення військових судів та окремих організаційних питань

Формування складу суддів військових судів
Організація діяльності, структура військових судів, вимоги до суддів військових судів та процесуальне регулювання їхньої діяльності

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2015 року / 2016 рік

75.

Про внесення змін до Закону України "Про прикордонний контроль" щодо посилення контролю

"Забезпечення захисту державного кордону, визначення способів відсічі зовнішньої агресії та ліквідації організованих зіткнень усередині країни, розвиток прикордонної охорони та інфраструктури"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

76.

Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" щодо проведення реформи

"Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань, оптимізація системи управління військами"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

77.

Про Службу безпеки України (нова редакція)

"Поетапне позбавлення невластивих спеціальним службам функцій та відповідне посилення повноважень у сферах контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, захисту національної державності, суверенітету та конституційного ладу, демократичних цінностей суспільства зумовлює потребу прийняття у новій редакції Закону України "Про Службу безпеки України"

"Розроблення та прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", зокрема з метою посилення контррозвідувальних повноважень"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

2. ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

78.

Про Національне агентство України з питань матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань (усунення Збройних Сил України та інших військових формувань від участі в бізнес-процесах, оптимізація матеріально-технічного постачання, усунення умов для проявів корупції)

Завдання Національного агентства України з питань матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань
Повноваження та права Національного агентства
Управління та підпорядкованість Національного агентства
Відповідальність Національного агентства
Механізми взаємодії Національного агентства із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями
Забезпечення контролю за діяльністю Національного агентства

Стратегія національної безпеки України

Рекомендації комітетських слухань

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

79.

Про функціонування національної економіки в особливих умовах

"Забезпечити готовність економіки до відбиття збройної агресії та мобілізацію ресурсів для запобігання та нейтралізації загроз суверенітету і територіальній цілісності України. Вимога швидкого вдосконалення законодавства у сфері оборони, переведення економіки держави на функціонування в умовах воєнного часу"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

80.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо унормування механізмів функціонування фінансової системи України в особливий період, в умовах надзвичайного або воєнного стану, визначення порядку позабюджетного фінансування воєнізованих формувань

"Збільшення бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони, зокрема на виробництво та закупівлю озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів військового призначення, фінансування державних цільових оборонних програм"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

81.

Про державну підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу

"Удосконалити військово-промислову політику України шляхом прийняття Закону України "Про державну підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

82.

Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу та усунення перешкод для їх розвитку, створених у 2010 році - на початку 2014 року

Посилення обороноздатності держави, відновлення виробничого потенціалу, стабілізація фінансового стану підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром"

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

83.

Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення

Зміни спрямовані на зменшення витрат суб'єктів господарювання, що реалізовуватимуть державне оборонне замовлення чи виконуватимуть договір на постачання продукції оборонного призначення

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

84.

Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення

Зміни спрямовані на зменшення витрат суб'єктів господарювання, що реалізовуватимуть державне оборонне замовлення чи виконуватимуть договір на постачання продукції оборонного призначення

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

85.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо кредитної політики для оборонних підприємств

Удосконалення процедури виконання державного бюджету за загальним фондом шляхом віднесення до захищених видатків бюджету заходів, пов'язаних з обороноздатністю держави

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

86.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державного фонду підтримки обороноздатності

Створення державного бюджетного фонду підтримки та реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

87.

Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки

"Створити систему державного гарантування якості ОВТ і визначити національний орган з державного гарантування якості товарів військового призначення"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

88.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей відчуження земель оборони

Функціональна оптимізація системи управління землями оборони, підвищення контролю за ефективністю їх використання з метою розвитку оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення потреб армії

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

89.

Про військово-технічне співробітництво

"Конкретизувати основні принципи державної політики, видів діяльності, способів державного регулювання, напрямів державного контролю у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами..., а також регламентація повноважень учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва, зокрема функцій органів державної влади, концерну "Укроборонпром", приватних компаній військової промисловості та спецекспортерів у сфері військово-технічного співробітництва"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

90.

Про державне оборонне замовлення (нова редакція)

Удосконалення Закону України "Про державне оборонне замовлення" у частині визначення товарів військового призначення та подвійного використання, моделей ціноутворення при закупівлях товарів військового призначення та подвійного використання

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

IV квартал 2015 року / 2016 рік

3. БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ

91.

Про кримінальну (внутрішню) розвідку України

Формування системи виявлення внутрішніх потенційних загроз Національній безпеці України та її державному управлінню
Суб'єкти здійснення кримінальної розвідки, їх права, повноваження, відповідальність
Об'єкти кримінальної розвідки
Управління кримінальною розвідкою, контроль

Рекомендації комітетських слухань

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

92.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними

"Законодавчо визначити підстави та порядок визнання організації терористичною"
"Відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей... передбачено протидію діяльності окупаційних влад на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також незаконних терористичних угруповань, що діють на території Донецької і Луганської областей"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

93.

Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" щодо оперативного управління антитерористичними операціями

"...запобігання та боротьба з тероризмом відповідно до міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав людини... гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців"

Вдосконалення механізмів щодо підвищення оперативності залучення сил та засобів проведення антитерористичних операцій

Угода про асоціацію (ст. 13, 23)

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

94.

Про внесення змін до законів України, що регулюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність

Забезпечення оперативного вирішення Службою безпеки України завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

95.

Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо закріплення оновлених повноважень Служби безпеки України

"Усунення дублювання функцій розвідувальних органів України, поліпшення координування їхньої роботи, налагодження єдиної системи постановки пріоритетних і поточних завдань, контролю за діяльністю цих органів та їх звітністю"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

96.

Про внесення змін до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"

"Усунення дублювання функцій розвідувальних органів України, поліпшення координування їх роботи, налагодження єдиної системи постановки пріоритетних і поточних завдань, контролю за діяльністю цих органів та їх звітністю"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

97.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів боротьби з тероризмом

Законодавче забезпечення механізмів підвищення ефективності протидії тероризму, зокрема засобами оперативного реагування на дії особи, яка підозрюється або причетна до терористичної діяльності

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

II квартал 2015 року / 2016 рік

4. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

98.

Про внесення змін до Конституції України щодо визначення інформаційно-частотного ресурсу як національного надбання

"Конституційне визначення інформаційно-частотного ресурсу як національного надбання подібно до інших національних стратегічних ресурсів - надр, землі, повітря, води"

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

III квартал 2015 року / 2016 рік

99.

Про захист від інформаційно-психологічної агресії

Визначення понять
"об'єкти інформаційно-психологічної агресії", "суб'єкти протидії інформаційно-психологічній агресії", їхні повноваження, права, відповідальність
Організація захисту інформаційного простору України

Стратегія національної безпеки України

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

100.

Про Концепцію забезпечення інформаційної безпеки

"Утворення єдиного державного органу для визначення державної інформаційної політики та управління національним інформаційним простором і ресурсами"

"Створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки та розроблення і прийняття Концепції інформаційної безпеки"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань національної безпеки і оборони

III квартал 2015 року / 2016 рік

101.

Про кібернетичну безпеку України

"Правові засади захисту кіберпростору, утворення Національного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам, а також Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України для забезпечення потреб обороноздатності держави в особливий період"

Позачергове послання Президента України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

III квартал 2015 року / 2016 рік

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ

1. УНІВЕРСАЛЬНІ ДОГОВОРИ

102.

Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду

"Сторони співпрацюватимуть у просуванні миру і міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року та його відповідних інструментів"

Угода про асоціацію (ст. 8)

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Протягом трьох місяців після внесення необхідних змін до Конституції України

103.

Про приєднання до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права

"...посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод"
"...зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ..."
"Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод"

Угода про асоціацію (ст. 1, 2, 14)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

III квартал 2016 року (термін виконання може коригуватися з урахуванням можливостей державного бюджету щодо імплементації зобов'язань, передбачених міжнародним договором)

104.

Про приєднання до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницького зникнення

"Повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, як визначено, зокрема, в Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та Паризькій хартії для нової Європи 1990 року, а також в інших відповідних документах щодо захисту прав людини, серед них Загальна декларація прав людини ООН 1948 року і Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї Угоди"

Угода про асоціацію (ст. 2)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

105.

Про приєднання до Конвенції про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації 2010 року

"Сторони домовилися співробітничати на двосторонньому, регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та боротьби з тероризмом відповідно до міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав людини, а також відповідно до гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців"

Угода про асоціацію (ст. 13)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Комітет з питань транспорту

I квартал 2016 року (за умови прийняття нової редакції Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації")

106.

Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення

"2. Сторони домовилися розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей"

Угода про асоціацію (ст. 24)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2015 року / 2016 рік

107.

Про приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві

"Сторони також розглядають питання про ратифікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються МОП як такі, що відповідають сучасним вимогам"

Угода про асоціацію (ст. 291)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2015 року / 2016 рік

108.

Про приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці про працю в риболовецькому секторі N 188

"Сторони також розглядають питання про ратифікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються МОП як такі, що відповідають сучасним вимогам"

Угода про асоціацію (ст. 291)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2017 року

109.

Про приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці 2011 року про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів) N 189

"Сторони також розглядають питання про ратифікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються МОП як такі, що відповідають сучасним вимогам"

Угода про асоціацію (ст. 291)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2017 року

2. РЕГІОНАЛЬНІ ДОГОВОРИ

110.

Про приєднання до Протоколу N 15 та Протоколу N 16 до Європейської конвенції з прав людини

"...посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод..."
"Повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, як визначено, зокрема, в Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та Паризькій хартії для нової Європи 1990 року, а також в інших відповідних документах щодо захисту прав людини, серед них Загальна декларація прав людини ООН 1948 року і Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї Угоди..."
"...зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ"
"Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод"

Угода про асоціацію (ст. 1, 2, 4, 14)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

I квартал 2016 року

111.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо попередження та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству (Стамбульська конвенція)

"...посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод"
"...зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ..."
"Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод"

Угода про асоціацію (ст. 1, 2, 14)

Зобов'язання перед Радою Європи

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

II квартал 2016 року

112.

Про ратифікацію Третього додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Стосовно судового співробітництва в кримінальних справах Сторони намагаються посилити взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції
Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи..."

Зобов'язання перед Радою Європи*

Угода про асоціацію (ст. 24)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

____________
* Під терміном "Зобов'язання перед Радою Європи" слід розуміти документи різних органів Ради Європи, які містять рекомендації для України.

113.

Про ратифікацію Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Стосовно судового співробітництва в кримінальних справах Сторони намагаються посилити взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи..."

Зобов'язання перед Радою Європи

Угода про асоціацію (ст. 24)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

114.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про недопущення безгромадянства у зв'язку з правонаступництвом держав

 

Зобов'язання перед Радою Європи

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

2016 рік

115.

Про ратифікацію Європейської конвенції про захист аудіовізуальної спадщини та Протоколу до Європейської конвенції про захист аудіовізуальної спадщини, про захист телевізійної продукції

"1. Сторони здійснюють співробітництво з метою просування аудіовізуальної галузі в Європі та заохочення спільного виробництва у галузі кінематографії та телебачення.
2. Співробітництво може включати, inter alia, питання підготовки журналістів та інших працівників медіасфери, як друкованих, так і електронних видань, а також питання підтримки засобів масової інформації (громадських і приватних) з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв'язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи"

Зобов'язання перед Радою Європи

Угода про асоціацію (розділ V, глава 15)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань культури і духовності

2016 рік (термін виконання може коригуватися з урахуванням можливостей державного бюджету щодо імплементації зобов'язань, передбачених міжнародним договором)

116.

Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів

"...посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод"
"...зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ..."
"Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод"

Угода про асоціацію (ст. 1, 2, 14)

Зобов'язання перед Радою Європи

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

IV квартал 2017 року (термін виконання може коригуватися з урахуванням можливостей державного бюджету щодо імплементації зобов'язань, передбачених міжнародним договором)

117.

Про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року

"Наближення митного законодавства... Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року
Графік: положення цих Конвенцій будуть впроваджені до законодавства України протягом одного року з дати набрання чинності цією Угодою"

Угода про асоціацію (Додаток XV)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань податкової та митної політики

Комітет у закордонних справах

Протягом трьох місяців після підписання

118.

Про приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року зі змінами

"Наближення митного законодавства...
Конвенція про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року зі змінами
Графік: положення цих Конвенцій будуть впроваджені до законодавства України протягом одного року з дати набрання чинності цією Угодою"

Угода про асоціацію (Додаток XV)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань податкової та митної політики

Комітет у закордонних справах

Протягом трьох місяців після підписання

119.

Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи із співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)

"Сторони співробітничають у питаннях, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотиків, ґрунтуючись на спільно погоджених принципах, що відповідають міжнародним конвенціям у цій сфері"

Угода про асоціацію (ст. 21)

План дій з візової лібералізації (п. 2.3.1)

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Протягом трьох місяців після підписання

3. ДВОСТОРОННІ ДОГОВОРИ

120.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір

"З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок повинні розглядатися відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір"

Угода про асоціацію (ст. 137)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань транспорту

Протягом трьох місяців після підписання Угоди

121.

Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП)

 

 

Комітет у закордонних справах

Комітет з питань національної безпеки і оборони

IV квартал 2015 року / 2016 рік

122.

Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом

"...більш тісне співробітництво з Євроюстом"

Угода про асоціацію (ст. 24)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань правової політики та правосуддя

Протягом трьох місяців після підписання Угоди

123.

Про ратифікацію Угоди про оперативне співробітництво між Україною та Європолом

"3. Сторони посилюють двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема співробітництво із залученням Європолу"

Угода про асоціацію (ст. 22)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Протягом трьох місяців після підписання Угоди

124.

Про ратифікацію Угоди (між Україною та ЄС) про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)
(форма надання згоди на обов'язковість Угоди залежатиме від остаточного тексту Угоди та визначатиметься після завершення переговорів)

"Україна повинна відповідно до графіку Додатка III до цієї Угоди: ... здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї Угоди відповідно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі - Угода АСАА), зазначеної у статті 57 цієї Угоди"
"Сторони домовилися додати Угоду АСАА як Протокол до цієї Угоди, яка охоплює один або кілька секторів, що перелічені у Додатку III до цієї Угоди"

Угода про асоціацію (ст. 56, 57)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Протягом трьох місяців після підписання Угоди

125.

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

"Сторони розвивають та посилюють наукове та технологічне співробітництво... Співробітництво враховує діючі рамки співробітництва, встановлені Угодою про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством, а також мету України до поступового наближення до політики та права ЄС у сфері науки і технологій"

Угода про асоціацію (розділ 5, глава 9)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань науки і освіти

II квартал 2015 року / 2016 рік

126.

Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

"Співробітництво забезпечується, зокрема, шляхом... участі у наступній Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Угода про асоціацію (ст. 372, 376, 391)

Комітет з питань європейської інтеграції

Комітет з питань науки і освіти

II квартал 2015 року / 2016 рік

____________
* Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію); Указ Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (далі - Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"); Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України" від 27 листопада 2014 року (далі - Позачергове послання Президента України); Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII (далі - Програма діяльності Кабінету Міністрів України); Угода про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання (далі - Коаліційна угода); рекомендації парламентських слухань.

** З урахуванням положень статті 93 Конституції України щодо права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

РОЗДІЛ IV. СТАБІЛІЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

N
з/п

Назва законопроекту
(суть законодавчої пропозиції)

Концептуальні засади законопроекту
(конкретні положення з інституційних джерел*)

Інституційні джерела

Очікувані результати

Комітет Верховної Ради України, відповідальний за підготовку до розгляду

Термін підготовки законопроекту

1

2

3

4

5

6

7

МІЖГАЛУЗЕВІ РЕФОРМИ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

127.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків та удосконалення адміністрування податків, зборів

"...скасування штрафних фінансових санкцій до платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежі"

"...перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Покращення загального стану підприємницького середовища

Налагодження партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами

Поліпшення фінансового становища суб'єктів господарювання

Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що здійснюється експертами Світового банку

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

128.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків

"...скасування штрафних фінансових санкцій до платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежі"

"...законодавче закріплення функції надання узагальнюючих податкових консультацій за Мінфіном"

"...перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Покращення загального стану підприємницького середовища

Зменшення тиску на бізнес

Налагодження партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал
2015 року / 2016 рік

129.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо служби фінансових розслідувань

Передбачено в рамках реалізації заходів за положеннями економічної частини Угоди

"Сторони обмінюються інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснюють інші заходи, зокрема, щодо... подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами... та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа фінансового сектору"
"...удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними особами, зокрема в означеній сфері"

"...прийняття Міністерством фінансів України спільно з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівки. Залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній (щороку)..."

"Розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби шляхом створення єдиного органу для запобігання, виявлення, розкриття та розслідування економічних злочинів проти держави - Служби фінансових розслідувань. Фіскальна служба як сервісна взаємодіє з платниками податків до моменту реєстрації кримінального провадження, яке можливе лише в разі незнаходження компромісу при застосуванні механізму медіації. Служба фінансових розслідувань не бере участі у проведенні перевірок (лише аналітична робота з базами даних, збирання доказової бази без втручання у діяльність бізнесу до порушення кримінального провадження)"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Зосередження в єдиній структурі функцій із протидії загрозам у фінансово-економічній сфері

Усунення дублювання функцій правоохоронних органів та економія бюджетних коштів

Зменшення тиску на бізнес

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

130.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо заборони кримінального переслідування особи за ухилення від сплати податків до остаточного узгодження податкових зобов'язань

Передбачено в рамках реалізації заходів за положеннями економічної частини Угоди

"Сторони також посилюють і зміцнюють співробітництво, спрямоване на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням від сплати податків...."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Податкова реформа"

"...запровадження інституту податкового компромісу з метою повного декларування наявних активів та введення обов'язкового декларування доходів..."

"...надання можливості для податкового компромісу (податкової угоди) в 2014 році та проведення податкової амністії капіталів після реформування податкової системи шляхом одноразового добровільного декларування з 01.01.2016"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів

Зменшення тиску на бізнес

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

131.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процедур контролю за трансфертним ціноутворенням

Передбачено в рамках реалізації заходів за положеннями економічної частини Угоди

"...зобов'язання щодо забезпечення вертикально інтегрованої компанії з метою забезпечення прозорості власних оптових цін та власних внутрішніх трансфертних цін у випадках, коли діє вимога щодо забезпечення відсутності дискримінації або для запобігання недобросовісному перехресному субсидуванню..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Податкова реформа"
"...удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення..."

"...контроль за трансфертним ціноутворенням, зокрема розроблення та сприяння внесенню змін до законодавства, що регулює трансфертне ціноутворення..."

"Забезпечення відповідності процедур контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до принципів ОЕСР, маючи на увазі, зокрема, що такі процедури мають справляти мінімальний вплив на витрати часу та коштів суб'єктів підприємницької діяльності, без винятків"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів
Забезпечення прозорості

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

132.

Про податкову амністію капіталів

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Податкова реформа"

"...зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес..."

"...надання можливості для проведення податкової амністії капіталів після реформування податкової системи шляхом одноразового добровільного декларування з 01.01.2016"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів

Зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес

Комплексне врегулювання питання детінізації та легалізації доходів фізичних осіб, зокрема шляхом проведення одноразового декларування майнового стану фізичних осіб та впровадження непрямих методів контролю за відповідністю доходів та витрат

Зниження напруженості у підприємницькому середовищі

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

133.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо реалізації положень Коаліційної угоди про розмежування звичайних податкових спорів та податкових злочинів

"Відмова від каральної моделі податкового контролю"

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Визнання державою, що пріоритетом з податкових питань є забезпечення повноти надходжень до бюджету і відшкодування завданої шкоди (пеня, штраф)

Захист платників податків від порушення безпідставних кримінальних проваджень

Недопущення застосування висновків суду кримінальної юрисдикції по фіктивному підприємству за угодою про визнання винуватості в адміністративному судочинстві

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

134.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо єдиного податкового навантаження на фонд оплати праці

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Сприяння легалізації доходів фізичних осіб, створенню нових робочих місць (особливо у сфері малого бізнесу)

Збільшення доходів населення на 10 - 23 %, працівників бюджетної сфери - на 20 %

Ліквідація дефіциту Пенсійного фонду України

Зростання споживання товарів, послуг

Зниження державного субсидування

Зменшення адміністративного навантаження на платників податків, сплата податків і зборів до місцевих бюджетів за місцем роботи фізичних осіб

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

135.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування державної фіскальної служби

"...зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес..."

"...Відмова від каральної моделі податкового контролю"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Спрощення ведення бізнесу

Відмова від каральної моделі податкового контролю

Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

136.

Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

"...побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою..."

"...зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес..."

"Забезпечення прозорості та передбачуваності податкової системи..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Перегляд правил оподаткування єдиного соціального внеску

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

III квартал 2015 року / 2016 рік

137.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення публічної бази виданих податкових консультацій

"Забезпечення прозорості та передбачуваності податкової системи за рахунок: створення публічної бази виданих індивідуальних податкових консультацій (без зазначення платника)"

Коаліційна угода

Реалізація принципу стабільності податкового законодавства України та правової визначеності (певності)

Зниження рівня нестабільності, непередбачуваності для бізнесу та інвесторів національного податкового законодавства

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

138.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення процедур адміністративного оскарження

"Забезпечення прозорості та передбачуваності податкової системи за рахунок: запровадження процедури апеляції на рівні Експертної ради з питань оподаткування при Мінфіні"

Коаліційна угода

Побудова дієвого механізму захисту прав платників податків

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

139.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України

"Відмова від каральної моделі податкового контролю:

підвищення вдвічі (з 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) значного розміру фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів, єдиного соціального внеску та страхових внесків на пенсійне страхування для визначення наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212 та 2121 Кримінального кодексу України"

Коаліційна угода

Цивілізований перехід від каральної податкової моделі до нової філософії взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

МИТНА ПОЛІТИКА

140.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо регламенту порядку переміщення через митний кордон України товарів, що підлягають оцінці відповідності

"Сторони домовилися, що їхнє відповідне торговельне та митне законодавство, як принципове питання, має бути стабільним та всеохоплюючим та, що положення і процедури мають бути пропорціональними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними, об'єктивними й мають застосовуватися уніфіковано та ефективно..."

"Першочергові пріоритети реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

"...впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони..."

"...вдосконалення системи електронного декларування шляхом налагодження між митними та іншими контролюючими органами обміну інформацією щодо дозвільних документів в електронному вигляді (наприклад, декларації про відповідність, карантинного дозволу, санітарно-гігієнічного висновку та інших); визначення процедури взаємодії різних контролюючих органів з митними органами під час пропуску та митного оформлення вантажів"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Спрощення митних процедур

Встановлення оптимальної процедури митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України і підлягають оцінці відповідності

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

141.

Про внесення змін до законодавчих актів України щодо приведення митного законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами

"Поступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах, здійснюється згідно з Додатком XV до цієї Угоди. UA/EU/ua 65..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

"...вдосконалення практики спільного з іншими країнами митного контролю в пунктах пропуску. Розроблення та затвердження відповідних міждержавних угод, налагодження інформаційного обміну між митними органами України та митними органами суміжних країн, забезпечення облаштування інфраструктури пунктів пропуску на державному кордоні України"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Відповідність законодавства України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, вивозяться з митної території України, міжнародним стандартам

Спрощення процедур митного контролю

Вдосконалення діяльності та закріплення на законодавчому рівні підстав для демонополізації вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів (на сьогодні питання діяльності вантажних митних комплексів, автопортів та автотерміналів регулюються наказами. Проблема в тому, що вони є приватними структурами та, як правило, монополістами в регіоні з надання таких послуг з високою вартістю послуг. З метою збільшення плати за перебування на терміналі встановлюються черги, інші вимоги. В результаті автотранспорт може перебувати на таких терміналах протягом 3 - 5 днів)

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

142.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо організації роботи митних органів та інших контролюючих органів, що здійснюють митний контроль і митне оформлення за принципом "єдиного офісу"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

"...5.4.1. вдосконалення системи електронного декларування шляхом налагодження між митними та іншими контролюючими органами обміну інформацією щодо дозвільних документів в електронному вигляді (наприклад, декларації про відповідність, карантинного дозволу, санітарно-гігієнічного висновку та інших); визначення процедури взаємодії різних контролюючих органів з митними органами під час пропуску та митного оформлення вантажів"

"...i) вжиття необхідних заходів для відображення та виконання положень переглянутої Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 року (Кіотська конвенція)"

"...a) вживати подальших заходів, спрямованих на скорочення, спрощення і стандартизацію даних і документації, що вимагаються митницею та іншими органами"

"...b) спрощувати вимоги та формальності, якщо це можливо, щодо швидкого випуску та розмитнення товарів"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Усунення надмірного регуляторного навантаження на економічних операторів, скасування непотрібних видів державного контролю

Подання всіх документів дозвільного характеру виключно в електронній формі

Ризик-орієнтований підхід при визначенні об'єктів контролю

Спрощення та прискорення проведення митних процедур

Розвиток транзитного потенціалу країни

Мінімізація впливу людського фактора на прийняття рішень під час митного оформлення вантажів

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

143.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митної вартості товарів та методів її визначення

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Посилення ролі митного пост-аудиту при здійсненні митного контролю (запровадження практик європейського митного контролю)

Мінімальна кількість документів, що необхідні для імпорту (вплив на показник "Міжнародна торгівля" у рейтингу Doing Business)

Використання методик міжнародного митного співробітництва під час контролю за митною вартістю товарів з метою посилення достовірності декларування

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

144.

Про створення нормативно-правової бази діяльності уповноважених економічних операторів для спрощення митних формальностей

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Прийняття нормативно-правової бази на виконання глави 2 Митного кодексу для спрощення митних процедур для сумлінних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Підтвердження підприємствами високого рівня відповідності міжнародним вимогам щодо надійності та безпеки

Можливість взаємного визнання пільг для уповноважених осіб

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

145.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації норм Регламентів (ЄС), передбачених статтею 84 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Спрощення процедур декларування товарів на митниці відповідно до норм ЄС

Удосконалення положень щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів

Приведення системи пільг зі сплати митних платежів у відповідність із практиками ЄС

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

146.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо запровадження спільної транзитної процедури та виконання інших організаційних заходів, пов'язаних з приєднанням України до Конвенції про спільну транзитну процедуру і спрощення формальностей у торгівлі товарами

"4. Положення щодо транзиту
a) для цілей цієї Угоди застосовуються правила транзиту та визначення, як вони викладені в положеннях СОТ (Стаття V ГАТТ 1994 та пов'язані з нею положення, зокрема будь-які роз'яснення або покращення, що випливають з переговорів щодо сприяння торгівлі в рамках Дохійського раунду). Ці положення також застосовуються, коли транзит товарів починається або закінчується на території Сторони (внутрішній транзит);
b) сторони прагнуть до поступової взаємодії їхніх відповідних транзитних митних систем з метою подальшої участі України в спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 року;
c) сторони забезпечують співробітництво та координацію між усіма відповідними органами та агентствами на їхніх територіях з метою сприяння транзитним перевезенням та транскордонному співробітництву. Сторони також сприяють співробітництву між уповноваженими органами та приватним сектором з питань транзиту"

Угода про асоціацію

Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (від 20 травня 1987 року)

Конвенція про спільну транзитну процедуру (Женева, 20 травня 1987 року)

Розширення співробітництва у сфері транзиту та поліпшення умов пропуску транзитних перевезень

Розроблення та здійснення заходів, пов'язаних з інтеграцією транспортно-дорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС і подальшим розвитком транзитних перевезень

Більш повне використання транзитного потенціалу України

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

147.

Про внесення змін до деяких законів України щодо ставок вивізного (експортного) мита

Передбачає приведення кодів та опису продукції, що міститься у законах України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину", "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням", у відповідність із Гармонізованою системою опису та кодування товарів версії 2012 року

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів

Спрощення процедур митного оформлення товарів

Створення прозорих умов для здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання України

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

148.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо автоматизації початку відліку митного оформлення у разі електронного декларування

Встановлення початку відліку митного оформлення товару з початку відправлення електронної митної декларації

Коаліційна угода

Спрощення та прискорення проведення митних процедур

Мінімізація впливу людського фактора на прийняття рішень під час митного оформлення вантажів

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

149.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо автоматизації завершення митного оформлення у разі електронного декларування

Скорочення часу на процедури, пов'язані з імпортом та експортом, розвиток транзитного потенціалу:
автоматизація митного оформлення шляхом запровадження механізму прийняття рішення про завершення митного оформлення вантажів на основі даних автоматизованої системи аналізу та управління ризиками

Коаліційна угода

Спрощення та прискорення проведення митних процедур

Мінімізація впливу людського фактора на прийняття рішень під час митного оформлення вантажів

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

150.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо контролю за визначенням митної вартості при трансфертному ціноутворенні

Гармонізація норм Податкового та Митного кодексів України в частині контролю трансфертного ціноутворення та визначення митної вартості товарів, що імпортуються та експортуються

Коаліційна угода

Спрощення та прискорення проведення митних процедур

Мінімізація впливу людського фактора на прийняття рішень під час митного оформлення вантажів

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

151.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо попереднього інформування

Вдосконалення методів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил шляхом попереднього інформування перевізниками про вантажі, які будуть переміщені

Коаліційна угода

Спрощення та прискорення проведення митних процедур

Мінімізація впливу людського фактора на прийняття рішень під час митного оформлення вантажів

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

152.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо обліку в органах доходів і зборів осіб-нерезидентів

"...унікальний ідентифікаційний номер, який присвоюється підприємцям, що займаються зовнішньою торгівлею, при внесенні в Систему реєстрації та ідентифікації підприємців.
Система реєстрації і ідентифікації суб'єктів господарювання (Economic Operators Registration and Identification System) створена для митних потреб і використовується на митній території Європейського Союзу при торгівлі з третіми країнами"

Відповідно до Директиви ЄС N 312/2009 від 16.04.2009 EORI

Забезпечення виконання вимог щодо обліку в фіскальних органах суб'єктів-нерезидентів, які при здійсненні своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань державної митної справи, для удосконалення контролю за їхньою діяльністю

Імплементація положення європейського законодавства з питань митної справи щодо обліку суб'єктів ЗЕД

Удосконалення контролю з боку фіскальних органів за діяльністю таких суб'єктів ЗЕД - нерезидентів

Унеможливлення використання суб'єктами ЗЕД реквізитів фіктивних іноземних компаній

Комітет з питань податкової та митної політики

I квартал 2016 року

153.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення порядку отримання статусу гаранта

"4. Положення щодо транзиту
a) для цілей цієї Угоди застосовуються правила транзиту та визначення, як вони викладені в положеннях СОТ (Стаття V ГАТТ 1994 та пов'язані з нею положення, зокрема будь-які роз'яснення або покращення, що випливають з переговорів щодо сприяння торгівлі в рамках Дохійського раунду). Ці положення також застосовуються, коли транзит товарів починається або закінчується на території Сторони (внутрішній транзит);
b) сторони прагнуть до поступової взаємодії їхніх відповідних транзитних митних систем з метою подальшої участі України в спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 року;
c) сторони забезпечують співробітництво та координацію між усіма відповідними органами та агентствами на їхніх територіях з метою сприяння транзитним перевезенням та транскордонному співробітництву. Сторони також сприяють співробітництву між уповноваженими органами та приватним сектором з питань транзиту"

Угода про асоціацію

На сьогодні в Митному кодексі України встановлені вимоги, які унеможливлюють вихід на ринок гарантів, наприклад банками. Визначено, що ніхто, крім незалежних фінансових посередників, не може надавати гарантії, що призвело до монополізації вказаної сфери декількома компаніями. Внаслідок пропонованих змін очікується демонополізація ринку гарантів, ринку конкуренції, зниження цін на відповідні послуги, а також більш широке використання зазначених послуг суб'єктами ЗЕД

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ

154.

Про експортно-кредитне агентство для сприяння масштабній експортній експансії українських виробників на зовнішні ринки

"...утворення спеціального органу страхування та фінансування експорту у формі експортно-кредитного агентства, що забезпечуватиме сприяння експансії українських експортерів на зовнішні ринки..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

"...збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Допомога підприємствам у переорієнтації на європейські та інші нові ринки

Кредитування та страхування експорту

Державні гарантії за експортними контрактами

Системна державна підтримка експортної експансії українських виробників

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

155.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення механізму поступового анулювання ставок вивізного (експортного) мита

Передбачено положеннями глави 5 "Митні питання та сприяння торгівлі"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства"

"...максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами - членами ЄС"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Експортна експансія українських товаровиробників на ринок ЄС

Ліквідація дефіциту зовнішньоторговельного балансу

Розвиток окремих галузей економіки

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2016 року

156.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо програм підтримки торгівлі з третіми країнами та виробничого потенціалу

Передбачено положеннями глави 5 "Митні питання та сприяння торгівлі"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства"

"...збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Експортна експансія українських товаровиробників на ринок ЄС

Підтримка розвитку інфраструктури вітчизняного агропромислового комплексу

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

157.

Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року, підписаного 18 жовтня 2011 року

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Збільшення товарообігу

Покращення зовнішньоторговельного балансу

Створення нових робочих місць в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

158.

Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року, підписаного 28 вересня 2012 року

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."

"Ми свідомі необхідності проведення структурних реформ та законодавчого встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нарощення експорту"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення товарообігу

Покращення зовнішньоторговельного балансу

Створення нових робочих місць в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

159.

Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року, підписаного 20 листопада 2013 року

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."

"Ми свідомі необхідності проведення структурних реформ та законодавчого встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нарощення експорту"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення товарообігу

Покращення зовнішньоторговельного балансу

Створення нових робочих місць в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

160.

Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами і Республікою Узбекистан від 21 травня 2013 року

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."

"Ми свідомі необхідності проведення структурних реформ та законодавчого встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нарощення експорту"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Збільшення товарообігу

Покращення зовнішньоторговельного балансу

Створення нових робочих місць в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

161.

Про товарний біржовий ринок

"Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення на товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними.
Забезпечення на законодавчому рівні врегулювання та практичного запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (ф'ючерсні і форвардні контракти, у тому числі укладені на світових товарних та фондових біржах)..."

Коаліційна угода

Вдосконалення механізму функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, удосконалення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю його організаторів та інших суб'єктів, гармонізація законодавства щодо регульованих ринків відповідно до вимог Європейського Союзу

Комітет з питань економічної політики

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

162.

Про внесення змін до статті 51 Бюджетного кодексу України щодо спрямування видатків на фінансування торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України

"Ми свідомі необхідності проведення структурних реформ та... нарощення експорту"

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."
"Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Забезпечення фінансування торгових представництв, що утворюються у складі закордонних дипломатичних установ України

Допомога через торгові представництва підприємствам України у просуванні експорту

Забезпечення виконання завдання щодо подвійного збільшення експорту до 2019 року

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

163.

Про виставково-ярмаркову діяльність в Україні

"Запровадження системного міжнародного просування українських виробників, у тому числі через міжнародні виставки..."

"...збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Законодавче закріплення основних принципів та підходів у регулюванні виставково-ярмаркової діяльності

Визначення принципів державної підтримки виставкової діяльності для просування експорту

Системна державна підтримка експортної діяльності українських виробників

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

164.

Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

"Проведення наступальної політики Торговим представником України..."

"...вдосконалення механізму застосування інструментів торговельного захисту..."

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Посилення захисту українських виробників від проявів недобросовісної конкуренції (субсидованого імпорту)

Приведення законодавства України у відповідність із нормами Світової організації торгівлі

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

165.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української торговельно-промислової палати

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Сигнал для німецького бізнесу про перехід до нової стадії двосторонніх торговельних відносин та визнання України як важливого торгового партнера

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА

166.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

"Посилення якості регулювання фінансового сектору..."

"Підвищення незалежності та дієвості Національного банку України"

Коаліційна угода

Меморандум про
співпрацю з Міжнародним валютним фондом

Забезпечення належного інструментарію для виконання НБУ своїх функцій

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

167.

Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків"

Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку

Коаліційна угода

Створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України та мінімізації негативного впливу складної економічної ситуації, девальвації національної валюти, а також бойових дій в окремих областях України на діяльність банківської системи

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

168.

Про внесення змін до деяких законів України для розширення інструментарію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з метою збереження заощаджень вкладників неплатоспроможних банків

"...інтегруємо український фінансовий сектор у світові ринки капіталу, забезпечимо розвиток його інфраструктури та приведемо регулювання фінансового сектору у відповідність із кращими європейськими практиками"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Підвищення рівня захисту прав і законних інтересів вкладників банків
Зміцнення довіри до банківської системи України
Забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків
Впровадження нових та вдосконалення діючих механізмів виведення неплатоспроможних банків з ринку
Забезпечення можливості задоволення максимального обсягу вимог вкладників та інших кредиторів (не тільки вкладів до 200 тис. грн)

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

169.

Про посилення захисту майнових прав кредиторів

"...кредитний рейтинг України - Рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard&Poors - становитиме не нижче інвестиційної категорії "ВВВ"..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Підвищення інвестиційної привабливості України

Покращення позицій України у рейтингу агентства Standard&Poors

Забезпечення сталого розвитку економіки України

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

170.

Про вдосконалення механізмів сприяння та захисту інвестицій

"...кредитний рейтинг України - Рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard&Poors - становитиме не нижче інвестиційної категорії "ВВВ"..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Підвищення інвестиційної привабливості України

Покращення позицій України у рейтингу агентства Standard&Poors

Забезпечення сталого розвитку економіки України

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

171.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг

"...інтегруємо український фінансовий сектор у світові ринки капіталу, забезпечимо розвиток його інфраструктури та приведемо регулювання фінансового сектору у відповідність із кращими європейськими практиками"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Реформування системи захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг

Розбудова за європейськими стандартами системи підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

172.

Про споживче кредитування

"...інтегруємо український фінансовий сектор у світові ринки капіталу, забезпечимо розвиток його інфраструктури та приведемо регулювання фінансового сектору у відповідність із кращими європейськими практиками"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Реформування системи захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг

Розбудова за європейськими стандартами системи підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

173.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами

"...інтегруємо український фінансовий сектор у світові ринки капіталу, забезпечимо розвиток його інфраструктури та приведемо регулювання фінансового сектору у відповідність із кращими європейськими практиками"

"...створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизити вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Забезпечення рівних прав та можливостей стосовно захисту своїх законних інтересів всім кредиторам боржника у процедурі банкрутства та унеможливлення зловживань під час процедур банкрутства
Забезпечення перевірки банками даних за кредитними операціями для формування якісного кредитного портфеля та роботи з недобросовісними позичальниками
Унеможливлення зловживань позичальників з кредитними ресурсами та більш точне визначення ступеня ризику операцій
Посилення контролю кредиторів за рухом активів позичальників з метою протидії шахрайству з фінансовими ресурсами
Встановлення порядку дотримання прав спадкоємців
Зменшення фінансового навантаження на позичальників банківських установ

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

174.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю

"Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регуляторних актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні, репатріації доходів та для громадян України - щодо інвестування за кордоном"

"...у рейтингу Світового банку "Doing Business" Україна посяде місце серед перших 30 позицій..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Покращення позицій України в рейтингу Світового банку "Doing Business"

Регламентування взаємовідносин між учасниками валютного ринку

Стимулювання проведення експортно-імпортних операцій

Забезпечення ефективного механізму роботи валютного ринку

Проведення лібералізації валютного регулювання та валютного контролю за умов стабілізації на ринку фінансових послуг та забезпечення розвитку економіки України

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

175.

Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функції нагляду за бюро кредитних історій Національному банку України

"Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, в тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Нацкомфінпослуг до Національного банку України"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Підвищення якості інформації, що надається НБУ про операції з надання позик

Покращення узгодженості дій з виявлення сумнівних та ризикових операцій

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

ІНФРАСТРУКТУРНА ПОЛІТИКА

176.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури та сфери комунальних послуг

"...залучення приватних інвестицій у підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності (школи, вузи, лікарні тощо), в тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду в бюджетній сфері, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж тепла, виробленого з альтернативних джерел, для бюджетних установ"

Коаліційна угода

Оновлення теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду

Зниження ризику виникнення техногенних катастроф

Покращення демографічної ситуації у територіальних громадах

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

177.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж четвертого і п'ятого поколінь, створення дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до мережі Інтернет

"...забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж четвертого і п'ятого поколінь, створення та імплементація дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до мережі Інтернет"

Коаліційна угода

Новий якісний рівень телекомунікаційних послуг для населення

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2015 року / 2016 рік

178.

Про внесення змін до Закону України "Про електронний цифровий підпис" щодо забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам ЄС

"...визнання сертифікатів електронних підписів"

"...реформувати систему електронного цифрового підпису (ЕЦП) з метою забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування ЕЦП в ЄС"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Розбудова системи електронного цифрового підпису

Створення простору довіри до електронних послуг

Інтеграція України у світовий електронний інформаційний простір

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

Комітет з питань правової політики та правосуддя

II квартал 2015 року / 2016 рік

179.

Про електронні безконтактні послуги

"...запровадження надання електронних безконтактних послуг"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підвищення зручності використання електронних безконтактних послуг
Висока надійність зберігання інформації

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2016 року

180.

Про електронні комунікації

"...визначити відповідні ринки товарів та послуг у секторі електронних комунікацій, які підпадають під процедури ex-ante, та проаналізувати ці ринки з метою визначення, чи існує на них значний ринковий вплив (SMP)"

"...запровадити процедуру надання загальної авторизації та обмежити необхідність видачі індивідуальних ліцензій окремими обґрунтованими випадками"

"Базуючись на аналізі ринку, проведеному відповідно до рамкової директиви, національний регулятор у секторі електронних комунікацій накладає на операторів, які виявлені як такі, що мають значний ринковий вплив (SMP) на відповідних ринках, належні регуляторні зобов'язання щодо:

- доступу та використання окремих мережевих засобів...

... - цінового контролю оплати за доступ до мережі та з'єднання, включаючи зобов'язання щодо вартісної орієнтації;
- прозорості, відсутності дискримінації та розмежування бухгалтерського обліку"

Угода про асоціацію

Спрощення доступу на ринок телекомунікацій
Забезпечення економічної конкуренції на певних ринках телекомунікаційних послуг

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

III квартал 2015 року / 2016 рік

181.

Про доступ до інфраструктури для розвитку телекомунікаційних мереж

"...c) зобов'язання задоволення обґрунтованих запитів на надання доступу та використання конкретних елементів мережі та пов'язаного з ними устаткування..."

"...забезпечувати спільне розміщення або інші форми спільного використання устаткування, зокрема спільне використання кабельних каналів, будівель або антен..."

Угода про асоціацію (ст. 118)

Встановлення єдиних недискримінаційних умов для розміщення телекомунікаційних мереж та спільного використання об'єктів інфраструктури

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2015 року / 2016 рік

182.

Про електронну комерцію

"1. Сторони підтримують діалог з питань регулювання електронної торгівлі...
2. Таке співробітництво може існувати у формі обміну інформацією про відповідне законодавство сторін стосовно цих питань, а також про впровадження такого законодавства..."

Угода про асоціацію

Систематизація та вдосконалення законодавства

Запровадження єдиного підходу до державного регулювання суспільних відносин із застосуванням електронних технологій

Підвищення конкурентоспроможності товариств

Розширення та глобалізація ринків
Персоналізація взаємодії клієнтів
Покращення інвестиційного клімату

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

I квартал 2016 року

183.

Про електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина

"...визнання сертифікатів електронних підписів"

"...електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина"

Угода про асоціацію

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Впровадження ефективного електронного документообігу

Спрощення дозвільних, регуляторних процедур, надання звітності, покращення умов ведення бізнесу

Забезпечення простого та зручного доступу громадян до адміністративних послуг та комунікації з владою

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2016 року

184.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації міжнародних стандартів у сфері електронної комерції

"...сторони домовилися, що розвиток електронної торгівлі має здійснюватися за умови забезпечення повної відповідності найвищим міжнародним стандартам захисту інформації з метою забезпечення довіри користувачів електронної торгівлі"

Угода про асоціацію

Виконання умов Угоди про асоціацію

Розширення торгівлі та доступу до глобальних ринків
Покращення інвестиційного клімату, сприяння захисту прав споживачів

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
Комітет з питань інформатизації та зв'язку

I квартал 2016 року

185.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до електромереж

"...дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави..."

"Продовження дерегуляції підприємницької діяльності..."

Програма Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Зменшення витрат бізнесу на підключення до комунікацій

Усунення бюрократичних перешкод для налагодження виробництва

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

186.

Про державний внутрішній і зовнішній борг України

"Реформування бюджетно-боргової політики з метою узгодження цілей забезпечення видатків споживання і видатків розвитку, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, забезпечення боргової безпеки та переходу від пасивного залучення коштів на фінансування дефіциту бюджету до системного управління боргом"

"Створення системи управління ризиками державного боргу з метою запобігання піковим навантаженням на державний бюджет, розвитку вторинного ринку державних облігацій за рахунок проведення активних операцій з державним боргом, з вільними коштами на єдиному казначейському рахунку"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Розвиток внутрішнього ринку державних запозичень

Забезпечення необхідними обсягами ліквідних коштів загального державного управління

Мінімізація витрат на обслуговування державного боргу

Забезпечення фінансування соціальних програм

Комітет з питань бюджету

III квартал 2015 року / 2016 рік

187.

Про Рахункову палату

"У галузі зовнішнього аудиту:
d) імплементації стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на незалежності відповідних органів Сторін"

"Пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх розподілу та витрачання"

"Прийняття нової редакції Закону України "Про Рахункову палату", що передбачатиме:

реалізацію повноважень Рахункової палати щодо контролю за надходженнями та видатками Державного бюджету України та місцевих бюджетів (лише в частині міжбюджетних трансфертів), зокрема щодо оцінки ефективності реалізації інфраструктурних проектів;

закріплення Рахункової палати як вищого органу державного аудиту в Україні;

розширення і приведення у відповідність із сучасними вимогами завдань, напрямів і сфер діяльності Рахункової палати, зокрема поширення їх на аудит (контроль) доходів державного бюджету, місцеві бюджети (лише в частині міжбюджетних трансфертів), державні підприємства і майно у цілому, природні монополії;

підвищення незалежності та професійності членів Рахункової палати;

гарантування публічності, гласності та відкритості у діяльності Рахункової палати, забезпечення вільного доступу громадськості до результатів її діяльності;

закріплення необхідності та порядку імплементації Міжнародних стандартів для вищих аудиторських інститутів ISSAI;

удосконалення механізмів взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України та іншими органами державної влади для підвищення результативності реалізації пропозицій і рекомендацій Рахункової палати за результатами контрольно-аналітичної діяльності"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Створення правових основ для функціонування Рахункової палати як органу зовнішнього контролю (аудиту) відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів, забезпечення права суспільства на отримання об'єктивної інформації щодо повноти і своєчасності надходження коштів до державного бюджету, цільового та ефективного використання коштів державного бюджету

Комітет з питань бюджету

II квартал 2015 року / 2016 рік

188.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо довгострокових бюджетних зобов'язань за проектами державно-приватного партнерства, спрямованими на розбудову, відновлення та модернізацію інфраструктури

"...заходи у галузі бюджетної політики:

a) розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування..."

"Запровадження середньострокового бюджетного прогнозування та планування та системи стратегічного планування, в тому числі через введення трирічної бюджетної декларації та запровадження стратегічних планів міністерств (у межах граничних сум середньострокового бюджету) з переглядом існуючої системи державних цільових програм на основі системи державного планування та прогнозування"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Перехід до фінансування цільових середньострокових програм, що мають визначати конкретну мету і завдання бюджетного фінансування в контексті стратегічного планування
Реальне фінансове забезпечення реалізації проектів розвитку, пов'язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури

Комітет з питань бюджету

III квартал 2015 року / 2016 рік

189.

Про державне стратегічне планування

"Запровадження системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування державної політики"

Коаліційна угода

Запровадження програмно-цільового методу в практику діяльності центральних органів виконавчої влади

Ліквідація або скорочення розриву між завданнями, що визначаються першочерговими та необхідними у рішеннях Кабінету Міністрів України, та фінансовими ресурсами, що передбачаються у проекті Державного бюджету України

Визначення повноважень основних інституцій (Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади) щодо підготовки, прийняття та реалізації економічних рішень

Комітет з питань економічної політики

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

I квартал 2016 року

190.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження трирічної бюджетної декларації

"Підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності їх розподілу і витрачання"

"Запровадження середньострокового бюджетного прогнозування та планування і системи стратегічного планування, в тому числі шляхом запровадження трирічної бюджетної декларації та стратегічних планів міністерств (у межах граничних сум середньострокового бюджету) з переглядом наявної системи державних цільових програм на основі системи державного планування та прогнозування"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Створення нормативної бази для запровадження середньострокового бюджетного планування

Підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності їх розподілу і витрачання

Комітет з питань бюджету

III квартал 2015 року / 2016 рік

191.

Про державний матеріальний резерв (нова редакція)

"Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки, зокрема розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Удосконалення нормативно-правового регулювання питань щодо формування, розміщення, зберігання, обслуговування та використання запасів матеріальних цінностей державного резерву з метою забезпечення у повній мірі виконання ним функцій державної підтримки визначальних галузей економіки, стабілізації ринку та безпеки держави

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

192.

Про удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель

"Процес здійснення державних закупівель повинен стати максимально прозорим та ураховувати загальні принципи конкуренції. Корупційна складова під час здійснення державних закупівель має бути ліквідована"

"Розроблення та сприяння прийняттю Закону України про електронні державні закупівлі та впровадження електронних державних закупівель"

"Запровадження системи електронних державних закупівель відповідно до зобов'язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС"

"Законодавче визначення особливості процедур державних закупівель у сферах, в яких вони проводяться за процедурою одного учасника. Передбачити створення реєстру основних постачальників та проведення постійного моніторингу ринкових цін з метою оперативного контролю за цінами, що пропонуються до закупівлі"

"Законодавча вимога до усіх компаній, які хочуть взяти участь у державних закупівлях, встановлювати та оголошувати кінцевих власників (фізичних осіб), частка володіння яких перевищує 10 %. У разі порушення цієї вимоги шляхом неподання даних заборонити участь таких учасників у тендерах"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Забезпечення прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу до влади та боротьба з корупцією

Спрощення доступу малого і середнього бізнесу до державних торгів, економне витрачання бюджетних коштів та громадський контроль за процесом торгів

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

193.

Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо автоматичного нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам

"Створення системи соціального захисту, за якої громадяни не будуть зобов'язані додавати до своїх заяв та звернень, у тому числі до органів соціального захисту, будь-які довідки та погодження - всю необхідну інформацію держава буде отримувати самостійно за рахунок обміну даними між різними органами влади"

Коаліційна угода

Посилення соціального захисту третини населення України
Забезпечення зменшення соціальної напруженості в суспільстві внаслідок критичного підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг
Усунення непорозумінь між пенсіонерами чи інвалідами та органами соціального захисту населення

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

II квартал 2015 року / 2016 рік

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ

194.

Внесення змін до Конституції України та Закону України "Про Антимонопольний комітет України" щодо порядку призначення державних уповноважених Антимонопольного комітету

"Забезпечення прозорості у діяльності органів АМКУ"

Коаліційна угода

Забезпечення колегіальності та незалежності антимонопольного органу

Комітет з питань економічної політики

I квартал 2016 року

195.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа захисту економічної конкуренції"
"Нова економічна політика, зокрема, спрямована на:
... демонополізацію економіки;
... формування нового складу Антимонопольного комітету"

"...зменшення обсягу інформації, що подається в АМКУ, яка не є необхідною для оцінки впливу концентрації на конкуренцію в Україні;

... врегулювання питання підстав і порядку проведення перевірок АМКУ та спорів у зв'язку з їх проведенням;

... врегулювання повноважень АМКУ на різних етапах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції"

"...запровадження обов'язку публікувати рішення АМКУ на офіційному сайті органу; визначення порядку використання конфіденційної інформації; врегулювання питань доступу до неконфіденційної версії інформації у справах про порушення та у справах про концентрацію"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Формування справедливих цін на товари та послуги

Розвиток економічної конкуренції

Прозорість та передбачуваність діяльності АМКУ, підвищення рівня правового обґрунтування позицій відомства

Забезпечення правової визначеності для суб'єктів господарювання, зокрема щодо можливих антиконкурентних ризиків, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції

Комітет з питань економічної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

196.

Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

"...запровадження нормативно закріплених принципів розрахунку штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про захист економічної конкуренції"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Зменшення кількості рішень, прийнятих за дискримінаційного підходу

Запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (загальна та спеціальна превенція)

Захист інтересів суб'єктів господарювання

Підвищення інвестиційної привабливості України і розвиток конкуренції загалом

Комітет з питань економічної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

197.

Про спрощення системи контролю за концентраціями

"Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист... економічної конкуренції"
"...підвищення вартісних показників, при досягненні яких необхідно отримувати дозвіл АМКУ на концентрацію, та обов'язковість оцінки наявності (відсутності) впливу концентрації на конкуренцію в Україні;
запровадження скороченої процедури оцінки концентрацій;
зменшення обсягу інформації, що подається в АМКУ, яка не є необхідною для оцінки впливу концентрації на конкуренцію в Україні;
передбачення обов'язку проведення попередніх консультацій для прийняття заяви до розгляду;
забезпечення можливості участі заявників у засіданнях АМКУ з приводу надання дозволів на концентрацію та узгоджені дії;
визначення підходів до оцінки впливу угод, які здійснюються між конкурентами (на горизонтальних ринках)"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Спрощення умов ведення бізнесу

Підвищення інвестиційної привабливості України

Приведення законодавства України у відповідність із європейським законодавством та правозастосовною практикою

Збільшення надходжень до бюджету

Зменшення навантаження на органи Антимонопольного комітету та підвищення ефективності діяльності АМКУ

Усунення корупційних чинників у діяльності АМКУ

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

198.

Про внесення змін до законодавства щодо захисту економічної конкуренції в частині забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

"Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме:

встановлення строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами АМКУ;

закріплення необхідного обсягу прав осіб, які беруть участь у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами АМКУ;

врегулювання питання підстав і порядку проведення перевірок АМКУ та спорів у зв'язку з їх проведенням;

врегулювання повноважень АМКУ на різних етапах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

встановлення дисциплінарної відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до вчинення порушення у вигляді антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та приведення його у відповідність з Угодою про асоціацію

Усунення корупційних чинників у діяльності АМКУ

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

199.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності державних монополій

"...зміни до законодавства щодо діяльності державних монополій"

"Нова економічна політика: зокрема, передбачено демонополізацію економіки"

"...забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції"

Угода про асоціацію

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Захист інтересів підприємців та споживачів від діяльності монопольних утворень

Створення структури горизонтальних ринкових зв'язків між суб'єктами господарювання для забезпечення саморегулівних механізмів розвитку економіки

Зменшення залежності суб'єктів господарювання від державних управлінських структур

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

200.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення дисциплінарної відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до вчинення порушення у вигляді антиконкурентних дій

"...встановлення дисциплінарної відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до вчинення порушення у вигляді антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю"

Коаліційна угода

Підвищення індивідуальної відповідальності посадових осіб за вчинення дій, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Зменшення кількості порушень у вигляді антиконкурентних дій органів влади (надання переваг певним суб'єктам господарювання та спотворення конкуренції), що істотно впливають на стан конкуренції на ринках

Комітет з питань економічної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

201.

Про саморегулівні організації

"...делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям"

Коаліційна угода

Розвиток взаємодії між суб'єктами господарської діяльності у певній сфері господарювання

Створення нових механізмів захисту прав та представництва законних інтересів суб'єктів господарської діяльності

Підвищення відповідальності суб'єктів господарської та/або професійної діяльності

Створення додаткового механізму захисту прав та законних інтересів споживачів

Захист ринку від недобросовісних та некваліфікованих суб'єктів господарської та/або професійної діяльності

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

202.

Про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" щодо дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості робіт з проведення оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів

"Забезпечення конкуренції на ринку проведення оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки..."

Коаліційна угода

Забезпечення прозорої конкуренції на ринку оціночних послуг

Підвищення якості оціночних послуг

Унеможливлення монополізації ринку

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ

203.

Про зміну системи регулювання економіки

"Скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді..."

"...дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави..."

"Продовження дерегуляції підприємницької діяльності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Підвищення ефективності державного регулювання та зменшення бюджетних витрат на бюрократичний апарат

Усунення технічних бар'єрів для здійснення підприємницької діяльності

Скорочення кількості регуляторних документів

Забезпечення державою безпеки споживачів та захисту права власності

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС

Зменшення собівартості виробництва товарів і послуг в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

204.

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними документами

"...ефективний захист права приватної власності..."

"Забезпечення ефективного захисту прав приватної власності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Забезпечення захисту права власності

Унеможливлення рейдерських захоплень юридичних осіб

Покращення інвестиційного клімату

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

205.

Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів

"...спрощення системи адміністрування у разі використання реєстраторів розрахункових операцій"

Коаліційна угода

Врегулювання правовідносин у сфері застосування, використання та обслуговування РРО

Зменшення вартості забезпечення фіскального обліку суб'єктами господарювання

Запровадження справедливої відповідальності суб'єктів господарювання за використання РРО

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

206.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посилення відповідальності посадових та службових осіб контролюючих органів

"Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу"

Коаліційна угода

Ефективний механізм захисту прав суб'єктів господарювання від незаконних рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів, що завдали збитків суб'єктам господарювання

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

207.

Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів

"1. Сторони запроваджують комплексну систему, яка гарантуватиме конфіденційність, нерозголошення та незалежність даних, що надаються для цілей одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринок.
2. Із цією метою, коли Сторона вимагає подання даних випробувань або досліджень щодо безпечності та ефективності лікарського засобу до надання дозволу на введення на ринок такого продукту, Сторона на період не менш ніж п'ять років з дати першого дозволу цій Стороні не дозволятиме іншим заявникам виводити той самий чи подібний засіб на підставі дозволу на введення на ринок, наданого заявнику, що подав дані випробувань або досліджень, якщо тільки заявник, що надав дані випробувань або досліджень, не дав свою згоду. Протягом цього періоду дані випробувань або досліджень, подані для першого дозволу, не використовуються в інтересах будь-якого наступного заявника з метою отримання дозволу на введення лікарського засобу на ринок, крім випадків, коли надано згоду першого заявника"

"Скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді..."

"...дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави..."

"Продовження дерегуляції підприємницької діяльності..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Прискорення процесу реєстрації ліків

Усунення регуляторних перешкод

Прискорення надходження сучасних ліків на український ринок та розширення доступу громадян до якісних препаратів

Комітет з питань охорони здоров'я

II квартал 2015 року / 2016 рік

208.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення фіскального та адміністративного тиску на доходи фізичних осіб

"...встановлення особистої фінансової відповідальності працівників податкових та митних органів за їхні незаконні дії або бездіяльність, що призвели до втрат суб'єктів підприємницької діяльності..."

Коаліційна угода

Збереження робочих місць

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

II квартал 2015 року / 2016 рік

209.

Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо врегулювання збору з ювелірних виробів

"...зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес..."

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток ювелірної галузі України

Створення нових робочих місць

Збільшення надходжень у вигляді податків і зборів до державного та місцевих бюджетів

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

II квартал 2015 року / 2016 рік

210.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з ювелірних виробів

"...зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес..."

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток ювелірної галузі України

Створення нових робочих місць

Збільшення надходжень у вигляді податків і зборів до державного та місцевих бюджетів

Комітет з питань бюджету

II квартал 2015 року / 2016 рік

211.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації протиправного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність та захисту права власності

"Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу.
Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду..."

Коаліційна угода

Мінімізація протиправного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність

Ліквідація податкової міліції

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

212.

Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин

"Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів..."

"Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Підвищення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів

Підвищення впевненості споживачів у безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про їхні властивості

Зменшення витрат підприємств на здійснення процедур, що пов'язані із проведенням офіційного контролю

Покращення умов ведення господарської діяльності на всіх етапах харчового ланцюга, що, у свою чергу, забезпечить створення нових робочих місць та зростання доходів населення

Збільшення надходжень до державного бюджету

Покращення умов для здійснення експортно-імпортних операцій з харчовими продуктами, тваринами, кормами

Гармонізація продовольчого законодавства України із правилами СОТ

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

213.

Про внесення змін до деяких законів України щодо дерегуляції фармацевтичного ринку

"Перегляд національного законодавства щодо забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів..."

"Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів..."

"Визнання реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, із застосуванням принципу взаємності..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Забезпечення доступності основних лікарських засобів

Спрощення імпорту якісних ліків

Розвиток вітчизняного виробництва лікарських засобів

Комітет з питань охорони здоров'я

III квартал 2015 року / 2016 рік

214.

Про спрощення доступу до ринку телекомунікацій

"Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які ускладнюють провадження підприємницької діяльності..."

"Усунення надмірного регулювання господарської діяльності через зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції (товарів, послуг), що підлягають сертифікації..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Запровадження процедури надання загальної авторизації та обмеження необхідності видачі індивідуальних ліцензій в окремих обґрунтованих випадках

Удосконалення контролю та нагляду за провадженням діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом з метою його спрямування на запобігання правопорушенням та зниження потенційно можливого тиску на суб'єктів господарювання

Зменшення кількості перевірок таких суб'єктів на їх території

Зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

IV квартал 2015 року / 2016 рік

215.

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім земель сільсько-господарського призначення)

"Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них..."

Коаліційна угода

Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

216.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)

"Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу. Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду..."

Коаліційна угода

Вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)

Розширення сфери застосування Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

217.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів

"Усунення дублювання контрольних функцій органів захисту споживачів, органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку, органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт), та стосовно відповідальності суб'єктів господарювання у відповідних сферах діяльності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Забезпечення державою правового захисту прав споживачів

Комітет з питань економічної політики
Комітет з питань європейської інтеграції

IV квартал 2015 року

218.

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо встановлення єдиної звітності стосовно доходів фізичних осіб, нарахувань та відрахувань з них

"Продовження дерегуляції підприємницької діяльності..."

"...дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Зменшення часу на підготовку звітів (декларацій) з ПДФО та ЄСВ щодо одного об'єкта

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року

219.

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України та реекспорту

"Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які ускладнюють провадження підприємницької діяльності..."

"Усунення надмірного регулювання господарської діяльності через зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції (товарів, послуг), що підлягають сертифікації..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Регламентація дій щодо видачі документів дозвільного характеру органами виконавчої влади, забезпечення прозорості та передбачуваності надання послуг у сфері видачі дозволів на реекспорт та ліцензій на здійснення майнових інвестицій за межі України

Комітет з питань економічної політики

I квартал 2016 року

220.

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та приведення законодавчих актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги"

"Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які ускладнюють провадження підприємницької діяльності..."

"Усунення надмірного регулювання господарської діяльності через зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції (товарів, послуг), що підлягають сертифікації..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Регламентація дій щодо видачі документів дозвільного характеру органами виконавчої влади, забезпечення прозорості та передбачуваності надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом визначення конкретних процедур, термінів, відповідальності

Комітет з питань економічної політики

I квартал 2016 року

221.

Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо лібералізації порядку застосування спеціальних санкцій

"Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які ускладнюють провадження підприємницької діяльності..."

"Усунення надмірного регулювання господарської діяльності через зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції (товарів, послуг), що підлягають сертифікації..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Регламентація повноважень органів виконавчої влади, забезпечення прозорості та передбачуваності у сфері застосування спеціальних санкцій

Комітет з питань економічної політики

I квартал 2016 року

222.

Про інформування споживачів про харчові продукти

"Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів..."

"Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Забезпечення належного інформування споживачів про харчові продукти

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

I квартал 2016 року

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

223.

Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки"

"Формування шляхом залучення приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам іноземних та українських інвесторів, для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрів..."

"Дерегуляція та розвиток підприємництва..."

"...створення технологічних та наукових парків..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Формування чіткого і прозорого законодавчого середовища для залучення керуючих компаній та інвесторів в індустріальні парки за досвідом інших європейських країн

Передача функцій ведення Переліку пілотних індустріальних парків від Держінвестпроекту, що ліквідується, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, забезпечення його прозорості і публічності

Усунення регуляторних бар'єрів для виробничих підприємств - учасників індустріальних парків для залучення інвестицій, у тому числі прямих іноземних, у розбудову нової української промисловості

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

224.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження тимчасових фіскальних стимулів для розвитку мережі індустріальних парків

"Формування шляхом залучення приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам іноземних та українських інвесторів, для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрів..."

"Законодавче встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також компаній сфери інформаційних технологій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову систему..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Створення привабливих умов для залучення в Україну прямих інвестицій та розбудови нових виробничих потужностей

Подолання безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Нарощення експорту продукції переробної промисловості з науковою компонентою та високим рівнем доданої вартості

Збільшення регулярних податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів за рахунок розвитку вітчизняного виробництва

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

225.

Про державний банк відбудови і розвитку

"Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробників..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Забезпечення доступу вітчизняних виробників до здешевленого довгострокового позикового фінансування

Прозора акумуляція та використання на структурні реформи та проекти розвитку коштів міжнародних донорів

Співфінансування масштабних інвестиційних проектів, які мають приватних інвесторів, за моделлю державно-приватного партнерства

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

226.

Про використання допомоги міжнародних фінансових донорів для відродження та розвитку вітчизняної промисловості

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції

Збільшення попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку

Зменшення залежності від імпорту промислових товарів

Створення умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації виробництва

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

227.

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо відродження та розвитку вітчизняної промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Забезпечення розвитку вітчизняної промисловості

Сприяння збуту продукції вітчизняного виробництва

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань економічної політики

Комітет з питань бюджету

II квартал 2015 року / 2016 рік

228.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання масштабного відродження промислового виробництва України

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Відновлення втрачених виробництв

Створення нових робочих місць у реальному секторі економіки

Збільшення виробництва експортоорієнтованої продукції

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

229.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення привабливих умов для створення та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні

Відповідно до статті 378 Угоди сторони розвивають та зміцнюють співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва і таким чином покращують умови для підприємницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання

"...розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв із визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів, переорієнтацію системи державного замовлення в освіті під завдання вищезазначеної стратегії"

Угода про асоціацію (ст. 378 і 379)

Коаліційна угода

Розвиток інноваційних виробництв

Збільшення експорту високотехнологічної продукції

Інтеграція України в глобальний ланцюг створення доданої вартості

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

230.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системного міжнародного просування українських виробників

"...запровадження системного міжнародного просування українських виробників та України як зовнішнього виробничого майданчика для глобальних ринків..."

Коаліційна угода

Створення нових робочих місць у реальному секторі економіки

Збільшення виробництва експортоорієнтованої продукції

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Збільшення надходжень валютної виручки в Україну

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

231.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

"...підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Поліпшення законодавчого забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Створення сприятливих правових умов для усунення бар'єрів і негативних факторів на шляху реалізації підприємницьких ініціатив

Зменшення регуляторного навантаження на підприємницьку діяльність та підвищення продуктивності і конкурентоспроможності суб'єктів малого і середнього підприємництва

Підвищення ролі та внеску малого і середнього підприємництва у формування ВВП та забезпечення зайнятості населення

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

232.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

Коаліційна угода

Зниження рівня напруженості серед підприємницької спільноти

Унеможливлення корупційних дій та тиску з боку контролюючих органів

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

233.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Розкриття стимулюючих можливостей національної системи зайнятості

Значне скорочення безробіття і створення нових робочих місць

Заохочення підприємницької активності і самозайнятості громадян у сфері послуг

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II - III квартал 2015 року / 2016 рік

234.

Про внесення змін до статті 291 Податкового кодексу України щодо оптимізації можливостей здійснення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування та перебувають у трудових відносинах з працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, на особливий період

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підтримка з боку держави фізичних осіб - підприємців

Законодавче забезпечення можливості працевлаштування на місце особи, призваної на військову службу під час мобілізації, іншого працівника

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

235.

Про Агентство підтримки малого бізнесу та механізми забезпечення масштабного державного сприяння розвитку малого бізнесу в Україні

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

"...підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Інституціоналізація державної підтримки та стимулювання розвитку малого бізнесу за зразком Адміністрації малого бізнесу США (SBA)

Забезпечення доступу малого бізнесу до кредитів з низькими відсотковими ставками

Забезпечення полегшеного доступу малого бізнесу до державних закупівель

Полегшення доступу малого бізнесу до іноземних ринків

Забезпечення комплексної консультаційної підтримки малого бізнесу

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

236.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо тимчасових заходів на період проведення антитерористичної операції

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Зупинення кризи у господарському секторі

Стабілізація загальної ситуації у регіонах проведення антитерористичної операції

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

237.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій

"Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку..."

"...забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов'язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов'язані з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури..."

"Дерегуляція та розвиток підприємництва..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства (ДПП)

Створення ефективних механізмів для співробітництва держави, територіальних громад (державних партнерів) з приватними партнерами в рамках ДПП

Покращення інвестиційних умов та гарантій для приватних інвесторів та залучення додаткових інвестиційних капіталовкладень в Україну

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

238.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

"Забезпечення ефективного та належного захисту інвесторів та інших споживачів фінансових послуг"

Стратегією передбачено, що для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист права приватної власності, у тому числі судовими органами, гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної конкуренції, запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності виходячи із найкращої світової практики

"Ми забезпечимо створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері захисту прав інвесторів

Покращення інвестиційного клімату та іміджу України

Покращення позиції України за індикатором "Захист міноритарних інвесторів" у рейтингу Doing Business

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

239.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення необґрунтованих обмежень транскордонного руху капіталу

"...зняття обмежень транскордонного руху капіталу"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Програма залучення інвестицій"

"Ми забезпечимо створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Покращення інвестиційного клімату та іміджу України

Розвиток вітчизняного виробництва

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

I квартал 2016 року

240.

Про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного захисту права приватної власності

"Якщо певна Сторона утримує право власності або контролює постачальника послуг, який надає публічні комунікаційні мережі або послуги, то така Сторона зобов'язана забезпечити дієве структурне відокремлення регуляторної функції від діяльності, пов'язаної з правом власності або здійсненням контролю"

Вектор безпеки передбачає, зокрема "захищеність інвестицій і приватної власності"

"Зазначена масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов..."

"Ми забезпечимо створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Забезпечення підвищення рівня захисту приватної власності та інвестицій

Підвищення інвестиційної привабливості України

Покращення інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу в Україні

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

241.

Про внесення змін до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"

"...впровадження концепції "Єдиного вікна"

"...створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики"

"Концентрація в єдиному центральному органі виконавчої влади функцій з формування державної політики..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Підвищення інвестиційної привабливості України

Покращення інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу в Україні

Забезпечення здійснення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

242.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки інвестиційної діяльності шляхом удосконалення механізму надання державних гарантій

"...створення сприятливого бізнес-середовища, у тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Покращення державної підтримки інвестиційної діяльності

Поліпшення законодавчого забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку інвестиційної діяльності

Створення сприятливих правових умов для розвитку інвестиційної діяльності

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

243.

Про передачу малим і середнім підприємствам результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт на пільгових умовах

"Україна та ЄС сприяють процесу економічних реформ шляхом співробітництва в напрямі покращення розуміння основоположних принципів функціонування їхніх економік, а також формулювання і реалізації ринкової економічної політики. Україна докладає максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу"

"Сторони розвивають та посилюють наукове та технологічне співробітництво з метою як наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних та глобальних викликів. Сторони докладають зусиль для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою інформацією сприяють підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання знань для комерціалізації нових продуктів та послуг"

Угода про асоціацію

Удосконалення правових механізмів стимулювання розвитку підприємницької діяльності та ефективної системи захисту прав і законних інтересів підприємців, а також суспільних і державних інтересів у сфері підприємництва

Підвищення якості та ефективності здійснення видатків розвитку бюджету шляхом спрямування на реалізацію інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки економічної ефективності

Інноваційна діяльність розглядається як основний механізм підвищення конкурентоспроможності бізнесу в регіонах України

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

244.

Про участь малого і середнього бізнесу в інноваційних програмах

Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську

"Сприяння розвитку інноваційної політики шляхом обміну інформацією та передовим досвідом щодо комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема механізми підтримки заснування підприємницької діяльності, пов'язаної з використанням технологій), кластерний розвиток та доступ до фінансових ресурсів"

Коаліційна угода

Угода про асоціацію (ст. 379)

Підвищення якості та ефективності здійснення видатків розвитку бюджету шляхом спрямування на реалізацію інноваційних проектів із залученням малого і середнього підприємництва з урахуванням результатів оцінки економічної ефективності

Підвищення ролі і внеску малого і середнього підприємництва у формування ВВП та забезпечення зайнятості населення

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

245.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання відносин між учасниками товариств з обмеженою відповідальністю

"Ми забезпечимо створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"...забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладання корпоративних угод;

удосконалення регулювання товариств з обмеженою відповідальністю, зокрема шляхом запровадження ефективних практик корпоративного управління, що застосовуються в акціонерних товариствах, та розширення диспозитивності регулювання відносин між учасниками;

удосконалення механізмів запобігання рейдерству"

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій..."

"Комплексне застосування ефективних правил та методики у сферах законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного управління..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Угода про асоціацію

Товариства з обмеженою відповідальністю стануть інвестиційно привабливою формою організації бізнесу

Надання учасникам товариства з обмеженою відповідальністю більше повноважень щодо самостійного регулювання їхніх відносин з метою зменшення державного втручання у діяльність товариства шляхом розширення диспозитивності регулювання відносин між учасниками

Адаптація законодавства України у сферах заснування та діяльності компаній та корпоративного управління до законодавства Європейського Союзу

Вирішення існуючих проблем:

у відносинах створення, управління та припинення товариств з обмеженою відповідальністю;

у реалізації прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю, пов'язаних з відсутністю дієвого контролю за діями виконавчих органів товариств та інших посадових осіб;

інших питань, через неурегульованість яких створюються умови для зловживання правами засновників та учасників товариств з обмеженою відповідальністю та рейдерських захоплень товариств

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

246.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження норм прискореної амортизації для інвестиційних проектів

"Ми забезпечимо створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу, та залучення додаткових інвестицій..."

"Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, які враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складанні рейтингу Doing Business, маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами бізнесу..."

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Сприяння залученню іноземних інвестицій

Підвищення інвестиційної привабливості української економіки

Стимулювання реалізації нових інвестиційних проектів

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

247.

Про ратифікацію Угоди між Японією та Україною про сприяння та захист інвестицій

"Кожна Договірна Сторона заохочує та створює сприятливі умови для інвесторів іншої Договірної Сторони для здійснення інвестицій на своїй території..."

"Кожна Договірна Сторона на своїй території надаватиме інвесторам іншої Договірної Сторони та їх інвестиціям режим не менш сприятливий, ніж режим, який вона надає за подібних обставин своїм власним інвесторам та їх інвестиціям відносно інвестиційної діяльності..."

"Кожна Договірна Сторона забезпечуватиме, щоб всі перекази, пов'язані з інвестиціями на її території інвестором іншої Договірної Сторони, могли бути вільно здійснені на її територію та з її території без затримки..."

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Залучення інвестицій в економіку України

Надання інвесторам України та Японії режиму найбільшого сприяння щодо створення, придбання і розширення інвестицій

Гарантії від незаконної експропріації та націоналізації

Вільне переведення платежів

Міжнародно визнані процедури врегулювання спорів між інвесторами і сторонами Угоди

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

II квартал 2015 року / 2016 рік

248.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації та приведення у відповідність з міжнародними стандартами законодавства у сфері права інтелектуальної власності

Необхідність підготовки та прийняття такого законопроекту базується на статтях 157 - 252, 249 та 397 Угоди про асоціацію. Питанням інтелектуальної власності присвячено главу 9 розділу 4 "Торгівля і питання, пов'язані із торгівлею" Угоди. Більше того, вказівка на необхідність адаптації законодавства України до наднаціональних норм ЄС, а також кінцеві терміни, що надаються Україні для цього, містяться у статті 249 Угоди.

Угода про асоціацію

Приведення норм цивільного та господарського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами у сфері інтелектуальної власності

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2015 року / 2016 рік

249.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства з питань охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки у відповідність з міжнародними стандартами

Пряма вказівка на необхідність адаптації законодавства України до наднаціональних норм ЄС, а також кінцеві терміни, що надаються Україні для цього, містяться у статті 249 Угоди.

Угода про асоціацію

Вдосконалення правової охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Приведення у відповідність з актами Європейського Союзу

Унеможливлення зловживання правами інтелектуальної власності на промислові зразки

Комітет з питань науки і освіти

III квартал 2015 року / 2016 рік

250.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори

Необхідність підготовки та прийняття такого законопроекту ґрунтується на загальних вимогах статей 157 - 252, 249 та 397 Угоди про асоціацію

"...захист інтелектуальної власності є необхідною передумовою успішної комерціалізації наукових розробок"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Удосконалення суспільних та господарських відносин щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності

Ефективний захист прав інтелектуальної власності

Визначення суб'єкта авторського права, який набуває виключні майнові права на службовий твір та момент набуття такого права

Комітет з питань науки і освіти

III квартал 2015 року / 2016 рік

251.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (нова редакція)

Вимога підготовки та прийняття такого законопроекту обумовлена положеннями статті 397 Угоди про асоціацію та положеннями Додатку XXXVII до глави 15 розділу V Угоди

"...захист інтелектуальної власності є необхідною передумовою успішної комерціалізації наукових розробок"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Удосконалення механізму боротьби з порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об'єкти авторського права
Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності

Комітет з питань науки і освіти

III квартал 2015 року / 2016 рік

252.

Про авторське право і суміжні права (нова редакція)

Необхідність підготовки та прийняття такого комплексного законопроекту обумовлена вимогами статей 161 - 192 Угоди

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки, "Реформа захисту інтелектуальної власності". Ключовим елементом такої реформи має стати прийняття нової редакції Закону України "Про авторське право і суміжні права"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Запровадження дієвих механізмів посилення охорони та захисту прав та інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав

Збереження та розвиток інтелектуальної діяльності авторів

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2015 року / 2016 рік

253.

Про протидію порушенням прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет

"...захист інтелектуальної власності є необхідною передумовою успішної комерціалізації наукових розробок"

"...досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності" (ст. 157 Угоди)

Угода про асоціацію

Зниження рівня порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет

Перспектива виключення України із Спеціального звіту 301 (USTR Special 301)
Підвищення мотивації авторів до створення об'єктів інтелектуальної власності

Комітет з питань правової політики та правосуддя

IV квартал 2015 року / 2016 рік

254.

Про організацію колективного управління авторськими та суміжними правами

"...спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін" (глава 9 Угоди)

"Сторони гарантують охорону законних інтересів власників прав інтелектуальної власності" (ст. 159 Угоди)

Угода про асоціацію

Досягнення прозорості у діяльності організацій колективного управління шляхом створення механізму публічної звітності

Перспектива виключення України зі Спеціального звіту 301 (USTR Special 301)

Комітет з питань науки і освіти

III квартал 2015 року / 2016 рік

255.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також компаній сфери інформаційних технологій

Необхідність підготовки проекту ґрунтується на окремих положеннях статей 107, 369, 374, 375 та 379 Угоди про асоціацію. Наприклад, у пункті "d" статті 379 зазначається, що "співробітництво сторін здійснюється у тому числі й для сприяння розвитку інноваційної політики шляхом обміну інформацією та передовим досвідом щодо комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема механізмів підтримки заснування підприємницької діяльності, пов'язаної з використанням технологій), кластерного розвитку та доступу до фінансових ресурсів"

"...законодавче встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також компаній сфери інформаційних технологій"

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Стимулювання розвитку виробництва та експорту продукції високотехнологічних галузей України

Покращення умов для залучення інвестиційних коштів з метою модернізації експортоорієнтованих виробництв

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

256.

Про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" щодо розвитку державно-приватного партнерства у науковій та інноваційній сферах, венчурного фінансування інноваційної діяльності

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором гордості: "Програма розвитку інновацій"

"Створення сучасної інноваційної системи для забезпечення неперервного зв'язку в ланцюжку від дослідної лабораторії до виробництва, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу технологій тощо. Запровадження механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері.
Формування із залученням приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам іноземних та вітчизняних інвесторів для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрів.
Законодавче встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також компаній сфери інформаційних технологій.
Забезпечення розбудови інноваційної інфраструктури та ефективної системи захисту інтелектуальної власності і трансферу технологій для залучення до роботи в Україні науково-дослідних центрів провідних багатонаціональних високотехнологічних корпорацій"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Запровадження механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері

Формування із залученням приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, що відповідатиме вимогам іноземних та вітчизняних інвесторів для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрів

Комітет з питань науки і освіти

IV квартал 2015 року / 2016 рік

257.

Про вдосконалення процедури банкрутства

"Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу Doing Business, маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу"

Коаліційна угода

Удосконалення процедур банкрутства, зменшення строків провадження у справах про банкрутство

Вирішення проблемних питань у роботі арбітражного керуючого, господарських судів, захисту інтересів кредиторів та боржників

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

258.

Про врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерними товариствами

"Врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у депозитарній системі"

Коаліційна угода

Врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у депозитарній системі

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

259.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

"Створення умов консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше ніж
95 відсотків акцій публічних акціонерних товариств, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв (squeeze-out)"

Коаліційна угода

Удосконалення норм Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до норм Угоди про асоціацію та директив ЄС, що сприятиме підвищення інвестиційної привабливості України, спрощенню ведення бізнесу, захисту інтересів інвесторів та протидії рейдерству

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

260.

Про удосконалення законодавства щодо корпоративного управління

"Забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладення корпоративних угод"

"Оптимізація механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством"

Коаліційна угода

Визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками акціонерного товариства шляхом укладення корпоративних угод

Оптимізація механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

261.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу здійснення приватизації

"Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації (з 2016 року)..."

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Прозорість процесів приватизації

Залучення якомога більше учасників конкурсу - інвесторів

Комітет з питань економічної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

262.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоратизації державних підприємств та запровадження інституту незалежних директорів

"Щодо державних підприємств та підприємств, яким надані спеціальні або виключні права... Сторони забезпечують застосування до таких підприємств законодавства про конкуренцію... до тієї міри, в якій застосування вищезазначеного законодавства про конкуренцію та принципів не перешкоджає здійсненню, відповідно до закону чи фактично, конкретних завдань, які покладено на відповідні підприємства"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа управління державною власністю"

"...впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях..."

"Обов'язкова корпоратизація усіх державних підприємств, крім казенних підприємств"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Підвищення ефективності управління підприємствами державного сектору економіки

Запровадження новітніх технологій корпоративного менеджменту в практику управління підприємствами державного сектору економіки

Призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

263.

Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (нова редакція)

"Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об'єктів)"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Збереження державного контролю щодо об'єктів, які мають загальнодержавне значення

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

264.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав міноритарних учасників господарських товариств

"Запровадження вдосконаленого механізму ефективного управління об'єктами державної власності (2015 рік)..."

"Покращення корпоративного управління, зокрема шляхом оптимізації механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Підвищення захисту прав міноритарних учасників господарських товариств

Комітет з питань економічної політики

I квартал 2016 року

265.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі управління державною власністю до міжнародних холдингових компаній

"Щодо державних підприємств та підприємств, яким надані спеціальні або виключні права... Сторони забезпечують застосування до таких підприємств законодавства про конкуренцію... до тієї міри, в якій застосування вищезазначеного законодавства про конкуренцію та принципів не перешкоджає здійсненню, відповідно до закону чи фактично, конкретних завдань, які покладено на відповідні підприємства"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа управління державною власністю"

"...запровадження ефективного управління об'єктами державної власності (2015 рік)... зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення міжнародних холдингових компаній з міжнародними стандартами управління (2016 - 2017 роки)"

"Передача функцій з управління об'єктами державної власності (крім тих, що забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від центральних органів виконавчої влади із запровадженням міжнародного холдингового управління..."

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Ліквідація або реорганізація державних керуючих холдингових компаній як неефективного інституту управління державною власністю

Створення державної керуючої холдингової компанії - ефективного інституту управління державною власністю

Підвищення прибутковості підприємств за рахунок впровадження інструментів і методів корпоративного управління приватного сектору, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету

Ефективне управління об'єктами державної власності

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

266.

Про особливості створення акціонерних товариств на базі підприємств державної форми власності в окремих галузях

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа управління державною власністю"

"Нова політика управління державною власністю..."

"Реформа управління державною власністю та приватизація..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Швидка інтеграція в європейський технологічний простір

Припинення тотальної корупції і розкрадання в цілих секторах економіки

Формування нової європейської культури бізнес-середовища і нової бізнес-еліти

Запобігання техногенним і технологічним катастрофам

Збереження цілісності держави, припинення відпливу з держави активної і мислячої частини громадян

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

267.

Про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" щодо спрощення та забезпечення прозорості механізму приватизації об'єктів незавершеного будівництва

"Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва..."

Коаліційна угода

Удосконалення процедури приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об'єктів та надходження коштів до державного бюджету

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

268.

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

"Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 - 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу..."

Коаліційна угода

Підвищення ефективності продажу акцій підприємств

Створення гнучкої системи підходів до прийняття рішень про спосіб продажу акцій

Комітет з питань економічної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

269.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту незалежних директорів у господарських товариствах з державною часткою, а також розширення переліку господарських товариств, зобов'язаних сплачувати дивіденди до державного бюджету

"Запровадження інституту незалежних директорів"

"Запровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях.
Усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніями..."

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Покращення результатів фінансово-господарської діяльності господарських товариств та збільшення доходів до державного бюджету

Комітет з питань економічної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

270.

Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо запровадження механізму безоплатної передачі окремого індивідуально визначеного майна з державної у комунальну власність для використання органами місцевого самоврядування

"Запровадження ефективного управління об'єктами державної власності"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розширення повноважень та матеріальної бази органів місцевого самоврядування

Поліпшення матеріальної бази навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення та дитячих оздоровчих таборів

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

ГАЛУЗЕВІ РЕФОРМИ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

271.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування в агропромисловому комплексі

"Ми запровадимо ефективну систему підтримки вітчизняних сільськогосподарських виробників..."
"...розроблення нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Встановлення режиму оподаткування галузі, що стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва

Збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції
Врегулювання соціальних питань у сільській місцевості

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

272.

Про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами

"Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності"

Коаліційна угода

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів на 2 млрд грн

Зниження рівня корупції у галузі земельних відносин

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

273.

Про проведення земельних торгів

"Виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах"

Коаліційна угода

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів

Зниження рівня корупції у галузі земельних відносин

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

274.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку зрошення

"1.6. Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошуваних земель, зокрема через запровадження поняття єдиного зрошуваного земельного масиву, чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошувальними системами"

Коаліційна угода

Збільшення площі зрошуваних земель з 0,6 до понад 1 млн га до 2020 року

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

275.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення витрат, пов'язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції

"...активне просування експорту та захист внутрішнього ринку..."

"Зменшення витрат, пов'язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема, скасування надмірних процедур обов'язкової реєстрації, сертифікації та надання дозвільних документів (карантинних та ветеринарних сертифікатів), скорочення часу та витрат, пов'язаних із здійсненням встановлених процедур оцінки відповідності вимогам щодо безпеки споживання та фітосанітарним вимогам"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Формування якісно нових параметрів торгівлі сільськогосподарською продукцією на найближчі роки

Скасування надмірних процедур обов'язкової реєстрації, сертифікації та дозвільних документів

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

276.

Про відшкодування податку на додану вартість при експорті сільськогосподарської продукції

"Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, як це передбачено в Податковому кодексі України, і відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції"

Коаліційна угода

Збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

277.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відумерлої спадщини

"...визначення правового статусу та врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та відумерлої спадщини"

Коаліційна угода

Збільшення доходів місцевих бюджетів на 1,5 млрд грн

Зменшення випадків застосування штрафних санкцій для сільськогосподарських товаровиробників за використання земельних ділянок без належних прав

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

278.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земель колишньої колективної власності

"...визначення правового статусу та врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та відумерлої спадщини"

Коаліційна угода

Збільшення доходів місцевих бюджетів

Зменшення випадків застосування штрафних санкцій для сільськогосподарських товаровиробників за використання земельних ділянок без належних прав

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

279.

Про державну підтримку сільського господарства України (нова редакція)

"Вдосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості (менша кількість програм, чітке і недвозначне формулювання)"

Коаліційна угода

Зменшення рівня корупції при використанні бюджетних коштів на програми прямої підтримки

Скорочення кількості непотрібних державних установ та їх зайвих функцій

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

280.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру в аграрному секторі

"...удосконалення процедур отримання дозволів на водокористування для сільськогосподарських підприємств, екологічних вимог до споруджуваних об'єктів тваринництва, лібералізації карантинного та фітосанітарного регулювання"

Коаліційна угода

Зменшення адміністративного тиску на підприємства АПК

Зменшення рівня корупції в державних органах

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

281.

Про корми

"Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС"

Коаліційна угода

Зменшення адміністративного тиску на підприємства АПК

Виконання вимог Угоди про асоціацію для експорту української тваринницької продукції до ЄС

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

282.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення умов реалізації права на видобування прісних підземних вод

"...удосконалення процедур отримання дозволів на водокористування для сільськогосподарських підприємств, екологічних вимог до споруджуваних об'єктів тваринництва, лібералізації карантинного та фітосанітарного регулювання"

Коаліційна угода

Зменшення кількості дозвільних документів та, відповідно, рівня корупції

Скорочення кількості непотрібних функцій держави

Унеможливлення тиску на бізнес шляхом накладення штрафів

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

II - IV квартали 2015 року / 2016 рік

283.

Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин

"Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС"

Коаліційна угода

Виконання вимог Угоди про асоціацію для експорту української тваринницької продукції до ЄС

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II - IV квартали 2015 року / 2016 рік

284.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними вимогами

"Зменшення витрат, пов'язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема скасування надмірних процедур обов'язкової реєстрації, сертифікації та дозвільних документів (зокрема карантинні та ветеринарні сертифікати), скорочення часу та витрат, пов'язаних із здійсненням встановлених процедур оцінки відповідності вимогам щодо безпеки споживання та фітосанітарним вимогам"

Коаліційна угода

Інтеграція України в Європейську маркетингову мережу насіння

Розширення участі України у Насіннєвих схемах Організації економічного співробітництва та взаємне визнання результатів сертифікації / оцінки відповідності в рамках спеціалізованих міжнародних організацій

Залучення зовнішніх інвестицій у даний сектор аграрного виробництва, спрощений вихід українських експортерів на європейський і світовий ринки

Підвищення сортової чистоти та якості насіння, виробленого в Україні, підвищення зростання врожайності

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

285.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель

"Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності"

Коаліційна угода

Зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, якісне і обґрунтоване планування розвитку територій

Врегулювання питань передачі від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноважень щодо розроблення і затвердження проектів землеустрою, розподілу та виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості)

Прискорення оформлення правонабувачами документів на право власності або користування землею, у тому числі договорів оренди, що сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів

Створення для територіальних громад можливості реалізувати на конкурентних засадах право на земельні ділянки комунальної власності, які були самовільно зайняті та про які стало відомо на підставі матеріалів, складених фахівцями виконавчого органу ради, на яких покладено функції здійснення самоврядного контролю, поповнення місцевих бюджетів коштами, вилученими від продажу таких ділянок чи прав на них

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

286.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)

"Удосконалення орендних відносин.

Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря"

Коаліційна угода

Удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема, шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

287.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю

"Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору оренди"

"Встановлення обов'язковості внесення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі.

Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення з передбаченням можливості продажу прав оренди та їх застави"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Удосконалення шляхів і правових механізмів розвитку орендних відносин, удосконалення інституту оренди земель та платності землекористування

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

288.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем

"Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошуваних земель, зокрема шляхом запровадження поняття єдиного зрошуваного земельного масиву, чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошуваними системами"

Коаліційна угода

Створення умов для розвитку меліорації земель, збереження та ефективного використання меліоративних систем, результативного механізму для припинення порушень законодавства у сфері меліорації земель та усунення їх негативних наслідків

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

II квартал 2015 року / 2016 рік

289.

Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки"

"Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі"

"Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Визначення організаційних, правових та економічних засад створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань

Визначення механізмів, у тому числі довгострокових, державної підтримки фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

I квартал 2016 року

290.

Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо залучення в організований ринок сімейних фермерських господарств

"Залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання (особистих селянських господарств), за умови дотримання такими господарствами законодавчо встановлених вимог щодо якості та безпечності харчової продукції, законодавче закріплення сімейного типу господарювання (сімейних фермерських господарств) з наданням їм статусу сільськогосподарських товаровиробників, розвиток дрібних та сімейних фермерських господарств на засадах їх кооперації та об'єднання"

Коаліційна угода

Залучення сімейних фермерських господарств в організований ринок

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

291.

Про локальні аграрні ринки

"Розроблення та сприяння прийняттю Закону України про локальні аграрні ринки"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Визначення засад функціонування локальних аграрних ринків

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

292.

Про основи саморегулювання в аграрному секторі України

"Делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям та органам місцевого самоврядування; формування конкурентних ринків послуг (зокрема сертифікації та проведення лабораторних досліджень)"

Коаліційна угода

Створення засад функціонування саморегулівних організацій в аграрному секторі

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

293.

Про основні засади продовольчої безпеки України

"Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Визначення засад продовольчої безпеки України

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

294.

Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

"...забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються у торгівлі"

"...сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров'я людей, тварин та рослин"

"...необхідно привести систему технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами та завершити реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів..."

"Гармонізація вітчизняного законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавством ЄС"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Врегулювання питання оплати витрат на ідентифікацію тварин населенням

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

295.

Про ветеринарні перевірки на кордоні

"...забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються у торгівлі"

"...сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров'я людей, тварин та рослин"

"...необхідно привести систему технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами та завершити реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів"

"Гармонізація вітчизняного законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавством ЄС"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Побудова системи державного контролю відповідно до європейських вимог

Підготовка законопроекту на основі відповідного законодавства ЄС та його прийняття створить більш сприятливі умови для отримання Україною дозволів на експорт продукції тварин та тваринної продукції на європейські ринки

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2016 року

296.

Про розвиток сільських територій

"...співробітництво на двосторонньому, регіональному та європейському рівнях ґрунтуватиметься на таких принципах: a) повага самобутності та інтересів місцевих громад, особливо у сільській місцевості"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку..."

"...підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток сучасної інфраструктури села

Забезпечення АПК висококваліфікованими кадрами

Вирішення соціально-економічних проблем села, підвищення рівня життя

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

297.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сільськогосподарської дорадчої діяльності

"...просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селі"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сільській місцевості

Надання суб'єктам господарювання, які провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо

Надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку

Впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки

Розвиток несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, зокрема сільського зеленого туризму, підвищення зайнятості сільського населення

Ініціювання та реалізація молодіжних програм

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2016 року

298.

Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо наближення до стандартів ЄС

"...поширення застосування методів органічного виробництва"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підготовка законопроекту на основі відповідного законодавства ЄС та його прийняття створить сприятливіші умови для конкурентоспроможності української продукції, а також її експорту на європейські ринки

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

IV квартал 2016 року

299.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку надання та розгляду заявок на отримання тарифних квот для імпорту в Україну товарів з держав - членів ЄС

Здійснення заходу передбачено положеннями глави 5 "Митні питання та сприяння торгівлі"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...використання аграрних квот на ринки держав - членів ЄС та збільшення їх обсягів"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Виконання вимог Угоди про асоціацію

Захист вітчизняного виробника

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2016 року

300.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління у галузі рибальства

"...забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Гармонізація законодавства з відповідними міжнародними та європейськими вимогами

Забезпечення рентабельності рибальства, сталої діяльності у сфері вилову та переробки риби

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

II квартал 2017 року

301.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ринків продуктів рибальства

Інститут законодавства

"...забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа сільського господарства та рибальства"

"...утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Гармонізація законодавства з відповідними міжнародними та європейськими вимогами

Забезпечення виходу та конкурентоспроможності української продукції на європейських ринках

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2017 року

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

302.

Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами

"Впровадження стандартів Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами"

Коаліційна угода

Ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

303.

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку

"Спрощення умов надання земельних ділянок для проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт, облаштування та розробки родовищ, прокладення трубопровідних та електричних мереж"

Коаліційна угода

Своєчасне та якісне проведення робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, будівництва розвідувальних та експлуатаційних свердловин, що забезпечить їх надійне функціонування

Створення умов для безперервного виробничого циклу підприємств нафтогазовидобувної промисловості, сприяння нарощенню видобутку вуглеводнів в Україні, запобігання негативним економічним наслідкам, зумовленим недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

304.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відмови від спільної діяльності та переходу на угоди про розподіл продукції при видобутку корисних копалин

"Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин, розроблення та сприяння прийняттю Закону України про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

"Удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Заміна практики укладення договорів про спільну діяльність угодами про розподіл продукції сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

305.

Про відходи видобувної (гірничовидобувної) промисловості

"Імплементація вимог Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувної промисловості, у тому числі щодо класифікації об'єктів / місць розміщення відходів (О/МРВ) за категоріями небезпеки, запровадження планів управління відходами видобувної промисловості на підприємствах, механізму закриття О/МРВ та процедур на стадії після закриття О/МРВ, механізму здійснення фінансових гарантій з урахуванням рекомендацій, викладених у Рішенні Європейської Комісії 2009/335/ЄС від 20.04.2009, системи моніторингу за станом закритих О/МРВ та механізму забезпечення інформування та участі громадськості у процесі надання дозволів для О/МРВ та прийнятті рішень щодо розроблення зовнішнього плану дій у надзвичайних ситуаціях"

Директива 2006/21/ЄС

Законодавче забезпечення заходів, процедур та гарантій для запобігання та максимально можливого зменшення будь-якого негативного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема воду, повітря, ґрунти, фауну, флору та ландшафт, та будь-якої загрози, що може виникнути у зв'язку з цим, для здоров'я населення, в результаті управління відходами видобувних галузей промисловості

Виконання зобов'язань України, що випливають з Угоди про асоціацію

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2015 року / 2016 рік

306.

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження спрощеного порядку надання земельної ділянки для геологічного вивчення

"Необхідно скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді"

"...дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави..."

"Продовження дерегуляції підприємницької діяльності..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Спрощення порядку розвідування площі для виявлення і геолого-економічної оцінки запасів мінеральної сировини в надрах

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2015 року / 2016 рік

307.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення стратегічних інвесторів у вугільну галузь та приватизації перспективних і ліквідації збиткових вугледобувних підприємств

"Сторони... надають відповідну підтримку процесу регуляторних реформ, який включає реструктуризацію вугільного сектору (енергетичного, коксованого та бурого вугілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому враховуючи регіональний та соціальний вплив"

"...реформа вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств; модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу"

"...проведення міжнародного конкурсу для залучення інвесторів у 2015 році"

"Приватизація усіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", ліквідація/консервація усіх шахт, які не вдалося приватизувати"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Реструктуризація вугільної галузі, зменшення навантаження на державний бюджет

Підвищення інвестиційної привабливості вугільної галузі України

Залучення інвестицій у вугільну галузь

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

308.

Про Стратегію розвитку високотехнологічних виробництв України

"Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва і таким чином покращують умови для підприємницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання..."

"...розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв із визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів, переорієнтацію системи державного замовлення в освіті під завдання вищезазначеної стратегії"

Угода про асоціацію (ст. 378, 379)

Коаліційна угода

Розвиток інноваційних виробництв

Збільшення експорту високотехнологічної продукції

Інтеграція України в глобальний ланцюг створення доданої вартості

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

309.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки, запровадження державно-приватного партнерства та забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності

"...підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення"

"Сторони заохочують та сприяють обміну досвідом щодо політики у галузі космосу, адміністрації та правових аспектів, а також щодо промислової реструктуризації та комерціалізації космічних технологій..."

"Співробітництво включає обмін інформацією щодо політики та програм Сторін та відповідних можливостей для співробітництва і спільних проектів, зокрема участь українських підприємств та організацій у відповідних космічних та транспортних напрямах наступної Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

"Співробітництво також може включати обмін досвідом у сфері управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення сприятливих умов проведення досліджень та впровадження нових технологій і належного захисту відповідних прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності"

Угода про асоціацію

Розвиток космічної галузі

Створення умов для залучення додаткових інвестицій у космічну галузь

Усунення політичних і фінансових ризиків для іноземних партнерів при співробітництві з підприємствами космічної галузі

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

310.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівного доступу до лісосировинних ресурсів

"...розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості"

"...стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток вітчизняної деревообробної промисловості

Збільшення експорту готової продукції деревообробної промисловості з високим рівнем доданої вартості

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

311.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку металообробної промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняної металообробної промисловості

Технічна і технологічна модернізація існуючих виробництв, що дасть змогу зменшити викиди шкідливих речовин, витрати сировини та енергоресурсів і підвищити ефективність виробництва

Налагодження виробництва металопродукції вищих технологічних переділів з високим рівнем доданої вартості

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

312.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку авіаційної промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняної авіаційної промисловості

Здійснення структурної перебудови авіаційної промисловості

Забезпечення стратегічних напрямів модернізації та розвитку виробничого, конструкторського, науково-дослідницького і кадрового потенціалу авіабудівної галузі

Прискорення інноваційного розвитку галузі та високих наукоємних технологій

Розширення збуту продукції вітчизняного виробництва

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

III квартал 2015 року / 2016 рік

313.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку машинобудування

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняного машинобудування

Прискорення інноваційного розвитку галузі машинобудування

Модернізація національного машинобудівного комплексу, його інтегрування у світову систему машинобудування

Розширення збуту продукції вітчизняного виробництва

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

IV квартал 2015 року / 2016 рік

314.

Про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що належать суб'єктам космічної діяльності

"...підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення"

"Сторони сприяють розвитку взаємовигідного співробітництва у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору..."

Угода про асоціацію

Розвиток виробництва у космічній галузі

Створення умов для залучення додаткових інвестицій у космічну галузь

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

315.

Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва

"...розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості"

"...стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток вітчизняної деревообробної промисловості

Збільшення експорту готової продукції деревообробної промисловості з високим рівнем доданої вартості

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

316.

Про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування ввізним митом деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва

"...розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості"

"...стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розвиток вітчизняної деревообробної промисловості

Збільшення експорту готової продукції деревообробної промисловості з високим рівнем доданої вартості

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань податкової та митної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

317.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку харчової промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняної харчової промисловості

Збільшення експорту готової продукції харчової промисловості з високим рівнем доданої вартості

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

318.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку легкої промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняної легкої промисловості

Збільшення експорту готової продукції легкої промисловості з високим рівнем доданої вартості

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

319.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку хімічної промисловості

"...створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці"

"...встановлення більш сприятливих порівняно з іншими країнами умов для... нових виробництв в Україні шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики для створення високопродуктивних робочих місць, підвищення оплати праці, виробництва конкурентоспроможної продукції та нарощення експорту"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Розвиток вітчизняної легкої промисловості

Збільшення експорту готової продукції хімічної промисловості з високим рівнем доданої вартості

Скорочення безробіття та створення нових високопродуктивних робочих місць

Комітет з питань податкової та митної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

БУДІВНИЦТВО

320.

Про енергетичну ефективність будівель

"Прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, у тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель, визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективності

Створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності у житлових будинках та на об'єктах бюджетної сфери, у тому числі через спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи (револьверний механізм)"

Коаліційна угода

Забезпечення врегулювання правових та організаційних засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель

Створення умов для підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель, використання поновлювальних джерел енергії сприятиме економному використанню енергетичних ресурсів у будівлях, покращенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів

Раціональне використання коштів державного та місцевих бюджетів, що спрямовуються на компенсацію витрат на використання енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

II квартал 2015 року / 2016 рік

321.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації з нормами законодавства ЄС основних вимог до будівель та споруд та розвитку ринку будівельних виробів

"Прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, у тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель,... визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективності"

Коаліційна угода

Зменшення споживання енергоресурсів

Підвищення енергоефективності країни

Розвиток ринку енергоефективного обладнання

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

322.

Житловий кодекс України (нова редакція)

"Ми забезпечимо належний соціальний захист..."

Коаліційна угода

Забезпечення реалізації положень статті 47 Конституції України щодо доступності житла

Надання громадянам, які потребують соціального захисту, житла на безоплатній основі або за доступну для них плату

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

III квартал 2015 року / 2016 рік

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

323.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Третього енергетичного пакета Європейського Союзу

"...розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ"

"...лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування; інтеграція енергосистеми України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E; реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета Європейського Союзу..."

"Нова політика енергетичної незалежності:
... реорганізація НАК "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС: створення ПАТ "Магістральні газопроводи України", створення ПАТ "Підземні газові сховища України"

"1. Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
1.1. Реформування газового та електроенергетичного ринків відповідно до вимог Третього енергетичного пакета для забезпечення ефективного відокремлення основних видів виробничої діяльності"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Перехід на нову модель функціонування енергетичних ринків, що передбачає їх лібералізацію

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

324.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо

"...забезпечення відповідних зобов'язань щодо надання публічних послуг, зокрема заходи щодо інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, а також доступу до доступних енергетичних ресурсів для споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"...перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення"

"...ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін та тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію із запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

325.

Про державне регулювання у сфері енергетики

"3. Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності
3.1. Гарантування на рівні закону незалежного статусу регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного пакета з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції"

Коаліційна угода

Забезпечення утворення незалежного регулятора у сфері енергетики та комунальних послуг

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

326.

Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

"...лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування..."

"Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", у тому числі щодо приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета)"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Лібералізація ринку електроенергетики

Перехід на нову модель функціонування ринку електроенергії

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

327.

Кодекс електричних мереж

"...лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування..."

"Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", у тому числі щодо приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета)"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Удосконалення моделі функціонування ринку електричної енергії з метою забезпечення інтеграції об'єднаної енергосистеми України з енергосистемами європейських країн

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

328.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів

"...удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектора, що базується на своєчасному обміні інформацією про енергетичний баланс та потоки енергоносіїв відповідно до міжнародної практики, а також розвиток інфраструктури"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"Нова політика енергетичної незалежності"

"Ми забезпечимо перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій..."
"Здійснення оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого постачання шляхом запровадження 100-відсоткового комерційного обліку"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Впровадження обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів

Своєчасне отримання інформації про енергетичний баланс

Вдосконалення механізму обліку енергоресурсів

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

329.

Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

"Нова політика енергетичної незалежності, зокрема передбачає: реорганізацію НАК "Нафтогаз України";
... повне фінансове оздоровлення НАК "Нафтогаз України"

"...структурні реформи в енергетичній галузі, що передбачають... проведення комплексної реорганізації НАК "Нафтогаз України"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Врегулювання питання співвідношення повноважень публічного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, щодо захисту економічної та енергетичної безпеки та важелів впливу для стягнення заборгованості створить умови для стягнення заборгованості споживачів за використаний природний газ та запобігання її утворенню в майбутньому

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

330.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення енергоефективності

"...сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС, зокрема ефективну генерацію, виробництво, транспортування, розподіл та використання енергії, на основі функціонування ринкових механізмів, а також ефективного використання енергії при застосуванні обладнання, освітленні та у будівлях"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"...будівництво та реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності)"

"8. Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП
8.2. Прийняття закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги директив ЄС щодо енергоефективності"
"Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Забезпечення енергетичної безпеки України

Зменшення енергоємності ВВП

Запровадження механізмів стимулювання проведення заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності

Зменшення споживання енергетичних ресурсів

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

331.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі та впровадження міжнародних стандартів

"Співробітництво охоплює весь спектр діяльності в галузі цивільної ядерної енергетики... розвиток політик, структури права та нормативно-правової бази, що ґрунтуються на законодавстві та практиці ЄС, а також на стандартах МАГАТЕ"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"...запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у сфері інвестування"

"Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сфері"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Залучення інвестицій у ядерну енергетику України

Виконання інвестиційних програм у галузі ядерної енергетики, розвиток існуючих елементів ядерно-паливного циклу

Створення нових елементів ядерно-паливного циклу

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

332.

Про внесення змін до деяких законів України щодо конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

"...шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"...підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy)"

"Законодавче створення сприятливих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом проведення відповідної тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо)"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Встановить "зелений" тариф для електроенергії на прийнятному рівні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, що забезпечить зниження цінового навантаження на споживачів електроенергії, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості держави, поліпшенню екологічної ситуації та зниженню енергетичної залежності України Реалізація вимог європейських енергетичних директив, зокрема Директиви 2009/28/ЄС, забезпечить не лише дотримання зобов'язань України з імплементації acquis communautaire, а й забезпечить становлення нового, перспективного та інноваційного сектора відновлюваної енергетики, що сприятиме енергетичній незалежності країни

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

333.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання використання біометану

Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" щодо спрощення процедури доступу до Єдиної газотранспортної системи України горючих газів будь-якого походження, у тому числі біогазів

"Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану (біогазу, доведеного до діючих стандартів на природний газ) як альтернативного джерела вуглеводнів, забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачам"

"...підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy)"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Створення привабливих умов для виробництва біогазу

Збільшення обсягів виробництва біогазу

Реалізація програм газозаміщення

Забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

I квартал 2016 року

334.

Про проведення комплексної реорганізації публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

"...реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета Європейського Союзу..."

"Реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

335.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення прозорості видобувних галузей в Україні

"...запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіїв..."

"Впровадження стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Створення організаційних, правових та економічних основ для виконання зобов'язань України як держави - кандидата Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI), гармонізація норм законодавства із законодавством Європейського Союзу стосовно фінансової звітності, забезпечення умов для отримання необхідних даних для підготовки Звіту EITI про платежі видобувних компаній до бюджету України і доходи уряду від діяльності видобувних компаній

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

336.

Про засади функціонування ринку вугільної продукції

"Лібералізація вугільного ринку. Впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля..."

Коаліційна угода

Формування конкурентного середовища для покупців і продавців вугільної продукції

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

337.

Про диверсифікацію джерел поставок палива

"...забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, вугілля, ядерного палива..."

"Диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

Диверсифікація джерел та шляхів постачання нафти, природного газу, вугілля, ядерного палива

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2016 року

338.

Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

"8. Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП:
8.2. Прийняття закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги директив ЄС щодо енергоефективності"
"Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері"

Коаліційна угода

Визначення правових засад діяльності у сфері енергоефективності з метою створення економічних та організаційних умов для ефективного та економного використання паливно-енергетичних ресурсів

Імплементація вимог директив ЄС щодо енергоефективності

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2016 року

339.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відмови від субсидування та державного дотування сфери енергетики

"...перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від перехресного субсидування та державного дотування..."

"Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення"
"Поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін і тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Перехід до економічно обґрунтованих тарифів у ПЕК

Забезпечення ефективного та економного використання паливно-енергетичних ресурсів

Зменшення дефіциту Державного бюджету України та збільшення ефективності використання державних коштів

Структурна перебудова ПЕК

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

I квартал
2017 року

340.

Про запровадження мораторію на встановлення пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості та споживачів електричної енергії і газу

"...перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення"

"Законодавче запровадження мораторію на встановлення нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості, споживачів електричної енергії та газу"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Перехід до економічно обґрунтованих тарифів у ПЕК

Забезпечення ефективного та економного використання паливно-енергетичних ресурсів

Зменшення дефіциту Державного бюджету України та підвищення ефективності використання державних коштів

Структурна перебудова економіки України

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

341.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулюючого тарифоутворення у сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної і теплової енергії

"Стосовно транспортування електроенергії та газу, зокрема доступу третьої сторони до стаціонарної інфраструктури, Сторони мають адаптувати своє законодавство, як зазначено в Додатку XXVII до цієї Угоди та Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року, з метою гарантування, що тарифи, опубліковані до набрання ними чинності, процедура розподілу пропускної спроможності та всі інші умови є об'єктивними, обґрунтованими і прозорими та не дискримінують за походженням, власністю або призначенням електроенергії або газу"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності"

"...перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній"

"Перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної енергії, а також транспортування і постачання теплової енергії"

Угода про асоціацію

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Залучення коштів у перебудову та модернізацію ГТС

Залучення недержавних коштів до проведення модернізації ГТС

Зменшення дефіциту Державного бюджету України та підвищення ефективності використання державних коштів

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

I квартал 2016 року

342.

Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма енергонезалежності" "Головне завдання - забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій"

"...підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy);
будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності)"

"Ми забезпечимо перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Забезпечення реальної енергонезалежності України

Забезпечення ефективного та економного використання паливно-енергетичних ресурсів

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

343.

Про особливості погашення заборгованості за електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

"...лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування..."

"Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", у тому числі щодо приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС)"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Повне погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України

Запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2015 року / 2016 рік

344.

Про вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та запровадження відповідальності за її несвоєчасне фінансування

"...повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від перехресного субсидування та державного дотування..."

"...Поступова ліквідація перехресного субсидування (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін і тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення".
"Законодавче запровадження мораторію на встановлення нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості, споживачів електричної енергії та газу"

"...ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населення"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Зменшення перехресного субсидування шляхом забезпечення джерел фінансування екологічної броні

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2015 року / 2016 рік

345.

Про державну підтримку вугільної галузі

"6.4. Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 року державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища) шляхом розроблення та прийняття відповідного закону, що передбачатиме:
6.4.1. заборону державної підтримки для модернізації / технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесію;
6.4.2. фіксацію щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п'ять років у розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, розташованих на контрольованій Україною території, передбачаючи щорічне зменшення (не менш як 20 %) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менш як 20 %) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього природного середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, які вивільняються;
6.4.3. заборону, починаючи з 2021 року, всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища"

Коаліційна угода

Реструктуризація вугільної галузі, зменшення навантаження на Державний бюджет України

Заборона державної підтримки для модернізації / технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесію

Фіксація щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п'ять років у розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт із щорічним зменшенням видатків на видобування вугілля та збільшенням видатків на охорону праці, захист навколишнього природного середовища

Заборона з 2021 року всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

346.

Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування товарних ринків

"6.5. Лібералізація вугільного ринку:
6.5.1. впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля"

Коаліційна угода

Вдосконалення механізму функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю його організаторів та інших суб'єктів

Гармонізація законодавства щодо регульованих ринків з вимогами Європейського Союзу

Розкриття біржової інформації та запобігання маніпулюванню цінами, встановлення обов'язкової реєстрації позабіржових угод з купівлі-продажу вугільної продукції, що реалізується, за умови її реалізації за попередній рік в обсязі, що перевищує 100 тисяч тонн, на товарних біржах, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції

Використання біржових котирувань на вугільну продукцію, що надаються товарними біржами, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції, в офіційних джерелах інформації про ринкові ціни

Комітет з питань економічної політики

III квартал 2015 року / 2016 рік

347.

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо проведення операцій з вугільною продукцією, деривативами на вугільну продукцію, операції з якими здійснюються на товарних біржах, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції

"6.5. Лібералізація вугільного ринку:
6.5.1. впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля"

Коаліційна угода

Встановлення справедливої ціни на основі реального балансу попиту і пропозиції на вугільну продукцію, виходячи з ринкової кон'юнктури, а також формування конкурентного середовища для покупців і продавців вугільної продукції

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

348.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

"...будівництво магістральних ліній електропередачі потужністю 750 кВт"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Спрощення процедури відведення земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, забезпечить сприятливі умови для розвитку економіки та ведення бізнесу

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

III квартал 2015 року / 2016 рік

349.

Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії

"...підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy)"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Стимулювання використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2015 року / 2016 рік

350.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження обов'язкового стимулюючого регулювання та стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії

"Стимулювання залучення інвестицій у модернізацію об'єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об'єктів з виробництва тепла з відновлюваних джерел енергії"

Коаліційна угода

Модернізація об'єктів у сфері теплопостачання, демонополізація зазначеної сфери

Відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

351.

Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

"...Перегляд законодавства щодо приведення його у відповідність до положень Директиви 2004/8/ЄС про сприяння когенерації та Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії..."

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 346 "Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері"

Підвищення ефективності використання енергії та покращення її постачання шляхом створення структури стимулювання та розвитку когенерації з високим коефіцієнтом корисної дії на засадах корисного теплового навантаження та первинної економії енергії на внутрішньому енергетичному ринку, беручи до уваги специфічні соціальні обставини, а також кліматичні та економічні умови

Зменшення втрат в електромережах

Підвищення конкуренції між виробниками електроенергії, створення нових підприємств

Економне використання енергії в ізольованих або дуже віддалених районах

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2015 року / 2016 рік

352.

Про відокремлення окремих видів діяльності в електроенергетиці

"...Підготовка законодавства щодо відокремлення функцій електророзподільних компаній від функцій з постачання та/або виробництва електроенергії..."

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 346 "Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері"

Законодавче забезпечення ефективного відокремлення мережевих видів діяльності та виробництва і постачання (ефективне відокремлення діяльності з постачання та виробництва від експлуатування мереж)

Позбавлення вертикально інтегрованих підприємств стимулів для дискримінації своїх конкурентів щодо доступу до мережі та інвестування (розмежування власності, створення умов для врегулювання конфлікту інтересів, гарантування безпеки постачання)

Створення прозорого та дієвого регулюючого режиму (система розмежування для усунення конфлікту інтересів між виробниками, постачальниками та операторами транспортних систем з метою стимулювання інвестицій та гарантування новим операторам доступу на ринок)

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

353.

Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії установам бюджетної сфери

"Законодавче створення сприятливих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом проведення відповідної тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо)"

Коаліційна угода

Скорочення споживання газу об'єктами бюджетної сфери

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

354.

Про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

"...Створення основних правових, організаційних, фінансово-економічних засад створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів та регулювання відносин у сфері управління мінімальними запасами.
Крім того, метою такого акта є підвищення рівня енергетичної безпеки держави завдяки створенню ефективної системи захисту економіки України від раптового стихійного та довгострокового припинення постачання нафти та нафтопродуктів, зумовленого техногенними, природними, військовими, політичними та іншими кризами в країнах-постачальниках нафти..."

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 346 "Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері"

Підвищення рівня енергетичної безпеки держави

Зниження ступеня ризику та залежності внутрішнього ринку нафти/нафтопродуктів від обсягів постачання іноземними постачальниками

Створення умов для належного функціонування паливно-енергетичного комплексу України в період можливих кризових явищ на ринку нафти/нафтопродуктів

Стабілізація коливань внутрішніх цін на нафтопродукти під час виникнення кризових явищ на світовому ринку

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

IV квартал 2016 року

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР

355.

Про залізничний транспорт (нова редакція)

"Прийняття нової редакції Закону України "Про залізничний транспорт", що передбачатиме збереження монополії держави стосовно володіння об'єктами інфраструктури залізничного транспорту (полотно та пов'язані з ним об'єкти, об'єкти, що забезпечують безпеку та виконання диспетчерських функцій, тощо) та локомотивами, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури та тяги для здійснення вантажних перевезень"

Коаліційна угода

Збереження монополії держави на володіння об'єктами інфраструктури залізничного транспорту та локомотивами, створення конкурентного ринку перевезень, забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури для здійснення вантажних перевезень

Приведення законодавства України у відповідність з Директивою Ради 91/440/ЄС, Директивою 2001/14/ЄС та Регламентом N 1371/2007

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2015 року / 2016 рік

356.

Про внесення змін до Закону України "Про транспорт" щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту

"Утворення Національної комісії з регулювання транспорту. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями, запровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, які є нижчими, ніж економічно обґрунтовані"

Коаліційна угода

Підвищення ефективності державного регулювання діяльності на ринках природних монополій і суміжних ринках у галузі транспорту, зокрема в питаннях формування цінової (тарифної) політики

Комітет з питань транспорту

II квартал 2016 року

357.

Про розвиток та підвищення безпеки на залізничному транспорті

"Визначення кола обов'язків учасників ринку на залізничному транспорті, загальних принципів управління, регулювання та контролю безпеки на залізничному транспорті, органів з питань безпеки, ліцензування та розслідування транспортних подій на залізничному транспорті"

Коаліційна угода

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Підвищення безпеки на залізничному транспорті

Приведення законодавства у відповідність з Директивою 2004/49/ЄС

Комітет з питань транспорту

II квартал 2017 року

358.

Про внесення змін до Закону України "Про морські порти" щодо розмежування господарських функцій і функцій державного управління, спрощення інвестиційних режимів, удосконалення статусу акваторій і територій портів

"...Сторони... повинні: ...
b) скасувати або утримуватись від впровадження будь-яких адміністративних, технічних та інших заходів, які можуть мати непрямий обмежувальний чи дискримінаційний вплив на громадян або компанії іншої Сторони з постачання послуг з морських міжнародних перевезень"
"Кожна Сторона дозволяє постачальникам послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони мати установи на її території на умовах заснування та управління не менш сприятливих, ніж ті, що застосовуються до її постачальників послуг або таких з третіх країн, які є кращими"
"Україна узгоджує своє законодавство, у тому числі адміністративні, технічні та інші норми у сфері міжнародного морського транспорту, з відповідними нормами, прийнятими Стороною ЄС, в тій мірі, в якій таке законодавче наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному доступу на ринки Сторін і руху пасажирів та вантажів"
"Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури..."
"Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність у морських портах..."

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Підвищення конкурентоспроможності морського транспорту

Модернізація та розвиток інфраструктури портів

Визначення особливих умов розвитку і функціонування морських портів, що мають стратегічне значення для держави

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

359.

Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України "Про морські порти"

"...Запровадження єдиної системи передачі інформації про судна, спрощення та гармонізація адміністративних процедур, що застосовуються в морських портах, шляхом розроблення стандарту електронної передачі інформації та раціоналізації формальностей з надання відомостей"

Угода про асоціацію

Підвищення рівня безпеки та ефективності морського судноплавства, покращення рівня реагування на аварійні події, інциденти, інші потенційно небезпечні ситуації на морі

Зменшення необґрунтованих затримок суден, бюрократичних формальностей

Приведення законодавства у відповідність з Директивою 2010/65/ЄС, Директивою 2001/96/ЄС

Впровадження стандартів ЄС щодо підвищення безпеки суховантажів, що заходять у термінали для завантаження і розвантаження твердих безтарних вантажів, шляхом зниження рівня ризиків створення надмірних зусиль, прикладених до суден, і фізичних пошкоджень під час процесів завантаження і розвантаження

Комітет з питань транспорту

III квартал 2017 року

360.

Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та законів України "Про транспорт", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

"...Закріплення основних положень щодо порядку делегування повноважень від імені Адміністрації визнаним організаціям"

Угода про асоціацію

Приведення законодавства у відповідність з Регламентом 391/2009

Комітет з питань транспорту

III квартал 2017 року

361.

Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України

"...Створення умов щодо вільного укладення договорів між зацікавленими сторонами та вільного ціноутворення у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами"

Угода про асоціацію

Забезпечення прозорого та конкурентного середовища на ринку міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами

Приведення законодавства у відповідність з Директивою Ради 96/75/ЄС

Комітет з питань транспорту

I квартал
2016 року

362.

Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та деяких інших законодавчих актів України

"...Посилення безпеки суден, що використовуються у сфері міжнародної торгівлі та внутрішнього судноплавства. Визначення єдиного компетентного органу, який відповідатиме за координування та моніторинг застосування заходів з безпеки у сфері судноплавства"

Угода про асоціацію

Запровадження європейських стандартів у сфері посилення безпеки суден, що використовуються у міжнародному та внутрішньому судноплавстві, створення умов для дотримання законодавства ЄС та міжнародного законодавства з охорони суден та портових споруд на національному рівні

Приведення законодавства у відповідність з Регламентом N 725/2004

Удосконалення системи управління безпекою і безпечною експлуатацією суден, а також забезпечення захисту навколишнього природного середовища від забруднень суднами

Приведення законодавства у відповідність з Регламентом N 336/2006

Комітет з питань транспорту

III квартал 2016 року

363.

Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України

Доповнення глави 1 розділу IV Кодексу новими статтями "Контроль державою порту" та "Контроль державою прапора"

Угода про асоціацію

Встановлення спільних критеріїв щодо контролю суден державою порту і гармонізація процедур перевірки та затримання;
імплементація системи контролю державою порту

Приведення законодавства у відповідність з Директивою 2009/16/ЄС

Комітет з питань транспорту

I квартал 2016 року

364.

Про внутрішній водний транспорт

"...розвиток сталої національної транспортної політики, яка буде охоплювати усі види транспорту"

"...відродження судноплавства внутрішніми водними шляхами, підвищення ефективності використання потенціалу річкового транспорту як альтернативного екологічного виду перевезень"

"...встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об'єктів портової інфраструктури державної власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об'єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди"

Угода про асоціацію

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Технічна і технологічна модернізація водного транспорту

Будівництво нових і поглиблення існуючих водних шляхів

Підвищення рівня безпеки судноплавства, використання нових екологічно чистих видів суднового палива

Підвищення ефективності проведення логістичних операцій

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2015 року / 2016 рік

365.

Про Міжнародний реєстр суден України

"...утворення Міжнародного реєстру суден України"
"...розроблення та ухвалення Закону України "Про Міжнародний реєстр суден України", який стане інструментом повернення вітчизняного флоту під український прапор, а також відновлення вітчизняного суднобудування"

Угода про асоціацію

Позачергове послання Президента України

Забезпечення привабливості роботи під Державним Прапором України для іноземних судновласників, повернення під Державний Прапор України суден, які працюють під "зручним" прапором

Підвищення привабливості українських суднобудівних та судноремонтних підприємств

Комітет з питань транспорту

I квартал
2016 року

366.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації
Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа транспортної інфраструктури"

"Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій"
"Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ДАК "Автомобільні дороги України" регіональних компаній та їх подальшої приватизації. Створення сприятливого конкурентного середовища для реалізації проектів державно-приватного партнерства в дорожній галузі"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Ефективне управління дорожнім господарством на автомобільних дорогах місцевого значення шляхом оперативного прийняття місцевими органами виконавчої влади ефективних рішень і підвищення рівня їхньої відповідальності за стан місцевих автомобільних доріг

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, у тому числі для забезпечення роботи автобусних маршрутів до сільських населених пунктів

Поліпшення соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху

Комітет з питань транспорту

II квартал 2015 року / 2016 рік

367.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг (нова редакція)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо якості будівництва та експлуатації доріг

"Включення до контрактів на будівництво автомобільних доріг обов'язкової умови
про прийняття підрядником зобов'язань із забезпечення гарантійного терміну служби елементів автомобільної дороги (з обов'язковим оприлюдненням відповідних умов контрактів), підтримки після введення дороги в експлуатацію та відповідальності за їх невиконання"

"Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії (5 - 7 років).
Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелюється з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг"

Коаліційна угода

Розширення можливостей для залучення інвесторів для будівництва, ремонту та експлуатації доріг

Адаптація вітчизняного законодавства до положень європейських норм щодо типових контрактів

Підвищення якості доріг та функціонування дорожнього господарства

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2015 року / 2016 рік

368.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду

"Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій"
"Удосконалення системи оплати за проїзд по дорогах великовагового транспорту (повна маса 12 т і вище) та визначення механізмів спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг"

Коаліційна угода

Ефективне управління дорожнім господарством на автомобільних дорогах місцевого значення шляхом оперативного прийняття місцевими органами виконавчої влади ефективних рішень і підвищення рівня їхньої відповідальності за стан місцевих автомобільних доріг

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

Запровадження плати за користування автомобільними дорогами в окремих випадках

Поліпшення соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху

Запровадження системи справляння плати з вантажних автомобілів для відшкодування шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування

Приведення законодавства у відповідність з Директивою 99/62/ЄС

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

369.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері дорожнього господарства, дорожнього руху та автомобільного транспорту щодо здійснення з боку держави ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження

"Здійснення ефективного державного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та запровадженням сезонних обмежень"

Коаліційна угода

Збереження дорожнього покриття доріг загального користування і місцевих доріг

Збереження вразливих ділянок доріг у складних сезонних умовах

Економія державних коштів на ремонт та відновлення автомобільних доріг

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2015 року / 2016 рік

370.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення у відповідність з актами Європейського Союзу

"...встановлення умов допуску суб'єкта господарювання до здійснення автомобільних перевезень;
приведення у відповідність із нормами ЄС правил щодо особливостей організації робочого часу осіб, залучених до надання автотранспортних послуг;
встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів;
проведення початкової кваліфікації і періодичної підготовки водіїв деяких видів автомобільного транспорту;
державного контролю та відповідальності на автомобільному транспорті;
встановлення процедур контролю за дотриманням норм керування та відпочинку водіїв відповідно до вимог Директиви 2006/22/ЄС;
перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів..."

Угода про асоціацію

Коаліційна угода

Приведення законодавства у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу

Забезпечення державного контролю та відповідальності у сфері автомобільного транспорту

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

371.

Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо запровадження європейських стандартів роботи автотранспорту

Передбачається запровадити
"...європейські стандарти роботи автотранспорту, зокрема вимоги Регламенту (ЄС) N 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень"

"...розбудова сучасної мережі автомобільних доріг, утримання їх у належному стані та формування цивілізованого ринку автоперевезень: прийняття Закону України "Про автомобільний транспорт" (нова редакція), що забезпечить формування цивілізованого ринку автоперевезень і впровадження європейських стандартів роботи автотранспорту"

Угода про асоціацію

Позачергове послання Президента України

Створення сучасної мережі автомобільних доріг

Новий рівень безпеки для пасажирів

Підвищення якості послуг

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

372.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення державного реєстру транспортних засобів та вдосконалення ліцензування діяльності автомобільних перевізників

"...Співробітництво між Сторонами має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС, зокрема шляхом впровадження заходів..."

Угода про асоціацію

Приведення законів України "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт" та "Про ліцензування видів господарської діяльності" у відповідність із вимогами Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС N 1071/2009 від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

373.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення розміщення реклами у відповідність із вимогами безпеки дорожнього руху

"Приведення нормативних актів, що регулюють питання розміщення реклами, у відповідність з європейськими вимогами з безпеки дорожнього руху"

Коаліційна угода

Забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху

Зменшення негативного впливу зовнішньої реклами на користувачів автомобільних доріг

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

374.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів

"Надання муніципальним органам права фіксації та притягнення до відповідальності за дрібні порушення Правил дорожнього руху в населених пунктах, у тому числі правил паркування, права стягувати штрафи за такі порушення до місцевих бюджетів"

Коаліційна угода

Розвиток системи паркування в Україні:

надання органам місцевого самоврядування дієвих важелів щодо розв'язання транспортних проблем міст;

зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу населених пунктів;

підвищення рівня якості надання послуг з паркування;

збільшення надходжень до місцевих бюджетів шляхом підвищення дисципліни з оплати послуг з паркування;

підвищення зручності користування послугами паркування для громадян та організацій у частині сплати та обліку витрат на паркування;

використання майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та впровадження нових інноваційних технологій оплати послуг та контролю за здійсненням оплати

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

375.

Про дорожній рух (нова редакція)

"Внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" з визначенням системи управління безпекою дорожнього руху"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа транспортної інфраструктури"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Приведення вітчизняного законодавства у відповідність із вимогами директив та регламентів ЄС у сфері дорожнього руху

Встановлення на законодавчому рівні основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху, створення національної структури з безпеки та організації дорожнього руху

Забезпечення координації діяльності державних органів у сфері безпеки дорожнього руху

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2015 року / 2016 рік

376.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі

"Прийняття законодавчої бази та запровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху"

Коаліційна угода

Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і постраждалих у них людей

Виключення корупційної складової при виявленні та фіксації правопорушень і оформленні відповідних адміністративних матеріалів

Удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та наближення їх до європейських стандартів

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

II квартал 2015 року / 2016 рік

377.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо переліку порушень та видів відповідальності за порушення Правил дорожнього руху

"Встановити чіткий розмір відповідальності за кожне порушення Правил дорожнього руху, скасувавши визначення в законодавстві такої відповідальності у вигляді "вилки" штрафів"

Коаліційна угода

Уникнення суб'єктивізму при визначенні виду відповідальності за порушення Правил дорожнього руху

Підвищення дисципліни водіїв на автодорогах

Надання громадянам права захисту своїх прав

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

I квартал
2016 року

378.

Про мультимодальні перевезення

"Врегулювання на державному рівні правовідносин, що виникають між вантажовласниками, вантажовідправниками, операторами мультимодальних перевезень, експедиторами, вантажоодержувачами, перевізниками, а також відповідними органами державного регулювання і контролю у цій сфері діяльності під час здійснення мультимодальних перевезень"

Угода про асоціацію

Приведення законодавства у відповідність із Директивою 22/106/ЄС

Комітет з питань транспорту

IV квартал 2016 року

379.

Про внесення змін до Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів"

"Приведення компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів, у відповідність із положеннями ДОПНВ, РІД та ВОПНВ; визначення переліку уповноважених органів, необхідних для застосування положень ДОПНВ, РІД та ВОПНВ до національних перевезень небезпечних вантажів та визначення їх функцій (органи, які мають здійснювати класифікацію окремих небезпечних вантажів, проведення випробовувань зразків тари та інших засобів утримання вантажів, визначення безпечних умов перевезення окремих небезпечних вантажів тощо); визначення уповноважених з питань безпеки на залізничному та річковому транспорті; визначення інших учасників транспортного процесу при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом"
"Приведення періодичності проходження обов'язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність із положеннями ДОПНВ"

Угода про асоціацію

Підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим (внутрішнім водним) транспортом

Приведення законодавства у відповідність із Директивою 2008/68/ЄС

Комітет з питань транспорту

I квартал 2016 року

380.

Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів"

"Приєднання України до Протоколу про внесення поправок до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)"

Угода про асоціацію

Приведення законодавства у відповідність із Директивою 2008/68/ЄС

Комітет з питань транспорту

I квартал
2016 року

381.

Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту

"Передача на муніципальний рівень повноважень із встановлення методики розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці"

Коаліційна угода

Надання органам місцевого самоврядування повноважень щодо затвердження порядку (методики) розрахунку тарифів на послуги міського електричного та автомобільного транспорту

Запровадження інноваційних механізмів тарифоутворення залежно від особливостей соціально-економічної ситуації регіонів чи міст

Збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах

Залучення інвестицій у розвиток міського електричного та автомобільного транспорту

Досягнення сталих економічних умов роботи

Підвищення конкуренції та поява нових суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері міського транспорту

Забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання

Забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів

Захист інтересів та прав малозабезпечених громадян

Вирішення питання щодо механізму субсидування з місцевих бюджетів витрат транспортних підприємств, які не покриваються у повному обсязі, що виникають внаслідок регулювання тарифів на перевезення пасажирів

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

382.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації широкомасштабної Угоди про спільний авіаційний простір

"З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок повинні розглядатися відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір"

Угода про асоціацію

Покращення руху пасажирів та вантажів, зростання плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону

Усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод

Покращення транспортної мережі та модернізація інфраструктури

Забезпечення виконання та узгодженого розвитку двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами - членами ЄС

Комітет з питань транспорту

III квартал 2015 року / 2016 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

383.

Про житлово-комунальні послуги

"Надання власникам житла у багатоквартирних будинках права самостійно обирати форму отримання послуг від природних монополістів з водопостачання, водовідведення, теплопостачання - або шляхом укладання прямих договорів з власниками квартир або через управителів житла..."
"Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання шляхом запровадження 100-відсоткового комерційного обліку..."
"Усунення регуляторних бар'єрів для створення ринку управління житлом, запровадження вільних цін на послуги з управління житлом..."
"Встановлення на рівні закону правил роботи, обов'язків та відповідальності надавачів послуг з управління житлом..."

Коаліційна угода

Реформування житлово-комунального господарства, забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків

Вдосконалення законодавчого регулювання у сфері надання житлово-комунальних послуг із забезпеченням вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків форм управління такими будинками

Демонополізація та дерегуляція потенційно конкурентних ринків у сфері житлово-комунальних послуг та розвиток цих ринків, поява нових учасників, підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення можливості контролю за їх наданням

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

II квартал 2015 року / 2016 рік

384.

Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання"

"Надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення цін на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва). Залишення за національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва)"
"Запобігання неконтрольованому відключенню об'єктів від систем централізованого теплопостачання шляхом запровадження в схемах теплопостачання населених пунктів механізму, відповідно до якого органи місцевого самоврядування визначають територію, в межах якої може діяти тільки конкретна система теплопостачання (централізована чи автономна/індивідуальна), крім новобудов.
Чітке встановлення відповідальності споживачів за самовільне користування тепловою енергією та від'єднання/відключення від теплових мереж / внутрішньобудинкових систем централізованого опалення"
"Створення умов для розвитку конкуренції на ринку виробництва тепла, в тому числі шляхом визначення порядку оплати вартості будівництва та/або реконструкції теплових мереж для приєднання нового об'єкта генерації теплової енергії до теплових мереж"
"Відмова від втручання держави в господарську діяльність підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, у тому числі скасування рахунків із спеціальним режимом використання за умови стабілізації розрахунків за енергоносії"

Коаліційна угода

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

Економія паливно-енергетичних ресурсів та зменшення забруднення навколишнього природного середовища

Визначення механізму правового захисту споживачів та виробників і постачальників теплової енергії, їхніх прав та обов'язків

Визначення довгострокової державної політики та механізмів державного управління і регулювання у сфері теплопостачання

Запровадження та вдосконалення сучасних конкурентних відносин на ринку теплової енергії

Створення правового механізму, що врегулює взаємовідносини між виробниками, постачальниками та споживачами теплової енергії

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

III квартал 2015 року / 2016 рік

385.

Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

"Оприлюднення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування інформації про обґрунтування зміни тарифів та їх складових для споживачів на відповідних територіях діяльності ліцензіатів"

Коаліційна угода

Покращення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів

Збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави

Забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

II квартал 2015 року / 2016 рік

386.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів

"Надання органам місцевого самоврядування повноважень на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів"

Коаліційна угода

Підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, вдосконалення порядку надання таких послуг

Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами, підвищення ефективності роботи підприємств, що надають такі послуги

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Комітет з питань екологічної політики, природо-користування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

III квартал 2015 року / 2016 рік

387.

Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

"...запровадження єдиного державного інструменту збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень для сталої реалізації реформ із стратегічного розвитку економіки України"

Коаліційна угода

Створення прозорих ринкових механізмів у паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві

Створення привабливих умов для залучення інвестицій в енергетику та комунальне господарство

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

III квартал 2015 року / 2016 рік

388.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

"Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення і теплопостачання та прозорості ціноутворення у цих сферах для споживачів"
"Запобігання неконтрольованому відключенню об'єктів від систем централізованого теплопостачання шляхом запровадження в схемах теплопостачання населених пунктів механізму, відповідно до якого органи місцевого самоврядування визначають територію, в межах якої може діяти тільки конкретна система теплопостачання (централізована чи автономна/індивідуальна), крім новобудов. Чітке встановлення відповідальності споживачів за самовільне користування тепловою енергією та від'єднання/відключення від теплових мереж / внутрішньобудинкових систем централізованого опалення"
"5. Встановлення вимоги публічного обговорення членами відповідних громад планів щодо зміни схем теплопостачання
5.1. Створення умов для розвитку конкуренції на ринку виробництва тепла, в тому числі шляхом визначення порядку оплати вартості будівництва та/або реконструкції теплових мереж для приєднання нового об'єкта генерації теплової енергії до теплових мереж.
5.2. Відмова від втручання на державному рівні в господарську діяльність підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, у тому числі скасування рахунків із спеціальним режимом використання за умови стабілізації розрахунків за енергоносії.
5.3. Оприлюднення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування інформації про обґрунтування зміни тарифів та їх складових для споживачів на відповідних територіях діяльності ліцензіатів"

Коаліційна угода

Підвищення ефективності роботи систем тепло-, водопостачання та водовідведення населених пунктів

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

389.

Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

"Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання і прозорості ціноутворення у зазначених сферах для споживачів"

Коаліційна угода

Удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод, задля гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршенню якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб'єктами господарювання

Удосконалення правового регулювання відносин у прийманні стічних вод та визначення розміру плати за їх очищення, а також надання органам місцевого самоврядування повноважень щодо затвердження місцевих правил приймання стічних вод та визначення розміру плати за їх очищення

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

390.

Про похідні фінансові інструменти (деривативи)

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу від операцій з похідними фінансовими інструментами

"Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття нового закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та щодо оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами"
"Ліквідація можливості ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом впровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення та ліквідації, та посилення регулювання діяльності фінансових установ..."

Коаліційна угода

Створення умов для поширення використання деривативів на фондові і на товарні активи

Запровадження механізму використання деривативів задля хеджування ризиків

Врегулювання питання нагляду за виконанням деривативів

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал 2016 року

391.

Про внесення змін до законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фондовий ринок та цінні папери" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання ринку цінних паперів та забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо емісії цінних паперів

"Забезпечення реалізації членства НКЦПФР в міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її принципів щодо регулювання українського фондового ринку..."
"Гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринку"
"Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами"

Коаліційна угода

Удосконалення Кодексу поведінки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до принципів IOSCO

Передбачення відповідальності працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за ведення записів про операції з цінними паперами

Вдосконалення законодавчої бази щодо повноважень регулятора

Вдосконалення порядку розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів

Контроль за поданням до НКЦПФР актуальної та правдивої інформації щодо діяльності учасників фондового ринку

Підвищення ефективності державного регулювання та контролю щодо емісії та обігу цінних паперів, надійності функціонування ринку цінних паперів

Підвищення інвестиційної привабливості ринку корпоративних облігацій

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

392.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа фінансового сектору"

"Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку"

"Приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку у відповідність з найкращими практиками Європейського Союзу, що дозволить прискорити процедури консолідації, спростити операційний та юридичний процеси консолідації і вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Встановлення єдиного порядку, що регламентує процеси злиття і поглинання учасників фінансового ринку

Встановлення механізму захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків

Створення механізмів забезпечення прав нових власників від зловживань з боку колишніх власників

Визначення понять "поглинання", "вороже поглинання", "дружнє поглинання"

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

393.

Про страхування

"Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність із директивами ЄС..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг

Адаптація законодавства України у сфері страхування до законодавства ЄС

Удосконалення моніторингу діяльності страховиків та посилення контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, державним регулюванням у сфері страхового посередництва

Запровадження європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні

Удосконалення порядку ліцензування страховиків

Підвищення вимог до формування регулятивного капіталу

Запровадження міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду

Підвищення захисту страхувальників, розвиток довгострокового страхування життя

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

394.

Про ломбарди та ломбардну діяльність

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа фінансового сектору"

"...посилення регулювання діяльності фінансових установ"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Підвищення рівня законодавчого захисту прав клієнтів ломбардів

Розвиток ринку небанківського кредитування

Врегулювання порядку провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності із зберігання майна, а також визначення іншої діяльності, яку можуть надавати ломбарди

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

395.

Про заборону фінансових пірамід в Україні

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа фінансового сектору"

"Усунення можливостей ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення та ліквідація, а також посилення регулювання діяльності фінансових установ"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Визначення поняття "фінансова піраміда"

Встановлення заборони на створення, сприяння діяльності фінансових пірамід та поширення реклами фінансових пірамід

Встановлення кримінальної відповідальності за організацію або сприяння діяльності фінансової піраміди

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

III квартал 2015 року / 2016 рік

396.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення фінансування в аграрний сектор

"Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі"

Коаліційна угода

Спрощення доступу до фінансування підприємств АПК як стратегічно важливих для країни з метою збільшення їхнього експортного потенціалу

Підвищення ролі малого та середнього бізнесу у формуванні національного доходу та забезпеченні зайнятості населення

Підтримка розвитку фермерських господарств для задоволення потреб внутрішнього ринку

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

I квартал
2016 року

397.

Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

"Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу розробити дієві механізми захисту фінансової системи та знизити рівень впливу кризових явищ на учасників фінансового ринку"

Коаліційна угода

Посилення захисту майнових прав страхувальників (вигодонабувачів) - фізичних осіб

Підвищення рівня довіри населення до ринку страхування життя та створення умов для сталого розвитку ринку страхування

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

398.

Про кредитні спілки

"...вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків"

"Захист інвесторів, депозитаріїв, власників полісів або осіб, перед якими постачальник фінансових послуг має зобов'язання довірчої особи..."

Коаліційна угода

Угода про асоціацію

Удосконалення діяльності і регулювання кредитних спілок України

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

IV квартал 2015 року / 2016 рік

399.

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення інституційної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

"1. Запровадження ефективного нагляду
1.1. Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа ринку капіталу"

Коаліційна угода

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Запровадження ефективного нагляду та підвищення якості регулювання фінансового сектору

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

I квартал
2016 року

СФЕРА ПОСЛУГ

400.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового інформування про засновників та власників засобів масової інформації

"Захист національного інформаційного простору... Забезпечення прозорості та демонополізації медіавласності. Встановлення законодавчої заборони компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, на володіння українськими ЗМІ. Створення мережі іномовлення з метою формування позитивного іміджу України, інформування про міжнародне співробітництво, успіхи реформ, інвестиційні та туристичні можливості тощо"

Коаліційна угода

Забезпечення прав споживачів інформаційних послуг

Створення вільного доступу споживачів до необхідної, доступної та достовірної інформації

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

401.

Про телебачення і радіомовлення (нова редакція)

"Загальні вимоги, що стосуються реалізації такої ініціативи, пов'язані з окремими положеннями Угоди"

Угода про асоціацію

Вдосконалення законодавчого регулювання теле- та радіопослуг

Захист прав та інтересів споживачів медіапослуг

Забезпечення авторських прав щодо створеного медіапродукту

Залучення інвестицій у сферу теле- та радіопослуг

Забезпечення інформаційної безпеки держави та суспільства

Комітет з питань правової політики та правосуддя

III квартал 2015 року / 2016 рік

402.

Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо ідентифікації телерадіопрограм та реклами, створених за бюджетні кошти

"...підтримка засобів масової інформації (громадських і приватних) з метою посилення їхньої незалежності"

Угода про асоціацію

Забезпечення прав споживачів інформаційних послуг

Створення вільного доступу споживачам до необхідної, доступної та достовірної інформації

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

403.

Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо участі іноземних осіб у телерадіоорганізаціях

"Встановлення законодавчої заборони компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, на володіння українськими ЗМІ. Створення мережі іномовлення з метою формування позитивного іміджу України, інформування про міжнародне співробітництво, успіхи реформ, інвестиційні та туристичні можливості тощо"

Коаліційна угода

Забезпечення прав споживачів інформаційних послуг

Створення вільного доступу споживачам до необхідної, доступної та достовірної інформації

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

404.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

"Захист національного інформаційного простору... Забезпечення прозорості та демонополізації медіа власності"

Коаліційна угода

Забезпечення прав споживачів інформаційних послуг

Створення вільного доступу споживачам до необхідної, доступної та достовірної інформації

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

II квартал 2015 року / 2016 рік

405.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу на новітні стандарти зв'язку

"...доступ до відповідних систем програмного забезпечення, зокрема системи операційної підтримки, доступ до цифрових систем або систем, які забезпечують еквівалентну функціональність, доступ до стаціонарних та мобільних мереж, зокрема для роумінгу, доступ до систем умовного доступу для послуг цифрового телебачення; доступ до послуг віртуальних мереж"

Угода про асоціацію

Забезпечення прав споживачів телекомунікаційних послуг

Розширення переліку послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та наукових розробок

Надання споживачам телекомунікаційних послуг гарантованої якості відповідно до національних стандартів, гармонізованих з європейськими

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

II квартал 2015 року / 2016 рік

406.

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у відповідність із вимогами Регламенту N 1370/2007

Внесення змін до законів щодо:
змісту Угод про суспільно важливі послуги;
положень в Угодах стосовно критеріїв якості надання суспільно важливих послуг;
положень в Угодах стосовно транспортування інвалідів;
компенсаційних виплат перевізникам за суспільно важливі послуги;
публічності компенсаційних виплат

Угода про асоціацію

Створення умов для надання суспільно важливих послуг на залізничному та автомобільному транспорті

Приведення законодавства у відповідність із Регламентом N 1370/2007

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

I квартал 2016 року

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

1. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ)

N
з/п

Назва законопроекту
(суть законодавчої пропозиції)

Концептуальні засади законопроекту
(на основі інституційних джерел)

Інституційні джерела

Комітет Верховної Ради України, відповідальний за підготовку проекту до розгляду

Строк підготовки / прийняття законопроекту

1

2

3

4

5

6

407.

Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо механізмів стимулювання роботодавців

"...легалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праці"

"Розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв із визначенням галузей-драйверів, що дасть можливість забезпечити створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів, переорієнтацію системи державного замовлення в освіті під завдання зазначеної стратегії"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2015 року / 2016 рік

408.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг

"Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей"

"Висока конкурентність і мобільність економічного середовища об'єктивно вимагають належної та швидкої інституціоналізації нових різновидів і форм зайнятості, таких як аутсорсинг, надомна праця, дистанційна зайнятість, лізинг персоналу, індивідуалізація трудових договорів і часткова зайнятість. Державна політика зайнятості в цьому напрямі має бути сконцентрована на забезпеченні контролю за дотриманням трудового законодавства, особливо щодо запобігання погіршенню умов праці та гарантій зайнятості, рівня виконання фінансових, страхових та арбітражних зобов'язань"

"Нова соціальна політика передбачає реформування трудового законодавства..."

"Ми проведемо реформи, націлені на забезпечення європейської якості життя для громадян України, сталого розвитку суспільства, подолання бідності, зменшення безробіття"

Угода про асоціацію

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2015 року / 2016 рік

409.

Трудовий кодекс України

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором розвитку: "Реформа трудових відносин"

"...реформування трудового законодавства, розроблення та сприяння прийняттю Трудового кодексу України"

"...прийняття Трудового кодексу України"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2015 року / 2016 рік

410.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань безпеки праці та охорони здоров'я щодо приведення національного законодавства у відповідність із європейським соціальним законодавством

"Поводження з працівниками" (в частині заборони дискримінації за станом здоров'я та забезпечення рівних умов у сфері охорони праці)"
"Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей"

"...прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС" (в тому числі у сфері охорони праці)

Угода про асоціацію (ст. 17; ст. 419 - 425)

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

IV квартал 2017 року

2. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

411.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо комплексного вирішення проблем осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту

"...розробити комплексні зміни до законодавства з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту з метою забезпечення у відповідних сферах реалізації всіх прав осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, визначити механізми ефективної міжвідомчої взаємодії та координуючі органи на центральному і регіональному рівнях із зазначених питань, а також залучити до відповідної діяльності представників громадських організацій" (Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психологічного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення")

Рекомендації парламентських слухань

Комітет з питань охорони здоров'я

Комітет з питань науки і освіти

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Термін подання Кабінетом Міністрів України - вересень 2015 року

Термін прийняття Верховною Радою України - IV квартал 2015 року / 2016 рік

412.

Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо удосконалення системи соціального захисту учасників антитерористичної операції

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Реформування системи соціального захисту"

"...створення належної системи соціального захисту учасників АТО"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

I квартал 2016 року

413.

Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо удосконалення системи надання соціальних послуг

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Реформування системи соціального захисту"

"...розвиток мережі неприбуткових організацій, що задовольняють потреби соціально незахищених верств населення у наданні соціальних послуг. Запровадження відповідних механізмів їх фінансування. Широке залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Термін подання Кабінетом Міністрів України - вересень 2015 року

Термін прийняття Верховною Радою України - IV квартал 2015 року / 2016 рік

414.

Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та деяких інших законів України щодо удосконалення системи реабілітації учасників антитерористичної операції

"...забезпечити залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу учасників антитерористичної операції в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров'я, в яких здійснюється реабілітація учасників антитерористичної операції;
опрацювати питання щодо створення для надання спеціалізованої психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам антитерористичної операції регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення таких осіб, залучення до роботи у відповідних центрах, службах кваліфікованих фахівців"

Указ Президента України N 150/2015 від 18.03.2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Термін подання Кабінетом Міністрів України - вересень 2015 року

Термін прийняття Верховною Радою України - IV квартал 2015 року / 2016 рік

415.

Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

"Актуалізація державних соціальних стандартів, гарантій та нормативів у зв'язку з проведенням реформ у сферах доходів населення, надання соціальних послуг, житлово-комунального обслуговування, транспортного обслуговування та зв'язку, охорони здоров'я, забезпечення навчальними закладами, обслуговування закладами культури, фізичної культури і спорту, побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

III квартал 2016 року

416.

Про загальнообов'язкове державне медичне страхування

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Реформування системи соціального захисту"

"...об'єднання фондів державного соціального страхування та забезпечення прозорості їх діяльності"

"...запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування як складової системи соціального страхування"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

III квартал 2016 року

417.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання пільг і монетизації окремих із них

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Реформування системи соціального захисту"

"...ліквідація неефективних пільг; перехід до адресності та монетизації пільг (внесення змін до 25 актів законодавства)"

"...створення сучасної і справедливої системи адресного надання пільг і компенсацій в Україні"

"...остаточне скасування пільг та привілеїв для всіх посадовців. Ніхто не матиме жодних пільг у зв'язку із займаною посадою"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

IV квартал 2017 року

3. ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

418.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Пенсійна реформа"

"...скасування видатків, невластивих соціальному страхуванню, істотне зменшення видатків на адміністрування діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
створення справедливої соціальної системи пенсійного забезпечення, скасування спеціальних пенсій, перехід на єдиний принцип нарахування пенсій, продовження оподаткування високих пенсій. Встановлення єдиних принципів нарахування пенсій в Україні;
поетапне запровадження накопичувального рівня пенсійної системи;
розвиток недержавного пенсійного страхування;
розробка нової редакції Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Комітет з питань податкової та митної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

419.

Пенсійний кодекс України

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Пенсійна реформа"

Прийняття стане завершенням процесу систематизації законодавства про пенсійне забезпечення та чергового масштабного реформування пенсійної системи України

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

IV квартал 2017 року

4. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

420.

Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування

"...трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні - регіональні лікарні - національні референтні центри)"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Угода про асоціацію (ст. 427)

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

421.

Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо вдосконалення діяльності контролюючих органів

"...попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб та імплементація Міжнародних медико-санітарних правил"

Угода про асоціацію (ст. 427)

Комітет з питань охорони здоров'я

III квартал 2015 року / 2016 рік

422.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами лікарських засобів, тютюнових виробів та алкогольних напоїв

"...заборона реклами лікарських засобів"
"...забезпечення пріоритетності оздоровлення, фізичної культури. Популяризація здорового способу життя, культури здоров'я, ранньої діагностики хвороб. Заборона реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв"

Коаліційна угода

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

423.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення у сфері охорони здоров'я реалізації прав осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю

"...під час розроблення проектів Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік та на наступні роки: передбачити окремі бюджетні програми щодо забезпечення дітей з інвалідністю санаторно-курортними путівками, виробами медичного призначення, технічними засобами, що надаються дітям з інвалідністю або їхнім законним представникам у закладах охорони здоров'я для використання в амбулаторних та побутових умовах; збільшити бюджетне фінансування забезпечення інвалідів, у тому числі дітей з інвалідністю, технічними та іншими засобами реабілітації" (Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психологічного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення")

Рекомендації парламентських слухань

Комітет з питань охорони здоров'я

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

IV квартал 2015 року / 2016 рік

424.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення належної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом шляхом податкового стимулювання бізнесу та розвитку державно-приватного партнерства

"...зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ"

"...забезпечення пріоритетності оздоровлення, фізичної культури. Популяризація здорового способу життя, культури здоров'я"
"...створення належної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом шляхом податкового стимулювання бізнесу та розвитку механізмів державно-приватного партнерства"

Угода про асоціацію (ст. 427)

Коаліційна угода

Комітет з питань податкової та митної політики

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

425.

Про лікарські засоби (нова редакція)

"...зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ"

Угода про асоціацію (ст. 427)

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

426.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вільного вибору постачальників медичних послуг, забезпечення їх належної якості та надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Реформування системи охорони здоров'я"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань охорони здоров'я

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

I квартал 2016 року

427.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів

"Внесення змін до законодавства з метою забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів...
Реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів, що передбачає електронізацію закупівель, прямі закупівлі вакцин та лікарських засобів безпосередньо у виробника та інші методи"

Коаліційна угода

Комітет з питань охорони здоров'я

II квартал 2016 року

428.

Про громадське здоров'я

"...підвищення рівня його безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання"

"...попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров'я та проблем в галузі охорони здоров'я, наприклад здоров'я матері і дитини, психічне здоров'я, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність"

Угода про асоціацію (ст. 426, 427, 428)

Комітет з питань охорони здоров'я

II квартал 2016 року

429.

Про трансплантацію органів

"...якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові, тканини та клітин"

Угода про асоціацію (ст. 427, 428)

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

430.

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність із вимогами Директиви 2014/40/ЄС

"...імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном"

Угода про асоціацію (ст. 427, 428)

Комітет з питань податкової та митної політики

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

431.

Про професійну відповідальність та самоврядування медичної професії

"...зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу"

Угода про асоціацію (ст. 427)

Комітет з питань охорони здоров'я

IV квартал 2015 року / 2016 рік

432.

Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування системи охорони здоров'я

"...зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ..."

Угода про асоціацію (ст. 427)

Комітет з питань охорони здоров'я

Комітет з питань бюджету

IV квартал 2015 року / 2016 рік

5. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДИТИНСТВА

433.

Про молодіжну політику в Україні

"...схвалення Концепції молодіжної політики, відродження національно-патріотичного виховання"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

IV квартал 2015 року / 2016 рік

РОЗДІЛ VI. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

434.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... e) управління відходами та ресурсами"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

IV квартал 2015 року / 2016 рік

435.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації відповідно до Директиви N 2003/4/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень"

"...відновлення екологічного моніторингу, передбачення належного фінансування екологічного моніторингу, збір отриманих даних в єдину автоматизовану інформаційну систему (наприклад, внесення змін у Бюджетний кодекс України, що екологічний податок використовується на моніторинг забрудненого чи пошкодженого елементу довкілля)"

"...створити єдину уніфіковану електронну систему доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері довкілля (PRTR+) для органів влади та громадськості з метою надання доступу кожному громадянину до даної інформації та підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони довкілля. Система включатиме дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони довкілля та надасть можливість подавати документи на отримання дозволів в електронній формі"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2016 року

436.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього природного середовища, відповідно до Директиви 2003/35/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень"

"розроблення та запровадження процедур щодо оцінки наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище відповідно до Директиви N 2011/92/ЄЕС та щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля відповідно до Директиви N 2001/42/ЄС"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

III квартал 2016 року

437.

Про внесення змін до Водного кодексу України щодо удосконалення управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, відповідно до директив N 2000/60/ЄС, N 2007/60/ЄС та N 2008/56/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... d) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище"

"...ліквідація територіальних управлінь Держводагенств, передача їхніх функцій басейновим управлінням та басейновим радам (внесення змін до Водного кодексу України)"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2016 року

438.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту диких птахів і збереження природного середовища існування дикої флори та фауни відповідно до директив N 2009/147/ЄС та N 92/43/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)"

"Приведення законодавства про охорону біорізноманіття у відповідність з Директивою N 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директивою N 92/43/ЄС про збереження природного середовища, існування дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними директивами N 97/62/ЄС, N 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2017 року

439.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оцінки впливу окремих державних і приватних проектів та окремих планів і програм на навколишнє природне середовище відповідно до директив N 2011/92/ЄС та N 2001/42/ЄС, з урахуванням Рекомендацій Європейської Комісії 2014/70/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень"

"Щодо розроблення та запровадження процедур оцінки наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище відповідно до Директиви N 2011/92/ЄС та щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля відповідно до Директиви N 2001/42/ЄС"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2016 року

440.

Про внесення змін до Закону України "Про відходи" стосовно підготовки планів щодо управління відходами та програм щодо запобігання утворенню відходів відповідно до Директиви N 2008/98/ЄС, з урахуванням Рекомендацій Європейської Комісії 2014/70/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:
... e) управління відходами та ресурсами"

"Забезпечення впровадження на законодавчому рівні п'ятиступеневої ієрархії поводження з відходами відповідно до Директиви N 2008/98/ЄС про відходи та підготовка планів щодо управління відходами згідно із нею. Гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste). Розроблення і внесення до законодавства змін, пов'язаних з Базельською конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням з метою контролю транскордонного переміщення небезпечних відходів. Впровадження принципу "забруднювач платить" та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладенням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2017 року

441.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел, відповідно до Директиви N 91/676/ЄС

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища..."

Угода про асоціацію (ст. 361)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2017 року

2. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

442.

Кодекс України про надра (нова редакція)

"Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров'я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища..."

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором безпеки: "Програма збереження навколишнього природного середовища"

"...розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надра, зокрема запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонів, детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин)"

"5.1. Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора базового законодавства... що передбачає:
5.1.1. кодифікацію нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття нової редакції Кодексу України про надра, що поєднає удосконалені норми законів України "Про нафту і газ", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про державну геологічну службу", Гірничого закону України, а також врегулювання на рівні закону порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажу...;
5.1.7. виключення вимог щодо обов'язковості для надрокористувачів проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами;
5.1.8. запровадження спрощеного он-лайн доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідних для виявлення комерційної зацікавленості приватних надрокористувачів"

Угода про асоціацію (ст. 361)

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2015 року / 2016 рік

3. САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

443.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очистки міських стічних вод відповідно до Директиви
N 91/271/ЄЕС

"...сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами між Сторонами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров'я людей, тварин та рослин..."

Угода про асоціацію (глава 4)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2016 року

444.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поводження з генетично модифікованими організмами з урахуванням директив Європейського Парламенту та Ради N 2001/18/ЄС, N 2008/27/ЄС, N 2009/41/ЄС

"...сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами між Сторонами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров'я людей, тварин та рослин..."

"розроблення системи контролю за ГМО на виконання Директиви N 2001/18/ЄС про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради N 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями N 2002/623/ЄС та N 2002/811/ЄС, регламентами N 1829/2003 та N 1830/2003 та Директивою N 2008/27/ЄС"

Угода про асоціацію (глава 4)

Коаліційна угода

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

IV квартал 2016 року

РОЗДІЛ VII. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ. ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

1. НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ

445.

Про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо розширення кола благодійників антитерористичної операції

"Наразі функціонування воєнізованих формувань спирається значною мірою на позабюджетні джерела фінансування. Для вирішення необхідно вжити таких заходів:
переглянути нормативну базу бюджетування силових структур з метою визначення можливостей позабюджетного фінансування воєнізованих формувань..."

Позачергове послання Президента України

Комітет з питань культури і духовності

II квартал 2015 року / 2016 рік

446.

Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння почесних звань

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором гордості: "Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі"
"Головна мета - формування довіри до України, спрямування її позиціонування у світі на користь політичним та економічним інтересам нашої держави, а також на зміцнення її національної безпеки і відновлення територіальної цілісності.
Ключове завдання - формування позитивного іміджу України як європейської, демократичної, конкурентоздатної держави із сприятливим бізнес-кліматом, зі своїм унікальним місцем у світовому розподілі праці та інтегрованої у глобальні ланцюги створення доданої вартості"

"Скасування застарілої системи відзнак і звань у сфері культури"

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

II квартал 2015 року / 2016 рік

447.

Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових організацій

"8) Податкова реформа
Мета реформи - побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Головними напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та проведенні сплати податків... забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків..."

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Комітет з питань культури і духовності

II квартал 2015 року / 2016 рік

448.

Про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях (особливий період)

"Приведення законодавства про гуманітарну допомогу у відповідність до норм міжнародного гуманітарного права та резолюцій ГА ООН з метою забезпечення виконання зобов'язань держави перед своїми громадянами у кризових ситуаціях (особливий період).
Спрощення процедури визнання, отримання, надання, розподілу гуманітарної та благодійної допомоги, що надається міжнародними та національними гуманітарними організаціями у кризових ситуаціях (особливий період).
Посилення міжвідомчої координації (взаємодії) центральних органів виконавчої влади щодо визнання вантажів (товарів), коштів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою у кризових ситуаціях (особливий період).
Розширення кола осіб - отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги у кризових ситуаціях (особливий період)"

Позачергове послання Президента України

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

IV квартал 2015 року / 2016 рік

2. ПІДТРИМКА КОРІННИХ НАРОДІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

449.

Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини в Україні"

"2. Цілями політичного діалогу є:
... e) зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ"

Передбачено першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії, зокрема за вектором відповідальності: "Програма національної єдності та підтримки національних меншин"

"забезпечення юридичного захисту законних інтересів кримськотатарського народу та громадян України інших національностей, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей (у тому числі тих, які тимчасово виїхали із зазначених територій)"

Угода про асоціацію (ст. 4)

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Коаліційна угода

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

450.

Про внесення змін до Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо забезпечення статусу української мови як єдиної державної та рівності регіональних мов або мов меншин

"Наступ на українську ментальність, традиційні цінності, мову, культуру, систему освіти, історичну пам'ять народу, національні церкви переслідує стратегічну мету - знищення ідентичності української нації, яка є системоутворювальним складником української громадянської нації та Української національної держави... Мовно-культурна політика української держави має стати інструментом формування світогляду громадян, їх способу сприйняття світу та власної ідентичності на основі демократичних цінностей, притаманних українській нації та українському громадянському суспільству..."

"Гарантування державою повної свободи використання будь-якої мови у приватному житті та міжлюдських взаєминах та водночас забезпечення неухильного використання української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Право українців на доступ до освіти, культури, отримання послуг українською мовою буде надійно захищено. Посилення стимулювання та контролю за вивченням іноземних мов, передовсім мов держав - членів ЄС"

Позачергове послання Президента України

Коаліційна угода

Комітет з питань культури і духовності

II квартал 2015 року / 2016 рік

451.

Про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" щодо розширення категорій репресованих, що підлягають реабілітації

1. "Культивування пам'яті про опір тоталітаризму, визвольну боротьбу та рух за дотримання прав людини, визнання на державному рівні осіб та організацій, що боролися за незалежність України та дотримання прав людини, а також засудження тоталітарного комуністичного режиму. Заборона комуністичної,нацистської, фашистської, антиукраїнської пропаганди у будь-яких проявах. Завершення декомунізації усіх сфер суспільного життя..."
"Забезпечення загального доступу до архівних документів, у тому числі архівів репресивних органів СРСР"

Коаліційна угода

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

II квартал 2015 року / 2016 рік

3. МІГРАЦІЯ ТА ПРИТУЛОК

452.

Про державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб

"На тлі загальної невирішеності житлової проблеми в Україні необхідність розміщення переселенців створює додаткову напруженість у сфері забезпечення житлом. Недостатність зусиль держави щодо захисту соціальних прав громадян України, які вимушено покинули місця проживання в зоні АТО, неминуче знижує довіру переселенців до влади, передусім центральної, створює соціальну напруженість у місцях їх перебування..."
"Необхідно забезпечити базові потреби переселенців у житлі... Перелік заходів має враховувати постійне зростання кількості вимушених переселенців в окремих регіонах, на які припадає найбільше навантаження щодо забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених осіб..."

"Створення належної системи соціального захисту учасників АТО та вимушених переселенців"

Позачергове послання Президента України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

IV квартал 2015 року / 2016 рік

4. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА

453.

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

"Роздержавлення друкованих ЗМІ державної та комунальної форм власності... Забезпечення прозорості та демонополізації медіавласності"

Коаліційна угода

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

IV квартал 2015 року / 2016 рік

454.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення блокування діяльності засобів масової інформації

"Співробітництво може включати, inter alia, питання підготовки журналістів та інших працівників медіа-сфери, як друкованих, так і електронних видань, а також питання підтримки засобів масової інформації (громадських і приватних) з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв'язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи"

"Посилення відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності, у тому чис