Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Письма о внесении изменений в Финансовое соглашение (Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 08.04.2015 № 297-VIII
действует с 06.05.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Листа про внесення змін до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Лист про внесення змін до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчинений 9 січня 2014 року в м. Люксембурзі та 9 липня 2014 року в м. Києві, який набирає чинності з дати письмового повідомлення Європейським інвестиційним банком про набрання чинності Листом про внесення змін після дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином підписано всіма сторонами, та дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином ратифіковано Верховною Радою України (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 квітня 2015 року

N 297-VIII

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

 

Міністерство фінансів України ("Позичальник")
вул. Грушевського 12/2
Київ, 01008

Заступнику Міністра фінансів України
Рибаку Сергію Олександровичу

Люксембург, 9 січня 2014 року

JU OPS/CE&ENCA/GG/lw/2014-0053

Тема:

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"
(FI N 24.668, Serapis N 2006 0447)
Фінансова Угода між Європейським інвестиційним банком (далі - Банк) і Україною від 20 жовтня 2008 року (далі - Фінансова Угода)

ЗМІНИ N 2 ДО УГОДИ

Шановні панове,

Терміни, позначені великими літерами, що вживаються у даному листі ("Лист про внесення змін") без тлумачення, мають визначення, надане їм у Фінансовій Угоді.

Ми посилаємося на запит у листі від Міністерства фінансів України від 21 лютого 2013 року та наші недавнішні переговори щодо внесення певних змін до Фінансової Угоди, а саме, подовження Останньої дати вибірки кредиту з 31 грудня 2012 року (Остання дати вибірки кредиту була узгоджена між Сторонами згідно із Листом про доповнення до Угоди від 15 грудня 2011 року (Лист-доповнення) до 30 червня 2015 року, тим самим регулюючи Спред згідно із статтею 3.01B Фінансової Угоди.

Ми погоджуємося подовжити Останню дату вибірки кредиту до 30 червня 2015 року у відповідності до викладених умов та положень та за умови зміни Спреду у Фінансовій Угоді, як викладено далі. Ми також погоджуємося зробити необхідні наступні зміни до Технічного Опису, наведеного у додатку, про що детальніше викладено далі.

1. Зміни

Відповідно до статті 12.03 "Внесення змін" Фінансової Угоди, до Фінансової Угоди вносяться наступні зміни, які набувають чинності від Дати набрання чинності:

a) У статті 1.02B Фінансової Угоди, слова (відповідно до внесених змін до Фінансової Угоди Листом - доповнення):

"Час від часу не пізніше, ніж за 15 днів до 31 грудня 2012 року (така дата надалі - "Остання дата вибірки кредиту"),"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Час від часу не пізніше, ніж за 15 днів до 30 червня 2015 року (така дата надалі - "Остання дата вибірки кредиту"),"

b) У статті 3.01B Фінансової Угоди, слова:

24.04.2014  Я, Головіна Т. П., начальник відділу перекладів Київської торгово-промислової палати засвідчую вірність перекладу з англійської мови на українську.

тел/факс +38044 234 80 71 e-mail: tanya@kiev-chamber.org.ua

"Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу із ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої наведено нижче) один раз на півроку або один раз на рік у кінці періоду, у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки".

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу із ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої наведено нижче) один раз на півроку у кінці періоду, у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки".

c) У статті 3.01B Фінансової Угоди, слова:

"Базисний період ФСППС" означає шестимісячний або дванадцятимісячний період від однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Базисний період ФСППС починається у Заплановану дату вибірки Траншу;"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Базисний період ФСППС" означає шестимісячний період від однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Базисний період ФСППС починається у Заплановану дату вибірки Траншу";

d) У статті 3.01B Фінансової Угоди, слова:

"Спред означає 0.55 % (п'ятдесят п'ять базисних пунктів) річних"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Спред означає 0.787 % (сімдесят вісім крапка сім базисних пунктів) річних"

e) У Додатку А "Технічний опис" Фінансової Угоди, слова (відповідно до внесених змін до Фінансової Угоди Листом-доповнення):

"Очікується, що будівництво в рамках Проекту розпочнеться в 2012 році та завершиться в 2014 році."

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Очікується, що будівництво в рамках Проекту розпочнеться в 2012 році та завершиться в 2015 році."

Для уникнення будь-яких сумнівів, усі інші положення Фінансової Угоди:

a) залишаються чинними, дійсними і такими, що мають юридичну силу, і

b) застосовуються без жодних застережень, відмов або обмежень, незважаючи на зміни, викладені у цьому листі.

2. Загальні положення

Цей Лист про внесення змін регулюється та тлумачиться згідно із нормами міжнародного публічного права. Положення статті 11.01 "Законодавство, що застосовується" та статті 11.02 "Арбітраж" Фінансової Угоди розповсюджуються та складають частину цього Листа про внесення змін з урахуванням усіх необхідних змін (не порушуючи жодних інших умов) та із відповідним посиланням на цю Угоду у цьому Листі про внесення змін.

Незважаючи на будь-що сказане вище про зворотнє, нічого в цьому Листі про внесення змін або в домовленості, яка встановлюється прийняттям Позичальника цього листа, не являє собою відмову, самозречення або іншої зміни будь-яких імунітетів, привілеїв чи пільг Банку.

24.04.2014  Я, Головіна Т. П., начальник відділу перекладів Київської торгово-промислової палати засвідчую вірність перекладу з англійської мови на українську.

тел/факс +38044 234 80 71 e-mail: tanya@kiev-chamber.org.ua

Цей Лист про внесення змін не містить жодної згоди, відмови або поправки щодо будь-яких (визначених будь-яким чином) порушень чи невиконання зобов'язань за Фінансовою Угодою, які можуть виникнути в результаті будь-яких інших обставин у будь-який час, крім як щодо питань, які конкретно вказані в цьому документі.

Відображена в цьому Листі про внесення змін домовленість між сторонами застосовуватиметься тільки до тих конкретних пунктів, які згадуються. Така домовленість не містить жодної упередженої думки про жодні права, які Банк або Позичальник можуть мати тепер або у майбутньому стосовно будь-яких інших обставин або інших пунктів, крім тих конкретних питань, які згадуються в цьому документі (та існують на дату складання цього документу або в будь-який інший період).

Комісія за вищевказані запропоновані внесені зміни Банком не стягуватиметься.

Будь-ласка, сповістіть про своє погодження із вищенаведеним шляхом парафування кожної сторінки цього Листа про внесення змін, підписавши та поставивши дату на усіх чотирьох оригіналах цього Листа про внесення змін. Слідом за підписанням, будь-ласка, відправте рекомендованим листом або кур'єрською службою два підписані належним чином оригінали разом із копіями уповноважень на підпис тих осіб, що підписуватимуть від імені Позичальника, до Банку з позначкою "до уваги пана Гарса Грісбрука".

Зміни, викладені в цьому Листі про внесення змін, наберуть чинності в дату ("Дата набрання чинності"), коли Банк повідомить Вас письмово про набуття чинності Листа про внесення змін, після дати залежно від того, що наступить пізніше:

(a) дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином підписано всіма сторонами; та

(b) дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином ратифіковано Верховною Радою України, якщо це вимагається відповідно до законодавства України.

З повагою,

 

Європейський інвестиційний банк

М. Хьоніке

В. Жарде

/Підпис/

/Підпис/

Погоджено
за та від імені
України

 

__________________________

/Підпис/

Ім'я:

Посада:

Дата:

 

____________

Опрос