Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разведывательных органов Украины

ВР Украины
Закон от 19.03.2015 № 267-VIII
действует с 12.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвідувальних органів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2013 р., N 21, ст. 208) доповнити реченням такого змісту: "Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення такого заходу не може перевищувати шести місяців".

2. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. N 94; 2006 р., N 14, ст. 116; 2011 р., N 4, ст. 27):

1) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки і застосування Збройних Сил України для оборони держави та боротьби з тероризмом. Під час добування розвідувальної інформації органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України застосовують технічні засоби розвідки, а в особливий період і під час залучення до боротьби з тероризмом - спеціальні технічні засоби. У таких випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і військових частин не поширюються положення цього Закону та Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", якими регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту";

2) у статті 9:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, визначеному законодавством";

доповнити абзацом такого змісту:

"проникати в міжнародні терористичні, злочинні групи чи організації, а також організації, що здійснюють підривну діяльність проти України, з метою запобігання чи припинення їхньої протиправної діяльності та встановлення осіб, які їм сприяють".

3. У статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2011 р., N 31, ст. 303; 2013 р., N 41, ст. 550; 2014 р., N 14, ст. 595, N 29, ст. 942):

1) абзац другий частини першої після слів "або регіонального органу Служби безпеки України" доповнити словами "військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України";

2) перше речення частини третьої після слів "на військовому обліку" доповнити словами "військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України";

3) перше речення абзацу першого частини п'ятої після слів "регіональні органи Служби безпеки України" доповнити словами "військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України - Служба зовнішньої розвідки України".

4. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 33 слова "іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади" замінити словами "Служби зовнішньої розвідки України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення";

2) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

3) у статті 37:

абзац сьомий пункту 2 частини першої доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

абзац перший частини шостої після слів "або регіональних органах Служби безпеки України" доповнити словами "військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про Службу безпеки України" і "Про Службу зовнішньої розвідки України".

5. Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 8, ст. 94; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Зарахування у запас Служби зовнішньої розвідки України або Збройних Сил України

Військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які вислужили встановлені строки військової служби і звільнені з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України, зараховуються у запас Служби зовнішньої розвідки України або Збройних Сил України у порядку, визначеному Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 березня 2015 року
N 267-VIII

 

Опрос