Идет загрузка документа (1537 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год"

ВР Украины
Закон от 02.03.2015 № 217-VIII
действует с 13.03.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 502.259.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 474.745.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.514.031,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 566.869.708,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 537.566.703 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 29.303.005,7 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 75.820.006,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.953.010,5 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону";

2) у статті 5 цифри "1.176.060.356,4" замінити цифрами "1.393.950.825,4";

3) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Дозволити Кабінету Міністрів України створити у 2015 році стабілізаційний (резервний) енергетичний фонд у розмірі до 1.000.000 тис. доларів США за рахунок коштів зовнішнього запозичення, що можуть бути залучені під державні гарантії понад обсяги, встановлені абзацом першим цієї статті. Кабінету Міністрів України затвердити порядок формування і використання коштів такого фонду";

4) статтю 11 доповнити пунктами 7 - 9 такого змісту:

"7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону, у таких підприємств";

5) статтю 14 доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

"15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону)";

6) у частині першій статті 15 цифри "65.400.000" замінити цифрами "60.500.000";

7) статтю 19 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

8) у статті 25 слова "сфери управління Державного управління справами" замінити словами "сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, Державного управління справами";

9) пункт 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому";

10) пункт 2 статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному";

11) доповнити статтями 29 - 31 такого змісту:

"Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та медичної субвенції між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України".

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менше ніж на 360 календарних днів";

12) у розділі "Прикінцеві положення":

у пункті 7 цифри та слово "3, 5 та 7" замінити цифрами та словом "4, 7 та 10";

в абзаці третьому пункту 9 слова і цифри "частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 42, ст. 529; 2010 р., N 43, ст. 529; 2010 р., N 44 - 45)" замінити словами і цифрами "Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529 із наступними змінами)";

доповнити пунктами 14 - 17 такого змісту:

"14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб'єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового і юридичного радників за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.

Дозволити Міністерству фінансів України та Київській міській раді здійснити правочин щодо переведення місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями (крім запозичень від міжнародних фінансових організацій) Київської міської ради до державного боргу. За результатами такого правочину Київська міська рада погашає заборгованість перед державою на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

15. Зупинити на 2015 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

16. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

17. Кабінету Міністрів України передбачати необхідні кошти Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рахунок державного бюджету протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України";

13) внести зміни до додатків NN 1 - 8 та N 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків NN 1 - 9 до цього Закону, виклавши додатки N 8 та N 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 217-VIII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом доходів:

502259708,0

474745676,6

27514031,4

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

498615538,1

471101506,7

27514031,4

10000000

Податкові надходження

396795046,1

393895046,1

2900000,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

78240531,9

77540531,9

700000,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

35915000,0

35215000,0

700000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

44678958,6

44678958,6

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

42049033,8

42049033,8

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3151409,2

3151409,2

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

30766130,8

30766130,8

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

1711900,0

1711900,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

231941691,2

229741691,2

2200000,0

14010000

Податок на додану вартість

171916032,0

169716032,0

2200000,0

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

94729000,0

92529000,0

2200000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-58100000,0

-58100000,0

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

135287032,0

135287032,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

33847000,0

33847000,0

 

15010000

Ввізне мито

33602000,0

33602000,0

 

17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси

6591528,7

6591528,7

 

17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування

3774436,5

3774436,5

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

2985732,5

2985732,5

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

225549,9

225549,9

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

563154,1

563154,1

 

20000000

Неподаткові надходження

94431737,5

73781519,7

20650217,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

66300538,7

66297132,0

3406,7

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

60500000,0

60500000,0

 

21080000

Інші надходження

1177474,4

1174067,7

3406,7

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4378379,7

2552694,5

1825685,2

22030000

Судовий збір

968829,5

 

968829,5

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

574205,4

574205,4

 

24000000

Інші неподаткові надходження

5281018,1

4931693,2

349324,9

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

982886,5

982886,5

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

423771,6

423771,6

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

557462,6

557462,6

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

2838072,7

2838072,7

 

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

291748,6

291748,6

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

18471801,0

 

18471801,0

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

18356600,6

 

18356600,6

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

115200,4

 

115200,4

40000000

Офіційні трансферти

4969972,9

3346372,9

1623600,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

4969972,9

3346372,9

1623600,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

574172,9

574172,9

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

4395800,0

2772200,0

1623600,0

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

75820006,1

61953010,5

13866995,6

400000

Фінансування за борговими операціями

145310151,2

131153010,5

14157140,7

401000

Запозичення

396938412,2

382781271,5

14157140,7

401100

Внутрішні запозичення

110201271,5

110201271,5

 

401200

Зовнішні запозичення

286737140,7

272580000,0

14157140,7

402000

Погашення

-251628261,0

-251628261,0

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-128042164,6

-128042164,6

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-123586096,4

-123586096,4

 

600000

Фінансування за активними операціями

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

537566703,0

499547405,0

55857068,3

4616346,1

36519298,0

29303005,7

21270575,5

1689990,2

896345,8

8032430,2

566869708,7

0300000

 

Державне управління справами

972563,9

908383,1

376844,7

58999,7

64180,8

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1152661,8

0301000

 

Апарат Державного управління справами

962310,9

898130,1

370239,0

58431,6

64180,8

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1142408,8

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

443920,1

418691,1

115501,8

20238,0

25229,0

5896,1

5896,1

2700,0

348,0

 

449816,2

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

32178,8

 

 

 

32178,8

1036,2

 

 

 

1036,2

33215,0

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

248806,3

248806,3

139256,9

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

257306,1

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

245943,8

245943,8

137420,9

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

254443,6

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

213387,9

213387,9

121335,6

12292,3

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

221887,7

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

951808,4

951089,7

619244,0

32569,6

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

1028191,9

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

951808,4

951089,7

619244,0

32569,6

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

1028191,9

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

949230,6

948511,9

619244,0

32569,6

718,7

76383,5

71546,4

31185,0

2754,2

4837,1

1025614,1

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2786280,9

2786280,9

2005218,9

32624,9

 

902000,0

843667,7

169117,6

116794,1

58332,3

3688280,9

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2786280,9

2786280,9

2005218,9

32624,9

 

902000,0

843667,7

169117,6

116794,1

58332,3

3688280,9

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

226676,6

226676,6

165356,1

1296,2

 

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

296729,3

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

449308,9

449308,9

327409,7

3049,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

577325,2

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1576981,0

1576981,0

1146069,8

18289,6

 

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2102431,1

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

88532,5

88532,5

64305,9

883,6

 

30956,3

28588,6

5556,5

5852,8

2367,7

119488,8

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

112439,5

112439,5

81662,4

1133,6

 

41509,6

33204,8

6541,1

4913,6

8304,8

153949,1

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

207217,4

207217,4

150613,2

1931,6

 

70299,1

61120,5

12587,4

9786,7

9178,6

277516,5

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

30278084,9

26492949,4

17063116,3

929851,6

3785135,5

2474726,0

2299032,0

564513,3

79870,8

175694,0

32752810,9

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

14906693,9

14038736,9

9350351,1

542402,8

867957,0

1061995,9

1015502,9

227461,0

30787,6

46493,0

15968689,8

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

13550853,7

12686896,7

8478712,9

433210,1

863957,0

680190,5

649282,4

44561,3

11490,2

30908,1

14231044,2

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

457471,3

457471,3

263702,5

51513,6

 

90239,6

86686,1

22813,1

6844,9

3553,5

547710,9

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

56141,8

56141,8

25942,9

7750,3

 

19633,7

19220,9

5400,9

506,1

412,8

75775,5

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4139,1

4139,1

3226,4

74,9

 

 

 

 

 

 

4139,1

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

10509,3

6509,3

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

10509,3

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

4446008,6

3834361,9

2400470,9

118831,6

611646,7

93700,9

27788,5

5063,0

3630,1

65912,4

4539709,5

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

3788270,3

3547042,1

2199906,5

111067,0

241228,2

50737,3

21907,4

1588,2

3211,0

28829,9

3839007,6

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

144952,6

144613,6

93291,4

7764,6

339,0

6263,6

5881,1

3474,8

419,1

382,5

151216,2

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

56846,5

52809,0

38033,4

 

4037,5

 

 

 

 

 

56846,5

1003000

 

Національна гвардія України

6879789,9

4861368,2

2673472,3

126334,8

2018421,7

193725,1

163397,5

77689,9

3057,1

30327,6

7073515,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

92258,3

92258,3

70600,1

 

 

 

 

 

 

 

92258,3

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

6436691,9

4540070,2

2475807,0

113727,1

1896621,7

176490,1

149758,7

74081,8

1301,1

26731,4

6613182,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

466838,1

427715,2

261874,3

37274,7

39122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1005486,9

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1336,2

1336,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1336,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3578754,4

3330767,2

2376947,7

105007,7

247987,2

586655,3

553694,3

254299,4

42396,0

32961,0

4165409,7

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

13901,2

 

 

 

13901,2

1812,2

 

 

 

1812,2

15713,4

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

269628,2

269628,2

178486,9

12355,3

 

49480,4

42106,6

18121,2

8567,7

7373,8

319108,6

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2267265,5

278091,5

23816,8

1250,3

1989174,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

2614150,3

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2267265,5

278091,5

23816,8

1250,3

1989174,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

2614150,3

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1553400,0

 

 

 

1553400,0

300,0

 

 

 

300,0

1553700,0

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

4259,5

4259,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4259,5

1101520

0431

Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1110000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

814324,9

741646,7

477630,0

40240,9

72678,2

700561,8

134879,9

15879,9

19728,6

565681,9

1514886,7

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

230197,0

165428,9

92100,4

7524,3

64768,1

1629,3

144,4

80,8

 

1484,9

231826,3

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

138542,8

137016,4

91185,2

7515,9

1526,4

30,0

30,0

 

 

 

138572,8

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

19093,1

19093,1

 

 

 

 

 

 

 

 

19093,1

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

1643,5

1643,5

915,2

8,4

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

1759,4

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

30574,4

 

 

 

30574,4

 

 

 

 

 

30574,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27170,7

26488,7

13022,7

3125,9

682,0

 

 

 

 

 

27170,7

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27170,7

26488,7

13022,7

3125,9

682,0

 

 

 

 

 

27170,7

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

27170,7

26488,7

13022,7

3125,9

682,0

 

 

 

 

 

27170,7

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

2761825,8

2761825,8

70397,4

111399,1

 

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2765205,0

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

2761825,8

2761825,8

70397,4

111399,1

 

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2765205,0

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

619541,3

619541,3

 

 

 

 

 

 

 

 

619541,3

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

2028712,7

2028712,7

23675,2

106800,7

 

1713,5

1713,5

968,4

63,0

 

2030426,2

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

23875,0

23875,0

 

 

 

 

 

 

 

 

23875,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

763643,8

757265,7

313983,9

33782,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

872702,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

763643,8

757265,7

313983,9

33782,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

872702,3

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

684814,6

684814,6

300597,0

33042,1

 

106393,7

100984,9

33453,1

5840,5

5408,8

791208,3

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

50000,0

50000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0

1800000

 

Міністерство культури України

2077596,1

2043674,3

365251,5

36999,4

33921,8

233542,8

215505,8

35446,7

5605,0

18037,0

2311138,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

1992903,6

1958981,8

358776,5

36756,8

33921,8

232042,8

214055,8

35446,7

5605,0

17987,0

2224946,4

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

6185,3

6185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6185,3

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

44251,5

14450,0

 

 

29801,5

 

 

 

 

 

44251,5

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек

280713,4

280713,4

181922,2

19358,3

 

19261,4

15648,5

3060,2

606,5

3612,9

299974,8

1801430

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

169721,1

169721,1

108271,0

10374,2

 

33357,5

32499,1

11998,2

2912,8

858,4

203078,6

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

10496,4

10496,4

3743,2

145,4

 

 

 

 

 

 

10496,4

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

5496,4

5496,4

3743,2

145,4

 

 

 

 

 

 

5496,4

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

2100000

 

Міністерство оборони України

39717508,3

28664632,9

14507570,8

1471865,1

11052875,4

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

40537061,2

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

39717508,3

28664632,9

14507570,8

1471865,1

11052875,4

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

40537061,2

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

30661086,4

26007592,7

12828872,7

1456648,5

4653493,7

310990,6

264183,5

41335,8

47800,0

46807,1

30972077,0

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1005556,5

997210,8

574437,3

10448,8

8345,7

187344,4

152685,9

39095,8

7327,9

34658,5

1192900,9

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

1485242,4

1385242,4

909202,6

 

100000,0

124839,2

113461,4

45289,9

 

11377,8

1610081,6

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16245129,3

15647041,0

296251,0

32312,5

598088,3

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

24869159,4

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16241566,2

15643477,9

293869,1

32123,5

598088,3

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

24865596,3

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

94034,3

94034,3

41924,9

13380,6

 

4456,9

3431,9

158,5

1356,0

1025,0

98491,2

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

30599,3

30599,3

15598,0

2358,1

 

3651,4

3321,4

775,0

756,6

330,0

34250,7

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення

125528,5

125528,5

87964,6

3976,8

 

5009,6

4654,9

1422,4

512,7

354,7

130538,1

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3842222,7

3842222,7

 

 

 

1040775,0

989138,3

 

 

51636,7

4882997,7

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10636024,8

10636024,8

 

 

 

6965910,6

6370533,5

 

 

595377,1

17601935,4

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

229855,2

79946,7

27775,0

1519,8

149908,5

16127,8

15922,8

1431,3

730,0

205,0

245983,0

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

557074,0

557074,0

 

 

 

326746,0

299181,7

 

 

27564,3

883820,0

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

54961,0

54961,0

29513,0

6163,0

 

5988,0

4641,0

844,4

1565,2

1347,0

60949,0

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

42368,6

 

 

 

42368,6

15,0

 

 

 

15,0

42383,6

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49307265,4

49307265,4

 

 

 

 

 

 

 

 

49307265,4

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49307265,4

49307265,4

 

 

 

 

 

 

 

 

49307265,4

2211180

0180

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

5824080,1

5824080,1

 

 

 

 

 

 

 

 

5824080,1

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43483185,3

43483185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

43483185,3

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

9087574,1

8502560,9

1524270,3

242977,3

585013,2

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

11295684,8

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

8163058,8

7578228,2

899454,9

194262,5

584830,6

1872602,7

1655019,3

46854,0

16349,4

217583,4

10035661,5

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

721166,1

721166,1

317230,2

70941,3

 

9878,2

9043,9

2281,2

1342,5

834,3

731044,3

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

752734,7

752734,7

260046,1

60502,4

 

18138,8

15599,7

3398,1

1325,0

2539,1

770873,5

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

293837,0

293837,0

118412,4

48407,7

 

11274,0

9776,7

601,7

2008,1

1497,3

305111,0

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

436039,5

436039,5

 

 

 

 

 

 

 

 

436039,5

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

203948,9

203948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

203948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі 200000 тис. грн. на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва

4098857,7

4048857,7

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

4098857,7

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46292193,3

46247193,3

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46421932,1

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46292193,3

46247193,3

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46421932,1

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

46090228,4

46090228,4

 

 

 

 

 

 

 

 

46090228,4

2311430

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3594844,0

2638555,9

756727,8

202575,4

956288,1

662058,6

568422,6

50474,3

315365,8

93636,0

4256902,6

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

625705,4

155516,7

102496,6

4116,8

470188,7

54825,6

26544,4

7198,1

3064,8

28281,2

680531,0

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

12165,4

 

 

 

12165,4

10460,0

 

 

 

10460,0

22625,4

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9041,2

9041,2

6164,3

516,9

 

7449,0

5568,7

2853,1

443,0

1880,3

16490,2

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

584040,5

126017,2

82059,0

3220,9

458023,3

17961,9

7681,0

2545,0

366,9

10280,9

602002,4

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1123832,3

1045207,1

558264,1

193525,7

78625,2

584133,0

522178,2

43276,2

311901,0

61954,8

1707965,3

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

78407,4

 

 

 

78407,4

 

 

 

 

 

78407,4

2407130

0511

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

83408,1

83408,1

 

 

 

 

 

 

 

 

83408,1

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

87051216,3

86856431,6

132119,9

31601,5

194784,7

462827,0

166238,9

40655,3

12321,4

296588,1

87514043,3

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8759946,9

8635083,5

73981,4

28377,7

124863,4

289325,0

65873,8

645,0

2941,9

223451,2

9049271,9

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

71134,1

71134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

71134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43341,5

43341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

43341,5

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3360000,0

3360000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3360000,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

76950072,0

76950072,0

 

 

 

 

 

 

 

 

76950072,0

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

61845180,3

61845180,3

 

 

 

 

 

 

 

 

61845180,3

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій

15104891,7

15104891,7

 

 

 

 

 

 

 

 

15104891,7

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

881094,4

581094,4

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

881094,4

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

881094,4

581094,4

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

881094,4

2511120

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1355092,5

803603,6

384217,5

33884,5

551488,9

462077,0

60751,7

1081,0

81,1

401325,3

1817169,5

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

704669,0

201129,4

28557,9

3668,1

503539,6

461933,2

60643,9

1081,0

1,0

401289,3

1166602,2

2751210

0421

Проведення земельної реформи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751250

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751590

0620

Відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2755000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

555330,2

509380,9

294856,1

25647,3

45949,3

143,8

107,8

 

80,1

36,0

555474,0

2755010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

505495,9

505495,9

294856,1

25647,3

 

143,8

107,8

 

80,1

36,0

505639,7

2755020

0421

Проведення земельної реформи

44800,0

3885,0

 

 

40915,0

 

 

 

 

 

44800,0

2755030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

412052,0

11205,2

 

 

400846,8

2900000,0

2900000,0

 

 

 

3312052,0

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

412052,0

11205,2

 

 

400846,8

2900000,0

2900000,0

 

 

 

3312052,0

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

2900000,0

2900000,0

 

 

 

2900000,0

2761560

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1689309,6

750000,3

459135,2

19867,9

939309,3

530247,2

402995,8

125260,4

17704,2

127251,4

2219556,8

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

670534,4

76024,0

36158,8

2792,5

594510,4

200887,0

106467,0

2250,0

1000,0

94420,0

871421,4

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

4135183,4

4094990,3

416502,5

28072,2

40193,1

174768,4

138910,8

13142,4

30338,6

35857,6

4309951,8

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

3527164,9

3488125,2

16748,1

3861,0

39039,7

 

 

 

 

 

3527164,9

3101220

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

3454391,6

3454391,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3454391,6

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

290715,1

290715,1

203652,7

10965,1

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

406561,8

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

290715,1

290715,1

203652,7

10965,1

 

115846,7

107720,9

12242,4

24038,6

8125,8

406561,8

3108000

 

Державна авіаційна служба України

57906,8

57906,8

31181,3

1980,2

 

 

 

 

 

 

57906,8

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

57906,8

57906,8

31181,3

1980,2

 

 

 

 

 

 

57906,8

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

23230107,1

19128894,8

6470,2

712,9

4101212,3

 

 

 

 

 

23230107,1

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

23230107,1

19128894,8

6470,2

712,9

4101212,3

 

 

 

 

 

23230107,1

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

19114243,7

19114243,7

 

 

 

 

 

 

 

 

19114243,7

3111090

0456

Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве - Львів, Татарів - Кам'янець-Подільський, Стрий - Мамалига)

700000,0

 

 

 

700000,0

 

 

 

 

 

700000,0

3120000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3121000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3121080

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1052376,5

1011687,3

135477,4

2207,0

40689,2

250,0

 

 

 

250,0

1052626,5

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1052376,5

1011687,3

135477,4

2207,0

40689,2

250,0

 

 

 

250,0

1052626,5

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

187785,7

187785,7

23049,0

68,3

 

 

 

 

 

 

187785,7

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

22289,0

22289,0

 

 

 

 

 

 

 

 

22289,0

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

702630,0

665781,3

99649,2

1513,4

36848,7

 

 

 

 

 

702630,0

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх

70994,5

70994,5

 

 

 

 

 

 

 

 

70994,5

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3411020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

1730805,0

1713014,5

763099,0

67152,5

17790,5

26508,8

24838,9

9441,8

3726,8

1669,9

1757313,8

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

483113,6

465323,1

72331,8

6373,2

17790,5

19253,3

18059,0

9101,8

1200,0

1194,3

502366,9

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

259325,5

259325,5

 

 

 

 

 

 

 

 

259325,5

3501410

0113

Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі

71000,0

71000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

71000,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

175243597,2

169579739,1

 

 

4163858,1

3795600,0

 

 

 

3795600,0

179039197,2

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

175243597,2

169579739,1

 

 

4163858,1

3795600,0

 

 

 

3795600,0

179039197,2

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

1113000,0

 

 

 

1113000,0

 

 

 

 

 

1113000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

24414219,3

24414219,3

 

 

 

 

 

 

 

 

24414219,3

3511170

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на будівництво лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні

19000,0

 

 

 

19000,0

 

 

 

 

 

19000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

92672511,7

92672511,7

 

 

 

 

 

 

 

 

92672511,7

3511650

0433

Реалізація програм допомоги Європейського Союзу

 

 

 

 

 

1623600,0

 

 

 

1623600,0

1623600,0

3511800

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровськ на співфінансування проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ"

29000,0

 

 

 

29000,0

 

 

 

 

 

29000,0

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

31889,3

29389,3

18603,1

1527,4

2500,0

 

 

 

 

 

31889,3

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

31889,3

29389,3

18603,1

1527,4

2500,0

 

 

 

 

 

31889,3

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

31889,3

29389,3

18603,1

1527,4

2500,0

 

 

 

 

 

31889,3

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

783152,5

688595,3

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

786687,1

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

783152,5

688595,3

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

786687,1

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

783152,5

688595,3

397584,1

13033,3

94557,2

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

786687,1

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

28678,3

28678,3

20033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

28678,3

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

28678,3

28678,3

20033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

28678,3

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

28678,3

28678,3

20033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

28678,3

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

48312,7

48312,7

14237,8

2474,2

 

289,0

289,0

 

161,0

 

48601,7

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

48312,7

48312,7

14237,8

2474,2

 

289,0

289,0

 

161,0

 

48601,7

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

22404,1

22404,1

11238,1

2310,7

 

289,0

289,0

 

161,0

 

22693,1

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

23099,7

23099,7

1044,7

109,3

 

 

 

 

 

 

23099,7

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

2808,9

2808,9

1955,0

54,2

 

 

 

 

 

 

2808,9

6380000

 

Державне космічне агентство України

2807585,3

108048,8

67541,2

9018,6

2699536,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2810595,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2807585,3

108048,8

67541,2

9018,6

2699536,5

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

2810595,3

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

2357435,1

 

 

 

2357435,1

 

 

 

 

 

2357435,1

6520000

 

Служба безпеки України

4372463,8

3922644,9

2795608,2

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4469021,7

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

4343667,0

3893848,1

2773346,0

89257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4440224,9

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

4030071,3

3813352,4

2773346,0

65597,3

216718,9

24521,6

22936,9

435,9

5608,9

1584,7

4054592,9

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

28796,8

28796,8

22262,2

 

 

 

 

 

 

 

28796,8

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

28796,8

28796,8

22262,2

 

 

 

 

 

 

 

28796,8

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

113242,6

26757,9

12794,6

1402,2

86484,7

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

135569,8

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

113242,6

26757,9

12794,6

1402,2

86484,7

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

135569,8

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

11998,1

11998,1

3956,7

574,3

 

994,0

994,0

194,7

104,8

 

12992,1

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

14759,8

14759,8

8837,9

827,9

 

17128,3

16888,3

9314,5

2110,0

240,0

31888,1

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1246414,8

1011249,9

430102,7

99870,2

235164,9

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1318280,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1246414,8

1011249,9

430102,7

99870,2

235164,9

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1318280,0

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

999743,1

999743,1

425502,7

99633,8

 

34397,9

33330,1

4953,9

6418,9

1067,8

1034141,0

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

373253,7

27344,4

13388,7

1761,2

345909,3

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

591055,0

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

373253,7

27344,4

13388,7

1761,2

345909,3

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

591055,0

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

341689,6

 

 

 

341689,6

215031,5

 

 

 

215031,5

556721,1

 

Зміни до додатка N 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2015 році"

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

1917849,3

14088387,9

16006237,2

-2785865,2

-2010366,6

-4796231,8

-868015,9

12078021,3

11210005,4

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1914849,3

353600,0

2268449,3

-2586566,0

-300,0

-2586866,0

-671716,7

353300,0

-318416,7

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1914849,3

353600,0

2268449,3

-2586566,0

-300,0

-2586866,0

-671716,7

353300,0

-318416,7

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

1914849,3

 

1914849,3

 

 

 

1914849,3

 

1914849,3

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-2582966,0

 

-2582966,0

-2582966,0

 

-2582966,0

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N
п/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2201170

Код бюджетної програми 2301400

з них:

з них:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" і національних меншин

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

1

Вінницька область

3300,0

4038,0

145441,8

2

Волинська область

2200,0

4197,0

88177,9

3

Дніпропетровська область

1200,0

6590,2

346193,9

4

Донецька область

1200,0

6364,7

379912,6

5

Житомирська область

2200,0

3813,5

94624,2

6

Закарпатська область

1100,0

3731,4

102965,6

7

Запорізька область

2200,0

4620,7

160498,3

8

Івано-Франківська область

1100,0

4907,8

122317,3

9

Київська область

1100,0

3227,0

147195,3

10

Кіровоградська область

3300,0

2950,0

120468,2

11

Луганська область

2200,0

3388,3

169542,9

12

Львівська область

2200,0

6359,4

199404,8

13

Миколаївська область

2200,0

3239,3

122847,3

14

Одеська область

1100,0

5375,0

254929,4

15

Полтавська область

2200,0

3610,2

107279,2

16

Рівненська область

2200,0

5255,6

117753,7

17

Сумська область

1100,0

2948,7

99360,9

18

Тернопільська область

1100,0

3131,7

88217,1

19

Харківська область

1100,0

5051,9

204158,6

20

Херсонська область

1100,0

2589,6

97391,1

21

Хмельницька область

2200,0

3324,7

112868,5

22

Черкаська область

1100,0

3270,2

117548,9

23

Чернівецька область

1100,0

2909,1

72976,6

24

Чернігівська область

2200,0

2535,9

118624,6

25

м. Київ

 

19070,1

233734,2

Всього:

42000,0

116500,0

3824432,9

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" "Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Освітня субвенція

Медична субвенція

05202000000

м. Авдіївка

21139,7

23372,0

12202000000

м. Алчевськ

63280,8

72478,0

12203000000

м. Антрацит

47062,0

51192,6

05203000000

м. Артемівськ

67677,6

75840,4

10202000000

м. Біла Церква

141221,8

135411,0

06202000000

м. Бердичів

57964,7

52210,6

08202000000

м. Бердянськ

66513,1

80128,1

07202000000

м. Берегове

26517,0

 

10201000000

м. Березань

12358,8

12028,7

15202000000

м. Білгород-Дністровський

45665,4

37094,3

09202000000

м. Болехів

27821,1

15931,7

13202000000

м. Борислав

32249,9

24523,0

10203000000

м. Бориспіль

45662,6

 

10204000000

м. Бровари

76632,8

63401,7

12204000000

м. Брянка

24266,6

35790,6

09206000000

м. Бурштин

12606,0

10169,3

10211000000

м. Буча

27245,4

19232,7

10205000000

м. Васильків

33861,5

 

23202000000

м. Ватутіне

11203,0

12142,0

04202000000

м. Вільногірськ

14907,4

15794,0

02201000000

м. Вінниця

256270,4

238574,8

14202000000

м. Вознесенськ

32402,5

34653,9

03202000000

м. Володимир-Волинський

28192,4

39867,2

05204000000

м. Вугледар

11620,1

9896,7

18202000000

м. Глухів

18137,4

30962,0

21204000000

м. Гола Пристань

13232,1

 

05205000000

м. Горлівка

159644,9

183502,0

05206000000

м. Дебальцеве

29803,1

30152,1

05207000000

м. Дзержинськ

54059,9

49417,3

05208000000

м. Димитров

40099,3

33423,6

04203000000

м. Дніпродзержинськ

177874,3

163686,0

04201000000

м. Дніпропетровськ

620454,8

623407,8

05209000000

м. Добропілля

60525,9

41825,4

05210000000

м. Докучаєвськ

13560,3

16303,3

05201000000

м. Донецьк

545344,8

635715,9

13203000000

м. Дрогобич

71457,9

68365,2

05211000000

м. Дружківка

38066,4

46005,1

17202000000

м. Дубно

29665,5

24744,8

08203000000

м. Енергодар

45060,1

34986,5

05212000000

м. Єнакієве

67263,5

74341,0

05213000000

м. Жданівка

7858,5

8922,1

06201000000

м. Житомир

197170,6

173874,8

02202000000

м. Жмеринка

33908,4

 

04204000000

м. Жовті Води

29844,1

32042,7

08201000000

м. Запоріжжя

455576,7

507152,5

11202000000

м. Знам'янка

20307,4

 

23203000000

м. Золотоноша

18372,3

19219,5

09201000000

м. Івано-Франківськ

173140,0

155393,0

15203000000

м. Ізмаїл

59492,0

47792,3

20202000000

м. Ізюм

36611,5

45228,6

15204000000

м. Іллічівськ

57225,1

 

10206000000

м. Ірпінь

51096,0

50444,7

09203000000

м. Калуш

51718,6

43691,0

22202000000

м. Кам'янець-Подільський

66551,9

65026,3

23204000000

м. Канів

17391,1

 

21202000000

м. Каховка

26064,0

 

11201000000

м. Кіровоград

181627,0

157694,0

12205000000

м. Кіровськ

17634,4

22788,3

05214000000

м. Кіровське

16521,8

18555,8

03203000000

м. Ковель

60198,2

67441,9

02203000000

м. Козятин

20714,6

16522,2

09204000000

м. Коломия

47428,1

39290,5

16202000000

м. Комсомольськ

37338,2

35703,7

18203000000

м. Конотоп

48265,4

70483,0

06203000000

м. Коростень

49573,6

44851,2

05215000000

м. Костянтинівка

47842,8

51636,8

15205000000

м. Котовськ

30070,1

42971,2

05216000000

м. Краматорськ

121950,8

130480,4

05217000000

м. Красний Лиман

38044,0

30413,7

12206000000

м. Красний Луч

62733,8

82542,1

05218000000

м. Красноармійськ

53960,2

50736,6

12207000000

м. Краснодон

72796,8

69103,3

16203000000

м. Кременчук

150496,2

148558,9

04205000000

м. Кривий Ріг

471604,8

430297,8

17203000000

м. Кузнецовськ

38483,3

25518,5

20203000000

м. Куп'янськ

37549,2

53463,3

02204000000

м. Ладижин

16304,2

15776,2

18204000000

м. Лебедин

17740,4

 

12208000000

м. Лисичанськ

66154,4

78808,2

20204000000

м. Лозова

42517,5

37137,5

16204000000

м. Лубни

33316,2

38494,3

12201000000

м. Луганськ

248400,2

297001,5

03201000000

м. Луцьк

188326,2

137500,6

13201000000

м. Львів

518573,5

487687,2

20205000000

м. Люботин

18803,1

16550,9

06205000000

м. Малин

21171,3

29373,3

05219000000

м. Макіївка

208406,4

260977,6

04206000000

м. Марганець

31559,8

32746,5

05220000000

м. Маріуполь

286012,8

323843,8

08204000000

м. Мелітополь

94950,5

103064,3

14201000000

м. Миколаїв

292416,6

325906,7

16205000000

м. Миргород

26454,2

 

02205000000

м. Могилів-Подільський

25384,4

20602,8

13204000000

м. Моршин

4145,1

5237,6

07203000000

м. Мукачеве

72411,5

54194,0

04207000000

м. Нікополь

83738,1

79061,2

22203000000

м. Нетішин

27390,0

22895,0

25202000000

м. Ніжин

46887,1

47324,0

21203000000

м. Нова Каховка

47316,0

45578,6

25204000000

м. Новгород-Сіверський

7955,9

9171,2

13205000000

м. Новий Розділ

21029,0

19619,5

03204000000

м. Нововолинськ

38137,0

37842,5

06204000000

м. Новоград-Волинський

45462,5

36103,6

05221000000

м. Новогродівка

9702,6

10173,6

24202000000

м. Новодністровськ

7579,8

6791,8

04208000000

м. Новомосковськ

53040,7

46849,5

10212000000

м. Обухів

28620,9

 

15201000000

м. Одеса

705025,4

659029,1

11203000000

м. Олександрія

61437,6

61543,1

04209000000

м. Орджонікідзе

27227,3

28678,2

17204000000

м. Острог

9623,5

 

18205000000

м. Охтирка

34224,3

40854,9

14203000000

м. Очаків

9673,8

 

04210000000

м. Павлоград

78913,6

71883,9

12209000000

м. Первомайськ (Луганська обл.)

22253,4

25659,2

14204000000

м. Первомайськ (Миколаївська обл.)

47931,3

44007,6

20206000000

м. Первомайський

22018,0

30438,6

10207000000

м. Переяслав-Хмельницький

21605,0

 

04211000000

м. Першотравенськ

20654,8

18869,8

16201000000

м. Полтава

191635,7

192741,4

25203000000

м. Прилуки

38702,3

38270,1

17201000000

м. Рівне

173562,4

158046,1

10208000000

м. Ржищев

4624,1

4884,6

12210000000

м. Ровеньки

58843,8

54822,0

18206000000

м. Ромни

33162,8

28415,1

12211000000

м. Рубіжне

31304,0

39686,6

13206000000

м. Самбір

28443,3

 

12212000000

м. Свердловськ

77957,3

72596,7

11204000000

м. Світловодськ

29482,9

39108,1

05222000000

м. Селидове

31538,4

36126,8

12213000000

м. Сєверодонецьк

69253,4

79704,8

04212000000

м. Синельникове

23715,6

 

22204000000

м. Славута

28175,4

 

10209000000

м. Славутич

18391,8

15528,4

05223000000

м. Слов'янськ

95981,3

90843,3

23205000000

м. Сміла

46849,3

44682,7

05224000000

м. Сніжне

39653,3

46966,8

22205000000

м. Старокостянтинів

31281,5

 

12214000000

м. Стаханов

50024,8

61614,3

13207000000

м. Стрий

47755,5

42690,3

18201000000

м. Суми

176983,7

176732,7

15206000000

м. Теплодар

6629,5

6421,7

04213000000

м. Тернівка

22084,4

18937,1

19201000000

м. Тернопіль

187334,1

137833,3

08205000000

м. Токмак

20398,2

22154,9

05225000000

м. Торез

43268,2

54547,4

13208000000

м. Трускавець

14615,5

19538,7

07201000000

м. Ужгород

101579,6

82004,9

23206000000

м. Умань

57793,7

56074,8

10210000000

м. Фастів

40292,7

 

20201000000

м. Харків

805395,5

936099,9

05226000000

м. Харцизьк

65591,7

68268,1

21201000000

м. Херсон

235806,4

221198,8

22201000000

м. Хмельницький

202825,4

169696,6

02206000000

м. Хмільник

20617,4

 

07204000000

м. Хуст

44869,8

 

13209000000

м. Червоноград

60406,3

55924,3

23201000000

м. Черкаси

173936,4

186519,2

24201000000

м. Чернівці

179914,0

166845,0

25201000000

м. Чернігів

189228,0

192160,2

07205000000

м. Чоп

7519,8

 

19202000000

м. Чортків

26028,1

 

20207000000

м. Чугуїв

24586,8

 

05227000000

м. Шахтарськ

39139,4

40216,4

22206000000

м. Шепетівка

45154,4

 

18207000000

м. Шостка

45879,1

58662,0

15207000000

м. Южне

23335,2

20120,7

14205000000

м. Южноукраїнськ

26076,1

25658,6

09205000000

м. Яремче

27385,5

17615,1

05228000000

м. Ясинувата

21680,0

17523,0

05301000000

Амвросіївський р-н

41320,1

27278,8

15301000000

Ананьївський р-н

32114,5

16329,3

06301000000

Андрушівський р-н

41461,1

20733,8

12301000000

Антрацитівський р-н

26045,0

18553,6

04301000000

Апостолівський р-н

57378,8

35441,1

14301000000

Арбузинський р-н

25669,4

12202,2

05302000000

Артемівський р-н

50342,5

30672,7

15302000000

Арцизський р-н

48638,3

26932,1

20301000000

Балаклійський р-н

71260,3

49728,8

15303000000

Балтський р-н

44432,1

25138,8

06302000000

Баранівський р-н

46126,2

24505,0

20302000000

Барвінківський р-н

27212,5

13957,7

10301000000

Баришівський р-н

44123,6

20485,2

02301000000

Барський р-н

60920,5

32194,3

25301000000

Бахмацький р-н

44681,4

28486,1

14302000000

Баштанський р-н

43592,8

22303,8

06303000000

Бердичівський р-н

38725,9

17380,7

08301000000

Бердянський р-н

28627,2

15715,3

07301000000

Берегівський р-н

76975,4

45858,9

19301000000

Бережанський р-н

47163,6

24742,1

14303000000

Березанський р-н

30310,2

13883,5

15304000000

Березівський р-н

42114,7

19790,0

17301000000

Березнівський р-н

126577,0

36278,0

14304000000

Березнегуватський р-н

24302,7

12159,7

21301000000

Бериславський р-н

47676,1

28515,6

02302000000

Бершадський р-н

66601,5

36964,0

15305000000

Білгород-Дністровський р-н

81566,2

35291,8

12302000000

Біловодський р-н

24687,8

14569,4

22301000000

Білогірський р-н

37328,6

16391,9

21302000000

Білозерський р-н

68670,3

39081,0

12303000000

Білокуракинський р-н

27398,5

11645,6

18301000000

Білопільський р-н

44960,8

31703,5

10302000000

Білоцерківський р-н

55332,7

30357,6

15306000000

Біляївський р-н

122351,7

54396,2

20303000000

Близнюківський р-н

25856,0

11933,2

11301000000

Бобринецький р-н

30313,5

15660,8

25302000000

Бобровицький р-н

37454,7

21151,0

20304000000

Богодухівський р-н

35082,0

23777,3

09301000000

Богородчанський р-н

95957,5

43361,5

10303000000

Богуславський р-н

35682,7

21486,7

15307000000

Болградський р-н

65477,0

40648,4

25303000000

Борзнянський р-н

33621,8

20904,4

10304000000

Бориспільський р-н

55961,2

70278,0

20305000000

Борівський р-н

19655,5

10413,3

10305000000

Бородянський р-н

59129,2

33818,4

19302000000

Борщівський р-н

73214,4

40900,8

14305000000

Братський р-н

24421,3

10732,6

10306000000

Броварський р-н

80295,9

40804,6

13301000000

Бродівський р-н

69393,3

35129,9

06304000000

Брусилівський р-н

22008,5

9222,1

18302000000

Буринський р-н

29290,2

16484,5

13302000000

Буський р-н

56428,1

27228,8

19303000000

Бучацький р-н

84850,1

37266,6

20306000000

Валківський р-н

31546,2

19373,4

25304000000

Варвинський р-н

17143,1

10215,3

08302000000

Василівський р-н

58351,9

39126,4

04302000000

Васильківський р-н (Дніпропетровська обл.)

32589,3

20622,6

10307000000

Васильківський р-н (Київська обл.)

72008,1

59127,4

16301000000

Великобагачанський р-н

26679,2

15597,0

07302000000

Великоберезнянський р-н

32879,6

16302,8

08303000000

Великобілозерський р-н

12465,0

4900,9

20307000000

Великобурлуцький р-н

27499,7

13711,5

21303000000

Великолепетиський р-н

17395,9

10125,4

15308000000

Великомихайлівський р-н

37574,6

18037,9

05303000000

Великоновосілківський р-н

46950,1

24781,1

21304000000

Великоолександрівський р-н

34403,6

15522,9

18303000000

Великописарівський р-н

20237,4

12367,0

04303000000

Верхньодніпровський р-н

45455,3

33589,8

21305000000

Верхньорогачицький р-н

12584,9

7286,6

09302000000

Верховинський р-н

75910,3

21203,4

14306000000

Веселинівський р-н

31302,0

13831,6

08304000000

Веселівський р-н

25178,2

13034,8

24301000000

Вижницький р-н

75836,7

32735,2

07303000000

Виноградівський р-н

160591,0

68274,7

21306000000

Високопільський р-н

14923,0

9014,3

10308000000

Вишгородський р-н

69981,1

43022,3

08305000000

Вільнянський р-н

46687,5

28764,4

11302000000

Вільшанський р-н

15077,7

7879,3

02303000000

Вінницький р-н

74840,3

46493,0

22302000000

Віньковецький р-н

28266,5

15498,0

20308000000

Вовчанський р-н

42684,6

28848,0

14307000000

Вознесенський р-н

33154,8

7669,9

05304000000

Волноваський р-н

105822,4

63238,5

07304000000

Воловецький р-н

42197,7

17117,1

05305000000

Володарський р-н (Донецька обл.)

28291,8

17572,6

10309000000

Володарський р-н (Київська обл.)

19758,5

11051,9

06305000000

Володарсько-Волинський р-н

41225,7

20916,6

03301000000

Володимир-Волинський р-н

30486,5

 

17302000000

Володимирецький р-н

118350,6

36140,1

22303000000

Волочиський р-н

55487,9

31918,6

14308000000

Врадіївський р-н

23238,0

10556,9

16302000000

Гадяцький р-н

50639,3

33217,7

11303000000

Гайворонський р-н

34178,6

23488,2

02304000000

Гайсинський р-н

69688,6

35172,1

09303000000

Галицький р-н

50104,2

26957,4

21307000000

Генічеський р-н

57523,3

35704,6

24302000000

Герцаївський р-н

48411,6

18888,3

24303000000

Глибоцький р-н

100447,7

42406,7

16303000000

Глобинський р-н

52107,4

27882,3

18304000000

Глухівський р-н

24771,1

6231,4

11304000000

Голованівський р-н

32376,8

19514,5

21308000000

Голопристанський р-н

60484,8

37010,4

21309000000

Горностаївський р-н

25356,6

11627,5

09304000000

Городенківський р-н

62285,8

32821,5

23301000000

Городищенський р-н

35682,9

25401,5

25305000000

Городнянський р-н

29582,1

17895,7

13303000000

Городоцький р-н (Львівська обл.)

77734,9

40513,6

22304000000

Городоцький р-н (Хмельницька обл.)

53685,7

30183,6

03302000000

Горохівський р-н

74906,2

31227,7

17303000000

Гощанський р-н

54729,7

21319,4

16304000000

Гребінківський р-н

23834,9

13776,6

08306000000

Гуляйпільський р-н

28496,6

16715,1

19304000000

Гусятинський р-н

76931,0

36658,6

20309000000

Дворічанський р-н

20726,4

10987,8

17304000000

Демидівський р-н

20283,6

8742,1

22305000000

Деражнянський р-н

34480,6

19750,6

20310000000

Дергачівський р-н

68411,9

56810,8

16305000000

Диканський р-н

21277,4

11524,3

04304000000

Дніпропетровський р-н

69677,3

52121,1

05306000000

Добропільський р-н

14877,4

9988,7

11305000000

Добровеличківський р-н

38882,1

20981,9

09305000000

Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)

114573,5

49898,0

11306000000

Долинський р-н (Кіровоградська обл.)

35462,2

20869,4

14309000000

Доманівський р-н

27381,1

15172,1

23302000000

Драбівський р-н

38794,3

22061,5

13304000000

Дрогобицький р-н

76227,5

39412,7

17305000000

Дубенський р-н

64244,2

27107,8

17306000000

Дубровицький р-н

75967,8

28046,7

22306000000

Дунаєвецький р-н

74635,6

38662,4

14310000000

Єланецький р-н

17514,4

9229,9

06307000000

Ємільчинський р-н

51153,7

20336,8

23303000000

Жашківський р-н

51154,5

23170,0

13305000000

Жидачівський р-н

73519,6

41531,2

06308000000

Житомирський р-н

58920,7

41685,8

02305000000

Жмеринський р-н

41684,7

44225,7

13306000000

Жовківський р-н

142176,9

62499,6

14311000000

Жовтневий р-н

56540,5

30014,5

19305000000

Заліщицький р-н

56852,1

28739,7

08307000000

Запорізький р-н

51771,8

34768,4

17307000000

Зарічненський р-н

61082,8

20311,9

24304000000

Заставнівський р-н

61918,0

30030,1

20311000000

Зачепилівський р-н

18982,3

9325,8

19306000000

Збаразький р-н

70492,7

34665,8

19307000000

Зборівський р-н

55819,4

25486,5

23304000000

Звенигородський р-н

49500,7

27731,8

10310000000

Згурівський р-н

21320,0

10533,2

17308000000

Здолбунівський р-н

62606,2

33706,2

16306000000

Зінківський р-н

34428,9

21659,8

20312000000

Зміївський р-н

61529,9

44124,7

11307000000

Знам'янський р-н

29733,2

33580,6

23305000000

Золотоніський р-н

53085,2

25967,2

13307000000

Золочівський р-н (Львівська обл.)

83061,6

40741,0

20313000000

Золочівський р-н (Харківська обл.)

30745,2

16383,0

03303000000

Іваничівський р-н

46698,6

19130,5

15309000000

Іванівський р-н (Одеська обл.)

33643,5

15625,7

21310000000

Іванівський р-н (Херсонська обл.)

17316,8

8418,5

10311000000

Іванківський р-н

35305,0

18314,8

15310000000

Ізмаїльський р-н

62336,6

30087,5

20314000000

Ізюмський р-н

23403,0

 

22307000000

Ізяславський р-н

54937,0

27225,4

02306000000

Іллінецький р-н

48597,8

22877,3

07305000000

Іршавський р-н

136535,8

57501,3

25306000000

Ічнянський р-н

31548,8

20242,8

10312000000

Кагарлицький р-н

35917,1

20706,4

14312000000

Казанківський р-н

23704,4

11899,3

21311000000

Каланчацький р-н

27805,6

12919,3

02307000000

Калинівський р-н

66820,2

35293,7

09306000000

Калуський р-н

64767,4

35508,8

22308000000

Кам'янець-Подільський р-н

66332,9

41170,4

08308000000

Кам'янсько-Дніпровський р-н

40824,0

24695,1

03304000000

Камінь-Каширський р-н

103728,5

36204,9

13308000000

Кам'янка-Бузький р-н

68211,0

33443,9

23306000000

Кам'янський р-н

30587,8

17551,4

23307000000

Канівський р-н

23707,0

29156,5

16307000000

Карлівський р-н

38457,0

20872,2

23308000000

Катеринопільський р-н

25300,7

14805,2

21312000000

Каховський р-н

40247,0

45835,6

20315000000

Кегичівський р-н

24081,6

12507,6

24305000000

Кельменецький р-н

40142,8

25416,7

10313000000

Києво-Святошинський р-н

155866,9

94470,3

03305000000

Ківерцівський р-н

86188,4

37082,5

15311000000

Кілійський р-н

56964,3

30962,0

11308000000

Кіровоградський р-н

45559,5

22339,7

24306000000

Кіцманський р-н

76263,4

41066,1

16308000000

Кобеляцький р-н

42216,2

26364,7

03306000000

Ковельський р-н

63750,9

 

15312000000

Кодимський р-н

32006,0

17909,8

25307000000

Козелецький р-н

44300,3

29684,0

16309000000

Козельщинський р-н

19283,9

12248,3

19308000000

Козівський р-н

39494,5

23054,2

02308000000

Козятинський р-н

59777,8

24754,9

20316000000

Коломацький р-н

6946,0

4502,0

09307000000

Коломийський р-н

119533,1

59276,2

15313000000

Комінтернівський р-н

68598,8

40928,9

11309000000

Компаніївський р-н

21240,0

9199,6

18305000000

Конотопський р-н

26496,8

9291,6

17309000000

Корецький р-н

53215,2

20216,3

25308000000

Коропський р-н

23966,2

15255,6

06309000000

Коростенський р-н

42277,6

15191,3

06310000000

Коростишівський р-н

44522,6

24220,3

23309000000

Корсунь-Шевченківський р-н

38065,6

26969,3

25309000000

Корюківський р-н

29215,8

16673,6

09308000000

Косівський р-н

130867,6

60310,6

17310000000

Костопільський р-н

78094,9

37930,3

05307000000

Костянтинівський р-н

31608,1

11404,9

16326000000

Котелевський р-н

19713,6

11762,4

15314000000

Котовський р-н

33079,8

 

22309000000

Красилівський р-н

66685,8

32216,1

05308000000

Красноармійський р-н

23978,2

19346,6

20317000000

Красноградський р-н

43606,2

27008,6

12304000000

Краснодонський р-н

28581,9

17868,4

20318000000

Краснокутський р-н

29936,4

17363,8

15315000000

Красноокнянський р-н

31452,3

11644,4

18306000000

Краснопільський р-н

32721,7

17561,9

19309000000

Кременецький р-н

88507,7

40454,3

16310000000

Кременчуцький р-н

33964,4

24246,8

12305000000

Кремінський р-н

38623,7

25111,8

14313000000

Кривоозерський р-н

32904,3

15003,3

04305000000

Криворізький р-н

39967,4

27920,9

02309000000

Крижопільський р-н

39586,7

20759,2

04306000000

Криничанський р-н

41259,9

22443,5

18307000000

Кролевецький р-н

33463,9

24042,9

08309000000

Куйбишевський р-н

19815,6

14051,4

25310000000

Куликівський р-н

16077,8

11253,3

20319000000

Куп'янський р-н

26929,5

 

19310000000

Лановецький р-н

37702,6

17922,8

18308000000

Лебединський р-н

20754,2

30390,5

22310000000

Летичівський р-н

30474,2

17693,3

02310000000

Липовецький р-н

42220,2

23626,7

18309000000

Липоводолинський р-н

19760,3

11717,1

23310000000

Лисянський р-н

28719,3

14634,5

02311000000

Літинський р-н

50153,0

22269,4

20320000000

Лозівський р-н

30610,5

24869,9

03307000000

Локачинський р-н

34940,4

13303,4

16311000000

Лохвицький р-н

43713,4

26615,5

16312000000

Лубенський р-н

36600,3

13442,9

06311000000

Лугинський р-н

20818,2

10221,5

12306000000

Лутугинський р-н

64549,6

40406,4

03308000000

Луцький р-н

81093,1

35746,0

06312000000

Любарський р-н

40954,8

16401,0

15316000000

Любашівський р-н

37496,8

18351,7

03309000000

Любешівський р-н

62951,6

20703,2

03310000000

Любомльський р-н

64196,4

23128,9

05309000000

Мар'їнський р-н

72700,9

50114,6

04307000000

Магдалинівський р-н

46053,1

21264,3

10314000000

Макарівський р-н

51737,5

22848,6

06313000000

Малинський р-н

25372,4

 

11310000000

Маловисківський р-н

41265,5

26625,4

03311000000

Маневицький р-н

88015,3

31665,1

23311000000

Маньківський р-н

32789,8

17206,8

12307000000

Марківський р-н

17872,4

9251,2

16313000000

Машівський р-н

22706,6

11913,2

04308000000

Межівський р-н

25518,1

15379,6

08310000000

Мелітопольський р-н

57895,1

29529,3

25311000000

Менський р-н

37759,7

23163,8

13309000000

Миколаївський р-н (Львівська обл.)

73525,6

35705,7

14314000000

Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)

39129,9

18392,7

15317000000

Миколаївський р-н (Одеська обл.)

24865,6

9671,1

16314000000

Миргородський р-н

33959,2

47302,1

10315000000

Миронівський р-н

41400,1

21200,4

08311000000

Михайлівський р-н

25051,0

17715,0

07306000000

Міжгірський р-н

84846,3

33135,3

12308000000

Міловський р-н

13774,1

9329,5

17311000000

Млинівський р-н

61929,1

22229,8

02312000000

Могилів-Подільський р-н

32658,7

20797,8

23312000000

Монастирищенський р-н

43283,5

22119,4

19311000000

Монастириський р-н

33983,0

17774,5

13310000000

Мостиський р-н

71947,7

33189,3

07307000000

Мукачівський р-н

128138,7

58236,2

02313000000

Мурованокуриловецький р-н

28102,1

16342,3

04309000000

Нікопольський р-н

39902,2

25947,6

09309000000

Надвірнянський р-н

151167,4

77145,1

06314000000

Народицький р-н

13686,3

5826,2

18310000000

Недригайлівський р-н

20935,2

15466,0

02314000000

Немирівський р-н

52216,2

30789,9

21313000000

Нижньосірогозький р-н

17926,2

9659,2

25312000000

Ніжинський р-н

26869,4

18365,4

11311000000

Новгородківський р-н

18676,3

9500,7

25313000000

Новгород-Сіверський р-н

16360,3

8912,6

05310000000

Новоазовський р-н

29577,1

17204,6

12309000000

Новоайдарський р-н

30011,0

26160,9

11312000000

Новоархангельський р-н

31588,1

15282,1

14315000000

Новобузький р-н

33844,0

18371,6

20321000000

Нововодолазький р-н

36491,0

20331,3

21314000000

Нововоронцовський р-н

23516,1

12820,4

06315000000

Новоград-Волинський р-н

69328,4

27693,0

08312000000

Новомиколаївський р-н

14950,2

9868,2

11313000000

Новомиргородський р-н

29319,7

17580,9

04310000000

Новомосковський р-н

73926,3

45501,9

14316000000

Новоодеський р-н

39084,9

20191,9

12310000000

Новопсковський р-н

36525,9

20877,2

16315000000

Новосанжарський р-н

39442,9

21382,2

24307000000

Новоселицький р-н

88744,9

46698,9

21315000000

Новотроїцький р-н

40683,6

21575,9

11314000000

Новоукраїнський р-н

47851,7

25639,3

22311000000

Новоушицький р-н

31751,5

18416,2

25314000000

Носівський р-н

33271,4

18595,7

10316000000

Обухівський р-н

42270,5

43231,6

15318000000

Овідіопольський р-н

71989,7

43704,7

06316000000

Овруцький р-н

70807,1

35204,9

06317000000

Олевський р-н

57048,9

24256,9

05311000000

Олександрівський р-н (Донецька обл.)

21564,3

11550,4

11315000000

Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)

32927,7

17006,7

11316000000

Олександрійський р-н

43219,7

22594,8

11317000000

Онуфріївський р-н

18901,6

11245,5

02315000000

Оратівський р-н

29455,8

13593,7

16317000000

Оржицький р-н

30370,4

14938,5

08313000000

Оріхівський р-н

41631,5

28265,0

17312000000

Острозький р-н

49703,5

27036,9

18311000000

Охтирський р-н

29309,2

7956,0

14317000000

Очаківський р-н

20584,0

19018,4

04311000000

Павлоградський р-н

30136,5

17859,5

05312000000

Першотравневий р-н

22306,0

16559,6

14318000000

Первомайський р-н (Миколаївська обл.)

34408,2

18542,5

20322000000

Первомайський р-н (Харківська обл.)

15596,8

 

12311000000

Перевальський р-н

37486,8

39180,1

13311000000

Перемишлянський р-н

49998,1

23769,3

07308000000

Перечинський р-н

40200,7

18398,6

10317000000

Переяслав-Хмельницький р-н

36620,3

35709,1

04312000000

Петриківський р-н

22070,2

16254,5

11318000000

Петрівський р-н

26868,1

14757,8

04313000000

Петропавлівський р-н

30113,7

17431,6

20323000000

Печенізький р-н

7799,6

6364,6

16318000000

Пирятинський р-н

31276,7

19427,0

19312000000

Підволочиський р-н

50801,4

25735,1

19313000000

Підгаєцький р-н

24598,2

11554,2

02316000000

Піщанський р-н

23476,0

12864,6

02317000000

Погребищенський р-н

33905,5

19230,2

04314000000

Покровський р-н

33957,2

22286,0

10318000000

Поліський р-н

12356,4

3473,0

08314000000

Пологівський р-н

41214,5

24580,9

22312000000

Полонський р-н

51630,3

27127,3

16319000000

Полтавський р-н

54425,4

39740,6

12312000000

Попаснянський р-н

49541,3

48287,8

06318000000

Попільнянський р-н

45370,9

19793,2

08315000000

Приазовський р-н

35643,2

16985,2

25315000000

Прилуцький р-н

32613,1

22905,4

08316000000

Приморський р-н

33730,7

18556,3

13312000000

Пустомитівський р-н

116795,0

66619,2

18312000000

Путивльський р-н

19865,0

17142,6

24308000000

Путильський р-н

51974,5

17183,4

04315000000

П'ятихатський р-н

48297,9

28284,2

13313000000

Радехівський р-н

59211,1

27670,6

17313000000

Радивилівський р-н

47245,0

22119,1

06319000000

Радомишльський р-н

41165,7

23208,4

03312000000

Ратнівський р-н

80724,3

29906,9

07309000000

Рахівський р-н

141084,0

60036,4

15319000000

Ренійський р-н

37709,2

22062,4

16320000000

Решетилівський р-н

30554,1

15977,2

17314000000

Рівненський р-н

110948,6

52185,7

25316000000

Ріпкинський р-н

23954,7

18036,8

09310000000

Рогатинський р-н

48314,5

25811,7

03313000000

Рожищенський р-н

57398,9

23235,9

09311000000

Рожнятівський р-н

101393,7

49112,5

15320000000

Роздільнянський р-н

63625,9

33781,3

08317000000

Розівський р-н

9355,4

5621,3

17315000000

Рокитнівський р-н

104942,1

30931,8

10319000000

Рокитнянський р-н

33241,4

17226,1

06306000000

Романівський р-н

35462,7

17307,3

18313000000

Роменський р-н

42300,5

21083,6

06320000000

Ружинський р-н

36303,8

17185,3

15321000000

Савранський р-н

23074,1

11483,7

13314000000

Самбірський р-н

88394,2

62895,8

15322000000

Саратський р-н

65293,3

26538,8

17316000000

Сарненський р-н

164105,7

57632,7

20324000000

Сахновщинський р-н

26702,9

13056,0

07310000000

Свалявський р-н

62040,1

31514,5

12313000000

Сватівський р-н

33786,8

22303,9

11319000000

Світловодський р-н

17192,8

5292,1

16321000000

Семенівський р-н (Полтавська обл.)

27992,0

15916,3

25317000000

Семенівський р-н (Чернігівська обл.)

20380,1

11297,7

18314000000

Середино-Будський р-н

15252,3

10130,7

04316000000

Синельниківський р-н

47609,3

44706,6

21316000000

Скадовський р-н

45413,1

28496,9

10320000000

Сквирський р-н

42515,0

23271,6

13315000000

Сколівський р-н

75415,2

32557,9

22313000000

Славутський р-н

48042,6

41634,3

12314000000

Слов'яносербський р-н

34281,2

30371,1

05313000000

Слов'янський р-н

31206,5

20401,7

23313000000

Смілянський р-н

33032,2

20141,4

14319000000

Снігурівський р-н

51875,8

24309,7

09312000000

Снятинський р-н

88716,7

38622,6

13316000000

Сокальський р-н

96334,5

52594,9

24309000000

Сокирянський р-н

48731,2

26458,0

04317000000

Солонянський р-н

48339,0

24323,1

25318000000

Сосницький р-н

18325,8

12068,9

04318000000

Софіївський р-н

28452,7

14196,2

25319000000

Срібнянський р-н

11600,0

7113,6

05314000000

Старобешівський р-н

42288,7

30293,4

10321000000

Ставищенський р-н

33002,0

14073,2

12315000000

Станично-Луганський р-н

43439,4

30471,3

12316000000

Старобільський р-н

44110,8

27491,3

03314000000

Старовижівський р-н

49609,0

17895,8

22314000000

Старокостянтинівський р-н

45895,4

41039,4

13317000000

Старосамбірський р-н

119348,2

50292,5

22315000000

Старосинявський р-н

23441,9

12804,4

24310000000

Сторожинецький р-н

144531,7

56615,5

13318000000

Стрийський р-н

69551,4

30803,6

18315000000

Сумський р-н

54935,8

37422,4

25320000000

Талалаївський р-н

15354,5

8318,6

23314000000

Тальнівський р-н

37776,4

21352,6

10322000000

Таращанський р-н

36234,6

17833,5

15323000000

Тарутинський р-н

52619,3

24229,2

15324000000

Татарбунарський р-н

44162,0

22664,4

05315000000

Тельманівський р-н

16196,6

8888,2

22316000000

Теофіпольський р-н

40481,0

16520,5

02318000000

Теплицький р-н

33899,4

17873,4

19314000000

Теребовлянський р-н

72457,6

39606,6

19315000000

Тернопільський р-н

54235,9

38785,7

10323000000

Тетіївський р-н

43889,4

19393,1

02319000000

Тиврівський р-н

61551,5

25973,6

09313000000

Тисменицький р-н

84907,2

48481,5

09314000000

Тлумацький р-н

56244,9

28844,3

08318000000

Токмацький р-н

23569,8

13999,0

04319000000

Томаківський р-н

27336,3

16113,9

02320000000

Томашпільський р-н

39068,4

20672,4

12317000000

Троїцький р-н

25134,6

12420,9

02321000000

Тростянецький р-н (Вінницька обл.)

41378,6

22207,3

18316000000

Тростянецький р-н (Сумська обл.)

30589,5

22026,6

02322000000

Тульчинський р-н

54537,9

34470,9

03315000000

Турійський р-н

37512,1

15620,7

13319000000

Турківський р-н

85083,4

35723,0

07311000000

Тячівський р-н

247682,0

102533,1

07312000000

Ужгородський р-н

79780,7

37943,1

11320000000

Ульяновський р-н

30441,2

14100,9

23315000000

Уманський р-н

54195,9

26550,2

11321000000

Устинівський р-н

14920,2

8034,9

10324000000

Фастівський р-н

39889,5

50465,3

15325000000

Фрунзівський р-н

26752,3

11592,9

20325000000

Харківський р-н

124083,0

108290,1

22317000000

Хмельницький р-н

55195,0

32108,4

02323000000

Хмільницький р-н

51433,6

41609,8

16322000000

Хорольський р-н

35717,1

21572,4

24311000000

Хотинський р-н

73128,1

37985,5

23316000000

Христинівський р-н

39291,8

21406,2

07313000000

Хустський р-н

127794,8

75846,7

04320000000

Царичанський р-н

26933,5

17222,6

21317000000

Цюрупинський р-н

75489,2

42361,8

21318000000

Чаплинський р-н

43156,8

20791,4

22318000000

Чемеровецький р-н

44941,0

25952,4

06321000000

Червоноармійський р-н

32574,3

13669,9

23317000000

Черкаський р-н

71534,3

46071,4

02324000000

Чернівецький р-н

24169,5

13756,8

08319000000

Чернігівський р-н (Запорізька обл.)

22204,8

10551,6

25321000000

Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)

55011,6

32211,0

06322000000

Черняхівський р-н

39078,2

17565,8

02325000000

Чечельницький р-н

25183,5

13447,8

23318000000

Чигиринський р-н

29639,2

17276,8

23319000000

Чорнобаївський р-н

51702,0

25528,9

16323000000

Чорнухинський р-н

12622,3

7248,1

19316000000

Чортківський р-н

56864,8

46427,4

20326000000

Чугуївський р-н

41836,6

49872,3

06323000000

Чуднівський р-н

43142,6

21957,2

16324000000

Чутівський р-н

24847,3

14096,5

02326000000

Шаргородський р-н

77413,3

34437,0

05316000000

Шахтарський р-н

21089,0

11740,4

03316000000

Шацький р-н

22986,5

9897,0

20327000000

Шевченківський р-н

19502,5

12435,7

22319000000

Шепетівський р-н

50820,4

48503,3

04321000000

Широківський р-н

29495,8

17310,9

15326000000

Ширяївський р-н

40246,2

15847,6

16325000000

Шишацький р-н

23721,3

12460,5

18317000000

Шосткинський р-н

16469,8

6403,8

23320000000

Шполянський р-н

46938,7

27223,3

19317000000

Шумський р-н

50730,3

20089,9

25322000000

Щорський р-н

23685,7

14924,9

04322000000

Юр'ївський р-н

18856,9

8413,2

13320000000

Яворівський р-н

153106,5

71145,8

10325000000

Яготинський р-н

35731,8

20665,7

08320000000

Якимівський р-н

38353,6

20311,1

02327000000

Ямпільський р-н (Вінницька обл.)

40631,4

25299,4

18318000000

Ямпільський р-н (Сумська обл.)

19348,1

14888,5

22320000000

Ярмолинецький р-н

37564,4

19340,8

05317000000

Ясинуватський р-н

18873,3

16656,5

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

151749,2

708986,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

194972,4

443048,8

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

408309,6

1464293,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

556180,2

1995146,6

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

162451,0

553010,9

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

114450,2

528257,2

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

397484,4

796445,0

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

140660,2

594413,5

10100000000

Обласний бюджет Київської області

107443,7

755699,0

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

137651,3

441982,2

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

273470,5

1011965,5

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

273601,5

1101489,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

253842,6

514099,3

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

260058,8

1046046,9

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

194637,7

651094,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

160166,3

491347,9

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

123402,4

503779,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

105768,0

461951,7

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

308586,4

1219928,2

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

171123,8

472856,2

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

175982,0

578321,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

168577,3

565614,1

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

97194,9

393811,2

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

147139,0

478124,3

26000000000

Міський бюджет міста Києва

2004792,9

2920169,2

 

ВСЬОГО

43483185,3

46090228,4

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік "Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

 Субвенція загального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

підготовку робітничих кадрів

відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)

часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

773365,7

263278,2

 

 

3015,1

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

501233,9

151911,9

 

 

1805,6

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

2002894,7

438497,8

 

 

10292,5

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

2486805,4

558929,7

150000,0

 

1731,4

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

741207,3

166298,0

 

 

1345,7

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

353070,6

110675,8

 

 

807,6

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

903769,7

254060,7

 

 

2449,8

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

686770,0

186283,8

 

 

1985,2

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

1468382,5

149443,6

 

 

2741,4

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

541194,0

136731,7

 

 

1852,3

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

997530,3

367231,8

150000,0

 

740,7

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

1419422,8

480385,9

 

 

6849,7

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

448139,4

201278,8

 

 

3418,0

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

852340,7

282861,4

 

 

4118,8

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

1181638,2

193802,0

 

 

2944,1

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

589231,8

186272,0

 

 

1732,4

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

1032709,8

179849,5

 

 

3135,0

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

702882,6

184687,8

 

 

1511,0

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

2049366,5

271162,7

 

 

5984,3

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

403268,7

155758,5

 

 

4445,9

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

866681,3

199706,3

 

 

2097,3

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

980459,1

154880,3

 

 

1802,5

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

319261,2

111899,1

 

 

1335,7

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

715271,6

112495,1

 

 

2658,0

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

1397321,5

282307,0

 

 

29200,0

 

04201000000

м. Днiпропетровськ

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

24414219,3

5824080,1

300000,0

 

100000,0

100000,0

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

 

 

співфінансування проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ"

завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру

будівництво лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

 

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

 

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

 

 

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

 

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

 

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

 

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

 

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

 

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

 

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

 

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

 

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

45000,0

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

 

19000,0

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

 

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

 

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

 

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

 

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

 

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

 

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

 

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

 

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

 

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

 

 

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

 

 

 

 

04201000000

м. Днiпропетровськ

29000,0

 

 

 

 

ВСЬОГО

29000,0

45000,0

19000,0

300000,0

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенція спеціального фонду на:

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

 

04201000000

м. Днiпропетровськ

 

 

ВСЬОГО

2900000,0

 

"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів"

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО

2661155,9

2661155,9

1935417,1

26584,0

 

866284,1

807951,8

169117,6

116794,1

58332,3

3527440,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

226676,6

226676,6

165356,1

1296,2

 

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

296729,3

 

0330

Господарський суд Вінницької області

6324,6

6324,6

4580,5

81,6

 

2003,8

1872,8

390,7

426,9

131,0

8328,4

 

0330

Господарський суд Волинської області

6244,9

6244,9

4544,8

49,9

 

1409,1

1409,1

387,0

261,3

 

7654,0

 

0330

Господарський суд Дніпропетровської області

13531,0

13531,0

9796,6

178,2

 

5047,4

4940,3

836,2

932,3

107,1

18578,4

 

0330

Господарський суд Донецької області

14160,8

14160,8

10323,2

90,2

 

5592,9

3849,1

881,3

471,9

1743,8

19753,7

 

0330

Господарський суд Житомирської області

7242,9

7242,9

5290,1

32,5

 

1591,2

1591,2

450,6

169,9

 

8834,1

 

0330

Господарський суд Закарпатської області

6026,9

6026,9

4398,8

31,2

 

1388,8

1388,8

374,6

162,3

 

7415,7

 

0330

Господарський суд Запорізької області

11722,8

11722,8

8552,1

66,3

 

2843,7

2800,8

729,8

346,8

42,9

14566,5

 

0330

Господарський суд Івано-Франківської області

8937,7

8937,7

6527,4

40,8

 

1803,1

1803,1

556,0

213,3

 

10740,8

 

0330

Господарський суд Київської області

9493,4

9493,4

6941,2

32,5

 

2475,5

2475,5

592,7

170,2

 

11968,9

 

0330

Господарський суд Кіровоградської області

4947,3

4947,3

3612,5

23,6

 

1507,2

1464,3

308,2

123,7

42,9

6454,5

 

0330

Господарський суд Луганської області

10705,4

10705,4

7816,3

51,8

 

4484,3

2849,2

667,0

270,8

1635,1

15189,7

 

0330

Господарський суд Львівської області

12305,8

12305,8

8989,0

53,8

 

2786,0

2786,0

766,9

281,7

 

15091,8

 

0330

Господарський суд Миколаївської області

6974,2

6974,2

5098,2

25,4

 

1804,4

1740,1

434,1

133,0

64,3

8778,6

 

0330

Господарський суд Одеської області

11648,3

11648,3

8499,5

63,6

 

3542,9

3435,8

725,5

332,6

107,1

15191,2

 

0330

Господарський суд Полтавської області

7512,7

7512,7

5477,9

46,4

 

1954,9

1942,7

467,6

242,8

12,2

9467,6

 

0330

Господарський суд Рівненської області

5524,7

5524,7

4001,0

71,2

 

2007,8

2007,8

341,8

372,3

 

7532,5

 

0330

Господарський суд Сумської області

7395,1

7395,1

5384,9

55,5

 

2133,8

2057,0

458,8

290,5

76,8

9528,9

 

0330

Господарський суд Тернопільської області

6188,6

6188,6

4523,8

22,7

 

1264,4

1264,4

386,1

118,7

 

7453,0

 

0330

Господарський суд Харківської області

14103,6

14103,6

10347,5

 

 

8872,0

8872,0

883,3

 

 

22975,6

 

0330

Господарський суд Херсонської області

4965,7

4965,7

3631,7

15,7

 

1193,3

1193,3

309,8

82,2

 

6159,0

 

0330

Господарський суд Хмельницької області

7309,7

7309,7

5333,9

39,6

 

1739,6

1739,6

455,2

207,0

 

9049,3

 

0330

Господарський суд Черкаської області

6341,5

6341,5

4642,0

14,4

 

1398,8

1398,8

395,2

75,5

 

7740,3

 

0330

Господарський суд Чернівецької області

5387,1

5387,1

3933,5

25,7

 

1155,8

1155,8

335,7

134,5

 

6542,9

 

0330

Господарський суд Чернігівської області

8101,0

8101,0

5919,4

32,9

 

1868,5

1868,5

504,0

172,1

 

9969,5

 

0330

Господарський суд міста Києва

23580,9

23580,9

17190,3

150,7

 

8183,5

7435,4

1466,9

788,3

748,1

31764,4

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

449308,9

449308,9

327409,7

3049,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

577325,2

 

0330

Апеляційний суд Вінницької області

16956,3

16956,3

12408,3

43,7

 

2966,2

2920,5

1091,4

232,5

45,7

19922,5

 

0330

Апеляційний суд Волинської області

11795,6

11795,6

8606,8

64,6

 

2354,5

2354,5

757,1

344,2

 

14150,1

 

0330

Апеляційний суд Дніпропетровської області

29620,5

29620,5

21606,7

170,5

 

6683,0

6603,1

1900,6

908,2

79,9

36303,5

 

0330

Апеляційний суд Донецької області

39049,7

39049,7

28501,4

202,3

 

13096,7

9465,5

2507,1

1077,3

3631,2

52146,4

 

0330

Апеляційний суд Житомирської області

13134,8

13134,8

9545,6

124,1

 

3239,9

3239,9

839,6

660,9

 

16374,7

 

0330

Апеляційний суд Закарпатської області

10478,1

10478,1

7648,4

53,5

 

2588,4

2405,0

672,7

284,2

183,4

13066,5

 

0330

Апеляційний суд Запорізької області

19086,6

19086,6

13882,2

165,1

 

5089,7

5089,7

1221,1

879,2

 

24176,3

 

0330

Апеляційний суд Івано-Франківської області

12014,2

12014,2

8763,5

69,6

 

3004,8

2883,6

770,9

370,5

121,2

15019,0

 

0330

Апеляційний суд Київської області

19807,3

19807,3

14450,2

111,8

 

4606,7

4542,5

1271,1

595,4

64,2

24414,0

 

0330

Апеляційний суд Кіровоградської області

14717,0

14717,0

10736,1

83,6

 

3165,4

3165,4

944,4

445,3

 

17882,4

 

0330

Апеляційний суд Луганської області

22939,5

22939,5

16750,1

109,1

 

7553,9

4934,2

1473,4

581,2

2619,7

30493,4

 

0330

Апеляційний суд Львівської області

20483,4

20483,4

14959,0

94,4

 

4868,3

4538,3

1315,8

502,6

330,0

25351,7

 

0330

Апеляційний суд Миколаївської області

14824,9

14824,9

10819,2

78,3

 

3384,6

3161,6

951,7

416,7

223,0

18209,5

 

0330

Апеляційний суд Одеської області

25110,8

25110,8

18271,4

206,8

 

6537,8

6537,8

1607,2

1101,4

 

31648,6

 

0330

Апеляційний суд Полтавської області

16989,9

16989,9

12402,6

85,1

 

3681,1

3681,1

1091,0

453,4

 

20671,0

 

0330

Апеляційний суд Рівненської області

9442,4

9442,4

6843,3

114,8

 

2218,3

2218,3

601,9

611,3

 

11660,7

 

0330

Апеляційний суд Сумської області

11220,3

11220,3

8209,1

31,4

 

2677,5

2533,4

722,1

167,4

144,1

13897,8

 

0330

Апеляційний суд Тернопільської області

12791,4

12791,4

9319,0

89,7

 

2823,3

2823,3

819,7

477,8

 

15614,7

 

0330

Апеляційний суд Харківської області

27762,4

27762,4

20119,4

339,7

 

7607,3

7607,3

1769,8

1808,9

 

35369,7

 

0330

Апеляційний суд Херсонської області

16370,2

16370,2

11969,5

55,7

 

3145,1

3059,4

1052,9

296,8

85,7

19515,3

 

0330

Апеляційний суд Хмельницької області

12732,7

12732,7

9292,9

66,4

 

3457,3

2705,3

817,4

353,5

752,0

16190,0

 

0330

Апеляційний суд Черкаської області

13772,5

13772,5

10052,7

70,7

 

3553,4

3553,4

884,3

376,5

 

17325,9

 

0330

Апеляційний суд Чернівецької області

11618,0

11618,0

8480,7

58,9

 

2275,4

2234,5

746,0

313,4

40,9

13893,4

 

0330

Апеляційний суд Чернігівської області

14830,0

14830,0

10832,4

65,3

 

3309,6

3309,6

952,9

348,0

 

18139,6

 

0330

Апеляційний суд міста Києва

31760,4

31760,4

22939,2

494,3

 

24128,1

23688,0

2017,8

2632,0

440,1

55888,5

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1576981,0

1576981,0

1146069,8

18289,6

 

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2102431,1

 

0330

Барський районний суд Вінницької області

1564,1

1564,1

1141,0

12,3

 

502,0

502,0

101,1

49,4

 

2066,1

 

0330

Бершадський районний суд Вінницької області

2130,3

2130,3

1552,2

19,2

 

633,4

633,4

137,5

77,4

 

2763,7

 

0330

Вінницький міський суд Вінницької області

13900,6

13900,6

10145,9

100,7

 

3547,0

3547,0

898,8

403,1

 

17447,6

 

0330

Вінницький районний суд Вінницької області

2602,1

2602,1

1887,6

34,9

 

854,1

846,9

167,3

139,7

7,2

3456,2

 

0330

Гайсинський районний суд Вінницької області

1914,2

1914,2

1395,2

16,6

 

617,7

617,7

123,7

66,5

 

2531,9

 

0330

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

2936,1

2936,1

2146,8

16,6

 

718,5

711,3

190,2

66,6

7,2

3654,6

 

0330

Іллінецький районний суд Вінницької області

1544,7

1544,7

1127,8

10,7

 

432,1

424,9

99,9

42,6

7,2

1976,8

 

0330

Калинівський районний суд Вінницької області

2378,6

2378,6

1738,9

13,7

 

617,8

610,6

154,0

54,7

7,2

2996,4

 

0330

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

3171,5

3171,5

2318,2

18,8

 

801,2

786,6

205,4

75,4

14,6

3972,7

 

0330

Крижопільський районний суд Вінницької області

1297,9

1297,9

947,6

9,1

 

406,7

399,5

83,9

36,3

7,2

1704,6

 

0330

Ладижинський міський суд Вінницької області

1132,3

1132,3

828,6

5,3

 

366,7

366,7

73,4

21,2

 

1499,0

 

0330

Липовецький районний суд Вінницької області

1340,8

1340,8

971,9

19,2

 

434,4

434,4

86,1

76,7

 

1775,2

 

0330

Літинський районний суд Вінницької області

1353,5

1353,5

981,5

18,6

 

473,4

466,2

86,9

74,5

7,2

1826,9

 

0330

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

3296,7

3296,7

2411,4

17,1

 

765,9

751,4

213,6

68,3

14,5

4062,6

 

0330

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

1155,3

1155,3

841,0

11,5

 

331,0

331,0

74,5

46,2

 

1486,3

 

0330

Немирівський районний суд Вінницької області

2170,5

2170,5

1584,6

15,5

 

572,9

565,7

140,4

61,9

7,2

2743,4

 

0330

Оратівський районний суд Вінницької області

833,8

833,8

607,9

7,1

 

276,6

276,6

53,9

28,3

 

1110,4

 

0330

Піщанський районний суд Вінницької області

1446,1

1446,1

1049,1

19,3

 

452,2

452,2

92,9

77,3

 

1898,3

 

0330

Погребищенський районний суд Вінницької області

1531,7

1531,7

1116,8

12,8

 

402,2

402,2

98,9

51,1

 

1933,9

 

0330

Теплицький районний суд Вінницької області

1453,5

1453,5

1060,8

10,9

 

372,9

372,9

94,0

43,5

 

1826,4

 

0330

Тиврівський районний суд Вінницької області

1228,1

1228,1

892,0

15,0

 

478,3

478,3

79,0

59,9

 

1706,4

 

0330

Томашпільський районний суд Вінницької області

1467,0

1467,0

1068,5

13,9

 

396,8

396,8

94,6

55,8

 

1863,8

 

0330

Тростянецький районний суд Вінницької області

1271,6

1271,6

925,7

12,7

 

385,6

385,6

82,0

50,8

 

1657,2

 

0330

Тульчинський районний суд Вінницької області

1593,1

1593,1

1162,3

12,4

 

644,6

644,6

103,0

49,6

 

2237,7

 

0330

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

2931,4

2931,4

2142,3

18,6

 

715,0

707,8

189,8

74,6

7,2

3646,4

 

0330

Чернівецький районний суд Вінницької області

1171,9

1171,9

855,8

8,0

 

394,3

394,3

75,8

32,0

 

1566,2

 

0330

Чечельницький районний суд Вінницької області

1286,4

1286,4

939,2

9,2

 

351,3

349,1

83,2

36,9

2,2

1637,7

 

0330

Шаргородський районний суд Вінницької області

1543,5

1543,5

1128,0

9,3

 

994,7

403,6

99,9

37,1

591,1

2538,2

 

0330

Ямпільський районний суд Вінницької області

1539,0

1539,0

1125,3

8,5

 

437,5

437,5

99,7

34,2

 

1976,5

 

0330

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

2472,7

2472,7

1794,5

32,1

 

783,9

783,9

159,0

128,5

 

3256,6

 

0330

Горохівський районний суд Волинської області

1412,1

1412,1

1025,4

17,5

 

444,4

444,4

90,9

69,9

 

1856,5

 

0330

Іваничівський районний суд Волинської області

1060,4

1060,4

769,1

14,3

 

338,3

338,3

68,2

57,1

 

1398,7

 

0330

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

1414,9

1414,9

1025,4

20,3

 

456,0

456,0

90,9

81,4

 

1870,9

 

0330

Ківерцівський районний суд Волинської області

1750,3

1750,3

1281,7

7,2

 

497,1

497,1

113,5

28,7

 

2247,4

 

0330

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

4563,9

4563,9

3332,7

31,4

 

1346,6

1342,9

295,2

125,6

3,7

5910,5

 

0330

Локачинський районний суд Волинської області

1057,8

1057,8

769,1

11,8

 

328,0

328,0

68,2

47,0

 

1385,8

 

0330

Луцький міськрайонний суд Волинської області

8427,9

8427,9

6152,6

60,3

 

2488,7

2488,7

545,0

241,4

 

10916,6

 

0330

Любешівський районний суд Волинської області

1403,1

1403,1

1025,4

8,6

 

487,3

409,0

90,8

34,6

78,3

1890,4

 

0330

Любомльський районний суд Волинської області

1756,3

1756,3

1281,7

13,2

 

521,1

521,1

113,5

52,9

 

2277,4

 

0330

Маневицький районний суд Волинської області

1053,9

1053,9

769,1

7,9

 

316,2

312,5

68,2

31,5

3,7

1370,1

 

0330

Нововолинський міський суд Волинської області

2123,9

2123,9

1538,2

31,9

 

689,9

689,9

136,3

127,8

 

2813,8

 

0330

Ратнівський районний суд Волинської області

1412,3

1412,3

1025,4

17,8

 

445,6

445,6

90,8

71,2

 

1857,9

 

0330

Рожищенський районний суд Волинської області

1411,0

1411,0

1025,4

16,5

 

440,6

440,6

90,8

66,2

 

1851,6

 

0330

Старовижівський районний суд Волинської області

1059,8

1059,8

769,1

13,8

 

336,3

336,3

68,1

55,4

 

1396,1

 

0330

Турійський районний суд Волинської області

1400,3

1400,3

1025,4

5,8

 

397,5

397,5

90,8

23,1

 

1797,8

 

0330

Шацький районний суд Волинської області

1051,7

1051,7

769,1

5,7

 

303,9

303,9

68,1

22,9

 

1355,6

 

0330

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

3557,8

3557,8

2573,9

57,2

 

1293,9

1191,0

228,0

229,1

102,9

4851,7

 

0330

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

1653,6

1653,6

1188,5

37,1

 

1673,1

1063,7

105,3

148,7

609,4

3326,7

 

0330

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4421,1

4421,1

3219,2

42,9

 

1581,3

1449,2

285,1

171,6

132,1

6002,4

 

0330

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

2708,9

2708,9

1961,4

41,4

 

959,7

871,7

173,7

165,9

88,0

3668,6

 

0330

Васильківський районний суд Дніпропетровської області

1244,1

1244,1

909,6

7,0

 

668,1

580,1

80,6

28,2

88,0

1912,2

 

0330

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

1686,0

1686,0

1225,0

19,9

 

587,9

499,9

108,4

79,8

88,0

2273,9

 

0330

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

1543,0

1543,0

1115,7

25,7

 

497,8

438,5

98,8

102,7

59,3

2040,8

 

0330

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

2753,4

2753,4

1988,8

48,6

 

1105,7

1017,7

176,2

194,6

88,0

3859,1

 

0330

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

2763,0

2763,0

1997,9

45,7

 

953,5

865,5

177,0

183,1

88,0

3716,5

 

0330

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

2673,3

2673,3

1934,1

43,0

 

906,8

818,8

171,3

172,2

88,0

3580,1

 

0330

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

2283,9

2283,9

1649,8

40,2

 

1243,8

1155,8

146,2

160,7

88,0

3527,7

 

0330

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

4813,7

4813,7

3516,2

31,5

 

1136,0

974,0

311,5

126,3

162,0

5949,7

 

0330

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

3517,3

3517,3

2583,0

4,4

 

823,2

661,2

228,8

17,6

162,0

4340,5

 

0330

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

1793,5

1793,5

1279,7

53,0

 

947,1

859,1

113,4

212,4

88,0

2740,6

 

0330

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

3444,5

3444,5

2501,0

43,1

 

950,7

862,7

221,6

172,7

88,0

4395,2

 

0330

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

1829,1

1829,1

1334,4

14,3

 

1061,1

973,1

118,2

57,4

88,0

2890,2

 

0330

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

3406,3

3406,3

2442,5

84,5

 

1228,6

1111,1

216,4

338,2

117,5

4634,9

 

0330

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

3224,2

3224,2

2349,6

28,7

 

1181,8

1078,9

208,2

114,8

102,9

4406,0

 

0330

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

4245,8

4245,8

3086,0

48,8

 

1096,7

993,8

273,4

195,2

102,9

5342,5

 

0330

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

1372,8

1372,8

982,6

36,4

 

610,7

498,3

87,0

145,8

112,4

1983,5

 

0330

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

1194,5

1194,5

873,2

6,9

 

518,1

459,0

77,4

27,5

59,1

1712,6

 

0330

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

4962,7

4962,7

3598,3

68,8

 

1143,7

1055,7

318,8

275,5

88,0

6106,4

 

0330

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

1496,0

1496,0

1097,4

3,6

 

449,4

361,4

97,2

14,3

88,0

1945,4

 

0330

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

1904,9

1904,9

1376,3

33,0

 

838,8

750,8

121,9

132,0

88,0

2743,7

 

0330

Межівський районний суд Дніпропетровської області

964,9

964,9

685,5

32,6

 

997,0

923,3

60,7

130,3

73,7

1961,9

 

0330

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5290,0

5290,0

3849,9

54,0

 

1265,1

1103,8

341,0

216,4

161,3

6555,1

 

0330

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

4506,6

4506,6

3273,9

54,0

 

1330,4

1169,1

290,0

216,4

161,3

5837,0

 

0330

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області

1885,7

1885,7

1376,3

13,8

 

657,1

569,1

121,9

55,1

88,0

2542,8

 

0330

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області

1604,3

1604,3

1170,4

12,5

 

685,9

641,5

103,7

49,9

44,4

2290,2

 

0330

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5096,5

5096,5

3689,6

78,6

 

1507,2

1344,3

326,8

314,6

162,9

6603,7

 

0330

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

1573,8

1573,8

1152,1

6,9

 

510,8

422,8

102,1

27,5

88,0

2084,6

 

0330

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

1588,7

1588,7

1152,4

21,4

 

535,5

447,5

102,1

85,5

88,0

2124,2

 

0330

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

1882,1

1882,1

1367,1

22,7

 

551,6

463,6

121,1

90,9

88,0

2433,7

 

0330

Покровський районний суд Дніпропетровської області

1201,5

1201,5

873,2

13,9

 

730,5

502,5

77,4

55,6

228,0

1932,0

 

0330

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

2891,9

2891,9

2079,9

63,1

 

1051,4

999,0

184,3

252,6

52,4

3943,3

 

0330

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

2869,6

2869,6

2089,0

28,5

 

882,0

794,0

185,1

114,2

88,0

3751,6

 

0330

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

3263,8

3263,8

2386,2

18,5

 

816,2

728,2

211,4

74,0

88,0

4080,0

 

0330

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

1603,1

1603,1

1170,4

11,3

 

772,8

623,7

103,7

45,3

149,1

2375,9

 

0330

Софіївський районний суд Дніпропетровської області

947,9

947,9

685,5

15,6

 

447,4

403,0

60,7

62,6

44,4

1395,3

 

0330

Тернівський міський суд Дніпропетровської області

1248,4

1248,4

909,6

11,3

 

517,4

443,7

80,6

45,3

73,7

1765,8

 

0330

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

2686,6

2686,6

1952,3

31,4

 

1030,0

942,0

173,0

125,7

88,0

3716,6

 

0330

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

1554,9

1554,9

1133,9

12,8

 

552,7

508,3

100,4

51,1

44,4

2107,6

 

0330

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

991,7

991,7

721,9

9,9

 

429,7

341,7

64,0

39,6

88,0

1421,4

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

3146,1

3146,1

2286,0

37,1

 

967,1

879,1

202,5

148,7

88,0

4113,2

 

0330

Широківський районний суд Дніпропетровської області

903,4

903,4

658,0

8,4

 

604,1

545,0

58,3

33,8

59,1

1507,5

 

0330

Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

1510,9

1510,9

1097,4

18,5

 

578,9

519,8

97,2

74,0

59,1

2089,8

 

0330

Авдіївський міський суд Донецької області

1521,3

1521,3

1118,2

0,5

 

380,9

377,5

99,1

2,0

3,4

1902,2

 

0330

Амвросіївський районний суд Донецької області

2575,8

2575,8

1863,8

40,8

 

697,5

690,7

165,1

163,2

6,8

3273,3

 

0330

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

6095,6

6095,6

4412,7

94,3

 

1744,1

1706,2

390,9

377,9

37,9

7839,7

 

0330

Будьоннівський районний суд м. Донецька

2467,4

2467,4

1791,3

31,1

 

968,8

958,6

158,7

124,6

10,2

3436,2

 

0330

Великоновосілківський районний суд Донецької області

1309,3

1309,3

950,8

16,1

 

661,6

654,8

84,2

64,6

6,8

1970,9

 

0330

Волноваський районний суд Донецької області

3108,0

3108,0

2269,7

21,2

 

872,1

868,7

201,1

84,7

3,4

3980,1

 

0330

Володарський районний суд Донецької області

1361,9

1361,9

993,8

10,3

 

373,9

367,1

88,0

41,0

6,8

1735,8

 

0330

Ворошиловський районний суд м. Донецька

4172,0

4172,0

3047,6

27,2

 

1403,1

1385,0

270,0

108,7

18,1

5575,1

 

0330

Вугледарський міський суд Донецької області

1146,0

1146,0

827,4

20,8

 

695,8

692,4

73,3

83,6

3,4

1841,8

 

0330

Гірницький районний суд м. Макіївки

3282,5

3282,5

2390,4

31,6

 

1689,2

1677,3

211,7

126,8

11,9

4971,7

 

0330

Дебальцевський міський суд Донецької області

1841,1

1841,1

1342,7

15,0

 

572,9

566,1

118,8

59,9

6,8

2414,0

 

0330

Дзержинський міський суд Донецької області

3293,6

3293,6

2397,4

33,0

 

942,8

939,4

212,3

132,0

3,4

4236,4

 

0330

Дмитровський міський суд Донецької області

1674,0

1674,0

1222,4

11,5

 

523,2

516,4

108,3

45,9

6,8

2197,2

 

0330

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

3775,7

3775,7

2759,0

23,3

 

956,7

949,9

244,4

93,1

6,8

4732,4

 

0330

Докучаєвський міський суд Донецької області

1509,9

1509,9

1093,5

22,8

 

463,1

459,7

96,9

91,2

3,4

1973,0

 

0330

Дружківський міський суд Донецької області

2495,0

2495,0

1810,4

32,7

 

2155,9

2123,1

160,4

131,0

32,8

4650,9

 

0330

Єнакіївський міський суд Донецької області

4784,4

4784,4

3487,8

41,0

 

1473,3

1469,9

309,0

164,0

3,4

6257,7

 

0330

Жданівський міський суд Донецької області

1682,8

1682,8

1224,9

17,0

 

1598,2

1591,4

108,5

67,9

6,8

3281,0

 

0330

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

5009,6

5009,6

3655,2

38,4

 

1422,4

1397,6

323,8

153,6

24,8

6432,0

 

0330

Іллічівський районний суд м. Маріуполя

3409,9

3409,9

2495,2

16,3

 

1301,1

1279,7

221,0

65,5

21,4

4711,0

 

0330

Калінінський районний суд м. Горлівки

3855,7

3855,7

2782,3

71,6

 

1433,6

1430,2

246,5

286,8

3,4

5289,3

 

0330

Калінінський районний суд м. Донецька

3122,1

3122,1

2275,5

27,3

 

1053,5

1038,2

201,6

109,4

15,3

4175,6

 

0330

Київський районний суд м. Донецька

4704,3

4704,3

3439,5

26,4

 

1420,0

1404,7

304,7

105,5

15,3

6124,3

 

0330

Кіровський міський суд Донецької області

2058,6

2058,6

1492,4

28,9

 

570,3

563,5

132,2

115,8

6,8

2628,9

 

0330

Кіровський районний суд м. Донецька

3810,9

3810,9

2778,7

31,7

 

1349,1

1340,6

246,2

127,0

8,5

5160,0

 

0330

Кіровський районний суд м. Макіївки

3100,0

3100,0

2253,9

34,6

 

2374,7

2362,8

199,7

138,5

11,9

5474,7

 

0330

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

3859,7

3859,7

2808,1

40,5

 

1221,4

1176,7

248,8

162,2

44,7

5081,1

 

0330

Краматорський міський суд Донецької області

4984,5

4984,5

3616,3

66,3

 

1694,4

1669,8

320,4

265,5

24,6

6678,9

 

0330

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

3324,5

3324,5

2418,1

35,8

 

1018,6

999,0

214,2

143,4

19,6

4343,1

 

0330

Краснолиманський міський суд Донецької області

2169,8

2169,8

1575,8

26,6

 

601,2

588,4

139,6

106,4

12,8

2771,0

 

0330

Куйбишевський районний суд м. Донецька

3853,1

3853,1

2806,7

35,9

 

1807,9

1799,5

248,6

143,8

8,4

5661,0

 

0330

Ленінський районний суд м. Донецька

3671,3

3671,3

2681,6

24,3

 

2820,7

2820,7

237,6

97,4

 

6492,0

 

0330

Мар'їнський районний суд Донецької області

2319,0

2319,0

1672,7

44,1

 

779,2

775,8

148,2

176,4

3,4

3098,2

 

0330

Микитівський районний суд м. Горлівки

3194,9

3194,9

2318,4

41,9

 

1071,0

1071,0

205,4

167,8

 

4265,9

 

0330

Новоазовський районний суд Донецької області

1725,9

1725,9

1254,3

20,0

 

507,6

500,8

111,1

80,2

6,8

2233,5

 

0330

Новогродівський міський суд Донецької області

1284,0

1284,0

918,3

35,2

 

868,1

861,3

81,3

141,0

6,8

2152,1

 

0330

Олександрівський районний суд Донецької області

1292,4

1292,4

936,9

18,1

 

379,6

376,2

83,0

72,3

3,4

1672,0

 

0330

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

3616,9

3616,9

2625,5

46,1

 

1244,4

1226,5

232,6

184,5

17,9

4861,3

 

0330

Першотравневий районний суд Донецької області

1754,8

1754,8

1274,3

21,6

 

827,9

821,1

112,9

86,4

6,8

2582,7

 

0330

Петровський районний суд м. Донецька

2894,9

2894,9

2100,7

37,9

 

970,5

962,1

186,1

151,5

8,4

3865,4

 

0330

Приморський районний суд м. Маріуполя

3006,1

3006,1

2172,2

51,8

 

923,4

907,1

192,4

207,4

16,3

3929,5

 

0330

Пролетарський районний суд м. Донецька

3424,9

3424,9

2500,6

24,0

 

1027,5

1019,1

221,5

96,0

8,4

4452,4

 

0330

Селидівський міський суд Донецької області

2433,3

2433,3

1775,0

19,3

 

1096,8

1093,4

157,2

77,4

3,4

3530,1

 

0330

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

5652,3

5652,3

4081,4

101,4

 

1886,8

1827,4

361,6

406,1

59,4

7539,1

 

0330

Сніжнянський міський суд Донецької області

2306,5

2306,5

1667,0

39,3

 

1257,3

1250,5

147,7

157,2

6,8

3563,8

 

0330

Совєтський районний суд м. Макіївки

2827,8

2827,8

2061,7

23,7

 

770,5

767,1

182,6

95,0

3,4

3598,3

 

0330

Старобешівський районний суд Донецької області

1569,2

1569,2

1140,3

18,4

 

824,7

821,3

101,0

73,5

3,4

2393,9

 

0330

Тельманівський районний суд Донецької області

1399,5

1399,5

1017,0

16,4

 

892,9

886,1

90,1

65,6

6,8

2292,4

 

0330

Торезький міський суд Донецької області

3220,4

3220,4

2339,7

38,3

 

1149,4

1146,0

207,3

153,4

3,4

4369,8

 

0330

Харцизький міський суд Донецької області

4016,0

4016,0

2927,2

34,9

 

1193,5

1190,1

259,3

139,5

3,4

5209,5

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

3994,2

3994,2

2872,7

87,2

 

1538,4

1530,0

254,5

349,1

8,4

5532,6

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

2952,7

2952,7

2130,8

54,8

 

1223,1

1211,3

188,8

219,5

11,8

4175,8

 

0330

Червоногвардійський районний суд м. Макіївки

2741,1

2741,1

1990,2

34,4

 

841,5

829,7

176,3

137,7

11,8

3582,6

 

0330

Шахтарський міськрайонний суд Донецької області

3688,6

3688,6

2682,7

40,0

 

1060,8

1054,0

237,7

160,2

6,8

4749,4

 

0330

Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області

2752,2

2752,2

2008,9

20,1

 

717,0

713,6

178,0

80,6

3,4

3469,2

 

0330

Андрушівський районний суд Житомирської області

1511,6

1511,6

1109,9

2,1

 

320,4

320,4

98,3

8,6

 

1832,0

 

0330

Баранівський районний суд Житомирської області

1515,5

1515,5

1109,9

6,0

 

611,9

611,9

98,3

24,0

 

2127,4

 

0330

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

4180,9

4180,9

3047,5

36,2

 

1021,3

1021,3

270,0

144,8

 

5202,2

 

0330

Богунський районний суд м. Житомира

5632,2

5632,2

4110,7

42,0

 

2226,7

2226,7

364,2

168,0

 

7858,9

 

0330

Брусилівський районний суд Житомирської області

1160,7

1160,7

846,7

9,3

 

1256,1

1256,1

75,0

37,3

 

2416,8

 

0330

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

1318,9

1318,9

959,0

14,5

 

481,1

481,1

84,9

57,9

 

1800,0

 

0330

Ємільчинський районний суд Житомирської області

1515,0

1515,0

1109,9

5,5

 

291,3

291,3

98,3

22,0

 

1806,3

 

0330

Житомирський районний суд Житомирської області

2072,4

2072,4

1504,3

26,4

 

591,8

591,8

133,3

105,7

 

2664,2

 

0330

Корольовський районний суд м. Житомира

5359,3

5359,3

3912,2

38,4

 

1176,4

1176,4

346,6

153,8

 

6535,7

 

0330

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

4221,7

4221,7

3046,4

78,5

 

1329,2

1329,2

269,9

314,1

 

5550,9

 

0330

Коростишівський районний суд Житомирської області

1880,8

1880,8

1373,2

13,3

 

407,5

407,5

121,6

53,2

 

2288,3

 

0330

Лугинський районний суд Житомирської області

1467,2

1467,2

1072,5

8,6

 

480,7

480,7

95,0

34,5

 

1947,9

 

0330

Любарський районний суд Житомирської області

865,1

865,1

633,2

3,8

 

355,8

355,8

56,1

15,1

 

1220,9

 

0330

Малинський районний суд Житомирської області

1627,0

1627,0

1184,8

15,5

 

481,9

481,9

105,0

62,1

 

2108,9

 

0330

Народицький районний суд Житомирської області

1215,8

1215,8

884,0

13,4

 

422,5

422,5

78,3

53,6

 

1638,3

 

0330

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області

3990,2

3990,2

2915,3

25,3

 

993,8

993,8

258,3

101,3

 

4984,0

 

0330

Овруцький районний суд Житомирської області

3159,6

3159,6

2313,8

12,7

 

745,7

745,7

205,0

50,8

 

3905,3

 

0330

Олевський районний суд Житомирської області

1768,0

1768,0

1260,1

54,3

 

731,1

731,1

111,6

217,6

 

2499,1

 

0330

Попільнянський районний суд Житомирської області

1751,3

1751,3

1279,5

11,1

 

475,1

475,1

113,3

44,5

 

2226,4

 

0330

Радомишльський районний суд Житомирської області

1299,0

1299,0

940,3

20,2

 

436,7

436,7

83,3

80,9

 

1735,7

 

0330

Романівський районний суд Житомирської області

1135,4

1135,4

827,8

9,5

 

280,4

280,4

73,3

37,9

 

1415,8

 

0330

Ружинський районний суд Житомирської області

1572,1

1572,1

1147,4

11,6

 

525,8

525,8

101,6

46,6

 

2097,9

 

0330

Червоноармійський районний суд Житомирської області

1234,8

1234,8

902,8

7,0

 

278,9

278,9

80,0

27,9

 

1513,7

 

0330

Черняхівський районний суд Житомирської області

1608,1

1608,1

1166,1

22,2

 

476,1

476,1

103,3

89,0

 

2084,2

 

0330

Чуднівський районний суд Житомирської області

991,7

991,7

714,4

20,2

 

316,0

316,0

63,3

81,0

 

1307,7

 

0330

Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

1202,1

1202,1

873,1

14,6

 

386,9

386,9

77,3

58,4

 

1589,0

 

0330

Берегівський районний суд Закарпатської області

2118,8

2118,8

1541,5

22,4

 

596,0

596,0

136,6

89,6

 

2714,8

 

0330

Виноградівський районний суд Закарпатської області

2631,0

2631,0

1916,4

24,6

 

751,4

751,4

169,7

98,7

 

3382,4

 

0330

Воловецький районний суд Закарпатської області

1385,1

1385,1

998,1

27,5

 

388,5

365,5

88,4

110,3

23,0

1773,6

 

0330

Іршавський районний суд Закарпатської області

2331,5

2331,5

1696,8

23,8

 

958,4

668,2

150,3

95,3

290,2

3289,9

 

0330

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

6913,8

6913,8

5050,4

45,1

 

1860,5

1860,5

447,4

180,4

 

8774,3

 

0330

Перечинський районний суд Закарпатської області

1593,4

1593,4

1156,9

20,0

 

497,2

497,2

102,5

80,2

 

2090,6

 

0330

Рахівський районний суд Закарпатської області

1819,9

1819,9

1324,0

19,2

 

512,2

512,2

117,3

76,9

 

2332,1

 

0330

Свалявський районний суд Закарпатської області

1956,4

1956,4

1422,5

21,9

 

582,4

582,4

126,0

87,6

 

2538,8

 

0330

Тячівський районний суд Закарпатської області

2851,5

2851,5

2065,8

42,0

 

1048,9

795,5

183,0

168,0

253,4

3900,4

 

0330

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

7135,5

7135,5

5214,7

43,3

 

1841,0

1815,2

462,0

173,3

25,8

8976,5

 

0330

Хустський районний суд Закарпатської області

2483,5

2483,5

1810,4

21,2

 

783,6

783,6

160,4

84,7

 

3267,1

 

0330

Міжгірський районний суд Закарпатської області

1441,0

1441,0

1044,8

20,0

 

431,1

431,1

92,6

80,1

 

1872,1

 

0330

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

5408,1

5408,1

3935,1

56,3

 

1687,8

1687,8

348,6

225,3

 

7095,9

 

0330

Василівський районний суд Запорізької області

2456,2

2456,2

1779,2

36,5

 

972,5

972,5

157,6

146,1

 

3428,7

 

0330

Великобілозерський районний суд Запорізької області

1050,3

1050,3

764,4

10,7

 

376,5

376,5

67,7

42,9

 

1426,8

 

0330

Веселівський районний суд Запорізької області

1506,5

1506,5

1088,5

26,0

 

551,0

551,0

96,4

104,2

 

2057,5

 

0330

Вільнянський районний суд Запорізької області

2092,7

2092,7

1521,2

23,8

 

841,7

841,7

134,8

95,1

 

2934,4

 

0330

Гуляйпільський районний суд Запорізької області

1350,9

1350,9

981,1

16,4

 

479,1

479,1

86,9

65,8

 

1830,0

 

0330

Енергодарський міський суд Запорізької області

2088,0

2088,0

1528,1

9,7

 

693,1

693,1

135,4

39,0

 

2781,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

3735,8

3735,8

2727,0

26,9

 

1227,5

1227,5

241,6

107,8

 

4963,3

 

0330

Заводський районний суд м. Запоріжжя

2291,4

2291,4

1666,8

24,4

 

835,3

835,3

147,6

97,5

 

3126,7

 

0330

Запорізький районний суд Запорізької області

2096,8

2096,8

1505,5

49,4

 

1165,5

1165,5

133,4

197,6

 

3262,3

 

0330

Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області

1796,2

1796,2

1304,2

22,4

 

767,8

767,8

115,5

89,7

 

2564,0

 

0330

Комунарський районний суд м. Запоріжжя

3764,5

3764,5

2730,2

51,3

 

1303,9

1303,9

241,9

205,2

 

5068,4

 

0330

Куйбишевський районний суд Запорізької області

1282,8

1282,8

931,7

15,7

 

486,6

486,6

82,5

62,7

 

1769,4

 

0330

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

4454,9

4454,9

3252,8

31,0

 

1256,5

1256,5

288,2

124,2

 

5711,4

 

0330

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

7306,0

7306,0

5339,3

44,3

 

1923,5

1923,5

473,0

177,2

 

9229,5

 

0330

Михайлівський районний суд Запорізької області

1384,2

1384,2

1004,5

18,2

 

497,9

497,9

89,0

72,9

 

1882,1

 

0330

Новомиколаївський районний суд Запорізької області

1125,0

1125,0

812,2

20,3

 

476,9

476,9

72,0

81,4

 

1601,9

 

0330

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

3783,6

3783,6

2739,8

57,4

 

1685,4

1685,4

242,7

230,0

 

5469,0

 

0330

Оріхівський районний суд Запорізької області

2050,7

2050,7

1489,2

25,2

 

842,6

842,6

131,9

100,9

 

2893,3

 

0330

Пологівський районний суд Запорізької області

1810,4

1810,4

1313,0

24,7

 

647,1

647,1

116,3

98,9

 

2457,5

 

0330

Приазовський районний суд Запорізької області

1326,9

1326,9

961,5

19,2

 

635,9

635,9

85,2

76,8

 

1962,8

 

0330

Приморський районний суд Запорізької області

1327,9

1327,9

963,0

18,2

 

710,5

710,5

85,3

73,0

 

2038,4

 

0330

Розівський районний суд Запорізької області

685,8

685,8

499,6

6,4

 

324,1

324,1

44,3

25,8

 

1009,9

 

0330

Токмацький районний суд Запорізької області

2175,7

2175,7

1581,4

25,1

 

770,6

770,6

140,1

100,5

 

2946,3

 

0330

Хортицький районний суд м. Запоріжжя

3613,3

3613,3

2585,4

97,1

 

1326,3

1326,3

229,0

388,6

 

4939,6

 

0330

Чернігівський районний суд Запорізької області

1344,2

1344,2

980,3

11,0

 

433,2

433,2

86,8

44,0

 

1777,4

 

0330

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4375,5

4375,5

3163,4

73,1

 

1621,4

1621,4

280,2

292,6

 

5996,9

 

0330

Якимівський районний суд Запорізької області

2087,9

2087,9

1520,0

20,6

 

712,8

712,8

134,7

82,6

 

2800,7

 

0330

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області

1642,0

1642,0

1188,5

25,5

 

545,3

519,3

105,3

102,0

26,0

2187,3

 

0330

Болехівський міський суд Івано-Франківської області

1224,8

1224,8

893,7

9,2

 

331,1

305,1

79,2

36,6

26,0

1555,9

 

0330

Верховинський районний суд Івано-Франківської області

1356,6

1356,6

992,7

6,7

 

414,0

388,0

87,9

26,8

26,0

1770,6

 

0330

Галицький районний суд Івано-Франківської області

1861,0

1861,0

1357,4

14,8

 

597,4

554,4

120,2

58,8

43,0

2458,4

 

0330

Городенківський районний суд Івано-Франківської області

1539,4

1539,4

1093,4

52,4

 

680,4

619,8

96,9

209,9

60,6

2219,8

 

0330

Долинський районний суд Івано-Франківської області

2480,7

2480,7

1764,3

81,2

 

895,3

841,1

156,3

325,2

54,2

3376,0

 

0330

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

4046,8

4046,8

2929,2

62,9

 

1536,5

1363,4

259,5

251,9

173,1

5583,3

 

0330

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

6347,9

6347,9

4621,5

62,4

 

2038,8

2038,8

409,4

249,8

 

8386,7

 

0330

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

3619,0

3619,0

2640,6

27,8

 

1300,7

1214,2

233,9

111,5

86,5

4919,7

 

0330

Косівський районний суд Івано-Франківської області

2445,5

2445,5

1781,2

23,0

 

745,0

658,5

157,8

92,2

86,5

3190,5

 

0330

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

2758,5

2758,5

2010,7

23,9

 

794,7

718,2

178,1

95,7

76,5

3553,2

 

0330

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

1476,1

1476,1

1075,9

12,8

 

436,9

376,3

95,3

51,2

60,6

1913,0

 

0330

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області

1674,2

1674,2

1210,9

27,3

 

466,2

466,2

107,3

109,3

 

2140,4

 

0330

Снятинський районний суд Івано-Франківської області

1544,0

1544,0

1115,2

27,3

 

576,1

576,1

98,8

109,3

 

2120,1

 

0330

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

1552,0

1552,0

1127,8

18,3

 

624,6

600,0

99,9

73,2

24,6

2176,6

 

0330

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області

1463,1

1463,1

1055,2

28,0

 

458,1

458,1

93,5

112,3

 

1921,2

 

0330

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

1299,9

1299,9

945,0

14,7

 

358,3

358,3

83,7

59,0

 

1658,2

 

0330

Баришівський районний суд Київської області

1458,1

1458,1

1059,5

17,1

 

846,8

846,8

93,9

68,6

 

2304,9

 

0330

Березанський міський суд Київської області

1099,8

1099,8

798,1

14,4

 

684,7

684,7

70,7

57,7

 

1784,5

 

0330

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

8530,7

8530,7

6238,7

45,9

 

1474,2

1474,2

552,6

183,6

 

10004,9

 

0330

Богуславський районний суд Київської області

1554,4

1554,4

1123,2

26,8

 

859,8

859,8

99,5

107,4

 

2414,2

 

0330

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

4729,3

4729,3

3444,4

44,7

 

1076,1

1076,1

305,1

178,8

 

5805,4

 

0330

Бородянський районний суд Київської області

1870,4

1870,4

1363,4

16,1

 

848,3

848,3

120,8

64,5

 

2718,7

 

0330

Броварський міськрайонний суд Київської області

5979,1

5979,1

4362,2

46,5

 

1243,1

1243,1

386,3

186,1

 

7222,2

 

0330

Васильківський міськрайонний суд Київської області

4341,2

4341,2

3172,8

26,2

 

1035,2

1035,2

281,1

105,0

 

5376,4

 

0330

Вишгородський районний суд Київської області

3083,7

3083,7

2244,8

30,7

 

1079,7

1079,7

198,9

122,8

 

4163,4

 

0330

Володарський районний суд Київської області

1572,0

1572,0

1140,7

20,6

 

852,9

852,9

101,1

82,6

 

2424,9

 

0330

Згурівський районний суд Київської області

960,5

960,5

682,9

31,8

 

709,3

709,3

60,5

127,4

 

1669,8

 

0330

Іванківський районний суд Київської області

1687,3

1687,3

1223,7

23,0

 

815,3

815,3

108,4

92,2

 

2502,6

 

0330

Ірпінський міський суд Київської області

3382,3

3382,3

2457,9

39,4

 

1019,2

1019,2

217,7

157,7

 

4401,5

 

0330

Кагарлицький районний суд Київської області

1483,9

1483,9

1072,0

25,9

 

718,5

718,5

95,0

103,6

 

2202,4

 

0330

Києво-Святошинський районний суд Київської області

4694,1

4694,1

3421,6

40,6

 

1024,8

1024,8

303,1

162,7

 

5718,9

 

0330

Макарівський районний суд Київської області

1393,4

1393,4

1010,1

19,7

 

791,0

791,0

89,5

78,8

 

2184,4

 

0330

Миронівський районний суд Київської області

1621,2

1621,2

1174,8

23,5

 

863,2

863,2

104,1

93,9

 

2484,4

 

0330

Обухівський районний суд Київської області

2501,8

2501,8

1817,6

29,8

 

1023,3

1023,3

161,0

119,2

 

3525,1

 

0330

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

2880,8

2880,8

2092,8

34,4

 

900,3

900,3

185,4

137,9

 

3781,1

 

0330

Ржищевський міський суд Київської області

753,5

753,5

543,4

14,5

 

784,4

784,4

48,1

58,0

 

1537,9

 

0330

Рокитнянський районний суд Київської області

1211,5

1211,5

877,4

18,1

 

835,0

835,0

77,7

72,3

 

2046,5

 

0330

Сквирський районний суд Київської області

1720,9

1720,9

1254,8

14,5

 

903,8

903,8

111,2

58,1

 

2624,7

 

0330

Славутицький міський суд Київської області

1176,4

1176,4

852,8

16,6

 

815,5

815,5

75,6

66,3

 

1991,9

 

0330

Ставищенський районний суд Київської області

1484,5

1484,5

1080,8

14,6

 

782,7

782,7

95,7

58,6

 

2267,2

 

0330

Таращанський районний суд Київської області

1565,6

1565,6

1139,0

16,5

 

892,0

892,0

100,9

65,9

 

2457,6

 

0330

Тетіївський районний суд Київської області

1628,7

1628,7

1183,1

19,8

 

766,8

766,8

104,8

79,2

 

2395,5

 

0330

Фастівський міськрайонний суд Київської області

3701,2

3701,2

2690,8

41,6

 

1026,9

1026,9

238,4

166,6

 

4728,1

 

0330

Яготинський районний суд Київської області

1444,1

1444,1

1047,6

19,4

 

750,8

750,8

92,8

77,7

 

2194,9

 

0330

Бобринецький районний суд Кіровоградської області

1731,1

1731,1

1263,2

13,3

 

472,6

472,6

111,9

53,2

 

2203,7

 

0330

Вільшанський районний суд Кіровоградської області

746,8

746,8

543,3

7,9

 

278,2

278,2

48,1

31,6

 

1025,0

 

0330

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

1451,7

1451,7

1059,9

10,2

 

421,4

421,4

93,9

40,8

 

1873,1

 

0330

Голованівський районний суд Кіровоградської області

1560,3

1560,3

1141,3

8,2

 

543,6

378,9

101,1

32,9

164,7

2103,9

 

0330

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області

1181,8

1181,8

860,8

11,3

 

403,5

403,5

76,3

45,1

 

1585,3

 

0330

Долинський районний суд Кіровоградської області

1451,7

1451,7

1055,1

16,7

 

462,4

462,4

93,5

67,0

 

1914,1

 

0330

Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

2865,0

2865,0

2081,4

34,2

 

824,3

824,3

184,3

137,0

 

3689,3

 

0330

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

2132,3

2132,3

1549,4

25,1

 

605,6

605,6

137,2

100,5

 

2737,9

 

0330

Кіровський районний суд м. Кіровограда

5985,6

5985,6

4378,3

31,0

 

1592,8

1500,7

387,9

124,1

92,1

7578,4

 

0330

Компаніївський районний суд Кіровоградської області

999,8

999,8

730,3

6,5

 

291,3

291,3

64,7

25,9

 

1291,1

 

0330

Ленінський районний суд м. Кіровограда

4585,3

4585,3

3334,4

50,3

 

1456,9

1405,0

295,4

201,4

51,9

6042,2

 

0330

Маловисківський районний суд Кіровоградської області

1734,7

1734,7

1269,2

8,6

 

476,0

476,0

112,4

34,5

 

2210,7

 

0330

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

1164,3

1164,3

848,9

9,7

 

332,6

332,6

75,2

38,7

 

1496,9

 

0330

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області

1089,6

1089,6

794,1

9,5

 

342,8

342,8

70,4

38,2

 

1432,4

 

0330

Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

1425,6

1425,6

1036,2

16,3

 

457,4

457,4

91,8

65,3

 

1883,0

 

0330

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

2099,2

2099,2

1526,4

23,2

 

666,9

666,9

135,2

92,9

 

2766,1

 

0330

Олександрівський районний суд Кіровоградської області

1516,0

1516,0

1103,6

15,1

 

531,0

453,6

97,8