Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Гарантийного соглашения (Проект "Бескидский железнодорожный тоннель" (Строительство Бескидского тоннеля) между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 02.09.2014 № 1667-VII
действует с 06.10.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект "Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Гарантійну угоду (Проект "Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 6 травня 2014 року у м. Люксембурзі та 7 травня 2014 року у м. Києві, яка набирає чинності з моменту її ратифікації Верховною Радою України, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1667-VII

 

 

FI N 81.421
Serapis N 20110053

ГАРАНТІЙНА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком
Проект "Бескидський залізничний тунель"
(Будівництво Бескидського тунелю) 

Люксембург, 6 травня 2014 рік

Київ, 7 травня 2014 рік

ЦЯ ГАРАНТІЙНА УГОДА датована 7 травня 2014 року та укладена між:

(1) УКРАЇНОЮ ("Гарантом"); та

(2) ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ, який знаходиться за адресою: 98-100 boulevard Konrad Adenauer, Люксембург, L-2950 Люксембург ("Банк"), який представлений пані Вібке Жардет, Голова Відділу та пані Лілею Чернявською, Головою Представництва в Україні.

ОСКІЛЬКИ:

(A) відповідно до Фінансової угоди у зв'язку з фінансуванням проекту: "Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)" ("Проект") від 7 травня 2014 року між Банком та Державною адміністрацією залізничного транспорту України - Укрзалізниця, що створена та діє відповідно до законодавства України, яка знаходиться за юридичною адресою вул. Тверська 5, Київ, 03680, Україна, (ідентифікаційний номер Державного реєстру українських компаній: 00034045 ("Позичальник") ("Фінансова угода"), Банк погодився надати кредит Позичальнику у сумі 55000000 євро (п'ятдесят п'ять млн. євро) ("Кредит") з урахуванням умов, викладених в Фінансовій угоді;

(B) Проект має інвестиційний характер і стосується об'єкту, який має загальнонаціональну важливість та інфраструктурний розвиток якого має стратегічне значення, та реалізація якого сприяє розвитку економіки України; та

(C) умовою, що передує першій виплаті в рамках Фінансової угоди, є укладання Гарантом та Банком цієї Гарантійної угоди ("Угода").

ТАКИМ ЧИНОМ СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬ НАСТУПНЕ:

РОЗДІЛ I
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Визначення

В цій Угоді:

"Рамкова угода" означає Рамкову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком від 14 червня 2005 року, яка була ратифікована Верховною Радою України (Парламент України) 7 лютого 2006 року законом N 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", який набув чинності 8 квітня 2006 року та який регулює діяльність Банку в Україні.

"Гарантовані зобов'язання" має значення, надане цьому терміну у статті 2.1 (Гарантія та відшкодування);

"Сторона" означає сторону цієї Угоди; та

"Публічна акціонерна залізнична компанія" означає "Публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" створене відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" від 23 лютого 2012 року N 4442-VI, що є чинним на дату укладання цієї Угоди;

"Закон про Державний бюджет" має значення, що надане йому у статті 3.5(c).

1.2 Тлумачення

(a) Терміни, визначені у Фінансовій угоді, при відсутності іншого визначення або якщо не встановлено інше, мають теж саме значення, коли вживаються в цій Угоді.

(b) Якщо не встановлено інше, будь-яке посилання у цій Угоді на:

(c) В цій Угоді:

РОЗДІЛ 2
ГАРАНТІЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ

2.1 Гарантів та відшкодування

(a) В інтересах Банка, заключаючи Фінансову угоду з Позичальником, Гарант тим самим безумовно та остаточно:

(b) Гарантія та відшкодування, що містяться в цій статті 2.1 (Гарантія та відшкодування) застосовується до всіх фінансових зобов'язань та фінансових відповідальностей Позичальника перед Банком, що виникають в рамках Фінансової угоди в будь-який час протягом її строку дії разом з усіма витратами та нарахуваннями, понесеними Банком у зв'язку з захистом, збереженням, вдосконаленням або забезпеченням виконання своїх прав відповідно до або у зв'язку з Фінансовою угодою ("Гарантовані зобов'язання").

2.2 Постійно діюча гарантія

Зобов'язання Гаранта за цією Угодою є і будуть зобов'язаннями, які будуть продовжувати бути дійсними, незважаючи на будь-яке погашення боргу або будь-які інші кроки чи дії, що вживаються кожною зі Сторін, та не будуть вважатись виконаними шляхом здійснення будь-якого проміжного платежу або виконанням будь-якого Гарантованого зобов'язання, та будуть чинними та дійсними до здійснення останньої оплати у повному обсязі всіх сум, у вигляді Гарантованих зобов'язань.

2.3 Збереження прав

(a) Зобов'язання Гаранта, які містяться в цій Угоді, є додатковими до та незалежними від будь-якого іншого права або забезпечення (при наявності таких), яке Банк може мати у будь-який момент відносно будь-якого з Гарантованих зобов'язань.

(b) Жодне зобов'язання Гаранта, яке міститься в цій Угоді, і жодне право, повноваження та засоби правового захисту, які надаються Банку згідно з цією Угодою або законом відносно Гаранта, не можуть вважатися припиненими, розмір їх зменшений або іншим чином зміненими з огляду на:

(c) Ні зобов'язання Гаранта, що містіться у цій Угоді, ні права, повноваження та засоби правового захисту, надані згідно з цією Угодою або законом Банку по відношенню до Гаранта, не вважатимуться припиненими, зменшеними або іншим чином зміненими через припинення існування або ліквідацію Державної Адміністрації залізничного транспорту та створення Публічної акціонерної залізничної компанії. Негайно після створення Публічної акціонерної залізничної компанії Гарант вважатиме останню Позичальником для цілей цієї Угоди та Фінансової угоди (вона буде юридичним правонаступником усіх прав та зобов'язань Державної адміністрації залізничного транспорту), а ця Угода і далі матиме повну дійсність та силу на користь Банку.

2.4 Відновлення стану справ

"Якщо в будь-який час будь-який платіж за Фінансовою угодою або цією Угодою скасовано або має бути компенсовано або повернуто Банком згідно з будь-яким положенням українського законодавства, Гарантовані зобов'язання щодо такого платежу відновлюються після такого скасування або повернення, які здійснені Банком, так, ніби такий платіж не здійснювався або його скасування не відбувалося".

2.5 Пряма вимога

Банк не зобов'язаний перед тим, як реалізовувати будь-яке із наданих йому стосовно Гаранта цією Угодою або законом прав, повноважень або засобів правового захисту:

(a) звертатися з позовом проти Позичальника або будь-якої іншої особи до суду та отримувати судове рішення з цього приводу;

(b) зробити або подати будь-який позов або докази щодо припинення діяльності або розпуску Позичальника; або

(c) звертати стягнення або вимагати звернення стягнення будь-якого з забезпечення, наданого у зв'язку з будь-яким із зобов'язань Позичальника в рамках Фінансової угоди.

2.6 Відстрочка прав Гаранта

Гарант погоджується з тим, що протягом усього часу, коли Позичальник має зобов'язання в рамках Фінансової угоди, Гарант не реалізовуватиме жодних прав, які Гарант може мати у будь-який момент з огляду на виконання ним своїх зобов'язань за цією Угодою:

(a) право на отримання відшкодування від Позичальника або отримання будь-якої застави від Позичальника;

(b) скористатися будь-якими правами Банку стосовно будь-якого з Гарантованих зобов'язань (повністю або частково шляхом суброгації або іншим шляхом);

(c) право вимагати у судовому або в іншому порядку постанови про здійснення Позичальником будь-якої оплати або ж про виконання будь-якого зобов'язання, стосовно будь-якого зобов'язання, що гарантується за цією Угодою;

(d) право здійснювати будь-які права зарахування зустрічних вимог відносно Позичальника; та/або

(e) право заявляти про свій статус кредитора Позичальника або доводити такий статус, створюючи конкуренцію з Банком.

2.7 Зміни до Фінансової угоди

Не допускається внесення до Фінансової угоди жодних змін, наслідками яких будуть:

(a) подовження терміну виконання Позичальником своїх зобов'язань за Фінансовою угодою;

(b) збільшення суми Заборгованості; або

(c) зміна відсоткової ставки, яка застосовується до Позики за Фінансовою угодою;

без попередньої письмової згоди Гаранта.

2.8 Підтвердження Банком або Позичальником

Банк має право повідомляти про будь-які розрахунки, здійснені або заявлені між Гарантом або Позичальником та Банком, які повинні прийматися Гарантом як остаточне підтвердження сум(и), зазначеної у таких повідомленнях, як суми, що підлягає виплаті Банку (за винятком випадків, коли Гарант доведе Банку факт наявності у них очевидної помилки). Будь-який документ, що надається Банком та посвідчує суму Гарантованих зобов'язань на давни момент, також є остаточним та обов'язковим для Гаранта (за винятком випадків, коли Гарант доведе Банку факт наявності у такому документі очевидної помилки).

РОЗДІЛ 3
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

На дату укладання цієї Угоди Гарант заявляє та гарантує Банку наступне:

3.1 Статус

Він має необхідні повноваження та дозволи за законодавством України для надання державних гарантій, таких як гарантія, що надана за цією Угодою.

3.2 Повноваження

Він має повноваження на укладання, піднесення та вручення цієї Угоди, а також на виконання своїх зобов'язань за цією Угодою.

3.3 Обов'язковість зобов'язань

Зобов'язання Гаранта за цією Угодою є законними, дійсними, обов'язковими й такими, що можуть бути примусово виконані.

3.4 Відсутність конфлікту з іншими зобов'язаннями

Укладення Гарантом цієї Угоди, виконання Гарантом своїх зобов'язань за цією Угодою, а також заходів, передбачених цією Угодою, не суперечать та не будуть суперечити:

(a) будь-якому закону чи нормативному актові, чи судовому рішенню, чи припису державних органів України, які застосовуються до нього (включаючи будь-яке обмеження щодо рівня максимальної зовнішньої заборгованості);

(b) будь-якій державній політиці чи державному устрою України; або

(c) будь-якій угоді чи інструменту, які становлять чинне зобов'язання йому або стосовно будь-яких його активів.

3.5 Повноваження та дозволи

(a) Гарант та Позичальник кожен з них має повноваження укладати, вручати та виконувати, та вжив всіх необхідних заходів для укладання, вручення і виконання цій Угоди та Фінансової угоди, відповідно, та заходів, передбачених за цієї Угодою.

(b) Позичальник є юридичною особою відповідно до українського законодавства та є органом управління залізничного транспорту загального користування України, що належить та контролюється державою Україна і є підвідомчим (на дату укладання цієї Угоди) Міністерству інфраструктури України, та в результаті створення Публічної акціонерної залізничної компанії буде публічним акціонерним товариством залізничного транспорту України, всі акції якого належатимуть державі Україна, та який буде юридичним правонаступником всіх прав та зобов'язань Державної адміністрації залізничного транспорту, включаючи без обмежень всі права та обов'язки за Фінансовою угодою.

(c) Позичальник є суб'єктом господарювання державного сектору економіки для цілей Бюджетного кодексу України і Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік", прийнятого Верховною Радою України (Парламентом України) 16 січня 2014 року ("Закон про державний бюджет"), та іншого чинного законодавства України, та має право на одержання гарантії за цією Угодою. Гарантія за цією Угодою надається у максимально дозволених межах, як передбачено українським законодавством.

(d) Всі дозволи, необхідні для прийняття чи отримання Гарантом у зв'язку з укладанням, здійсненням, набуттям чинності та примусовим виконанням заходів, передбачені до цієї Угоди, були отримані чи оформлені і мають повну юридичну силу.

3.6 Ліцензія та статус Банка в Україні

(a) Відповідно до законодавства України не вимагається:

(b) Відповідно до умов Рамкової угоди Банк не повинен вважатися резидентом України лише тому, що ним укладена ця Угода.

3.7 Право, що застосовується, та виконання рішень

(a) Гарант є країною - учасницею Конвенції про визнання та виховання іноземних арбітражних рішень, що була підписана 10 червня 1958 року у м. Нью-Йорк.

(b) Будь-яке арбітражне рішення чи постанова, отримані відповідно до умов цієї Угоди, будуть визнані та виконані відповідно до законодавства України.

3.8 Гербовий збір та реєстрація

(a) Гербовий збір, реєстраційне мито чи аналогічні податки або збори щодо цієї Угоди або заходів, передбачених нею, не підлягають сплаті в Україні.

(b) В рамках законодавства України цю Угоду не обов'язково подавати, записувати чи реєструвати у будь-якому суді або іншому органі влади України.

3.9 Принцип рівних умов

Зобов'язання Гаранта стосовно здійснення платежів за цією Угодою є рівними з вимогами всіх інших незабезпечених та несубординованих кредиторів Гаранта за винятком зобов'язань, які в обов'язковому порядку одержують перевагу згідно із законодавством.

3.10 Рамкова угода

Проект підпадає під дію Рамкової угоди.

3.11 Підтвердження

Банк покладається на заяви та гарантії, викладені в цій Угоді, при вирішенні питання щодо проведення виплати за Фінансовою угодою, і Банк уклав цю Угоду, ґрунтуючись і повністю покладаючись на кожну з таких заяв і гарантій. Після належного вивчення Гарант запевняє, що йому невідомі будь-які додаткові факти або питання, в результаті опущення яких будь-яка з його заяв або гарантій стає неправдивою. Заяви та гарантії Гаранта, які містяться у цій Угоді, не повинні зазнавати впливу будь-яких перевірок та підтверджень, проведених по відношенню до них Банком або від його імені.

Гарант підтверджує, що йому надали копію Фінансової угоди, укладеної відповідними сторонами, а також підтверджує, що він ознайомлення з усіма умовами Фінансової угоди.

3.12 Повторення

Заяви, викладені у Розділі 3 (Заяви та гарантії), вважаються здійсненими Гарантом з посиланням на факти та обставини, що існували тоді на кожну Дату виплати.

РОЗДІЛ 4
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підтримання юридичної сили

Гарант повинен отримати, відповідати вимогам та робити все необхідне для підтримання повної юридичної чинності та дійсності всіх дозволів, схвалень, ліцензій та погоджень, які вимагаються законодавством України, з метою забезпечення законного укладання та здійснення своїх зобов'язань за цією Угодою та забезпечення легальності, чинності, застосовності можливості прийняття в якості доказу цієї Угоди в Україні.

4.2 Рівні умови щодо вимог

Гарант забезпечує, що в будь-який час вимоги Банку щодо нього відповідно до цієї Угоди знаходиться принаймні у рівних умовах з вимогами усіх його інших незабезпечених кредиторів, за винятком тих, чиї вимоги мають перевагу над будь-яким законом загального застосування.

РОЗДІЛ 5
ПЛАТЕЖІ ТА ВІДСОТКИ

5.1 Врахування податків

Гарант забезпечує, щоб в Україні Банкові не нараховувалися податки у зв'язку з цією Угодою.

5.2 Відсотки

(a) Положення пункту 3.02 (Відсотки на прострочені суми) Фінансової угоди повинні бути включені в цю Угоду та становлять частину цієї Угоди так, ніби вони включені в цей документ у повному обсязі, вносячи відповідні зміни та (без обмеження загального змісту у відповідній Угоді) так, ніби посилання в цьому пункті на Фінансову угоду було посиланням на Гарантійну угоду, а також посилання в цьому пункті на "Позичальника" було б посиланням на "Гаранта". Будь-які відсотки, які нараховуються відповідно до цього пункту 5.2 (Відсотки), повинні за першою вимогою відразу оплачуватись Гарантом.

(b) Для уникнення сумнівів, відсотки, належні до сплати за цією Угодою, не повинні додаватися до будь-яких еквівалентних відсотків, які сплачує Позичальник, відповідно до Фінансової угоди стосовно яких Гарант забезпечує оплату за цією Угодою.

(c) Будь-які відсотки за цією Угодою нараховуються на щоденній основі та розраховуються виходячи з фактичної кількості днів, що минули, і тривалості року 360 днів.

5.3 Кошти та витрати

Всі суми, нарахування та витрати (включаючи гонорари і витрати юрисконсультів, державне мито, документальне представлення, реєстрацію чи інші обов'язки та податки), понесені Банком у зв'язку примусовим виконанням цієї Угоди або інших дій, здійснених Сторонами у зв'язку з цією Угодою, повинні за першою вимогою відразу компенсуватися Гарантом на основі повного відшкодування. Банк надає документальне підтвердження, яке обґрунтовує та засвідчує будь-які такі суми, нарахування та витрати, передбачені цією статтею 5.3 (Кошти та витрати), які понесені Банком.

5.4 Платежі

Всі платежі Гаранта за цією Угодою розраховуються та здійснюються (без будь-яких вирахувань) без взаємозаліків, зарахувань зустрічних вимог, утримань або відрахувань за винятком, по відношенню до платежів Банку, будь-яких утримань або відрахувань на будь-які податки або зобов'язання, які вимагаються будь-яким державним або фінансовим органом відповідно до законодавства. У цьому випадку Гарант невідкладно оплачує їх відповідному органу влади, подає Банкові на його вимогу таке підтвердження і сплачує йому такі додаткові суми, які дорівнюватимуть сумі, яку Банк одержав би, якби такий платіж був здійснений після здійснення будь-яких утримань або відрахувань.

5.5 Порядок поводження із отриманими коштами

До того часу поки всі суми, які можуть бути сплачені або час сплати яких Гарантом за або у зв'язку з цією Угодою настав, не були безвідклично оплачені у повному обсязі, Банк (або будь-яка особа, уповноважена діяти від його імені) може:

(a) утримуватися від використання або примусового застосування будь-яких інших коштів, забезпечення чи прав, що належать або отримані Банком (або будь-якою особою, уповноваженою діяти від його імені) по відношенню до таких сум, або використати чи примусово застосувати їх таким чином і в такому порядку, як він вважає за потрібне (в рахунок цих платежів або іншим чином), і Гарант не матиме право на отримання вигоди від цього; та

(b) тримати на проміжному відсотковому рахунку будь-які кошти, отримані від Гаранта, або з причини зобов'язань Гаранта за цією Угодою.

5.6 Зобов'язання зарахування

(a) Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання, строк виконання якого настав, яке Гарант має за цією Угодою в рахунок будь-якого зобов'язання, строк виконання якого настав, яке Банк несе перед Гарантом, незважаючи на місце сплати, розрахункове відділення та вид валюти будь-якого зобов'язання. Якщо зобов'язання представлені у різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке з них за ринковим валютним курсом у ході його звичайної діяльності з метою здійснення зарахування.

(b) Всі платежі, які проводяться Гарантом в рамках цієї Угоди розраховуються та здійснюються без взаємозаліків або зарахувань зустрічних вимог (та без будь-яких вирахувань).

(c) Банк повідомляє Гаранта щодо будь-яких взаємозаліків, що здійснюються ним згідно з цією Угодою.

РОЗДІЛ 6
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Подільність

Якщо, в будь-який час, будь-яке положення цієї Угоди перестає бути законним, чинним або мати можливість примусового виконання в будь-якому відношенні, або ця Угода є чи стає недіючою в будь-якому відношенні відповідно до законів будь-якої юрисдикції, така відсутність законності, чинності або примусового виконання не повинна впливати на:

(a) законність, чинність або можливість примусового виконання у такій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність у будь-якому іншому відношенні щодо цієї Угоди у такій юрисдикції; або

(b) законність, чинність або можливість примусового виконання у будь-якій іншій юрисдикції цього або будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди в рамках законів будь-яких інших юрисдикцій.

6.2 Конвертація валют

Банк може конвертувати будь-які кошти, отримані, відшкодовані, реалізовані, запропоновані до зарахування або які підлягають використанню у відповідності до цієї Угоди, що витікають у зв'язку з виконанням його прав в рамках цієї Угоди, конвертувати з такої отриманої в таку іншу валюту, яка може бути необхідною для цілей цієї Угоди. Будь-яка така конвертація буде здійснюватися за курсом обміну, обґрунтовано визначеним Банком.

6.3 Відшкодування курсових різниць

(a) Якщо будь-яка сума, належна до сплати Гарантом за цією Угодою ("Сума"), або визначена у будь-якому наказі, судовому рішенні чи ухвалі, зробленій по відношенню до Суми, має конвертуватися з валюти ("Перша валюта"), у якій ця Сума виплачується, в іншу валюту ("Друга валюта") з метою:

Гарант повинен протягом трьох Робочих днів після запиту відшкодувати Банкові будь-які витрати, збитки або зобов'язання, що випливають з або в результаті конвертації валют, включаючи невідповідність між (A) курсом валют, який використовувався для конвертації цієї Суми з Першої валюти в Другу валюту і (B) курсом або курсами валют, які є доступними Банку на момент отримання Банком даної Суми.

(b) Гарант відмовляється від будь-якого права, яке він може мати у будь-якій юрисдикції дня оплати будь-якої суми за Гарантією у валюті або валютній одиниці, крім тієї, в якій вона виражена для оплати.

6.4 Зміна сторін

(a) Гарант не може відступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попередньої письмової згоди Банку.

(b) Банк не може відступати повністю або частково свої права вимоги, або передавати (шляхом новації, приєднання чи іншим способом) повністю або частково свої права вимоги, та зобов'язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди Гаранта, за винятком відступлення та передачі Європейському центральному Банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків або Комісії ЄС, для якої погодження Гаранта не вимагається.

6.5 Відсутність передбачуваних відмов від права, сукупних засобів правового захисту

Жодне невиконання або затримка зі сторони Банку у використанні будь-якого повноваження, права чи засобу правового захисту за цією Угодою не повинне вважатися як відмова від них, і жодне одноразове або часткове використання Банком або Гарантом будь-якого повноваження, права чи засобу правового захисту не повинне перешкоджати будь-якому іншому або подальшому їх використанню, або використанню будь-якого іншого повноваження, права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, надані в цій Угоді, є сукупними і не виключають будь-яких засобів правового захисту, надані будь-яким законодавством, що застосовується.

6.6 Регулююче законодавство

Ця угода та її склад, тлумачення та чинність регулюються міжнародним публічним правом.

6.7 Арбітраж

Будь-який спір, відмова, розбіжність або вимога (разом мають значення як "Спір"), що випливає у зв'язку з існуванням, чинністю, інтерпретацією, реалізацією або припиненням дії цієї Угоди, наскільки це можливо врегульовуються шляхом консультацій та переговорів між Банком та Гарантом. Якщо Спір не може бути врегульовано мирним шляхом Банком та Гарантом протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту офіційного повідомлення щодо Спору будь-якій із Сторін, Спір врегульовується остаточним та обов'язковим арбітражем згідно з Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ (Комісія Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі), що діє на дату укладання цієї Угоди, який вважається таким, що включено у цю статтю шляхом посилання на нього.

До складу Арбітрів входить три особи. Мовою арбітражного процесу буде англійська. Арбітражний розгляд буде проводитись в Гаазі, Нідерланди.

Якщо інше не погоджено, подання всіх письмових заяв та всі слухання повинні бути завершені протягом шести місяців з дати формування складу арбітражу. Арбітражний суд виносить своє рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання остаточних заяв.

Будь-яке остаточне рішення арбітражного суду є обов'язковим для виконання з дати його винесення, та Сторони таким чином відмовляються від будь-якого права на апеляцію щодо неправильного застосування законодавства та/або по суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, Арбітражний суд не буде приймати або забезпечувати, а Гарант не буде звертатись до будь-якого судового органу за вжиттям жодних проміжних заходів чи застосування засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення по відношенню Банку.

Гарант повинен слідувати і виконувати будь-яке таке рішення арбітражного суду на його території без затримки.

У випадку невиконання Гарантом його зобов'язань, викладених у попередньому абзаці, протягом трьох місяців від дати винесення рішення, Гарант, настільки, наскільки він може в будь-якій юрисдикції претендувати на свій імунітет або імунітет його активів від подання судового позову, примусового виконання, накладання арешту чи іншого судового процесу, цією угодою безвідклично погоджується не претендувати та безвідклично відмовляється від такого імунітету у повній мірі, дозволеній законодавством такої юрисдикції.

6.8 Привілеї та імунітети Банку

Незважаючи на будь-яке положення цієї Угоди, що передбачає протилежне, ніщо в цій Угоді не тлумачиться як відмова від або інша зміна будь-яких правових імунітетів, привілеїв чи звільнень Банку, наданих за Рамковою угодою, або будь-якою іншою застосованою міжнародною конвенцією або законодавством, що застосовуються.

6.9 Дата набрання чинності

Сторони погоджуються, що зобов'язання Гаранта за цією Угодою набирають чинності з моменту ратифікації (без обмежень, умов чи застережень) цієї Угоди Верховною Радою України. Міністерство юстиції Гаранта надасть висновок Банку щодо набрання чинності цією Угодою в цілому за формою, викладеною в Доповненні II до Фінансової угоди.

6.10 Повідомлення

(a) Повідомлення або інша інформація за цією Угодою надаються за адресою або факсимільним номером, приведеним нижче, або за такою іншою адресою чи факсимільним номером, про які одна Сторона повідомила іншу у письмовій формі:

Для Гаранта

Кому: Міністерство фінансів України
Вул. Грушевського 12/2
Київ - 01008
Україна
Факс: +380 44 277 54 87

Для Банку

Кому: Ops B/ENCA
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Люксембург

(b) Будь-які повідомлення або інша інформація за цією Угодою надаються у письмовій формі.

(c) Повідомлення та інша інформація, для яких встановлені строки у цій Угоді або які самі встановлюють строки, обов'язкові для адресата, можуть бути вручені особисто в руки, надані рекомендованим листом або факсимільною передачею. Такі повідомлення та інформація вважаються отриманими іншою Стороною на дату їх доставки особисто в руки або рекомендованим листом, або факсимільною передачею.

(d) Інші повідомлення та інформація можуть бути вручені особисто в руки, надані рекомендованим листом, факсимільною передачею або за попередньою згодою Сторін електронною поштою.

(e) Не впливаючи на чинність будь-якого повідомлення, направленого факсимільною передачею відповідно до вищезазначеного, копія кожного повідомлення направленого по факсу, має також бути відправлена відповідній Стороні листом не пізніше наступного робочого дня.

(f) Повідомленні, подані Гарантом відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, повинні, де Банк цього вимагає, бути направлені до Банку разом з переконливими доказами щодо повноваження такої особи або осіб, вповноважених підписати таке повідомлення від імені Гаранта, та з завіреним зразком підпису такої особи чи осіб.

6.11 Термін дії

Ця Угода лишається чинною до підтвердження Банком, що всі Гарантовані зобов'язання були безвідклично виконані в повному обсязі, а всі умови, що могли привести до виникнення Гарантованих зобов'язань, були усунені.

6.12 Цілісність договору

(a) Ця Угода:

(b) Кожна Сторона цим підтверджує, що не ґрунтувалася на будь-якому твердженні чи заяві будь-якої Сторони, окрім тих, що містяться в цій Угоді.

6.13 Мова

Ця Угода складена українською та англійською мовами. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між текстами Угоди, текст англійською мовою буде мати переважну силу.

6.14 Зміни та доповнення

До цієї Угоди можуть вноситися зміни за допомогою письмової угоди між Гарантом і Банком. Такі зміни набирають чинності на умовах, викладених у відповідній Угоді про внесення змін.

6.15 Додаткові завірення

Сторона за вимогою іншої Сторони та протягом обґрунтованого періоду часу, здійснює будь-яку дію, підписує та оформлює будь-які документи необхідні для захисту всіх інтересів Сторони, яка цього вимагає, за цією Угодою.

6.16 Примірники

Ця Угода може бути підписана у декількох примірниках, кожен з яких має однакову силу, як ніби підписи на примірниках поставлені на одній копії Угоди. Кожен примірник є оригіналом та всі примірники разом будуть складати одну та таку саму Угоду.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО, Сторони цієї Угоди розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано в чотирьох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, а також відповідно розпорядилися, щоб Володимир Корнієнко та пан Гарт Грісбрук парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

В Люксембурзі, 6 травня 2014 рік

В Києві, 7 травня 2014 рік

 

Підписано за та від імені

Підписано за та від імені

УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

Бурбак Максим Юрійович
Міністр інфраструктури України

В. Жардет

 

Л. Чернявська

Опрос