Идет загрузка документа (155 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Финансового соглашения (Проект "Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 02.09.2014 № 1665-VII
действует с 04.10.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 25 жовтня 2013 року у м. Люксембурзі, що набирає чинності з дати направлення Європейським інвестиційним банком листа, в якому підтверджується виконання Україною умов, установлених Угодою, і зазначається дата набрання Угодою чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1665-VII

 

 

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком
Проект "Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську"

Люксембург, 25 жовтня 2013 року

FI N 81.423
Serapis N 20100492

Переклад з англійської мови

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ
Міністерством фінансів України, що знаходиться за адресою Україна, Київ 01008, вул. Грушевського 12, каб. 12, в особі Колобова Юрія, міністра фінансів України,

(далі - "Позичальник")

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ
що знаходиться за адресою: 98-100 бульвар
Конрада Аденауера, Люксембург, L-2950,
Люксембург, в особі Ласло Баранья, віце-президента,

(далі - "Банк")

з іншого боку (далі спільно - "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(1) 19 грудня 2006 року Рада Європейського Союзу (далі - "ЄС") запросила Банк узяти участь у фінансуванні вибраних проектів, які становлять значний інтерес для ЄС, у галузі транспорту, енергетики, телекомунікації та екологічної інфраструктури у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Росії, і з цією метою Європейський Парламент і Рада ЄС, згідно з документом, що називається Рішенням N 633/2009/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року, надали Банку гарантію Співтовариства (далі - "Гарантія ЄС") стосовно покриття втрат за позиками в рамках прийнятних проектів, які реалізуються в країнах, що охоплюються Регламентом (ЄС) N 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2006 року (Інструмент європейського сусідства і партнерства), а 17 квітня 2007 року Рада керуючих Банку надала дозвіл на виконання нового мандату.

(2) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка регулює діяльність Банку в Україні (далі, що може час від часу замінюватися або повторно укладатися - "Рамкова угода"), та зберігає повну юридичну силу та чинність протягом строку дії цієї Угоди. Позичальник визначає, що Проект потрапляє у сферу застосування Рамкової угоди, яка передбачає, зокрема, що Банк стосовно своєї діяльності на території України користується наданим міжнародній фінансовій установі режимом, який є найбільш сприятливим стосовно такої діяльності. Банк отримав лист Міністерства юстиції від 8 жовтня 2010 року (далі - "Лист"), у якому надаються деякі підтвердження (у тому числі, без обмеження, щодо чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" від 23 червня 2009 року, а також щодо збереження чинності Рамковою угодою), про які йдеться у листі Банку до Міністерства юстиції України від 13 вересня 2010 року. Заяви, які містяться у Листі, залишаються вірними та застосовними в усіх відношеннях.

(3) Позичальник зазначив, що через комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради (далі - "Ініціатор"), комунальне підприємство, що на 100 % належить місту Дніпропетровську, має намір реалізувати проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (далі - "Проект"), що складається з подовження існуючої лінії метро у м. Дніпропетровську на 4 км та додання 3 станцій метро, як більш детально описано в технічному описі (далі - "Технічний опис"), наведеному у Додатку А, і буде виконуватися Ініціатором.

(4) Загальна вартість Проекту за оцінкою Банку на час його оцінки складала 305000000 (триста п'ять мільйонів) євро. Зовнішнє фінансування Проекту буде надходити з наступних джерел (при цьому Позичальник гарантує те, що Ініціатор забезпечує наявність решти коштів для впровадження Проекту в повному обсязі):

Джерело

Сума (млн. євро)

Кредит Банку

152

Кредит ЄБРР (як зазначено нижче)

152

УСЬОГО зовнішнє фінансування

304

(5) Для того, щоб виконати план фінансування, викладений у пункті (4) Декларативної частини, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит на суму до 152000000 (сто п'ятдесят два мільйони) євро.

(6) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, робить кредитні кошти доступними для Ініціатора відповідно до субгрантової кредитної угоди (далі - "Субгрантова кредитна угода"), що буде укладена між Міністерством фінансів України та Ініціатором на прийнятних для Банку умовах, і до якої час від часу можуть вноситися зміни за попередньої згоди Банку.

(7) Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - "ЄБРР") підписав з Позичальником кредитну угоду, 27 липня 2013 (далі - "Кредитна угода з ЄБРР"), згідно з якою ЄБРР надасть кредит на загальну суму 152000000 (сто п'ятдесят два мільйона) євро (далі - "Кредит ЄБРР") для цілей фінансування Проекту.

(8) ЄБРР підписав угоду з Ініціатором щодо реалізації проекту, 27 липня 2013 (далі - "Проектна угода з ЄБРР"), згідно з якою Ініціатор погодив, а також зобов'язується впровадити та експлуатувати компоненти, що входять до складу цього Проекту.

(9) Ініціатор буде відповідальним за проектування, будівництво та експлуатацію подовження існуючої лінії метро у м. Дніпропетровську на 4 км та додання 3 станцій метро, що є частиною Проекту, відповідно до угоди між Банком та Ініціатором (далі - "Проектна угода"), та Ініціатор повинен завжди виконувати свої зобов'язання за Проектною угодою.

(10) Позичальник забезпечить здійснення Ініціатором усіх необхідних кроків для виконання Проектної угоди.

(11) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту відноситься до сфери його функцій, а також беручи до уваги заяви і факти, що наведені в цих пунктах Декларативної частини, вирішив задовольнити запит Позичальника шляхом надання йому кредиту на суму 152000000 (сто п'ятдесят два мільйони) євро відповідно до цієї Фінансової угоди (далі - "Угода") за умови, що сума кредиту Банку в жодному разі не повинна перевищувати 50 % (п'ятдесят процентів) загальної вартості Проекту, зазначеної у пункті 4 Декларативної частини.

(12) Міністр фінансів України є належним чином уповноваженим для підписання цієї Угоди за дорученням і від імені Позичальника, як зазначено у Доповненні I.

(13) Статутом Банку передбачено, що Банк повинен забезпечувати використання своїх коштів у найбільш раціональний спосіб в інтересах Європейського Співтовариства, а отже положення та умови кредитних операцій Банку повинні узгоджуватися з відповідними принципами і правилами ЄС.

(14) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних з проектами, які він фінансує. У зв'язку з цим Банк прийняв Політику прозорості, мета якої - підвищення підзвітності Групи Банків перед її акціонерами і громадянами ЄС в цілому шляхом забезпечення доступу до інформації, яка дозволяє їм зрозуміти систему управління, стратегію, політику, діяльність та методи Банку.

ТАКИМ ЧИНОМ, сторони цієї Угоди погоджуються щодо наступного:

ТЛУМАЧЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

(a) Тлумачення

(b) Визначення

У цій Угоді:

"Кінцевий термін прийняття" для повідомлення означає:

"Акцептований транш" означає Транш відповідно до Пропозиції вибірки коштів, що була належним чином акцептована Позичальником відповідно до її умов до або у дату Кінцевого терміну прийняття Пропозиції вибірки коштів.

"Робочий день" означає день (окрім суботи та неділі), в який Банк та комерційні банки відкриті для загальних операцій у Люксембурзі.

"Зміна у законі" має значення, наведене у Розділі 4.03A(3).

"Угода" має значення, наведене у пункті 11 Декларативної частини.

"Кредит" має значення, наведене у Статті 1.01.

"Компенсація за відстрочку" означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

- Процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки

перевищує

- EURIBOR (1-місячну) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від'ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Акцептованого траншу відповідно до цієї Угоди.

"Акцепт вибірки коштів" означає примірник Пропозиції вибірки коштів, належним чином підписаний Позичальником.

"Кінцевий термін прийняття вибірки коштів" означає дату та час завершення дії Пропозиції Вибірки коштів, зазначені у Пропозиції вибірки коштів.

"Пропозиція вибірки коштів" означає лист, що значною мірою відповідає формі, наведеній у Додатку C.1.

"Навколишнє середовище" означає наступне, в тій мірі, в якій воно впливає на здоров'я і соціальний добробут людей:

(a) фауну та флору;

(b) землю, воду, повітря, клімат і ландшафт; та

(c) культурну спадщину та забудоване навколишнє середовище,

а також включає у себе, без обмежень,питання охорони праці і техніки безпеки на виробництві, охорону здоров'я населення та умови праці.

"Екологічне погодження" означає будь-який дозвіл, ліцензію, санкціонування, узгодження або інше погодження, що вимагається згідно з Екологічним законодавством.

"Екологічна претензія" означає будь-яку претензію, провадження, офіційне повідомлення або розслідування, що подаються або здійснюються будь-якою особою згідно з будь-яким Екологічним законодавством.

"Екологічне законодавство" означає законодавство ЄС, у рамках використання законів України, визначених Банком до дати цієї Угоди; та Українське законодавство і нормативно-правові акти України; а також чинні міжнародні договори, головною метою яких є збереження, захист та поліпшення Навколишнього середовища.

"ПЕСЗ" має значення, наведене у Розділі 6.09.

"EURIBOR" має значення, наведене у Додатку B.

"Євро" означає законну валюту Держав-членів Європейського Союзу, які час від часу приймають її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про Європейський союз та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Кінцева дата доступності коштів" означає Робочий день, що припадає на дату через 36 [тридцять шість місяців] після дати цієї Угоди.

"Фіксована ставка" означає річну процентну ставку, що встановлюється Банком відповідно до застосовних принципів, які час від часу встановлюються керівними органами Банку для кредитів, що надаються під фіксовану процентну ставку, деноміновані у валюті Траншу і мають еквівалентні умови погашення основної суми та сплати процентів.

"Транш з фіксованою ставкою" означає Транш, що надається з Фіксованою ставкою.

"Плаваюча ставка" означає плаваючу процентну ставку, тобто річну процентну ставку яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред,і яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки.

"Період визначення плаваючої ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу; перший Період визначення плаваючої ставки повинен розпочинатися з дати вибірки Траншу.

"Транш з плаваючою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

"Група" означає Ініціатора та його дочірні підприємства.

"Дострокове погашення з компенсацією" означає дострокове погашення відповідно до Статті 4.03A, крім пункту 4.03A(2).

"Конвенції Міжнародної організації праці" означає конвенції Міжнародної організації праці, зазначені у Додатку D (Конвенції Міжнародної організації праці)

"Кредит" означає загальну суму Траншів, які Банк надає час від часу відповідно до цієї Угоди.

"Дестабілізація ринку" означає будь-які з наступних обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, існують події або обставини, що негативно впливають на доступ Банку до його джерел фінансування;

(b) на думку Банку, не є доступними з його звичайних джерел фінансування кошти для забезпечення належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або з відповідним строком погашення та/або відносно умов повернення такого Траншу;

(c) для Траншу, процент за яким підлягає або буде підлягати сплаті за Плаваючою ставкою:

(A) вартість для Банку отримання коштів з його джерел фінансування, як це визначено Банком, для періоду, що дорівнює Періоду визначення плаваючої ставки для такого Траншу (тобто на грошовому ринку) буде перевищувати існуючу Відповідну міжбанківську ставку, що застосовується;

або

(B) Банк визначає, що не існує адекватних і справедливих способів для визначення Відповідної міжбанківської ставки, що застосовується для відповідної валюти такого Траншу, або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначенням, що міститься у Додатку B.

Для цілей Статті A 1.06B(b) "Транш" означає Транш, що пропонується відповідно до Статті 1.02B.

"Істотна несприятлива зміна" означає, стосовно Позичальника чи Ініціатора, обставин залежно від випадку, будь-яку подію або зміну, що впливає на Позичальника або Ініціатора, залежно від випадку, та, на думку Банку: (1) істотно негативно впливає на спроможність Позичальника виконувати свої фінансові або будь-які інші свої зобов'язання за цією Угодою, або на спроможність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Проектною угодою, (2) істотно негативно впливає на фінансовий стан (залежно від конкретного випадку) Позичальника або Ініціатора; або (3) негативно впливає на будь-яке Забезпечення, надане Банку Позичальником у зв'язку з цією Угодою.

"Дата погашення" означає останню або єдину дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.01A(b)(iv) або Статті 4.01B.

"Дата платежу" означає: щорічні, піврічні або квартальні дати, зазначені у Пропозиції вибірки коштів до Дати погашення, але якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01, за винятком тих випадків, коли погашення здійснюється єдиним платежем відповідно до Статті 4.01B. У таких випадках для такого єдиного платежу та останнього процентного платежу Датою платежу є попередній Відповідний робочий день, і лише в цьому випадку здійснюється коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01; і

(b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01.

"ГРП" означає групу реалізації проекту, що буде створена Ініціатором для координування, управління, моніторингу та оцінки всіх аспектів реалізації Проекту відповідно до Проектної Угоди.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно зі Статтею 4.02A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, що повинна бути Датою платежу, в яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15 % (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість повинна бути обчислена за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення від Позичальника, із зазначенням, серед іншого, Суми дострокового погашення і Дати дострокового погашення відповідно до Статті 4.02A.

"Проект" має значення, наведене у пункті 3 Декларативної частині.

"Ставка перерозподілу" означає Фіксовану ставку, що діє станом на день розрахунку компенсації для кредитів з фіксованою ставкою, деномінованих у тій самій валюті, і має однакові умови сплати процентів та умови погашення до Дати погашення з Траншем, щодо якого пропонується або запитується дострокове погашення. У тих випадках, коли відповідний період є коротшим, ніж 48 місяців (або 36 місяців за відсутності погашення основної суми в цей період), буде використовуватися найближча відповідна еквівалентна ставка на грошовому ринку, тобто Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125 % (12.5 базисних пунктів) для періодів тривалістю до 12 (дванадцяти) місяців. У періоди тривалістю від 12 до 36/48 місяців, залежно від випадку, буде застосовуватися пропозиція ставок "своп" для відповідної валюти, що публікуються у системі Reuters та спостерігаються Банком на час розрахунку.

"Відповідний робочий день" означає день, в який Транс'європейська автоматизована систем експрес-розрахунків у реальному часі, що використовує єдину спільну платформу і була введена в дію 19 листопада 2007 року (TARGET2), є відкритою для здійснення платежів у євро.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає ставку EURIBOR.

"Запланована дата вибірки коштів" означає дату, на яку запланована вибірка Траншу згідно зі Статтею 1.02B.

"Забезпечення" означає будь-яку іпотеку, заставу, право утримання, обтяження, переуступку або інше забезпечення будь-якого зобов'язання будь-якої особи або будь-якої іншої угоди чи домовленості, що має аналогічну дію.

"Спред" означає фіксований спред до Відповідної міжбанківської ставки (який додається або віднімається), що визначається Банком і повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки коштів.

"Технічний опис" має значення, наведене у пункті 3 Декларативної частини.

"Транш" означає кожну вибірку коштів, що зроблена або буде зроблена відповідно до цієї Угоди.

ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони домовляються про наступне:

СТАТТЯ 1
Кредит та вибірка коштів

1.01 Сума Кредиту

Відповідно до цієї Угоди Банк виділяє на користь Позичальника, а Позичальник приймає, кредит на суму 152000000 (сто п'ятдесят два мільйона) євро для фінансування Проекту (далі - "Кредит").

1.02 Процедура вибірки коштів

1.02A Транші

Банк надає Кредит Траншами у кількості до 20 (двадцяти). Мінімальна сума кожного Траншу, якщо він не є невибраним залишком Кредиту, складає 5000000 (п'ять мільйонів) євро.

1.02B Пропозиція вибірки коштів

За умови, що не відбулася і не триває жодна з подій, зазначених у Статті 1.06B, Банк на прохання Позичальника надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки коштів для вибірки Траншу. Останнім терміном прийняття Позичальником Пропозиції вибірки коштів є дата за 15 (п'ятнадцять) днів до Кінцевої дати доступності коштів. У Пропозиції вибірки коштів повинні бути зазначені:

(a) сума в євро Траншу, який буде вибиратися;

(b) Запланована Дата вибірки коштів, що повинна бути Відповідним робочим днем і припадати на дату щонайменше через 15 (п'ятнадцять) днів після дати Пропозиції вибірки коштів та до Кінцевої дати доступності коштів включно.

(c) базова процентна ставка Траншу, що є: (i) Траншем з фіксованою ставкою; або (ii) Траншем з плаваючою процентною ставкою, у будь-якому випадку згідно з відповідними положеннями Статті 3.01;

(d) періодичність сплати процентів для відповідного Траншу згідно з положеннями Статті 3.01;

(e) перша Дата платежу для відповідного Траншу;

(f) умови погашення основної суми для відповідного Траншу згідно з положеннями Статті 4.01;

(g) перша та остання дати погашення основної суми для відповідного Траншу;

(h) для Траншу з фіксованою ставкою - Фіксована ставка; для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, що застосовується до Дати погашення; та

(i) Кінцевий термін прийняття вибірки коштів.

1.02C Акцепт вибірки коштів

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки коштів, надавши Банкові Акцепт вибірки коштів не пізніше Кінцевого терміну прийняття вибірки коштів. Акцепт вибірки коштів повинен супроводжуватись:

(a) кодом IBAN та SWIFT банківського рахунку на який має бути виплачений Транш згідно відповідно до Статті 1.02D; та

(b) підтвердженням повноваження особи або осіб, які уповноважуються для підписання Акцепту вибірки коштів, а також зразок підпису чи підписів такої особи або осіб або заявою Позичальника про те, що не відбулося жодних змін відносно повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати Акцепт вибірки коштів за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки коштів була належним чином акцептована Позичальником відповідно до її умов до Кінцевого терміну прийняття вибірки коштів включно, Банк повинен зробити Акцептований транш доступним для Позичальника згідно з відповідною Пропозицією вибірки коштів, а також положеннями та умовами цієї Угоди.

Вважається відхиленою Позичальником будь-яка Пропозиція Вибірки коштів, що не була належним чином акцептована згідно відповідно до її умов до Кінцевого терміну прийняття вибірки коштів включно.

1.02D Розрахунковий рахунок

Вибірка коштів повинна надаватися на рахунок Позичальника в ЄВРО відкрита будь-яким українським або іноземним банком (далі - "Розрахунковий рахунок в ЄВРО"), який Позичальник повинен повідомити Банку у письмовій формі не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Запланованої дати вибірки коштів (з кодом IBAN або у відповідному форматі згідно з місцевою банківською практикою). Цей рахунок повинен бути рахунком Позичальника, створеним задля цього проекту, і повинен бути відокремленим від усіх інших активів Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.03 Валюта вибірки коштів

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.04 Умови вибірки коштів

1.04A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.02 здійснюється за умови отримання Банком за формою і змістом задовільними для нього, до дати за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки коштів включно наступних документів або підтверджень:

(a) підтвердження на англійській мові повноважень Міністра фінансів України для підписання цієї Угоди від імені Позичальника;

(b) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника на англійській мові щодо належного оформлення цієї Угоди Позичальником, а також його законної сили, можливості примусового виконання та обов'язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, підтвердження того, що ратифікація цієї Угоди Верховною Радою України є необхідною для набуття чинності Контракту згідно з законодавством України, а також що ратифікація Угоди відбулася відповідно до законів України, і підтверджують законність, чинність, обов'язковість та можливість примусового виконання Рамкової угоди згідно з законодавством України;

(c) прийнятного для Банку юридичного висновку Ініціатора на англійській мові, в якому підтверджується, що Проектна угода була належним чином дозволена, оформлена та вручена за дорученням та від імені Ініціатора і встановлює правомірні та обов'язкові для виконання зобов'язання Ініціатора, виконання яких може бути забезпечене у примусовому порядку відповідно до їх умов;

(d) прийнятного для Банку підтвердження, що Проектна угода була належним чином дозволена, і що особа або особи, яка підписує або які підписують Проектну угоду від імені Ініціатора, має або мають для цього належні повноваження, разом із зразком підпису кожної такої особи чи осіб;

(e) підтвердження того, що усі істотні дозволи, ліцензії та погодження, що є необхідними для реалізації Проекту, були отримані, а також прийнятні для Банку підтвердження того, що були отримані усі необхідні офіційні повноваження для експлуатації Проекту та всі необхідні погодження, дозволи та ліцензії у зв'язку з цією Угодою;

(f) підтвердження того, що дозволи у сфері валютного регулювання не є необхідними для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів (як зазначається у Статті 2.01), а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальний орган влади - Міністерство Фінансів України);

(g) підтвердження того, що Кредитна угода ЄБРР була належним чином підписана та вручена, і що Позичальник має право здійснювати вибірку коштів за нею (відповідальний орган влади - Міністерство юстиції України);

(h) Банк повинен отримати таке підтвердження, якого Банк вимагатиме, що Позичальник та/або Ініціатор мають всі законні права, необхідні для доступу на майданчик, на якому буде будуватися Проект, у тому числі усі необхідні допоміжні майданчики, що пов'язані з будівельними роботами стосовно Проекту;

(i) підтвердження того, що ГРП була створена і почала функціонувати у прийнятний для Банку спосіб;

(j) підтвердження того, що Субкредитна угода, що є прийнятною для Банку за формою та змістом, була належним чином оформлена та вручена, і що усі попередні умови набуття нею чинності або набуття Ініціатором права здійснювати вибірки коштів за нею були виконані (відповідальний орган влади - Міністерство фінансів України);

(k) оновленої детальної оцінки витрат за Проектом, заявленої до до початку тендерної процедури для першого будівельного договору;

(l) детального плану фінансування для Проекту на підставі переглянутої оцінки витрат, у тому числі з розбивкою за пакетами та кредиторами;

(m) ухваленого Банком належного будівельно-моніторингового плану з деталізацією принаймні про обов'язки Сторін, що беруть участь в ньому, а також детальний опис процедур якості і механізмів контролю в ході будівництва, та фази. Будівельно-моніторинговий план також включатиме докладні оцінки ризику та план управління;

(n) оновленого графіку будівельних робіт і введення в експлуатацію з урахуванням технічного проекту та планування робіт відповідного підрядника; та

(o) листа, підписаного Дніпропетровською міською радою, в якому підтверджується, що роботи з цивільної оборони були виключені з обсягу Проекту і не будуть додані протягом впровадження Проекту;

(p) підтвердження наявності страхування відповідно до вимог Статті 6.05 (c); та

(q) за запитом Банку, підтвердження у письмовій формі з боку Міністерства Фінансів України, що Постанова НБУ 270 не застосовується до цієї Угоди.

1.04B Усі Транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.02, включаючи перший, здійснюється за умови:

(a) отримання Банком у формі та за змістом, прийнятних для нього, включно до дати, що припадає на дату за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки коштів для запропонованого Траншу, наступних документів або підтверджень:

(b) Банк повинен бути до дати, що припадає на дату за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки коштів, впевнений у тому, що:

(c) у Заплановану дату вибірки коштів для запропонованого Траншу:

(d) остання вибірка також здійснюється за умови отримання Банком до дати відповідного Акцепту вибірки коштів включно прийнятного для Банку підтвердження того, що вже понесені або будуть понесені протягом 90 днів з цієї дати витрати за Проектом (за вирахуванням податків та зборів, що мають бути сплачені Ініціатором, а також за вирахуванням будь-яких витрат, що рефінансуються з Кредиту ЄБРР) на суму, що дорівнює або перевищує 100 % від загальної суми запитаного Траншу та всіх попередніх Траншів, вибраних за цією Угодою.

1.05 Відстрочення вибірки

1.05A Підстави для відстрочення

На письмове прохання Позичальника Банк повинен відстрочити вибірку будь-якого Акцептованого траншу цілком або частково будь-коли до дати, вказаної Позичальником, при цьому така дата повинна припадати на період не пізніше, ніж через 6 (шість) місяців після Запланованої дати вибірки і не пізніше, ніж за 60 днів до першої дати погашення Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому випадку Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-яке прохання про відстрочення вибірки вважатиметься дійсним по відношенню до Траншу, лише якщо воно буде подане щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки відповідного Траншу.

Якщо будь-яка з умов, зазначених у Статті 1.04, не виконана для Акцептованого траншу станом на зазначену дату та Дату запланованої вибірки, вибірка буде відстрочена до дати, що має бути узгоджена між Банком та Позичальником, але не раніше, ніж через 7 (сім) Робочих днів після виконання усіх умов вибірки (без обмеження права Банку призупиняти та/або анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково відповідно до Статті 1.06B). У такому випадку Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки

1.05B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може, надіславши письмове повідомлення Позичальнику, анулювати вибірку, яка була відкладена згідно Статті 1.05A на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума повинна залишатися доступною для вибірки згідно Статті 1.02.

1.06 Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час, надіславши Банку письмове повідомлення, анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинність. Проте, таке повідомлення не має сили відносно Акцептованого траншу, який вже має Заплановану дату вибірки, що припадає на період протягом 7 (семи) Робочих днів з дати подання відповідного повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки з негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку;

(c) Будь-яке призупинення триватиме доти, доки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму;

1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє вибірку Акцептованого траншу після настання Події дострокового погашення з компенсацією або події, що згадується у Статті 10.01, Позичальник повинен сплатити Банку Компенсацію за відстрочку, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.06C(2) АНУЛЮВАННЯ

Якщо відповідно до Статті 1.06A Позичальник анулює

(a) Транш з фіксованою ставкою, що є Акцептованим траншем, він зобов'язаний сплатити Банку компенсацію відповідно до Статті 4.02B; або

(b) Транш з плаваючою ставкою або будь-яку частину Кредиту, що не є Акцептованим траншем, жодна компенсація не підлягає сплаті.

У разі, якщо Банк анулює:

За винятком зазначених випадків, після анулювання Траншу Банком не підлягає сплаті жодна компенсація.

Сума компенсації розраховується на основі припущення, що анульована сума була виплачена та погашена у Заплановану дату вибірки або, якщо вибірка Траншу відкладається або призупиняється, у дату отримання повідомлення про анулювання.

1.07 Скасування після закінчення терміну дії Кредиту

На наступний день після Кінцевої дати доступності коштів, якщо Банк не погодився на інше в явній письмовій формі, частина Кредиту, відносно якої не був здійснений Акцепт вибірки відповідно до Статті 1.02C, автоматично анулюється без направлення Банком Позичальнику жодних повідомлень і без виникнення жодних зобов'язань у будь-якої зі сторін.

1.08 Суми, що належать до сплати за Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно Статті 1.05 і Статті 1.06, сплачуються в євро. Вони підлягають сплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого більш тривалого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

СТАТТЯ 2
Вибрані транші

2.01 Сума вибраних траншів

Вибрані транші - це загальна сума Траншів, наданих Банком в євро за Кредитом, що підтверджується Банком згідно Статті 2.04.

2.02 Валюта погашення

Кожне погашення Траншу відповідно до Статті 4 або, залежно від випадку, Статті 10 повинне здійснюватися в євро.

2.03 Валюта процентних та інших платежів

Проценти, погашення основної суми та інші платежі, що підлягають сплаті у зв'язку з кожним Траншем, здійснюються Позичальником в євро.

Будь-які інші платежі здійснюються у валюті, що встановлюється Банком з урахуванням валюти витрат, для відшкодування яких призначений відповідний платіж.

2.04 Підтвердження Банку

Протягом 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк повинен надати Позичальнику амортизаційну таблицю згідно Статті 4.01, у разі необхідності, із зазначенням дати вибірки, валюти, суми вибірки, умов погашення і процентної ставки для відповідного Траншу.

СТАТТЯ 3
Процентна ставка

3.01 Процентна ставка

Фіксовані ставки і Спреди діють протягом періодів не менше 4 (чотирьох) років або, якщо протягом відповідного періоду не здійснюється погашення основної суми, не менше 3 (трьох) років.

3.01A Транші з фіксованою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою один раз на півроку після завершення відповідних періодів у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати надання Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу не перевищує 30 днів, сплата процентів, нарахованих за цей період, відкладається до наступної Дати платежу

Проценти обчислюються на підставі Статті 5.01(a) за річною ставкою, що є Фіксованою ставкою.

3.01B Транші з плаваючою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою щоквартально, кожні півроку або щороку наприкінці відповідних періодів у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати надання Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу не перевищує 30 днів, сплата процентів, нарахованих за цей період, переноситься на наступну Дату платежу

Банк повинен повідомити Плаваючу ставку Позичальнику протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Періоду визначення плаваючої ставки.

Якщо згідно зі Статтею 1.05 та Статтею 1.06 вибірка будь-якого Траншу з плаваючою ставкою відбувається після Дати запланованої вибірки, процентна ставка, що встановлюється для першого Періоду визначення плаваючої ставки, визначається так, нібито вибірка відбулася у Дату запланованої вибірки.

Проценти обчислюються для кожного Періоду визначення плаваючої ставки на підставі Статті 5.01(b). Якщо Плаваюча ставка для будь-якого Періоду визначення плаваючої ставки виявляється від'ємною, вона встановлюється на нульовому рівні.

3.02 Проценти на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та у порядку виключення зі Статті 3.01 проценти нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті згідно з положеннями цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів), та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення Відповідної міжбанківської ставки для Статті 3.02 відповідні періоди у контексті Додатку B є послідовними періодами тривалістю один місяць, які починаються в належну дату платежу.

Проте, проценти на будь-яку прострочену суму у зв'язку з Траншем з фіксованою ставкою повинні нараховуватися за річною ставкою, яка є сумою ставки, визначеної у Статті 3.01A плюс 0,25 % (25 базисних пунктів), якщо відповідна річна ставка перевищує у будь-який відповідний період ставку, зазначену у попередньому пункті.

Якщо прострочена сума є сумою в іншій валюті, ніж валюта Кредиту, то в якості річної ставки використовується відповідна міжбанківська ставка, яку Банк зазвичай використовує для операцій у цій валюті, плюс 2 % (200 базисних пунктів). Ця ставка обчислюється відповідно до ринкової практики її обчислення.

3.03 Подія дестабілізації ринку

По відношенню до конкретного Акцептованого траншу, якщо у будь-який час між датою отримання Банком Акцепту вибірки коштів відносно такого Траншу, та датою, яка припадає на дату за два Робочих дні до Запланованої дати вибірки коштів, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про застосування цього положення. У цьому випадку повинні діяти наступні правила: процентна ставка, що встановлюється для цього Акцептованого траншу до Дати погашення, повинна бути річною процентною ставкою, яка є ставкою (у формі річної процентної ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банка на фінансування відповідного Траншу, виходячи з внутрішньої орієнтованої ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком. Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого строку, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник нестиме відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідний Кредит залишається доступним для вибірки згідно зі Статтею 1.02B. Якщо Позичальник не відмовляється від вибірки своєчасно, сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови повинні бути повністю обов'язковими для виконання обома сторонами.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції вибірки коштів, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.01 Звичайне погашення

4.01A Погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки згідно з умовами амортизаційної таблиці, що складається відповідно до Статті 2.04.

(b) Кожна амортизаційна таблиця повинна бути складена на основі того, що:

4.01B Єдиний платіж

Позичальник також може погасити Транш єдиним платежем у Дату платежу, яка зазначена у Пропозиції вибірки коштів і повинна припадати не раніше ніж через 3 (три) роки і не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) років після Запланованої дати вибірки коштів.

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.02A Можливість дострокового погашення

З урахуванням положень Статей 4.02B, 4.02C та 4.04 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу повністю або частково разом з нарахованими процентами та компенсаціями, якщо такі є, шляхом направлення Повідомлення про дострокове погашення не менше, ніж за 1 (один) місяць до дострокового погашення із зазначенням Суми дострокового погашення та Дати дострокового погашення.

З урахуванням положень Статті 4.02C таке Повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.02B Компенсація за дострокове погашення

4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник зобов'язується сплатити Банку у Дату дострокового погашення компенсацію за дострокове погашення.

4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник має право здійснити дострокове погашення Траншу з плаваючою ставкою у будь-яку відповідну Дату платежу без сплати компенсації.

4.02C Механізм дострокового погашення

Не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк повинен повідомити Позичальника про Суму дострокового погашення, нараховані проценти на цю суму, що мають бути сплачені, а також компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.02B або, залежно від випадку, про те, що не підлягає сплаті жодна компенсація.

Не пізніше, ніж у Кінцевий термін прийняття, Позичальник повинен повідомити Банк або:

(a) про те, що він підтверджує Повідомлення про дострокове погашення на умовах, встановлених Банком; або

(b) про те, що він відкликає Повідомлення про дострокове погашення.

Якщо Позичальник надасть підтвердження згідно з пунктом (a) вище, він буде зобов'язаний здійснити дострокове погашення. Якщо Позичальник анулює Повідомлення про дострокове погашення або не підтвердить його у встановлений час, він не може здійснювати дострокове погашення. За винятком вищезазначеного, Повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим для виконання та безвідкличним.

Позичальник повинен супроводжувати дострокове погашення сплатою нарахованих процентів і компенсації, у разі, якщо вони підлягають сплаті, відповідно до Суми дострокового погашення.

4.03 Обов'язкове дострокове погашення

4.03A Підстави для дострокового погашення

4.03A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту знизиться від суми, заявленої у пункті 4 Декларативній частині, до такого рівня, коли сума Кредиту перевищує 50 % (п'ятдесят процентів) такої вартості, Банк може пропорційно такому зниженню відразу анулювати Кредит та (або) вимагати дострокового погашення вибраних Траншів шляхом надання Позичальнику відповідного повідомлення. Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається до сплати, у дату, яку зазначить Банк, і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

4.03A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого іншого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів кредиту, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Вибраних траншів. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк, і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

Для цілей цієї Статті "Фінансування, що надається не ЄІБ" включає у себе будь-який кредит (за винятком цього Кредиту та будь-яких інших прямих кредитів від Банку), боргове зобов'язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років.

4.03A(3) ДІЇ ПОЗИЧАЛЬНИКА У РАЗІ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник повинен негайно поінформувати Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни у законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або має відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені протягом 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після проходження 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що наслідки такої Події зміни у законодавстві не можуть бути пом'якшені прийнятним для нього способом, Банк має право, повідомивши про це Позичальнику, анулювати Кредит і вимагати дострокового погашення Вибраних траншів, а також нарахованих процентів і всіх інших сум, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою. Позичальник повинен сплатити зазначену суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк, і яка повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї статті термін "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, підписання або ратифікацію чи внесення будь-яких змін до будь-якого закону, правила або нормативного документа (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативного документа), що відбуваються після дати цієї Угоди та, на думку Банку, можуть істотно негативно вплинути на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою.

4.03A(4) ДІЇ БАНКУ У РАЗІ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ

Якщо, після підписання цього Контракту, Банку буде юридично заборонено в будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Кредиту, Банк повинен негайно повідомити Позичальника; і має право негайно (i) призупинити або анулювати невикористану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Вибраних траншів на дату, зазначену Банком в його повідомленні для Позичальника.

4.03A(5) ПРОЕКТНА УГОДА

Якщо Ініціатор не в змозі виконати будь-яке зі своїх зобов'язань за Проектною угодою, чи будь-який факт, викладений у Декларативній частині, істотно змінюється й не відновлюється в усіх істотних аспектах, і якщо така зміна або завдає істотної шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або істотно несприятливо впливає на виконання чи експлуатацію Проекту, чи будь-яке таке зобов'язання не є або перестає бути юридично чинним та обов'язковим, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику, якщо це питання не вирішено в межах обґрунтованого періоду часу, може анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення наданих Траншів.

4.03B Механізм дострокового погашення Кредиту

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.03A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.03C, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.

4.03C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Події дострокового погашення з компенсацією компенсація, якщо вона є, повинна визначатися відповідно до Статті 4.02B.

4.04 Загальні умови

Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо, крім того, відповідно до будь-якого положення Статті 4.03A Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник зобов'язаний відшкодувати Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.01 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється для певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

(a) для процентів та компенсацій, що підлягають сплаті за Траншем з фіксованою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, а місяць складається з 30 (тридцяти) днів;

(b) для процентів та компенсацій, що підлягають сплаті за Траншем з плаваючою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, до яких додаються дні, що минули;

(c) для комісій рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, до яких додаються дні, що минули.

5.02 Час та місце оплати

Якщо не вказано інше, всі суми, крім сум процентів, компенсацій та основної суми кредиту, сплачуються протягом 7 (семи) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, яка має бути сплаченою Позичальником за даною Угодою, повинна перераховуватися на спеціальний рахунок, який Банк вказує Позичальнику. Банк повинен вказати рахунок не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу з боку Позичальника і повідомляти про будь-яку зміну рахунку не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей термін повідомлення не застосовується у разі здійснення платежу відповідно до Статті 10.

Сума, що повинна бути сплачена Позичальником, вважається сплаченою після її отримання Банком.

5.03 Заборона взаємозаліків з боку Позичальника

Усі платежі, що підлягають сплаті Позичальником згідно з цією Угодою, повинні розраховуватися і здійснюватися без взаємозаліків або зустрічних вимог (без жодного вирахування з них таких взаємозаліків чи зустрічних вимог).

5.04 Збій у роботі платіжних систем

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника, що стався Збій:

(a) Банк має право та повинен, якщо Позичальник цього вимагає, проконсультуватися з Позичальником з метою узгодження з Позичальником таких змін в роботі або управлінні виконанням Угоди, які Банк може вважати необхідними за відповідних обставин;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін зазначених у пункті (a), якщо, на його думку, немає практичної доцільності або можливості робити це за відповідних обставин та, у будь-якому випадку, не зобов'язаний погоджуватися на такі зміни;

(c) Банк не несе відповідальності за будь-які збитки, витрати або втрати, що виникають у результаті Збою або за вчинення чи невчинення будь-яких дій відповідно до або у зв'язку з цією Статтею 5.04.

5.05 Використання отриманих сум

(a) Загальні положення

Суми, отримані від Позичальника, повинні використовуватися лише для погашення його платіжних зобов'язань, якщо отримуються відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, що є недостатнім для погашення всіх сум, що належать до сплати Позичальником станом на відповідний час згідно з цією Угодою, Банк повинен використовувати цей платіж в рахунок оплати:

(c) Розподіл коштів, пов'язаних з Траншами

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання в цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди доти, доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. Зобов'язання за Проектом

6.01 Використання Кредиту та наявність інших коштів

Позичальник повинен використовувати усі запозичені ним за Кредитом кошти виключно для фінансування Проекту. Позичальник надає кошти вибраних Траншів Ініціатору відповідно до Субгрантової угоди та здійснює свої права за Субкредитною угодою таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надається Кредит. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не має права переуступати, змінювати, скасовувати або відмовлятися від будь-якого права за Субкредитною угодою або оголошувати недійсними її положення.

Позичальник повинен забезпечити наявність у Ініціатора коштів, що дорівнюють різниці між (a) загальною вартістю Проекту та (b) загальною сумою зовнішнього фінансування, які обидві зазначені у пункті 4 Декларативної частини, а також витрачання цих коштів в необхідному обсязі для фінансування Проекту.

6.02 Виконання Проекту

Позичальник повинен виконувати і забезпечити виконання Проекту Ініціатором відповідно до Проектної угоди і Технічного опису, в які за згодою Банку можуть час від часу вноситися зміни, та завершити Проект до кінцевої дати, зазначені в цих документах.

Позичальник цим бере на себе зобов'язання доти, доки будь-який Транш або будь-яка частина Траншу за цією Угодою залишаються непогашеними: i) він забезпечує, що Ініціатор повністю королює всі активи, що складають частину Проекту та, якщо буде необхідно, після проведення консультацій з Банком і на вимогу Банку вживатиме всіх необхідних заходів для підтримання спроможності Ініціатора вести господарську діяльність в повному обсязі; ii) він забезпечує, що Ініціатор виконує всі зобов'язання за Проектною Угодою до завершення Проекту; та iii) не вчиняти і не дозволяти вчинення жодних дій, які могли б завадити такому здійсненню, виконанню або експлуатації Проекту.

6.03 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті 4 Декларативної частини, Позичальник повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, для того, щоб забезпечити виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування такої надлишкової вартості повинні без затримки повідомлятися Банку.

6.04 Процедура закупівель

(a) Всі закупівлі обладнання, послуг і роботи за Проектом, мають проводитись відповідно до процедур Міжнародних фінансових інституцій, включаючи, в тому числі і, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, однак, таким чином, що такий тендер та закупівлі цілком відповідатимуть вимогам Банку та його політиці, які описані у діючому Посібнику для закупівель на дату цієї Угоди. У подальшому Позичальник зобов'язується та забезпечує, що Ініціатор зобов'язується та гарантує, що Консультант ГРП з управління проектом підтверджує відповідно до Інструкцій з закупівель Банку усі документи, що стосуються закупівель, та які надаються Банку для схвалення.

(b) Позичальник забезпечує і вживає заходів для забезпечення того, що Ініціатор забезпечує те, щоб жодна організація або члени організацій, які беруть участь у будь-якому з тендерів за Проектом, не брала чи не брали участь в оцінці заявок на виконання будівельних робіт для Проекту.

6.05 Постійні зобов'язання за Проектом

Позичальник повинен зберігати за собою право власності на всі активи у складі Проекту, а також повинен забезпечувати, щоб Ініціатор:

(a) Обслуговування: обслуговував, здійснював поточний та капітальний ремонт і оновлення усього майна, що є частиною Проекту, так, як це необхідно для його підтримання в належному робочому стані;

(b) Активи Проекту: доки Банк не надав попередньої письмової згоди, набував і зберігав за собою право володіння (що для уникнення сумніву не означає права власності) всіма або значною мірою всіма активами в складі Проекту або, у відповідних випадках, заміняв і поновлював такі активи, а також підтримував Проект переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; при цьому Банк може не надавати свою згоду лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника, або унеможливила б фінансування Проекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(c) Страхування: застрахував всі роботи та майно, що входять до складу Проекту, згідно з відповідною практикою страхової галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства, щоб гарантувати реалізацію проекту;

(d) Права та дозволи: підтримував чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Проекту;

(e) Навколишнє середовище:

(f) Законодавство ЄС: виконував та експлуатував Проект згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС в тій мірі, в якій вони імплементовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді та Проектній угоді;

(g) Виділення коштів: забезпечував достатні кошти, якщо необхідно, для своєчасного впровадження Проекту;

(h) Аудит звітів: забезпечував:

(i) Візити: забезпечував надання дозволу призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії, Європейського бюро боротьби з шахрайством або іншого компетентного органу чи установи ЄС, відвідувати будівельні об'єкти, установки та виробничі об'єкти в складі Проекту для проведення таких перевірок, які вони бажають провести, чи надавав їм або забезпечував надання їм усієї необхідної допомоги з цією метою;

(j) Реорганізація: забезпечив реорганізацію надання послуг громадського транспорту в напрямку до та від коридору метро, а також оптимізацію функціонування повної системи громадського транспорту "від дверей-до-дверей" відповідно до вимог Банку. Крім цього Ініціатор зобов'язується співпрацювати в рамках проекту технічної допомоги, ініційованого ЄІБ для підтримки Міста Дніпропетровська у досягненні цієї мети;

(k) Договір про надання громадських послуг: забезпечив наявність договору про надання громадських послуг (між Ініціатором та Містом Дніпропетровськом) до початку експлуатації розширеної лінії метрополітену та протягом реалізації Проекту.

6.06 Зобов'язання щодо доброчесності

Позичальник гарантує й бере на себе зобов'язання, що ані він, ані Ініціатор не вчинили, та настільки, наскільки йому відомо на поточний момент, жодна особа не вчинила жодних із зазначених нижче дій, та що він не вчинить, і жодна особа за його згодою або з його відома не вчинить жодних таких дій, а саме:

(a) пропозиції, вручення, отримання або вимагання будь-якої неправомірної переваги для впливу на дії особи, що займає державну посаду чи виконує державні функції, або є керівником чи працівником державного органу або державного підприємства, або директором або посадовою особою публічної міжнародної організації у зв'язку з будь-яким процесом закупівель або виконання будь-якого договору у зв'язку з тими елементами Проекту, які наведені в Технічному описі, або

(b) будь-якої дії, що впливає або має на меті неналежним чином впливати на процес закупівель або виконання Проекту, що завдає шкоди Позичальнику або Ініціатору, включаючи змову між учасниками тендерів.

Із цією метою інформація, відома будь-якій посадовій особі, зазначеній у Статті 12.01, та кожній старшій посадовій особі Ініціатора та ГРП, вважається інформацією, яка відома Позичальнику. Позичальник зобов'язується інформувати Банк та проводити розслідування в разі, якщо він дізнається про будь-який факт або інформацію, яка свідчить про вчинення будь-якого подібного діяння, і вживати необхідних заходів для виправлення ситуації.

Позичальник запровадить, підтримуватиме й здійснюватиме внутрішні процедури та контроль згідно із застосовним національним законодавством та найліпшою практикою для гарантування того, що не буде здійснено жодної трансакції з будь-якою особою чи інституцією або на користь будь-якої особи чи інституції, яка знаходиться в уточнених списках осіб, на які розповсюджуються санкції, оприлюднених Радою Безпеки ООН або її комітетами згідно з Резолюціями Ради Безпеки 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) та (або) Радою ЄС згідно з її Загальними позиціями 2001/931/CFSP та 2002/402/CFSP та іншими відповідними чи наступними резолюціями та (або) виконавчими актами, пов'язаними зі справами стосовно відмивання грошей чи фінансування тероризму.

6.07 Група Реалізації Проекту

Для того, щоб координувати, керувати, контролювати та оцінювати всі аспекти реалізації Проекту, у тому числі закупівлю товарів, робіт і послуг для цілей Проекту, Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор створив і протягом всього часу впровадження Проекту керував ГРП з адекватними ресурсами і персоналом належної кваліфікації, а також консультантом з міжнародним досвідом, як зазначено у Статті 1.04A(i), відповідно до технічного завдання, прийнятного для Банку. Крім цього, Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор співпрацював зі Спеціалістом з технічного моніторингу Кредитора, якого забезпечить Європейський банк реконструкції та розвитку, і надавав цьому спеціалісту всю інформацію про проект на його запити.

6.08 План екологічних і соціальних заходів

Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор:

(a) впроваджував План екологічних і соціальних заходів (далі - "ПЕСЗ");

(b) за винятком випадків, коли інше зазначається в ПЕСЗ, виконував Проект відповідно до природоохоронних норм та стандартів, чинних в юрисдикції, у якій розташовано Проект, і до природоохоронних стандартів, чинних в ЄС на дату цієї Угоди (або у випадку, якщо таких стандартів в ЄС не існує, згідно з відповідними міжнародними стандартами та найкращою міжнародною практикою), а також забезпечував включення відповідних розділів ПЕСЗ у договори будівництва за Проектом;

(c) дотримувався всіх чинних законів та стандартів у сфері зайнятості, включаючи ті, які відносяться до праці дітей і молодих людей, дискримінації на робочому місці та примусової праці. Такі закони і норми, що застосовуються, повинні включати у себе (а) конвенції Міжнародної організації праці та (b) національне законодавство.

B. Загальні зобов'язання

6.09 Відчуження активів

(a) Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор без попередньої письмової згоди Банку не відчужував, у рамках однієї операції або низки пов'язаних чи непов'язаних між собою операцій, добровільно або недобровільно, всю або будь-яку частину своєї діяльності, підприємства або активів;

(b) Зазначений вище пункт "a" не застосовується до відчуження активів, що не входять до складу Проекту, а також усіх акцій дочірніх компаній, які володіють активами, що є частиною Проекту, за справедливою ринковою ціною та на звичайних комерційних умовах, але при цьому протягом строку дії Кредиту сукупна балансова вартість активів, відчужених кожним членом Групи не повинна перевищувати 5 % (п'яти процентів) консолідованих основних фондів Групи згідно з останнім перевіреним аудитором консолідованим річним звітом Позичальника до дати цієї Угоди.

Для цілей цієї Статті терміни "відчужувати" і "відчуження" включають у себе будь-яку дію, що становить продаж, передачу, надання в оренду або іншу форму відчуження.

6.10 Дотримання законодавства

Позичальник повинен у всіх аспектах дотримуватися та забезпечити дотримання Ініціатором усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або Проект.

6.11 Зміни у господарській діяльності

Позичальник повинен забезпечити, щоб у загальному характері господарської діяльності Ініціатора не відбувалося жодних суттєвих змін порівняно з діяльністю, що велася станом на дату цієї Угоди.

6.12 Злиття

Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор не здійснюватиме жодного об'єднання, поділу, злиття або корпоративної реорганізації, за винятком випадків, коли:

(a) це є необхідним відповідно до умов Кредитної угоди з ЄБРР; та

(b) Банк надав попередню письмову згоду на таке об'єднання, поділ, злиття або корпоративну реорганізацію.

6.13 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та запевняє Банк у наступному:

(a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов'язання;

(b) ця Угода становить його зобов'язання, що мають юридичну силу, є обов'язковими для виконання та можуть бути виконані в примусовому порядку;

(c) взяття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт, а також не буде суперечити або створювати конфлікт із:

(d) після дати підписання цієї Угоди не відбулося жодних Істотних несприятливих змін;

(e) не відбулося і не триває без виправлення або дозволу жодної події або обставини, що становить Подію невиконання зобов'язань згідно Статті 10.01;

(f) не відбувається та, наскільки йому відомо, не повинно відбутися і не планується жодним судом, арбітражним або іншим органом, жодне судове, арбітражне або адміністративне провадження чи розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і по відношенню до нього не існує жодного невиконаного рішення суду або незадоволеної вимоги про відшкодування;

(g) він отримує всі необхідні дозволи, погодження, ліцензії та ухвали державних органів у зв'язку з цією Угодою та Проектом, і всі ці дозволи, погодження, ліцензії та ухвали є повністю дійсними та чинними і можуть бути прийняті в якості доказів;

(h) станом на дату цієї Угоди не існує жодного Права утримання щодо його активів;

(i) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(j) підтвердження, зазначене у Статті 12.04, є чинним та обов'язковим у будь-який час;

(k) він виконує вимоги Статті 6.05(e) та, наскільки йому відомо і як він вважає (після проведення належного і ретельного розслідування), не було подано і не існує загрози подання жодної Екологічної скарги відносно нього;

(l) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Кредиту) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього,;

(m) Проект підпадає під дію Рамкової Угоди; та

(n) він виконує усі зобов'язання, визначені у цьому розділі 6.

Заяви і запевнення, викладені вище, залишаються в силі після підписання цієї Угоди та, за винятком пункту (d) вище, вважаються такими, що повторюються у кожну Заплановану дату вибірки та кожну Дату платежу.

6.14 Дотримання Проектної угоди

Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор завжди дотримувався положень Проектної угоди.

6.15 Подальша надання коштів Вибраних Траншів

Позичальник зобов'язується та погоджується зберігати кошти на Розрахунковому рахунку і не виплачувати грошові суми з Розрахункового рахунку жодній стороні, крім підрядника, найнятому в рамках цього Проекту, після отримання Ініціатором рахунку-фактору від цього підрядника та представлення Ініціатором цього рахунку Позичальнику.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

Зобов'язання в цій Статті 7 залишаються чинними з дати цієї Угоди доти, доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

7.01 Принцип рівних умов

Позичальник повинен забезпечити, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами, за винятком зобов'язань, яким обов'язково віддається перевага законом, що взагалі застосовується до компаній.

Зокрема, якщо Банк пред'являє вимогу згідно Статті 10.01, або якщо відбулася і триває або може відбутися подія невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його дочірніх компаній або посередницькими органами, Позичальник не повинен здійснювати (або дозволяти) жодні платежі у зв'язку з жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї цілі не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом.

У цій Угоді термін "Зовнішній борговий інструмент" означає: (a) інструмент, у тому числі будь який рахунок або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного надання кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія зобов'язання, що створюється за Зовнішнім борговим інструментом іншої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, іншою, ніж система законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.02 Забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою, або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.03 Включення положень

Якщо Позичальник укладе з будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, ковенант або інше положення стосовно рівного статусу або перехресного дефолту, яке є більш суворим, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник повинен поінформувати про це Банк і на вимогу Банку підписати угоду про внесення змін в цю Угоду з метою забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та візити

8.01 Інформація стосовно Проекту

Позичальник повинен вчиняти сам і забезпечити вчинення Ініціатором наступного:

(a) надавати Банку англійською мовою:

завжди за умови, що якщо таку інформацію або документ не надано Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, встановлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це є можливим, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони за рахунок Ініціатора, і Позичальник повинен надавати таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;

(b) представляти Банку без затримки англійською мовою для затвердження всі істотні зміни у Проекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди стосовно ціни, проектної документації, планів, графіку, програми витрат та плану фінансування Проекту.

(c) негайно інформувати Банк англійською мовою про:

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями.

(d) зберігати в одному місці для перевірки протягом шести років з дати укладення кожного договору, який фінансується за рахунок Кредиту, повний текст самого договору, а також істотні документи стосовно процесу закупівель та виконання договору, і забезпечувати Банку можливість перевіряти договірні документи, які підрядник зобов'язаний зберігати згідно з його договором постачання;

(e) надавати Банку такі документи, що повинні бути прийнятними для Банку за формою та змістом:

(f) надавати Банку на його вимогу:

8.02 Інформація стосовно Позичальника та Ініціатора

Позичальник повинен вчиняти сам або забезпечувати вчинення Ініціатором наступного:

(a) надавати Банку:

(b) забезпечувати повне відображення в його бухгалтерській документації операцій, пов'язаних з фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту; та

(c) негайно інформувати Банк про:

8.03 Розслідування та інформація

Позичальник зобов'язується:

(a) вживати таких заходів, вжиття яких Банк обґрунтовано вимагатиме для розслідування та/або припинення будь-яких можливих або підозрюваних такого характеру, який описано у Статті 6.06;

(b) інформувати Банк про заходи, яких було вжито для стягнення відшкодування з осіб, відповідальних за будь-яку шкоду, завдану внаслідок будь-якої такої дії; та

(c) сприяти будь-якому розслідуванню, яке Банк може проводити стосовно будь-якої такої дії.

8.04 Візити Банку

Позичальник повинен забезпечити сам та забезпечити, щоб Ініціатор надавав дозвіл особам, призначеним Банком, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської комісії, Європейського офісу боротьби з шахрайством або будь-якого іншого компетентного органу або установи ЄС, для відвідування місць, об'єктів і робіт, що входять до складу Проекту, і проведення таких перевірок, які будуть їм необхідні, а також надавати їм або забезпечити надання будь-якої необхідної допомоги для цієї мети.

Позичальник повинен забезпечити, щоб Ініціатор дозволяв особам, які призначені Банком, а також особам, які призначені іншими установами або органами Європейського Союзу, відвідувати, коли це буде вимагатися відповідними положеннями законодавства Європейського Союзу, об'єкти, установки та роботи, що є частиною Проекту, та проводити такі перевірки, які вони вважатимуть за необхідне провести, а також надавати їм або забезпечити надання будь-якої необхідної допомоги для цієї мети.

Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розкрити інформацію стосовно Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Співтовариства згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Співтовариства.

СТАТТЯ 9
Платежі та витрати

9.01 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує всі податки, мита, збори та інші нарахування будь-якого характеру, включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з підписанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного з нею документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або примусового виконання будь-якого забезпечення Кредиту у відповідному обсязі.

Позичальник сплачує основну суму, проценти, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою в повному обсязі без вирахування жодних національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, воно буде додане до належного Банку платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.02 Інші витрати

Позичальник сплачуватиме всі нарахування й витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які будуть понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, реалізацією та припиненням дії цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, у тому числі будь-якими додатковими угодами, доповненнями та відмовами від прав у зв'язку з цією Угодою, а також у процесі внесення змін, створення, управління та реалізації будь-якого забезпечення Кредиту, а також витрати Банку відповідно до Статті 8.03

9.03 Відшкодування збитків та вимагання заліку

(a) Без обмеження жодних інших прав Банку за цією Угодою або будь-яким законодавством, що застосовується, Позичальник зобов'язаний відшкодувати та огородити Банк від будь-яких збитків у зв'язку з будь-якими платежами або частковим погашенням, які відбуваються не у спосіб, явно визначений у цій Угоді.

(b) Банк може здійснювати зустрічний залік будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою (в тій мірі, в якій Банк є вигодонабувачем щодо такого зобов'язання), термін виконання якого настав, та будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання) Банку перед Позичальником незалежно від місця платежу, відділення обліку або валюти цих зобов'язань. Якщо зобов'язання деноміновані у різних валютах, Банк має право конвертувати будь-яке з цих зобов'язань за ринковим курсом обміну валют у ході звичайної господарської діяльності з метою взаємозаліку. Якщо розмір будь-якого зобов'язання не є визначеним або вираженим у певній сумі, Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.01 Право вимагати погашення

Позичальник повинен погасити всі вибрані Транші чи будь-яку їх частину разом з нарахованими на цю суму процентами та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, пред'явленої відповідно до наступних положень

10.01A Негайна вимога

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли (i) несплата такої суми Позичальником спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Збоєм та (ii) оплата здійснена протягом 3 Робочих днів від належної дати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником чи від імені Позичальника або Ініціатором чи від імені Ініціатора, або будь-яка заява, що була зроблена або вважається зробленою Позичальником або Ініціатором в цій Угоді або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, або Ініціатором у Проектній угоді чи у зв'язку з обговоренням Проектної угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною або оманливою в будь-якому суттєвому відношенні;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-яким кредитом або будь-якого зобов'язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цього Кредиту

(d) якщо Позичальник або Ініціатор не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти без попереднього письмового повідомлення Банку компромісну угоду з кредиторами;

(e) якщо вчинені будь-які корпоративні дії, юридичні або інші процедури або прийняте та набуло чинності рішення щодо ліквідації Ініціатора, або якщо Ініціатор вживає заходів щодо значного зменшення свого капіталу, оголошений неплатоспроможним, припиняє або приймає рішення про припинення всієї або будь-якої значної частини своєї господарської або іншої діяльності;

(f) якщо заставотримач отримує право власності на будь-яку частину активів Позичальника або Ініціатора, чи будь-яке майно, що є частиною Проекту, або якщо суд компетентної юрисдикції чи будь-який компетентний адміністративний орган або будь-яка особа призначає ліквідатора, адміністратора, ліквідаційного адміністратора або іншу подібну посадову особу для розпорядження будь-якою частиною активів, чи будь-якого майна, що є частиною Проекту;

(g) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання за будь-яким іншим кредитом виданим Банком або фінансовим інструментом, що складає частину Банку;

(h) якщо:

(i) якщо майно Позичальника або будь-яке майно, що є частиною Проекту, стає предметом арешту, виконавчого провадження, стягнення або будь-якого іншого провадження, що не вирішується або не припиняється протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(j) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна порівняно зі станом Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(k) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого з його зобов'язань за цією Угодою, або якщо ця Угода не є чинною відповідно до її умов чи вважається Позичальником такою, що не є чинною відповідно до її умов;

(l) якщо відбувається будь-яка подія, що може поставити під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним;

(m) якщо будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником відповідно до Рамкової угоди, перестає виконуватися щодо будь-якого кредиту, наданого будь-якому позичальнику на території Позичальника з ресурсів Банку або Європейського Союзу; або

(n) якщо умови покриття Гарантії ЄС не виконуються, або якщо Гарантія ЄС припиняє бути чинною, дійсною або придатною для примусового виконання відповідно до її умов.

10.01B Вимога після повідомлення щодо відшкодування

Банк також має право пред'явити таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконує будь-яке зі своїх зобов'язань за цією Угодою, за винятком зобов'язання згідно Статті 10.01A; або

(b) якщо будь-який факт, що згадується в Декларативній частині, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі, і якщо така зміна або зашкоджує інтересам Банку як кредитора Позичальника, або негативно позначається на реалізації або експлуатації Проекту;

за винятком випадків, коли невиконання або обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються протягом обґрунтованого періоду часу, зазначеного у повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.02 Інші права за законом

Стаття 10.01 не обмежує жодне інше законне право Банку вимагати дострокове погашення Вибраних траншів.

10.03 Компенсація

10.03A Транші з фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.01 щодо будь-якого Траншу з фіксованою ставкою Позичальник повинен сплатити Банку суму, що вимагається, разом із Компенсацією за дострокове погашення на будь-яку основну суму боргу, що достроково погашається. Така Компенсація за дострокове погашення нараховується з дати платежу, зазначеної у повідомленні про вимогу Банку і обчислюється на основі припущення, що дострокове погашення здійснюється у таку зазначену дату.

10.03B Транші з плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно Статті 10.01 щодо будь-якого Траншу з плаваючою ставкою Позичальник повинен сплатити Банку суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості 0.15 % (15 базисних пунктів) річних, що обчислюється та нараховується на основну суму боргу, що достроково погашається, таким же чином, як обчислювалися би та нараховувалися би проценти, якби ця сума залишалась би непогашеною до Дати погашення згідно з первісним графіком амортизації Траншу.

Така поточна вартість обчислюється із застосуванням облікової ставки, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно цієї Статті 10.03, сплачуються у дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.04 Збереження прав

Жодне невикористання, затримка у використанні або часткове використання Банком будь-якого з його прав або засобів правового захисту за цією Угодою не може тлумачитися як відмова від такого права або засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, забезпечені в цій Угоді, мають кумулятивний характер і не виключають застосування жодних прав або засобів правового захисту, що забезпечуються у законодавстві згідно цієї Угоди.

10.05 Використання отриманих сум

Суми, отримані Банком за вимогою згідно Статті 10.01, використовуватимуться, по-перше, для покриття сум витрат, процентів і компенсацій та, по-друге, для сплати непогашених часткових платежів у послідовності, зворотній до послідовності настання дат цих платежів. Банк може використовувати на власний розсуд суми, отримані між Траншами.

СТАТТЯ 11
Законодавство та юрисдикція

11.01 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюватимуться згідно з міжнародним публічним правом

11.02 Арбітраж

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або розірванням цієї Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Позичальником та Банком шляхом консультацій і переговорів Якщо спір не може бути вирішено мирно Позичальником та Банком протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про спір будь-якою стороною, спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент уважається включеним у цей пункт через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу ("Арбітражний суд"). Арбітражний суд виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення Арбітражного суду буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, Арбітражний суд не приймає або надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення

Позичальник починає без затримки виконувати та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому пункті, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості повною мірою, як це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.03 Надання та отримання судових повідомлень

(a) Без обмеження застосування будь-яких інших способів надання та отримання судових повідомлень, що дозволяються будь-яким відповідним законодавством, Позичальник:

(b) Позичальник цим остаточно погоджується з наданням йому судових повідомлень або будь-яких інших юридичних сповіщень і викликів шляхом їх надіслання авіапоштою рекомендованим передплаченим листом на його адресу, зазначену в цій Угоді.

(c) Позичальник зобов'язується та погоджується, що доти, доки він матиме будь-які зобов'язання за цією Угодою, він матиме належним чином призначеного агента для отримання судових повідомлень та будь-яких інших юридичних сповіщень у зв'язку з будь-якими позовами або провадженнями, які Банк подаватиме або ініціюватиме у зв'язку з цією Угодою, і повідомлятиме Банку назву та місцезнаходження такого агента. Ніщо у цій Угоді не обмежує права Банку подавати позови та ініціювати провадження проти Позичальника у будь-який спосіб, дозволений законами будь-якої відповідної юрисдикції.

(d) Подання Банком судових позовів або ініціювання проваджень в одній або більшій кількості юрисдикцій не виключає для Банку можливості подавати судові позови або ініціювати провадження у будь-якій іншій юрисдикції, одночасно або ні.

(e) Позичальник остаточно відмовляється від будь-яких заперечень, які він може мати зараз або в подальшому з будь-яких підстав стосовно місця подання або ініціювання будь-якого позову або провадження, а також від будь-яких претензій, які він може мати зараз або в подальшому стосовно того, що будь-які такі позови або провадження були подані або ініційовані у незручному форумі.

11.04 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, свідчення Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, уважатиметься первинним підтвердженням такої суми за умови відсутності явної помилки.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.01 Повідомлення іншій стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються відповідно до цієї Угоди та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні мати письмову форму та надсилатися на її адресу, що зазначена нижче, або на таку іншу адресу, про яку вона заздалегідь повідомить іншій стороні в письмовій формі:

Для Банку:

До уваги:

Ops B
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Для Позичальника:

До Уваги:

Міністерства фінансів
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ, 01008
Україна
Факс: +38044.2775486

 

З копією для:

Дніпропетровська міська рада
49000, Дніпропетровськ
просп. Карла Маркса, 75
Факс: +380.56.745.55.01

12.02 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, надсилаються кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Дата реєстрації або, залежно від обставин, зафіксована дата отримання передачі є вирішальною для визначення строку.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом найпізніше на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом з достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідчений зразок підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.

12.03 Зміна сторін

Позичальник не має права переуступати або передавати жодне зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попередньої письмової згоди Банку.

Банк не має права переуступати жодне зі своїх прав та вигод або передавати (шляхом новації, субучасті або іншим шляхом) жодні свої права, вигоди та зобов'язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди Позичальника.

12.04 Місце знаходження

Якщо інше не обумовлено Банком у письмовій формі, місцем знаходження за цією Угодою мається на увазі місце знаходження Банку.

12.04 Чинність цієї Угоди

Ця Угода набирає чинність лише після прийняття Банком підтверджень, що вимагаються Статтею 1.04A(b).

Ця Угода не може набрати чинність доти, доки Банк не надішле Позичальнику лист, в якому підтверджується виконання вищезазначеної умови і зазначається дата набрання чинності цією Угодою (надалі - "Дата набрання чинності"), і такий лист буде остаточним підтвердженням того, що ця Угода набрала чинність.

Для уникнення сумнівів, до надання Банком такого листа ані Позичальник, ані Банк не можуть мати жодних претензій або вимог один до одного чи нести жодну відповідальність за цією Угодою або у зв'язку з нею.

12.05 Зміни

До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладення письмової угоди між Банком та Позичальником. Такі зміни набирають чинність на умовах, викладених у відповідній угоді про внесення змін.

12.06 Декларативна частина, Додатки і Доповнення

Декларативна частина і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A Технічний опис і вимоги до звітування

Додаток B Визначення ставки EURIBOR

Додаток C Форми для Позичальника

Додаток D Конвенції Міжнародної організації праці

До цієї Угоди додаються наступні Доповнення:

Доповнення I Свідоцтво про повноваження для підписання

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у п'ятьох оригінальних примірниках англійською мовою та відповідно забезпечили, щоб Сергій Рибак, заступник міністра і Дірк Еллеркман, юрист, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

Люксембург, 25 жовтня 2013

 

Підписано від
УКРАЇНИ

Підписано від
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

Ю. Колобов

Л. Бараньяй

Міністр фінансів України

Віце-президент

 

Додаток A

Опис Проекту та вимоги до звітування

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Мета, розташування

Цей проект включено до Генерального плану будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську і спрямовано на розвиток системи громадського транспорту в центральній частині міста. Мета проекту - покращити послуги громадського транспорту у місті Дніпропетровську в рамках загальної стратегії, спрямованої на забезпечення сталого та чистого функціонування громадського транспорту в Місті.

Опис

Проект передбачає розширення існуючої лінії метрополітену в Дніпропетровську (завершення фази 1). Подовження лінії метрополітену включатиме у себе 4,017 км двоколійного підземного тунелю, що з'єднає головний залізничний вокзал (станція "Вокзальна") з центром міста уздовж проспекту Карла Маркса. Проект передбачає будівництво 3 нових станцій ("Театральна", "Центральна" та "Музейна").

Проект буде складатися з будівництва двох паралельних тунелів. Проект також включає в себе розширення існуючої системи сигналізації (автоматична система керування), удосконалення системи радіозв'язку, а також модернізацію системи безперебійного живлення (СБЖ), але не включає у себе жодні роботи з цивільної оборони.

• Довжина маршруту

4,017 км підземного дволінійного тунелю по всій довжині колії шириною 6 метрів

• Кількість станцій

3 з платформами довжиною мінімум 104 м та розташуванням колій по обидві сторони, пристроями аудіо- та відеоінформування пасажирів. Доступ до станцій метро та комунікації будуть поліпшені шляхом будівництва додаткових вхідних та вихідних ліній.

Станція "Театральна":

Прогнозований пасажиропотік у годину пік: 770 - 880 на годину. Станція, яка планується, матиме 3 ескалатори (2 нагору, 1 униз або навпаки, залежно від часу протягом дня) шириною приблизно 1,2 м, мінімальна ширина вхідних зал складатиме 5 м.

Станція "Центральна":

Прогнозований пасажиропотік у годину пік: 670 - 4080 на годину на вхід і вихід. Станція, яка планується, матиме 4 ескалатори (2 нагору, 2 униз) шириною приблизно 1,2 м, вхідні зали шириною приблизно 6 м, сходи на рівні вулиць шириною приблизно 4,5 м та 3 окремих входи/виходи.

Станція "Музейна":

Прогнозований пасажиропотік у годину пік: 1570 - 1720 на годину. Станція, яка планується, матиме 4 ескалатори (2 нагору, 2 униз) шириною приблизно 1,2 м, вхідні зали шириною приблизно 6 м, сходи на рівні вулиць шириною приблизно 4,5 м та 3 окремих входи/виходи.

• Кількість колій

Дві колії, ширина 1524 мм

• Експлуатація

- система контролю інтервалів та швидкості поїздів АЛС-АРС;
- централізований контроль за комутаційними механізмами і сигналами;
- централізоване контрольно-диспетчерське управління рухом поїздів, енергозабезпечення та ескалатори, електромеханічні прилади.

Термін виконання

Очікується, що проект буде завершений до кінця 2018 року.

A2. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА МЕТОД ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:

Компанія

Місто Дніпропетровськ

Контактна особа

Тетяна Чернега

Посада

Начальник відділу міжнародних відносин

Функція/Департамент

Відділ міжнародних відносин

Адреса

Дніпропетровська міська рада

Телефон

+38056 744 88 67

Факс

 

E-mail

Відділ міжнародних відносин (ls@miac.dp.ua)

Контактна особа (контактні особи), яку зазначено вище (яких зазначено вище), є відповідальною контактною особою (відповідальними контактними особами) станом на цей час.

У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них ЄІБ.

2. Інформація з окремих питань

Позичальник надає Банкові або забезпечує, щоб Ініціатор надав Банку наступну інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/Інформація

Термін

Оновлена детальна оцінка вартості проекту, опублікована до початку тендеру на перший будівельний договір.

Перед першою вибіркою коштів

Складений на основі оновленої оцінки вартості проекту і погоджений кредиторами детальний фінансовий план проекту з розбивкою за пакетами і кредиторами.

Перед першою вибіркою коштів

Прийнятний план контролю за будівництвом з детальною оцінкою Ризику

Перед першою вибіркою коштів

Оновлений графік будівельних робіт із зазначеним початком робіт, з урахуванням технічного проектування та планування роботи підрядником.

Перед першою вибіркою коштів

Лист, підписаний Містом, в якому підтверджується, що роботи з цивільної оборони виключені з обсягу Проекту і не будуть додані у ході його реалізації.

Перед першою вибіркою коштів

Документ з актуальною організаційною структурою Групи реалізації Проекту.

Перед кожною вибіркою коштів

Підтвердження того, що найнятий досвідчений міжнародний консультант, який надаватиме послуги управління проектом згідно з ТЗ, що є прийнятним для Банку.

Перед кожною вибіркою коштів

Підтвердження того, що до складу Групи реалізації проекту включені досвідчені фахівці з охорони навколишнього середовища, які призначені відповідальними за виконання та моніторинг ПЕСЗ.

Перед кожною вибіркою коштів

Документ, в якому у прийнятний для Банку спосіб для кожного розділу ПЕСЗ роз'яснюється, яких заходів Ініціатор вже вжив для виконання ПЕСЗ, і які подальші заходи плануються.

Перед кожною вибіркою коштів

Договір про надання громадських послуг.

До початку експлуатації подовженої дільниці метрополітену

3. Інформація щодо реалізації Проекту

Позичальник надає Банкові або забезпечує, щоб Ініціатор надав Банку, наступну інформацію про хід реалізації Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/Інформація

Термін

Регулярність звітування

Звіт про хід реалізації Проекту
- стисла інформація щодо технічного опису з наведенням причин для будь-яких суттєвих змін початкового обсягу;
- оновлені дати завершення кожного з основних компонентів проекту з наведенням причин будь-яких можливих затримок;
- оновлена вартість проекту з наведенням причин будь-яких збільшень початкової кошторисної вартості;
- опис всіх важливих проблемних питань, що мають вплив на навколишнє середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівель (за межами ЄС);
- оновлена інформація про потребу в проекті або його використання з коментарями;
- інформація про будь-які значні проблемні питання, що виникли, а також будь-який значний ризик, який може негативно вплинути на експлуатацію проекту;
- будь-які судові провадження стосовно проекту, що можуть тривати.

Починаючи з 15 лютого 2013 року

Кожні півроку

4. Інформація про завершення робіт та перший рік експлуатації

Позичальник надає Банкові або забезпечує, щоб Замовник надав Банку наступну інформацію про завершення Проекту та початок експлуатації не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/Інформація

Дата надання інформації Банку

Звіт про Завершення Проекту, в тому числі:
- стислий опис технічних характеристик проекту станом на момент його завершення з поясненням всіх суттєвих змін;
- дати завершення кожного з основних компонентів проекту з наведенням причин будь-яких можливих затримок;
- остаточну вартість проекту з наведенням причин будь-яких збільшень початкової кошторисної вартості;
- кількість нових робочих місць, створених проектом - як тимчасових під час його реалізації, так і постійних;
- опис всіх важливих проблемних питань, що мають вплив на навколишнє середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівель;
- оновлена інформація про потребу в проекті або його використання з коментарями;
- інформація про будь-які значні проблемні питання, що виникли, а також будь-який значний ризик, який може негативно вплинути на експлуатацію проекту;
- будь-які судові провадження стосовно проекту, що можуть тривати.

Через 15 місяців після початку експлуатації

Мова звітів

Англійська

 

Додаток B

Визначення ставки EURIBOR

Ставка "EURIBOR" означає:

(a) для відповідного періоду тривалістю менше одного місяця, Ставка "Телерейт" (що є визначеною нижче) на термін один місяць;

(b) для відповідного періоду тривалістю один або більше місяців для яких Ставка "Телерейт" є доступною, Ставка "Телерейт" може застосовуватися на термін відповідної кількості місяців; та

(c) для відповідного періоду більше одного місяця для яких Ставка "Телерейт" не є доступною,Ставку "Телерейт", отриману шляхом лінійної інтерполяції двох Ставок "Телерейт", одна з яких відповідає меншому сусідньому періоду, а друга - більшому сусідньому періоду по відношенню до відповідного періоду,

(період, для якого береться ставка, або який використовується для інтерполяції ставок, надалі йменуватиметься "Строк надання"),

За для реалізації цілей параграфів (b) та (c), викладених вище, "доступні" ставки означають ставки, які нараховуються під егідою EURIBOR FBE і EURIBOR ACI (або будь-якого наступника до функції EURIBOR FBE і EURIBOR ACI, які визначаються Банком надані терміни погашення кінцевої заборгованості) і представлена термінами погашення.

Ставка "Телерейт" означає процентну ставку за депозитами в Євро за певний період, опубліковану на 11:00 за Брюссельським часом або на пізнішу годину, прийнятну для Банку на день (надалі - "Дата зміни плаваючої процентної ставки"), який припадає за 2 (два) Відповідні робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці або, за відсутності такої, в будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо така ставка "Телерейт" таким чином не опублікована, Банк звернеться до головних офісів в євро-зоні, чотирьох найбільших банків у євро-зоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро у порівняній сумі приблизно на 11:00 за Брюссельським часом на Дату зміни плаваючої процентної ставки основним банкам на міжбанківському ринку в євро-зоні на період, що дорівнює Строку надання. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни плаваючої процентної ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни плаваючої процентної ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в євро-зоні, вибраними Банком, приблизно на 11:00 за Брюссельським часом на день, який припадає через 2 (два) відповідні робочі дні після Дати зміни плаваючої процентної ставки, для позик у євро у порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Строку надання.

Якщо ставка,що виникне із зазначеного вище буде нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

Якщо не має доступної ставки, як це було зазначено вище, EURIBOR повинен бути у розмірі (виражений у вигляді процентної ставки річних), який визначається банком, що включає всі витрати Банку на фінансування відповідного Траншу, заснований, крім цього,на застосованій внутрішньо створеній базовій ставці Банку або альтернативній ставці, яка буде визначатися методом, обґрунтовано визначеним Банком.

B. Загальні положення

Для цілей вищевикладених визначень:

(a) Всі проценти, отримані в результаті будь-яких підрахунків, які згадуються в цьому Додатку, у разі необхідності, округляються до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, при чому половинне значення округляється в бік збільшення;

(b) Банк негайно інформуватиме Позичальника про котирування, отримані Банком;

(c) Якщо будь-яке зі згаданих вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою EURIBOR FBE та EURIBOR ACI стосовно Ставки EURIBOR, Банк може, попередивши Позичальника, внести до такого положення зміни з метою приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.

 

Додаток C

Форми для Позичальників

C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (Стаття 1.02B і Стаття 1.02C)

Кому:

[Позичальнику]

Від:

Європейського інвестиційного банку

Дата:

 

Тема:

Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та [Позичальником] від [ ] (далі - "Фінансова угода")

 

Номер FI 81.423 Номер Serapis 20100492

____________________________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, що визначені у Фінансовій угоді, вживаються у цьому листі у тому ж самому значенні.

У відповідь на вашу заявку стосовно отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми пропонуємо цим надати вам Транш, що описаний нижче:

(a) Валюта та сума вибірки, а також її еквівалент в євро:

(b) Дата запланованої вибірки:

(c) Базова процентна ставка:

(d) Періодичність сплати процентів:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) Перша та остання дати погашення основної суми:

(i) Фіксована ставка Спреду, що застосовується до Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до положень Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі копії цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої по факсу на номер [__] не пізніше ніж у Кінцевий термін прийняття [час] за Люксембурзьким часом [дата]

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не було надано заздалегідь):

У разі неприйняття до зазначеного часу і дати пропозиція, яка міститься в цій Пропозиції вибірки, вважає відхиленою й автоматично стає недійсною.

Якщо ви акцептуєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуватимуться всі відповідні умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення Статті 1.04.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки:

______________________________________________

За та від імені [Позичальника]

Дата:

C.2 Форма довідки від Позичальника (Стаття 1.04B)

Кому:

Європейському інвестиційному банку

Від:

[Позичальника]

Дата:

 

Тема:

Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та [Позичальником] від [ ] (далі - "Фінансова угода")

 

Номер FI 81, 423 Номер Serapis 20100492

____________________________________________________________________________________

Шановні Панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, вживаються у цьому листі у тих самих значеннях. Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим повідомляємо і підтверджуємо Вам наступне:

(a) перелік витрат за Проектом, що будуть фінансуватися з Траншу;

(b) не відбулося жодних істотних змін у жодному аспекті Проекту, стосовно якого ми зобов'язані звітувати або забезпечувати, щоб Ініціатор звітував, згідно Статті 8.01, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

(c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та впровадження Проекту згідно з Додатком A.1;

(d) не відбулося і не триває без виправлення або без надання дозволу жодної події або обставини, яка становить або після проходження певного часу або подання повідомлення відповідно до Фінансової Угоди стане подією невиконання зобов'язань згідно Статті 10.01;

(e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинно відбутися і не планується жодним судом, арбітражним або іншим органом, жодне судове, арбітражне або адміністративне провадження чи розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і по відношенню до нас або будь-якої з наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного рішення суду або незадоволеної вимоги про відшкодування;

(b) заяви та запевнення, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно зі Статтею 6 є вірними в усіх відношеннях; та

(c) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни порівняно з нашим станом на дату укладення Фінансової угоди.

З повагою,

За [Позичальника] та від його імені

Дата:

 

Додаток D

Конвенції Міжнародної організації праці

A. Конвенції МОП щодо припинення використання дитячої праці:

(a) Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 138, 1973 рік

(b) Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182, 1999 рік

B. Конвенції МОП щодо ліквідації дискримінації на робочих місцях:

(a) Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100, 1951 рік

(b) Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять N 111, 1958 рік

(c) Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87, 1948 рік

(d) Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98, 1949 рік

(e) Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються N 135, 1971 рік

C. Конвенції МОП щодо ліквідації примусової та обов'язкової праці:

(a) Конвенція про примусову чи обов'язкову працю N 29, 1930 рік

(b) Конвенція про скасування примусової праці N 105, 1957 рік

 

ДОПОВНЕННЯ I

Свідоцтво про повноваження осіб для підписання

____________

Опрос