Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины

ВР Украины
Закон от 14.08.2014 № 1645-VII
редакция действует с 27.12.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 9 квітня 2015 року N 329-VIII
,
від 3 жовтня 2019 року N 157-IX
(який вводиться в дію з
1 лютого 2020 року)

З метою приведення функціонування газотранспортної системи України у відповідність з узятими Україною зобов'язаннями в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 1 розділу І втратив чинність з 01.02.2020 р.

2. Статтю 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135; 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 8, ст. 67, N 41, ст. 551) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу майна, що перебуває в державній власності, у складі магістральних мереж та підземних сховищ газу в управління та/або концесію чи оренду на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здійснюється виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. Для здійснення функцій оператора підземного сховища газу на умовах, встановлених цією статтею, можуть передаватися лише підземні сховища газу (одне або декілька)".

У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою.

3. У статті 44 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262):

1) частину третю викласти в такій редакції:

"Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а у передбачених законом випадках - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, за згодою Верховної Ради України";

2) частину четверту виключити;

3) у частинах сьомій і дев'ятій слова "державне підприємство" в усіх відмінках замінити словами "оператор Єдиної газотранспортної системи України" у відповідному відмінку.

4. Пункт 4 розділу I втратив чинність

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1645-VII

 

Опрос