Идет загрузка документа (1539 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год"

ВР Украины
Закон от 31.07.2014 № 1622-VII
действует с 16.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 9, ст. 93, N 12, ст. 192, N 15, ст. 329, N 18 - 19, ст. 694; із змінами, внесеними законами України від 17 червня 2014 року N 1333-VII і N 1509-VII та від 19 червня 2014 року N 1534-VII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "372.931.772,1", "314.957.840,7" та "57.973.931,4" замінити відповідно цифрами "377.821.587,5", "321.993.534,9" та "55.828.052,6";

в абзаці третьому цифри "436.762.003,2", "377.626.383,1" та "59.135.620,1" замінити відповідно цифрами "441.587.118,6", "384.597.377,3" та "56.989.741,3";

в абзаці п'ятому цифри "8.177.124,7" та "1.307.241,5" замінити відповідно цифрами "8.241.824,7" та "1.371.941,5";

2) у статті 5 цифри "664.008.825,5" замінити цифрами "806.962.160,6";

3) статтю 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту "Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України";

4) абзац другий статті 10 викласти у такій редакції:

"до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, у сумі 37.749,8 тис. гривень, 53,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, а з 1 серпня 2014 року плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

5) у статті 11:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) 11,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України)";

пункт 10 виключити;

6) у статті 14:

пункт 2 виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону)";

пункт 19 виключити;

7) у статті 16:

у пункті 1 цифри "33.337.300" замінити цифрами "96.609.576";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 11.117.724 тис. гривень із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 24 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії за виключенням природного газу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням показників фінансування і видатків державного бюджету та граничного обсягу державного боргу";

8) доповнити статтями 26 - 32 такого змісту:

"Стаття 26. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати часткову компенсацію процентних ставок за запозиченнями, залученими на внутрішньому ринку:

суб'єктами господарювання - резидентами України для реалізації інвестиційних проектів;

публічним акціонерним товариством "Укргідроенерго" для завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів;

публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для рефінансування боргових зобов'язань, строк погашення яких настає у 2014 році;

суб'єктами господарювання, що належать до сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України для забезпечення фінансування оновлення та модернізації рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту;

казенним науково-виробничим об'єднанням "Форт" Міністерства внутрішніх справ України для забезпечення виробничої діяльності;

публічним акціонерним товариством "Аграрний фонд" для закупівлі зерна у вітчизняних виробників.

Порядок здійснення часткової компенсації процентних ставок за такими запозиченнями встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Установити у 2014 році видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 10.180.781 тис. гривень, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 9.668.493 тис. гривень.

Державній казначейській службі України щодекадно в рівних частинах до кінця 2014 року вилучити у Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 600.000 тис. гривень, у Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 1.400.000 тис. гривень та зараховувати ці кошти на рахунок Пенсійного фонду України.

Стаття 28. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків та кредитування Державного бюджету України та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 29. Установити, що у 2014 році в умовах воєнного стану дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 30. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану норми статей 7 - 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також норми і положення актів законодавства, які стосуються інших державних соціальних стандартів та гарантій, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік.

Стаття 31. Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.

Стаття 32. Установити, що членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише в розмірі посадового окладу";

9) у Прикінцевих положеннях:

пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пункт 8 статті 11 цього Закону діє до 1 серпня 2014 року";

пункт 61 викласти у такій редакції:

"61. Зупинити дію:

абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;

частини сьомої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719)";

доповнити пунктами 64 - 68 такого змісту:

"64. Установити, що:

надходження екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, зараховуються до загального фонду державного бюджету;

надходження екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, та екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів), що надійшли з початку року, зараховуються до загального та спеціального фондів державного бюджету у пропорціях, визначених абзацом другим статті 10 та пунктом 2 статті 11 цього Закону;

Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2014 рік;

максимальний місячний розмір суддівської винагороди обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати.

65. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану не застосовуються такі норми Бюджетного кодексу України:

абзац третій частини другої статті 4 в частині визначення виключно законом про Державний бюджет України витрат державного бюджету;

частина восьма статті 23 в частині обов'язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;

частина третя статті 24;

частина перша статті 52;

стаття 54;

частина перша статті 55.

66. Керівникам центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Надати право керівникам зазначених центральних органів виконавчої влади у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

Установити, що під час здійснення центральними органами виконавчої влади цих заходів:

положення статті 26 Закону України "Про відпустки" та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;

до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не застосовуються.

67. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2014 рік.

68. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2014 року надати Верховній Раді України проекти законів України щодо перегляду функцій та повноважень контролюючих та дозвільних органів з метою приведення їх до стандартів Європейського Союзу та внести зміни у власні нормативно-правові акти з метою усунення дублювання функцій, скорочення обсягу функцій та обсягу контрольно-наглядової роботи та відповідного скорочення чисельності";

10) внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 7 та N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" відповідно до додатків NN 1 - 7 до цього Закону, виклавши додаток N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 липня 2014 року
N 1622-VII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

377821587,5

321993534,9

55828052,6

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

375818425,3

319990372,7

55828052,6

10000000

Податкові надходження

299588860,2

279487114,0

20101746,2

11000000

Податки на доходи, податки па прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

54482123,6

53948398,2

533725,4

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

14191765,0

14191765,0

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

40290358,6

39756633,2

533725,4

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

21304907,4

21304907,4

 

13030000

Плата за користування надрами

20379327,2

20379327,2

 

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

6217757,7

6217757,7

 

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

10254557,5

10254557,5

 

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2263548,7

2263548,7

 

14000000

Внутрішні податки на товари ти послуги

194886569,6

179043544,0

15843025,6

14010000

Податок на додану вартість

149958666,5

148470655,8

1488010,7

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

91108847,0

90508847,0

600000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-51577491,2

-51577491,2

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

109539300,0

109539300,0

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

31918236,4

27779266,1

4138970,3

19000000

Інші податки та збори

6766588,7

5613849,5

1152739,2

19010000

Екологічний податок

4156493,4

3003754,2

1152739,2

20000000

Неподаткові надходження

69373338,1

36056734,4

33316603,7

24000000

Інші неподаткові надходження

15324062,4

5545550,9

9778511,5

24060000

Інші надходження

1348259,5

1050572,0

297687,5

24060300

Інші надходження

920981,0

920981,0

 

40000000

Офіційні трансферти

5222481,6

4142981,6

1079500,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

5222481,6

4142981,6

1079500,0

42030000

Надходження є рамках програм допомоги Європейського Союзу

5076500,0

3997000,0

1079500,0

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

68564275,4

62565692,7

5998582,7

400000

Фінансування за борговими операціями

153563996,5

147375268,7

6188727,8

401000

Запозичення

262706369,8

256517642,0

6188727,8

401100

Внутрішні запозичення

172367642,0

172367642,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-101999721,1

-101809576,0

-190145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-102099721,1

-101809576,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-102099721,1

-101809576,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-102099721,1

-101809576,0

-290145,1

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання державного бюджету

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

384597377,3

340555619,0

45678225,4

4157428,7

24021272,6

56989741,3

44290533,4

1971466,2

981974,8

12699207,9

441587118,6

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

679108,7

679108,7

338799,9

17105,5

 

8337,4

7495,1

2624,3

433,0

842,3

687446,1

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

679108,7

679108,7

338799,9

17105,5

 

8337,4

7495,1

2624,3

433,0

842,3

687446,1

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

380171,2

380171,2

164466,7

 

 

 

 

 

 

 

380171,2

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

276765,0

276765,0

174333,2

17105,5

 

5650,0

4859,7

1600,0

 

790,3

282415,0

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

21306,1

21306,1

 

 

 

 

 

 

 

 

21306,1

0300000

 

Державне управління справами

904971,5

871086,8

420471,4

60601,1

33884,7

146690,6

130457,3

49768,9

13326,1

16233,3

1051662,1

0301000

 

Апарат Державного управління справами

893836,6

859951,9

413272,4

60050,3

33884,7

146690,6

130457,3

49768,9

13326,1

16233,3

1040527,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

287414,8

287414,8

115135,5

16311,8

 

5734,7

5734,7

2650,0

245,0

 

293149,5

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

2313,7

2313,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2313,7

0301110

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення

2209,0

2209,0

1301,3

281,5

 

7193,0

6889,0

1405,0

677,5

304,0

9402,0

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

91454,5

91454,5

51540,7

2155,4

 

76660,6

74099,3

38835,9

7922,1

2561,3

168115,1

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

24780,7

24780,7

14611,2

4025,0

 

10814,3

9944,3

2667,1

849,4

870,0

35595,0

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

14272,7

14272,7

 

 

 

 

 

 

 

 

14272,7

0301380

0133

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

43837,3

43837,3

 

 

 

 

 

 

 

 

43837,3

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

11134,9

11134,9

7199,0

550,8

 

 

 

 

 

 

11134,9

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

11134,9

11134,9

7199,0

550,8

 

 

 

 

 

 

11134,9

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

251871,2

249967,7

142040,5

11344,9

1903,5

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

260748,0

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

250378,5

248775,0

141275,5

11344,9

1603,5

8876,8

8412,1

2927,9

1359,1

464,7

259255,3

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

215572,0

214045,6

123412,0

10688,9

1526,4

8864,8

8400,1

2922,3

1359,1

464,7

224436,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4169,0

4169,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4169,0

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

19136,5

19059,4

10941,2

342,5

77,1

 

 

 

 

 

19136,5

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

5969,6

5969,6

3153,5

168,1

 

 

 

 

 

 

5969,6

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та тимчасово переміщених осіб

1492,7

1192,7

765,0

 

300,0

 

 

 

 

 

1492,7

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та тимчасово переміщених осіб

1492,7

1192,7

765,0

 

300,0

 

 

 

 

 

1492,7

0500000

 

Державна судова адміністрація України

3434264,9

3434264,9

2500548,0

17600,4

 

889218,8

889218,8

175086,1

148201,4

 

4323483,7

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

3434264,9

3434264,9

2500548,0

17600,4

 

889218,8

889218,8

175086,1

148201,4

 

4323483,7

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

50759,7

50759,7

34197,7

2915,5

 

37115,9

37115,9

 

 

 

87875,6

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

274782,5

274782,5

201854,2

 

 

53828,6

53828,6

13179,0

8984,5

 

328611,1

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

657389,4

657389,4

483884,7

 

 

101242,8

101242,8

32070,3

20260,7

 

758632,2

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1869610,5

1869610,5

1375704,6

 

 

521121,0

521121,0

107303,0

104267,1

 

2390731,5

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

124665,8

124665,8

88498,1

4062,5

 

17135,4

17135,4

5934,2

1828,0

 

141801,2

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

35873,6

35873,6

20965,7

2314,8

 

 

 

 

 

 

35873,6

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

17729,9

17729,9

11941,4

760,0

 

 

 

 

 

 

17729,9

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

9036,6

9036,6

 

 

 

 

 

 

 

 

9036,6

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

163582,7

163582,7

114688,3

7547,6

 

89579,8

89579,8

4482,6

 

 

253162,5

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

230834,2

230834,2

168813,3

 

 

69195,3

69195,3

12117,0

12861,1

 

300029,5

0600000

 

Верховний Суд України

100294,4

99569,4

58127,8

2773,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

104004,4

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

100294,4

99569,4

58127,8

2773,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

104004,4

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

100294,4

99569,4

58127,8

2773,1

725,0

3710,0

2634,9

 

 

1075,1

104004,4

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

106510,1

106510,1

77855,2

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

116510,1

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

106510,1

106510,1

77855,2

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

116510,1

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

106510,1

106510,1

77855,2

1121,2

 

10000,0

7125,9

 

 

2874,1

116510,1

0700000

 

Вищий господарський суд України

105493,2

105493,2

77588,1

2097,9

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

139337,7

0701000

 

Вищий господарський суд України

105493,2

105493,2

77588,1

2097,9

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

139337,7

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

105493,2

105493,2

77588,1

2097,9

 

33844,5

10956,2

 

 

22888,3

139337,7

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

94619,7

94619,7

67334,3

1614,7

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

97300,7

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

94619,7

94619,7

67334,3

1614,7

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

97300,7

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

94619,7

94619,7

67334,3

1614,7

 

2681,0

2254,5

 

 

426,5

97300,7

0800000

 

Конституційний Суд України

60832,2

60832,2

41492,1

1961,2

 

 

 

 

 

 

60832,2

0801000

 

Конституційний Суд України

60832,2

60832,2

41492,1

1961,2

 

 

 

 

 

 

60832,2

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

60832,2

60832,2

41492,1

1961,2

 

 

 

 

 

 

60832,2

0900000

 

Генеральна прокуратура України

2994873,5

2994873,5

1920062,2

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

2995938,5

0901000

 

Генеральна прокуратура України

2994873,5

2994873,5

1920062,2

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

2995938,5

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

2994873,5

2994873,5

1920062,2

69887,9

 

1065,0

565,0

 

 

500,0

2995938,5

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

15396048,1

15321099,6

10149724,4

714325,5

74948,5

2510243,1

2406719,6

333288,6

51756,0

103523,5

17906291,2

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

11227353,0

11227278,0

7708325,2

469556,5

75,0

1717530,6

1680704,1

253592,1

41907,2

36826,5

12944883,6

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

387874,5

387874,5

254051,4

35566,0

 

281997,0

268033,9

156479,1

14523,5

13963,1

669871,5

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

413290,7

413290,7

241839,4

41197,1

 

126047,2

118008,2

30658,3

9853,2

8039,0

539337,9

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

53666,4

53666,4

25761,4

6480,7

 

17062,0

16767,6

4285,6

406,7

294,4

70728,4

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

14640,4

14640,4

 

 

 

 

 

 

 

 

14640,4

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

2592033,5

2524726,7

1484927,8

103327,2

67306,8

84246,4

48721,6

10733,9

6388,7

35524,8

2676279,9

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

2085333,3

2072661,0

1340925,3

96562,6

12672,3

72934,4

42067,2

7221,5

5561,8

30867,2

2158267,7

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

115900,9

115731,4

70095,3

6764,6

169,5

7137,8

6654,4

3512,4

826,9

483,4

123038,7

1002100

0310

Облаштування та реконструкція державного кордону

7566,8

 

 

 

7566,8

 

 

 

 

 

7566,8

1003000

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1306637,5

1299070,8

797221,9

108829,3

7566,7

206866,1

175693,9

68962,6

3460,1

31172,2

1513503,6

1003070

0942

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

83595,8

83595,8

53496,8

7041,1

 

6547,0

6207,0

2628,0

256,0

340,0

90142,8

1004000

 

Державна міграційна служба України

270024,1

270024,1

159249,5

32612,5

 

501600,0

501600,0

 

 

 

771624,1

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

29023,8

29023,8

18534,9

724,0

 

 

 

 

 

 

29023,8

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

12654213,1

448246,5

24827,7

1069,1

12205966,6

316152,3

303133,5

 

906,0

13018,8

12970365,4

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

12654213,1

448246,5

24827,7

1069,1

12205966,6

316152,3

303133,5

 

906,0

13018,8

12970365,4

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

36543,6

36543,6

24800,6

1069,1

 

1540,0

1540,0

 

906,0

 

38083,6

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

9191,4

 

 

 

9191,4

 

 

 

 

 

9191,4

1101090

0942

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості

7679,3

7679,3

 

 

 

9009,7

8909,7

 

 

100,0

16689,0

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

401960,7

401960,7

 

 

 

 

 

 

 

 

401960,7

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

11167980,2

 

 

 

11167980,2

 

 

 

 

 

11167980,2

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

870143,7

809442,7

532206,9

33722,2

60701,0

452716,3

99881,8

14614,3

20102,3

352834,5

1322860,0

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

229637,2

178648,8

103114,5

5887,8

50988,4

23269,5

189,4

80,8

 

23080,1

252906,7

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

148215,2

148215,2

100488,9

5820,8

 

30,0

30,0

 

 

 

148245,2

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

8082,7

20,6

 

 

8062,1

2506,7

 

 

 

2506,7

10589,4

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

1473,7

1473,7

934,7

 

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

1589,6

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

2390,6

2390,6

 

 

 

 

 

 

 

 

2390,6

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

1624,4

 

 

 

1624,4

 

 

 

 

 

1624,4

1201450

0824

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України

2425,6

2425,6

1690,9

67,0

 

100,0

45,0

 

 

55,0

2525,6

1201460

0513

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств

7012,3

7012,3

 

 

 

 

 

 

 

 

7012,3

1201470

0441

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди

1864,7

 

 

 

1864,7

20516,9

 

 

 

20516,9

22381,6

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

38340,1

 

 

 

38340,1

 

 

 

 

 

38340,1

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

26130,6

26130,6

16737,1

1237,1

 

 

 

 

 

 

26130,6

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

24799,2

24799,2

16737,1

1237,1

 

 

 

 

 

 

24799,2

1202060

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

1331,4

1331,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1331,4

1203000

 

Державне агентство резерву України

64604,0

64604,0

43725,2

4992,1

 

338739,0

74108,9

11858,5

10542,5

264630,1

403343,0

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

9033,4

9033,4

5994,0

496,7

 

 

 

 

 

 

9033,4

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

55570,6

55570,6

37731,2

4495,4

 

76191,0

71996,9

11858,5

10542,5

4194,1

131761,6

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

5529,2

4505,1

2645,4

491,8

1024,1

 

 

 

 

 

5529,2

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

5529,2

4505,1

2645,4

491,8

1024,1

 

 

 

 

 

5529,2

1206000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

23832,6

23832,6

16865,4

492,0

 

6000,0

 

 

 

6000,0

29832,6

1206010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

23832,6

23832,6

16865,4

492,0

 

 

 

 

 

 

23832,6

1207000

 

Державна служба статистики України

506587,3

497957,0

339475,8

20363,6

8630,3

84707,8

25583,5

2675,0

9559,8

59124,3

591295,1

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

486474,0

486474,0

339475,8

20363,6

 

25006,9

21369,0

2495,9

9559,8

3637,9

511480,9

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

11383,1

11383,1

 

 

 

 

 

 

 

 

11383,1

1207030

1090

Обстеження умов життя домогосподарств

7253,3

 

 

 

7253,3

 

 

 

 

 

7253,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1377,0

 

 

 

1377,0

 

 

 

 

 

1377,0

1207600

0132

Реформування державної статистики

99,9

99,9

 

 

 

59700,9

4214,5

179,1

 

55486,4

59800,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

4772,7

4714,5

3331,6

61,9

58,2

 

 

 

 

 

4772,7

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

4714,5

4714,5

3331,6

61,9

 

 

 

 

 

 

4714,5

1208020

0481

Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю

58,2

 

 

 

58,2

 

 

 

 

 

58,2

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

9050,1

9050,1

6311,9

195,9

 

 

 

 

 

 

9050,1

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

9050,1

9050,1

6311,9

195,9

 

 

 

 

 

 

9050,1

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

1272752,7

1271671,7

72041,7

55829,8

1081,0

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1281624,8

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

1272752,7

1271671,7

72041,7

55829,8

1081,0

8872,1

8658,0

5244,5

1352,2

214,1

1281624,8

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

68106,1

68106,1

43856,4

3633,7

 

 

 

 

 

 

68106,1

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

89750,5

89750,5

 

 

 

 

 

 

 

 

89750,5

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1081375,2

1081294,2

23603,7

51558,7

81,0

7206,4

7042,3

4602,0

1063,2

164,1

1088581,6

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

10593,3

10593,3

 

275,6

 

 

 

 

 

 

10593,3

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

369,4

369,4

 

 

 

 

 

 

 

 

369,4

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

682497,6

672554,8

309766,8

29425,9

9942,8

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

817068,2

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

682497,6

672554,8

309766,8

29425,9

9942,8

134570,6

125313,4

43393,1

6925,6

9257,2

817068,2

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

16565,0

16565,0

11320,3

634,7

 

200,0

200,0

 

 

 

16765,0

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

9942,8

 

 

 

9942,8

1740,0

 

 

 

1740,0

11682,8

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

2955,4

2955,4

2104,0

66,8

 

980,2

887,5

306,7

101,8

92,7

3935,6

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності

7547,0

7547,0

232,5

14,0

 

7,0

7,0

 

1,5

 

7554,0

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

614631,4

614631,4

296110,0

28710,4

 

131643,4

124218,9

43086,4

6822,3

7424,5

746274,8

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

28387,0

28387,0

 

 

 

 

 

 

 

 

28387,0

1800000

 

Міністерство культури України

2083367,5

2076807,6

375312,2

32489,4

6559,9

294024,2

244744,8

50560,1

5832,3

49279,4

2377391,7

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2017223,4

2010663,5

373188,1

32414,8

6559,9

292524,2

243294,8

50560,1

5832,3

49229,4

2309747,6

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

23189,7

23189,7

15205,4

858,9

 

 

 

 

 

 

23189,7

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

76618,1

76618,1

47373,0

5177,1

 

1152,6

1081,6

436,6

51,7

71,0

77770,7

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

35961,3

35961,3

 

 

 

5629,0

5460,5

 

 

168,5

41590,3

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

473386,0

473386,0

 

 

 

131874,7

122289,7

 

 

9585,0

605260,7

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

11893,1

11893,1

7152,3

242,2

 

43022,6

41986,6

26453,0

1185,6

1036,0

54915,7

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

9157,4

9157,4

 

 

 

 

 

 

 

 

9157,4

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

535519,9

535519,9

 

 

 

 

 

 

 

 

535519,9

1801120

0822

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій

360970,8

360970,8

 

 

 

 

 

 

 

 

360970,8

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

8969,4

8969,4

 

 

 

 

 

 

 

 

8969,4

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

14471,3

14471,3

 

 

 

22091,1

 

 

 

22091,1

36562,4

1801190

0824

Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

282039,8

282039,8

190791,6

17044,7

 

22911,9

19584,1

2939,7

799,3

3327,8

304951,7

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

787,6

787,6

 

 

 

 

 

 

 

 

787,6

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

8460,9

8460,9

 

 

 

 

 

 

 

 

8460,9

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини

169406,9

169238,2

112665,8

9091,9

168,7

60642,3

52892,3

20730,8

3795,7

7750,0

230049,2

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

66144,1

66144,1

2124,1

74,6

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

67644,1

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

3042,4

3042,4

2124,1

74,6

 

 

 

 

 

 

3042,4

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

59922,0

59922,0

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

61422,0

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

2629,7

2629,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2629,7

1900000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

486545,1

97420,4

68761,8

2050,4

389124,7

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

511413,8

1901000

 

Апарат Державного агентства лісових ресурсів України

486545,1

97420,4

68761,8

2050,4

389124,7

24868,7

11822,0

2571,3

423,8

13046,7

511413,8

1901010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

41133,0

41133,0

28147,7

1587,7

 

43,0

43,0

 

7,8

 

41176,0

1901020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

6441,5

 

 

 

6441,5

3000,4

 

 

 

3000,4

9441,9

1901060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

438970,6

56287,4

40614,1

462,7

382683,2

21825,3

11779,0

2571,3

416,0

10046,3

460795,9

2100000

 

Міністерство оборони України

13677465,7

12459018,5

7495064,6

1232852,8

1218447,2

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15151031,9

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

13677465,7

12459018,5

7495064,6

1232852,8

1218447,2

1473566,2

756795,5

214074,2

88134,5

716770,7

15151031,9

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

11319392,7

10746732,6

6298621,3

1213716,8

572660,1

390999,8

289017,8

46043,2

48000,0

101982,0

11710392,5

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

685797,4

685797,4

427622,0

14990,1

 

400859,2

355659,9

109431,8

40134,5

45199,3

1086656,6

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

15825773,6

15263594,0

853025,9

151193,9

562179,6

8198213,4

7287859,3

59802,3

21631,4

910354,1

24023987,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

15745921,9

15234323,8

840230,2

149824,3

511598,1

8194091,4

7287583,3

59667,3

21626,4

906508,1

23940013,3

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

25988,4

25988,4

16461,1

1503,6

 

 

 

 

 

 

25988,4

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

291539,2

5056,4

 

 

286482,8

167145,3

2845,3

 

 

164300,0

458684,5

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

13036,2

13036,2

176,2

 

 

 

 

 

 

 

13036,2

2201100

0922

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

112616,1

112616,1

58982,2

13705,0

 

5983,9

4423,9

208,4

760,8

1560,0

118600,0

2201120

0960

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей

28835,3

28835,3

19794,7

1918,3

 

8557,5

7512,5

1412,1

970,4

1045,0

37392,8

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення

1245627,4

1245627,4

615225,3

124095,1

 

158524,2

141308,9

43677,2

15777,9

17215,3

1404151,6

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

9899428,3

9897860,2

 

 

1568,1

6624730,2

5999699,6

 

 

625030,6

16524158,5

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

239234,4

79642,9

23117,7

1018,5

159591,5

2506,6

2506,6

722,4

405,0

 

241741,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18900,0

18900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18900,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

19847,5

19847,5

8890,7

414,9

 

12551,6

11231,6

4152,9

2021,1

1320,0

32399,1

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування

64126,6

170,9

85,0

12,5

63955,7

22643,8

 

 

 

22643,8

86770,4

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

44465,4

44465,4

25943,1

5022,0

 

5088,1

3979,2

736,0

1163,0

1108,9

49553,5

2201360

0990

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201440

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"

16772,1

16772,1

7820,3

473,9

 

 

 

 

 

 

16772,1

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, проставлення апостиля

 

 

 

 

 

4333,1

4186,1

2103,0

346,0

147,0

4333,1

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

2775,2

2775,2

1832,3

167,9

 

 

 

 

 

 

2775,2

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

2775,2

2775,2

1832,3

167,9

 

 

 

 

 

 

2775,2

2209000

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

77076,5

26495,0

10963,4

1201,7

50581,5

4122,0

276,0

135,0

5,0

3846,0

81198,5

2209010

0111

Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації

7747,9

7747,9

5076,7

630,9

 

60,0

60,0

 

 

 

7807,9

2209020

0487

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

11823,0

8568,8

5766,2

433,9

3254,2

250,0

216,0

135,0

5,0

34,0

12073,0

2209030

0470

Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209070

0150

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням

16184,2

 

 

 

16184,2

3797,0

 

 

 

3797,0

19981,2

2209080

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

13000,0

5706,0

120,5

136,9

7294,0

 

 

 

 

 

13000,0

2209160

0490

Формування статутного капіталу Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

6492912,7

6439325,1

1904752,7

255161,5

53587,6

1990014,2

1779480,6

59527,7

15898,6

210533,6

8482926,9

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

5427556,2

5374150,9

1177783,9

207193,3

53405,3

1978564,1

1771000,9

58300,5

15066,5

207563,2

7406120,3

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

25507,3

25507,3

16561,1

1321,7

 

1074,3

1074,3

 

605,0

 

26581,6

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

4428,1

4428,1

 

 

 

47366,6

46044,2

 

 

1322,4

51794,7

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

589775,2

589775,2

258064,6

52693,6

 

16691,5

14135,1

3223,0

1241,0

2556,4

606466,7

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

296508,8

296508,8

135831,4

40266,8

 

12099,1

10751,1

563,0

2184,5

1348,0

308607,9

2301210

0763

Придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

40588,8

40588,8

21685,9

1755,5

 

 

 

 

 

 

40588,8

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

40588,8

40588,8

21685,9

1755,5

 

 

 

 

 

 

40588,8

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

1022647,4

1022465,1

703856,1

46117,5

182,3

5050,1

5013,4

589,6

832,1

36,7

1027697,5

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-
епідеміологічної служби

230518,4

230518,4

164435,6

5610,4

 

 

 

 

 

 

230518,4

2304020

0740

Діяльність установ Державної санітарно-
епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями

792129,0

791946,7

539420,5

40507,1

182,3

5050,1

5013,4

589,6

832,1

36,7

797179,1

2305000

 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

2120,3

2120,3

1426,8

95,2

 

6400,0

3466,3

637,6

 

2933,7

8520,3

2305010

0763

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

2120,3

2120,3

1426,8

95,2

 

 

 

 

 

 

2120,3

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

2060223,5

1944772,1

780274,0

174301,3

115451,4

1837745,6

1024102,5

56638,8

327987,8

813643,1

3897969,1

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

148257,6

142844,4

102312,2

1996,1

5413,2

460452,9

33674,7

7460,0

2424,5

426778,2

608710,5

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

19797,6

19797,1

14018,4

324,2

0,5

17335,8

16908,7

2000,0

1683,3

427,1

37133,4

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

5324,8

 

 

 

5324,8

1400,0

 

 

 

1400,0

6724,8

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

8683,8

8683,8

6279,4

1,7

 

7231,2

5406,2

2770,0

430,0

1825,0

15915,0

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

114451,4

114363,5

82014,4

1670,2

87,9

434485,9

11359,8

2690,0

311,2

423126,1

548937,3

2401480

0540

Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401490

0512

Компенсація витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2404000

 

Державна служба геології та надр України

100645,1

7635,9

5541,3

30,9

93009,2

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

125145,1

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

7635,9

7635,9

5541,3

30,9

 

24500,0

18100,0

 

400,0

6400,0

32135,9

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

93009,2

 

 

 

93009,2

 

 

 

 

 

93009,2

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

94717,5

94717,5

64201,8

3490,5

 

8089,7

3073,7

 

 

5016,0

102807,2

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

94717,5

94717,5

64201,8

3490,5

 

 

 

 

 

 

94717,5

2405020

0540

Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів

 

 

 

 

 

8089,7

3073,7

 

 

5016,0

8089,7

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

647,5

647,5

447,6

19,3

 

 

 

 

 

 

647,5

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

647,5

647,5

447,6

19,3

 

 

 

 

 

 

647,5

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1302430,6

1302285,2

601800,3

168614,0

145,4

683352,8

578176,9

49178,8

325163,3

105175,9

1985783,4

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

9953,4

9953,4

6969,4

202,4

 

 

 

 

 

 

9953,4

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

81,3

 

 

 

81,3

 

 

 

 

 

81,3

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2575,3

2575,3

1843,8

92,6

 

1259,7

1256,7

427,0

322,4

3,0

3835,0

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

977675,1

977611,0

592987,1

168319,0

64,1

643093,1

576856,7

48751,8

324840,9

66236,4

1620768,2

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

 

 

 

 

 

39000,0

63,5

 

 

38936,5

39000,0

2407130

0511

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

312145,5

312145,5

 

 

 

 

 

 

 

 

312145,5

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

413525,2

396641,6

5970,8

150,5

16883,6

661350,2

391077,2

 

 

270273,0

1074875,4

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5617,0

5617,0

3996,8

94,9

 

 

 

 

 

 

5617,0

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

1376,0

 

 

 

1376,0

 

 

 

 

 

1376,0

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

2792,2

2792,2

1974,0

55,6

 

 

 

 

 

 

2792,2

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

3924,0

3924,0

 

 

 

57217,8

52017,8

 

 

5200,0

61141,8

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

15507,6

 

 

 

15507,6

194109,0

 

 

 

194109,0

209616,6

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

334224,4

334224,4

 

 

 

410023,4

339059,4

 

 

70964,0

744247,8

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

77222171,6

77177028,8

118580,8

26312,8

45142,8

9307243,6

9208476,7

34600,3

11567,0

98766,9

86529415,2

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

3768602,7

3723459,9

74593,5

24587,5

45142,8

22450,3

21703,8

660,8

2997,1

746,5

3791053,0

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

55666,1

55666,1

37525,6

2170,1

 

3874,3

3874,3

 

1736,7

 

59540,4

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

13291,7

3,9

 

 

13287,8

649,8

 

 

 

649,8

13941,5

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1285,1

1285,1

666,0

174,4

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1390,6

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

791,6

791,6

 

 

 

 

 

 

 

 

791,6

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

769611,6

769611,6

 

 

 

 

 

 

 

 

769611,6

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3343,5

3343,5

 

 

 

 

 

 

 

 

3343,5

2501420

1050

Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2503000

 

Державна інспекція України з питань праці

32763,0

32763,0

23091,3

774,0

 

 

 

 

 

 

32763,0

2503010

0412

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю

32763,0

32763,0

23091,3

774,0

 

 

 

 

 

 

32763,0

2505000

 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

83169,8

83169,8

3053,0

162,3

 

 

 

 

 

 

83169,8

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів

4446,4

4446,4

3053,0

162,3

 

 

 

 

 

 

4446,4

2506000

 

Пенсійний фонд України

72629669,5

72629669,5

 

 

 

9100000,0

9100000,0

 

 

 

81729669,5

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

64604008,0

64604008,0

 

 

 

 

 

 

 

 

64604008,0

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням боргових зобов'язань

8025661,5

8025661,5

 

 

 

9100000,0

9100000,0

 

 

 

17125661,5

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

707966,6

707966,6

17843,0

789,0

 

184793,3

86772,9

33939,5

8569,9

98020,4

892759,9

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

25836,0

25836,0

17843,0

789,0

 

35,6

35,6

 

2,1

 

25871,6

2600000

 

Міністерство промислової політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601000

 

Апарат Міністерства промислової політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601010

0442

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601050

0824

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601080

0513

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601090

0441

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601190

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

282637,4

281391,9

61866,6

6944,2

1245,5

49105,6

49053,1

371,8

1,0

52,5

331743,0

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

228443,2

227197,7

27859,4

3597,6

1245,5

49105,6

49053,1

371,8

1,0

52,5

277548,8

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

44186,1

44186,1

25219,6

2966,4

 

 

 

 

 

 

44186,1

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

2660,3

1414,8

759,0

366,1

1245,5

80,0

80,0

40,0

1,0

 

2740,3

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

2849,9

2849,9

1880,8

265,1

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

2974,1

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

7708,9

7708,9

 

 

 

 

 

 

 

 

7708,9

2751570

0620

Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

54194,2

54194,2

34007,2

3346,6

 

 

 

 

 

 

54194,2

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

54194,2

54194,2

34007,2

3346,6

 

 

 

 

 

 

54194,2

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

3428629,2

3350686,9

1268185,0

51765,2

77942,3

2920470,6

1686883,1

343603,7

46051,3

1233587,5

6349099,8

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

1498037,6

1434949,0

51267,8

2789,4

63088,6

1941518,2

829537,4

2608,9

1185,0

1111980,8

3439555,8

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

45141,9

45141,9

23785,7

1390,9

 

 

 

 

 

 

45141,9

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

63088,6

 

 

 

63088,6

33475,0

 

 

 

33475,0

96563,6

2801080

0941

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

687134,3

687134,3

 

 

 

224362,0

212832,0

 

 

11530,0

911496,3

2801100

0942

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

658640,5

658640,5

9823,8

510,0

 

584020,5

510205,4

708,9

325,0

73815,1

1242661,0

2801130

0930

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

12909,3

12909,3

6409,0

420,4

 

6650,0

6500,0

1900,0

860,0

150,0

19559,3

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

2683,2

2683,2

 

 

 

 

 

 

 

 

2683,2

2801300

0620

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

16432,5

16432,5

11249,3

468,1

 

 

 

 

 

 

16432,5

2801500

0810

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

4507,3

4507,3

 

 

 

 

 

 

 

 

4507,3

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

1102332,4

1099148,2

732375,8

12930,2

3184,2

926777,2

810011,6

336377,6

44668,1

116765,6

2029109,6

2802010

0421

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України

191942,8

191942,8

125149,9

5738,0

 

84164,7

81094,7

30000,0

2847,0

3070,0

276107,5

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

64589,9

64405,7

7292,3

90,9

184,2

 

 

 

 

 

64589,9

2802030

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

842724,7

842724,7

599933,6

7101,3

 

842612,5

728916,9

306377,6

41821,1

113695,6

1685337,2

2802100

0421

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

3000,0

 

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

3000,0

2803000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

515978,2

504427,3

298809,4

22154,0

11550,9

136,6

64,6

 

62,7

72,0

516114,8

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів

504238,0

504238,0

298809,4

22154,0

 

136,6

64,6

 

62,7

72,0

504374,6

2803030

0421

Проведення земельної реформи

8430,9

189,3

 

 

8241,6

 

 

 

 

 

8430,9

2803060

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

3309,3

 

 

 

3309,3

 

 

 

 

 

3309,3

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

123604,3

123485,7

63107,6

5015,6

118,6

37609,7

33190,6

 

 

4419,1

161214,0

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

65553,0

65553,0

42964,5

1855,2

 

50,0

50,0

 

 

 

65603,0

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

32862,8

32862,8

20143,1

3160,4

 

20,0

20,0

 

 

 

32882,8

2804030

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства

118,6

 

 

 

118,6

 

 

 

 

 

118,6

2804040

0941

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

20276,6

20276,6

 

 

 

22239,7

19279,7

 

 

2960,0

42516,3

2804050

0942

Підготовка кадрів у сфері рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

3915,8

3915,8

 

 

 

15300,0

13840,9

 

 

1459,1

19215,8

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

188676,7

188676,7

122624,4

8876,0

 

14428,9

14078,9

4617,2

135,5

350,0

203105,6

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

182002,0

182002,0

117877,5

8702,5

 

185,0

185,0

 

 

 

182187,0

2807020

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України

6674,7

6674,7

4746,9

173,5

 

14243,9

13893,9

4617,2

135,5

350,0

20918,6

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

1135305,7

1094399,3

733899,7

45838,2

40906,4

326864,0

285102,4

53327,7

60317,0

41761,6

1462169,7

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

34512,8

34497,5

17507,3

3790,4

15,3

 

 

 

 

 

34512,8

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

34497,5

34497,5

17507,3

3790,4

 

 

 

 

 

 

34497,5

3101030

0485

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму

15,3

 

 

 

15,3

 

 

 

 

 

15,3

3101190

0460

Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102000

 

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

30819,3

30819,3

18922,9

2100,5

 

 

 

 

 

 

30819,3

3102010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

30819,3

30819,3

18922,9

2100,5

 

 

 

 

 

 

30819,3

3103000

 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

59706,7

18840,6

10911,9

1359,3

40866,1

 

 

 

 

 

59706,7

3103010

0452

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

18867,0

18840,6

10911,9

1359,3

26,4

 

 

 

 

 

18867,0

3103030

0452

Підтримка експлуатаційно-
безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

40839,7

 

 

 

40839,7

 

 

 

 

 

40839,7

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту

747078,1

747078,1

524303,9

27681,7

 

265092,3

251732,5

52147,7

53197,0

13359,8

1012170,4

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

747078,1

747078,1

524303,9

27681,7

 

265092,3

251732,5

52147,7

53197,0

13359,8

1012170,4

3108000

 

Державна авіаційна служба України

58843,4

58843,4

32330,5

1934,2

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

61693,4

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

58843,4

58843,4

32330,5

1934,2

 

 

 

 

 

 

58843,4

3108020

0731

Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам

 

 

 

 

 

2850,0

2180,0

280,0

820,0

670,0

2850,0

3109000

 

Державне агентство України з туризму та курортів

3544,8

3544,8

1992,2

105,3

 

 

 

 

 

 

3544,8

3109010

0470

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

2948,2

2948,2

1992,2

105,3

 

 

 

 

 

 

2948,2

3109020

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

596,6

596,6

 

 

 

 

 

 

 

 

596,6

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

10010,5

10010,5

6364,6

610,6

 

14405823,5

11183293,9

 

 

3222529,6

14415834,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

10010,5

10010,5

6364,6

610,6

 

14405823,5

11183293,9

 

 

3222529,6

14415834,0

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

10010,5

10010,5

6364,6

610,6

 

 

 

 

 

 

10010,5

3300000

 

Міністерство доходів і зборів України

4686787,6

4673251,2

3059112,9

211102,6

13536,4

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

5744175,1

3301000

 

Апарат Міністерства доходів і зборів України

4686787,6

4673251,2

3059112,9

211102,6

13536,4

1057387,5

956221,4

1600,2

728,1

101166,1

5744175,1

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері доходів і зборів

4514428,1

4514428,1

3053485,8

210547,1

 

990863,6

890991,5

 

93,0

99872,1

5505291,7

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

13536,4

 

 

 

13536,4

169,0

 

 

 

169,0

13705,4

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів

9021,9

9021,9

5627,1

555,5

 

4916,1

4891,1

1600,2

635,1

25,0

13938,0

3301040

0941

Підготовка кадрів у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

11133,2

11133,2

 

 

 

6980,0

6880,0

 

 

100,0

18113,2

3301050

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

138668,0

138668,0

 

 

 

54458,8

53458,8

 

 

1000,0

193126,8

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

798076,5

793134,2

135455,8

2156,4

4942,3

24810,8

 

 

 

24810,8

822887,3

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

798076,5

793134,2

135455,8

2156,4

4942,3

24810,8

 

 

 

24810,8

822887,3

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

19651,2

19651,2

12108,9

768,5

 

 

 

 

 

 

19651,2

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

4942,3

 

 

 

4942,3

250,0

 

 

 

250,0

5192,3

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

583,6

583,6

418,3

12,5

 

 

 

 

 

 

583,6

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

7388,5

7388,5

 

 

 

 

 

 

 

 

7388,5

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

49311,9

49311,9

 

 

 

 

 

 

 

 

49311,9

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

496008,6

496008,6

99649,2

1316,0

 

24560,8

 

 

 

24560,8

520569,4

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

24395,0

24395,0

 

 

 

 

 

 

 

 

24395,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

1327419,8

1300966,4

736766,6

57749,3

26453,4

77265,3

28452,4

5786,2

2995,1

48812,4

1404685,1

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

207239,7

180786,3

75447,2

5449,9

26453,4

69148,1

20902,2

5476,2

471,0

48245,9

276387,8

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

127292,6

127292,6

68660,6

5256,6

 

 

 

 

 

 

127292,6

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

4746,1

4746,1

3196,9

158,8

 

10200,0

9328,3

5000,0

183,0

871,7

14946,1

3501120

0150

Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

26453,4

 

 

 

26453,4

310,3

 

 

 

310,3

26763,7

3501220

0829

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

5644,8

5644,8

3589,7

534,5

 

2707,1

2477,4

476,2

288,0

229,7

8351,9

3501440

0112

Оплата послуг радника та проведення заходів, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3503000

 

Державна пробірна служба України

3687,6

3687,6

2361,8

132,5

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

4601,4

3503010

0112

Керівництво та управління у сфері пробірного контролю

3687,6

3687,6

2361,8

132,5

 

913,8

896,8

80,0

50,8

17,0

4601,4

3504000

 

Державна казначейська служба України

805670,3

805670,3

450359,5

39884,5

 

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

812135,1

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

709958,5

709958,5

450359,5

39884,5

 

6464,8

5914,8

 

2392,7

550,0

716423,3

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

285498,6

285498,6

192592,5

10599,6

 

52,6

52,6

 

 

 

285551,2

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

285498,6

285498,6

192592,5

10599,6

 

52,6

52,6

 

 

 

285551,2

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

25323,6

25323,6

16005,6

1182,8

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

26009,6

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

23967,8

23967,8

15124,5

1130,3

 

 

 

 

 

 

23967,8

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

1355,8

1355,8

881,1

52,5

 

686,0

686,0

230,0

80,6

 

2041,8

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

188176522,4

165227870,4

 

 

2928166,3

1744300,0

 

 

 

1744300,0

189920822,4

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

188176522,4

165227870,4

 

 

2928166,3

1744300,0

 

 

 

1744300,0

189920822,4

3511030

0133

Резервний фонд

20020485,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20020485,7

3511130

0133

Часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями суб'єктів господарювання, здійсненими на внутрішньому ринку

432407,3

432407,3

 

 

 

 

 

 

 

 

432407,3

3511200

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання функцій столиці

1800000,0

1800000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1800000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

46343600,9

46343600,9

 

 

 

 

 

 

 

 

46343600,9

3511460

0470

Державний фонд регіонального розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

4283007,9

4229059,8

2307507,0

317041,3

53948,1

1257127,6

1190301,1

129067,8

70188,0

66826,5

5540135,5

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1357066,5

1316176,8

726308,3

48733,2

40889,7

1015339,1

954079,5

65875,1

26425,0

61259,6

2372405,6

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1106645,1

1103981,3

724877,9

48517,8

2663,8

965070,2

952977,5

65375,1

26379,8

12092,7

2071715,3

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

38225,9

 

 

 

38225,9

48848,1

 

 

 

48848,1

87074,0

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

2201,5

2201,5

1430,4

215,4

 

1420,8

1102,0

500,0

45,2

318,8

3622,3

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

39735,3

39735,3

 

 

 

 

 

 

 

 

39735,3

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

34349,3

34349,3

13775,6

384,6

 

47455,5

47455,5

 

 

 

81804,8

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

34349,3

34349,3

13775,6

384,6

 

47455,5

47455,5

 

 

 

81804,8

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

94053,6

89425,6

15201,6

1309,6

4628,0

 

 

 

 

 

94053,6

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

28072,5

23444,5

15201,6

1309,6

4628,0

 

 

 

 

 

28072,5

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

65981,1

65981,1

 

 

 

 

 

 

 

 

65981,1

3604000

 

Державна виконавча служба України

10748,3

10748,3

6102,9

487,4

 

150,0

150,0

 

 

 

10898,3

3604010

0380

Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби

10748,3

10748,3

6102,9

487,4

 

150,0

150,0

 

 

 

10898,3

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2703043,3

2701893,3

1494561,1

263319,2

1150,0

180360,0

175165,0

56785,1

42972,1

5195,0

2883403,3

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

163159,9

163159,9

116148,5

6907,8

 

596,5

546,5

230,0

62,1

50,0

163756,4

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2537529,9

2536379,9

1378412,6

254515,4

1150,0

179763,5

174618,5

56555,1

42910,0

5145,0

2717293,4

3606090

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

2353,5

2353,5

 

1896,0

 

 

 

 

 

 

2353,5

3608000

 

Державна служба України з питань захисту персональних даних

4053,2

4053,2

2109,4

53,1

 

 

 

 

 

 

4053,2

3608010

0380

Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних

4053,2

4053,2

2109,4

53,1

 

 

 

 

 

 

4053,2

3609000

 

Державна архівна служба України

79693,7

72413,3

49448,1

2754,2

7280,4

13823,0

13451,1

6407,6

790,9

371,9

93516,7

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

9262,8

9262,8

6522,2

184,7

 

0,1

0,1

 

 

 

9262,9

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

7280,4

 

 

 

7280,4

128,4

 

 

 

128,4

7408,8

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

63150,5

63150,5

42925,9

2569,5

 

13694,

13451,0

6407,6

790,9

243,5

76845,0

3700000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3378130,7

3336087,6

2352770,4

95881,7

42043,1

562863,6

523680,5

226085,6

46539,2

39183,1

3940994,3

3701000

 

Апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій

3378130,7

3336087,6

2352770,4

95881,7

42043,1

562863,6

523680,5

226085,5

46539,2

39183,1

3940994,3

3701010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

67226,7

67226,7

47580,4

1699,1

 

126,3

126,3

 

 

 

67353,0

3701060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

170914,6

170914,6

122699,2

3574,1

 

37315,2

31935,7

6579,1

4248,6

5379,5

208229,8

3701070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

13901,2

 

 

 

13901,2

1724,9

 

 

 

1724,9

15626,1

3701080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

18341,9

 

 

 

18341,9

3875,0

 

 

 

3875,0

22216,9

3701360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

255936,5

255936,5

173886,9

8062,4

 

51722,7

40667,6

17278,4

8758,0

11055,1

307659,2

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

23103,4

22251,1

15936,9

251,2

852,3

 

 

 

 

 

23103,4

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

23103,4

22251,1

15936,9

251,2

852,3

 

 

 

 

 

23103,4

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

22251,1

22251,1

15936,9

251,2

 

 

 

 

 

 

22251,1

5490000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

142900,9

119521,1

77008,1

5632,3

23379,8

4001,3

1,3

 

 

4000,0

146902,2

5491000

 

Апарат Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

142900,5

119521,1

77008,1

5632,3

23379,8

4001,3

1,3

 

 

4000,0

146902,2

5491010

0412

Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки

114155,9

114155,9

74921,3

3798,5

 

1,3

1,3

 

 

 

114157,2

5491030

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

3379,6

 

 

 

3379,8

4000,0

 

 

 

4000,0

7379,8

5491040

0431

Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

5491060

0431

Утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості

5365,2

5365,2

2086,8

1833,8

 

 

 

 

 

 

5365,2

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

26639,0

26639,0

17102,3

972,1

 

 

 

 

 

 

26639,0

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

26639,0

26639,0

17102,3

972,1

 

 

 

 

 

 

26639,0

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

26639,0

26639,0

17102,3

972,1

 

 

 

 

 

 

26639,0

5550000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

6400,1

6400,1

3565,1

460,6

 

 

 

 

 

 

6400,1

5551000

 

Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками

6400,1

6400,1

3565,1

460,6

 

 

 

 

 

 

6400,1

5551010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

6400,1

6400,1

3565,1

460,6

 

 

 

 

 

 

6400,1

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

32563,0

32563,0

21926,1

1363,7

 

 

 

 

 

 

32563,0

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

32563,0

32563,0

21926,1

1363,7

 

 

 

 

 

 

32563,0

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

32563,0

32563,0

21926,9

1363,7

 

 

 

 

 

 

32563,0

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

510882,6

487326,7

302448,9

11333,3

23555,9

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

513071,0

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

510882,6

487326,7

302448,9

11333,3

23555,9

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

513071,0

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

510882,6

487326,7

302448,9

11333,3

23555,9

2188,4

1885,4

254,6

664,2

303,0

513071,0

5980000

 

Вища рада юстиції

19063,7

19023,2

11807,9

1043,6

40,5

 

 

 

 

 

19063,7

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

19063,7

19023,2

11807,9

1043,6

40,5

 

 

 

 

 

19063,7

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

19063,7

19023,2

11807,9

1043,6

40,5

 

 

 

 

 

19063,7

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

20840,7

20840,7

14702,1

401,5

 

 

 

 

 

 

20840,7

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

20840,7

20840,7

14702,1

401,5

 

 

 

 

 

 

20840,7

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

20840,7

20840,1

14702,1

401,5

 

 

 

 

 

 

20840,7

6010000

 

Антимонопольний комітет України

47196,6

46185,9

31898,3

1529,5

1010,7

3975,5

3975,5

 

 

 

51172,1

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

47196,6

46185,9

31898,3

1529,5

1010,7

3975,5

3975,5

 

 

 

51172,1

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

46185,9

46185,9

31898,3

1529,5

 

3975,5

3975,5

 

 

 

50161,4

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

1010,7

 

 

 

1010,7

 

 

 

 

 

1010,7

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

43022,9

43022,9

12329,2

1422,9

 

289,0

289,0

 

141,0

 

43311,9

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

43022,9

43022,9

12329,2

1422,9

 

289,0

289,0

 

141,0

 

43311,9

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

15049,8

15049,8

7995,8

1291,7

 

289,0

289,0

 

141,0

 

15338,8

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

23458,2

23458,2

1227,0

68,8

 

 

 

 

 

 

23458,2

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

4514,9

4514,9

3106,4

62,4

 

 

 

 

 

 

4514,9

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

42473,0

42473,0

27522,1

1726,3

 

 

 

 

 

 

42473,0

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

42473,0

42473,0

27522,1

1726,3

 

 

 

 

 

 

42473,0

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

42473,0

42473,0

27522,1

1726,3

 

 

 

 

 

 

42473,0

6300000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

22025,6

22025,6

13242,9

1414,1

 

 

 

 

 

 

22025,6

6301000

 

Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

22025,6

22025,6

13242,9

1414,1

 

 

 

 

 

 

22025,6

6301010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

22025,6

22025,6

13242,9

1414,1

 

 

 

 

 

 

22025,6

6350000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

6491,5

6491,5

3850,9

216,3

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

11667,4

6351000

 

Апарат Державного агентства екологічних інвестицій України

6491,5

6491,5

3850,9

216,3

 

5175,9

175,9

 

 

5000,0

11667,4

6351010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

4898,8

4898,8

2901,0

197,5

 

175,9

175,9

 

 

 

5074,7

6351040

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1355,3

1355,3

949,9

18,8

 

 

 

 

 

 

1355,3

6370000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

33784,8

33784,8

24057,6

554,1

 

60,0

60,0

 

42,0

 

33844,8

6371000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

33784,8

33784,8

24057,6

554,1

 

60,0

60,0

 

42,0

 

33844,8

6371010

0433

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

33784,8

33784,8

24057,6

554,1

 

60,0

60,0

 

42,0

 

33844,8

6380000

 

Державне космічне агентство України

2894728,1

107508,9

70080,7

11175,4

2787219,2

2401,4

1965,5

781,0

156,0

435,9

2897129,5

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2894728,1

107508,9

70080,7

11175,4

2787219,2

2401,4

1965,5

781,0

156,0

435,9

2897129,5

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

10969,9

10969,9

7280,0

748,6

 

50,0

50,0

 

 

 

11019,9

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

6284,1

 

 

 

6284,1

 

 

 

 

 

6284,1

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

3533,2

3533,2

2270,7

438,0

 

231,6

211,6

10,0

38,0

20,0

3764,8

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

2664259,0

 

 

 

2664259,0

 

 

 

 

 

2664259,0

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

21644,3

21586,8

15441,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

21682,0

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

21644,3

21586,8

15441,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

21682,0

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

21644,3

21586,8

15441,9

335,9

57,5

37,7

37,7

 

37,3

 

21682,0

6450000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

36745,9

36745,9

24526,2

1311,6

 

 

 

 

 

 

36745,9

6451000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

36745,9

36745,9

24526,2

1311,6

 

 

 

 

 

 

36745,9

6451010

0620

Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг

36745,9

36745,9

24526,2

1311,6

 

 

 

 

 

 

36745,9

6510000

 

Рахункова палата

81997,1

81997,1

49174,5

3095,6

 

 

 

 

 

 

81997,1

6511000

 

Апарат Рахункової палати

81997,1

81997,1

49174,5

3095,6

 

 

 

 

 

 

81997,1

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

81997,1

81997,1

49174,5

3095,6

 

 

 

 

 

 

81997,1

6520000

 

Служба безпеки України

3238840,6

3236885,6

2265573,6

126463,7

1955,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3384895,1

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

3222672,4

3220717,4

2253230,7

126463,7

1955,0

146054,5

131556,7

25746,4

21168,7

14497,8

3368726,9

6521030

0370

Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки

256,6

256,6

 

 

 

 

 

 

 

 

256,6

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

144283,2

144283,2

78240,9

13763,2

 

115385,0

103820,4

23742,4

16499,4

11564,6

259668,2

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

152824,8

152824,8

103229,4

6760,0

 

8679,2

8051,7

1656,5

553,0

627,5

161504,0

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

16168,2

16168,2

12342,9

 

 

 

 

 

 

 

16168,2

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

16168,2

16168,2

12342,9

 

 

 

 

 

 

 

16168,2

6540000

 

Національна академія наук України

2497813,6

117858,0

54211,5

4119,6

2379955,6

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3078840,2

6541000

 

Національна академія наук України

2497813,6

117858,0

54211,5

4119,6

2379955,6

581026,6

11595,3

763,5

1080,3

569431,3

3078840,2

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2349339,1

 

 

 

2349339,1

564409,5

 

 

 

564409,5

2913748,6

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

5808,6

5808,6

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

5893,7

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

30616,5

 

 

 

30616,5

4700,0

 

 

 

4700,0

35316,5

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

6198,2

6198,2

4550,1

21,0

 

215,6

215,6

115,0

10,8

 

6413,8

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

155740,4

45559,8

24240,2

3115,3

110180,6

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

179003,7

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

155740,4

45559,8

24240,2

3115,3

110180,6

23263,3

17334,9

8898,5

2110,4

5928,4

179003,7

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

14635,1

14635,1

5395,7

499,1

 

888,7

842,8

183,7

87,1

45,9

15523,8

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

110180,6

 

 

 

110180,6

5416,1

 

 

 

5416,1

115596,7

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

17465,9

17465,9

11983,8

827,9

 

15634,4

15194,4

8354,5

1612,9

440,0

33100,3

6551070

0930

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

12517,3

12517,3

6264,6

1720,5

 

1324,1

1297,7

360,3

410,4

26,4

13841,4

6570000

 

Національна академія мистецтв України

17936,1

10334,1

3885,0

512,9

7602,0

 

 

 

 

 

17936,1

6571000

 

Національна академія мистецтв України

17936,1

10334,1

3885,0

512,9

7602,0

 

 

 

 

 

17936,1

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

10334,1

10334,1

3885,0

512,9

 

 

 

 

 

 

10334,1

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

7602,0

 

 

 

7602,0

 

 

 

 

 

7602,0

6580000

 

Національна академія правових наук України

32400,0

11603,0

3884,9

271,6

20797,0

3067,8

329,3

 

153,4

2738,5

35467,8

6581000

 

Національна академія правових наук України

32400,0

11603,0

3884,9

271,6

20797,0

3067,8

329,3

 

153,4

2738,5

35467,8

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

11603,0

11603,0

3884,9

271,6

 

360,0

329,3

 

153,4

30,7

11963,0

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

20797,0

 

 

 

20797,0

2707,8

 

 

 

2707,8

23504,8

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

437113,2

31451,6

15182,1

1204,2

405661,6

235153,0

2791,0

400,0

262,2

232362,0

672266,2

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

437113,2

31451,6

15182,1

1204,2

405661,6

235153,0

2791,0

400,0

262,2

232362,0

672266,2

5591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

22160,0

22160,0

8747,8

641,3

 

386,0

346,0

 

184,2

 

22546,0

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

404414,6

 

 

 

404414,6

232067,0

 

 

 

232067,0

636481,6

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

1247,0

 

 

 

1247,0

 

 

 

 

 

1247,0

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

9291,6

9291,6

6434,3

562,9

 

2700,0

2445,0

400,0

78,0

255,0

11991,6

6610000

 

Фонд державного майна України

149869,1

149869,1

97290,5

6146,1

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

150247,5

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

149869,1

149869,1

97290,5

6146,1

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

150247,5

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

149869,1

149869,1

97290,5

6146,1

 

378,4

293,4

 

35,0

85,0

150247,5

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

527050,3

494867,8

356425,1

14964,1

32182,5

7608,0

3518,0

 

402,0

4090,0

534658,3

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

527050,3

494867,8

356425,1

14964,1

32182,5

7608,0

3518,0

 

402,0

4090,0

534658,3

6621040

0942

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

20541,0

20541,0

15483,1

519,9

 

 

 

 

 

 

20541,0

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

505609,1

499274,1

347757,6

24543,2

6335,0

57729,0

51809,5

23482,0

2350,9

5919,5

563338,1

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

505609,1

499274,1

347757,6

24543,2

6335,0

57729,0

51809,5

23482,0

2350,9

5919,5

563338,1

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

436946,9

436446,9

306704,1

24158,2

500,0

11254,0

6838,7

434,3

1319,5

4415,3

448200,9

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

30677,6

30677,6

20435,4

 

 

180,0

127,7

 

 

52,3

30857,6

0641080

0486

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення

205,0

 

 

 

205,0

 

 

 

 

 

205,0

6641110

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

2332,7

2332,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2332,7

6650000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1751566,6

1751566,6

2810,1

175,7

 

 

 

 

 

 

1751566,6

6651000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1751566,6

1751566,6

2810,1

175,7

 

 

 

 

 

 

1751566,6

6651010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

4655,3

4655,3

2810,1

175,7

 

 

 

 

 

 

4655,3

6651280

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1746911,3

1746911,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1746911,3

6730000

 

Центральна виборча комісія

682369,0

671742,4

33197,5

1832,9

10626,6

 

 

 

 

 

682369,0

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

682369,0

671742,4

33197,5

1832,9

10626,6

 

 

 

 

 

682369,0

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

68472,2

64351,6

33197,5

1832,9

4120,6

 

 

 

 

 

68472,2

6731040

0160

Проведення виборів Президента України

570187,4

570187,4

 

 

 

 

 

 

 

 

570187,4

6731050

0160

Функціонування Державного реєстру виборців

20034,4

13528,4

 

 

6506,0

 

 

 

 

 

20034,4

7710000

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

14380,0

14380,0

10369,6

260,8

 

57,9

57,9

 

1,3

 

14437,9

7711000

 

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим

14380,0

14380,0

10369,6

260,8

 

57,9

57,9

 

1,3

 

14437,9

7711010

0111

Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

14380,0

14380,0

10369,6

260,8

 

57,9

57,9

 

1,3

 

14437,4

7970000

 

Севастопольська міська державна адміністрація

7541,0

7541,0

5479,0

47,7

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

8356,6

7971000

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації

7541,0

7541,0

5479,0

47,7

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

8356,6

7971010

0111

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі

7541,0

7541,0

5479,0

47,7

 

815,6

812,9

491,2

 

2,7

8356,6

8680000

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

17291,0

17291,0

11186,7

706,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

17897,2

8681000

 

Апарат Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

17291,0

17291,0

11186,7

706,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

17897,2

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

17291,0

17291,0

11186,7

706,6

 

606,2

606,2

 

235,6

 

17897,2

8681030

0490

Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2014 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

 

1371941,5

6869883,2

8241824,7

-1410091,2

-2032989,2

-3443080,4

-38149,7

4836894,0

4798744,3

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

 

2000,0

2000,0

 

-2000,0

-2000,0

 

 

 

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

 

2000,0

2000,0

 

-2000,0

-2000,0

 

 

 

2201210

0990

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1346041,5

33000,0

1379041,5

-1210145,9

-57635,6

-1267781,5

135895,6

-24635,6

111260,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

1346041,5

33000,0

1379041,5

-1210145,9

-57635,6

-1267781,5

135895,6

-24635,6

111260,0

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

1346041,5

 

1346041,5

 

 

 

1346041,5

 

1346041,5

8680000

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

875,2

875,2

 

-311,5

-311,5

 

563,7

563,7

8681000

 

Апарат Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

875,2

875,2

 

-311,5

-311,5

 

563,7

563,7

8681050

0490

Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

 

875,2

875,2

 

 

 

 

875,2

875,2

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2201170

з них:

видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

1

Автономна Республіка Крим

 

2

Вінницька область

5317,1

3

Волинська область

4626,8

4

Дніпропетровська область

10734,8

5

Донецька область

14660,7

6

Житомирська область

4686,9

7

Закарпатська область

5231,0

8

Запорізька область

6106,4

9

Івано-Франківська область

5101,5

10

Київська область

6001,7

11

Кіровоградська область

3885,8

12

Луганська область

8581,4

13

Львівська область

8616,1

14

Миколаївська область

4306,2

15

Одеська область

8799,7

16

Полтавська область

4760,4

17

Рівненська область

5165,9

18

Сумська область

3956,8

19

Тернопільська область

4219,4

20

Харківська область

8763,3

21

Херсонська область

4463,7

22

Хмельницька область

4756,0

23

Черкаська область

4205,0

24

Чернівецька область

4115,8

25

Чернігівська область

3788,2

26

м. Київ

33750,9

27

м. Севастополь

 

Всього:

178601,5

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2014 рік"

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

виконання функцій столиці

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

1800000,0

02201000000

м. Вінниця

 

04201000000

м. Дніпропетровськ

 

05201000000

м. Донецьк

 

04204000000

м. Жовті Води

 

08201000000

м. Запоріжжя

 

18203000000

м. Конотоп

 

12201000000

м. Луганськ

 

03201000000

м. Луцьк

 

13201000000

м. Львів

 

14201000000

м. Миколаїв

 

15201000000

м. Одеса

 

04210000000

м. Павлоград

 

10209000000

м. Славутич

 

20201000000

м. Харків

 

21201000000

м. Херсон

 

25201000000

м. Чернігів

 

20207000000

м. Чугуїв

 

04311000000

Павлоградський р-н

 

20325000000

Харківський р-н

 

 

ВСЬОГО

1800000,0

 

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2014 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

Всього

видатки споживання

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

видатки розвитку

 

 

ВСЬОГО

3320865,1

3320865,1

2433443,2

11610,1

 

852102,9

852102,9

175086,1

148201,4

 

4172968,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

274782,5

274782,5

201854,2

 

 

53828,6

53828,6

13179,0

8984,5

 

328611,1

 

0330

Господарський суд Автономної Республіки Крим

3032,7

3032,7

2225,1

 

 

640,0

640,0

232,8

92,5

 

3672,7

 

0330

Господарський суд Вінницької області

7413,3

7413,3

5446,0

 

 

1564,3

1564,3

353,7

572,0

 

8977,6

 

0330

Господарський суд Волинської області

7353,6

7353,6

5402,0

 

 

1152,7

1152,7

350,9

305,6

 

8506,3

 

0330

Господарський суд Дніпропетровської області

17234,8

17234,8

12660,8

 

 

3772,1

3772,1

822,4

763,5

 

21006,9

 

0330

Господарський суд Донецької області

16291,3

16291,3

11967,6

 

 

3592,3

3592,3

777,4

937,9

 

19883,6

 

0330

Господарський суд Житомирської області

7657,2

7657,2

5625,0

 

 

1181,2

1181,2

365,4

255,5

 

8838,4

 

0330

Господарський суд Закарпатської області

7680,3

7680,3

5642,0

 

 

1018,8

1018,8

366,5

153,7

 

8699,1

 

0330

Господарський суд Запорізької області

13456,9

13456,9

9885,6

 

 

2314,9

2314,9

642,1

349,1

 

15771,8

 

0330

Господарський суд Івано-Франківської області

10688,2

10688,2

7851,7

 

 

1361,3

1361,3

510,0

283,8

 

12049,5

 

0330

Господарський суд Київської області

9736,2

9736,2

7152,3

 

 

1826,0

1826,0

464,6

206,1

 

11562,2

 

0330

Господарський суд Кіровоградської області

6139,8

6139,8

4510,4

 

 

1005,7

1005,7

293,0

196,7

 

7145,5

 

0330

Господарський суд Луганської області

13683,0

13683,0

10051,7

 

 

2303,2

2303,2

652,9

429,8

 

15986,2

 

0330

Господарський суд Львівської області

13692,7

13692,7

10058,8

 

 

2426,0

2426,0

653,4

452,2

 

16118,7

 

0330

Господарський суд Миколаївської області

8388,3

8388,3

6162,2

 

 

1397,1

1397,1

400,3

178,0

 

9785,4

 

0330

Господарський суд Одеської області

14525,2

14525,2

10670,3

 

 

2688,0

2688,0

693,1

604,9

 

17213,2

 

0330

Господарський суд Полтавської області

8776,1

8776,1

6447,0

 

 

1552,3

1552,3

418,8

377,2

 

10328,4

 

0330

Господарський суд Рівненської області

6649,7

6649,7

4885,0

 

 

1188,4

1188,4

317,3

376,4

 

7838,1

 

0330

Господарський суд Сумської області

8910,7

8910,7

6545,9

 

 

1537,0

1537,0

425,2

438,7

 

10447,7

 

0330

Господарський суд Тернопільської області

7105,8

7105,8

5219,9

 

 

930,9

930,9

339,1

153,8

 

8036,7

 

0330

Господарський суд Харківської області

16866,4

16866,4

12390,2

 

 

7652,0

7652,0

804,8

 

 

24518,4

 

0330

Господарський суд Херсонської області

6608,2

6608,2

4854,4

 

 

1041,7

1041,7

315,3

139,8

 

7649,9

 

0330

Господарський суд Хмельницької області

8255,7

8255,7

6064,8

 

 

1281,9

1281,9

393,9

244,1

 

9537,6

 

0330

Господарський суд Черкаської області

7779,4

7779,4

5714,8

 

 

1093,9

1093,9

371,2

126,1

 

8873,3

 

0330

Господарський суд Чернівецької області

5732,6

5732,6

4211,3

 

 

848,8

848,8

273,5

164,6

 

6581,4

 

0330

Господарський суд Чернігівської області

9861,8

9861,8

7244,6

 

 

1476,4

1476,4

470,6

233,8

 

11338,2

 

0330

Господарський суд міста Києва

29892,0

29892,0

21959,2

 

 

6710,1

6710,1

1426,2

910,5

 

36602,1

 

0330

Господарський суд міста Севастополя

1370,6

1370,6

1005,6

 

 

271,6

271,6

44,6

38,2

 

1642,2

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

657389,4

657389,4

483884,7

 

 

101242,8

101242,8

32070,3

20260,7

 

758632,2

 

0330

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

8258,6

8258,6

6067,2

 

 

930,6

930,6

375,3

263,5

 

9189,2

 

0330

Апеляційний суд Вінницької області

24058,6

24058,6

17709,3

 

 

2547,4

2547,4

1175,1

360,2

 

26606,0

 

0330

Апеляційний суд Волинської області

15037,1

15037,1

11068,4

 

 

1930,3

1930,3

734,4

562,2

 

16967,4

 

0330

Апеляційний суд Дніпропетровської області

38440,4

38440,4

28295,5

 

 

5525,2

5525,2

1877,4

1183,3

 

43965,6

 

0330

Апеляційний суд Донецької області

53929,3

53929,3

39696,6

 

 

7002,0

7002,0

2634,1

1180,0

 

60931,3

 

0330

Апеляційний суд Житомирської області

18531,9

18531,9

13640,9

 

 

2769,4

2769,4

905,0

879,9

 

21301,3

 

0330

Апеляційний суд Закарпатської області

14133,4

14133,4

10403,1

 

 

1803,2

1803,2

690,2

378,7

 

15936,6

 

0330

Апеляційний суд Запорізької області

29457,9

29457,9

21683,6

 

 

4332,7

4332,7

1438,8

1030,4

 

33790,6

 

0330

Апеляційний суд Івано-Франківської області

16744,7

16744,7

12325,6

 

 

2020,5

2020,5

817,8

483,9

 

18765,2

 

0330

Апеляційний суд Київської області

31085,9

31085,9

22882,0

 

 

3931,1

3931,1

1518,3

787,5

 

35017,0

 

0330

Апеляційний суд Кіровоградської області

22517,9

22517,9

16575,1

 

 

2577,7

2577,7

1099,8

470,9

 

25095,6

 

0330

Апеляційний суд Луганської області

34168,2

34168,2

25150,8

 

 

4225,9

4225,9

1668,8

985,4

 

38394,1

 

0330

Апеляційний суд Львівської області

27043,7

27043,7

19906,5

 

 

3435,6

3435,6

1320,8

703,2

 

30479,3

 

0330

Апеляційний суд Миколаївської області

21041,1

21041,1

15488,2

 

 

2385,7

2385,7

1027,7

445,5

 

23426,8

 

0330

Апеляційний суд Одеської області

42734,8

42734,8

31456,6

 

 

5524,1

5524,1

2087,2

1352,0

 

48258,9

 

0330

Апеляційний суд Полтавської області

26021,2

26021,2

19153,9

 

 

3120,3

3120,3

1270,9

538,8

 

29141,5

 

0330

Апеляційний суд Рівненської області

12190,7

12190,7

8973,4

 

 

1395,9

1395,9

595,4

215,0

 

13586,6

 

0330

Апеляційний суд Сумської області

15960,3

15960,3

11748,3

 

 

1856,1

1856,1

779,5

250,4

 

17816,4

 

0330

Апеляційний суд Тернопільської області

17932,5

17932,5

13199,9

 

 

2147,5

2147,5

875,8

599,6

 

20080,0

 

0330

Апеляційний суд Харківської області

40790,7

40790,7

30025,5

 

 

6199,5

6199,5

1992,2

2110,3

 

46990,2

 

0330

Апеляційний суд Херсонської області

21119,5

21119,5

15545,7

 

 

2633,0

2633,0

1031,4

440,5

 

23752,5

 

0330

Апеляційний суд Хмельницької області

17755,7

17755,7

13069,7

 

 

2128,2

2128,2

867,1

444,5

 

19883,9

 

0330

Апеляційний суд Черкаської області

19736,1

19736,1

14527,4

 

 

1984,5

1984,5

963,9

174,3

 

21720,6

 

0330

Апеляційний суд Чернівецької області

15964,1

15964,1

11750,9

 

 

1948,0

1948,0

779,7

582,5

 

17912,1

 

0330

Апеляційний суд Чернігівської області

21660,1

21660,1

15943,7

 

 

2442,7

2442,7

1057,8

448,0

 

24102,8

 

0330

Апеляційний суд міста Києва

48379,1

48379,1

35611,3

 

 

24175,3

24175,3

2362,8

3323,9

 

72554,4

 

0330

Апеляційний суд міста Севастополя

2695,9

2695,9

1985,6

 

 

270,4

270,4

123,1

66,3

 

2966,3

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1869610,5

1869610,5

1375704,6

 

 

521121,0

521121,0

107303,0

104267,1

 

2390731,5

 

0330

Алуштинський міський суд Автономної Республіки Крим

790,5

790,5

578,6

 

 

138,9

138,9

46,1

20,2

 

929,4

 

0330

Армянський міський суд Автономної Республіки Крим

321,1

321,1

235,0

 

 

72,9

72,9

7,6

15,1

 

394,0

 

0330

Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим

852,9

852,9

624,3

 

 

230,0

230,0

46,1

51,1

 

1082,9

 

0330

Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим

668,7

668,7

489,6

 

 

183,0

183,0

30,9

43,7

 

851,7

 

0330

Джанкойський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

1039,0

1039,0

760,6

 

 

306,5

306,5

107,9

34,2

 

1345,5

 

0330

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

1146,9

1146,9

839,6

 

 

575,5

575,5

61,2

157,6

 

1722,4

 

0330

Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

1647,0

1647,0

1205,6

 

 

292,5

292,5

46,0

64,3

 

1939,5

 

0330

Кіровський районний суд Автономної Республіки Крим

514,6

514,6

376,7

 

 

181,5

181,5

61,3

26,5

 

696,1

 

0330

Красногвардійський районний суд Автономної Республіки Крим

696,2

696,2

509,6

 

 

79,4

79,4

7,6

17,6

 

775,6

 

0330

Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

606,2

606,2

443,8

 

 

80,8

80,8

26,5

7,9

 

687,0

 

0330

Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим

672,3

672,3

492,2

 

 

247,7

247,7

61,3

46,5

 

920,0

 

0330

Нижньогірський районний суд Автономної Республіки Крим

440,6

440,6

322,5

 

 

166,1

166,1

46,1

29,6

 

606,7

 

0330

Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим

412,8

412,8

302,1

 

 

75,7

75,7

32,2

4,9

 

488,5

 

0330

Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим

378,7

378,7

277,2

 

 

224,9

224,9

61,3

41,9

 

603,6

 

0330

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

1152,9

1152,9

843,9

 

 

288,8

288,8

61,3

54,9

 

1441,7

 

0330

Сімферопольський районний суд Автономної Республіки Крим

968,2

968,2

708,7

 

 

222,7

222,7

17,0

31,4

 

1190,9

 

0330

Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим

488,9

488,9

357,9

 

 

136,7

136,7

46,1

15,1

 

625,6

 

0330

Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

434,2

434,2

317,8

 

 

639,4

639,4

61,3

186,7

 

1073,6

 

0330

Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

1027,7

1027,7

752,3

 

 

252,1

252,1

46,1

57,0

 

1279,8

 

0330

Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим

435,4

435,4

318,7

 

 

123,5

123,5

46,1

14,3

 

558,9

 

0330

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

1012,9

1012,9

741,6

 

 

197,0

197,0

46,1

38,3

 

1209,9

 

0330

Залізничний районний суд м. Сімферополя

1131,9

1131,9

828,6

 

 

55,1

55,1

7,6

6,9

 

1187,0

 

0330

Київський районний суд м. Сімферополя

1240,6

1240,6

908,2

 

 

291,0

291,0

99,8

6,9

 

1531,6

 

0330

Центральний районний суд м. Сімферополя

1077,0

1077,0

788,5

 

 

205,8

205,8

46,1

34,7

 

1282,8

 

0330

Барський районний суд Вінницької області

1985,5

1985,5

1461,0

 

 

581,2

581,2

114,0

75,8

 

2566,7

 

0330

Бершадський районний суд Вінницької області

3072,2

3072,2

2260,7

 

 

767,2

767,2

176,2

85,8

 

3839,4

 

0330

Вінницький міський суд Вінницької області

15424,4

15424,4

11350,2

 

 

4092,6

4092,6

885,2

640,9

 

19517,0

 

0330

Вінницький районний суд Вінницької області

2725,1

2725,1

2005,2

 

 

857,3

857,3

156,4

195,5

 

3582,4

 

0330

Гайсинський районний суд Вінницької області

2235,3

2235,3

1644,9

 

 

601,3

601,3

128,2

72,4

 

2836,6

 

0330

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

3172,4

3172,4

2334,4

 

 

861,6

861,6

182,0

92,1

 

4034,0

 

0330

Іллінецький районний суд Вінницької області

1662,8

1662,8

1223,5

 

 

427,0

427,0

95,4

63,6

 

2089,8

 

0330

Калинівський районний суд Вінницької області

2406,7

2406,7

1771,0

 

 

628,4

628,4

138,1

82,1

 

3035,1

 

0330

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

3200,3

3200,3

2354,9

 

 

787,3

787,3

183,6

154,3

 

3987,6

 

0330

Крижопільський районний суд Вінницької області

1680,5

1680,5

1236,6

 

 

422,3

422,3

96,5

51,3

 

2102,8

 

0330

Ладижинський міський суд Вінницької області

1572,4

1572,4

1157,1

 

 

400,4

400,4

90,3

32,6

 

1972,8

 

0330

Липовецький районний суд Вінницької області

1777,2

1777,2

1307,8

 

 

521,0

521,0

102,0

100,7

 

2298,2

 

0330

Літинський районний суд Вінницької області

1720,6

1720,6

1266,1

 

 

483,7

483,7

98,8

125,0

 

2204,3

 

0330

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

4552,1

4552,1

3349,7

 

 

903,1

903,1

261,2

118,4

 

5455,2

 

0330

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

1519,4

1519,4

1118,0

 

 

382,5

382,5

87,2

66,4

 

1901,9

 

0330

Немирівський районний суд Вінницької області

2431,9

2431,9

1789,6

 

 

652,2

652,2

139,6

97,4

 

3084,1

 

0330

Оратівський районний суд Вінницької області

1547,8

1547,8

1139,0

 

 

362,1

362,1

88,8

48,9

 

1909,9

 

0330

Піщанський районний суд Вінницької області

1600,0

1600,0

1177,4

 

 

429,0

429,0

91,8

121,6

 

2029,0

 

0330

Погребищенський районний суд Вінницької області

1675,0

1675,0

1232,6

 

 

464,2

464,2

96,1

89,4

 

2139,2

 

0330

Теплицький районний суд Вінницької області

1623,3

1623,3

1194,5

 

 

440,1

440,1

93,2

63,6

 

2063,4

 

0330

Тиврівський районний суд Вінницької області

1603,4

1603,4

1179,8

 

 

526,1

526,1

92,0

85,9

 

2129,5

 

0330

Томашпільський районний суд Вінницької області

1566,0

1566,0

1152,3

 

 

470,2

470,2

89,8

63,5

 

2036,2

 

0330

Тростянецький районний суд Вінницької області

1721,3

1721,3

1266,8

 

 

413,2

413,2

98,7

72,6

 

2134,5

 

0330

Тульчинський районний суд Вінницької області

3369,1

3369,1

2479,1

 

 

817,2

817,2

193,3

90,7

 

4186,3

 

0330

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

2944,1

2944,1

2166,5

 

 

797,8

797,8

169,0

131,5

 

3741,9

 

0330

Чернівецький районний суд Вінницької області

1519,8

1519,8

1118,3

 

 

373,3

373,3

87,2

46,0

 

1893,1

 

0330

Чечельницький районний суд Вінницької області

1699,8

1699,8

1250,8

 

 

434,1

434,1

97,5

52,3

 

2133,9

 

0330

Шаргородський районний суд Вінницької області

1645,4

1645,4

1210,7

 

 

493,4

493,4

94,4

64,7

 

2138,8

 

0330

Ямпільський районний суд Вінницької області

1540,8

1540,8

1133,9

 

 

442,7

442,7

88,4

51,0

 

1983,5

 

0330

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

2980,1

2980,1

2192,9

 

 

819,6

819,6

171,0

177,6

 

3799,7

 

0330

Горохівський районний суд Волинської області

2305,6

2305,6

1696,6

 

 

474,2

474,2

132,3

71,3

 

2779,8

 

0330

Іваничівський районний суд Волинської області

1725,1

1725,1

1269,4

 

 

399,8

399,8

99,0

66,9

 

2124,9

 

0330

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

3065,7

3065,7

2256,0

 

 

661,4

661,4

175,9

108,0

 

3727,1

 

0330

Ківерцівський районний суд Волинської області

1850,1

1850,1

1361,4

 

 

402,8

402,8

106,2

28,4

 

2252,9

 

0330

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

5178,8

5178,8

3811,0

 

 

1130,0

1130,0

297,2

193,3

 

6308,8

 

0330

Локачинський районний суд Волинської області

1438,0

1438,0

1058,1

 

 

423,3

423,3

82,5

62,9

 

1861,3

 

0330

Луцький міськрайонний суд Волинської області

8934,8

8934,8

6574,7

 

 

2270,6

2270,6

512,7

362,6

 

11205,4

 

0330

Любешівський районний суд Волинської області

2208,0

2208,0

1624,8

 

 

499,9

499,9

126,7

39,9

 

2707,9

 

0330

Любомльський районний суд Волинської області

2253,8

2253,8

1658,6

 

 

434,0

434,0

129,4

64,0

 

2687,8

 

0330

Маневицький районний суд Волинської області

2033,6

2033,6

1496,4

 

 

440,2

440,2

116,7

38,0

 

2473,8

 

0330

Нововолинський міський суд Волинської області

2428,8

2428,8

1787,3

 

 

726,8

726,8

139,3

156,2

 

3155,6

 

0330

Ратнівський районний суд Волинської області

1528,8

1528,8

1125,0

 

 

406,9

406,9

87,7

73,3

 

1935,7

 

0330

Рожищенський районний суд Волинської області

1454,4

1454,4

1070,2

 

 

399,0

399,0

83,4

68,8

 

1853,4

 

0330

Старовижівський районний суд Волинської області

1401,3

1401,3

1031,1

 

 

351,5

351,5

80,4

62,4

 

1752,8

 

0330

Турійський районний суд Волинської області

1451,2

1451,2

1067,9

 

 

330,0

330,0

83,3

61,5

 

1781,2

 

0330

Шацький районний суд Волинської області

1521,7

1521,7

1119,8

 

 

385,5

385,5

87,3

25,0

 

1907,2

 

0330

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

4501,7

4501,7

3312,7

 

 

1449,2

1449,2

258,3

263,1

 

5950,9

 

0330

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

2351,1

2351,1

1730,1

 

 

782,2

782,2

134,9

224,4

 

3133,3

 

0330

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4812,5

4812,5

3541,3

 

 

1788,8

1788,8

276,1

251,1

 

6601,3

 

0330

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

2905,0

2905,0

2137,7

 

 

945,5

945,5

166,7

256,3

 

3850,5

 

0330

Васильківський районний суд Дніпропетровської області

1299,2

1299,2

956,0

 

 

390,8

390,8

74,5

39,4

 

1690,0

 

0330

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

1971,8

1971,8

1451,0

 

 

562,5

562,5

113,2

114,8

 

2534,3

 

0330

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

1346,8

1346,8

991,0

 

 

488,3

488,3

77,2

153,6

 

1835,1

 

0330

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

3839,4

3839,4

2825,3

 

 

1140,7

1140,7

220,3

297,6

 

4980,1

 

0330

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

2999,1

2999,1

2207,0

 

 

1143,6

1143,6

172,1

273,9

 

4142,7

 

0330

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

3150,0

3150,0

2318,0

 

 

1060,4

1060,4

180,8

258,3

 

4210,4

 

0330

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

3934,0

3934,0

2894,9

 

 

1269,8

1269,8

225,8

242,6

 

5203,8

 

0330

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

4973,7

4973,7

3660,0

 

 

1403,4

1403,4

285,4

183,1

 

6377,1

 

0330

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

5106,5

5106,5

3757,6

 

 

1207,5

1207,5

293,0

256,0

 

6314,0

 

0330

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

2364,5

2364,5

1740,0

 

 

995,9

995,9

135,7

316,8

 

3360,4

 

0330

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

3712,6

3712,6

2731,9

 

 

1118,2

1118,2

213,1

263,3

 

4830,8

 

0330

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

3048,5

3048,5

2243,3

 

 

920,5

920,5

174,9

82,4

 

3969,0

 

0330

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

4135,3

4135,3

3043,0

 

 

1365,4

1365,4

237,3

510,0

 

5500,7

 

0330

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

3380,8

3380,8

2487,8

 

 

914,9

914,9

194,0

155,6

 

4295,7

 

0330

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

4170,4

4170,4

3068,9

 

 

1089,8

1089,8

239,3

293,2

 

5260,2

 

0330

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

2265,2

2265,2

1666,9

 

 

666,3

666,3

130,0

220,1

 

2931,5

 

0330

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

1291,2

1291,2

950,0

 

 

586,6

586,6

74,1

43,3

 

1877,8

 

0330

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

4825,1

4825,1

3550,5

 

 

1398,4

1398,4

276,8

451,6

 

6223,5

 

0330

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

1263,9

1263,9

930,0

 

 

396,7

396,7

72,5

27,2

 

1660,6

 

0330

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

2037,1

2037,1

1499,0

 

 

689,4

689,4

116,9

205,9

 

2726,5

 

0330

Межівський районний суд Дніпропетровської області

1326,4

1326,4

976,1

 

 

801,8

801,8

76,1

194,4

 

2128,2

 

0330

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5161,8

5161,8

3798,4

 

 

1398,7

1398,7

296,2

324,2

 

6560,5

 

0330

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

4775,0

4775,0

3513,8

 

 

1421,2

1421,2

274,0

326,3

 

6196,2

 

0330

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області

2220,5

2220,5

1634,0

 

 

720,0

720,0

127,4

83,5

 

2940,5

 

0330

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області

1468,6

1468,6

1080,6

 

 

673,7

673,7

84,2

77,3

 

2142,3

 

0330

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5372,8

5372,8

3953,8

 

 

1273,0

1273,0

308,3

486,1

 

6645,8

 

0330

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

1764,3

1764,3

1298,3

 

 

400,1

400,1

101,3

40,9

 

2164,4

 

0330

Петриківський районний суд Дніпропетровської області

1331,8

1331,8

980,0

 

 

494,1

494,1

76,4

132,2

 

1825,9

 

0330

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

1291,2

1291,2

950,0

 

 

407,9

407,9

74,1

84,4

 

1699,1

 

0330

Покровський районний суд Дніпропетровської області

1268,8

1268,8

933,6

 

 

598,7

598,7

72,8

79,2

 

1867,5

 

0330

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

4680,0

4680,0

3443,9

 

 

1482,7

1482,7

268,5

393,9

 

6162,7

 

0330

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

3345,5

3345,5

2461,8

 

 

870,1

870,1

192,0

166,5

 

4215,6

 

0330

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

2806,2

2806,2

2065,0

 

 

622,3

622,3

161,0

110,3

 

3428,5

 

0330

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

1788,4

1788,4

1316,0

 

 

467,4

467,4

102,6

62,1

 

2255,8

 

0330

Софіївський районний суд Дніпропетровської області

1382,5

1382,5

1017,3

 

 

621,8

621,8

79,3

78,8

 

2004,3

 

0330

Тернівський міський суд Дніпропетровської області

1323,6

1323,6

974,0

 

 

417,0

417,0

75,9

64,1

 

1740,6

 

0330

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

3685,2

3685,2

2711,8

 

 

821,6

821,6

211,5

184,5

 

4506,8

 

0330

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

1266,4

1266,4

931,9

 

 

573,7

573,7

72,7

63,5

 

1840,1

 

0330

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

1472,4

1472,4

1083,4

 

 

427,0

427,0

84,5

51,8

 

1899,4

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

4004,7

4004,7

2946,9

 

 

1067,0

1067,0

229,8

215,9

 

5071,7

 

0330

Широківський районний суд Дніпропетровської області

1301,4

1301,4

957,6

 

 

733,1

733,1

74,7

43,2

 

2034,5

 

0330

Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

1258,5

1258,5

926,1

 

 

468,9

468,9

72,3

104,5

 

1727,4

 

0330

Авдіївський міський суд Донецької області

1635,8

1635,8

1203,7

 

 

325,3

325,3

93,9

1,0

 

1961,1

 

0330

Амвросіївський районний суд Донецької області

2768,7

2768,7

2037,4

 

 

825,3

825,3

158,8

100,4

 

3594,0

 

0330

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

6123,6

6123,6

4506,2

 

 

1663,4

1663,4

351,4

482,9

 

7787,0

 

0330

Будьоннівський районний суд м. Донецька

4090,6

4090,6

3010,1

 

 

1028,7

1028,7

234,8

210,3

 

5119,3

 

0330

Великоновосілківський районний суд Донецької області

1651,0

1651,0

1214,8

 

 

694,4

694,4

94,7

158,3

 

2345,4

 

0330

Волноваський районний суд Донецької області

3182,0

3182,0

2341,5

 

 

1152,5

1152,5

182,6

99,0

 

4334,5

 

0330

Володарський районний суд Донецької області

1639,7

1639,7

1206,5

 

 

328,2

328,2

94,1

51,2

 

1967,9

 

0330

Ворошиловський районний суд м. Донецька

4565,7

4565,7

3359,8

 

 

1244,4

1244,4

262,0

178,8

 

5810,1

 

0330

Вугледарський міський суд Донецької області

1254,1

1254,1

922,8

 

 

691,9

691,9

72,0

154,5

 

1946,0

 

0330

Гірницький районний суд м. Макіївки

3281,9

3281,9

2415,0

 

 

1563,8

1563,8

188,3

230,3

 

4845,7

 

0330

Дебальцевський міський суд Донецької області

2297,7

2297,7

1690,8

 

 

908,0

908,0

131,8

91,9

 

3205,7

 

0330

Дзержинський міський суд Донецької області

3771,1

3771,1

2774,9

 

 

1183,5

1183,5

216,4

222,4

 

4954,6

 

0330

Дмитровський міський суд Донецької області

2095,9

2095,9

1542,2

 

 

799,5

799,5

120,3

90,5

 

2895,4

 

0330

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

4511,7

4511,7

3320,0

 

 

1568,7

1568,7

258,9

122,2

 

6080,4

 

0330

Докучаєвський міський суд Донецької області

1591,2

1591,2

1170,9

 

 

467,0

467,0

91,3

96,5

 

2058,2

 

0330

Дружківський міський суд Донецької області

2678,5

2678,5

1971,0

 

 

1326,6

1326,6

153,7

224,9

 

4005,1

 

0330

Єнакіївський міський суд Донецької області

4946,7

4946,7

3640,1

 

 

1412,8

1412,8

283,8

199,6

 

6359,5

 

0330

Жданівський міський суд Донецької області

1931,2

1931,2

1421,0

 

 

424,2

424,2

110,8

94,7

 

2355,4

 

0330

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

5222,8

5222,8

3843,3

 

 

1388,6

1388,6

299,8

255,8

 

6611,4

 

0330

Іллічівський районний суд м. Маріуполя

3889,9

3889,9

2862,4

 

 

911,8

911,8

223,2

95,6

 

4801,7

 

0330

Калінінський районний суд м. Горлівки

4330,4

4330,4

3186,7

 

 

1550,6

1550,6

248,5

386,7

 

5881,0

 

0330

Калінінський районний суд м. Донецька

4124,4

4124,4

3035,0

 

 

1243,1

1243,1

236,7

139,4

 

5367,5

 

0330

Київський районний суд м. Донецька

5135,5

5135,5

3779,1

 

 

1422,9

1422,9

294,7

207,3

 

6558,4

 

0330

Кіровський міський суд Донецької області

2060,3

2060,3

1516,0

 

 

999,2

999,2

118,3

204,2

 

3059,5

 

0330

Кіровський районний суд м. Донецька

4671,1

4671,1

3437,4

 

 

1453,1

1453,1

268,1

346,3

 

6124,2

 

0330

Кіровський районний суд м. Макіївки

3186,8

3186,8

2345,1

 

 

770,5

770,5

182,9

230,6

 

3957,3

 

0330

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

4390,3

4390,3

3230,7

 

 

1525,9

1525,9

251,9

217,4

 

5916,2

 

0330

Краматорський міський суд Донецької області

5843,0

5843,0

4299,6

 

 

2555,7

2555,7

335,3

412,1

 

8398,7

 

0330

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

4328,9

4328,9

3185,5

 

 

1377,3

1377,3

248,4

229,5

 

5706,2

 

0330

Краснолиманський міський суд Донецької області

2511,7

2511,7

1848,3

 

 

1302,2

1302,2

144,1

241,6

 

3813,9

 

0330

Куйбишевський районний суд м. Донецька

4200,8

4200,8

3091,2

 

 

1054,9

1054,9

241,1

211,6

 

5255,7

 

0330

Ленінський районний суд м. Донецька

3805,3

3805,3

2800,1

 

 

993,8

993,8

218,3

92,7

 

4799,1

 

0330

Мар'їнський районний суд Донецької області

2599,7

2599,7

1913,1

 

 

809,5

809,5

149,2

248,2

 

3409,2

 

0330

Микитівський районний суд м. Горлівки

3446,2

3446,2

2536,0

 

 

972,4

972,4

197,8

226,8

 

4418,6

 

0330

Новоазовський районний суд Донецької області

1944,8

1944,8

1431,1

 

 

606,2

606,2

111,6

113,9

 

2551,0

 

0330

Новогродівський міський суд Донецької області

1356,5

1356,5

998,2

 

 

474,7

474,7

77,8

191,8

 

1831,2

 

0330

Олександрівський районний суд Донецької області

1321,9

1321,9

972,8

 

 

426,5

426,5

75,8

123,6

 

1748,4

 

0330

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

3743,8

3743,8

2754,9

 

 

1358,5

1358,5

214,8

231,5

 

5102,3

 

0330

Першотравневий районний суд Донецької області

1759,8

1759,8

1295,0

 

 

692,8

692,8

101,0

107,9

 

2452,6

 

0330

Петровський районний суд м. Донецька

3295,1

3295,1

2424,7

 

 

878,1

878,1

189,1

174,5

 

4173,2

 

0330

Приморський районний суд м. Маріуполя

3121,1

3121,1

2296,7

 

 

966,5

966,5

179,1

362,7

 

4087,6

 

0330

Пролетарський районний суд м. Донецька

3803,2

3803,2

2798,7

 

 

1492,5

1492,5

218,2

127,5

 

5295,7

 

0330

Селидівський міський суд Донецької області

3038,2

3038,2

2235,7

 

 

660,8

660,8

174,3

92,6

 

3699,0

 

0330

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

6637,5

6637,5

4884,3

 

 

2300,1

2300,1

380,9

639,4

 

8937,6

 

0330

Сніжнянський міський суд Донецької області

2780,1

2780,1

2045,8

 

 

1211,0

1211,0

159,5

228,7

 

3991,1

 

0330

Совєтський районний суд м. Макіївки

2932,5

2932,5

2157,9

 

 

883,5

883,5

168,3

173,8

 

3816,0

 

0330

Старобешівський районний суд Донецької області

1968,8

1968,8

1448,7

 

 

719,0

719,0

113,0

121,4

 

2687,8

 

0330

Тельманівський районний суд Донецької області

1580,9

1580,9

1163,3

 

 

648,8

648,8

90,7

109,1

 

2229,7

 

0330

Торезький міський суд Донецької області

3778,9

3778,9

2780,8

 

 

1127,6

1127,6

216,8

205,5

 

4906,5

 

0330

Харцизький міський суд Донецької області

4365,4

4365,4

3212,4

 

 

1139,8

1139,8

250,5

247,0

 

5505,2

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

4699,8

4699,8

3458,4

 

 

1827,5

1827,5

269,7

346,7

 

6527,3

 

0330

Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

3029,5

3029,5

2229,1

 

 

990,6

990,6

173,8

301,0

 

4020,1

 

0330

Червоногвардійський районний суд м. Макіївки

3075,8

3075,8

2263,4

 

 

970,2

970,2

176,5

175,2

 

4046,0

 

0330

Шахтарський міськрайонний суд Донецької області

4302,0

4302,0

3165,7

 

 

1188,2

1188,2

246,8

149,1

 

5490,2

 

0330

Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області

3372,7

3372,7

2481,9

 

 

923,4

923,4

193,6

132,9

 

4296,1

 

0330

Андрушівський районний суд Житомирської області

1525,3

1525,3

1122,3

 

 

385,4

385,4

87,6

83,2

 

1910,7

 

0330

Баранівський районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

353,3

353,3

85,5

70,8

 

1841,8

 

0330

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

3917,2

3917,2

2882,5

 

 

1057,0

1057,0

224,8

236,9

 

4974,2

 

0330

Богунський районний суд м. Житомира

7041,2

7041,2

5181,4

 

 

1928,7

1928,7

404,0

328,7

 

8969,9

 

0330

Брусилівський районний суд Житомирської області

1451,8

1451,8

1068,3

 

 

295,4

295,4

83,3

58,4

 

1747,2

 

0330

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

1525,3

1525,3

1122,3

 

 

356,2

356,2

87,6

103,9

 

1881,5

 

0330

Ємільчинський районний суд Житомирської області

1525,3

1525,3

1122,3

 

 

269,9

269,9

87,6

69,0

 

1795,2

 

0330

Житомирський районний суд Житомирської області

3075,2

3075,2

2263,0

 

 

747,6

747,6

176,5

130,9

 

3822,8

 

0330

Корольовський районний суд м. Житомира

6346,0

6346,0

4669,7

 

 

1623,1

1623,1

364,1

300,6

 

7969,1

 

0330

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

5003,1

5003,1

3681,6

 

 

1242,1

1242,1

287,1

287,0

 

6245,2

 

0330

Коростишівський районний суд Житомирської області

1915,9

1915,9

1409,8

 

 

423,0

423,0

109,9

87,5

 

2338,9

 

0330

Луганський районний суд Житомирської області

1900,6

1900,6

1398,5

 

 

593,7

593,7

109,1

49,2

 

2494,3

 

0330

Любарський районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

304,6

304,6

85,5

44,0

 

1793,1

 

0330

Малинський районний суд Житомирської області

1879,4

1879,4

1382,9

 

 

671,0

671,0

107,8

111,1

 

2550,4

 

0330

Народицький районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

401,9

401,9

85,5

100,2

 

1890,4

 

0330

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області

3746,6

3746,6

2757,0

 

 

886,2

886,2

215,0

165,0

 

4632,8

 

0330

Овруцький районний суд Житомирської області

4636,6

4636,6

3411,9

 

 

1490,2

1490,2

266,1

92,4

 

6126,8

 

0330

Олевський районний суд Житомирської області

1598,6

1598,6

1176,3

 

 

425,3

425,3

91,8

154,1

 

2023,9

 

0330

Попільнянський районний суд Житомирської області

1732,4

1732,4

1274,8

 

 

383,4

383,4

99,5

59,7

 

2115,8

 

0330

Радомишльський районний суд Житомирської області

1562,0

1562,0

1149,4

 

 

424,6

424,6

89,7

124,0

 

1986,6

 

0330

Романівський районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

285,8

285,8

85,5

58,8

 

1774,3

 

0330

Ружинський районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

351,1

351,1

85,5

89,2

 

1839,6

 

0330

Червоноармійський районний суд Житомирської області

1488,5

1488,5

1095,3

 

 

317,8

317,8

85,5

85,4

 

1806,3

 

0330

Черняхівський районний суд Житомирської області

1598,6

1598,6

1176,3

 

 

473,2

473,2

91,8

72,0

 

2071,8

 

0330

Чуднівський районний суд Житомирської області

1562,0

1562,0

1149,4

 

 

375,1

375,1

89,7

104,3

 

1937,1

 

0330

Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

1455,3

1455,3

1071,1

 

 

330,5

330,5

83,5

87,6

 

1785,8

 

0330

Берегівський районний суд Закарпатської області

1819,5

1819,5

1338,9

 

 

413,2

413,2

104,4

120,3

 

2232,7

 

0330

Виноградівський районний суд Закарпатської області

2547,4

2547,4

1874,6

 

 

578,5

578,5

146,2

117,2

 

3125,9

 

0330

Воловецький районний суд Закарпатської області

1455,3

1455,3

1071,1

 

 

330,5

330,5

83,5

122,2

 

1785,8

 

0330

Іршавський районний суд Закарпатської області

3275,1

3275,1

2410,1

 

 

743,8

743,8

188,0

125,0

 

4018,9

 

0330

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

6551,1

6551,1

4820,7

 

 

1487,4

1487,4

375,9

197,5

 

8038,5

 

0330

Перечинський районний суд Закарпатської області

1454,7

1454,7

1069,7

 

 

330,4

330,4

83,4

122,5

 

1785,1

 

0330

Рахівський районний суд Закарпатської області

2547,4

2547,4

1874,5

 

 

578,5

578,5

146,2

94,3

 

3125,9

 

0330

Свалявський районний суд Закарпатської області

2547,4

2547,4

1874,5

 

 

578,5

578,5

146,2

128,6

 

3125,9

 

0330

Тячівський районний суд Закарпатської області

4003,6

4003,6

2946,1

 

 

909,0

909,0

229,8

135,7

 

4912,6

 

0330

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

9096,7

9096,7

6694,0

 

 

2066,0

2066,0

522,0

195,0

 

11162,7

 

0330

Хустський районний суд Закарпатської області

3639,7

3639,7

2678,3

 

 

826,5

826,5

208,9

92,5

 

4466,2

 

0330

Міжгірський районний суд Закарпатської області

1455,3

1455,3

1071,1

 

 

330,5

330,5

83,5

109,3

 

1785,8

 

0330

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області