Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наименования национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование в сфере рынка ценных бумаг и рынков финансовых услуг

ВР Украины
Закон от 05.06.2014 № 1323-VII
редакция действует с 05.10.2016

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 2 червня 2016 року N 1404-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362) слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

2. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) пункт 29 частини першої статті 1 після слів "осіб - підприємців" доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";

2) пункти 21 і 22 частини першої статті 28, доповнені Законом України від 2 червня 2011 року N 3462-VI, вважати відповідно пунктами 26 і 27;

3) частину першу статті 42 викласти в такій редакції:

"1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою, іншими членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також уповноваженими комісією посадовими особами після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";

4) у тексті Закону слова "Уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

3. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2012 р., N 7, ст. 53), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540):

1) частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";

2) у статті 4:

пункт "ґ" частини другої викласти в такій редакції:

"ґ) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у першому реченні абзацу другого частини третьої слова "міністерства та центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

у частині п'ятій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

3) у пункті "а" частини другої статті 5 слова "та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

4) у статті 9:

у пункті "ґ" частини четвертої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині п'ятій:

абзац перший після слів "центральним органом виконавчої влади" доповнити словами "державним колегіальним органом";

абзац другий після слів "центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "або державний колегіальний орган";

5) у статті 12:

у пункті "г" частини п'ятої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині шостій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

6) в абзаці другому частини першої статті 18 слова "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

7) у частині третій статті 23 слова "та інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";

8) у частині першій статті 24 слова "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами".

5. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 45, ст. 478; 2012 р., N 15, ст. 92):

1) абзац п'ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління)";

2) пункт 1 частини другої статті 5 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "та державні колегіальні органи".

6. Пункт 6 розділу I втратив чинність

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
N 1323-VII

 

Опрос