Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком, Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро

ВР Украины
Закон от 20.05.2014 № 1277-VII
действует с 21.05.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро

Верховна Рада України постановляє:

1. Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором, підписаний 28 квітня та 13 травня 2014 року в м. Брюсселі і 12 травня 2014 року в м. Києві, та Кредитну угоду між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором, підписану 24 квітня 2014 року в м. Люксембурзі, 12 травня 2014 року у м. Києві та 13 травня 2014 року у м. Брюсселі, щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро, які набирають чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України, необхідних для набрання чинності цими договорами, ратифікувати (додаються).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
20 травня 2014 року
N 1277-VII

 

 

Макрофінансова допомога Україні
Кредитна лінія від Європейського Союзу на суму до 1 мільярда євро

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

1. 14 квітня 2014 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі до 1 мільярда євро у вигляді кредиту (Рішення 2014/215/EC). Метою цієї допомоги є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ.

2. Допомога буде надана двома частинами по 500 мільйонів євро кожна. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення заходів з реалізації домовленостей за програмою "Стенд-бай" (програма СБА), що буде досягнуто між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ).

Перший платіж допомоги буде виплачено після набрання чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, отримання Україною виплат в рамках програми СБА, укладеної з МВФ. Виділення другого траншу не може відбутися раніше аніж через три місяці після виділення першого траншу і також буде обумовлено позитивною оцінкою Європейської Комісії (далі - "Комісія") від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, схваленої органами влади України, та узгодженої з домовленістю, досягнутою Україною з МВФ.

3. Перед виділенням Комісією другого траншу, органи влади України мають надати Комісії інформацію по виконання умов, що буде додана до запиту на черговий платіж. Після отримання цієї інформації Комісія, спільно з органами влади України, виконає оцінку досягнень у напрямі виконання таких умов. Заходи політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки чітко визначені у Додатку I. У випадку негативної оцінки, Комісія може призупинити виплату другого траншу до часу доведення Україною виконання умов. За необхідності, до Додатку I, за взаємною згодою сторін, можуть вноситись зміни, з подальшим дотриманням процедур щодо їх затвердження Україною та ЄС.

Комісія також на постійній основі здійснюватиме перевірку фінансових потреб України та може зменшити, призупинити або скасувати надання допомоги у випадку якщо потреби у фінансуванні України в період виплат значно зменшаться у порівняння з початковими прогнозами.

4. Практична виплата різних траншів буде здійснюватися після підписання сторонами та набрання чинності відповідною Кредитною угодою.

5. Доступ до траншів допомоги буде надаватися Комісією Україні через Національний банк України (далі "Агент"). Враховуючи суттєві бюджетні потреби у фінансуванні, що постали перед країною, надходження від кредиту можуть бути використані для фінансування бюджету України.

Органи влади України беруть на себе зобов'язання своєчасного та повного виконання всіх фінансових зобов'язань, що випливають з кредитів, наданих або гарантованих Європейським Союзом.

6. У ході реалізації допомоги органи влади України надаватимуть Комісії усі дані, які є належними для моніторингу економічної та фінансової ситуації України і для оцінки просування структурних реформ. Зокрема, органи влади своєчасно надаватимуть Комісії відповідну інформацію, визначену у Додатку II.

7. З метою запобігання порушенням і шахрайству, пов'язаного з використанням цієї допомоги, а також для забезпечення фінансових інтересів ЄС, застосовуватимуться відповідні положення відповідної Кредитної угоди, зокрема ті, що стосуються регулярних перевірок щодо використання допомоги ЄС, а також перевірок і аудитів проведених Комісією та Європейським судом аудиторів. Також положення Кредитної угоди щодо довгострокового погашення буде застосовуватись у випадку, якщо буде встановлено, що Україна, у частині управління цією допомогою, бере участь у будь-яких актах шахрайства, корупції або будь-якій іншій діяльності.

8. Комісія через своїх власних уповноважених осіб або експертів, наділених відповідним мандатом, матиме право проводити оперативні оцінки адміністративних процедур та фінансових схем Уряду України та Агента у частині, що стосується управління коштами макрофінансової допомоги, протягом дії цього Меморандуму та протягом п'яти років після виплати останнього внеску (заключний період).

9. Комісія або її належним чином уповноважені представники можуть проводити незалежну заключну оцінку реалізації допомоги. У такому разі органи влади України зобов'язані, протягом усього часу оцінки, надавати усю необхідну інформацію Комісії, представленої її власними агентами або належним чином уповноваженими експертами. Звіт за результатами оцінки буде надаватися органам влади України для коментарів.

10. Органи влади забезпечуватимуть усю необхідну співпрацю з Європейською Комісією. Обмін конфіденційною інформацією в рамках цього Меморандуму здійснюється відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом від 13 червня 2005 року.

11. Ця допомога реалізується у розумінні того, що влада України і надалі поважатиме ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему, верховенство закону та повагу до прав людини.

12. Допомога буде доступною протягом одного року, рахуючи від першого дня набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння (далі - МВР).

13. Додатки I, II є невід'ємною частиною цього МВР.

14. Усі повідомлення у зв'язку з цим МВР будуть вважатися офіційно переданими, якщо вони будуть виконані у письмовій формі і надіслані за адресою:

Для Європейського Союзу

Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Rue de la Loi, 170 - CHAR 11/248
B-1040 Brussels

Для України:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ
01008 Україна
До уваги Міністра, заступника Міністра та директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

З копією:
Національному банку України
вул. Інститутська, 9, Київ
01601 Україна
До уваги Голови або його заступника

15. Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Україною та Європейським Союзом та отримання Європейським Союзом письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.

16. За взаємною згодою сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Цей Додаток буде невід'ємною частиною цього МВР і набиратиме чинності за такою ж процедурою, що і МВР.

Цей Меморандум про взаєморозуміння підписано у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.

 

ЗА УКРАЇНУ

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

як Позичальника

як Кредитора

в особі

в особі Європейської Комісії

Підписано
в м. Брюссель 13 травня 2014 року
Олександр Шлапак
Міністр фінансів
(Підпис)

Підписано
в м. Брюссель 28 квітня 2014 року
Сіім Каллас
Віце-президент Європейської Комісії
(Підпис)

Підписано
в м. Київ 12 травня 2014 року
Степан Кубів
Голова Національного банку України
(Підпис)

 

 

Заходи політики структурних реформ

На момент аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення другого траншу кредиту, органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:

Управління державними фінансами

1. Підготовка й оприлюднення проектів Річних планів державних закупівель на 2015 рік кожним суб'єктом, що здійснює закупівлі, чи державним замовником, що фінансується з державного бюджету, до 15 вересня 2014.

2. Подання Урядом на розгляд Верховної Ради України та оприлюднення (після передачі в Парламент) першого проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" не пізніше 15 вересня 2014 року відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

3. Для підвищення прозорості бюджету здійснення щомісячного оприлюднення інформації про виконання Державного бюджету відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

4. Забезпечення виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 2011 року, зокрема положень статті 12, яка передбачає щорічне подання декларації про активи (майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру) особами, визначеними законодавством як суб'єкти декларування. Уряд підготує законопроект, що передбачатиме створення незалежного органу з достатніми фінансовими та людськими ресурсами для забезпечення належного впровадження та виконання законодавства.

5. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, спрямованого на оновлення існуючого законодавства про Рахункову палату України та розширення її повноважень зокрема на державні підприємства.

Торгівля і оподаткування

6. Україна проводитиме консультації з ЄС та іншими членами СОТ на її прохання для перегляду своїх зобов'язань в рамках СОТ відповідно до статті XXVIII ГАТТ, з тим, щоб вирішити системні проблеми, підняті членами СОТ. Ці консультації включатимуть розгляд інших суміжних інструментів СОТ, таких як винятки платіжного балансу. Консультації повинні привести до подальшого істотного скорочення кількості тарифних позицій, залежних від запиту переговорів про перегляд.

7. Забезпечення вчасних грошових виплат за всіма легітимними вимогами щодо відшкодування ПДВ або здійснення компенсації відповідним платникам податків ПДВ-облігаціями.

Енергетика

8. Для посилення прозорості діяльності НАК "Нафтогаз України" здійснення підготовки Щорічного фінансового звіту компанії та її дочірніх підприємств за такими сегментами: 1) видобування; 2) імпорт/постачання; 3) управління мережею та сховищами відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий сектор

9. Підготовка Національним банком України норм і правил регулювання, що стосуються системних банків для їх подальшого прийняття цього року.

10. Покращення виконання законодавства про оприлюднення кінцевих власників банків. Оприлюднення до 1 вересня на веб-сайті Національного банку України інформації щодо кінцевих власників усіх банків.

11. Внесення Урядом на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації".

 

Система моніторингу

У ході реалізації допомоги Європейського Союзу, Комісії щоквартально відповідними органами влади мають надаватися такі показники та звіти.

1. Моніторинг макроекономічних та фінансових напрацювань та політики

• Рівень і склад загальних доходів і видатків держави, включаючи державні позабюджетні кошти та державні підприємства, включаючи НАК "Нафтогаз України";

• Зовнішній борг, включаючи зовнішню заборгованість, як для домовленості, що буде укладено між Україною та МВФ;

• Загальний державний борг, гарантований державою борг, включаючи заборгованість з виплат на основі визначення, що використовуватимуться в домовленості, що буде укладено між Україною та МВФ;

• Виплати відсотків за зовнішнім боргом і погашення основної суми боргу за зовнішнім боргом;

• Виплати відсотків за загальним державним боргом, гарантованим державним боргом та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державним боргом;

• Прогнози відсотків і основної суми зовнішнього боргу з терміном погашення протягом наступних чотирьох кварталів;

• Відсотки та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державою боргом, термін виплати яких припадає на наступні 12 кварталів;

• Платежі (виплачені суми, відсотки та амортизація), проведені за гарантованим державою боргом таким державним підприємствам та відомствам: НАК "Нафтогаз України", Укравтодор та Державна іпотечна установа.

• Забезпечити надання щомісячної інформації, на квартальній основі, про відшкодування ПДВ у такому форматі: (i) початковий обсяг вимог про відшкодування; (ii) вимоги про відшкодування, оплачені у грошовій формі; (iii) відшкодування, заліковане коштом зобов'язань платника податків; (iv) відхилені вимоги; (v) нові вимоги про відшкодування; (vi) обсяг вимог на кінець звітного періоду; а також (vii) обсяг заборгованості з відшкодування (незадоволені вимоги про відшкодування ПДВ, подані до Міністерства доходів і зборів більше ніж за 74 дні до закінчення звітного періоду).

• Показники збирання оплати НАК "Нафтогаз України" за категоріями клієнтів (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння);

• Кількість і загальна фінансова вартість процедур державних закупівель з розбивкою на процедури безконкурсного передання контрактів та процедур з проведенням конкурсу (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння)

2. Моніторинг структурної політики

• Звіти про прогрес у сфері реформи державних фінансів та управління (щоквартальна інформація);

• Звіт про просування справ у реформування банківського сектору (щоквартальна інформація).

3. Публікація економічних даних

Крім того, відповідними органами своєчасно, як мінімум, з такою самою, як вище, періодичністю та рівнем деталізації має публікуватися така інформація:

• ВВП або національний дохід (річна і квартальна інформація);

• Основні компоненти попиту ВВП (річна і квартальна інформація);

• Промислове виробництво (щомісячна інформація);

• Заробітна платня (щомісячна інформація);

• Показники зайнятості та безробіття (щомісячна інформація);

• Рівень індикаторів цін (щомісячна інформація);

• Відсоткові ставки (коротко- та довгострокові, щомісячна інформація);

• Обсяг зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація);

• Платіжний баланс (щомісячна та щоквартальна інформація);

• Обсяг Міжнародних резервів (щомісячна інформація);

• Обмінні курси.

 

КРЕДИТНА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
як Позичальником
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
як Агентом Позичальника
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором

1000000000 євро

13 травня 2014 року

Ця Кредитна угода (далі - Угода) укладена між

Україною (далі - Україна або Позичальник), в особі Міністра фінансів України,

і

Національним банком України, який діє як Агент від імені Позичальника (далі - Агент позичальника), в особі Голови Національного банку України,

та

Європейським Союзом (далі - ЄС або Кредитор), в особі Європейської Комісії (далі - Комісія),

Преамбула

Оскільки:

(1) Україна надала запит щодо фінансової підтримки від ЄС;

(2) Рада Європейського Союзу (далі - Рада), своїм Рішенням 2014/2159/EC від 14 квітня 2014 року (опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу L 111, 15.4.2014, ст. 85), про надання макрофінансової допомоги Позичальнику ("Рішення"), вирішила надати Позичальнику доступ до довгострокового кредиту на максимальну основну суму 1 мільярд євро;

(3) Комісія була уповноважена погодити з органами влади Позичальника умови економічної політики, що пов'язані з кредитом;

(4) Надання допомоги буде здійснюватися у спосіб, що відповідатиме угодам або домовленостям, досягнутим між Позичальником та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ) і з ключовим принципам і цілям економічних реформ, викладених у Порядку денному асоціації Україна - ЄС, узгодженого в рамках Європейської політики сусідства;

(5) Умови економічної політики, яких Позичальник повинен дотримуватися, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння, який було підписано ___ ____________ 2014 року або у дату підписання цієї Угоди між Україною та Європейським Союзом та у наступних (додаткових) меморандумах про взаєморозуміння, в разі наявності (разом далі - Меморандум про взаєморозуміння);

(6) Надання Кредитором будь-якого траншу обумовлюється дотриманням Позичальником умов, визначених у Рішенні та Меморандумі про взаєморозуміння;

(7) Європейська Комісія від імені ЄС своєчасно здійснить емісію облігацій чи проведе інші фінансові операції на основну суму Траншів, надходження від яких будуть надані Позичальникові у вигляді кредитних коштів;

(8) Контракти щодо запозичення, пов'язані з емісію облігацій чи іншими відповідними фінансовими операціями, складатимуть невід'ємну частину цієї Угоди, як передбачено нижче;

(9) Відповідні заходи, що стосуються попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, які впливають на допомогу, повинні бути забезпечені органами влади Позичальника;

(10) Європейська Комісія, у тому числі Європейська служба боротьби проти шахрайства, мають право здійснювати контроль, включаючи перевірки на місцях, а Європейський суд аудиторів (Рахункова палата) мають право проводити аудиторські перевірки, якщо це доцільно, безпосередньо на місцях.

Таким чином, відповідно, сторони цієї Угоди домовились про таке:

Стаття 1 - Сума Кредиту

1. Кредитор надасть Позичальнику кредит у євро (далі - євро) на загальну основну суму в розмірі до 1 мільярда євро, який має бути виплачено одним або двома траншами (кожен далі - Транш, та всі такі Транші разом далі - Кредит), з урахуванням положень та умов, визначених у Рішенні, Меморандумі про взаєморозуміння та цій Угоді.

2. Розмір кожного траншу визначено в Меморандумі про взаєморозуміння Вибірка другого Траншу, якщо такий є, не здійснюється раніше трьох місяців після надання першого Траншу.

Стаття 2 - Строк погашення

Строк погашення Кредиту не має перевищувати 15 років.

Стаття 3 - Скасування та відстрочення

1. Позичальник має право у будь-який час повністю чи частково відмовитись від будь-якої невибраної частини Кредиту шляхом надіслання Кредитору відповідного повідомлення з негайним набранням чинності. Проте таке повідомлення не має сили стосовно Траншу, щодо якого Позичальником було надано Запит про виділення коштів.

2. Кредитор має право, в будь-який час, шляхом надіслання повідомлення Позичальнику, повністю або частково та з негайним набранням чинності призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту, у тому числі після відправлення Позичальнику Повідомлення про акцепт:

(a) у разі настання однієї з подій, зазначених у статті 9; чи

(b) якщо Кредитор незадоволений з приводу виконання Позичальником гарантій та зобов'язань, взятих ним відповідно до цієї Угоди; чи

(c) у виняткових обставинах, які негативно впливають на доступ Кредитора до ринків капіталу; чи

(d) якщо потреби у фінансуванні Позичальника значно зменшились у порівнянні з початковими прогнозами; чи

(e) якщо позичальник не відповідає умовам Меморандуму про взаєморозуміння та Рішення

Будь-яка відстрочка триватиме до її скасування Кредитором чи скасування ним відстроченої суми.

У разі реалізації Кредитором своїх прав, передбачених цією статтею, жодні положення щодо відшкодування збитків не застосовуються.

3. У разі закінчення строку, зазначеного у пункті 9 статті 4, будь-яка невибрана частина Кредиту автоматично скасовується без необхідності надіслання повідомлення будь-якою стороною.

Стаття 4 - Вибірка, Чиста сума вибірки та Попередні умови

1. Коли Кредитор прийме рішення надати Транш відповідно до Рішення та Меморандуму про взаєморозуміння, Кредитор консультується з Позичальником з метою визначення умов фінансування, які найкращим чином відповідають потребам Позичальника в межах Меморандуму про взаєморозуміння. Після таких консультацій Позичальник може надати запит на Транш письмово за формою, визначеною у додатку 1, таким чином безвідклично акцептуючи основні умови, визначені у такому запиті, включаючи суму Траншу, мінімальну Чисту суму вибірки, строк погашення, максимальну відсоткову ставку, а також чи така відсоткова ставка є фіксованою або плаваючою, та будь-які інші відповідні характеристики (далі - Запит щодо надання коштів).

2. У межах параметрів, вказаних Кредитором у Запиті щодо надання коштів, Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення за формою, визначеною у Додатку 2, у якому визначаються основні фінансові умови Траншу, щодо якого був наданий запит (далі - Повідомлення про акцепт). Як тільки Кредитор надав Повідомлення про акцепт стосовно Запиту щодо надання коштів, з моменту надіслання такого Повідомлення про акцепт виникає обов'язковий для виконання контракт між Кредитором та Позичальником. Однак зобов'язання Кредитора надати доступ до Траншу є умовним до отримання Кредитором відповідних коштів від міжнародних ринків капіталу відповідно до умов, визначених у Повідомленні про акцепт. Кредитор має розпочати, від імені ЄС, випуск облігацій або будь-яку іншу відповідну фінансову транзакцію для фінансування суми Траншу (далі - Фінансова транзакція).

3. Коли Фінансова транзакція буде оформлена, Запит щодо надання коштів, Повідомлення про акцепт та копії контракту(-ів) стосовно кожної Фінансової транзакції (далі - Контракти щодо запозичення) становитимуть фінансовий контракт (далі - Фінансовий контракт) між Кредитором та Позичальником та формуватимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

4. Чиста сума надходжень від Траншу буде дорівнювати надходженням від Фінансової транзакції за вирахуванням сукупної суми комісій та видатків стосовно такої Фінансової транзакції та підготовки та оформлення Фінансової транзакції. Крім того, видатки, зазначені у пункті 6 статті 8, також утримуються з чистих надходжень, в результаті чого визначається сума, яка повинна бути надана Позичальнику (далі - Чиста сума вибірки).

5. Чиста сума вибірки Траншу перераховується Кредитором Позичальнику в дату її отримання Кредитором (далі - Дата Вибірки) на рахунок Агента позичальника у євро в Deutsche Bundesbank, Frankfurt, SWIFT-BIC: MARKDEFF, N 50400 40066, IBAN DE05504000005040040066, Посилання: "Макрофінансова допомога ЄС Україні" або на такий інший рахунок у євро, який Агент позичальника може повідомити Кредитору письмово не пізніше ніж за 6 робочих днів до Дати Вибірки.

6. Зобов'язання Кредитора перерахувати Чисту суму вибірки Позичальнику стосовно першого Траншу виникає за умови:

(1) отримання Кредитором юридичних висновків, задовільних для Кредитора та виданих (a) Міністром юстиції Позичальника за формою, визначеною у додатку 3, та (b) незалежною юридичною фірмою, прийнятною для Кредитора.

У зазначених юридичних висновках має, зокрема, бути зазначено, що, беручи до уваги закони, положення та юридично обов'язкові рішення, які на сьогодні застосовуються у країні Позичальника, Позичальник шляхом підписання цієї Угоди дійсно та безвідклично зобов'язаний виконувати свої зобов'язання за цією Угодою. Висновок за пунктом (a) має бути підкріплений відповідними документами, які засвідчують повноваження Позичальника укладати Угоду та здійснювати її належну ратифікацію відповідно до законодавства Позичальника.

Юридичні висновки мають бути датовані датою не пізніше дати Запиту щодо надання коштів.

Позичальник зобов'язуються негайно повідомляти Кредитора у разі, якщо між датою юридичного висновку за пунктом (a) та Датою Вибірки настає будь-яка подія, яка робить будь-які твердження, наведені у юридичних висновках, невірними;

(2) отримання Кредитором від Міністра фінансів Позичальника офіційного документа, який визначає осіб, уповноважених підписувати Запити щодо надання коштів, та, таким чином, створювати дійсні зобов'язання для Позичальника за Фінансовими контрактами, та містить зразки підписів таких осіб;

(3) підписання Кредитором, з однієї сторони, та банком або синдикатом банків, з іншої сторони, Контрактів щодо запозичення, та отримання Кредитором на Дату Вибірки чистих надходжень від Фінансової транзакції від зазначеного банку або синдикату банків;

(4) переконання Кредитора у дотриманні Позичальником умов, визначених у Меморандумі про взаєморозуміння та Рішенні;

(5) що жодна істотна негативна зміна не відбулася, яка, з точки зору Кредитора, після консультації з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов'язання за цією Угодою, тобто обслуговувати Транш, який має бути виділено, та погашати Транш;

(6) відсутності події дефолту, відповідно до визначеного у статті 9, та ймовірності її настання.

7. Зобов'язання Кредитора перерахувати Позичальнику Чисту суму вибірки будь-якого подальшого Траншу виникає за умови:

(1) прийняття зобов'язання Позичальником про те, що у разі настання будь-якої події, яка може призвести до хибності будь-якого твердження у юридичних висновках, отриманих Кредитором відповідно до пункту 6 (1) цієї статті, вони негайно поінформують про це Кредитора;

(2) підписання Кредитором, з однієї сторони, та банком або синдикатом банків, з іншої сторони, Контрактів щодо запозичення та отримання Кредитором на Дату Вибірки чистих надходжень від Фінансової транзакції від зазначеного банку або синдикату банків;

(3) переконання Кредитора у дотриманні Позичальником умов, визначених у Меморандумі про взаєморозуміння та Рішенні;

(4) що жодна істотна негативна зміна не відбулася, яка, з точки зору Кредитора, після консультації з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов'язання за цією Угодою, тобто обслуговувати Транш, який має бути виділено, та погашати Транш;

(5) відсутності події дефолту, відповідно до визначеного у статті 9, та ймовірності її настання.

8. Вибірка Траншу за жодних умов не повинна зобов'язувати будь-яку сторону продовжувати надання та запозичення будь-яких подальших Траншів. Позичальник має надавати запит щодо отримання будь-якого подальшого Траншу від Кредитора відповідно до цієї статті. Кредитор тоді розпочинає процедуру, визначену у цій статті.

9. Право Позичальника надавати запит щодо надання будь-якого Траншу за цією Угодою втрачає силу через один рік від першого дня після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння. Цей доступний період може бути подовжено Кредитором. У цьому випадку Комісія поінформує Позичальника відповідним чином, що не тягне за собою внесення доповнень до Угоди.

Стаття 5 - Зобов'язання

1. Кожен Транш Кредиту має становити незабезпечене, пряме, безумовне та загальне зобов'язання Позичальника та буде щонайменше рівним (pari passu) з усіма іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими кредитами та зобов'язаннями Позичальника, які виникають з його існуючої або майбутньої зовнішньої заборгованості, як цей термін визначено у пункті 1(f) статті 9.

2. Позичальник зобов'язується, доки вся основна сума за цією Угодою не буде повністю погашена та всі відсотки та додаткові суми, в разі наявності, за цією Угодою не будуть повністю сплачені, за винятком обтяжень, перелічених у пункті 4 цієї статті, не забезпечувати іпотекою, заставою або будь-яким іншим обтяженням щодо своїх активів або доходів будь-яку існуючу або майбутню зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або гарантію компенсації, надану щодо такої зовнішньої заборгованості, якщо Кредит не матиме переваги від такого забезпечення на рівних (pari passu) та пропорційних (pro rata) умовах.

3. Позичальник зобов'язується не надавати запит щодо звільнення від будь-якого боргу стосовно Кредиту та визнає, що Кредитор має ідентичну правоздатність, імунітети та привілеї, які належать міжнародним фінансовим установам. Позичальник також зобов'язується не надавати будь-якому іншому кредитору жодного пріоритету, вищого за пріоритет Кредитора, за винятком обтяжень, перелічених у пункті 4 цієї статті.

4. З огляду на свої зобов'язання відповідно до пунктів 2 та 3 цієї статті може дозволити існування виключно таких обтяжень:

(1) Обтяження стосовно будь-якого майна, здійснене для забезпечення ціни придбання такого майна, та будь-яке поновлення або продовження такого обтяження, яке обмежене первинним майном, що підпадало під дію такого обтяження та яке забезпечує будь-яке поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та

(2) Обтяження стосовно комерційних товарів, які виникають в ході звичайних комерційних банківських транзакцій (та строк дії яких завершується не пізніше ніж протягом одного року) для фінансування імпорту або експорту таких товарів до або з країни Позичальника; та

(3) Обтяження, які забезпечують або передбачають сплату зовнішньої заборгованості, понесеної виключно для цілей надання фінансування чітко окресленого інвестиційного проекту, за умови, що майно, до якого застосовуються такі обтяження, є майном, яке є предметом такого проектного фінансування або таким майном є доходи або вимоги, які виникають з проекту; та

(4) Будь-які інші обтяження, які існують на дату підписання цієї Угоди, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, яке в цей момент є обтяженим, та майном, яке стає обтяженим таким обтяженням за контрактами, що є чинними на дату підписання цієї Угоди, а також за умови, що такі обтяження забезпечують або передбачають сплату лише тих зобов'язань, які таким чином забезпечені або передбачені на дату цієї Угоди або будь-якого рефінансування таких зобов'язань; та

(5) Усі інші передбачені законом обтяження та привілеї, які діють винятково на підставі закону та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути.

У цій статті під "фінансуванням проекту" мається на увазі фінансування придбання, будівництва чи вдосконалення будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо суб'єкт, який надає фінансування, однозначно погоджується розглядати майно, що фінансується, та прибутки, які будуть отримані від експлуатації або втрати чи пошкодження цього майна, як основне джерело повернення наданих коштів.

5. Позичальник зобов'язується використовувати Чисту суму вибірки з Кредиту відповідно до Рішення та Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 6 - Відсотки

1. Позичальник сплачує відсотки за кожну Частину кредиту за ставкою, у строки та відповідно до умов, встановлених контрактами щодо запозичення, та згідно з повідомленням, отриманим від Кредитора, відповідно до Угоди.

2. Якщо Кредитор через домінуючі ринкові умови на дату початку випуску облігацій або будь-якої іншої Фінансової транзакції не може отримати фінансування за максимальними ставками або нижче максимальних ставок, зазначених у відповідному Повідомленні про акцепт, тоді Кредитор жодним чином не зобов'язаний надавати Позичальнику доступ до Чистої суми вибірки будь-якого Траншу. Проте, на прохання Позичальника, Кредитор може запропонувати Позичальнику нові максимальні відсоткові ставки, з огляду на ринкові умови, що існують на сьогодні.

3. На запит Позичальника та якщо на розсуд Кредитора обставини дозволяють поліпшення відсоткової ставки Траншу, відповідно до статті 4 Рішення Кредитор може здійснити реструктуризацію фінансових умов запозичень Кредитора стосовно Траншу за умови, що відповідні Контракти щодо запозичення дозволяють таку реструктуризацію або що Кредитор може домовитись про внесення змін до Контрактів щодо запозичення відповідним чином.

4. Без обмеження дії пункту (1)(a) статті 9, якщо Позичальник не сплачує основної суми або відсотків, які підлягають сплаті відповідно до цієї Угоди, у належну дату, Позичальник має сплачувати додаткові відсотки на таку суму (або, залежно від випадку, таку суму, яка на відповідний час залишається такою, що підлягає сплаті та є несплаченою) Кредитору з належної дати платежу до дати фактичної сплати у повному обсязі, розраховані з посиланням на послідовні відсоткові періоди (кожний такої тривалості, яку Кредитор може час від часу обрати, з яких перший період починається на відповідну належну дату сплати та, де можливо, тривалість такого періоду дорівнюватиме одному тижню) за тією ставкою, яка є вищою з таких:

a) річною ставкою, яка складається з 2 % (двох відсотків) річних і ставки EURIBOR за відповідний період;

або

b) річною ставкою, яка складається з 2 % (двох відсотків) річних та відсоткової ставки за відповідною Частиною кредиту, як зазначено у пункті 1 цієї статті.

Протягом періоду, коли триває несплата, така ставка фіксується відповідно до положень цього пункту на останній день кожного такого відсоткового періоду і несплачені відсотки за цим пунктом щодо попередніх відсоткових періодів додаються до суми відсотків, яка підлягає сплаті в кінці кожного такого відсоткового періоду.

Якщо Позичальник не здійснює сплати будь-яких інших витрат чи видатків, які повинні бути сплачені Кредитору в дату, коли такі видатки або витрати стають належними до сплати відповідно до цієї Угоди, тоді Позичальник додатково сплачує всі видатки та витрати, включаючи комісійні за юридичні послуги, понесені Кредитором у зв'язку з таким простроченням платежу та як буде визначено Кредитором.

Крім того, Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові відсотки та всі видатки та витрати, включаючи комісійні за юридичні послуги, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок порушення будь-якого зобов'язання за цією Угодою Позичальником.

5. Кредитор має надати Позичальнику та Агенту позичальника детальну інформацію щодо розрахунку відсотків та, зокрема, щодо джерел визначення ставки EURIBOR, якщо вона застосовується.

Стаття 7 - Погашення Кредиту та Право дострокового погашення

1. Позичальник погашає основну суму кожного Траншу у дати та відповідно до умов, визначених у Контрактах щодо запозичення та повідомлених Позичальнику Кредитором.

2. Кредитор не включатиме положення щодо дострокового погашення до положень та умов Фінансової транзакції, якщо Позичальник не надав чіткого запиту щодо включення такого положення до Запиту щодо надання коштів. Положення та умови такого права дострокового погашення для Позичальника мають відповідати положенням та умовам відповідного права дострокового погашення для Кредитора за Контрактами щодо Запозичення. Якщо Позичальник бажає скористатися таким правом, він має надати Кредитору повідомлення щодо свого рішення достроково погасити відповідний Транш щонайменше за один місяць до останньої дати повідомлення для цілей дострокового погашення за Контрактами щодо запозичення.

Стаття 8 - Платежі

1. Усі платежі Позичальника, які стосуються основної суми, відсотків, відшкодування та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісійних зборів та без будь-яких відрахувань протягом усього строку дії цієї Угоди.

2. Позичальник заявляє, що до всіх платежів та перерахувань, що виникають з укладення або виконання цієї Угоди або будь-яких пов'язаних документів, а також самої Угоди, не застосовуються і не застосовуватимуться протягом усього строку дії цієї Угоди жодні податки, гербові збори, реєстраційні збори або будь-які інші нарахування будь-якого характеру. Однак, якщо Позичальник буде зобов'язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник має сплатити такі необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі. Позичальник заявляє, що не вимагається отримання жодних дозволів стосовно валютного контролю та не сплачуватиметься жодних зборів чи інших комісій на переказ будь-якої суми відповідно до цієї Угоди. Однак, якщо Позичальник буде зобов'язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник має сплатити такі необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі.

3. Усі платежі з боку Позичальника здійснюватимуться в євро на рахунок Кредитора, відкритий у євро в Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg; BIC: BCEELULL, IBAN номер рахунка LU90 0019 3455 9164 5000, посилання: "Погашення макрофінансової допомоги ЄС Україні" або на такий інший рахунок, який Кредитор зазначить Позичальнику та Агенту позичальника шляхом надіслання письмового повідомлення щонайменше за шість робочих днів до відповідної дати платежу.

4. Кредитор має повідомити Позичальника та Агента позичальника щонайменше за 15 календарних днів до належної дати платежу суму основної суми та відсотків, що підлягають сплаті у таку дату, та деталі (відсоткова ставка, відсотковий період), на яких базується розрахунок відсотків. Усі суми, що підлягають сплаті, мають бути зараховані на рахунок Кредитора, вказаний у пункті 3 цієї статті, щонайпізніше об 11:00, за часом Люксембурга, у відповідну належну дату платежу.

5. Позичальник повинен надіслати Кредитору копію свого платіжного доручення, надісланого Агенту позичальника, щонайменше за два робочих дні до відповідної дати платежу.

6. Позичальник зобов'язується сплачувати всі витрати та видатки, понесені та належні до сплати Кредитором, стосовно підготовки та надання кожного Траншу та відповідних Фінансових транзакцій, Контрактів щодо запозичення, та будь-які інші витрати та видатки, понесені та належні до сплати Кредитором, стосовно таких Фінансових транзакцій, а також будь-які пов'язані витрати та видатки протягом строку Фінансової транзакції. Ці витрати та видатки, що мають відшкодовуватися Позичальником можуть включати, inter alia, витрати на юридичні послуги (такі, як витрати на отримання юридичних висновків), витрати на документацію для запозичення, рейтингові витрати, витрати на подорожі, якщо вони мають місце, та комісійні, пов'язані з фінансовим обслуговуванням Фінансових транзакцій, податки, реєстраційні збори та витрати на публікацію, якщо такі будуть. Якщо вищезазначені суми не вираховуються з надходжень відповідно до пункту 4 статті 4, вони повинні бути сплачені Позичальником протягом одного місяця після повідомлення Кредитора, причому таке повідомлення має супроводжуватися підтверджуючими документами.

7. a) Якщо Позичальник сплатить суму стосовно будь-якого Траншу, яка буде меншою, ніж загальна сума, що належить до сплати за цією Угодою, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, стосовно того, щоб встановлювати будь-яке призначення для суми, сплаченої таким чином, стосовно сум, що належать до сплати.

b) Сума, сплачена таким чином за Траншем, буде застосована в рахунок або для задоволення платежів, що належать до сплати за таким Траншем, в такій послідовності: по-перше, будь-які комісії та видатки, по-друге, будь-які відсотки за прострочені платежі, як передбачено у пункті 4 статті 6, по-третє, відсотки, по-четверте, основна сума у зворотному порядку до дат погашення, за умови, що ці суми належать до сплати або прострочені на таку дату.

Стаття 9 - Випадки невиконання зобов'язань та Дострокове погашення

1. Кредитор шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику може оголосити непогашену основну суму Кредиту такою, що підлягає негайній сплаті разом з нарахованими відсотками, у разі якщо:

a) Позичальник не сплачує на визначену дату погашення будь-якого платежу основної суми або відсотків, незалежно від того, повністю чи частково, таким чином і у такій валюті, як це погоджено у цій Угоді; або

b) Позичальник не виконує будь-якого зобов'язання за цією Угодою, крім зобов'язань, які містяться у Меморандумі про взаєморозуміння, але виключаючи зобов'язання, визначене у пункті 5 статті 5, і таке невиконання зобов'язань триватиме протягом одного місяця після надання Кредитором Позичальнику письмового повідомлення про це; або

c) зобов'язання Позичальника за цією Угодою оскаржуються будь-якою установою, що має законну компетенцію в державі Позичальника в частині обов'язковості або примусового виконання щодо Позичальника

d) встановлено, що у зв'язку з цим Кредитом Позичальник або Агент позичальника були залучені до будь-якого шахрайства або корупції чи будь-якої іншої незаконної діяльності, що завдає школи фінансовим інтересам ЄС; або

e) за будь-якою попередньою кредитною угодою між Позичальником, Агентом позичальника та ЄС, незалежно від суми, або за будь-якою іншою зовнішньою заборгованістю Позичальника, сукупна основна сума якої перевищує 15 мільйонів євро, оголошується невиконання зобов'язань, як цей термін визначено у будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку заборгованість, і внаслідок такого оголошення невиконання зобов'язань відбувається прискорення платежів за такою заборгованістю; або

f) Позичальник не сплачує своєї зовнішньої заборгованості, коли вона стає належною до сплати, або оголошує чи встановлює мораторій на сплату зовнішньої заборгованості Позичальника або зовнішньої заборгованості, яку він прийняв на себе або гарантував.

Для цілей вищезазначеного, термін "зовнішня заборгованість" Позичальника означає будь-який борг, щодо якого укладена Угода або що є гарантованим або іншим чином забезпеченим Позичальником або Агентом позичальника і який або

g) Позичальник порушує будь-яке своє зобов'язання, визначене у цій Угоді; або

h) будь-яка інформація або документ, наданий Кредитору Позичальником або від його імені у зв'язку з переговорами щодо цієї Угоди або протягом строку її дії, виявляються неправильними у будь-якому істотному аспекті.

2. Кредитор може, але не зобов'язаний, використовувати свої права за цією статтею і також може використовувати їх лише частково та без шкоди для подальшого використання таких прав. Ні невикористання Кредитором будь-яких своїх прав за цією статтею, ні затримка у такому використанні не мають тлумачитися як відмова від такого права.

3. Позичальник відшкодовуватиме всі витрати, видатки, комісії та втрату відсотків, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового погашення будь-яких Траншів за цією статтею. Втрата відсотків є поточною вартістю різниці станом на кожну дату сплати основної суми та/або відсотків, між i) відсотковою ставкою Траншу та ii) відсотками, отриманими ЄС від реінвестування достроково погашених сум на період між датою дострокового погашення та датою, в яку настає плановий строк погашення за Фінансовою транзакцією, або датою, в яку Фінансова транзакція може бути припинена відповідно до умов Контрактів щодо запозичення.

Стаття 10 - Зобов'язання стосовно перевірок, запобігання шахрайству та аудиту

1. Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, Комісія матиме право здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю України, які стосуються допомоги.

2. У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, включаючи Комісію, Європейську службу боротьби проти шахрайства та Європейський суд аудиторів, матимуть право направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для здійснення будь-якого контролю, включаючи перевірки на місцях, інспекції та аудити, зокрема документальні аудити та аудити на місцях, такі як операційна оцінка, які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, протягом періоду доступу до кредиту або після нього для захисту фінансових інтересів Кредитора.

3. Позичальник та Агент позичальника надаватимуть відповідну інформацію та документи, запит щодо надання яких може бути наданий з метою таких оцінок, контролю або аудитів, а також вчинятимуть усі належні заходи для сприяння роботі осіб, яким доручено їх проводити. Позичальник та Агент позичальника зобов'язуються надавати особам, вказаним у пункті 2 цієї статті, доступ до місць та приміщень, в яких зберігаються відповідна інформація та документи.

4. Позичальник має регулярно здійснювати перевірки щодо належного використання фінансування, яке здійснюється Кредитором, і забезпечуватиме розслідування та задовільне ставлення до будь-яких гіпотетичних та фактичних випадків шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності стосовно управління Кредитом, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про заходи, пов'язані з ними, що вживаються компетентними національними органами, включаючи юридичні дії для відновлення будь-яких коштів, наданих в рамках цієї Угоди, необхідно без затримки повідомляти Кредитора.

Стаття 11 - Повідомлення

Усі повідомлення у зв'язку з цією Угодою будуть вважатися належним чином надісланими, якщо вони складені у письмовій формі та надіслані за такими реквізитами:

Для Кредитора:
Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
[Directorate General Economic and Financial Affairs]
Відділ L4 - Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ
[Unit L4 - Borrowing, lending, accounting and Back Office]
L-2920 Люксембург
До уваги Начальника відділу
Факс: (+352) 4301 33459
Адреса SWIFT: EUCOLULL

Для Позичальника:
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ
01008 Україна
До уваги Міністра, його заступників та
Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики
тел. (+38044) 277-53-09, факс 425-90-26

Для Агента позичальника (копія):
Національний банк України
вул. Інститутська, 9, Київ
01601 Україна
До уваги Голови або його заступників
тел. (+38044) 230-20-33, факс 253-77-50
Адреса SWIFT: NBUAUAUX

Повідомлення Позичальнику або Агенту позичальника також можуть бути належним чином надіслані, якщо вони складені у письмовій формі та надіслані за такими реквізитами:

Посольство України у Королівстві Бельгія
Avenue Albert Lancaster 30-32, Брюссель
B-1180 Бельгія
факс + 32 2 379 2179

Усі повідомлення повинні надсилатись рекомендованою поштою. Якщо терміново, вони можуть бути надані факсом, за допомогою Swift або листом з особистим врученням на вищезазначені адреси та підтверджуватись рекомендованою поштою без невиправданих затримок. Повідомлення набирають чинності в момент фактичного отримання факсу, повідомлення Swift або листа.

Усі повідомлення, що надаються Агентом позичальника, вважаються такими, що надані за та від імені Позичальника та зобов'язують Позичальника таким самим чином, якби такі повідомлення були надані ним самим.

Усі документи, інформація та матеріали, що повинні надаватись за цією Угодою, мають бути складені англійською мовою або мовою держави Позичальника та супроводжуватись засвідченим перекладом англійською мовою за умови, що в останньому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу в разі виникнення розбіжностей.

Стаття 12 - Різне

1. Якщо будь-яке одне або більше з положень цієї Угоди виявиться або стане повністю або частково недійсним, незаконним або таким, що не може бути примусово виконано у будь-якому відношенні за будь-яким застосовним правом, дійсність, законність та можливість примусового виконання всіх інших положень, що містяться у цій Угоді, жодним чином не зазнають від цього впливу або шкоди. Положення, які повністю або частково недійсні, незаконні або не можуть бути примусово виконані, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди.

2. Преамбула та додатки до цієї Угоди, Рішення, Меморандум про взаєморозуміння, Фінансовий контракт, який включає Контракт щодо запозичення, стосовно цієї Угоди, залежно від обставин становитимуть "Угоду про розповсюдження" або "Угоду про підписку", "Агентський договір" або "Угоду про призначення фіскального агента" та "Проспекту Емісії" (як визначено у Контракті щодо запозичення) становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

На власний розсуд, Кредитор може вдатись до Фінансових транзакцій, які також фінансують Транші за іншими кредитним угодами. Якщо це матиме місце, фінансові умови таких Контрактів щодо запозичення застосовуватимуться до Позичальника лише пропорційно його Траншу.

3. Метою цієї Угоди є встановлення умов, за якими ЄС надасть Позичальнику доступ до надходжень від відповідних Фінансових транзакцій, організованих ЄС з такою метою. Тому Позичальник та ЄС погоджуються, що їх права та зобов'язання, якщо інше не вказується у цій Угоді, визначаються та тлумачаться з посиланням на відповідну документацію запозичення. Зокрема, умови Контрактів щодо запозичення, копії яких повинні надаватись Позичальнику, застосовуватимуться до Угоди. Однак у разі будь-якого конфлікту між умовами цієї Угоди та будь-якого Контракту щодо запозичення, умови цієї Угоди матимуть переважну силу.

4. Термін "Робочий день" означає день, в який платіжна система ТАРГЕТ2 відкрита для роботи.

Стаття 13 - Застосовне право та юрисдикція

1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до англійського права.

2. Сторони зобов'язуються підпорядковувати будь-який спір, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу, згідно зі статтею 272 Угоди про функціонування Європейського Союзу в якості міжнародного арбітражу.

Рішення Суду Європейського Союзу будуть такими, що є повною мірою обов'язковими для сторін та можуть бути примусово виконані ними.

3. Кредитор може примусово виконати будь-яке рішення Суду Європейського Союзу, як це передбачено у цій Угоді, або інші права проти Позичальника, в судах держави Позичальника відповідно до процедури примусового виконання рішень міжнародних арбітражних судів, передбаченої законодавством України.

4. Позичальник цим безвідклично та безумовно зобов'язується (1) відмовитись від будь-якого імунітету, на який він (або будь-яке його майно) має право або може мати право на підставі суверенітету або іншим чином, від юрисдикції, арешту та виконання стосовно будь-якого позову або провадження, ініційованого в Суді Європейського Союзу або в судах держави Позичальника стосовно цієї Угоди, та (2) належним чином і добросовісно виконувати будь-яке рішення, що виникає з будь-якого провадження, здійсненого відповідно до умов цієї Угоди.

5. Позичальник та Кредитор беззастережно погоджуються, що ця угода є міжнародним договором України відповідно до статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України".

Стаття 14 - Набрання чинності

1. Після підписання її всіма сторонами ця Угода набере чинності в дату, в яку Кредитор отримає офіційне повідомлення у формі Юридичного висновку (Додаток 3 до цієї Угоди) від Позичальника про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією Угодою чинності, включаючи ратифікацію цієї Угоди Парламентом України, були виконані.

2. Набрання чинності має відбутися не пізніше, ніж через 6 місяців після підписання цієї Угоди. Якщо Угода не набрала чинності до такої дати і строк не було продовжено Кредитором, вона перестає бути обов'язковою для сторін цієї Угоди.

3. За взаємною згодою сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Такий Додаток є невід'ємною частиною Угоди і набирає чинності відповідно до процедур, визначених таким Додатком.

Стаття 15 - Підписання Угоди

Ця Угода підписується кожною стороною у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, кожен з яких є оригінальним документом.

Стаття 16 - Додатки

Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Запиту щодо надання коштів

2. Форма Повідомлення про акцепт

3. Форма Юридичного висновку

Учинено в м. Київ 12.05.2014 року та в м. Люксембург 24 квітня 2014 року.

 

УКРАЇНА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
в особі
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

як Позичальник

як Кредитор

в особі

в особі

Міністр фінансів України
Олександр Шлапак
(Підпис)
13 травня 2014 року,
м. Брюссель

________________
(Підпис)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
як Агент позичальника

 

в особі

 

Голова Національного банку України
Степан Кубів
(Підпис)

________________
(Підпис)

 

Форма Запиту щодо надання коштів

Бланк позичальника

Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою:

Європейська Комісія [European Commission]
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
[Directorate General Economic and Financial Affairs]
Відділ L4 - Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ
[Unit L4 - Borrowing, lending, accounting and Back Office]
L-2920 Люксембург
Факс: +352 4301 33459

Копія Національному банку України
[адреса]
Факс: [•]

Тема:

Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Запит щодо надання коштів Траншу на суму [•]

Шановні панове,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, яку укладено між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором на максимальну суму 1 мільйярд євро й підписано [•] 2014 року (далі - Угода) та яка набрала чинності після надання Кредитору Юридичного висновку Позичальника від [•] 2014 року. Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

1. Цим ми безвідклично запитуємо про те, щоб Фінансовий контракт було укладено щодо Траншу на суму [•] відповідно до Угоди на таких умовах:

a) Номінальна сума Траншу становить [•] євро.

b) Мінімальна Чиста сума вибірки Траншу становить [•].

c) Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть):

Дата

Погашення основної суми (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Таким чином, дата погашення такого Траншу закріплюється як [•] років.

2. Ми запитуємо, щоб відсотковою ставкою була [фіксована відсоткова ставка / плаваюча відсоткова ставка].

3. [Фіксована номінальна відсоткова ставка не перевищуватиме [•] % річних.] / [Плаваюча відсоткова ставка не перевищуватиме [•] місячної ставки EURIBOR плюс [•] % річних.]

Відсоткові платежі робитимуться кожні [•] місяців після Дати вибірки, при цьому останній відсотковий платіж буде в таку саму дату, що і останнє погашення основної суми. У разі плаваючої відсоткової ставки періодичність платежів повинна відповідати терміну обраної ставки EURIBOR.

4. Основа для обчислення днів визначатиметься у Контрактах щодо запозичення.

5. Ми визнаємо та погоджуємось, що вибірка коштів відповідатиме та відбуватиметься за умови

a) надання Кредитором Повідомлення про акцепт; та

b) що Кредитор буде задоволений протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагента на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього і які відповідають умовам, викладеним у цьому Запиті щодо надання коштів та у Повідомленні про акцепт.

6. Ми також визнаємо та погоджуємося, що

a) Після надання Кредитором Повідомлення про акцепт стосовно цього Запиту про надання коштів між нами та Кредитором автоматично буде укладено Фінансовий контракт за цією Угодою стосовно запитаного Траншу. У належний час після цього ми отримаємо копію відповідних Контрактів щодо запозичення, що містять докладні умови та положення Фінансового контракту.

b) Ми прямо не запитуємо про право дострокового погашення, і такий вибір є остаточним для цього Траншу. [Ми прямо запитуємо про право дострокового погашення.]

c) Перелік осіб, які вповноважені на підписання та належним чином можуть зобов'язувати Позичальника у Фінансових контрактах, що було надіслано Кредитору Міністром фінансів [•], залишається чинним та застосовним.

d) Не відбулось жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в юридичному висновку, надісланому Кредитору, неправильною.

e) Усі зобов'язання, запевнення та гарантії, зроблені під час підписання Угоди, залишаються повною мірою чинними.

f) Жодна з обставин, наведених у статті 9 (Випадки невиконання зобов'язань) Угоди, не настала і не може настати внаслідок вибірки, яка запитується в цьому Запиті щодо надання коштів.

З повагою

 

Форма повідомлення про акцепт

  

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs

Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою:

[Контактні дані Позичальника]

Копія Національному банку України

[адреса]

Факс: [•]

Тема:

Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Повідомлення про акцепт фінансових умов щодо Траншу на суму [•]

Шановні панове,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником на максимальну суму 1 мільйярд євро, яку було підписано [•] 2014 року (далі - Угода). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Цим ми підтверджуємо, що отримали ваш Запит про надання коштів щодо Траншу на суму [•][та Юридичний висновок [•]].

ЄС має намір розпочати Фінансову транзакцію для фінансування вищезазначеного Траншу у сумі [•] євро відповідно до умов, погоджених Вами у Запиті щодо надання коштів, та таких інших умов:

Номінальна сума

[•] євро

Дата вибірки:

Запланована на [тиждень]

Мінімальна Чиста сума вибірки

[•] євро, як визначається у Вашому Запиті щодо надання коштів

Це Повідомлення надсилається за умови, що ЄС зможе здійснити Фінансову транзакцію на вищезазначених умовах. Якщо ЄС не зможе отримати такі умови, ЄС не матиме зобов'язань щодо надання коштів. У такому разі відповідно до пункту 2 статті 6 Угоди Позичальник може запитати Кредитора щодо надання пропозиції стосовно нових максимальних відсоткових ставок.

Ми запевняємо Вас у тому, що у будь-якому разі ЄС докладе всіх зусиль у переговорах з банками для того, щоб отримати найнижчу вартість фінансування.

З повагою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

[•]

[•]

 

ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ

[Має бути надана на бланку Міністерства юстиції України]

[місце, дата]

Європейська Комісія [European Commission]
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
[Directorate General Economic and Financial Affairs]
Директорат L - Фінанси, координація з Групою ЄІБ, ЄБРР та МФУ
[Directorate L - Finance, coordination wth EIB Group, EBRD and IFIs]
Відділ L-4 - Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ
[Unit L-4 - Borrowing, lending, accounting and Back Office]
L-2920 Люксембург

Тема: Кредитна угода (далі - Угода) між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) на максимальну суму 1 мільйярд євро

Шановні панове,

Як Міністр юстиції України я посилаюсь на вищезазначену Кредитну Угоду та її Додатки, що є її невід'ємною частиною (далі разом - Угода), укладені між Україною (далі - Позичальник) та Європейським Союзом (далі - Кредитор) [•] 2014 року.

Запевняю, що я є повністю вповноваженим видавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника.

Я вивчив оригінали або копії підписаних примірників Угоди та Меморандуму про взаєморозуміння. Також я вивчив відповідні положення національного та міжнародного права, що застосовується до Позичальника та Національного банку України, права вповноважених на підписання осіб та інші документи, які я вважав необхідними або доречними. Крім того, я провів інші дослідження та розглянув юридичні питання, які я вважав такими, що стосуються висновку, який надається в цьому документі.

Я прийняв (i) справжність всіх підписів (за винятком Позичальника і Національного банку України) та відповідність усіх копій оригіналам, та (ii) правоздатність і повноваження кожної Сторони щодо укладання Угоди та належно оформлене надання повноважень і підписання кожною Стороною, крім Позичальника та Національного банку України.

Терміни, використані, але не визначені у цьому висновку, мають значення, надане їм в Угоді.

З урахуванням попереднього, мій висновок є таким:

1. З точки зору законів, положень та юридично обов'язкових рішень, наразі чинних в Україні, шляхом підписання Угоди [•] Позичальник дійсно та безвідклично зобов'язався виконати всі свої зобов'язання за Угодою. Зокрема, положення Угоди стосовно встановлення Фінансових контрактів у зв'язку з вибірками є повною мірою дійсними.

2. Підписання та надання Угоди Позичальником: (i) належним чином санкціоновані всіма необхідними дозволами, діями, погодженнями та повноваженнями; та (ii) не порушували жодного застосованого положення або рішення будь-якого компетентного органу.

3. Міністр фінансів є належним чином уповноваженим Розпорядженням Президента України від ___ ____________ 2014 року N ___ на підписання Угоди від імені України.

4. Відповідно, наразі в Україні немає законів, правил і юридично обов'язкових рішень, що суперечать або обмежують права Позичальника щодо вчасної та ефективної сплати ним будь-якої суми, що підлягає сплаті за рахунок основної суми, відсотків або інших платежів за Угодою.

5. Угода має належну юридичну форму за законодавством України для цілей примусового виконання проти Позичальника та Агента. Примусове виконання не суперечитиме обов'язковим положенням права України, публічному порядку України, міжнародним договорам або загальноприйнятим принципам міжнародного права, обов'язковим для Позичальника.

6. Для підтвердження законності, дійсності або можливості примусового виконання Угоди не потребується її подання, запис або реєстрація у жодному суді чи органі України.

7. Всі платежі, які здійснюються Позичальником і стосуються основної суми, відсотків, відшкодування та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісійних зборів та будь-яких інших відрахувань протягом усього строку дії цієї Угоди. Всі платежі та перерахування, що виникають з укладення або виконання цієї Угоди або будь-яких пов'язаних з нею документів, а також самої Угоди, не підлягають жодним податкам, гербовим зборам, реєстраційним зборам чи будь-яким іншим нарахуванням будь-якого характеру протягом всього строку дії цієї Угоди. Однак, якщо Позичальник буде зобов'язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник сплатить необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі.

8. У зв'язку з перерахуванням будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контроль, і непотрібно сплачувати жодні збори або інші комісійні збори. Якщо Позичальник все-таки буде зобов'язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник сплатить такі необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі сум, зазначених у цій Угоді.

9. Підписання Угоди паном Степаном Кубівим, Головою Національного банку України, є законним та належним чином зобов'язує Агента.

10. Вибір англійського права як застосовного права для Угоди є дійсним вибором права, обов'язковим для Позичальника, і не суперечить праву України.

11. Позичальник безвідклично та безумовно підпорядкувався виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу (далі - СЄС) у зв'язку з будь-яким спором, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, і будь-яке рішення цього суду, винесене згідно з арбітражними положеннями, що містяться у статті 13 Угоди, буде виконано належним чином і добросовісно в Україні. Позичальник розуміє та погоджується, що СЄС вирішуватиме будь-який спір, що виникне з Угоди, в якості міжнародного арбітражного суду, і процедура примусового виконання арбітражного рішення, що визначається законодавством України, застосовуватиметься до примусового виконання в Україні рішення СЄС, виданого за Угодою або у зв'язку з нею.

12. Позичальник безвідклично та безумовно зобов'язався (1) відмовитися від будь-якого імунітету, на який він (або будь-яке його майно) має право або може мати право на підставі суверенітету або іншим чином, від юрисдикції, арешту та виконання стосовно будь-якого позову або провадження, ініційованого у СЄС або у судах держави Позичальника стосовно цієї Угоди, та (2) належним чином і добросовісно виконувати будь-яке рішення, що виникає з будь-якого провадження, здійсненого відповідно до умов цієї Угоди

13. Підписання Угоди було здійснено відповідно до положень [посилання на національне право].

14. Угода була належним чином ратифікована відповідно до національного права.

15. Таким чином, Угода була належним чином укладена, й усі зобов'язання Позичальника стосовно Угоди є чинними, обов'язковими до виконання та можуть бути примусово виконані відповідно до їх умов, і жодних подальших дій не вимагається для того, щоб вони набрали чинності.

 

Міністр юстиції України

 

Опрос