Идет загрузка документа (111 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной как Гарантом и Европейским сообществом по атомной энергии как Кредитором касательно Соглашения о механизме предоставления займа, размер которого равняется 300 000 000 (тремстам миллионам) евро, от 7 августа 2013 года между Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" и Европейским сообществом по атомной энергии на реализацию проекта Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций

ВР Украины
Закон от 15.05.2014 № 1268-VII
действует с 01.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Верховна Рада України постановляє:

Гарантійну угоду між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, яка набирає чинності для України з моменту ратифікації, ратифікувати (додається).

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
15 травня 2014 року
N 1268-VII

 

 

ГАРАНТІЙНА УГОДА
між Україною як Гарантом
та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором
стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року
між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом"
та Європейським співтовариством з атомної енергії
на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Датовано 7 серпня 2013 року

Цю Гарантійну угоду укладено як Документ за печаткою
між

(1) УКРАЇНОЮ, яку представляє Міністр енергетики та вугільної промисловості України (що діє на підставі Указу Президента України N 1/2013 від 3 січня 2013 року), ("Гарант");

та

(2) ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, яке представляє Комісія Європейських співтовариств від його імені та на його користь, ("Євроатом", або "Кредитор").

Преамбула

(A) За Угодою про механізм надання позики, датованою зазначеною тут датою, Кредитор надав Позичальнику позику (за умови наявності фінансування), розмір якої в євро дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, у зв'язку з реалізацією Проекту.

(B) Зобов'язання Позичальника за Угодою про механізм надання позики та Фінансовими контрактами, укладеними на підставі неї, повинні бути гарантовані Гарантом.

1

Тлумачення

 

1.1

Визначення. У цій Гарантійній угоді, за винятком випадків, коли контекст вимагає іншого тлумачення, термін:

"Конституція" означає Конституцію України, прийняту 28 червня 1996 року.

"Конвенція про додаткове відшкодування за ядерну шкоду" означає Конвенцію про додаткове відшкодування ядерної шкоди, прийняту 12 вересня 1997 року на дипломатичній конференції, що відбулася 8 - 12 вересня 1997 року, і відкриту для підписання 29 вересня 1997 року.

"Європейські Суди" означає Суд Європейських спільнот (співтовариств) і Суд загальної юрисдикції (першої інстанції) відповідно до визначення цих термінів у пункті 11.2 (Юрисдикція європейських судів).

"Європейська Платформа обміну радіологічними даними" означає Європейську платформу обміну радіологічними даними, яка надає дані радіологічного моніторингу, подані країнами-учасниками, у майже реальному часі.

"Небезпечні речовини" означає всі відходи, забруднювачі, забруднюючі речовини та інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, шкідливі, легкозаймисті, їдкі або каустичні речовини незалежно від того, в якому стані вони знаходяться, в твердому, рідкому або газоподібному.

"Угода про надання позики" означає датовану зазначеною тут датою Угоду про механізм надання позики між Державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" як Позичальником і Кредитором, за якою Кредитор погоджується надати Позичальнику позику, розмір якої в євро дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, на викладених тут умовах та термінах.

"Документи про надання позики" означає Угоду про надання позики, кожний Фінансовий контракт, цю Гарантійну угоду та всі додаткові угоди.

"Український Центральний Доходний Рахунок" означає поточний рахунок(и) із спеціальним режимом (використання) Енергоринку, який розміщено в банку, що має дозвіл, та який використовується згідно із Законом України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року та Угодою між Членами Оптового ринку електроенергії України від 15 листопада 1996 р. для розрахунків з членами оптового ринку електроенергії України за куплену та продану електроенергію, або будь-який інший рахунок (рахунки), який може, час від часу, замінювати такий поточний рахунок (рахунки) із спеціальнім режимом використання.

"Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, яка була датована 21 травня 1963 року й до якої час від часу вносили зміни;

"Протокол 1997 року" означає Протокол змін до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 12 вересня 1997 року.

 

1.2

Конструкція певних посилань. Визначені терміни й витлумачені посилання (у тому числі конструкція посилань) Угоди про надання позики мають те саме значення й ту саму конструкцію в цій Гарантійній угоді, за винятком випадків, коли тут передбачено інше або коли контекст вимагає іншого.

 

1.3

Під час тлумачення цієї Гарантійній угоді заголовки до уваги не беруться.

2

Гарантія та відшкодування

 

2.1

Гарантія. Гарант безумовно та безповоротно гарантує Кредитору, що, якщо з будь-якої причини Позичальник не сплатить будь-якої суми, яку він повинен сплатити, або не виконає будь-якого зобов'язання, яке він повинен виконати за Документами про надання позики, до такого часу, у такий строк та по-іншому в такий спосіб, які зазначено в Документах про надання позики (чи у звичайний строк платежу, чи достроково, чи по-іншому), Гарант на вимогу Кредитора сплатить відповідну суму негайно та забезпечить виконання такого зобов'язання.

 

2.2

Гарант як основний Позичальник. У відносинах між Гарантом і Кредитором, але без впливу на зобов'язання Позичальника, Гарант несе відповідальність за цією Гарантійною угодою та надає відшкодування Кредитору так, ніби він є єдиним основним Позичальником, а не лише поручителем. Отже, Гарант не звільняється від зобов'язань, й обсяг його відповідальності не змінюється у зв'язку з будь-чим, що не звільнило б його від зобов'язань або що не змінило б обсягу його відповідальності, якби він був єдиним основним Позичальником (без обмежень і чи відомо, чи ні йому, чи Кредитору), у тому числі:

 

 

2.2.1

будь-яким часом, відстроченням платежу, поступкою, відмовою або згодою, наданими будь-коли Позичальнику чи будь-якій іншій Особі;

 

 

2.2.2

будь-яким внесенням змін, доповненням, передачі прав за зобов'язаннями, розширенням, перегляду (чи фундаментального чи більш обтяжливого) або заміною до будь-якої Статті будь-якого Фінансового документа, Документа по Проекту або до будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії, включаючи без обмеження будь-які зміни для цілей збільшення механізму надання позики, будь-якого його розширення або збільшення чи додавання будь-якого нового механізму за будь-яким Фінансовим документом або іншим документом;

 

 

2.2.3

висуненням або відсутністю будь-якої вимоги про платіж до Позичальника чи будь-якої іншої Особи;

 

 

2.2.4

примусовим виконанням або відсутністю примусового виконання будь-якого Фінансового документа, Документа по проекту, цієї Гарантійної угоди чи будь-якого Забезпечення або іншої гарантії;

 

 

2.2.5

прийняттям, зміною, поновленням, існуванням або скасуванням, або відмовою чи небажанням корегувати, прийняти або примушувати застосовувати будь-яке чи іншу гарантію;

 

 

2.2.6

Ліквідацією Позичальника чи будь-якої іншої особи, чи будь-яким заходом, ужитим для такої Ліквідації;

 

 

2.2.7

незаконністю, недійсністю або неможливістю примусового виконання чи вадою будь-якого положення цієї Гарантійної угоди, будь-якого Фінансового документа чи будь-якого Забезпечення або іншої гарантії, чи будь-якого зобов'язання будь-якої зі сторін за цією Гарантійною угодою або у зв'язку з нею, будь-яким Фінансовим документом, Документом по проекту чи будь-яким Забезпеченням або іншою гарантією; чи

 

 

2.2.8

будь-яку нездатність або відсутність повноважень, органу чи юридичної особи або розірвання або будь-які зміни в правовій природі, статусі, праві власності Позичальника або контролі над ним, за його діяльністю чи над будь-яким його Майном чи будь-якої Особи.

 

2.3

Продовження зобов'язань Гаранта. Зобов'язання Гаранта за цією Гарантійною угодою є та залишатимуться повною мірою чинними як безперервне забезпечення доти, доки не залишиться жодної суми, яка повинна бути надана в позику за будь-якими Документами про надання позики, й доки Кредитор не отримає безповоротно чи не стягне всіх коштів, що підлягають сплаті за Документами про надання позики. Крім того, ці зобов'язання Гаранта є додатковими до будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії, яка може існувати будь-коли на користь будь-якої Особи, чи то з боку Гаранта, чи то в інший спосіб, не замінюючи їх, та можуть бути виконані без попереднього використання права регресу до Позичальника, будь-якої іншої Особи, будь-якого Забезпечення чи будь-якої іншої гарантії. Гарант безповоротно відмовляється від права на всі повідомлення та від будь-яких вимог (крім тих, що вимагає Стаття 2.1(Гарантія)).

 

2.4

Здійснення прав Гаранта. Доти, доки будь-який платіж, що за Документами про надання позики повинен бути здійснений на користь Кредитора, не здійснений Позичальником або Гарантом і залишається належним до сплати Кредитору,

 

 

2.4.1

будь-яке право Гаранта з причини виконання будь-якого з його зобов'язань за цією Гарантійною угодою, на відшкодування з боку Позичальника, на підтвердження будь-якого зобов'язання під час Ліквідації Позичальника, використати будь-яке право, направлене проти Позичальника чи на використання або запровадження будь-якого Забезпечення чи іншої гарантії повинно (виключно) здійснюватися та запроваджуватися лише в такий спосіб та на таких умовах, яких може вимагати Кредитор, та

 

 

2.4.2

будь-яка сума, отримана або стягнена Гарантом (а) у результаті будь-якого здійснення будь-якого такого права або (b) під час Ліквідації Позичальника, зберігається для Кредитора та негайно сплачується Кредитору.

 

2.5

Анулювання Платежів. Гарант на вимогу Кредитора відшкодовує Кредитору будь-які кошти або інші витрати, збитки, видатки чи зобов'язання (у тому числі будь-якої суми, що підлягає сплаті будь-якому з Контрагентів), яких зазнав Кредитор унаслідок висунення до нього з будь-яких причин (у тому числі без обмежень будь-якого банкрутства, неплатоспроможності, Ліквідації чи будь-якого подібного положення законодавства будь-якої юрисдикції) вимоги про повне або часткове відшкодування будь-якої суми, отриманої або стягненої ним у зв'язку з будь-якою сумою, що підлягає сплаті Позичальником за будь-якими Документами про надання позики, та повинен у будь-якому разі сплатити на вимогу Кредитора суму коштів, відшкодовану ним у такий спосіб.

 

2.6

Відшкодування. Як з окремими, самостійними та альтернативними умовами Договору Гарант безумовно та безповоротно погоджується

 

 

2.6.1

з тим, що будь-яка сума, яка, хоча й визначена як така, що підлягає сплаті Позичальником за будь-якими Документами про надання позики, з будь-якої причини (яка існує чи не існує зараз, відома чи не відома будь-якій стороні будь-якого з Документів про надання позики або така, що стане відомою такій стороні) не може бути стягнута з Гаранта на підставі гарантії, підлягає, однак, стягненню з нього, ніби він є єдиним основним Позичальником, та сплачується ним Кредитору на вимогу;

 

 

2.6.2

на умовах основного, окремого зобов'язання відшкодовувати Кредитору будь-які збитки, зазнані ним унаслідок того, що будь-яка сума, визначена згідно з будь-якими Документами про надання позики як така, що підлягає сплаті Позичальником, чи будь-яке зобов'язання, визначене згідно з будь-якими Документами про надання позики як таке, що повинно бути виконане Позичальником, відповідно не була сплачена чи не було виконане до такого часу, у такий строк та по іншому в такий спосіб, які зазначено в будь-якому Документі про надання позики, або внаслідок того, що будь-яке зобов'язання Позичальника за будь-якими Документами про надання позики є або стає не дійсним, спірним, або неможливим до примусового виконання з будь-якої причини (яка існує чи не існує зараз, відома чи не відома будь-якій стороні будь-якого з Документів про надання позики або така, що стане відомою такій стороні), коли сума такого збитку стосовно платіжних зобов'язань є сумою, визначеною як така, що підлягає сплаті Позичальником стосовно відповідної суми коштів;

 

 

2.6.3

що Гарант, за винятком позовів до фізичних осіб про відшкодування збитків або тілесних ушкоджень, що є результатом їхніх умисних дій, безповоротно гарантує, що він повністю й ефективно звільняє Кредитора, його працівникам, агентів і субпідрядників як упродовж строку Угоди про надання позики та цієї Гарантійної угоди, так і після його закінчення від будь-яких і всіх судових позовів, претензій, збитків, грошових зобов'язань, витрат або компенсації за збитки, чи то в Україні, чи за її межами у зв'язку з реалізацією Загального проекту чи будівництвом, монтажем, експлуатацією або технічним обслуговуванням Енергоблоків настільки, наскільки такі судові позови, претензії, збитки, грошові зобов'язання, витрати або компенсації за збитки, пов'язані з ядерним інцидентом (як цей термін тлумачиться у Віденській конвенції) на Енергоблоках; та

 

 

2.6.4

що він сплатить суму, рівну сумі будь-яких збитків, компенсації за збитки, грошових зобов'язань, витрат, видатків та виплат (у тому числі судові рішення, постанови, пеню, штрафи, судові витрати, гонорари консультантів, платню інженерів та інші види професійної платні), сплачених або зазнаних Кредитором у зв'язку з Позичальником чи будь-яким з Документів про надання позики, чи будь-якою Позикою, які стосуються захисту Навколишнього середовища, відновлення його стану та (або) відшкодування за нанесену йому шкоду, у тому числі - без обмеження цим переліком - таке:

 

 

 

(i)

будь-яке відновлення будь-яких радіоактивно забруднених земель або вод;

 

 

 

(ii)

будь-яке недотримання будь-яких законів, ліцензій, погоджень, дозволів або повідомлень, які стосуються захисту Навколишнього середовища, відновлення його стану та (або) відшкодування за заподіяну йому шкоду;

 

 

 

(iii)

будь-які роботи або вдосконалення, які здійснюються з метою виконання або подальшого дотримання будь-яких законів, ліцензій, погоджень, дозволів чи повідомлень або виконання яких вимагає Урядове Агентство чи регулятивний орган; та

 

 

 

(iv)

такі, що відбуваються, чи будь-який фактичний або можливий викид, розлив, витікання, стік або виділення Небезпечної речовини на будь-яке майно або землю, від або всередину них, які перебувають у власності, оренді Позичальника, або зайняті ним, або стосовно яких він має право господарського управління або аналогічне йому право.

 

 

 

З метою уникнення сумніву: усі збитки, витрати й інші затрати, яких зазнав Кредитор або Позичальник у результаті заходів, ужитих Кредитором або Позичальником для недопущення, припинення, відновлення, обмеження або зменшення будь-яких збитків, витрат, компенсації за збитки, грошових зобов'язань, витрат, видатків та затрат, які зазначено в цій Статті 2.6 (Відшкодування), підлягають відшкодуванню Кредитором за рахунок Гаранта.

 

2.7

Міжнародний договір. Сторони цієї Гарантійної угоди безповоротно погоджуються, що ця Гарантійна угода є "Міжнародним договором" відповідно до Статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року за N 1906-IV.

3

Заяви та запевнення

 

Гарант надає Кредитору й на його користь такі заяви та запевнення:

 

3.1

Повноваження. Гарант має повноваження укласти цю Гарантійну угоду, здійснювати свої права та виконувати свої зобов'язання за нею.

 

3.2

Дозвіл та погодження. Усі заходи, умови та речі, відповідного вживання, виконання та здійснення яких (у тому числі одержання всіх Погоджень стосовно Фінансування та Погоджень стосовно Проекту) вимагають Конституція та закони України для того, щоб:

 

 

3.2.1

дати Гаранту можливість законно укласти цю Гарантійну угоду, здійснювати свої права та виконувати свої зобов'язання за нею;

 

 

3.2.2

забезпечити чинність, законну обов'язковість та можливість примусового виконання цих зобов'язань;

 

 

3.2.3

забезпечити таке становище, при якому ці зобов'язання ранжуються й у всі часи будуть ранжуватися принаймні рівно та домірно з усіх поглядів з усією його іншою незабезпеченою та несубординованою Заборгованістю;

 

 

3.2.4

забезпечити можливість прийняття цієї Гарантійної угоди як доказу в Європейських Судах, у судах України та Англії, а також перед арбітражем; та

 

 

3.2.5

дати Кредитору можливість вимагати від Гаранта належні до сплати суми без змушення Кредитора до вживання будь-яких заходів проти Позичальника,

 

 

були відповідно вжиті, виконані та здійснені, і немає необхідності отримувати будь-які Погодження стосовно Фінансування та Погодження стосовно Проекту чи вживати будь-яких подальших заходів (з боку Гаранта чи інакше) для того, щоб забезпечити виконання того, що викладено у статтях з 3.2.1 до 3.2.5 включно.

 

3.3

Податки

 

 

3.3.1

Державна податкова адміністрація та всі Урядові агентства України визнають Кредитора як міжнародну організацію, що звільнена від оподаткування в Україні, та жодні прибуткові податки й податки, подібні до тих, про які йдеться в статті 5.1 (Платежі мають бути вільними і ясними), не можна накладати або стягувати стосовно будь-яких платежів, здійснюваних Позичальником або Гарантом на користь Кредитора згідно з Відповідними документами.

 

 

3.3.2

Не існує Податків, які б підлягали сплаті чи які можна було б стягувати або накладати у зв'язку з оформленням, формальним врученням, примусовим виконанням або прийняттям як доказу будь-якого Відповідного документа, у зв'язку з будь-якою операцією, яка згадується чи передбачена ним, або стосовно будь-яких платежів Позичальника або Гаранта Кредитору за Документом про надання позики.

 

3.4

Непорушення тощо. Укладення Гарантом цієї Гарантійної угоди та (або) виконання ним своїх зобов'язань за нею не порушує, не буде порушувати або виходити за межі кредитоспроможності або інших повноважень чи обмежень, наданих чи накладених:

 

 

3.4.1

Конституцією чи будь-яким законом, суб'єктом підпорядкування якого він є, у тому числі - без обмеження цим переліком - будь-якого бюджетного або іншого законодавчого, регулятивного або законодавчого обмеження будь-якого виду; чи

 

 

3.4.2

будь-якою угодою, стороною якої він є або яка є зобов'язувальною стосовно його Майна.

 

3.5

Обов'язковість зобов'язань. Зобов'язання Гаранта за цією Гарантійною угодою є дійсними, юридично обов'язковими й такими, що можуть бути виконані примусово, і їм завжди присвоюється категорія, принаймні рівна та домірна з усіх поглядів з усією його іншою незабезпеченою та несубординованою Заборгованістю, та відмова Гаранта від будь-яких прав імунітету, яку містить Стаття 11.9 (Відмова від імунітету) цієї Гарантійної угоди, є дійсною, дієвою та безвідклично обов'язковою стосовно Гаранта й Майна, до якого застосовується Стаття 11.9 (Відмова від імунітету).

 

3.6

Відсутність невиконання зобов'язань. Жодного Випадку невиконання зобов'язань або Потенційного випадку невиконання зобов'язань не сталося або не станеться внаслідок отримання будь-якої Позики, іншої, ніж будь-яка, від якої відмовилися відповідно до Статті 25 (Засоби правового захисту, відмови, поправки та погодження) Угоди про надання позики.

 

3.7

Наявне Забезпечення. Не існує жодного Забезпечення стосовно Загального проекту або теперішнього чи майбутнього Майна Позичальника, за винятком дозволеного Статтею 18.2 (Відмова від застави) Угоди про надання позики, та не існує жодного Забезпечення стосовно Майна Гаранта, за винятком дозволеного в наведеній нижче Статті 4.1.5.

 

3.8

Конфіденційність. Жодна інформація, яка була надана або надається Кредитору Позичальником чи Гарантом за Документами про надання позики, не є будь-яким чином таємною або конфіденційною, і всю таку інформацію можна розголошувати третім сторонам, без будь-якої відповідальності Кредитора.

Незважаючи на викладене вище, Позичальник може конкретно давати Кредитору вказівки зберігати конфіденційність певної інформації, врученої Кредитору. Однак зобов'язання зберігати конфіденційність не застосовується, коли:

 

 

(i)

така інформація є або стає загальнодоступною іншим чином, а не з вини або не через дію з боку Кредитора;

 

 

(ii)

розголошення є необхідним чи бажаним для дотримання або збереження прав Кредитора у зв'язку з будь-якими процесуальними діями, які можуть бути зумовлені Документами про надання позики або загроза виникнення яких може з'явитись у зв'язку з Документами про надання позики; або

 

 

(iii)

розголошення вимагається законом або судовим рішенням чи будь-яким урядовим або регулятивним Урядовим Агентством або органом.

 

3.9

Заяви та запевнення Позичальника. Кожна із заяв та кожне із запевнень Позичальника, які наведено в Статті 16 (Заяви та запевнення) Угоди про надання позики, є правильними.

 

3.10

Суттєві несприятливі зміни. Жодного суттєвого несприятливого впливу у фінансовому стані та операціях Позичальника або у фінансовому стані Гаранта, починаючи з дати укладення цього документа, не відбулося.

 

3.11

Участь громадськості. Гарант і Позичальник виконали всі вимоги Природоохоронного та соціального законодавства, у тому числі - без обмеження цим - усі закони, пов'язані з проведенням консультацій з громадськістю та (або) за її участю.

 

3.12

Документи про надання позики. Гарант брав участь у переговорах стосовно Документів про надання позики й стосовно будь-яких змін до них, повністю ознайомлений з їхніми умовами та отримав належним чином оформлений примірник кожного Документа про надання позики та всіх змін до нього.

 

3.13

Примусове виконання. Кредитор має право на примусове виконання будь-якого рішення суду чи арбітражного суду, отриманого ним стосовно Позичальника або Гаранта відповідно до умов Угоди про надання позики та (або) цієї Гарантійної угоди в Україні, і таке рішення суду чи арбітражного суду не може бути заперечене на підставі того, що положення чи примусове застосування такого рішення суду або арбітражного суду чи будь-яких положень Документів про надання позики суперечать державній політиці, чи з якоїсь іншої причини.

 

3.14

Реєстрація. Реєстрація Документів про надання позики (крім Угоди про надання позики) в Національному банку України або в іншому регулятивному органі не вимагається.

 

3.15

Регулятивне законодавство. Вибір англійського права як регулятивного законодавства цієї Гарантійної угоди є чинним вибором регулятивного права, що визнається судами України й може бути примусово здійснене на території України.

 

3.16

Управління енергоблоками. Позичальник має таке право на використання та господарське управління Енергоблоками, як воно передбачене законами України, що застосовуються до підприємств, які перебувають у державній власності.

 

3.17

Повторення. Кожна із заяв та кожне із запевнень, які містить Стаття 3 (Заяви та запевнення) цієї Гарантійної угоди, будуть правильними й виконуватимуться доти, доки будь-яка сума залишатиметься ненаданою в позику або такою, що підлягає сплаті за будь-яким Документом про надання позики, так, ніби вони є повтореними шляхом посилання на обставини, які існуватимуть на той час.

4

Зобов'язання

 

4.1

Гарант зобов'язується перед Кредитором, що доти, доки будь-яка сума залишається ненаданою в позику або такою, що підлягає сплаті за Документами про надання позики:

 

 

4.1.1

Ранжування зобов'язань. Його платіжні зобов'язання за цією Гарантійною угодою завжди ранжовані й завжди будуть ранжовані принаймні рівно та домірно з усіх поглядів до всієї іншої його незабезпеченої та несубординованої Заборгованості.

 

 

4.1.2

Заборгованість за Позиченими коштами. Будь-яка Заборгованість Позичальника за Позиченими коштами, крім заборгованості перед Кредитором та перед Європейським банком реконструкції та розвитку за Документами про надання позики, або за будь-якими сумами заборгованості Позичальника перед Гарантом унаслідок здійснення Гарантом платежу відповідно до цієї Гарантійної угоди повністю субординується платіжним зобов'язанням Позичальника за Документами про надання позики в прийнятній для Кредитора формі, причому така Заборгованість не сплачується до повернення та повної сплати всіх сум, які сплачуються за Документами про надання позики (або готівковим платежем, або зарахуванням Майна за таку Заборгованість, або в інший спосіб), без згоди Кредитора.

 

 

4.1.3

Відсутність відмови. Він не буде вимагати призупинити чи відмовитися від виконання Загального Проекту або Робіт чи експлуатації будь-якого Енергоблока та не дозволить Позичальнику зробити це або повністю чи в значному обсязі припинити виконання Робіт, якщо таке призупинення або відмова від виконання не вимагаються для цілей ядерної безпеки. Якщо таке призупинення або відмова від виконання вимагаються для цілей ядерної безпеки, то тривалість такого призупинення чи відмови від виконання обмежуються часом, необхідним для забезпечення безпеки відповідної АЕС, і тим, наскільки враженою є відповідна АЕС або її частина.

 

 

4.1.4

Випадки невиконання зобов'язань. Він повідомить Кредитора про настання будь-якого Випадку невиконання зобов'язань або про Потенційний випадок невиконання зобов'язань (та про будь-який захід, ужитий або запропонований для вживання з метою виправлення такого випадку) негайно після отримання інформації про це.

 

 

4.1.5

Відсутність застави. Гарант зобов'язується забезпечити відсутність будь-якої пріоритетності для заборгованості Гаранта або будь-якого Урядового агенства перед Кредитами при виділенні, реалізації або розподілі інвалютних коштів, що є в розпорядженні або під контролем, або в інтересах Гаранта. При створенні будь-якого забезпечення на будь-які активи Гаранта або будь-якого Урядового агенства як забезпечення будь-якої заборгованості, яке приведе або може привести до виникнення пріоритету у кредитора такої заборгованості при виділенні, реалізації або розподілі інвалютних коштів, таке Забезпечення повинне, якщо Кредитором не узгоджене інше, в силу самого факту (ipso facto) і без витрат для Кредитора, рівною і пропорційною мірою слугувати забезпеченням основної суми, відсотка і Зборів за Кредитами, і Гарант, створюючи або дозволяючи створення такого Забезпечення, повинен надати, або в разі дозволу або створення подібного Забезпечення будь-яким Урядовим Агентством, Гарант повинен забезпечити те, що відповідне Урядове Агентство робить, відображає положення на цей рахунок; за умови, проте, що в разі, якщо в силу будь-якої конституційної або іншої правової причини таке положення не може бути включене стосовно будь-якого Забезпечення, створеного стосовно Активів будь-якого з його або будь-якого Урядового агенства територіально-адміністративних підрозділів, Гарант повинен негайно і без витрат для Кредитора забезпечити основну суму Кредиту, відсотки, пеню і збори за Кредитом еквівалентним Забезпеченню на інші активи Гаранта або будь-якого Урядового агентства, задовільні для Банку.

 

 

4.1.6

Судовий процес. Він негайно надасть Кредитору подробиці будь-якого відомого Гаранту суттєвого судового, арбітражного або адміністративного процесу (у тому числі - без обмеження цим - будь-якого Спеціального обмеження) стосовно Гаранта або його Майна чи будь-якого Урядового Агентства або Позичальника, чи такого процесу, який міг би зробити заяви та запевнення, які містить Стаття 16.1.14 (Судовий процес) Угоди про надання позики, неправильними, якщо, за інформацією Позичальника, такий процес проходив, був призупинений або ним на дату укладення Угоди про надання позики.

 

 

4.1.7

Дотримання законів. Він забезпечить виконання Позичальником усіх його обов'язків та зобов'язань за всіма Застосовуваними законами та Директивами, які застосовуються до Позичальника, у тому числі Природоохоронним законодавством, соціальним законодавством та умов усіх Погоджень стосовно Фінансування та Погоджень стосовно Проекту, які стосуються Проекту, Робіт чи Енергоблоків.

 

 

4.1.8

Договір про енергетичне співтовариство: Він здійснить зміни, які він зобов'язаний зробити в результаті його приєднання до Договору про Енергетичне Співтовариство

 

 

4.1.9

Виконання зобов'язань. Він виконає всі зобов'язання Гаранта за Відповідними документами згідно з їхніми умовами.

 

 

4.1.10

Фінансування. Кожного разу, коли буде обґрунтована причина вважати, що коштів Позичальника буде не достатньо Позичальнику для виконання всіх його зобов'язань за Угодою про надання позики, він вживе прийнятних для Кредитора заходів, щоб негайно забезпечити Позичальника достатніми коштами для виконання його фінансових та інших зобов'язань за Угодою про надання позики.

 

 

4.1.11

Реалізація. Він (ні шляхом єдиної операції, ні шляхом здійснення низки взаємопов'язаних чи невзаємопов'язаних операцій, ні одноразово, ні протягом певного строку) не продасть, не передасть, не здасть в оренду, не передасть у концесію, не позичить та в інший спосіб не реалізує (ні безпосередньо, шляхом купівлі-продажу чи шляхом продажу з отриманням назад в оренду, ні в інший спосіб) жодної частини його Майна, яке стосується або є необхідним для Проекту, Енергоблоків, чи такого майна, стосовно якого Позичальник має право застосування оперативного або господарського управління, а також не змінить, не зменшить і не вплине в інший спосіб на право оперативного або господарського управління таким Майном, що ним користується Позичальник, без попередньої письмової згоди Кредитора.

 

 

4.1.12

Стрес-тести. Він забезпечить Позичальнику можливість здійснювати заходи, пов'язані зі стрес-тестами, зокрема ті, які включені в Експертну оцінку стрес-тестів ЄС з експертним звітом по Україні, відповідно до Національного плану дій та графіком, погодженим з ДКЯРУ.

 

 

4.1.13

Відповідальність за ядерні інциденти. Він продовжить забезпечувати становище, при якому вища межа відповідальності Позичальника як оператора будь-якої АЕС за ядерні інциденти щонайменше дорівнюватиме 150000000 СПЗ (сто п'ятдесят мільйонів Спеціальних прав запозичення).1

 

 

 

____________
1 Для подальшого обговорення в контексті пункту 4.1.13.

 

 

4.1.14

Розподіл Майна. Він забезпечить становище, при якому будь-коли Позичальник не матиме юридичного або фактичного права власності чи оперативного або господарського права управління Чорнобильською АЕС, при цьому таке право буде закріплене за окремою юридичною особою, стосовно якої Позичальник не має економічних або юридичних інтересів.

 

 

4.1.15

Фонд Виведення з Експлуатації. Він (i) забезпечить та підтримуватиме Фонд Виведення з Експлуатації, який повинен бути створеним, керованим, використовуваним та повністю фінансованим відповідно до законодавства щодо створення та функціонування Фонду виведення з експлуатації та (ii) забезпечить, що Позичальник робить регулярні щомісячні внески в такий фонд, щоб забезпечити наявність достатніх фінансових ресурсів для безпечного виведення з експлуатації до того часу, як відповідні ядерні установки будуть закриті.

 

 

4.1.16

Національний Орган Виведення з Експлуатації. Він

(i) встановить та призначить Національний Орган з Виведення з Експлуатації у формі, яка задовольнить Кредитора.

(ii) забезпечить, що

(a) Національний Орган з Виведення з Експлуатації розглядає

(I) щорічно фінансові ресурси, зібрані в фонд виведення з експлуатації, а також

(II) періодично, не рідше одного разу на три роки, плани і кошториси видатків на виведення з експлуатації, відповідно до кращої міжнародної практики, як описано в ISDC

(b) будь-які невідповідності між кошторисом витрат і ресурсами, зібраними у фонд виведення з експлуатації, розглядаються в належні терміни, і

(c) Національний орган з виведення з експлуатації залишається незалежним у питаннях внесків до Фонду Виведення з Експлуатації і здатним надавати експертні висновки щодо вартості виведення з експлуатації, та

(d) Національний орган зняття з експлуатації здійснює контроль та оцінку внесків до та використання коштів Фонду зняття з експлуатації з метою забезпечення цільового використання внесених коштів та відповідно до Застосовного Законодавства.

 

 

4.1.17

Фонд поводження з відпрацьованим ядерним паливом: Він забезпечить та підтримуватиме Фонд поводження з відпрацьованим ядерним паливом, який повинен бути створеним, керованим, використовуваним та повністю фінансованим відповідно до законодавства щодо створення та функціонування Фонду поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

 

 

4.1.18

Національна політика та рамки по роботі з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. Він забезпечить, впровадить і підтримуватиме Національну політику і плани поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, який (a) встановлює задачі з безпечного та відповідального поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, (b) розподіляє пов'язані с цим сфери відповідальності, та (c) забезпечує координацію між відповідними компетентними органами та (d) забезпечує, щоб відповідні фінансові ресурси були доступні, коли це необхідно для роботи з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, враховуючи відповідальність генераторів відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів відповідно до принципів і положень Спільної Конвенції, включаючи, без обмеження, положення статті 22.

 

 

4.1.19

Національні програми поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Він створює і постійно підтримує Національні програми поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.

 

 

4.1.20

Національні рамки з ядерної безпеки: Він забезпечить, впровадить і підтримуватиме національні рамки з ядерної безпеки.

 

 

4.1.21

Відповідальність Позичальника (як оператора): Він забезпечить постійно, що

(i) основна відповідальність за ядерну безпеку ядерної установки покладається на Позичальника. Ця відповідальність не може бути делегована;

(ii) національні рамки з ядерної безпеки, що існуватимуть, вимагають від Позичальника, під контролем ДКЯРУ, регулярної оцінки та перевірки, і постійного покращення, наскільки це розумно можливо досягти, безпеки своїх ядерних установок систематично та таким чином, що піддається перевірці;

Оцінка повинна включати перевірку того, що вживаються заходи для запобігання аварій та пом'якшення наслідків аварій, включаючи перевірку фізичних бар'єрів і адміністративних процедур захисту Позичальника, які повинні спрацьовувати до опромінення працівників і населення в цілому іонізуючим випромінюванням;

(iii) національні рамки з ядерної безпеки, що існуватимуть, вимагають від Позичальника розробити та впровадити системи управління, які надають належний пріоритет ядерній безпеці та які регулярно перевіряються ДКЯРУ;

(iv) національні рамки з ядерної безпеки, що існуватимуть, вимагають від Позичальника забезпечувати і підтримувати адекватні фінансові та людські ресурси для виконання своїх зобов'язань стосовно ядерної безпеки ядерних установок.

 

 

4.1.22

Навчання та тренування: Він забезпечить, що встановлені національні рамки з ядерної безпеки вимагають організації навчання і тренування співробітників усіх сторін, що мають обов'язки, пов'язані з ядерною безпекою ядерних установок, з метою збереження та подальшого розвитку знань і навичок в галузі ядерної безпеки.

 

 

4.1.23

Прозорість. Він забезпечить, що інформація щодо регулювання ядерної безпеки доступна для працівників та широкої громадськості. Це зобов'язання включає в себе забезпечення того, що компетентний регулюючий орган інформує громадськість в межах своєї компетенції. Інформація повинна бути доступна для громадськості відповідно до національного законодавства і міжнародних зобов'язань, за умови, що це не поставить під загрозу інші інтереси, такі як, зокрема, безпеку, сформульовану в національному законодавстві або міжнародних зобов'язаннях.

 

 

4.1.24

Дані екологічного моніторингу.

Після письмового запрошення Гаранта відповідною юридичною особою ЄС, Гарант, разом з будь-яким відповідним Урядовим агентством, повинні використовувати розумні зусилля, щоб погодити її положення якомога швидше після дати цієї Гарантійної угоди, на якій Гарант і/або будь-яке Урядове агентство повинні вступити до Європейської Радіологічної Платформи Обміну Даними та надавати дані відповідно до умов цієї угоди.

 

 

4.1.25

Український Центральний Оборотний Рахунок. Він забезпечить прозорість і справедливість платежів з Українського Центрального Оборотного Рахунку і забезпечить необмежений доступ Кредитора до всієї інформації і статистичних даних по відношенню до Позичальника, пов'язаних з Українським Центральним Оборотним Рахунком.

 

 

4.1.26

Борги державних компаній. Він підтримуватиме та заохочуватиме державні компанії, щоб погасити будь-які заборгованості перед Позичальником протягом певного періоду і не допустити появи додаткових боргів.

 

 

4.1.27

Відсутність податків на іноземних консультантів. Він не накладатиме ніяких прямих або непрямих податків щодо іноземних консультантів, які працюють на Кредитора або співфінансуючу організацію або Позичальника для реалізації проекту і фінансуються за рахунок коштів позики.

 

 

4.1.28

Відсутність судових позовів. Він не вдаватиметеся до будь-яких судових позовів, арештів або накладення арешту на будь-які Витратні Рахунки чи Резервні рахунки з обслуговування боргу.

 

 

4.1.29

Відшкодування. На вимогу Гарант здійснює відшкодування Кредитору будь-якого фінансування або інших витрат, втрат, затрат або зобов'язань, які він поніс або яких зазнав у результаті будь-яких подій, зазначених у Статті 21 (Відшкодування) Угоди про надання позики, та, зокрема - без обмеження цим, - у зв'язку з будь-яким порушенням або потенційним порушенням Природоохоронного та соціального законодавства або відповідальністю (цивільною або кримінальною) за таким законодавством чи будь-якою відповідальністю з боку Кредитора стосовно будь-якої ядерної відповідальності, у тому числі санітарної обробки, очищення, дезактивації, ремонту або іншої нейтралізуючої дії, у кожному разі таких, що виникають унаслідок або у зв'язку з бізнесом або Майном Позичальника та (або) (на додаток до подій, викладених у Статті 21 (Відшкодування) Угоди про надання позики) Гаранта чи будь-якого Урядового агентства або стосовно Енергоблоків чи Загального проекту.

 

 

4.1.30

Співробітництво та інформація. Він повністю співробітничає для забезпечення дотримання цілей, для яких надається кожна Позика, та:

 

 

 

(i)

він буде час від часу на вимогу Кредитора або Позичальника обмінюватися думками стосовно ходу виконання Робіт, цілей, для яких надано Позику, та виконання їхніх відповідних зобов'язань за Документами про надання позики, та буде надавати Кредитору й Позичальнику всю таку інформацію, яка стосується зазначеного вище та яка обґрунтовано запитується;

 

 

 

(ii)

він негайно повідомить Кредитору й Позичальнику про будь-яку умову, що заважає або очікується, що вона буде заважати реалізації положень, зазначених у наведеному вище підпункті "і"; та

 

 

 

(iii)

він не вживає жодних заходів або не дозволяє будь-якому Урядовому агентству вживати будь-яких заходів, які б запобігали або заважали виконанню проекту або ефективній експлуатації енергоблоків чи виконанню зобов'язань Позичальника за Угодою про надання позики.

 

 

 

(iv)

Він забезпечить співпрацю між ДКЯРУ та призначеним радником з ядерної безпеки в ході реалізації проекту і дозволить Кредитору, всім відповідним консультантам, в тому числі КІК, і консультанту ГУП, (і їх представникам) або представникам Європейського суду аудиторів розслідувати і перевіряти по відношеню до Проекту (i) технічні дані, рахунки, записи та інші дані щодо блоків та відношення до загального Проекту і знімати копії будь-яких з них, і (ii) енергоблоки та інші відповідні об'єкти, до яких відповідні консультанти мають договірні права доступу за умови, що в будь-якому випадку представники Рахунковою палатою Європейського Союзу, має право на розслідування і перевірити енергоблоків відповідно до пункту 4.1.30.

 

 

4.1.31

Статус Кредитора. Він забезпечить таке становище, при якому Кредитор увесь час матиме однакову правоздатність, імунітети й привілеї, які зазвичай має багатостороння або міжнародна фінансова організація.

 

 

4.1.32

Реструктуризація. Він не буде проводити реструктуризацію або звертатися з проханням про реструктуризацію будь-якої Заборгованості за Фінансовими Документами чи будь-якої Заборгованості перед ЄС.

 

 

4.1.33

Власність. Він гарантує, що Гарант увесь час є та залишатиметься 100-відсотковим власником Позичальника, а також що Гарант повністю контролює та буде контролювати Позичальника, крім тих випадків, в яких Кредитор дає свою попередню письмову згоду.

 

 

4.1.34

Конвенції. Він:

 

 

 

(i)

залишиться зобов'язаним за Віденською конвенцією та Спільним протоколом від 21 вересня 1988 року та Конвенцією про ядерну безпеку, ухвалену дипломатичною конференцією, скликаною Міжнародним агентством з атомної енергії 17 червня 1994 року та відкритою для підписання 20 вересня 1994 року;

 

 

 

(ii)

зобов'язується, коли це буде доречним, вжити необхідних заходів, щоб взяти на себе зобов'язання за Протоколом 1997 року та Конвенцією про додаткову компенсацію за ядерну шкоду.

 

 

4.1.35

Незалежність Регулятивних органів. Він забезпечить прийняття, збереження та впровадження правил, які прийнятні для Кредитора і які передбачають діяльність незалежних регулятивних органів у галузі енергетики, причому такі правила повинні включати - без обмеження цим - процедури встановлення та регулювання цін на електроенергію, збору платежів за тарифами та потоків платежів.

 

 

4.1.36

Договори, конвенції ЄС, тощо. Він буде дотримуватися з усіх поглядів умов будь-яких договорів, конвенцій та будь-яких інших угод між ЄС та Україною, та буде виконувати свої зобов'язання за ними.

 

 

4.1.37

Дата завершення робіт. Він забезпечить, що Дата завершення робіт по Проекту відбудеться 31 грудня 2017 року, чи до цієї дати, якщо тільки Кредитор не погодив інше.

 

 

4.1.38

Незалежність ДКЯРУ. Він забезпечить

(i) в усі часи збереження незалежності ДКЯРУ та своє утримання від втручання в його діяльність і процеси прийняття ним рішень,

(ii) ДКЯРУ функціонально відокремлений від будь-якої іншої організації або органу, що займається питаннями заохочення або використання ядерної енергії, включаючи виробництво електроенергії, з метою забезпечення ефективної незалежності від надмірного впливу в своїх регулюючих процесах прийняття рішень,

(iii) ДКЯРУ має юридичні повноваження, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання своїх зобов'язань з приділенням належної уваги безпеці. Це включає повноваження і ресурси для того, аби:

(a) вимагати від ліцензіата відповідності національним вимогам з ядерної безпеки та умовам відповідних ліцензій;

(b) вимагати продемонструвати цю відповідність;

(c) перевірити відповідність шляхом регуляторної оцінки та інспекції, а також

(d) здійснити регуляторні примусові заходи, включаючи призупинення експлуатації ядерних установок відповідно до умов, визначених Національними Рамками з ядерної безпеки.

 

 

4.1.39

Тариф на електроенергію. Він забезпечить, щоб НКРЕ в будь-який час підтримував тарифи Позичальника на рівні, достатньому, щоб Позичальник міг виконати всі свої зобов'язання своєчасно, що випливають з Кредитної Угоди, а також дотримуватися фінансових зобов'язань, викладені в Кредитній Угоді, у будь-якому випадку, без субсидій з державного бюджету.

 

 

4.1.40

Спеціальні обмеження. Він забезпечує ненакладення зараз і в майбутньому будь-яких спеціальних обмежень будь-яким іншим Урядовим агентством.

 

 

4.1.41

Відносини з Міжнародним валютним фондом. Він докладає належних зусиль для підтримання стабільних і хороших відносин з Міжнародним валютним фондом, забезпечивши, що він продовжує бути його членом і має право на використання загальних ресурсів МВФ.

 

 

4.1.42

Фінансові документи Європейського банку реконструкції та розвитку. Він виконає всі свої зобов'язання за Фінансовими документами Європейського банку реконструкції та розвитку та не доповнить або не змінить будь-якого Фінансового документа Європейського банку реконструкції та розвитку без попередньої письмової згоди Кредитора.

 

 

4.1.43

Акціонерний капітал. Гарант забезпечує таке становище, при якому Позичальник:

 

 

 

(i)

не буде купувати, зменшувати, скасовувати, погашати або викуповувати будь-яку частину свого акціонерного капіталу; або

 

 

 

(ii)

не буде реєструвати чи дозволяти реєструвати будь-яку передачу своїх акцій,

 

 

 

без попередньої письмової згоди Кредитора.

 

 

4.1.44

Додаткові дії. Він вживає всіх додаткових необхідних заходів або сприяє тому, щоб ці заходи були вжиті для забезпечення достатньої кількості коштів для завершення Проекту, включаючи, зокрема:

(i) щоб усі компетентні органи розглянули та, при необхідності, затвердили будь-які заяви, зроблені Позичальником для переоцінки своїх активів для того, щоб вони відображали справедливу ринкову вартість і встановили реалістичні виробничі витрати для розрахунку тарифів,

(ii) переглядає і коригує, в разі необхідності, його податкову та дивідендну політику щодо Позичальника та підпорядкування таких податків і дивідендів до виплати всіх грошових коштів за Кредитною Угодою та сплати всіх витрат, пов'язаних з використанням коштів Проекту,

(iii) дозволяє Позичальнику списувати дебіторську заборгованість, як в стандартній галузевій практиці і відповідно до українського законодавства.

 

4.2

Чорнобильська АЕС. Гарант бере на себе зобов'язання перед Кредитором утримувати Чорнобильську АЕС переконливо для Кредитора закритою та повністю її вивести з експлуатації згідно з українським законодавством, причому такі зобов'язання продовжать бути чинними після того, як жодна сума не залишиться непозиченою або такою, що підлягає сплаті, відповідно до Документів про надання позики, а також після припинення дії (прямого чи опосередкованого) Документів про надання позики (у тому числі цієї Гарантійної угоди).

5

Платежі

 

5.1

Платежі повинні здійснюватися вільно й без утримань. Усі суми, які підлягають сплаті Гарантом Кредитору за цією Гарантійною угодою, сплачуються (i) без будь-яких обмежень та умов, (ii) вільно й без (за винятком того, наскільки цього вимагає закон) відрахувань або утримань на сплату чи в рахунок будь-якого Податку, який накладається, стягується, збирається, утримується або сума якого визначається Україною чи в межах України, та (iii) без відрахувань або утримань (за винятком того, наскільки цього вимагає закон) в рахунок будь-якої іншої суми, чи шляхом взаємозаліку чи в інший спосіб.

 

5.2

Збільшення платежів

 

 

5.2.1

Якщо Гарант повинен будь-коли відрахувати або утримати будь-який Податок або іншу суму з будь-якої суми, яка сплачується або підлягає сплаті Гарантом, отримується або підлягає отриманню від нього за цією Гарантійною угодою, то така сума збільшується настільки, наскільки це є необхідним для того, щоб Кредитор отримав у встановлений строк і мав у своєму розпорядженні (без будь-яких зобов'язань) чисту суму, яка дорівнює тій, яку він отримав би й мав би у своєму розпорядженні, якби таке утримання або відрахування не було необхідним або не було зроблене.

 

 

5.2.2

Якщо Гарант повинен будь-коли сплатити будь-який Податок чи іншу суму на будь-яку суму, яка отримується чи може бути отримана Кредитором за цієї Гарантійною угодою (у тому числі на будь-яку суму, яка отримується чи може бути отримана відповідно до цієї Статті 5.2.2) або яку розраховано шляхом посилання на таку суму, то Гарант здійснює або забезпечує сплату такого Податку або іншої суми до того, як підлягатиме сплаті будь-який процент чи штраф, або якщо такий Податок чи будь-яка інша сума може бути сплачена й сплачується Кредитором, то Гарант на відповідну вимогу збільшує свої платежі Кредитору за цією Гарантійною угодою на таку суму, яка забезпечує повне відшкодування Кредитору такого Податку або іншої суми, яку сплатив або може сплатити Кредитор.

 

 

5.2.3

Протягом 30 днів після сплати будь-якої суми, з якої за законом необхідно здійснити відрахування або утримання, та протягом 30 днів після настання строку сплати будь-якого Податку або іншої суми, сплати яких вимагає викладена вище Стаття 5.2.2, Гарант надає Кредитору прийнятний для останнього доказ того, що таке відрахування, утримання або платіж та (якщо переказ є необхідним) переказ такої суми відповідному податковому або іншому органу були здійснені.

 

 

5.2.4

Як тільки Гарант дізнається про те, що будь-яке таке відрахування, утримання або платіж є необхідним (або про будь-яку зміну у будь-якій такій вимозі), він сповіщає про це Кредитора.

 

5.3

Звільнення від оподаткування

 

 

5.3.1

Гарант цим безповоротно надає всі необхідні Погодження Позичальнику та Гарант повинен здійснити всі платежі Кредитору відповідно до умов Фінансових документів без утримання Податку та з усіх інших поглядів виконувати відповідні зобов'язання за Фінансовими документами, у тому числі (але без обмеження твердження загального характеру) зобов'язання Позичальника за Статтею 10 Угоди про надання позики та зобов'язання Гаранта за викладеними вище Статтями 5.1 та 5.2. Гарант також забезпечує вчасне внесення усіх таких змін до та часткових скасувань Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та всіх інших Застосовних законів, які необхідні для того, щоб дати змогу Позичальнику й Гаранту виконувати всі такі зобов'язання, і також забезпечує збереження чинності таких змін і часткових скасувань до закінчення Періоду дії Механізму.

 

 

5.3.2

Гарант цим безповоротно звільняє Кредитора від усіх Податків, застосовних до сум, що сплачуються йому за будь-якими Документами про надання позики.

6

Спосіб Платежів

 

6.1

Порядок здійснення платежів. На кожну дату, коли будь-яка сума підлягає сплаті Гарантом, він надає таку суму Кредитору шляхом здійснення платежу у валюті, зазначеній у Статті 15.3 (Валюта платежів) Угоди про надання позики, такими коштами та в такий строк, щоб вони були на той час загально прийнятними для здійснення розрахунків у Місці платежу для міжнародних платежів у зазначеній валюті. Усі такі платежі здійснюються на такий рахунок у такому банку в такому Місці платежу, які зазначить Кредитор.

 

6.2

Порядок розподілу. Якщо сума, отримана Кредитором від Гаранта на будь-яку дату, є меншою від загальної суми, що в подальшому підлягає сплаті та (або) стає такою, що підлягає сплаті, за будь-яким з Документів про надання позики на зазначену дату, Кредитор використовує цю суму в порядку, передбаченому Статтею 15.5 (Порядок зарахування) Угоди про надання позики, а Гарант не має права керувати використанням Кредитором будь-яких сум, отриманих Кредитором від Гаранта за цією Гарантійною угодою.

7

Валютне відшкодування

 

 

Стосовно будь-якої суми, яка підлягає сплаті Позичальником за Угодою про надання позики чи у зв'язку з нею (але не за Фінансовим контрактом), євро є єдиною валютою для ведення рахунку та для сплати всіх сум, які підлягають сплаті Гарантом за цією Гарантійною угодою або у зв'язку з нею, у тому числі для відшкодування збитків.

8

Включення

 

 

Зазначені нижче положення Угоди про надання позики застосовуються (якщо це доцільно) до цієї Гарантійної угоди так, ніби їх було викладено в цій Гарантійній угоді, але так, щоб посилання у відповідних Статтях на Угоду про надання позики та (або) Фінансові контракти, а також на Позичальника (у будь-яких термінах) були відповідно посиланнями на цю Гарантійну угоду та на Гаранта: Статті: 2.2 (Мета), 7.1 (Обов'язкові), 15 (Платежі), 20 (Проценти, що нараховуються в разі невиконання зобов'язань), 21 (Відшкодування), 22 (Залік), 23 (Видатки та гербовий збір), 24 (Розрахунки та докази), 25 (Засоби правового захисту, відмови, поправки та погодження), 27 (Часткова нечинність), 28 (Характер прав та обов'язків) та 29 (Примірники).

9

Повідомлення

 

9.1

Адреси. Кожне повідомлення за цією Гарантійною угодою здійснюється факсом або іншим чином у письмовій формі. Кожне повідомлення або документ, що повинні бути доставлені будь-якій стороні цієї Угоди, надсилаються їй на номер факсу або адресу, із зазначенням адресата, якщо він є, які з плином часу визначаються такою стороною для цілей цієї Гарантійної угоди. Визначені Гарантом і Кредитором початкові номер факсу, адреса та зазначення адресата (якщо воно є) такі:

Для Гаранта:

Україна

Представлена Міністерством фінансів України

Київ, 01008

вул. Грушевського, 12/2

Факс: (380) 44 277 54 87 or (380) 44 425 90 26

До уваги: Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

Копія Кабінету Міністрів:

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008

Факс: (380-44) 253-82-43

До уваги: Управління фінансової політики та державних боргових зобов'язань

Для Кредитора:

Euroatom

Represented by the EuropeanCommission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

ECFIN L4

L-2920 Luxembourg

Fax No. (352) 4301 33459

Attention: Euratomloan to Energoatom

 

9.2

Ті, хто підписуються від імені Міністерства фінансів. Гарант підтверджує Кредитору, що особи, визначені Міністерством фінансів України як уповноважені підписувати будь-які повідомлення Кредитору (у тому числі підписувати Запит на отримання Коштів) від його імені, дійсно мають такі повноваження, і забезпечить надсилання в подальшому Міністерством фінансів письмових повідомлень Кредитору, якщо будь-які такі особи більше не матимуть таких повноважень.

 

9.3

Доставка. Будь-яке повідомлення з боку Гаранта є безповоротним. Будь-яке повідомлення, що здійснюється однією стороною іншій згідно з цією угодою, остаточно вважається таким, що його отримала інша сторона:

 

 

9.3.1

якщо його надіслано факсом між 09.00 та 17.00 (місцевого часу місця, до якого його надіслано) Робочого дня в такому місці, коли його надіслано, або, якщо його надіслано факсом у будь-який інший час, о 09.00 наступного Робочого дня в такому місці; або

 

 

9.3.2

у будь-якому іншому випадку - коли його залишено за адресою, зазначеною в Статті 9.1, або протягом 5 Робочих днів після відправлення його поштою на таку адресу (авіапоштою в разі відправлення до іншої країни) з оплатою поштових витрат.

 

9.4

Електронні повідомлення

9.4.1 Будь-який обмін інформацією між Сторонами відповідно до або у зв'язку з Фінансовими документами, може бути електронною поштою або іншими електронними засобами за умови, що Сторони погоджуються, що, якщо і доки не узгоджено інакше, це є прийнятою формою повідомлень, і якщо Сторони:

(i) повідомляють одна одну в письмовій формі про свої адреси електронної пошти та/або будь-яку іншу інформацію, необхідну для відправки і отримання інформації таким чином;

(ii) повідомляють одна одну про будь-які зміни в їх адресі або будь-яку іншу подібну інформацію не менше ніж за п'ять Робочих днів, та

(iii) підтверджуються факсом або листом після електронного повідомлення.

9.4.2 Будь-яке електронне повідомлення між Сторонами буде вважатись чинним тоді, коли фактично отримано та його можливо прочитати.

9.4.3 Будь-яке електронне повідомлення, яке чинне відповідно до пункту 9.4.2, після 17:00 в місці отримання, вважається чинним на наступний день.

 

9.5

Мова

 

 

9.5.1

Увесь обмін інформацією між сторонами здійснюється англійською мовою.

 

 

9.5.2

Будь-які документи й усі Відповідні документи повинні або виконуватись англійською мовою, або супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, підготованим за рахунок Гаранта або Позичальника. У разі суперечності, англійський текст має перевагу над будь-яким іншим текстом.

 

 

9.5.3

Ця Гарантія повина бути укладена виключно англійською мовою

10

Правонаступник та особи, яким поступаються правами та обов'язками

 

10.1

Ця Гарантійна угода накладає юридичні зобов'язання та набуває чинності на користь відповідних правонаступників й осіб, яким поступаються правами й обов'язками, її сторін, за винятком того, що Гарант не може без попередньої згоди Кредитора поступатися всіма своїми правами чи обов'язками за цією Гарантійною угодою чи будь-якою їхньою частиною або передавати їх в інший спосіб.

 

10.2

Кредитор може надати запропонованому правонаступнику чи будь-якій особі, яка пропонує укласти будь-яку угоду про передачу, участь або іншу угоду стосовно цієї Гарантійної угоди або Позики:

 

 

10.2.1

копію будь-якого Відповідного документа чи будь-якого іншого документа, переданого відповідно до цієї Гарантійної угоди чи будь-якого іншого Відповідного документа; і

 

 

10.2.2

будь-яку інформацію, яку Кредитор отримав згідно з будь-яким Відповідним документом або Позикою або у зв'язку з ними.

11

Регулятивне законодавство та юрисдикція

 

11.1

Регулятивне законодавство. Ця Гарантійна угода та будь-які неконтрактні забов'язаня, які з'являються у зв'язку з нею, регулюється законами Англії й тлумачиться відповідно до них.

 

11.2

Юрисдикція Європейських Судів. Гарант безповоротно погоджується з урахуванням Статей 11.3 (Юрисдикція англійських судів) та 11.5 (Арбітраж), з тим, що будь-який юридичний позов або процес, який випливає із цієї Гарантійної Угоди, включаючи юридичний позов або процес відносно дійсності або існування цієї Угоди та/або цієї Статті 11.2 ("Юрисдикція європейських судів") подається, у відповідності зі статтею 106 (а) Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії та статтею 272 Договору про функціонування Європейського Союзу до Суду першої інстанції Європейських співтовариств ("Загальний суд") із правом подання апеляції до Суду Європейських співтовариств ("СЄС") у відповідності зі Статтею 56 Протоколу про Статут Суду Європейського Союзу ("Процеси у європейських судах").

З урахуванням Статей 11.3 (Юрисдикція англійських судів) та 11.5 (Арбітраж), Загальний суд та СЄС, у кожному конкретному випадку, мають виняткову компетенцію вирішувати будь-який такий спір. Ухвала Загального суду або СЄС відповідно до цієї Статті 11.2 (Юрисдикція європейських судів) є зобов'язуючою для сторін та такою, що може бути примусово здійснена сторонами, за винятком тих випадків, коли СЄС тимчасово призупинить виконання будь-якої ухвали Загального суду в очікуванні апеляції Загального суду до СЄС.

 

11.3

Юрисдикція англійських судів: Незважаючи на Статтю 11.2 (Юрисдикція європейських судів), але відповідно до Статті 11.5 (Арбітраж), Кредитор має право, на свій власний та необмежений розсуд та на свою власну користь, вимагати передання будь-якого спору, котрий може виникнути за цією Угодою або у зв'язку з нею (включаючи без обмеження суперечки або розбіжності з приводу наявності, порушення, припинення або недійсності цієї Угоди та / або цього пункту 11.3) ("Юрисдикція англійських судів"), під юрисдикцію судів Англії ("Процеси у англійських судах"). Вищезгадане право може бути здійснене через подання письмового повідомлення, підписаного Кредитором та поданого Позичальникові. Жодна з умов цієї Статті 11.3 не є підкоренням Кредитора юрисдикції судів Англії за винятком випадків подання будь-якого відповідного повідомлення.

 

11.4

Інша компетентна юрисдикція. Ніщо в цій Статті 11 (Регулятивне законодавство та юрисдикція) не обмежує права Кредитора розпочати Процес проти Гаранта в будь-якому іншому суді компетентної юрисдикції, а початок Процесу в одній або кількох юрисдикціях не перешкоджає Кредитору розпочати Процес у будь-якій іншій юрисдикції чи то одночасно, чи не одночасно.

 

11.5

Арбітраж. Сторони також безвідклично погоджуються, що будь-який спір або будь-які суперечки будь-якого роду, які можуть виникнути за цією Угодою або у зв'язку із нею (включаючи без обмеження суперечки або розбіжності з приводу наявності, порушення, припинення або недійсності цієї Угоди та / або цього пункту 11.5) (кожне з них надалі "Спір") може, незважаючи на Статтю 11.2 (Юрисдикція європейських судів) та Статтю 11.3 (Юрисдикція англійських судів), на винятковий вибір Кредитора (незалежно від природи Спору), бути переданий на розгляд та вирішення шляхом арбітражу відповідно до Правил, комісією із трьох арбітрів (суд) (або одним арбітром, якщо сторони погодяться на інше) відповідно до Правил та на таких умовах:

 

 

11.5.1

місцем проведення арбітражу є м. Лондон;

 

 

11.5.2

органом призначення для цілей, викладених у статті 7(2) Правил, є Лондонський міжнародний арбітражний суд (ЛМАС);

 

 

11.5.3

англійська мова використовується як мова письмових документів та усних заяв з усіх питань, пов'язаних із арбітражем;

 

 

11.5.4.

процесуальним правом будь-якого арбітражу є процесуальне право Англії та Правила мають застосовуватися у відповідності до англійського права;

 

 

11.5.5

Кредитор має право регресу стосовно будь-якого суду компетентної юрисдикції для будь-якого тимчасового засобу правового захисту в такій юрисдикції;

 

 

11.5.6

рішення арбітру або суду, у конкретному випадку, може бути примусово виконане будь-яким судом компетентної юрисдикції та може бути застосоване проти будь-якої особи та майна сторони, що програла процес, у будь-якій юрисдикції.

 

 

11.5.7

рішення арбітру або суду є остаточним і обов'язковим для виконання сторонами відповідного Спору;

 

 

11.5.8

[якщо виникають суперечки за цією Гарантійною Угодою та за будь-якими Фінансовим документам, які, на розсуд першого арбітра або суду, що призначено в будь-якій з суперечок, настільки тісно пов'язані, що їх доцільно вирішувати в одному процесі, такий арбітр або суд мають право постановити, що процеси для вирішення суперечки може бути об'єднано з тим, щоб вирішити будь-які інші суперечки (незалежно від того, розпочато чи ні процеси для вирішення інших суперечок), за умови, що дата остаточного слухання по першому арбітражу вже визначено. Якщо він так постановляє, сторони в кожному спорі, який є предметом його постанови, погоджуються, що суперечка, нарешті, вирішується:

(i) арбітром або судом, який вирішив про об'єднання, якщо тільки ЛМАС не вирішує, що він не підходить або не здатен на безсторонній розгляд, та

(ii) відповідно з процедурою, в місці і на мові, зазначених в арбітражній угоді в контракті, за яким арбітр або суд, який вирішив про об'єднання, був призначений, за винятком випадків, погоджених усіма сторонами для об'єднаного розгляду або, у разі відсутності такої угоди, вирішено арбітром або судом для об'єднаного розгляду.]

 

11.6

Місце: Гарант безповоротно відмовляється від заперечень, які він може в будь-якій час мати щодо визначення місця Процесів у європейських судах, Процесів у англійських судах чи будь-яких процесів в рамках Статті 11.4 (Інші компетентні юрисдикції) в будь-якому суді, зазначеному в цій Статті 11 (Регулятивне законодавство та юрисдикція) та від претензій щодо того, що будь-який такий Процес було розпочато у незручному місці.

 

11.7

Судове повідомлення

 

 

11.7.1

Гарант безповоротно призначає Посла України в Королівстві Бельгія та Люксембург (Avenue Albert Lancaster 30 - 32, Brussels, B-1180 Belgium) та Посла України у Великій Британії (до королівського двору святого Джеймса) (60 Holland Park, London W11 3SJ, England) як отримувача, замість нього та від його імені, повідомлень або інших документів для будь-якого арбітражу у змісту Статті 11.5 (Арбітраж) ("Арбітраж"), Процесів у англійських судах та Процесів у європейських судах (Процеси у англійських судах або Процеси у європейських судах разом, "Процеси") відповідно у Люксембурзі та Англії. Така повістка вважається врученою після її доставки відповідному процесуальному агентові (незважаючи на те, чи вона переслана Позичальникові та отримана ним). Якщо, з будь-яких причин, процесуальний агент більше не може виступати як такий або більше не має адреси в Бельгії або Англії (у кожному конкретному випадку), Позичальник безповоротно погоджується призначити заступника процесуального агента, прийнятного для Кредитора, та протягом 30 днів надати Кредиторові копію документа, котрий підтверджує прийняття новим агентом такого призначення.

 

 

11.7.2

Гарант безповоротно погоджується з тим, що будь-яке повідомлення, здійснюване в ході будь-якого Процесу, що проходить у будь-якому місці, буде вручене шляхом надіслання йому поштою її примірника рекомендованим листом або засвідченим наперед оплаченим листом, надісланим авіапоштою відповідно до Статті 9 (Повідомлення). Таке повідомлення набирає чинності в день отримання.

 

 

11.7.3

Ніщо в цій статті не обмежує права вручати судові повідомлення в будь-який інший спосіб, дозволений законом.

 

11.8

Згода на примусове виконання тощо. Гарант безповоротно дає загальну згоду стосовно будь-якого арбітражного або судового розгляду, що проходить у будь-якому місці, на надання будь-якого засобу судового захисту або видання будь-якого припису у зв'язку з таким арбітражним або судовим розглядом, у тому числі - без обмеження цим - на здійснення або примусове виконання стосовно будь-якого Майна (незалежно від його використання або призначення) будь-яких наказу або ухвали, які можуть бути оформлені або видані в ході такого арбітражного або судового розгляду.

 

11.9

Відмова від імунітету. Гарант безповоротно погоджується на те, що в разі започаткування будь-якою стороною будь-якого арбітражного або судового розгляду в будь-якому місці (незалежно від того, чи це стосується приписів, реального виконання, відшкодування збитків, або чогось іншого), ні ним, ні від його імені, ні будь-яким Урядовим агентством, ні стосовно його Майна чи майна будь-якого Урядового агентства не висуватимуться претензії на суверенний або інший імунітет від такого арбітражного або судового розгляду, від накладення арешту (або ж для сприяння виконанню ухвали, до ухвали, або на інших підставах) на його Майно або майно будь-якого Урядового агентства або від виконання ухвали, причому відмова від такого імунітету є безповоротною. Кожний з них безповоротно погоджується з тим, що він та його Майно, а також майно будь-якого Урядового агентства підлягають та підлягатимуть такому арбітражному або судовому розгляду, арешту або виконанню ухвали стосовно його зобов'язань за цією Угодою.

12

Імунітет. Згідно зі Статтею 11.9 (Відмова від імунітету) у разі започаткування будь-якого Процесу, незалежно від його юрисдикції, стосовно цієї Гарантійної угоди Гарант і його Майно не будуть користуватись імунітетом від процесу, виконання судового рішення, накладення арешту або іншого судового процесу, і Гарант не матиме повноважень висувати претензії, ні від свого імені, ні стосовно будь-якого свого Майна, на такий імунітет. Відповідно до цієї Гарантійної угоди, Відмова Гаранта, передбачена Статтею 11.9 (Відмова від імунітету), від будь-якого такого права на імунітет є безповоротно обов'язковою для Гаранта. Укладення, виконання та передача Гарантійної угоди Гарантом є, а виконання та дотримання його зобов'язань за Гарантійною угодою будуть такими несуверенними актами, які зазвичай є предметом слухань в судах Англії або інших відповідних органах арбітражу, які проводяться для несуверенних цілей.

13

Дата набуття чинності. Сторони погоджуються, що зобов'язання Гаранта за цією Гарантійною угодою набувають чинності з моменту ратифікації (без обмежень, умов чи застережень) цієї Гарантійної угоди Верховною Радою України. Міністр юстиції України надасть Кредитору висновок про набуття чинності цією Гарантійною Угодою у формі, погодженій у Таблиці 7 (Висновки Міністра Юстиції України) до Угоди про надання позики.

Цю Гарантійну угоду вчинено у чотирьох примірниках як Документ за печаткою в день, зазначений на початку.

 

Сторінка підписів

Учинено як Документ за печаткою
Україна
Ім'я: Едуард Ставицький
Посада: Міністр енергетики та вугільної промисловості України
ПІДПИС

Учинено як Документ за печаткою
Європейським співтовариством з атомної енергії, представленим Комісією Європейських співтовариств
Підписано: ПІДПІС
Прізвище: Хав'єр Гарсія Лон
Посада: Голова Підрозділу

____________

Опрос