Идет загрузка документа (4985 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2015 год

ВР Украины
Закон от 28.12.2014 № 80-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2015 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 2 березня 2015 року N 217-VIII
,
від 7 квітня 2015 року N 278-VIII
,
 від 16 липня 2015 року N 639-VIII,
від 17 липня 2015 року N 647-VIII,
від 17 липня 2015 року N 648-VIII
,
від 15 вересня 2015 року N 680-VIII,
від 17 вересня 2015 року N 704-VIII,
від 24 листопада 2015 року N 807-VIII
,
від 24 грудня 2015 року N 906-VIII
,
від 24 грудня 2015 року N 915-VIII

Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 516.980.130,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 491.767.448,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.212.681,6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 17.07.2015 р. N 648-VIII,
від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

видатки Державного бюджету України у сумі 581.760.845,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.591.475,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.169.370,1 тис. гривень;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.07.2015 р. N 639-VIII,
 від 17.07.2015 р. N 648-VIII
,
від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.828.271,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.042.406,6 тис. гривень;

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.003.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.914.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.07.2015 р. N 648-VIII)

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 75.955.680,3 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.953.010,5 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.002.669,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

(стаття 1 у редакції Закону України
 від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6, N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2015 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2015 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2015 році, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.393.950.825,4 тис. гривень.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 6. Установити, що у 2015 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів та програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Програми, пов'язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" перед Європейським банком реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180.000 тис. євро, для продовження реалізації Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій".

З моменту виникнення боргових зобов'язань, зазначених в абзаці першому цього пункту, анулювати у такій же сумі невибрану частину кредиту, залученого державою за Кредитною угодою (Проект "Реабілітації гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, ратифікованою Законом України від 18 вересня 2012 року N 5255-VI.

Звільнити публічне акціонерне товариство "Укргідроенерго" від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язання за гарантією, що надається відповідно до абзацу першого цього пункту.

(статтю 6 доповнено пунктом 3 згідно із
 Законом України від 24.12.2015 р. N 906-VIII)

Дозволити Кабінету Міністрів України створити у 2015 році стабілізаційний (резервний) енергетичний фонд у розмірі до 1.000.000 тис. доларів США за рахунок коштів зовнішнього запозичення, що можуть бути залучені під державні гарантії понад обсяги, встановлені абзацом першим цієї статті. Кабінету Міністрів України затвердити порядок формування і використання коштів такого фонду.

(статтю 6 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 вересня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривні, з 1 вересня - 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 вересня - 1455 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 вересня - 1074 гривні.

(стаття 7 у редакції Закону України
 від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 вересня - 8,29 гривні.

(стаття 8 у редакції Закону України
 від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

Стаття 9. Установити, що у 2015 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2015 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

У 2015 році здійснюється виплата державної соціальної допомоги, передбаченої пунктом 11 статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2015 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону, а також податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), у повному обсязі, збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

(абзац другий статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.07.2015 р. N 648-VIII)

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону, а також такі надходження:

(абзац перший статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.07.2015 р. N 648-VIII)

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

6) конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами;

7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

(статтю 11 доповнено пунктом 7 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону;

(статтю 11 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону, у таких підприємств.

(статтю 11 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 ріку частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 135.674,2 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2015 року.

(статтю 12 доповнено пунктом 3 згідно із
 Законом України від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2015 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном та підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

8) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

9) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);

11) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

12) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

13) підготовку військ, створення, закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки Збройних Сил України та інші заходи з розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об'єктів Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

17) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 17 згідно із
 Законом України від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

18) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

(статтю 14 доповнено пунктом 18 згідно із
 Законом України від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

19) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону).

(статтю 14 доповнено пунктом 19 згідно із
 Законом України від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

Стаття 15. Установити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за 2014 рік та перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 60.500.000 тис. гривень.

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Зазначене перерахування може бути частково відтерміноване на підставі звернення Національного банку України у разі його погодження Міністерством фінансів України.

Установити, що у період з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Міністерства фінансів України кошти у розмірі до 25 відсотків обсягу, передбаченого в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 36.500.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 20.000.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100 відсотків акцій яких перебуває у державній власності, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

(стаття 19 у редакції Закону України
 від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 20. Установити, що видатки, які здійснені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, станом на 1 січня 2015 року не підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України.

Стаття 21. Дозволити Міністерству оборони України у 2015 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2015 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2014 році.

Стаття 22. Установити, що у 2015 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2015 року за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених цим Законом на ці цілі, у розмірі до 10 відсотків від суми за зазначеними рішеннями та видачі на решту суми фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два роки та відсотковою ставкою 3 відсотки річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 24. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів", розподіляється Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету після врегулювання питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, ліквідації надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельності працівників цих органів, з відкриттям нових бюджетних програм та визначенням головними розпорядниками бюджетних коштів (відповідальними виконавцями) за цими бюджетними програмами новоутворених центральних органів виконавчої влади або передачею частини бюджетних призначень органам, яким передаються функції, на бюджетні програми, за якими передбачені видатки на забезпечення їх діяльності.

Видатки, передбачені за вказаною програмою, можуть також розподілятися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Стаття 25. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:

показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (Vzob) визначається за такими формулами:

Vzob = Hzob х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Sex(ob) + Vzgi + Szi + Szexi,

Hzob = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzob1 х Kzob4 / Nu,

Sex(ob) = е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(m) + е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(r),

де Hzob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для обласного бюджету;

Vzu - загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - обсяг медичної субвенції місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Sex(ob) - сумарний обсяг коштів, розрахований для обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції обласних бюджетів на надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,109, бюджетів районів K zex(r) - 0,085;

Kzob1 - частка обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції, що становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках K zob1 враховано розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України;

Kzob4 - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків на охорону здоров'я таких бюджетів. Для обласних бюджетів K zob4 дорівнює 0,951;

l - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період l дорівнює 0,5;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

0 - 1

10

5

2 - 4

7

3,5

5 - 9

3,7

3

10 - 14

3

2,5

15 - 19

2,2

3

20 - 24

2,6

3,5

25 - 29

2

4

30 - 34

2

4

35 - 39

2,5

4,5

40 - 44

3,5

5

45 - 49

4,5

5,5

50 - 54

5

6,5

55 - 59

6,5

7

60 - 64

7,5

8,5

65 - 69

8

9,5

70 і старші

10,5

11;

Nu - чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Szu - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szexu - загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Szexi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V zm(r) i) визначається за такою формулою:

Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(mr) + Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5),

де Hzm(r) i - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району;

Vzyi - показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст обласного значення та районів;

Kzm(r)1 - частка обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів таких міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. K zm(r)1 дорівнює 0,646;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

0 - 1

10

5

2 - 4

7

3,5

5 - 9

3,7

3

10 - 14

3

2,5

15 - 19

2,2

3

20 - 24

2,6

3,5

25 - 29

2

4

30 - 34

2

4

35 - 39

2,5

4,5

40 - 44

3,5

5

45 - 49

4,5

5,5

50 - 54

5

6,5

55 - 59

6,5

7

60 - 64

7,5

8,5

65 - 69

8

9,5

70 і старші

10,5

11;

Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету міста Києва K zm(r)3 дорівнює 1;

Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. K zm(r)4 дорівнює 1,027;

Kzm(r)5 - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. K zm(r)5 дорівнює 0,5;

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції бюджетів міст обласного значення та районів на надання первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,891, для бюджетів районів K zex(r) - 0,915;

Ndm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, Державного управління справами та Національної академії наук України;

(абзац статті 25 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Ndm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Nwm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, Державного управління справами та Національної академії наук України, станом на 1 січня року, що передує планованому.

(абзац статті 25 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:

V z kyiv = V zob + V zm(r)i.

Стаття 26. Установити на 2015 рік такий порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:

V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,

де H u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

U ptnz - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzc - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K ptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzc дорівнює 1,9;

U ptnzg - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K ptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzg дорівнює 1,1;

S st - додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

S gd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому.

(пункт 1 статті 26 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

2. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету міста Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:

V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,

де U ptnzkyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzckyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 27. Установити на 2015 рік такий порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету (V o) визначається за такою формулою:

V o = H o х (U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U si х K si + U gz х K gz + U z + U h х K h + U gh х K gh + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де H o - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

U f - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

K f - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K f дорівнює 6,5;

U w - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

K w - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K w дорівнює 8,4;

U gt - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gt дорівнює 5,7;

U t - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K t - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K t дорівнює 5;

U si - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K si - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K si дорівнює 5,4;

U gz - кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gz - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gz дорівнює 1,1;

U z - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

U h - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку;

K h - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K h дорівнює 6,6;

U gh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gh дорівнює 7,5;

U d - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що приходять на навчання;

K d - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K d дорівнює 2,5;

U c - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K c - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K c дорівнює 12,02;

S gd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

V znz - обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у державних спеціалізованих школах; а також у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

V znz = H o х ((U m + U mr) х K znzm + (U gm + U gmr) х K znzgm + U s х K s + U gs х K gs).

На планований бюджетний період K znzm дорівнює 0,841, K znzgm - 0,968.

2. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V omr) визначається за такою формулою:

V omr = H o х (U gm х K gm + U gmr х K gmr + U gs х K gs + U m х K m + U mr х K mr + U s х K s + U bm(r) х K bm(r) + U jm(r) х K j + U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U gz х K gz + U z + U c х K c) + S gd,

де U gm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gm дорівнює 0,968;

U gmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gmr дорівнює 1,064;

U gs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K gs на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів

K gs

Понад 22,2

1,162

17,8 - до 22,2

1,355

14,8 - до 17,8

1,5

11,7 - до 14,8

1,645

До 11,7

1,936

Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

U m - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K m - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U mr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K mr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K mr дорівнює 0,926;

U s - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K s - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K s на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів

K s

Понад 22,2

1,01

17,8 - до 22,2

1,178

14,8 - до 17,8

1,305

11,7 - до 14,8

1,431

До 11,7

1,751

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

U bm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

K bm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K bm дорівнює 0,43, K br - 0,29;

U jm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K j - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K j дорівнює 2,5.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї - двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.

Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.

(пункт 2 статті 27 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

3. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста Києва (V okyiv) визначається за такою формулою:

V okyiv = H o х (U kyjv х K m + U s х K s + U bkyiv х K bm + U jkyiv х K j + U f х K f + U w х K w + U t х K t + U si х K si + U z + U h х K h + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де U kyjv - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста Києва, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K m - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міста Києва у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U bkyiv - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста Києва;

U jkyiv - кількість учнів спеціальних шкіл міста Києва для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Стаття 28. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити передачу в установленому порядку закладів, установ, організацій та заходів, визначених у додатку N 10 до цього Закону, на фінансування/надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на фінансування/надання фінансової підтримки закладам, установам, організаціям та проведення заходів, визначених у додатку N 10 до цього Закону, плануються на 2015 рік у відповідних місцевих бюджетах.

Видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій в областях та місті Києві плануються на 2015 рік у обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та медичної субвенції між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

(Закон доповнено статтею 29 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України".

(Закон доповнено статтею 30 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менше ніж на 360 календарних днів.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Стаття 32. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду Державного бюджету України за рахунок надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток та податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нарахованих сум податку на прибуток та податку на додану вартість таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків за зазначеною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, та спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати як джерела перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" та проекту "Водопостачання та каналізація міста Львова".

(Закон доповнено статтею 32 згідно із
 Законом України від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

Стаття 33. Дозволити органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.

(Закон доповнено статтею 33 згідно із
 Законом України від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

Стаття 34. Установити, що переліки об'єктів і заходів, що забезпечуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, визначеної цим Законом, формують і затверджують відповідно місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування.

(Закон доповнено статтею 34 згідно із
 Законом України від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України до 15 лютого 2015 року:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції змін до Державного бюджету України на 2015 рік за результатами впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано Державний бюджет України, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями, передбачивши, зокрема:

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва в обсязі 1,9 млрд гривень на виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями;

збільшення видатків на дитячу онкологію та гемодіаліз;

видатки на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва;

подальшу реалізацію галузевих реформ, у тому числі шляхом оптимізації видатків та надання кредитів бюджету;

не здійснювати розподілу державних капітальних видатків та коштів державного фонду регіонального розвитку до внесення змін до Державного бюджету України на 2015 рік.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у першому кварталі 2015 року здійснити перегляд цін на природний газ для споживачів з метою зменшення дефіциту публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та забезпечення Кабінетом Міністрів України фінансування в повному обсязі пільг і субсидій для населення.

5. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2015 році застосовуються з урахуванням положень статей 16 та 18 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків та господарських товариств в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

6. У 2015 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

7. Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Установити, що Національний банк здійснює відрахування до загальних резервів згідно із статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 4, 7 та 10 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

Надати право Національному банку у першому кварталі 2015 року здійснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків від річної суми".

8. Зупинити на 2015 рік дію частини сьомої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719).

9. Установити, що:

Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2015 рік;

норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), стаття 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України "Про вищу освіту" (Голос України, 2014 р., 08, 06.08.2014, N 148, Урядовий кур'єр, 2014 р., 08, 13.08.2014, N 146, Офіційний вісник України, 2014 р., N 63 (15.08.2014), ст. 1728); частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п'ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451); абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п'ятої статті 14, статті 21, абзацу другого - дев'ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого та п'ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 26, ст. 1484; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41); частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статті 25, статті 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статті 14 Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу восьмого статті 21 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частин четвертої статті 23, частин третьої, дев'ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев'ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165); частин третьої, четвертої та п'ятої статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80); Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529 із наступними змінами); абзацу п'ятого частини третьої статті 5, частини п'ятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); абзацу другого пункту тридцятого частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170); другого речення частини п'ятої статті 6 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 45, ст. 602); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Урядовий кур'єр, 1998 р., 03, 12.03.98, N 48 - 49, Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; Офіційний вісник України, 1998 р., N 9 (19.03.98), ст. 319); частини третьої статті 15 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 7 (14.02.95), ст. 45); частин четвертої, п'ятої, шостої статті 14 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); частини першої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597); Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI та від 19 грудня 2013 року N 714-VII), частини першої статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385), абзаців третього - четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), пункту 3 статті 8, статей 91, 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частин п'ятої та сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 24, ст. 728), статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); статей 6 і 7 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 896); частини другої статті 33, статті 81 Закону України "Про прокуратуру" (Голос України, 25.10.2014, N 206) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

з 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік належать 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(пункт 9 доповнено абзацом четвертим згідно із
 Законом України від 17.07.2015 р. N 648-VIII)

Кошти, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади.

(пункт 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із
 Законом України від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

10. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий термін Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

11. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній та галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

12. Дозволити Міністерству фінансів України, за згодою Національного банку України як власника більше 60 відсотків державних облігацій, протягом першого півріччя 2015 року, здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну за номінальною вартістю державних облігацій, що знаходяться в його власності, на нові облігації внутрішніх державних позик у таких самих обсягах із строком обігу до 20 років, відсотковою ставкою до 5 відсотків річних.

13. Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" забезпечити до 10 квітня 2015 року перерахування дивідендів за 2011 - 2013 роки господарськими організаціями, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить Компанії, до загального фонду Державного бюджету України у сумі не менше 1.779.625 тис. гривень.

14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб'єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового і юридичного радників за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.

Дозволити Міністерству фінансів України та Київській міській раді здійснити правочин щодо переведення місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями (крім запозичень від міжнародних фінансових організацій) Київської міської ради до державного боргу. За результатами такого правочину Київська міська рада погашає заборгованість перед державою на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

(розділ доповнено пунктом 14 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

15. Зупинити на 2015 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

(розділ доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

16. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

(розділ доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

17. Кабінету Міністрів України передбачати необхідні кошти Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рахунок державного бюджету протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

(розділ доповнено пунктом 17 згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 217-VIII)

18. Встановити, що у 2015 році учні загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної власності забезпечуються підручниками і посібниками безоплатно.

(розділ доповнено пунктом 18 згідно із
 Законом України від 17.07.2015 р. N 647-VIII)

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 80-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

516980130,3

491767448,7

25212681,6

40000000

Офіційні трансферти

3644169,9

3644169,9

 

41010100

Реверсна дотація

3644169,9

3644169,9

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

513335960,4

488123278,8

25212681,6

10000000

Податкові надходження

409970879,6

409170879,6

800000,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

79506331,9

79406331,9

100000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

42591331,9

42591331,9

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

36915000,0

36815000,0

100000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

44678958,6

44678958,6

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

213660,8

213660,8

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

704364,0

704364,0

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

42049033,8

42049033,8

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3151409,2

3151409,2

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

5904986,3

5904986,3

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

30766130,8

30766130,8

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2226507,5

2226507,5

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

1711900,0

1711900,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

240031724,7

239331724,7

700000,0

14010000

Податок на додану вартість

180006065,5

179306065,5

700000,0

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

106110000,0

105410000,0

700000,0

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-65100000,0

-65100000,0

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

138996065,5

138996065,5

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

36525000,0

36525000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

23500659,2

23500659,2

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

37667000,0

37667000,0

 

15010000

Ввізне мито

37422000,0

37422000,0

 

15020000

Вивізне мито

245000,0

245000,0

 

17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси

6591528,7

6591528,7

 

17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування

3774436,5

3774436,5

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

2985732,5

2985732,5

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

225549,9

225549,9

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

563154,1

563154,1

 

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

2817092,2

2817092,2

 

19000000

Інші податки та збори

1495335,7

1495335,7

 

19010000

Екологічний податок

1495055,7

1495055,7

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

280,0

280,0

 

20000000

Неподаткові надходження

95976326,3

75527458,3

20448868,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

67106695,3

67103288,6

3406,7

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

4610125,0

4610125,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

60500000,0

60500000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

12939,3

12939,3

 

21080000

Інші надходження

1983631,0

1980224,3

3406,7

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4379574,3

2752694,5

1626879,8

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1666412,2

1133401,5

533010,7

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

16590,0

16590,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

3900,0

3900,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

16800,0

16800,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

215000,0

215000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

32738,0

32738,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

9000,0

9000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

1800,0

1800,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3350,0

3350,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

260000,0

260000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

500,0

500,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

104,3

104,3

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

188,5

188,5

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

240320,0

240320,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

857000,0

328550,0

528450,0

22012800

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

9121,4

4560,7

4560,7

22030000

Судовий збір

970024,1

 

970024,1

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

574205,4

574205,4

 

22070000

Виконавчий збір

247690,0

123845,0

123845,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

544000,0

544000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

239000,0

239000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

82143,6

82143,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

14099,0

14099,0

 

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

14099,0

14099,0

 

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

42000,0

42000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6020800,1

5671475,2

349324,9

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

49630,0

49630,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

23040,0

23040,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

102090,0

51070,0

51020,0

24060000

Інші надходження

1800976,9

1502672,0

298304,9

24060300

Інші надходження

1350137,0

1350137,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1035,0

1035,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

151500,0

151500,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

9904,9

 

9904,9

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

5000,0

 

5000,0

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

283400,0

 

283400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

982886,5

982886,5

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

423771,6

423771,6

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

557462,6

557462,6

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

760,0

760,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

440,0

440,0

 

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

452,3

452,3

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

224104,0

224104,0

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

2838072,7

2838072,7

 

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

291748,6

291748,6

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

221801,5

221801,5

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

613605,9

613605,9

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

370174,5

370174,5

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1340742,2

1340742,2

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

18469256,6

 

18469256,6

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

18354056,2

 

18354056,2

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

115200,4

 

115200,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

753028,0

78568,0

674460,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

16705,0

16705,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

12405,0

12405,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4300,0

4300,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

624460,0

 

624460,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

623460,0

 

623460,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

1000,0

 

1000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

111863,0

61863,0

50000,0

33010000

Кошти від продажу землі

11863,0

11863,0

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

100000,0

50000,0

50000,0

40000000

Офіційні трансферти

4969972,9

3346372,9

1623600,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

4969972,9

3346372,9

1623600,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

574172,9

574172,9

 

42030000

Надх ення в рамках програм допомоги Європейського Союзу

4395800,0

2772200,0

1623600,0

50000000

Цільові фонди

1665753,6

 

1665753,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

165753,6

 

165753,6

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

1500000,0

 

1500000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

1500000,0

 

1500000,0

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 02.03.2015 р. N 217-VIII,
 від 17.07.2015 р. N 648-VIII
,
від 17.09.2015 р. N 704-VIII)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

75955680,3

61953010,5

14002669,8

400000

Фінансування за борговими операціями

145310151,2

131153010,5

14157140,7

401000

Запозичення

396938412,2

382781271,5

14157140,7

401100

Внутрішні запозичення

110201271,5

110201271,5

 

401200

Зовнішні запозичення

286737140,7

272580000,0

14157140,7

402000

Погашення

-251628261,0

-251628261,0

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-128042164,6

-128042164,6

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-123586096,4

-123586096,4

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17000000,0

17000000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17000000,0

17000000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-86354470,9

-86200000,0

-154470,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-86490145,1

-86200000,0

-290145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

135674,2

 

135674,2

602100

На початок періоду

135674,2

 

135674,2

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 02.03.2015 р. N 217-VIII,
 від 16.07.2015 р. N 639-VIII)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

554591475,1

516420766,6

59537269,0

4590244,9

36370708,5

27169370,1

19068477,7

1688571,3

896345,8

8100892,4

581760845,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

695331,5

621944,9

293280,4

19997,2

73386,6

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

700581,5

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

695331,5

621944,9

293280,4

19997,2

73386,6

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

700581,5

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

378302,3

304915,7

113123,9

 

73386,6

 

 

 

 

 

378302,3

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

290391,1

290391,1

180156,5

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

295641,1

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

26638,1

26638,1

 

 

 

 

 

 

 

 

26638,1

0300000

 

Державне управління справами

968909,2

905144,3

383464,3

57318,2

63764,9

177553,5

162234,9

64270,5

30333,1

15318,6

1146462,7

0301000

 

Апарат Державного управління справами

958559,7

894794,8

376761,7

56766,3

63764,9

177553,5

162234,9

64270,5

30333,1

15318,6

1136113,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

438065,0

413555,0

117196,5

19661,2

24510,0

5896,1

5896,1

2700,0

348,0

 

443961,1

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

16011,0

16011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16011,0

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

3310,0

3310,0

648,3

1985,1

 

45310,2

45110,2

17521,3

16275,8

200,0

48620,2

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

32672,2

 

 

 

32672,2

1036,2

 

 

 

1036,2

33708,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

90222,0

90222,0

49102,6

3858,7

 

70790,7

69344,7

36475,2

9769,1

1446,0

161012,7

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

21728,8

21243,1

12775,9

3130,0

485,7

10070,3

9633,9

2583,8

835,1

436,4

31799,1

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

334567,5

333887,5

197038,4

28131,3

680,0

44450,0

32250,0

4990,2

3105,1

12200,0

379017,5

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

15254,7

15254,7

 

 

 

 

 

 

 

 

15254,7

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1311,5

1311,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1311,5

0301810

0133

Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання

5417,0

 

 

 

5417,0

 

 

 

 

 

5417,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

10349,5

10349,5

6702,6

551,9

 

 

 

 

 

 

10349,5

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

10349,5

10349,5

6702,6

551,9

 

 

 

 

 

 

10349,5

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

261788,5

261788,5

145416,2

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

270288,3

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

258900,7

258900,7

143498,6

13311,5

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

267400,5

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

225737,2

225737,2

126727,6

12292,3

 

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

234237,0

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4361,1

4361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

22173,0

22173,0

13476,3

825,9

 

 

 

 

 

 

22173,0

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

6629,4

6629,4

3294,7

193,3

 

 

 

 

 

 

6629,4

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2887,8

2887,8

1917,6

 

 

 

 

 

 

 

2887,8

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2887,8

2887,8

1917,6

 

 

 

 

 

 

 

2887,8

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

690226,6

689507,9

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

766273,6

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

690226,6

689507,9

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

766273,6

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

687722,3

687003,6

454461,1

20959,5

718,7

76047,0

71209,9

31185,0

2518,5

4837,1

763769,3

0421020

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

2504,3

2504,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2504,3

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2856778,9

2826778,9

2093086,6

29786,6

30000,0

903194,6

843667,7

169117,6

116794,1

59526,9

3759973,5

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2856778,9

2826778,9

2093086,6

29786,6

30000,0

903194,6

843667,7

169117,6

116794,1

59526,9

3759973,5

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

54264,1

54264,1

35637,6

3413,5

 

35715,9

35715,9

 

 

 

89980,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

234839,3

229839,3

172415,6

1154,3

5000,0

70052,7

65341,4

14105,0

6780,6

4711,3

304892,0

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

460465,6

460465,6

344989,8

2785,4

 

128016,3

119255,2

28799,9

16238,6

8761,1

588481,9

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1602509,9

1597509,9

1193519,9

16398,6

5000,0

525450,1

500441,3

101527,7

73221,8

25008,8

2127960,0

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

90095,6

90095,6

67303,8

786,1

 

30956,3

28588,6

5556,5

5852,8

2367,7

121051,9

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

38353,1

38353,1

22554,9

1727,3

 

1194,6

 

 

 

1194,6

39547,7

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

25046,2

25046,2

14900,5

710,0

 

 

 

 

 

 

25046,2

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

7722,8

7722,8

 

 

 

 

 

 

 

 

7722,8

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

133928,1

113928,1

85104,4

1091,6

20000,0

41509,6

33204,8

6541,1

4913,6

8304,8

175437,7

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

209554,2

209554,2

156660,1

1719,8

 

70299,1

61120,5

12587,4

9786,7

9178,6

279853,3

0600000

 

Верховний Суд України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

88456,5

88456,5

45790,6

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

94741,5

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87452,6

87452,6

63268,2

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106152,6

0700000

 

Вищий господарський суд України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0701000

 

Вищий господарський суд України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

86951,4

86951,4

63489,9

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

120795,9

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

76576,8

76576,8

54308,8

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84666,0

0800000

 

Конституційний Суд України

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0801000

 

Конституційний Суд України

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

59029,7

59029,7

38285,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59029,7

0900000

 

Генеральна прокуратура України

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

0901000

 

Генеральна прокуратура України

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

2917248,9

2917248,9

1883641,2

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2919373,9

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

31296428,7

27239156,4

17156705,6

929851,6

4057272,3

2474726,0

2299032,0

564513,3

79870,8

175694,0

33771154,7

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

15358376,1

14430419,1

9393479,8

542402,8

927957,0

1061995,9

1015502,9

227461,0

30787,6

46493,0

16420372,0

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

358754,8

358754,8

265555,5

10631,8

 

1882,6

1882,6

 

 

 

360637,4

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

13991816,6

13067859,6

8514048,1

433210,1

923957,0

680190,5

649282,4

44561,3

11490,2

30908,1

14672007,1

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

10721,0

10721,0

8559,9

98,4

 

 

 

 

 

 

10721,0

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

458115,3

458115,3

304660,1

39123,7

 

270049,5

258430,9

154685,7

11946,4

11618,6

728164,8

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

466405,8

466405,8

270257,5

51513,6

 

90239,6

86686,1

22813,1

6844,9

3553,5

556645,4

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

57767,7

57767,7

27135,8

7750,3

 

19633,7

19220,9

5400,9

506,1

412,8

77401,4

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4188,8

4188,8

3262,9

74,9

 

 

 

 

 

 

4188,8

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

10606,1

6606,1

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

10606,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

4647676,2

3901529,5

2411153,7

118831,6

746146,7

93700,9

27788,5

5063,0

3630,1

65912,4

4741377,1

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

89897,2

89897,2

69239,6

 

 

 

 

 

 

 

89897,2

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

3885106,4

3609378,2

2210039,3

111067,0

275728,2

50737,3

21907,4

1588,2

3211,0

28829,9

3935843,7

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

149784,1

149445,1

93841,4

7764,6

339,0

6263,6

5881,1

3474,8

419,1

382,5

156047,7

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

60000,0

 

 

 

60000,0

8200,0

 

 

 

8200,0

68200,0

1002100

0310

Облаштування та реконструкція державного кордону

6042,0

 

 

 

6042,0

 

 

 

 

 

6042,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

56846,5

52809,0

38033,4

 

4037,5

 

 

 

 

 

56846,5

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1002800

0310

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України

 

 

 

 

 

28500,0

 

 

 

28500,0

28500,0

1003000

 

Національна гвардія України

6960508,5

4942086,8

2679012,4

126334,8

2018421,7

193725,1

163397,5

77689,9

3057,1

30327,6

7154233,6

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

92258,3

92258,3

70600,1

 

 

 

 

 

 

 

92258,3

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

6517004,9

4620383,2

2481049,5

113727,1

1896621,7

176490,1

149758,7

74081,8

1301,1

26731,4

6693495,0

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

199074,7

199074,7

113987,1

9765,3

 

6561,2

6221,2

2628,0

256,0

340,0

205635,9

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

30370,6

30370,6

13375,7

2842,4

 

10673,8

7417,6

980,1

1500,0

3256,2

41044,4

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

121800,0

 

 

 

121800,0

 

 

 

 

 

121800,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

502377,0

448254,1

271880,8

37274,7

54122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1041025,8

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

29078,4

29078,4

18479,9

644,5

 

 

 

 

 

 

29078,4

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

471962,4

417839,5

253400,9

36630,2

54122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1010611,2

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1336,2

1336,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1336,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3827490,9

3516866,9

2401178,9

105007,7

310624,0

586655,3

553694,3

254299,4

42396,0

32961,0

4414146,2

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

70148,4

70148,4

48759,3

2069,9

 

100,0

100,0

 

 

 

70248,4

1006050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

7675,2

7675,2

3664,4

100,9

 

 

 

 

 

 

7675,2

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

188650,9

188650,9

133920,1

5706,8

 

35367,3

30357,5

6836,1

4166,6

5009,8

224018,2

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

14538,0

 

 

 

14538,0

1812,2

 

 

 

1812,2

16350,2

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

19000,0

 

 

 

19000,0

3875,0

 

 

 

3875,0

22875,0

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

3032268,1

2955182,1

2032221,7

84774,8

77086,0

496020,4

481130,2

229342,1

29661,7

14890,2

3528288,5

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

295210,3

295210,3

182613,4

12355,3

 

49480,4

42106,6

18121,2

8567,7

7373,8

344690,7

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2204092,1

279534,1

24875,2

1250,3

1924558,0

378924,8

371374,9

 

1204,0

7549,9

2583016,9

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2204092,1

279534,1

24875,2

1250,3

1924558,0

378924,8

371374,9

 

1204,0

7549,9

2583016,9

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

36894,6

36890,6

24875,2

1250,3

4,0

1880,0

1880,0

 

1204,0

 

38774,6

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

5860,0

 

 

 

5860,0

 

 

 

 

 

5860,0

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1093580,5

 

 

 

1093580,5

300,0

 

 

 

300,0

1093880,5

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

238384,0

238384,0

 

 

 

 

 

 

 

 

238384,0

1101110

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25113,5

 

 

 

25113,5

 

 

 

 

 

25113,5

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

4259,5

4259,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4259,5

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

367843,1

367843,1

 

 

 

367843,1

1101520

0431

Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

8901,7

1651,8

 

 

7249,9

8901,7

1110000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

819344,8

752749,7

487907,1

39990,9

66595,1

700561,8

134879,9

15879,9

19728,6

565681,9

1519906,6

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

229444,4

170571,6

96192,1

7524,3

58872,8

1629,3

144,4

80,8

 

1484,9

231073,7

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

144065,9

142539,5

95237,4

7515,9

1526,4

30,0

30,0

 

 

 

144095,9

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

18993,1

18993,1

 

 

 

 

 

 

 

 

18993,1

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

4606,2

4606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4606,2

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

5448,3

 

 

 

5448,3

1483,4

 

 

 

1483,4

6931,7

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

1595,2

1595,2

954,7

8,4

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

1711,1

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

2837,6

2837,6

 

 

 

 

 

 

 

 

2837,6

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

28048,1

 

 

 

28048,1

 

 

 

 

 

28048,1

1201380

0470

Державний метрологічний нагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

7882,4

7882,4

5318,8

396,8

 

 

 

 

 

 

7882,4

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

7882,4

7882,4

5318,8

396,8

 

 

 

 

 

 

7882,4

1203000

 

Державне агентство резерву України

66998,6

66998,6

44245,0

6431,3

 

674280,0

112874,8

13206,3

11706,7

561405,2

741278,6

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

8898,5

8898,5

5824,0

577,0

 

 

 

 

 

 

8898,5

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

58100,1

58100,1

38421,0

5854,3

 

113166,0

109874,8

13206,3

11706,7

3291,2

171266,1

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

561114,0

3000,0

 

 

558114,0

561114,0

1204000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

7497,8

7497,8

4479,5

438,7

 

 

 

 

 

 

7497,8

1204010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

7497,8

7497,8

4479,5

438,7

 

 

 

 

 

 

7497,8

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7693,2

6524,6

3618,1

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7693,2

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7693,2

6524,6

3618,1

578,7

1168,6

 

 

 

 

 

7693,2

1206000

 

Державне агентство України з туризму та курортів

960,2

960,2

639,8

36,0

 

 

 

 

 

 

960,2

1206010

0470

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

960,2

960,2

639,8

36,0

 

 

 

 

 

 

960,2

1207000

 

Державна служба статистики України

488804,4

482250,7

326331,5

24429,7

6553,7

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

513456,9

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

473567,6

473567,6

326331,5

24429,7

 

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

498220,1

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

8683,1

8683,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8683,1

1207030

1090

Обстеження умов життя домогосподарств

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1055,4

 

 

 

1055,4

 

 

 

 

 

1055,4

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

6866,4

6866,4

4855,0

92,3

 

 

 

 

 

 

6866,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

6866,4

6866,4

4855,0

92,3

 

 

 

 

 

 

6866,4

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

3197,4

3197,4

2227,3

63,1

 

 

 

 

 

 

3197,4

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

3197,4

3197,4

2227,3

63,1

 

 

 

 

 

 

3197,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

27441,0

26850,0

13379,8

3033,6

591,0

 

 

 

 

 

27441,0

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

2687434,2

2682454,2

73459,5

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2690813,4

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

2687434,2

2682454,2

73459,5

112474,1

4980,0

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2690813,4

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

76237,6

71257,6

44013,3

5311,6

4980,0

 

 

 

 

 

76237,6

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

602390,1

602390,1

 

 

 

 

 

 

 

 

602390,1

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1961349,9

1961349,9

24667,1

106800,7

 

1713,5

1713,5

968,4

63,0

 

1963063,4

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

8975,0

8975,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8975,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

3258,4

3258,4

 

 

 

 

 

 

 

 

3258,4

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої-сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

10348,2

10348,2

4779,1

361,8

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

12013,9

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

23875,0

23875,0

 

 

 

 

 

 

 

 

23875,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

853071,3

802077,5

326489,1

32372,3

50993,8

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

962129,8

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

853071,3

802077,5

326489,1

32372,3

50993,8

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

962129,8

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

16934,6

16934,6

11570,3

663,3

 

200,0

200,0

 

 

 

17134,6

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

6687,6

 

 

 

6687,6

1770,0

 

 

 

1770,0

8457,6

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3380,5

3380,5

2408,4

76,9

 

694,8

664,8

216,0

101,8

30,0

4075,3

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

671,2

671,2

 

 

 

 

 

 

 

 

671,2

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

781600,3

737294,1

312510,4

31632,1

44306,2

106393,7

100984,9

33453,1

5840,5

5408,8

887994,0

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

41575,6

41575,6

 

 

 

 

 

 

 

 

41575,6

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

2181,4

2181,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2181,4

1701170

0850

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах

40,1

40,1

 

 

 

 

 

 

 

 

40,1

1800000

 

Міністерство культури України

2208903,7

2174785,8

384334,5

37442,5

34117,9

233542,8

215505,8

35446,7

5605,0

18037,0

2442446,5

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2025819,0

1991701,1

377571,8

37199,9

34117,9

232042,8

214055,8

35446,7

5605,0

17987,0

2257861,8

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

24123,6

24123,6

15357,3

1442,2

 

 

 

 

 

 

24123,6

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

4316,4

 

 

 

4316,4

5200,0

 

 

 

5200,0

9516,4

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами

79911,5

79911,5

48853,2

5957,7

 

1237,5

1206,5

436,9

68,6

31,0

81149,0

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

17141,4

17141,4

 

 

 

6904,0

6704,0

 

 

200,0

24045,4

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

480503,5

480503,5

619,6

 

 

133831,7

125807,2

 

 

8024,5

614335,2

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

10875,6

10875,6

6729,5

67,5

 

32250,7

32190,5

19951,4

2017,1

60,2

43126,3

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

6185,3

6185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6185,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

541189,6

541189,6

 

 

 

 

 

 

 

 

541189,6

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

328016,4

328016,4

 

 

 

 

 

 

 

 

328016,4

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

8577,0

8577,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8577,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

41651,5

11850,0

 

 

29801,5

 

 

 

 

 

41651,5

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек

294207,1

294207,1

191822,2

19358,3

 

19261,4

15648,5

3060,2

606,5

3612,9

313468,5

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

900,0

900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

7431,4

7431,4

 

 

 

 

 

 

 

 

7431,4

1801430

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

177788,7

177788,7

114190,0

10374,2

 

33357,5

32499,1

11998,2

2912,8

858,4

211146,2

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

174361,6

174361,6

2853,2

97,2

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

175861,6

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4097,0

4097,0

2853,2

97,2

 

 

 

 

 

 

4097,0

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

166820,9

166820,9

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

168320,9

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

2893,7

2893,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2893,7

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

550,0

550,0

 

 

 

 

 

 

 

 

550,0

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

8723,1

8723,1

3909,5

145,4

 

 

 

 

 

 

8723,1

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

5723,1

5723,1

3909,5

145,4

 

 

 

 

 

 

5723,1

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2100000

 

Міністерство оборони України

45007772,4

34655219,2

17664753,5

1471865,1

10352553,2

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45827325,3

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

45007772,4

34655219,2

17664753,5

1471865,1

10352553,2

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

45827325,3

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

276417,8

276417,8

206341,3

4767,8

 

500,0

 

 

 

500,0

276917,8

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

36686197,6

32033026,1

16015075,0

1456648,5

4653171,5

310990,6

264183,5

41335,8

47800,0

46807,1

36997188,2

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1076545,2

1068199,5

629702,8

10448,8

8345,7

187344,4

152685,9

39095,8

7327,9

34658,5

1263889,6

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

1364567,2

1264567,2

813634,4

 

100000,0

124839,2

113461,4

45289,9

 

11377,8

1489406,4

2101150

0210

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

4746500,0

1350,0

 

 

4745150,0

 

 

 

 

 

4746500,0

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

800000,0

 

 

 

800000,0

140517,7

 

 

 

140517,7

940517,7

2101210

0512

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

57544,6

11658,6

 

 

45886,0

55361,0

4500,0

 

 

50861,0

112905,6

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16846734,7

16041580,7

309165,2

34847,4

805154,0

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

25470764,8

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16843027,4

16037873,4

306677,5

34658,4

805154,0

8624030,1

7722839,1

16852,0

7448,3

901191,0

25467057,5

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

35362,6

35362,6

21708,0

3096,8

 

60,0

60,0

 

 

 

35422,6

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

800,0

800,0

400,0

254,8

 

100,0

100,0

73,4

4,7

 

900,0

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

358847,8

10674,8

3978,3

279,1

348173,0

206094,2

3361,3

135,0

7,0

202732,9

564942,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

16006,2

16006,2

125,3

 

 

 

 

 

 

 

16006,2

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

100299,8

100299,8

44032,4

14880,6

 

4456,9

3431,9

158,5

1356,0

1025,0

104756,7

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

31662,7

31662,7

16270,5

2358,1

 

3651,4

3321,4

775,0

756,6

330,0

35314,1

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення

130706,4

130706,4

91757,1

3976,8

 

5009,6

4654,9

1422,4

512,7

354,7

135716,0

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3803978,5

3803978,5

 

 

 

1040775,0

989138,3

 

 

51636,7

4844753,5

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

11047670,4

11047670,4

 

 

 

6965910,6

6370533,5

 

 

595377,1

18013581,0

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

406387,6

76479,1

28972,5

1519,8

329908,5

16127,8

15922,8

1431,3

730,0

205,0

422515,4

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

13394,6

13394,6

9289,3

637,4

 

12508,6

11188,6

4152,9

2021,1

1320,0

25903,2

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

580795,0

580795,0

 

 

 

326746,0

299181,7

 

 

27564,3

907541,0

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

68756,7

32,2

 

 

68724,5

18909,5

 

 

 

18909,5

87666,2

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

56693,5

56693,5

30784,5

6163,0

 

5988,0

4641,0

844,4

1565,2

1347,0

62681,5

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

18138,9

12315,7

81,3

178,2

5823,2

 

 

 

 

 

18138,9

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

42524,8

 

 

 

42524,8

15,0

 

 

 

15,0

42539,8

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

110001,9

100001,9

59278,3

1313,8

10000,0

13177,5

12950,7

5589,2

149,0

226,8

123179,4

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

4500,0

4353,0

2269,9

346,0

147,0

4500,0

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

3707,3

3707,3

2487,7

189,0

 

 

 

 

 

 

3707,3

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

3707,3

3707,3

2487,7

189,0

 

 

 

 

 

 

3707,3

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49451354,5

49451354,5

 

 

 

 

 

 

 

 

49451354,5

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49451354,5

49451354,5

 

 

 

 

 

 

 

 

49451354,5

2211180

0180

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

6008126,2

6008126,2

 

 

 

 

 

 

 

 

6008126,2

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43443228,3

43443228,3

 

 

 

 

 

 

 

 

43443228,3

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

9202919,6

8466193,0

1583771,2

242977,3

736726,6

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

11411030,3

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

8247516,7

7510972,7

936227,6

194262,5

736544,0

1872602,7

1655019,3

46854,0

16349,4

217583,4

10120119,4

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

25772,1

25772,1

16550,7

1543,7

 

1140,2

1140,2

 

640,2

 

26912,3

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

36544,0

 

 

 

36544,0

34522,6

 

 

 

34522,6

71066,6

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

744132,5

744132,5

 

 

 

1628511,5

1462684,6

 

 

165826,9

2372644,0

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

151267,2

151267,2

101321,6

3914,4

 

67286,7

64115,8

32596,5

8941,7

3170,9

218553,9

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1275,6

1275,6

936,2

 

 

 

 

 

 

 

1275,6

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

738562,6

738562,6

330014,7

70941,3

 

9878,2

9043,9

2281,2

1342,5

834,3

748440,8

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

4842,2

4842,2

 

 

 

50646,1

48559,1

 

 

2087,0

55488,3

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

767008,2

767008,2

270525,9

60502,4

 

18138,8

15599,7

3398,1

1325,0

2539,1

785147,0

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

300336,5

300336,5

123184,4

48407,7

 

11274,0

9776,7

601,7

2008,1

1497,3

311610,5

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

82967,7

82967,7

54421,0

5179,9

 

13905,2

13514,8

7153,9

949,5

390,4

96872,9

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

436039,5

436039,5

 

 

 

 

 

 

 

 

436039,5

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

125861,9

125861,9

26242,4

2688,7

 

2961,0

2961,0

622,6

958,4

 

128822,9

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

203948,9

203948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

203948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

4098857,7

3898857,7

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

4098857,7

 

 

в тому числі на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

18946,1

18946,1

13030,7

1084,4

 

1318,0

968,0

200,0

184,0

350,0

20264,1

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

11154,0

11154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

11154,0

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

33020,4

26655,5

 

 

6364,9

33020,4

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

13610,6

13610,6

6708,0

571,0

 

 

 

 

 

 

13610,6

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

13610,6

13610,6

6708,0

571,0

 

 

 

 

 

 

13610,6

2303000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

2238,2

2238,2

1185,2

123,3

 

 

 

 

 

 

2238,2

2303010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

2238,2

2238,2

1185,2

123,3

 

 

 

 

 

 

2238,2

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

938870,4

938687,8

639190,2

47990,6

182,6

328534,2

310145,1

89582,4

47878,2

18389,1

1267404,6

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

73796,1

73796,1

52481,0

1772,1

 

73,5

73,5

 

10,3

 

73869,6

2304020

0740

Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій

865074,3

864891,7

586709,2

46218,5

182,6

328460,7

310071,6

89582,4

47867,9

18389,1

1193535,0

2305000

 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

683,7

683,7

460,2

29,9

 

6973,8

2394,2

681,2

 

4579,6

7657,5

2305010

0763

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

683,7

683,7

460,2

29,9

 

 

 

 

 

 

683,7

2305020

0763

Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні

 

 

 

 

 

6973,8

2394,2

681,2

 

4579,6

6973,8

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46378988,5

46333988,5

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46508727,3

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46378988,5

46333988,5

 

 

45000,0

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46508727,3

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

46177023,6

46177023,6

 

 

 

 

 

 

 

 

46177023,6

2311430

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

129738,8

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3532549,0

2675692,5

783972,3

202575,4

856856,5

797732,8

636829,2

50474,3

315365,8

160903,6

4330281,8

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

558127,9

160924,3

106460,2

4116,8

397203,6

54825,6

26544,4

7198,1

3064,8

28281,2

612953,5

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

19811,3

19811,3

14014,7

331,7

 

13954,7

13294,7

1800,0

2254,9

660,0

33766,0

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

12732,1

 

 

 

12732,1

10460,0

 

 

 

10460,0

23192,1

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9408,7

9408,7

6430,1

516,9

 

7449,0

5568,7

2853,1

443,0

1880,3

16857,7

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

514672,4

130200,9

85128,5

3220,9

384471,5

17961,9

7681,0

2545,0

366,9

10280,9

532634,3

2401510

0540

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

213,7

213,7

 

 

 

 

 

 

 

 

213,7

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1289,7

1289,7

886,9

47,3

 

 

 

 

 

 

1289,7

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2402000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

1605,9

1605,9

956,3

62,5

 

 

 

 

 

 

1605,9

2402010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

1605,9

1605,9

956,3

62,5

 

 

 

 

 

 

1605,9

2404000

 

Державна служба геології та надр України

110343,8

10343,8

7563,7

34,4

100000,0

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

133443,8

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

10343,8

10343,8

7563,7

34,4

 

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

33443,8

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

126017,5

126017,5

85429,7

4599,6

 

 

 

 

 

 

126017,5

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

126017,5

126017,5

85429,7

4599,6

 

 

 

 

 

 

126017,5

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

652,8

652,8

450,5

19,7

 

 

 

 

 

 

652,8

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

652,8

652,8

450,5

19,7

 

 

 

 

 

 

652,8

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1143121,2

1071206,4

577340,0

193525,7

71914,8

584133,0

522178,2

43276,2

311901,0

61954,8

1727254,2

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

10049,3

10049,3

7009,0

237,0

 

 

 

 

 

 

10049,3

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

147,8

 

 

 

147,8

 

 

 

 

 

147,8

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2545,3

2545,3

1739,8

192,7

 

1299,6

1284,6

440,3

322,4

15,0

3844,9

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

975273,7

975203,7

568591,2

193096,0

70,0

582833,4

520893,6

42835,9

311578,6

61939,8

1558107,1

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

71697,0

 

 

 

71697,0

 

 

 

 

 

71697,0

2407130

0511

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

83408,1

83408,1

 

 

 

 

 

 

 

 

83408,1

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1592679,9

1304941,8

5771,9

216,7

287738,1

135674,2

68406,6

 

 

67267,6

1728354,1

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5442,9

5442,9

3859,0

152,8

 

 

 

 

 

 

5442,9

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

601800,0

601800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

601800,0

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2014,1

 

 

 

2014,1

 

 

 

 

 

2014,1

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

3468,7

2925,3

1912,9

63,9

543,4

 

 

 

 

 

3468,7

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

61249,4

56049,4

 

 

5200,0

5976,0

5976,0

 

 

 

67225,4

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

209016,6

 

 

 

209016,6

33267,6

 

 

 

33267,6

242284,2

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом

709688,2

638724,2

 

 

70964,0

96430,6

62430,6

 

 

34000,0

806118,8

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

104881550,8

104747225,8

239091,0

36192,9

134325,0

462828,1

166240,0

40655,3

12321,4

296588,1

105344378,9

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8572602,8

8508397,9

77117,4

28377,7

64204,9

289325,0

65873,8

645,0

2941,9

223451,2

8861927,8

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

57349,1

57349,1

38432,6

2534,1

 

2359,8

2359,8

 

1737,7

 

59708,9

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці

11787,3

2,6

 

 

11784,7

6849,0

 

 

 

6849,0

18636,3

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1671,6

1671,6

833,7

220,3

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1777,1

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

14282,1

12889,3

5743,6

3051,3

1392,8

75,0

55,0

 

14,0

20,0

14357,1

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

52633,0

3793,0

 

 

48840,0

 

 

 

 

 

52633,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

791,6

791,6

 

 

 

 

 

 

 

 

791,6

2501130

1050

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми

68789,7

68789,7

 

 

 

 

 

 

 

 

68789,7

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

787732,5

787732,5

 

 

 

 

 

 

 

 

787732,5

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3270,8

3270,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3270,8

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2109853,5

2109853,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2109853,5

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

71134,1

71134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

71134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43341,5

43341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

43341,5

2501350

0210

Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

1790000,0

1790000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1790000,0

2501440

1040

Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей

640,7

640,7

 

 

 

 

 

 

 

 

640,7

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія"

54284,7

54284,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54284,7

2501460

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60338,1

58150,7

 

 

2187,4

 

 

 

 

 

60338,1

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

89744,0

89744,0

32107,5

22572,0

 

5249,3

5140,4

600,8