Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год"

ВР Украины
Закон от 21.11.2013 № 710-VII
действует с 27.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 5 - 6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року N 164-VII, N 176-VII і N 181-VII, від 21 травня 2013 року N 283-VII, від 2 липня 2013 року N 381-VII, від 4 липня 2013 року N 391-VII, N 392-VII, N 393-VII, N 394-VII, N 395-VII, N 396-VII і N 397-VII, від 8 жовтня 2013 року N 624-VII і N 625-VII, від 10 жовтня 2013 року N 638-VII, від 24 жовтня 2013 року N 658-VII та від 19 листопада 2013 року N 692-VII) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "370.095.653,8", "322.125.348,3" і "47.970.305,5" замінити відповідно цифрами "370.560.573,3", "323.877.348,3" і "46.683.225";

в абзаці третьому цифри "419.378.915,4", "370.530.634,5" і "48.848.280,9" замінити відповідно цифрами "419.843.834,9", "372.282.634,5" і "47.561.200,4".

2. У статті 11:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) надходження від погашення перед Державним агентством резерву України заборгованості публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за отриманий природний газ, а також заборгованості та зобов'язань енергогенеруючих компаній за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами)";

пункт 6 доповнити словами "(включаючи заборгованість із сплати дивідендів (без урахування пені, яка сплачується до загального фонду державного бюджету), нарахованих за результатами діяльності 2012 року)".

3. У статті 15 цифри "22.856.159,8" замінити цифрами "23.068.159,8".

4. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Установити, що кошти в сумі 369.495,5 тис. гривень, які сплачує публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Державного агентства резерву України у рахунок повного погашення перед ним заборгованості за отриманий природний газ, а також кошти, що сплачують енергогенеруючі компанії у рахунок погашення перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 1 статті 14 цього Закону. Заборгованість та зобов'язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива".

5. Внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 і N 3 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України визначити механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та проведення видатків з погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету податку на прибуток від підприємств електроенергетичної галузі в обсягах, визначених цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 листопада 2013 року
N 710-VII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

370560573,3

323877348,3

46683225,0

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

368971421,3

322288196,3

46683225,0

10000000

Податкові надходження

301857868,8

280142454,3

21715414,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

66132050,3

65099742,3

1032308,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

57928308,0

56896000,0

1032308,0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

195113606,5

179328000,0

15785606,5

14010000

Податок на додану вартість

154361606,5

151721000,0

2640606,5

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

100387606,5

98397000,0

1990606,5

20000000

Неподаткові надходження

64881085,1

41694999,4

23186085,7

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

31799961,3

31450158,4

349802,9

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

3591309,6

3251309,6

340000,0

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

23068159,8

23068159,8

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1006946,9

254091,9

752855,0

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

752855,0

 

752855,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

751855,0

 

751855,0

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

372282634,5

337664908,3

47530120,5

4327786,9

33117726,2

47561200,4

33212600,0

1935265,8

978130,6

14348600,4

419843834,9

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

15630727,9

769244,8

26686,7

1089,9

14861483,1

20571,2

10220,2

 

1449,8

10351,0

15651299,1

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

15630727,9

769244,8

26686,7

1089,9

14861483,1

20571,2

10220,2

 

1449,8

10351,0

15651299,1

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1287800,0

240000,0

 

 

1047800,0

3180,1

 

 

 

3180,1

1290980,1

 

 

у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію

240000,0

240000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

240000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

1763000,0

1300000,0

 

 

463000,0

4017025,5

3856370,1

 

 

160655,4

5780025,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

1763000,0

1300000,0

 

 

463000,0

4017025,5

3856370,1

 

 

160655,4

5780025,5

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1300000,0

1300000,0

 

 

 

3838519,5

3838519,5

 

 

 

5138519,5

6300000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

621094,1

65649,3

19220,4

1661,5

555444,8

 

 

 

 

 

621094,1

6301000

 

Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

621094,1

65649,3

19220,4

1661,5

555444,8

 

 

 

 

 

621094,1

6301080

0490

Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

212000,0

 

 

 

212000,0

 

 

 

 

 

212000,0

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

01100000000

Бюджет Автономної Республіки Крим

 

 

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

 

 

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

 

 

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

 

 

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

 

 

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

 

 

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

 

 

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

 

 

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

 

 

10100000000

Обласний бюджет Київської області

 

 

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

 

 

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

 

 

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

 

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

 

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

 

 

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

 

 

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

 

 

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

 

 

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

 

 

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

 

 

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

 

 

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

 

 

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

 

 

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

 

 

26000000000

Міський бюджет міста Києва

 

 

27000000000

Міський бюджет міста Севастополя

 

 

 

ВСЬОГО

1300000,0

3838519,5

____________

Опрос