Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год"

ВР Украины
Закон от 04.04.2013 № 181-VII
действует с 21.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 5 - 6, ст. 60) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "362.830.144,1" і "315.224.383,6" замінити відповідно цифрами "363.084.944,1" і "315.479.183,6";

в абзаці третьому цифри "412.060.560,7", "363.629.669,8" і "48.430.890,9" замінити відповідно цифрами "412.368.205,7", "363.884.469,8" і "48.483.735,9";

в абзаці шостому цифри "50.532.000" і "5.997.463,1" замінити відповідно цифрами "50.584.845" і "6.050.308,1";

2) у статті 5 цифри "483.031.984" замінити цифрами "483.084.829";

3) у статті 15 слова "в сумі" замінити словами "в сумі не менше як" та цифри "16.000.000" замінити цифрами "16.254.800";

4) внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 і N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квітня 2013 року
N 181-VII

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

 

Разом доходів:

363084944,1

315479183,6

47605760,5

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

361495792,1

313890031,6

47605760,5

20000000

Неподаткові надходження

57616375,4

34874834,7

22741540,7

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

24906601,5

24636798,6

269802,9

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

16254800,0

16254800,0

 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

 

Загальне фінансування

50584845,0

44534536,9

6050308,1

400000

Фінансування за борговими операціями

54514977,2

48334536,9

6180440,3

401000

Запозичення

135583390,3

129402950,0

6180440,3

401200

Зовнішні запозичення

42720440,3

36540000,0

6180440,3

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2013 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

 

 

Всього:

363884469,8

335942600,7

47509990,6

4326037,6

26441869,1

48483735,9

34135135,5

1935265,8

978130,6

14348600,4

412368205,7

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

5213908,0

4599452,3

1440085,1

57746,8

614455,7

3507270,7

2360014,1

302953,6

45952,4

1147256,6

8721178,7

2803000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

1105195,6

720456,0

307666,4

23284,2

384739,6

106166,2

24406,2

2600,0

229,1

81760,0

1211361,8

2803030

0421

Проведення земельної реформи

476577,1

112562,5

 

 

364014,6

 

 

 

 

 

476577,1

2803600

0421

Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості

898,7

898,7

 

 

 

106005,6

24245,6

2600,0

74,5

81760,0

106904,3

 

Зміни до додатка N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" "Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2013 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)"

Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту),
що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. одиниць)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією
видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) у 2013 році (тис. грн.)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"

дол. США

195130

2803600

Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості

106005,6

 

 

 

 

РАЗОМ

6180440,3

____________

Опрос