Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О защите потребительского рынка в Украинской ССР

ВС УССР
Закон УССР от 25.06.1991 № 1255-XII
редакция действует с 20.11.2012

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про захист споживчого ринку в Українській РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Кримінальним кодексом України
 від 5 квітня 2001 року N 2341-III
,
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI

З метою захисту споживчого ринку в Українській РСР в період становлення ринкових відносин від дій, що його дестабілізують, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

I. Розділ I втратив чинність 

ІІ. Розділ ІІ втратив чинність

III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415; N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N  20, ст. 313, N  22, ст. 367, N 34, ст. 501) такі зміни і доповнення: 

1. Доповнити Кодекс статтями 160-3 і 160-4 такого змісту:

"Стаття 160-3. Продаж у підприємствах торгівлі (громадського
харчування), що належать громадянам на праві
власності, або в кооперативах товарів за
підвищеними цінами

Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування), які належать громадянам на праві власності, або в кооперативах чи інших об'єднаннях, що мають дозвіл на торговельно-посередницьку діяльність, товарів, які виділяються з державних ринкових фондів або придбані ними в роздрібній мережі, за цінами, що перевищують встановлені роздрібні ціни на ці товари, з порушенням встановлених правил торгівлі, -

тягне за собою накладення на особу, яка прийняла рішення про підвищення цін, штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей.

Стаття 160-4. Незаконне виготовлення із готових
промислових виробів нових товарів

Незаконне використання готових промислових товарів народного споживання як сировини або напівфабрикатів для виготовлення нових товарів з метою збуту -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених від їх реалізації грошей.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або якщо вартість використаного товару становить понад п'ятсот карбованців, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей".

2. Абзац перший частини другої статті 155 викласти в такій редакції:

"Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування) та споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинені працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування) та споживчої кооперації, які не є службовими особами".

3. З частини першої статті 160 виключити слова "а також на автомобільних шляхах".

4. Статті 157, 160-2 і 208-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 157. Дрібна спекуляція

Дрібна спекуляція, тобто скуповування та перепродаж з метою наживи товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції та виручених грошей".

"Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією цих товарів і виручених грошей".

"Стаття 208-1. Порушення встановленого порядку вивезення
за межі республіки товарів народного
споживання чи інших матеріальних
цінностей

Порушення встановленого порядку вивезення за межі республіки продуктів харчування, сировини або інших товарів і матеріальних цінностей -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців з конфіскацією цих товарів і цінностей або без такої.

Ті ж дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням свого службового стану, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією товарів і цінностей."

5. Пункт 4 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

"4) конфіскація:

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення".

6. Назви глави 29, статей 313, 314, 315, назву і текст статті 316 після слів "постанови про конфіскацію предмета" доповнити словом "грошей".

7. Текст частин перших статей 313, 314, статті 315 після слів "об'єктом адміністративного правопорушення" доповнити словами "грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення".

8. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "160-2" замінити цифрами "160-2 - 160-4".

9. У частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "160-2" замінити цифрами "160-4";

абзац двадцять перший після цифр "158" доповнити цифрами "160-4";

доповнити пункт абзацом такого змісту: "податкових інспекцій (стаття 160-3)";

пункт 1-1 після цифр "153" доповнити цифрами "160-3, 160-4".

10. У пункті 1 статті 313 цифри "160, 160-1, 160-2" замінити цифрами "160 - 160-4".

IV. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1991 року.
 

Голова Верховної Ради
 Української РСР

 
Л. КРАВЧУК 

м. Київ
 25 червня 1991 року

 

N 1255-XII 

 

Опрос