Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принятии Поправок к Статьям Соглашения Международного валютного фонда

ВР Украины
Закон от 16.10.2012 № 5446-VI
действует с 21.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про прийняття Поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду

Верховна Рада України постановляє:

Прийняти Поправки до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду щодо перегляду квот держав-членів і реформи Виконавчої ради, схвалені Резолюцією Ради керуючих Міжнародного валютного фонду N 66-2 від 15 грудня 2010 року, які набирають чинності для України відповідно до пункту 3 цієї Резолюції (додаються).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5446-VI

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ N 66-2
"Чотирнадцятий загальний перегляд квот і реформа Виконавчої ради"

Офіційний переклад.

Відповідно до розділу 13 Регламенту таку Резолюцію було подано керуючим 10 листопада 2010 р. для голосування без проведення засідання:

УХВАЛЕНО:

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Виконавча рада подала Раді керуючих звіт під назвою "Чотирнадцятий загальний перегляд квот і реформа Виконавчої ради: Звіт Виконавчої ради Раді керуючих" (далі - звіт); та

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Міжнародний валютно-фінансовий комітет у своєму комюніке за квітень 2009 р. закликав Виконавчу раду наблизити кінцевий термін завершення Чотирнадцятого загального перегляду квот на два роки, установивши таким терміном січень 2011 р.; і

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Виконавча рада порекомендувала збільшити квоти держав - членів Фонду за результатами Чотирнадцятого загального перегляду квот; та

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Виконавча рада запропонувала внести поправку до Статей угоди, якою встановлюється, що Виконавча рада складатиметься виключно з виконавчих директорів, які обираються; і

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Виконавча рада порекомендувала, щоб після перших чергових виборів виконавчих директорів, що настають після набрання чинності запропонованою поправкою до Статей угоди, затвердженою Резолюцією N 63-2 Ради керуючих, виконавчий директор, обраний 7 або більше державами-членами, мав право призначити двох заступників виконавчого директора; та

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що голова Ради керуючих доручив секретарю Фонду подати пропозицію Виконавчої ради Раді керуючих; і

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Звіт Виконавчої ради, у якому викладена її пропозиція, було подано до Ради керуючих секретарем Фонду; та

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Виконавча рада просила Раду керуючих проголосувати щодо наступної Резолюції без проведення засідання відповідно до розділу 13 Регламенту Фонду:

ВРАХОВУЮЧИ ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ, Рада керуючих, відзначаючи рекомендації та зазначений Звіт Виконавчої ради, цим УХВАЛЮЄ, що:

Збільшення квот держав-членів

1. Міжнародний валютний фонд пропонує, щоб відповідно до положень цієї Резолюції квоти держав - членів Фонду були збільшені на суми, що зазначені навпроти їхніх назв у додатку І до цієї Резолюції.

2. Збільшення квоти держави-члена, запропоноване цією Резолюцією, не набирає чинності, якщо ця держава-член не надала письмової згоди на збільшення квоти не пізніше дати, встановленої нижче в статті 4 або відповідно до цієї статті, й не сплатила в повному обсязі суму збільшення квоти у строк, встановлений нижче в статті 5 або відповідно до цієї статті, при тому, що жодна держава-член, яка має прострочені зобов'язання по викупам, зборам або внескам на Рахунок загальних ресурсів, не може дати згоду на збільшення квоти або сплатити суму збільшення квоти доти, доки вона не врегулює ці зобов'язання.

3. Будь-яке збільшення квот, запропоноване цією Резолюцією, набирає чинності лише тоді, коли:

i) Виконавча рада встановить, що держави-члени, які володіють не менше ніж 70 відсотками загальної кількості квот станом на 5 листопада 2010 р., надають згоду в письмовій формі на збільшення їхніх квот;

ii) наберуть чинності запропоновані поправки до Статей угоди, викладені в додатку II до цієї Резолюції; та

iii) наберуть чинності запропоновані поправки до Статей угоди, затверджені Резолюцією N 63-2 Ради керуючих.

Кожна держава-член зобов'язується докладати всіх зусиль для виконання цих дій не пізніше Щорічних нарад у 2012 р. Виконавчій раді доручається здійснювати щоквартальний моніторинг прогресу у виконанні цих дій.

4. Повідомлення відповідно до зазначеної вище статті 2 здійснюються належним чином уповноваженою посадовою особою держави-члена та повинні бути отримані у Фонді до 18.00 за вашингтонським часом 31 грудня 2011 р. при тому, що Виконавча рада може продовжити цей строк своїм рішенням.

5. Кожна держава-член сплачує Фонду суму збільшення своєї квоти протягом 30 днів (a) з дати, коли вона повідомить Фонду про свою згоду, або (b) з дати, коли будуть виконані всі умови, викладені в зазначеній вище статті 3, в залежності від того, яка дата настане пізніше, при тому, що Виконавча рада може продовжити цей строк своїм рішенням.

6. Приймаючи рішення про продовження строку для надання згоди на збільшення квоти або для виплати суми збільшення квоти, Виконавча рада приділяє особливу увагу становищу держав-членів, які ще можуть висловити бажання надати згоду на збільшення квоти або сплатити суму збільшення квоти, включаючи держав-членів з довготривалою простроченою заборгованістю перед Рахунком загальних ресурсів, що складається з прострочених зобов'язань по викупам, зборам або внескам на Рахунок загальних ресурсів, і які, на розсуд Виконавчої ради, співробітничають з Фондом у врегулюванні цих зобов'язань.

7. Для держав-членів, які ще не надали згоди на збільшення своїх квот відповідно до Одинадцятого загального перегляду та відповідно до Резолюції N 63-2 Ради керуючих, остаточним строком для надання згоди на таке збільшення квот буде дата, встановлена вище в статті 4 або відповідно до цієї статті.

8. Кожна держава-член сплачує 25 відсотків збільшення своєї квоти у спеціальних правах запозичення або у валютах держав-членів, визначених за погодженням з ними Фондом, або у будь-якому поєднанні спеціальних прав запозичення і таких валют. Решта такого збільшення сплачується державою-членом у власній валюті.

Формула обчислення квоти та П'ятнадцятий загальний перегляд квот

9. Виконавчій раді доручається завершити комплексний перегляд формули до січня 2013 р.

10. Виконавчій раді доручається наблизити графік виконання П'ятнадцятого загального перегляду квот, установивши його на січень 2014 р. Очікується, що будь-яке перебалансування квот призведе до збільшення частки квот динамічно зростаючих країн відповідно до їхнього відносного становища у світовій економіці та, як наслідок, скоріш за все, до збільшення частки країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, в цілому. Мають бути вжиті заходи для захисту прав голосу та представництва найбідніших держав-членів.

Перегляд кредитних угод в рамках НУЗ

11. У контексті запропонованого збільшення квот в рамках Чотирнадцятого загального перегляду квот, Виконавчій раді та учасникам Нових угод про запозичення (НУЗ) доручається до листопада 2011 р. провести перегляд кредитних угод в рамках НУЗ з метою відповідного скорочення НУЗ із збереженням відносних часток квот, що набере чинності після виконання умов, викладених у статті 3 цієї Резолюції, та сплати квот, пов'язаних із порогом участі, визначеним в пункті (i) статті 3 цієї Резолюції.

Запропонована поправка до Статей угоди Міжнародного валютного фонду про реформу Виконавчої ради

12. Запропонована поправка до Статей угоди Міжнародного валютного фонду, викладена в додатку II до цієї Резолюції ("Запропонована поправка про реформу Виконавчої ради"), затверджується.

13. Секретарю доручається шляхом надіслання циркулярного листа або телеграми, чи іншим швидким засобом зв'язку, відповідно до статті XXVIII Статей угоди запитати у всіх держав - членів Фонду, чи приймають вони Запропоновану поправку про реформу Виконавчої ради.

14. У повідомленні, яке надсилається всім державам-членам відповідно до статті 13 цієї Резолюції, зазначається, що Запропонована поправка про реформу Виконавчої ради набирає чинності для всіх держав-членів з дати направлення Фондом офіційного повідомлення всім державам-членам про те, що три п'ятих держав-членів, які володіють 85 відсотками загальної кількості голосів, прийняли Запропоновану поправку про реформу Виконавчої ради.

Додаткові заступники виконавчих директорів

15. Після перших чергових виборів виконавчих директорів, що настають після набрання чинності запропонованою поправкою до Статей угоди, затвердженою Резолюцією N 63-2 Ради керуючих, виконавчий директор, обраний 7 або більше державами-членами, має право призначити двох заступників виконавчого директора.

16. Умовою призначення двох заступників виконавчого директора є направлення виконавчим директором повідомлення секретарю Фонду про призначення: (i) заступника, який буде діяти від імені виконавчого директора у випадках, коли він відсутній, але присутні обидва заступники; та (ii) заступника, який виконуватиме повноваження виконавчого директора відповідно до пункту (f) частини 3 статті XII. Виконавчий директор може в будь-який час змінювати такі призначення шляхом направлення повідомлення секретарю Фонду.

Розмір та склад Виконавчої ради

17. Рада керуючих бере до уваги: (i) зобов'язання скоротити на два кількість виконавчих директорів, які представляють країни Європи з розвинутою економікою, не пізніше перших чергових виборів виконавчих директорів після виконання умов, визначених у статті 3 цієї Резолюції, як спосіб досягнення більшого представництва країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, та (ii) зобов'язання держав - членів Фонду зберегти Виконавчу раду, що складається з 24 виконавчих директорів, та переглядати склад Виконавчої ради кожні вісім років після дати виконання умов, викладених у статті 3 цієї Резолюції.

 

Додаток I. Пропоновані квоти

 

Пропоновані квоти (в млн. СПЗ)

Австралія

6572,4

Австрія

3932,0

Азербайджан

391,7

Албанія

139,3

Алжир

1959,9

Ангола

740,1

Антигуа і Барбуда

20,0

Аргентина

3187,3

Багами

182,4

Бангладеш

1066,6

Барбадос

94,5

Бахрейн

395,0

Беліз

26,7

Бельгія

6410,7

Бенін

123,8

Білорусія

681,5

Болгарія

896,3

Болівія

240,1

Боснія та Герцеговина

265,2

Ботсвана

197,2

Бразилія

11042,0

Бруней Даруссалам

301,3

Буркіна-Фасо

120,4

Бурунді

154,0

Бутан

20,4

В'єтнам

1153,1

Венесуела, Боліварська Республіка

3722,7

Вірменія

128,8

Габон

216,0

Гайана

181,8

Гаїті

163,8

Гамбія

62,2

Гана

738,0

Гватемала

428,6

Гвінея

214,2

Гвінея-Бісау

28,4

Гондурас

249,8

Гренада

16,4

Греція

2428,9

Грузія

210,4

Данія

3439,4

Демократична Республіка Конго

1066,0

Демократична Республіка Східний Тимор

25,6

Джибуті

31,8

Домініканка

11,5

Домініканська Республіка

477,4

Еквадор

697,7

Екваторіальна Гвінея

157,5

Еритрея

36,6

Естонія

243,6

Ефіопія

300,7

Єгипет

2037,1

Єменська Республіка

487,0

Замбія

978,2

Зімбабве

706,8

Йорданія, Хашимітське Королівство

343,1

Ізраїль

1920,9

Індія

13114,4

Індонезія

4648,4

Ірак

1663,8

Ірландія

3449,9

Ісламська Республіка Афганістан

323,8

Ісламська Республіка Іран

3567,1

Ісландія

321,8

Іспанія

9535,5

Італія

15070,0

Кабо-Верде

23,7

Казахстан

1158,4

Камбоджа

175,0

Камерун

276,0

Канада

11023,9

Катар

735,1

Кенія

542,8

Киргизька Республіка

177,6

Китай

30482,9

Кіпр

303,8

Кірибаті

11,2

Колумбія

2044,5

Коморські Острови

17,8

Косово

82,6

Коста-Ріка

369,4

Кот-д'Івуар

650,4

Кувейт

1933,5

Латвія

332,3

Лесото

69,8

Литва

441,6

Ліберія

258,4

Ліван

633,5

Лівія

1573,2

Люксембург

1321,8

М'янма

516,8

Маврикій

142,2

Мавританія

128,8

Мадагаскар

244,4

Македонія, Колишня югославська Республіка

140,3

Малаві

138,8

Малайзія

3633,8

Малі

186,6

Мальдіви

21,2

Мальта

168,3

Марокко

894,4

Маршаллові острови

4,9

Мексика

8912,7

Мозамбік

227,2

Молдова

172,5

Монголія

72,3

Намібія

191,1

Народна Демократична Республіка Лаос

105,8

Непал

156,9

Нігер

131,6

Нігерія

2454,5

Нідерланди

8736,5

Нікарагуа

260,0

Німеччина

26634,4

Нова Зеландія

1252,1

Норвегія

3754,7

Об'єднане Королівство

20155,1

Об'єднані Арабські Емірати

2311,2

Оман

544,4

Пакистан

2031,0

Палау

4,9

Панама

376,8

Папуа-Нова Гвінея

263,2

Парагвай

201,4

Перу

1334,5

Південна Африка

3051,2

Польща

4095,4

Португалія

2060,1

Республіка Вануату

23,8

Республіка Конго

162,0

Республіка Корея

8582,7

Російська Федерація

12903,7

Руанда

160,2

Румунія

1811,4

Сальвадор

287,2

Самоа

16,2

Сан-Марино

49,2

Сан-Томе і Принсіпі

14,8

Саудівська Аравія

9992,6

Свазіленд

78,5

Сейшельські острови

22,9

Сенегал

323,6

Сент-Вінсент і Ґренадини

11,7

Сент-Люсія

21,4

Сербія

654,8

Сьєрра-Леоне, Республіка

207,4

Сирійська Арабська Республіка

1109,8

Сінгапур

3891,9

Словацька Республіка

1001,0

Словенія

586,5

Соломонові острови

20,8

Сомалі

163,4

Сполучені Штати Америки

82994,2

Судан

630,2

Суринам

128,9

Таджикистан

174,0

Таїланд

3211,9

Танзанія

397,8

Того

146,8

Тонга

13,8

Тринідад і Тобаго

469,8

Тувалу

2,5

Туніс

545,2

Туреччина

4658,6

Туркменістан

238,6

Уганда

361,0

Угорщина

1940,0

Узбекистан

551,2

Україна

2011,8

Уругвай

429,1

Федеральні Штати Мікронезії

7,2

Федерація Сент-Кітс і Невіс

12,5

Фіджі

98,4

Філіппіни

2042,9

Фінляндія

2410,6

Франція

20155,1

Хорватія

717,4

Центральна Африканська Республіка

111,4

Чад

140,2

Чеська Республіка

2180,2

Чилі

1744,3

Чорногорія

60,5

Швейцарія

5771,1

Швеція

4430,0

Шрі-Ланка

578,8

Ямайка

382,9

Японія

30820,5

 

Додаток II
Запропонована поправка до Статей угоди Міжнародного валютного фонду про реформу Виконавчої ради

Уряди, від імені яких підписано цю Угоду, домовилися про таке:

1. Текст пункту (b) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(b) 3 урахуванням викладеного нижче пункту (c) Рада керуючих складається з двадцяти виконавчих директорів, які обираються державами-членами, а її головою є директор-розпорядник."

2. Текст пункту (c) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(c) Для цілей кожних чергових виборів виконавчих директорів Рада керуючих може більшістю у вісімдесят п'ять відсотків загальної кількості голосів збільшувати або зменшувати кількість виконавчих директорів, зазначених вище в пункті (b)."

3. Текст пункту (d) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(d) Вибори виконавчих директорів проводяться кожні два роки відповідно до правил, що приймаються Радою керуючих. Такі правила включають обмеження загальної кількості голосів, яка може бути подана більш ніж однією державою-членом за одного й того самого кандидата."

4. Текст пункту (f) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(f) Виконавчі директори залишаються на своїй посаді до обрання їхніх наступників. Якщо посада обраного виконавчого директора стає вакантною більш ніж за дев'яносто днів до завершення його терміну, на період терміну, що залишився, державами-членами, які обирали попереднього виконавчого директора, обирається інший виконавчий директор. Обрання здійснюється більшістю поданих голосів. Протягом часу, поки посада залишається вакантною, повноваження колишнього виконавчого директора виконує його заступник, за винятком повноважень призначати заступника."

5. Текст пункту (i) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(i) (i) Кожний виконавчий директор має право подавати стільки голосів, скільки ним було отримано при його обранні.

6. Текст пункту (j) частини 3 статті XII викласти в такій редакції:

"(j) Рада керуючих приймає інструкції, згідно з якими держава-член може направляти представника для участі в будь-яких засіданнях Виконавчої ради, на яких розглядається прохання такої держави-члена або питання особливого значення для такої держави-члена."

7. Текст частини 8 статті XII викласти в такій редакції:

"Фонд має право в будь-який час повідомити в неофіційному порядку будь-якій державі-члену про свою позицію з будь-якого питання, що виникає в рамках цієї Угоди. Фонд більшістю у сімдесят відсотків загальної кількості голосів може ухвалити рішення про публікацію доповіді, представленої державі-члену щодо її грошово-кредитних або економічних умов і подій, які безпосередньо ведуть до серйозних порушень рівноваги в зовнішніх платіжних балансах держав-членів. Відповідна держава-член має право на представництво відповідно до пункту (j) частини 3 цієї статті. Фонд не публікує доповідей, які стосуються змін в базисній структурі економічного устрою держав-членів."

8. Текст підпункту (ii) пункту (a) статті XXI викласти в такій редакції:

"(a) (ii) Відносно рішень Виконавчої ради з питань, які стосуються виключно Департаменту спеціальних прав запозичення, право голосу мають лише виконавчі директори, обрані щонайменше однією державою-членом, яка є учасницею. Кожний із цих виконавчих директорів має право подавати стільки голосів, скільки було виділено державам-членам, які є учасницями і чиї голоси були подані за його обрання. Для визначення наявності кворуму або для з'ясування того, чи рішення ухвалено потрібною більшістю голосів, враховується присутність лише виконавчих директорів, обраних державами-членами, які є учасницями, і кількість голосів, виділених державам-членам, які є учасницями.

9. Текст пункту (a) статті XXIX викласти в такій редакції:

"(а) Будь-яке питання щодо тлумачення положень цієї Угоди, яке виникає між будь-якою державою-членом і Фондом або між будь-якими державами - членами Фонду, подається на розгляд Виконавчої ради. Якщо таке питання особливо зачіпає якусь державу-члена, вона має право на представництво відповідно до пункту (j) частини 3 статті XII."

10. Текст пункту (a) статті 1 доповнення D викласти в такій редакції:

"(a) Кожна держава-член або група держав-членів, які передали право подавати стільки голосів, скільки їй або їм було виділено, одному виконавчому директору, призначають одного члена Ради з числа керівників, міністрів в уряді держави-члена або осіб, що обіймають порівняну за рангом посаду, і можуть призначати не більше семи помічників. Рада керуючих, більшістю у вісімдесят п'ять відсотків загальної кількості голосів, може змінити кількість помічників, які можуть бути призначені. Член Ради або помічник обіймають свою посаду до здійснення нового призначення, або до наступних чергових виборів виконавчих директорів, залежно від того, що відбудеться раніше."

11. Текст пункту (e) статті 5 доповнення D видалити.

12. Пункт (f) статті 5 доповнення D стає пунктом (e) статті 5 доповнення D і текст нового пункту (e) статті 5 викласти в такій редакції:

"(e) У випадку, коли виконавчий директор має право подавати голоси, виділені державі-члену згідно з підпунктом (iii) пункту (i) частини 3 статті XII, член Ради, призначений групою держав-членів, які обрали такого виконавчого директора, має право голосу і право подавати стільки голосів, скільки було виділено такій державі-члену. Зазначена держава-член вважається такою, що брала участь у призначенні члена Ради, який має право голосу і право подавати стільки голосів, скільки було виділено такій державі-члену."

13. Текст доповнення E викласти в такій редакції:

"Перехідні положення стосовно виконавчих директорів

1. Після набрання чинності цим доповненням:

(a) кожний виконавчий директор, який був призначений відповідно до положень підпункту (i) пункту (b) частини 3 або пункту (c) частини 3 колишньої статті XII, і перебував на посаді безпосередньо до набрання чинності цим доповненням, вважається таким, що був обраний державою-членом, яка його призначила, та

(b) кожний виконавчий директор, який подавав голоси держави-члена відповідно до положень підпункту (ii) пункту (i) частини 3 колишньої статті XII, безпосередньо до набрання чинності цим доповненням, вважається таким, що був обраний такою державою-членом."

14. Текст пункту (b) статті 1 доповнення L викласти в такій редакції:

"(b) не призначає керуючого або заступника керуючого, не призначає або не бере участь у призначенні члена Ради або заступника члена Ради, не обирає чи не бере участь у виборах виконавчого директора."

15. Текст вступної частини пункту (c) статті 3 доповнення L викласти в такій редакції:

"(c) Виконавчий директор, обраний такою державою-членом або у виборах якого брала участь така держава-член, звільняється зі своєї посади, крім випадку, коли такий виконавчий директор мав право подавати стільки голосів, скільки було виділено іншим державам-членам, які не були тимчасово позбавлені права голосу. В такому випадку:"

Рада керуючих ухвалила зазначену вище Резолюцію, що набирає чинності 15 грудня 2010 року.

____________

Опрос