Идет загрузка документа (468 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Черногории

ВР Украины
Закон от 16.10.2012 № 5445-VI
действует с 17.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, підписану 18 листопада 2011 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Ця Угода набирає чинності у перший день другого місяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5445-VI

 

 

УГОДА
про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

ПРЕАМБУЛА

Уряд України та Уряд Чорногорії (далі - Сторони або Україна та Чорногорія в залежності від контексту),

ПРАГНУЧИ розвивати та посилювати дружні стосунки, особливо у сферах економічного співробітництва і торгівлі з метою здійснення внеску в прогрес економічного співробітництва та збільшення обсягу двосторонньої торгівлі,

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свій намір брати активну участь у розширенні взаємних торговельно-економічних відносин і сприяти такому розширенню;

УРАХОВУЮЧИ досвід, здобутий шляхом співробітництва між Сторонами цієї Угоди, а також між ними та їхніми головними торговельними партнерами,

ПРОГОЛОШУЮЧИ готовність вживати заходи для забезпечення гармонійного розвитку торгівлі, а також для розширення та диверсифікації їхнього співробітництва в галузях, які становлять взаємний інтерес, включаючи сфери, не охоплені цією Угодою про вільну торгівлю (далі - ця Угода), щоб тим самим створити фундамент та сприятливе середовище на основі рівноправності, балансу прав та обов'язків і відсутності дискримінації,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на взаємну зацікавленість у постійному зміцненні багатосторонньої торговельної системи і враховуючи, що право Світової організації торгівлі (далі - СОТ) є основою для їхньої зовнішньоторговельної політики,

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ викласти, з метою досягнення цих цілей, положення, спрямовані на поступове скасування перешкод для взаємної торгівлі відповідно до права СОТ, зокрема тих, що стосуються утворення зон вільної торгівлі

та домовились про таке:

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Цілі

1. Сторони цим створюють зону вільної торгівлі згідно з положеннями цієї Угоди й відповідно до правил СОТ.

2. Цілі цієї Угоди полягають у тому, щоб:

а) розвивати та розширювати економічне співробітництво, а також підвищувати рівень життя народів обох країн;

б) усувати перешкоди та обмеження в торгівлі товарами та лібералізувати торгівлю послугами;

в) сприяти через розвиток взаємної торгівлі гармонійному розвитку економічних відносин між Сторонами;

г) сприяти гармонійному розвиткові та розширенню світової торгівлі шляхом подолання бар'єрів у торгівлі;

д) сприяти торгівлі та співпраці між Сторонами на ринках третіх країн.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цієї Угоди, якщо далі не зазначено інакше, застосовуються визначення СОТ.

Стаття 3
Прозорість

1. Сторони опубліковують або інакше оприлюднюють свої закони, правила, судові рішення, адміністративні постанови загального застосування та їхні відповідні міжнародні угоди, що можуть впливати на дію цієї Угоди.

2. Сторони негайно відповідають на конкретні запитання і надають на запит інформацію одна одній з питань, зазначених у пункті 1 цієї Статті. Вони не зобов'язані розкривати конфіденційну інформацію.

Стаття 4
Митні союзи, зони вільної торгівлі та угоди про прикордонну торгівлю

1. Ця Угода не виключає збереження у силі або створення митних союзів, зон вільної торгівлі, домовленостей щодо прикордонної торгівлі та інших преференційних угод у тій мірі, у якій вони не призводять до зміни торговельних домовленостей, обумовлених цією Угодою.

2. Коли Сторона стає учасницею митного союзу або угоди про вільну торгівлю з третьою стороною, вона повинна, на запит іншої Сторони, провести консультації зі Стороною, яка зробила запит.

Стаття 5
Відношення до інших міжнародних зобов'язань

1. Ця Угода жодним чином не обмежує зобов'язань Сторін, що випливають з їхньої участі в регіональних і субрегіональних союзах і організаціях, багатосторонніх договорах, а також у міжнародних організаціях.

2. Положення цієї Угоди не впливають на права і зобов'язання, що випливають з угод, укладених між Сторонами до або після набрання чинності цією Угодою, за винятком того, що їхні положення є сумісними з положеннями цієї Угоди.

РОЗДІЛ II
ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Стаття 6
Сфера застосування

Положення цієї Угоди повинні застосовуватись до товарів походженням із території Сторін, що охоплюються Розділами з 1 по 97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС 2007).

Стаття 7
Митні збори на імпорт

1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати всі мита на імпорт товарів походженням з Чорногорії або України, зазначені у Статті 6 цієї Угоди, за винятком випадків, передбачених у Додатку I до цієї Угоди. Не запроваджуються жодні нові мита та еквівалентні миту податки і збори на імпорт.

2. Мито включає будь-яке мито або збори, що справляються у зв'язку з імпортом або експортом товарів, включаючи будь-які форми додаткових податків або додаткових зборів, пов'язаних з таким імпортуванням або експортуванням, але не включає будь-які збори, що справляються відповідно до Статей III і VIII ГАТТ 1994 року.

Стаття 8
Інші податки та збори з еквівалентним ефектом

1. Податок на додану вартість та акцизні збори, що справляються у зв'язку з митним оформленням імпортованих товарів, не охоплюються податками (зборами), що мають ефект, еквівалентний митним зборам.

2. У торгівлі між Сторонами не запроваджуються жодні нові митні збори на імпорт або будь-які податки та інші збори, що мають еквівалентний ефект.

Стаття 9
Митні збори на експорт

1. З набранням чинності цією Угодою кожна Сторона може застосовувати мита на експорт товарів походженням з України або Чорногорії, зазначені у Статті 6 цієї Угоди відповідно до Статті XI ГАТТ 1994 року.

2. Сторони домовляються, що відповідно до цієї Угоди Україна зберігає свої зобов'язання у рамках СОТ стосовно експортного мита, яке застосовується до насіння олійних культур, живої худоби і шкур тварин відповідно до графіка поетапного зниження ставки експортного мита.

Стаття 10
Базові мита

У торгівлі між Сторонами, яка регулюється цією Угодою, Сторони застосовують свої відповідні митні тарифи за класифікацією товарів при імпортуванні на їхню територію.

Стаття 11
Імпортні та експортні обмеження

Без обмеження положень Статті 7 цієї Угоди, права та зобов'язання Сторін стосовно експортних та імпортних обмежень регулюються Статтею XI ГАТТ 1994 року, яка цим вводиться до змісту і становить частину цієї Угоди.

Стаття 12
Внутрішнє оподаткування і нормативні акти

Сторони застосовують будь-які внутрішні податки та інші збори і нормативні акти відповідно до Статті III ГАТТ 1994 року та інших відповідних Угод СОТ.

Стаття 13
Загальні винятки і винятки з міркувань безпеки

Для цілей цієї Угоди, Статті XX і XXI ГАТТ 1994 року та їхні тлумачні примітки вводяться до змісту і становлять частину цієї Угоди, з відповідними змінами.

Стаття 14
Технічні регламенти

1. Права і зобов'язання Сторін по відношенню до технічних регламентів, стандартів і оцінки відповідності регулюються Угодою СОТ про технічні бар'єри у торгівлі (далі - Угода ТБТ).

2. З урахуванням пункту 1 цієї Статті, Сторони домовляються проводити консультації, якщо Сторона вважає, що інша Сторона вжила заходи, які не відповідають Угоді ТБТ і які можуть створити або створили перешкоду для торгівлі, з метою вироблення відповідного рішення згідно з Угодою ТБТ.

Стаття 15
Санітарні та фітосанітарні заходи

1. Права та зобов'язання Сторін по відношенню до санітарних та фітосанітарних заходів регулюються Угодою СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (далі - Угода СФС).

2. Сторони обмінюються назвами і контактними адресами з санітарної та фітосанітарної експертизи з метою полегшення спілкування та обміну інформацією.

Стаття 16
Правила походження

Положення цієї Угоди застосовуються до всіх товарів, на які поширюється ця Угода, за умови, що вони відповідають Правилам походження, викладеним у Додатку II до цієї Угоди, який становить невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 17
Митна оцінка

Сторони визначають митну вартість товарів, що є предметом торгівлі між ними, відповідно до положень Статті VII ГАТТ 1994 року і Угоди СОТ про застосування Статті VII ГАТТ 1994 року.

Стаття 18
Транзит товарів

Сторони забезпечують вільний транзит товарів, що походять з території однієї Сторони і транспортуються через територію іншої Сторони відповідно до національного законодавства Сторін.

Стаття 19
Двосторонні захисні заходи

1. Якщо, у результаті зниження або скасування мита відповідно до цієї Угоди, будь-який товар, що походить з території однієї Сторони, імпортується на територію держави іншої Сторони у такій збільшеній кількості, в абсолютному вираженні чи відносно національного виробництва, і за таких умов, що це є суттєвою причиною серйозної шкоди або загрози такої шкоди для національного товаровиробника подібної або безпосередньо конкуруючої продукції на території держави Сторони-імпортеру, Сторона-імпортер може вжити двосторонні захисні заходи у мінімальній мірі, необхідній для усунення шкоди або запобігання шкоді з урахуванням положень пунктів 2 - 10 цієї Статті.

2. Двосторонні захисні заходи вживаються лише за наявності чітких доказів того, що збільшені обсяги імпорту завдали або загрожують завдати серйозної шкоди, після проведення розслідування відповідно до процедур, викладених у Статтях 3 і 4 Угоди СОТ про захисні заходи.

3. Сторона, яка має намір вжити двосторонній захисний захід відповідно до цієї Статті, негайно, але в будь-якому випадку перш ніж вживати такий захід, надає повідомлення іншій Стороні. У повідомленні має міститися вся доречна інформація, яка включає докази серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, спричиненої збільшеними обсягами імпорту, точний опис продукції, про яку йдеться, і запропонований захід, а також запропоновану дату запровадження, очікувану тривалість і графік поступового скасування заходу.

4. Якщо умови, викладені у пункті 1 цієї Статті, задоволено, Сторона імпорту може вживати заходи, що представляють собою підвищення ставки мита до рівня, який не перевищує менше з двох значень:

(а) ставки мита РНС, яка застосовується на момент запровадження заходу або

(б) ставки мита РНС, яка застосовується в день, що безпосередньо передує даті набрання чинності цією Угодою.

5. Двосторонні захисні заходи запроваджуються на період, який не перевищує двох років. За виняткових обставин, після перегляду Спільним Комітетом з питань вільної торгівлі, зазначеним у Статті 55 цієї Угоди, заходи можуть вживатися на загальний максимальний період у три роки. Жодні двосторонні захисні заходи не застосовуються до імпорту продукції, яка раніше підлягала такому заходу.

6. Протягом 30 днів з дати повідомлення Комітет розглядає інформацію, надану відповідно до пункту 3 цієї Статті, з метою вироблення взаємоприйнятного рішення цього питання. За відсутності такого рішення, Сторона імпорту може запровадити захід відповідно до пункту 4 цієї Статті задля вирішення проблеми, а за відсутності взаємно погодженої компенсації Сторона, по відношенню до продукції якої вжито захід, може застосувати компенсаційну дію. У виборі двостороннього захисного заходу та компенсаційної дії пріоритет повинен надаватися заходу, який найменшим чином заважає функціонуванню цієї Угоди. Компенсаційна дія, як правило, складається з призупинення поступок, які за своєю суттю мають еквівалентні наслідки для торгівлі, або поступок, які є суттєво еквівалентними вартості додаткового мита, що очікується у результаті двостороннього захисного заходу. Сторона, яка застосовує компенсаційну дію, застосовує таку дію лише на мінімальний період, необхідний для досягнення суттєво еквівалентного впливу на торгівлю і, у будь-якому випадку, лише якщо застосовуються двосторонній захисний захід відповідно до пункту 4 цієї Статті.

7. Після припинення дії двостороннього захисного заходу, ставка мита є ставкою, яка б діяла до дати застосування таких заходів.

8. За критичних обставин, якщо затримка із впровадженням двостороннього захисного заходу відповідно до цієї Статті призведе до заподіяння шкоди, яку буде важко виправити, Сторона може вжити тимчасовий захисний захід відповідно до попереднього визначення, що є чіткі докази того, що збільшені обсяги імпорту є суттєвою причиною серйозної шкоди або загрози такої шкоди для національного товаровиробника. Сторона, яка має намір вжити такий захід, негайно надає повідомлення іншій Стороні. Упродовж 30 днів після дати повідомлення повинні бути розпочаті процедури, викладені у пунктах 2 - 6 цієї Статті, включаючи компенсаційну дію. Будь-яка компенсація повинна ґрунтуватися на загальному періоді застосування тимчасового захисного заходу і двостороннього захисного заходу.

9. Дія будь-яких тимчасових двосторонніх захисних заходів не може перевищувати 200 днів. Період застосування будь-якого тимчасового двостороннього захисного заходу зараховується як частина тривалості двостороннього захисного заходу, зазначеного у пункті 5 цієї Статті та будь-якого його подовження. Будь-які підвищення тарифу мають бути негайно відшкодовані, якщо розслідування, описане в пункті 2 цієї Статті, не дійшло висновку, що умови пункту 1 цієї Статті задоволені.

10. Через п'ять років після дати набрання чинності цією Угодою Сторони розглядають у Комітеті питання, чи є необхідність зберігати можливість вживати двосторонні захисні заходи між ними. Якщо після першого розгляду Сторони вирішать зберегти таку можливість, з цього часу вони повинні кожні два роки проводити розгляд цього питання в Комітеті.

Стаття 20
Глобальні захисні заходи

1. Якщо товар імпортується незалежно від його походження у такій збільшеній кількості, в абсолютному еквіваленті чи відносно національного виробництва, і за таких умов, що це завдає або загрожує завдати серйозну шкоду для національної галузі, яка виробляє подібний або безпосередньо конкуруючий товар, кожна Сторона має право застосовувати захисні заходи до такої продукції відповідно до Статті XIX ГАТТ 1994 року і Угоди СОТ про захисні заходи.

2. До імпорту товарів, що походять з території однієї з Сторін, на територію іншої Сторони, який не завдає або не загрожує завдати серйозну шкоду для національного товаровиробника, який виробляє подібні або безпосередньо конкуруючі товари Сторони імпорту, захисні заходи по відношенню до імпорту таких товарів не застосовуються.

3. На запит іншої Сторони та/або за умови, що вона має суттєвий інтерес, Сторона, яка має намір вжити захисні заходи, негайно надає спеціальне письмове повідомлення, що містить усю доречну інформацію про порушення розслідування у зв'язку із застосуванням спеціальних заходів, попередні висновки та остаточні висновки розслідування.

4. Для цілей цієї Статті вважається, що Сторона має суттєвий інтерес, якщо вона входить в п'ятірку найбільших постачальників імпортованих товарів протягом останнього трирічного періоду з точки зору абсолютного обсягу чи вартості.

5. У процесі вибору заходів, пов'язаних з цією Статтею, Сторони віддають пріоритет тим заходам, які завдають мінімальну економічну шкоду і не створюють серйозних перешкод для впровадження цієї Угоди.

Стаття 21
Антидемпінгові та компенсаційні заходи

1. Обидві Сторони погоджуються, що антидемпінгові та компенсаційні заходи повинні застосовуватися у повній відповідності зі Статтею VI ГАТТ 1994 року, Угодою СОТ про застосування Статті VI ГАТТ 1994 року і Угодою СОТ про субсидії і компенсаційні заходи та повинні ґрунтуватися на справедливій і прозорій системі.

2. Відразу після впровадження тимчасових заходів і до того, як буде ухвалене остаточне рішення, Сторони забезпечують повне і конструктивне розкриття інформації про всі суттєві факти і міркування, які слугують основою для рішення про застосування цих заходів. Розкриття інформації здійснюється у письмовій формі і повинне залишити зацікавленим сторонам достатній час для того, щоб надати коментарі. Кожна зацікавлена Сторона має одержати можливість висловити свою точку зору під час антидемпінгового розслідування.

3. Якщо Сторона вирішить запровадити антидемпінгове мито, розмір такого мита не повинен перевищувати демпінгову маржу та повинен бути нижче маржі, якщо таке нижче мито є достатнім для усунення шкоди для національного товаровиробника.

4. Сторона, яка підлягає антидемпінговим заходам, запровадженим іншою Стороною, має право запитувати консультації з метою обговорення наслідків антидемпінгових заходів для двосторонньої торгівлі і проведення перегляду національного антидемпінгового законодавства.

Стаття 22
Порядок проведення консультацій та застосування заходів

1. До застосування заходів, передбачених Статтями 19 та/або 21 цієї Угоди, Сторони повинні намагатися врегулювати розбіжності шляхом проведення консультацій у рамках Комітету, зазначеного у Статті 55 цієї Угоди.

2. Якщо цей Комітет неспроможний досягти взаємоприйнятного рішення протягом 30 днів з дати початку консультацій, Сторона, яка ініціювала цю процедуру з метою впровадження заходів, передбачених Статтями 19 та/або 21 цієї Угоди, має право вжити такі заходи задля усунення серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди і повинна заздалегідь повідомити про це іншу Сторону. Обсяг і період застосування заходів повинні бути обмежені тією мірою, яка необхідна для усунення шкоди.

3. У виняткових випадках, коли затримка з впровадженням заходів, передбачених статтями 19 та/або 21 цієї Угоди, може призвести до шкоди, яку буде важко виправити, Сторона інформує Комітет перед застосуванням тимчасових заходів без попередніх консультацій. Такі консультації ініціюються відразу після застосування такого заходу.

Стаття 23
Платіжний баланс

1. Сторони намагаються уникати запровадження обмежувальних заходів для цілей підтримки платіжного балансу.

2. Сторона, яка має серйозні труднощі з платіжним балансом або перебуває під безпосередньою загрозою таких труднощів, може, відповідно до умов, передбачених ГАТТ 1994 року та Домовленістю СОТ щодо положень ГАТТ 1994 року стосовно платіжного балансу, вживати заходи з обмеження торгівлі, які повинні мати обмежену тривалість і бути недискримінаційними, і не може виходити за рамки того, що необхідно для виправлення ситуації з платіжним балансом.

3. Сторона, яка вживає заходи згідно з цією Статтею, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

Стаття 24
Державні торговельні підприємства

Права та зобов'язання Сторін по відношенню до державних торговельних підприємств регулюються Статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленістю про тлумачення Статті XVII ГАТТ 1994 року, які цим вводяться до змісту і становлять частину цієї Угоди.

РОЗДІЛ III
ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

Стаття 25
Сфера застосування

1. Цей розділ стосується заходів, що вживаються Сторонами у сфері торгівлі послугами. Цей розділ застосовується до всіх сфер торгівлі послугами.

2. Що стосується авіатранспортних послуг, цей Розділ не повинен застосовуватися до заходів, що впливають на права перевезень або заходів, що впливають на послуги, безпосередньо пов'язані з виконанням прав перевезень, за винятком поданих у параграфі 3 Додатку Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) з Авіатранспортних послуг. Визначення з параграфу 6 Додатку до ГАТС з Авіатранспортних послуг цим вводяться до змісту і є частиною цього Розділу.

3. Статті 28, 29 і 30 цієї Угоди не повинні застосовуватися до законів, норм або вимог, що регулюють придбання державними органами послуг для державних цілей, без наміру комерційного перепродажу чи наміру надання послуг для комерційного продажу.

Стаття 26
Впровадження положень з ГАТС

Там, де положення цього Розділу передбачають, що положення ГАТС вводяться до змісту і є частиною цього Розділу, значення термінів, використовуваних в положеннях ГАТС повинні розумітися наступним чином:

(a) "Член" означає Сторона;

(b) "Графік" означає Графік, зазначений у статті 41 цієї Угоди і той, що міститься в Додатку III до цієї Угоди, а також

(c) "Специфічне зобов'язання" означає специфічне зобов'язання у Графіку, зазначеному у статті 41 цієї Угоди.

Стаття 27
Визначення

Для цілей цього Розділу:

(a) наступні визначення зі статті I ҐАТС цим введені до змісту та є частиною цієї Угоди:

(b) "заходи Сторони" означають заходи, вжиті Сторонами, як вони визначені у підпунктах (a) (i) та (ii) пункту 3 статті I ГАТС;

(c) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, що постачає або хоче постачати послугу;1

(d) "фізична особа іншої Сторони" означає фізичну особу, яка згідно із законодавством Сторони є:

(e) "юридична особа іншої Сторони" означає юридичну особу, яка:

(f) наступні визначення Статті XXVIII ГАТС цим введені до змісту та є частиною цієї Угоди:

____________
1 Якщо послуга не надана або її хотіли надати безпосередньо через юридичну особу, але через інші форми комерційної присутності, ніж відділення чи представницький офіс, постачальник послуги (тобто, юридична особа) повинен через таку комерційну присутність погодити режим, наданий для постачальників послуги згідно з цим Розділом. Такий режим повинен поширюватися на комерційну присутність, через яку була надана послуга або її хотіли надати і може не поширюватися на будь-які інші частини постачальника послуг, що знаходиться за межами території, де була надана послуга, чи її хотіли надати.

Стаття 28
Режим найбільшого сприяння

1. Без обмеження заходів, які вживаються у відповідності зі Статтею VII ГАТС та за винятком Списку вилучень з режиму найбільшого сприяння, що містяться у Додатку III до цієї Угоди, Сторона повинна негайно і беззастережно надати по відношенню до всіх заходів, які стосуються надання послуг, самих послуг або постачальників послуг іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, що вона надає для подібних послуг і постачальників послуг будь-якої третьої сторони.

2. Пункт 1 цієї Статті не застосовується до режиму, що надається згідно з іншими існуючими або майбутніми договорами, укладеними однією зі Сторін і нотифікованими згідно зі Статтею V або Статтею V bis ГАТС.

3. Якщо Сторона укладає або змінює договір, зазначений у пункті 2, вона повинна негайно повідомити про це інші Сторони і має прагнути надати іншим Сторонам режим, не менш сприятливий, ніж той, що надається відповідно до такого договору. Вищезгадана Сторона повинна, за запитом будь-якої іншої Сторони, обговорити введення до змісту цієї Угоди режиму, не менш сприятливого, ніж той, що надається згідно вищезгаданого договору.

4. Права та обов'язки Сторін щодо переваг, наданих сусіднім державам, повинні регулюватися параграфом 3 Статті II ҐАТС, який вводиться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 29
Доступ до ринку

Зобов'язання з доступу до ринку повинні регулюватися Статтею XVI ГАТС, яка цим вводиться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 30
Національний режим

Зобов'язання щодо національного режиму повинні регулюватися Статтею XVII ГАТС, яка цим вводиться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 31
Додаткові зобов'язання

Додаткові зобов'язання повинні регулюватися Статтею XVIII ГАТС, яка цим вводиться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 32
Внутрішнє регулювання

1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб усі заходи загального застосування, що впливають на торгівлю послугами, здійснювалися розумно, об'єктивно і неупереджено.

2. Кожна Сторона повинна мати або створити так швидко, як це практично можливо, судові, арбітражні або адміністративні органи чи процедури, які забезпечать на запит постачальника послуг, інтереси якого порушені, негайний розгляд адміністративних рішень, що впливають на торгівлю послугами, і, якщо це обґрунтовано, застосування заходів, які усувають відповідні адміністративні рішення, що впливають на торгівлю послугами. У тих випадках, коли зазначені процедури не є незалежними від структур, уповноважених приймати адміністративні рішення, про які йде мова, Сторона повинна гарантувати, що процедури дійсно забезпечують об'єктивний і неупереджений розгляд.

3. У випадках коли необхідно мати дозвіл Сторони на поставку послуг, компетентні органи влади цієї Сторони повинні протягом розумного проміжку часу після подання заявки, оформленої згідно з національним законодавством, інформувати заявника про рішення, прийняте щодо заявки. На запит заявника компетентні органи влади Сторони повинні надати без зайвої затримки інформацію про стан розгляду заявки.

4. Кожна Сторона повинна забезпечити адекватні процедури для перевірки компетентності фахівців будь-якої іншої Сторони.

Стаття 33
Визнання

1. З метою виконання своїх відповідних стандартів або критеріїв для погодження, ліцензування або сертифікації постачальників послуг, кожна Сторона повинна належним чином розглянути будь-які запити іншої Сторони для того, щоб визнати отримані освіту або досвід, відповідність вимогам, надані ліцензії або сертифікати у цій іншій Стороні. Таке визнання може здійснюватися на основі угоди або домовленості з цією іншою Стороною, або надаватися незалежно.

2. Коли Сторона на підставі угоди або домовленості визнає отриману освіту або досвід, відповідність вимогам або отримані ліцензії та сертифікати на території третьої сторони, Сторона повинна надати іншій Стороні відповідну можливість обговорити її вхід до такої угоди або домовленості, існуючої або майбутньої, або обговорити рівнозначну угоду або домовленість з нею. Коли Сторона надає визнання незалежно, вона повинна надати відповідну можливість іншій Стороні, щоб показати, що отримані освіта і досвід, відповідність вимогам, отримані ліцензії і сертифікати на території тієї іншої Сторони також повинні визнаватися.

3. Будь-яка така угода чи домовленість або незалежне визнання повинні відповідати положенням угоди СОТ, зокрема, параграфу 3 Статті VII ГАТС.

Стаття 34
Переміщення фізичних осіб

1. Ця Стаття застосовується до заходів відносно фізичних осіб, які є постачальниками послуг Сторони, і фізичних осіб Сторони, які найняті постачальником послуги Сторони з метою надання послуги.

2. Цей Розділ не повинен застосовуватися до заходів щодо фізичних осіб, які намагаються отримати доступ на ринок праці Сторони, а також не повинен застосовуватися до заходів щодо громадянства, місця проживання чи працевлаштування на постійній основі.

3. Фізичним особам, яких охоплює специфічне зобов'язання, повинно бути дозволено надання послуги у відповідності з умовами цього зобов'язання.

4. Цей Розділ не повинен перешкоджати Стороні застосовувати заходи для того, щоб регулювати в'їзд фізичних осіб іншої Сторони, або їх тимчасове перебування на її території, включаючи такі заходи, які необхідні для захисту недоторканності кордонів, забезпечення упорядкованого руху фізичних осіб через її кордони, за умови, що такі заходи не застосовуються у такий спосіб, щоб звести до нуля чи зменшити переваги, які отримуються будь-якою Стороною за умовами конкретного зобов'язання2.

____________
2 Сам факт вимоги отримання візи для фізичної особи не повинен вважатись таким, що скасовує або зменшує переваги згідно із специфічним зобов'язанням.

Стаття 35
Прозорість

Права та обов'язки Сторін щодо прозорості регулюються пунктами 1 і 2 Статті III і Статтею III bis ГАТС, які цим вводяться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 36
Монополії і виключні постачальники послуг

Права та обов'язки Сторін щодо монополій і виключних постачальників послуг повинні регулюватися пунктами 1, 2 і 5 Статті VIII ГАТС, які цим вводяться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 37
Практика ділових стосунків

Права та обов'язки Сторін щодо практики ділових стосунків повинні регулюватися Статтею IX ГАТС, яка цим вводиться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 38
Платежі і перекази

1. За винятком обставин, передбачених у статті 39, Сторона не повинна застосовувати обмежень щодо міжнародних переказів і платежів для поточних розрахунків з іншою Стороною.

2. Ніщо у цьому Розділі не повинно стосуватись прав та обов'язків Сторін згідно зі Статтями угоди Міжнародного валютного фонду (надалі іменується МВФ), включаючи використання заходів обміну валюти, які проводяться відповідно до статей угоди МВФ, за умови, що Сторона не повинна накладати обмежень на капітальні операції, що суперечить її конкретними зобов'язаннями щодо таких операцій, за винятком згідно зі Статтею 39 або на вимогу МВФ.

Стаття 39
Обмеження для захисту платіжного балансу

1. Сторони повинні намагатися уникати введення обмежень для захисту платіжного балансу.

2. Будь-яке обмеження для захисту платіжного балансу, прийняте або підтримуване Стороною згідно та у відповідності зі Статтею XII ГАТС, повинне застосовуватися згідно з цим Розділом.

Стаття 40
Винятки

Права та обов'язки Сторін щодо загальних винятків і винятків безпеки повинні регулюватися Статтею XIV і параграфом 1 Статті XIV bis ГАТС, які цим вводяться до змісту та є частиною цього Розділу.

Стаття 41
Графіки специфічних зобов'язань

1. Кожна Сторона повинна встановити у Графіку специфічні зобов'язання, які вона бере на себе згідно зі Статтями 29, 30 і 31 цієї Угоди. Що стосується секторів, де такі зобов'язання взяті, кожен Графік повинен вказувати:

(a) строки, обмеження і умови доступу до ринку;

(b) умови і застереження щодо національного режиму;

(c) зобов'язання, що стосуються додаткових зобов'язань, перелічені у статті 31 цієї Угоди; і

(d) де це властиве, часові рамки для впровадження таких зобов'язань і дату набуття чинності такими зобов'язаннями.

2. Заходи, несумісні зі статтями 29 і 30 цієї Угоди, повинні вживатися, як вказано у параграфі 2 статті XX ГАТС.

3. Графіки специфічних зобов'язань Сторін містяться у Додатку III.

Стаття 42
Зміна Графіків специфічних зобов'язань

Сторони повинні, відповідно до письмового запиту Сторони, проводити консультації, щоб обговорити будь-які зміни або відкликання конкретного зобов'язання з Графіку специфічних зобов'язань Сторони, що зробила такий запит. Консультації повинні бути проведені протягом трьох місяців після того, як Сторона зробила свій запит. У консультаціях Сторони повинні прагнути забезпечити, щоб загальний рівень взаємовигідних зобов'язань був не менш сприятливим для торгівлі, ніж той, що був відображений у Графіку специфічних зобов'язань перед проведенням консультацій. Зміни Графіків специфічних зобов'язань є предметом процедур, встановлених у Статтях 55 і 58 цієї Угоди.

Стаття 43
Перегляд

З метою подальшої лібералізації торгівлі послугами між собою, а особливо усунення практично всієї залишкової дискримінації у десятирічний період, Сторони повинні переглядати свої Графіки специфічних зобов'язань і свої списки вилучень з режиму найбільшого сприяння щонайменше раз у два роки, або частіше, якщо це погоджено, особливо беручи до уваги будь яку самостійну лібералізацію і роботу, яка проводиться за сприяння СОТ. Перший такий перегляд повинен відбутися не пізніше, як через три роки після набуття чинності цією Угодою.

Стаття 44
Додатки

Наступні додатки створюють невід'ємну частину цього Розділу:

- Додаток III (Графіки специфічних зобов'язань та Списки вилучень з режиму найбільшого сприяння);

- Додаток IV (Фінансові послуги); та

- Додаток V (Телекомунікаційні послуги).

РОЗДІЛ IV
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Стаття 45
Сфера застосування

1. Положення цього Розділу застосовуються по відношенню до вирішення будь-яких спорів стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди за винятком випадків, коли цією Угодою передбачено інше.

2. Спори стосовно одного і того самого питання, що виникають як згідно з цією Угодою, так і згідно з Угодою СОТ, можуть бути врегульовані на будь-якому з двох форумів на розсуд Сторони, що подала скаргу. Обраний таким чином форум використовується при виключенні іншого форуму.

3. Для цілей пункту 2 цієї Статті вважається, що процедури вирішення спорів згідно з Угодою СОТ ініціюються на запит Сторони щодо створення групи експертів відповідно до Статті 6 Домовленості СОТ про правила і процедури вирішення спорів, тоді як процедури врегулювання спорів згідно з цією Угодою ініціюються на запит щодо проведення арбітражу відповідно до пункту 1 Статті 48.

4. До того, як Сторона ініціює процедуру вирішення спорів згідно з Угодою СОТ проти іншої Сторони, ця Сторона повідомляє іншу Сторону про свій намір.

Стаття 46
Посередництво, примирення або медіація

1. Посередництво, примирення та медіація є процедурами, які проводяться добровільно за згодою Сторін. Вони можуть починатися та закінчуватися у будь-який час. Вони можуть продовжуватися у той час, коли тривають процедури арбітражної комісії, створеної відповідно до цього Розділу.

2. Процедури з використанням посередництва, примирення та медіації є конфіденційними з урахуванням прав Сторін на будь-яких інших процесах.

Стаття 47
Консультації

1. Сторони у будь-який час прагнуть досягти згоди щодо тлумачення і застосування цієї Угоди та докладають усіх зусиль шляхом співпраці та проведення консультацій задля досягнення взаємоприйнятного рішення з будь-якого питання, поставленого відповідно до цієї Статті.

2. Сторона може зробити письмовий запит щодо проведення консультацій з іншою Стороною, якщо вона вважає, що захід або інше питання є несумісними з цією Угодою. Сторона, яка робить запит щодо проведення консультацій, у той самий час надає письмове повідомлення про це іншій Стороні. Сторона, якій адресовано запит, надає відповідь на цей запит протягом 10 днів після дати його одержання. Консультації відбуваються у Комітеті за винятком випадків, коли Сторона, яка зробила запит, і Сторона, яка одержала запит, домовляться про інше.

3. Консультації починаються впродовж 30 днів після дати одержання запиту щодо проведення консультацій. Консультації з термінових питань, у тому числі стосовно товарів, що швидко псуються, починаються впродовж 15 днів після дати одержання запиту щодо проведення консультацій. Якщо Сторона, якій адресовано запит, не відповідає протягом 10 днів або не вступає в процес консультацій протягом 30 днів після дати одержання запиту щодо проведення консультацій, або протягом 15 днів у разі термінових питань, Сторона, яка робить запит, має право вимагати створення арбітражної комісії відповідно до пункту 4 Статті 48 цієї Угоди.

4. Сторони спору надають достатню інформацію, яка дозволяє провести повний розгляд того, яким чином захід або інше питання є несумісним з цією Угодою, і ставляться до будь-якої конфіденційної або службової інформації, якою вони обмінюються в ході консультацій, так само, як і Сторона, що надає інформацію.

5. Консультації є конфіденційними з урахуванням прав Сторін на будь-яких подальших процесах.

Стаття 48
Створення арбітражної комісії

1. Якщо у результаті консультацій, зазначених у Статті 47 цієї Угоди, не вдається досягти вирішення спору протягом 60 днів у випадку термінових питань, у тому числі стосовно швидкопсувних товарів, після дати одержання запиту щодо проведення консультацій Стороною, проти якої подано скаргу, спір може бути переданий до арбітражної комісії шляхом надання письмового запиту Стороною, що скаржиться, Стороні, проти якої подано скаргу.

2. У запиті щодо проведення арбітражу зазначається конкретний захід або інше питання та надається стислий опис правових підстав для скарги.

3. Арбітражна комісія складається з трьох членів, які призначаються згідно з Факультативними правилами арбітражного розгляду спорів між двома державами Постійної палати третейського суду, що набрали чинності 20 жовтня 1992 року (далі - Факультативні правила). Датою створення арбітражної комісії є дата, коли призначено її Голову.

4. За винятком випадків, коли сторони спору протягом 20 днів з дати одержання запиту про створення арбітражної комісії домовляться про інше, завданням арбітражної комісії є:

"Вивчати у світлі відповідних положень цієї Угоди питання, зазначене у запиті про створення арбітражної комісії відповідно до Статті 48 цієї Угоди, і робити висновки стосовно права і фактів разом з причинами, а також надавати рекомендації, якщо є, з метою вирішення спору і виконання постанови".

Стаття 49
Процедури арбітражної комісії

1. За винятком випадків, коли інше передбачено цією Угодою або домовленістю, досягнутою між сторонами спору, процедури арбітражної комісії регулюються Факультативними правилами.

2. Арбітражна комісія розглядає питання, передане їй у запиті про створення арбітражної комісії у світлі відповідних положень цієї Угоди, що тлумачиться відповідно до правил тлумачення міжнародного публічного права.

3. За винятком випадків, коли сторони спору домовляться про інше, слухання арбітражної комісії проходять у Женеві. Мовою будь-якого процесу є англійська мова. Слухання арбітражної комісії є відкритими для публіки за винятком випадків, коли сторони спору домовляться про інше.

4. До арбітражної комісії не надаються повідомлення ex parte стосовно питань, які розглядаються.

5. Письмові подання Сторони, письмові версії усних заяв і відповіді на запитання, поставлені до арбітражної комісії, повинні, у той самий час, коли вони подаються до арбітражної комісії, передаватися цією Стороною іншій стороні спору.

6. Сторони повинні вважати конфіденційною інформацію, представлену іншою Стороною арбітражній комісії, якщо ця Сторона визначила її як конфіденційну.

7. Рішення арбітражної комісії ухвалюються більшістю голосів її членів. Будь-який член комісії може висловлювати окремі думки з питань, щодо яких не було досягнуто одностайної згоди. Арбітражна комісія не повинна розкривати інформацію про те, які члени комісії підтримали думку більшості або думку меншості.

Стаття 50
Звіти арбітражної комісії

1. Як загальне правило, арбітражна комісія надає початковий звіт, що містить її висновки і постанови, сторонам спору не пізніше 90 днів з дати створення арбітражної комісії. Ні в якому разі вона не повинна робити це пізніше, ніж через п'ять місяців після цієї дати. Сторона спору може подавати письмові коментарі до арбітражної комісії щодо її початкового звіту протягом 14 днів після одержання звіту. Арбітражна комісія надає сторонам спору остаточний звіт протягом 30 днів після одержання ними початкового звіту.

2. Остаточний звіт, а також будь-які постанови відповідно до Статей 52 і 53 цієї Угоди, надаються Сторонам. Звіти оприлюднюються за винятком випадків, коли сторони спору вирішать інакше.

3. Будь-яка постанова арбітражної комісії згідно з будь-яким положенням цього Розділу є остаточною й обов'язковою для сторін спору.

Стаття 51
Призупинення або припинення розгляду арбітражної комісії

1. За згодою сторін спору арбітражна комісія може призупинити свою роботу в будь-який час на період, що не перевищує 12 місяців. Якщо робота арбітражної комісії була призупинена на термін понад 12 місяців, повноваження арбітражної комісії з розгляду спору втрачають силу, якщо сторони спору не домовляться про інше.

2. Сторона, що скаржиться, може відкликати свою скаргу в будь-який час до видання остаточного звіту. Таке відкликання здійснюється з урахуванням її права пізніше подати нову скаргу стосовно того самого питання.

3. Сторони спору можуть домовитися у будь-який час про припинення розгляду арбітражної комісії, створеної згідно з цією Угодою способом надання спільного повідомлення Голові цієї арбітражної комісії.

4. Арбітражна комісія може на будь-якій стадії розгляду до видання остаточного звіту запропонувати сторонам врегулювати спір мирним шляхом.

Стаття 52
Виконання остаточного звіту

1. Відповідна Сторона невідкладно виконує постанову арбітражної комісії. Якщо на практиці не представляється можливим зробити це негайно, сторони спору докладають зусиль для досягнення домовленості щодо розумного періоду часу для цього. За відсутності такої домовленості протягом 30 днів з дати видання остаточного звіту, кожна сторона спору може звернутися до початкової арбітражної комісії за визначенням тривалості розумного періоду часу в світлі конкретних обставин справи. Постанова арбітражної комісії виноситься протягом 30 днів з моменту такого звернення.

2. Відповідна сторона спору надає повідомлення іншій стороні спору про захід, вжитий з метою виконання постанови арбітражної комісії, а також надає детальний опис того, яким чином цей захід забезпечує виконання, достатній, щоб інша сторона могла оцінити цей захід.

3. У разі виникнення розбіжностей щодо існування заходу з виконання постанови арбітражної комісії або відповідності цього заходу постанові арбітражної комісії, такий спір вирішується тією самою арбітражною комісію до звернення за компенсацією або призупинення пільг відповідно до Статті 53. Постанова арбітражної комісії, як правило, виноситься протягом 90 днів.

Стаття 53
Компенсація і призупинення пільг

1. Якщо відповідна Сторона належним чином не виконує постанову в остаточному звіті протягом розумного періоду часу, як передбачено у пункті 1 Статті 52, ця Сторона, на запит Сторони, що скаржиться, приступає до консультацій з метою досягнення згоди щодо взаємоприйнятної компенсації. Якщо така згода не була досягнута протягом 20 днів після запиту, Сторона, що скаржиться, має право призупинити застосування пільг, що надаються за цією Угодою, але лише у тій мірі, яка є еквівалентною шкоді, завданій заходом або питанням, що згідно з висновком арбітражної комісії є несумісними з цією Угодою.

2. При розгляді питання, які пільги слід призупинити, Сторона, що скаржиться, повинна спочатку розглянути призупинення пільг у тому самому секторі чи секторах, яким завдана шкода внаслідок заходу або питання, що згідно з висновком арбітражної комісії є несумісними з цією Угодою. Сторона, що скаржиться, яка вважає, що на практиці не представляється можливим або ефективним призупинити пільги у тому самому секторі чи секторах, може призупинити пільги в інших секторах.

3. Сторона, що скаржиться, надає повідомлення іншій стороні спору про пільги, які вона має намір призупинити, підстави для такого призупинення і час, коли почнеться призупинення, не пізніше, ніж за 30 днів до дати, в яку призупинення повинне вступити в силу. Протягом 15 днів після цього повідомлення Сторона, проти якої подано скаргу, може звернутися до початкової арбітражної комісії за постановою стосовно того, чи є пільги, які Сторона, що скаржиться, пропонує призупинити, еквівалентними тим, що зазнали шкоди від заходу, який згідно з висновком арбітражної комісії є несумісними з цією Угодою, і чи таке запропоноване призупинення відповідає пунктам 1 і 2 цієї Статті. Постанова арбітражної комісії виноситься протягом 45 днів з дати звернення. Пільги не призупиняються до винесення постанови арбітражною комісією.

4. Компенсація і призупинення пільг є тимчасовими заходами, які застосовуються Стороною, що скаржиться, лише до того часу, коли захід або питання, що згідно з висновком арбітражної комісії є несумісними з цією Угодою, будуть анульовані або змінені таким чином, щоб привести їх у відповідність до цієї Угоди, або до того часу, коли сторони спору вирішать спір іншим чином.

5. На запит сторони спору, початкова арбітражна комісія виносить постанову щодо відповідності до її остаточного звіту будь-яких заходів з впровадження, прийнятих після призупинення пільг і, у світлі такої постанови, чи призупинення пільг слід припинити або змінити. Постанова арбітражної комісії виноситься протягом 30 днів з дати такого запиту.

Стаття 54
Інші умови

1. Якщо можливо, арбітражна комісія, зазначена у Статтях 52 і 53 цієї Угоди, складається з тих самих членів, які склали остаточний звіт. Якщо член початкової арбітражної комісії відсутній, призначення нового члена арбітражної комісії здійснюється відповідно до процедури відбору початкового члена арбітражної комісії.

2. Будь-який період часу, зазначений у цьому Розділі, може бути змінений за взаємною згодою Сторін.

РОЗДІЛ V
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 55
Комітет з питань вільної торгівлі

1. Цим Сторони створюють українсько-чорногорський Комітет з питань вільної торгівлі (далі - Комітет) з метою забезпечення повного й ефективного впровадження положень цієї Угоди.

2. Завданнями Комітету є:

(а) наглядати та перевіряти стан виконання цієї Угоди inter alia шляхом всеохоплюючого огляду застосування положень цієї Угоди з належною увагою до будь-яких специфічних оглядів, що містяться у цій Угоді;

(б) відстежувати можливість подальшого усунення бар'єрів для торгівлі та інших обмежувальних заходів, що стосуються торгівлі між Сторонами;

(в) наглядати за подальшим розвитком цієї Угоди;

(г) намагатись вирішувати спори, що можуть виникнути стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди; та

(д) розглядати будь-які інші питання, що можуть мати вплив на дію цієї Угоди.

3. Комітет проводить засідання в міру необхідності на запит однієї зі Сторін в столицях обох держав по черзі, в узгоджену дату.

РОЗДІЛ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 56
Виконання зобов'язань

Сторони вживають усі заходи, необхідні для забезпечення досягнення цілей цієї Угоди та виконання своїх зобов'язань за цією Угодою.

Стаття 57
Додатки

Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною. Комітет з питань вільної торгівлі може рекомендувати внесення змін до Додатків відповідно до національного законодавства Сторін.

Стаття 58
Зміни

Зміни та доповнення до цієї Угоди, а також до Додатків до неї оформлюватимуться окремими протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди та набиратимуть чинності у порядку, передбаченому Статтею 60 цієї Угоди.

Стаття 59
Чинність і вихід з Угоди

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Кожна Сторона цієї Угоди може припинити дію цієї Угоди шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні. Угода припиняє дію в перший день сьомого місяця після дати, в яку було отримане повідомлення від іншої Сторони.

3. З урахуванням Статті 4 цієї Угоди, з дати вступу будь-якої із Сторін цієї Угоди до Європейського Союзу, ця Угода втрачає чинність.

4. Протягом шести місяців після припинення дії цієї Угоди її положення застосовуватимуться до всіх договорів, що укладаються під час строку дії цієї Угоди та у відповідності з нею з метою забезпечення повного виконання зобов'язань, що випливають з них.

Стаття 60
Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності у перший день другого місяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижче зазначені уповноважені представники Сторін підписали цю Угоду.

УКЛАДЕНО у м. Києві "18" листопада 2011 року у двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

 

Від Уряду України

Від Уряду Чорногорії

 

ІМПОРТНІ МИТА

УКРАЇНА - ПЕРЕЛІК ВИЛУЧЕНЬ, ЩО ЗГАДУЮТЬСЯ У СТАТТІ 7

Код

Назва

0203

Свинина, свіжа,охолоджена або морожена

0206 41 00 00

Печінка свиней, морожена

0206 49 20 00

Інші їстівні субпродукти свиней, морожені

0207 14

Частини тушок і їстівні субпродукти курей, морожені

0209 00 11 00

Сало свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані.

 

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ I
Загальні положення

Стаття 1
Визначення термінів

Для цілей цього Додатку:

(a) "виробництво" означає обробку або переробку будь-якого характеру, включаючи збирання або специфічні операції;

(b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину, компонент або частину тощо, використаний при виробництві продукту;

(c) "продукт " означає продукт, що знаходиться в процесі виробництва, навіть якщо він призначений для подальшого використання в іншій виробничій операції;

(d) "товари" означає як матеріали, так і продукти;

(e) "митна вартість" означає вартість, що визначається згідно з Угодою про застосування Статті VII Генеральної угоди щодо Тарифів і Торгівлі 1994 року (Угода СОТ про оцінку товарів для митних цілей);

(f) "ціна франко-завод" означає ціну, сплачену на умовах "франко-завод" виробникові в Чорногорії або в Україні, на чиєму підприємстві було здійснено останні операції з обробки та переробки продукції, яка включає вартість усіх використаних матеріалів, виключаючи будь-які внутрішні податки, які будуть чи можуть бути повернені при експорті отриманої продукції;

(g) "вартість матеріалів" означає митну вартість на момент ввезення використовуваних матеріалів, що не походять з територій держав Сторін, або, в разі неможливості її встановлення або підтвердження, першу підтверджену ціну, що сплачена за матеріали у Чорногорії або в Україні;

(h) "вартість матеріалів, що походять з держави Сторони" означає вартість таких матеріалів, як визначено в пункті (g), застосовану з відповідними змінами (mutatis mutandis);

(i) "додана вартість" визначається як ціна франко-завод мінус митна вартість кожного з включених до складу матеріалів, які походять з інших країн, зазначених у статтях 3 і 4, або, якщо митна вартість є невідомою або не може бути підтверджена, то приймається як перша підтверджена ціна, що сплачена за матеріали в Чорногорії або в Україні;

(j) "групи" та "позиції" означає групи та позиції (на рівні 4-х знаків) відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, зазначеній у цьому Додатку як "Гармонізована система" або ГС;

(k) "класифікований" стосується класифікації продукту або матеріалу за відповідною групою;

(l) "партія товарів" означає продукти, які або одночасно надсилаються одним експортером одному одержувачу, або за одним транспортним документом на їхнє транспортування від одного експортера до одержувача, або, за відсутності такого документа, за одним рахунком-фактурою;

(m) "території" включає територіальні води.

РОЗДІЛ II
Визначення концепції "Продукція походженням з територій держав Сторін"

Стаття 2
Загальні вимоги

1. Для цілей застосування цієї Угоди, нижченаведені продукти вважаються такими, що походять із Чорногорії:

(a) продукти, повністю отримані в Чорногорії, в межах значення статті 5;

(b) продукти, отримані в Чорногорії, що включають до свого складу матеріали, які не повністю отримані в Чорногорії, за умови, що такі матеріали були піддані достатньому виготовленню або обробці у Чорногорії в межах значення статті 6;

2. Для цілей застосування цієї Угоди, нижченаведені продукти вважаються такими, що походять з України:

(a) продукти, повністю отримані в України, в межах значення статті 5;

(b) продукти, отримані в Україні, що включають до свого складу матеріали, які не повністю отримані в Україні, за умови що такі матеріали були піддані достатньому виготовленню або обробці в Україні в межах значення статті 6.

Стаття 3
Кумуляція в Чорногорії

Без обмеження положень пункту 1 статті 2, продукти вважаються такими, що походять із Чорногорії, якщо такі продукти там отримані, включають до свого складу матеріали, що походять з України, за умови, що обробка або переробка, здійснені у Чорногорії, виходять за межі операцій, зазначених у статті 7. Такі продукти необов'язково мають піддаватися достатній обробці або переробці.

Стаття 4
Кумуляція в Україні

Без обмеження положень пункту 2 статті 2, продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі продукти там отримані, включають до свого складу матеріали, що походять із Чорногорії, за умови, що обробка або переробка, здійснені в Україні, виходять за межі операцій, зазначених у статті 7. Такі продукти необов'язково мають піддаватися достатній обробці або переробці.

Стаття 5
Продукти, повністю отримані у державах Сторін

1. Нижченаведені продукти вважаються повністю отриманими у Чорногорії або в Україні:

(a) мінеральні продукти, видобуті з їх надр чи морського дна;

(b) продукти рослинного походження, зібрані там;

(c) живі тварині, народжені й вирощені там;

(d) продукти, отримані від вирощених там живих тварин;

(e) продукти полювання та рибальства, отримані там;

(f) продукти рибальства та інші морські продукти, отримані поза територіальних вод Чорногорії або України їхніми суднами;

(g) продукти, виготовлені на борту їхніх плавучих рибопереробних підприємств з продуктів, зазначених у підпункті (f);

(h) використані предмети, зібрані там та придатні виключно для відновлення сировинних матеріалів, включаючи використані автомобільні покришки, придатні виключно для їхнього відновлення або використання в якості відходів;

(i) відходи та сміття, що отримуються в результаті виробничих процесів, що здійснюються там;

(j) продукти, видобуті з морського дна чи з шельфу за межами територіальних вод, за умови, що країна, яка їх видобуває, має виключні права на розробку та експлуатацію цієї ділянки морського дна або шельфу;

(k) товари, вироблені виключно з продуктів, зазначених у підпунктах з (a) до (j).

2. Терміни "їхні судна" та "їхні плавучі рибопереробні підприємства" у пункті 1 (f) та (g) застосовуються виключно до суден та плавучих рибопереробних підприємств:

(a) які зареєстровані або приписані в Чорногорії або в Україні;

(b) які ходять під прапором Чорногорії або України;

(c) які, принаймні, на 50 % є власністю громадян Чорногорії або України, або компанії, що має головний офіс в одній з цих держав, при цьому менеджер або менеджери, Голова Ради Директорів або Наглядової Ради, а також більшість членів таких рад є громадянами Чорногорії або України, і, додатково для компаній з обмеженою відповідальністю або простих товариств, принаймні 50 % капіталу яких належить таким державам або державним органам або громадянам вказаних держав;

(d) капітан та офіцери яких є громадянами Чорногорії або України;

та

(e) принаймні 75 % команди яких є громадянами Чорногорії або України.

Стаття 6
Продукти з достатнім рівнем обробки або переробки

1. З метою виконання положень Статті 2, продукти, які не є повністю отриманими, вважаються підданими достатньому рівню обробки або переробки при виконанні умов, викладених у переліку Доповнення II.

Вищезгадані умови визначають для усіх продуктів, на які поширюється дія цієї Угоди, процедури з обробки або переробки, яким повинні бути піддані матеріали, що не походять з держав Сторін, які використовуються у виробництві, та застосовуються виключно для таких матеріалів. Таким чином якщо продукт, що набув статусу походження з держав Сторін шляхом виконання умов вказаних у переліку, використовується для виготовлення іншого продукту, то умови, що застосовуються до продукту, до складу якого він входить, не застосовуються для нього при цьому матеріали, що не походять з держав Сторін, які можуть бути використані у його виробництві, не приймаються до уваги.

2. Не приймаючи до уваги пункт 1, матеріали, що не походять з держав Сторін, які, відповідно до умов, викладених у переліку, не можуть бути використані при виробництві продукту, можуть все ж таки бути використані, за умови якщо:

(a) їхня загальна вартість не перевищує 10 відсотків ціни франко-завод продукту;

(b) будь-які граничні максимальні значення відсотків, наведені у переліку для матеріалів, що не походять з держав Сторін, не перевищуються під час застосування цього пункту.

Цей пункт не застосовується до продуктів, на які поширюється дія Груп з 50 до 63 Гармонізованої Системи.

3. Пункти 1 та 2 не застосовуються за умов виконання Статті 7.

Стаття 7
Недостатній рівень обробки або переробки

1. Без обмеження положень статті 2, нижченаведені операції вважаються такими, що не надають достатнього рівня обробки або переробки для підтвердження статусу продукту як такого, що вироблений на території держави Сторони, не приймаючи до уваги виконання вимог статті 6:

(a) операції для забезпечення збереження продуктів у справному стані під час транспортування та зберігання;

(b) розкриття та збирання упаковки;

(c) миття, очищення; видалення пилу, окису, олії, фарби або іншого покриття;

(d) прасування або віджимання текстилю;

(e) прості операції з фарбування та полірування;

(f) вилущування, часткове або повне відбілювання, полірування та лущення круп та рису;

(g) операції з фарбування цукру або формування рафінаду; часткове або повне подрібнення кристалічного цукру;

(h) лущення, виймання кісточок та відлущування фруктів, горіхів та овочів;

(i) загострювання, просте шліфування або просте розрізання;

(j) просіювання, відсіювання, сортування, класифікація, градація, доведення до відповідного стану (включаючи збирання наборів предметів);

(k) прості операції з поміщення у пляшки, банки, ємкості, сумки, ящики, коробки, прикріплювання етикеток, фіксування на листах картону або на дошках, та усі інші прості операції з пакування;

(l) прикріплення або друкування маркувальних знаків, етикеток, логотипів та інших подібних розпізнавальних знаків на продуктах або їх упаковці;

(m) просте змішування продуктів, незважаючи на характер таких продуктів, включаючи змішування цукру з будь-якими іншими матеріалами;

(n) прості операції зі збирання частин предметів для отримання цілісного предмету або розбирання продукту на частини;

(o) поєднання двох або більше операцій, зазначених у пунктах з (a) до (n);

(p) забій худоби.

2. Усі операції, здійснені у Чорногорії або Україні з даним продуктом, мають враховуватись разом при визначенні того, чи здійснена обробка або переробка для даного продукту повинна вважатись недостатньою відповідно до положень параграфу 1 цієї статті.

Стаття 8
Одиниця кваліфікації

1. Одиницею кваліфікації для застосування положень цього Додатку є окремий продукт, який при визначенні класифікації з використанням номенклатури Гармонізованої системи розглядається як базова одиниця.

З цього випливає, що:

(a) коли продукт, що складається з групи предметів або отримується шляхом збирання предметів, класифікується згідно з положеннями Гармонізованої Системи як єдина товарна група, то він в цілому становить одиницю кваліфікації;

(b) якщо партія складається з декількох ідентичних продуктів, що класифікуються під однією товарною групою Гармонізованої системи для застосування положень цієї статті, кожен з продуктів має розглядатись індивідуально при застосуванні положень цього Додатку.

2. Коли, згідно з Загальним Правилом 5 Гармонізованої Системи, для цілей класифікації пакування є невід'ємною частиною продукту, для цілей визначення походження воно також розглядається як невід'ємна частина продукту.

Стаття 9
Комплектуючі, запасні частини та інструменти

Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, які є частиною звичайного обладнання та включені до їхньої ціни або зазначені в одному й тому ж рахунку-фактурі, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 10
Набори

Набори, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонізованої системи, розглядаються як такі, що походять з держав Сторін якщо всі продукти, що є складовими частинами, походять з держав Сторін. При цьому, якщо набір складений з продуктів, що походять з держав Сторін, та продуктів, що не походять з держав Сторін, цілісний набір розглядається як такий, що походить з держав Сторін за умови, якщо вартість продуктів, що не походять з держав Сторін, не перевищує 15 відсотків ціни набору франко-завод.

Стаття 11
Нейтральні елементи

Для визначення того, чи походить продукт з держав Сторін, визначення походження нижченаведених продуктів, які можуть бути використані при виробництві, не є необхідним:

(a) енергія та паливо;

(b) промислове устаткування та обладнання;

(c) машини та інструменти;

(d) товари, які не входять або не передбачається, що вони входять, до складу кінцевого продукту.

РОЗДІЛ III
Територіальні вимоги

Стаття 12
Принцип територіальності

1. За виключенням випадків, зазначених у Статтях 3 та 4 та пункті 3 цієї статті, умови для отримання статусу походження з держав Сторін, викладені у Розділі II, повинні задовольнятися без перешкод в Україні або у Чорногорії.

2. За виключенням випадків, зазначених у Статтях 3 та 4, якщо товари походженням з держав Сторін, експортовані із Чорногорії або з України до іншої країни, повернуто, вони повинні розглядатися як такі, що не походять з держав Сторін, якщо митним органам не буде переконливо доведено, що:

(a) товари, які повернуто, є тими товарами, які були експортовані;

та

(b) вони не піддавалися будь-яким операціям, окрім операцій, необхідних для підтримання їх у справному стані під час перебування у такій країні або під час експорту.

3. При вивезенні матеріалів зі Чорногорії або з України та подальшому їхньому реімпорту в Чорногорію або в Україну, на отримання статусу вказаних матеріалів як таких, що походять з держав Сторін відповідно до умов, викладених у Розділі II, не впливають процедури з обробки або переробки, проведені за межами Чорногорії або України, за умов, якщо:

(a) вказані матеріали повністю отримані у Чорногорії або в Україні або перед їхнім вивезенням були піддані операціям з обробки або переробки, які виходять за межі операцій, зазначених у Статті 7;

та

(b) митним органам переконливо доведено, що:

4. З метою виконання пункту 3, умови отримання статусу походження з держави Сторони, викладені у Розділі II, на застосовуються до операцій з обробки або переробки, проведених за межами України або Чорногорії. Але коли правило, яке міститься у переліку Доповнення II, що встановлює максимальну вартість всіх матеріалів, що не походять з України або Чорногорії, які включаються до складу, застосовується при визначенні статусу походження кінцевого продукту, то загальна вартість матеріалів, що не походять з України або зі Чорногорії, включених до складу продукту на території заінтересованої сторони, що збільшена на загальну додану вартість, отриману поза меж України або Чорногорії шляхом застосування положень цієї статті, не перевищує встановленого відсотка.

5. З метою застосування положень пунктів 3 та 4, термін "загальна додана вартість" означає всі витрати, що виникають за межами України або Чорногорії, включаючи вартість матеріалів, включених до складу за межами України або Чорногорії.

6. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів, які не відповідають вимогам, викладеним у переліку Доповнення II, або які можуть розглядатися як такі, що мають достатній рівень обробки або переробки тільки за умови застосування положень пункту 2 статті 6.

7. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів, класифікованих у Групах Гармонізованої Системи з 50 до 63.

8. Операції з обробки або переробки будь-якого характеру, на які поширюється дія положень цієї статті, та які проведені за межами Чорногорії або України, проводяться згідно з режимом переробки за межами митної території або подібним режимом.

Стаття 13
Пряме транспортування

1. Преференційний режим, передбачений Угодою, застосовується виключно до продуктів, які задовольняють вимогам цього Додатку, що транспортуються безпосередньо між Чорногорією та Україною. В той же час, продукти, що складають одну цілісну товарну партію, можуть транспортуватися через інші території, з використанням, за необхідності, перевантаження або із застосуванням тимчасового складування на таких територіях, за умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, окрім вивантаження, перевантаження або операціям, покликаним зберегти їх у справному стані.

Продукти, що походять з України або із Чорногорії, можуть транспортуватися трубопровідним транспортом по території іншій, аніж територія України або Чорногорії.

2. Свідчення виконання умов, встановлених у пункті 1, надаються митним органам країни імпорту шляхом представлення:

(a) єдиного транспортного документа, який поширюється на проїзд з території країни експорту через країну транзиту; або

(b) сертифікату, виданого митними органами країни транзиту:

(c) за неспроможності надати вищенаведене, будь-які підтверджуючі документи.

Стаття 14
Виставки

1. На продукти походженням з України або Чорногорії, відіслані на виставку у країну іншу, аніж Україна або Чорногорія, та продані там після виставки, при їхньому ввезенні в Україну або Чорногорію поширюються положення Угоди, за умови, що для задовольняння митних органів доведено, що:

(a) експортер відправив такі продукти із Чорногорії або з України до країни проведення виставки та демонстрував їх на виставці;

(b) продукти були продані експортером, або експортер розпорядився ними іншим чином на користь особи в Україні або у Чорногорії;

(c) під час виставки або безпосередньо після виставки продукти було відправлено у тому стані, у якому їх було відіслано на виставку;

та

(d) з часу відвантаження продуктів на виставку, їх не було використано з жодною іншою метою, окрім демонстрація на виставці.

2. Відповідно до положень Розділу V, має бути видане або оформлене підтвердження походження, та подане митним органам країни імпорту звичайним способом. Таке підтвердження має містити назву та адресу проведення виставки. За необхідності, можуть вимагатися додаткові документальні свідчення умов, за яких продукти було розміщено на виставці.

3. Пункт 1 застосовується до будь-яких торговельних, промислових, сільсько-господарських або професійних виставок, ярмарок та подібних відкритих заходів або показів, які організовано не для приватних цілей в магазинах або офісах з метою продажу іноземних продуктів, та протягом яких продукти залишаються під митним контролем.

РОЗДІЛ IV
Зменшення або звільнення від сплати мит

Стаття 15
Заборона зменшення або звільнення від сплати мит

1. Матеріали, що не походять з України або із Чорногорії, використані у виробництві продуктів, що походять з України або із Чорногорії, щодо яких видано або оформлено підтвердження походження відповідно до положень Розділу V, не підлягають в Україні та у Чорногорії будь-якому зменшенню або звільненню від сплати мит.

2. Заборона, що міститься у пункті 1, застосовується до будь-яких правил щодо відшкодування сплачених сум або звільнень від сплати мит та інших платежів, які мають еквівалентний ефект, частково або повністю, що стягуються в Україні або у Чорногорії з матеріалів, використаних у виробництві, якщо таке відшкодування або звільнення від сплати застосовуються безпосередньо або за своєю дією при експорті продуктів, отриманих з вказаних матеріалів, коли вони не утримуються для внутрішнього використання в Україні або в Чорногорії.

3. Експортер продукту, на який поширюється дія підтвердження походження, готовий у будь-який час на запит митних органів надати всі відповідні документи, що свідчать про відсутність отримання повернення мит, сплачених з матеріалів, що не походять з Україні або Чорногорії, використаних при виробництві вказаних продуктів, та про те, що всі мита та платежі, що мають еквівалентний ефект, які стягуються з таких матеріалів, сплачено.

4. Положення пунктів з 1 до 3 також застосовуються до пакування в межах значення пункту 2 статті 8, до комплектуючих, запасних частин та інструментів в межах значення статті 9 та до продуктів в наборі в межах значення статті 10, якщо такі предмети не походять з України або із Чорногорії.

5. Положення пунктів з 1 до 4 застосовуються виключно до матеріалів того ж характеру, як і ті, на які поширюється дія Угоди. Більше того, вони не виключають застосування системи експортного відшкодування на сільськогосподарські продукти, що застосовується при експорті відповідно до положень Угоди.

РОЗДІЛ V
Підтвердження походження

Стаття 16
Загальні вимоги

1. На продукти, що походять із Чорногорії, при їх імпорті до України, та продукти, що походять з України, при їх імпорті до Чорногорії, поширюються положення цієї Угоди, при наданні:

(a) сертифікату походження EUR.1, зразок якого наведено у Доповненні III;

або

(b) у випадку, зазначеному у пункті 1 статті 22, декларації, надалі названої "декларацією про походження", яка наводиться експортером у рахунку-фактурі, оповіщенні про поставку або іншого комерційного документа, який описує такі товари настільки детально, наскільки це є необхідно для їхньої ідентифікації; текст декларації про походження наведений у Доповненні IV.

2. Незважаючи на положення пункту 1, для поширення дії Угоди на продукти, що походять з держав Сторін в межах значення цього Додатку, у випадках, зазначених у статті 27, не є необхідним подання будь-яких вищезазначених документів.

Стаття 17
Процедура оформлення сертифікату походження EUR.1

1. Сертифікат походження EUR.1 оформлюється митними органами країни експорту за заявкою, що подається експортером у письмовій формі, або, під відповідальність експортера, його уповноваженим представником.

2. З цією метою експортер або його уповноважений представник заповнюють сертифікат походження EUR.1 та форму заявки, зразок якої наведено у Доповненні III. Такі форми заповнюються однією із тих мов, якою оформлено Угоду або англійською та у відповідності з положеннями національного законодавства країни експорту. Якщо ці форми заповнюються від руки, вони повинні бути заповнені ручкою друкованими літерами. Опис продукту надається у графі, зарезервованій з цією метою, без залишення вільних рядків. Якщо графа не заповнена повністю, під останнім рядком опису проставляється горизонтальна лінія, вільне місце перекреслюється.

3. Експортер, що подає заяву про оформлення сертифікату походження EUR.1, готовий у будь-який час за запитом митних органів країни експорту, в якій видано сертифікат походження EUR.1, надати всі відповідні документи, що засвідчують походження відповідних продуктів з держав Сторін, а також виконання інших вимог цього Додатку.

4. Сертифікат походження EUR.1 оформлюється митними органами Чорногорії або України, якщо відповідні продукти можуть розглядатися як продукти походженням із Чорногорії або з України та задовольняють іншим вимогам цього Додатку.

5. Митні органи повинні вживати усіх заходів, необхідних для підтвердження походження продуктів та виконання інших вимог цього Додатку. З цією метою вони мають право вимагати будь-яких доказів та проводити будь-які інспекції за рахунок експортера або будь-які інші перевірки, які вважатимуться доцільними. Вони також забезпечують належне заповнення форм, зазначених у пункті 2. Зокрема, вони перевіряють, що місце, зарезервоване для опису продуктів, заповнене у такий спосіб, який виключає будь-які можливості для внесення неправомірних доповнень.

6. Дата оформлення сертифікату походження EUR.1 зазначається у графі 11 сертифікату.

7. Сертифікат походження EUR.1 оформлюється митними органами та видається експортерові як тільки відбувається або забезпечується фактичне вивезення.

Стаття 18
Сертифікат походження EUR.1, оформлений після перевезення

1. Незважаючи на положення пункту 7 статті 17, сертифікат походження EUR.1 може бути оформлений виключно після вивезення продуктів, до яких він відноситься, за таких умов:

(a) він не був оформлений під час вивезення з причин допущення помилок або ненавмисних похибок або особливих обставин;

або

(b) для задовольняння митних органів продемонстровано, що сертифікат походження EUR.1 був оформлений, але не був прийнятий з технічних причин.

2. З метою імплементації пункту 1, в своїй заяві експортер повинен вказати місце та дату вивезення продуктів, до яких відноситься сертифікат походження EUR.1, та вказати причини для такого запиту.

3. Митні органи можуть оформити сертифікат походження EUR.1 після здійснення перевезення виключно після перевірки відповідності інформації, наданої експортером у своїй заяві, інформації, що міститься у відповідній справі.

4. Сертифікат походження EUR.1, оформлений після перевезення, має супроводжуватися нижченаведеним написом, виконаним англійською мовою:

'ISSUED RETROSPECTIVELY'

5. Напис, зазначений у пункті 4, наводиться у графі "Remarks" ("Примітки") сертифікату походження EUR.1.

Стаття 19
Оформлення копії сертифікату походження EUR.1

1. У випадку крадіжки, втрати або знищення сертифікату походження EUR.1, експортер може звернутися до митних органів, які оформили такий сертифікат, з проханням про оформлення його дублікату на основі експортних документів, що знаходяться в їхньому розпорядженні.

2. Дублікат, виданий таким шляхом, має супроводжуватися нижченаведеним написом, виконаним англійською мовою:

'DUPLICATE'

3. Напис, зазначений у пункті 2, наводиться у графі "Remarks" ("Примітки") сертифікату походження EUR.1.

4. Дублікат. Який має містити дату оформлення оригінального сертифікату походження EUR.1, набуває чинності з такої дати.

Стаття 20
Оформлення сертифікату походження EUR.1 на основі попередньо оформленого або виписаного підтвердження походження

Коли продукти, що походять з держав Сторін, розміщуються під контролем митних органів в Україні або у Чорногорії, з метою переміщення усіх або деяких з таких продуктів в рамках Чорногорії або України, можливою є заміна оригінального підтвердження походження на один або більше сертифікатів походження EUR.1. Сертификат(и) походження EUR.1, що оформлюються для заміни, оформлюються митним органом, під контроль яких розміщено продукти.

Стаття 21
Відокремлення для обліку

1. Якщо виникають значні витрати або матеріальні складнощі з утримання окремих запасів матеріалів, що походять з держав Сторін, та матеріалів, що не походять з держав Сторін, які є ідентичними та взаємозамінними, митні органи у відповідь на письмове прохання зацікавлених сторін можуть дозволити використати метод так званого "відокремлення для обліку" для управління такими запасами.

2. Використання цього методу повинно забезпечити, що протягом певного звітного періоду кількість отриманих продуктів, які можуть розглядатися такими, що походять з держав Сторін, є такою ж самою, як і кількість, яка може бути отримана у разі фізичного відокремлення запасів.

3. Митні органи можуть надати такий дозвіл при виконанні умов, які вони вважають прийнятними.

4. Облік за таким методом та його застосування відбувається на основі загальних принципів бухгалтерського обліку, застосованих у країні виробництва продукту.

5. Особа, яка користується таким полегшенням процедури, може, у разі необхідності, видати або звернутись за свідоцтвом про походження для такої кількості продуктів, яка може вважатись як така, що має походження з держав Сторін. На запит митних органів така особа має надати підтвердження того, як поводились з цією кількістю продуктів.

6. Митні органи повинні здійснювати нагляд над використанням повноважень та можуть відкликати їх у будь-який час, коли особа, яка користується полегшенням процедури, не використовувала б неналежним чином ці повноваження або не спромоглась би виконати будь-яку іншу умову, викладену у цьому Додатку.

Стаття 22
Умови для оформлення декларації про походження

1. Декларація про походження, зазначена у підпункті (b) пункту 1 статті 16, може оформлюватися:

(a) схваленим експортером відповідно до значення, наведеного у статті 23,

або

(b) будь-яким експортером на будь-яку партію товарів, що складається з одного або більше одиниць упаковки, що містять продукти походженням з держав Сторін, загальна вартість яких не перевищує 6000 євро.

2. Декларація про походження може оформлюватись якщо відповідні продукти можуть розглядатися як продукти походженням з України або зі Чорногорії та задовольняють інші вимоги цього Додатку.

3. Експортер, що оформлює декларацію про походження, готовий у будь-який час за запитом митних органів країни експорту надати усі відповідні документи, що засвідчують статус відповідних продуктів як таких, що походять з держав Сторін, а також виконання інших вимог цього Додатку.

4. Декларація про походження оформлюється експортером шляхом внесення тексту, проставлення відбитку штампу або друкування на рахунку-фактурі, оповіщенні про доставку або інших комерційних документах, декларації, текст якої наведено у Доповненні IV, використовуючи одну з мовних версій, наведених у цьому Доповненні та відповідно до положень національного законодавства країни експорту. Якщо декларацію оформлено рукописним текстом, вона має бути оформлена ручкою та друкованими літерами.

5. Декларація про походження містить оригінальний підпис експортера, проставлений вручну. В той же час, від схваленого експортера в межах значення статті 23 не вимагається підписувати такі декларації за умови, що він надає митним органам країни експорту письмове зобов'язання про те, що він приймає на себе повну відповідальність за будь-яку декларацію про походження, яка ідентифікує його таким же чином, якби її було підписано ним від руки.

6. Декларація про походження може бути оформлена експортером коли продукти, яких вона стосується, експортовані, або після вивезення, за умови, що її збережено у країні імпорту у період не довше двох років після ввезення продуктів, яких вона стосується.

Стаття 23
Схвалений експортер

1. Митні органи країни експорту можуть уповноважити будь-якого експортера, надалі названого "схваленим експортером", який здійснює часті відвантаження продуктів за цією Угодою, оформлювати декларацію про походження безвідносно до вартості продуктів, яких вона стосується. Експортер, що бажає бути таким чином уповноваженим, має запропонувати для задовольняння митних органів будь-які гарантії, необхідні для підтвердження походження продуктів з держав Сторін, а також для виконання інших вимог цього Додатку.

2. Митні органи можуть надати статус схваленого експортера при виконанні певних умов, яких вони вважають доцільними.

3. Митні органи надають схваленому експортерові номер митного уповноваження, який зазначається на декларації про походження.

4. Митні органи проводять моніторинг використання уповноваження схваленим експортером.

5. Митні органи можуть в будь-який час відкликати уповноваження. Уповноваження може бути відкликане тоді, коли схвалений експортер більше неспроможний запропонувати гарантії, зазначені у пункті 1, більше не виконує умов, зазначених у пункті 2, або іншим чином неналежно використовує наданий йому дозвіл.

Стаття 24
Термін дії підтвердження походження

1. Термін дії підтвердження походження становить шість місяців з дати оформлення у країні експорту; протягом зазначеного періоду воно має бути подане митним органам країни імпорту.

2. Підтвердження походження, подані митним органам країни імпорту після кінцевої дати представлення, зазначеної у пункті 1, можуть бути прийняті з метою застосування преференційного режиму, у разі, якщо неспроможність подати такі документи до кінцевої дати була викликана винятковими обставинами.

3. В інших випадках простроченого представлення, митні органи країни імпорту можуть прийняти підтвердження походження тоді, коли продукти було представлено до вказаної кінцевої дати.

Стаття 25
Подання підтвердження походження

Підтвердження походження подається митним органам країни імпорту у відповідності з процедурами, що застосовуються у такій країні. Вказані органи можуть вимагати здійснення перекладу підтвердження походження; вони можуть також вимагати, щоб до імпортної декларації додавалося твердження імпортера про те, що з цією метою продукти відповідають умовам, необхідним для імплементації Угоди.

Стаття 26
Імпорт партіями

Якщо, на прохання імпортера та при виконанні умов, встановлених митними органами країни-імпортера, розібрані або незібрані товари, які у межах значень Загального правила 2 (а) Гармонізованої системи входять до Розділів XVI та XVII або товарних груп 7308 та 9406 Гармонізованої системи, імпортуються партіями, митним органам має бути подане єдине підтвердження походження при імпорті першої партії.

Стаття 27
Звільнення від підтвердження походження

1. Продукти, надіслані у формі невеликих пакунків від одних приватних осіб іншим приватним особам, або такі, що формують частину особистого багажу подорожуючої особи, вважаються такими, що походять з держав Сторін без необхідності подання підтвердження походження, за умови, що такі продукти не імпортуються в ході торгівлі та про них заявлено, що вони відповідають вимогам цього Додатку і якщо достовірність такої заяви не викликає сумнівів. У випадку пересилання продуктів поштою, таку декларацію може бути оформлено на бланку митної декларації CN22/CN23 або на аркуші паперу, доданого до цього документа.

2. Ввезення продуктів, яке не є регулярним та складається виключно з продуктів для особистого споживання отримувача або подорожуючої особи або їхніх родин, не розглядається як імпорт в ході торгівлі якщо з характеру та кількості продуктів очевидно, що таке ввезення не має комерційних цілей.

3. Більше того, загальна вартість таких продуктів не перевищує 500 євро для невеликих пакунків або 1200 євро для продуктів, що складають частину багажу подорожуючої особи.

Стаття 28
Підтверджуючі документи

Документи, зазначені у пункті 3 статті 17 та пункті 3 статті 22, використовувані для підтвердження того, що продукти, на які поширюється сертифікат походження EUR.1 або декларація про походження, можуть розглядатися як продукти походженням із Чорногорії або з України та задовольняють інші вимоги цього Додатку, можуть, серед іншого, включати такі документи:

(a) прямі свідчення процесів, виконуваних експортером або постачальником для отримання певних товарів, що містяться, наприклад, в його рахунках або внутрішньому обліку;

(b) документи, які підтверджують походження використаних матеріалів з держав Сторін, видано або оформлено у Чорногорії або в Україні, де такі документи використовуються у відповідності з національним законодавством;

(c) документи, що засвідчують обробку або переробку матеріалів у Чорногорії або в Україні, видано або оформлено у Чорногорії або в Україні, де такі документи використовуються у відповідності з національним законодавством;

(d) сертифікат походження EUR.1 або декларація про походження, що підтверджують походження використовуваних матеріалів з України або зі Чорногорії, видано або оформлено у Чорногорії або в Україні відповідно до цього Додатку, відповідно до правил походження, ідентичних правилам цього Додатку;

(e) відповідне свідчення щодо обробки або переробки, що мали місце поза територією Чорногорії або України відповідно до положень статті 12, за умови підтвердження задоволення вимог цієї Статті.

Стаття 29
Зберігання підтвердження походження та підтверджуючих документів

1. Експортер, який подає заявку на отримання сертифікату походження EUR.1, зберігає принаймні протягом трьох років документи, зазначені у пункті 3 статті 17.

2. Експортер, який складає декларацію про походження, зберігає принаймні протягом трьох років її копію, а також документи, зазначені у пункті 3 статті 22.

3. Митні органи країни експорту, які видають сертифікат походження EUR.1 зберігають принаймні протягом трьох років заявку, зазначену у пункті 2 статті 17.

4. Митні органи країни імпорту зберігають принаймні протягом трьох років сертифікати походження EUR.1 та декларації про походження, які їм подаються.

Стаття 30
Розбіжності та формальні помилки

1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, зазначеними у підтвердженні походження, та тими, що містяться у документах, поданих до митниці з метою проведення формальностей для здійснення імпорту продукції ipso facto не спричинять анулювання підтвердження походження, у разі, якщо належним чином встановлено, що цей документ відповідає представленій продукції.

2. Очевидні формальні помилки, такі як друкарські помилки, допущені в підтвердженні походження, не спричиняють відхилення цього документа, у разі, якщо ці помилки не є такими, що викликають підозри щодо правдивості відомостей, наведених у цьому документі.

Стаття 31
Суми, виражені у євро

1. З метою застосування положень підпункту (b) пункту 1 статті 22 та пункту 3 статті 27 у випадках, коли рахунок-фактуру на продукцію виставлено в іншій валюті, аніж євро, суми в національній валюті Чорногорії та України, що дорівнюють сумі, вираженій в євро, щороку фіксуватимуться кожною із заінтересованих країн.

2. На товарні партії поширюється дія підпункту (b) пункту 1 статті 22 або пункту 3 статті 27 шляхом посилання на валюту, в якій виписано рахунок-фактуру, відповідно суми, зафіксованої Сторонами.

3. Суми, що використовуватимуться в окремій національній валюті, дорівнюють сумі, вираженій в євро станом на перший робочий день жовтня. Суми повідомляються Сторонами одна одній до 15 жовтня та використовуються з 1 січня наступного року. Комісія Європейських Співтовариств повідомляє усі заінтересовані країни про відповідні суми.

4. Країна може округлити в сторону збільшення або зменшення суму, отриману в результаті конвертації суми, вираженої в євро, в свою національну валюту. Округлена сума не може відрізнятися від суми, яка утворилася при конвертації, більше ніж на 5 відсотків. Країна може залишити без змін еквівалент суми в євро, виражений у своїй національній валюті, у разі, якщо на момент річного перегляду, про який йдеться у пункті 3, конвертація цієї суми до будь-якого округлення призводить до збільшення національного еквіваленту менше ніж на 15 відсотків. Еквівалент в національній валюті може залишитися незмінним, якщо конвертація призведе до зниження вартості еквівалента.

5. Суми, що виражені в євро, переглядаються Комітетом з вільної торгівлі на запит Чорногорії або України. При здійсненні цього перегляду Комітет з вільної торгівлі визначатиме доцільність збереження дії обмежень в незмінних цінах, про які йдеться. З цією метою він може вирішити модифікувати суми, виражені в євро.

РОЗДІЛ VI
Заходи адміністративного співробітництва

Стаття 32
Взаємна допомога

1. Митні органи Чорногорії та України надають одне одному разом із зразками відбитків печаток, які використовують їхні уповноважені органи для видачі сертифікатів походження EUR.1, адреси митних органів, відповідальних за перевірку таких сертифікатів та декларацій про походження.

2. З метою забезпечення належного виконання цього Додатку, Чорногорія та Україна надають допомогу одне одному через відповідальні митні органи у перевірці автентичності сертифікатів походження EUR.1 або декларацій про походження та щодо правдивості інформації, яка наведена у цих документах.

Стаття 33
Перевірка підтвердження походження

1. Перевірки після митного оформлення для підтвердження походження здійснюється на випадковій основі або у випадках, коли митні органи країни імпорту мають ґрунтовні сумніви щодо автентичності таких документів, щодо походження продукції, про яку йдеться, або щодо виконання інших вимог цього Додатку.

2. З метою імплементації положень пункту 1 митні органи країни імпорту повертають сертифікат походження EUR.1 та рахунок-фактуру, у разі, якщо його було надано, декларацію про походження, або копії цих документів митним органам країни експорту із наданням, у разі необхідності, причин запиту. Будь-які отримані документи та інформація, яка припускає, що надана інформація про підтвердження походження є неправдивою, направляється разом із запитом на перевірку.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни експорту. З цією метою вони мають право направити запит на отримання будь-яких доказів та здійснити будь-які перевірки рахунків експортера або будь-які інші перевірки, що вважаються необхідними.

4. Якщо митні органи країни імпорту вирішують призупинити надання преференційного режиму певній продукції під час очікування результатів перевірки, випуск продуктів для вільного використання пропонується імпортерам за умов застосування будь-яких застережних заходів, які вважатимуться необхідними.

5. Митні органи, які вимагали перевірки, інформуються про результати перевірки у якомога стислі терміни. Ці результати мають чітко визначати чи документи є автентичними та чи продукція, про яку йдеться, може вважатися такою, що походить із Чорногорії або України та задовольняє іншим вимогам цього Додатку.

6. У випадках ґрунтовних сумнівів, якщо протягом десяти місяців з дня запиту на перевірку не було надано відповіді або вона не містить достатньої інформації для визначення автентичності документів, про які йдеться, або дійсного походження товару, митні органи, що направляли запит, окрім виняткових обставин, відмовляють у наданні преференцій.

Стаття 34
Врегулювання суперечок

1. При виникненні суперечок щодо процедур перевірки, вказаних у Статті 33, які не можуть бути вирішені між митними органами, які направляють запит щодо перевірки, та митними органами, відповідальними за здійснення перевірки, або у разі порушення питання щодо трактування цього Додатку, вони направляються до Комітету з вільної торгівлі.

2. У всіх випадках врегулювання суперечок між імпортером та митними органами країни імпорту здійснюється відповідно до законодавства цієї країни.

Стаття 35
Санкції

Санкції накладаються на будь-яку особу, що оформлює документ, або віддає розпорядження щодо оформлення документа, який містить неправдиву інформацію з метою отримання преференційного режиму для продукції.

Стаття 36
Вільні зони

Продукти, що імпортуються із вільних зон кожної із Сторін, виключаються з преференційного режиму згідно з українсько-чорногорською Угодою про вільну торгівлю.

РОЗДІЛ VII
Прикінцеві положення

Стаття 37
Внесення змін

Сторони можуть прийняти рішення про внесення змін до цього Додатку шляхом взаємної згоди. Будь-які зміни до цього Додатку набувають чинності відповідно до положень Статті 29 Угоди про вільну торгівлю між Сторонами та складають невід'ємну частину Додатку.

 

Доповнення I - Чорногорія - Графік специфічних зобов'язань і список вилучень з режиму найбільшого сприяння, що мають відношення до статей 41 та 44

Доповнення II - Україна - Графік специфічних зобов'язань і список вилучень з режиму найбільшого сприяння, що мають відношення до статей 41 та 441

____________
1 Сторони домовились, що згідно цієї Угоди, у Додатку III, Україна зберігає свої зобов'язання в СОТ

Способи постачання: 1). Постачання через кордон 2). Споживання за кордоном 3). Комерційна присутність 4). Присутність фізичних осіб

Сектор або підсектор

Обмеження щодо доступу до ринку

Обмеження щодо національного режиму

Додаткові зобов'язання

I. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Комунальні послуги

(3) Комунальними вважаються ті послуги, які на національному або місцевому рівнях надаються державними монополіями або приватними операторами, яким надано ексклюзивні права2.

 

 

____________
2 Пояснювальна примітка: комунальні послуги надаються у таких секторах, як послуги, пов'язані з науковим і технічним консультуванням; послуги з досліджень і розробок у сфері соціальних і гуманітарних наук, послуги з технічних випробувань та проведення аналізу, послуги з охорони довкілля, послуги у сфері медицини, транспортні послуги та допоміжні послуги для всіх видів транспорту. Виключні права на такі послуги часто надаються приватним операторам, наприклад операторів з поступками з боку державних органів, відповідно до специфічних зобов'язань у сфері послуг. Враховуючи, що комунальні послуги надаються часто також і на субцентральному рівні, докладний і вичерпний перелік конкретних секторів на практиці не застосовуються. Це обмеження не поширюється на телекомунікаційні і комп'ютерні та пов'язані з ними послуги.

Юридичні особи
Обмеження щодо філій, агентств та представництв

 

(3) Режим, який надається дочірнім підприємствам, що мають свій зареєстрований офіс, центральну адміністрацію або основне місце діяльності в Чорногорії може не застосовуватися до філій або агентств, створених в Чорногорії. Режим менш сприятливий може бути надано дочірнім підприємствам, що мають зареєстрований офіс в Чорногорії, та які не можуть показати ефективний і постійний зв'язок з економікою Чорногорії.

 

Субсидії

 

(3) Право на отримання субсидій може бути обмежене юридичними особами, утвореними на території Чорногорії або їх конкретним географічним підрозділом.
Не зв'язані щодо субсидій на дослідження і розробки. Надання послуг, або їх субсидування у рамках державного сектору не порушує це зобов'язання.
(4) У тій мірі, у якій будь-які субсидії надаються фізичним особам, доступ до них може надаватися лише громадянам Чорногорії.

 

Тимчасовий в'їзд і перебування фізичних осіб

(4) Не зв'язані, за винятком зазначеного нижче стосовно тимчасового в'їзду та перебування в Чорногорії таких категорій фізичних осіб, які надають послуги:
(i) Внутрішньокорпоративних цесіонаріїв
В'їзд і перебування максимально протягом 3-х років надається особам, які прагнуть тимчасового перебування та працюють у корпорації та її дочірніх компаніях та філіях, та які:
- були найняті юридичною особою, утвореною в іншій країні-члені СОТ, принаймні протягом одного року, що безпосередньо передував даті прийому;
- тимчасово перебуває у контексті надання послуг у Чорногорії у дочірньому підприємстві або філії, яка надає послуги в Чорногорії, а також
- є менеджерами, керівним персонам і спеціалістами.
Менеджери: це фізичні особи, які працюють на керівній посаді та здійснюють управління в організації, у тому числі (a) керівництво установою або департаментом або підрозділом установи; (б) нагляд і контроль за діяльністю іншого наглядового, професійного чи адміністративного персоналу, а також (c) які мають повноваження особисто наймати і звільняти або давати рекомендації до найму, звільнення або з інших кадрових питань (наприклад, заохочення або відміна повноважень), а також здійснювати особисті повноваження стосовно щоденних операцій. Категорія не включає наглядовий персонал першого рівня, якщо співробітники, які підпадають під контроль, є професіоналами, а також не включає співробітників, які в першу чергу виконують завдання, необхідні для надання послуг. Тести економічної необхідності не вимагаються.
Керівний персонал: фізичні особи в організації, які головним чином здійснюють безпосереднє управління організацією (юридичною особою), встановлюють цілі та визначають політику юридичної особи, мають широкі повноваження щодо прийняття рішень і підлягають лише загальному нагляду або керівництву з боку вищих керівників, ради директорів або акціонерів цієї юридичної особи. Керівники безпосередньо не виконують завдання, пов'язані з фактичним наданням послуги чи послуг. Тести економічної необхідності не вимагаються.
Спеціалісти: особи в організації, які володіють спеціальними знаннями на високому експертному рівні, необхідному для обслуговування організації, дослідницького обладнання, техніки або управління. При оцінці таких знань враховуються не тільки знання, характерні для роботи в організації, а також те, що особа має високий рівень кваліфікації, що відповідає типу роботи або торгівлі, що вимагають спеціальних технічних знань, включаючи членство в акредитованій професійній організації. Тести економічної необхідності не вимагаються.
(ii) Бізнес-відвідувачі
В'їзд і тимчасове перебування наступних категорій дозволяється без застосування тесту економічної необхідності для періоду до 90 днів протягом дванадцяти місяців:
(a) Продавці послуг - фізичні особи, які не проживають в Чорногорії, які є представниками постачальника послуг і прагнуть тимчасового в'їзду з метою переговорів і укладення договорів продажу послуг, але не займаються прямим продажем для широкого загалу або постачанням самих послуг, а також
(b) Особи, відповідальні за заснування комерційної присутності - менеджери, які відповідають за створення в Чорногорії комерційної присутності постачальника послуг іншого члена СОТ, та які не беруть участі у прямому продажі або у постачанні послуг, коли постачальник послуг не має іншої комерційної присутності в Чорногорії.
(iii) Контрактні постачальники послуг
Доступ буде надано фізичним особам, що займаються постачанням послуг на тимчасовій основі в якості найманих працівників юридичної особи без комерційної присутності в Чорногорії, при дотриманні наступних умов:
- юридична особа отримала контракт на надання послуг, на строк, що не перевищує 12 місяців від фінального споживача в Чорногорії, відповідно до процедури, яка гарантує сумлінне виконання контракту;
- контракт на надання послуг відповідає законам Чорногорії;
- фізична особа, що прагне отримати доступ, має пропонувати такі послуги, як співробітник юридичної особи, що надає послугу щонайменше рік, що безпосередньо передує такому в'їзду;
- тимчасовий в'їзд та перебування повинні бути загальною тривалістю не більше 3 місяців протягом 12 місяців або протягом усього терміну договору, то, що є меншим;
- фізична особа повинна мати (a) вищу освіту або технічну кваліфікацію, демонструвати знання на еквівалентному рівні3, (б) професійну кваліфікацію, де це потрібно для здійснення діяльності у відповідній галузі відповідно до законів, правил чи вимог Чорногорії; і (c) професійний досвід у секторі не менше трьох років;
- зобов'язання стосується тільки постачання послуг, що є предметом договору, не дає право застосовувати професійний титул в Чорногорії;
- число осіб, які покриваються під договір на надання послуг, не повинно бути більше, ніж необхідно для виконання договору;
- тест економічної необхідності не вимагається, а також
- контракт на надання послуг повинен стосуватися одного з видів діяльності, згаданих нижче:
- юридичні послуги;
- послуги в сферах складання актів ревізії та бухгалтерського обліку;
- послуги у сфері архітектури, містобудування та садово-паркової архітектури;
- інженерні послуги, комплексні інженерні послуги;
- комп'ютерні і пов'язані з ними послуги;
- послуги у сфері реклама;
- консультативні послуги з питань управління;
- послуги, пов'язані з консалтингом у сфері управління;
- послуги з технічних випробувань та проведення аналізу;
- послуги, пов'язані з науковим і технічним консультуванням;
- послуги з перекладу;
- послуги з охорони довкілля, та
- послуги з встановлення і технічного обслуговування машин і устаткування.

(4) Не зв'язані, за винятком заходів стосовно категорій фізичних осіб, згаданих у колонці щодо доступу до ринку.

 

____________
3 У тому випадку, коли ступінь або кваліфікацію було отримано не в Чорногорії, їх можна оцінити стосовно того чи є вони еквівалентними університетському ступеню, отриманому в Чорногорії.

II. СПЕЦИФІЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО СЕКТОРАХ

1. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ

A. Професійні послуги:

(a) Правові послуги
- надання консультаційних послуг з питань зовнішнього, міжнародного та внутрішнього законодавства (частина CPC 861)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b) Послуги в сферах складання актів ревізії та бухгалтерського обліку та аудиторські послуги (CPC 862)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c) Послуги в сфері оподаткування4 (CPC 863)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
4 Юридичні консультації та юридичне представництво в податкових питання не включено, оскільки підпадають під юридичні послуги (частина CPC 861).

(d) Послуги в сфері архітектури (CPC 8671)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Інженерні послуги (CPC 8672)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(f) Комплексні інженерні послуги (CPC 8673)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(g) Послуги з планування міст та в сфері ландшафтної архітектури (CPC 8674)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(h) Послуги в сфері медицини та стоматології (CPC 9312)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(i) Ветеринарні послуги (CPC 932)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(j) Послуги, що надаються акушерами, медсестрами, фізіотерапевтами та допоміжним медичним персоналом (CPC 93191)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

B. Комп'ютерні та пов'язані з ними послуги

- Комп'ютерні та пов'язані з ними послуги (CPC 84)
Чорногорія приєднується до Домовленості про сферу охоплення комп'ютерних послуг (CPC 84), що додається в Додатку I

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

C. Послуги в сфері досліджень та розробок

(a) Послуги з досліджень та розробок у сфері природничих наук (CPC 851)
(b) Послуги з досліджень та розробок у сфері соціальних та гуманітарних наук (CPC 852)
(c) Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних сферах (CPC 853)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

D. Послуги, пов'язані з нерухомістю

(a) Послуги, пов'язані з нерухомістю, включаючи особисте або орендоване майно (CPC 821)
(b) Послуги, пов'язані з нерухомістю, що надаються за винагороду або на договірній основі (CPC 822)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

E. Послуги з лізингу та оренди машин без операторів

(a) Послуги з лізингу та оренди суден (CPC 83103)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b) Послуги з лізингу та оренди літаків (CPC 83104)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c) Послуги з лізингу та оренди іншого транспортного обладнання (CPC 83101, 83102, 83105)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(d) Послуги з лізингу та оренди інших машин та обладнання (CPC 83106 - 83109)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Інші:
- Послуги з оренди попередньо записаних відео касет та оптичних дисків для використання у домашньому обладнанні (CPC 83102)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

F. Інші комерційні послуги

(a) Послуги в сфері реклами (CPC 871)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b) Послуги з досліджень ринку та вивчення громадської думки (CPC 864)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c) Консультативні послуги з питань управління (CPC 865)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(d) Послуги, пов'язані з консультаціями з питань управління (CPC 866)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Послуги з технічних випробувань та проведення аналізів (CPC 8676)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(f) Консультативні та консалтингові послуги пов'язані з сільським господарством, полюванням та лісовим господарством (частина CPC 881)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(g) Консультативні та консалтингові послуги, пов'язані з рибальством (частина CPC 882)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(h) Послуги, пов'язані з гірничодобувною промисловістю (CPC 883, 5115)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(j) Послуги, пов'язані з розподілом енергії (CPC 887)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(k) Послуги з розміщення та забезпечення наявності персоналу (CPC 872)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(l) Послуги з проведення розслідувань та забезпечення безпеки (CPC 873)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(m) Послуги, пов'язані з науковим і технічним консультуванням (CPC 8675)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(n) Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання (за виключенням морських суден, літаків або іншого транспортного обладнання) (CPC 633, 8861 - 8866)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(o) Послуги з прибирання будівель (CPC 874)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(p) Послуги в сфері фотографії (CPC 875)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(q) Послуги з пакування (CPC 876)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(r) Друкарська та видавницька справа (CPC 88442)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(s) Інші комерційні послуги (частина CPC 87909)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(t) Інші
- Послуги з письмового та усного перекладу (CPC 87905)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

2. ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ

А. Поштові послуги5 (CPC 7511)
Б. Кур'єрські послуги (CPC 7512)
Послуги, що стосуються обробки6 об'єктів7 згідно із поданим далі списком підсекторів, як внутрішнього, так і закордонного призначення.

 

 

 

____________
5 Хоча дискусії по класифікації в цьому секторі все ще тривають, зобов'язання перераховані відповідно до запропонованої класифікації, про що повідомлено в СОТ ЄС і його державами-членами 23 березня 2001 (документ СОТ S/CSS/W/61) і керівними принципами стосовно графіків пошти/кур'єрства в співавторстві з ЄС 17 лютого 2005 року (документ СОТ TN/S/W/30), без шкоди для результатів обговорення за класифікацією поштових та кур'єрських послуг.

6 Під "обробкою" мається на увазі оплата зборів, сортування, транспортування і доставка.

7 Під "обробкою" мається на увазі оплата зборів, сортування, транспортування і доставка.

(a) Обробка адресної письмової кореспонденції на будь-якому виді фізичного носія8, в тому числі:
гібридного поштового зв'язку
прямого поштового зв'язку
(b) Обробка адресних посилок та бандеролей9
(c) Обробка адресних друкованих матеріалів10
(d) Обробка об'єктів, про які йдеться вище в пунктах (a) - (c), як таких, що надсилаються рекомендованою поштою або з оголошеною цінністю поштових відправлень

(1) (2) (3) Системи ліцензування можуть бути запроваджені для підсекторів від (a) до (d), щодо яких існують загальні Універсальні зобов'язання у сфері послуг. На ці ліцензії може поширюватися дія конкретних універсальних зобов'язань у сфері послуг та/або щодо фінансових внесків у компенсаційний фонд. Це не стосується підсекторів від (e) до (g).

(1) (2) (3) Немає

Чорногорія бере зобов'язання, позначені в Довідковому документі щодо поштових та кур'єрських послуг в Додатку 2. Режим надання послуг експрес-доставки для приватних операторів не може бути менш сприятливим ніж для Національного поштового відділення Чорногорії

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
8 Наприклад, листи, листівки

9 Книги та каталоги включені до цього підсектору.

10 Журнали, газети та періодичні видання.

(v) Послуги експрес-доставки11 стосовно об'єктів, про які йдеться в пунктах (a) - (c)
(vi) Обробка об'єктів без адресата
(vii) Обмін документами12
Підсектори (a) (d) (e) виключаються коли вони потрапляють в сферу послуг, які можуть бути зарезервовані, а саме: для одиниць кореспонденції ціна яких складає менш ніж п'ятикратний базовий тариф за умови, що вони важать менш 350 грам13, а також зареєстровані поштовим зв'язком, який використовується в ході судових або адміністративних процедур

 

 

 

____________
11 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування і доставка документів, друкованих матеріалів, бандеролей, товарів чи інших об'єктів на прискореній основі, з одночасним безперервним відстежуванням і контролем за пересуванням цих об'єктів у процесі надання послуги. Це зобов'язання не включає морські транспортні послуги або послуги, позначені в додатку про авіатранспортні послуги.

12 Надання засобів, в тому числі надання спеціальних приміщень, а також транспортування третьою стороною, що забезпечують можливість доставки власними силами поштових об'єктів шляхом взаємообміну між користувачами, які користуються цією послугою. Під поштовими об'єктами розуміються об'єкти, з якими мають справу комерційні оператори будь-якого типу, як державні, так і приватні.

13 "Продукт кореспонденції": засіб інформації в письмовій формі на будь-якому матеріальному носії повинен бути переданий за адресою, вказаною відправником на самому продукті або на його упаковці. Книги, каталоги, газети і періодичні видання не вважаються продуктом кореспонденції.

C. Телекомунікаційні послуги

Всі послуги, які складаються з передачі або прийому сигналів будь-яким електромагнітним засобом14, виключи мовлення15
Телекомунікаційні послуги не поширюються на економічну діяльність, що має надання контенту, який вимагає телекомунікаційних послуг для їх перевезення
Ці послуги можуть надаватися на основі засобів або без них і охоплюють місцеві, міжміські чи міжнародні послуги, для державного або недержавного використання, і можуть бути надані з використанням будь-яких засобів технології

 

 

 

____________
14 Підсектори з 2.C.h) до 2.C.m) Класифікації секторів послуг, які містяться в MTN,GNS/W/120 (послуги з доданою вартістю) а також підсектори з 2.C.a) до 2.C.g) цього списку включені. Підсектор 2.C.o) цього списку також включено. Для цілей цього графіку підсектор 2.C.n) цього списку ('он-лайн інформація та/або обробка даних (включаючи обробку транзакцій)') це комп'ютерні та пов'язані з цим послуги, які відображені у графіку зобов'язань під 1.B.

15 Мовлення визначається як безперервний ланцюг передачі, необхідний для розподілу сигналів телебачення і радіопрограм для широкого загалу, але не поширюється для забезпечення зв'язків між операторами

3. ПОСЛУГИ З БУДІВНИЦТВА ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ

A. Загальні будівельні роботи зі спорудження будівель (CPC 512)
B. Загальні будівельні роботи у сфері цивільного будівництва (CPC 513)
C. Збір та монтаж будівель та обладнання з готових конструкцій (CPC 514, 516)
D. Завершення будівництва та оздоблювальні роботи (CPC 517)
E. Інші (CPC 511, 515, 518)

(1) Не зв'язані, через технічну неможливість

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ
Підсектори виключають торгівлю зброєю, боєприпасами, військовою технікою та іншим військовим майном

A. Послуги комісійних агентів (CPC 621, 6111, 6113, 6121)
B. Послуги з оптової торгівлі (CPC 622, 61111, 6113, 6121)
C. Послуги з роздрібної торгівлі (CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 6122, 613)
D. Послуги франчайзингу (CPC 8929)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

V. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ (тільки приватні джерела послуг)

(a) Послуги у сфері початкової освіти (CPC 921)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Тільки національна фізична та юридична особа може бути засновником початкової школи

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b) Послуги у сфері середньої освіти (CPC 922)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c) Послуги у сфері вищої освіти (CPC 923)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(d) Послуги в сфері освіти для дорослих (CPC 924)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Інші послуги у сфері освіти (CPC 929)
Послуги з навчання (наприклад, мовна підготовка, навчання водіїв, підготовка управлінських кадрів, навчання з інформаційних технологій) та освітні послуги з тестування

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

A. Управління стічними водами, що відноситься до послуг каналізації (CPC 9401)
B. Управління твердими/небезпечними відходами
- послуги з прибирання відходів (CPC 9402)
- послуги з санітарної обробки (CPC 9403)
C. Охорона повітря та клімату
- послуги з очищення вихлопних газів (CPC 9404)
D. Рекультивація та очищення грунту та води
- дослідження забруднених грунтів та води (частина CPC 9406)
Відповідає частині сфери послуг з охорони природи та ландшафтів
E. Послуги з послаблення шуму (CPC 9405)
F. Збереження біорозмаїття та ландшафтів
- послуги із захисту природи та ландшафтів (частина CPC 9406 не підпадає D)
D. Iнші послуги з охорони довкілля (CPC 9409)

(1) Не зв'язані, крім консультативних, для яких немає

(1) Не зв'язані, крім консультативних, для яких немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

VII. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

- Як правило та на недискримінаційній основі, фінансові інституції, зареєстровані в Чорногорії, повинні бути конкретних правових форм16.

- Допуск на ринок нових фінансових продуктів залежить від існування, а також відповідності нормативно-правовій базі, спрямованій на досягнення цілей, зазначених у статті 2 (a) Додатку щодо фінансових послуг.

____________
16 - Іноземні страхові компанії зобов'язані заснувати дочірні компанії, які повинні бути зареєстровані в якості акціонерних товариств. Відкриття філій дозволяється з січня 2012 року;

- Компанія зі страхового посередництва та агентства з надання інших послуг можуть бути зареєстровані як акціонерні або товариства з обмеженою відповідальністю;

- Іноземні банки можуть створювати дочірні підприємства, філії або представництва на території Чорногорії. Представництва іноземних банків можуть надавати тільки послуги щодо підготовчих заходів, таких як вивчення ринку і не можуть надавати банківські послуги;

- Брокерські та дилерські компанії, кредитні гарантійні фонди, інвестиційні фонди і фондові біржі повинні бути засновані в якості акціонерних товариств;

- Мікрофінансові організації та юридичні особи з надання консультаційних послуг щодо інвестування повинні бути засновані як товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Інвестиційні компанії з управління фондами повинні бути засновані в якості акціонерного або товариства з обмеженою відповідальністю, в той час як компанія з управління активами, які здійснюють діяльність з управління та організації добровільних пенсійних фондів, повинні бути створені як не публічні акціонерні товариства.

A. Послуги зі страхування та пов'язані з ними послуги

- Страхові компанії не можуть пропонувати одночасно послуги страхування життя та іншого страхування, крім страхування життя. Виключно страхові компанії, що надають послуги зі страхування життя, можуть забезпечити інше страхування, крім страхування життя, такі як страхування від нещасних випадків, а також добровільного медичного страхування для своїх клієнтів до рівня витрат на лікування.

- Обов'язкове страхування може бути забезпечено тільки в страхових компаніях (у тому числі іноземними постачальниками послуг страхування), яким надано ліцензії в Чорногорії і державних фондах. Обов'язкове страхування передбачає обов'язкове страхування пасажирів у громадському транспорті від нещасних випадків та страхування власників транспортних засобів, літальних апаратів і морських суден щодо цивільно-правової відповідальності і колективного страхування працівників від нещасних випадків. Державні фонди забезпечують обов'язкове пенсійне та медичне страхування. Через десять років після дати вступу обов'язкове страхування власників або користувачів морських суден щодо відповідальності перед третіми особами також можуть надаватися страховими компаніями, що не мають ліцензій в Чорногорії на тих же умовах, що стосується страхових компаній, яким видані ліцензії в Чорногорії.

(i) Пряме страхування (в тому числі сумісне страхування):

(a) Послуги зі страхування життя

(1) Не зв'язані, крім надання послуг зі страхування життя для іноземних громадян, де немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(b) Послуги зі страхування, крім страхування життя

(1) Не зв'язані, за винятком того, що немає для:
страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв'язку.

(1) Немає.

 

(2) Немає

(2) Немає.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(c) Послуги перестрахування та ретроцесії

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

Страхове посередництво, таке як послуги брокерів та агентств

(1) Не зв'язані, за винятком того, що немає для:
страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв'язку.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(d) Допоміжні послуги зі страхування, такі як консультування, актуарні послуги, послуги з оцінки ризиків та послуги з врегулювання претензій)

(1) Не зв'язані, за винятком того, що немає для:
страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв'язку.

(1) Немає.

 

(2) Немає

(2) Немає.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(3) Немає, відкриття філій дозволяється з січня 2012 року на недискримінаційній основі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

B. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)
Один з п'яти членів правління банку, а також не менше двох виконавчих директорів повинні володіти офіційною мовою Чорногорії і бути резидентом Чорногорії протягом усього терміну роботи.

(a) Послуги з прийняття внесків та інших коштів, що підлягають поверненню, від населення

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(b) Послуги з кредитування всіх видів, в тому числі споживчий кредит, кредит під заставу, факторинг та фінансування комерційних операцій
(c) Послуги з фінансового лізингу
(d) Усі послуги зі здійснення виплат та грошових переказів, в тому числі кредитні, платіжні та дебітові картки, дорожні чеки та банківські чеки
(e) Послуги надання гарантій та поручительств

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(f) Послуги зі здійснення торгівлі за власний рахунок або за рахунок покупців, чи то на біржі, на позабіржовому ринку, або іншим чином, таким
- інструментами грошового ринку (в тому числі чеки, рахунки, депозитні сертифікати)
- іноземною валютою
- похідними продуктами, в тому числі (але не обмежуючись) ф'ючерси та опціони
- інструментами грошового ринку, пов'язаними з курсами валют та процентними ставками, в тому числі такі продукти, як своп, форвардні угоди
- ліквідними цінними паперами
- іншими обіговими інструментами, в тому числі злитками дорогоцінних металів

 

 

 

(g) Участь у випуску всіх видів цінних паперів, в тому числі підписку та розміщення як посередників (публічно чи приватно) та надання послуг щодо такого випуску
(h) Посередницькі послуги на грошовому ринку

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(i) Послуги з управління майном, такі як готівкове або безготівкове управління, всі форми колективного управління інвестиціями, управління пенсійним фондом, послуги з довірчого зберігання та трастового обслуговування

(1) Створення спеціалізованої компанії з управління є необхідним для виконання діяльності з управління пайових інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Тільки фірми, що мають свій зареєстрований офіс в Чорногорії, можуть виступати в якості депозитаріїв активів інвестиційних фондів.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Створення спеціалізованої компанії з управління є необхідним для виконання діяльності з управління пайових інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Тільки фірми, що мають свій зареєстрований офіс в Чорногорії, можуть виступати в якості депозитаріїв активів інвестиційних фондів.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(j) Послуги з клірингу та фінансового управління майном, в тому числі забезпечення, похідні інструменти та інші обігові інструменти

(1) Не зв'язані.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Цей вид послуг може бути надано тільки Центральним депозитарієм цінних паперів.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(л) Надання і передача фінансових даних, програмного забезпечення для обробки фінансових даних і пов'язаних операцій постачальниками інших фінансових послуг

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(l) Консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у пунктах (a) - (k), в тому числі довідки про кредитоспроможність і аналіз кредиту, дослідження та поради з питань інвестицій і портфеля цінних паперів, поради з питань придбання та корпоративної реструктуризації і стратегії

(1) Немає.

(1) Немає.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

8. ПОСЛУГИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ (тільки приватні джерела послуг)

A. Послуги лікарень (CPC 9311)
B. Інші послуги стосовно здоров'я людини (CPC 9319)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі.

9. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТУРИЗМОМ

A. Послуги готелів та ресторанів (в тому числі громадське харчування), виключаючи громадське харчування в транспортному секторі (CPC 641 - 643)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

B. Послуги бюро подорожей та туристичних агентів (CPC 7471)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

C. Послуги екскурсійних бюро (CPC 7472)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

10. ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

A. Послуги діяльності кінотеатрів (CPC 96199**)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Не зв'язані

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

B. Послуги інформаційних агентств (CPC 962)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

D. Послуги з організації занять спортом та інших видів відпочинку, за винятком азартних ігор та парі (частина CPC 964)

1) Не зв'язані

1) Не зв'язані

 

2) Немає

2) Не зв'язані

3) Немає

3) Не зв'язані

4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

11. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 

A. Послуги морського транспорту

 

(a) Пасажирські перевезення (CPC 7211)
(b) Вантажні перевезення (CPC 7212), за винятком каботажу17

1) Немає

(1) Немає

Постачальникам послуг морського транспорту в портах надається доступ до таких послуг на обґрунтованих та недискримінаційних умовах
1. Лоцманство
2. Допомога у буксируванні
3. Забезпечення продовольством, паливом та водою
4. Збір сміття та утилізація баластної води
5. Послуги капітана порту
6. Навігаційна підтримка
7. Берегові операційні послуги, необхідні для експлуатації судна, у т. ч. зв'язок, водо- та електропостачання

2) Немає

(2) Немає

3) (a) створення зареєстрованої компанії з метою експлуатації флоту під прапором Чорногорії заснування: Не зв'язані

(3) (a) Не зв'язані

____________
17 Без шкоди для обсягу заходів, які можна розглядати як "каботаж" згідно з вимогами національного законодавства, до цього графіку не включено "морські каботажні послуги ", які вважаються такими, що включають перевезення пасажирів чи вантажів між портом на території Чорногорії та іншим портом, що знаходиться на території Чорногорії та рух, що відправною точкою та точкою призначення якого є той самий порт, що знаходиться на території Чорногорії, за умови, що цей рух не виходить за межі територіальних вод Чорногорії, а також а також перевезення пасажирів і вантажів між портом, що знаходиться в Чорногорії, та установками і спорудами, розташованими на континентальному шельфі Чорногорії.

 

(b) інші форми комерційної присутності для надання послуг міжнародного морського транспорту: немає18.

(б) Немає

8. Аварійний ремонт
9. Якірна стоянка, постановка на якір та пов'язані з цим послуги

4) (a) Суднові команди: незв'язані
(б) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

4) (a) Не зв'язані
(b) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
18 "Інші форми комерційної присутності для надання послуг міжнародного морського транспорту" - означає спроможність постачальників послуг міжнародного морського транспорту з інших країн-членів здійснювати на місцевому рівні всі види діяльності, що є необхідним для забезпечення їх клієнтів частково чи повністю інтегрованими транспортними послугами, в структурі яких істотним елементом є морський транспорт. (Однак, це зобов'язання не повинно тлумачитись як таке, що обмежує в будь-який спосіб зобов'язання, взяті на себе у зв'язку з цим режимом поставки через кордон).

Ці види діяльності включають з-поміж іншого таке:

- маркетинг або продаж послуг морського транспорту та суміжних послуг через прямі контакти з клієнтам та споживачами, від визначення ціни до виставлення рахунку, причому ці послуги є такими, що надаються чи пропонуються самим постачальником послуг чи постачальником послуг, з яким продавець послуг має постійних комерційні стосунки;

- придбання, чи то від власного імені чи від імені будь-якого з клієнтів чи споживачів (а також перепродаж іншим клієнтам чи споживачам) будь-яких транспортних чи суміжних послуг, у тому числі послуги внутрішнього транспорту будь-якого виду, зокрема: перевезення внутрішніми водами, залізницею чи автошляхами, які є необхідними для надання інтегрованих послуг;

- підготовка документації стосовно транспортних супровідних документів, митних документів, а також інших документів, пов'язаних з походженням та характером товарів, що перевозяться;

- надання комерційної інформації будь-яким способом, у тому числі через комп'ютеризовані інформаційні системи та системи електронного обміну даними (згідно з вимогами та умовами додатку про засоби телекомунікації;

- встановлення будь-яких комерційних стосунків (у тому числі участь в акціонерному капіталі компанії) та призначення персоналу, найнятого на місці (або, у випадку персоналу іноземного походження - у відповідності до горизонтальних зобов'язань щодо переміщення персоналу) з будь-яким судновим агентством, заснованим на місцевому рівні; та

- діяльність від імені компаній, організація заходів суден до портів або перебирання вантажу за необхідності.

(c). Послуги з оренди суден з командою (CPC 7213)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(d). Послуги з технічного обслуговування та ремонту суден (CPC 8868**)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e). Послуги з буксирування (CPC 7224), за винятком каботажу

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

- Морські завантажувально-розвантажувальні послуги19

(1) Не зв'язані, крім ніяких обмежень на перевалку (з борта на борт або через набережну), або на використання бортового обладнання для обробки вантажів.

(1) Не зв'язані, крім ніяких обмежень на перевалку (з борта на борт або через набережну), або на використання бортового обладнання для обробки вантажів.

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає20.

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
19 "Послуги із завантаження/розвантаження морського вантажу" - означає види діяльності, здійснювані стивідорними компаніями, у тому числі операторами терміналів, але не в тому числі безпосередні дії вантажників, коли їхню роботу організовано незалежно від стивідорних компаній чи компаній-операторів терміналів. Види діяльності, що охоплюються даним терміном, включають організацію та контроль за такими операціями: (a) завантаження вантажу на судно / розвантаження вантажу з судна; (b) закріплення/розкріплення вантажу; (c) приймання/доставка та забезпечення схоронності вантажу перед відправленням чи після розвантаження.

20 У випадку розміщення на територіях у громадській власності можуть застосовуватися процедури отримання комунальної концесії або ліцензії.

- Послуги зі зберігання та складування вантажу (CPC 742)
- Послуги з митного оформлення для морського транспорту21
- Контейнерні станції та складські послуги22

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає23

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
21 "Послуги з митного оформлення" - означає види діяльності, що полягають у виконанні, від імені іншої сторони, митних формальностей у зв'язку з ввезенням, вивезенням або транзитним перевезенням вантажу, незалежно від того, чи є цей вид діяльності основним для виконавця, чи додатковим до його основного профілю.

22 "Послуги контейнерних станцій та складських приміщень" - означає види діяльності, що полягають у зберіганні контейнерів, незалежно від того, чи зберігаються вони на території порту, чи на позапортових площах суші, з метою їх завантаження чи розвантаження, ремонту та забезпечення їх придатності та готовності до відвантаження.

23 У випадку розміщення на територіях у громадській власності можуть застосовуватися процедури отримання комунальної концесії або ліцензії.

- Морські агентські послуги24
- (Морські) експедиційні послуги25

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

____________
24 "Агентські послуги морського транспорту" - означає види діяльності, що полягають у виконанні функцій агента та представництві на території певної географічної місцевості економічних інтересів однієї чи більше ліній корабельних сполучень або корабельних компаній для таких цілей: (a) маркетинг та продаж маркетинг або продаж послуг морського транспорту та суміжних послуг, від визначення ціни до виставлення рахунку, та оформлення накладних від імені компаній, придбання та перепродаж необхідних суміжних послуг, підготовка документації та надання комерційної інформації; (b) діяльність від імені компаній, що організують заходи до портів та перебирання вантажу за необхідності.

25 "Послуги з експедиції вантажів" - означає (діяльність, що полягає в організації та контролі за відвантаженнями від імені відправника, через придбання транспорту та суміжних послуг, підготовці документації та наданні комерційної інформації).

C. Послуги повітряного транспорту

(d) Ремонтне та технічне обслуговування літаків (CPC 8868**)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Допоміжні послуги для повітряного транспорту
- Продаж та маркетинг авіатранспортних послуг
- Комп'ютерна система резервування (CRS)

(1) Немає.

(1) Немає, за винятком розповсюдження через комп'ютерну систему резервування (CRS) авіатранспортних послуг, що надаються головною компанією (CRS). Не зв'язані.

 

(2) Немає.

(2) Немає.

(3) Немає.

(3) Немає, за винятком розповсюдження через комп'ютерну систему резервування (CRS) авіатранспортних послуг, що надаються головною компанією (CRS). Не зв'язані.

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

E. Послуги залізничного транспорту

(b) Вантажні перевезення (CPC 7112)

(1) Не зв'язані

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Не зв'язані

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(d) Технічне обслуговування та ремонт залізничного обладнання (CPC 8868**)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e). Допоміжні послуги для залізничного транспорту (CPC 7430)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

F. Послуги наземного транспорту.

(a). Пасажирські перевезення (CPC 7121, 7122)

(1) Не зв'язані

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b) Перевезення вантажів (CPC 7123)

(1) Не зв'язані

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c) Послуги з оренди комерційних транспортних засобів з водіями (CPC 7124)
(d) Послуги з ремонту автомобілів, причепів та напівпричепів (CPC 8867)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(e) Допоміжні послуги у сфері послуг наземного транспорту (CPC744)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(f) Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (CPC 6112)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

G. Трубопровідний транспорт

(a). Транспортування нафти і газу (CPC 7131)

(1) Немає

(1) Немає

Чорногорія бере на себе зобов'язання щодо забезпечення повної прозорості у формулюванні, адаптації та застосуванні заходів, які впливають на доступ до ринку та торгівлю послугами у галузі трубопровідного транспорту.
Чорногорія бере на себе зобов'язання забезпечити дотримання принципів режиму недискримінації при доступі до та використанні мережі трубопроводів під власною юрисдикцією, в межах наявних технічних можливостей цієї мережі, в тому що стосується походження, напрямку транспортування або прав власності на продукцію, що транспортується, без накладання будь-яких безпричинних затримок, заборон або звинувачень, а також забезпечення недискримінаційної цінової політики, яка заснована на диверсифікації походження, напрямків транспортування або прав власності на продукцію.

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(b). Транспортування інших продуктів (CPC 7139)

(1) Немає

(1) Немає

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

H. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту

(a) Послуги з обробки вантажів (CPC 741)
(b). Послуги зі зберігання у складах та пакгаузах (CPC 742)

(1) Не зв'язані

(1) Не зв'язані

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(c). Послуги транспортних агентств з вантажних перевезень
(d). Інші супутні і допоміжні транспортні послуги (CPC 749)

(1) Немає

(1) Немає

 

(2) Немає

(2) Немає

(3) Немає

(3) Немає

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

(4) Не зв'язані, крім зазначених у горизонтальному розділі

 

Розуміння сфери охоплення КОП 84 - Комп'ютерні та пов'язані послуги

1. КОП 84 охоплює всі комп'ютерні та пов'язані послуги

2. Розвиток технологій привів до збільшення пропозицій таких послуг, як набору або пакет супутніх послуг, які можуть включати всі або деякі з основних функцій, перелічених у пункті 3. Наприклад, такі послуги, як веб або домен хостинг, послуг пошуку даних та розподілених обчислень кожне з яких складається з комбінації базових комп'ютерних функцій послуг.

3. Комп'ютерні та пов'язані послуги, незалежно від того, чи поставляються через мережу, в тому числі Інтернет, включають в себе всі послуги, які забезпечують будь-яку з наступних чи будь-яку їх комбінацію:

- Консалтинг, адаптація, стратегія, аналіз, планування, технічні характеристики, дизайн, розробка, установка, впровадження, інтеграція, тестування, налагодження, оновлення, підтримка, технічна допомога, або управління або комп'ютерами або комп'ютерними системами;

- Консалтинг, стратегія, аналіз, планування, технічні характеристики, дизайн, розробка, установка, впровадження, інтеграція, тестування, налагодження, відновлення, адаптація, обслуговування, підтримку, технічну допомогу, управління або використання програмного забезпечення26;

- Обробка даних, зберігання даних, хостинг даних або сервіс бази даних;

- Технічне обслуговування та послуги з ремонту офісних машин та устаткування, включаючи комп'ютери, а також

- Послуги з навчання персоналу клієнтів, пов'язані з програмним забезпеченням, комп'ютерів чи комп'ютерних систем, і ніде не класифіковані.

____________
26 Термін "програмне забезпечення" може визначатися як сукупність інформації, необхідної для того, щоб комп'ютери працювали та обмінювались інформацією. Може розроблятися ряд різних програм для застосування у специфічних цілях (прикладне програмне забезпечення), і клієнт може мати вибір у використані готових програм (пакети програмного забезпечення), розробки специфічних програм для певних потреб (замовлене програмне забезпечення) або використання у комбінації цих двох видів програмного забезпечення.

4. У багатьох випадках, комп'ютерні та пов'язані послуги дають можливість надавати інші послуги27, як електронними так і іншими засоби. Однак у таких випадках існує важлива відмінність між комп'ютерними та пов'язаним з ними послугами (наприклад, веб-хостинг або хостинг програм) і іншими послугами дозволеними комп'ютерними та пов'язаними з ними послуги. Інші послуги, незалежно від того, дозволені вони комп'ютерними та пов'язаними з ними послугами, не поширюються на КОП 84.

____________
27 Наприклад, W/120.1.A.b. (Бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги), W/120.1.Ad (Архітектурні послуги), W/120.1.A.h. (Медичні та стоматологічні послуги), W/120.2.D (аудіовізуальні послуги), W/120.5. (Освітні послуги).

Додаток до взаєморозуміння сфери охоплення КОП 84
Комп'ютерні та пов'язані послуги

КОП розділ 84 - Комп'ютерні та пов'язані послуги

841

Консультативні послуги у зв'язку з установкою комп'ютерного апаратного обладнання.

8410

84100 Консультативні послуги у зв'язку з установкою комп'ютерного апаратного обладнання:

 

Допоміжні послуги клієнтам з установки комп'ютерного апаратного обладнання (тобто фізичного обладнання) та комп'ютерних систем.

842

Послуги з реалізації програмного забезпечення:

 

Усі послуги, включаючи консультативне обслуговування з розробки та реалізації програмного забезпечення. Термін "програмне забезпечення" може визначатися як сукупність інформації, необхідної для того, щоб комп'ютери працювали та обмінювались інформацією. Може розроблятися ряд різних програм для застосування у специфічних цілях (прикладне програмне забезпечення), і клієнт може мати вибір у використані готових програм (пакети програмного забезпечення), розробки специфічних програм для певних потреб (замовлене програмне забезпечення) або використання у комбінації цих двох видів програмного забезпечення.

8421

84210 Консультативні послуги з питань систем і програмного забезпечення:

 

Послуги загального характеру, що надаються до розробки систем та їх застосування для обробки даних. Ці послуги могли б надаватися з питань управління, планування проектів і т. п.

8422

84220 Послуги з системного аналізу:

 

Послуги з аналізу включають аналіз потреб клієнтів, визначення функціональних характеристик та створення групи. Ці послуги також пов'язані з питаннями керівництва проектами, технічної координації та об'єднання і визначення архітектури систем.

8423

84230 Послуги з проектування систем:

 

Послуги з проектування включають технічні рішення щодо методології, забезпечення якості, вибору обладнання для пакетів програмного забезпечення або нових технологій і т. п.

8424

84240 Послуги із програмування:

 

Послуги із програмування включають фазу реалізації, тобто запис і виправлення помилок програм, проведення перевірок та редагування документації.

8425

84250 Послуги з технічного обслуговування систем:

 

Послуги з технічного обслуговування включають консультативні послуги та послуги технічної допомоги по використовуваній продукції програмного забезпечення, перезапису або зміни існуючих програм або систем і забезпечення сучасної документації та настанов з програмного забезпечення. Сюди також включається робота фахівців, тобто по перетворенню систем.

843

Послуги з обробки даних.

8431

84310 Послуги з підготовки даних, що вводяться:

 

Послуги по запису даних, такі як ключова перфорація, оптична розгортка і інші методи введення даних.

8432

84320 Послуги з обробки даних та складання таблиць:

 

Послуги, такі як послуги з обробки даних та складання таблиць, послуги з комп'ютерних обчислень і послуги з оренди комп'ютерного часу.

8433

84330 Послуг з спільного використання часу:

 

Мабуть, це послуги такого ж виду, як послуги, віднесені до підкласу 84320. Комп'ютерний час тільки купується; якщо він купується, виходячи з передумов споживача; телекомунікаційні послуги також можуть купуватися. Послуги з обробки даних та складання таблиць можуть купуватися у бюро обслуговування. В обох випадках послугами могли б бути послуги по спільному використанню часу для обробки даних. Таким чином, між послугами, включеними в підкласи 84320 і 84330, чіткі розбіжності відсутні.

8439

84390 Інші послуги з обробки даних:

 

Послуги, які забезпечують повні операції апаратури споживача відповідно до контракту: послуги з контролю якості навколишніх умов у приміщеннях для комп'ютерів; послуги з управління комбінаціями встановленого комп'ютерного обладнання та послуги з управління процесом роботи комп'ютерів та її розподілом.

844

Послуги по створенню бази даних.

8440

84400 Послуги зі створення баз даних:

 

Всі послуги, що надаються початково маючи структурну визначеність базами даних через мережу електрозв'язку.

 

Винятки: Послуги з передачі даних і повідомлень (наприклад, послуги з доданої вартості мереж) класифіковані у класі 7523 (Послуги з передачі даних і повідомлень).

 

Послуги з документації, що складаються з отримання інформації з бази даних, класифіковані у підкласі 96311 (Послуги бібліотек)

845

Послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських машин і обладнання, у тому числі комп'ютерів.

8450

84500 Послуги з технічного обслуговування і ремонту офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів:

 

Послуги з ремонту й технічного обслуговування офісних машин, комп'ютерів і пов'язаного з ним устаткування.

849

Інші послуги, пов'язані з комп'ютерами.

8491

84910 Послуги з підготовки даних:

 

Послуги з підготовки даних для споживачів без послуг з розробки даних

8499

84990 Інші пов'язані з комп'ютерами послуги, не включені в інші категорії:

 

Інші послуги, пов'язані з комп'ютерами, не включені в інші категорії, наприклад, послуги з підготовки кадрів для споживачів та інші послуги фахівців з комп'ютерної техніки.

 

Довідковий документ по сектору поштових та кур'єрських послуг

Сфера

Нижче наведені визначення та принципи системи регулювання для всіх поштових та кур'єрських послуг.

Визначення

"Індивідуальна ліцензія" - дозвіл, що надається регулюючим органом окремим постачальникам, який вимагається перед постачанням даної послуги.

"Універсальна послуга" - постійна умова щодо забезпечення поштового зв'язку певної якості у всіх точках території країни-члена за доступними цінами для всіх користувачів.

1. Попередження антиконкурентної практики в поштовому та кур'єрському секторі

Відповідні заходи будуть підтримані або введені з метою запобігання постачальникам, які окремо або разом, мають можливість зробити істотний вплив на умови участі (з урахуванням ціни та пропозиції) на відповідних ринках для поштових та кур'єрських послуг за рахунок використовування своєї позиції на ринку, від продовження або залучення до антиконкурентної практики.

2. Універсальна послуга

Будь-яка країна-член має право визначати вид зобов'язання щодо універсальної послуги яку вона хоче підтримувати. Такі зобов'язання не будуть розглядатися як антиконкурентні по суті, якщо вони здійснюються в прозорий, недискримінаційний і нейтрально конкурентоспроможний спосіб і не є більш обтяжливими, ніж необхідно для цього виду універсальної послуги, визначеної країною-членом.

3. Індивідуальні ліцензії

Індивідуальна ліцензія може вимагатися для послуг, які знаходяться у межах універсальних послуг.

Де індивідуальні ліцензії вимагаються, наступне має бути здійснено публічно:

(а) усі критерії ліцензування та період часу зазвичай необхідний для прийняття рішення щодо заявки на отримання ліцензії, і

(б) терміни та умови для індивідуальних ліцензій.

Причини відмови в індивідуальній ліцензії буде повідомлена заявнику на його запит і процедура оскарження через незалежний орган буде здійснена. Така процедура має бути прозорою, недискримінаційною і на основі об'єктивних критеріїв.

4. Незалежність регулюючого органу

Регулюючий орган є юридично окремим органом, і не є підзвітним будь-яким постачальникам поштових та кур'єрських послуг. Рішення та процедури, які застосовуються регулюючим органом бути неупередженим щодо всіх учасників ринку.

Довідковий документ

Сфера.

Нижче наведені визначення та принципи системи регулювання основних телекомунікаційних послуг.

Визначення.

Користувачі - означає споживачів та постачальників послуг.

Основні потужності - означає потужності телекомунікаційних мереж або послуг передачі даних загального використання, які:

(а) постачаються цілком або у переважній більшості єдиним або обмеженою кількістю постачальників; та

(б) не можуть бути економічно або технічно замінені для надання певної послуги.

Великий постачальник - означає постачальника, який має можливість значно впливати на умови участі (маючи на увазі ціну та пропозицію) у відповідному ринку основних телекомунікаційних послуг в результаті:

(а) контролю над основними потужностями; або

(б) використання своєї позиції на ринку.

1. Захист конкуренції.

1.1 Упередження анти-конкурентних дій у галузі телекомунікацій.

Відповідні заходи повинні бути застосовані з метою упередження постачальників, які самі або разом є великими постачальниками, від включення або продовження застосування анти-конкурентних дій.

1.2 Захисні заходи.

До зазначених вище анти-конкурентних заходів відносяться:

(а) участь у анти-конкурентному перехресному фінансуванні;

(б) використання інформації, отриманої від конкурентів, в анти-конкурентних цілях; та

(в) не надання іншим постачальникам послуг на постійній основі технічної інформації щодо основних потужностей та іншої комерційно важливої інформації, що є необхідною для них для участі у наданні послуг.

2. Взаємозв'язок.

2.1 Цей розділ стосується зв'язку з постачальниками, що надають телекомунікаційні мережі або послуги передачі даних загального використання для того, щоб дозволити користувачам одного постачальника зв'язуватися з користувачами іншого постачальника та використовувати послуги, що надаються іншим постачальником, у випадку коли стосовно цього існують окремі домовленості.

2.2 Який взаємозв'язок гарантується.

Взаємозв'язок з великими постачальниками гарантується у будь-якій точці мережі, в якій це технічно можливо. Такий взаємозв'язок надається:

(а) на недискримінаційних умовах (включаючи технічні стандарти та характеристики) та за показниками якості не гіршими ніж у власних аналогічних послуг або аналогічних послуг постачальників, що не є дочірніми підприємствами, або що є дочірніми підприємствами або іншими філіалами;

(б) регулярно, на умовах (включаючи технічні стандарти та характеристики) та за показниками вартості, які є "прозорими", розумними, економічно ефективними, та в достатній мірі відокремлені, тобто користувач не повинен платити за компоненти та потужності мережі, які не є необхідними для отримання певної послуги; та

(в) на замовлення, у додаткових точках до терміналів, що пропонуються для більшості користувачів, за плату, що відображає вартість спорудження необхідних додаткових потужностей.

2.3 Загальний доступ до процедур обговорення взаємозв'язку.

Процедура, що застосовується для зв'язку з великим постачальником являє собою відкриту інформацію.

2.4 "Прозорість" домовленостей про взаємозв'язок.

Гарантується, що великий постачальник відкриває для загального доступу інформацію про свої домовленості з взаємозв'язку або довідкову пропозицію щодо взаємозв'язку.

2.5 Взаємозв'язок: врегулювання суперечок.

Постачальник послуг, що замовляє взаємозв'язок з великим постачальником, право звертатися:

(а) або в будь-який момент;

(б) або після розумного періоду часу, про який було відкрито повідомлено

до незалежного національного агентства, яке може бути регулюючим органом, як зазначено у параграфі 5 нижче, з метою вирішення суперечок згідно з відповідними умовами та показниками зв'язку протягом розумного періоду часу, за умови, що вони не були встановлені раніше.

3. Універсальні послуги.

Кожний Член має право визначити той тип зобов'язань щодо універсальних послуг, яким він бажає скористатись. Такі зобов'язання не будуть вважатися анти-конкурентними самі по собі, за умов, що вони застосовуються "прозоро", недискримінаційно та абсолютно нейтрально і вони не є важчими ніж необхідно по відношенню до універсальних послуг, визначених Членом.

4. Загальна доступність вимог щодо ліцензування.

У випадку, коли необхідне отримання ліцензії, наступні відомості мають бути загально доступними:

а). всі вимоги щодо ліцензування та проміжок часу, необхідний для прийняття рішення стосовно заяви на отримання ліцензії, та

б). умови індивідуальних ліцензій.

На прохання заявника до його відома доводяться підстави відмови в видачі ліцензії.

5. Незалежні регулюючі органи.

Регулюючі органи є незалежними від будь-якого постачальника основних телекомунікаційних послуг, та не підзвітні йому. Рішення, що приймаються регулюючими органами та процедури їх прийняття повинні бути рівноцінними по відношенню до всіх учасників ринку.

6. Розподіл та використання обмежених ресурсів.

Всі процедури розподілу та використання обмежених ресурсів, включаючи радіочастоти, коди та права, будуть проводитися об'єктивно, вчасно, "прозоро" та недискримінаційно. Існуючий стан розподілу радіочастот буде загально доступним, але детальна інформація щодо частот, виділених для особливих державних потреб не повинна надаватися.

Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС) Чорногорії, відповідно до Статті 2 ГАТС

Сектор або підсектор

Опис міри із зазначенням того, чому вона не відповідає Статті II ГАТС

Країни, до яких застосовуються ця міра.

Термін дії що передбачається

Умови, що викликають необхідність виключення

Правові послуги

Крім консультаційних послуг, інших юридичних послуг, що надаються адвокатами, тобто адвокати, які є членами чорногорської асоціації адвокатів та зареєстровані в системі ведення реєстру Асоціації може бути надана за умови взаємності.

Всі країни

Необмежений.

Взаємне узгодження юридичної професії в рамках загального регіонального розвитку судових і адміністративних установ.

Аудіовізуальні послуги
- Виробництво та розповсюдження аудіовізуальних робіт через трансляцію або інші форми передачі на аудиторію

Заходи, які дають визначенням робіт європейського походження таким чином, щоб надати національний режим аудіовізуальним роботам, які відповідають певним лінгвістичним критеріям і критеріям походження, стосовно доступу до трансляції або подібних форм передачі.

Сторони Конвенції Ради Європи про транскордонне телебачення або інших європейських країн, з якими договір може бути укладений.

Необмежений.
Необхідні виключення, для деяких країн, тільки до укладення або завершення економічної інтеграційної угоди.

Умови спрямовані в межах сектору на поширення культурних цінностей в Європі, а також на досягнення цілей лінгвістичної політики.

- Виробництво та розповсюдження кінематографічних робіт і телевізійних програм

Заходи ґрунтуються на укладених між урядами рамкових угодах про спільне виробництво аудіовізуальних робіт, які надають національний режим аудіовізуальним роботам, що охоплюються цими угодами, зокрема по відношенню до розповсюдження та доступу до фінансування.

Всі країни, з якими співробітництво в галузі культури може бути бажаним (угоди які вже існують, або у процесі узгодження з наступними країнами: Алжир, Ангола, Аргентина, Австралія, Бразилія, Буркіна-Фасо, Канада, Кабо-Верде, Чилі, Кот-д'Івуар, Колумбія, Куба, Єгипет, Гвінея-Бісау, Індія, Ізраїль, Малі, Мексики, Марокко, Мозамбік, Нова Зеландія, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, держави в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі, Швейцарія, Туніс, Туреччина, Венесуела).

Необмежений.

Мета таких угод полягає у сприянні культурним зв'язкам між відповідними країнами.

- Виробництво та розповсюдження телевізійних програм і кінематографічних робіт

Заходи надають пільги будь-яких програм підтримки (таких як План дій щодо передових телевізійних послуг, MEDIA або Європейський фонд підтримки спів-виробництва кінематографічних робіт (EURIMAGES) аудіовізуальним роботам, а також постачальникам таких робіт, які відповідають певним європейським критеріям походження.

Європейські країни

Необмежений.
Необхідні виключення, для деяких країн, тільки до укладення або завершення економічної інтеграційної угоди.

Ці програми направлені на збереження та підтримку регіональних особливостей європейських країн, які мають давні культурні зв'язки.

Послуги наземного транспорту

Наземно-транспортні ліцензії видаються на умовах взаємності.

Всі країни

Необмежений

Міжнародна практика

- Пасажирські та вантажні

Заходи, взяті в рамках існуючих або майбутніх угод, які резервують і/або обмежують надання послуг наземного транспорту і зазначенням термінів і умов цього положення, у тому числі транзитних дозволів та/або пільгових дорожніх податків, на території Чорногорії або через кордони Чорногорії.

Усі країни, з якими договори знаходяться або будуть знаходитися в силі.

Необмежений

Необхідність звільнення пов'язана з регіональними характеристиками послуг наземного транспорту, а також необхідністю регулювання правил руху на всій території Чорногорії, а також між Чорногорією і зацікавленими країнами.

Продаж маркетингових та комп'ютерних систем бронювання послуг повітряного транспорту

Зобов'язання постачальників чорногорської системи резервування квитків (КРС) або чорногорської головної компанії та авіаперевізників, які беруть участь, не застосовуються, відповідно, відносно іноземних перевізників або КРС, контрольовані іноземними авіаперевізниками в тій мірі, що їх КРС за межами Чорногорії не надає національний режим чорногорським авіаперевізникам, або чорногорській головній компанії та авіаперевізникам, які беруть участь.

Всі країни де постачальники КРС або головні авіаперевізники розташовані.

Необмежений.

Необхідність звільнення виходить з недостатнього розвитку погоджених на багатосторонньому рівні правил роботи КРС.

Всі сектори

Заходи, які випливають з двосторонніх угод, укладених Чорногорією з метою забезпечення переміщення всіх категорій фізичних осіб, які надають послуги.

Регіональні країни і Україна

Необмежений.

Угоди відображають процес прогресивної торговельної лібералізації між Чорногорією та її регіональними торговельними партнерами.

 

ВІДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТІ 44
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Стаття 1
Сфера застосування та визначення

1. Цей Додаток стосується заходів Сторін, що впливають на торгівлю фінансовими послугами1.

____________
1 "Торгівля фінансовими послугами" повинна тлумачитись у відповідності з визначенням, яке міститься в підпараграфі (a)(i)] Статті 27 цієї Угоди.

2. Для цілей цього Додатку:

(a) "фінансовою послугою" є будь-яка послуга фінансового характеру, яку пропонує постачальник фінансових послуг Сторони. Фінансові послуги включають всі страхові послуги, а також послуги, пов'язані зі страхуванням, всі банківські та інші фінансові послуги (крім страхових). Фінансові послуги включають такі види послуг:

Страхові послуги та ті, що пов'язані зі страхуванням

Банківські та інші фінансові послуги (за винятком страхування)

(b) "постачальник фінансових послуг" означає будь-яку фізичну або юридичну особу Сторони, яка бажає постачати або постачає фінансові послуги, але поняття "постачальник фінансових послуг" не включає державну структуру;

(c) "державна структура" означає:

(d) для цілей підпункту (a)(ii) Статті 27 цієї Угоди "послуги, що поставляються при здійсненні державних функцій" означають наступне:

(e) для цілей підпараграфа (a)(ii) Статті 27 цієї Угоди, якщо Сторона дозволить будь-які види діяльності, про які йдеться у підпараграфах (d)(ii) або (d)(iii) цього параграфа, здійснювати його постачальниками фінансових послуг на умовах конкуренції з державною структурою або будь-яким постачальником фінансової послуги, термін "послуга" включає такі види діяльності;

(f) підпараграф (a)(iii) Статті 27 цієї Угоди не застосовується до послуг, що охоплюються цим Додатком.

Стаття 2
Національний режим

1. Відповідно до умов та визначень, якими встановлюється національний режим, кожна Сторона надає постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, заснованим на її території, доступ до платіжних та клірингових систем, якими оперують державні установи, та офіційним засобам фінансування та рефінансування, які є доступними під час нормального ведення звичайного бізнесу. Цим параграфом не надається доступ до позичальника або надзвичайних засобів Сторони.

2. У разі, якщо

(a) членство або участь в, або доступ до саморегулюючих органів, бірж або ринків цінних паперів чи ф'ючерсів, клірингових агентств, або будь-яких інших організацій чи асоціацій вимагається Стороною по відношенню до постачальників фінансових послуг будь-якої іншої Сторони для надання фінансових послуг так само як і по відношенню до постачальників фінансових послуг Сторони; або

(b) Сторона надає прямо або опосередковано таким особам привілеї чи переваги під час постачання фінансових послуг,

Сторона має забезпечити, що такі особи відповідають умовам національного режиму по відношенню до постачальників фінансових послуг будь-якої іншої Сторони, які є резидентами на її території у секторах, зазначених у цьому Розкладі, та підлягають встановленим умовам та кваліфікаційним вимогам.

Стаття 3
Прозорість

1. Кожна Сторона забезпечує регуляторну прозорість у сфері фінансових послуг. Відповідно, Сторони проводять консультації з метою впровадити об'єктивні та прозорі регуляторні процедури в кожній Стороні, беручи до уваги наступне:

(a) роботу, яка ведеться Сторонами в ГАТС та інших об'єднаннях, пов'язаних з торгівлею фінансовими послугами; та

(b) важливість регуляторної прозорості, визначених цілей політики, зрозумілих та таких, що постійно проводяться, регуляторних процесів, які повідомляються або іншим доводяться до відома суспільства.

2. Компетентні установи кожної Сторони надають доступ зацікавленим особам до місцевих вимог та процедур для складання заяв, пов'язаних з постачанням фінансових послуг.

3. Якщо вимагається ліцензія для надання фінансових послуг, компетентні установи Сторони мають надавати відкритий доступ до вимог щодо отримання такої ліцензії. Період, який зазвичай вимагається для винесення рішення щодо заяв на отримання ліцензії, має бути або:

(a) доступним заявнику у відповідь на запит; або

(b) загальнодоступним,

або може існувати комбінація двох варіантів.

Стаття 4
Невідкладний розгляд заяв

1. Компетентні установи кожної Сторони оперативно розглядають заяви, пов'язані з наданням фінансових послуг, що подаються постачальниками послуг інших Сторін.

2. Якщо компетентні установи Сторони вимагають додаткову інформацію від заявника для подальшого опрацювання його заяви, вони повідомляють про це заявникові без зайвої затримки.

3. За запитом заявника компетентні установи Сторони без зайвої затримки надають йому інформацію про стан опрацювання його заяви.

4. Компетентні установи кожної Сторони повідомляють заявнику про результати розгляду його заяви одразу після прийняття рішення щодо такої заяви. У випадку, якщо приймається рішення щодо відхилення заяви, причина відмови повинна повідомлятись заявникові.

5. Якщо вимагається ліцензія на надання фінансових послуг, та якщо заявник виконує всі встановлені вимоги, компетентні установи Сторони видають такому заявнику ліцензію як правило упродовж шести місяців після подання ним заяви, яка вважається завершеним згідно з національним законодавством Сторони.

Стаття 5
Внутрішнє регулювання

1. Незалежно від будь-яких інших положень цього Розділу, Стороні не забороняється приймати або продовжувати застосовувати обґрунтовані заходи з поміркованих причин, включаючи такі, що здійснюються з метою:

(a) захисту інвесторів, вкладників, власників страхових полісів, осіб, що заявляють права на страховий поліс, осіб, перед якими постачальник фінансових послуг має фідуціарні зобов'язання, або будь-яких подібних учасників ринку фінансових послуг; або

(b) забезпечення цілісності та стабільності фінансової системи Сторони.

Якщо такі заходи не відповідають положенням цього Розділу, вони не можуть застосовуватись як засоби уникнення зобов'язань та обов'язків, які встановлюються цим Розділом.

2. Заходи, зазначені в пункті 1, не можуть встановлювати більш обтяжливі вимоги, ніж це передбачено метою, задля якої вони застосовуються, або встановлювати приховані обмеження щодо торгівлі послугами, та також не застосовуються з метою дискримінувати фінансову послугу або постачальників фінансових послуг Сторони у порівнянні з подібними власними фінансовими послугами або постачальниками фінансових послуг.

3. Кожна Сторона докладає найкращих зусиль з метою впровадження та застосування на її території "Основних Принципів Ефективного Банківського Нагляду" Базельського Комітету, стандартів та принципів Міжнародної Організації Наглядових органів із Страхування, та "Цілей та Принципів Регулювання Ринків Цінних Паперів" Міжнародної організації комісій з цінних паперів.

4. Нічого в цій Статті не перешкоджає вимагати від Сторони розкривати інформацію, пов'язану з діяльністю та рахунками окремих споживачів або будь-яку конфіденційну чи виробничу інформацію/інформацію про власність, яка знаходиться у володінні державних установ.

Стаття 6
Визнання пруденційних заходів

Якщо Сторона визнає шляхом укладання угоди або договору пруденційні заходи не-сторони щодо визначення того, яким чином застосовуватимуться заходи Сторони, пов'язані з фінансовими послугами, ця Сторона надає можливість іншій Стороні проводити переговори щодо вступу до такої угоди чи договору, або проводити переговори щодо укладання подібної угоди чи договору з нею, за обставин еквівалентного регулювання, нагляду, впровадження такого регулювання, та якщо необхідно, процедур, які стосуються обміну інформацією між сторонами угоди або договору. Якщо Сторона встановлює таке визнання самостійно, відповідна можливість з метою демонстрації, що такі умови існують, надається іншій Стороні.

Стаття 7
Передача та обробка інформації

Жодна Сторона не застосовує заходів, які перешкоджають передачі інформації на або з території Сторони, або обробці фінансової інформації, включаючи передачу даних електронними засобами, або, якщо це відповідає правилам імпорту згідно з міжнародними договорами, перешкоджати передачі обладнання, якщо така передача інформації або передача обладнання є необхідними для ведення звичайного бізнесу постачальником фінансових послуг іншої Сторони. Нічого в цій статті не обмежує прав Сторони забезпечувати захист особистих даних, недоторканість приватного життя та конфіденційність особистих записів та рахунків, доки таке право не використовується з метою невиконання положень цього Розділу.

 

ЯКИЙ ВІДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТІ 44
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

ДОДАТОК X

ЯКИЙ ВІДНОСИТЬСЯ ДО СТАТТІ 3.20
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Стаття 1
Сфера застосування та визначення

1. Цей додаток застосовується до заходів Сторін, які стосуються торгівлі послугами в сфері телекомунікацій.1 Він не застосовується до заходів Сторін, що стосуються ефірного мовлення або кабельного розповсюдження радіо- або телевізійних програм.2

____________
1 Термін "торгівля у сфері телекомунікаційних послуг" слід розуміти у відповідності з визначенням, що міститься в підпункті (a) (i) статті 27 цієї Угоди.

2 Термін "ефірне мовлення" повинен бути визначений відповідно до національного законодавства кожної Сторони.

2. Для цілей цього Додатку:

(a) "телекомунікаційні послуги" означають передачу електромагнітних сигналів - звуку, зображення та їх будь-яких комбінацій. Сектор телекомунікаційних послуг не охоплює економічну діяльність, що складається з постачання контенту, який потребує телекомунікаційних послуг для його передачі;

(b) "регулюючий орган" означає орган або органи, які уповноважені виконувати будь-які регулятивні завдання, надані у зв'язку з питаннями, згаданими в цьому Додатку;

(c) "основні потужності" означає потужності телекомунікаційних мереж або послуг передачі даних загального користування, які:

(d) "основний постачальник" означає постачальника, який має можливість значно впливати на умови участі (маючи на увазі ціну і пропозицію) на відповідному ринку телекомунікаційних послуг у результаті:

Стаття 2
Заходи із захисту конкуренції

1. 1. Кожна Сторона забезпечуватиме відповідні заходи з метою запобігання здійсненню або продовженню анти-конкурентної практики постачальниками, які, окремо або разом, є основними постачальниками.

2. Анти-конкурентна практика, про яку йдеться у параграфі 1, повинна включати, зокрема:

(a) здійснення анти-конкурентного перехресного субсидування;

(b) використання інформації, отриманої від конкурентів, в анти-конкурентних цілях; та

(c) не надання іншим постачальникам послуг на постійній основі технічної інформації щодо основних потужностей та іншої комерційно важливої інформації, що є необхідною для них для участі у наданні послуг.

Стаття 3
Взаємозв'язок

1. Ця стаття стосується зв'язку з постачальниками, що надають телекомунікаційні мережі або послуги передачі даних загального використання для того, щоб дозволити користувачам одного постачальника зв'язуватись з користувачами іншого постачальника та забезпечити доступ до послуг, що надаються іншим постачальником, у випадку коли стосовно цього існують прийняті зобов'язання.

2. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб основний постачальник надавав взаємозв'язок у будь-якій точці мережі, в якій це технічно можливо. Такий взаємозв'язок надається:

(a) на недискримінаційній основі відносно термінів, умов (у тому числі технічних стандартів і специфікацій) і тарифів та якості не гіршою, ніж у власних аналогічних послуг або аналогічних послуг неаффілійованних постачальників послуг, або дочірніх компаній або інших філій;

(b) своєчасно, на умовах (у тому числі технічних стандартів і специфікацій) і за тарифами, що відповідають вартості витрат, та є прозорими, зрозумілими, враховують економічну доцільність, і достатньо тарифікованими з тим, щоб постачальнику не потрібно було платити за мережеві компоненти або обладнання, які йому не потрібні для послуг, що постачаються; та

(c) на замовлення, у точках, додаткових до терміналів, що пропонуються більшості користувачів, за плату, які відображають вартість спорудження необхідних додаткових потужностей.

3. Кожна Сторона повинна гарантувати наявність вимоги до основного постачальника дозволяти іншим постачальникам послуг, які мають взаємозв'язок з таким основним постачальником:

(a) розміщати їх обладнання, яке необхідне для взаємозв'язку в будівлях основного постачальника; або

(b) встановлювати їх кабелі і лінії, які необхідні для взаємозв'язку в будівлях, кабельних каналах або тунелях основного постачальника обладнання;

де це фізично можливо і де не існує реальної альтернативи для нормального взаємозв'язку з основним обладнанням основного постачальника.

4. Кожна Сторона повинна гарантувати, що процедури, які застосовуються до переговорів про взаємозв'язок з основним постачальником, є доступними для громадськості.

5. Кожна Сторона повинна гарантувати, що основні постачальники забезпечують доступність угоди про взаємозв'язок для постачальників послуг іншої Сторони, та/або заздалегідь публікують посилання на пропозиції про взаємозв'язок, якщо вони вже не доступні для громадськості.

6. Коли постачальники не можуть вирішити суперечки, що стосуються переговорів стосовно угоди про взаємозв'язок з основним постачальником протягом обумовленого терміну, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб постачальники мали змогу звертатися за допомогою до незалежного національного органу, який може бути регулюючим органом у контексті статті 6, для врегулювання суперечок відносно відповідних термінів, умов і тарифів стосовно взаємозв'язку в розумні терміни. Цей орган повинен визначити умови для взаємозв'язок у відповідності до звичайних принципів регулювання ринку і сектору, про які йде мова, та відповідно до принципів, викладених у цьому Додатку. Ця допомога може включати в себе спеціальну погоджувальну процедуру.

Стаття 4
Універсальна послуга

1. Кожна сторона має право визначити, якого роду зобов'язання щодо універсальної послуги вона хотіла б зберегти.

2. Заходи, що приймаються Сторонами для регулювання універсальної послуги, повинні бути прозорими, об'єктивними і недискримінаційними. Вони повинні також бути нейтральними по відношенню до конкуренції і не повинні бути більш обтяжливими, ніж це необхідно.

Стаття 5
Процедура ліцензування

1. У тих випадках, коли потрібна ліцензія на постачання телекомунікаційних послуг, Сторона повинна зробити загальнодоступним наступне:

(a) терміни та умови для такої ліцензії; і

(b) період часу, який зазвичай потрібен для прийняття рішення щодо заявки на ліцензію.

2. За винятком ліцензій, пов'язаних з використанням радіочастотного спектру, коли потрібна ліцензія на постачання телекомунікаційних послуг, і якщо будуть виконані відповідні умови, Сторона повинна надати заявникові ліцензію, як правило, протягом шести місяців після подання ним заявки, яка вважається належно заповненою у відповідності до законів і нормативних актів такої Сторони.

3. Сторона повинна повідомити заявника про результати розгляду його заявки відразу ж після прийняття рішення. У випадку, якщо буде прийнято рішення відмовити заявнику у наданні ліцензії, Сторона доводить до відома заявника, на його прохання, причину такої відмови.

Стаття 6
Регулюючий орган

1. Регулюючий орган кожної Сторони у сфері телекомунікаційних послуг, повинен бути самостійним та непідзвітним будь-якому постачальнику телекомунікаційних послуг.

2. Кожна Сторона повинна гарантувати, що рішення її регулюючого органу та процедури, які він використовує, були неупередженими щодо всіх учасників ринку.

3. Кожна Сторона повинна забезпечити можливість для постачальників іншої Сторони, на яких вплинули рішення регулюючого органу Сторони, звернутися до незалежного адміністративного органу та/або суду згідно з законами та нормативними актами цієї Сторони.

4. Кожна Сторона повинна гарантувати, що завдання, які виконують її регулюючі органи, є доступними для громадськості. У тих випадках, коли виконання завдань визначені для більш ніж одного органа, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб відповідні завдання кожного органу були загальнодоступними.

Стаття 7
Обмежені ресурси

Кожна сторона повинна гарантувати, що її процедури для розподілу та використання обмежених ресурсів, включаючи частоти, номери та права, проводяться у об'єктивний, своєчасний, прозорий та недискримінаційний спосіб. Кожна сторона повинна зробити загальнодоступної інформацію про поточний стан розподілу частотного діапазону.

 

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ В ДОПОВНЕННІ II

Примітка 1 - Загальні відомості

У додатку II зазначається, які товари вважаються такими, що походять з країни, до якої застосовуються преференції. Правила поділяються на чотири категорії залежно від виду продукції:

(a) правила про максимальний вміст матеріалів іноземного походження, які можуть входити до складу товару в результаті його обробки або переробки;

(b) правила про зміну коду в результаті обробки або переробки товару на рівні позиції (4 знаки) або підпозиції (6 знаків) відповідно до Гармонізованої системи (ГС) (кінцевий товар може бути віднесений до іншої позиції/підпозиції, ніж використаний матеріал);

(c) правила про те, що товар може зазнавати тільки певних видів операцій з обробки або переробки;

(d) правила про те, що обробки або переробки зазнали деякі одержані матеріали.

Примітка 2 - Структура Переліку

2.1. Колонки 1 і 2 містять опис одержаного товару. У колонці 1 зазначається номер групи, позиції або підпозиції відповідно до ГС. У колонці 2 зазначається опис товару, який використовується ГС для відповідної позиції. Для кожного товару, зазначеного в колонках 1 і 2, відповідно до примітки 2.4 в колонці 3 зазначається одне або декілька правил "допустимих операцій". Ці допустимі операції стосуються лише матеріалів іноземного походження. У разі коли запису в колонці 1 передує частка "ex" (за винятком), це означає, що правило в колонці 3 стосується лише частини групи або позиції, зазначеної в колонці 2.

2.2. У разі коли в колонці 1 наводиться кілька позицій або підпозицій товару або тільки номер групи, опис в колонці 2 має загальний характер, а відповідне правило, що міститься у колонці 3, поширюється на всі товари, які відповідно до ГС належать до позиції цієї групи або до будь-якої з позицій або підпозицій, об'єднаних у колонці 1.

2.3. У разі коли в Переліку зазначено кілька різних правил, що стосуються різних товарів однієї позиції, опис кожної частини позиції, до якої належить певне правило в колонці 3, розміщене точно навпроти такої частини, починається з нового рядка.

2.4. Якщо в колонці 3 вказані два альтернативні правила, розділених союзом "або", це означає, що експортер має право сам обрати, яке з них застосовувати.

Примітка 3 - Загальні положення стосовно деяких сільськогосподарських товарів

3.1. Сільськогосподарські товари, віднесені до груп 6, 7, 8, 9, 10, 12 і позиції 2401, які вирощуються або заготовлюються на території країни-бенефіціара, вважаються походженням з цієї країни, навіть якщо вони вирощуються з насіння, цибулин, кореневих пагонів, відростків, за допомогою щеплень, з порослі, бруньок чи інших плодоносних частин рослин, імпортованих з іншої країни.

3.2. У разі коли щодо вмісту цукру іноземного походження в конкретному товарі діють певні обмеження, для розрахунків, необхідних з метою таких обмежень, враховується вага всіх видів цукру позицій 1701 (сахароза) та 1802 (фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, ізоглюкози (замінник цукру) або інвертований цукор), що використовуються у виробництві кінцевого товару та виробництві товарів іноземного походження, що входять до складу кінцевого товару.

Примітка 4 - Термінологія, що використовується стосовно деякої текстильної продукції

4.1. Термін "натуральні волокна" вживається в Переліку для позначення волокон, які не є ані штучними, ані синтетичними. Він також відноситься тільки до стадій, які передують прядінню, включаючи відходи виробництва, і, за відсутності інших вказівок, крім іншого, відноситься до волокон, які зазнали будь-якої обробки, крім прядіння, - кардування, чесання тощо.

4.2. Під терміном "натуральні волокна" слід розуміти також кінський волос позиції 0503, шовк позицій 5002 і 5003, а також вовняні волокна і тонка та груба вовна тварин позицій з 5101до 5105, бавовняне волокно позицій 5201 - 5203, а також інші рослинні волокна позицій з 5301 до 5305.

4.3. Терміни "текстильна волокниста маса", "хімічні матеріали" та "бумагоробні матеріали" використовуються в Переліку для позначення матеріалів, що не класифіковані у групах 50 - 63, які можуть застосовуватися для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон і пряжі.

4.4. Термін "штучне штапельне волокно" використовується в Переліку для позначення очосів синтетичних або штучних ниток, штапельних волокон чи відходів позицій з 5501 до 5507.

Примітка 5 - Допустимі відхилення для продукції, виготовленої із суміші текстильних матеріалів

5.1. У разі коли опис будь-якого товару в Переліку містить посилання на цю Примітку, умови, зазначені у колонці 3, не стосуються будь-яких базових текстильних матеріалів, використаних у виробництві такого товару, на які в сукупності припадає не більше як 10 % загальної маси всіх базових текстильних матеріалів, що використовуються у його виробництві. (Також див. примітки 5.3. та 5.4.)

5.2. Однак допустиме відхилення, зазначене у Примітці 6.1, застосовується лише до змішаної продукції, зробленої з двох або більше базових текстильних матеріалів.

Текстильні матеріали, що належать до базових:

- шовк,

- вовна,

- грубий волос тварин,

- тонкий волос тварин,

- кінський волос,

- бавовна,

- грубий волос тварин, що використовується для виробництва паперу, та папір,

- льон,

- справжні коноплі,

- джгут та інші текстильні луб'яні волокна,

- сизаль та інші текстильні волокна роду Agave,

- кокосові, абакові волокна, волокна з китайської крапиви та інші рослинні текстильні волокна,

- синтетичні штучні нитки,

- штучні нитки,

- струмопровідні нитки,

- синтетичні штучні штапельні волокна поліпропілену,

- синтетичні штучні штапельні волокна з поліефірних волокон,

- синтетичні штучні штапельні волокна з поліаміду,

- синтетичні штучні штапельні волокна з поліакрілонітрілу,

- синтетичні штучні штапельні волокна з полііміду,

- синтетичні штучні штапельні волокна з політетрафторетілену,

- синтетичні штучні штапельні волокна з поліфенилену сульфідного,

- синтетичні штучні штапельні волокна з полівінілхлориду,

- інші синтетичні штучні штапельні волокна,

- штучні штапелі волокон віскози,

- інші штучні штапелі волокон,

- волокна, виготовлені з поліуретану, сегментовані гнучкими сегментами поліефіру, з каркасною ниткою або без неї,

- волокна, виготовлені з поліуретану, сегментовані гнучкими сегментами поліестеру, з каркасною ниткою або без неї,

- товари з товарної позиції 5605 (металізована пряжа), що включають смугу, основа якої складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки, що покрита або не покрита алюмінієвим порошком, шириною не більше 5 мм, затиснутої з допомогою прозорого або кольорового клейкого матеріалу між двома шарами пластикової плівки,

- інші товари з товарної позиції 5605,

- скловолокна,

- металеві нитки.

Приклад:

Нитки з товарної позиції 5205, що містять бавовняні волокна товарної позиції 5203 та синтетичні штапелі волокон з товарної позиції 5506, є змішаною пряжею. Таким чином, синтетичні волокна, що походять не з території Сторони та які не відповідають правилам визначення походження, можуть бути використані, якщо їх вага не перевищує 10 % пряжі.

Приклад:

Вовняна тканина з товарної позиції 5112, що містить пряжу з вовни товарної позиції 5107 та синтетичну пряжу із штапельних волокон товарної позиції 5509, є змішаною тканиною. Тому синтетичні нитки, що не відповідають правилам визначення походження або вовняна нитка, що не відповідає правилам походження (які вимагають виготовлення з натуральних волокон, що не вичесані або м'яті або підготовлені іншим чином для прядіння), або поєднання цих двох ниток може бути використане за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 % ваги тканини.

Приклад:

Махрова тканина з товарної позиції 5802, що виготовлена з трикотажної пряжі з товарної позиції 5205 та бавовняної тканини з товарної позиції 5210, є виключно змішаним продуктом, якщо бавовняна тканина сама по собі є змішаною тканиною, зробленою з ниток, віднесених до двох окремих товарних позицій, або якщо бавовняна нитка, що використовувалася, сама є змішаним продуктом.

Приклад:

Якщо махрова тканина була виготовлена з трикотажної пряжі з товарної позиції 5205 та синтетичної тканини з товарної позиції 5407, а потім, очевидно, що нитки, які використовувалися є, двома окремими базовими текстильними матеріалами, а пухнаста тканина, відповідно, змішаним продуктом.

5.3. Якщо продукти, що включають "пряжу, виготовлену з поліуретану, сегментовану гнучкими сегментами поліефіру, з каркасною ниткою або без неї, допустимий вміст цієї пряжі становить 20 %.

5.4. Якщо товари, що включають "смугу, основа якої складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки, що покрита або не покрита алюмінієвим порошком, шириною не більше 5 мм, затиснутої з допомогою прозорого або кольорового клейкого матеріалу між двома шарами пластикової плівки", допустимий вміст цієї смуги становить 30 %.

Примітка 6 - Інші допустимі відхилення для деякої текстильної продукції

6.1. У разі коли опис будь-якого товару в Переліку містить посилання на цю Примітку, текстильні матеріали, що не відповідають правилу в колонці 3 Переліку для відповідного товару, можуть використовуватися для виробництва такого товару, тільки якщо вони належать не до тієї ж позиції, що і товар, і їх вартість не перевищує 8 % ціни "франко-завод" товару.

6.2. Матеріали, що не класифіковані у товарних групах з 50 по 63, можуть вільно використовуватися у виробництві текстильних виробів незалежно від того, чи містять вони текстиль.

Приклад:

Якщо правило в Переліку визначає, що для конкретного текстильного виробу (такого як штани) повинна використовуватися пряжа, це не перешкоджає використанню металевих складових, таких як ґудзики, оскільки ґудзики не класифіковані у товарних групах з 50 по 63 із цієї ж причини це не перешкоджає використанню застібок-змійок, навіть з огляду на те, що зазвичай вони містять текстильні матеріали.

6.3. У тих випадках, коли застосовується правило щодо відсотків, вартість матеріалів, що не класифіковані у товарних групах з 50 по 63, повинна враховуватися при розрахунку вартості включених до готового виробу матеріалів іншого походження.

Примітка 7 - Визначення специфічних процесів або простих операцій, що застосовують до товарів групи 27

7.1. Для цілей товарних позицій ex 2707 та 2713 "специфічними процесами" є такі:

(a) вакуумна перегонка;

(b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракціонування;

(c) крекінг;

(d) реформінг;

(e) виділення шляхом селективного розчинення;

(f) процес, що включає всі зазначені операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; деколонізацію та очищення з допомогою натурально активної землі, активованої землі, активованого вугілля або бокситу;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація.

7.2. Для цілей товарних позицій 2710, 2711 та 2712 "специфічними процесами" є такі:

(a) вакуумна перегонка;

(b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракціонування (1);

(c) крекінг;

(d) реформінг;

(e) виділення шляхом селективного розчинення;

(f) процес, що включає всі наступні операції: обробка з концентрованої сірчаної кислоти, олеум або сірчаної ангідрид; нейтралізації з лужними агентами; деколонізація та очищення з допомогою натурально активної землі, активованої землі, активованого вугілля або бокситу;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація;

(j) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позиції ex 2710, десульфуризація з воднем, що призводить до скорочення принаймні 85 % вмісту сірки в продуктах (метод ASTM D 1266-59 Т);

(k) стосовно товарів, що входять виключно до товарної позиції 2710, депарафінізація шляхом процесу іншого, ніж фільтрація;

(l) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної позиції 2710, обробка воднем при тиску понад 20 бар і температурі понад 250° C з використанням каталізатора, крім ефекту десульфуризації, коли водень є активним елементом в хімічній реакції. Подальша обробка воднем мастил, що входять виключно до товарної позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або деколоризація), для поліпшення кольору або стабільності не повинна, однак, вважатися специфічним процесом;

(m) стосовно важкого рідкого палива, мастил, що входять виключно до товарної позиції ex 2710, атмосферної перегонки, за умови, що менш ніж 30 % цих продуктів дістилюються за обсягом, включаючи втрати, при 300° C за методом ASTM D 86;

(n) стосовно важких мастил інших, ніж легке дизельне пальне та важке рідке паливо, що входять виключно до товарної позиції ex 2710, обробка шляхом високочастотного електричного кістевого заряду;

(o) стосовно сирої продукції (крім вазеліну, озокериту, воску лігніту або торфяного воску, парафіну, які містять за вагою менше 0,75 % нафти), що входять виключно до товарної позиції ex 2712, де-змазки шляхом фракційної кристалізації.

7.3. Для цілей товарних позицій ex 2707 та 2713 прості операції, такі як очистка, декантація, опріснення, відділення води, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання вмісту сірки в результаті змішування продуктів з різним вмістом сірки, будь-які комбінації цих або подібних операцій, не надають статусу походження.

 

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ТА ОПЕРАЦІЙ З ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ, ЯКІ НАДАЮТЬ СТАТУС ПОХОДЖЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ СТОРІН УГОДИ

Код Гармонізованої системи

Опис товару

Обробка або переробка, яка здійснюється з матеріалами, що не походять із Сторін Угоди, у результаті якої надається статус походження

(1)

(2)

(3)

Група 1

Живі тварини

Всі тварини, зазначені у групі 1, повинні бути одержані повністю

Група 2

М'ясо та харчові м'ясні субпродукти

Виробництво, у якому всі матеріали груп 1 і 2, які використовуються, одержані повністю

ex Група 3

Риба і ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні

Виробництво, у якому всі матеріали групи 3, які використовуються, одержані повністю

0304

Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене

Виробництво, у якому всі матеріали групи 3, які використовуються, одержані повністю

ex 0306

Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування

Виробництво, у якому всі матеріали групи 3, які використовуються, одержані повністю

ex 0307

Молюски, відділені або не відділені від черепашок, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; водяні безхребетні, крім ракоподібних та молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для харчування

Виробництво, у якому всі матеріали групи 3, які використовуються, одержані повністю

Група 4

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Виробництво, у якому:
- всі матеріали групи 4, які використовуються, одержані повністю; та
- вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту

ex
Група 5

Інші продукти тваринного походження, що не визначені або не включені в іншому місці

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

051191

Не придатна для харчування рибна ікра

Вся ікра одержана повністю

Група 6

Живі рослини та продукти квітництва

Виробництво, у якому всі матеріали групи 6, які використовуються, одержані повністю

Група 7

Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди

Виробництво, у якому всі матеріали групи 7, які використовуються, одержані повністю

Група 8

Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

Виробництво, у якому:
- всі фрукти, горіхи та цедра групи 8, які використовуються, одержані повністю; та
- вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту

Група 9

Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

Група 10

Зернові культури

Виробництво, у якому всі матеріали групи 10, які використовуються, одержані повністю

ex
Група 11

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина; за винятком:

Виробництво, у якому всі матеріали груп 10 та 11, товарних позицій 0701 та 2303, та товарної підгрупи 071010, які використовуються, одержані повністю

ex 1106

Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочів товарної позиції 0713

Сушіння і розмелення бобових овочів товарної позиції 0708

Група 12

Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

Група 13

Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, де вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту

Група 14

Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

ex
Група 15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

1501 - 1504

Жир свинячий, жир свійської птиці, жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, жири і масла та їх фракції з риби або морських ссавців

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

1505, 1506 та 1520

Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін), інші тваринні жири і масла та їх фракції, гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

1509 та 1510

Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509

Виробництво, у якому всі матеріали, які використовуються, одержані повністю

1516 та 1517

Жири і масла тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці. Маргарин, суміші або продукти з тваринних та рослинних жирів, масел та олії або фракцій жирів, масел чи олії з цієї групи, за винятком харчових жирів і масел та їх фракцій товарної позиції 1516

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. У виробництві вага всіх використаних продуктів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту

Група 16

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Виробництво:
- з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком м'яса та харчових м'ясних субпродуктів групи 2 та матеріалів групи 16, одержаних з м'яса та харчових м'ясних субпродуктів групи 2; та
- у якому всі матеріали групи 3 та групи 16, одержані з риби і ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних групи 3, одержані повністю

ex
Група 17

Цукор і кондитерські вироби з цукру; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex 1702

Інші види цукру, включаючи хімічно чисті лактозу та глюкозу у твердому стані; цукрові сиропи; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом, карамель

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Виробництво, у якому вага матеріалів товарних позицій з 1101 по 1108, з 1701 по 1703, що використовуються, не перевищує 30 % ваги кінцевого продукту

ex 1702

Хімічно чисті мальтоза та фруктоза

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, у тому числі з інших матеріалів товарної позиції 1702

1704

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, у якому:
- індивідуальна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

Група 18

Какао та продукти з нього

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, у якому:
- індивідуальна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

Група 19

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, у якому:
- вага використаних матеріалів груп 2, 3 та 16 не перевищує 20 % ваги кінцевого продукту, та
- вага використаних матеріалів товарних позицій 1006 та з 1101 по 1108 не перевищує 20 % ваги кінцевого продукту, та
- індивідуальна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

ex
Група 20

Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, де вага використаного цукру не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту

2002 та 2003

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти. Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти

Виробництво, у якому всі матеріали груп 7 та 8, які використовуються, одержані повністю

ex Група 21

Різні харчові продукти; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, у якому:
- індивідуальна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

2103

Продукти для приготування соусів та готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця:

 

- Соуси і підготовки для них; змішані приправи

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак можуть бути використані порошок гірчиці, їстівна або підготовлена гірчиця

- Порошок гірчиці, їстівна або підготовлена гірчиця

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

Група 22

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарних позицій 2207 та 2208, у якому:
- всі матеріали товарних підгруп 080610, 200961, 200969, що використовуються, одержано повністю, та
- індивідуальна вага цукру і використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

ex
Група 23

Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex 2303

Відходи виробництва крохмалю

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, де вага використаних матеріалів групи 10 не перевищує 20 % ваги кінцевого продукту

2309

Продукти, що використовуються для годівлі тварин

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, у якому:
- всі матеріали товарних груп 2 і 3, що використовуються, одержано повністю, та
- вага використаних матеріалів груп 10 і 11, товарних позицій 2302 та 2303 не перевищує 20 % ваги кінцевого продукту, та
- індивідуальна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 40 % ваги кінцевого продукту, та
- загальна сукупна вага цукру та використаних матеріалів групи 4 не перевищує 60 % ваги кінцевого продукту

ex
Група 24

Тютюн та промислові замінники тютюну; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, де вага використаних матеріалів групи 24 не перевищує 30 % загальної ваги матеріалів групи 24, що використовуються

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

Вся тютюнова сировина та тютюнові відходи групи 24 одержані повністю

2402

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 2403, де вага використаних матеріалів товарної позиції 2401 не перевищує 50 % загальної ваги матеріалів товарної позиції 2401, що використовуються

ex
Група 25

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 2519

Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак може бути використаний карбонат магнію природний (магнезит)

Група 26

Руди, шлаки та зола

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex
Група 27

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використаних матералів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, за винятком сирих; продукти, не включені до інших угруповань, з вмістом 70 мас. % або більше мастил з нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних мінералів, причому ці продукти є основними складовими частинами

Операції з переробки та/або один або декілька конкретних процесів (1)
або
Інші операції, в яких усі матеріали, що використовуються, класифікуються в товарній позиції, іншій ніж товарна позиція продукту. Однак матеріали з тієї ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть бути використаними, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

____________
(1) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примітку 7.2 Додатку I

2711

Газ нафтовий та інші вуглеводні у газоподібному стані

Операції з переробки та/або один або декілька конкретних процесів (1)
або
Інші операції, в яких усі матеріали, що використовуються, класифікуються в товарній позиції, яка відмінна від товарної позиції продукту. Однак матеріали з тієї, ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть бути використані, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

2712

Вазелін нафтовий [петролатум]; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, м'який віск, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені

Операції з переробки та/або один або декілька конкретних процесів (2)
або
Інші операції, в яких усі матеріали, що використовуються, класифікуються в товарній позиції, іншій ніж товарна позиція продукту. Однак матеріали з тієї ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть бути використані, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

____________
(2) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примітку 7.2. Додатку I

2713

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід

Операції з переробки та/або один або декілька конкретних процесів (3)
або
Інші операції, в яких усі матеріали, що використовуються, класифікуються в товарній позиції, яка відмінна від товарної позиції продукту. Однак матеріали з тієї, ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть бути використані, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

____________
(3) Стосовно особливих умов, пов'язаних з "конкретними процесами", див. примітки 7.1 і 7.3 Додатку I

ex
Група 28

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали з тієї ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використаних матералів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex 2811

Триоксид сірки

Виробництво з діоксиду сірки,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 2840

Натрію перборат

Виготовлення з тетраборату динатрію пентагідрату,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

2843

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, у тому числі інших матеріалів позиції 2843

ex 2852

З'єднання ртуті внутрішніх ефірів та їх галогенованих, сульфованих, нітрованих або нітрозованих похідних

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій. Однак вартість усіх матеріалів з товарної позиції 2909, що використовуватися, не повинна перевищувати 20 % ціни франко-завод продукту,
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

 

З'єднання ртуті нуклеїнових кислот та їх солей, хімічно визначені або не визначені; інші гетероциклічні сполуки

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій. Однак вартість усіх матеріалів з товарних позицій 2852, 2932, 2933 і 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % ціни франко-завод продукту,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 29

Органічні хімічні сполуки; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали з тієї ж товарної позиції, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 2905

Алкоголяти із спиртів цієї товарної позиції та з етанолу

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, у тому числі інших матеріалів з товарної позиції 2905. Однак алкоголяти металів, які належать до цієї товарної позиції, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

2905 43; 2905 44; 2905 45

Манітол (маніт); D-глюцитол (сорбітол); гліцерин (1,2,3-триоксипропан)

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних підгруп, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали з тієї ж товарної підгрупи, до якої належить продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

2915

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксокислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій. Однак вартість усіх матеріалів, які належать до товарних позицій 2915 і 2916, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 2932

- Внутрішні ефіри та їх галогеновані, сульфовані, нітратовані або нітрозовані похідні

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій. Однак вартість усіх матеріалів, які належать до товарної позиції 2909, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

- Циклічні ацеталі та напівацеталі, до складу яких входять або не входять інші кісневмісні функціональні групи, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

2933

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій. Однак вартість усіх матеріалів, які належать до товарних позицій 2932 і 2933, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

2934

Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або невизначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій. Однак вартість усіх матеріалів, які належать до товарних позицій 2932, 2933 і 2934, що використовуються, не повинна перевищувати 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

Група 30

Фармацевтична продукція

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

Група 31

Добрива

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

Група 32

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики, чорнило, туш

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 33

Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

3301

Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або детерпенізовані (які не містять терпенів), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших подібних речовинах, одержані способом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3404

Воски штучні та готові:
- на основі парафіну, нафтового воску, воску, отриманого з бітумінозних мінералів, сирого воску або лускоподібного воску

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

Група 35

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної групи, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту.

Група 36

Порох та вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної групи, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

Група 37

Фотографічні або кінематографічні товари

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної групи, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 38

Різноманітна хімічна продукція; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної групи, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3803

Олія талова, рафінована

Переробка сирої талової олії,
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3805

Спирти сульфатного скипидару

Очищення шляхом перегонки або переробки сирого скипидару сульфатного
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3806

Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні

Виготовлення із смоляних кислот
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3807

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю

Перегонка деревної смоли
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

3809 10

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені, на основі крохмалистих речовин

Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

3823

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, у тому числі інших матеріалів з товарної позиції 3823
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

3824 60

Сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 2905 44

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, та матеріалів підпозиції 2905 44. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної позиції, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 39

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3907

- Співполімер виготовлений з полікарбонату та співполімеру акрилонітрил-бутадинстирольного (ABS)

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак матеріали, які належать до тієї ж товарної групи, що і продукт, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

- Поліестер

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тих, до якої належить продукт,
або
Виробництво з полікарбонату тетрабромо-діспенолу А (polycarbonate of tetrabromo-bіsphenol A)
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3920

Іономірні листи або плівки

Виробництво з термопластичний парціальної солі, яка є кополімером з етилену, і метакрилової кислоти, частково нейтралізованої іонами металу, в основному цинку і натрію,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

ex 3921

Фольга пластикова, металізована

Виготовлення з вельми прозорої плівки поліестеру товщиною менше 23 мікрон (4),
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

____________
(4) Плівки, що вважаються дуже прозорими: плівки, оптичне затемнення яких, виміряне приладом Гарднера ASTM D 1003-16 (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.

ex
Група 40

Каучук, гума та вироби з неї, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

4012

Шини пневматичні або напівпневматичні гумові; відновлені або ті, що вже використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик- шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:

 

- відновлені пневматичні, масивні або напівпневматичні шини резинові

Відновлення використаних шин

- інші

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком товарних позицій 4011 та 4012,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 41

Шкури необроблені (за винятком натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

4101 до 4103

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або не спилок. Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок. Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

4104 до 4106

Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст без вовняного чи волосяного покриву, без будь-якої подальшої обробки

Вторинне дублення або попереднє дублення шкір товарних підпозицій 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 або 4106 91
або
Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

4107, 4112 та 4113

Шкіра піддана подальшій обробці після дублення або вичинення

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт Однак матеріали підпозицій 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 та 4106 92 можуть використовуватись, лише якщо здійснюється вторинне дублення шкір у сухому стані

Група 42

Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (за винятком кетгуту з натурального шовку)

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 43

Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, при якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

4301

Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

ex 4302

Дублені або вичинені хутряні шкурки, з'єднані:

 

- пластини, поперечники та подібні форми

Знебарвлення або фарбування на доповнення до обрізання та збирання незібраних дублених та вичинених хутряних шкір

- інші

Виробництво з незібраних дублених та вичинених хутряних шкір

4303

Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра

Виробництво з незібраних дублених та вичинених хутряних шкір товарної групи 4302

ex
Група 44

Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

ex 4407

Лісоматеріали розпилені або розколоті увдовж, лущені, стругані, завтовшки більш як 6 мм., шліфовані або мють торцеві з'єднання

Очищення, шліфування або торцеві з'єднання

ex 4408

Листи одношарової фанери та шпону для клеєної фанери, завтовшки не більш як 6 мм., склеєні; міцна деревина, розпиляна уздовж, склеєна або лущена, завтовшки не більш як 6 мм., полірована, шліфована або та, що має торцеві з'єднання

Склеювання, шліфування, полірування, торцеві з'єднання

ex 4410 до ex 4413

Плити деревностружкові та подібні, аналогічні матеріали з шаруватої деревини, деревина пресована

Профілювання або формування

ex 4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини

Виробництво з дощок, не нарізаних за розмірами

ex 4418

- Вироби дерев'яні будівельні

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися пористі дерев'яні панелі, дранка (тонкі дошки) та гонт.

- Профілі та форми

Профілювання або формування

ex 4421

Тріска сірникова; дерев'яні цвяхи або нагелі для взуття

Виробництво з деревини будь-яких товарних позицій, за винятком очищеної деревини товарної позиції 4409

Група 45

Корок та вироби з нього

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 46

Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 47

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 48

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 49

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 50

Шовк; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex 5003

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи), піддані кардо- або гребенечесанню

Кардо- або гребенечесання відходів шовку

5004 до ex 5006

Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів

Прядіння з натуральних або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням або звиванням

5007

Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів:

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія пряжі з штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням, або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 51

Вовна, тонкий або грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

5106 до 5110

Пряжа або вовна з тонкого або грубого волосу тварин або кінського волосу

Прядіння з натуральних волокон або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням

5111 до 5113

Тканини з вовни, з тонкого або грубого волосу тварин або кінського волосу

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

ex Група 52

Бавовна; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

5204 до 5207

Пряжа та нитки бавовняні

Прядіння з натуральних волокон або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням

5208 до 5212

Тканини бавовняні

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 53

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

5306 до 5308

Інші рослинні текстильні волокна; паперова пряжа

Прядіння з натуральних волокон або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням

5309 до 5311

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5401 до 5406

Пряжа, моноволокно і хімічні волокна

Екструзія штучних волокон, що супроводжується звиванням, або звивання натуральних волокон

5407 та 5408

Тканини з синтетичних комплексних ниток

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Звивання або текстурування, що супроводжується ткацтвом, де вартість використаної незвитої/нетекстурованої пряжі не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5501 до 5507

Синтетичні штапельні волокна

Екструзія штучних волокон

5508 до 5511

Пряжа та нитки швейні із штучних штапельних волокон

Прядіння з натуральних волокон або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням

5512 до 5516

Тканини із штучних штапельних волокон:

Прядіння з натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток або звивання, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них; за винятком:

Екструзія штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних волокон,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням

5602

Фетр та повстяні матеріали, просочені або не просочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані

 

- фетр, одержаний голкопробивним способом

Екструзія штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини. Однак:
- поліпропіленові нитки позиції 5402,
- поліпропіленові волокна позиції 5503 або 5506, або
- поліпропіленові жгутові волокна позиції 5501
можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є менш як 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту,
або
Саме формування тканини з фетру здійснюється з натуральних волокон

-інші

Екструзія штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини,
або
Саме формування тканини з фетру здійснюється з натуральних волокон

5603

Неткані матеріали, просочені або не просочені, покриті або непокриті, ламіновані або неламіновані

Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон, що супроводжується неткацькими технічними прийомами, включаючи голкопробивной спосіб

5604

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з гуми чи пластмаси:

 

- гумові нитки та корд, з текстильним покриттям

Виробництво з гумових ниток та корду, без текстильного покриття

- інші

Екструзія штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних волокон

5605

Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку, або покриті металом

Екструзія штучних волокон, що супроводжується звиванням або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон

5606

Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, позументні (за винятком товарної позиції 5605 та за винятком позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

Екструзія штучних волокон, що супроводжується звиванням, або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон,
або
Звивання, що супроводжується нанесенням ворсу,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням

Група 57

Килими та інші текстильні покриття для підлоги

Звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Виробництво з кокосових, сизалевих або джутових волокон,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Прошивка, що супроводжується фарбуванням або друкуванням
Екструзія штучних волокон, що супроводжується неткацькими технічними прийомами, включаючи голкопробивний спосіб. Однак поліпропіленові нитки позиції 5402, поліпропіленові волокна позиції 5503 або 5506, або поліпропіленові жгутові волокна позиції 5501 можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є менш як 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту.
Джутова тканина може бути використана як основа.

ex
Група 58

Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка; за винятком:

Прядіння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування пряжи, що супроводжується ткацтвом,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5805

Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленів та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт

5810

Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих орнаментів

Виробництво, у якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

5901

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних уборів

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу або покриттям,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням

5902

Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних ниток:

 

- що містять не більше як 90 % ваги текстильних матеріалів

Ткацтво

- інші

Екструзія штучних волокон, що супроводжується ткацтвом

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, за винятком матеріалів товарної позиції 5902

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5904

Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або не розрізані за формою

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покритттям

5905

Настінні покриття з текстильних матеріалів:

 

- Покриті, просочені гумою, пластмасою або іншими матеріалами

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям

- Інші

Прядіння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5906

Текстильні матеріали прогумовані, за винятком тканин товарної позиції 5902:

 

- В'язані вручну або машинною в'язкою

Прядіння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується в'язанням,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування натурального волокна, що супроводжується в'язанням

- інші тканини, зроблені із синтетичної пряжі, що містять більш як 90 % ваги текстильних матеріалів;

Екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням

- інші

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям,
або
Фарбування натуральних волокон, що супроводжується ткацтвом

5907

Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

5908

Гноти ткані, трикотажні або плетені з текстильних матеріалів для ламп, нагрівальних пристроїв, запальничок, свічок тощо; газорозжарювальні сітки і трикотажне трубчасте полотно для газових пальників, просочені або непросочені:

 

- газорозжарювальні сітки для газових пальників, просочені

Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальників

- інші

Виробництво, де всі використовувані матеріали класифікуються в іншій товарній позиції, ніж продукт

5909 до 5911

Текстильні вироби для використання в промислових цілях:

 

- полірувальні диски або круги, інші, ніж із фетру, вказані у товарній позиції 5911;

Виробництво з пряжі

- ткані тканини, які звичайно використовуються при виробництві паперу або для іншого технічного призначення, збиті в повсть або ні, просочені або непросочені, покриті і не покриті оболонкою; трубчасті або пласкоткані товарної позиції 5911

Екструзія штучних волокон або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон, що у кожному разі супроводжується прядінням,
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям.
Лише наступні волокна можуть бути використовані:
- кокосова пряжа;
- політетрафторетиленова пряжа (5);
- пряжа багатониткова, поліамідна, просочена або покрита фенол каучуком;
- пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного поліаміду, покрита поліконденсатом з м-фенілендіаміну та ізофталевою кислотою;
- мономолекулярна плівка з політетрафтоетилену (6);
- пряжа з синтетичних ниток з поли (п-фенілену терефталаміду);
- пряжа скловолокниста з покриттям фенол каучуком прошита акриловою пряжею;
- сополіефірні моноволокна з поліефіру та каучуку з терефталевої кислоти і 1,4 циклогексанедиетанолу та ізофталевої кислоти;

- інші

Прядіння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується ткацтвом,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або друкуванням

____________
(5) Використання цього матеріалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що вживається при виробництві паперу.

(6) Використання цього матеріалу обмежується виробництвом тканин такого типу, що вживається при виробництві паперу.

Група 60

Тканини машинного в'язання або ручного плетіння

Звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується в'язанням,
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або нанесенням ворсу або друкуванням,
або
Нанесення ворсу, що супроводжується фарбуванням або друкуванням,
або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням,
або
Кручення або текстурування, що супроводжується в'язанням за умови, що вартість некрученої/нетекстурованої пряжі не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

Група 61

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні, машинного в'язання або ручного плетіння

 

- отримані в процесі зшивання разом або зборки деталей разом яким-небудь чином, дві або більше частини матерії машинного в'язання або ручного плетіння, обрізані або викроєні за формою;

В'язання та придання форми (включаючи крій)

- інші

Прядіння натуральних та/або штучних штапельних волокон або екструзія штучних ниток, що у кожному разі супроводжується в'язанням (в'язання для придання форми продукту),
або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням (в'язання для придання форми продукту).

ex
Група 62

Одяг та додаткові речі до одягу,
текстильні (за винятком трикотажних машинного в'язання або ручного плетіння), за винятком:

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 та ex 6211

Одяг та додаткові речі до одягу жіночі, для дівчаток і для дітей, вишиті

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартість невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

ex 6210 та ex 6216

Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізованого поліестеру

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Покриття, якщо вартість непокритої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

6213 та 6214

Хусточки носові, шалі, хустки, шарфи, кашне, мантильї, вуалі та подібні вироби

 

- вишиті

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартість невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту,
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

- інші

Ткацтво, що супроводжується підшивкою (включаючи крій),
або
Придання форми, якому передує друкування, що супроводжується щонайменше двома підготовчими або кінцевими операціями (такими як очищення, відбілювання, мерсеризація, гаряче оброблення, ворсування, каландрування, оброблення проти зсідання, перманентне оброблення, просочення, лагодження, формування пряжі з вузликами), якщо вартість використаної недрукованої тканини не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту

6217

Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, за винятком виробів товарної позиції 6212:

 

- вишиті

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Виробництво з невишитої тканини, якщо вартість невишитої тканини, яка використовується не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

- вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізірованного поліестеру

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Покриття за умови, що вартість непокритої тканини, яка використовується, що супроводжується приданням форми (включаючи крій), не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

- внутрішні прокладення для комірців і манжетів, вирізані

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій, за винятком тієї, до якої належить продукт, та у якому
вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту.

- інші

Ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій)

ex Група 63

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

6301 до 6304

Ковдри, дорожні пледи, постільна та інша білизна, фіранки, гардини та внутрішні штори, інше домашнє приладдя:

 

- з фетру, нетканинні

Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон, що у кожному разі супроводжується нетканими процесами, включаючи голкопробивний спосіб та придання форми (включаючи крій)

- інші:

 

- вишиті

Прядіння або ткацтво, що супроводжується приданням форми (включаючи крій), або
виробництво з невишитої тканини (за винятком трикотажної машинної або ручної в'язки), якщо вартість невишитої тканини, яка використовується, не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

- інші

Ткацтво або в'язання, що супроводжується приданням форми (включаючи крій)

6305

Мішки та пакети пакувальні:

Екструзія штучних волокон або звивання натуральних та/або штучних штапельних волокон, що супроводжується прядінням або в'язанням та приданням форми (включаючи крій)

6306

Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгів:

 

- з нетканих матеріалів;

Екструзія штучних волокон або штучних волокон, що у кожному разі супроводжується нетканою технікою, включаючи голкопробивний спосіб

- інші

Прядіння, що супроводжується приданням форми (включаючи крій),
або
Покриття, якщо вартість тканини без покриття, яка використовується та супроводжується приданням форми (включаючи крій), не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

6307

Інші готові вироби, включаючи викрійки одягу

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту

6308

Набори, що складаються з кусків тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок чи аналогічних текстильних виробів, упаковані для роздрібної торгівлі

Кожен компонент з набору повинен відповідати правилу, яке пред'являли б до нього, якби він не входив у набір. Проте, вироби, що не походить із Сторін, можуть бути включені в комплект, якщо їх загальна вартість не перевищує 15 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, за винятком процесу прикріплення верхньої частини взуття до внутрішньої підошви або інших компонентів підошви позиції 6406

6406

Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші та подібні вироби і їх частини

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

Група 65

Головні убори та їх частини

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

Група 66

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

Група 67

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, ніж продукт

ex
Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, де вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 6803

Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю

Виробництво з обробленого сланцю

ex 6812

Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

ex 6814

Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній чи іншій основі або без неї

Виробництво з обробленої слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)

Група 69

Керамічні вироби

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 70

Скло та вироби із скла, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

7006

Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене або не комбіноване з іншими матеріалами:

 

- скляні основи, покриті діелектричною тонкою плівкою, що має напівпровідникову чистоту відповідно до стандарту SEMII (7)

Виробництво з непокритих матеріалів товарної позиції 7006;

- інше

Виробництво з матеріалів товарної позиції 7001

____________
(7) SEMII - Інститут напівпровідникового устаткування і матеріалів.

7010

Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності скляні для зберігання і транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Нарізка скляних виробів, у якому вартість ненарізаного скла не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

7013

Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей, за винятком виробів товарної позиції 7010 або 7018

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Нарізка скляних виробів, якщо вартість ненарізаного скла не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту,
або
Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу, якщо вартість скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex 7019

Вироби (за винятком пряжі) із скловолокна

Виробництво з:
- нефарбованої рівниці, зламаної пряжі або ниток
або
- скловати

ex
Група 71

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети; за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

7106, 7108 та 7110

Дорогоцінні метали:

 

- необроблені

Виробництво з матеріалів, що не класифікуються в товарних позиціях 7106, 7108 або 7110,
або
Електролітичне, термічне або хімічне сепарація дорогоцінних металів товарних позицій 7106, 7108 або 7110,
або
Сплавлення дорогоцінних металів, що класифікуються у позиції 7106, 7108 або 7110, один з одним або з основними металами

- напівоброблені або у формі порошку

Виробництво з необроблених дорогоцінних металів

ex 7107, ex 7109 та ex 7111

Метали недорогоцінні, плаковані дорогоцінними металами, напівоброблені

Виробництво з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, необроблених

7115

Інші вироби з дорогоцінних металів або плакіровані дорогоцінними металами

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

7117

Біжутерія:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво з частин недорогоцінних металів, не плакованих і не покритих дорогоцінними металами, за умови, що вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 72

Чорні метали, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

7207

Напівфабрикати із заліза і нелегованої сталі

Виробництво з матеріалів товарних позицій 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або 7206

7208 до 7216

Прокат плаский, прутки, стержні, куточки, профілі і секції із заліза та нелегованої сталі

Виробництво з брусків або інших первинних форм позиції 7206 або 7207

7217

Дріт із заліза або нелегованої сталі

Виробництво з напівфабрикатів позиції 7207

721891 та 721899

Напівфабрикати

Виробництво з матеріалів товарних позицій 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або підпозиції 722410

7223

Дріт з нержавіючої сталі

Виробництво з напівфабрикатів товарної позиції 7218

7225 до 7228

Напівфабрикати, прокат плаский гарячекатаний, прутки і стержні, у вільно змотаних бухтах; куточки, профілі і секції з іншої легованої сталі; прутки і стержні порожнисті з легованої або нелегованої сталі

Виробництво з брусків або інших первинних форм позиції 7206, 7207, 7218 або 7224

7229

Дріт з іншої легованої сталі

Виробництво з напівфабрикатів позиції 7224

ex
Група 73

Вироби із заліза або сталі, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex 7301

Шпунтові конструкції

Виробництво з матеріалів позицій 7207

7302

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок:

Виробництво з матеріалів позицій 7206

7304, 7305 та 7306

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва) або сталі

Виробництво з матеріалів позицій 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 або 7224

ex 7307

Фітинги для труб і трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) з чорних металів

Токарна обробка, свердління, розгортання, нарізка різьблення, видалення задирок та піскоструминне очищення кованих заготівель, якщо їх вартість не перевищує 35 % ціни франко-завод продукту

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, проте не можуть використовуватися зварні куточки, профілі і секції товарної позиції 7301

ex 7315

Ланцюги з чорних металів

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів позиції 7315 не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 74

Мідь і вироби з неї, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

7403

Мідь рафінована і мідні сплави необроблені:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

Група 75

Нікель і вироби з нього

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

ex
Група 76

Алюміній і вироби з нього, за виключенням:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

7601

Алюміній необроблений

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

7607

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 7606

Група 77

Зарезервована для можливого майбутнього використання в Гармонізованій системі (ГС)

 

ex
Група 78

Свинець і вироби з нього, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

7801

Свинець необроблений:

 

- рафінований свинець

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

- інший

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте не можуть бути використані відходи і лом позиції 7802

Група 79

Цинк і вироби з нього

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

Група 80

Олово і вироби з нього

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

Група 81

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

ex Група 82

Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів, за винятком

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

8206

Інструменти двох або більше товарних позицій від 8202 до 8205, у наборах для роздрібного продажу

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком 8202 - 8205. Проте інструменти позицій 8202 - 8205 можуть бути включені в набір, якщо їх вартість не перевищує 15 % ціни франко-завод набору.

8211

Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), за винятком ножів товарної позиції 8208, та леза для них

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використані різальні леза і рукоятки з недорогоцінних металів

8214

Інші вироби ножові (наприклад машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м'ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педикюрні інструменти та набори (включаючи пилочки для нігтів)

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використані рукоятки з недорогоцінних металів

8215

Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопаточки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте можуть бути використані рукоятки з недорогоцінних металів

ex
Група 83

Інші вироби з недорогоцінних металів, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 8302

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби, що використовуються в будівлях, та автоматичні дверні механізми

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте можуть використовуватися інші матеріали товарної позиції 8302, якщо їх вартість не перевищує 20 % ціни франко-завод продукту

ex 8306

Статуетки і інші прикраси з недорогоцінних металів

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Проте, можуть використовуватися інші матеріали товарної позиції 8306, якщо їх вартість не перевищує 30 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 84

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 8401

Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів:

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

Виробництво, при якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі):

Виробництво, при якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8427

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

8482

Підшипники кулькові або роликові

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 85

Електричні машини та обладнання та їх частини;
апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна
апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

8501, 8502

Двигуни та генератори, електричні (за винятком електрогенераторних установок), електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8513

Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8519

Звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8522,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8521

Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8522,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8523

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних, "смарт-карти" та інші носії для запису звуку або інших явищ, чи записаних або ні, включаючи матриці і форми для виготовлення дисків, за винятком виробів Групи 37

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % від ціни франко-завод продукту

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8529,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8529,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою звуку або з годинником

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8529,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура, приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8529,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

8535 до 8537

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл, пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші пристрої для контролю або розподілу електричного струму

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, та товарної позиції 8538,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

854011 та 854012

Трубки електронно-променеві телевізійні, включаючи електронно-променеві трубки для відеомоніторів

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

854231 до 854233 та 854239

Схеми монолітні інтегральні

Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту,
або
Операції дифузії, за яких інтегральні схеми формуються на напівпровідниковій підкладці шляхом селективного введення відповідної домішки, або які не були або не були зібрані та/або протестовані незалежною організацією

8544

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

8545

Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехніці

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 70 % від ціни франко-завод продукту

8546

Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % від ціни франко-завод продукту

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, за винятком ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % від ціни франко-завод продукту

8548

Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, в іншому місці даної групи не описані або не зазначені

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % від ціни франко-завод продукту

Група 86

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання всіх видів

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 87

Засоби наземного транспорту, за винятком залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання, за винятком:

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

8711

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 88

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 8804

Ротошути

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт, включаючи інші матеріали товарної позиції 8529,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

Група 89

Судна, човни та інші плавучі засоби

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 90

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

9002

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, за винятком таких елементів з оптично необробленого скла

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

9033

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури Групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

Група 91

Годинники всіх видів та їх частини

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 92

Музичні інструменти; частини та приладдя до них

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 70 % ціни франко-завод продукту

Група 93

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 50 % від ціни франко-завод продукту

Група 94

Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex
Група 95

Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex 9506

Ключки для гольфу та інший інвентар для ігор у гольф

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися грубо нарізані бруски (колодки, болванки) для виготовлення голівок для ключок для гольфу

ex
Група 96

Різні готові вироби, за винятком:

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
або
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

9601 та 9602

Кістка слонова оброблена, кістка, панцир черепаховий, ріг, роги оленів, корали, перламутр та інші матеріали тваринного походження для різьблення та вироби з цих матеріалів (включаючи вироби, що виготовлені формуванням); матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений нестверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) і вироби з нестверділого желатину

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції

ex 9603

Мітли та щітки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів), щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, швабри та вінички з пір'я для змахування пилу; вузли та пучки готові для виготовлення мітел або щіток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (за винятком гумових валиків):

Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів не повинна перевищувати 70 % від ціни франко-завод продукту

9605

Набори дорожні, що використовуються для особистої гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу

Кожен компонент набору повинен відповідати вимогам, які пред'являються до нього, якби він не входив у набір. Однак, до набору можуть бути включені вироби, що не походять з територій Сторін, якщо їхня загальна вартість не перевищує 15 % ціни франко-завод продукту

9606

Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для ґудзиків

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
та
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

9608

Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пір'я, тримачі для ручок, тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів (включаючи ковпачки та затискачі), за винятком виробів товарної позиції 9609

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт. Однак можуть використовуватися пір'я і наконечники, що належать до тієї ж позиції, що і продукт

9612

Стрічки для друкарських машинок або подібні стрічки, просочені чорнилом або оброблені іншим способом, на бобінах чи касетах або без них; подушечки штемпельні, просочені або непросочені чорнилом, в коробках або без коробок

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт,
та
Виробництво, у якому вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 70 % ціни франко-завод продукту

ex
9613 20

Запальнички кишенькові, газові, які підлягають перезарядженню

Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів, що належать до товарної позиції 9613, не перевищує 30 % ціни франко-завод продукту

ex 9614

Люльки для куріння та чашечки для люльок

Виробництво з матеріалів будь-яких товарних позицій

Група 97

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, за винятком тієї, до якої належить продукт

____________
(1) Див. примітку 4.2.

(2) Для спеціальних умов пов'язаних із "специфічними процесами", див. примітки 8.1 та 8.3.

(3) Для спеціальних умов пов'язаних із "специфічними процесами", див. примітку 8.2.

(4) Під "групою" слід розуміти будь-яку частину позиції відділену крапкою з комою.

(5) У випадку, якщо до складу продукту входять матеріали, які за класифікацією відносяться до позицій з 3901 до 3906, з одного боку, та до позицій з 3907 до 3911, з іншого боку, це застереження відноситься лише до тих матеріалів, які домінують за вартістю у складі продукту.

(6) Наступні плівки слід вважати високо прозорими: плівки, оптичне затемнення яких відповідає стандарту ASTM-D 1003-16 за Gardner Hazemeter (Hazefactor), та становить менше ніж 2 %.

(7) Для спеціальних умов пов'язаних з продуктами, виготовленими з декількох текстильних матеріалів див. примітку 6.

(8) Використання цього матеріалу обмежується виробництвом тканин, які використовуються у виробництві паперу

(9) Див. примітку 7.

(10) Для трикотажних або в'язанних виробів не еластичних або прогумованих, отриманих шляхом зшивання або збирання частин вязаних або зшитих тканин (вирізаних або зшитих безпосередньо по формі), див. примітку 7.

Включені напівпровідникове устаткування та матеріали - SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

 

ЗРАЗКИ СЕРТИФІКАТІВ ПОХОДЖЕННЯ EUR.1 ТА ЗАЯВКИ СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ EUR.1

Інструкції для друку

1. Розмір кожної форми повинен становити 210 х 297 мм; допускається відхилення до мінус 5 мм або плюс 8 мм по довжині документу. Папір, що використовується, має бути білим, розміром, придатним для написання, без механічних пошкоджень та вагою не менше 25 г/м2. Він повинен мати гільйоширний фон, який не допускає механічної або хімічної фальсифікації, помітної для очей.

2. Компетентні органи Сторін можуть залишити за собою право друкувати форми самостійно або доручити це затвердженим друкарням. В останньому випадку кожна така форма повинна мати посилання на таке затвердження. На кожній форми необхідно вказати назву та адресу друкарні або знак, за яким вона може бути ідентифікована. Крім того, форма повинна містити надрукований або вписаний серійний номер, за яким її можна ідентифікувати.

Сертифікат походження товару

1.

Експортер (Назва, повна адреса, країна)
  
  
  
  
  


EUR.1              No A 000.000

Перед заповненням форми ознайомтеся з примітками на зворотній стороні.

2.

Сертифікат, що використовується для
преференційної торгівлі між

 

___________________________________
та
___________________________________
(Впишіть відповідну країну, групу країн або територій)


3.

Вантажоодержувач (Назва, повна адреса, країна) (за бажанням)


4.

Країна, група країн або територій, які вважаються країною походження товару
  
  


5.

Країна, група країн або територій призначення


6.

Особливості транспортування
(за бажанням)
  
  
  


7.

Зауваження


8.

Номер позиції; позначки та номери; номер та тип упаковки(1); опис товарів


9.

Загальна маса (кг) або інші одиниці виміру (літри, м3., та інші.)
  
  
  
  
  


10.

Рахунки-фактури
(за бажанням)


11. ПІДТВЕРДЖЕННЯ МИТНИЦІ
Засвідчена декларація
Експортні документи(2)
Форма _________________ N ________
від _______________________________
Відділенні митниці ___________________
Країна або територія, що видала ________    Печатка
__________________________________
__________________________________
Місце та дата ______________________
__________________________________
__________________________________
                      (підпис)
  
  

12. ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПОРТЕРА
  Я, що підписався нижче, заявляю, що
  вищеописані товари відповідають умовам,
  необхідним для видачі цього сертифікату.
  
  
Місце та дата __________________________
  
  
  

__________________________________
(підпис)

13. ЗАПИТ НА ПЕРЕВІРКУ, до
  
  
  
  
  
  
  
  

14. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

 Проведена перевірка показує, що цей сертифікат (1)

  виданий зазначеним відділом митниці та містить
 точну інформацію.

  не відповідає вимогам щодо достовірності та
 точності (див. наведені примітки).

  
  
  
  
  

________________________________________
(місце та дата)

                                         Печатка

  ___________________
                   (підпис)

____________
(1) Проставте X у відповідний квадрат.

Є запит на перевірку достовірності та точності цього сертифікату.
  
  
  

________________________________________
(місце та дата)

                                         Печатка

 ___________________
                  (підпис)

____________
(1) Якщо товари не упаковані, вкажіть кількість одиниць товару або їх стан ("насипом"), відповідно до ситуації

(2) Заповняйте тільки якщо цього вимагають нормативні акти країни експортера.

ПРИМІТКИ

1. Сертифікат не повинен мати підчисток або слів, що написані поверх інших слів. Всі виправлення здійснюються шляхом видалення неправильних фрагментів та додавання правильних. Всі виправлення здійснюються особою, яка заповняє сертифікат, та підтверджуються митною службою країни або території, що видала сертифікат.

2. Між позиціями у сертифікаті не повинно бути пропусків, кожна позиція повинна починатися з номера позиції. Безпосередньо під останньою позицію проводиться горизонтальна лінія. Будь-який незаповнений проміжок у документа необхідно позначити у спосіб, який унеможливлює зробити додаткові записи.

3. Товари необхідно описувати відповідно до існуючої комерційної практики та надавати достатньо детальної інформації для їх однозначної ідентифікації.

ЗАЯВА ДЛЯ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

1.

Експортер (Назва, повна адреса, країна)


EUR.1              No A 000.000

Перед заповненням форми ознайомтеся з примітками на зворотній стороні.

2.

Заява на сертифікат, що використовується для преференційної торгівлі між

 

___________________________________
та
___________________________________
(Впишіть відповідну країну, групу країн або територій)


3.

Вантажоодержувач (Назва, повна адреса, країна) (за бажанням)


4.

Країна, група країн або територій, які вважаються країною походження товару


5.

Країна, група країн або територій призначення


6.

Особливості транспортування
(за бажанням)


7.

Зауваження


8.

Номер позиції; позначки та номери; помер та тип упаковки(1); опис товарів


9.

Загальна маса (кг) або інші одиниці виміру (літри, м3., та інші.)


10.

Рахунки-фактури
(за бажанням)


____________
(1) Якщо товари не упаковані, вкажіть кількість одиниць товару або їх стан ("насипом"), відповідно до ситуації

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПОРТЕРА

Я, що підписався нижче, експортер товарів, описаних на зворотній сторінці,

ЗАЯВЛЯЮ,

що товари відповідають умовам, необхідним для видачі сертифікату, що додається;

ОБУМОВЛЮЮ

наступні обставини, які дозволили цим товарам відповідати вищенаведеним умовам:

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ПОДАЮ

наступні супровідні документи(1):

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЯ

подати, на запит відповідної установи, всі необхідні свідчення, які ця установа може запросити для видачі сертифікату, що додається, а також зобов'язуюся при необхідності погодитися на будь-яку інспекцію за мій рахунок та будь-яку перевірку процесу виробництва вищезазначених товарів, які здійснюватиме вищезазначена установа;

ПРОШУ

видати на ці товари сертифікат, що додається.

 

___________________________________
(Місце та дата)

 

___________________________________
(Підпис)

____________
(1) Наприклад: документи на імпорт, сертифікати на перевезення товару, рахунки-фактури, декларації виробника та інші, що відносяться до продуктів, що використовуються для виробництва, або до товарів для реекспорту у ту ж державу.

 

Текст декларації про походження

Українська версія

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл N ...(1)), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами ...(2) преференційного походження.

 

_______________________________(3)
(місце та дата)

 

_______________________________(4)
(Підпис експортера; крім того ім'я людини,
що підписує декларацію, має бути вказане
розбірливо)

____________
(1) Коли декларація інвойс складається затвердженим експортером у розумінні Статті 24 Додатку I, номер дозволу затвердженого експортера має міститись у зазначеній графі. Якщо декларація інвойс складається незатвердженим експортером, слова в дужках можна не вказувати, або залишити вільне місце.

(2) Вказати походження продуктів. Може бути вказане посилання на відповідну колонку інвойсу, де вказано походження кожного продукту.

(3) Ці дані можна не вказувати, якщо ця інформація міститься у самому документі.

(4) Дивись статтю 5.7 Додатку I. У випадках, коли підпис експортера не є необхідним, звільнення від зобов'язання підпису також поширюється на ім'я особи, що підписує.

Montenegro version

  

____________

Опрос