Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

ВР Украины
Закон от 16.10.2012 № 5443-VI
действует с 17.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, підписану 22 грудня 2011 року в м. Анкарі, яка набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5443-VI

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки, далі - Договірні Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину та захисту рослин і забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної конвенції із захисту рослин (МКЗР) від 6 грудня 1951 року, в редакції 1997 року, а особливо положеннями з МСФЗ N 1 та фітосанітарними термінами з МСФЗ N 5, N 12, N 13, N 15,

виходячи з інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Договірними Сторонами,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:

рослини - живі рослини та їх частини, у тому числі насіння і зародкова плазма;

продукти рослинного походження - неперероблені матеріали рослинного походження (у тому числі зерно), а також перероблена продукція, яка за своєю природою або за способом переробки може створювати небезпеку інтродукції та поширення шкідливих організмів;

фітосанітарний контроль - заходи, які вживаються для встановлення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів в рослинах, рослинних продуктах і транспортних заходах;

шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин або патогенний агент, шкідливий для рослин або рослинних продуктів;

карантинний шкідливий організм - шкідливий організм, який має потенційне економічне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпеці, в якій він поки відсутній або присутній, але не широко розповсюджений, і є об'єктом офіційного контролю;

регульований некарантинний організм - некарантинний шкідливий організм, присутність якого на рослинах, що призначені для посадки, здійснює економічно неприйнятний вплив на заплановане використання цих рослин і внаслідок цього регулюється на території договірної сторони, що імпортує;

об'єкт регулювання - будь-яка рослина, рослинний продукт, склад, пакувальний матеріал, транспортний засіб, контейнер, грунт і будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може слугувати місцем укриття шкідливих організмів або сприяти їхньому поширенню, і стосовно яких вважається необхідним застосування фітосанітарних заходів, особливо у разі міжнародного перевезення.

перелік шкідливих для рослин організмів - перелік шкідливих організмів, які уражують види рослин взагалі або у певній зоні.

СТАТТЯ 2

Компетентними органами держав Договірних Сторін, що здійснюють координацію діяльності по реалізації цієї Угоди, є:

від України - Міністерство аграрної політики та продовольства;

від Турецької Республіки - Міністерство продовольства, сільського господарства та тваринництва.

СТАТТЯ 3

Договірні Сторони будуть вживати необхідних заходів щодо перевірки вантажів з об'єктами регулювання при імпорті, експорті та транзиті через пункти пропуску на кордонах держав Сторін відповідно до Переліку регульованих шкідливих організмів, що містяться в додатках 1 та 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Усі витрати, пов'язані з перевіркою вантажів з об'єктами регулювання, несе власник вантажу або представник власника згідно з діючими тарифами на територіях держав Договірних Сторін.

СТАТТЯ 4

Компетентні Органи Договірних Сторін повинні здійснювати інспектування об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, переробки, перевезення, а також зберігання з метою визначення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів, які завдають шкоди сільськогосподарським культурам і лісу.

Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися затверджених згідно з чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту і транзиту об'єктів регулювання, які перевозяться з однієї держави в іншу.

СТАТТЯ 5

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину та захисту рослин Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства своїх держав зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони при імпорті, експорті та транзиті;

- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на територіях держав обох Договірних Сторін заходи щодо карантину та захисту рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження регульованих шкідливих організмів на територіях держав Договірних Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину та захисту рослин;

- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення вибіркової фітосанітарної перевірки вантажів з об'єктами регулювання у місцях виробництва, вирощування, заготівлі та відвантаження, оперативного вирішення питань з карантину та захисту рослин в пунктах пропуску, а також для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину та захисту рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням, локалізацією та ліквідацією шкідливих організмів, знезараження та інше;

- обмінюватись нотифікаційними повідомленнями про невідповідність фітосанітарних заходів та відповідними документами, що підтверджують факти невідповідності.

СТАТТЯ 6

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони або які перевозяться транзитом по території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони, або об'єкти регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території держави однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом (оригінал) або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт у відповідності з фітосанітарним вимогами Договірної Сторони-імпортера.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах вказується номер (назва) транспортного засобу, що перевозить партію об'єктів регулювання.

Компетентні органи Договірних Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій об'єктів регулювання виставляти додаткові вимоги до фітосанітарного стану такої продукції.

Моніторинг, який передує відвантаженню, при експорті рослинної продукції може здійснюватись на території країни-експортера спільними зусиллями посадових осіб компетентних органів Договірних Сторін.

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права компетентних органів Договірних Сторін здійснювати фітосанітарний контроль імпортованих об'єктів регулювання у відповідності з законодавством своїх держав.

3. У разі виявлення карантинних шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю компетентні органи Договірної Сторони-імпортера мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру з повідомленням компетентних органів іншої Договірної Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини.

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Договірної Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Договірної Сторони дозволяється тільки після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання).

В усіх випадках здійснення реекспорту об'єктів регулювання Договірні Сторони проводять фітосанітарний контроль і в разі відсутності карантинних шкідливих організмів оформляють фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, який супроводжує об'єкти регулювання до місця призначення вантажу, разом з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера (або його завіреною копією).

СТАТТЯ 7

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони використовується нова упаковка (крім дерев'яного пакувального матеріалу), яка вільна від карантинних шкідливих організмів. Упаковка та пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту. Сіно, солома, полова, листя та інші рослинні матеріали не будуть використовуватись в якості упаковки.

Транспортні засоби, які використовуються при перевезенні об'єктів регулювання, повинні бути ретельно очищені, а за потреби - знезаражені.

СТАТТЯ 8

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, компетентні органи Договірних Сторін в разі необхідності організують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Договірних Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе компетентний орган приймаючої Договірної Сторони. Порядок оплати витрат по направленню делегацій попередньо погоджується компетентними органами Договірних Сторін.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються компетентними органами Договірних Сторін.

Для обговорення та вирішення питань, пов'язаних з реалізацією передбачених цією Угодою заходів, компетентні органи Договірних Сторін можуть безпосередньо контактувати між собою.

СТАТТЯ 9

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

СТАТТЯ 10

Ця Угода не впливає на права та обов'язки кожної із Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони, а також їхнього членства в міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

СТАТТЯ 11

За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін в цю Угоду можуть вноситись зміни та/або доповнення, що оформляються окремими відповідними Протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ 12

Усі спірні питання, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між Договірними Сторонами.

СТАТТЯ 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, дипломатичними каналами, про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається терміном на 5 років, доки одна із Договірних сторін не повідомить про свій намір припинити дію цієї Угоди, не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного періоду, її дія буде подовжена терміном на 1 рік.

Завершення терміну дії Угоди в жодному разі не вплине на заходи та проекти, які знаходяться в процесі роботи.

У будь-який час до тексту Угоди за взаємною письмовою згодою Договірних сторін можуть вноситись доповнення. Доповнення набувають чинності у відповідності до законодавчих процедур, що прописані в абзаці 1 даної Статті.

Вчинено в м. Анкара "22" грудня 2011 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Турецької Республіки

 

ПЕРЕЛІК
регульованих шкідливих організмів

А-1
Карантинні організми, відсутні в Україні

Кліщі

1. 

Aculops fuchsiae Keifer 

- галовий кліщ фуксії 

2. 

Oligonychus perditus Pritchard & Baker 

- ялівцевий кліщ. 

Комахи

1. 

Acleris gloverana Wals. 

- західна чорноголова листокрутка-брунькоїд 

2. 

Acleris variana Fern. 

- східна чорноголова листокрутка-брунькоїд 

3. 

Aeolesthes sarta Sols. 

- узбецький вусач 

4. 

Aleurocanthus spiniferus Quaint. 

- шипувата чорна білокрилка 

5. 

Aleurocanthus woglumi Ashby 

- чорна цитрусова білокрилка 

6. 

Amauromyza maculosa Mall. 

- хризантемний листяний мінер 

7. 

Anoplophora chinensis Forst. 

- вусач китайський 

8. 

Anoplophora glabripennis Motsh. 

- азіатський вусач 

9. 

Anthonomus bisignifer Schen. 

- суничний квіткоїд 

10. 

Anthonomus signatus Say 

- суничний брунькоїд 

11. 

Bactrocera dorsalis Hend. 

- східна фруктова муха 

12. 

Bactrocera zonata Saund. 

- персикова фруктова муха 

13. 

Bemisia tabaci Gen. 

- тютюнова білокрилка 

14. 

Cacoecimorpha pronubana Hubn. 

- гвоздична листокрутка 

15. 

Callosobruchus chinensis Linn. 

- китайський зерноїд 

16. 

Callosobruchus maculatus Fabr. 

- чотирьохплямистий зерноїд 

17. 

Carposina niponensis Wals. 

- персикова плодожерка 

18. 

Caryedon gonagra Fabr. 

- арахісовий зерноїд 

19. 

Ceratitis capitata Wied. 

- середземноморська плодова муха 

20. 

Ceratitis cosyra Walk. 

- мангова фруктова муха 

21. 

Ceratitis rosa Karch. 

- натальська фруктова муха 

22. 

Choristoneura conflictana Walk. 

- велика тополева листокрутка 

23. 

Choristoneura fumiferana Clem. 

- ялинова листокрутка 

24. 

Choristoneura occidentalis Freem. 

- східна ялинова листокрутка 

25. 

Choristoneura rosaceana Har. 

- скошенополоса листокрутка 

26. 

Conotrachelus nenuphar Herb. 

- плодовий довгоносик 

27. 

Cydia packardi Zell. 

- вишнева плодожерка 

28. 

Cydia prunivora Wals. 

- сливова американська плодожерка 

29. 

Dendrolimus sibiricus Tschetv. 

- сибірський шовкопряд 

30. 

Diabrotica barberi Smith & Lawr. 

- північний кукурудзяний жук 

31. 

Diabrotica speciosa Germ. 

- діабротика особлива 

32. 

Diabrotica undecimpunctata Man. 

- південний кукурудзяний жук 

33. 

Dinoderus bifoveolatus Woll. 

- каптурник багатоїдний 

34. 

Dryocosmus kuriphilus Yas. 

- азіатський каштановий галовий пильщик 

35. 

Epitrix cucumeris Har. 

- гарбузова блішка 

36. 

Epitrix tuberis Gent. 

- картопляна блішка 

37. 

Ips hauseri Reit. 

- киргизький гірський короїд 

38. 

Ips subelongatus Motsch. 

- великий модриновий короїд 

39. 

Lepidosaphes ussuriensis Bork. 

- усурійська комоподібна щитівка 

40. 

Liriomyza huidobrensis Blanc. 

- південний американський мінер 

41. 

Liriomyza sativae Blanc. 

- овочевий листяний мінер 

42. 

Liriomyza trifolii Burg. 

- конюшинний або хризантемний мінер 

43. 

Maconellicoccus hirsutus Green 

- жорстковолосий червець 

44. 

Malacosoma americanum Fabr. 

- східно-американський похідний шовкопряд 

45. 

Malacosoma disstria Hub. 

- лісовий похідний шовкопряд 

46. 

Malacosoma parallella Staud. 

- гірський кільчастий шовкопряд 

47. 

Margarodes vitis Philippi 

- виноградний червець 

48. 

Melanotus communis Gyll. 

- ковалик загальний 

49. 

Monochamus alternatus Hope 

- вусач мінливий 

50. 

Monochamus carolinensis Oliv. 

- вусач каролінський 

51. 

Monochamus marmorator Kirb. 

- вусач мармуровий 

52. 

Monochamus mutator Le Cont. 

- вусач змінний 

53. 

Monochamus nitens Bat. 

- вусач сяючий 

54. 

Monochamus notatus Drury 

- вусач помічений 

55. 

Monochamus obtusus Cas. 

- вусач тупий 

56. 

Monochamus scutellatus Say 

- вусач щитовий 

57. 

Monochamus titillator Fabr. 

- вусач дрібний 

58. 

Naupactus leucoloma Boh. 

- білокаймистий жук 

59. 

Numonia pyrivorella Mats. 

- грушева вогнівка 

60. 

Opogona sacchari Boj. 

- бананова міль 

61. 

Pissodes nemorensis Germ. 

- смолівка кедрова 

62. 

Pissodes strobi Peck. 

- смолівка веймутової сосни 

63. 

Pissodes terminalis Hop. 

- смолівка верхівок сосни 

64. 

Popillia japonica Newm. 

- японський жук 

65. 

Premnotrypes latithorax Pier. 

- широкогрудий андійський картопляний довгоносик 

66. 

Premnotrypes suturicallus Kusch. 

- мозолистий картопляний довгоносик 

67. 

Premnotrypes vorax Hust. 

- ненажерливий картопляний довгоносик 

68. 

Rhagoletis pomonella Walsh. 

- яблунева муха 

69. 

Rhagoletis cingulata Loew. 

- східна вишнева муха 

70. 

Rhagoletis indifferens Cur. 

- західна вишнева муха 

71. 

Rhizoecus hibisci Kaw. & Tak. 

- кореневий червець 

72. 

Scirtothrips aurantii Faure. 

- південноафриканський цитрусовий трипс 

73. 

Scirtothrips citri Moul. 

- північний каліфорнійський цитрусовий трипс 

74. 

Scirtothrips dorsalis Hood. 

- чилійський жовтий чайний трипс 

75. 

Scolytus morawitzi Sem. 

- заболонник Моравіца 

76. 

Sinoxylon conigerum Gers. 

- каптурник зубчастий 

77. 

Sirex ermak Sem 

- чорно-блакитний рогохвіст 

78. 

Spodoptera eridania Cram. 

- південна совка 

79. 

Spodoptera frugiperda Smith 

- кукурудзяна листяна совка 

80. 

Spodoptera littoralis Boisd. 

- єгипетська бавовникова совка 

81. 

Spodoptera litura Fabr. 

- азіатська бавовникова совка 

82. 

Tecia solanivora Pov. 

- гватемальська картопляна міль 

83. 

Tetropium gracilicorne Reit. 

- тонковусий вусач 

84. 

Thrips palmi Karn. 

- трипс Пальмі 

85. 

Toxoptera citricida Kirk. 

- тропічна цитрусова попелиця 

86. 

Trogoderma granarium Ev. 

- капровий жук 

87. 

Tuta absoluta Meyr. 

- південноамериканська томатна міль 

88. 

Unaspis citri Comst. 

- апельсинова щитівка 

89. 

Xylotrechus altaicus Geb. 

- алтайський модриновий вусач 

90. 

Xylotrechus namanganensis Heyd. 

- наманганський вусач 

91. 

Zabrotes subfasciatus Boh. 

- бразильська бобова зернівка. 

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1. 

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx 

- чорний рак гілок 

2. 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 

- вілт (в'янення) дубу 

3. 

Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter 

- рак, синява деревини платану 

4. 

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 

- жовта іржа відьміних мітел ялини 

5. 

Cronartium coleosporioides J.C. Arthur 

- ріжкоподібна іржа 

6. 

Cronartium comandrae Peck 

- іржа командри 

7. 

Cronartium comptoniae J.C. Arthur 

- стовпчаста іржа сосни 

8. 

Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum. 

- веретеноподібна іржа 

9. 

Cronartium himalayense Bagchee 

- пухироподібна іржа сосни 

10. 

Cronartium kamtschaticum Jorstad 

- іржа японської білої сосни 

11. 

Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex Shirai 

- ріжкоподібна іржа букових 

12. 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. 

- аскохітоз хризантем 

13. 

Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka 

- західна галоподібна іржа 

14. 

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada 

- іржа груші і ялівцю 

15. 

Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck 

- бурувата іржа айви 

16. 

Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow 

- іржа американського глоду 

17. 

Gymnosporangium juniperi-virginianae Schwein 

- іржа яблуні і кедру 

18. 

Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada 

- іржа яблуні і ялівцю 

19. 

Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis 

- іржа тцуги 

20. 

Melampsora medusae  

- іржа тополі 

21. 

Monilinia fructicola (Winter) Honey 

- плодова гниль 

22. 

Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr 

- коричневий плямистий опік хвої 

23. 

Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans 

- коричневий опік хвої сосни 

24. 

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota 

- септоріоз хвої японської модрини 

25. 

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 

- септоріоз, плямистість листя, рак, опік тополі 

26. 

Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington 

- почорніння коріння 

27. 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma 

- фіалофорне в'янення гвоздики 

28. 

Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson 

- жовта кільцева гниль 

29. 

Phoma andigena Turkensteen 

- чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі 

30. 

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart 

- плямистість яблуні 

31. 

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert 

- техаська коренева гниль 

32. 

Phytophthora fragariae Hickman 

- фітофтороз коренів суниці 

33. 

Puccinia horiana P. Hennings 

- біла іржа хризантем 

34. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton 

- диплодіоз кукурудзи 

35. 

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 

- диплодіоз кукурудзи 

36. 

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue 

- сажка картоплі 

37. 

Tilletia indica Mitra 

- індійська сажка пшениці. 

Бактеріальні хвороби

1. 

Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. 

- бактеріальний вілт гвоздики 

2. 

Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson 

- бактеріальне в'янення кукурудзи 

3. 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 

- бура гниль картоплі 

4. 

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson. 

- жовта хвороба гіацинтів 

5. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al. 

- бактеріальний опік рису 

6. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al 

- бактеріальна строкатість рису 

7. 

Xylella fastidiosa Wells et al. 

- бактеріоз винограду (хвороба Пірса) 

8. 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 

- бактеріальне в'янення винограду 

Вірусні хвороби

1. 

Cherry little cherry closterovirus (non-European) 

- клостеровірус дрібноплідності вишні (черешні) 

2. 

Cherry rasp leaf nepovirus 

- неповірус рашпілеподібності листя черешні 

3. 

Chrysanthemum stem necrosis tospovirus 

- тосповірус некрозу стовбура хризантем 

4. 

Chrysanthemum stunt pospoviroid 

- віроїд уповільнення росту хризантем 

5. 

Impatiens necrotic spot tospovirus 

- тосповірус некротичної плямистості 

6. 

Peach rosette mosaic nepovirus 

- мозаїка розеток персика 

7. 

Potato Andean mottle comovirus 

- комовірус андійської плямистості картоплі 

8. 

Potato black ringspot nepovirus 

- вірусна чорна кільцева плямистість картоплі 

9. 

Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus 

- рабдовірус жовтої карликовості картоплі 

10. 

Potato yellow vein crinivirus 

- вірус пожовтіння жилок листя картоплі 

11. 

Raspberry ringspot nepovirus 

- неповірус кільцевої плямистості малини 

12. 

Strawberry latent C virus 

- латентна C-вірусна хвороба суниці 

13. 

Tobacco ringspot nepovirus 

- неповірус кільцевої плямистості тютюну 

14. 

Tomato ringspot nepovirus 

- неповірус кільцевої плямистості томатів. 

Нематоди

1. 

Aphelenchoides besseyi Christie 

- рисова нематода 

2. 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle 

- соснова стовбурова нематода 

3. 

Globodera pallida (Stone) Behrens 

- бліда картопляна нематода 

4. 

Heterodera glycines Ichinohe 

- соєва нематода 

5. 

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley 

- колумбійська галова нематода 

6. 

Meloidogyne fallax Karssen 

- несправжня колумбійська нематода 

7. 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

- несправжня галова нематода 

8. 

Radopholus similis (Cobb) Thorne 

- бананова свердлова нематода. 

Бур'яни

1. 

Ambrosia psilostachya D.C. 

- амброзія багаторічна 

2. 

Ambrosia trifida L. 

- амброзія трироздільна 

3. 

Bidens pilosa L. 

- череда волосиста 

4. 

Bidens bipinnata L. 

- череда двічіпірчаста 

5. 

Helianthus californicus D.C. 

- соняшник каліфорнійський 

6. 

Helianthus ciliaris D.C. 

- соняшник війчастий 

7. 

Ipomea hederaseae L. 

- іпомея плющеподібна 

8. 

Ipomea lacunosa L. 

- іпомея ямчаста 

9. 

Iva axillaris Pursh. 

- бузинник пазушний 

10. 

Polygonum pensylvanicum L. 

- гірчак пенсільванський 

11. 

Raimania laciniata Hill. 

- райманія розсічена 

12. 

Solanum carolinense L. 

- паслін каролінський 

13. 

Solanum elaeagnifolium Cav. 

- паслін лінійнолистий 

14. 

Solanum triflorum Nutt. 

- паслін триквітковий 

15. 

Striga lutea Lour. 

- стрига жовта 

16. 

Striga euphrasioides Benth. 

- стрига очанкоподібна 

17. 

Striga hermontica Benth. 

- стрига єгипетська. 

А-2
Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

Комахи

1. 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 

- західний кукурудзяний жук 

2. 

Frankliniella occidentalis Perg. 

- західний квітковий трипс 

3. 

Hyphantria cunea Drury 

- американський білий метелик 

4. 

Phthorimaea operculella Zell. 

- картопляна міль. 

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1. 

Mycosphaerella linicola Naumov 

- пасмо льону 

2. 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

- рак картоплі. 

Бактеріальні хвороби

1. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

- бактеріальний опік плодових. 

Вірусні хвороби

1. 

Beet necrotic yellow vein furovirus 

- вірусне некротичне пожовтіння жилок цукрового буряку (ризоманія) 

2. 

Plum pox potyvirus 

- потівірус шарки сливи (віспа). 

Нематоди

1. 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 

- золотиста картопляна нематода. 

Бур'яни

1. 

Acroptilon repens L. 

- гірчак повзучий (степовий) 

2. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

- амброзія полинолиста 

3. 

Cenchrus longispinus Fernald. 

- ценхрус довгоголковий 

4. 

Cuscuta alba J. Presl et C. Presl 

- повитиця біла 

5. 

Cuscuta approximata Bab. 

- повитиця зближена 

6. 

Cuscuta australis R. Br. 

- повитиця південна 

7. 

Cuscuta basarabica Buia 

- повитиця бесарабська 

8. 

Cuscuta campestris Yunck. 

- повитиця польова 

9. 

Cuscuta epilinum Weihe 

- повитиця льонова 

10. 

Cuscuta epithymum L. 

- повитиця чебрецева 

11. 

Cuscuta europaea L. 

- повитиця європейська 

12. 

Cuscuta gronovii Willd. 

- повитиця Гронова 

13. 

Cuscuta lupuliformis Krock. 

- повитиця хмельовидна 

14. 

Cuscuta monogyna Vahl. 

- повитиця одностовпчикова 

15. 

Cuscuta suaveolens Ser. 

- повитиця запашна 

16. 

Cuscuta trifolii Bab. 

- повитиця конюшинна 

17. 

Cuscuta viciae Schultz 

- повитиця викова 

18. 

Cuscuta Lehmanniana Bge. 

- повитиця Лемана 

19. 

Sorghum halepense (L.) Pers. 

- сорго алепське (гумай) 

20. 

Solanum rostratum Dunal. 

- паслін колючий. 

Регульовані некарантинні шкідливі організми

Комахи

1. 

Lopholeucaspis japonica Cock. 

- японська паличкоподібна щитівка 

2. 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

- каліфорнійська щитівка 

3. 

Viteus vitifolii Fitch. 

- виноградна філоксера. 

Хвороби рослин

Бактеріальні хвороби

1. 

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff) 

- кільцева гниль картоплі 

2. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 

- бактеріальна плямистість листя кісточкових 

3. 

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. 

- чорна бактеріальна плямистість пасльонових. 

Вірусні хвороби

1. 

Potato spindle tuber pospiviroid 

- віроїд веретеноподібності бульб картоплі 

2. 

Tomato spotted wilt tospovirus 

- вірус плямистості томату (вілт). 

Нематоди

1. 

Ditylenchus destructor Thorne 

- стеблова нематода картоплі 

2. 

Ditylenchus dipsaci Filipjev 

- стеблова нематода. 

Бур'яни

1. 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

- айлант найвищий (китайський ясен). 

 

Начальник Головної
державної інспекції з
карантину рослин України

В. Є. Симонов

Опрос