Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения о внесении изменений N 11 к Соглашению о гранте N 006 (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития как Распорядителем средств, предоставленных согласно Гранту со Счета ядерной безопасности, и Кабинетом Министров Украины и Государственным специализированным предприятием "Чернобыльская АЭС"

ВР Украины
Закон от 16.10.2012 № 5442-VI
действует с 17.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про внесення змін N 11 до Угоди про грант N 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС"

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Угоду про внесення змін N 11 до Угоди про грант N 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС", яка набирає чинності з дати виконання Україною всіх необхідних внутрішньодержавних процедур щодо її ратифікації (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5442-VI

 

 

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН N 11 ДО УГОДИ ПРО ГРАНТ N 006
(Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС"

Номер Гранту: 006

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ("Угода про внесення змін") до УГОДИ ПРО ГРАНТ N 006 ("Угода про Грант") від 12 листопада 1996 р., між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк"), як розпорядником ("Розпорядник") коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ("Держава місцезнаходження Установки") та ДЕРЖАВНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" (ДСП "ЧАЕС" або "Одержувач"), яке є державним підприємством, належним чином організованим та діючим згідно з законами України та створеним відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N 399 від 25 квітня 2001 р., зареєстрованим за адресою: вул. 77-ої Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська обл. 07100, код ЄДРПОУ 14310862.

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Банк уклав Угоду про Грант N 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" ("Угода про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р."), до якої були внесені зміни відповідно до Угод про внесення змін NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10 з ДСП ЧАЕС та Кабінетом Міністрів України, згідно з якою Розпорядник погодився надати ДСП ЧАЕС, а ДСП ЧАЕС погодилось прийняти грант в сумі 253405050 євро (двісті п'ятдесят три мільйони чотириста п'ять тисяч п'ятдесят євро) ("Грант") з метою фінансування виконання Проекту, що відноситься до ядерної безпеки Чорнобильської атомної електростанції ("Проект");

ОСКІЛЬКИ Асамблея Вкладників Рахунку ядерної безпеки 19 квітня 2012 р. затвердила, шляхом письмової процедури, збільшення Гранту на 25000000 євро (двадцять п'ять мільйонів євро) до 278405050 Євро (двісті сімдесят вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч п'ятдесят євро);

ОСКІЛЬКИ сторони цієї Угоди про внесення змін бажають внести зміни до Угоди про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р. відповідно до положень та умов цієї Угоди про внесення змін.

ЦІЄЮ УГОДОЮ сторони домовляються про наступне:

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо з контексту не випливає інше, всі терміни, визначені в Угоді про грант N 006 від 12 листопада 1996 р. та в Стандартних положеннях та умовах, мають те ж саме значення, якщо вони вживаються в цій Угоді.

СТАТТЯ 2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ПРО ГРАНТ

(a) Параграф (a) Розділу 2.01. цим замінюється в цілому наступним чином:

"Розпорядник погоджується надати Одержувачу, і Одержувач погоджується прийняти, на умовах, які викладені в цій Угоді, або на які ця Угода містить відповідні посилання, грант в сумі 278405050 євро (двісті сімдесят вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч п'ятдесят євро) ("Грант"), але за умови, що Розпорядник зберігає за собою право зменшити шляхом письмового повідомлення (яке буде містити причини такого зменшення) Державі місцезнаходження Установки та Одержувачу суму Гранту в таких випадках (i) фінансування Проекту надається з інших багатосторонніх або двосторонніх джерел, або (ii) Одержувач не виконує своїх зобов'язань за цією Угодою з відповідними ретельністю та ефективністю."

(b) В Додатку 1 надається ТАБЛИЦЯ КАТЕГОРІЙ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З КОШТІВ ГРАНТУ, відповідно до Розділу 2.04 Угоди про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р. Зміст Таблиці в Додатку 1 до Угоди про внесення змін N 10, який нещодавно було змінено згідно з Повідомленням про перерозподіл від 10 листопада 2011 р., змінюється як зазначено нижче:

Категорія

Поточна сума Гранту для Категорії,
євро

Сума збільшення Гранту,
євро

Переглянута сума Гранту для Категорії,
євро

1 Підвищення безпеки Блоку 3

13154969,58

 

13154969,58

2 Об'єкти для виведення з експлуатації

115417859,50

 

115417859,50

3 Консультанти ГУП

23758164,84

 

23758164,84

4 Інформування громадськості

0

 

0

5 Інфраструктура та допоміжні служби на майданчику

1253599,26

 

1253599,26

6 Реконструкція залізничних колій

3449172,82

 

3449172,82

7 Нерозподілені кошти

3059600,00

 

3059600,00

8 Дефектне паливо

0

 

0

9 Проект ЗПРРВ

6975000,00

 

6975000,00

10 Проект СВЯП-2

65500000,00

25000000,00

90500000,00

11 Консультативна підтримка управління проектами

19231000,00

 

19231000,00

12 Непередбачені витрати ЗПРРВ

0

 

0

13 Допоміжні контракти ЗПРРВ

325000,00

 

325000,00

14 Допоміжні контракти СВЯП-2

1280684,00

 

1280684,00

ВСЬОГО

253405050,00

 

278405050,00

Відповідно, Додаток 1 - ТАБЛИЦЯ КАТЕГОРІЙ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З КОШТІВ ГРАНТУ - змінюється в цілому і має читатись, як викладено в Додатку 1 до цієї Угоди про внесення змін:

(c) Розділ 2.05 (a)(iv) Угоди про Грант видаляється та замінюється в цілому наступним чином:

"(iv) будь-які витрати за всіма категоріям після дати, що визначена у Статті 5.01.(c) Правил Рахунку ядерної безпеки".

(d) Останнє речення у Переліку 1 - ОПИС ПРОЕКТУ видаляється та замінюється в цілому наступним чином:

"Завершення Проекту очікується до 31 грудня 2017 р. за умови подовження строку Рахунку ядерної безпеки, визначеного у Статті 5.01.(c) Правил Рахунку ядерної безпеки".

(e) Перелік 3 - ФОРМА УГОДИ ПРО ГАРАНТІЇ ВІД ЗБИТКІВ - змінюється в цілому і має читатись, як викладено в Додатку 2 до цієї Угоди про внесення змін Перелік 3 - ФОРМА ГАРАНТІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

СТАТТЯ 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

(a) Одержувач цим представляє та підтверджує Розпоряднику, що:

(b) Ця Угода про внесення змін обмежується тими положеннями, які вона містить, і не є зміною, прийняттям або скасуванням будь-яких інших положень Угоди про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р. або будь-якого іншого документу.

(c) Стандартні положення та умови, що застосовуються до Грантів з Рахунку ядерної безпеки, повинні застосовуватись до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Від і після дати підписання, зазначеної першою вище, ця Угода про внесення змін має становити невід'ємну частину Угоди про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р., і всі посилання на Угоду про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р. мають означати посилання на Угоду про Грант N 006 від 12 листопада 1996 р. зі змінами, які вносяться цією Угодою про внесення змін.

(e) Цю Угода про внесення змін укладено в чотирьох примірниках (4) англійською мовою, кожен з яких буде вважатись оригіналом, і всі разом будуть вважатись тим самим документом.

У СВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду, і вона набирає чинності з дати виконання Україною усіх необхідних внутрішньодержавних процедур щодо її ратифікації

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(як Держава місцезнаходження Установки)
Підпис: ____________
Ім'я: _______________
Посада: ____________
Дата: ______________

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС"

(як Одержувач)

Підпис: ____________
Ім'я: _______________
Посада: ____________
Дата: ______________

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(як Розпорядник)

Підпис: ____________
Ім'я: Вінс Новак
Посада: Директор Департаменту ядерної безпеки
Дата: ____________

 

ТАБЛИЦЯ КАТЕГОРІЙ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З КОШТІВ ГРАНТУ

Категорія

Сума Гранту, євро

Фінансування %

1 Підвищення безпеки Блоку 3

13154969,58

100 %

2 Об'єкти для виведення з експлуатації

115417859,50

100 %

3 Консультанти ГУП

23758164,84

100 %

4 Інформування громадськості

0

100 %

5 Інфраструктура та допоміжні служби на майданчику

1253599,26

100 %

6 Реконструкція залізничних колій

3449172,82

100 %

7 Нерозподілені кошти

3059600,00

100 %

8 Дефектне паливо

0

100 %

9 Проект ЗПРРВ

6975000,00

100 %

10 Проект СВЯП-2

90500000,00

100 %

11 Консультативна підтримка управління проектами

19231000,00

100 %

12 Непередбачені витрати ЗПРРВ

0

100 %

13 Допоміжні контракти ЗПРРВ

325000,00

100 %

14 Допоміжні контракти СВЯП-2

1280684,00

100 %

ВСЬОГО

278405050,00

 

 

ПЕРЕЛІК 3 - ФОРМА ГАРАНТІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гарантія щодо звільнення Підрядників Проекту СВЯП-2 від цивільної відповідальності за ядерну шкоду

Беручи до уваги те, що Україна приєдналася до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду і прийняла з цього приводу відповідні законодавчі акти з її імплементації, а також те, що Віденська конвенція не охоплює всіх можливих учасників проекту підвищення безпеки Чорнобильської АЕС, Кабінет Міністрів України заявляє:

Стаття 1

(a) відповідальність за ядерну шкоду, що накладається на підрядників чи будь-кого з їх субпідрядників, консультантів, постачальників і субпостачальників товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються з коштів Угоди про Грант, і персоналу та афілійованих компаній (включаючи материнські компанії) будь-якого із зазначених суб'єктів ("Бенефіціари") під час проектування, спорудження та експлуатації Сховища відпрацьованого ядерного палива ("СВЯП-2"), внаслідок виникнення ядерного інциденту на Чорнобильській атомній електростанції, включаючи об'єкт "Укриття" або на об'єктах, що споруджуються в рамках Проекту (тут і далі згадані в однині або в множині, залежно від контексту, як Установки), буде понесена оператором відповідної Ядерної Установки, належним чином призначеним Кабінетом Міністрів України ("Оператор") в обсязі і на умовах, передбачених законодавством України;

жоден Бенефіціар не призначатиметься та не визнаватиметься Оператором Установки або Установок;

за винятком позовів, порушених проти окремих осіб за ядерну шкоду чи тілесні ушкодження, що виникли внаслідок вчинення ними зумисних дій або бездіяльності, Уряд України ("Уряд") надаватиме захист на умовах та в розмірі, передбачених законодавством України та Віденською конвенцією, і не порушуватиме позовів проти Бенефіціарів у зв'язку з позовами третіх сторін, порушеними у будь-якому суді чи судовому форумі або в позасудовому порядку, в будь-якій країні, яка не є членом Віденської конвенції чи Спільного протоколу, за наслідками діяльності, пов'язаної з наданням товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються з коштів Угоди про Грант при виконанні Проекту СВЯП-2, з приводу спричинення тілесних ушкоджень, збитків або шкоди внаслідок ядерного інциденту на Установці або Установках;

(b) За винятком позовів, порушених проти окремих осіб за ядерну шкоду майну, що знаходиться на місці розташування Установок, що виникла внаслідок вчинення ними зумисних дій, жоден позов не може бути порушено проти Бенефіціарів, а також Бенефіціари звільняються від відповідальності за ядерну шкоду завдану Установкам або будь-якому майну на місці розташування Установок, що використовується або має використовуватися у зв'язку з цими Установками, заподіяну ядерним інцидентом на цих Установках за наслідками діяльності, пов'язаної з наданням товарів чи послуг будь-якого рівня, що оплачуються згідно з Угодою про грант при виконанні Проекту СВЯП-2.

(c) Оператор забезпечить відмову страховиків та будь-яких інших осіб, що забезпечують фінансове покриття цивільної відповідальності за ядерну шкоду Оператора, від права на суброгацію проти Бенефіціарів в зв'язку з відповідальністю за ядерну шкоду, як зазначено вище, за винятком суброгації проти окремих осіб за пошкодження, збитки чи шкоду, що виникли внаслідок вчинення ними зумисних дій або бездіяльності.

Стаття 2

Гарантії, передбачені у статті 1 цього Додатку 3, надаються у зв'язку з діяльністю з реалізації Проекту, що провадиться згідно з угодами чи контрактами на постачання товарів та/чи послуг за Проектом СВЯП-2 та фінансується за Угодою про Грант, і поширюються на Бенефіціарів з країн, які не є членами Віденської конвенції або Спільного протоколу.

Відносини між Оператором і Бенефіціарами, або Кабінетом Міністрів України та Бенефіціарами, які виникають внаслідок реалізації статті 1 цієї Гарантії, включаючи підстави виникнення відповідальності за ядерну шкоду, порядок і межі відшкодування ядерної шкоди та строки позовної давності, повинні регулюватися законодавством України.

Стаття 3

З урахуванням обмежень строків позовної давності, передбачених законодавством України, ця Гарантія залишається безвідклично дійсним зобов'язанням Уряду України і припиняє свою дію щодо окремого Бенефіціара тільки в разі ратифікації країною такого Бенефіціара Віденської конвенції, Спільного протоколу або - у тому числі, Україною - ратифікації іншої конвенції, яка базується на таких же міжнародних принципах відповідальності за ядерну шкоду, і за умови, що така конвенція набрала чинності і залишається чинною на території України та країни такого Бенефіціара і поширюється на діяльність, пов'язану з реалізацією Проекту, однак за такої умови, що положення цієї Гарантії поширюватимуться на будь-який позов, пов'язаний з ядерним інцидентом, який мав місце до набрання чинності зазначеними у цій статті законодавчими актами, та на будь-які позови, порушені Урядом України чи Оператором у зв'язку з втратою чи пошкодженням майна України чи Оператора.

Стаття 4

Будь-які спори, розбіжності чи позови, що стосуються Кабінету Міністрів України і Бенефіціарів та випливають або пов'язані із цією Гарантією, включаючи наявність і законність цієї Гарантії, або факт її порушення чи розірвання, мають розв'язуватися в порядку та на умовах, визначених Статтею IX Стандартних термінів і умов, які поширюються на Гранти з Рахунку ядерної безпеки від 14 червня 1993 р.

Стаття 5

У контексті цієї Гарантії "Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду" або "Віденська конвенція" означає Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 р., а "Спільний протокол" означає Спільний протокол про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 21 вересня 1988 року.

Для цілей цієї Гарантії терміни "ядерна шкода", "ядерний інцидент", "ядерна установка", "оператор" мають значення, надане їм Віденською конвенцією та законодавством України.

____________

 

Опрос