Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года" относительно совершенствования отдельных положений

ВР Украины
Закон от 02.10.2012 № 5401-VI
действует с 07.10.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" щодо вдосконалення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" такі зміни:

1. У преамбулі:

слова "на звичайній виборчій дільниці під час проведення виборів народних депутатів України у день голосування 28 жовтня 2012 року" замінити словами "на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року";

доповнити словами "а також зберігання та використання створеної в процесі відеоспостереження інформації".

2. Статті 1 та 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також створення відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації.

Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.

Стаття 2. Використання системи відеоспостереження у день голосування та під час підрахунку голосів, крім випадків, передбачених частиною другою статті 1 цього Закону, є обов'язковим.

У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації".

3. У статті 3:

1) у частині першій:

слова "Система відеоспостереження складається" замінити словами "До системи відеоспостереження входять програмно-апаратні комплекси дільничних виборчих комісій, кожен з яких складається";

слова "у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці";

2) у частині другій слова "Вимоги щодо конфігурації, а також технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджуються" замінити словами "Технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджується".

4. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України". Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється після закінчення голосування.

Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений", дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі запису і збереження інформації. Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України".

5. У статті 5:

1) у частині першій:

слова "і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення", "виборців і громадськості" виключити;

слова "підрахунку виборчих бюлетенів" замінити словами "підрахунку голосів";

2) у частині другій:

слова "Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях, використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження" замінити словами "Порядок використання системи відеоспостереження на виборчих дільницях";

після слова "доступу" доповнити словами "на виборчу дільницю відповідного технічного персоналу".

6. Статті 6 та 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження під час голосування на виборчій дільниці, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. Рішення про створення та порядок функціонування такого веб-сайту приймається Центральною виборчою комісією, яка є розпорядником цього сайту.

Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася веб-трансляція зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.

Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого підлягає знищенню.

Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону".

7. У статті 9 слова "систем відеоспостереження" замінити словами "системи відеоспостереження".

8. У статті 10:

1) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2. До системи відеоспостереження, що створюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3 - 5;

2) у пункті 3:

слова "придбання, монтажу" замінити словом "створення";

слова "систем відеоспостереження на виборчих дільницях" замінити словами "системи відеоспостереження";

3) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "технічне завдання та конфігурацію" замінити словами "технічне завдання на";

у підпункті 3 слова "функціонування систем" замінити словами "функціонування системи";

підпункт 4 виключити;

4) у підпункті 1 пункту 5 слова "систем відеоспостереження" замінити словами "системи відеоспостереження".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5401-VI

 

Опрос